O'zbek xalq ertaklari. Oyjamol  ( 11073 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


AbdulAziz  12 Sentyabr 2011, 07:28:15

O'zbek xalq ertaklari. OyjamolHajmi: 2,22 Mb
Fayl tipi: pdf, zip
Saqlab olish
Online o'qish

Qayd etilgan


AbdulAziz  13 Sentyabr 2011, 21:12:12

ЎЗБЕК ХАЛҚ ИЖОДИ

КЎЛ ТОМЛИК

ОЙЖАМОЛ

Ҳаётий сртаклар

Иккинчи китоб

ҒАФУА  ҒУЛОМ АОМИДАГИ
БАДИИЙ АДАБИАТ ААША ИАТИ
1969


ЎЗБЕКИСТОА ССА  ФААЛАА  АКАДЕМИЯСИ
А. С. ЛУШКИА АОМИДАГИ ТИЛ ВА АДАБИАТ ИАСТИТУТИ


А ЕДКОЛЛЕГИЯ:
ОЙБЕК, ҒАФУА  ҒУЛОМ, ЯШИА, САА ВАА  АЗИМОВ, Ҳ. ЗАА ИФ, М. АЛАВИЯ, А АМЗ БОБОЖОА

Аашрга тайёрловчилар:
М. И. АФЗАЛОВ, З. ҲУСАИАОВА, А. С. СОБУА ОВ

Ўзбек халқ сртаклари томларини тузувчи:
М. И. АФЗАЛОВ

А ассом:
А. ҲОЛИҚОВ

Qayd etilgan


AbdulAziz  14 Sentyabr 2011, 19:57:42

Тспламдаги сртакларга изоҳлар*

ЯXШИ АИЯТ - ЯА ИМ ДАВЛАТ. Айтувчи: А. Юнусов, Тошкент шаҳри, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ДОАО ЙИГИТ ВА УАИАГ ҚАЙЛИҒИ. Айтувчи: А. Юнусов, Тошкент шаҳри, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
УЧ АВЛИА. Айтувчи: Аҳмад Мирзабеков, Андижон, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
ЛОДШОАИАГ МОТ БЎЛИШИ, Андижон Давлат пед-институт материалларидан, нашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
ЯМОҚЧИАИАГ ҚИЗИ ВА ЛОДШОВАЧЧА. Айтувчи: Ч. Дадажоное, 1964 йил, нашрга таиёрловчилар: М. И. Афзалов ва Аасрулло Сабуров.
ТУЛҒОАОЙ. Айтувчи: Фозил Йслдош сғли, 1936 йил, инв. â„– 566. Азиб олувчи: Буюк Карим, нашрга танёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
БУЗ БОЛА. Айтувчи: Собир Ҳошит сғли, Термиз, 1926 йил, ннв. â„– 1371. Азиб олувчи: Ғулом Зафарий, нашрга тайёрловчилар М. И. Афзалов ва X. А асул.
ЗУЛМ. Тспловчи: М. Маҳсумова, Андижон, 1957 йил, инв. â„– 1390, нашрга тайёрловчи: X. А асул.
ТОҲИА  ВА ЗУҲА А. Айтувчи: Зовонбиби Саримсоқова, Қсқон, 1935 йил, инв. â„– 421 а, ёзиб олувчи: Буюк Карим, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ШАҲЗОДА АСАД. Айтувчи: Ҳамидулла Ҳабибуллаев, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ДЕҲҚОА. Тспловчи: Зоҳир Қсчқоров, Шаҳрисабз, 1956 йил, инв. â„– 1262, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
КААИЗАК БИЛАА ЛОДШО. Тспловчи: М. И. Афзалов, инв. â„– 1385, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
АҲМОҚ ЛОДШОАИАГ ДОАО ХОТИАИ. Айтувчи: Муҳаррам Сабурова, Тошкент, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ДОАИШМААД ЧЎЛОА. Айтувчи: Шариф Мусаев, Тошкент, 1941 йил, инв. â„– 195, ёзиб олувчи: А. Шарипов, нашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
ТУҲМАТГА УЧА АГАА КЕЛИА. Тспловчи: Зоҳир Қсчқоров, Шаҳрисабз, 1957 йил, инв. â„– 1263, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
САВДОГАА  БИЛАА ЛОДАЧИ. Айтувчи: А устам Маъмур сғли, Самарқанд, Қирқшоди қишлоғи, 1926 йил, инв. â„– 65, ёзиб олувчи: Ходи Зарифов, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ҲАСАА ВА ЗУҲА О. Тспловчи: М. И. Афзалов, Тошкент, 1950 йил, инв. â„– 1370, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ОЙЖАМОЛ БИЛАА КАЛ. Андижон пединститути материалларидан. Аашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
ДОАО XОТИА. Айтувчи: Аминажон Искандарова, Хоразм область, Ҳазорасп район, Охунбобоев ксча, ёзиб олувчи: Маликажон Собирова, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ТУҲМАТ. Айтувчи: Аурали Аурмат сғли, Тошкент, 1937 йил, инв. â„– 700, ёзиб олувчи: А. Шокиров, нашрга тайёрловчилар» М. И. Афзалов ва X. А асул.
ҲУААА ЛИ ЙИГИТ. Айтувчи: Тожибой А асулов, Тошкент, 1945 йил, инв. â„– 933, ёзиб олувчи: Ҳожинисо Шокирова, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ААВА УЗ ҚАА ОҚЧИ. Айтувчи: Т. Маҳмудова, Андижон пединститути материалларидан. Аашрга тайёрловчи: Малик Муродов.

______________
* Изоҳларнн тузишда ЎзССА  ФА, фольклор секторидаги қслёзмалардан фойдаланилди. Бу тспламга ҳайвонлар ҳақидаги сртаклар ҳам илова қилинди.

Qayd etilgan


AbdulAziz  14 Sentyabr 2011, 19:59:09

ААДИЖОАЛИКАИАГ ҲИКОЯСИ. Тспловчи: Миркарим Осим. Тошкент, 1930 йил, инв. â„– 878, нашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
АҲМОҚ ЛОДШО. Айтувчи: Олим Аазаров, Қсқон, 1935 йил, инв. â„– 347, ёзиб олувчи: Ҳоди Зарифов, нашрга тайёрлов-и: М. И. Афзалов ва Х.А асул.
МУЛЛА ТАЛЛАК. Тспловчи: А . И. Баришникова. Андижон, 1957 йил, инв. â„– 1415, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов,
КАМБАҒАЛ ҚУА ААДОЗ. Айтувчи: А­рка қори. Олтиариқ район, 1935 йил, инв. â„– 494, ёзиб олувчи: Шариф А ажабов, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
КЕАЖА ЎҒИЛ. Айтувчи: Тиллабиби Дадабой қизи, Лискент, 1925 йил, инв. â„– 57, ёзиб олувчи: Музайсна Алавис, нашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
ОСМА САВАТ. Айтувчи: Моҳфира Собирова, Ҳазорасп район, 1965 йил, ёзиб олувчи: Муҳаррам Сабурова, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ХЎЖАМУА ОД. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
САВДОГАА АИАГ ТАХМИАИ. Айтувчи: Хайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1965 йил, ёзиб олиб, иашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
УЧ КЎКАОА И. Айтувчи: Мирзақобил Ғозиев, Андижон, 1947 йнл, инв. â„– 1076, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Собиржон Иброҳимов.
ДОМЛА БИЛАА ХИЗМАТКОА . Айтувчи: Шоҳимардон, Шаҳрисабз райони, 1927 йил, инв. â„– 427, нашрга тайёрловчи: Зубайда Хусаинова.
ХАФА БУЛИШ ЙЎҚ-А. Азиб олувчи: Ф. Ларпиев, Андижон, 1957 йил, инв. â„– 1936, нашрга тайёрловчи: X. А асул.
АОШУД БОЛА. Тспловчи: Ф. Абдуллаев, Тошкент, 1956 йил, пнв. â„– 1372, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афаалов ва X. А асул.
АА АБ ЛАҚҚИ. Тспловчи: М. Аҳмедов, Тошкент, 1957 йил, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ИККИ АҲМОҚ. Тспловчи: Ҳоди Зарифов, нашрга тайёрловчи: Зубайда Хусаинова.
СОҚИ МУМСИК БИЛАА БОҚИ МУМСИК. Андижон, 1957 йил, инв. â„– 1395, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ЕТТИ АҲМОҚ. Андижон, 1957 йил, инв. â„– 1394, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ЛОФЧИ. Тспловчи: М. Мақсумов, Ааманган, 1935 йил, инв. â„– 267, нашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
А­А -ХОТИА ВА ЎҒА ИЛАА . Айтувчи: Абдулла Собиров, Хазорасп район, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ТАА СИҲАТЛИК — ТУМАА БОЙЛИК. Айтувчи: М. Ғанисв, Тошкент, 1957 йил, инв. â„– 1419, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ОТА ВАСИЯТИ. Айтувчи: Муродилла Зиёдов, Андижон, 1965 йнл, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
ОТААГГА ҚИЛСААГ БОЛААГДАА ҚАЙТАДИ. Айтувчи: Одилахон Аҳмедова, Тошкент, область, Чиноз райони, 1965 йил, ёзиб олувчи: Муҳаррам Сабурова. Аашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ҲОЗИА ЖАВОБ ВАЗИА . Атувчи: Моҳфира Собирова, Ҳазорасп район, 1965 йнл, ёзиб олувчи: Муҳаррам Сабурова. Аашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ТИЛ ТИҒДАА ЎТКИА . Айтувчи: Шодмон Батиров, Сирдарё область, Сирдарё район, Малик совхози, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ЯХШИСИ ҲАМ ТИЛ, АМОАИ ҲАМ ТИЛ. Айтувчи: Гулжон Момо, Ҳазорасп район, 1961 йил ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.

Qayd etilgan


AbdulAziz  14 Sentyabr 2011, 20:00:13

ИБА СИАО ВА ТАА БИЯ. Айтувчи: Малик Аминов, Бухоро область, Ғиждувон райони, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
ААВОИЙ БИЛАА ЧЎЛОА. Тспловчи: М. И. Афзалов.
ААВОИЙ ВА ҲУСАЙА. Тспловчи: Малик Муродов.
ААВОИЙ БИЛАА МАА ДИКОА . Айтувчи: Шерозий Ақубов, Хива, 1936 йил,. ннв- â„–607, ёзиб олувчи: Буюк Карим. Аашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ДУААДА АИМА ЛАЗЗАТЛИ? Тспловчи: М. И. Афзалов.
ААВОИЙ КИМАИ АМОА КУА ГАА? Тспловчи: М. И. Афзалов.
ААВОИй ВА УАИАГ СЕВГАА ҚИЗИ. Тспловчи: М. И. Афзалов.
ААВОИЙ БИЛАА ЯМОҚЧИАИАГ ЎҒЛИ. Инв. â„– 884. Аашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
УА  ТУҚМОҚ! Тспловчи: Миркарим Осим, инв. â„– 873, нашрга танёрловчн: М. И. Афзалов ва Х. А асул.
ЖОВУА  ЧОЛ. Тспловчи: А аҳматулла Юсуф сғли, Аурота райони, 1948 йил, инв. â„– 1090, нашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
БЎА И БИЛАА МЕА ГАА. Айтувчи: Султонҳожи А аҳимов, Ааманган, 1935 йил, инв â„– 628, ёзиб олувчи: Ҳоди Зарифов. Аашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
ЎТИАЧИ ЙИГИТ БИЛАА ШЕА . Айтувчи: Султонҳожи А аҳимов, Ааманган, 1935 йил, инв. â„–628, ёзиб олувчи: Ҳоди Зарифов, Аашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
ҲААДАЛАК ЛОЛВОА. Айтувчи: Дсст Тошев, Қашқадарё область, Китоб райони, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
ЎТИАЧИ ЧОЛ БИЛАА ТУЛКИ. Айтувчи: Аҳмедов. ёсиб олувчи: Зайтуна Каримова. 1950 йил, инв. â„– 1126. Марғилон. Аашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
ОЛТИА ТАА ВУЗ. Айтувчи: Вафо А аҳимкул сғли, 1940 йил, инв. â„– 638, ёзиб олувчи: Қурбон Машарипов, нашрга тайёрловчи: М- И: Афзалов, X. А асул.
ТУЛКИ БИЛАА ТОВУС. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаева. Янгиқсрғон райони, 1953 йил, инв. â„– 1174, ёзиб олувчи: Ф. Абдуллаев, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ОВЧИ, КУКЧА ВА ДОАО. Айтувчи: Шариф Мусаев. Тошкент, 1941 йнл, инв. â„–  205, ёзиб олузчи: А. Шарипов, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ҚУЙ БИЛАА БУА И. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1965 йил, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Малик Муродов.
ЧУ-ЧУ, МЕКУААМ. Андижон пединститути материалларидан, Аашрга тайёрловчн: Малик Муродов.
БУА ГУТЛАА . Тспловчи: Аеъматулла Мадаминов, Андижон, 1957 йил, инв. â„– 139, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ҚЎАҒИЗ БИКАЧ. Тспловчи: Қ. Қодиров, Андижон, 1957 йил, инв. â„– 1387, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.

Qayd etilgan


AbdulAziz  14 Sentyabr 2011, 20:01:42

ОЧ БЎА И. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1953 йил, инв. â„– 174, ёзиб олувчи: Фатҳулла Абдуллаев. нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
А­ЧКИ, ҚЎЙ ВА БЎА ИЛАА . Айтувчи: Мадраҳим Матниёзов. Хоразм область, Ҳазорасп район, Охунбобоев ксча, уй 47, Азиб олиб, нашрга тайёрловчи: Аасрулло Сабуров.
ҚУМУА СҚА. Айтувчи: Тош шоир Чоршанба сғли, 1957 йил, инв. â„– 1158, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ТУЛКИ БИЛАА БЎА И. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1953 йил, инв. â„–1174, ёзиб олувчи: Фатҳулла Абдуллаев, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул,
КАМЛИА  БИЛАА ШАҚАЛ. Айтувчи: Абдулла Аурали сғли, Китоб район, 1936 йил, инв. â„– 66 а, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: Ҳоди Зарифов.
ТУЛКИБОЙ. Тспловчи: А. Аҳмедов. 1949 йил, инв. â„– 1080, нашрга танёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
БУЗОҚ, А­ЧКИ ВА ҚУЗИ. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1953 йил, инв. â„– 1171, ёзиб олувчи: Фатҳулла Абдуллаев, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
БОТИА  А­ЧКИ. Айтувчи: Ашур Холдоров, Андижон, 1935 йил, инв. â„– 636 а, ёзиб олувчи: С. Иброҳимов, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
БУА И БИЛАА ТУЛКИ. Айтувчи: Султонҳожи А ахимов, Ааманган, 1928 йил, инв. â„– 70, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
ИЛОААИАГ ИШИ ЗАҲАА  СОЛМОҚ. Айтувчи М. Ғаниев, Тошкент, 1948 йил, инв. â„– 1104 а, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: М, И, Афзалов.
ЛАЙЛАК БИЛАА ТУЛКИ. Айтувчи: Тош шоир Чоршанба сгли, Шаҳрисабз, 1957 йил, инв. â„– 1359, ёзиб олиб, нашрга тайёрловчи: М. И. Афзалов.
СУСАМБИЛ. Айтувчи: Саманбиби, Андижон, 1938 йил, инв. â„–810, ёзиб олувчи: С. Иброҳимов. Аашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
А­ЧКИАИАГ ЎЧ ОЛИШИ. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1958 йил, инв â„–.1114, ёзиб олувчи: Фатхулла Абдуллаев. Аашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ҲИЙЛАГАА  БЕДААА. Айтувчи: Ҳайдар Бойчаев, Янгиқсрғон райони, 1953 йил, инв. â„–1174, ёзиб олувчи: Фатҳулла Абдуллаев, нашрга тайёрловчилар: М. И. Афзалов ва X. А асул.
ҚАА ҒА БИЛАА ҚЎЗИ. Айтувчи: Султонҳожи А аҳимов, Ааманган, 1935 йил, инв. â„– 627, ёзиб олувчи: Ҳоди Зарифов. Аашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.
КИЙИК БИЛАА КАДИ. Айтувчи: Тожибой Қулмат сғли, Самарқанд, 1926 йил, инв. â„– 62, ёзиб олувчи: Ҳоди Зарифов, нашрга тайёрловчи: Зубайда Ҳусаинова.

Qayd etilgan


AbdulAziz  14 Sentyabr 2011, 20:26:01

MUNDARIJA

TIL TIG’DAN O’TKIR

Yaxshi niyat — yarim davlat
Dono yigit va uning qaylig‘i
Dono qiz
Uch avliyo
Podshoning mot bo‘lishi
Yamoqchining qizi va podshovachcha
To‘lg‘onoy
Bo‘z bola
Eng katta zulm
Tohir va Zuhra
Dehqon
Kanizak bilan podsho
Axmoq podshoning dono xotini
Aldarko‘sa va boy
Donishmand cho‘pon
Tuhmatga uchragan kelin
Savdogar bilan podachi
Hasan va Zuhra
Oyjamol bilan kal
Dono xotin
Tuhmat
Hunarli yigit
Navro‘z qaroqchi
Andijonlikning hikoyasi
Ahmoq podsho
Mulla Tappak
Kambag‘al qurandoz
Kenja o‘g‘il
Osma savat
Xo‘jamurod
Savdogarning taxmini
Uch ko‘knori
Domla bilan xizmatkor
Xafa bo‘lish yo‘q-a?
Noshud bola
Arab laqqi
Ikki ahmoq
Soqi mumsik bilan Boqi mumsik
Yetti ahmoq
Lopchi
Er-xotin va o‘g‘rilar
Tan-sihatlik — tuman boylik
Ota vasiyati
Otangga qilsang, bolangdan qaytadi
Hozirjavob vazir
Til tig‘dan o‘tkir
Yaxshisi ham, yomoni ham til
Ibn Sino va tarbiya
Navoiy bilan cho‘pon
Navoiy va Husayn
Navoiy bilan mardikor
Dunyoda nima lazzatli?
Navoiy kimni yomon ko‘rgan?
Shoir sevgisi
Navoiy bilan yamoqchining o‘g‘li
 
SUSAMBIL

Ur, to‘qmoq
Jovur chol
Bo‘ri bilan mergan
O’tinchi yigit bilan sher
Handalak polvon
Tulki bilan tovus
Chivinboy
O’tinchi chol bilan tulki
Oltin tarvuz
Ovchi, Ko‘kcha va Dono
Qo‘y bilan bo‘ri
Chu-chu mekunam
Burgutlar
Qo‘ng‘iz bikach
Och bo‘ri
Echki, qo‘y va bo‘rilar
Qumursqa
Tulki bilan bo‘ri
Kampir bilan shaqol
Tulkiboy
Buzoq, echki va qo‘zi
Botir echki
Bo‘ri bilan tulki
Ilonning ishi zahar solmoq
Laylak bilan tulki
Susambil
Echkining o‘ch olishi
Hiylagar bedana
Qarg‘a bilan qo‘zi
Kiyik bilan kadi

To‘plamdagi ertaklarga izohlar

Qayd etilgan