AYOLLAR AVRATIGA QARASH...  ( 3075 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


_IYMONA_  06 Dekabr 2010, 09:03:47

Савол: Ҳурматли устоз қалбим қотиб бормоқда, менга аёллар авратга қараш ёмонлиги ва бунинг дунё ва охиратдаги зарарлари ҳақида исломдаги жавоблар қандайлигини хабарини берсангиз.

Жавоб: Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. Бу гапингиз китоб сқимайдиганлар тоифасидан сканингизга далолат. Бундай ҳол давом ставерса, бошқа ноқулайликлар ҳам келиб чиқиши мумкин.

БЕГОАА ААЛ БИЛАА ХОЛИЙ ҚОЛИШ ВА УАГА ААЗАА  СОЛИШ ҲАА ОМДИА 
[/color]

Аллоҳ таоло: «Мсминларга айтгин: ксзларини тийсинлар ва фаржларини сақласинлар, мана шу улар учун покроқдир. Албатта, Аллоҳ нима қилаётганларидан ста хабардордир. Ва мсминаларга айтгин; ксзларини тийсинлар ва фаржларини сақласинлар» деган. (Аур: 30-31) Ушбу ости каримада Аллоҳ таоло мсмин сркакларга номаҳрам аёлларга, назар солиш ҳаром сканлиги, шунингдек фаржларини ҳаромдан тийишлари ва бировдан беркитишлари зарурлигини баён қилмоқда. Бошқа ҳукмларда умумий хитоб сркак ва аёлларга бир хил бслиб ишлатилаверади, аммо номаҳрам сркак ва аёлларнинг орасидаги муносабат ста нозик бслганидан, Аллоҳ таоло бир остнинг сзида, бир хил масалада сркакларга алоҳида, аёлларга алоҳида хитоб қилмоқда. Мсмин аёллар ҳам ксзларини номаҳрам сркаклардан тийишлари, фаржларини сақлашлари ва авратларини номаҳрам назарлардан беркитиб юришлари лозим. Бу масалага аврат баёнида алоҳида тсхталиб стилган, шунинг учун такрорлашнинг ҳожати йсқ.
Уқба ибн Омир розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Аёлларнинг олдига киришдан ҳазар бслинг! - дедилар.
Шунда бир одам:
«А­й Аллоҳнинг А асули, срнинг қариндошига нима дейсиз? - деди.
«А­рнинг қариндоши-слимдир-дедилар У зот». Икки Шайх ва Термизий ривост қилишган. Бу ҳадиси шарифда Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам номаҳрам сркакларни аёллар олдига киришдан ман қилмоқдалар. Чунки, бу жуда ҳам хатарли ишдир. Ҳеч ким йсқ жойда бир аёл билан бир сркакнинг холий қолишига олиб келади. Бу сса сз навбатида ношаръий, ҳаром ишга олиб келади. Ҳеч демаганда шубҳага, ёмон фикр туғилишига олиб келади. Фараз қилайлик, бир аёл сз уйида ёлғиз стирибди. А­шикдан бир номаҳрам сркак чақириб келди. Ичкарига кирди. Мазкур аёлдан бошқа ҳеч ким йсқлигини билди. Шу пайт иккисни ҳам Шайтон васваса қилиши, зинога бошлаши ҳеч гап смас. Бундоқ ҳолатлар тез-тез бслиб туришини ҳамма схши билади. Зинонинг кспчилик ҳолатлари айни бегона сркак ва аёлнинг бир жойда холий қолишларидан бошланиши ҳеч кимга сир смас. Баъзи бирлар даъво қиладиганидек, холий қолган сркак ва аёл очиқ кснгиллик билан «дсстона» гаплашиб стиришди ҳам дейлик. Аимани гаплашишади? Шу пайт хотиннинг сри, сркакнинг хотини келиб қолса уларни дсстона гаплашиб стиришибди, деб сйлайдими? Умуман бошқа бир одам, қсни-қсшни ксриб қолсачи? Баъзи бир кишилар, срнинг қариндошлари келиб-кетиб туришади, зарурат юзасига ҳеч ким йсғида хотин олдига кирса нима бслибди, дейишади. Саҳобаи киромлар худди шу саволни Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламдан ссрашган сканлар. У зот бу иш слим билан баробарлиги ҳақида хабар берибдилар. Яъни, шунчалар хатали иш дебдилар. Чунки, бу нарса бегона сркакдан ксра бепарво бслишга сабаб бслади. Мазкур сътиборсизлик оқибатида сса, ҳаром иш содир бслиши ҳеч гап смас. Акасининг хотини билан зинода қслга тушган укалар оз смас. Шунга схшаш, бошқа номаҳрам қариндошлар ҳам. Шунинг учун зинҳор ва зинҳор ушбу ҳадиси шарифга хилоф қилмаслик керак. Бунинг учун кимнингдир бу шаръий амрни тарк стгани туфайли зино қилиб қсйгани ёки шубҳага қолиб, бир оила бузилган бслиши шарт смас. Шариатда бир ҳукм жорий бслганми, мсмин-мусулмон киши унга суриштирмай амал қилавериши лозим. Жобир розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам: «А­ри ғойиб аёллар олдига кирманглар. Чунки шайтон ҳар бирингизнинг қони йслида юради» - дедилар. Биз У зотга: «Сизда ҳамми?»- дедик.

«Менда ҳам. Лекин Аллоҳ ёрдам бериб, мен саломат қолганман» - дедилар. А­ри ғойиб, сзи ёлғиз аёлнинг олдига бегона сркакнинг кириши шайтоннинг васвасасига йсл очиши турган гап. Бундоқ пайтларда ҳар қандай сркак, ҳар қандай аёл ҳам шайтоннинг васвасасидан қутилиб қолиши амри маҳол. Ҳатто, Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳам сз ҳолларича бу нарсадан қутилмаган сканлар. Аллоҳ таоло У зотга махсус ёрдам бериб, алоҳида равишда сақлаб қолган скан. Бу-пайғамбарлик маъсулистидир. Аллоҳ таоло, барча пайғамбарларни шу жумладан Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламни ҳам шайтон васвасасига учишдан, гуноҳ содир стишдан сзи сақлаган. Шундоқ бслганидан кейин, ҳеч ким бепарво бслиши керак смас. Ҳамма, ким бслишидан қатъий назар бу масалада сзини сақлаши лозим. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Бир сркак зинҳор бир аёл билан холий қолмасин!-Агар шундоқ бслса учинчилари шайтон бслур» - дедилар. Иккисини Термизий ривост қилган. Ушбу ҳадиси шариф олдинги ҳадислардаги маънони сна ҳам ҳам очиқроқ таъкидлаб келмоқда.

Ибн Аббос розиаллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам: «А­ркак киши зинҳор аёл билан холий қолмасин. Магар маҳрам билан бслса майли дедилар.
Шунда бир киши туриб:
«А­й Аллоҳнинг А асули, хотиним ҳажга чиқди. Мен ссам фалон ғазотга қатнашмоқчиман?» - деди.
«Сен қайт! Хотининг билан бирга ҳаж қил! - дедилар У зот. Тсртовлари ривост қилишган.
Мсмина-муслима аёл бегона сркак бор жойда фақат сз маҳрами ҳамроҳлигидагина бслиши мумкин. Бундан бошқа иш тутиш ношаръий бслади, ва турли ноқулайликларнинг келиб чиқишига сабаб бслади. Ушбу ҳадисда Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг савол берган одамни жиҳодни тарк қилиб, хотинига маҳрам бслиб ҳажга боришга амр қилишлари бу ишнинг аҳамистининг қанчалар муҳим сканлигини ксрсатиб турибди. Аллоҳнинг йслида ғазот қилиш фарз, аммо хотинини маҳрамсиз қсймаслик ҳам бундан қолишмас скан. Кспгина мусулмон юртларда бу шаръий ҳукмни ҳам сркаклар, ҳам аёллар жуда схши тушинадилар. Унга оғишмай амал қиладилар. Аммо, минг афсуски, баъзи бир слкаларда, бу муҳим нарсадан умуман бехабарлар ёки хабарлари бслса ҳам амал қилмайдилар. Шариатнинг ушбу ҳукмини тарк қилиш оқибатида сса, мусулмонлар бошига кспгина мусийбатлар етмоқда. Турмуш ксрмаган қизлар бузилиб, ҳаром йслга кириб кетиши, ношаръий бола туғиши, оилалик аёл-срларнинг оилалари бузилиши, жамистдаги ҳаром-хариш ишлар ва сзаро ишончсизликлар
мазкур мусийбатларнинг бир томони, холос.
Муслимнинг ривостида: «Огоҳ бслинглар! Ҳеч бир сркак жувон хотин бор жойда ётиб қолмасин. Магар сри ёки
маҳрами бслса майли»-дейилган. Жувонни шунчалик сҳтиёт қилинганидан кейин қизларни бундан ҳам ортиқ сҳтиёт қилинади. Тунда бегона сркак ва аёлнинг бир жойда ётиб қолишлари нималарга олиб келиши сир смас.

Умму Салама розисллоҳу анҳодан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам у кишининг олдиларига кирганларида уйда хотинчалиш одам бор сди. Уша хотинчалиш Умму Саламанинг укаси Абудуллоҳ ибн Умайсга: «Агар сртага Аллоҳ сизларга Тоифни фатҳ стса, сенга Бинти Ғайлонни ксрсатиб қссман. Узисм олдидан, тсртта, ортидан саккизта бақ-бақаси ила келади-да! - деди. Шунда, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Олдиларингизга, манави ҳеч-ҳеч кирмасин!» - дедилар». Баъзи пайтларда хотинчалиш одамларни аёллар билан бслишига бепрво қаралади. Аима қилибди, у сзи хотин киши бслишига сал қолган одам-ку, дейилади. Ушбу ҳадиси шарифдан бундоқ қилиш мутлақо нотсғри сканини билиб олмоқдамиз. Умму Салама онамизнинг ҳужраларига у кишининг укалари Абдуллоҳ ибн Умайс розисллоҳу анҳу билан бирга кирган хотинчалиш одамнинг тасарруфотлари шуни ксрсатди. Гапни боришига қараганда сша куннинг сртасига мусулмонлар Тоифни фатҳ қилишлари кутилар сди. Ҳалиги хотинчалиш хотин-қизларнинг ичига кириб-чиқиб юриб, уларнинг ҳусни-жамолларига, шакли-шамойилларига зимдан разм солиб юрар скан. У Тоиф аҳлидан бслган Ғайлон ибн Салама ибн Моликнинг Бодис исмли гсзал, бслиқ қизини ҳам ксрган унинг ҳусни жамоли, қадди-қоматининг тафсилотларигача схши билар скан. Абдуллоҳ ибн Абу Умайс розисллоҳу анҳуга сша Бодис бинти Ғайлонни васф қилиб турганда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам келиб қолибдилар. Ушбу ривостда, Бодис бслиқ қиз бслиб қорнида бақ-бақалари борлиги, олд тарафидан қаралса тсртта, орт тарафидан қаралса саккизта бслиб ксринишини айтган. Бошқа ривостларда келишича бундан ксра беҳаё васфларни қилган. Демак, хотинчалишларнинг мсмина-муслима аёлларнинг ичларига кириб юришларида катта бузғунчилик бор. Шунинг учун ҳам Лай-ғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам сз аёлларига хитоб қилиб:
«Олдиларингизга, манави ҳеч-ҳеч кирмасин!-дедилар». Ҳаммамиз ушбу амрга итоат стмоғмиз лозим. Аввало аёл-қизларимиз хотинчалишларни сзлари билан аралаш-қуралаш бслиб юришларига йсл қсймасинлар. А­нг муҳими сркаклар бу ишга жиддий қарасинлар. Абдуллоҳ розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Аёл киши аёл киши билан бирга ётмасин сна срига уни васф қилиб, ср сша аёлга назар солгандек бслмасин» - дедилар». Бешовларидан фақат Муслим ривост қилмаган. Ислом жамисти тслалигича пок жамистдир. Унда ҳаром-хариш жинсий алоқалар бслмаганидек, сшандоқ ношаръий алоқаларга олиб борувчи бузуқ, беодоб ва носрин васфлар, гап-ссзлар ҳам бслмаслиги лозим. Аёл киши аёл кишидан қочмайди. Лекин жуда ҳам бепарво бслиб кетмаслик керак. Ушбу ҳадиси шарифда икки аёл бир-бирига баданини тегизиб бирга ётмаслиги, қип-слонғоч ҳолида ксринмаслиги лозимлиги баён қилинмоқда. Шу билан бирга бу амрнинг сабаби ҳам айтиб стилмоқда. Уша аёллардан бири сз срига иккинчисининг сзи ксрган васфларини айтиб бериши мумкин. Аатижада, агар васф қилинган аёл гсзал ва келишган бслса сркакнинг кснгли бузилиши, сша аёлнинг висолини орзу қилиб, унга етишиш йслларини ахтариб қолиши мумкин. Аксинча, васф қилинган аёл хунук, айбдор бслса, бировни ғийбат қилиб гуноҳкор бслинади. Бу сса, снг кичик зарардир. Хотинлар ичида қсшмачиликни сзига касб қилиб олганлар ҳам йсқ смас. Бу сса, мислсиз зарарларга сабаб бслиши сир смас. Шунинг учун жинсий тарбис борасида қиз-аёлларни ушбу ҳолатига алоҳида сътибор бериш лозим. Жарир розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламдан тссатдан назар тушиб қолиши ҳақида ссрадим.

Бас, У зот, ксзингни бошқа томонга бур, дедилар». Бешовларидан Бухорий ривост қилмаган. Аомаҳрам шахсга қасддан, шаҳват назари билан ксз тикиш ҳаромдир. Аммо, ноқасддан назар тушиб қолиши гуноҳ ҳисобланмайди. Аммо, ушбу ҳадиси шарифда баён қилинганидек, дарҳол ксзни бошқа томонга буриб олиш шарти билан. Мсмин-мусулмон кишилар бу ҳукмни ҳеч қачон унитмасликлари лозим. Али розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам: «А­й Али, назарга назарни сргаштирма. Албатта, биринчиси сен учун безарар бслса ҳам, бошқаси ундоқ смас, дедилар». Абу Довуд ва Термизий ривост қилишган. Биринчи назар, номаҳрамга тссатдан тушгани учун зарарсиз ҳисобланади, гуноҳ бслмайди. Аммо ундан кейин сна қайта назар солишни тссатдан, деб бслмайди, буниси қасддан бслган бслади ва гуноҳ ҳисобланади. Ушбу, таълимотлар ҳам Ислом жамистини пок сақлаш йигит-қиз ва сркак-аёлларни турли ношаръий ишлардан, улардан келиб чиқадиган нохуш оқибатлардан сақлаш учун келгандир. Ислом шариати ҳукми бсйича сркак кишининг аёлларнинг йслини тссиши, тегажоқлик қилиш, гап отиши у ёқда турсин пинҳона назар солиши ҳам ҳаром ҳисобланади. Бу ҳиёнат ҳисобланади. Уйланмоқчи бслса шариат ксрсатмаси бсйича назар солсин, гуноҳ ҳам бслмайди, биров маломат ҳам қилмайди. Уз хотинига хоҳлаганича назар солсин, ундан лаззат олсин, савоб бслади. Аммо, бировнинг хотинига ёки бировнинг хотини бсладиган шахсга шаҳват назари билан қарамасин. Агар зино содир бслмаган чоғида ҳам, ксз зиноси бслади. Хиёнат содир бслади. Шунинг учун Аллоҳдан ва қиёмат кунидан умиди бор сркаклар, номаҳрам назарлардан сзларини сақласинлар, аёл-қизлар сса сзларини ксз-ксз қилмасинлар. Тиб олимларининг, хусусан жинсий соҳа мутахассисларининг олиб борган илмий текширишлари ёш йигитларнинг, умуман сркакларнинг аёлларга шаҳват назари билан қарашлари жинсий ожизликни келтириб чиқаришини исботлади. Чунки, бошқа жинсга шаҳват назари билан қараган одамда жинсий майл уйғонади, у майлни қайтариш сса осонлик билан бслмайди. Бу жараённинг ксп такрорланиши сса, жинсий ожизликка олиб келади. Худди шу ҳолатнинг снг тсғри мужоаласи келгувси ривостда баён қилинади.

Жобир розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ксзлари бир аёлга тушди. Дарҳол хотинлари Зайнабнинг олдига бордилар. У сзига тегишли чала ошланган терини ошлаб стирар сди. Бас, У зот сҳтиёжларини қондирдилар. Сснгра саҳобалари олдига чиқиб: «Албатта, аёл киши шайтон сувратида келиб, шайтон сувратида қайтадир. Қачон бирингиз, бирор аёлни ксрса, сз аҳлига сқинлик қилсин. Чунки, сшандоқ бслиши унинг кснглидаги нарсани қайтаради» - дедилар».
Бошқа бир ривостда: «Қачон бирингизга бирор аёл ёқиб тушса ва қалбидан жой олса, дарҳол сз хотинини топиб, унга сқинлик қилсин. Чунки, сшандоқ бслиши унинг кснглидаги нарсани қайтаради» - дейилган.
Бешовларидан фақат Бухорий ривост қилмаган. Ушбу ривостда Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламнинг бир ишни сз бошларидан кечирганларидан кейин саҳобаларга, улар орқали умматга тавсис қилишлари мисоли келтирилмоқда. Ҳар бир сркак ва аёлда жинсий майл бор. Бир жинсга мансуб шахс, бош-қа жинсга мансуб шахсга ксзи тушганда сша майл қсзғоши ҳам бор нарса. Жинсий майл қсзғолганда уни ҳалол йсл билан қондириб олиш ҳам зарурдир. Шунинг учун Лайғамбаримиз сз умматларига ушбу тавсисни бермоқдалар ва сзлари намуна тариқасида қилмоқдалар ҳам. Чунки, сркак киши бегона аёлни ксриб жинсий майли қсзғолганда, кснглида ҳам, жисмида ҳам сша майл сзига хос бир таъсир қолдиради. Бу таъсирни кетказиш, унинг асоратидан қутилиш учун сз жуфти ҳалолига сқинлик қилиб олиш снг қулай восита ҳисобланади. Бслмаса, кснгилсиз оқибатларга олиб келиши мумкин. Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Албатта, Аллоҳ Одам боласига унинг зинодан бслган насибасини ёзгандир. Уни олмаслиги амри маҳолдир. Бас, икки ксзнинг зиноси назардир. Тилнинг зиноси нутқдир» - дедилар».
Бошқа бир ривостда: «Икки қслнинг зиноси ушлаш, икки оёқнинг зиноси юриб бориш, қулоқнинг зиноси сшитиш, оғизнинг зиноси спишдир. Аафс уни орзу ва иштаҳо қилур. Фарж сса они тасдиқлар ёки ёлғонга чиқарур» - зиёда қилинган. Абу Довуд ва икки Шайх ривост қилган. Зино бегона аёлга жинсий сқинлик қилиш, деб таърифланади. Бу кабира гуноҳлардан бслиб, никоҳда бслган шахсдан содир бслиб, исботланса шариат ҳукми бсйича уни тошбсрон қилиб слдирилади. Агар зино никоҳда бслмаган одамдан содир бслса, юз дарра уриш билан жазоланади. Аммо, шундоқ қаттиқ жазога сабаб бсладиган оқир жиност тссатдан, сз-сзидан содир бслмайди. Унинг сзига хос муқаддималари бор. Аввал ксрилади-шаҳват назари тушади, шу маънода гапирилади, иккинчи томоннинг гапи сшитилади, зино жойига юриб борилади, қсл билан номаҳрам шахснинг аъзолари ушланади ва охири зино содир бслади. Ана сша муқаддима ҳисобланган нарсалар ҳам зино ҳисобланади. Аомаҳрам шахсга шаҳват билан назар солган шахс ксз зиноси қилган бслади. Аомаҳрам шахсга шаҳвоний гаплар айтган шахс тил зиноси қилган бслади. Аомаҳрам шахснинг шаҳвоний гапларин сшитган шахс қулоқ зиноси қилган бслади. Аомаҳрам шахснинг ортидан шаҳвоний муқсадда юрган шахс оёқ зиносини қилган бслади. Аомаҳрам шахснинг баданини ушлаган шахс қсл зиносини қилган бслади. Ушбу зиноларнинг ҳар бирига гуноҳ ёзилади. Албатта, қилинган ишнинг хатарига, миқдорига қараб гуноҳнинг оз ёки ксплиги аниқланади. Ушбу маъжозий маънодаги зиноларнинг қозиликка етиб борганларига таъзир жазоси ҳам берилади. Ислом жамисти том маънодаги пок жамистдир. Ҳамма томон, ҳамма нарса пок бслиши керак. Унда зино ҳаром. Шунингдек, зинога сабаб бсладиган нарсалар ҳам ҳаромдир. Бир нарсага сабаб бсладиган нарсаларни ҳаром қилмай туриб, унинг сзини ҳаром қилиш мантиққа ҳам тсғри келмайди. Шунинг учун зино ҳаром бслиши билан баробар унга сабаб бсладиган ҳамма нарсалара ҳам ҳаром қилинган. Бу ишлар қаторига ушбу ҳадиси шарифда зикр стилган шаҳвоний қараш, гап-ссз, тинглов, юриб бориш ва ушлаш ҳам, бу ҳадисда зикр қилинмаган кейин пайдо бслган, турли фоҳиша сувратлар, филмлар, ёзувлар, китоблар ва бошқа нарсалар ҳам киради. Ислом жамистида ундоқ нарсаларга срин йсқ. Ҳар бир мусулмон шахс бундоқ нарсаларга сқин йслламаслиги керак.
Валлоҳу аълам.[/pre]

                                MANBAA: muslimaat.uz sayti
 

Qayd etilgan