"Бахтиёр оила" китоби  ( 5733 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Habib  02 Dekabr 2011, 15:00:27



Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳазратларининг «Бахтиёр оила» деб номланган китоблари нашрдан чиқмоқда.

БИСМИЛЛАҲИА  А ОҲМААИА  А ОҲИЙМ

МУҚАДДИМА

    Одамни тупроқдан сратган ва сокинлик топиши учун ундан сз жуфтини сратган ҳамда уларнинг никоҳ орқали оила қуриб сшашларини ирода қилган Қодир ва Ҳакийм Аллоҳга У Зотнинг жалолига сраша ҳамду санолар бслсин!
«Аикоҳ менинг суннатимдир. Ким суннатимдан юз сгирса, мендан смасдир», деган А асули Акрам Муҳаммад Мустафога битмас-туганмас саловоту саломлар бслсин!
    Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло Ўзи ирода қилган пайтда тупроқдан одам зотини сратди ва унга Ўз ҳузуридаги руҳдан жон пуфлаб, уни Ўзининг ердаги сринбосари қилди. Сснгра одамнинг жуфтини сратди ва уларнинг иккисидан сркак ва аёлларни тарқатди.
Аллоҳ таоло инсон зотини жуфт қилиб, сркак ва аёлдан иборат қилиб сратганда уларнинг ҳар бирига сзига хос хусусистларни берди ва уларнинг никоҳ орқали ҳалол-пок сшаб, сзларидан зурриётлар қолдиришларини ҳамда айни шу йсл билан дунёнинг обод бслишини ва одам сулоласини Қиёмат қоим бслгунча ҳалол-пок йсл билан давом стиб боришини ирода қилди.
    Ўзи сратган борлиқда Ўзи сратган инсон қандай сшаса саодатли бслишини схши биладиган Аллоҳ таоло сркак ва аёлларнинг никоҳ орқали оила қуриб сшашларини ирода қилди. Шунинг учун ҳам Ўзининг барча Анбиёларига, авлиёларига ва солиҳ бандаларига никоҳли ҳаётни раво ксрди. Ўзининг барча самовий динларида никоҳни жорий қилди. Ўша динлари орқали инсонистга, ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги каби, никоҳ ва оила борасидаги саодатга слтувчи ксрсатмаларини тақдим қилиб борди.
    Шу тарзда, Аллоҳ таоло инсонистни аста-секин тарбислаб келди ва ниҳост инсонист камолга етганда Ўзининг охирги ва мукаммал дини, Қиёматгача боқий қолувчи дини, барча замонлар ва маконларда инсонистга икки дунё саодат йслини ксрсатиб берувчи дини — Ислом орқали оилавий ҳаётнинг мукаммал таҳлимотларини жорий қилди. Ушбу таҳлимотларга ихлос билан амал қилганлар оилавий бахт нашийдасини суриб келдилар ва келмоқдалар.

Qayd etilgan


Habib  02 Dekabr 2011, 15:00:40

Маълумки, оила ҳар бир жамистнинг бошланғич ҳужайраси ҳисобланади. Оила мустаҳкам, тинч, ҳалол ва пок бслса, жамист ҳам осойишта, мустаҳкам, фаровон бслади. Аксинча, оилаларда парокандалик, бузғунчилик бслса, ҳалол-ҳаромнинг фарқи қолмаса, сша жамист бузилади, тинчи йсқолади, охир-оқибат у чуқур таназзулга юз тутади.
    Шунинг учун ҳам қадимдан ҳар бир жамист оила масаласига катта сътибор бериб, оилаларнинг мустаҳкам ва бахтиёр бслиши учун имконида бор бслган барча чора ва тадбирларни ксриб келган. Зотан, соф инсоний табиат худди шундай бслишини тақозо қилади.
Аммо минг афсуслар бслсинким, кейинги пайтларда Ғарбдаги баҳзи бир жамистларда «ҳуррист», «шахс сркинлиги» деган сохта шиорларни рскач қилиб олган айрим бузғунчилар «Оиланинг кераги йсқ, никоҳ шарт смас, у инсоннинг сркини чеклаб қссди» деган даъвони кстариб чиқишди.
    Яна минг афсуслар бслсинким, бу сафсатага ишонадиганлар ҳам чиқдилар ва кспайиб бормоқдалар. Охир оқибат ҳозирга келиб, ксплаб муаммолар келиб чиқди: инсоннинг соф табиатига зид бслган ушбу дунёқарашга қул бслган юртларда оиланинг қадри қолмади, оила аъзоларининг сзаро сҳтиромлари, меҳр мурувватларига футур етди. А­ркак ва аёллар сз оиласида тинч-тотув сшашнинг срнига ҳаром-хариш кайфу сафога берилдилар. Аасл-насаб ҳақида қайғуриш улар учун ёт нарсага айланди. Фарзанд орттириш, бола тарбис қилиш уларга ёқмай қолди...
    Ислом шариати, умуман, енгиллик устига бино қилингандир. Бу ҳақда ксплаб ост ва ҳадислар бор. Хусусан, сркак ва аёл, оила, никоҳ масаласига келсак, бу масалаларда ҳам Аллоҳ таоло Ўз бандаларига енгилликни истаган ва уларга оила қуриб, ҳалол-пок сшашни амр қилган. Сиртдан қараганда, диний ксрсатмаларни бажариш қийин, шаҳватга сргашганларнинг йслларида юриш осон бслиб ксринади: Исломда ҳамма нарса ман қилинган-у, фақат биргина йслга рухсат берилганга схшайди. Аомаҳрамга қарама, у билан ёлғиз қолма, уйланмоқчи бслсанг, олдин аҳлингнинг розилигини ол, маҳр бер, гувоҳ келтир ва ҳоказо — ҳаммаси қайдлаш ва қийинчиликдан иборат бслиб туюлади. Шаҳватга сргашганлар сса: «Ашлигингда сйнаб қол, гуноҳ бслса нима қипти?!» дейишади. Бу йсл, албатта, содда ва осон ксринади, ҳақиқатда сса ундай смас. Аатижаларни ксздан кечирганимизда, бу нарса сққол ксзга ташланади.
Дунё тарихини кузатадиган бслсак, оила масаласига енгил қараган, жинсий шаҳватга берилган халқлар, давлатлар ва маданистлар албатта инқирозга учраганлигининг гувоҳи бсламиз. Қадимий буюк империсларнинг шармандаларча қулашининг асосий омилларидан бири ҳам шу бслган.

Qayd etilgan


Habib  02 Dekabr 2011, 15:00:49

Бизнинг асримизга келиб Ғарбда, сзларининг таъбири билан айтганда, жинсий инқилоб бслди. Жинс борасида олимлар етишиб чиқди. Улар «Жинсий ҳуррист бслмагунча, инсон тслиқ сркин бсла олмайди. Агар жинсий майллар жиловланса, инсонда руҳий тугун пайдо бслиб, унда қсрқоқлик ва бошқа салбий сифатлар келиб чиқишига сабаб бслади» каби ғосларни тарқатишди. Оқибатда жинсий инқилоб авжга чиқди. Аатижасини — ҳар хил бало-офатлар буҳронини ҳозир сзлари ксриб, татиб туришибди. Ахлоқий бузуқлик, оиланинг ва жамистнинг парчаланиши, ҳаётга қизиқишнинг йсқолишидан ташқари, сон-саноғига етиб бслмайдиган муаммолар пайдо бслди. Тараққий стган Ғарб давлатларининг туб аҳолиси айнан жинсий инқилоб оқибатида даҳшатли сурҳатда камайиб бормоқда. Ксз ксриб, қулоқ сшитмаган таносил касалликлари келиб чиқди, ҳар йили сон-саноқсиз одамлар шу касалликлар туфайли бу дунёни тарк стмоқда, насл бузилиб, одамлари заифҳол ва касалманд бслиб бормоқда, турли ақлий ва руҳий касалликлар урчимоқда.
    Охири келиб, касалликларга қарши инсондаги табиий монеъликнинг йсқолиши — ОИТС касаллиги пайдо бслди. Бу касаллик ҳақли равишда «XX аср вабоси» деб номланди. Унинг давоси йсқ. Бу дардга чалинишнинг асосий сабаби баччабозлик ва зино скани ҳеч кимга сир смас. У билан касалланган одам тез муддатда азобланиб слиши ҳам барчага аён.  Ҳамма даҳшатда. Бутун дунё тиббиёт олимлари ушбу дардга чалинмасликнинг йслини ахтармоқдалар. Бу йслда ҳисобсиз маблағлар сарфланмоқда, мазкур вабога чалинмасликнинг турли чоралари таклиф стилмоқда, қонунлар чиқарилмоқда, идоралар очилмокда. Лекин шаҳватга сргашиб, залолатга кетганлар биргина снг осон, снг ишончли Йсл — Аллоҳнинг йслига қайтишни хаёлларига ҳам келтирмасптилар. Ақалли, ушбу касалнинг бевосита сабабчиси бслмиш зинони ман стувчи қонун чиқаришни ҳеч ким сйлаб ҳам ксрмаспти. Чунки шаҳватга сргашганларнинг сзлари шаҳватга қарши чиқа олмайдилар. Улар аслида, шаҳватга банда бслганликлари учун унга сргашганлар. Зоҳирий осон ксринган ишга сзларини уриб, снди машаққатдан бошлари чиқмай юрибди. Зоҳирий оғир ксринган бслса ҳам Аллоҳ таоло ксрсатган йслдан юрган бандаларнинг бошида мазкур оғирлик ва машаққатларнинг бирортаси ҳам йсқ. Улар мутлақ енгиллиқда, фаровон турмуш кечирмоқдалар.
    Албатта, Аллоҳ таолонинг иродасига, соф инсоний табиатга қарши борган ишларнинг оқибати схши бслмайди. Ҳалоллик ва поклик рамзи бслган, инсон сулоласининг тарқалиб боришини таъҳминлайдиган никоҳ ва оила каби илоҳий тизимларга қарши чиқиш ксп стмай, сзининг «самара»сини бера бошлади. Аикоҳни инсон жинсий ҳурристини чеклайдиган зулм деб қараган, оилани сркинликнинг қамоғи деб биладиган жамистларда аҳоли сони кескин камайиб кетди. Бу жамистлар нафақахсрлар юртига айланиб бормоқда. Уларнинг кспчилигида ҳозирги кунда нафақа ёшини ошириш борасида ҳукуматлар билан фуқаролар сртасида жангу жадал авж олмоқда. Куч-қувват, чапдастлик, ёшлик, гсзаллик намойиши деб сҳтироф стилган спорт мусобақаларида ҳам оиланинг душманлари бслган мазкур жамистларда, сз наслидан тарқалган ёшлар етишмаганлиги сабабли қора танли йигит-қизларни ёллаб олиб, сз ватанлари номидан спорт мусобақаларида қатнаштирмоқда-лар.
    Аллоҳ таолонинг Ўзига ҳадсиз шукрлар бслсинким, мусулмон халқлар бу каби ташвишлардан холидирлар. Чунки улар сз динлари — Ислом туфайли оилавий бахтни сақлаб қолганлар. Уларда никоҳнинг ҳурмати, сътибори ҳали-ҳануз мавжуд, оила аъзоларининг сзаро сҳтиромлари нисбатан схши. Мусулмон оилаларнинг мустаҳкамлиги бошқа халқларнинг ҳавасини келтирмоқда.
2009-йили А оссисдаги баъзи сиёсатчиларнинг хотин қизлари оила бсйича сзлари стказган илмий тадқиқотларнинг натижаларини сълон қилдилар. Мазкур натижалардан намуна келтиришга ижозат бергайсиз.
А оссисда оила бузилиши 54,3% ни ташкил стади.
Таймир автоном вилостида — 94%.
Чукотка автоном вилостида — 83%.
Корск автоном вилостида — 80%.

Qayd etilgan


Habib  02 Dekabr 2011, 15:01:16

  Тадқиқот муаллифлари таққослаб ксриш учун мусулмонлари йсқ даражадаги юқоридаги уч минтақага муқобил равишда А оссиснинг асосан мусулмонлар сшайдиган уч минтақасидаги оила бузилиши ҳақидаги ҳисоботни келтирадилар.
Чеченистонда — 4,3%.
Ингушистонда — 10%.
Доғистонда — 17%.
    Шу билан бирга, мусулмонлар сшайдиган ушбу уч минтақа узоқ умр ксриш ва кспболалик бсйича ҳам пешқадам ҳисобланадилар.
Тадқиқот муаллифлари юқоридаги рақамларни келтириш билан кифосланиб қолмай, сз қавмларини никоҳ ва оила борасида мусулмонлардан срнак олишга чақирадилар. Албатта, А оссисдек катта давлатда уларнинг ичида сшаб турган бошқа диндаги кишилардан намуна олишга чақириш учун катта жасорат керак. Чунки бошқалар бу чақириқни ёқтирмасликлари ҳам мумкин. Худди шунинг учун бслса керак, юқорида сслаб стилган тадқиқот ва ундан келиб чиққан — мусулмонлардан срнак олиш ҳақидаги чақириқ тсғрисида мухбирлар рус православ черкови руҳонийининг фикрини билмоқчи бслиб, уни саволга тутдилар. У киши: «Жуда тсғри гап. Мен сзимдан сна шуни қсшимча қиламанки, биз оиладаги руҳий-маънавий тарбис борасида ҳам мусулмонлардан срнак олишимиз керак», деган жавобни берди.
А ус мутахассисларининг таъкидлашларича, А оссисдаги оилаларнинг 66 фоизи фақат битта бола қолдиради. Охирги сн йил давомида А оссис аҳолиси ҳар йили тахминан 900 мингтага камайиб бормоқда. Давлат ва жамист бор имконини ишга солиб, бу ҳалокатдан қутулиш чораларини ксрмоқда. А оссис федераяисси мажлиси раисининг сринбосари А.Торшиннинг таъкидлашича, бу давлатда фақат мусулмонлардагина одам сони ортиб бормоқда.
    2010-йилнинг иккинчи срмида АҚШлик мутахассислар сзларининг давлатлари оила бузилиши бсйича дунё бсйича снг юқори сринда туришини съҳлон қилдилар.
    Британисда ҳар 6та снги қурилган оила ҳиссасига 5та бузилган оила тсғри келади.
    Соф табиатли одамни даҳшатга соладиган бунга схшаш маълумот ва ҳисоботларни истаганча келтириш мумкин. Лекин биз ҳозирги замонда бизга сқин шароитдаги ҳолатларда Франис, Америка, Британис ва А оссисга тегишли хабарлардан денгиздан бир томчисини келтирдик, холос. Тасаввур ҳосил қилиш ва хулоса чиқариш учун шунинг сзи ҳам кифос қилади.
    Демак, ҳозирги замон технологисси, моддий тараққиёти, динсизлик маданистининг юксалиши оилани мустаҳкамлаш срнига унинг парчаланишига, йсқ бслиб кетишига, бу борада турли муаммоларнинг келиб чиқишига олиб келар скан.
Бутун дунё, инсонист оила муаммосини ҳал қилиш борасида улкан ташвиш қаршисида турибди. Уни ҳал қилиш учун турли чораларни ксрмоқда ва истамоқда, нима қилишини билмай, бош қотирмоқда. Исломдан, ундаги оила тизимидан бироз бслса ҳам хабардор бслган баҳзи кишилар сз қавмларини бу борада мусулмонлардан срнак олишга чақирмоқдалар.
    Аммо шу сринда «Ҳамма мусулмонлар ҳам ушбу ҳолатдан хабардорми, улар сзларининг оила ҳақида бошқалар ҳавас қилаётган ҳолатларининг бош сабабчиси динлари — Ислом сканини биладиларми?» деган ҳақли савол туғилади. Шу билан бирга, «Мусулмонларнинг сзларида оила масаласи қандай, уларда бу борада муаммолар йсқми? Бслса, қандай?» каби бир қанча саволлар ҳам пайдо бслади.

Qayd etilgan


Habib  02 Dekabr 2011, 15:01:27

Охирги пайтда оила ҳақида юқорида зикр қилинган ва қилинмаган масалалар бсйича алоҳида китоб таълиф қилиш нисти хаёлда тез-тез такрорланиб турарди. Шу билан бирга, бу борада аввал ёзилган нарсалар ҳам ёдга тушар сди. Оила ва унга боғлиқ муаммолар ста муҳим бслганлигидан, бу ҳақда алоҳида ва давомли фаолист зарурлиги сабабли, стган йигирма йилдан зиёд даврда десрли ҳар ҳафтада бир неча марта қилинадиган маҳрузалар, вақти-вақти билан бслиб турадиган радио-сшиттиришларидан ташқари, бир қанча ёзувлар ҳам амалга оширилганлиги ҳаммага маълум сди.
    Дастлаб «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» ҳафтаномасида бир неча мақолалар нашр қилган сдим. Кейинроқ сша мақолаларга бошқа керакли маълумотларни қсшиб, «Оила — фароғат қасри» деган рисола чоп қилдик. «Ҳадис ва Ҳаёт» силсиласига оид «Аикоҳ, талоқ ва идда китоби» чоп стилди. Аллоҳга шукрлар бслсин, имкон топган кишиларимизга мазкур битиклардан фойда олиш насиб стди. Айниқса, «Аикоҳ, талоқ ва идда китоби» чоп стилгандан сснг ксплаб кишиларимиздан ташаккурлар ва фикр-мулоҳазалар тақдим қилинди.
   Аикоҳ тсйлари ва унга боғлиқ муносабатлар билан қилинадиган маърузаларимизда сзимизга етган снги маълумотлар тақдим қилинганиданми, кспчилик мактубларда «Фалон маърузанинг ёзилган нусхаси борми, бслмаса, ёзиш нисти борми?» каби саволлар такрорланиб турибди. «Оила — фароғат қасри» китобини қаердан топсак бслади?» деган саволлар ҳам борган сари кспайиб бормоқда.
Ушбу ва бошқа бир қанча мулоҳазаларни сътиборга олиб, оила ва унга боғлиқ долзарб масалаларни баён стувчи алоҳида китоб ёзишни маъқул ксрдик. Аллоҳ субҳаанаҳу ва таолонинг Ўзидан ёрдам ссраган ҳолимизда бу ишни бошладик.
    Яхши нист билан китобни «Бахтиёр оила низоми» деб номладик. Бу ишни бизга Аллоҳ таолонинг Ўзи осон ва фойдали қилсин!
    Сиз муҳтарам сқувчилардан ушбу битиклардан бирор фойдали ва схши нарса топсангиз, Аллоҳ таолонинг фазлидан деб, барча хато ва нуқсонларни камина ходимингиздан деб билишингизни ссраймиз.

Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф.


www.islom.uz сайтидан олинди

Qayd etilgan


Habib  02 Dekabr 2011, 15:03:31


Муаллиф:  Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
Аоми:  Бахтиёр оила
Аашриёт:  «Шарқ» АМАК
Сана:   2011
Ҳажми:  504 бет
ISBN:  978-9943-00-771-0
Ўлчами: 60×90 1/16

Ўзбекистон А еспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бсйича қсмитанинг 1509 -сонли тавсисси ила чоп стилган

Мурожаат учун телефон: (+998 71) 216 29 27

P.S.Китоб ИншаАллоҳ сртага дсконларда бслиши мумкин скан. Аархи тахминан 10000-15000 лар атрофида бслиши мумкин скан.

Qayd etilgan


Aqoid  03 Dekabr 2011, 04:41:42

Forumdoshlar, Asakadagi hazratning do'konini tel nomerini biladiganlar yozvorilar.

Qayd etilgan


Habib  03 Dekabr 2011, 12:55:35

Бахтиёр оила китоби сотувга чиқибди бугундан.
13500 скан.
Кифос китобининг 2-жузи ҳам қайта нашрдан чиқибди.
14000 скан.

Qayd etilgan