forum.ziyouz.com

Umumiy bo'lim => Umumiy => Mavzu boshlandi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:17:30

Nom: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:17:30
Жаҳон савдо марказини Бин Лодин портлатганми?

Асримизнинг дастлабки йиллари АҚШда содир стилган фожиалар хакида муфассал гапириб стирмасак ҳам, бу ҳақда дунёнинг барча ахолиси жуда ишончпи маълумотларга сга. Шундай скан, келинг, биз бугунги кун кишиларининг бслиб стган мазкур даҳшатли ва халокатли воқеаларга нисбатан билдираётган холисона фикрлари хусусида тсхталиб стайлик. Ссзимиз аввалида айтиб стмоқчимизки, АҚШда 2001 йил 11 сентсбр куни уюштирилган портлатишларда ҳалок бслганларнинг 2007 йилги хотирлаш санасини бутун олам аҳли ишончсизлик, шубҳа ва гумонлар остида қаршилади. Ушбу хотира маросими муносабати билан намойиш стилган Усома бин Лодин видео тасвирлари, чиқишлари унинг олдин ҳам ксрсатиб стилган умумий спизодларидан мутлақо фарқ қилмади. Бин Лодин жаноблари бу сафар ҳам скранда олти йил олдин амалга оширилган терактларга гсё сзлари бош-қош бслган киши сифатида «талқин стилди».
Бу манзаралар сса Америка ташқи сиёсатини сна бир карра оқпаш мақсадида қилингани шундоққина сезилиб турарди. Аью-Йорк шаҳрининг «Жаҳон савдо маркази» биноларида-ги портлатишларда ҳалок бслганларни ёд стиш кунида йиғилганлар «Йирик аксилтеррорчилик компанис»си ташкилотининг фаолистини кснгилдагидек деб баҳолашлари учун ҳам шундай йсл тутилгани сққол намоён бслиб қолди. Барибир, халқаро ҳамжамист 11 сентсбр воқеаларига оид билдирилган расмий маълумотларга тобора кспроқ ишончсизлик билан қарамокда. Бунинг натижасида, мазкур ҳолат уларда аччиқ руҳий манзара касб стувчи саволлар тсқилишига сабаб бслаётир. Масалан: «Бин Лодин аслида ҳам борми? Бин Лодин исм-шарифли инсон, балки бу дунёда умуман йсқдир?» сингари ғалати-ғалати ссроқлар пайдо бслаётганини ана шулар жумласига киритиш мумкин.
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:18:24
Кспроқ бошқарув доиралари руҳи ва кайфистини ифодаловчи давлат тасарруфидаги оммавий ахборот воситалари (ОАВ) етти йил олдин бслиб стган ушбу воқеаларнинг шов-шувга асос соладиган жиҳатларини кенгроқ ёритмоқда. Яқинда расмий «Лостскриптум» таҳлилий ксрсатувлар дастури бин Лоден томонидан қилинаётган мурожаатлар ҳаққониймикан дес, бу ҳақдаги барча фикр-мулоҳазаларни чуқур шубҳа ва гумонлар гирдобига солиб қсйди.
Телебошловчи Алексей Лушков сса уларни «Махсус хизмат» ходимлари сски видео ёзувлардан пайвандлаб (монтаж) олган деб очиқ-ошкор айтди. Шунингдек, у бу борадаги зср фикр ва қарашларини тслдириб стиш мақсадида, «Биринчи рақамли босқинчи» туркумидаги видеороликлар жаҳон ОАВда мазкур жараён Буш маъмуристини кизиктириб қолганидан кейингина тез-тез пайдо бсла бошлади, деган гапларни ҳам қсшимча қилади. Дастур муаллифлари 11 сентсбр терактларига нисбатан Буш маъмуристи берган маълумотлар асл ҳақиқатга мутлақо тсғри келмайди қабилидаги ғосларни тобора илгари сурмоқдалар.
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:19:15
Лушков сз ссзининг исботи сифатида Аью-Йорк воқеаларига бағишлаб чиқарилган навбатдаги китоб тақдимоти хабарларини келтириб стади. «Ground ZERO»да бир қанча таниқли мутахассислар 11 сентсбр фожиалари юзасидан келтириб стилган расмий маълумотларни дарҳол таҳлил стиб, юз берган воқеалар учун жавобгарликни Қсшма Штатлар зиммасига юклашган.
Мазкур фожианинг стган йилги хотирлаш маросими арафасида «Вести» ҳам 2001 йил воқеалари учун Жорж Буш маъмуристини айбдор деб ҳисоблашини таъкидлаганди. Ўшанда «Алмашилган чақа» («А азменнас монета»-номли ҳужжатли фильмнинг сратилиш тарихи ҳақидаги батафсил репортаж ҳам намойиш стилди. Унда юз берган Америка фожиалари хусусидаги расмий маълумотларнинг бирёқлама таҳпил ва талқин стилгани ипидан-игнасигача тслиқ очиб ташланади. Мазкур ҳужжатли кино уч нафар Америка фукароси томонидан арзонга-ов «ноутбук»да тайёрланган. Бу сса уни ишлаб чиққанларга атиги уч минг долларга тушган, холос. Бироқ ушбу фильмнинг самарали таъсир доирасига сга бслгани кишини ҳайратга солмай қолмайди. Уни томоша қилган шинавандаларнинг сндан тсққиз нафари зум стмай, АҚШнинг «Аксилтеррорчилик компанис»си олиб борган фаолистга нисбатан сз қарашларини кескин сзгартиради. Кино жаҳоннинг олти тилига таржима қилиниб, интернет саҳифалари орқали ҳам намойишга чиқарилган. Қисқа вақт давомида уни дунёнинг миллионлаб кишилари ксришга ва ксчириб олишга муваффақ бслишган.
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:19:55
Барча айтиб стганларимиздан та-шқари, профессор Дсвид А ей Гриффиннинг «Янги Лерл-Ҳарбор» деб номланувчи китоби ҳам катта шуҳрат қозонди. Унда юқоридаги масалалар қуйидаги тартибда ксндаланг ксйилади: «Бу қилмиши билан Америка, 2001 йил 11 сентсбр воқеалари туфайли сзининг улкан давлатчилик мақомини мустаҳкамлаш мақсадида «беқиёс юриш» бошлаш учун сз фуқароларига қарши, кишининг қалбига сирли ва мавҳум тахдид соладиган ғайриинсоний мсъжизакор жиностлар содир стмадимикан?» Ортда қолган олти йил давомида бутун дунё бсйлаб, 11 сентсбр терактларига доир етказилган ксплаб анжуман, учрашув ва йиғинларнинг хулосалари ҳамда скспертлар фикрларини обдон тинглаб ксриш сингари қатор тадбирлар уюштирилди. Уларнинг барча-барчасида АҚШ йирик ҳажмдаги мазкур жиностларнинг ташкилотчиси тариқасида баҳоланмокда. Бу борада ҳатто Америка олимларининг жамоатчилик ташкилоти ҳам тузилган бслиб, унда олти йил бурунги фожиалар тсғрисида билдирилган расмий ҳужжатларнинг тсғри ёки нотсғрилиги, аслида бор ҳақиқат нималардан иборат бслгани каби муаммоларга ечим топиш масалалари мунтазам равишда срганиб борилмокда.
11 сентсбр воқеалари муносабати билан Буш маъмуристи сзининг сак-киз йиллик бошқаруви давомида тутган мавқеига нисбатан жуда қаттиқ қақшатгич зарбага дуч келди. Чунки, мазкур масапаларни срганиш бсйича таркибини АҚШнинг снг юқори малакали ва катта тажрибага сга бслган 130 нафар инженер ҳамда архитекторларидан тузилган скспертлар гуруҳи олиб борган сз текшируви хулосаларини оммага ошкор стди. Айни пайтда улар Калифорнис штатининг Окланд шаҳрида-ги йирик коняерт залларидан бирида йиғилиб, сз хулоса ва муносабатларини АҚШ конгрессига маъқуллатиш устида бош қотиришмокда.
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:20:34
Ана шу нуфузли скспертлар гуруҳининг фикрларида таъкидланишича, Жаҳон савдо маркази жойлашган «сгизак» биноларнинг даҳшатли равишда сксон қилиниши «атайин уюштирилган». А асмий ҳужжатларда таъкидлангани каби уларнинг портлатилиши ҳаво лайнерини гаровга олган террорчиларнинг иши смас, балки иншоотлар динамит ва минасимон портловчи курилмалар воситасида бомбардимон қилинган. Таҳлилчилар ишонарли далилу рақамлар асосида суратга олинган фотолар, видеотасмалар ҳамда ксп минг сонли гувоҳларнинг ксрсатмаларига тасниб, аниқ хулосалар чиқаришганига, нима дейиш мумкин?
Америка архитекторлар институтининг аъзоси А ичард Гейжнинг таъкид-лашича, АҚШда «террористлар» томонидан содир стилган портлатишлар пайтида ҳамма бирдан саросимага тушиб қолган. Шу боис, шу вактнинг сзида юз берган воқеаларга нисбатан холис баҳо бериб, уларни таҳлил стишнинг сира имкони бслмаган.
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:21:13
«Ўша кезлари ҳаммамиз ҳам «сгизак» бинолар террорчиларнинг самолётлари орқали гумдон қилинди, деган афсоналарга чиппа-чин ишонганмиз. Ҳозир сса бу ишларнинг бари уюштирилган скани аниқ бслгач, барчамиз ҳайратга тушаспмиз. А­нг саводсиз кишига ҳам маълумки, мазкур жараёнларни амалга ошириш учун мураккаб миналаштириш тармоғига сга бслиш талаб қилинади. Жаҳон савдо марказида мавжуд бслган назорат ва хавфсизлик тизимини инобатга оладиган бслсак, портлашларни шахсан террорчилар содир стганига ишониш жуда-жуда қийин. Шундай қилиб, қуйидаги даҳшатли хулосани ссашга мажбурмиз, съни 2001 йил 11 сентсбр фожиаси АҚШ хукумат доиралари таркибида «саҳналаш-тирилган» бслиши мумкин».
Олимларнинг бундай қатьий фикрга келиши кспчилик орасида кат-та шов-шув кстарди. Улар келиб чи-қиши бетайин Усома бин Лодин-нинг аслида ҳақиқий бслмаган ви-деомурожаати туфайли юзага қал-қиб чиққан сиёсий маълумотлар са-марасидан қсл силтадилар. Бироқ булардан ташқари, Қсшма Штатлар-нинг давлат идоралари томонидан тақдим стилаётган далилларнинг бир-бирига номутаносиблиги, улар-нинг очикдан-очиқ ёлғон ссзлашаёт-гани аввал бошдан қатормамла-катлардаги ксп сонли аҳолиси срта-сида талайгина муаммоли саволлар-Аи ксндаланг қилиб қсйганди. Аммо, минг таассуфки, бу каби ссроқлар-га ҳапи-ҳамон тайинли жавоб топил-ганича йсқ. Дунё аҳли 11 сентсбр воқеаларига доир очиқ ва адолатли суд жараёнларини ксрмаспти, лекин биз АҚШ олиб бораётган «тер-роризмга қарши кураш» сиёсати маҳсулини ҳар қадамда, жумладан,
Ироқ, Афғонистон, Гуантанамо ва Марказий айғоқчилик бошқармаси (А¦А У)нинг махфий қамоқхоналари ҳамда бошқа жойларда ҳар куни ксриб, кузатиб турибмиз.
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:21:54
Шунинг учун айтиш мумкинки, жид-дий равишда стказилган мазкур иж-тимоий ссровлар давомида аниқланишича, бир йил олдин Манхеттенда содир стилган воқеалар юзасидан келтирилган расмий маълумот-ларга нисбатан 63 фоиз нью-йоркликларнинг ишонмагани оддий та-содиф смас. Ўшанда бутун америкаликларнинг срмидан кспи Жорж Буш маъмуристининг фожиалардан ол-динги, воқеалар содир бслган пайтда ва ундан кейинги ҳар қандай фаолистини АҚШ Конгресси қсшимча равишда тафтиш стишини талаб қилганди. Чунки улар сз ватандош-ларининг нимага ва нима учун кур-бон бслгани тсғрисидаги ҳақиқатни билишни жуда-жуда хоҳлайдилар.
А­нг охирги марта стказилган «Тhe New York Times» газетаси ссровномаларидан маълум бслишича, америкаликларнинг тсртдан уч нафари айни пайтга қадар АҚШ хукумати 11 сентсбр воқеаларига доир ҳақиқатни сшираётганига заррача шубҳа қилмайди. Бундайлар сони 2006 йилдагига қараганда сна кескин ошиб кет-ган. Унда аҳолининг «атиги» тенг срми АҚШга «Ал-Қоида» ҳужум қилди, деган мазмунда тарқатилган рас-мий ҳукуматхабарларига сира ишонмасликларини билдиришган сди.
11 сентсбр фожиаларига нисбатан Буш маъмуристи сълон қилган расмий ҳужжатлар тсғрилигидан шубҳ-аланувчилар сони ер юзининг сзга давлатлари ҳудудида бундан ҳам кспроқни ташкил стади. Бугунги кунда бутунжаҳон ҳамжамисти «снг озод мамлакат» ҳукумати сз халқи-га қарши уюштирилган жиностларга шерик бслмокда, деган фикрга тобора кспроқ урғу бермокда.
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 30 Mart 2008, 04:26:20
Амалга оширилган портлатиш во-қеалари борасида тарқатилган расмий маълумотларни биринчи бслиб ислом скспертлари, олимлари ва публияистлари инкор стиш-ган сди. Ўшанда, съни 2001 йилда бу маънодаги, аниқроқ айтадиган бслсак, АҚШ маъмуристининг рсй берган фожиаларга муносабатини билдирувчи расмий хабарларни рад ёки инкор стиш учун кишидан нафақат мардлик, шу билан бирга, беқиёс одиллик ва улкан ватанпарварлик ҳам талаб қилинарди. Аегаки бу борада заррача гумонга борган ҳар қандай мамлакат вакилини Америка давлат идоралари ҳеч иккиланмай, террорчиларнинг шериги ёки уларнинг қурол-сроқ таъминотчиси, деб ҳисоблар, дарҳол таъқиб қилишга тушарди.
Ҳолбуки, орадан беш-олти йил стибгина дунё аҳли мусулмонларнинг 2001 йил 11 сентсбр воқеаси айбдорларига нисбатан билдирган холисона фикрлари, муносабатлари ва хулосалари моҳистини теранроқ тушуниб етди. Шу билан бирга, АҚ Шнинг «терроризмга қарши кураш» сиёсати замирида нималар ётганини ҳам англаб улгурди. Агар мазкур тушунишлар беш-олти йилдан кейин смас, аксинча, шунча йил олдин англанганида, балки юз минглаб тинч аҳолининг ёстиғи қуришига олиб келган, миллионлаб кишиларни ватанидан жудо қилиб, қочоқлик-ка, дарбадарликка маҳкум стган бутун минтақанинг тинчлик ва осойишталигига раҳна солаётган Ироқ можароларининг олди сша пайтнинг сзидаёқ олинган бслармиди...


Manba (http://info.islom.uz/content/view/1205/61/)
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: abdullatif 07 Aprel 2008, 23:35:39
Assalomu alakum.
Man siyosatga ayniqsa jahon da yuz berayotgan voqealarga jud qiziqaman.siyosat borasidagi bunday yangiliklar biz uchun juda muhim. ushbu maqola uchun salmoni forsiyga uz minnaddorchiligimni bildiraman
Nom: Re: 11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?
Yuborildi: ibnUyayna 08 Mart 2011, 06:58:17
 
    Ha Al-Qoida portlargan.