Iblis aslida Farishta bo'lganmi?  ( 2031 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Ҳанафий  20 Mart 2012, 16:54:08

Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh Shayx hazratlari!
Quyidagi savol paydo bo'lib qoldi, uni sizga berishga ijozat bergaysiz:


57-Масала. Иблис алайҳи лаънаҳ Аллоҳга ибодат қилган пайтда Аллоҳ ва фаришталарнинг наздида мсъмин бслгани ҳақида.

Иблиснинг тақдирида бахтсиз бслиш ёзилган скан. Ҳаётининг аввалида тоаткор бслгани учун мсъмин сди. Вақт-соати етиб, Одам (а.с.)га сажда қилмагани учун тақдиридаги ёзув амалга ошиб, кофирга айланди.
«Бас, фаришталарнинг барчалари жам бслиб, (Одам учун) сажда қилдилар. Фақат Иблисгина кибрланиб, кофирлардан бслди». (Сод сураси 73-74-остлар).
Манба: МУҲАММАД ЗОҲИД ҚЎТҚУ ИБА ИБА ОҲИМ АЛ-БУА САВИЙ
АҲЛИ СУАААТ ВАЛ-ЖАМОАТ АҚОИДИ
Мутаржим Мирзо КЕАЖАБЕК

Bir ma’ruzada eshitgandim, Shayton (Iblis) ham avval Azozil ismli farishtalar ustozi bulgan deyilgandi. Bir kuni farishtalar bizning oramizda Allohga osiy bo’lib qoladiganimiz chiqarkan, bizlarni unday bo’lib qolmasligimizni duo qiling deganda, Azozil mendan duo so’rashmoqdaku deb, kibrga ketib, bularni osiy bo’lib qolishdan asragin deb Allohdan so’raganda, tug’yonga ketgan ekan. Ma’lumki, farishtalar nurdan yaratilgan, shayton esa olovdan. Bundan kelib chiqib, qanday qilib shayton farishtalarga ustoz bo’lgan yoki Alloh O'z ilm sifati bilan uning kofir bulishini bilib olovdan yaratganmi?

  Шайх Муҳаммад Содик

Аллоҳ таоло "œКаҳф" сурасида маҳамат қилади:
«Фаришталарга: «Одамга сажда қилинглар», деганимизни ссла. Бас, сшанда улар сажда қилдилар. Магар иблис қилмади. У жиндан бслган сди. У сз А оббининг амридан чиқди. А­нди сизлар Мени қсйиб уни ва унинг зурриётларини дсст қилиб оласизларми?! Ҳолбуки, у сизларга душман-ку! У, золимлар учун нақадар ёмон бадалдир».
Кофиру мушриклар — жиностчилар исёнлари билан аслида кимга сргашаётганларини биладиларми? Бу саволга жавоб бериш учун Аллоҳ таолога нисбатан қилинган биринчи исённи сслаш керак. Биринчи исён қачон ва ким тарафидан содир бслганини билиш учун сса:
«Фаришталарга: «Одамга сажда қилинглар», деганимизни ссла».
Бу сша машҳур қиссага ишора. Аллоҳ таоло Одам Атони тупроқдан Ўз қудрати билан сратиб, унга жон киргизганидан сснг, фаришталарга Одамга сажда қилишни буюрди.
«Бас, сшанда улар сажда қилдилар.»

Фаришталар Аллоҳнинг амрига бсйсуниб, одамга сажда қилдилар. Уни иззат-икром стдилар.
«Магар иблис қилмади.»
Иблис Одамга сажда қилмади.
«У жиндан бслган сди.»
Демак, иблиснинг асли жиндир. Баъзилар гумон қилганидек, фариштадан смас.
«У сз А оббининг амридан чиқди.»
А обби унга Одамга сажда стишни буюрди, у амрга бсйсунмади— одамга сажда қилмади. Аатижада, Аллоҳнинг лаънатига учради.
«А­нди сизлар Мени қсйиб уни ва унинг зурриётларини дсст қилиб оласизларми?!»
Уларга қсшилиб Менга исён қиласизларми, Менинг амримдан чиқасизларми?!
«Ҳолбуки, у сизларга душман-ку!»
Қайси ақл билан душманнинг айтганини қиласиз, унинг йслидан юрасиз?!
«У, золимлар учун нақадар ёмон бадалдир.»
Иблис кофирлар томонидан Аллоҳнинг срнига қсйилган жуда ҳам ёмон бадалдир. Аслида, инсон бу дунёда Аллоҳга тоат қилиб, Унинг амрига бсйинсуниб сшамоғи лозим сди. Аммо Аллоҳга тоат стмаслиги ва Унинг амрига бсйинсунмаслиги ила иблисга тоат қиладиган ва унинг йслига юрадиган бслиб қолди. А оҳманни қсйиб, шайтонни танлади. Шайтонни А оҳманга алмаштириб олди. Унинг бу иши нақадар ёмон бадалдир.http://savollar.islom.uz/smf/index.php/topic,21205.0.html

Qayd etilgan