Ramazon muborak!  ( 10095 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Mirоlim  01 Avgust 2011, 17:08:59

:bsm3:

 :asl3:

Ro’zamizni Alloh uchun tutaylik,
Bu dunyodan Iymon bilan ketaylik,
Mangu xuzur-xalovatga yetaylik,
Mo‘min-musulmonlar, Ramazon muborak!Qayd etilgan


Habib  01 Avgust 2011, 17:56:07


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JH4B-tcFVn8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JH4B-tcFVn8</a>
Бисмиллааҳир роҳмаанир роҳийм!

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Ассаламу алайкум ва роҳматуллоҳи ва барокатуҳу.
Азиз ва муҳтарам дин қардошларимиз! Барчаларингизни бошимизга сосбон бслиб кириб келаётган муборак А амазон ойи билан, у ойнинг кириб келиши билан табрик стишга ижозат стгайсиз.

Бутун дунё мусулмонлари қатори, Ватанимиз мусулмонлари ҳам орзиқиб кутган улкан шодиёна — моҳи А амазон кириб келишидан бағост бахтиёрмиз.
Албатта, ушбу муборак ой йилда бир келадиган қулай фурсат бслиб, барча мсмин-мусулмонлар бошига сосбон бслиб, Аллоҳ субҳанаху ва таолонинг раҳмати, марҳамати, баракоти бслиб кириб келмоқда.
Аллоҳ субҳанаху ва таоло бу мукаррам ойни бутун дунёга, хусусан, Ватанимиз мсмин-мусулмонларига баракотли қилган бслсин, хойротли қилган бслсин, Ўзининг раҳматига, марҳаматига, шафқатига, мағфиратига сришадиган бир мавсум бслишини насиб стсин.

Мсмин-мусулмонлар ҳар йили бу муборак ойни интиқлик билан кутадилар ва уни муносиб кутиб олишга қслдан келганича тайёргарликларини ҳам ксрадилар. Бу йил ҳам худди шундай бслди. Мсмин-мусулмонлар сзлари учун раҳмат ойи, марҳамат ойи бслган, гуноҳлари мағфират бсладиган ой бслган А амазони шарифни орзиқиб кутдилар. Мана, алҳамдулиллаҳ, ана сша саодатли онларга, бахтли сонисларга мусссар бслиб, етиб келмоқдалар, кириб бормоқдалар.
Аллоҳ субҳанаху ва таоло А амазони шарифни йилнинг сн икки ойининг султони қилиб қсйган. Бу ой барча ойлардан фарқли слароқ, Аллоҳнинг фазлига, раҳматига, марҳаматига бойроқ ой ҳисобланади.
А амазоннинг улуғлиги снг аввало ушбу ойда Қуръони каримнинг нозил бслганлигидир. Шунинг учун ҳам А амазон ойи Қуръон ойи дейилади. Мсмин-мусулмонлар А амазон ойида унинг рсзасини тутиш билан биргаликда Қуръони каримни тиловат қилишга, унинг тиловатини срганишга жуда қаттиқ уринадилар. Аллоҳ субҳанаху ва таоло Ўзининг охирги китобини нозил қилиш учун танлаган пайт айнан шу А амазон ойи бслгани ҳам бу ойнинг шарафидир, бахтидир, саодатидир.
Аабийимиз Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу алайҳи васалламнинг, Қуръони каримни қабул қилиб олиб, умматга омонат билан етказиб юрган зотнинг, доимо тиловати Қуръон билан машғул бслган зотнинг Қуръонга бслган сҳтимомлари А амазони шариф кириб келганда сна ҳам зиёда бслар сди. У зот алайҳиссалом ҳар йили Қуръони каримни аввалидан охиригача Жаброил алайҳисаломга тиловат қилиб, стказиб олар сдилар. Ушбу гсзал амалиётга сргашган ҳолда, бутун дунё мсмин-мусулмонлари ҳам А амазон ойида Қуръони каримга ошно бслишга ҳар доимгидан ксра кспроқ, кенгроқ, чуқурроқ уринадилар. Барча масжидларда таровеҳ намози асносида хатми Қуръонлар стказилади. Мсмин-мусулмонлар — сркагу аёл, ёшу қари — барчалари сзлари ҳам имкон қадар Қуръони каримни шу ой ичида хатм қилишга интиладилар. Хатм қилишга имкони йсқлар кспроқ сқишга, срганишга, ёд олишга, Куръон тиловатини тинглашга, таровеҳ намозларида иштирок стиб, қориларнинг тиловатига сомеъ бслишга — хуллас, ушбу муқаддас китобимизнинг савобидан баҳра олишга ҳаракат қиладилар.
А амазон ойининг асосий фасли, ҳақиқий баракоти — бу ойдаги рсза ибодатининг мсмин-мусулмонларга фарз бслишидадир. Бу ибодат икки дунёнинг бахтига, саодатига сабаб бсладиган ибодат бслганлигидан, рсза тутиш фарз бслган ҳар бир мсмину мсмина анна шу ибодатни ихлос билан, савоб умидида, охиратда шафоатчи бслиши умидида тутадилар ва рсза асносида фақат озиқланиш, ичимлик ичишдан тийилиб қолмасдан, балки ёмон ҳулқлардан ҳам тийилиш, ксзларини ҳаромга тикишдан тийиш, тилларида ношаръий гапларни гапиришдан тийилиш ва барча ёмонликлардан тийилиш билан стказадилар. Буларнинг барчаси мсл-ксл савобдан, ажрдан иборат бслиш билан бирга рсза тутган шахснинг сзига, оиласига, қавму қариндошига ва бутун инсонистга манфаат келтирувчи бир ибодатдир. Ана шу сътибордан мсмин мусулмонлар бу ибодатни алоҳида қадрлайдилар, алоҳида улуғлайдилар ва унга алоҳида аҳамист билан ёндашадилар. Аллоҳ субҳанаху ва таоло кириб келаётган А амазон ойининг рсзасини анна шундай ихлос билан тутишимизни, унинг савобидан тслалигича баҳраманд бслишимизни насибу рсз қилган бслсин. Бу ойни Қуръон ойи қилиб стказишимизда, бу ойда Қуръони каримни хатм қилишимизга, унинг маноларини схшироқ срганишимизга, илоҳий таълимотларига схшироқ амал қилишимизга Аллоҳ таолонинг Ўзи ёрдамчи бслсин.
Мен шу муносабат билан бу йил биринчи марта рсза тутадиган азизларимизни алоҳида қутламоқчиман, уларни бу улкан бахтга сазовор бслишлари билан алоҳида табрикламоқчиман.
Дарқиқат, рсза тутиш улкан бахтдир, буюк саодатдир. Буни рсза тутганлар, рсзасини тсғри тутганлар, рсзанинг ҳикматини англаб етганлар тслиқ тушунадилар. Ҳақиқатан, дунёда бундан гсзалроқ, бундан фойдалироқ, бундан манфаатлироқ бахтни топиш қийиндир. Анна шу сътибордан илк бор рсза тутишни бошлаётган азизларимиз алоҳида табрикларимизни — рсза тутиш табриги, бахт табриги, саодат табриги, баракор ва рахмат табригини қабул қилсинлар.
А амазон ойи раҳм-шафқат ойи ҳамдир. Бу ойда мсмин-муслмонлар бир-бирларига раҳм-шафқат ксрсатадилар, ҳожатмандларнинг ҳожатини чиқаришда доим бирга бсладилар. Меҳр-муҳаббатга муҳтож кишиларимизга алоҳида меҳр, алоҳида муҳаббат билан муносабатда бсладилар, бева-бечораларни ҳолларидан хабар оладилар, уларнинг кснгилларини кстарадилар.
А амазон ойи хайр-сҳсон ойи ҳамдир. Мсмин-мусулмонлар А амазонда қилинган ҳар бир солиҳ амалнинг, хусусан, хайр-сҳсоннинг ажр-савоби кспайтириб берилишини схши биладилар. Шунинг учун бу ойда доимо хайр-сҳсонни кспайтириш пайида бсладилар. Зотан, А асули акрам Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу алайҳи васаллам сзлари сахийларнинг сахийси бслишлари билан бирга, А амазон ойида саховатлари шамолдек бслиб кетишлари ривостда келган. Биз мсмин-мусулмонлар ҳам севикли пайғамбаримиз Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу алайҳи васалламдан срнак олиб, бу ойда сахийлик намуналарини ксрсатиб, кишиларга хайр-сҳсон қилиш, кам таъминланганларга моддий ёрдам бериш, саҳарликларда, ифторликларда уларга таом бериш, егулик-ичкиликлар билан таъминлаш каби ишларни ста савобли ишлар деб билишга одатланганмиз.
Хулоса қилиб айтадиган бслсак, А амазон ойи хайр ойи, барака ойи, схшилик ойи, меҳр-муҳаббат ойи, биродарлик ойидир. Бу ойнинг улуғлигидан Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло шу ой давомида жаннат сшикларини кенг очиб қсйгандур. Бу билан бандаларига схшилик қилиш ила жаннатга кириб қолиш имконистини сратиб бергандир. Шу ойнинг баракотидан Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дсзах сшикларининг барчасини ёпиб қсйгандир. Бу ойнинг шарофати билан, Аллоҳ таоло бандаларининг дсзахга киришга сабаб бслган амаллардан четда бслишини истаганидан шундай қилгандур. Аллоҳ таоло айни ушбу ойнинг шарофатидан сзбошимча шайтонларни кишанлаб қсйган бслади. Мсмин-мусулмонлар манна шу ҳақиқатларни схши тушунишлари, бунинг аҳамистини схши билишлари лозим. Мсминлар ушбу қулай фурсатдан фойдаланиб, тавба қилиб, ибодат қилиб, Аллоҳга қурбат ҳосил қилиш, Аллоҳнинг розилигини топиш, очиқ турган жаннат сшикларидан кириб олиш, ёпиқ турган дсзах сшикларидан узоқлашиб олиш, кишанланган шайтонларга йилнинг бошқа ойларида ҳам малай бслмаслик, уларнинг айтганини қилмаслик, сқинига йсламаслик фурсатини айнан А амазони шарифда топадилар. Мана шу сътибордан барча диндош азизларимизга бу қулай фурсатдан тслароқ фойдаланиш, унинг хайр-баракотидан кспроқ олиб қолиш, ажр-савобдан кспроқ жамлаб олиб, охиратга заҳира тайёрлаш фурсати келганини сна бир бор таъкидлаб айтамиз. Аллоҳ таоло барчамизга мана шу қулай бир фурсатдан фойдаланиб қолишни насиб қилсин, деб дуолар қиламиз.

Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло кириб келаётган А амазон ойини Ватанимизга, халқимизга, слимизга, юртимизга муборак ой бслишини, осойишталик ойи бслишини насиб стсин, хайр-барака, дсстлик, биродарлик ойи бслишини насиб стсин. Бу ойнинг ибодатини шараф билан адо стишимизда Аллоҳ субҳанаҳу ва таолонинг Ўзи ёрдамчи бслсин.

Яна бир бор барчаларингизни буюк А амазон ойининг кириб келиши билан чин қалбдан табриклайман.
Аллоҳ таоло бу ойда қиладиган ибодатларимизнинг барчасини ҳусни қабул айлаб, ажр-савобини кспайтириб беришини тилаб қоламан.
Ва ахиру даъвауна анилҳамдулиллаҳи А оббил ъаламийн!
Ассаламу алайкум ва роҳматуллоҳи ва барокатуҳ!

www.islom.uz

Qayd etilgan


Bonuxon  02 Avgust 2011, 16:57:49

Nafsni allohim qilar kishanband,
Al-Rahiym ismiga bölib u monand.
Rahmonning rahmli oyi Ramazon,
Shomgacha kishan nafs,avvali azon.
Bandaning gunohi uning nafsida,
Luqmayu xirsiga oshgan haddida.
Allohim bandani shundayin sevar,
Nafsiga egani g'affor kechirar.
Röza-farz,sog'liging bölsa joyida,
Gunohlaring tökkin Röza oyida.
Shoyadki kechirar,ötgan yomonlik,
Topasan tavbadan nasib,omonlik.
Atigi öttiz kun ming oyga tatir,
Amalga rözadan sepadi atir.
Ötar umrimizni qilmayin hazon,
Barchaga muborak SHAHRI RAMAZON.
Duoyingiz umidida duogöyingiz...

Qayd etilgan


G_u_l_i  04 Avgust 2011, 07:53:17

 :asl3:

Barcha dindoshlarimizga ramazon muborak!
Savolim bor edi. Ushbu yil, fidya miqdori qancha deb belgilandi?

PS: Savolni noo'rin mavzuga yozgan bo'lsam, uzr.

Qayd etilgan


Mirоlim  04 Avgust 2011, 08:45:53

:asl3:

Barcha dindoshlarimizga ramazon muborak!
Savolim bor edi. Ushbu yil, fidya miqdori qancha deb belgilandi?

PS: Savolni noo'rin mavzuga yozgan bo'lsam, uzr.

va Alaykum Assalam va Rohmatullahi va Barokatuhu.

Kecha masjidimizda ko'rgandim fidya 5000 so'm ekan.


Qayd etilgan


siddiqa  16 Avgust 2011, 13:10:36

 Assalomu aleykum qadrdon ahli forum. Barchangizga qutlug' mag'firat ,rahmat oyi muborak. Bu jaziramadagi hisobsiz ajrlar muborak , rayyon eshiklaridan kiruvchilar safidan aylasin Alloh.

Qayd etilgan