Usmonli davlati tarixi bilan bog'liq suhbatlar.  ( 22414 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


amir.temur  14 Fevral 2012, 04:25:12

amur temur usmoniyla bilan nima sababtan uruwkan ikkalasyam musulmon bugaku qolaversa usmoniyla mag`lub bugandan keyn mustamlaka davlatlarini ozot qivorgan amur temur usmoniyla evropani musulmon qiliwka harakat qilitkan bor paytda uzi wunday buganmi

Bu yerda yana hujjatli asar bo'lmagan bir video lavha bor:
http://www.youtube.com/watch?v=FuBBjm05aB0

Qayd etilgan


amir.temur  14 Fevral 2012, 04:59:32

amur temur usmoniyla bilan nima sababtan uruwkan ikkalasyam musulmon bugaku qolaversa usmoniyla mag`lub bugandan keyn mustamlaka davlatlarini ozot qivorgan amur temur usmoniyla evropani musulmon qiliwka harakat qilitkan bor paytda uzi wunday buganmi
http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s15/das.pdf
   
   Mani o'zim shunga o'xshash ko'p maqola va kitoblarni o'qiganman. Xulosa shunday bo'lganki, Amir Temur Sulton Boyaziddan o'zining dushmanlarini (Sulton Ahmad Jaloyir va Qora Yusuf) qaytarib berishini so'ragan, shuningdek shartlar ancha yengil bo'lgan. Sulton Boyaziddan esa ilk boshda haqoratli maktub kelgan. Ammo bu maktub yozishmalari davomida bu jahldorlik ancha pasaygan va hatto Usmonli hukmdori Sohibqironga tobeligini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Lekin afsuslar bo'lsinki, allaqachon bunga kech qolgan. Temur maktublarida borgan sari shartlarini toraytirib, qat'iy ravishda talablar qo'ygan va o'rtada jang kelib chiqqan. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bu jangga ularning maktub yozishmalaridan, kibrlaridan tashqari, ikki tarafga qochib o'tganlar (Amir Temur tomonga Sulton Boyazid beklari, Sulton Boyazid tomonga esa Amir Temurning dushmanlari) ikki hukmdorni urushga gijgijlaganlar. Barcha tarixiy kitoblarda shu aniqki, avvalo Amir Temur Usmonli davlatiga urush ochish niyati bo'lmagan. Bu paytda Amir Temur Evropa davlatlarining elchilarini qabul qilib, ularga josuslar yuborib, Evropadagi vaziyatlarni o'rgangan va Evropa urushi Boyazid uchun juda ham muhimligini fahmiga borgan. Bu mavzuda Boyazidga yordam berish masalasi ham muhokama qilingan. Amir Temurning g'arbga yurishdan maqsadi, ikki dushmanini yo'q qilish (Qora Yusuf dushmani ayniqsa yomon bo'lgan, Hajga ketadiganlarni talagan, karvonlarga ko'p hujum qilgan odam bo'lgan), Misrda hukm so'rayotgan, ammo hukumati zaif bo'lgan, shu barobarida Usmonlilarga oid bo'lmagan hukmdorlarni o'ziga tobe qilib, chegaralarni mustahkamlash bo'lgan. Boyazid bilan mustahkam aloqalar o'rnatish bo'lgan (qarindoshlik aloqalari ham shuning ichiga kiradi, yani Boyaziddan kelin tushirmoqchi bo'lgan). Ming afsus, vaziyat boshqa tomonga burilib ketgan. Sohibqiron Temur Anqara urushidan keyin Boyazidning asir olganidan keyin unga yaxshi muomala qilgan va Usmonli taxtini uning o'gillariga bo'lib berib, ularni tobe qilgan holda yana Vatanimizga qaytgan. Amir Temur Anqara urushidan o'zi ham afsus chekkan. Shu sababdan, Usmonli davlatida hukmini qattiq yurg'izmagan. Amir Temurning eng katta maqsadi - sirli va shohona Xitoy davlatini bosib olish bo'lgan, bu urushga necha yillardan beri tayyorgarlik ko'rgan. Hatto Xitoy chegaralarida juda mustahkam qal'alar qurilgan va chegara hududlari jang qilishga tayyorlanib qo'yilgan. Yana shunday ma'lumotlar borki, Amir Temur urushga chiqqanida qo'shiniga 7 yilga yetadigan oziq-ovqat bo'lgan.
Bu mavzu Usmonli hukmdorlari haqida edi, kechirasizlar Sohibqiron hazratlari haqida ham qisqacha bilganimdan ma'lumotlar berib yubordim. Mavzudan chiqib ketganim uchun uzr so'rayman. Bu mani fikrlarim edi. :)

Qayd etilgan


Sayyid90  14 Fevral 2012, 16:05:43

Bir zamonlar mening
bobolarim sizning
bobolaringizga og’alik
qilgan
edilar. Og’alik karvoni
Ahmad Yassaviyning Onado’luga
yollagan muridlaridan to
(Otaturk boshchilik qilgan)
Qutilish Jabhasiga qurol
aslaha yetishtirib turgan
Istanbuldagi o’zbek darvishllarining
honaqohigacha, undan
Buxoro
Jumhuriyatinig Antanta
iskancasida qolgan
Turkiyaga yuborgan oltinlariga qadar
uzangandir.internetdan

Qayd etilgan


amir.temur  15 Fevral 2012, 22:14:56

УСМОАИЙЛАА  ИАҚИА ОЗИ.

Мусулмон давлатларининг юксалиши ва таназзулга юз тутишига қуйидагича умумий йссин хосдир. Муайсн бир халқ сзига маълум бир жойда макон тутиб, униб-сса боради. Дастлабки бир нечта ҳукмдор даврида унинг шиддати зср бслади. Анчадан кейин шашти сусайиб, наридан-бери сшашга стади, сқингинада сзи рад қилган сски тартиб-қоидалар таъсирига берила бошлайди. Ўзи забт стган ирқлар билан чатишиб кетиб, хусусистларини йсқотгач, сзи ҳам қулаб тушганини билмай қолади. Уларга Испанис ва Форсда ҳам, Ҳиндистонда ҳам шундай қисмат насиб стди. Мана снди усмонийлар шу маррага келиб қолган сдилар. Инқироз жуда сқин қолган. Бу даврга келиб султонлар қудратли скка ҳоким бслиб олгандилар. Уларга снди ҳеч ким бас кела олмас сди. Истилочилик бобида ҳам султонларнинг армонлари қолмаганди. Бироқ Испанисдаги араблар сингари усмонийлар ҳам қайта уйғонаётган миллатларга дуч кела бошлаган сдилар. Султонларнинг аксаристи насроний қизларга уйланиб олишганди ёки уларни сзларига жазман сифатида сақлашарди, аждодларининг мусулмонлар устунлигига доир қарашларига риос қилмасдилар. Хуллас, улар кснгилларига келган иш билан машғул бслганликларидан давлат юмушларини ҳукмдор шоҳбонуларга, маликаларга ёки бош вазирларга топшириб қсйган сдилар.
Истеъдодли бош вазирлар анча вақтгача султонлар жонига оро кириб, уларни ортиқча ташвишлардан қутқариб турдилар. Лекин бора-бора бундай вазирлар ҳам топилмай қолди......

www.e-tarix.uz'dan olindi.

Qayd etilgan


amir.temur  15 Fevral 2012, 22:18:33

ТУА КЛАА  ҲУКУМАТИ — СУЛТОА-ХАЛИФА.

А­нди империснинг маъмурий тузилишини қараб чиқиш, туркларнинг мазкур бобда баён стилган икки юз йиллик тарихида қслга киритган ютуқларини аниқлаб олиш зарур. Шу даврга келганда султон гарчи барча мусулмонларнинг халифаси, съни диний раҳнамоси бслмаса ҳам, ҳар ҳолда шундай мавқеи билан ҳам маълум сди. Дастлаб усмонли турклар фақат ҳарбий саркардалар деб сътироф стилардилар. Ўрхон сзини амир деб ҳисоблаган бслса, Босзид I султон унвонини танлаган сди. Муҳаммад Фотиҳ сса султон номига «Бутун қуруқлик ва денгизлар» («Султон ул-Барраин вал-Баҳраин») ссзларини ҳам қсшиб қсйди. Салим I Мисрни босиб олганидан кейингина шу давргача аббосий халифаларгагина раво ксриб келинган Лайғамбар алайҳиссаломнинг ёпинчиғи Константинополда ҳам қслланадиган бслди. Бироқ султонлар ҳақиқий халифаликни XVIII асрдагина сз унвонларига қсшиб олдилар. Шунга қарамай, улар ҳокимисти тобора заифлашиб, халқни тобеликда ушлаб туриш мушкуллаша борди. Халифалик — бу ҳазрат Али авлодларидан қолган мерос, деб билувчи форслар сзларини ҳаргиз шундай деб ҳисобламасдилар. Ҳинд мусулмонлари сса шунчаки қизиқиш юзасидангина сзларини ворис санардилар.....

www.e-tarix.uz'dan olindi.

   Man bundan sal oldingi boshqa mavzuda qoldirgan postlarimda turklar nima sababdan Usmonli hukmdorlarini xalifa deb atashgan degan savolni Kapalak opaga bergan edim. Shu savolimga javob topgandek bo'ldim.

Qayd etilgan


amir.temur  15 Fevral 2012, 22:22:04

ДИАИЙ УЮШМАЛАА .

Диний ҳаёт ҳам схши йслга қсйилганди. Туркисдагидек диний ташкилотлар анча-мунча мусулмон мамлакатларида йсқ сди. Улар ичида тсрттала ташкилотнинг таъсири айниқса сезилиб турарди. Соф диний мазмундаги бу ташкилотлар аввалига сиёсий ишларга умуман аралашмадилар. Уларнинг учтаси снг машҳур сди. Биринчиси таниқли мутасаввуф шоир мавлоно Жалолиддин А умий асос солган мавлавий уюшмасининг тарафдорлари «зикру само билан машғул дарвишлар» номини олдилар. Аасронийлар ҳамда мусулмонларнинг шиа мазҳаби учун муштарак жиҳатларига сга бслган Бектоший жамоаси аъзолари расмий ибодатни тан олмасдилар ва улар тасаввуфида мусулмонча маросимларга ксп ҳам риос қилинавермасди. Бундай тартиб-қоидалар жоннисорлар (turkchada "Yeniçeriler" degani manimcha) орасида айниқса кенг оммалашган сди. Учинчи жамоани ташкил қилувчи нақшбандийлар тсғрисида юқорида ҳам маълумотлар берилди. XVI асрда Ҳиндистонда жуда катта таассурот қолдирган мазкур йсналиш Шоҳ Вали ул-Лақабийдек шахснинг намоён бслишига имкон сратди. Туркисда диний жамоалар аста-секин бу дунё лаззатларидан баҳраманд бслишни ёқтирадиган кишиларнинг ташкилотларига айлана бордилар, уларнинг раҳнамолари сса мол-мулк тсплаб ёмон йслга кира бошладилар. Хуллас, дастлаб туркларнинг ижтимоий ва маънавий ҳаётига йсналиш бериб турган жамоалар пировардида уларнинг инқирозига учраб, завол топишга ёрдам бердилар

www.e-tarix.uz'dan olindi.

Qayd etilgan


Arkmon  17 Fevral 2012, 20:25:53

Koreadagi Ko'kturkler Tunyuquq urug'idan, miladiya 840-yilida, aslidagi Ko'kturk Qog'onliqini halok etgan O'rxun Uyg'ur dawlati Pontekin va Bo'kaqun rahnamoliqida Ko'kortning g'arbiga va Sharqiy Tangritoghqa ko'chkanda, Tunyuquq Turfonda Iduqqut Uyg'ur Qag'anliqining boshvaziri bolgan, uning urug'-jamatidin bir turkum odam Koreag'a ketgan, bu haqda Xitoy manbalarida material bolsa kerak!

Qayd etilgan


Sayyid90  19 Fevral 2012, 12:21:46

sizlarga 1990 yilda ishlangan "uch qirol janggi"filmini körishni tavsiya qilaman.film Sobiq SSSR,ITALIYA,ISPANIYA,MAROKASH davlatlari hamkorlida ishlangan Özbekfilm mahsuloti.rejissorlar Uchqun Nazarov va Husayn ben Barka.film 1863 yilda usmonli imperiyasini afrikadagi yerlaridan ajrashi haqida.

Qayd etilgan


Akbarjоn  19 Fevral 2012, 13:00:11

sizlarga 1990 yilda ishlangan "uch qirol janggi"filmini körishni tavsiya qilaman.film Sobiq SSSR,ITALIYA,ISPANIYA,MAROKASH davlatlari hamkorlida ishlangan Özbekfilm mahsuloti.rejissorlar Uchqun Nazarov va Husayn ben Barka.film 1863 yilda usmonli imperiyasini afrikadagi yerlaridan ajrashi haqida.

Клара Жалилова хам уйнаган
Ута зерикарли фильм

Фильмни ксриб бслиб узоқ вақт мухокама қилиб юрадиган филмладан смас

бу албатта шахсий фикрим

Qayd etilgan


amir.temur  19 Fevral 2012, 16:33:16

sizlarga 1990 yilda ishlangan "uch qirol janggi"filmini körishni tavsiya qilaman.film Sobiq SSSR,ITALIYA,ISPANIYA,MAROKASH davlatlari hamkorlida ishlangan Özbekfilm mahsuloti.rejissorlar Uchqun Nazarov va Husayn ben Barka.film 1863 yilda usmonli imperiyasini afrikadagi yerlaridan ajrashi haqida.

Linklarini berib yuboring, zerikarli bo'lsa ham bir ko'raylik-chi, rostdan shunaqa ekanmi? :)

Qayd etilgan