Imom Navaviy. Al-azkor  ( 375692 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 128 B


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:17:18

28/3. Abu Hurayradan (r.a.) rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: «Agar sizlardan birontangiz uyqusidan uyg’onsa:

«Alhamdu lillahillaziy rodda ‘alayya ruhiy va ‘afaniy fiy jasadiy va azina liy bizikrihi», deb aytsin». (Ma’nosi: «Ruhimni menga qaytib bergan, jasadimni ofiyatda qilgan va o’zini zikr qilish uchun menga izn bergan Allohga hamd bo’lsin.) Ibn Sunniy bu hadisni sahih isnod bilan rivoyat qilganlar.

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:17:30

29/4. Oisha onamiz (r.a.) aytadilar: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Bir bandaga Alloh taolo ruhini qaytib berganida (uyg’onganda):

«La ilaha illallohu vahdahu la shariyka lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ‘ala kulli shay`in qodiyr», desa, gunohlari dengiz ko’pigicha bo’lsa ham, Alloh taolo uni kechirib yuboradi», dedilar». Ibn Sunniy rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:17:50

30/5. Abu Hurayradan (r.a.) rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: «Bir kishi uyqusida ogoh bo’lib:

«Alhamdu lillahillaziy xolaqon-navma val-yaqzota, alhamdu lillahillaziy ba’asaniy saliman saviyya, ashhadu annalloha yuhyil mavta va huva ‘ala kulli shay`in qodiyr», deb aytsa, Alloh taolo: «Bandam rost aytdi», deydi». (Ma’nosi: Uyquni va uyg’oqlikni yaratgan Allohga hamd bo’lsin. Meni salomat va to’g’ri qilib, hayotga olib kelgan Allohga hamd bo’lsin. Albatta, Alloh tiriltiruvchi va o’ldirguvchi va har bir narsaga qodir, deb guvohlik beraman.) Ibn Sunniy rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:18:01

31/6. Oisha (r.a.) aytadilar: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasi uyg’onib qolsalar, o’n marta takbir, o’n marta tahmid, o’n marta «subhannallohi va bihamdihi», o’n marta «subhanalqudus» deb, o’n marta istig’for, o’n marta tahlil aytardilar. So’ngra:

«Allohumma inniy a’uzu bika min ziyqid dunya va ziyqi yavmil qiyamah»ni o’n marta aytib, namozni boshlardilar. (Ma’nosi: Ey Rabbim, dunyoning tangligidan, qiyomatning torligidan Sendan panoh tilayman.) Abu Dovud rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:18:20

32/7. Yana Oisha onamiz (r.a.) rivoyat qiladilar: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasi uyg’onsalar:

«La ilaha illa anta, subhanakallohumma va bihamdik, astag’firuka lizanbiy va as`aluka rohmatak, Allohumma zidniy ‘ilman va la tuzig’ qolbiy ba’da iz hadaytaniy va hab liy min ladunka rohmah, innaka antal vahhab», deb aytar edilar». (Ma’nosi: Sendan boshqa iloh yo’q. Senga hamd aytish bilan Seni poklayman. Gunohlarimga istig’for aytaman. Rahmatingni so’rayman. Ey Rabbim, ilmimni ziyoda et. Hidoyatga sol-ganingdan keyin qalbimni og’dirma. Huzuringdan menga rahmat ber. Albatta, Sen ko’plab ato etguvchisan.) Abu Dovud rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:18:39

3-bob. Kiyim kiyishda o’qiladigan duolar

Kiyim kiyishda va shu singari amallarda bismillohni aytish mustahabdir.

33/1. Abu Said Xudriy (r.a.) rivoyat qiladilar: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko’ylak, rido yoki salla kiysalar, bismillohni aytib, so’ng:

«Allohumma inniy as`aluka min xoyrihi va xoyri ma huva lahu va a’uzu bika min sharrihi va sharri ma huva lahu», deb o’qir edilar. (Ma’nosi: Ey Rabbim, Sendan uning yaxshisini va unga beriladigan narsaning yaxshisini so’rayman. Va uning yomonidan hamda unga beriladigan narsaning yomonidan panoh tilayman.) Ibn Sunniy rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:19:07

34/2. Muoz ibn Anasdan (r.a.) rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Kim biror kiyim kiyib,

«Alhamdu lillahillaziy kasaniy haza va rozaqoniyhi min g’oyri havlin minniy va la quvvah», desa, Alloh uning oldingi gunohlarini kechiradi», dedilar. (Ma’nosi: O’zgartirmasdan, quvvatimni ketkazmasdan menga rizq bergan va meni kiyintirgan Allohga hamd bo’lsin). Ibn Sunniy rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:19:34

4-bob. Yangi kiyim yoki yangi poyabzal va shunga o’xshash narsalar kiyganda o’qiladigan duolar

Yangi kiyim kiyganda bismillohni aytish mustahabdir.

35/1. Abu Said Xudriy (r.a.) rivoyat qiladilar: «Rasululloh yangi kiyim kiysalar, sallami, ko’ylakmi yoki ridomi, bismillohni aytib, so’ng quyidagi duoni o’qir edilar:

«Allohumma lakal hamdu anta kasavtaniyhi, as`aluka xoyrahu va xoyra ma suni’a lahu va a’uzu bika min sharrihi va sharri ma suni’a lahu». (Ma’nosi: Ey Rabbim, meni kiyintirganing uchun Senga hamd bo’lsin. Sendan buning yaxshiligini va unga qilingan yaxshilikni so’rayman. Va buning yomonligidan va unga qilingan  yomonlikdan panoh tilayman.) Abu Dovud, Termiziy va Nasoiy rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:19:52

36/2. Umar (r.a.) aytadilar: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning: «Kim yangi kiyim kiyib, so’ng:

«Alhamdu lillahillaziy kasaniy ma uvariy bihi ‘avrotiy va atajammalu bihi fiy hayatiy» duosini o’qib, so’ng eskirgan kiyimini sadaqa qilishni qasd qilsa, u Allohning hifzu himoyasida va Uning yo’lida bo’ladi», deganlarini eshitdim». (Ma’nosi: Avratlarimni to’sib, meni kiyintirgan va hayotimni go’zal qilgan Allohga hamd bo’lsin.) Termiziy rivoyatlari

Qayd etilgan


Doniyor  19 Sentyabr 2006, 10:21:35

5-bob. Birodari yangi kiyim kiyganda aytiladigan duolar

37/1. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qora astarli ko’ylak berishdi. U zot: «Bu ko’ylakni kimga ravo ko’rasizlar?» deb so’radilar. Hech kim indamadi. Shunda: «Ummu Xolidni keltiringlar», dedilar. Ummu Xolid kelganlaridan keyin u zot ko’ylakni muborak qo’llari bilan kiydirdilar va: «Kiyib-kiyib to’zdirgin», deb ikki marta aytdilar. Imom Buxoriy rivoyatlari

Qayd etilgan