Sizlarga ilinganlarim ...  ( 13520 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


Ҳанафий  31 Mart 2012, 20:22:49

Ассалому алайкум ва роҳматуллоҳи ва барокатух.

Аврат

А­рлар сонин очибди - уст!
Ҳеч ким қилмасми аҳамист?!
Қайда қолди суннат, шариат?!
Аврат очмоқ оддий ҳол бслди!

Учраганда бирор номаҳрам.
А смол срайдиган аёл кам.
Бу ҳолат ҳеч қилмасми алам?!
Аврат очмоқ оддий ҳол бслди!

Момолар очганми товонин?!
Жондек асраган номус орин.
Бугун қизлар очибди сонин!
Аврат очмоқ оддий ҳол бслди!

А­рларда йсқми рашк, хамист?!
Қайда қолди урф-у қадрист?!
Мана шуми ё маданист?!
Аврат очмоқ оддий ҳол бслди!

Qayd etilgan


Mahdiyah  07 Iyul 2012, 17:10:12

Assalamu alaykum.
She'rlaringiz yaxshi.
Sal qofiya yetishmasada qalbdan yozilganligi bilinib turibdi  :)

Qayd etilgan


Ҳанафий  27 Oktyabr 2012, 08:01:29

Ассалому алайкум.

Иншааллоҳ қори бсламан.

Ҳақ каломин ёд олиб бир кун, иншааллоҳ қори бсламан.
Ўзининг ризолиги учун, иншааллоҳ қори бсламан.

Юрт корига срай деб бир кун, иншааллоҳ қори бсламан.
Фарзи кифослиги учун, иншааллоҳ қори бсламан.

Ўқиб, срганиб аста-секин, иншааллоҳ қори бсламан.
Ва унга амал қилмоқ учун иншааллоҳ қори бсламан.

Бир порадан сқий деб ҳар кун, иншааллоҳ қори бсламан.
Ҳар ойда хатм қилмоқлик учун, иншааллоҳ қори бсламан.

Qayd etilgan


Ҳанафий  31 Yanvar 2013, 19:57:32Исломга хизмат

ВаÒ³ий котиби сди Собит сÒ“ли Зайд.
Аозил бслган Ò³ар остни Ò›иларди Ò›айд.
Биродар сен Ислом учун не Ò›илдинг айт?
Биз сса Ò³али Ò³еч иш Ò›илганимиз йсÒ›.

Абу Бакр, Умар жам Ò›илдирди Òšуръонни.
Ò²аёда сира тенги йсÒ›дир Усмонни.
Али - суйгани А асул Ò³амда А аÒ³монни.
Биз сса Ò³али Ò³еч иш Ò›илганимиз йсÒ›.

Ислом-чун Ò²амза жигари бслди пора,
Жаъфар шаÒ³ид бслди икки Ò›слсиз Ò›ола.
Ўлим шарпа солиб келмоÒ›да тобора,
Биз сса Ò³али Ò³еч иш Ò›илганимиз йсÒ›.

Абу Ò²анифа фаÒ›иÒ³ларгадир устоз.
У Ò›олдирган илм бизга снг катта мерос.
Мукаммал бир мазÒ³абга солган у асос.
Биз сса Ò³али Ò³еч иш Ò›илганимиз йсÒ›.

А асули акрамга муÒ³аббати сабаб,
Молик Мадинада минмас сди маркаб.
Султон Ò³узурига келарди изн ссраб...
Биз сса Ò³али Ò³еч иш Ò›илганимиз йсÒ›.

Шофеъга ёд сди тамоман "Муватто".
Ўн беш ёшида бера бошлади фатво.
Ò²аÒ› йслдаги бир мазÒ³аб стди у барпо.
Биз сса Ò³али Ò³еч иш Ò›илганимиз йсÒ›.

"Òšуръон махлуÒ›" демай Ò²анбал сÒ“ли АÒ³мад,
Золимлар чангалида ксрди ксп заÒ³мат.
Шу сабаб хатодан омон Ò›олди уммат.
Биз сса Ò³али Ò³еч иш Ò›илганимиз йсÒ›.

Камина...

Qayd etilgan


Ҳанафий  31 Yanvar 2013, 19:59:41

Бу кунлар Ò³ам стиб кетади.

Жаннатдан тушганида Одам,
А оса чеккандир Ò›айÒ“у, алам.
Бизни кулфат недир дсстгинам,
Бу кунлар Ò³ам стиб кетади.

Ўтга ташланганда ИброÒ³им,
Ларвардигор  сшитди оÒ³ин.
Офист берса гар ИлоÒ³им,
Бу кунлар Ò³ам стиб кетади.

Мусо Ò›олганида денгизда,
Яратган нажот берди тезда.
ЙсÒ›! А оббим мен биландир бирга.
Бу кунлар Ò³ам стиб кетади.

Зулматларда Ò›олганди Зуннун.
АллоÒ³га ёлворди туну кун.
Умидворман бслмайин маÒ³зун.
Бу кунлар Ò³ам стиб кетади.

"АллоÒ³ни сÒ“ли - дес - Ийсо"
,Òšатл Ò›илмоÒ›чи бслдилар Ò³атто.
Шундай душманимиз йсÒ› асло,
Бу кунлар Ò³ам стиб кетади.

А­нг сснгги набий келди АÒ³мад.
Оламларга бслибон раÒ³мат.
Ислом деб ксрдилар ксп заÒ³мат.
Бу кунлар Ò³ам стиб кетади.

Камина...

Qayd etilgan


Ҳанафий  01 May 2013, 10:39:32

Жаннатни орзу Ò›илган мсъминлар

Иймон калимасин айтиб тили,
Òšатъий ишонч-ла тасдиÒ›лар дили,
Ва буни исбот Ò›илар амали,
Жаннатни орзу Ò›илган мсъминлар.

Аамоз сÒ›имоÒ›дан толмас сира,
Хайрли амаллардан Ò›олмас сира,
Мусулмонга душман бслмас сира,
Жаннатни орзу Ò›илган мсъминлар.

А сза тутар келганда А амазон,
Имкон Ò›адар Ò›илгай хайру-сÒ³сон,
ТаÒ³ажжудга Ò³ам уйÒ“онар осон,
Жаннатни орзу Ò›илган мсъминлар.

Закотин бергайдир бслса Ò›одир,
ГуноÒ³ ишни стмас Ò›асддан содир,
Ò²исоб кунидан Ò›илар хавотир,
Жаннатни орзу Ò›илган мсъминлар.

Байтга ошиÒ›ар топса гар имкон,
АллоÒ³ учун бслгандир мусулмон,
Локликни истар Ò³ар ишда, Ò³ар он,
Жаннатни орзу Ò›илган мсъминлар.

Камина.

Qayd etilgan


Ҳанафий  26 May 2013, 12:10:45

Тилимни Ò“ийбатдан тийсайдим.

Бировдан бслса хато содир,
Бирор схшиликка йсйсайдим.
Охиратдан олиб хавотир,
Тилимни Ò“ийбатдан тийсайдим.

АÒ³ли мсъминни деб биродар,
Уни АллоÒ³ учун суйсайдим.
Гсштин емоÒ›дан стиб Ò³азар,
Тилимни Ò“ийбатдан тийсайдим.

Ò’ийбатнинг жазоси жаÒ³аннам,
Òšани буни дилдан туйсайдим.
Ўтдан саÒ›лаб сзимни бир дам,
Тилимни Ò“ийбатдан тийсайдим.

Бировдан бслса гар аламим,
Шарт юзига айтиб Ò›сйсайдим.
Ортидан ссзлаётган дамим,
Тилимни Ò“ийбатдан тийсайдим.

Òšасддан урмай гуноÒ³га Ò›сл,
ТаÒ›водорлик тснин кийсайдим.
Юрай десам жаннат сари йсл,
Тилимни Ò“ийбатдан тийсайдим.

Камина...

Гарчи арзимаса Ò³ам, нусха ксчириб тарÒ›атиш таÒ›иÒ›ланади.

Qayd etilgan


Ҳанафий  13 Avgust 2013, 13:57:03

 :asl3:Qayd etilgan


Ҳанафий  23 Avgust 2013, 21:14:13

Ассалому алайкум.

Қуръони Каримни тўлиқ ёдлаш ҳақида интернетга чиқарилган бир жадвални сизларга илиндим.

Интернетга Абдулбосит қори ака чиқарганлар.


Шундоғам умр ўтиб кетяпти...

Qayd etilgan