Imomi A'zam Abu Hanifa. Musnad  ( 277465 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 69 70 71 72 73 74 75 B


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:28:02

23. Buxoriy. «Kitabur-Riqoq», 202.
24. Shu asar.
25. Shu asar.
26. «Ihyou ulumid-din», 4/26.
28. Abu Dovud. «Sunnat», 21; Termiziy. «Qiyomat», 11; Ibn Moja. «Zuhd», 37; Ahmad ibn Hanbal, 3/213.
29. Buxoriy. «Mavokit», 16, 26, «Azon», 129, «Tafsirus-sura 50», «Riqoq», 52, «Tavhid», 24; Abu Dovud. «Sunnat», 19; Termiziy. «Jannat», 16; Ahmad ibn Hanbal. 3/16, 17, 26, 27.
30. Ibn Moja. «Muqaddima», 17; «At-targ‘ib vat-tarhib», 96.
31. Shu asar.
35. «Targ‘ib va tarhib». 1/101.
36. Buxoriy. «Ilm», 38, «Janoiz», 33, «Anbiyo», 50, «Adab», 109.
37. Muslim. «Zuhd», 72; Abu Dovud. «Ilm», 4; Termiziy. «Fitan», 70.
38. «Ilm», 8,13; «Tafsir», 1, «Manoqib», 19; Ibn Moja. «Muqaddima»,
39. Dorimiy. «Muqaddima», 25, 46; Ahmad ibn Hanbal. 2/47, 83, 123, 150, 159, 171, 202, 214.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:28:49

41. Buxoriy. «Tahorat», 68; Muslim. «Tahorat», 94, 96; Abu Dovud. «Tahorat», 36; Termiziy. «Tahorat», 51; Nasaiy. «Tahorat», 45; «G’usl», 1; Ibn Moja. «Tahorat», 25; Dorimiy. «Tahorat», 54; Ahmad ibn Hanbal. 2/259, 265, 288, 316, 346, 363, 394, 433, 464, 496, 529, 533, 3/341, 350.
42. O’sha manbalar.
43. Doraqutniy. «Tahorat», 1/66.
44. Buxoriy. «Tahorat», 60, 62, «Mazolim», 27; Muslim. «Tahorat», «Musofirun», 187; Abu Dovud. «Tahorat», 13; Termiziy. «Tahorat», 73, 74; Dorimiy. «Tahorat», 9; Ahmad ibn Hanbal. 1/284, 4/246, 5/382, 394, 403.
45. Buxoriy. «Tahorat», 52; «Ashriba», 12; Muslim. «Hayz», 95, «Tahorat»,76; Termiziy, «Tahorat», 66; Nasaiy. «Tahorat», 124; Ibn Moja. «Tahorat», 68; Ahmad ibn Hanbal. 1/223, 227, 329, 337.
46. Ahmad ibn Hanbal. 1/214.
47. Nasaiy. «Tahorat», 93, 94, 95; Termiziy. «Tahorat», 48, 404.
48. Abu Dovud. «Tahorat», 1/107.
49. Abu Dovud. «Tahorat» 1/107.
50. Buxoriy. «Tahorat»; Termiziy. «Tahorat», 42; Nasaiy. «Tahorat», 80; Ibn Moja. «Tahorat», 411.
51. Muslim. «Tahorat», 29; Ahmad ibn Hanbal. 2/201, 471.
52. Abu Dovud. «Tahorat», 1/168.
53. Nasaiy. 1/99.
54. Abu Dovud. «Tahorat», 1/172; Muslim. «Tahorat», 277.
55. Abu Dovud. «Tahorat», 1/172; Muslim. «Tahorat», 277; Termiziy. «Tahorat», 61; Ibn Moja. «Tahorat», 510; Nasaiy. «Tahorat», 133.
56. Termiziy. «Tahorat», 94; Abu Dovud. 1/96, 97.
57. Shu manba.
58. Buxoriy. «Kitobus-solat», 7- bob.
59. Shu manba.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:29:29

60. Termiziy. «Tahorat», 98; Buxoriy. «Tarixul -avsot Ibn Hojar al-Talxis», 59; Abu Dovud. 1/63; Toyalasiy. «Musnad», 692; Bayhaqiy. 1/291.^
61. O’sha asar.
62. Ibn Moja. «Tahorat», 546; Buxoriy. «Tahorat», 48.
64. Abu Dovud. «Tahorat», 157; Termiziy. «Tahorat», 95-96.
65. Termiziy. «Tahorat» 95, 96; Ahmad ibn Hanbal. 5/214, 215; Ibn Moja. 1/101.
66. O’sha manbalar.
67. Abu Dovud. «Tahorat», 87; Muslim. «Tahorat», 305; Ibn Moja. «Tahorat», 584; Nasaiy, «Tahorat», 257, 258, 259.
68. Abu Dovud. «Tahorat», 220-222; Termiziy. «Tahorat», 118.
69. Abu Dovud. «Tahorat», 87; Termiziy. «Tahorat», 120.
70. Nasaiy. «Tahorat», 1/172.
71. Muslim. «Tahorat», 372; Nasaiy. «Tahorat», 268; Ibn Moja. «Tahorat», 535; Abu Dovud, «Tahorat», 230.
72. Muslim. «Hayz», 11, 12,; Abu Dovud. «Tahorat», 103; Termiziy. «Tahorat», 101; Nasaiy. «Tahorat», 173, «Hayz», 18; Ibn Moja. «Tahorat», 13; Dorimiy. «Tahorat», 83, 108; Ahmad ibn Hanbal. 2/70, 3/103, 6/45. 101, 106, 110, 112, 114, 173, 179, 214, 229, 245.
73. Termiziy. «Tahorat», 122; Molik. «Muvatto», 72, 73; Buxoriy. 1/33, 333; Muslim. 1/98.
74. Termiziy. «Adab», 280; Ibn Moja. «Adab», 3749.
75. Termiziy. «Tahorat», 116; Muslim. «Tahorat», 1/94; Abu Dovud. «Tahorat», 1/143.
76. Shu manbalar.
77. Muslim. «Hayz», 105; Abu Dovud. «Libos», 38; Nasaiy. «Far’», 20; 30, 31; Dorimiy. «Adohi», 20, «Muvatto sayd», 17,18; Ahmad ibn Hanbal. 1/219, 227, 237, 270, 279, 280, 314, 328, 343, 360, 373, 6/73, 104, 148,153.
78. Buxoriy. «Zabaih», 30; Nasaiy. «Far’», 10; Ibn Moja. «Libos», 25.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:29:56

NAMOZ

79. Termiziy. «Solat», 388, 389.
80. Termiziy. «Adab», 40.
82. Muslim. 2/394-397; Buxoriy. «Solat», 4-bob.
83. Abu Dovud. «Solat», 633; Muslim. «Solat», 518.
84. Termiziy. «Solat», 170.
85. Termiziy. «Solat», 154.
86. Ibn Moja. «Solat», 694.
87. Muslim. «Solat», 626; Ibn Moja. «Solat», 685.
88. Termiziy. «Solat», 327; Ahmad ibn Hanbal. «Musnad», 3/11055.
89. Buxoriy. 2/65, 66; Muslim. 1/112; Nasaiy. 1/102; Ahmad ibn Hanbal. «Musnad», 2/6357.
90. Muslim. «Solat», 383.
91. Muslim. «Solat», 1/533; Ibn Moja. «Masjid», 738.
92. Muslim «Solat», 1- jild, 18, 81- bob.
93. Nasaiy. 2/1100
95. Termiziy. «Solat», 257.
96. Termiziy. «Solat», 257.
97. Termiziy. «Solat», 238.
98. Termiziy. «Solat», 247.
99. «Bulug‘ul marom», 64,7-bob, 70-hadis.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:30:21

100. Muslim. «Solat», 50.
101. Ibn Moja. «Solat», 834; Termiziy. «Solat», 309.
102. Ibn Moja. «Solat», 834; Termiziy. «Solat», 306; Muslim. «Solat», 35- bob, 166- hadis.
103. Muslim. «Solat», 36- bob, 176-hadis; Ibn Moja. «Solat», 850.
104. Termiziy. «Solat», 258-259.
105. Termiziy. «Solat», 267; Muslim. «Solat», 149, 150; Muslim. «Solat», 409.
106. Termiziy. «Solat», 268.
107. Muslim. «Solat», 1-jild, 227, 228, 229. 230, 231; Nasaiy. 2/1111.
108. Shu manba.
109. Shu manba.
110. Shu manba.
111. Dorimiy. «Solat», 1328.
112. Ibn Moja. «Solat», 1243.
113. Muslim. «Masjid», 300, 301, 303, 304, 307.
114. Buxoriy. «Azon», 145.
116. Buxoriy. «Tahajjud», 25, «Tavhid», 10; «Duo», 48; Abu Dovud. «Vitr», 18; Ibn Moja. «Iqomat», 188; Ahmad ibn Hanbal. 3/344.
117. Ibn Moja. «Solat», 900.
119. Dorimiy. «Solat», 1352.
120. Ibn Moja. «Solat», 915.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:30:34

121. Ibn Moja. «Solat», 914.
122. Termiziy. «Solat», 332.
126. Muslim. «Solat», 90, 95, 96, 97.
127. Ahmad ibn Hanbal. 1/231. Buxoriy. «Azon», 39,67.
128. Muslim. «Solat», 96; Ibn Moja. «Iqomat», 142; Ahmad ibn Hanbal. 1/256, 6/210, 260.
129. Buxoriy. «Azon» , 54.
130. Buxoriy. «Azon», 164.
131. Abu Dovud, 45, 93.95; Rasoiy. «Azon», 14; «Imomat», 25; Ibn Moja, Ibn Moja, «Iqomat», 50, 51, 55; Dorimiy. «Solat», 49; Ahmad ibn Hanbal. 3/12,44.
132. Termiziy ; «Solat», 64.
133. Termiziy. «Solat», 64.
134. Buxoriy. «Azon», 162.
135. Muslim. «Masajidi», 64.
136. Termiziy. «Solat», 219.
137. Muvatto. «Juma», 2, 4, 5; Dorimiy. «Solat», 1544, 1545.
139. Abu Dovud. «Solat», 1092.
140. Buxoriy. «Juma», 27.
141. «Bulug‘ul marom», «Juma», 12.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:30:47

142. Dorimiy. «Solat», 1574, 1575, 1576; «Bulug‘ul marom», «Juma», 13.
144. Termiziy. «Juma», 519, «Janoza»,72; Ahmad ibn Hanbal. 2/169, 176, 220.
145. Termiziy. «Juma», 539-540.
146. Termiziy. «Juma», Dorimiy. «Solat», 1617.
147. Termiziy. «Juma», 573.
148. Muslim. «Solatul musafirin», 10,11.
149. Nasaiy. «Taqsirus-solat», 1431, 1436, 1437.
150. Muslim. «Solat», 695.
151. Buxoriy. «Vitr», 6.
152. Ibn Moja. «Solat», 1168.
153. Ibn Moja. «Solat», 1169; Termiziy. «Vitr», 453-454.
154. Dorimiy. «Solat», 1594, 1597.
155. Ibn Moja. «Solat», 1171, 1174.
158. Termiziy. «Vitr», 455-456.
159. Ibn Moja. «Solat», 1185, 1186, 1187.
160. Dorimiy. «Solat», 1474, 1475.
161. Abu Dovud. «Solat», 51, 270, 271- boblar.
163. Muslim. «Solat», 422, 23- bob; Termiziy. «Solat», 369; Ibn
Moja. «Solat», 1034.
164. Muslim. «Solat», 51- bob; 270, 271.
165. Ibn Moja. «Solat», 1261, 1262, 1263, 1264, 1265.
166. Muslim. «Solatul kusuf», 23, 28, 29.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:31:19

168. Buxoriy. «Tavhid», 11; Nasaiy. «Nikoh», 27.
169. Termiziy. «Vitr», 474.
170. Buxoriy. «Laylatul qadr», 5.
171. Ibn Moja. «Solat», 1419-1420.
172. Muslim. «Solatul musafirin», 127, 128.
174. Molik. «Muvatto», 1254; Buxoriy. «Solat», 2/72.
175. Molik. «Muvatto», 1266; Muslim. «Solatul musafirin», 2/161; Nasaiy. «Qiroat», 946.
176. Muslim. «Solat», 52- bob, 287-hadis.
180. Ibn Moja. «Solat», 1377.
183. Molik. «Muvatto», 39; Ibn Moja. «Janoiz», 1604, 1605, 1606.
184. Ibn Moja. «Janoiz», 1607, 1608, 1609.
186. Ibn Moja. «Janoiz», 1478.
187. Ibn Moja. «Janoiz», 1577.
188. Ibn Moja. «Janoiz», 1502.
189. Ibn Moja. «Solat», 1498.
190. Ibn Moja. «Janoiz», 1552, 1556.
191. Termiziy. «Janoiz», 60; Abu Dovud. «Janoiz», 77; «Ashriba», 7; Nasaiy. «Janoiz», 100; Ibn Moja. «Janoiz», 47; Ahmad ibn Hanbal. 1, 145.
192. Molik. «Muvatto», «Zohoya», 8.
193. «Bulug‘ul marom», «Janoiz», 57.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:31:33

ZAKOT

196. Molik. «Muvatto», «Zakot», 3- bob, 9- hadis.
197. Buxoriy. «Adab», 33.
198. Muslim. «Zakot», 170, 171, 172.

RO’ZA

199. Muslim. «Siyom»; Ibn Moja. «Siyom», 1638.
201. Nasaiy. «Siyom», 2319; Dorimiy. «Siyom», 1768.
202. Nasaiy. «Siyom», 2919.
203. Dorimiy. «Solat», 1192 - 1993.
205. Ibn Moja. «Siyom», 1682.
206. Ibn Moja. «Siyom», 1682.
207. Buxoriy. «Savm», 25.
208. Buxoriy. «Savm», 25.
209. Dorimiy. «Siyom», 1732.
210. Buxoriy. «Savm», 25.
211. Muslim. «Siyom», 69, 70, 71, 72, 73.
212. Muslim. «Siyom», 69, 70, 71, 72, 73.
213. Muslim. «Siyom», 69, 70, 71, 72, 73.
214. Nasaiy. «Siyom», 2285, 2286.
215. Nasaiy. «Siyom», 2285, 2286.
216. Buxoriy. «Savm», 48.
217. Buxoriy. «Savm», 48.
218. Muslim. «Siyom»
219. Nasaiy. «Siyom», 2188.
220. Ibn Moja. «Siyom», 1772.

Qayd etilgan


Laylo  05 Noyabr 2007, 16:31:56

ZAKOT

196. Molik. «Muvatto», «Zakot», 3- bob, 9- hadis.
197. Buxoriy. «Adab», 33.
198. Muslim. «Zakot», 170, 171, 172.

RO’ZA

199. Muslim. «Siyom»; Ibn Moja. «Siyom», 1638.
201. Nasaiy. «Siyom», 2319; Dorimiy. «Siyom», 1768.
202. Nasaiy. «Siyom», 2919.
203. Dorimiy. «Solat», 1192 - 1993.
205. Ibn Moja. «Siyom», 1682.
206. Ibn Moja. «Siyom», 1682.
207. Buxoriy. «Savm», 25.
208. Buxoriy. «Savm», 25.
209. Dorimiy. «Siyom», 1732.
210. Buxoriy. «Savm», 25.
211. Muslim. «Siyom», 69, 70, 71, 72, 73.
212. Muslim. «Siyom», 69, 70, 71, 72, 73.
213. Muslim. «Siyom», 69, 70, 71, 72, 73.
214. Nasaiy. «Siyom», 2285, 2286.
215. Nasaiy. «Siyom», 2285, 2286.
216. Buxoriy. «Savm», 48.
217. Buxoriy. «Savm», 48.
218. Muslim. «Siyom»
219. Nasaiy. «Siyom», 2188.
220. Ibn Moja. «Siyom», 1772.

Qayd etilgan