Qiziqarli binolar va inshoatlar...  ( 16881 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Muzayyana  24 Iyun 2010, 14:59:49


Qayd etilgan


Abdumuhaymin  21 Aprel 2012, 10:30:03

 Joydan yutish maqsadida o'ylab topiladigan arxitektorlik mahorati.

manba:http://dnevniki.ykt.ru

Qayd etilgan


Shuhrat_  03 May 2012, 12:31:35Qayd etilgan


Mahdiyah  06 May 2012, 22:18:07

Dunyodagi 10 ta eng EKOLOGIK osmanupar binolar ro'yhati (qurilgan va qurilayotgan)

1.The Bahrain World Trade Center Towers, БахрейнТри 30-метровс‹х пропеллера, расположеннс‹х между двумс 42-стажнс‹ми шпилсми Международного Торгового А¦ентра будут производить до 1100 мегаватт в год. Форма небоскреба позволсет создавать ускореннс‹е потоки воздуха длс гигантских лопастей турбин.Открс‹тие яентра планируетсс уже в стом году, тогда и можно будет почерпнуть более полную информаяию обо всех скологических инноваяисх, которс‹е бс‹ли использованс‹ при постройке стого небоскреба, а таковс‹х бс‹ло немало.2. The Pearl River Tower, Гуаньджоу, КитайАаверно в восточной Азии пока ес‰е не слишком задумс‹ваютсс об скологии, только стим можно объсснить малое количество подобнс‹х проектов. Зато если уж они берутсс за дело, то основательно. А­то здание ловит ветра на большой вс‹соте, а получившассс снергис идет на освес‰ение. Внешне 71-стажное здание напоминает большое крс‹ло, в которое встроенс‹ две турбинс‹, каждас из которс‹х занимает яелс‹й стаж. Ао не только турбинами яенно сто здание. Ультрасовременнас система отопленис и вентилсяии, безводнс‹е туалетс‹, встроеннс‹е системс‹ контролс света — все сто можно будет увидеть после открс‹тис зданис, которое намечено на середину 2009-го года.


Qayd etilgan


Mahdiyah  06 May 2012, 22:19:39

3. Bank of America Tower, Аью-Йорк

Дизайнерс‹ Банка Америки Кук (Cook) и Fox Architects надеютсс перескакать башню Hearst и получить сертификат LEED Platinum. Длс стого у них не только есть все, что бс‹ло в башне Hearst — сбор водс‹, счеистас система окон, пропускаюс‰ас больше света — но и множество других скологических новинок. Ячейки с топливом из природного газа обеспечат здание слектричеством, а солняечувствительнс‹е LED-лампс‹ позволст сделать освес‰ение максимально сффективнс‹м.

4.The Lighthouse Tower, ДубайОчередной Дубайский проект, и снова поражаюс‰ий воображение, причем как своей красотой, так и скологическими функяисми, которс‹е будут реализованс‹. Башнс Lighthouse, принадлежас‰ас Международному Финансовому яентру Дубас планирует использовать 4000 фотогальванических панелей на южном фасаде зданис. Вкупе с тремс мегатурбинами они будут обеспечивать потребности зданис в слектричестве. К сожалению деталей о проекте не очень много, но если бс‹ оно стадию проектированис и начало строительство, то безусловно бс‹ попало в нашу первую тройку.
Qayd etilgan


Mahdiyah  06 May 2012, 22:25:28

5.The CIS Tower, Манчестер(Англис)Башнс CIS превосходит все построеннс‹е небоскребс‹ по части снергии, которую она будет сама длс себс воспроизводить. Более 7000 солнечнс‹х панелей на фасаде и 24 ветрснс‹х турбинс‹ на крс‹ше произведут 10% снергии, в которой будет нуждатьсс здание.

6. The Hearst Tower, Аью-ЙоркОб стом проекте мс‹ уже писали, но тогда мс‹ остановились только на дизайнерской составлсюс‰ей. А­кологическас часть проекта тоже вс‹полнена на вс‹сочайшем уровне — недаром сто здание стало первс‹м в Аью-Йорке, которое получило аккредитаяию LEED Gold. 80% стали, которас бс‹ла использована длс строительства небоскреба, бс‹ло переработано. Внутренние помес‰енис по большей части также сделанс‹ из переработаннс‹х материалов.Треугольнс‹е формс‹ на фасаде зданис сделанс‹ не только длс красотс‹. Диагональнас сетка позволила использовать меньше стальнс‹х балок, и как следствие больше солнечного света проникает в здание.
Ае забс‹ли архитекторс‹ и о дождевой воде — она собираетсс в резервуар, вмес‰аюс‰ий до 14 тс‹ссч галлонов водс‹, что составлсет где-то 50% от потребленис небоскребом. Она идет на охлаждаюс‰ие системс‹, поливку растений и необс‹чнс‹е водснс‹е скульптурс‹ в главном холле.
Qayd etilgan


Mahdiyah  06 May 2012, 22:29:48

7.The Burj al-Taqa (Energy Tower), ДубайЕсли стот 68-стажнс‹й небоскреб будет построен, то станет самс‹м вс‹соким из всех ско-башен на земле, благодарс 200-футовой ветрсной турбине, которас будет находитсс на верхушке зданис. А в обс‰им списке всех зданий, оно займет почетное 22-е место по вс‹соте, что несомненно должно дать зеленс‹й свет проекту, ведь как мс‹ уже знаем, в Дубае любст все вс‹сокое.8.Waugh Thistleton Residential Tower, ЛондонАа другой стороне водоема у Waugh Thistleton уже есть одно функяиональное ско-здание, но они решили не останавливатьсс на достигнутом. В новом дизайне бс‹ла продумана винтовас ветрснас турбиннас технологис, которас уже бс‹ла опробована ранее. У четс‹рех турбин, прикрепленнс‹х к одной стороне башни есть потеняиал длс производства до 40 тс‹с. кВт в год, что на 15% больше потребностей самого зданис. Аадо ли говорить, что снергис ветра абсолютно безвреднас длс окружаюс‰ей средс‹?
Qayd etilgan


Mahdiyah  06 May 2012, 22:32:05

9. 340 on the Park, Чикаго"œ340 on the park", открс‹тие которого намечалось на начало стого года, станет первс‹м небоскребом в Чикаго, которс‹й будет полностью соответствовать стандартам LEED. Здание воплос‰ает почти все мечтс‹ боряов за безопасность окружаюс‰ей средс‹, но и квартирс‹ в нем стост совсем не дешево — яена за самую маленькую составит 700 тс‹с. долларов. За сти деньги вс‹ получите квартиру плос‰адью 1600 квадратнс‹х футов, изолированнс‹е окна, систему сбора дождевой водс‹ и многое другое. А самое прекрасное — настосс‰ий многостажнс‹й зимний сад, которс‹й начинаетсс на 25-м стаже.

10. Urban Cactus, А оттердамА­то проект жилого дома в А оттердаме(Аидерландс‹), которс‹й будет вмес‰ать в себс 98 квартир на 19-ти стажах. Благодарс ступенчатой архитектуре балконс‹ будут получать максимум света, а сто означает, что небоскреб станет по настосс‰ему «зеленс‹м», благодарс растенисм, посаженнс‹м на стих балконах. В плане технологий, стот дом проигрс‹вает остальнс‹м в обзоре, но потеняиал по поглос‰ению углекислого газа и вс‹работке кислорода с помос‰ью фотосинтеза, у него огромен. А кроме того, белс‹й явет зданис поможет смсгчить городской сффект повс‹шенной температурс‹.


Qayd etilgan


Mahdiyah  03 Fevral 2013, 07:28:47

Garden and House: уникальнс‹й дом-сад в ТокиоGarden and House — вертикальнс‹й дом-сад, построеннс‹й в Токио (Японис) по проекту спонского архитектора Ryue Nishizawa.Лстистажнс‹й городской особнск, расположеннс‹й в плотно застроенном коммерческом районе спонского мегаполиса, сочетает в себе жилое пространство и мини-офис.Ширина участка застройки составлсла всего 4 метра, постому архитектор спроектировал здание со стеклсннс‹ми стенами, визуально стираюс‰ими гранияс‹ внутреннего пространства.Структура состоит из вертикально развиваюс‰ихсс слоев горизонтальнс‹х плит-перекрс‹тий со стеклсннс‹ми фасадами. Однако в условисх плотной застройки бс‹ло необходимо обеспечить конфиденяиальность частной жизни обитателей дома.
С стой задачей прекрасно справились зеленс‹е зонс‹, интегрированнс‹е в пространство каждого из стажей. Лропускас дневной свет, вертикальнс‹й городской сад вс‹полнсет функяию завесс‹, оберегаюс‰ей жильяов от слишком срких солнечнс‹х лучей и взглсдов из окон соседних домов. Кроме того, озеленение призвано поддерживать благопристнс‹й микроклимат внутри и снаружи зданис.Qayd etilgan


Muxsiya  21 May 2013, 15:40:01


Qayd etilgan