Toshkent shahridagi ta'lim maskanlari  ( 19972 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:36:03

ТОШКЕАТ ТЕМИА  ЙЎЛ МУҲААДИСЛАА И ИАСТИТУТИ - т. й. транспорти ва унга тегишли асосий хизматлар учун юқори малакали мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. Ўрта Осиё т.й. транспорти муҳандислари инти сифатида 1931 й.да ташкил стилган, 1937 й.дан ҳоз. ном билан аталади. Инт таркибида 5 фт: ташиш ишларини бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими, иқтисодиёт, слектромеханика, т. й. қурилиши ва сиртқи фтлар, магистратура маркази бор. Инт қошида интернат лияей фаолист ксрсатади. Интда 17 йсналиш бсйича бакалаврлар тайёрланади. Инт қошидаги аспирантурада 5 та мутахассислик бсйича илмий ходимлар тайёрланади. Кафедраларнинг и.т. ишларида, лойиҳаконструкторлик бюролари, транспорт ва қурилиш корхоналари ишларида талабалар фаол қатнашади. Интда 27 кафедра, 60 лаб., тайёрлов бслими, кутубхона (600 мингдан зиёд асар) бор. 2002/03 сқув йили интда 2800 дан ортиқ талаба сқиди. Инт ташкил қилинганидан бери 50 мингдан ортиқ юқори малакали мутахассис етказиб берилди. Инт қошида талабалар уйлари, маданист саройи, поликлиника ва профилакторий, спорт иншоотлари, болалар боғчаси бор. Инт А Ф, Лольша, Литва, Украина каби мамлакатлар билан ҳамкорлик қилади. Инт фаолисти А. Глушченко, А. Лаврик, А­. А. Одилхсжаев, А. Гофман ва б. олимлар номи билан боғлиқ.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:36:35

ТОШКЕАТ ТЕХАИКА УАИВЕА СИТЕТИ (ТошТУ), Абу А айҳон Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети — халқ хсжалиги, и.т., лойиҳаконструкторлик ташкилотлари учун техник ва технологик йсналишларда юқори малакали мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. 1918 й.да очилган Туркистон халқ унти техника фти заминида Ўрта Осиё пахтачилик ирригаяисси политехника интига 1929 й. асос солинган. 1933 й. унинг негизида Ўрта Осиё. индустриал инти ташкил килинган. 1949 й. Ўрта Осиё политехника интига айлантирилган, 1961 й.дан Тошкент политехника инти номи билан аталган. Инт негизида 1989 й. Машинасозлик инти ҳам ташкил топган. 1991 й.да Лолитехника инти ва Машинасозлик инти негизида ТошТУ, Тошкент архитектурақурилиш институтс ва Тошкент кимётехнологис институтс ва Самолётсозлик фти ташкил килинди. Унтда снергетика, слектроникаавтоматика ва ҳисоблаш техникаси, механикамашинасозлик, конгеологис, иқтисодмуҳандислик, нефть ва газ, фундаментал фанлар, гуманитар таълим ҳамда бизнесбошқарув фтлари бор. Бизнесбошқарув фти Малайзиснинг RENONG BERXAD компанисси билан ҳамкорликда 1994 й.да ташкил стилган. Унтда 93 кафедра, шу жумладан, ҳарбий кафедра, тайёрлов бслими, 27 и.т. лаб., аспирантура, дрлик ва номзодлик диссертаяисларини ҳимос қилиш учун 5 та ихтисослаштирилган илмий кенгаш бор. Унтда 1992 й.да иктидорли сқувчилар учун техник йсналишдаги интернатлияей ва 1995 й.да махсус гимназис ташкил қилинди. Унтнинг бош кутубхонаси таркибида 7 тармоқ кутубхонаси бор (1 млн. 307 минг нусха асар). Унтда 33 йсналиш бсйича бакалаврлар, 66 йсналиш бсйича магистрлар тайёрланади. 2002/03 сқув йили 11 мингга сқин талаба сқиди, 1000 дан ортиқ сқитувчи, шу жумладан, 70 фан дри ва проф. ишлади.
Унтда техник ва технологик йсналишлар бсйича и.т. ишлари олиб борилади, Осиё, Африка, Лотин Америкаси ва Европа мамлакатларининг қатор сқув юртлари билан ҳамкорликни кучайтириш, А оссис, АҚШ, Японис, Франяис, Германис, Корес каби мамлакатларнинг илмфан, техника соҳаларидаги ютуқларини срганиш, иқтидорли ёшларни сқишга юбориш, проф.сқитувчилар малакасини Европа андозаси асосида оширишга дойр ишлар қилинмоқяа. Унт қошида талабалар уйи, кишки ва ёзги спорт заллари, тиббиёт шохобчалари, дам олиш масканлари бор. Унт фаолисти Ҳ. М. Абдумаев, К. С. Аҳмедов, Ҳ. А. Боймуҳамедов, У. Орипов, В. А . А аҳимов, О. У. Салимое, А. С. Уклонений, Ҳ. Ф. Фозилов, М. Т. Ўрозбоев, В. Қ. Крбулов, М. 3. Ҳомидхонов ва б. олимлар номи билан боғлиқ. Унтда илмий асарлар тсплами, дарсликлар, сқув қслланмалари нашр стилади. Унт фаолисти давомида ундан 15 та олий сқув юрти, 3 та техник коллеж ажралиб чиққан, баъзи хорижий мамлакатларда техника олий сқув юртлари ташкил стилишида фаол қатнашган.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:37:27

ТОШКЕАТ ТИББИАТ ЛЕДИАТА ИЯ ИАСТИТУТИ — педиатр врачлар ва болалар хирурглари тайёрлайдиган олий сқув юрти. 1972 й. Тошкент тиббиёт инти ҳамда Андижон тиббиёт инти педиатрис фтлари негизида ташкил топган. 1988 й.гача Ўрта Осиё тиббиёт педиатрис инти деб »# аталган. 1989 й.дан "' ҳоз. номда. Т.т.п.и. * таркибига Аукус ш.даги филиал ҳам киради. Интда 3 фт (педиатрис, тиббий педагогика, олий маълумотли ҳамшира), 46 кафедра, 300 сринли клиника, аспирантура, магистратура, клиник ординатура, марказий и.т. лаб., 5 сқув музейи, кутубхона (360 минг асар), 5 сқув зали, акад. лияей бор (2004).
2003/04 сқув йилида 2930 талаба ва 155 магистр сқиди. Интда 428 сқитувчи, жумладан, 50 дан ортик, фан дри ва проф., 220 фан номзоди ва дояентлар фаолист ксрсатди (2004). Интда дрлик ва номзодлик диссертаяислари ҳимос қилиш бсйича ихтисослаштирилган кенгаш ташкил стилган (1977 й.дан). Инт билан Сеул ш.даги Енсе унти сртасида узок, муддатли ҳамкорлик шартномаси тузилган бслиб, мунтазам равишда сқитувчилар ва талабалар тажриба алмашиниб туради. Инт илмий тсплам ва услубий қслланмалар нашр стади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:39:06

ТОШКЕАТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕАГИЛ СААОАТ ИАСТИТУТИ - пахта саноати, тсқимачилик, енгил саноат, матбаа ва қоғоз и. ч. соҳалари учун бакалавр ва магистрлар тайёрлайдиган олий сқув юрти. Тошкент тсқимачилик инти номи билан 1932 й.да ташкил стилди, 1968 й.дан ҳоз. номи билан аталади. Инт таркибида 6 фт: пахта технологисси ва механика, механик технологис, енгил саноат технологисси, муҳандиспедагогика, сиртқи, малака ошириш фтлари, тест синовларига тайёрлов бслими бор. Интда замонавий дастгоҳ ва ускуналар, компьютерлар билан жиҳозланган сқув лаб., «CENTEXUZ» сертификаяис лаб., тест маркази, 30 та кафедра, «Гейдельберг» фирмаси билан ҳамкорликдаги матбаа сқув маркази фаолист ксрсатади. Кутубхона (900 мингга сқин асар) бор. Интга докторлик ва номзодлик диссертаяислари ҳимос қилиш ҳуқуқи берилган. Интда 9 йсналиш бсйича бакалаврлар, 18 мутахассислик бсйича магистрлар тайёрланади. Инт ташкил топгандан бери 40 мингдан ортиқ мутахассис етишиб чиқяи. 2003/04 сқув йили 3,5 мингдан ортиқ талаба таълим олди, 350 га сқин проф., сқитувчи, шу жумладан, 35 фан доктори ва проф. ишлади. Инт йслланмаси билан 250 ёш олим чет слларда малака оширди (2004). Инт Халқаро тсқимачилик академисси (1995), Халқаро олий сқув юртлари уюшмаси (1996), Халқаро ипак уюшмаси (1997) аъзоси. Инт олимлари Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим соҳаларига молик пахта, ипак, тсқимачиликнинг техникатехнологислари, чиқиндисиз технологис каби мавзуларда и. т. ишлари олиб боради. Итт қошида 5 та талабалар уйи, замонавий спорт заллари, санаторийпрофилакторий, соғломлаштириш маскани, иқтидорли ёшлар академисси, талабалар конструкторлик бюроси, модалар театри фаолист ксрсатади. Инт фаолисти 3. А. Абдуллаев, Ҳ. А. Алимова, М. Ф. Аҳмедов, А. К. Иностов, Ф. С. Кунгуряова, С. А. Аусратов, А. А аҳматуллаев, Т. А . А ашидов, А. И. Труевяев, Х Ҳ Усмонхсжаев, М. Т. Ўрозбоев, М. А. Ҳожинова ва б. олимлар номи билан боғлиқ.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:40:16

ТОШКЕАТ ФАА МАА¦ЕВТИКА ИАСТИТУТИ — олий маълумотли фармаяевтлар, саноат фармаяисси учун мухандис технологлар, фармаяевтпедагоглар, доривор ссимликларни парваришлаш технологисси агрономларини тайёрлайдиган олий сқув юрти. 1937 й.да ташкил стилган. Интда дастлаб 1 фт ва 10 кафедра бслган. Хоз. 5 йсналиш: фармаяис, фармаяевт педагог, саноат фармаяисси, биотехнологис, агрономис; 3 фт: фармаяис, саноат фармаяисси, провизорлар малакасини ошириш; 22 кафедра, марказий и.т. лаб., кутубхона (450 минг асар), шунингдек, Ахборот технологислари ва масофадан сқитиш маркази ва ҳ.к. бор (2004). 2003/04 сқув йилида интда 1220 талаба сқиди, 500 дан зиёд мутахассислар малакасини оширди. Интда 190 проф. сқитувчи, жумладан, 30 фан дри ва проф., 100 дан зиёд фан номзоди ва дояент фаолист ксрсатди. Т.ф.и. даги илмий тадқиқотлар, асосан, маҳаллий табиий ссимлик ва минерал хом ашёлардан дори олиш, самарали технологислар сратиш, замонавий стандартлаш усулларини ишлаб чиқиш, шунингдек, фармаяис ишини ташкил стиш, доридармонлар маркетингини срганиш муаммосини аниклашга қаратилган. Инт таркибидаги дори воситаларини стандартлаш илмий марказида дори воситаларининг сифатини назорат қилиш ва стандартлаш, фармакотоксикологик изланиш лаб., шунингдек, тиббий маҳсулотларни сертификаяислаш органи, замонавий тахлил усуллари бсйича сқув тренинг маркази, «Ахборотпатент ва илмий услубий бслим» мавжуд. Интда «Коамид», «Ферамид», «Кобальт30», «Купир», «Аавбахтит», «Тозаланган мумиё» ва б. дорилар ихтиро қилиниб, амалиётга татбиқ стилган. Инт фаолисти М. А. Азизов, А. X. Тсрақулов, X. X. Холматов, А. И. Генгринович, Л. Т. Икромов, М. А. Махсумов, А­. А . Тошмуҳамедов, С. И. Аминов, А. А. Юнусхсжаев ва б. олимлар номи билан боғлиқ. Интда илмий тспламлар, услубий қслланмалар ва «Фармаяевтика» журнали чоп стилади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:40:57

ТОШКЕАТ ШАА ҚШУАОСЛИК ИАСТИТУТИ - 1991 й.да Т.я.га сзбек яиркининг машҳур намосндаси, дорбозлар сулоласининг асосчиси, Ўзбекистон ва А оссис халқ артисти Тошканбой А­гамбердиев номи берилди. Мустақиллик шарофати билан Т.я. фаолистида снги давр бошланди. Янги дастур ва аттракяионлар яиркнинг барча замонавий жанрларида сратилди ва улар репертуарга сзига хос снгилик олиб кирди. Хусусан, 1991—2004 й.лар мобайнида 100 дан ортиқ яирк томошалари, 10 та яирк аттракяион ва 20 дан ортиқ мавзули томошалар саҳналаштирилди. Уларни тайёрлашда Обиджон Тошканбоев, Карима Зарипова, А­ркин Тошканбоев, «Ўзбекдавлатяирк» А еспублика бирлашмасининг бош директори Баҳром Мажидов, саҳналаштирувчи реж.лар А­дуард Арзуманов, Аисо Алиева, А аъно А сзихсжаева ва б. фаол иштирок стишган. Т.я. артистлари жаҳон бсйлаб сз санъатларини намойиш стиб келади. Халқаро ксрик ва фестивалларда турли мукофотларга сазовор бслганлар. 1999 й. Т.я. биноси қайта таъмирланиб, замонавий техник ускуналар билан жиҳозланди.
Лслат Тошканбоев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:41:13

ТОШКЕАТ ШАА ҚШУАОСЛИК ИАСТИТУТИ — шарқшунос кадрлар тайёрлайдиган олий сқув юрти. 1991 й. 15 июлда Тошкент университетининг шарқ фти асосида ташкил стилган. Бакалавриатларнинг 8 та ва магистратуранинг 12 та йсналиши (жумладан, Шарқ тиллари ва адабиёти бсйича филологлар, Шарқ фалсафаси, шунингдек, исломшунослик, минтақашунослик ва халқаро муносабатларга тааллукли ихтисосликлар) бсйича юқори малакали мутахассислар етказиб беради. Интда 4 та фт: шарқ филологисси, иқтисодиёт, тарих, Қурисшунослик; малака ошириш ва тил сқитиш махсус маркази, 34 та кафедра (жумладан, араб, сронафғон, хитой, спон, корейс филологисси, шарқ тилларини сқитиш методикаси, Марказий Осиё халклари тарихи, манбашунослик ва матншунослик, хорижий мамлакатлар тарихи, исломшунослик, халкаро муносабатлар, менежмент ва маркетинг, хорижий мамлакатлар иқтисоди, халқаро иктисодий муносабатлар ва б.), шунингдек, фундаментал, амалий ва инноваяион йсналишлардаги 10 та илмий гуруҳ (шарқ мумтоз адабиёти тарихини срганиш, исломшунослик ва иктисодиёт бсйича) ва замонавий ахборот технологислари маркази фаолист курсатади. Интда 3000 дан ортиқ талаба, 370 проф.сқитувчи (улардан 30 таси хорижликлар), жумладан 54 проф. ва фан дри, 140 доя. ва фан номзоди ҳамда 3 Ўзбекистон ФА акад. ишлайди (2004). Инт муассислигида «Шарқ машъали» («Маск Востока») илмийоммабоп журнали ва «Шарқшунослик» («Востоковедение») илмий журнали нашр стилади. Инт кутубхонасида 200 мингга сқин китоб жамланмаси ва 1000 га сқин ноёб кслёзма асарлар захираси мавжуд.
Инт қошида 2 та ихтисослашган кенгаш фаолист олиб боради. Шунингдек, интда Иқтидорли талабалар маркази ва Аш олимлар кенгаши иш юритмоқда.
Инт дунёнинг 40 дан ортиқ хорижий мамлакатлари (жумладан, Миср, АҚШ, Хитой, Ҳиндистон, Японис, Корес, Франяис, Германис ва б.) университетлари сқув юртлари ва и.т. муассасалари билан кадрлар тайёрлаш, илмий тадқиқотларни амалга ошириш бсйича сзаро тажриба алмашиш ва малака ошириш соҳаларида ҳамкорлик қилади.
Интда А. Иброҳимов, Ш. Шомуҳамедов, Ғ. Абдураҳмонов, А. А устамов, О. Шоматов, А. Қуронбеков, Т. Мухторов, Т. Ғиёсов, Ғ. Аҳмаджонов, М. Бобохсжаев, Т. Сатторов, М. Ахмедова, Қ. Содиқов, Қ. Маҳмудов, М. Исҳоқов, А . Хсжаева, А. Мсминов, С. Ғаниева каби йирик олимлар фаолист ксрсатиб келмоқда.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:41:29

ТОШКЕАТ ЮА ИДИК ИАСТИТУТИ — халқ хсжалигининг барча соҳалари учун юристҳуқуқшунослар тайёрловчи олий сқув юрти. Тошкент унти юридик фти негизида 1991 й. ташкил топган. Ўзбекистон А еспубликаси Адлис вазирлиги тасарруфида. Ўқув жараёни 2 босқич: бакалавриат ва магистратура босқичларида амалга оширилади. Интда 3 та хуқуқ ва иккинчи мутахассислик фти ҳамда магистратура маркази, 12 та махсус кафедра, 9 та ижтимоий кафедра бор. 3370 талаба сқийди. 200 дан ортиқ проф.сқитувчилар фаолист ксрсатади (2004). Интда демократик, ҳуқуқий давлатни барпо стиш, бозор иқтисодиёти муносабатларини ривожлантириш, қонунчилик ва ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлаш, аҳоли ҳуқуқий маданистини ошириш, ҳуқуқий тарғиботни кучайтиришни ксзда тутган муаммоларга оид тадқиқотлар олиб борилади. Юридик фанлари дри ва номзоди илмий даражасини ҳимос қилиш бсйича ихтисослашган кенгаш фаолист ксрсатади. 300 минг асарга сга бслган асосий кутубхона, 2 мингдан ортиқ китоб жамланган ҳуқуқий ахборот хонаси бор. Инсон ҳуқуқлари ва ҳуқуқий ёрдам ксрсатиш клиникалари ташкил стилган, улар аҳолига бепул хизмат қилади. Бу клиникаларда 60 дан ортиқ талаба, сқитувчи, амалиётчи фаолист олиб боради. Клиника аъзолари Лольша, Венгрис, А оссис ва б. давлатлардаги юридик клиникаларда малака оширадилар.
Интда «Давлат ва ҳуқуқ», «Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили» юридик журналилари ва «Хуқуқий маърифат» газ. чоп стилади. 1999 й.да инт қошида академик лияей ташкил қилинган.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


VAKIL  04 Aprel 2010, 13:04:12

иккинчи мутахассислик учун талаблар қандай

Qayd etilgan