Imom Navaviy. Al-azkor  ( 409922 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 128 B


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 01:57:23

722/3. Anasdan (r.a.)  rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Men kechalarning birida o‘g‘il farzand ko‘rdim. Uni otamiz Ibrohim alayhissalom ismlari ila nomladim», dedilar. Imom Muslim  rivoyatlari.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 01:57:30

723/4. Anasdan (r.a.)  rivoyat qilinadi: «Otam Talha o‘g‘il farzand ko‘rganlarida, men uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga olib bordim. U zot uning tanglayini ko‘tarib, xurmo ko‘yib ko‘ydilar va Abdulloh deb ismladilar». Imom Buxoriy va Muslim  rivoyatlari.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 01:57:37

724/5. Sahl ibn Sa’d as-Sa’idiydan (r.a.)  rivoyat qilinadi. Munzir ibn Abu Usayd tug‘ilganlarida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelindi. U zot bolani tizzalariga o‘tqazdilar. Otalari Abu Usayd esa o‘ltirgan edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilaridagi nimagadir chalg‘idilar-da, bolani unutib qo‘ydilar. Shunda otalari Abu Usayd ishora qilgan edi, bola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tizzalaridan ko‘tarib olib ketildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalgi holga qaytib, «Bola qani?» dedilar. Otasi: «Ey Rasululloh, biz uni (o‘z makoniga) qaytarib yubordik», dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Uning ismi nima?» deganlarida, «Falonchi», deyildi. Shunda u zot: «Yo‘q! Uning ismi Munzirdir», dedilar. Shu kundan boshlab uning ismi Munzir bo‘lib qoldi. Imom Buxoriy va Muslim  rivoyatlari.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 02:00:00

238-bob Chala tug‘ilgan bolani ismlash haqida

Chala tug‘ilgan bolani ismlab ko‘yish mahbub amaldir. Agar uning o‘g‘il yoki qiz bola ekanligi bilinmasa, Hind, Hunayda, Xorija, Talha, Umayra va Zur’a kabi o‘g‘il bolaga ham, qiz bolaga ham qo‘yish mumkin bo‘lgan ismlar bilan nomlanadi.

Imom Bag‘aviy: «Hadisda vorid bo‘lgani uchun chala tug‘ilgan bolani ismlash mahbub amaldir», deganlar.

Ba’zilar: «Agar bola ismlanishdan avval vafot etadigan bo‘lsa, uni ismlab ko‘yish mahbub amaldir», deyishgan.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 02:00:08

239-bob Ismni chiroyli qo‘yish mahbub ekanligi haqida

725/1. Abu Dardodan (r.a.)  rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Albatta sizlar qiyomat kuni ismlaringiz va otalaringiz ismi ila chaqirilasizlar. Bas, shunday ekan, ismlaringizni chiroyli qilinglar», dedilar. Abu Dovud «Sunan» kitoblarida yaxshi isnod ila  rivoyat qilganlar.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 02:00:19

240-bob Alloh azza va jallaga mahbub bo‘lgan ismlar bayoni

726/1. Ibn Umardan (r.a.)  rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Alloh azza va jallaga ismlaringizning eng mahbubi Abdulloh va Abdurahmondir», dedilar. Imom Muslim  rivoyatlari.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 02:00:28

727/2. Jobirdan (r.a.)  rivoyat qilinadi: «Bizdan bir kishi o‘g‘il ko‘rganda, uni Qosim deb ismladi. «Seni Abulqosim, ya’ni Qosimning otasi, deb kunyalamaymiz, sening sha’ning ulug‘ emas-ku», deganimizda, u kishi Rasulullohga buning xabarini berdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Ug‘lingni Abdurahmon deb ismlagin», dedilar. Imom Buxoriy va Muslim  rivoyatlari.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 02:00:36

728/3. Abu Vuhayb Jushamiydan (r.a.)  rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «(Farzandlaringizni) payg‘ambarlar ismlari ila nomlanglar. Alloh taologa ismlarning mahbubi Abdulloh va Abdurahmondir. Eng sodiq ismlar Horis (kasb qiluvchi) va Hammom (ahamiyat beruvchi), ismlarning eng xunugi Harb (urush) va Murra (achchiq)lardir», dedilar. Abu Dovud  va Nasaiylar  rivoyati.

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 02:00:49

241-bob Tabriklashning mahbubligi va tabriklangan kishining javobi haqida

Farzand ko‘rgan kishini tabriklash mahbub amaldir. Bunga Husayndan (r.a.) qilingan quyidagi  rivoyatdagi bir kishiga o‘rgatilgan jumlalar dalildir:

«Barokallohu laka fil mavhubi laka va shakartal vohiba va balag‘a ashuddahu va ruziqta birruhu» (ma’nosi: «Berilgan narsada Alloh seni barakali qilsin. Beruvchiga shukr qilishingni, farzanding voyaga yetishini va itoatli bo‘lishini nasib etsin»).

Tabriklangan kishi ham quyidagi jumlalar ila javob qaytarmog‘i mahbub amaldir:
«Barokallohu laka va boraka ‘alayka va jazokallohu xoyron va rozaqakallohu mislahu av ajzalallohu savobaka» (ma’nosi: «Alloh senga baraka berib, seni barakali qilib, yaxshiliklar ila mukofotlantirib, uning mislicha rizkdantirsin yoki savobingni to‘laligicha qilsin»).

Qayd etilgan


Doniyor  20 Oktyabr 2006, 02:01:06

242-bob Karih ko‘rilgan ismlar ila nomlashdan man qilish to‘g‘risida

729/1. Samura ibn Jundubdan (r.a.)  rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Bolalaringizni Yasor (osonlik), Raboh (foyda), Najoh (najot topuvchi), Aflah (muvaffaqiyat qozonuvchi) deb ismlamanglar, unday deb ataysiz-u, «U (uyda) bormi?» deysiz. Agar u bo‘lmasa, «Yo‘q», deyiladi. Mana shular to‘rttadir. Menga bundan ziyoda qilmanglar», dedilar. Imom Muslim  rivoyatlari.

Qayd etilgan