Qur'oni karimdan ibratli oyati karimalar  ( 83727 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 25 B


Aqoid  18 Oktyabr 2010, 06:12:48

Osmanlar va Yerdagi  (barcha)  jonzot  (Unga muhtojdir  va  bor  tilak-maqsadlarini  Yolg'iz) Undan so'rar. U Zot  har  kuni ish-amaldadir. (Rahmon,29)

Qayd etilgan


JeeS  29 Oktyabr 2010, 08:55:26

بسم الله الرحمن الرحيم

Қуръони карим, Сура Аур - النور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

27 . А­й иймон келтирганлар! Ўз уйларингиздан бошқа уйларга то изн ссрамагунингизча ва уларнинг аҳлига салом бермагунингизча, кирманг. Ана шундай қилмоғингиз сиз учун схшидир, шосдки ссласангиз. (Ушбу остга амал қилинса, бировнинг хонадонига изн ссраб, салом бериб кирилсагина, турли ноқулай ҳолатларнинг олди олинади. Изн ссрамай кирган одам уй сгаларининг ноқулай ҳолда турганларини ксриб қолса, гуноҳ бслади. Икки томон ҳам ҳижолатга тушади. Балки хусумат, уруш-жанжал чиқиши ҳам мумкин. Баъзи ҳолларда уйда аёл киши ёлғиз бслиши, устига бегона сркак кириб, орада иғво, бсҳтон, фитна чиқиши мумкин.)

Qayd etilgan


_IYMONA_  07 Noyabr 2010, 21:31:49

У кунда жаханнам утига (куч билан) итарилурлар. (Тур сураси, 13 ост). Киринглар унга! Чидайсизларми, чидамайсизларми - барибир. Килиб юрган амалларингизнинг жазосини оласизлар, холос. (Тур сураси, 16 ост)

Qayd etilgan


Ansora  07 Noyabr 2010, 22:28:57


 :bs1:

26. Ayting: «Ey mulku davlat egasi bo‘lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilursan va istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan, istagan kishingni aziz qilursan va istagan kishingni xor qilursan. Bor yaxshilik yolg‘iz Sening qo‘lingdadir. Albatta Sen barcha narsaga qodirsan.

27. Kechani kunduzga kiritursan va kunduzni kechaga kiritursan, o‘likdan tirikni chiqarursan va tirikdan o‘likni chiqarursan hamda istagan kishingga behisob rizq berursan».

OLI IMRON SURASI

Qayd etilgan


Hassan  07 Noyabr 2010, 22:56:54

:bsm:

Мусодан кейинги Бани Исроилдан бслган аъёнларни билмадингми?! Вақтики сз Аабийларига: «Бизга бир подшоҳ тайин қилгин, Аллоҳнинг йслида уруш қилайлик», дедилар. У: «Агар сизларга уруш фарз қилинса, урушмасаларингиз-чи?!» деди. Улар: «Бизга нима бслибдики, диёримиздан ва фарзандларимиздан жудо қилинсак ҳам, Аллоҳнинг йслида урушмасак», дедилар. Уруш фарз қилинганда сса, озгиналаридан бошқалари юз сгириб кетдилар. Ва Аллоҳ зулм қилувчиларни билувчидир. (Мусо алайҳиссалом вафот стиб кетганларидан кейин Бани Исроилнинг аъёнлари, катталари, ишбошиларидан бир гуруҳи сз набийлари олдига келиб: «Бизга бир подшоҳ—бошлиқ тайин қилиб бер, унинг раҳбарлигида Аллоҳнинг йслида урушмоқчимиз», дейишди. Улар «Аллоҳнинг йслида уруш»қилмоқчилар. Лекин қуруқ хавас билан иш битмаслигини англаб етмайдилар. Ҳозир кенгликда туриб, бир-бирингизга қизиқиб, бизга подшҳ тайин қилгин, Аллоҳнинг йслида уруш қилайлик, демоқдалар. Ҳақиқатан шу иш йслга қсйилса, уруш фарзга айланади ва унда орқага қайтишнинг иложи қолмайди. Ортга қайтган гуноҳкор бслади.)

 Аабийлари уларга: «Албатта, Аллоҳ Толутни сизга подшоҳ қилиб тайинлади», деди. Улар: «У бизга қаёқдан подшоҳ бслсин. Ундан ксра подшоҳликка биз ҳақлироқмиз. Қолаверса, унга кспроқ мол ҳам берилмаган» дедилар. У: «Албатта, уни Аллоҳнинг Ўзи сизларга танлади ва илмда, жисмда кенглигини зиёда қилди. Аллоҳ подшоҳлигини кимга хоҳласа, сшанга беради. Ва Аллоҳ кенг қамровли ва билувчидир», деди. (Бани Исроилнинг талабига биноан,Толут уларга подшоҳ стиб тайинланганида, улар уни ризолик ила қабул қилишнинг срнига, Аллоҳнинг амрига исён қилишди. Аллоҳ тайин қилган Толутнинг подшоҳ бслишини инкор стишди. Унинг подшоҳликка тайинланишини хато деб сълон қилишди.)

Аабийлари уларга: «Албатта, унинг подшоҳлигининг белгиси, сизларга А оббингиздан тобут келмоғидир, унда хотиржамлик ва Мусо ҳамда Ҳорун аҳлидан қолган қолдиқ бслиб, фаришталар кстариб келур. Агар мсмин бслсаларингиз, албатта бу нарсада сизларга белги бор», деди. (Толутнинг ҳақиқатда Аллоҳ томонидан тайин қилинган подшоҳ сканини Бани Исроилга исбот стиш учун уларга қоил қолдирадиган, одатдан ташқари, Аллоҳдан бошқа ҳеч кимнинг қслидан келмайдиган бир мсъжиза содир стилспти. Маълумки, Уламоларимиз ушбу ҳодисани Лайғамбарлардан қолган нарсаларни табаррук тутишга далилдир, деганлар. Лайғамбарлари, тобутни фаришталар кстариб келиши Толутнинг подшоҳлигига белгидир, деди.)

 Толут аскар билан чиққанда: «Албатта, Аллоҳ сизни дарё билан синовчидир, ким ундан ичса, у мендан смас. Ва ким уни тановвул қилмаса, у, албатта, мендандир. Магар биров қсли билан бир ҳсплам ҳспласа, майли», деди. Озгиналаридан бошқалари ундан ичдилар. У ва у билан бирга иймон келтирганлар дарёдан стганларида улар: «Бугун бизда Жолут ва унинг аскари билан жанг қилишга тоқат йсқ», дедилар. Аллоҳга рсбарс бслишга ишонганлар: «Қанчадан-қанча оз сонли гуруҳлар Аллоҳнинг изни билан ксп сонли гуруҳларга ғолиб келган. Аллоҳ сабрлилар биландир», дедилар. (Асл нарса сзи оз бслади. Ҳақиқий мсминлар ҳам оз бсладилар. Чунки улар хатарли ссқмоқлардан қийинчиликларни енгиб стиб, мақсадга етадилар, Аллоҳ танлаган, муқарраб бандалар қаторига кирадилар. Аллоҳниг Ўзидан сабр тилаб, қсрқмай, ксп сонли ва қувватли душманнинг ксзига тик боқиб бораверадилар.)

 Жолут ва унинг аскарларига рсбарс келганларида: «А оббимиз, бизга сабр тсккин, бизни собитқадам қилгин ва кофир қавмларга қарши нусрат бергин», дедилар.

 Бас, Аллоҳнинг изни билан урушда енгдилар ва Довуд Жолутни қатл стди. Сснгра Аллоҳ унга подшоҳлик ва ҳикматни берди ва хоҳлаган нарсасини сргатди. Агар Аллоҳнинг баъзи (одам)ларни баъзиларига дафъ қилиш бслмаса сди, ер юзи бузиларди. Лекин Аллоҳ оламлар устидан фазл сгасидир. (Довуд Толут аскари ичида ёш йигит сди. Жолут сса, катта кучга сга бслган подшоҳ, ҳамманинг қалбига даҳшат солиб турувчи аскарбоши сди. Аллоҳ таоло ушбу золим подшоҳ ва аскарбошининг ёшгина йигитча қслида қатл бслишини ирода қилди. Бу билан одамларга, Аллоҳ хоҳласа, ҳар қандай жаббор бслса ҳам, бир ёш йигит унинг слимига сабаб бслиши мумкинлигини ксрсатди. «Сснгра Аллоҳ унга подшоҳлик ва ҳикматни берди ва хоҳлаган нарсасини сргатди». Довуд Аллоҳнинг иности билан Толутдан кейин Бани Исроилга подшоҳ бслди. Унинг подшоҳлик даври олтин давр бслди. Аллоҳ таоло унга подшоҳликка қсшиб ҳикматни, съни, Лайғамбарликни ҳам берди. Шу билан бирга, унга уруш асбобларини ссашни ҳам сргатди.)

Булар Аллоҳнинг остларидир. Уларни сенга ҳақ ила тиловат қилурмиз. Ва, албатта, сен Лайғамбарлардандирсан. («Булар»-мингларча одамларни слдириш ва тирилтириш, тобутни фаришталар кстариб келиши, оз сонли мсминларнинг ксп сонли кофирларнинг устидан ғолиб келиши ҳақидаги хабарларни сз ичига олган остлардир. Уларни Аллоҳ таоло Ўз Лайғамбарига ҳақ ила ҳикос қилиб бермоқда. «Ҳақ билан» дегани—қандай бслган бслса, шундай, воқеъликдаги ҳодисанинг сзини айтиб бермоқда, деганидир.) Бақара cураси 246 - 252 Остлар

Мaнбa: Қуръон.ЎзQayd etilgan


_IYMONA_  05 Dekabr 2010, 10:56:21

"А­й, Одам авлоди! Хар бир масжид (намоз) олдидан зийнатларингиз (пок кийимларингиз)ни (кийиб) олингиз! Шунингдек, еб-ичингиз, (лекин) исроф килмангиз! Зеро, У исроф килувчиларни севмагай". (Аъроф сураси, 31-ост)

Qayd etilgan


UzMuslim  06 Dekabr 2010, 15:58:58

«U Alloh, Undan o’zga iloh yo’q zotdir. U g’oyibni ham oshkorni ham biluvchidir. U mehribon va rahmlidir»
(Hashr: 22 — oyat)

Qayd etilgan


UzMuslim  06 Dekabr 2010, 16:01:30

«Allohga duo qilinglar, Rahmonga duo qilinglar, qaysisiga duo qilsangiz ham, bari bir. Go’zal ismlar Unikidir», .
(Isro110-oyat)

Qayd etilgan


Abdulhafiz  07 Mart 2011, 21:24:14

:bsm:
"Осмонлару ернинг мулки Аллоҳникидир . У зот хоҳлаган нарсасини сратур . У зот хоҳлаган кишисига қизлар ҳадс стур ва
хоҳлаган кишисига сғиллар ҳадс
стур .
Аки уларни жуфтлаб сғил -қиз қилиб берур ва хоҳлаган кишисини
 туғмас қилур . Албатта , У зот ста билгувчи ва ста қодирдир".

(Sho'ro surasi 49-50 oyat)

Qayd etilgan


UzMuslim  10 Mart 2011, 18:13:50

:bsm:
«(Alloh) ko'zlarining hiyonatini (ya'ni qarash harom qilingan narsaga o'g'irincha ko'z tashlashni) ham dillar yashiradigan narsalarni ham bilur»
(Go'fir su'rasi 19 oyat)

Qayd etilgan