Farnus...  ( 6992 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Farnus  20 Mart 2013, 07:37:59

 :bsm:
 :as:

       Buyuk va mehribon Allohga cheksiz hamd va sanolar,
 Sayyidimiz Muhammad Mustafo (s.a.v) ga salovotu-salomlar bo'lsin!


    Aziz dindoshim,sizlarga ilinganlarimni shu yerga joylashni niyat qildim..Allohim hayrli va manfaatli aylasin..


    ********

"œ...ОгоÒ³ бслингизким, ОллоÒ³ни зикр Ò›илиш билан Ò›алблар ором олур". (А аъд сураси, 28-ост). [/color]

 Бир киши намоз ваÒ›ти бслмаган пайтда масжидга кирди. У ерда сн ёшлар чамасидаги бир болани хушуъ билан намоз сÒ›иётганини ксриб, уни намоз сÒ›иб бслишини кутиб турди. Бола намозини тугатгач, ундан ссради: Кимнинг сÒ“лисан? Бола бошини сгди. Ксзидан оÒ›Ò›ан томчи ёш ёноÒ“ига тушди: Менинг отам Ò³ам, онам Ò³ам йсÒ› — етимман, деди. Ò²алиги кишининг унга раÒ³ми келиб: Менга фарзанд бслишни истайсанми, деди. бола: Агар оч Ò›олсам таом берасизми?, деб ссради. Киши: Ò³а, деди. Бола: сланÒ“оч Ò›олсам кийинтирасизми?, деди. Киши сна Ò³а деб жавоб берди. Бола: Агар вафот стсам мени Ò›айта тирилтира оласизми?, деб ссради. Ò³алиги киши: Бу Ò›слимдан келмайди, деди. Шунда бола: У Ò³олда амаки мени сратиб, тсÒ“ри йслга бошлаган, таом бериб суÒ“орган, касал бслсам шифо берган Ларвардигоримга ташлаб Ò›сйинг, деди. "œУ мени сратгандир, бас, Ўзи мени Ò³идост Ò›илур. Унинг Ўзигина мени тсйдирур ва Ò›ондирур. Касал бслган ваÒ›тимда Унинг Ўзи менга шифо берур. У мени слдирур, сснгра (Òšиёмат Кунида Ò›айта) тирилтирур. Жазо (Òšиёмат) Кунида менинг хато-гуноÒ³ларимни Унинг Ўзи маÒ“фират стишини умид Ò›илурман." Буларни сшитган киши сукут саÒ›лади ва: ОллоÒ³га иймон келтирдим. Ким ОллоÒ³ таолога таваккул Ò›илса, ОллоÒ³ унга кифос Ò›илади, деди.

  "œ"¦А аÒ³матим — меÒ³рибонлигим сса Ò³амма нарсадан кенгдир..." (Аъроф сураси, 156-ост).

 

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 07:44:22


  Саодатнинг бойлик ёки камбаÒ“алликка алоÒ›аси йсÒ›дир


 Уйингда сакинатдан иборат жаннат барпо Ò›илгин, шовÒ›индан иборат сйингоÒ³ смас. Чунки хотиржамлик Ò³ам бир неъматдир.

ОллоÒ³ сзгалардан ксра раÒ³мат айтилишга лойиÒ› Зот смасми?
Ò²еч Ò“ам йсÒ›-ки, унинг Ò›улфи очилмаса, Ò³еч Ò³олат йсÒ›-ки, унинг учун сзгариш бслмаса.

ОллоÒ³га шукр айтмоÒ› саодат ва Ò›алб роÒ³ати учун снг енгил ва гсзал усулдир. Чунки сен Ларвардигорингга шукр айтган чоÒ“ингда У Зотнинг сенга берган неъматлари ксрина бошлайди ва шунда сен виÒ›ор билан устида юрган неъматларнинг миÒ›дорини слчашга тушасан. Салафи солиÒ³лардан бири айтган:
Агар ОллоÒ³нинг неъматларини билишни истасанг, бир муддат ксзингни юмгин.

 ОллоÒ³нинг сенга берган ксз, Ò›улоÒ›, аÒ›л, дин, фарзанд, ризÒ›, мана шу неъматларга назар сол. Чунки баъзи бир аёллар сзларидаги бор неъматни Ò³аÒ›ир санайдилар. Лекин агар улар сзларидан бошÒ›а фаÒ›ир, мискин, бахтсиз, касал, Ò›айÒ“ули бслган аёлларни ксрганида сди, албатта берган неъматлари учун ОллоÒ³га Ò³амд айтар сдилар.

 Агар жундан Ò›илинган уй, лойдан Ò›илинган кулба ёки саÒ³рода бир дарахтнинг тагида бслсанг Ò³ам бу неъматлари учун ОллоÒ³га Ò³амд айтгин ва сз жисмлари, аÒ›ллари, фарзандлари борасида мусибатга учраганлар билан сзингни солиштир. Ундайлар бу оламда кспдир. 
   
 Боласини йсÒ›отган аёлнинг иссиÒ› оловини хуш ссз билан совутгин. Бахтсизларнинг ксзёшларини ОллоÒ³ Ò³узурида Ò›абул бсладиган садаÒ›а билан артгин.

 Ò²олат сзгармай туравериши мумкинмас ишдир.

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 07:59:52

            Hayot ne'mat,sinovlari ham!

  Odam bolasi halovatga o'ch ,mashaqqatga mo'rt.Hayot esa faqat huzurdan iborat emas,muammolari bisyor,tashvishlari mo'l.Shunday paytlar bo'ladi hatto o'lim yaxshidek tuyuladi.Holbuki,o'lim qutulish degani emas.Tiriklik mazmuni sinovlarda ekanini unutmasligimiz zarur.Zotan ibodat qilish,haromdan qochib,halol yashash,ezgu ishlarni amalga oshirib,savob qozonish imkoniyati tirik odamga hos.


 Sahobiylarning buyuklaridan bo'lgan Abu Talha(r.a) ningeshigi mehmonlar uchun doimo ochiq edi.Uyidan odam uzilmasdi.Bir kuni bu honadonga Bani uzra qabilasidan bo'lgan yaqindagina musulmon bo'lgan ikki tengdosh yigit keldi.Ulardan biri juda jasur va dovyuradk edi.Mehmonlar o'sha kecha yotib ,tongda chiqib ketishdi.Bir necha kundan so'ng Abu Talha(r.a) jasur yigit jangda yarador bo'lib,vafot etganini oradan bir yil o'tgach ,uning sherigi o'z uyida vafot etganini eshitdi.
 Abu Talha tushida ikki yigitni jannat eshigi oldida ko'rdi.Jannatga oldin uyida vafot etgani,so'ngda jangda yaralanib,halok bo'lgan sherigi chaqirildi.Abu Talha uyg'ongach to'g'ri Rasululloh(s.a.v.) ning oldilaalriga borib tushini aytib berdi.Keyin so'radi:
 __Yo Rasululloh,avval yarador bo'lib o'lganni ,undan keyin uyida vafot etganini chaqirishgani to'g'ri bo'lmasmidi? Buning hikmatini tushuntirib bering...
 Payg'ambarimiz(s.a.v.) tabassum qildilar:
 __Ey Abu Talha,bunda hayron qoladigan hech narsa yo'q.Bir yil so'ng vafot etgani o'zidan oldin o'tgan yigitdan ko'ra ko'proq ibodat qilishga erishmadimi? Undan ko'ra ko'proq Ramazon ro'zasini tutmadimi? Qurbonlk qilmadimi? Hajga bormadimi? Din uchun hizmat qilgan kunlari unikidan ko'proq bo'lmadimi? Bu amallarning barchasini ko'proq yashagani bajarmadimi? Shunday ekan ,jannatga avval chaqirilishiga sabab yashagan kunlaridagi solih amallaridir...
 Biz esa ojizligimizga borib hayot mashaqqatlariga o'lim chek qo'yadi deb o'ylaymiz.Shunday insonlar  bor yillar davomida qiynaladi: qay biri og'ir kasallik,qay biri o'ta faqirlik,yana qay biridir turfa yo'qotishlar ichra.Bu sinovlari ularning o'zi uchungina emas,atrofidagilar uchun ham imtihondir...
 
 ...Ayol hastalanib,o'n ikki yil bir joyda yotdi.Bu muddat nafaqat u balki oila a'zolari va atrofidagilar uchun haqiqiy insoniylik sinovi bo'ldi.Kimdir yorug' yuz bilan o'tdi bu imtihondan,yana kimmdir...
 ''Fe'li juda yomon edi,shuning uchun Hudo bu ayolni jazoladi" dedi bir toifa kishilar." "Yaxshi ayol edi ,hech kimga ozor bermasdi.Bu kasallik unga Allohning sinovi inshaAlloh hastalik sabab gunohlari mahfirat qilinsa",deyishdi boshqalar.Qizlari bu kabi gaplarni eshitib ,yig'lab aytib berishganida ayolning javobi sukut va qizlarini sabrga chaqirish bo'lardi.O'zi esa shu qadar go'zal sabr qildiki,kasallik sabab yillar davomida azob-uqubat chekarkan,biron marotaba "mening aybim nima ,nega buncha qiynalyapman" demadi.Na so'zi va na harakatlari bilan yaratganga isyon qilmadi.Ibodatlarini yotgan joyida bajara olayotganiga hursand,doimo shukrda bo'ldi.
 Ayol o'limidan bir hafta oldin butunlay gapirmay qo'ydi.Kasallikning o'n ikkinchi yili 63 yoshida dunyodan o'tdi.Tildan qolgan,ikki kundan beri ko'zlarini ochishga ham majolsiz hasta bir necha soniyaga ko'zlarini katta-katta ochdi va atrofga shoshilib,hayratlanib qaradi.Atrofida o'tirgan eri va bolalariga emas,qandaydir boshqa olamni tomosha qilayotgavndek yon atrofga tabassum bilan nazar tashadi.Soniyalar ichida chuqur nafas oldi va jilmaygancha bu olamni tark etdi.
 Yuzidagi sirli tabassum yuvinib kafanlangandan keyin ayol yuziga ajib chiroy baxsh etdi.Go'yo yillar davomida kasal yotmagan ,azob tortmagandek edi.63 yashar ayol yosh,chiroyli qizdek ko'rinardi.
 Zero,ayol sinovlar Alloh rizoligiga eltuvchi yo'l ekanini bilib;umr tugashi bilan sinovlar ham yakunlanishi ,ammo qancha mashaqqatli bo'lmasin tiriklik savob yig'ish uchun katta imkoniyat ekanini anglab yashagan edi.
 Xulosa esa,hayotning har oni g'animat.Har birimiz o'z holatimizdaxn lkelib chiqib ,solih amallar qilsak ,ya'ni boy o'z
mulkuni halol yo'lga srflash ,kambag'al Alloh berganiga qanoat,bemor odamlar dardga sabr,sog'lom kishilar esa quvvatlarini yaxshi ishlarga safarbar etish bilan hayotimizni o'tkazsek ne baxt!   

                                                                  (Irfon taqvimidan olindi)


   

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 08:02:21


  Olmosga ishlov berilmaguncha gözallashmaganidek,inson ham g'am chekmasdan kamolga yetishmaydi.
                      Fukus.

       **********
Umuman g'am chekmaslik buyuk bir g'amdir.
                                                      Siseron.

          ***
 Nohaqlikdan yuz ögirib,butun insonlar seni ta'qib etsa ham adolat bilan harakat qilib yolg'iz qol,shunisi yaxshiroqdir.
                                          Gandi.       
              ***
 Qozilar sening foydangga hukm chiqarsalar ham,sen haqiqiy hukmni öz vijdoningdan ista.
                                                                                                         Hadisdan.
 
              ****************

  Közlardan oqadigan yoshlar hech narsa emas,aslida insonni, ruhida yashirin qolgan yoshlar zaharlaydi.
     Janob Shahobiddin.

 ***
 Alloh sizga bitta yuz bergan,yana birini siz qöshmang.
          Uilyam Shekspir.

 ***
Yo asling kabi körin,yo köringaning kabi böl!
           Mavlono Rumiy.

 ***
Inson chin ixlos bilan g'ayrat qilsa,Alloh taolo barchasini osonlashtiradi.Ana shu samimiy ixlos yöq bizda.
     Umar Foruq Jazariy.

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 08:03:39


    ****************

  5 - oktabr. Men bugun yaraldim! Lekin ota-onam hali bundan bexabar. Men juda kichkina,hatto olma urug'idan xam kichikroqman. Nima bo'lganda ham men borman. Buni hech kim inkor qila olmaydi.
 
 15-oktyabr. Biroz kattalashgan bo'lsam hamki, harakat qila oladigan ahvolda emasman. Onam yuragining shundoqqina tagida joylashib olganman.

  22-oktyabr.Og'zim shakllana boshladi. Bir yildan keyin men ham mazza qilib kuladigan bo'laman, tilga kiraman. Kim endi meni mavjud emas, deya oladi? Nonning ushog'i ham non-da, to'g'rimi?
 
  27-oktyabr. Bugun yuragim ura boshladi. Bundan keyin hayotimning oxirigacha dukillab turadi. Uni zavq-u shavqqa to'ldiraman hali.

  12-noyabr. Barmoq chiqara boshladim. Hali ular bilan sochimni tarayman, gullar teraman. Men sizga bir sirni ochay: men qiz bolaman...

  20-noyabr. Bugun onam doktorga bordi. Borligimni bilib, rosa sevingan bo'lsangiz kerak-a,onajon! Yaqinda meni qo'lingizga olasiz, erkalatasiz...

  13- dekabr. Endi atrofga bemalol qarayapman, faqat qorong'u joydaman, xolos. Ammo baribir baxtiyorman, yaqinda dunyo yuzini ko'raman...

  24-dekabr. Onajon! Men juda sog'lom qizcha bo'laman. Tezroq dunyoga kelishni, bag'ringizda mazza qilib uxlashni xohlayman.

 28-dekabr. Onajonim doktor qabuliga keldi. Voy, nimalar deyapsiz, onajon?! Rizqni Alloh beradi-ku!


  29-dekabr. Eh... onajonim, nega tug'ilishimni istamayapsiz? Nega jajji qo'llarim bilan yuzingizni silashimni, sizga erkalanishimni xohlamayapsiz? Afsus... Oh! Badanim og'riyapti! Juda qattiq og'riyapti. Meni qutqaring, onajon!... Onaa...joon...

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 08:07:33


   "..."

 Сиздек Ò›излар дунёда борми?
 Мунис синглим, муслима  синглим!

 Юрагингиз покдур  бунчалар,
 Аамозларда йиÒ“лаб  кечалар,
 Ибрат олсин сиздан нечалар,
 Мунис синглим, муслима синглим!

 АомаÒ³рамга боÒ›мас ксзингиз,
 Маънолидир Ò³ар бир ссзингиз,
 Онам  сизсиз, опам сзингиз,
 Мунис  синглим,  муслима синглим!

 Тингламайсиз асло  Ò›сшиÒ›лар,
 Йслингизда Ò³ар хил  тссиÒ›лар,
 Хор бслсинлар нодон  фосиÒ›лар,
 Мунис синглим, муслима  синглим!

 Сериалларни ваÒ›тин кутмаган,
 Хаёсизни дсст Ò³ам тутмаган,
 А оббисини Ò³еч унутмаган,
 Мунис  синглим, муслима синглим!

 Òšориларга  бслинг сиз она,
 Она бслсин сизга  Ò›айнона,
 А­р хизматин Ò›илинг  мардона,
 Мунис синглим, муслима синглим!

 Фарзандимга она бслинг  сиз,
 Бири сÒ“ил, бири бслсин Ò›из,
 Танлаб  танлаб топганим ёлÒ“из,
 Мунис  синглим, муслима синглим!

 Ссзларим чин менга ишонинг,
 Акангизман  гарчи сиз тонинг,
 Жаннатийсиз  шундан Ò›увонинг,
 Мунис синглим,  муслима синглим!

 Ибодатдан топиб  Ò³аловат,
 Киласизлар Ò›уръон тиловат,
 Бахтимизга бслинг саломат,
 Мунис  синглим, муслима синглим.

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 08:10:04


   Аега шу ишни Ò›иласпман? Аега гапираспман? Аима учун сукут Ò›иласпман? Аега схши ксрмоÒ›даман? Аима учун нафратланаспман? Аима учун дсст тутаспман? Аега душман деб биласпман? Аега инфоÒ›-сÒ³сон Ò›иласпман? Аима учун бермааспман? Аега келдим? Аега кирдим? Аега чиÒ›дим?

 Шу амалим билан АллоÒ³нинг розилигини Ò›асд Ò›илдимми?

 Шу амалим А асулуллоÒ³ соллаллоÒ³у алайÒ³и ва салламнинг йслларига мувофиÒ› бслдими?

 Умар розисллоÒ³у анÒ³у айтганлар: «А­й одамлар! Ò²исоб Ò›илинишдан олдин сзингизни Ò³исоб Ò›илингиз, (амаллар) тарозига Ò›сйилишдан олдин нафсингизни тарозига Ò›сйингиз! Чунки, (бугун) нафсингизни Ò³исоб Ò›илишингиз сртага (Ò›иёматда) Ò³исобингизни енгиллаштиради. Катта Ò³исоб-китоб кунига сзингизни Ò³озирлангиз!».

 Мсмин киши сз нафсини Ò³амма нарса устида муÒ³осаба Ò›илади! Тили билан ссзлаган гапларида Ò³ам, оёÒ›лари билан юрган, Ò›улоÒ›лари билан сшитган нарсаларда Ò³ам нафсини муÒ³осаба Ò›илади!

 АллоÒ³ таоло айтганидек: «Чунки Ò›улоÒ›, ксз, дил — буларнинг барчаси тсÒ“рисида (Ò³ар бир инсон) масъул бслур (съни, сшитган, ксрган, ишонган Ò³ар бир нарсаси учун киши Òšиёмат кунида жавоб беради)» (Исро: 36).


 Ò²аÒ›иÒ›ий мсмин сзини Ò³амма нарса устида муÒ³осаба Ò›илувчи кишидир.

 Ò²аÒ›иÒ›ий мсмин доим нуÒ›сонлари учун сз нафсини айбдор деб билади, нафсида бирон схшилик ва фазилат бор деб ксрмайди.

                                                                          Islom nuri.com..

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 08:11:54


"G'ariblarga jannat bo’lsin.."

 Gariblarga jannat bo’lsin,deya so’zim boshladim.
 O’zi garib so’zi nima,bilasanmi ey do’stim?!
 Garib ulkim oshiqlarni,Yor ishqida kuygani,
 Aqlu hushdan ayrilib u,visol kunni kutgani.

 Olib ilmu-ma’rifatni,Yor amriga ergashgan,
 Ahliyu farzandlar esa,Yor yo’liga yurmagan.
 Har bir kishi mas’uldirki,qo’l ostida bo’lganlarga,
 Har inson ham javobgardir,hisob border Haq oldida.

 Gariblikda do’st qidirib,do’stlar ichra yolgiz qolgan,
 Do’stlarini ko’z o’ngida,majnun kabi bo’lib qolgan.
 Ul mo’minki ko’ksi yongan,ko’z yoshlari marjon bo’lgan,
 Aybi Yorni qattiq suygan,do’stlar undan bezor bo’lgan.

 Mayusgina ko’zlariki,gam-gussadan giryon bo’lgan,
 Mehriboni ota-ona,hidoyatdan mahrum bo’lgan.
 Yaqinlari orasida yo’ldosh topmagan muslima,
 Yor yo’lida sadoqatla,garib bo’lgan muslima.

 Ko’zlarida yosh tong otar,qo’l ko’tarib duo qilgan,
 Sohibu farzandlar haqqiga,tinmay hidoyat so’ragan.
 Yor so’zini uqtirolmay,nochorlikdan rangu so’ngan,
 Osiyo onamiz kabi,mo’minadir garib bo’lgan.

 Hidoyatda magrur turgan,navqiron kuchga to’lgan,
 Tengqurlari orasida Haqqa hidoyat qilingan.
 Yosh bo’lsa ham olim bo’lib,Yorning nazarida bo’lgan,
 Biroq o’z uyiga sigmas,o’z uyida garib bo’lgan.

 Insonlarga rahmi kelgan,ulug kunning dahshatidan,
 Insonlarchi nafrat qilgan,hidoyatdan yuz o’girgan.
 Toif shahridan Rosul(sav)ni,toshbo’ronla quvib slogan,
 Tanlaridan oqqan qonga,kavushlari qancha to’lgan.

 Shunda hamki Rosululloh(sav) jabroilga quloq solmay,
 Duo qilib Toif xalqin,hidoyatni so’radilar.
 Gariblarning duosi albat Haqdan qabul bo’lgay,
 Muhabbatning alomati duolarida bilingay.

 Qancha qancha sahobayu ahllari duo qilgan,
 Duolarin iobati voqelikda sodir bo’lgan.
 Bu zotlarni yaxshi ko’rib,yo’larini mahkam tutgan,
 El ichida garib bo’lib,aksar odam yomon ko’rgan.

 Vaqti kelib mo’minman deb,iymonida da’vo qilgan,
 Davogarga ustoz bo’ldi,garib o’tgan ulug zotlar.
 Lek garibdir ayni paytda,da’vogarning qo’l ostida,
 Tamomila mahrum bo’ldi,chin insonlar insonlikdan.

 O’tmish yana takror bo’lgay,chin insonlar garib bo’lgay
 Yo Rabb dardim senga aytay,sabriy quling ado bo’lgay.
 Yosh nihollar oyoq osti suv berilmay,o’git bermay,
 Rahmat suving so’ragayman,gariblarga jannat bo’lsin.


                   **********

 Ayollar ham turlicha bo'ladilar:
 Ayollar borki-sahobiyyalarga ergashadilar.
 Ayollar borki-san'atkor,ashulachilarga ergashadilar.
 Ayollar borki-hayo libosi bilan kiyinganlar.
 Ayollar borki-fitna va ziynat libosi bilan kiyinganlar.
 Ayollar borki-musulmonlar ahvoliga yiglaydilar.
 Ayollar borki-dunyo hodisalariga yiglaydilar.

 Allohim opa singillarimizni,qizlarimizni,onalarimizni va jamiki ayollarimizni qalblarini O'zingni toatingda sobit qilgin.

                                                            ( Humayro Sayyida)

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 08:12:40


   СИЗАИ СОÒ’ИАДИМ...

     Сиз буни биласизми?

 Сизга АллоÒ³нинг салом бслсин, Сизга АллоÒ³нинг марÒ³амати ёÒ“илсин, А асулуллоÒ³!
Яна Сизни соÒ“индим, А асулуллоÒ³, жуда соÒ“индим: Сизга саловат айтиш учун, Сиз билан диллашиш ва дардлашиш учун бедорман, Ò²абибуллоÒ³!

 Оламларнинг сарвари, бир Ò›ориндан талашиб тушган ака-акаларнинг ота-онаси тириклигидаёÒ› уй ва мол-мулк талашганини ксрсам баÒ“рим тилинади. Сиздек Яратганнинг мангу ОшиÒ“и бутун дунёни бир тирноÒ›Ò›а арзитмасдан, сски кулбада сз смоÒ›ларингизни тикиб стирар скансиз, бу ака-ука недан уй талашади?
Юрагимнинг Òšандили сй А асулуллоÒ³, баъзан бемеÒ³р фарзандларнинг ота-оналарига тап тортмай тик боÒ›ишларига гувоÒ³ бслсам, дилим оÒ“рийди. Биз киммизки, Сизга берилмаган ота-она неъматини биз Ò›адрига етмаймиз, Сиз зориÒ›Ò›ан бу Ò“аниматларни биз тортмаймиз, А асулуллоÒ³?

 Шафоатчимиз бслмиш АабийллоÒ³, меÒ³рга ташна Ò›арисларимизга бир оÒ“из ширин ссзни нега Ò›изÒ“анамиз, Ò›ораксз гсдакларимизга нисбатан нега зардали аччиÒ› тилли бсламиз, нега аÒ³ли оиламизга, жигарларимизга бир оÒ“из ёÒ›имли ссз Ò³адс Ò›илишдан оÒ“ринамиз. Шу Ò›адар Ò›албларимиз тош Ò›отдими? Сиз бир кун йслда кетаётиб, бир Ò›сшнинг Ò›аноти синганини ксриб Ò›олиб, бир неча соат мобайнида ксз ёши тскдингиз, Ò›албингиздаги шафÒ›ат Ò³исси ксзларингизни Ò›изартириб, Ò›овоÒ›ларингизни шишириб юборганди. БошÒ›а кун сса Ò›абристонни кесиб стаётиб, азобланаётган Ò›абр сгаси учун юрагингиз доÒ“ланганча Ò³амроÒ³ингиз Салмони Форсисга нидо Ò›илиб: "œА­й, Салмон, Ò›ара, бу Ò›абр сгаси Ò›анчалар Ò›ийналаспти, юрагим ёниб кетаспти", деб йиÒ“лагандингиз... Сиз марÒ³умга ксрсатган марÒ³аматингизнинг зарраси Ò›адарини биз тирикларимизга раво ксрмаспмиз, афсус!

Ислом осмонининг кунда Òšуёши, тунда Ойи бслмиш А асулуллоÒ³! А сзÒ“ор юмушлари билан банд, фарзандлар тсполонига бардошли аёл Ò›слда гсдаги билан завжи Ò³алолини кутиб олгани чиÒ›са-ю, ишдан чарчаб Ò›айтган баÒ³онасида Ò›споллик билан аёли юзидаги табассумни бсÒ“излаган сркакларни ксрсам сна Сизни сслайман. Улар Оиша онамиз билан Ò›увлашмачоÒ› сйнаганингизни, баъзан Ò“олиб, баъзан маÒ“луб бслганингизни, маÒ“луб бслганингизда сса Оиша онамиздаги Ò›увончни ксриб ксзларингиз порлаганини билишармикин? ТашÒ›арида йсл бошловчи, уй ичида меÒ³рибон ва Ò³айрихох завжи мсътабар бслганингиздан хабардормикинлар?

 Òšаноатда бизга срнак А асулуллоÒ³! Òšсша-Ò›сша иморатлари бсла туриб, камбаÒ“алга закот садаÒ›а бериш срнига, сна бойлик дардида юрганлар Сизга бутун борлиÒ› салтанатига сга бслиш имкони берилганида Ò³ам, фаÒ›ат умматингиз саодатини ва имонини тилаганингизни билишармикин? Аафснинг роÒ³ати учун дунё талашганлар Сизнинг кунлаб оч-наÒ³ор юрганингизни сшитганмикинлар? Оч Ò›олган дамларингизда бирон неъмат етса, уни биринчи навбатда беваларга, мискинларга тарÒ›атганингиздан хабардормикинлар?

 БорлиÒ› сратилишининг сабабчиси А асулуллоÒ³! Кимдандир ранжисак, сзимизни жабрдийда Ò³ис Ò›иламиз, воÒ›еани сз манфаатларимизга мослаб талÒ›ин Ò›иламиз, нафсимиз танÒ›идни кстара олмас даражада димоÒ“дор. Аега биз шунчалар тез унутдик Сизнинг Ò³олатингизни? Ўшанда Байтул Ò²арамда саждада Ò“ариблик Ò³исси билан ксз ёш тскар скансиз, устингиздан Ò›сланса тус ичаклари тскиб ташланди. Кулгу, Ò›аÒ³Ò›аÒ³а кстарилди. Бу разилликни Ò›илган баттол Ò›слларини белига тираганча илжайиб Сиздан арз ва шикост кутди, токи жанжал чиÒ›арсин...Сиз сса! Сиз...индамай унга бурилиб Ò›арадингиз. Ксзларингиздаги Ò“ам, беÒ“убор ва масъум скинч уни тош Ò›отирди. Сиздаги жимлик ва гсдакларгагина хос Ò“амгин софдиллик уни Ò›андайин шошириб Ò›сйган сди-с!.. Òšанийди ёнингизда бслиб устингиздаги у Ò›сланса юкни Ò›слларим билан тозаласам, Ò›анийди у баттолдан Сизни Ò³имос Ò›илсам, Ò›анийди жиÒ›Ò›а ёшга тсла муборак ксзларингизни мен рсмолчам билан артиб Ò›сёлсам!!! Ахир бу кун — жами умматингиз ёдга олса, ксз ёшлари дарё бсладиган амакингиз Абу Толиб Ò³амда умр йслдошингиз Хадича онамиздан айрилган йилингизнинг бир куни сди...

 Севиклилар севиклиси А асулуллоÒ³, Сизни соÒ“индик, пойингизни ксзга суртайлик, стагингизни лабга босайлик... Сизни соÒ“индик!

                                                                            muslima.uz

Qayd etilgan


Farnus  20 Mart 2013, 08:13:25


 Чиройли ва макталган куз ёши .

      Тафаккур,зикр, Аллохдан куркув туфайли, хато,гунох ва исёнлар учун тукилган бир томчи куз ёшининг инсон калбига накадар мухаббат, хасжон ахлигагина маьлум...

Инсон ожизлигини ва А оббига сигинишини куз ёшлари ила ифода килади. Кузёши ожизликка ишорадир. Ожизлик сса бандаликдир. Яьни,А оббининг азамати каршисида хорлигини етироф стиши, кибр ва гурурдан халос булиши демакдир. Аллохнинг дустлари махвий йиглаганлар.

  Каломи шарифда  кузёш тукиш хакида бир неча остларда зикр килинган.
Албатта, кулдирган хам, йиглатган хам унинг Узидир.  Аажм сураси                 
Исро сураси , тавба, марсм. Аажм   
 
 Хадиси кудсийда: бир томчи куз ёшининг минг олтин садака килишдан хам фазилатли скани баён килинган:
 «Сенинг Аллохдан куркиб бир томчи кузёш тукишинг, албатта, минг динор садака килишингдан хам менга севимлидир» (рухул баён китобидан)
 Лайгамбаримиз (соллаллоху алайхи васаллам) Урни келганида тишларининг оки зурга куринар даражада табассум килганлар. Кахкаха отиб асло кулмаганлар. «Агар сизлар мен билганимни билганларингизда, оз кулар ва куп йиглар сдиларингиз.» (Доримий. «Сунан») 
 
 Йигининг сабаблари   Севинчдан, Кайгу ва гамдан, Келган рахматдан, Куркувдан, Алгондакам, Жамоани узига сргаштириш учун, Мухаббатдан жушиб,Бирор огрикдан, Зулмдан ва заифликдан, Мунофиклик туфайли...

   Чиройли ва макталган куз ёши .
Китоб ва суннатга уйгун булган кузёши  макталгандир. Гунохлардан йиглаш, Хатоларига йиглаш, Вактни бскор утказганига йиглаш,  Аллох таолодан куркиб йиглаш, Охиратни  уйлаганда йиглаш, Курьони каримни укиб йиглаш, Дин учун йиглаш, Яширин йиглаш, инсонлар куз унгида йигламаслик. Укба ибн Омир (ра) ривост килинади. У киши дедилар: Мен; «А А осулуллох! Аажот ва саодат каерда?» деб сурадим.  Жанобимиз (соллаллоху алайхи васаллам) айтдилар; «Тилингни сакла! Уйингни кенг ол! Хатоларингдан йигла!»                                       

   

Qayd etilgan