forum.ziyouz.com

Ilm va ziyo => Ma'rifat => Mavzu boshlandi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:43:35

Nom: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:43:35
Bir yugitga qirq hunar oz

* * *

Odobli bola elga manzur.

* * *

Buzoqning yugurgani somonxonagacha.

* * *

Qari bilganni pari bilmas.

* * *

O'zinga yahshilik tilasang,
O'zgaga yomonlik qilma

* * *

O'zinga yahshi - olam yahshi
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:44:04
Birovni qarg'asang, o'zinga urar.

* * *

Birni bersang otangga,
Mingni olasan bolangdan.

* * *

Bolam sevsin desang, bolasini sev.

* * *

Dunyo yorug' bo'lsin desang,
Uyingga chiroq yoq.

* * *

Obod qilgan obod bo'lar.

* * *

Odam bo'lish oson,
Odamiy bo'lish qiyin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:44:33
Oldin pichoqni o'zinga ur
Og'rimasa, birovga ur

* * *

Saroy qurib, shahar buzma.

* * *

Tilagi yahshi obro' topar,
Tilagi yomon - zavol.

* * *

Yahhsilik nur keltirar,
Yomonlink - zulmat.

* * *

Yahshilik eksa, esonlik o'rar

* * *

Yahshilik ikki jahonni orttirar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:45:03
Qadrlasang qadring oshar,
Qadrsizdan hamma qochar.

* * *

Vafo qilgan vafo topar,
Jafo qilgan jafo topar.

* * *

Kelin bo'ldim - qaynonamga yoqmadim.
Qaynona bo'ldim - kelinimga yoqmadim.

* * *

Qaynonaga tosh otsang, tosh olasan.
Qaynonaga osh bersang, osh olasan.

* * *

Qo'shninga yomonlik so'ginma.

* * *

Tagrining molini shayton qizg'anar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:45:39
Davogaring xon bo'lsa,
Arzingni Allohga ayt.

* * *

Himmat - erdan, arvoh - go'rdan.

* * *

Himmatli ko'kka ko'tarilar,
Himmatsiz yerga ko'milar.

* * *

Himmati yo'qning hurmati yo'q.

* * *

Har kim himmatiga yarasha topar.

* * *

Himmatli himmatlidan topar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:46:20
Xon oddiylik qilmasa,
Xonumonidan ayrilar.
Boy hayrlik qilmasa,
Bor molidan ayrilar.

* * *

Saxiyning hayiriga bahilning boshi og'rir.

* * *

Xayr qilsang, butun qil.

* * *

Xayrli qo'l qayrilmas.

* * *

Eshak bo'lsin, xayrli bo'lsin.

* * *

Yahshilik qil, daryoga tashla,
Baliq bilar,
Baliq bilmasa,
Xoliq bilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:46:47
Ko'ngli ochiqning - ko'ngli ochiq,
Ko'ngli ochiqning - yo'li.

* * *

Ana-mana deguncha,
Yaxshi-yomonni bilgin.

* * *

Do'st - oshkor, dushman yashirin.

* * *

Do'stga yolg'on, dushmanga chin gapirma.

* * *

Do'stag lola bo'l,
Yovga jala bo'l.

* * *

Do'stga hiyonat qilma,
Dushmanga - shafqat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:47:13
Hisobdan adashsang ham, do'stdan adashma.

* * *

Asil dushman do'st bo'lmas,
Qaynab qoni qo'shilmas.

* * *

Asli dushman el bo'lmas,
Etakni kessang, yeng bo'lmas.

* * *

Dushman do'st orasidan chiqar.

* * *

Vafoli do'st yo'lga solar,
Ig'vogar do'st payidan olar.

* * *

Dushman siringni og'irlar,
Xatoyingni to'g'irlar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:47:44
Dushman terisidan do'sting uchun po'stin bich.

* * *

Dushman uyida yashagandan,
Do'st uyida olgan yaxshi.

* * *

Dushman chaqirsa borma,
Do'st chqirsa qolma.

* * *

Dushmanga choh qaziguncha,
Do'stinga uy solib ber.

* * *

Dushmanga o't ber,
Do'stinga - sut.

* * *

Dushmaning donidan,
Do'sting somoni yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:48:15
Bugun edim - yetdim,
Erta edim - o'tdim.
Hamma hayitga chiqganda,
Xumga kirib yetdim.

* * *

Daryo-daryo qabul qil,
Tomchi-tomchi yubor.

* * *

Donni yiqqan donodir.

* * *

Ota mulki bo'lsa ham, ayab ye.

* * *

Sog'ib ichsang, ming kunlik.
Sotib ichsang, bir kunlik.

* * *

Tejab yegan farmonda,
Tejamagan - armonda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:49:02
Tejog'lik ro'zg'or - bejog'lik qo'g'irchoq.

* * *

Hisobini bilgan - bir yil yetim,
Hisobini bilmagan - ming yil yetim.

* * *

Qirib yesang, qirq kunga yetadi,
O'yib yesang, o'n kunga yetadi.

* * *

Har kuni yema palovni,
Har kuni yoqqil olovni.

* * *

Taom tuz bilan,
Tuz o'lcham bilan.

* * *

Tejamkor zoriqmas,
Tejamsiz boyiqmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:49:28
Yomon til yo jonga urar,
Yo imonga.

* * *

Ko'ngilni qo'l bilan ovlamasang,
Til bilan ovla.

* * *

Yo'g'onni yo'nib ye,
Ingichkani cho'zib ye.

* * *

Qivun yesang saxar ye,
Saxar yemasang zahar ye.

* * *

Siylaganni puling bo'lmasa,
Siypalagani tiling bor.

* * *

Qo'lingni yuvib yur,
Nima yeyishingni bilasan.
Og'zingni tiyib yur,
Nima diyishingni bilasan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:50:13
Qo'lingni qarmovda tiy,
Tilingni - yig'inda.

* * *

Har bir so'zni bilib ayt,
Ko'pga ma'qul qilib ayt.

* * *

Joni achigan Tangrisini qarg'ar.

* * *

Kasal ko'rsang, ko'ngil ko'tar.

* * *

Kasalni tabib emas, habib tuzatar.

* * *

Sog'likdan hurlik yo'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:50:41
El sog'ligi - yurt boyligi.

* * *

Ayrilmas qo'shningga uyatli so'z aytma.

* * *

Baraka - inoqlikdan,
Boqiylik - quvnoqlikdan.

* * *

Do'sting bilan dildosh bo'l,
Qilar ishiga qo'ldosh bo'l.

* * *

Inoqlik jon kiritar,
Niyat buzilsa, jon ketar.

* * *

Ittifoq bitar, noittifoq yitar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 19 Iyun 2006, 06:51:11
Oila ahil bo'lsa,
Omad o'z oyog'i bilan kelar.

* * *

Suyanishgan yiqilmas.

* * *

Duo bilan el ko'karar,
Yomg'ir bilan yer ko'karar.

* * *

Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar,
Yomon gap bilan musulmon dinidan chiqar.

* * *

Talashgan yerda tariq bitmas.

* * *

Tiriklikda siylashgan yaxshi,
G'ariblikda - munglashgan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:33:29
Totuvlik - baxt,
Totuvsizlik - qulagan taxt.

* * *

"Xorma" degan holga quvvat,
"Bor bo'l" degan belga quvvat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:33:36
"Ha" degan xalqqa madad.

* * *

Bir shirin so'z bitkazar,
Ming ko'ngilning yarasin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:33:42
Go'sht-yog' berma, yaxshi til ber.

* * *

Qo'lingdan bermasang,
Yo'lingdan ber.
Yo'lingdan bermasang,
So'zingdan ber.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:33:48
Xudoning berganiga
Shaytonning baxilligi kelibdi.

* * *

Baxil avliyo bo'lmas,
Avliyo baxil bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:02
Baxil, bo'lmaydi ahil.

* * *

Baxil bo'lma, saxiy bo'l,
O'smog'inga to'g'ri yo'l.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:09
Baxildan omonat ajab,
Karimdan xiyonat ajab.

* * *

Baxilning tuynugidan yel kirmas,
Eshigidan - el.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:16
Baxilning hurmati bo'lmas.

* * *

Baxilning bog'i ko'karmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:23
Yaxshining ko'ngli - tog'
Yomonning ko'ngli - dog'

* * *

Yomon baxil bo'lar,
Yaxshi - ahil.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:29
Yomonning niyati - buzuq,
Yaxshining niyati - tuzuk.

* * *

Ilon goh-goh chiqar,
Yomon doim chiqar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:36
Kimki bo'lsa dilozor,
Undan elu yurt bezor.

* * *

Odil kishi oyday,
Oqib turgan soyday.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:43
Yigitning moli bo'lguncha, ori bo'lsin.

* * *

Ko'z qarisa ham, ko'ngil qarimas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:49
Muhabbat yosh tanlamas.

* * *

Chiqmagan jondan umid.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:34:56
Joni borning umidi bor.

* * *

Umiddan - dunyo, noumid - shayton.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:02
Umid - o'rga, umidsizlik go'rga tortadi.

* * *

Qarining ko'zi qozonda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:12
Qarg'a qag'illab g'oz bo'lmas,
Kampir shingqilib qiz bo'lmas.

* * *

Qari o'ynasa, qiyomat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:22
Qariyada ilonning shoxidan boshqa hamma narsa topiladi.

* * *

Yoshlik bir marta keladi,
Go'daklik - ikki marta.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:28
Orzuga ayb yo'q.

* * *

Qarib quyilmagan,
Achib suyilmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:37
Oltin zanglamas,
Oshiqlik yosh tanlamas.

* * *

Qalbga qarilik yo'q,
Sevgiga - o'lim.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:43
Arslon qarisa quyrug'ini yo'nar.

* * *

Bola - shirinlikning adoyi,
Qariya - shirin so'zning gadoyi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:49
Yosh bilmaydi,
Katta qilmaydi.

* * *

Dard yomon, darddan qarilik yomon.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:35:55
Yoshni hudo siypalar,
Qarini - ovqat,

* * *

Yoshni duo asrar,
Qarini hudo asrar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:02
Yoshu qaining joni bor,
Oriq-semizning imoni bor.

* * *

Qarida xislat ko'p.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:08
Qarilik - bolalik.

* * *

Qirqida surnaychi bo'lgan o'lganda chalar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:15
Har kimning joni o'ziga shirin.

* * *

Qolgan ishga qor yog'ar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:21
Nodon bosh bo'lmas, ko'pik osh bo'lmas,
Qarilik qaytib, qayta yosh bo'lmas.

* * *

Uzoq bo'lsa ham yo'l yahshi,
Qari bo'lsa ham qiz yahshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:27
Bilagi zo'r birni yiqar,
bilimi zo'r mingni yiqar.

* * *

Kitob bilim manbai.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:34
Kasb tubi nasib.

* * *

Hunar-hunardan risqing unar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:40
Olim bo'lsang olam seniki.

* * *

Oz -oz o'rganib dono bo'lur,
qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:50
Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin.

* * *

Etti o'lchab bir kes.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:36:58
Ona yurting omon bo'lsa,
rangu ro'ying somon bo'lmas.

* * *

Ona yurting oltin beshiging.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:37:07
Vatan ostonadan boshlanadi.

* * *

Vataning tinch sen tinch.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:37:26
Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir.

* * *

O'zga yurtga shoh bo'lguncha,
o'z yurtingda gado bo'l.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:40:45
Gilam sotsang qo'shningga sot bir chetiga o'zing o'tirasan.

* * *

Qo'shning tinch sen tinch.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:40:51
O'zinga ehtiyot bo'l qo'shningni o'g'ri tutma.

* * *

Qo'shning ko'r bo'lsa ko'zingni qisib o't.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:40:57
Bekorchidan xudo bezor.

* * *

Amma keldi hamma keldi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:41:03
Top-top, o'zingnikidan top.

* * *

Basharam -shajaram.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:44:08
Begona bilan quyon ovlama,
Ovlasang ham yoninga boylama.

* * *

Begona - sanggi devona.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:44:15
Begona so'z beradi,
Lek bo'z bermaydi.

* * *

Begonaning dang'illama saroyidan,
O'zingning kulbai vayronang yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:44:23
 Begonaning oti o'zguncha juvuldoshning toyi o'zsin.

* * *

Bemehr qarindoshdan ,mehr bilgan yot yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:48:40
Besh barmoqning birini tishlasang bari og'rir.

* * *

Bir ko'rgan oshno, ikki ko'rgan qarindosh.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:48:48
Bir tog'a yetti otaga teng.

* * *

Bir tug'ishgandan, bir tutingan yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:48:54
Boja bojaga so'z berar.

* * *

Vatan gado- kafan gado.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:01
Kattaga hurmatda bo'l,
kichikga izzatga bo'l.

* * *

Buzuq mashina yo'lni buzar,
alamzada elni elni buzar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:07
Yomon qovunni urug'i ko'p.

* * *

Tosh otganga osh ot.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:16
Kundoshning kuli ham kundosh.

* * *

Devorning ham qulog'i bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:25
Yosh bolaga ish buyur, orqasidan o'zing yugur.

* * *

Aytilgan so'z - otilgan o'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:32
Til suyaksiz bo'lsa ham
suyakni yanchiy olar.

* * *

Kuch engmaganin,
So'z egar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:38
Ustoz otangday ulug'.

* * *

Qozonda bori cho'michga chiqadi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:50
Bildim deb tutildim,
Bilmadim deb qutildim.

* * *

Ko'p ishlaganini qo'ymas,
Kar eshitganini qo'ymas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:49:58
Yozgi mehnat - qishki rohat.

* * *

Mullo bilganin o'qir.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:07
O'nta bo'lsa o'rni boshqa,
Qirqta bo'lsa qilig'i.

* * *

Ustoz ko'rmagan shogird,
Har maqomda yo'rg'alar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:15
Ot o'rnini toy bosadi.

* * *

Bulbul chamanni sevar,
Odam vatanni sevar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:22
Qing'ir ishni qiyig'i qirq yildan keyin ham chiqadi.

* * *

Ko'za kunda emas kunida sinadi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:28
Ajal etmasa -chibin ham o'lmas

* * *

Qo'lidan ishini olgan og'zidan oshini olar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:35
Ajali yetgan sichqon
Mushukka g'amza qilur

* * *

Alamzadaning tili zahar
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:42
Aravani ot emas arpa tortar

* * *

Arazlagan bolaga osh totli
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:48
Bermas qizning qalini ko'p.

* * *

Besabab oyoqqa tikan kirmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:50:55
Bir kunlikka ham ravot kerak,
Bola yig'lamasa ona sut bermas.

* * *

Borishda maqtanma kelishda maqtan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:01
Bug'doyning borar joyi tegirmon.

* * *

Bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi
Uydagilarning tingani yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:10
Gul tufayli tikan suv ichar.

* * *

Hasharchisining bolasi
Tilla qoshig' o'ynaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:19
Qo'ling yetgan shoxning shaftolisi shirin.

* * *

Gunohiga yarasha jazo.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:25
Quruq suyakni it ham g'ajimas.

* * *

Daydiga ish - bahona.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:32
Devor yiqilmay - xandak to'lmas.

* * *

It yeganini qusar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:41
Ishni ko'rib ustasiga baho ber.

* * *

Yig'lagisi kelgan bola otasining soqolini o'ynar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:48
Karvon yo'lda tuzalar.

* * *

Kelinning siri kelgan yerida bilinar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:51:54
Kemada kim borligini chiqqanida ko'rarsan.

* * *

Ko'rmaganni ko'rgani qursin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:02
Molga malomat - boshga salomat.

* * *

Nimasa solsang oshingga,
shu chiqar qoshig'inga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:09
Nima eksang shuni o'rarsan.

* * *

Odamdan odam
hayvondan hayvon.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:15
Oyog' changi og'izga kirar.

* * *

Oldin baloni,
Urdim baloga.
Chiqdi balosi,
Qoldim baloga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:21
Osmon yig'lamay yer kulmas.

* * *

Osmondan nam tushmasa giyoh unmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:38
Olov so'nsa sovuydi,
Giyoh so'lsa quriydi.

* * *

Otilmagan sopqon ham betga tegar, ham ketga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:45
Ohurga neni solsang hurmachadan shuni olarsan.

* * *

Pishgan ovqatning umri qisqa.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:51
Pul bermas ma'raka buzar.

* * *

Pishak go'shtga yetmasa - "puf sassiq"
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:52:58
Saboq mushkul bo'lsa,
o'quvchini uyqu bosar.

* * *

Sovuqdan qo'rqan
qishni yoqtirmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:53:05
Sotmasning moli qimmat.

* * *

Termilgan qozon qaynamas,
qaynasa ham quyilmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:53:35
Termulganing tilaganing emasmi?

* * *

Tuyasidan qo'ng'irog'i qimmat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:53:42
Tug'mas tovuqning tuxumi aziz.

* * *

To'kilgan to'lmas
Yiqilgan to'ymas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:53:49
Sholining bahonasida kurmak suv ichar.

* * *

Elak so'ragan iyagini yer.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:53:55
Er qo'yar bo'lsa, xotin yomon
Xotin qo'yar bo'lsa, er yomon.

* * *

Erinchoqqa ish buyursang senga aql o'rgatar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:01
Eshagi bir tanga to'qimi ming tanga.

* * *

Eshagi yo'qning tushovu yo'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:08
Yutqazgan o'yinga to'ymas yiqilgan kurashga.

* * *

O'zi bir tanga to'ni qirq tanga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:14
O'zi yiqilgan bola yig'lamas.

* * *

Uzolmagan otga uzangi bahona.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:21
O'rinsiz haqorat soqovni burro qilar.

* * *

O'g'ri itning quyrug'i qisiq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:27
Qarzdorning yolg'oni cho'ntagida bolalar.

* * *

Qarzdorning cho'ntagi teshik.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:34
Qaqillagan tovuq tug'may qolmas,
Guvillagan olov yonmay qolmas.

* * *

Qizi borning nozi bor,
Qiyin ishning qimmati zo'r.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:40
Qimorboz boy berganda jamshidni yodlar,
Boy bo'lganda esa qochishni yodlar.

* * *

Quruq supraga duo yo'q sendan menga davo yo'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:47
Ona bilan bola gul bilan lola.

* * *

Onaning ko'ngli bolada,
bolaning ko'ngli dalada.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:54:53
Ota rozi hudo rozi,
ona rozi payg'ambar rozi.

* * *

Qizi borning nozi bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:00
Qizi bor o'ylab gapirar,
O'g'li bor kuylab gapirar.

* * *

Qush uyasida ko'rganini qiladi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:08
Qizim senga aytaman,
Kelinim sen eshit.

* * *

Qizimning qaynonasi yomon,
Mening - kelinim.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:17
Chiqqan qiz chig'iriqdan nari.

* * *

Epli kelin sepli kelin
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:23
Araq ichgan ,
O'ziga kafan bichgan.

* * *

Kelinni kelganda ko'r,
sepini yoyganda ko'r.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:30
Aroqho'r , o'ziga qonho'r.

* * *

Arpa qaerda pishsa ,
Chumchuq o'sha erda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:41
Achchiq - dushman, aql - do'st.

* * *

Baliq chuqur joyni ,
Odam yaxshi joyni istar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:51
Barimtadan qo'rqqan mol yig'mas,
Chigirtkadan qo'rqqan ekin ekmas.

* * *

Bekorga mushuk oftobga chiqmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:55:58
Befoyda so'zni aytma,
Foydali so'zdan qaytma.

* * *

Befoyda o'g'irdan bo'sh kunda yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:56:05
Bir anor ming bemorga da'vo.

* * *

Bir balosi bo'lmasa,
Shudgorda quyruq na qilur.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:56:11
Bir qo'yning boshi ketguncha ,
Necha qo'chqorning boshi ketadi.

* * *

Biya o'lsa ,qulun -yosh,
Qulun o'lsa ,ko'zing -yosh.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:56:17
Bozorga kech bor, erta qayt.

* * *

Boylik o'zingga dushman.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:56:24
Bordan yuqar, boldan tomar.

* * *

Borib olsang - foyda,
Keltirib berish qayda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:56:30
Buromad bo'lmasa, daromad bo'lmas.
Bo'yoqning yaxshisi - bo'zchining boyligi.

* * *

Gapirib pushaymon yegandan,
Gapirmay dog'da qol.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:56:37
Go'sht shirinligini tashlasa,
Og'ri o'g'riligini tashlar.

* * *

Daryo toshsa, quduqqa ne zarar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:57:14
Daromadga qarab buromad.

* * *

Dorining achchig'i yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:57:20
Yomonga el bo'lguncha ,
Yaxshiga bel bo'l.

* * *

Yomondan naf kelsa,
Keyinidan zarb kelar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:57:27
Yegan bilmas, yedirgan bilar.

* * *

Yeganning yarasi tez bitar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:58:02
Yomonning oshiga borguncha
Yaxshining ishiga bor.

* * *

Yomonning oshnasi ko'p,
Joniga foydasi yo'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:58:15
Yomoning to'rida yotguncha
Yaxshining bo'sag'asida yot.

* * *

Yomoning o'yini yomon,
Buqaning - bo'yini.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:58:45
Yedirganga yem berar,
Edirmaganga ne berar.

* * *

Yedirsang, yeyarsan ,
Kiydirsang, kiyarsan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:58:55
Yomonning o'g'li bo'lguncha
Yaxshining quli bo'l.

* * *

Yomoning xizmatini qilguncha,
Yaxshining qurboni bo'l.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:02
Yomoning qo'liga berguncha,
Yaxshining yo'liga ber.

* * *

Yoshligingda eksang terak
Ulg'ayganda o'zingga kerak.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:08
Irimchi irim etar
Irimi qirin ketar.

* * *

Itni o'ldirganning o'zi ko'mar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:15
Ishlaganing - menga
O'rganganing - o'zingga.

* * *

Yo'qolib topilgan mol - o'lja
Og'rib sog'aygan jon - o'lja.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:21
Kabob seli bilan.

* * *

Karvon o'tar, izi qolar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:28
Kasalni mayiz emas
Achchiq dori tuzatar.

* * *

Katta-katta gapirguncha
Katta burda non tishla.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:34
Keksa qassob tushiga
Tunda mingta qo'y kirar.

* * *

Kengashda kenglik ko'p.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:41
Kengashli el kamimas.

* * *

Ketar kishiga yo'l yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:48
Kirimga qarab chiqim.

* * *

Kishini ish ovutar,
Kasalni - dori.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 07:59:54
Kulchali bola suyumli kelar.

* * *

Ko'z ko'radiyu - qosh sezmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:00:06
Ko'ngil uchun ko'z ber
Yaxshilarga so'z ber.

* * *

Ko'p gapirgan bozor
Ko'p yugurgan ozor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:00:14
Ko'p ko'rganning kuni ortiq.

* * *

Ko'p so'zlagan oz o'rganar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:00:38
Ko'rga kecha kunduz barobar
Ko'rganning ko'zidan ketmas.

* * *

Ko'rpa to'n bo'lmas
O'ynash er bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:00:45
Ko'chada ko'p kishi,
Kim bilan kimning ishi.

* * *

Lo'lining eshagini sug'or, pulini ol.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:00:51
Maraz bo'lsang, yong'oq ye,
Qusung'a bo'lsang - qalampir.

Ma'rakada teng bo'lmasa,
Ta'rakada teng bo'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:00:57
Mol achchig'i -jon achchig'i.

* * *

Mol semirsa - foyda
Odam semirsa - ne foyda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:01:03
Moli yo'q deb erdan kechma,
Cho'pi yo'q deb - yerdan.

* * *

Molni cho'pon tashlasa ham, egasi tashlamas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:01:10
Nortuya - tuyalarning nori,
Vakti kelsa, garimdori ham dori.

* * *

Oz bo'lsin soz bo'lsin
Bedana bo'lsin,yog' bo'lsin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:01:25
Yoz yomg'iri - ilon bilan chayon.

* * *

Yoz yomg'iri - qish ozig'i.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:02:13
Yoz mevasi -qish hazinasi.

* * *

Yoz qoqisi -qishga dori.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:02:36
Yoz harakati -soz harakat.

* * *

Yozgi harakat-kuzgi barakat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:03:08
Yozda boshi pishmaganing ,
Qishda oshi pishmas.

* * *

Yozda jarohat ko'rsang,
Qishda rohat ko'rasan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:03:40
Dalv kirdi-davr kirdi.

* * *

Yoz-yozil,qish -qisil degani.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:03:55
Bahorning bir kuni -yilga ta'tir.

* * *

Yoz yomg'iri yondan o'tar
Qish yomg'iri jondan o'tar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:04:32
Ahman muzi dahmonday bo'lsa ham ,qo'rqma
Kuzning muzi ko'zguday bo'lsa qo'rq.

* * *

Bahorgi harakat- kuzgi barakat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:04:52
Aqrabda(jo'xorini)sovuq urmasa,
Oxratda ham urmas.

* * *

Ahman -dahman olti kun,
Qahriga olsa qatti kun.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 17 Iyul 2006, 08:05:14
Asad - rasamat.

* * *

Asad suvi -asal suvi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 17 Iyul 2006, 13:21:38
Beli og'riganni non yeyishini ko'r.
******************************
Birovning qo'li bilan tikon yulish oson.
******************************
Dili pokning ishi pok,
Dili pokning yo'li pok.
******************************
Kishining zari kishini buzar,
Zarni ko'rgan zanjirni buzar.
******************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:25:28
Asad kirsa ,suv oqarar.

* * *

Asad ,ekinlarni yasat.

* * *

Aziz momo olti kun,
Qahri kelsa -etti kun.

* * *

Aziz momo olti kun,
Qaltirasi-qatti kun.
Sakransa -sakkiz kun,
To'qransa -to'qqiz kun,
O'qransa - o'n kun.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:25:36
Asadda oralab ye,
Sumbulada saralab.

* * *

Ayamajuz olti kun,
Olti oy qishdan qattiq kun.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:25:44
Aqrab kelar hayqirab,
Bola chaqasin chaqirib.

* * *

Aqrab keldi baqirib,
Sovuqlarni chaqirib.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:25:50
Bedana tezotar bo'lsa,
O'z boshini o'zi er.

* * *

Bedananing "vit" degani -qochgani.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:25:56
Bo'ri bo'ronda quturar.

* * *

Zag'izg'on sog'ligidan o'lmas, suqligidan o'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:02
Zag'izg'on chaqib to'q bo'lmas.

* * *

Zag'cha sigirdan qo'rqmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:08
Itda jiyan yo'q
Baqada - qayin.

* * *

Itdan suyak ortmas,
Mushukdan - bez.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:15
Ot - yigitning yo'ldoshi.

* * *

Ot - yigitning qanoti.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:21
Toy otga etkazar,
Ot - murodga.

* * *

Toy otga ergashadi,
Qo'y - serkaga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:27
Toyni toy deb ho'rlama,
Erta indin ot bo'lar.

* * *

Tog' bo'risiz bo'lmas,
To'qay arslonsiz.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:33
Tuya silkansa, eshakka yuk chiqar.

* * *

Chopqir ot - o'tkir pichoq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:40
Etning yaxshisi - qazi,
Itning yaxshisi - tozi.

* * *

Echki qo'y bo'lmas,
Eshak - toy.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:47
Yaxshi ot yod qoldirar
Yomon ot lat qoldirar.

* * *

Yaxshi ot jonga sherik,
Yomon ot - molga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:26:55
Cho'pon bo'lsang, qo'yni boq,
Moy toshsin choradan.
It boqqanda, sirtlon boq,
Qo'y oldirmas qo'radan.

* * *

El tinsa ham it tinmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:05
Etik kiysang, er bo'lasan
Otga minsang, sher bo'lasan.

* * *

Yaxshi ot sho'rvasini orttirar,
Yomon ot - qamchisini.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:12
Qalmoqa ot qoqilmas,
Qoqilsa ham yiqilmas.

* * *

Qarg'a keldi, qish keldi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:20
Yaxshi ot -ko'pniki.

* * *

Yaxshi ot oyog'idan ozar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:28
Jinga ishongan baxshini tinglaguncha ,
Chinga ishongan yaxshini tingla

* * *

Zo'rga ham zo'r bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:37
Ayol tilini ayol bilar.

* * *

Bahorgi jo'jani kuzda sana.
Kelinni kelar yili sina.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:44
Bir ko'rgan yuz eshitgandan yaxshi.

* * *

Bir minarga ot berma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:51
Birovga qolgan kun - tong otmagan tun.
Birovning ishi - ko'ngilning hushi.

* * *

Birovning ishiga sarotonda qo'l sovqatar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:27:57
Bit ham bo'lsa - panoh.

* * *

Bozorim bozor emas, ovulim - bozor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:03
Bozorning ota onasi yo'q.

* * *

Bo'ladigan bola boshdan ma'lum.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:10
Vorisning ham vorisi bor.

* * *

Gumon iymondan ayirar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:16
Gumondor ko'ngildan gumon arimas.

* * *

Dalaning ko'kiga, odamning po'kiga ishonma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:22
Dini boshqaning fe'li boshqa.

* * *

Do'stim deb siringni aytma,
Do'stingni ham siri bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:29
Do'stlik sinovda chiniqar.

* * *

Do'stni so'rab sina.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:36
Yovni qora qochirar.

* * *

Yomg'irda ot tanlama,
Hayitda - qiz.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:45
Yong'oq mag'zin po'st tutar,
Sirni - hushyor do'st.

* * *

Yong'oq ming yashar,
Archa bilan teng yashar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:28:54
Yong'oq olsang, chaqib ol.
Ipak olsang boqib.

* * *

Jasurni - jangda,
Donishmandni - g'azablanganda,
Do'stni - muhtojlikda sina.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:01
Aynigan bo'lsa ham, butun bo'lsin.

* * *

Chirigan bo'lsa ham, o'tin bo'lsin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:07
Arpa ekib bug'doy kutma.

* * *

Arpa ekkan arpa olar,
Bug'doy ekkan-bug'doy.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:13
Boyga kelin bo'lguncha,
Kambag'alga qiz bo'l.

* * *

Bug'doy bo'lsa ,o'lchov topilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:21
Bo'lsa -obi, bo'lmasa - yobi.

* * *

Yemayman degan kelin,
Yendek hasipini er.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:27
Yo'ldagi ikki qushdan,
Qo'ldagi bir qush yaxshi.

* * *

Yo'qni quvib, bordan ajralma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:34
Ko'z ko'rar ,qo'l ishlar.

* * *

Ko'zaning kuni bir kun.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:40
Kishanli ot - o'z oting,
Tushovli ot - bo'sh oting

* * *

Mendan bu gunoh,
Sendan u gunoh.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:46
Merosi bor murabbo yer.

* * *

Mijozingdan ayrilging kelsa ,
Nasiyaga mol ber.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:52
Ming kulishning bir yig'isi bor.

* * *

Ming kun shahidlikdan,
Bir kunlik tiriklik afzal.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:29:59
Ming Makka ziyoratidan,
Bir ko'ngil imorat yaxshi.

* * *

Ming shirin nasihatdan bitta o'rnak yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:05
Mingni chala bilgandan,
Birni to'la bilgan yaxshi.

* * *

Mingtaning tusini bilguncha,
Bittaning ismini bil.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:11
Mol oyog'in mol topar.

* * *

Mol egasiga o'xshamasa, harom o'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:18
Nasiya ema go'shtni ,
Teshib chiqar to'shtni.

* * *

Nasiya yemang etni,
Qizartirar betni.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:25
Nasiya mol emas,
Bergan musulmon emas.

* * *

Nasiya nonning ham kuyugi bo'lar, ham kesagi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:34
Nasiya qaymoqdan naqd qatiq yaxshi.

* * *

Nasiya quyruqdan naqd o'pka yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:41
Nasiyaga devona fotiha bermaydi.

* * *

Nasiyaga maymun o'ynamas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:47
Nasiyadan ungani - tegirmondan chiqqani.

* * *

Nasiyani o'g'ri chiqargan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:30:54
Nasiyaning o'n so'midan,
Naqdning bir so'mi yaxshi.

* * *

Olisdagi otdan yaqindagi eshak afzal.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:00
Olisdan arbalagandan ko'ra,
Yaqindan to'rvalagan yaxshi.

* * *

Olisning oti o'zguncha,
Yaqinning toyi o'zsin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:07
Olmadan - olma, dovchadan - dovcha.

* * *

Olmaning tagida olma yotar,
Dovchaning tagida dovcha.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:13
Olov degan bilan o'g'iz kuymas.

* * *

Orqadagi gap -oxurdagi yem.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:20
Pishmagan oshdan hom oshqovoq yaxshi.

* * *

Uzoqning bug'doyidan,
Yaqinning somoni yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:27
Uzoqning qozisi bo'lguncha,
Yaqinning tozisi bo'l.

* * *

Uzoqqa tuzoq qo'yma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:33
Falon yerda oltin bor,
Borsang, paqir topilmas.

* * *

Chiqmagan bug'doyga o'tmagan o'roq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:39
Chiqmagan terakka kelmagan laylak in qurar.

* * *

Yashirin narsa yetmish yilda topilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:45
O'zganing mis qozonidan,
O'zingning qora qozoning yaxshi.

* * *

O'zganing otidan,
O'zingning eshaging yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:52
Qorasi ko'ringanidan qoldim dema,
Qo'lingga tegmaganni oldim dema.

* * *

Halovo degan bilan o'giz chuchimas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:31:59
Avval kelgan ho'kiz,
Suvning tozasini ichadi.

* * *

Avvalgi savdo -savdo,
Keyingi savdo -g'avg'o.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:32:07
Barvaqt qilingan harakat ,
Hosilga berar barakat

* * *

Bahorgi beg'amlik -kuzgi pushaymonlik.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:32:16
Bahorning bir kuni qishni boqar.

* * *

Bevaqt qichqirgan xo'rozning,
Tojidan qon olinar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:32:22
Besh kunim - hush kunim.

* * *

Bir kun burun sochsang,
Hafta burun o'rasan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:32:28
Bozordan qolgan bir kun qolar,
Ekishdan qolgan bir yil qolar.

* * *

Bolta tushguncha, kunda dam olar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:32:34
Bugungi ishni ertaga qo'yma.

* * *

Bultur edi kuygani,
Endi keldingmi so'rgani.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:32:41
Vaqillagan vaqtni o'tkazar,
Qo'lidan naqdni ketkazar.

* * *

Vaqt aqchadir,
G'ofil bo'lma, qochadir.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:03
Vaqt ketdi - baxt ketdi,
Toji sari taxt ketdi.

* * *

Vaqt -omad.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:09
Vaqt tog'ni yemirar ,
Suv toshni kemirar.

* * *

Vaqt o'tgandan keyin,
Qilichingni toshga chop.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:15
Vaqtdan yutding - baxtdan yutding.

* * *

Vaqt g'animat
O'tsa - nadomat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:21
Vaqti yetsa qush ham bolasiga uya qurar.

* * *

Vaqti kelsa, fil sichqondan qo'rqar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:28
Vaqtim bo'shga ketdi,
Erim go'shtga ketdi.

* * *

Vaqting bor - naqding bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:34
Vaqting ketdi - baxting ketdi.

* * *

Vaqtli harakat - oxiri barakat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:45
Gap - ko'p, ko'mir - oz,
Gap - ko'p, umr - oz.

* * *

Dardingning vaqti o'tsa
Tabibdan o'pkalama.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:52
Dehqon bo'lsang, kuz hayda,
Kuz haydamasang, yuz hayda.

* * *

Yozda ishlamagan,
Qisgda kesak yer.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:33:59
Yozda miyang qaynasa,
Qishda qozoning qaynar.

* * *

Yozda uy joy qurmasang,
Qishda balchiq kecharsan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:06
Yozda mehnat qilsang,
Qishda yeysan kishmish
Yozda mehnat qilmasang,
Qishda yeysan eski tirkish.


* * *

Yozda yuz yama,
Qishda g'am ema.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:15
Yozni qo'yib qish dema,
Qishga yarasha ishing bor.

* * *

Yoshligingda kiymakka qizg'anasan,
Qariganda kiymakka uyalasan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:25
Yoqut bilan vaqt topilmas,
Vaqt bilan yoqut topilar.

* * *

Jo'ja tovuq bo'lguncha,
Kalxat ko'p kelar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:32
Inson umri - daryo suvi.

* * *

Yo'qolgan oltin topilar,
Yo'qolgan vaqt topilmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:38
Jo'ja kuzda sanalar.

* * *

Yoshligingda odatlansang,
Qariganda ko'nikasan.
Qariganda odatlansang,
Ko'nikkuncha ko'milasan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:44
Kech boshlagan kechikar.

* * *

Kechga tortgan ochga tortar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:50
Kechki ekinning xatari ko'p.

* * *

Kechning hazinasidan,
Ertaning nasibasi yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:34:56
Muzdan o'tsang, oldin o't,
O'yilguncha o'tarsan.

* * *

Nonni tandirning qizig'ida yop.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:03
Ovchi kechiksa ov ketar.

* * *

Oldin otlangan manzilga oldin borar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:09
Oting borida yo'l tani,
Esing borida el tani.

* * *

Osh kutsa ham, ish kutmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:15
Oqsoq qo'y tushdan so'ng ma'raydi.

* * *

Og'am - olguncha,
Yangam - yeguncha.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:21
Temirni qizig'ida bos.

* * *

Umr-ariqdan oqqan suv.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:27
Umr temir bo'lsa ham bir eriydi.

* * *

Umr - o'tkinchi mehmon.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:33
Uch kun barvaqt bir kun yutar.

* * *

Chiroying borida chinoringni top.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:40
Ekinni erta yiqqan xirmon qilar,
Kech qolgan armon qilar.

* * *

Ekinni erta ekkan,
Hosilni erta o'rar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:35:58
Erta turgan ish bitirar,
Kech turgan ko'p turtinar.

* * *

Erta turgan horimas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:09
Ertaga osh qolsa - davlat,
Ish qolsa - mehnat.

* * *

Ertagi savdoning dahshat og'irligi bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:16
Ertalabki vaqt - naqdgina baxt.

* * *

Ertalabki ish -
Ko'ngilni qilar hush.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:22
Esing borida el tani,
Kuching borida yer tani.

* * *

O'tgan vaqt yo'qolgan oltindan qimmat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:28
O'tgan kun topilmas,
Kelar kun sotilmas.

* * *

O'tgan umr - otilgan o'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:34
Qurbaqa ham vaqti bilan qurullar.

* * *

Har bir ishning vaqti bor,
Vaqt bilaganing baxti bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:40
Har meva o'z vaqtida pishar.

* * *

Har narsa o'z vaqtida yarashar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:47
Amirning oshidan ,faqirning mushti yaxshi.

* * *

Beva hotining tushiga er kirar,
Kambag'alning tushiga -yer.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:53
Bevaga bozor bo'lmas, etimga hayit.

* * *

Bedavlat bozorga borsa,
Shum habar keltirar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:36:59
Bedavlatdan osh qochar.

* * *

Bedavlatlik bo'lgam so'ng
qarindoshlar g'ash bo'lur
badavlatlik bo'lgan so'ng
Begonalar do'st bo'lur.
Bedavlatning noni yarim.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:37:12
Bepul bozorga borguncha,
Kafan olib mozorga bor.

* * *

Bechoraning daryo to'pig'idan kelmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:37:19
Bir bog' beda-bir tanga
Baytal boqmoq osonmi
botmon bug'doy -yuz tanga
Hotin olmoq osonmi.

* * *

Bozorda baro bor,
Puling bo'lmasa, nari bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:37:26
Boy boy uchun tirashar,
Kambag'al kambag'alga bo'lishar.

* * *

Boy bo'lsang ,kunda hayit ,kunda to'y,
Yo'q bo'lsang ,kunda hasrat, kunda o'y.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:37:32
Boy kiysa qulluq bo'lsin.
Kambaga'l kiysa -qaydan olding?

* * *

Boyning ko'zi nonda,
kambag'alning ko'zi imonda
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:37:39
Boy to'y tuzar,
kambag'alning to'yini buzar.

* * *

Boy qo'shningdan so'raguncha,
Yo'q uyingni ahtar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:37:46
Boyga nehmon bo'lsang, baqirasan,
Kambag'alga mehmon bo'lsang, kekirasan.

* * *

Boydan amr bo'lsa,
Boyvuchchadan hamir bo'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:37:57
Boydan qarzing uzulguncha,
bo'yning uzilar.

* * *

Boyning bir yo'qligi
ochning bir to'qligi.
Boyning bojasi ko'p
qulning ho'jasi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:38:04
Boyning ko'zi -honda,
G'aribning ko'zi -nonda.

* * *

Boyning moli ardoqli,
Yo'qning joni.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:38:10
Boyning xotini bo'lguncha,
Kambag'lning kovushi bo'l.

* * *

Boyning o'g'li kelsa - to'rga,
Kambag'alning o'g'li kelsa go'rga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:38:18
Boyning o'g'li -hangamachi,
Yo'qning o'g'li -dangamachi.

* * *

Boyning qizi sepi bilan,
Yo'qning qizi - ko'rki bilan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:38:29
Bor borgan joyida toyadi,
yo'q topgan joyida to'yadi.

* * *

Borga - bozor, yo'qqa - gulzor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:38:36
Borga - bor dunyo,
Yo'qqa - tor dunyo.

* * *

Borga yetti kun hayit,
Yo'qqa - bir kun.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:38:47
Borga - mumlik.
Yo'qqa - shumlik.

* * *

Bordan - davlat,
Yo'qdan - mehnat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:38:55
Bu dunyoning xo'rligi -
Kissangda pulning yo'qligi.

* * *

Bulutning qadri yo'q, oy yonida,
faqirning qadri yo'q, boy yonida.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:02
Yengi yo'qning tengi yo'q.

* * *

Yerga tushgan yetimniki.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:08
Yesirning yetmish yerda kasri tegar.

* * *

Yetim boy bo'lmas.
boy bo'lsa ham boyvachcha bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:20
Yetim o'z kindigini o'zi kesar.

* * *

Yetim o'g'lon it bo'lar,
Yoqasi to'la bit bo'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:27
Yetim bola yetti yilda uyaltirar.

* * *

Yetim o'z ishini o'zi qilar,
Kishi minnatini eshitar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:33
Yetim qizga yelpig'ich chikora.

* * *

Yetim qizdan yetim xotin yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:40
Yetim qizning yetmish onasi bor.

* * *

Yetim qizning yangasi ko'p.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:48
Yetim qo'zi asrasang
Og'zi burning yog' bo'lar
Yetim bola asrasang
Og'zi burning qon bo'lur.

* * *

Yetim qo'zi sutga to'ymas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:39:56
Yetimning yegani - yelim,
ichgani - iring.

* * *

Yetimning yegani - zahar,
Kiygani - kafan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:03
Yetimning joni yetti.

* * *

Yetimning ko'ngli yarim.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:11
Etimning otasi - yetti.

* * *

Etimning otasi ko'p.
Joniga foydasi yo'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:19
Bekengash ishning pushoymoni ko'p.

* * *

Behuda urinsang ,poyoni bo'lmas,
O'ylanib qilsang ,ziyoni bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:25
Bir kuni oshiqqandan.
Qirq kun aql qochar.

* * *

Bir kunlik yo'lga chiqsang,
Bir haftalik oziq ol.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:31
Bir tup tok eksang ,bir tup tol ek.

* * *

Birovga maslahat qil,
O'z bilganingdan qolma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:37
Bozor borsang ,avval oqshomdan taraddud ko'r.

* * *

Bo'yga qarab to'n bich.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:51
Inson qilolmaydigan ish yo'q.

* * *

Insonning joni-toshdan qattiq,
Ko'ngli- guldan nozik.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:40:58
Ip ingichka eridan uzilar.

* * *

Ipni ipga qo'shsang ,arqon bo'lar,
it engganini talar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:41:04
It egasiga suyanib huradi.

* * *

It hursa ham ,oy seskanmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:41:10
Yigit qo'lin tengi yo'q.

* * *

Yigitga yo zar kerak ,yo-zo'r.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:41:16
Yigitning zo'ri yer ochar.

* * *

Yo'lbars qirqqa kirsa ham,eyishi -ang,
Qarg'a mingga kirsa ham ,eyishi -go'ng.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:41:23
Kalit qulfdan kuchli.

* * *

Katta darahtning soyasi ham katta.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:41:29
Kemali kelsa ,qayiqli qochar.

* * *

Kuchi etmagan to'g'anoq solar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:41:37
Kuchi yo'q kurak sindirar.

* * *

Ko'z etmagan joyga so'z etar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:41:45
Ko'z yoshi toshni eritar.

* * *

Ko'ngil qanoti osmondan katta .
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:01
Ko'p botirdan yov ketar,
Ko'p chechandan dov ketar.

* * *

Ming daraxtning boshini bir bolta chopar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:08
Ming qarg'a bir kesak.

* * *

Misgarning ming urgani,
Bosqonchining bir urgani.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:14
Moli borning holi bor.

* * *

Molsiz kishi - jonsiz kishi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:20
Odam toshdan qattiq,
Paxtadan - yumshoq.

* * *

Ozman ho'kiz ozidan qo'rqib novvosga ergashar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:26
Oy yorug'i - olamcha,
Sham yorug'i - ayvoncha.

* * *

Oyni etak bilam yopib bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:32
Ola qo'zan olg'ir bo'lsa ham, arslon bo'lolmas.

* * *

Ola to'g'anoq olg'ir bo'lsa ham,qarchig'ay bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:38
Olomondan qochgan qutulmas.

* * *

Oriq otga qamchi ham yuk.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:44
Ota qarg'ishi- yo'q,
Ona qarg'ishi -do'q.

* * *

Otang bilan maqtanma,
Oting bilan maqtan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:50
Otang erdir,
Sen ham erdek qiliq qil.

* * *

Otdan otning chopishi ortiq,
Er yigitning topishi ortiq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:42:57
Oti yo'q toy qo'shar,
Quroli yo'q asir tushar.

* * *

Otning bari tulpor bo'lmas,
Qo'shinning bari shunkor bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:04
Otning odimi katta,
Tuyaning - tovoni.

* * *

Oftobni qo'l bilan yashirib bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:14
Pul -belga quvvat,toj -boshga.

* * *

Pul zamburning nishini qaytarar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:21
Sichqon nazarida mushukdan zo'r maxluq yo'q.

* * *

Sichqon mushuk arslon ko'rinar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:30
Sichqon o'limi - mushukning o'yini.

* * *

Sichqonning qarg'ishi mushukka o'tmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:39
Terak terakni yiqar.

* * *

Til bilan tikan tortib bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:46
Tirnog'i bo'lmasa, yo'lbars ham ojiz.

* * *

Tovuqning uchgani tomgacha.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:52
Tomchi tosh teshar.

* * *

Tomchiga tosh chidamas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:43:58
Tosh tushgan yerida og'ir.

* * *

Tog'ni zanjir ocholmas,
Dengizni qayiq buzolmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:44:05
Tuya cho'ksa, tuki qolar,
Agar o'lsa yuki qolar.

* * *

Tuyani shamol uchirsa,
Echkini osmonda ko'r.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:44:18
To'qmoq kuchli bo'lsa,
Yung qoziq yerga kirar.

* * *

Uyqu arslonni ham yiqitar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:44:24
Uyqu o'lim bilan teng.

* * *

Uyqu uyquning sherigi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:44:41
Uyurni shamol uchirsa,
Do'ppingni osmonda ko'r.

* * *

Chayon cho'qqa tushsa,
O'z nishini o'ziga sanchar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:44:48
Chimxo'r xo'kiz ochdan o'lar.

* * *

Elning kuchi - ellik botmon.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:44:54
Er bor yerda zo'r bor.

* * *

Er yigitning quvvati - el quvvati.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:45:00
Echkiga jon qayg'usi,
Qassobga mol qayg'usi.

* * *

Eshakning yugurigi - otning oqsog'i.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:45:07
Qaynab turgan buloqni,
Kuch bilan to'sib bo'lmas.

* * *

Qaysi butaga o't tushsa,
O'zi yonib, o'zi kul bo'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:45:14
Yukning og'irini nor ko'tarar.

* * *

O'z joyida laycha ham sher.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:45:30
Qalam kuchi farmon bilan,
Qilich kuchi darmon bilan.

* * *

Qalam qilichdan o'tkir.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:45:42
Qalamning ishini qilich qilolmas.

* * *

Qalamning uchi - qilichning kuchi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:45:49
Qarzdor - qahri xudo.

* * *

Qirq igna bir juvoldiz bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:45:55
Qurolda qirq kishining kuchi bor.

* * *

Quroli yo'q asir tushar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:02
Qurol - yaroqsiz sarboz -
Dumsiz , oyoqsiz g'oz.

* * *

Qo'y qarg'ishi bo'riga o'tmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:08
Ayb yilda emas ,mehnatda.

* * *

Aravani ot tortar
Ko'lankasin it.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:14
Ari zahrini chekmagan bol qadrini bilmas.

* * *

Ariq qazimasang ekinga suv chiqmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:20
Arg'umog'im hirtak otdi,
Loyni ko'rib tappa yotdi.

* * *

Ahtargan topar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:26
Ahdi borning baxti bor.

* * *

Ahd qilgan baxt topar,
Baxt yalqovga begona.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:33
Baxtingga ishonma, qo'lingga ishon.

* * *

Bekor o'tirguncha, bekor ishla.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:39
Bekordan xudo bezor.

* * *

Bekorchidan bemaza gap.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:45
Bekorchidan el bezor,
so'zidan ko'ngil ozar.

* * *

Bekorchilik - bemazachilik.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:52
Bekorchining beti yo'q
Qozon osar eti yo'q.

* * *

Bekorchining hunari g'iybat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:46:58
Beli bog'liqning tili bog'liq.

* * *

Bemaza qovunning urug'i ko'p.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:47:04
Bemehnat hikmat yo'q.

* * *

Bermas tangridan xormas ovchi olar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:47:10
Bersang olasan - eksang o'rasan.

* * *

Betashvish bosh qayda,
Mehnatsiz osh qayda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:14
Bilak kimniki bo'lsa, kiygiz shuniki.

* * *

Bir ezma topadi, bir -kezma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:20
Bir qo'llab eksang,
Ikki qo'llab yig'asan.

* * *

Birni birov beradi,
Ko'pni-mehnat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:26
Birov uchun birov qozon osmas.

* * *

Birovning bergani-ko'rgilik,
Mehnatning bergabi -to'ygulik.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:32
Bozoringni o'zing qil,
Tegirmoningni o'zing tort.

* * *

Bor - bor ishda bor,
ishlamagan nonga zor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:38
Boqsang bog' - boqmasang tog'.

* * *

Bog' jamoli - bog'bondan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:45
Bog'bonga tog' yarshmas,
biyobonga -bog'.

* * *

Bog'i borning baxti bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:51
Bog'ni boqsang bog' bo'lar,
Botmon dahsar yog' bo'lar.
Boqimsiz bog' tog' bo'lur,
Yurak - bag'ring dog' bo'lur.

* * *

Mehnat - mehnatning tagi rohat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 04:59:58
Mehnat qilsang - rohat topasan.

* * *

Mehnat qilib topganing,
Qandu-asal totganing.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:00:05
Ish - ishtaha ochar,
Dangasa - ishdan qochar.

* * *

Mehnat qilsang gar elga,
Yetarsan niyatga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:00:16
Ko'z qo'rqoq,
qo'l botir.

* * *

Yer haydasang kuz hayda,
kuz haydamasang yuz hayda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:00:23
Tilni ot bilan ham quvib
yetib bo'lmaydi.

* * *

Chumchiqdan qo'rqqan tarig' ekmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:00:30
Tiling birla ko'ngling bir bo'lsin.

* * *

Yaxshi-so'z ham yomon so'z ham tildan chiqadi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:00:36
Til bilganni - el bilar.

* * *

Til - be suyak.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:00:43
Til - dilning kaliti.

* * *

Tilingni tiy tishing sinmasin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:00:51
Oz gapir - soz gapir.

* * *

Jahl chiqsa aql ketadi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:01
Asragan ko'zga cho'p kirar.

* * *

Asragan qo'l sinar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:07
Asrayman desa balo yo'q,
O'laman desa - davo.

* * *

Bandaning boshi - Ollohning toshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:14
Betda yurgan bo'riman.
Nasibamdan ko'raman.

* * *

Beshikdagi bolaning bek bo'lishini kim bilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:26
Bir mix - bir nag'alni
Bir nag'al bir otni tutar.

* * *

Bir to'lgan bir sochilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:33
Boshga tushganini ko'z ko'rar.

* * *

Bo'rkni tashlab bo'ridan qutilib bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:40
Ayol degan palaxmon toshi
Qayerga otsa o'sha yerga tushar.

* * *

Asov otni taqa to'xtatar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:50
Daryoga ot solmasdan avval kechuvni top.

* * *

Jumadan umiding bo'lsa,
Payshanbadan harakat qil.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:01:58
Zamona kelmay qirindan,
G'amingni ye burundan.

* * *

Iyasi kelsa, biyasini ber.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:05
Kuzning kelishini yozda belgila.

* * *

Eshik ochiq bo'lsa ham so'rab kir.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:12
Odob seni ko'rkingdir,
ham quvochu-bahtingdir.

* * *

Avval salom ,ba'daz kalom.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:19
Amri padar arshdan a'lo.

* * *

Bir kattani bil,
Bir kichikni bil.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:25
Bola - aziz, odobi undan aziz.

* * *

Bolaning erkasi - bitning sirkasi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:31
Bosh bo'lmagan uyda,
Otasi turib o'g'li so'zlar.

* * *

Yolg'iz bolaga indamasang, ko'payar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:38
Inson - odobi bilan,
Osmon - oftobi bilan.

* * *

Kattaga katta bo'l,
Kichikka - kichik.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:46
Kattaga salom ber,
Kichikka - kichik.

* * *

Kattada izzat yo'q,
Kichikda xizmat yo'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:02:54
Katta izzatda -
Kichik xizmatda.

* * *

Kattani katta desang, o'zidan ketar,
Kichikni katta desang, kattaga yetar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:01
Kattaning hurmati- qarz ,
Kichikka salom -farz.
Ko'p o'ynagan bola
El ko'zida ola.

* * *

Odob bozorda sotilmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:08
Odob-kishining zebu-ziynati.

* * *

Odob-oltindan qimmat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:16
Odob-peshada,
Gunoh -teshada.

* * *

Odobli bola elga manzur.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:22
Odobli kelining supurgisi hashak ostida turar.

* * *

Odobli o'g'il - ko'kdagi yulduz,
Odobli qiz -yoqadagi qunduz.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:30
Odoblilik belgisi-
Eshilib salom bergani.
Yaqinlilik belgisi -
Kelib-ketib turgani.

* * *

Odobni beodobdan o'rgan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:36
Odobning boshi - til.

* * *

Odobsiz betga chopar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:42
Oltin olmay ,odob ol,
Odob oltin emasmi.

* * *

Onangga boshingni ham qil,
Otangga gapingni kam qil.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:48
Onasi maqtagan qizni olma
Yangasi maqtagan qizdan qolma.

* * *

Ota bo'lish oson,
Odob berish qiyin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:03:55
Ota oldida kek urma,
Odobingga chek urma.

* * *

Ota oldidan o'tma,
Odob oldidan ketma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:04:01
Osh kattadan, suv kichikdan.

* * *

Otang bolasi bo'lma,
Odam bolasi bo'l.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:04:07
Otang ta'zirini olmay desang,
Odam ta'sirini ol.

* * *

Otasi tentakning biri tentak
Onasi tentakning bari tentak.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:04:22
Yaxshidan doim olmasang o'rnak, hayotda qolasan bo'lib po'stak.

* * *

Kutganga kun uzoq... :)   
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:04:31
Avval - bahor, oxir - xazon.

- - - - - - - - - - -

Yaxshi yo'lda yo'ldosh ko'p.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:04:39
Tirikligida siylamasang, o'lganida yig'lama.

- - - - - - - - - - -

To'yning "bo'ladi-bo'ladi"si qiziq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:04:47
Do'stsiz boshim
Tuzsiz oshim.

* * *

Yig'latib gapirar,
Dushman kuldirib.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:04:54
Do'sting mingta bo'lsa ham oz
Dushmaning bitta bo'lsa ham ko'p

* * *

Do'stningni kimligini ayt
kimligini aytaman.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:02
Do'st bilan obod uyning gar bo'lsa uvayrona ham
Do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham.

* * *

Hisobli do'st ayrilmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:09
Do'stlik rishtasi boylik bilan o'lchanmas.

* * *

Dushmaningni paxta bilan sila.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:15
Ayolning o'ttizga kirgani -
O'tin bo'lgani.

* * *

Aldashga bola yaxshi,
Xudo ursine momoni.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:21
Arslon qarisa quyrug'uni o'ynar.

* * *

Beshik bolasi-bek bolasi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:27
Beshikdagi besh turlanar,
qayoqqa bursang, shunga o'rganar.

* * *

Yo'rg'a minsang ham, yo'ldoshli bo'l.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:33
Yo'rg'a mingan yo'ldoshidan ayrilar,
Ko'p yashagan qurdoshidan ayrilar.

* * *

Yo'rg'alikka yo'ldosh bo'lma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:39
Olis yo'l otni sinar,
Og'ir yo'l mardni sinar.

* * *

Sipohi bilan do'st bo'lma,
Yomon bilan - yo'ldosh.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:45
Yurgan daryo, o'tirgan - bo'yra.

* * *

Yurgan oyoq yo'l topar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:05:52
Yurgan oyoqqa yo'rg'a yo'liqar.

* * *

Yurganing yo'li ko'payar,
O'tirganing - uyi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:01
Yurganing yo'li o'tar,
O'tirganing kuni o'tar.

* * *

Yurishdan avval yo'l ahtar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:07
Yaxshi yo'lda yo'ldosh ko'p.

* * *

Yaxshi yo'ldosh yo'lga boshlar.
Yomon yo'ldosh yo'lga tashlar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:20
Yaxshi libos - oroyish,
Yaxshi yo'ldosh - osoyish.

* * *

Ham sayohat, ham tijorat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:28
Hunar bilgan och qolmas,
Yo'l tanigan kech qolmas.

* * *

Yo'rg'a mingan yo'ldoshidan ayrilar,
Ko'p yashagan qurdoshidan ayrilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:36
Yurgan yo'l kezar,
O'tirgan yer chizar.

* * *

Yurgan yo'ldan topadi,
O'tirgan qaydan topadi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:42
Yurgan oyoq yo'l topar.

* * *

Hunar bilgan och qolmas
Yo'l tanlagan kech qolmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:51
Bir qiz erga tegsa ,
Qirq qiz tush korarmish.

* * *

Birini bergan yuzni ham berar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:06:59
Birni eksang, o'nni olasan.

* * *

Bu yil izi bo'lsa,
Kelar yil qo'yning o'zi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:07:12
Bugun - yupun , ertaga - butun.

* * *

Vodiy suvi kechiksiz bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:07:20
Gado bir kechada necha boyir.

* * *

Dard bergan Ollohim davosin ham berar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:07:29
Dard boshqa, ajal - boshqa.

* * *

Daryo baliqsiz bo'lmas,
Tog' - kiyiksiz.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:07:36
Yov ketsa, yovin ochilar.

* * *

Yozga chiqsang, jon o'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:07:43
Yomon kun yaxshi bo'lar,
Yomon odam yaxshi bo'lmas.

* * *

Yomon kun yaxshi bo'lar,
Uyalmagan baxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:07:49
Yotib qolguncha otib qol.

* * *

Ikki orzu bir topilmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:07:59
Kuldan tepa bo'lmas,
Qumdan qo'rg'on.

* * *

Ko'rning tilagi - ikki ko'z.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:07
Mozorga o'lik kelmasa,
go'rkov ketmonini chalar.

* * *

Mol topmas yigit bo'lmas,
O'g'il topmast ayol bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:13
Oyning o'n beshi qorong'u bo'lsa,
O'n beshi - yorug'.

* * *

Oldirgan otasini qo'yning axtarar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:20
Ot o'rnini toy bosar.

* * *

Ochilgan - so'lar, yig'lagan - kular.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:28
Poygachining ko'zi - g'ovda.

* * * *

Otasi qulon otolmaganning,
Bolasi quyon otolmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:36
Otim ketsa toycham bor,
To'nim ketsa, parcham bor.

* * *

Puli yo'q hamyon tikar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:43
Suvda oqqan hasga yopishar.

* * *

Suvsaganga sarob suv bo'lib ko'rinar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:50
Suvsoqning uyi - suvda.

* * *

Talabli yerga nur yog'ar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:08:58
Tirmashgan tog'dan oshar.

* * *

Tilak bo'lsa, bilak chidaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:09:05
Bermasa ham, boy-yaxshi,
Emasang ham, moy-yaxshi.

* * *

Bir tariqdan bo’tqa bo’lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:09:11
Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv.

* * *

Bir kishiga quyon chorig'i ham chidar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:09:18
Akangda bo’lsa, so’raysan,
Uyingda bo’lsa, yalaysan.

* * *

Arpa yegan ot o’ynar
Makkay yegan sot o’ynar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:09:32
Balig’i yo’q ko’li qursin,
Qiyig’i yo’q cho’li qursin.

* * *

Birdan ikki yaxshi,
Ikkidan uch yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:09:44
Bozorda birov baxtini sotar,
Birov - raxtini.

* * *

Boy bo'lib boltasi yo'q,
Gadoy bo'lib - xaltasi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:09:52
Bor - baqirar,
Yo'q - chaqirar.

* * *

Bor belgisi osh bilan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:09:59
Bor - bilimtoy,
Yo'q - horimtoy.

* * *

Bor bolasiga yetti osh berar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:10:06
Bor "bor" desa - topilar,
Yo'q "bor" desa - chopilar.

* * *

Bor maqtansa, yarashar,
Yo'q maqtansa, adashar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:10:12
Bor - so'yilar,
Yo'q - o'yilar.

* * *

Bor yarashtiradi,
Yo'q talashtiradi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:10:19
Bor o'xshatar,
Yo'q qaqshatar.

* * *

Bor qarindosh - qarindosh,
Yo'q qarindosh - ziyondosh.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:10:26
Borlik yumush keltirar,
Yo'qlik - urush.

* * *

Borlik yarashtirar,
Yo'qlik qarashtirar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:10:40
Borning bolasi mol deb turar,
Yo'qning bolasi - non.

* * *

Borning bor degani - botmon.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:10:46
Borning boshi og'ir,
Yo'qning - qorni.

* * *

Borning olasi ko'p,
Yo'qning - berasi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:10:54
Botqoqning kengligi qurbaqaga yaxshi.

* * *

Buxoroda moli borning ko'ngli to'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:00
Bo'ri bo'lsin, to'q bo'lsin.

* * *

Gado to'ydi - qayqaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:07
Gapning kaltasi,
Arqonning uzuni yaxshi.

* * *

Don to'kis - chorva to'kis,
Chorva to'kis - el-yurt to'kis.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:14
Dunyoning ishi - miri kam ikki.
Er to'ygani - el to'ygani.

* * *

Yog' ye, yalang'och yot.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:21
Zo'rayganga xudo bor,
So'm temirga bolg'a.

* * *

Igna bilan quduq qazib bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:28
Igna o'z teshigini tikolmas.

* * *

Igna o'tgan joydan ip ham o'tar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:34
Ignaning ishini nayza qilolmas.

* * *

Ignaning chizig'i bor,
Ipning - uzug'i.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:40
Iyirli yerda ot o'lmas.

* * *

It ham o'z ko'chasida o'zini sher bilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:47
Yig'lamoqni mozor boshida ko'r.

* * *

Yo'qni yo'ndirib bo'lmas,
Qushni - qo'ndirib.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:53
Yo'qchillik mard qo'lini bog'lar.

* * *

Yo'qchillik toshdan qattiq,
Go'ngdan sassiq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:11:59
Yo'qqa yugruk yetolmas.

* * *

Yo'g'on cho'zilar,
Ingichka uzilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:12:06
Yo'g'onni yo'yib ye,
Ingichkani cho'zib ye.

* * *

Kichik kalit katta uyni ochar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:12:13
Ko'zing borida ko'rib qol,
Oyog'ing borida yurib qol.

* * *

Ko'rpangga qarab oyoq uzat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:12:27
Loydan holva ajratib bo'lmas.

* * *

Maqtanishga musofirchilik yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:12:34
Moy aynisa, tus solar,
Tuz aynisa, ne solar.

* * *

Mollining moli o'lar,
Molsizning nesi o'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:12:42
Musofirga qiz berma ,
Shahri - ikki, ko'ngli ikki.

* * *

Mushuk yo'g'ida sichqon tepaga chiqar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:12:48
Uyquning tinchi yaxshi ,
O'limning -kechi.

* * *

Urushsiz uy yo'q,
Azobsiz -go'r.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:00
To'ylikning to'ycha tashvishi bor,
O'likning uycha tashvishi bor.

* * *

Mushukka qanot bitsa,
Sichqon zoti quriydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:07
Atala bo'lsa ham to'y bo'lsin.

* * *

Yomg'ir yog'sa, to'yning ho'l bo'lar,
Otang o'lsa, uying cho'l bo'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:15
Kafan kiygan ketar,
Kebanak kiygan kelar.

* * *

Kelinning keldisi yaxshi,
To'yning bo'ldisi yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:21
Ketgan kelar,
Ketmonlangan kelmas.

* * *

Mozorga tushgan tirik chiqmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:28
O'grigandan uzilgan yomon.

* * *

Siyrak elak kunda kerak,
Paxta elak to'yda kerak.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:34
Tirikligida siylamasang, o'lganida yig'lama.

* * *

To'y siltovi bilan to'n bitar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:40
To'y - to'nliniki.

* * *

To'yga borsang, burun bor,
Burun borsang, o'rin bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:47
To'yga borsang to'yib bor,
Yomonliging qo'yib bor.

* * *

To'yga borsang to'yib bor,
To'y to'ningni kiyib bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:53
To'yga qo'shiq yarashar,
Azaga - yig'i.

* * *

To'yganga -to'y, to'ymaganga - tomosha.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:13:59
Baliqning tirikligi suv bilan,
Odamning tirikligi odam bilan.

* * *

Bekorga zo'r berma, beling sinar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:14:09
Baliqning ham sakkiz qanoti bor.

* * *

Bozorning qopqasi yo'q,
Ovulning - eshagi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:14:17
Bol sotgan barmog'ini yalar.

* * *

Bor - boricha, yo'q - holicha.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:14:24
Bor bo'lsa - kabob,
Yo'q bo'lsa - javob.

* * *

Borida - kuldiring-kuldiring,
Yo'qlig'ida qarab o'tiring.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:14:31
Borida pora-pora,
Yo'qg'ida men bechora.

* * *

Borida - chiliq-chiliq,
Yo'qg'ida -quruqchilik.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:14:42
Borida tiqa-tiqa,
Yo'qg'ida - siqa-siqa.

* * *

Borida - hotam,
Yo'qg'ida - motam.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:14:48
Boringga qarab bozor qil.

* * *

Borini yo'q desa bo'lmas,
Yo'qni yo'nib bo'lmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:14:54
Borning qozoni - biqir-biqir,
Yo'qning qozoni - tiqir-tiqir.

* * *

Bog'ni boqsang, bog' bo'lur,
Botmon dahsar yog' bo'lur.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:02
Bo'sh quduq shudring bilan to'lmas.

* * *

Daraxt tomiridan suv ichar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:13
Dardi borning darmoni yo'q.

* * *

Devonachilikka ham qirq tanga dastmoya kerak.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:20
Dunyoni suv bossa,
O'rdakka ne g'am.

* * *

Yem berib boqqan otga,
Qamchining keragi yo'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:26
Yor yordan xarob,
Yor mendan xarob.

* * *

Jom bo'lsa, jahon topilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:33
Jon bo'lsa, jonon topilar,
Osh bo'lsa - qozon.

* * *

Joni borning dami bor.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:42
Ikkovga bitta ishton,
Qanday chiqamiz qishdan.

* * *

Yo'l ko'rmagan yo'lda ozar,
Kun ko'rmagan kunda ozar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:48
Yo'qlik nima yedirmas,
To'qlik nima dedirmas.

* * *

Kalta ip qurlovga yetmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:15:59
Kepak yegan it yugurik bo'lmas.

* * *

Keragingni kunda yig'.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:16:07
Kosa bersang to'la ber,
Nimkosadan bezorman.

* * *

Kosov uzun bo'lsa, qo'l kuymas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:16:20
Kuzning qozoni quyuq qaynar.

* * *

Ko'zi to'qning o'zi to'q.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:16:29
Ko'hnasi yo'qning tozasi yo'q.

* * *

Molga bersang soz yemish,
Boqar seni yozu qish.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:16:37
Moling semiz - davlating egiz.

* * *

Molli odam - moyli odam.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:16:44
Mullajiring jiringlamasa,
Odam diringlamas.

* * *

Nari yot - beri yot - to'shak torligi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:16:51
Non mo'lligi - el to'qligi.

* * *

Oyoqda etiging tor bo'lsa,
Dunyo kengligidan ne foyda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:16:58
Oz bilganing chalasi ko'p.

* * *

Ozdan - oz, ko'pdan ko'p.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:07
Oziqlangan yer,
To'ydiraman der.

* * *

Oziqli ot horimas,
Horisa ham orimas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:14
O'zg'in otning ozig'i kam.

* * *

Oriq semirar,
Och to'yinar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:21
Ot oriqlikda ko'rimsiz,
Qiz - yetimlikda.

* * *

Ot to'rvadan qariydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:28
Ot o'lsa, it quturar,
Eshak o'lsa - bo'ri.

* * *

Otni yem bilan hayda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:36
Och uyda qatiq uyumas.

* * *

Och qorinda non turmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:44
Oshiq o'ynagan - arzonchilik,
To'piq o'ynagan - to'qchilik.

* * *

Palaxmon tosh tushgan yerida o'gir.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:52
Pichoq qancha o'tkir bo'lsa ham,
O'z sopini kesolmas.

* * *

Pishirgani topilsa,
Oshirgani topilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:17:59
Pul bo'lsa, changalda sho'rva.

* * *

Pul tilni biyron, dastni daroz qilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:18:07
Puli borlar - yo'rg'a-yo'rg'a,
Puli yo'qlar - zo'rg'a-zo'rg'a.

* * *

Puli borning og'zi o'ynar,
Puli yo'qning ko'zi o'ynar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:18:22
Puli borning ishi o'ng.

* * *

Pulim,
Pulim bo'lsa,kimlar bo'lmaydi qulim.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:18:31
Pulim bo'lsa hamma qulim,
Tog'u tosh ham ochar yo'lim.

* * *

Pullik bitar, pulsiz yitar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:18:38
Pullik - botir, pulsiz -yotir.

* * *

Pullikka - kabob, bepulga - dardi kabob.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:18:45
Pulning bir uchi bilakda,
Bir uchi - yurakda.

* * *

Ro'za - nomoz to'qlikda,
Joyini topar yo'qlikda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:18:52
Sakson biya, sakkiz tuya,
Sepli qizning qalini.

* * *

Sart boyisa, tom yopar,
Osha boyisa, ochib yopar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:18:59
Sag'irga sakkiz kun hayit.

* * *

Sahroda bo'lguncha shaharda bo'l,
Shaharda bo'lmasang, badarg'a bo'l.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:19:08
Semiz oriqlaguncha, oriq o'lar.

* * *

Semizning oyog'i sakkiz.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:19:15
Singan qo'l ishlar,
Parchalangan yurak ishlamas.

* * *

Sig'inganingdan suyanganing kuchli bo'lsin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:19:21
Soyani chopib yuqotib bo'lmas.

* * *

Suv yo'g'ida tayamum.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:19:27
Suv tilasang, Sulaymondan tila.

* * *

Suvga solsang, suv ko'tarmas misqol temirni,
Oltin bilan olib bo'lmas qolgan ko'ngilni.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:20:23
Suvga tomgan yog' botmas.

* * *

Suvdagi kemaning izi bilinmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:20:31
Suvsiz yer - mozor,
Suvli yer - gulzor.

* * *

Suvsiz yer - yetim,
Molsiz er - xotin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:20:38
So'ragan bir qizarar,
Bermagan ikki qizarar.

* * *

Taom topilganda, yegan yaxshi,
Kafan topilganda, o'lgan yaxshi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:20:45
Tegirmonning aylanishi yukiga bog'liq.

* * *

Tekin kafan topilsa o'lmoq kerak,
Tekin non topilsa yemoq kerak.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:20:52
Temir taqqan termulmas.

* * *

Teshik quloq eshitmay qolmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:02
Tirsakni tishlab bo'lmas.

* * *

Toy ot bo'lsa, ot ozod bo'lar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:11
Tishing borida tishlab qol,
Kuching borida ishlab qol.

* * *

Toy ot bo'lsa, ot tinar,
O'g'il er bo'lsa -ota.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:18
Tomchi suvda tol ko'karar.

* * *

Tor yerga osh yegandan,
Keng yerda musht ye.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:24
Topgan botar, quvgan yetar.

* * *

Topgan gul keltirar,
Topmagan - bir bog' piyoz.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:30
Topgan - niyoz, topmagan - piyoz.

* * *

Topgan qo'y keltirar,
Topmagan - jo'jaxo'roz.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:36
Topilmagan mol tog' boshida.

* * *

Top ko'chaga qo'sh surnay.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:42
Toshni siqqan bilan suv chiqmas.

* * *

Tumanda burgani sanab bulmas.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:48
Tunsiz kun yo'q,tog'siz lola.

* * *

Tutun ham o'tindan chiqar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:21:54
Tuya mingan qo'y orasiga yashirinolmas.

* * *

Tuya cho'ksa, joy olar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:22:03
To'rg'ay semirib botmon bo'lmas.

* * *

To'qlik ishrat qidirar,
Ochlik o'lay dedirar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:23:00
Boshingga qilich kelsa ham rost so'zla.

* * * * * * * * * *

Yetti o'lchab ber kes.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 18 Iyul 2006, 05:23:23
Assalomu alaykum!

Shu kungacha ushbu mavzuda 1070 ta o'zbek xalqi maqollari jamlandi.
Ushbu maqollarni to'plashda
http://termez.connect.uz/maqol/
http://usagreen.nm.ru/maqollar.html saytlaridan foydalanildi. Ushbu sayt egalariga kotta minnatdorchiligimni izhor qilaman.

Ushbu mavzuda maqol qoldirgan nargiza opa, Abdulaziz Kumushbibi va Shoirga ham tashakkur izhor qilaman.
Boshqalarni ham ushbu mavzuga taklif qilib qolaman.

Eng yaxshi niyatlar ila, Nodi
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 11:57:47
Tekinho'r qopib yeydi,
Mehnatkash topib yeydi.
**************************
Tekinho'rga teng kelma qopadi,
O'z aybini tekin pulga yopadi.
**************************
Tikanning zahri yomon,
Tekinho'rning qahri yomon.
**************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:04:01
Asli qora oqarmas,
Asli buzuq tuzalmas.
*********************
Afting qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama.
********************************
Baliq boshidan sasir.
********************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:06:41
Igna o'g'irlagan sigir ham o'girlar.
****************************
Zargar firibgar bo'lsa, oltin ham zanglar.
*******************************
Igna o'g'irlagandan sigir yo'qotgan gumonsirar.
*************************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:08:52
Ilon o'z egriligini bilmas,
Tuyani bo'ynini egri der.
********************
Itimning bog'i yo'q,
Yeyishi qora charos.
********************
Yoq'likning uyati yo'q, o'g'rilik uyat.
***************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:10:36
Mullaning yomoni varaqchi,
Odamning yomoni qaroqchi.
***********************
Egri bola o'stirsang
ikki ko'zi ko'r bo'lar.
***********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:12:15
To'g'ri bola o'stirsang,
El ichida sher bo'lar.
*****************
Tuhum o'g'risi tuya o'g'risi ham bo'la oladi.
*********************************
To'g'ri devor uzoqqa chidar.
**************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:16:53
Ajalga davo yo'q,
Yomonga - balo.
***************
Asl odam hech o'lmas.
******************
Aslning hatosi bo'lmas,
Yomonning oshnasi bo'lmas.
***********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:18:27
Bekorchidan bezib qoch,
Chaqinchidan ko'chib.
*******************
Beqo'nimga qo'nim yo'q,
Yomon odamga o'lim.
******************
Birovga kesak otsang,
U senga tosh otadi.
*****************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:20:15
Bir yahshi bilan bir yomon kelishar,
ikki yomon kelishmas.
***************************
Birovning so'zi yahshi,
Birovning o'zi.
***************************
Bobining tol ekkani,
o'ziga nom ekkani.
****************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:21:31
Birov tuzar, birov buzar.
********************
Birovning aybiga ko'z-quloq bo'lma.
*****************************
Bir ilon bir uy odamni tinchitmas.
*****************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:23:11
Bola bezori kishi ozori.
*******************
Bu dunyo o'tar-ketar,
yuzi qarolik qolar.
*******************
Vijdonsiz kishidan o'pkalama.
************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:25:39
Davlat bitsa yomonga,
O'zin sanar hoqonga.
*****************
Daryoga yahshilik qilsang,
Ajrini biyobondan topasan.
***********************
Dutorsiz bahshi bo'lmas,
Yomonsiz - yahshi.
**********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 12:27:51
yomon bilan yo'ldosh bo'lsang,
yomondan burun o'lasan.
Yahshi bilan sirdosh bo'lsang,
Yahshilik bilan unasan.
**************************
Yomon bilan yo'ldosh bo'lma,
Nodon bilan sirdosh.
**************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: AbdulAziz 19 Iyul 2006, 05:08:53
Hechdan ko'ra kech.

* * *

Yaxshi otga bir qamchi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:06:18
Birovga qul bo'lgandan,
ko'pchilikka bo'ysingan yahshi.
*************************
Devonaga ikki dunyo barobar.
*************************
Dunyo - bavafo, mol-dunyo - bebaqo.
*****************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:08:18
Kambag'alnikida intilib yeysan,
Boynikida qimtinib.
************************
Minnatli norindan,
Och turgan qorin yahshi.
************************
Mol topganning tili uzun.
************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:09:38
Tomib tursa - qulinhgman,
Tommay qolsa qulimsan.
********************
Ulkan uydagi kulsa,
Kichik uydagi yig'lar.
********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:11:10
Hon bilganin biy bilar,
So'zlaguday haddi yo'q.
********************
Er yigit ko'p bo'lsa.
erkinliging ko'p bo'lar.
********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:13:21
Yuz yil qul bo'lib yashagndan,
Bir kun hur bo'lib yashagn yahshi.
****************************
Qiz bola palahmon toshi,
Otildimi qaytib kelmas.
***************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:14:27
Qiz - ovulning ko'rki,
O'g'il - ovulning erki.
******************
Qiz chog'im - sulton,
Kelin chogim - ulton.
******************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:15:58
Qafasdagi bulbuldan,
Vayronadagi boyqush erkli.
**********************
G'amli uyga shodlik kelar,
Kambag'alga - ozodlik.
**********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:17:22
Ahdi borning bahti bor.
*******************
Boylik - bir oylik.
******************
Beburdga beshik yo'q,
Qaytib kelsa do'zah ham.
********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:18:41
Dunyo yig'ib netarsan,
bir kun tashlab ketarsan.
********************
Dunyo moli dunyoda qolar.
*********************
Yov qo'liga tushsang ham siring aytma.
*******************************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:20:49
Ko'ngil kirin yetti daryoda ham yuvsa ketmas.
***********************************
Sahiy berganin aytmas,
Mard so'zidan qaytmas.
*******************
Tagi qora qoraligicha qoladi.
***********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:22:30
Topganing - boyliging,
boyligingmas oyliging.
******************
Tubdan aql bo'lmasa,
Turtgan aql ne qilsin.
******************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:23:41
Ellik yilda el o'zgarar.
*****************
Chinor chirimas,
Archa qurimas.
*****************
Tursang so'zingda,
Hurmat o'zingda.
*****************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:25:31
Yarab turar deb tom solma,
Yarab turar deb hotin olma.
**********************
O'zbek o'z bilganidan qolmas.
***********************
O'rlashgan jonini bermas.
***********************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:28:13
O'sma ketar qosh qolar,
Begona ketar, o'z qolar.
*******************
Ahil oila - bahtli,
Noahil oila - vaqtli.
*******************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:30:11
Benomusga ne nomus.
******************
Behayolar bel bog'lasa,
hayolilar uyga kirar.
******************
Bor borini yeydi,
Uyatsiz - orini.
*****************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Munira xonim 19 Iyul 2006, 10:33:35
Tuyani sorbon o'ldirar,
Yigitni or o'ldirar.
*****************
Joningni fido qilsang qil,
Oringni fido qilma.
*****************
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: oka 25 Sentyabr 2006, 08:45:21
O`ZBEK XALQ MAQOLLARI

maqol.connect.uz (http://maqol.connect.uz) o`zbek xalq maqollarini 90 % shu sahifada.

sizlar uchun hizmatga doim. oka tayyor  ;)
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:33:29
Bir yomon anjir kesar, ikki yomon zanjir kesar.

            ***

Bir ko‘ngil imorati — ming Makka ziyorati.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:33:39
Gapda qanquv yomon, dardda sanchuv yomon.

            ***

Yozi ketib kuzi qoldi, qishi ketib muzi qoldi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:33:47
Jiblajibonning es-hushi pashsha tutishda.

            ***

Zargar ishini miskar o‘ng‘ay sanaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:33:55
Zo‘rdan zo‘r chiqsa, zo‘r dumini qisar.

            ***

Ikki igna bir ipda — ikki ziqna bir yerda.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:34:05
Ikki quyonni quvlagan birini ham tutolmas.

            ***

Ilm qishda eriydi, yozda muzlaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:34:19
Isinmadim olovingga, ko‘r bo‘ldim tutuningga.

            ***

It ham yotar joyini dumi bilan supuradi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:34:50
Yo‘qolgan buzoqni go‘shangadagi kelindan so‘ra.

            ***

Karnaychidan qutulaman desang, oldiga borib anor ye.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:35:00
Kecha kelding yugurib, neni beray sug‘urib?

            ***

Kim gapirganiga boqma, nima gapirganiga boq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Nodi 02 Noyabr 2006, 13:35:16
Kichikning kattasi bo‘lma, kattaning kichigi bo‘l.

            ***
Kishi qanday bo‘lsa, ishi shunday.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Oktyabr 2007, 19:35:57
Aytgan joydan qolma, aytmagan joyga borma.
Ruscha tarjimasi:От приглашенис не отказс‹вайсс, туда, куда тебс не приглашали, - не иди.--------------------------------------------------------------------------------

Adashganning aybi yo'q, qaytib uyini topsa
Ruscha tarjimasi:Заблудитьсс не грех, если потом найти свой дом( т.е если потом взстьсс за ум)--------------------------------------------------------------------------------

Avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq
Ruscha varianti:не смейсс чужой беде, свос на грсде. Чем кумушек считать трудитьсс, не лучше ль на себс, кума, обратитьсс.
Ruscha tarjimasi:Сначала посмотри на себс, потом бей в литаврс‹ ( т.е сначала посмотри на себс, а потом труби о недостатках других)

Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Oktyabr 2007, 19:36:25
Aytsam - tilim kuyadi, aytmasam - dilim.
Ruscha tarjimasi:Cкажу — сзс‹к сгорит, не скажу — душа сгорит; сказать — сзс‹к не поворачиваетсс, а не сказать — совесть мучает; стс‹дно сказать, грех — утаить.--------------------------------------------------------------------------------

Avval yo'ldosh, keyin yo'l
Ruscha tarjimasi:Сначала попутчик, а потом дорога-путь.--------------------------------------------------------------------------------

Avval iqtisod, keyin siyosat.
Ruscha varianti:Cоловьс баснсми не кормст.
Ruscha tarjimasi:Сначала скономика, а потом политика.--------------------------------------------------------------------------------

Agar bo'lsa oqlig'ing, bilinmaydi yo'qlig'ing.
Ruscha varianti:Корова во дворе, так еда на столе( будешь иметь корову, не будешь иметь нуждс‹).


Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Oktyabr 2007, 19:36:56
Avval o'yla, keyin so'yla
Ruscha tarjimasi:Сначала думай, потом говори.--------------------------------------------------------------------------------

Aytilmagan qo'noq - yo'nilmagan tayoq
Ruscha tarjimasi:Аезваннс‹й гость необтесанное бревно; незваннс‹й гость хуже занозс‹.--------------------------------------------------------------------------------

Agar odamni bilmoqchi bo'lsang, uning do'stiga boq.
Ruscha tarjimasi:Если хочешь узнать человека, посмотри на его друга.--------------------------------------------------------------------------------

Avval taom, bad'az kalom
Ruscha varianti:Cперва напои, накорми, а потом спрашивай.
Ruscha tarjimasi:Сначала еда, а потом беседа.--------------------------------------------------------------------------------

Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt.
Ruscha varianti:Молчание лучше пустой болтовни.
Ruscha tarjimasi:Коли нужно сказать — скажи, а коль не нужно — промолчи.--------------------------------------------------------------------------------

Aldagani bola yahshi.
Ruscha tarjimasi:Легче всего обмануть( или привлечь, подкупить чем-л.) ребёнка.--------------------------------------------------------------------------------

Ayoz, o'tgan kuningni unutma, xon (ko'n) chorig'ingni quritma.
Ruscha varianti:Лри сс‹тости помни голод, а при богатстве — убожество.
Ruscha tarjimasi:Асз, не забс‹вай свои прошлс‹е дни( свое прошлое), не забс‹вай свои старс‹е башмаки; не уничтожай свои старс‹е опорки.--------------------------------------------------------------------------------

Aytilgan so'z - otilgan o'q.
Ruscha varianti:Cлово не воробей, вс‹летит — не поймаешь.
Ruscha tarjimasi:Сказанное слово — вс‹пус‰еннас стрела.

Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 27 Fevral 2008, 10:03:27
Assalomu alaykum! Bugundan boshlab o'zbek maqollarining izohi bilan berib boramiz. Sizlar ham buni qo'llab-quvvatlaysizlar deb o'ylayman.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 27 Fevral 2008, 10:04:43
Avval o’yla, keyin so’yla.
   Jamiyat a’zolari o’zaro munosabatda so’zlashish odobiga qat’iy rioya qilishlari zarurligi ta’kidlanadi. Kishi aytadigan har bir so’zni (gapini ) avval o’ylab olishi so’ng so’zlashi lozim. O’ylamay aytilgan so’z kishini ko’pchilik orasida uyalib qolishiga hatto fojiy ahvolga tushishiga sabab bo’lishi mumkin. "œSo’zni ko’ngilda pishqarmaguncha tilga kelturma ,Va har nekim ko’ngilda bor —tilga surma"(Navoiy). Var:"O’lamaguncha so’ylama";"Ko’p o’yla oz so’yla";"O’n qatim o’yla,bir qatim so’yla" (qatim —ignaga bir marta o’tkazib ish tikishga yetadigan tikilayotgan ish bilan quloch qilib yozilgan qo’lning uchi orasidagi masofaga teng ip);"dilda pishir,tilda gapir";"o’ynab gapirsang ham ,o’ylab gapir";"tez so’zlagan tez pushmon bo’lar";"og’izga kelgan so’z arzon,ovulga kelgan bo’z arzon";"O’ylanmagan joydan tulki chiqar, o’ylanmagan so’zdan kulki chiqar";"Anglamay aytgan tinglamay o’lar,chaynamay yutgan kavshamay o’lar".

Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 27 Fevral 2008, 10:05:44
Adabni beadabdan o’rgan.
Luqmon Hakimdan "œAdabni kimdan o’rganding?"deb so’radilar.Luqmon javob berdi:"Adabni beadablardan o’rgandim,ularning harakatlaridagi menga maqbul bo’lmagan narsalardan o’zimni saqladim".(Sad’iy ,Guliston ). Var :"aqlni aqlsizdan o’rgan":"Tamizni betamizdan o’rgan";"Aqlli o’rganar,ahmoq o’rgatar"; "œOdobning nima ekanini odobsizni ko’rganda bilasan".
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 27 Fevral 2008, 10:06:39
Aybing bo’lsa qilday, ko’rsaturlar filday.
Bu maqol ijtimoiy adolatsizlikka, birovning arzimas aybini nihoyatda bo’rttirib ko’rsatuvchilarga qarata aytilgan.

Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 27 Fevral 2008, 10:07:31
Aybsiz yor qidirgan yorsiz qolar.

Turmush qurish uchun qiz tanlagan yigit yoki yigit tanlagan qiz unisini o’poq, bunisini so’poq deb injiqlik qilaversa, oxiri avalgilaridan o’zolmaydiganga duchor bo’ladi. Variant: "œGul tanlagan qora tolga ham qo’nolmabti"; "œTanlab-tanlab tozga yo’liqibdi".
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 27 Fevral 2008, 10:08:53
Ayriliq — o’limdan qattiq.
Bunda ona yurtidan, ota-onadan, tug’ishgan jigarlardan suyukli mahbubdan, farzanddan, yoru do’stlardan ayrilish nazarda tutilgan. Variant: "œAyriliqnnig shiddati, qon yig’latar muddati".
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 12 Mart 2008, 11:03:15
Amma-xola yig’ilib dangona qilur, bo’lib ololmay hangoma qilur.

Dangona — ov, sayd, uloqchi keltirgan uloq, xullas, g’animatdan qo’lga kirgan , o’rtada baham ko’riladigan narsa. Bundan tashqari, bir necha kishi pul yig’ib, mol olib so’yib, go’shtini o’rtada bo’lib olishi ham, o’g’ri va qaroqchilar topgan o’ljalarni o’z sheriklari bo’lishib olishi ham "œdangona" deyiladi. Ma’nosi: "œAmma —xolalar ota —onadan qolgan me’rosni tinchgina, hamjihatlik bilan bo’lishib ololmay, bir-birlari bilan kelishmay, nari-beri gap- (hangoma)ga boradilar, urish-janjal chiqaradilar".  Amri padar — arshdan a’lo. Arsh — diniy aqidaga ko’ra, fazoning eng yuqori nuqtasi, xudoning makoni. Maqolda otaning so’zi, amri, buyrug’i ana shu arshdan ham ulug’ deb ko’rsatiladi va farzandlarga otaning aytganini bajo keltirish lozimligi uqtiriladi. Var: "œUrug’inga so’z aytsang, Orasini uzib ayt, Otang ishga buyursa, namozingni buzib ayt". Islom e’tiqodiga ko’ra nomozni buzish, nomoz o’qiyotgan vaqtda birov bilan gaplashish, boshqa narsaga alahsish —gunoh hisoblanadi. Bu maqolda ham farzandni otaga bo’lgan hurmati benihoya ulug’lanadi. "œOtang seni ishga buyursa, hatto namozingni buzib bo’lsa ham, unga "œlabbay"deb javob ber", deb uqtirganlar.     
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 12 Mart 2008, 11:03:52
Andishaning oti -qo’rqoq.

Ba’zi odam sermulohaza bo’lib, nafsoniyatga tegib aytilgan gapga yarasha achchiq javob qaytarishning, qattiq-qurum gapirishning, koyib tashlashning o'r’i kelgan bo’lsa ham, uzoq-yaqinni, orqa-o’ngini o’ylab, indamaydi, o’zini tiyadi, andisha qiladi. Ba’zi odam esa buni ng farqiga bormay, "œmendan qo’rqib, indamay turibdi" deb o’ylab, andishasizligini tobora oshirib, uni xafa qilishda davom etadi. Ana shunday paytda "œAndishaning oti qo’rqoq bo’pti-da!"deb kinoya tarzisda shu maqolni ishlatadilar.

Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 12 Mart 2008, 11:04:22
Arava sinsa yalqovga o’tin.
"œYalqov, dangasa arava sinsa, uni tuzatishga erinadida, o’tin qilib yoqib yubora qoladi", deyilmoqchi. Var.: "œTanbalga — arava sinsa, o’tin, ho’kiz o’lsa go’sht".

Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 20 Mart 2008, 11:52:37
Arining uyasiga tegsang, o’rtaga olib talaydi.
 Variant: "œAri uyasiga qo’l tiqma", "œChumoli iniga cho’p tiqma"; Bularda: tinch yotgan, senga ziyoni tegmagan narsaga tegako’rma, o’zingga shikast yetkazasan, deb ogohlantiriladi
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 20 Mart 2008, 11:57:53
Arra tortishmasang, torinma.
  Odatda arrani ikki kishi ikki tarafga o’tirib tortadi, bir kishining o’zi arralay olmaydi. Majozi: "œEl-yurt bilan mehnat-mashaqqatni barobar tortishmasang, senga ulush tegmaydi. Buning uchun tortinib (xafa bo’lib, o’pkalanib) yurma, chunki o’zing hissa qo’shgansan".
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 20 Mart 2008, 11:58:25
Ariqni kimlar qaziydi, suvni kimlar ichadi?
Mazkur maqol mehnatni birov qilib, rohatni birov ko’rsa, qo’llaniladi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 20 Mart 2008, 11:58:43
Artsa ketar, qoqsa — yitar. 
Bu maqol bilan: "œAgar birov sening kiyiomingni bexosdan dog’ qilib qo’ysa yo chang yuqtirsa, buning uchun uni koyib, xafa qilma. Artsang ketadi, qoqsang changi yitadi (yo’qoladi!) " deyilmoqchi.

Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:19:12

Ayol yerdan chiqqan emas — erkak bolasi, erkak ko’kdan tushgan emas — ayol bolasi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:19:55
Azaga borgan xotin o’z dardini aytib yig’laydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:20:33
Azroilning bir turqi - bo’rida
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:21:36
Aybini bilgan — avliyo
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:22:51
Ayiq bilagiga ishonadi, odam — yuragiga.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:24:30
Ayiq o’lmay turib terisini shiladilar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:25:01
Ayiq o’z kuchini o’zi bilmaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:25:35
Ayiq o’z tovonini yalab jon saqlaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:26:03
Ayrilar do’st ayovli narsangni so’rar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:26:28
Ayrilganni ayiq yer, bo’linganni — bo’ri.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:32:03
Aytmoq oson, qilmoq qiyin.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:33:08
Aytishsang so’z chiqadi, turtishsang ko’z chiqadi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:33:31
Aytmagan qo’noq — yo’nmagan tayoq.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:34:10
Ali jinni, Ali jinnining bari jinni.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 28 Mart 2008, 11:34:51
Amir bo’lsa tamagir, na tovuq qolur, na kulonkir.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:45:39
Arpa-bug’doy osh ekan, oltin-kumush tosh ekan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:46:51
Arpa yemagan otlarim ajriqqa zor bo’ldi, podsho minmagan otlarim gado tagida xor bo’ldi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:47:24
Arra tortishmasang, tortinma.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:47:59
Arslon qarisa, sichqon inini poylaydi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:48:30
Arslonning ozgani ayiqqa chopadi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:49:17
Arslonning o’ligi — sichqonning tirigi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:49:36
Archa suvin ichgan — ming yil yashar.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:50:10
Archa xushbo’yligidan mingga kiradi.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:50:53
Arqonga un bosilgan, g’alvirga suv solingan.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:51:28
Arg’amchiga qil — quvvat.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:51:47
Asal — qilmaydi kasal.
Nom: Re: O'zbek xalq maqollari
Yuborildi: Robiya 11 Aprel 2008, 11:52:50
Asilning xatosi bo’lmas, nokasning — otasi.