Erkin Iqtisodiy Zona  ( 10514 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Mr.Twister  20 Fevral 2010, 09:22:34

akmal bax:

Yangiliklarga keladigan bo'lsak. Uning kattasi Navoiyda.
"Erkin iqtisodiy zona" tashkil etilayotganligidan xabaringiz bo'lsa kerak. Hozirda bu yerda katta qizg'in qurilish ishlari ketmoqda. Bu yerda barcha yangiliklar bilan boshqa forumdoshlarimizni ham tanishtirib borsak. InshaOlloh bu zona mamlakatimiz uchun nihoyatda ahamiyatli bo'ladi. Shunday ekan u haqda bilish foydadan xoli bo'lmaydi. Shunday ekan bu sohada yordamlaringiz va fikrlaringizni kutub qolaman.
Salomat bo'linglar.

                                                                                                                                                           Matndagi xatolar Mr.Twister tomonidan tahrirlandi.

Qayd etilgan


uzboy  20 Fevral 2010, 15:57:04

Man ham eshitgandim, Navoiydagi erkin iqtisodiy zona haqida va uni koreyslarni boshqarayotganligi haqida.
Nazariy tomondan olib qarasak, erkin iqtisodiy zonalarda soliqlar va turli to'lovlar juda kam miqdorda yoki umuman bo'lmaydi. Korhona ochish bilan bog'liq hujjatbozliklar juda oson bo'ladi, korhonani ochish uchun to'lanadigan bojlar ham kam bo'ladi. Erkin iqtisodiy zonalar offshor zonalarga o'xshab ketadiyu, lekin territoriya jihatdan kichikroq va nisbatan nazoratda bo'ladi.

Ho'sh Navoiy va O'zbekiston uchun bu zonani qanday salbiy va ijobiy tomonlari bor. Ijoby tomonlari, ish yuritish oson bo'lganligi uchun investorlar o'z pullarini u yerga jalb qilishadi, turli hil ishlab chiqarish va hizmatlar sohasiga. Odamlar ish bilan ta'minlanadi, infra tuzilma rivojlanadi, mamlakat uchun yalpi ishlab chiqarish hajmi ortadi va bozorda raqobatbordosh tovarlarni salmog'i oshadi. Salbiy tomoni esa, resurslarni haddan ziyod ishlatib yuborish va atrof muhirga zarur yetishi. Albatta bular shaxsiy fikrlar edi.

Qayd etilgan


Abdullоh  21 Fevral 2010, 02:32:02

"Navoiy" ESIH - "Navoiy" Erkin sanoat iqtisodiy hududi. Navoiy viloyatining aeroport hududi atrofidan umumiy maydoni 560 gektar yer ajratilgan. Hozirda Navoiy aeroportida mintaqalararo intermodal logistika markazi faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu hudud haqida quyidagi internet sahifalari orqali ham tanishishingiz mumkin:

www.nfiez.uz yoki www.navoi-fiez.uz

Qayd etilgan


uzboy  21 Fevral 2010, 05:33:18

"Аавоий" А­ИИЗ

Жаxон стандартларига жавоб берадиган ва жаxон бозорларида талаб xилинадиган маxсулот ишлаб чиxаришни таъминлайдиган, замонавий юкори технологисли ишлаб чикаришларни ташкил стиш учун хорижий инвестияисларни, биринчи галда тсгридан-тсгри инвестияисларни жалб стиш бсйича кулай шарт-шароитлар сратиш, шунингдек Аавоий вилостининг саноат салоxистини, ишлаб чикариш, транспорт-транзит ва ижтимоий инфратузилмасини ривожлантириш маxсадида Ўзбекистон А еспубликаси Лрезидентининг Фармони 02.12.2008 й. â„– ЛФ-4059 сонли "œАавоий вилостида сркин индустриал-иxтисодий зона ташкил стиш тсxрисида"ги карори кабул килинди.

"Аавоий" сркин индустриал-иктисодий зонада рсйхатдан стган хсжалик юритувчи субъектлар уларга киритилган тсгридан-тсгри инвестияислар xажми куйидагича бслган таxдирда ер солиги, мулк солиги, даромад солиги, ободончилик ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги, сгона солик тслови (кичик корхоналар учун), А еспублика йсл жамxармаси ва А еспублика мактаб таълимини ривожлантириш жамгармасига мажбурий тсловлардан озод стилади:

3 миллион евродан 10 миллион еврогача - 7 йилга;

10 миллион евродан 30 миллион еврогача - 10 йилга. Кейинги 5 йил давомида фойда солиги ва сгона солиг тслови xажми амалдаги ставкадан 50 фоиз микдорида;

30 миллион евродан ортик бслганда - 15 йилга. Кейинги 10 йил давомида фойда солиги ва сгона солиг тслови xажми амалдаги ставкадан 50 фоиз микдорида.

Manba: http://www.mfer.uz/invest_potencial2.html

Qayd etilgan


excite  16 Avgust 2010, 16:44:11

Бу зона Марказий Осиёнинг марказий нуқтасида жойлашган ва Лрезидентнинг ташаббуси билан ташкил стилган. Ғоснинг моҳисти 1)бу ерда жуда катта транспорт тугунини ҳосил қилиш, 2)тсғридан-тсғри инвестияис олиб кириш. Корейслар бошқарувида сканлиги нотсғри. Улар ҳозирги вақтдаги снг катта инвесторлардан холос.
Зона 30 йилга ташкил қилинган, агар ғос сзини оқласа, бу муддат чсздирилади. Юқоридаги солиқ имтиёзларидан ташқари, бу зонада ташкил стилган компанислар агар чет слдан маҳсулот ишлаб чиқарадиган ускуналар олиб келса, божхона тсловларидан ҳам озод қилинади. Шунингдек, ушбу компанисларнинг ходимлари ва вакилларига виза масалалари тезкорлик билан ҳал қилиниб берилади. Ҳозир дунёда 3 мингдан ортиқ А­ркин иқт.зоналар бор. Улар орасида рақобатга дош беришнинг сзи бслмайди. Бу борада Ҳукумат катта ишлар қилспти. Имтиёзларни қсйиб туринг, биргина слектр снергис, темир ва авто йсл, газ ва сув, асропортнинг сзига миллиардлаб пуллар сарфланспти. Хуллас имтиёзлар катта. Зонадан кутилаётган натижа сса ундан ҳам катта. Яхши нист қилиб қоламиз.

Qayd etilgan