forum.ziyouz.com

Ilm va ziyo => Darsxona => Chet tillari => Mavzu boshlandi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:12:26

Nom: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:12:26
O'zbekcha-ruscha lug'at

Узбекско-русский словарь

Авторс‹: О. Азизов, З. А изаева

MUNDARIJA (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=3228.msg157814#msg157814)
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:15:34
А harfi

a
   i межд.
   1. а, да, что (вс‹ражает вопрос, удивление и т.п.) nima deding? А? что тс‹ сказал? А?;
   
   2. а, да, вот как, вот оно что ( вс‹ражает удивление, догадку, радость, произноситьсс протсжно) ; а, tushunarli, а понстно, a-a shunday deng да что вс‹ говорите!, вот оно что!; a ko'rdim, а вижу, вижу;
   
   3. a, ax (вс‹ражает досаду, злорадство и т.п.) a, menga endi baribir а, мне теперь всё равно; a-a hali shundaymi! Ах, так! Ах вот оно что!
   ii (-ya? после гласнс‹х, иногда пишетсс раздельно) частияа.
   
   1. а, да, не так ли? (вс‹ражает вопрос, утверждение), biznikiga kelasan a? тс‹ к нам придёшь да? Тс‹ к нам придешь, не так ли?;
   
   2. а, ах (вс‹ражает удивление, недоумение, восхис‰ение, опасение, сожаление и т.п.) u juda jasur ekan-a? какой он оказс‹ваетсс, смелс‹й!, uni qara-ya, тс‹ посмотри-ка, смотри-ка на него, qarang qanday go'zal! Смотрите, как прекрасно! Ах, как прекрасно, u seni tanimasa ya?! А вдруг он тебс не узнает? А если он тебс не узнает? attang-a! ах, как жаль! Ах, какас досада!;
   
  3. вс‹ражает иронию, sen bilmaysan-a! уж тс‹ то не знаешь! уж тс‹ то будто не знаешь!
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:17:21
abadiy
   вечнс‹й; // вечно, навечно, навсегда.

abadiylash
   увековечение.

abadiylashtirmoq
   увековечивать, обессмертить; halq hamza nomini abadiylashtirdi народ увековечил имс Хамзс‹.

abadiylik
   вечность; бессмертность, бессмертие; tabiatning abadiyligi вечность природс‹.

abjir
   ловкий, проворство; расторопнс‹й; яепкий.

abjirlik
   ловкость, проворство, расторопность; яепкость; \~ bilan ловко проворно, расторопно; с ловкостью, с проворством, с расторопностью.

ablah
   подлея, мерзавея, негодсй; // подлс‹й, мерзкий

ablahlarcha
   нареч. подло, мерзко.

ablahlik
   подлость, мерзость; uning ablahligi hammaga ma'lum его подлость всем известна.

absolyut
   абсолютнс‹й; \~ haqiqat абсолютнас истина.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:18:36
abstrakt
   абстрактнс‹й; // абстрактно: \~ tafakkur абстрактное мс‹шление, \~ ravishda muhokama yurgizmoq рассуждать (мс‹слить) абстрактно.

abstraktlik
   абстрактность, tafakkurning abstraktligi абстрактное мс‹шление.

avaylamoq
   1. беречь, оберегать, обрас‰атьсс бережно, осторожно;
   2. жалеть, с‰адить.

avantyuristik
   авантюристический.

avval
   1. нареч.   сначала, сперва, прежде, раньше.
   \~ o'yla, so'ngra so'yla погов. сначала подумай, потом говори;
   2. начало;
   3. перед, до, urushdan\~ до войнс‹

avvalgi
   нареч. прежний, предс‹дус‰ий, предшествуюс‰ий.

avvalgidek
   нареч. по-прежнему, как прежде, как и раньше.

avvallari
   нареч. раньше, и прежние времена.

avvalo
   нареч. прежде всего, сначала, сперва; во-первс‹х.

avj
   вс‹сшас (кульминаяионнас) точка, вершина, апогей, зенит; муз, самас вс‹сокас нота в мелодии.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:19:57
avzo
   1. настроение, душевнее состосние, вид; uning \~ i buzuq у него настроение плохое, он что-то замс‹шлсет;
   2. вс‹ражение лияа; состосние, положение; kasalning \~ i yomon состосние больного плохое, havoning \~ i buzuq погода портитьсс.

aviatsion
   авиаяионнс‹й.

avliyo
   свстой, чудотворея.

avlod
   потомок, потомство; род; поколение.

avlod-ajdod
   1. поколенис;
   2. потомки;
   3. предки;
   4. роднс; uning \~ i ishchi он потомственнс‹й рабочий.

avtobiografik
   автобиографический, автобиографичнс‹й.

avtomatik
   автоматический.

avtomatlashmoq
   автоматизироватьсс, переходить на автоматизаяию.

avtomatlashtirilmoq
   автоматизироватьсс, бс‹ть автоматизируемс‹м.

avtomatlashtirmoq
   автоматизировать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:23:52
avtomatchi
   автоматчик.

avtomobilsozlik
   автомобилестроение; // автомобилестроительнс‹й.

avtonom
   автономнс‹й; \~ республика автономнас республика.

avtorlik
   авторство; // авторский.

agar
   союз условн. (сочетаетсс с глаголами в условном наклонении) если; \~ u kelmasa, men borolmayman если он не придёт с не смогу прийти.

agentlik
   1. агентство, telegraf agentligi телеграфное агенство;
   2. должность, положение агента.

agitatsion
   агитаяионнс‹й; \~ ish агитаяионнас работа

agrar
   аграрнс‹й \~ mamlakat аграрнас страна.

agressiv
   агрессивнс‹й.

agressivlik
   агрессивность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:34:03
adab
   вежливость; воспитанность; учтивость; приличие, приличис; \~ saqlamoq соблюдать приличие.\~ bozorda sotilmas посл. учтивость не продаётсс на базаре.

adabiyot
   литература; // литературнс‹й; o'zbek \~i узбекскас литература, tavsiyya etilgan \~ рекомендованнас литература; \~ to'garagi литературнс‹й кружок.

adabiyotshunos
   литературовед.

adabiyotshunoslik
   литературоведение.

adabiy
   литературнс‹й.\~ til литературнс‹й сзс‹к.

adabli
   воспитаннс‹й, вежливс‹й.

adabsiz
   невоспитаннс‹й, невежливс‹й; // невежа,

adash
   тёзка.

adashmoq
   заблудитьсс, сбитьсс с пути; заблуждатьсс, ошибатьсс; спутать, перепутать.

adashtirmoq
   сбивать с пути, заставлсть заблудитьсс; вводить в заблуждение, путать, сбивать (кого-л. с толку, со счета).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:38:15
adyol
   одесло

adir
   холм.

administrativ
   административнс‹й.

ado
   1. исполнение; завершение, окончание, \~ bo'lmoq завершатьсс, кончатьсс, исчерпс‹ватьсс, иссскать, перен. изводитьсс, мучатьсс, обессилеть. \~ qilmoq, \~ etmoq 1) исполнсть, вс‹полнсть, завершать, biz o'z burchimizni \~ etamiz мс‹ вс‹полним свой долг;
   2. перен. изводить, мучить, уничтожать.

adovat
   вражда, враждебность; неприсзнь; злоба.

adovatli
   враждебнс‹й ; неприсзненнс‹й; ненавидсс‰ий, злобнс‹й.

adolat
   справедливость, правосудие \~ bilan справедливо.

adolatli
   справедливс‹й; праведнс‹й.,

adolatsiz
   несправедливс‹й; неправеднс‹й.

ayov
   пос‰ада, жалость.\~ bermay не давас пос‰адс‹; беспос‰адно, безжалостно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:40:39
ayovsiz
   беспос‰аднс‹й; безжалостнс‹й; жестокий; // беспос‰адно, безжалостно, жестоко

ayoz
   мороз, холод, стужа; // морознс‹й, холоднс‹й, студенс‹й; сснс‹й и морознс‹й; \~li kun сснс‹й морознс‹й день.

ayol
   женс‰ина, перен. жена.

ayon
   сснс‹й, очевиднс‹й, свнс‹й, известнс‹й; // ссно, очевидно, свно известно, bu hammaga\~ сто всем известно.\~ bo'lmoq стать свнс‹м, очевиднс‹м, сснс‹м, стать известнс‹м.

ajab
   удивительнс‹й, изумительнс‹й, поразительнс‹й; страннс‹й; // удивительно, изумительно, поразительно, странно \~ bo'ldi так тебе ( ему и т.д.) и надо!, \~ qil(ib) di он правильно поступил, он хорошо сделал!

ajablanarli
   удивительнс‹й, изумительнс‹й., удивительно, изумительно.

ajablanmoq
   удивлстьсс, изумлстьсс.

ajablantirmoq
   удивлсть, поражать, изумлсть,

ajabo
   межд. восклияание вс‹ражаюс‰ие изумление, удивление, vo ajabo! удивительно! поразительно! изумительно!

ajal
   смерть, кончина; смертнс‹й час; \~ i yetdi настал его смертнс‹й час.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:42:22
ajdar(ho)
   дракон.

ajib
   1. удивительнс‹й, поразительнс‹й, изумительнс‹й, чудеснс‹й; // удивительно, поразительно, изумительно, чудесно;
   2. страннс‹й, диковиннс‹й, странно, диковинно;
   3. интереснс‹й, любопс‹тнс‹й; // интересно, любопс‹тно.

ajin
   морс‰ина, морс‰инс‹; \~ bosgan покрс‹тс‹й морс‰инами, морс‰инистс‹й.

ajina
   злой дух, не чистас сила

ajnabiy
   иностраннс‹й, чужеземнс‹й; // иноземея, иностранея, чужеземея, чужестранея.

ajoyib
   1. удивительнс‹й, поразительнс‹й; изумительнс‹й, замечательнс‹й; прекраснс‹й, чудеснс‹й; удивительно, поразительно; изумительно, замечательно; прекрасно, чудесно;
   2. занимательнс‹й, интереснс‹й, любопс‹тнс‹й, занимательно, интересно, любопс‹тно; \~ish любопс‹тное дело; \~ voqea интереснс‹й случай.

ajralish
   1. разлука, расставание;
   2. развод;
   3. распад, разложение; suvning vodorod va kislorodga \~ i разложение, водс‹ на водород и кислород; расхождение.

ajralmas
   1. неотделимс‹й, неразделимс‹й, неразрс‹внс‹й, неотъемлемс‹й;
   2. неразлучнс‹й \~ do'stlar не разлучнс‹е друзьс.

ajralmoq
   1. отделстьсс, разделстьсс, разъединитьсс;
   2. разводитьсс, расходитьсс, (о супругах);
   3. лишатьсс, терсть; o'g'lidan \~ лишатьсс сс‹на, терсть сс‹на;
   4. вс‹делитьсс: отличатьсс, o'tkir zehni bilan u boshqalar orasida ajralib turar edi своей сообразительность, смс‹шленостью он отличалсс от других.

ajratmoq
   отделсть, разделсть, разъединсть; очис‰ать; tuxumning po'stini \~ очистить сйяо от скорлупс‹; отличать, различать, yaxshi-yomonni \~ отличать хорошее от плохого, разъединсть, разлучать; разнимать (дерус‰ихсс); разводить (супругов); вс‹делсть (средства); отбирать, перебирать, вс‹бирать (картошку); разлагать (на составнс‹е части)
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:44:26
aza
   траур; \~ tugmoq бс‹ть в трауре.

azalgi
   исконнс‹й, древний; давний, давнишний; извечнс‹й; допотопнс‹й,

azalda
   раньше, прежде.

azaldan
   издавна, с тех пор; испокон веков.

azamat
   молодея, удалея, бравс‹й, доблестнс‹й; силач, здоровск // могучий, мос‰нс‹й, сильнс‹й, здоровеннс‹й; перен. громаднс‹й, огромнс‹й, гигантский.

aziz
   1. дорогой, милс‹й, уважаемс‹й, почитаемс‹й; jondan \~ дороже души, дороже жизни;
   2. перен. драгояеннс‹й, яеннс‹й, редкостнс‹й; o'rta osiyoda suv juda \~ в Средней Азии вода ни вес золота (очень яенна).

azim;
   3. большой, огромнс‹й;
   2. великий; daryoi \~ великас река.

azob
   мучение, мука; страдание; пс‹тка, истсзание; \~ bermoq мучить, истсзать (кого-л.): \~ yemoq \~ tortmoq, \~ chekmoq испс‹тс‹вать мученис, страданис; мучитьсс, страдать.

azoblamoq
   мучить, истсзать.

azoblanmoq
   1. мучитьсс, страдать;
   2. бс‹ть мучимс‹м; подвергатьсс пс‹ткам.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 05:58:05
azon
   разг. раннее утро; \~ da рано утром, спозаранку.

azonlab
   нареч. ранним утром, рано; спозаранку.

ayb
   1. вина, провинность, проступок; o'z \~ ini bo'yniga olmadi он не признал своей винс‹, он не признал себс виновнс‹м; \~ ini ochib tashlamoq разоблачить (кого-л.); avval o'z \~ingni bil, keyin boshqadan kul погов. сперва в своих грехах покайсс, а после над чужими потешайсс;
   2. изъсн, недостаток, порок, дефект; \~ ini yashirmoq скрс‹вать чьи-л. недостатки;
   3. стс‹д, позор; so'raganning \~i yo'q погов. спрашивать \~ не позор, спрос
   не беда; \~ emasmi? не стс‹дно ли? \~ ga qo'shmaysiz извините, простите.

aybdor
   1. виновник; // виновнс‹й, виноватс‹й;
   2. обвинсемс‹й, подсудимс‹й.

ayblamoq
   1. обвинсть, винить;
   2. находить недостатки, дефектс‹.

ayblanmoq
   обвинстьсс, бс‹ть обвинсемс‹м.

ayblanuvchi
   обвинсемс‹й; \~ ayol обвинсемас.

ayblash
   обвинение; // обвинительнс‹й; \~ hukmi юр. обвинительнс‹й приговор.

ayblov
   обвинение; // обвинительнс‹й.

ayblovchi
   обвинитель; // обвинсюс‰ий; davlat \~ si государственнс‹й обвинитель; \~ hujjat обвинительнс‹й документ
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 06:12:25
aybnoma
   обвинительное заключение, обвинительнс‹й акт.

aybsiz
   1. невиннс‹й, невиновнс‹й;
   2. лишеннс‹й дефектов, недостатков, изъснов; безупречнс‹й, безукоризненнс‹й.

ayvon
   айван, веранда, терраса (при доме); навес.

ayyor
   хитрея, плут, симулснт; // хитрс‹й, лукавс‹й; ловкий,

ayyorlik
   хитрость, лукавство, симулсяис \~ qilmoq хитрить, лукавить.

ayil
   подпруга.

ayirbosh
   обмен, мена, \~ qilmoq обменивать, производить обмен.

ayirish
   вс‹читание; разделение, разделительнс‹й.

ayirma
   различие, разнияа; мат. разность.

ayirmoq
   различать, отличить; разделить; отделсть, вс‹делсть; разлучать; разводить; разъединсть; отнимать, лишать; мат. вс‹читать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:09:06
ayiruv(chi)
   разделительнс‹й \~ bog'lovchi (si) грам. разделительнс‹й союз.

ayiq
   медведь; // медвежий, urg'ochi \~ медведияа, \~ bolasi медвежонок.

aylana
   круг, окружность, круговой, окружнс‹й, \~ ichiga kvadrat chizmoq вписать квадрат в окружность.

aylanish
   врас‰ение, кружение; преврас‰ение; suvning bug'ga \~ i преврас‰ение водс‹ в пар; haroratning ma'lum miqdorga yetishi bilan suv bug' yoki muzga \~ i mumkin при достижение определённс‹х температур вода может преврас‰атьсс в пар или лёд, оборот, g'ildirakning \~ i оборот колеса.

aylanma
   1. водоворот;
   2. круг, кольяо; // круговой, кольяевой, врас‰ательнс‹й; окружной \~ yo'l окружнас ( кольяевас ) дорога.

aylanmoq
   кружитьсс, врас‰атьсс, вертетьсс;
   2. преврас‰атьсс, suv muzga aylandi вода превратилась в лёд;
   3. обходить, объезжать, бродить, побродить, u atrofni aylanib chiqdi он обошёл окрестности, shaharni aylanib kelaylik давайте пройдёмсс (прогулсемсс) по городу, uning boshi aylandi у него закружилась голова.

aylantirmoq
   1. кружить, крутить, врас‰ать, вертеть;
   2. преврас‰ать, превратить, преобразовс‹вать;
   3. переворачивать, перевёртс‹вать;
   4. водить (кого-л. где-л.), вс‹гуливать; bolani aylantirib keling поведите ребёнка погулсть, погулсйте с ребёнком, birovning boshini \~ морочить кому либо голову.

aynan
   нареч. точь-в-точь, в точности; как в подлиннике, дословно, точнс‹й.

ayni
   точно такой же; тот же самс‹й; как раз; именно, самс‹й что ни на есть подходсс‰ий; настосс‰ий.

aynimoq
   1. вс‹горать, вс‹яветать, линсть, менсть явет;
   2. портитьсс, разлагатьсс; ухудшатьсс, вс‹рождатьсс; kartoshka

aynibdi
картофель вс‹родилсс;
   3. раздумать, передумать, нарушать слово, отказатьсс от прежнего решенис, или намеренис, havo aynidi погода испортилась.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:10:03
aynitmoq
   1. вс‹зс‹вать изменение явета чего-л;
   2. разлагать, портить, ухудшать;
   3. отговаривать, разубеждать; ko'nglini \~ вс‹зс‹вать тошноту, fe'lning \~ расстраиватьсс.

ayniqsa
   нареч. особенно, в особенности; bugun odam \~ ko'p bo'ldi сегоднс бс‹ло особенно много народу.

ayrilish
   1. разлука, разъединение;
   2. развилка; yo'lning \~ ida на развилке дороги, лишение.

ayriliq
   разлука; расставание.

ayrilmoq
   отделитьсс, обособлстьсс, изолироватьсс; расставатьсс, разлучатьсс; разъединитьсс; лишатьсс, терсть; bor-yo'g'idan \~ лишатьсс всего.

ayriluvchi
   мат. вс‹читаемое.

ayrim
   отдельнс‹й, раздельнс‹й, отдельно, раздельно, \~ хона отдельнас комната, \~ отдельно раздельно, har birini \~ - \~ qo'ying поставьте каждого в отдельности, особс‹й, особеннс‹й; особо, bu masala \~ сто особс‹й вопрос.

aytarli
   вводн. сл. такой, о котором стоит поговорить, ос‰утимс‹й, значительнс‹й.

aytganday
   вводн. сл. кстати к слову сказать, между прочим, впрочем, как (он, она и т.п.) сказал; afandi \~ как сказал Афанди, sen\~ qildim с сделал так как тс‹ сказал.

aytgandek
   см. aytganday.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:11:47
aytilish
   произношение, bu so'zning \~ i qanday bo'ladi? Как произношение стого слова?

aytilmoq
   назс‹ватьсс, именоватьсс; говоритьсс; утверждатьсс; указс‹ватьсс; aytilgan so'z - otilgan o'q посл. (букв. Сказанное слово - вс‹пус‰еннас стрела) слово, не воробей, вс‹летит, не поймаешь.

aytish
   произношение; сказать, говорить, bu gapni unga \~ kerakmikan? Аадо ли ему говорить об стом? \~ ga oson, qilish qiyin сказать легко , сделать трудно, \~ laricha как говорст, говорст.

aytishmoq
   1. состсзатьсс в красноречии, остроумии или в пенни;
   2. спорить; ссоритьсс, пререкатьсс.

aytmoq
   сказать, говорить; рассказс‹вать; звать, приглашать; do'stlaringni to'yga

aytdingmi
? Тс‹ пригласил друзей на свадьбу? назс‹вать, именовать; otingni ayt назови своё имс, uzr \~ извинстьсс, просить извинение, ashula\~ петь песню.

aysh
   наслаждение, удовольствие; \~ surmoq жить в своё удовольствие, блаженствовать, \~ qilmoq наслаждатьсс, блаженствовать.

ayg'oqchi
   лазутчик, шпион; доносчик.

aka
   брат (старший)
   aka (вежливое обрас‰ение к старшему); sobir \~ keldi пришёл Сабир ака.

akademik
   академический.

akillamoq
   ласть; перен. ругатьсс; врать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:14:53
akrobatik
   акробатический

aks
   отражение, отображение; suvda o'z \~ ini ko'rdi он увидел своё отображение в воде, обратнс‹й, противоположнс‹й, \~ i bo'ldi получилось на оборот, \~ holda в противном случае, упрсмс‹й, норовистс‹й; \~ bola упрсмс‹й ребёнок, \~ sado сто, отзвук, \~ etmoq отображатьсс, отражатьсс.

aksariyat
   большинство.

aksiga
   как назло, как нарочно; наоборот, вопреки.

aksincha
   наоборот, напротив.

aksirmoq
   чихать.

akslik
   упрсмство, несговорчивость.

aktyorlik
   профессис актёра; артистическас (актёрскас) дестельность; // актёрский.

aktivlashmoq
   активизироватьсс.

aktivlashtirmoq
   активизировать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:19:44
alahsimoq
   отвлекатьсс.

alahsitmoq
   отвлекать; gapga \~ отвлекать разговорами.

albatta
   конечно, разумеетсс; безусловно; непременно, обсзательно.

alvasti
   1. ведьма, злой дух, бес;
   2. перен. страшилис‰е.

alvido
   прос‰ай.

alvon
   1. алс‹й, срко-краснс‹й;
   2. кумач

aldamoq
   обманс‹вай, обмануть.

aldamchi
   обманс‰ик; // обманчивс‹й.

aldamchilik
   обман, жульничество; u \~ yo'liga o'tib olgan он перешёл на путь обмана.

aldanmoq
   1. обманутьсс;
   2. бс‹ть обманутс‹м.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:42:01
aldoqchi
   обманс‰ик, жулик, плут.

aldoqchilik
   обман, жульничество, плутовство.

aljimoq
   1. болтать, говорить ерунду;
   2. заговариватьсс.

alishmoq
   делать обмен, менсть, обменивать, обмениватьсс, переманиватьсс.

alishtirmoq
   менсть, обменивать.

alla
   1. межд. баю-бай;
   2. колс‹бельнас песнс; \~ aytmoq петь колс‹бельную песню, баюкать.

allavaqt
   позднее времс; поздно; \~ bo'lib qoldi времс уже позднее; \~ dan beri kelmaydi давно (или с давних пор) не приходит; \~gacha допоздна; \~ gacha suhbatlashdik мс‹ беседовали допоздна; \~ да поздно, в тёмнс‹й час; uyga \~ da qaytdim домой с вернулсс поздно.

allakim
   кто-то, некто.

allalamoq
   баюкать, убаюкивать.

allamahal
   см. allavaqt.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:45:25
allanarsa
   что-то, нечто.

allanecha
   1. сколько-то, несколько;
   2. довольно много.

allanima
   что-то, нечто.

allaqayerga
   куда-то.

allaqayerda
   где-то.

allaqayerdan
   откуда-то.

allaqaysi
   какой-то.

allaqanday
   1. какой-то;
   2. как-то.

allaqachon
   когда-то, давно, давнс‹м-давно; u \~ kelgan он давнс‹м-давно пришел (приехал).

allaqachongi
   давний, давнейший, допотопнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:48:25
allegorik
   аллегорический, аллегоричнс‹й.

almashish
   мена, обмен.

almashmoq
   менстьсс, обмениватьсс.

almashtirmoq
   менсть, обменивать.

alomat
   1. знак; признак, примета, отличительнас черта; sukut rozilik \~ i погов. молчание
   знак согласис; прекраснс‹й, отличнс‹й;
   2. перен., разг. чудной, страннс‹й, интереснс‹й; // чудеса; bu qanday \~?! что за чудеса?

aloqa
   1. свсзь, обс‰ение; отношение; телефон \~ si телефоннас свсзь; \~ bog'lamoq устанавливать свсзь; \~ da bo'lmoq иметь свсзь (с кем-л.);
   2. отношение, касательство; buning men-ga \~ si yo'q а сто менс не касаетсс.

aloqador
   свсзаннс‹й, имеюс‰ий свсзь; имеюс‰ий отношение.

aloqachi
   1. свсзист;
   2. свсзной.

alohida
   особс‹й; отдельнс‹й; // особо; отдельно.

amaki
   1. дсдс (по отяу);
   2. почтительное обрас‰ение к старшему мужчине.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:52:00
amakivachcha
   двоюроднс‹й брат; двоюроднас сестра (дети братьев отяа).

amal
   i дело, дестельность; действие, практика; \~ da на деле, на практике; \~ ga oshirmoq воплос‰ать, осус‰ествлсть, претворсть в жизнь; \~ ga oshmoq воплос‰атьсс, осус‰ествлстьсс, претворстьсс в жизнь,
   ii должность, чин; \~ dan tushirmoq снсть, сместить с должности; \~ dan tushmoq бс‹ть снстс‹м, смес‰ённс‹м с должности; \~dan foydalanmoq, злоупотреблсть служебнс‹м положением!

amaldor
   должностное лияо; чиновник.

amaliy
   практический; действеннс‹й; конкретнс‹й; \~ ish практическас работа.

amallamoq
   1. найти вс‹ход; уладить;
   2. изловчитьсс.

amalparast
   карьерист.

amalparastlik
   карьеризм.

amin
   увереннс‹й, убеждённс‹й.

amir
   1. ист. смир;
   2. повелитель, правитель.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:53:20
amirlik
   ист. смират;
   buxoro amirligi Бухарский смират.

amma
   тетс (по отяу).

ammavachcha
   двоюроднс‹й брат или сестра (дети сестёр отяа).

ammo
   союз противит, а, но; однако, хотс.

amr
   приказ, приказание, распорсжение, повеление; \~ qilmoq приказс‹вать, повелевать.

ana
   мест, вон; вот; \~ xolos! вот так штука! вот здорово! вот тебе на!; \~ u yerda вон там.

anavi
   мест, тот, вон тот.

analitik
   аналитический.

analogik
   аналогичнс‹й.

anatomik
   анатомический.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 07:59:33
angishvona
   наперсток.

anglamoq
   понимать; уразуметь; сознавать, постигать, смекать.

anglatmoq
   объсснсть, растолковс‹вать.

anglashilmovchilik
   недоразумение.

angraymoq
   удивлённо или растерснно смотреть; смотреть, разинув рот; недоумевать; терстьсс; опешить.

andava
   мастерок (инструмент штукатура).

andavalamoq
   1. штукатурить;
   2. перен. замазс‹вать (недостатки и т.п.).

andaza
   1. вс‹кройка;
   2. мера, мерка.

andisha
   1. благоразумие, осмотрительность; осторожность; предусмотрительность;
   2. деликатность, тактичность;
   3. стс‹дливость, совестливость.

andishali
   1. предусмотрительнс‹й; осмотрительнс‹й; благоразумнс‹й, рассудительнс‹й; осторожнс‹й;
   2. деликатнс‹й, тактичнс‹й, учтивс‹й;
   3. совестливс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 08:03:14
andishasiz
   1. безрассуднс‹й, неблагоразумнс‹й;
   2. бесяеремоннс‹й, нетактичнс‹й

anjir
   инжир, смоковнияа (дерево и плод); // инжирнс‹й.

anjom
   предметс‹ обихода, утварь; снарсжение, harbiy \~ военное снарсжение; оборудование, инвентарь.

aniq
   1. сснс‹й; чёткий, точнс‹й; отчётливс‹й, разборчивс‹й; очевиднс‹й; свнс‹й \~ vaqt точное времс;
   2. вернс‹й, достовернс‹й; // верно, достоверно; \~ ma'lumotlar достовернс‹е сведенис;
   3. определённс‹й, конкретнс‹й; // определённо, конкретно; \~ javob конкретнс‹й ответ; \~ bo'ldi вс‹сснилось, стало сснс‹м,

aniqlamoq
   уточнсть; вс‹сснсть; определсть; masalani \~ вс‹сснсть вопрос.

aniqlanmish
   грам., определсемое.

aniqlanmoq
   уточнстьсс, вс‹сснстьсс, определстьсс,

aniqliq
   точность; верность; определённость, конкретность; \~ fe'li грам., изъсвительное наклонение глагола.

aniqlovchi
   грам., определение; определительнс‹й; мат. определитель, детерминант.

anoyi
   простачок, наивнс‹й человек; u \~ emas он не из простачков.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 08:04:35
anonim
   аноним; // анонимнс‹й.

anor
   гранат (дерево и плод); гранатовс‹й.

antagonistik
   антагонистический.

antidemokratik
   антидемократический.

antizarralar
   античастияс‹.

antik
   античнс‹й.

antikommunistik
   антикоммунистический.

antimarksistik
   антимарксистский.

antimaterialistik
   антиматериалистический.

antipartiyaviy
   антипартийнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 08:54:19
antisanitar
   антисанитарнс‹м.

antifashist
   антифашист; антифашистский.

antiqa
   редкий, редкостнс‹й; стариннс‹й; перен. разг. дивнс‹й; прекраснс‹й, чудеснс‹й , перен. разг. страннс‹й, оригинальнс‹й, чуднс‹й.

ancha
   нареч. значительно, много; очень; порсдком, довольно, изрсдно; давно, долго; \~ kutdim с долго ждал; qachon kelding?
   ancha bo'ldi когда тс‹ пришёл?
   давно.

an'ana
   традияис,

an'anaviy
   традияионнс‹й.

anqaymoq
   удивлённо или растерснно смотреть (на что-л.), глазеть, тарас‰итьсс, зевать, недоумевать, опешить.

anqimoq
   благоухать, пахнуть.

anqov
   недогадливс‹й; ротозей, разинс.

anqovlik
   ротозейство;.\~ qilmoq ротозейничать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 08:54:56
anhor
   большой оросительнс‹й канал

apil-tapil
   наскоро, наспех.

arava
   арба; телега; воз; soyabon \~ крс‹тас арба, фургон; \~ngni tort убирайсс, ступай вон; o'z \~ ngni o'zing tort сам вози свой воз (живи своим трудом).

araz
   ссора, размолвка; обида; находсс‰ийсс в ссоре.

arazlamoq
   бс‹ть в ссоре (с кем-л.), обижатьсс (на кого-л.).

arazlashmoq
   поссоритьсс, бс‹ть в ссоре (друг с другом); дутьсс, обижатьсс (друг на друга).

arazchi
   обидчивс‹й.

aralash
   смешаннс‹й, перемешаннс‹й; разнороднс‹й; комбинированнс‹й; без разбора; смешанно, перемешано; \~ son мат. смешанное число.

aralashmaslik
   невмешательство.

aralashmoq
   смешиватьсс; перемешиватьсс; вмешиватьсс, соватьсс; gapga \~ вмешиватьсс в разговор; принимать участие (в чём-л.); бс‹ть причастнс‹м (к чему-л.), бс‹ть замешаннс‹м (в чём-л.); u nimagadir bu muhim tadbirga aralashmadi он почему-то не принимал участис в стом важном меропристии; обс‰атьсс; odamlarga aralashib yurmoq обс‰атьсс с людьми, бс‹ть обс‰ительнс‹м.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 08:55:33
aralashtirmoq
   смешивать, перемешивать; вмешиватьсс, соватьсс; впутс‹ватьсс, ular bu ishga meni aralashtirmadi они не допустили менс к стому делу; вмешивать, впутс‹вать; bu mojaroga meni aralashtirma не впутс‹вай менс в стот скандал

arang
   нареч. едва, еле-еле, кое-как; насилу, с трудом.

arafa
   канун; bayram \~ sida накануне праздника.

araq
   водка; // водочнс‹й.

araqxo'r
   пьснияа.

araqxo'rlik
   пьснство.

arbob
   дестель; davlat \~ i государственнс‹й дестель.

arz
   засвление (устное), устное изложение (сути дела, просьбс‹, жалобс‹ и т.п.); \~ qilmoq, \~ etmoq обрас‰атьсс с засвлением; жаловатьсс.

arzanda
   любимс‹й, дорогой (преимус‰ественно о детсх); любимчик, любимияа.

arzimas
   недостойнс‹й, нестосс‰ий; незначительнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 08:56:14
arzimoq
   стоить, бс‹ть достойнс‹м; u deputatlikka arziydi он достоин, бс‹ть депутатом.

arzonlashmoq
   удешевлстьсс, падать в яене.

arzonlashtirmoq
   удешевлсть, снижать яенс‹.

arzonchilik
   дешевизна.

ari
   оса, шмель; qizil (или qovoq) \~ шершень.

ariza
   письменное засвление

arimoq
   кончатьсс, иссскать, исчезать; chang aridi пс‹ль исчезла; uyingizdan farovonlik arimasin пусть не исчезает достаток в вашем доме.

aristokratik
   аристократический.

arifmetik
   арифметический.

ariq
   арс‹к, оросительнс‹й канал; канава; // арс‹чнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 09:02:32
armon
   неисполненное или неудовлетворённое желание; \~da qolmoq остатьсс не довольнс‹м по неисполнению, сожалеть о потерснном, \~dan chiqmoq удовлетворстьсс исполнением заветного желанис, желанис, недостигнутас яель;

arpa
   счмень (растение и зерно); // счменнс‹й; ekkan arpa olar, bug'doy ekkan bug'doy olar посл., счмень посеешь
   счмень
   пожнешь, пшенияу посеешь
   пшенияу пожнёшь (что посеешь, то и пожнёшь).

arpapoya
   поле, засеснное счменем; стебель счменс.

arra
   пила.

arralamoq
   прсм, и перен. пилить, распиливать.

arslon
   лев; // львинс‹й.

artinmoq
   вс‹тиратьсс, утиратьсс.

artmoq
   вс‹тирать, обтирать, стирать, протирать; очис‰ать, чистить.

arxaik
   архаический, архаичнс‹й.

arxeologik
   археологический.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 09:03:03
archa
   арча, разновидность можжевельника; \~ bayrami ёлка (праздник)

archimoq
   обдирать (кору, шелуху, кожияу и т.п.), очис‰ать.

arqon
   аркан, верёвка; канат; веревочнс‹й, канатнс‹й.

arqonlamoq
   привсзс‹вать (скотину), свсзс‹вать арканом.

arg'imchoq
   качели; \~ uchmoq качатьсс на качелсх.

asab
   нерв, нервс‹; // нервнс‹й; \~ga tegmoq действовать на нервс‹ \~sistemasi нервнас система; \~ kasalliklari нервнс‹е болезни.

asabiy
   нервнс‹й, нервознс‹й, раздражительнс‹й; \~ kasalliklar нервнс‹е болезни; \~ odam раздражительнс‹й человек.

asabiylanmoq
   нервничать, стать нервнс‹м; раздражатьсс.

asabiylantirmoq
   нервировать, раздражать,

asabiylashmoq
   становитьсс все более раздражительнс‹м, нервнс‹м; нервничать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 09:03:48
asabiylik
   нервность, нервозность, раздражительность,

asal
   мёд; // медовс‹й.

asalari
   пчела; // пчелинс‹й; \~ uyasi улей.

asalarichilik
   пчеловодство.

asar
   i произведение, труд; сочинение, работа; san'at \~i произведение искусства; yosh rassomlar \~larining kurgazmasi вс‹ставка работ юнс‹х художников; ilmiy \~ научнс‹й труд.
   ii 1 след, отпечаток, печать: \~ ham qoldirmay не оставив ни следа;
   2. действие, воздействие, влисние; \~ qilmoq оказс‹вать влисние, воздействовать.

asbob
   инструмент; прибор; принадлежность; орудие; инвентарь; оборудование; предмет, вес‰ь, утварь, ro'zg'or \~lari домашнсс утварь

asbobsozlik
   приборостроение; // приборостроительнс‹й; \~ zavodi

asil
   настосс‰ий; натуральнс‹й; \~ shohi натуральнс‹й шёлк, драгояеннс‹й; \~ tosh драгояеннс‹й камень.

asir
   пленник, пленнс‹й; \~ tushmoq попасть в плен; \~ olmoq взсть в плен; \~ etmoq 1) пленить; 2) перен. чаровать; \~ bo'lmoq 1) бс‹ть пленённс‹м; 2) перен. бс‹ть очарованнс‹м.

asira
   пленнияа, невольнияа.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 09:04:52
asirlik
   плен, неволс.

askar
   воин, армеея; солдат; oddiy \~ рсдовой: piyoda \~ пехотинея; qizil \~ ист. красноармеея.

askiya
   острота, остроумнас шутка, сказаннас скспромтом. (Обс‹чно построеннас на игре слов); \~ aytishmoq, \~ qilmoq состсзатьсс в остроумии.

asl
   сус‰ность, суть; сус‰ество; начало; корень, основа; основание; \~i оригинал; подлинник: \~ nusxa подлинник, оригинал; \~iga to'g'ri с подлиннс‹м верно; происхождение, род: настосс‰ий, подлиннс‹й, истиннс‹й, действительнс‹й; uning \~ ismi karim его настосс‰ее имс Карим.

asliy
   sifat грам. качественное прилагательное.

aslo
   нареч. вовсе, совсем; нисколько, совершенно, абсолютно; отнюдь; никогда,

asos
   основа; основание, qanday \~ga binoan? на каком основании? shuni \~ qilib olamizmi? примем ли сто за основу? \~ solmoq положить основу; \~ soluvchi основатель, основоположник, основоположник.

asosiy
   нареч. в основном.

asoslamoq
   обосновс‹вать, аргументировать, o'z xulosalaringizni faktlar bilan asoslang обоснуйте свои вс‹водс‹ фактами.

asoslanmoq
   обосновс‹ватьсс, аргументироватьсс, бс‹ть обосновс‹ваемс‹м, аргументируемс‹м, основс‹ватьсс, базироватьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 09:05:26
asosli
   обоснованнс‹й, аргументированнс‹й; основательнс‹й; \~ ravishda основательно, основательнс‹м образом.

asossiz
   необоснованнс‹й, неаргументированнс‹й; неосновательнс‹й; \~ ravishda основательно, основательнс‹м образом.

asoschi
   основатель, основоположник.

asr
   век, столетние; споха.

asramoq
   содержать; воспитс‹вать, вс‹рас‰ивать, беречь, сохрансть.

asrandi
   воспитанник, приёмс‹ш; // приёмнс‹й.

asrdosh
   современник; bizning \~larimiz наши современники.

assalom
   здравствуйте.

asta
   тихо, потихоньку; медленно; неторопливо; \~gina тихонько;
   2. осторожно.

astalik
   медлительность, неторопливость; \~ bilan медленно, неторопливо; осторожно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 09:06:04
astar
   подкладка (одесла, одеждс‹ ).

astoydil
   искренне, от всего сердяа; по-настосс‰ему; добросовестно, честно.

astronomik
   астрономический.

atayin
   умс‹шленно, нарочно, намеренно, спеяиально.

ataylab
   см. atayin.

atala
   мучнас похлебка, болтушка; \~dan tish sinibdi посл. от аталс‹ (похлёбки) зуб сломалсс (когда счастье отвернулось; от киселс ломаютсс зубс‹).

atalmoq
   именоватьсс, назс‹ватьсс, bu yer nima deb ataladi? как назс‹ваетсс ста местность?; предназначатьсс; освсс‰атьсс.

atamoq
   м именовать, назс‹вать; предназначать, посвсс‰ать.

ateistik
   атеистический,

atigi
   только, лишь, всего-навсего.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 20 Yanvar 2009, 09:07:01
atir
   духи, одеколон; \~ sepdi он надушилсс.

atirgul
   роза; // розовс‹й; \~ butasi розовс‹й куст.

atlas
   i атлас (географическас карта).
   ii атлас (сорт шелковой материи).

atletikachi
   атлет.

atov-gap
   грам. назс‹вное предложение.

atrof
   окрестность; окружность (чего-л.); окраина; \~ga qarang посмотрите вокруг; \~dan отовсюду, с окрестностей, со всех сторон; \~dan odamlar kela boshladi отовсюду стали приходить люди; \~ida 1 вокруг; uy \~ida daraxt ko'p вокруг дома много деревьев;
   2. около, приблизительно; bir tonna \~ida около тоннс‹; вокруг; около, приблизительно;

atrofli ravishda
   основательно, всесторонне.

attang(a)
   межд. как жаль! какас досада!

afandi
   уст. сударь, господин; Афанди или Аасриддин Афанди, Ходжа Аасриддин (широко известнс‹й мудрея, в восточнс‹х сказках и анекдотах);
   3. перен. чудак, простак.
avf
прос‰ение, извинение.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:18:27
afzal
   лучший, предпочтительнс‹й;

afsona
   легенда; миф; сказка; перен. вс‹мс‹сел; фантазис, небс‹лияа.

afsonaviy
   легендарнс‹й; мифический; сказочнс‹й, перен. вс‹мс‹шленнс‹й.

afsus
   сожаление; огорчение; досада, межд. увс‹!, жаль!, ах!

afsuslanmoq
   сожалеть, сокрушатьсс.

aft
   лияо, физиономис; внешность, облик; uning \~i menga yoqmadi его внешность мне не понравилась; \~ing qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama посл. на зеркало нечего пенсть, коли рожа крива.

afyun
   опиум, опий; // опиумнс‹й; опийнс‹й.

axborot
   известие, сообс‰ение; информаяис; // информаяионнс‹й.

axir
   наконея, в коняе коняов; же, ведь, разве, \~ u ogohlantirgan edi-ku он же ведь предупреждал: shunday emasmi \~? разве не так?

axlat
   отбросс‹, сор, мусор; нечистотс‹; // мусорнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:19:22
axloq
   нравственность, мораль, стика; поведение.

axloqiy
   нравственнс‹й, стический, моральнс‹м; \~ masalalar нравственнс‹е вопросс‹.

axloqli
   нравственнс‹й, придерживаюс‰ийсс правил морали, стики; благовоспитаннс‹й; \~ bola благовоспитаннс‹й ребёнок.

axloqlilik
   нравственность; благовоспитанность.

axloqsiz
   безнравственнс‹й, аморальнс‹й; распушеннс‹й; невоспитаннс‹й.

axloqsizlik
   безнравственность, аморальность, распус‰енность; невоспитанность.

axtarmoq
   искать, разс‹скивать; axtargan topar кто ис‰ет, тот найдет .

achimoq
   киснуть, прокисать, прогоркнуть.

achinarli
   прискорбнс‹й; достойнс‹й сожаленис; жалкий;

achinmoq
   жалеть; сожалеть; сочувствовать; горевать, скорбеть, огорчатьсс, болеть душой.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:20:38
achitmoq
   квасить, заквасить; с‰ипать, жечь sovuq yuzimni achitayapti мороз с‰иплет лияо; achitib gapirmoq говорить колко (сзвительно); miyani \~ 1) морочить голову; 2) доводить до отупенис.

achishmoq
   с‰ипать, гореть, ос‰ус‰ать, жжение, резь qalampirdan og'zim achishayapti от перяа у менс горит во рту, yuragi (или ichi) achishadi он болеет душой (за кого-что л,), ему жаль (кого-что-л.).

achishtirmoq
   жечь, с‰ипать (о кислоте, лекарствах, едких, острс‹х вес‰ествах, холоде и т.д.)

achchiq
   горький; // горечь; // горько, \~ qalampir горький перея; shirin yolg'ondan \~ haqiqat yaxshi посл. лучше горькас правда, чем сладкас ложь;
   ни \~ kesar погов. горькое превозмогаетсс горьким (клин клином вс‹шибают); кислс‹й; // кислота, кислинка; \~ anor кислс‹й гранат: \~ so'zli едкий, сварливс‹й; \~chuchuk салат; dunyoning \~-chuchugini ko'rgan kishi человек, видавший вилс‹; achchig'ini chiqarmoq разозлить, сердить, вс‹водить из себс.

achchiqlanmoq
   сердитьсс, гневатьсс, злитьсс.

achchiqlantirmoq
   злить, сердить, гневить.

achchiqlashmoq
   ссоритьсс; поссоритьсс.

ashaddiy
   злейший, засдлс‹й; лютс‹й, срс‹й; \~ o'yinchi засдлс‹й игрок; \~ dushman злейший враг.

ashyo
   вес‰и, веешь, предмет.

ashula
   песнс // песеннс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:21:29
ashulachi
   певея; вокалист; песенник; певчий; \~lar xori ,хор певчих.

a'lo
   отличнс‹й; // отлично; вс‹сшим, лучший (по качеству);

a'lochi
   отличник.

ayamoq
   жалеть; с‰адить; беречь, оберегать;

ayanch
   жалкий, вс‹зс‹ваюс‰ий сожаление; // жалость.

ayanchli
   жалкий; жалостнс‹й; // жалко, жалостно,

aqalli
   нареч. по меньшей мере, по крайней мере; хотс бс‹; даже.

aql
   ум, разум, рассудок; интеллект, \~ga sig'maydigan немс‹слимс‹й; баснословнс‹й, умопомрачительнс‹й; \~iga kelmoq образумитьсс; \~dan ozmoq терсть рассудок; \~ yoshda emas, boshda посл., ум не в летах, а в голове.

aqlli
   умнс‹й, разумнс‹й; смс‹шлёнс‹й; понстливс‹й \~ o'zini ayblar, aqlsiz - do'stini посл., умнс‹й себс винит, глупс‹й друга.

aqlsiz
   без ума; // безумнс‹й; глупс‹й, неразумнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:22:20
aqlsizlik
   глупость; безумие; \~ qilmoq, делать глупости, поступать безумно.

ag'darilmoq
   переворачиватьсс; опрокидс‹ватьсс; сваливатьсс; вс‹ворачиватьсс, перелияовс‹ватьсс, бс‹ть вс‹ворачиваемс‹м, перелияовс‹ваемс‹м; свергатьсс, низвергатьсс, бс‹ть свергаемс‹м, низвергаемс‹м.

ag'darmoq
   переворачивать; опрокидс‹вать; сваливать; вс‹ворачивать; перелияовс‹вать; свергать, низвергать.

ag'dar-to'ntar
   переворот; беспорсдок; \~ qilmoq совершать переворот; переворачивать, устраивать беспорсдок.

ag'anamoq
   валстьсс; сваливатьсс; опрокидс‹ватьсс.

ag'anatmoq
   валсть сваливать; опрокидс‹вать.

ahamiyat
   значение; важность

ahamiyatli
   имеюс‰ий значение; значительнс‹й, важнс‹й; сус‰ественнс‹й; // важно, сус‰ественно.

ahamiyatsiz
   не имеюс‰ий значенис, незначительнс‹й, неважнс‹й, несус‰ественнс‹й; // неважно, несус‰ественно.

ahvol
   положение, состосние; обстостельство; xalqaro \~ международное положение; moliyaviy \~ состосние финансов;
   2. состосние дел; самочувствие; \~ ingiz qalay? Как тс‹ поживаете? (как ваши дела? как ваше самочувствие?).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:23:31
ahd
   уговор; договор, соглашение; обет, обес‰ание

ahdlashmoq
   договариватьсс, заключать соглашение; совместно решать.

ahil
   дружнс‹й; / дружно; \~ yashamoq жить дружно, в согласии; \~ oila дружнас семьс.

ahillik
   единство; теснас дружба; дружба и согласие; \~ bilan дружно, согласно, в мире, в согласии.

ahl
   люди, круг людей; жители, обитатели, население;

ahmoq
   глупея, дурак; // глупс‹й, \~ bo'lmoq бс‹ть дураком, глупеть; \~ qilmoq дурачить, одурачить; \~ do'stdan
aqlli dushman yaxshi
умнс‹й враг лучше глупого друга.

ahmoqlik
   глупость;

ahmoqona
   глупо, по-дураяки // глупс‹й, дураякий; \~ qiliqlaringni qo'y! оставь свой глупс‹е вс‹ходки!

aholi
   население; жители.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:26:10
B harfi

bab-baravar
   совершенно равнс‹й, совершенно одинаковс‹й; совершенно равносильнс‹й; // поровну, совершенно одинаково, равно, равносильно; одновременно.

badavlat
   богатс‹й, зажиточнс‹й, состостельнс‹й; // богато, зажиточно; жить в достатке; \~yashamoq жить зажиточно.

badan
   тело; \~ tarbiya физкультура.

badarg'a
   изгнание; ссс‹лка, вс‹сс‹лка; \~ qilmoq ссс‹лать, вс‹сс‹лать (кого-л.).

badbashara
   некрасивс‹й, безобразнс‹й, уродливс‹й (о внешности человека).

badjahl
   сердитс‹й, злой, злюс‰ий; // злюка.

badjahllik
   злость, свирепость;

badiiy
   художественнс‹й; \~ adabiyot художественнас литература

badiiylik
   художественность.

badnom
   опороченнс‹й, опозореннс‹й, имеюс‰ий дурную славу; \~ bo'lmoq бс‹ть опозореннс‹м, бс‹ть опороченнс‹м; \~ qilmoq опозорить, обесчестить.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:26:50
badfe'l
   имеюс‰ий плохой характер; \~ odam человек, имеюс‰ий плохой характер.

bayon
   изложение; \~ yozmoq писать изложение; \~ qilmoq, \~ etmoq излагать, повествовали.

bayonot
   засвление; сообс‰ение; коммюнике.

bajarilish
   исполнение, вс‹полнение; ishning \~i исполнение работс‹; bu ish tezda \~i kerak ста работа должна бс‹ть вс‹полнена срочно.

bajarilmoq
   исполнитьсс, вс‹полнстьсс,

bajarish
   исполнение, вс‹полнение; // исполнсть, вс‹полнсть; rejani \~ har kimning burchidir вс‹полнение плана
   обсзанность каждого; rejani \~ kerak необходимо вс‹полнить план.

bajarmoq
   исполнсть, вс‹полнсть.

bajaruvchi
   исполнитель; // исполнсюс‰ий.

bajonidil
   с удовольствием, с полной готовностью (букв, душой и сердяем), охотно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:27:43
bazm
   пир, пиршество; вечеринка.

bazo'r
   нареч. едва, еле-еле; с.трудом, насилу u yukni \~ ko'tardi он с трудом поднсл груз.

bayram
   праздник;

bayroq
   знамс; флаг.

bayroqdor
   знаменосея.

bayt
   бейт (стих, состосс‰ий из двух полустиший).

baland
   вс‹сокий, возвс‹шеннс‹й, // вс‹соко, возвс‹шенно; // вс‹сота, вс‹шина, возвс‹шенность ; \~ bino вс‹сокое здание; \~ uchmoq вс‹соко летать; \~ ga chiqmoq поднстьсс на вс‹соту; \~ ruh bilan с воодушевлением: uning qo'li \~ ему везёт; громкий; // вс‹соко, сильно, громко; \~ ovoz вс‹сокий голос, сильнс‹й голос; \~ ovoz bilan chaqirdi позвал громким голосом, громко позвал, вс‹сокий, сильнс‹й, громкий;

balandlik
   вс‹сота; возвс‹шенность.

baliq
   рс‹ба; // рс‹бий; рс‹бнс‹й; \~ ovlamoq ловить, удить рс‹бу; рс‹бачить; \~ ovi рс‹бнас ловлс; \~ ovlovchi рс‹болов, рс‹бак; \~ moyi рс‹бий жир; \~ urug'i (или тухуми) икра (рс‹бьс).

baliqchi
   рс‹бак, рс‹болов; чайка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:28:29
baliqchilik
   рс‹боводство; рс‹боловство.

balki
   вводн. может бс‹ть; возможно, что; пожалуй; союз против, а, но, но и.

balli
   межд. браво; молодея; хвала; вот спасибо; так, правильно;

balo
   i беда, бедствие, несчастье, бич: напасть: \~ga uchramoq попасть в беду; har \~ni biladi он всё знает; har \~ bo'lsa ham во что бс‹ то ни стало.
   ii разг. ловкий, умелс‹й (о человеке)

baloxo'r
   паразит, дармоед, тунесдея.

balog'at
   совершеннолетне, возмужалость, зрелость;

balchiq
   грсзь (жидкас глинистас); ); \~ bilan davolash грсзелечение.

bamaylixotir
   нареч.спокойно, не спеша.

bamaslahat
   нареч. коллегиально, посоветовавшись.

bama'ni
   осмс‹сленнс‹й, разумнс‹й; содержательнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:29:08
bama'nilik
   осмс‹сленнс‹й, разумнс‹й; содержательнс‹й.

bamisoli
   как, словно, наподобие.

bangi
   наркоман.

band
   i занстс‹й; свсзаннс‹й; запертс‹й; забитс‹й; \~ bo'lmoq бс‹ть занстс‹м; \~ qilmoq занимать; загромождать.
   ii ручка, дужка, черенок; chelak \~ i душка ведра.

bandit
   бандит.

banditlik
   бандитизм.

bankrotlik
   банкротство.

baravar
   (barobar)
   равнс‹й, одинаковс‹й; \~ равно, одинаково; поровну; bu son u songa \~ сто число равно тому числу; hamma \~ bo'lib oldi все разделили поровну; наравне; вместе, совместно; shuning bilan \~ вместе с тем, нарсду (наравне) с стим; ikki \~ и два раза (вдвое); uch \~ katta в три раза (втрое) больше, наравне; вместе, совместно;

baravarlamoq
   равнсть, уравнивать, делать равнс‹м, одинаковс‹м.

baraka
   изобилие, обилие, достаток; продуктивность; перен. прок, толк.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:29:58
barakali
   1. обильнс‹й;
   2. продуктивнс‹й, производительнс‹й, даюс‰ий много.

barakalla
   межд. браво, молодея, молодчина.

barakasiz
   малопродуктивнс‹й, непроизводительнс‹й; мало даюс‰ий.

barvaqt
   нареч. 1. рано; пораньше; // ранний;
   2. заблаговременно, заранее; // заблаговременнс‹й.

barg
   лист (растение);

bardam
   бодрс‹й, здоровс‹й, крепкий; // бодро, крепко; \~ chol крепкий старик, o'zingizni \~ tuting держите себс бодро, крепитесь; \~ bo'lmoq бс‹ть бодрс‹м; \~ bo'ling (букв. будьте бодрс‹м) будьте здоровс‹.

bardamlik
   бодрость, свежесть.

bardosh
   терпение, вс‹носливость, вс‹держка; \~ qilmoq, \~ bermoq терпеть, вс‹носить; вс‹держать; устость; men og'ir qiynovlarga \~ berdim с вс‹держал тсжелс‹е пс‹тки.

bardoshli
   терпеливс‹й, вс‹носливс‹й, стойкий.

bardoshsiz
   нетерпеливс‹й; невс‹носливс‹й, нестойким.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:30:33
bari
   мест, собир. весь, всс, всё, все.

baribir
   все равно, всё одно, безразлично menga \~ мне всё равно, мне безразлично.

barkamol
   гармоничнс‹й, достигший полного развитис, зрелости; безукоризненнс‹й, совершённс‹й.

barmoq
   палея, bosh \~ большой палея; o'rta \~ средний палея.

barno
   статнс‹й, красивс‹й, стройнс‹й.

barobar
   см. baravar.

barpo
   : \~bo'lmoq воздвигатьсс, сооружатьсс, образовс‹ватьсс; создаватьсс; устанавливатьсс, \~qilmoq, \~etmoq создавать воздвигать устанавливатьсс; образовс‹вать.

barra
   сгнёнок; перен. молодой, нежнс‹й, свежий; \~piyoz молодой зеленс‹й лук.

bartaraf
   bo'lmoq улаживатьсс, разрешатьсс; \~ qilmoq, \~ etmoq улаживать, разрешать, преодолевать.

barcha
   мест. весь (весь, всё, все).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:31:25
barqaror
   устойчивс‹й, непоколебимс‹й, стойкий; // устойчиво, непоколебимо, стойко; \~ so'z birikmalari грам. устойчивс‹е словосочетанис; прочнс‹й, твёрдс‹й, крепкий; // прочно, твёрдо, крепко; \~ bo'lmoq прочно устанавливатьсс, укреплстьсс, утверждатьсс; \~ qilmoq прочно устанавливать, укреплсть, утверждать; // устойчиво, прочнс‹й, твёрдс‹й, крепкий; // прочно, твёрдо, крепко

barqarorlik
   устойчивость, непоколебимость, стойкость; прочность, крепость; постоснство.

barhayot
   живой, живус‰ий, здравствуюс‰ий.

barham
   : \~ bermoq прекрас‰ать; уничтожать; chekishga \~ berdim с бросил курить

bas
   бс‹ть равнс‹м; справитьсс (с кем-л.).

basavlat
   солиднс‹й; внушительнс‹й.

bastakor
   композитор.

bastalamoq
   сочинсть.

batamom
   нареч. полностью, яеликом; сполна, вполне, совсем; совершенно, окончательно.

batartib
   упорсдоченнс‹й, аккуратнс‹й; // аккуратно, по порсдку.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:32:18
batafsil
   подробнс‹й, обстостельнс‹й; // подробно, обстостельно.

battar
   нареч. 1. хуже;
   2. ес‰ё больше; undan ham \~ хуже того; ес‰ё хуже; \~ bo'l так тебе и
   надо (букв. пусть тебе станет ес‰ё хуже);
   3. ес‰ё больше; в большей степени; bola avvalgidan \~ yig'lay boshladi ребёнок заплакал пус‰е прежнего.

battol
   свирепс‹й, злой; своенравнс‹й; коварнс‹й.

battollik
   свирепость, злость; своенравие; коварство.

baxayr
   нареч. хорошо, к добру; oxiri \~ bo'lsin пусть всё кончитсс добром.

baxil
   1. жадина, скрсга, скупея; жаднс‹й, скупой;
   2. завистник; // завистливс‹й.

baxillik
   1. скупость, жадность;
   2. зависеть; \~ qilmoq скупитьсс, жадничать; завидовать.

baxt
   счастье, удача; фортуна;

baxtiyor
   1. счастливс‹й; // счастливея; // счастливо;
   2. радостнс‹й; // радостно,

baxtli
   счастливс‹й, удачливс‹й; // счастливея.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:33:05
baxtsiz
   несчастливс‹й, несчастнс‹й; // несчастливея.

baxtsizlik
   несчастье, беда.

baxshi
   сказитель, народнс‹й певея.

bachkana
   несерьёзнс‹й; несолиднс‹й.

bachkanalik
   мальчишество, ребсчество;

bashara
   1. лияо, физиономис;
   2. облик; внешность.

bashariyat
   книжн., человечество; люди.

basharti
   союз условн. если; в случае, если; при том условии, что...

bashorat
   1. радостнас, пристнас весть; доброе предзнаменование;
   2. пророчество, прозорливость
   \~ qilmoq предсказс‹вать, предвидеть.

bashoratli
   книжн. пророческий, прозорливс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:35:03
ba'zan
   нареч. иногда, иной раз, парой, времс от времени

ba'zi
   некоторс‹й

baqa
   лсгушка.

baqaloq
   человек полнс‹й, до невс‹сокого роста; коренастс‹й, толстск.

baqiriq
   крик, окрик, зов.

baqiroq
   громко кричать, орать, горланить; вопить.

baqirmoq
   крикун; // шумливс‹й, крикливс‹й,

baqirtirmoq
   заставлсть громко кричать, орать;

baqraymoq
   вс‹тарас‰ить, вс‹лупить глаза.

baquvvat
   1. сильнс‹й, крепкий; здоровеннс‹й;
   2. состостельнс‹й, зажиточнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:36:33
baquvvatlik
   1. мос‰ь, здоровье;
   2. прочность;
   3. сила, мос‰ность.

bag'ir
   (bag'ri)
   1. печень;
   2. перен. грудь, сердяе, душа u bolasini bag'riga bosdi она прижала ребёнка к груди;
   3. перен. объстие; bola onasining bag'riga otildi ребёнок бросилсс в объстис матери;
   4. лоно, склон; тог багри склон горс‹; bag'ritosh odam жестокосерднс‹й, бессердечнс‹й человек (букв, человек с каменнс‹м сердяем);
   3. перен. объстие;
   4. лоно, склон;

bag'ishlamoq
   1. дарить;
   2. посвсс‰ать (кому-л., чему-л. что-л.).

bag'ishlanmoq
   посвсс‰атьсс.

bahavo
   чистс‹й, свежий (о воздухе);

bahaybat
   1. ужасаюс‰ий, страшнс‹й;
   2. величественнс‹й; грандиознс‹й, огромнс‹й.

baham
   делить

baho
   1. яена; стоимость;2 опёнка.

bahodir
   богатс‹рь; храбрея; // храбрс‹й, отважнс‹й.

bahodirlik
   храбрость, отвага, смелость, удаль; геройство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:37:31
bahodirona
   храбро, по-богатс‹рски, мужественно, геройски, отважно; // храбрс‹й, богатс‹рски и, мужественнс‹й, геройский, отважнс‹й.

baholanmoq
   ояениватьсс, бс‹ть ояенённс‹м..

bahona
   повод, предлог (к чему-л.), оговорка; причина

bahonachi
   вс‹искиваюс‰ий отговорки, прибегаюс‰ий к отговоркам,

bahor
   весна; // весенний.

bahorgi
   весенний \~harakat kuzgi barakat погов. весенние трудс‹ приносст осенние плодс‹.

bahori
   сровой;

bahorikor
   1. богарнс‹й, неполивной;
   2. без яенс‹;
   3. без ояенки.

bahra
   1. польза, вс‹года;
   2. удовольствие, наслаждение \~ olmoq; \~ topmoq получать вс‹году; 2) получать удовольствие, наслаждатьсс.

bahs
   спор, полемика, дискуссис \~ ancha chuzildi спор продлилсс довольно долго; \~ qilmoq спорить, \~
bog'lamoq
, \~ o'ynamoq спорить, держать пари.

bahslashmoq
   спорить, дебатировать, дискутировать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:38:17
bahuzur
   нареч. 1. спокойно;
   2. легко; свободно bu ishni u \~ qila oladi сту работу он сделает свободно, без труда.

beadab
   1. невоспитаннс‹й, невежливс‹й, непочтительнс‹й, бестактнс‹й;
   2. неприличнс‹й,

beadablik
   1. невоспитанность, невежливость, непочтительность, бестактность;
   2. неприличность, непристойность.

beaql
   см. aqlsiz.

bebaho
   бесяеннс‹й, неояенимс‹й.

bebosh
   1. необузданнс‹й; непослушнс‹й, отбившийсс от рук;
   2. неорганизованнс‹й, недисяиплинированнс‹й.

beboshlik
   необузданность, самоволие; самоуправство; недисяиплинированность;

beva
   вдова; вдовея.

bevafo
   1. невернс‹й; не сдерживаюс‰ий обес‰анис;
   2. преходсс‰ий, мимолётнс‹й

bevafolik
   неверность, непостоснство, нарушение обес‰анис; измена
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:39:08
bevaqt
   1. преждевременнс‹й, безвременнс‹й; // преждевременно; безвременно;
   2. несвоевременнс‹й; // несвоевременно, не времс, скоропостижно.

bevosita
   непосредственнс‹й, прсмой; // непосредственно, прсмо.

begona
   чужой, посторонний;

begumon
   несомненнс‹й, не вс‹зс‹ваюс‰ий сомнений; // несомненно; без сомненис.

begunoh
   безгрешнс‹й; невиновнс‹й.

beda
   1. люяерна; // люяерновс‹й;
   2. клевер; // клевернс‹й.

bedavo
   1. неизлечимс‹й.

bedavolik
   1. неизлечимость;
   2. неисправимость, непоправимость.

bedana
   перепел, перепёлка; // перепелинс‹й.

bedapoya
   клеверное или люяерновое поле.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:40:36
bedarak
   без вести, безвестно; бесследно; // безвестнс‹й.

bejanjal
   без скандалов, без споров; спокойно; // спокойнс‹й.

bejiz
   неспроста, не зрс, недаром.

bejirim
   аккуратнс‹й, изсс‰нс‹й; // аккуратно, изсс‰но.

bez
   1. анат. железа;
   2. желвак;
   3. непослушнс‹й, упрсмс‹й

bezak
   украшение.

bezakli
   украшеннс‹й, имеюс‰ий украшенис.

bezalmoq
   украшатьсс, нарсжатьсс; оформлстьсс.

bezamoq
   нарсжать, украшать.

bezanmoq
   нарсжатьсс, украшатьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:41:28
bezarar
   1. безвреднс‹й, безобиднс‹й; // безвредно, безобидно;
   2. безубс‹точнс‹й; // безубс‹точно.

bezbet
   наглея; // наглс‹й, бесстс‹жий, нахальнс‹й.

bezbetlik
   наглость, бесстс‹дство.

bezgak
   малсрис, лихорадка; малсрийнс‹й.

bezdirmoq
   отбивать, охоту (к чему-л.); вс‹зс‹вать отврас‰ение (к кому-л. или к чему-л.).

bezillamoq
   побаиватьсс, опасатьсс повторенис непристностей, уже имевших

bezmoq
   терсть охоту (к чему-л.); чувствовать обрас‰ение (к кому-л. или чему-л.).

bezovta
   неспокойнс‹й; беспокойнс‹й; \~ bo'lmoq беспокоитьсс; \~ qilmoq беспокоить; kechiring, sizni \~ qildik извините, что мс‹ побеспокоили вас.

bezovtalangan
   обеспокоеннс‹й.

bezovtalanmoq
   беспокоитьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:42:26
bezovtalik
   1. беспокойство, чувство тревоги;
   2. непоседливость, беспокойнс‹й нрав.

bezor
   питаюс‰ий отврас‰ение (к кому-л. или чему-л.); undan hamma \~ он надоел, опротивел всем; \~ bo'lmoq испс‹тс‹вать отврас‰ение; \~ qilmoq надоедать, опротиветь, изводить.

bezori
   хулиган.

bezorilik
   хулиганство.

bezraymoq
   смотреть тупо или бессмс‹сленно;

beijozat
   см. beruxsat.

beihtiyor
   невольнс‹й; непроизвольнс‹й; машинальнс‹й; // невольно; непроизвольно; помимо своей волн; машинально.

bek
   i ист. 1. бек (1) титул знатного лияа; 2) правитель какой-л. административной местности в среднеазиатских ханствах в споху феодализма);
   2. составнас часть имён собственнс‹х мужских;
   3. присоединсетсс к мужским именам, придавас оттенок уваженис.
   ii разг. см. berk.

bekat
   место или пункт остановки транспорта (в дороге), остановка.

bekilmoq
   1. закрс‹ватьсс, затворстьсс, запиратьсс, eshikni bekiting закрс‹вайте дверь;
   2. прстать, укрс‹вать;
   3. перен. таить
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:44:07
bekinmachoq
   прстки (игра).

bekinmoq
   прстатьсс, укрс‹ватьсс.

bekitmoq
   1. закрс‹вать, затворсть, запирать;
   2. прстать, укрс‹вать;
   3. перен. таить,

bekor
   1. не имеюс‰ий дела; ничем не замстс‹й; празднс‹й; свободнс‹й; без дела, напраснс‹й, пустой, вздорнс‹й // напрасно, зрс, даром, попусту; \~ gap пустс‹е слова, ерунда, вздор, чепуха; \~ turish простой (в работе); \~dan hamma bezor погов. бездельника никто не любит; \~ qilmoq отменсть, аннулировать, упразднсть; увольнсть.

bekorchi
   1. бездельник;
   2. свободнс‹й, не занстс‹й делом; \~ vaqtim yo'q у менс нет свободного времени;
   3. пустой, вздорнс‹й, необоснованнс‹й; \~ gap пустой, необоснованнс‹й разговор, вздор.

bel
   i 1. талис; посснияа; // поссничнс‹й; xipcha \~ тонкас, гибкас талис; \~ bog'lamoq приниматьсс (за что-л.) с усердием; взстьсс (за работу); ishning \~iga tepmoq нанести серьезнс‹й ус‰ерб делу, служить серьёзной помехой делу;
   2. посс; поссной;
   3. седловина;
   4. середина.
   ii лопата.

belamoq
   1. привсзс‹вать (младеняа к колс‹бели);
   2. запачкать, замазать; обвалсть;
   3. одевать с головс‹ до ног, нарсжать.

belbog'
   посс, кушак из материи.

belgi
   1. знак, пометка; tinish \~lari грам. знаки препинанис, so'roq \~si грам. вопросительнс‹й знак;
   2. признак, примета;
   3. отметка;

belgilamoq
   1. устанавливать; намечать; определсть; назначать;
   2. отмечать, обозначать
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:45:24
belgili
   известнс‹й;

belgisiz
   необозначеннс‹й, без пометки, неизвестнс‹й.

bemaza
   1. безвкуснс‹й; невкуснс‹й;
   2. плохой; непристнс‹й;
   3. нелепс‹й, несуразнс‹й;
   4. неприличнс‹й, пошлс‹й; uning og'zi \~ он сквернослов.

bemalol
   нареч. спокойно; не торопссь;
   2. беспрепстственно, свободно, без затруднений;
   3. без стесненис, смело; sizga \~ bo'lsa если вас не затруднит

bemaslahat
   без совета, не посоветовавшись (с кем-л.)

bema'ni
   1. бессмс‹сленнс‹й, нелепс‹й; несуразнс‹й;
   2. глупс‹й, неразумнс‹й, \~ odam глупс‹й человек.

bema'nilik
   бессмс‹сленность; бессмс‹слияа; нелепость.

bema'nigarchilik
   нелепость; глупость,

bemaqsad
   бесяельнс‹й; // бесяельно; без яели.

bemahal
   1. не вовремс, несвоевременно в неурочное или позднее времс;
   2. безвременнс‹й, преждевременнс‹й, безвременно, преждевременно
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:46:02
bemor
   больной, хворс‹й; \~ ga qaramoq ухаживать за больнс‹м.

benasib
   обездоленнс‹й, обделённс‹й.

benihoya(t)
   очень, весьма, крайне, бесконечно, чрезвс‹чайно; // бесконечнс‹й, беспредельнс‹й, непомернс‹й.

benom
   без имени; // безс‹мсннс‹й.

benomus
   бесчестнс‹й, бесстс‹жий; / бесстс‹дник.

benuqson
   без недостатков \~do'st qidirgan do'stsiz qoladi. Лосл. кто ис‰ет друга, тот остаётсс без друга.

beozor
   1. безобиднс‹й, безвреднс‹й; кроткий; смирнс‹й;
   2. безболезненнс‹й; /безболезненно.

beor
   см. orsiz.

beparvo i
   беспечнс‹й, беззаботнс‹й; // беспечно; беззаботно;
   2. нерадивс‹й, халатнс‹й; // нерадиво, халатно.

beparvolik
   1. беспечность, беззаботность;
   2. нерадивость, халатность;
   3. равнодушие, безразличие, безучастность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:47:18
bepoyon
   необъстнс‹й, безграничнс‹й, беспредельнс‹й.

bepul
   1. бесплатнс‹й; // бесплатно;
   2. не имеюс‰ий денег без денег

berahm
   см.   rahmsiz.

beri
   1. нареч. сюда, \~ kel иди сюда;
   2. ста сторона;
   3.  послелог. 1) с (такого-то момента) в сочетании с соответствуюс‰ими словами; apreldan \~ (начинас) с апрелс; кechadan \~ со вчерашнего днс, кo'pdan \~ с давних пор; anchadan \~ уже давно, с давних пор; 2) о течение, в продолжение, на протсжении (каково-то периода, времени); besh кundan \~ в течение псти дней.

berilgan
   преданнс‹й, приверженнс‹й; увлечённс‹й; падкий (дo чего-л.); u fanga \~ odam он человек, приверженнс‹й науке; pulga \~ odam человек, падкий на деньги.

berilganlik
   приверженность, преданность.

berilmoq
   1. даватьсс, вс‹даватьсс, вручатьсс; подаватьсс; предоставлстьсс, dokladchiga bir soat vaqt beriladi докладчику даетсс одни час; kitob egasiga beriladi книга вручаетсс хозсину;
   2. отдаватьсс, предаватьсс, увлекатьсс; u musiqaga berildi он увлексс музс‹кой;
   3. придаватьсс, уделстьсс; bu masalaga katta e'tibor berildi стому вопросу придавалось большое значение;
   4. обрас‰ать, уделсть; bunga e'tibor berilsin обратить на сто внимание.

berk
   закрс‹тс‹й, запертс‹й; boshi \~ ko'cha тупик.

bermoq
   1. давать, вс‹давать, отдавать, подавать;
   2. сдавать;
   3. с деепр. на b (-ib) другого глагола bermoq, означает, что действие совершаетсс лияом не длс себс: u o'qib berdi он прочитал (длс кого-л.);
   4. с деепр. на a (-y) и другого глагола bermoq означает продолжение действис; u o'qiy berdi он продолжал (себе) читать;
   5. в сочетании с именами образует сложнс‹е глаголс‹; savol \~ задавать вопрос; javob \~ 1) отвечать, ответить; 2) давать разрешение на уход, отпускать (кого-л.); boy \~ проиграть; bardosh \~ вс‹держивать; xabar \~ сообс‰ать; talafot \~ нести потери.

beruxsat
   без разрешенис, без дозволенис; \~ kirilmasin! без разрешенис не входить!
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:48:07
besabr
   нетерпеливс‹й // нетерпеливо \~ bo'lmang не будьте нетерпеливс‹м, т. е. просвите терпение, наберитесь терпенис.

besabrlik
   нетерпеливость; \~ bilan kutaman буду ждать с нетерпением.

besaranjom
   1. беспорсдочнс‹й, хаотический, неубраннс‹й, неприбраннс‹й; // беспорсдочно, хаотически; хаотично;
   2. непоседливс‹й; суетливс‹й;
   3. встревоженнс‹й, обеспокоеннс‹й; // встревожено, беспокойно; \~ bo'lmoq

besaranjomlik
   1) приходить в беспорсдок; 2) суетитьсс, метатьсс; 3) тревожитьсс, беспокоитьсс; \~ qilmoq i) приводить в беспорсдок; 2) заставлсть суетитьсс, метатьсс; 3) тревожить, беспокоить,

besarishta
   1. беспорсдочнс‹й, запус‰еннс‹й (о хозсйстве);
   2. нерсшливс‹й.

besarishtalik
   1. беспорсдок, запус‰енность (о хозсйстве);
   2. нерсшливость.

beso'naqay
   1. неуклюжий, неловкий, неповоротливс‹й;
   2. грубс‹й.

beso'roq
   без спроса, без разрешенис; kitoblarni \~ olmang не берите книг без разрешенис.

bet
   1. лияо; с‰ека; \~ga aytmoq сказать в лияо;
   2. лияевас сторона или поверхность, suvning \~ ida на поверхности водс‹;
   3. странияа;
   4. сторона, daryoning narigi \~ida на той стороне реки

betayin
   1. неопределённс‹й, неизвестнс‹й; неопределённо, неизвестно;
   2. безалабернс‹й, неаккуратнс‹й, ненадежнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 08:50:23
betamiz
   1. недогадливс‹й, несообразительнс‹й;
   2. болван, балбес, балда.

betaraf
   нейтральнс‹й; воздержавшийсс, kim \~ ? кто воздержалсс? \~ bo'lmoq, \~ turmoq, воздерживатьсс (от участис); \~ qilmoq, нейтрализовать,

betaraflik
   нейтралитет, нейтральность.

betartib
   1. беспорсдочнс‹й, хаотический;
   2. не соблюдаюс‰ий, не признаюс‰ий порсдка, безалабернс‹й.

betashvish
   1. спокойнс‹й, тихий, мирнс‹й; // спокойно, тихо, мирно;
   2. беззаботнс‹й, беспечнс‹й; // беззаботно, беспечно.

betinim
   непрестанно, беспрерс‹вно; не покладас рук, без передс‹шки; // не знаюс‰ий отдс‹ха, неугомоннс‹й.

betlamoq
   сметь, осмеливатьсс, решатьсс (на что-л.).

betob
   больной;.

betoqat
   нетерпеливс‹й; беспокойнс‹й.

betoqatlik
   нетерпение, беспокойство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:00:02
betsiz
   бесстс‹днс‹й, бесстс‹жий, наглс‹й.

betsizlik
   бесстс‹дство, наглость.

beto'xtov
   см. to'xtovsiz.

befarzand
   бездетнс‹й; \~ o'tmoq прожить жизнь, не имес детей.

befarosat
   недогадливс‹й, несообразительнс‹й.

befarosatlik
   недогадливость, несообразительность,

befarq
   1. безразличнс‹й; // безразличии;
   2. неразборчивс‹й \~ kishi неразборчивс‹й человек.

befahm
   бестолковс‹й; непонстливс‹й; несообразительнс‹й.

befoyda
   1. бесполезнс‹й, напраснс‹й; // бесполезно, напрасно;
   2. неприбс‹льнс‹й, невс‹годнс‹й.

bexabar
   неосведомленнс‹й; несведус‰ий, незнаюс‰ий; u hamma narsadan \~ он ничего не знает
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:00:57
bexavotir
   безопаснс‹й, спокойнс‹й; // безопасно, спокойно.

bexatar
   безопаснс‹й, неопаснс‹й, нерискованнс‹й // безопасно, неопасно, без риска.

bexato
   безошибочнс‹й, точнс‹й, вернс‹й; // безошибочно, точно, верно.

bexosdan
   нареч. вдруг, неожиданно, внезапно.

bechora
   1. беднск;
   2. беднс‹й, неимус‰ий, несчастнс‹й, беспомос‰нс‹й; // беднсга, беднсжка.

besh
   псть; \~ enlik шириною в псть пальяев; \~ yillik пстилетка; // пстилетний; \~ baho пстёрка (ояенка), \~ (baho) olmoq получить пстёрку; \~ kunlik dunyo (букв, пстидневнас жизнь) недолговечное сус‰ествование; скоротечнас жизнь.

beshafqat
   безжалостнс‹й, жестокий; безжалостно, жестоко.

beshikast
   неповреждённс‹й, яелс‹й, невредимс‹й, без повреждений.

beshinchi
   пстс‹й.

beshov
   пстеро, впстером.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:01:43
beo'xshov
   несуразнс‹й, нескладнс‹й, неуклюжий; несуразно, неуклюже.

beqaror
   1. непостосннс‹й, неустойчивс‹й;
   2. непоседливс‹й, беспокойнс‹й (о человеке).

beqasam
   бекасам (полушёлковас материс кустарной вс‹делки с разнояветнс‹ми продольнс‹ми полосами, идус‰ас главнс‹м образом на узбекские халатс‹).

beqiyos
   1. не имеюс‰ий аналогии, несравнимс‹й; // несравнимо; несравненно;
   2. безмернс‹й, непомернс‹й; // безмерно, непомерно.

bequvvat
   бессильнс‹й, слабс‹й, хилс‹й.

bequvvatlik
   слабость, бессилие; хилость.

beg'alva
   спокойнс‹й, мирнс‹й; // спокойно, мирно, без ссор.

beg'am
   беспечнс‹й, беззаботнс‹й; // беспечно, беззаботно.

beg'amlik
   беспечность, беззаботность.

beg'araz
   бескорс‹стнс‹й; беспристрастнс‹й; бескорс‹стие, беспристрастно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:02:37
beg'arazlik
   бескорс‹стность; беспристрастность, объективность.

beg'ubor
   1. чистс‹й;
   2. перен. добрс‹й, простодушнс‹й (о человеке).

beg'uborlik
   1. чистота; прозрачность, ссность;
   2. перен. простодушие.

behad
   безграничнс‹й, беспредельнс‹й, безмернс‹й; // безгранично, беспредельно, безмерно; \~ xursandmiz мс‹ безмерно радс‹.

behalovat
   1. ͬне доставлсюс‰ий удовольствис, безрадостнс‹й;
   2. беспокойнс‹й, суетливс‹й.

behafsala
   равнодушнс‹й, нестарательнс‹й; // равнодушно, без старанис, без охотс‹

behi
   айва (дерево и плод); айвовс‹й,

behisob
   бессчётнс‹й, бесчисленнс‹й, несметнс‹й; // бессчётно, несметно.

behol
   бессильнс‹й, обессилевший, слабс‹й; // без сил, слабо.

behuda
   1. напраснс‹й; бесполезнс‹й; несбс‹точнс‹й; // напрасно, бесполезно; несбс‹точно;
   2. чепуха, ерунда, вздор, пустски, нелепость; // вздорнс‹й, пустой, нелепс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:03:50
behuzur
   чувствуюс‰ий себс плохо; \~ bo'lmoq чувствовать себс плохо, дурно, беспокойно; ko'ngli \~ bo'layapti ему не но себе, его тошнит.

behurmat
   неуважаемс‹й, неавторитётнс‹й; »–\~ qilmoq опозорить, ронсть (чей-л.) авторитет, просвлсть неуважение.

behush
   бесчувственнс‹й (обморочнс‹й); // без сознанис; \~ bo'lmoq лишатьсс чувств, терсть сознание, бс‹ть без сознанис, бс‹ть в обморочном состоснии.

bibliotekachi
   библиотекарь.

bigiz
   шило.

bidirlamoq
   1. бс‹стро говорить, тараторить;
   2. лепетать.

biz
   (bizlar) мест, мс‹ \~ ning наш, наша, наше, наши \~ning ko'chada ham bayram bo'lajak погов. будет и на нашей улияе праздник.

bizday
   как мс‹.

bizdek
   как мс‹.

bizillamoq
   жужжать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:06:57
bizniki
   мест, наш, наша, наше наши bu uy \~ сто наш дом; \~ ga keling приходите к нам (домой).

bizningcha
   по-нашему

bilaguzuk
   браслет.

bilak
   рука, (от кисти до локтс), предплечье

bilan
   1. послелог с, со, вместе, с; men akam \~ ishlayman с работаю с братом;
   2. союз и; oq \~ qora белое и чёрное, белое с чёрнс‹м.

bilar-bilmas
   наобум, не знал точно.

bilarmon
   1. знаюс‰ий, компетентнс‹й; // знаток;
   2. ирон. всезнайка.

bildirish
   1. извес‰ение; оповес‰ение; сообс‰ение;
   2. объсвление.

bildirmoq
   1. сообс‰ать; извес‰ать, уведомлсть, осведомлсть, доводить до сведенис, ставить в известность, объсвлсть; давать знать, hammaga majlis qarorini bildirdi он всем сообс‰ил решение собранис; majlis kunini bildirib qo'ymoq уведомить о дне собранис;
   2. открс‹вать (свой секретс‹, мс‹сли); вс‹давать;
   3. засвлсть, изъсвлсть, вс‹ражать;
   4. говорить, означать, свидетельствовать, показс‹вать
   5.объсснсть, научить; qarshilik \~ засвить протест

bilim
   знание, познание, kuch \~ da сила в знании.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:07:38
bilimdon
   знаюс‰ий, срудированнс‹й, сведус‰ий, образованнс‹й; // знаток.

bilimdonlik
   обладание знанисми, срудияис; \~ qilmoq ирон. мудрить, показс‹вать себс всезнайкой.

bilimli
   образованнс‹й, знаюс‰ий.

bilimsiz
   необразованнс‹й, незнаюс‰ий; // невежда, неуч

bilinmoq
   1. обнаруживатьсс; становитьсс известнс‹м; вс‹сснстьсс, вс‹свлстьсс;
   2. бс‹ть заметнс‹м, видимс‹м; бс‹ть ос‰утимс‹м; bilinar-bilinmas едва заметно; // едва заметнс‹й.

bilish
   1. умение;
   2. знание; познание; \~ nazariyasi теорис познанис; buni \~ kerak сто надо знать.

billur
   хрусталь; // хрустальнс‹й.

bilmoq
   1. знать, узнавать, познавать;
   2. чувствовать, сознавать; qo'lim og'riyotganini endi bildim с только теперь почувствовал, что у менс болит рука;
   3. уметь (после деепр. наст. вр. другого глагола); men buni qila bilaman с сумею сто сделать;
   4. предполагать, считать, принимать (о сочетании с глаголом deb) men uni do'st deb bilaman с считаю его другом.

binafsha
   фиалка; // фиолетовс‹й, лиловс‹й; \~ rang фиолетовс‹й или лиловс‹й явет.

bino
   здание, помес‰ение; постройка; \~ qilmoq строить, воздвигать; сооружать; создавать; \~ qo'ymoq 1) лелесть, холить; 2) слепо полагатьсс (на кого-л.).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:08:10
binoan
   послелог на основании (чего-л.); shunga \~ на основании стого; shu sababga \~ по стой причине.

binobarin
   союз подчинит. постому, следовательно.

binoyi
   хороший, подходсс‰ий; // хорошо, ничего, подходсс‰е.

binokor
   строитель; // строительнс‹й.

binokorlik i
   профессис (занстие) строителс;
   2. строительство, стройка; // строительнс‹й; \~ materiallari строительнс‹е материалс‹.

biografik
   биографический.

biologik
   биологический.

biofizik
   биофизический.

bioximik
   биохимический.

bir
   1. один, одна, одно; \~ marta один раз;
   2. некий, какой-то; один; \~ kishi кто-то, \~ nima de что-нибудь скажи.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:08:50
biram
   разг. очень, весьма, чрезвс‹чайно, так, настолько.

birato'la
   (siga) нареч. 1. сразу, разом; заодно;
   2. совершенно, совсем.

birvarakay
   (iga) сразу, за один приём; за один раз, за раз.

birga
   вместе, совместно, сообс‰а, sen bilan \~ вместе с тобой.

birgalashmoq
   соединстьсс, бс‹ть вместе; birgalashib yurmoq ходить вместе

birgalik
   совместность, \~-da совместно, сообс‰а; \~dagi совместнс‹й, обс‰ий; \~daraja грам. взаимно-совместнс‹й залог; \~ ergashish грам. соподчинение; \~ ergash gaplar грам. соподчинённс‹е придаточнс‹е предложенис.

birday
   нареч. 1. одинаково; равномерно, hammaga \~ qarang относитесь ко всем одинаково; равномерно; paxtamiz \~ o'smoqda наш хлопчатник растёт равномерно;
   2. постоснно, всегда.

birdam
   единодушнс‹й, солидарнс‹й.

birdamlik
   единодушие, солидарность; единство \~ bilan единодушно, солидарно.

birdan
   нареч. вдруг, сразу; внезапно; разом; \~ bir единственнс‹й; // единственно
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 21 Yanvar 2009, 09:09:27
birikish
   соединение; соединительнс‹й; \~ reaktsiyasi реакяис соединенис,

birikma
   1. хим. соединение;
   2. грам. сочетание; so'z \~si словосочетание

birikmoq
   объединстьсс, соединстьсс, сплачиватьсс.

biriktirmoq
   1. объединсть, соединсть;
   2. прикреплсть (кого-что-л. кому-чему-л.); til biriktirdingiz вс‹ сговорились, составили заговор; действовали заодно.

biriktiruv
   соединение; // соединительнс‹й; \~ bog'lovchisi грам. соединительнс‹й союз.

biriktiruvchi
   соединительнс‹й; \~ to'qima соединительнас ткань; \~lar грам. соединительнс‹е
союзс‹.

birin-ketin
   один за другим, друг за другом.

birinchi
   1. первс‹й:, \~ sinf первс‹й класс; \~dan во-первс‹х;
   2. впервс‹е, первс‹й раз; \~ eshitishim впервс‹е слс‹шу

birinchilik
   первенство; \~ni olmoq завоевать первенство

birkitilmoq
   прикреплстьсс; закреплстьсс, бс‹ть прикреплсемс‹м, закреплсемс‹м
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:45:03
birkitmoq
   прикреплсть, закреплсть.

birlashgan
   1. объединённс‹й, соединённс‹й; birlashgan millatlar tashkiloti Организаяис Объединённс‹х Ааяий \~ o'zar, birlashmagan to'zar посл. кто объединилсс преуспевает, кто уединилсс
   истлевает;
   2. единс‹й.

birlashma
   1. объединение; ассояиаяис;
   2. соединение.

birlashmoq
   объединстьсс, соединитьсс.

birlashtirmoq
   объединсть, соединить.

birlashuv
   объединение, единение; // объединсюс‰ий.

birlik
   1. единство, сличение; солидарность; kuch \~da в единении сила;
   2. грам. единственное число;
   3. единияа измеренис.

birma-bir
   по-одному.

birmuncha
   несколько

bir-necha
   несколько.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:45:43
birov
   некто, некий, кто-то, кто-либо, \~ keldi кто-то пришёл;
   2. один.

birodar
   1. брат;
   2. братея; друг, пристель, товарис‰.

birodarlarcha
   по-братски; по-дружески; по-товарис‰ески; братский, дружеский; товарис‰еский.

birodarlashmoq
   брататьсс.

birodarlik
   братство, дружба, товарис‰ество; // братский, дружеский, товарис‰еский.

biron
   см. biror(ta).

biror
   некий, какой-то, какой-нибудь \~ nima deng скажите что-нибудь; \~ kishi кто-нибудь, кто-либо; \~ ish какое-нибудь дело, какас-либо работа.

biroq
   союз но, однако.

birpas
   один миг, одно мгновение; некоторое времс, \~da мгновенно; бс‹стро; \~ turib, \~dan keyin вскоре, немного погодс.

birtalay
   значительно; довольно много.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:48:17
bisot
   имус‰ество, пожитки.

bit
   вошь.

bitim
   1. соглашение; сделка;
   2. примирение.

bitirilmoq
   1. заканчиватьсс, завершатьсс, бс‹ть заканчиваемс‹м, завершаемс‹м;
   2. ликвидироватьсс, уничтожатьсс, бс‹ть ликвидируемс‹м, уничтожаемс‹м.

bitirmoq
   1. кончать, оканчивать, заканчивать; завершать;
   2. ликвидировать, уничтожать;
   3. исчерпс‹вать, тратить; u bor zahiralarni bitirdi он исчерпал все запасс‹.

bitishmoq
   1. миритьсс;
   2. сговариватьсс (на чем-л.);
   3. грам. примс‹кать.

bitishtirmoq
   мирить, примирсть.

bitishuv
   грам. примс‹кание.

bitkazilmoq
   1. заканчиватьсс, завершатьсс;
   2. уничтожатьсс, бс‹ть ликвидируемс‹м, уничтожаемс‹м.

bitkazmoq
   1. кончать, заканчивать, завершать;
   2. ликвидировать, уничтожать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:48:57
bitmoq
   i 1. кончатьсс, закапчиватьсс, оканчиватьсс; завершатьсс, истекать;
   2. ликвидироватьсс; уничтожатьсс, bitsin! Долой!.
   ii 1. произрастать; уродитьсс (о зернах, фруктах, и т.п.);
   2. зарастать, заживать (о ране).

bitta
   один, одна штука.

bittalab
   нареч. по-одному; в отдельности.

bichim
   1. покрой (напр. платьс);
   2. телосложение, фигура, \~ i kelshigan статнс‹й.

bichiq
   вс‹кройка,

bichiqchi
   закройс‰ик.

bichmoq
   кроить.

biya
   кобс‹ла.

biqin
   бок.

bob
   глава, раздел.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:50:17
bobo
   1. дед, дедушка;
   2. прадед; bizning \~larimiz наши прадедс‹ (предки)

bobotil
   лингв., прасзс‹к.

bod
   ревматизм.

bodom
   миндаль (дерево и плод); // миндальнс‹й, миндалевс‹й.

bodomzor
   заросли миндалс, миндальник.

bodring
   огурея; // огуречнс‹й.

bozor
   базар, рс‹нок; // базарнс‹й, рс‹ночнс‹й; kolxoz \~ i колхознс‹й рс‹нок; \~ qilmoq сходить на базар; \~ narxi рс‹ночнас яена; \~ kuni базарнс‹й день; \~i chaqqon ходкий (о товарах, продуктах и т.п.); (o'zini) \~ ga solmoq ирон. поднсть себе яену, вс‹ставлсть себс, набивать себе яепу; bolalik uy \~ посл. дом с детьми  базар (полна хата детей так и счастливо в ней).

bois
   причина.

boy
   i богач; // богатс‹й, зажиточнс‹й; изобилуюс‰ий; // богато, зажиточно; \~ turmush kechirmoq жить зажиточно, богато.
   ii \~bermoq проиграть; терсть, вс‹дать (что-л. или кого-л.); rustam sirini boy bermadi А устам не вс‹дал своего секрета.

boyimoq
   богатеть; обогас‰атьсс; разбогатеть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:51:00
boyitilmoq
   обогас‰атьсс, бс‹ть обогас‰аемс‹м.

boyitmoq
   обогас‰ать, делать богатс‹м.

boylik
   богатство, достосние, добро; благо; moddiy \~lar материальнс‹е блага; umumxalq boyligi всенародное достосние.

boychechak
   подснежник.

boyo'g'li
   сова, сс‹ч.

boyqush
   см. boyo'g'li.

bokschi
   боксёр.

bol
   мёд; медовс‹й.

bola
   дитс; ребёнок; детёнс‹ш; o'g'il \~ мальчик; qiz \~ девочка; maktab \~lari школьники; kuchuk \~si с‰енок; qush \~ si птенея; \~ ochmoq вс‹водить (вс‹сиживать) птеняов.

bolagina
   дитс, дитстко, ребёночек.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:51:46
bolalamoq
   плодитьсс, размножатьсс (преимус‰ественно о животнс‹х).

bolalarcha
   по-детски, по-ребсчески.

bolali
   имеюс‰ий детей; ko'p \~ она многодетнас мать.

bolalik
   1. детство; bolaligida он (она) в детстве; \~ chog'lar детские годс‹;
   2. мальчишество, ребсчество.

bolasiz
   бездетнс‹й.

bolasizlik
   бездетность.

boloxona
   балахана (лёгкас надстройка над первс‹м стажом)

bola-chaqa
   1. дети, детвора, ребстишки; hovlida bir gala \~ во дворе толпа ребстишек;
   2. семьс; u \~sining oldiga shoshilmoqda он (она) торопитьсс к своим детсм (к своей семье), \~si bormi; есть ли у него (у неё) дети (семьс)?

bolta
   топор; \~ sopi топорис‰е; \~ urmoq 1) подрубить; 2) перен. подрс‹вать (основание), готовить гибель (кому-л.).

boltalamoq
   рубить, обтёсс‹вать топором.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:52:43
bolsheviklarcha
   по-большевитский

bolshevistik
   большевистский; / по-большевистски.

bolg'a
   молоток, молот

bombardimon
   бомбардировка

bong
   1. громкий крик;
   2. набат; \~ urmoq бить в набат; поднсть тревогу

bop
   1. подходсс‰ий, соответствуюс‰ий; bu senga \~ сто подходит длс тебс;
   2. входит в состав сложнс‹х слов; ommabop массовс‹й; urug'bop chigit хлопковс‹е семена, годнс‹е длс посева.

boplamoq
   1. делать как следует, хорошо;
   2. умело обмануть, провести;
   3. проучить.

bor
   1. есть, имеетсс; сус‰ествует; налияо; // наличнс‹й; имеюс‰ийсс; kitobi \~ у него есть книга, он имеет книгу; \~ bo'ling будьте, живите, здравствуйте; \~ kuchi bilan со всей силой, изо всех сил;
   2. то, что есть; то, что имеетсс; \~ yo'g'i все, что имеетсс; \~i shu xolos сто всё (что есть); bo'lsa \~dir возможно, может бс‹ть.

bora-bora
   нареч. с течением времени, постепенно, мало-помалу

bordi-keldi
   взаимнс‹е отношенис, обс‰ение; \~miz yo'q у нас нет никаких взаимоотношений (с кем-л.); \~ qilmoq обс‰атьсс, бс‹вать друг у друга.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:53:34
boricha
   сколько имеетсс, сколько есть; во всю, iloji \~ по мере возможности.

borish-kelish
   см.   bordi-keldi.

borliq
   1. наличие;
   2. богатство, зажиточность;
   3. сус‰ествование; действительность; вселённас;
   4. филос. бс‹тиё.

bormoq
   1. идти, пойти, (куда-л), piyoda bordi он пошел пешком;
   2. ехать, поехать; aravada \~ ехать на телеге;
   3. достигать (какой-л. величинс‹, возраста, предела и т.п.); постигать; sinfda o'quvchilar soni 30 ga boradi число учас‰ихсс в классе достигает тридяати; farqiga \~ различать, отличать;
   4. входит в состав сложнс‹х глаголов; kuzatib \~ 1) следить, 2) провожать; o'tib \~ проходить, проезжать.

boronalamoq
   бороновать, боронить.

bosilmoq
   1. давитьсс, сдавливатьсс; прессоватьсс;
   2. устилатьсс, вс‹кладс‹ватьсс, укладс‹ватьсс; складс‹ватьсс;
   3. печататьсс, издаватьсс;
   4. вс‹таптс‹ватьсс, вс‹травливатьсс (о посевах)
   5.заливатьсс водой, покрс‹ватьсс (снегом);
   6. затихать, утихать, стихать (напр., о ветре); прекрас‰атьсс;
   7. подавлстьсс, усмирстьсс.

bosim
   давление; uning qon \~ i oshdi у него повс‹силось давление крови.

bosinqiramoq
   видеть кошмарнс‹е снс‹; kechasi bilan bosinqirab chiqdim всю ночь менс давил кошмар (видел кошмарнс‹е снс‹).

bosma
   1. печатнс‹й; \~ list печатнс‹й лист.

bosmaxona
   типографис; // типографский.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:54:54
bosmoq
   1. давить, надавливать, сдавливать, жать, нажимать, прессовать;
   2. наваливать;
   3. печатать; mashinkada \~ печатать на машинке;
   4. топтать; попирать
   5.ступать; ехать, шагать; oldinga qadam \~ шагать вперёд; bosib o'tmoq пройти, проехать; shaharlarni bosib o'tdik мс‹ проехали города;
   6. покрс‹вать, охватс‹вать; 7, усмирсть;
   8. нападать, нагрснуть; tuxum \~ i) вс‹сиживать сйяа; 2) перен. сидеть дома; сиднем сидеть.

bosti-bosti
   : \~ bo'lmoq бс‹ть скрс‹тс‹м, замстс‹м (о скандале и т.п.); \~ qilmoq замсть, успокоить, утихомирить, не дать ходу.

bostirmoq
   давить, подавить, придавливать; tosh bilan \~ придавить (что-л.) камнем; qo'zg'olonni \~ подавить восстание.

bosqin
   налёт; нападение.

bosqinchi
   1. грабитель, налётчик, разбойник;
   2. захватчик.

bosqich
   ступень; ступенька.

botinka
   ботинок, ботинки; // ботиночнс‹й.

botinmoq
   осмеливатьсс, посметь; решатьсс.

botir
   богатс‹рь, храбрея,

botirlarcha
   храбро, смело, отважно; // храбрс‹й, смелс‹й, отважнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:56:19
botirlik
   храбрость, отвага, мужество, смелость; // храбрс‹й, отважнс‹й, мужественнс‹й, смелс‹й поступок.

botirmoq
   1. погружать; обмакивать;
   2. топить, пускать ко дну.

botmoq
   1погружатьсс (в воду, в жидкость);
   2. тонуть;
   3. западать, ввалитьсс;
   4. задевать, затрагивать; sening gaping unga qattiq botdi твой слова сильно задели его
   5.всзнуть, погрсзать;
   6. садитьсс, закатс‹ватьсс; заходить (о солняе); quyosh botayapti солняе заходит.

botqoq
   болото, топь, трссина; // топкий, всзкий; болотистс‹й; \~ joy (yer) болотистое место.

botqoqli
   болотистс‹й, заболоченнс‹й.

bosh
   1. голова; // головной, \~im og'riydi у менс болит голова; \~ kiyim головной убор;
   2. глава; // главнс‹й; головной; первс‹й; \~ muhandis главнс‹й инженер; \~ bola первс‹й ребёнок (первенея); \~ maqola передовияа; so'z \~i предисловие; \~ to'g'on головнас плотина; partiyaning \~ yo'li генеральнас линис партии;
   3. штука, голова; o'n \~ qo'y дессть голов баранов;
   4. начало; исток; yil \~ida в начале года; daryo\~ i исток реки; \~ ini yo'qotmoq терсть самообладание; uyqudan \~ ko'tarmoq просс‹патьсс; \~ olib ketmoq покинуть, уехать навсегда; \~ tortmoq уклонстьсс (от работс‹, дела); \~ini silamoq приласкать; \~ egmoq повиноватьсс; \~ga tushmoq вс‹падать (кому-л.) на долю; \~dan kechirmoq испс‹тс‹вать, переживать; \~ bo'lmoq возглавить, руководить; \~ i berk ko'cha тупик; gektar \~-iga с гектара, на гектар; kishi \~iga на каждого человека; \~ustiga пожалуйста; \~i ko'kka (osmonga) yetdi он очень обрадовалсс; bir yoqadan \~ chiqarib дружно, все как один: \~ qo'shmoq принимать участие, вмешиватьсс; \~ kelishik грам. именительнс‹й падёж.

boshlamoq
   1. начинать (что-л.), приступать (к чему-л.) o'qishni boshladik мс‹ начали учёбу; ish boshla начинай работу;
   2. идти впереди, вести (кого-л. за собой); do'stim yo'l boshladi мой друг бс‹л предводителем, шёл впереди, показс‹вас путь;
   3. входит в состав сложнс‹х глаголов, boshlab bermoq делать почин, начинать первс‹м, показать пример; boshlab kelmoq приводить (кого-л.); o'ynay \~ начинать играть (таняевать); yoza \~ начинать писать.

boshlanmoq
   начинатьсс; dars boshlandi урок началсс.

boshlang'ich
   1. начальнс‹й; первоначальнс‹й; \~ maktab начальнас школа;
   2. первичнс‹й; \~ partiya tashkiloti первичнас партийнас организаяис

boshliq
   глава, начальник, предводитель, руководитель; sex boshlig'i начальник яеха; sinf boshlig'i староста класса; \~ bo'lmoq бс‹ть (стать) руководителем; \~ qilmoq ставить (кого-л.) во главе.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:57:10
boshoq
   колос \~ chiqarmoq колоситьсс.

boshoqlamoq
   колоситьсс.

boshoqli
   колосовой; колосистс‹й.

boshpana
   убежис‰е; жилис‰е, кров, дом; \~ bermoq предоставить кров (убежис‰е)

boshsiz
   1. без головс‹; // безголовс‹й;
   2. перен. глупс‹й.

boshchilik
   предводительство, partiya boshchiligi ostida под предводительством партии; \~ qilmoq \~ etmoq предводительствовать, возглавлсть, руководить.

boshyalang
   без головного убора, с непокрс‹той головой.

boshqa
   1. другой, иной, прочий; bu \~ masala сто другой вопрос; \~lar другие;
   2. больше;
   3. кроме, помимо;

boshqa-boshqa
   1. разнс‹й, неодинаковс‹й; og'aynilar \~ sinflarda o'qishadi друзьс учатсс в разнс‹х классах; oyog'ingizdagi tufli \~ ku у вас ведь на ногах разнс‹е (непарнс‹е) туфли;
   2. отдельно, раздельно, не вместе; порознь; \~ qilmoq отделсть, разделсть, обособлсть.

boshqarma
   управление; geologiya \~si управление геологии.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 04:58:03
boshqarmoq
   1. руководить, управлсть; bu ishni o'zim boshqaraman стой работой с руковожу сам;
   2. вести (дела).

boshqaruv
   управление; // управленческий; управлсть; \~ mexanizmi механизм управленис.

boshqaruvchi
   управлсюс‰ий, ish \~ управлсюс‰ий делами

boshqatdan
   нареч. снова, заново.

boshqacha
   другой, иной, особс‹й; по-другому, по-иному, иначе; \~ (qilib) aytganda иначе говорс; \~ bo'lmoq становитьсс другим; \~ qilmoq делать по-другому.

boya
   нареч. недавно, немного раньше.

boyagi
   недавний; тот; тот самс‹й; \~ men sizga aytgan kishi keldi пришёл тот человек, о котором с вам говорил.

boqi(y)
   вечнс‹й, бессмертнс‹й, нетленнс‹й; // вечно, бессмертно, нетленно.

boqilmoq
   вс‹кармливатьсс, откармливатьсс; qo'ylar so'qimga boqilyapti баранс‹ откармливаютсс на убой.

boqim
   присмотр, уход; нахождение на (чьем-л.,) иждивении
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:02:48
boqimsiz
   беспризорнс‹й; \~ bola беспризорник.

boqmoq
   1. смотреть, глсдеть;
   2. ухаживать, присматривать;
   3. вс‹рас‰ивать; откармливать, содержать; пасти; u qo'y boqadi он откармливает овея; poda \~ пасти стадо; qurt \~ вс‹кармливать шелковичнс‹х червей; oila \~ содержать семью.

boquvchi
   1. кормилея;
   2. тот, кто вс‹кармливает, откармливает (скот, шелковичнс‹х червей и т.п.).

bog'
   i сад; парк; // садовс‹й; парковс‹й; \~ u bo'ston яветус‰ий сад; madaniyat va istirohat \~ i парк культурс‹ и отдс‹ха.
   ii всзанка; сноп; пучок; bir \~ o'tin всзанка дров; bir \~ arpa сноп счменс; bir \~ piyoz пучок лука.

bog'bon
   садовник, садовод.

bog'dorchilik
   садоводство.

bog'lam
   1. свсзка, пучок;
   2. пачка.

bog'lamoq
   1. свсзс‹вать; завсзс‹вать; привсзс‹вать (кого-что-л. к кому-чему-л.); повсзс‹вать; перевсзс‹вать; обвсзс‹вать; подвсзс‹вать, piyozni dastalab bog'lang свсзс‹вайте лук пучками; botinkaning ipini bog'la завсжи шнурки ботинок; otni ustunga bog'la привсжи лошадь к столбу; yarani borladingmi? тс‹ перевсзал рану?;
   2. прикреплсть (кого-что-л. к кому-чему-л.); bel \~ принстьсс с усердием (за что-л.), yog' \~ разжиреть.

bog'lanish
   свсзь; отношение; свсзс‹ватьсс; mantiqiy \~ логическас свсзь.

bog'lanmoq
   свсзс‹ватьсс, привсзс‹ватьсс; прикреплстьсс; бс‹ть свсзаннс‹м, привсзаннс‹м, прикреплённс‹м; borlangan qo'shma
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:03:56
bog'liq
   1. зависсс‰ий (от кого-л.), относсс‰ийсс (к чему-л.);
   2. свсзаннс‹й, привсзаннс‹й.

bog'lovchi
   1. свсзуюс‰ий; свсзс‹ваюс‰ий;
   2. грам. союз.

bog'cha
   садик; сад bolalar \~ si детский сад.

bu
   мест, стот, ста, сто; \~ kitobni menga do'stim sovg'a qilgan сту книгу мне подарил мой друг; \~lar сти; \~ куча ста улияа; \~ bino сто здание; \~ talaba стот студент.

buva
   дедушка, дед.

buvi
   бабушка, баба, бабулс.

bugun
   сегоднс.

bugungi
   сегоднсшний.

bo'yon
   послелог с (с какого-то момента); в течение; в продолжение; на протсжении; ko'pdan \~ издавна, с давних пор; besh yildan \~ вот уже псть лет как; birmuncha vaqtdan \~ с некоторого времени.

buzilish
   1. распад, развал; расстройство;
   2. порча.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:04:50
buzilmas
   нерушимс‹й; \~ do'stlik нерушимас дружба.

buzilmoq
   1. разрушатьсс, ломатьсс, разваливатьсс; ko'prik buzilgan мост разрушен;
   2. нарушатьсс; расстраиватьсс; intizom buzilmasin! не нарушать дисяиплину!;
   3. портитьсс, разлагатьсс; go'sht buzilyapti мссо портитсс;
   4. изврас‰атьсс, искажатьсс
   5.разврас‰атьсс.

buzmoq
   1. ломать, разрушать, разваливать, сносить;
   2. нарушать; расстраивать;
   3. портить; разлагать;
   4. разврас‰ать
   5.изврас‰ать, искажать.

buzoq
   телёнок, // телсчий; \~ boquvchi телстнияа; ammamning buzog'i разинс, простофилс.

buzuq
   1. разрушеннс‹й, сломаннс‹й; неисправнс‹й; испорченнс‹й; \~ mashina неисправнас машина;
   2. плохой, дурной; распутнс‹й uning avzoi \~ у него плохое настроение; niyati \~ одам человек с дурнс‹ми намеренисми; bugun havo \~ сегоднс погода плохас; axloqi \~ odam безнравственнс‹й человек, распутник.

buzuqi
   склочник; бузотёр, смутьсн.

buzuqlik
   1. испорченность, неисправность;
   2. развал, разрушенность;
   3. распутство, разврат.

buzuqchilik
   разврат, распутство.

buzg'unchi
   смутьсн, склочник; подстрекатель.

buyrak
   почка, почки; // почечнс‹й; \~ toshlari почечнс‹е камни.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:05:24
buyruq
   приказ; распорсжение; предписание; \~ mayli грам. повелительное наклонение (глагола); \~ qilmoq, приказс‹вать; распорсжатьсс.

bukilmas
   несгибаемс‹й, непреклоннс‹й.

bukilmoq
   сгибатьсс, гнутьсс, наклонстьсс, нагибатьсс.

buklama
   1. складной; \~ pichoq складной ножик;
   2. сложеннс‹й.

buklamoq
   складс‹вать, сложить (лист бумаги); xatni to'rt \~ сложить письмо вчетверо.

buklanmoq
   складс‹ватьсс, бс‹ть сложеннс‹м.

bukmoq
   1. гнуть, сгибать;
   2. наклонсть, нагибать; 3
   сложить.

bukri
   1. горбатс‹й; сутулс‹й; горбун;
   2. согнутс‹й, изогнутс‹й.

bukur
   1. горбатс‹й, сутулс‹й; / горбун;
   2. согнутс‹й;
   3. горб.

bukchaymoq
   гнутьсс, сутулитьсс, горбитьсс (о человеке), qaddi bukchaygan chol сгорбленнс‹й старик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:06:05
bukchaytirmoq
   сгибать, горбить, сутулить.

bulamoq
   1. валсть, обваливать;
   2. пачкать.

bulanmoq
   1. вс‹валстьсс, обвалстьсс;
   2. пачкатьсс.

bulbul
   соловей; // соловьинс‹й.

buloq
   родник, ключ; источник, родниковс‹й, ключевой; issiq \~ горсчий источник; ijod bulog'i перен. источник творчества; \~ suvi родниковас вода; \~ suvi istagan belini egar посл. кому захочетсс родниковой водс‹, тот наклонитсс (нужно наклонитьсс, чтоб из ручьс напитьсс).

bultur
   в прошлом году; прошлс‹й год.

bulutli
   облачнс‹й; пасмурнс‹й.

bulutsiz
   безоблачнс‹й.

bulg'amoq
   1. пачкать, марать;
   2. прсм, и перен. мутить, загрсзнить; nomini \~ порочить имс;
   3. порочить;
   4. валить, обваливать.

bulg'anmoq
   1. пачкатьсс, маратьсс, стать грсзнс‹м;
   2. опороситьсс;
   3. обваливатьсс, бс‹ть обваливаемс‹м.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:06:53
bunday
   1. такой, стакий, стак; такой же, как стот; // так же, как стот;
   2. так, таким образом; \~ qilib bo'lmaydi делать так нельзс, поступать таким образом нельзс.

bunyodkor
   строитель, созидатель, творея.

buncha
   настолько, столь; в такой степени; так; столько.

bunchalik
   настолько, столь; так.

buralmoq
   1. поворачиватьсс; врас‰атьсс; закручиватьсс;
   2. ввинчиватьсс, завинчиватьсс.

burama
   винтовой, винтообразнс‹й; спиральнс‹й; \~ kalit винтовой ключ; \~ zina спиральнас лестнияа.

buramoq
   1. вертеть, крутить, закручивать;
   2. ввинчивать, завинчивать; gaykani \~ ввинчивать гайку;
   3. заводить; soatni \~ заводить часс‹; qulog'ini burab qo'ymoq, qulog'ini \~ надрать уши, дать взбучку.

burga
   блоха; // блошинс‹й;
   \~ga jahl (achchiq) qilib, ko'rpangni kuydirma погов. озлобившись на блоху, не сжигай одесла.

burgut
   орёл, беркут, орлинс‹й \~ning kuchi qanotida сила беркута
   в его крс‹льсх.

burda
   кусок, ломоть; клочок; bir \~ non (один) ломоть хлеба; bir \~ yer клочок земли; \~ \~ разрезаннс‹й, разломаннс‹й на куски; \~ \~ bo'lmoq разламс‹ватьсс на куски, изорватьсс в клочьс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:07:33
burdalamoq
   разламс‹вать на куски (хлеб); кромсать.

burilish
   поворот (улияс‹), разворот; перелом; // поворотнс‹й, переломнс‹й; ko'cha \~ ida на повороте улияс‹; \~ yili год перелома, переломнс‹й год; bu yerda \~ mumkin emas здесь нельзс разворачиватьсс (об автотранспорте).

burilmoq
   поворачиватьсс, повёртс‹ватьсс.

burishgan
   сморс‰еннс‹й.

burishiq
   морс‰ина; // морс‰инистс‹й.

burishmoq
   1. морс‰итьсс, морс‰инитьсс;
   2. испс‹тс‹вать всжус‰ее ос‰ус‰ение (во рту).

burishqoq
   1. сморс‰еннс‹й, сморс‰ившийсс;
   2. легко мнус‰ийсс (о ткани).

burkalmoq
   1. укутс‹ватьсс, закутс‹ватьсс, бс‹ть укутаннс‹м, закутаннс‹м;
   2. бс‹ть окутаннс‹м

burkamoq
   1. укутс‹вать, закутс‹вать; прикрс‹вать;
   2. заволакивать.

burkanmoq
   1. укутс‹ватьсс, закутс‹ватьсс;
   2. заволакиватьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:08:06
burma
   складка, сборка; // в складку, в сборку, со складками, со сборками.

burmoq
   1. поворачивать, заворачивать, повертс‹вать; mashinani chapga burdi он повернул машину налево;
   2. кривить, скривить; labini burdi он скривил губс‹; gapni \~ переменить (тему) разговора; перевести разговор на другую тему.

burro
   1. острс‹й;
   2. чёткий, чеканнс‹й;
   3. бойкий (на сзс‹к).

burun
   i нос; // носовой; перен. \~ ko'tarmoq задирать нос, важничать.
   ii мс‹с; chelyuskin burni мс‹с Челюскина.

burungi
   1. прежний;
   2. стариннс‹й, древни, \~ zamonda в старину

burungiday
   как прежде, по-прежнему; hamma narsa \~ всё по-прежнему.

burungidek
   как прежде, по-прежнему; hamma narsa \~ всё по-прежнему.

burch
   долг, обсзанность; vatanni himoyya qilish muqaddas \~ зас‰ита А одинс‹ - свсс‰еннс‹й долг.

burchak
   угол, уголок, угловой; qizil \~ краснс‹й уголок mamlakatning hamma \~ laridan со всех уголков странс‹.

burchoq
   горошина.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:08:51
but
   i идол,икона.
   ii яелс‹й, полнс‹й.

buta
   куст, кустарник, // кустарниковс‹й.

butazor
   кустарник, заросли кустов; кустарниковс‹й.

butamoq
   подрезать, обрезать (ветки, сучьс).

butoq
   сук, ветвь, ответвление, ветка.

butun
   1. яелс‹й; непочатс‹й; неповреждённс‹й; idish-tovoqlar \~ посуда яела;
   2. весь, всс, всё; яелс‹й, \~ mamlakatda по всей стране; \~ umr, \~ bir umr яелас жизнь; u \~ kun dalada ishladi он яелс‹й день работал в поле; \~ qishloq, \~ bir qishloq весь кишлак, яелое село;
   3. мат. яелс‹й; bir \~ o'ndan uch одна яелас три десстс‹х; esi \~ odam умнс‹й, рассудительнс‹й человек; noni \~ он ж и нет в достатке; tegirmonga tushsa \~ chiqadi он найдёт вс‹ход из самого трудною положенис.

butunicha
   нареч. яеликом, яеликом и полностью.

butunlay
   нареч. совсем, совершенно, полностью, яеликом, всеяело.

butunligicha
   нареч. яеликом.

butunlik
   1. яелость;
   2. яелостность,

butxona
   яерковь.

bufetchi
   буфетчик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:09:21
buyuk
   великий; громаднс‹й; грандиознс‹й; \~ shoir великий пост; \~ ish великое дело, грандиозное депо.

buyuklik
   величие; громадность, грандиозность.

buyum
   1. вес‰ь, предмет;
   2. изделие.

buyurmoq
   1. приказс‹вать, поваливать предписс‹вать; велеть;
   2. назначать; прописс‹вать (лекарство);
   3. заказс‹вать (что-л.)

buyurtirmoq
   закалс‹вать.

buyurtma
   заказ; // заказной

buyurtmachi
   заказчик.

buqa
   бс‹к-производитель.

buqoq
   зоб, базедова болезнь.

bug'
   пар, паровой.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:10:02
bug'doy
   пшенияа; // пшеничнс‹й; \~ noning bo'lmasin, \~ so'zing bo'lsin посл. коль нет у тебс пшеничного хлеба, пусть будет пшеничное слово (хоть хлеба нет да бс‹ло бс‹ ласковое слово)

bug'doyzor
   пшеничное поле

bug'doypoya
   1. пшеничное поле;
   2. стебель пшенияе.

bug'lamoq
   парить, дезинфияировать (паром).

bug'lanish
   испарение.

bug'lanmoq
   1. испаритьсс;
   2. наполнитьсс паром

bug'lantirmoq
   испарсть, вс‹паривать.

bug'latmoq
   1. парить, пропаривать.

bug'lash
   пропарка, запарка

bug'li
   паровой; // с паром
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:10:33
bug'u
   олень; // олений, оленевс‹й..

byurokratik
   бюрократический

byurokratlarcha
   по-бюрократски, бюрократически; // бюрократический.

byurokratlashmoq
   обюрократитьсс.

bo'yoq
   краска; moy \~ маслснас краска; \~ bermoq красить, окрашивать.

bo'yoqchi
   1. красильс‰ик;
   2. малср.

buyoqchilik
   1. красильное ремесло;
   2. профессис малсра.

bo'z
   i яелина; // яелиннс‹й.
   ii грубас хлопчатобумажнас ткань.

bo'zarmoq
   бледнеть.

bo'zraymoq
   1. смотреть удивлённо, растерснно;
   2. тарас‰ить глаза.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:11:10
bo'zchi
   ткач.

bo'y
   1. рост; вс‹сота uning \~i uzun он вс‹сокого роста;
   2. протсжение, протсжённость, длина; вс‹сота; hovlining \~i 40 metr длина двора 40 метров; \~iga qarata kultivatsiya qilmoq делать продольную культиваяию;
   3. берег; daryo \~ida на берегу реки;
   4. в течение; на протсжение; \~iga yetdi он вс‹рос, достиг совершеннолетис.

bo'ydoq
   холостой (неженатс‹й);// холостск.

bo'yin
   шес; // шейнс‹й; \~ umurtqasi шейнс‹й позвонок; bo'yniga olmoq брать па себс (вину), признаватьсс (в чем-л.); \~ egmoq подчинстьсс; преклонстьсс; раболепствовать; \~ tovlamoq уклонитьсс.

bo'yicha
   послелог 1. по, согласно (чему-л.), в соответствии с (чем-л.) qonun \~ по закону, согласно закону;
   2. по, в области; в; kibernetika \~ mutaxassis спеяиалист в области кибернетики.

bo'ylab
   вдоль; по; ariq \~ вдоль арс‹ка; dala \~ по полю

bo'yra
   яиновка.

bo'ysundirmoq
   подчинить, покорсть; заставить

bo'ysunmoq
   подчинстьсс, покорстьсс, повиноватьсс.

bo'ychan(g)
   рослс‹й, вс‹сокого роста, долговсзс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:11:46
bo'kirmoq
   1. орать;
   2. плакать навзрс‹д;
   3. реветь (о животнс‹х).

bo'kmoq
   1. разбухать, набухать;2 промокать, сильно намокать;
   3. объедатьсс, переедать; sigir bo'kipti корова объелась.

bo'lak
   1. часть, кусок; пачка; bir bo'lagini menga ber одну часть дай мне; bir \~ sovun кусок мс‹ла; bir \~ choy пачка час;
   2. другой, иной, прочий, отдельнс‹й; // отдельно; bu \~ gap сто другой разговор; \~ bo'lmoq отделстьсс; gap bo'lagi грам. член предложенис; gapning bosh \~lari грам. главнс‹й член предложенис

bo'lakcha
   по-другому, по-иному, иначе.

bo'lim
   1. отдел, отделение; филиал; moliya \~i финансовс‹й отдел;
   2. часть; раздел; birinchi \~ первас часть

bo'linish
   деление.

bo'linma
   1. мат. частное;
   2. воен. подразделение.

bo'linmas
   неделимс‹й; \~ fond неделимс‹й фонд.

bo'linmoq
   1. делитьсс, разделстьсс;
   2. прерс‹ватьсс, обрс‹ватьсс; gap bo'lindi разговор прервалсс.

bo'linuvchi
   мат. делимое.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:13:04
bo'lish
   i 1. пребс‹вание; // пребс‹вать; chet elda \~ пребс‹вание за гранияей;
   2. осус‰ествление (чего-л.); ma'lum \~icha как стало известно.
   ii деление.

bo'lishli
   \~ fe'l грам. положительнас форма глагола.

bo'lishsiz
   \~ fe'l грам. отрияательнас форма глагола.

bo'lishsizlik
   \~ affiksi грам. аффикс отрияанис.

bo'lmag'ur
   непутёвс‹й, негоднс‹й.
   \~ odam непутёвс‹й человек, негодник, негодсй, нелепс‹й; \~ gaplar нелепс‹е разговорс‹, нелепияс‹.

bo'lmoq
   i 1. бс‹ть, бс‹вать, свлстьсс; men uchuvchi bo'laman с буду лётчиком;
   2. становитьсс, делатьсс; стать; сделатьсс; institutni bitirib vrach bo'laman закончив институт, стану врачом;
   3. совершатьсс;
   4. оказатьсс
   5.сус‰ествовать, иметьсс; уродитьсс (о пшенияе, фруктах и т.п.);
   6. входит в состав сложнс‹х (составнс‹х) глаголов: : xursand \~ радоватьсс; gapirib bo'ldi кончил говорить; bo'lmasa ketdik тогда пошли; xayr, bo'lmasa до свиданис; ну, пока; hech bo'lmaganda в крайнем случае, хотс бс‹; har kim o'zim bo'lay deydi каждс‹й думает о себе.
   ii 1. делить, разделсть; распределсть;
   2. перегораживать;
   3. разбивать, разламс‹вать, раздроблсть;
   4. прерс‹вать (мс‹сли, речь и т.п.); gapni \~ прерс‹вать разговор; xayolni \~ мешать думать.

bo'luvchi
   1. тот, кто делит;
   2. мат. делитель.

bo'lg'usi
   будус‰ий.

bo'pti
   разг. от bo'libdi идёт; есть; ладно; согласен; договорились.

bo'r
   мел.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:13:36
bo'rdoqi
   скот, откормленнс‹й на убой \~ga boqmoq откармливать на убой

bo'ri
   волк (самея); // волчий \~dan qo'rqqan to'qayga kirmas посл. кто боитсс волка, тот не пойдёт в тугай (волков бостьсс
   в лес не ходить).

bo'ron
   буран, метель; вьюга; бурс.

bo'rsiq
   барсук; // барсучий.

bo'rtmoq
   припухнуть, вздуватьсс, вспучиватьсс.

bo'sa
   пояелуй.

bo'ston
   сад (яветус‰ий); cho'llarni \~ga aylantiramiz превратим пустс‹ни в яветус‰ие садс‹.

bo'ta(loq)
   верблюжонок.

bo'tako'z
   1. бот василёк;
   2. красивс‹е глаза.

bo'tqa
   каша.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:14:26
bo'xcha
   узелок, свёрток.

bo'sh
   i 1. пустой, порожний; \~ yer пустуюс‰ас землс, пустошь; \~ xayol пустас фантазис;
   2. незанстс‹й, свободнс‹й; \~ o'rin свободное место; вакантное место; \~ vaqt свободное времс; \~ yurmoq ходит без дела; qo'lim \~ с не занст
   ii 1. слабс‹й, непрочнс‹й; слабо, непрочно;
   2. рс‹хлс‹й, нетвёрдс‹й, неплотнс‹й; // рс‹хло, нетвёрдо, неплотно;
   3. вслс‹й; // всло;
   4. слабохарактернс‹й, мсгкотелс‹й, нетребовательнс‹й
   5.не обладаюс‰ий прочнс‹ми знанисми;
   6. компонент сложнс‹х глаголов: \~ kelmoq пасовать, уступать; \~ qaramoq относитьсс небрежно.

bo'shamoq
   1. пустеть, становитьсс пустс‹м; uy bo'shadi дом опустел;
   2. становитьсс свободнс‹м, освобождатьсс; увольнстьсс; ishdan bo'shadim с уволилсс с работс‹; qo'li bo'shamayapti у него нет времени.

bo'shang
   бесхарактернс‹й, безвольнс‹й; // растспа.

bo'shatmoq
   1. освобождать, увольнсть;
   2. опорожнсть; разгружать;
   3. развсзс‹вать, отвсзс‹вать, yurakni \~ отводить душу.

bo'shashmoq
   1. расслаблстьсс; ослабевать, обессилеть; смсгчатьсс; раскисать (о человека), расстроитьсс;
   2. расшататьсс;
   3. начать сдавать позияии; терсть уверенность.

bo'shlik
   i 1 незанстость;
   2. порожнее состосние.
   ii 1 вслость, слабость;
   2. слабохарактерность;
   3. рс‹хлость.

bo'shliq
   пустота, пространство, полость burun bo'shlig'i полость носа.

bo'yalmoq
   1. краситьсс, окрашиватьсс;
   2. пачкатьсс; qonga bo'yalgan окровавленнс‹й

bo'yama
   1. крашенс‹й;
   2. поддельнс‹й, фальшивс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:15:05
bo'yamachi
   обманс‰ик; ko'z\~ очковтиратель.

bo'yamachilik
   обман, фальшь, qo'z очковтирательство.

bo'yamoq
   1. красить, окрашивать;
   2. пачкать.

bo'yash
   окраска, покраска; // красильнс‹й; \~ mashinasi красильнас машина.

bo'g'iz
   горло, глотка; гортань; \~ qopqog'i надгортанник.

bo'g'ilish
   удушение.

bo'g'ilmoq
   1. задс‹хатьсс;
   2. душитьсс, давитьсс;
   3. хрипеть, охрипнуть; ovozi bo'g'ilguncha baqirdi он кричал до хрипотс‹; ishtahasi bo'g'ildi у него пропал аппетит; bo'g'ilib gapirmoq говорить раздраженно, вс‹ходить из себс.

bo'g'in
   1. сустав, сочленение; // суставнс‹й, суставной;
   2. поколение; yosh \~ молодое поколение;
   3. звено;
   4. грам. слог

bo'g'ish
   удушение.

bo'g'iq
   1. сиплс‹й, хриплс‹й;
   2. приглушённс‹й, сдавленнс‹й (о голосе, звуке и т.п.); // приглушённо, глухо;
   3. тусклс‹й, невзрачнс‹й (о явете); rangi \~ chit ситея невзрачного явета.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:15:35
bo'g'ma
   1. сдавленнс‹й, хриплс‹й, приглушеннс‹й;
   2. удушаюс‰ий, \~ ilon удав;
   3. мед. дифтерит

bo'g'moq
   1. душить, давить; bo'g'ib o'ldirmoq удавить, задушить;
   2. завсзс‹вать; qopning og'zini \~ma не завсзс‹вай мешок;
   3. запрудить (воду); преградить, загородить (дорогу).

bo'g'oz
   i стельнас; \~ sigir стельнас корова;
   sovliq сусгнас овяа;
   baytal жерёбас кобс‹ла и т.п; \~ bo'lmoq стать стельной, сусгной, жерёбой и
   ii геогр. пролив.

bo'g'ozlik
   стельность, сусгатность, жеребость

bo'hton
   клевета, поклёп; \~ qilmoq оклеветать.

bo'htonchi
   клеветник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:17:09
D harfi

da
   частияа 1 ведь, да ведь, же, однако же, всё же; to'g'ri-\~ ведь правильно; правильно же;
   2. вносит различнс‹е интонаяионнс‹е оттенки, boshqa iloj yo'q \~ другого-то вс‹хода нет; bugun yaxshi dam olar ekanmiz-\~ значит, сегоднс хорошо отдохнём; o'yinini ko'ring-\~ посмотрите, как он таняует! роли союзов и, но; kitobni oldi-\~ o'qiy boshladi взсл книгу и сразу начал читать; davolanish u yoqda tursin, o'zini doktorlarga ko'rsatishni istamaydi-\~ он не только лечитьсс, но и показать врачу не хочет

dabdaba
   1. пс‹шность, торжественность;
   2. напс‹с‰енность, вс‹сокопарность, витиеватость,

dabdabali
   пс‹шнс‹й; торжественнс‹й; великолепнс‹й;
   2. напс‹с‰еннс‹й; вс‹сокопарнс‹й и, витиеватс‹й; \~gaplar громкие, трескучие фразс‹.

dabdala
   : \~ bo'lmoq разбитьсс вдребезги, избить, изорватьсс в клочьс; прийти в совершённую непригодность \~ qilmoq разбить, изорвать; dushmanni \~ qilmoq разбить врага наголову

davlat
   i государство, держава; // государственнс‹й.
   ii 1 богатство, достосние;
   2. благо, счастье.

davlatli
   зажиточнс‹й, богатс‹й, состостельнс‹й; // богач

davo
   1. лекарство, яелебное средство; снадобье;
   2. лечение, исяеление

davolamoq
   лечить.

davolanmoq
   лечитьсс.

davolash
   лечение; // лечебнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:17:41
davom
   продолжение, продолжительность; maqolaning \~i kelgusi sonda chiqadi продолжение статьи будет опубликовано в следуюс‰ем номере; \~ qilmoq, \~ etmoq продолжать, продолжатьсс.

davomat
   посес‰аемость; o'quvchilar \~i yaxshilandi посес‰аемость учеников улучшилась.

davomli
   продолжительнс‹й, длительнс‹й; // с продолжением.

davomsiz
   непродолжительнс‹й; // без продолженис.

davomchi
   продолжатель.

davr
   1. споха, сра, век feodalizm \~i споха феодализма;
   2. времс, пора; период; стадис; o'sha \~da в то времс;
   3. счастливое времс, счастливас пора; \~ surmoq властвовать, господствовать; жить в своё удовольствие.

davra
   круг; \~ qilib o'tirmoq, садитьсс в кружок; \~ qurmoq образовать круг,

davriy
   периодический.

davriylik
   периодичность.

davron
   времена; века; спохи; \~ surmoq жить в своё удовольствие.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:18:11
dada
   разг. папа, отея,

dadil
   смелс‹й, храбрс‹й; // смело, храбро.

dadillanmoq
   осмелеть, стать смелс‹м; мужатьсс.

dadillik
   смелость, храбрость; \~ bilan смело, храбро.

dazmol
   утюг; \~ bosmoq, \~ qilmoq утюжить, гладить (утюгом).

dazmollamoq
   гладить (утюгом), утюжить.

daydi
   бродсчий, шатаюс‰ийсс; // бродсга; \~ it бродсчас собака.

daydilik
   бродсжничество.

daydimoq
   бродить, шататьсс без дела; бродсжничать; рс‹скать.

dakki
   укор; нахлобучка; \~ bermoq укорсть; давать взбучку; \~ yemoq,
   olmoq получать нахлобучку, взбучку.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:18:49
dala
   1. поле; // полевой \~ ishlari полевс‹е работс‹;
   2. загороднас усадьба (дача).

dalachi
   1. полевод;
   2. житель кишлака, живус‰ий близ полс.

dalachilik
   полеводство; // полеводческий.

dalda
   ободрение, поос‰рение; \~bermoq ободрсть, подбадривать.

dalil
   1. довод, доказательство, аргумент, свидетельство \~ keltirmoq приводить доказательство;
   2. улика; to'g'ri \~lar прсмс‹е улики.

dalillamoq
   обосновс‹вать, доказс‹вать.

dalilli
   обоснованнс‹й, аргументированнс‹й.

dalilsiz
   необоснованнс‹й; // без доказательства; необоснованно.

dallol
   посредник.

dalolat
   свидетельство, доказательство \~ bermoq свидетельствовать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:19:29
dam
   1. момент; времс shu \~ gacha до стого момента, до сих пор; u \~larda в те времена; bir \~da моментально; \~-ba \~ часто; непрестанно; то и дело;
   2. отдс‹х, передс‹шка; \~ olmoq отдс‹хать;
   3. воздух, газ;
   4. пс‹л, пекло, жар; u \~ini chiqarmadi он промолчал; choy \~ yedi чай заварилсс, palov \~ yedi плов готов (плов упрел).

damlamoq
   1. заваривать (чай); дать упреть (плову);
   2. запруживать (напр., воду в арс‹ке, речке).

danak
   косточка (урюка, вишни и т.п.).

dangal
   открс‹то; \~ aytmoq сказать открс‹то, без обинсков

dangalchi
   говорсс‰ий прсмо, без обинсков.

dangasa
   лодс‹рь, лентсй; // ленивс‹й.

dangasalik
   лень, лодс‹рничанье.

dangillama
   пс‹шнс‹й, роскошнс‹й.

dara
   ус‰елье; расс‰елина; горнс‹й проход.

daraja
   1. степень; уровень; ступень bilim \~si уровень знаний; ilmiy \~ учёнас степень;
   2. грам. залог; majhul \~ страдательнс‹й залог;
   3. грам. степень; orttirma \~ превосходнас степень.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:20:46
darak
   весть, слух, известие; \~ topmoq получать весть; domu \~siz bo'lib ketmoq бесследно пропасть, пропасть без вести; \~ bermoq сообс‰ать, давать знать (о ком-чём-л.); \~gap грам. повествовательное предложение.

daraksiz
   безвестнс‹й; // без вести; бесследно.

daraxt
   дерево.

daraxtzor
   рос‰а; лесистое место.

darbadar
   скиталея, бродсга; бездомнс‹й.

darvoza
   ворота

darvozabon
   1. привратник;
   2. спорт, вратарь.

darvoqe
   1. действительно;
   2. между прочим.

dargoh
   1. дворея, обитель, резиденяис;
   2. дом.

dargumon
   сомнительнс‹й; // сомнительно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:21:26
dard
   1. болезнь, недуг; uning \~i og'ir у него тсжёлас болезнь; \~i bedavo неизлечимас болёзнь;
   2. горе, боль, печаль \~ga chalinmoq болеть (хронической болезнью); \~ tortmoq, переболеть; \~ni ichga solmoq (yutmoq) прстать своё горе; birovning \~ ida kuymoq страдать (за кого-л.); uning \~i bo'lak он думает о другом; uning shundan boshqa \~i yo'qmi? неужели у него нет другой заботс‹?

dardlashmoq
   делитьсс горем.

daryo
   река; // речной.

darz
   трес‰ина.

darkor
   нужно, надо, необходимо; // нужнс‹й, необходимс‹й.

darmon
   сила, мочь; \~i quridi (qolmadi) он вс‹билсс из сил.

darmonsiz
   обессиленнс‹й; слабс‹й, хилс‹й; //

darmonsizlanmoq
   ослабевать, чувствовать упадок сил.

darmonsizlantirmoq
   ослаблсть, обессиливать, вс‹матс‹вать силс‹.

daromad
   доход; приход; // подоходнс‹й; qo'shimcha \~ дополнительнс‹й доход
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:22:05
daromadli
   прибс‹льнс‹й, рентабельнс‹й, доходнс‹й.

daromadsiz
   неприбс‹льнс‹й, нерентабельнс‹й, бездоходнс‹й.

darrov
   нареч.   сейчас же, тотчас же, немедленно; сразу; тут же; мигом; бс‹стро;
   \~ ko'rdi он сразу увидел; \~ bo'l делай бс‹стрее, давай бс‹стрее.

dars
   урок, занстие.

darslik
   учебник.

darg'azab
   разгневаннс‹й, разъсреннс‹й.

darhaqiqat
   нареч. действительно, в самом деле.

darhol
   нареч. немедленно, сейчас же, тотчас же; тут же; мгновенно, сразу; без промедленис.

dasta
   i ручка, рукостка; ketmon \~ ручка кетменс.
   ii свсзка; пачка; стопка, пучок; букет; bir \~ gul букет яветов; bir \~ qog'oz пачка бумаги.

dastavval
   нареч. сначала, вначале, прежде всего.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:22:38
dastak
   рс‹чаг,

dastarra
   ручнас пила.

dastyor
   помос‰ник, подручнс‹й.

dastlab
   сначала, первс‹м долгом, прежде всего.

dastlabki
   первоначальнс‹й; первичнс‹й, предварительнс‹й.

dastro'mol
   носовой платок.

dasturxon
   скатерть; угос‰ение; скатерть с угос‰ением \~ yozmoq расстилать скатерть с угос‰ением;
   yasatmoq накрс‹вать на стол; \~ni yig'moq , 1) убрать скатерть (си стола); 2) кончить трапезу.

dafn
   похорон , похороннс‹й; \~etmoq, \~ qilmoq хоронить, погребать

dafna
   1. лавр // лавровс‹й.

daftar
   1. тетрадь;
   2. книга, книжка; (длс каких-либо записей). xotira \~i памстнас книжка; kundalik \~ дневник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:23:08
daxl
   отношение; касательство,

daxldor
   касаюс‰ийсс, относсс‰ийсс.

daxldorlik
   отношение, касательство, причастность.

daxlsiz
   1. неприкосновеннс‹й;
   2. не имеюс‰ий отношенис, касательства, непричастнс‹й.

daxmaza
   заботс‹, хлопотс‹; обуза; вознс; bu menga \~ bo'ldi сто стало обузой длс менс.

dasht
   степь, равнина, поле; // степной.

da'vat
   зов, призс‹в; \~ etmoq, \~ qilmoq призс‹вать

da'vo
   иск; претензис; uning sizga \~si yo'q у него нет к вам претензий.

da'vogar
   истея; претендент.

daqiqa
   минута; мгновение, миг.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:23:45
dag'al
   1. грубс‹й, шероховатс‹й; \~ movut грубое сукно;
   2. перен. дерзкий; грубс‹й; // дерзко, грубо; \~ muomala грубое обрас‰ение.

dag'allik
   1. грубость, шероховатость;
   2. дерзость.

dahliz
   1. переднсс, прихожас; сени;
   2. коридор.

dahshat
   страх, ужас; \~ solmoq пугать, запугивать, устрашать

dahshatlanmoq
   приходить в ужас, ужасатьсс.

dahshatli
   ужаснс‹й, страшнс‹й, жуткий.

deb
   1. деепр. от demoq;
   2. употреблсетсс в значении союзного слова; uni ishchi \~ bilaman с полагаю, что он рабочий; o'qituvchi bugun kelaman \~ aytdi учитель сказал, что сегоднс придёт.

devon
   диван (сборник стихов поста).

devona
   юродивс‹й; сумасшедший.

devor
   1. стена, забор, дувал;
   2. стенка, оболочка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:24:26
devoriy
   стенной; \~ gazeta стеннас газета.

deduktiv
   дедуктивнс‹й

dezertirlik
   дезертирство.

dezinfektsiyalamoq
   дезинфияировать.

dekadentlik
   декадентство; декадентский.

dekorativ
   декоративнс‹й.

demagogik
   демагогический.

demak
   означает; значит, стало бс‹ть; вс‹ходит, что; следовательно

demobilizatsiya
   демобилизаяис.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:25:38
demokratik
   демократический.

demoq
   1. говорить, сказать; biror narsa deng скажите что-нибудь; karim ertaga kelaman dedi Карим сказал, что придёт завтра;
   2. считать; hech kim uni bu ishga rahbar demaydi никто не считает его руководителем стой работс‹;3 назс‹вать;
   4. предполагать; думать; намереватьсс; yozda kurortga boray deyman лётом с думаю поехать на курорт; ha demay yoz ham o'tdi не успел оглснутьсс
   и лето прошло.

dengiz
   море; // морской,

depsinmoq
   1. пинать;
   2. топать, притопс‹вать.

deraza
   окно; // оконнс‹й.

desantchi
   десантник; // десантнс‹й

despotik
   деспотический.

detektorli
   детекторнс‹й.

deyarli
   почти; можно сказать, что...; u \~ har oy keladi он приезжает почти каждс‹й месся.

dehqon
   крестьснин, земледелея // дехканский, крестьснский, земледельческий.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:26:19
dehqonchilik
   земледелие, занстие земледелием, сельским хозсйством.

dialektik
   диалектический; материализм диалектический материализм.

diversion
   диверсионнс‹й.

did
   вкус; чувство изсс‰ного; uning \~i yo'q у него нет вкуса.

diydor
   лияо, облик, образ; \~iga to'ymoq наглсдетьсс; \~ ko'rishmoq свидетьсс; \~ ko'rishguncha до свиданис.

dil
   душа, сердяе jonu \~i bilan от всего сердяа, всей душой; sof \~ чистое сердяе, добрас душа; \~i vayron bo'lmoq сильно огорчитьсс, расстроитьсс; \~i orom topdi он успокоилсс; утешилсс \~i behuzur bo'ldi ему стало нехорошо; его стало тошнить; \~ida bo'lsa, tiliga keladi погов. что на уме, то и на сзс‹ке; \~i to'g'rining tili to'g'ri погов. у правдивого сердяа правдивс‹й сзс‹к; to'rt yozamiz, bir \~da мат. четс‹ре пишем, один в уме.

dilbar
   1. пленительнс‹й, обворожительнс‹й, очаровательнс‹й, симпатичнс‹й;
   2. любимас, возлюбленнас.

dildiramoq
   дрожать; трсстись; трепетать.

dilkash
   1. задушевнс‹й;
   2. пристнс‹й, привлекательнс‹й.

dim
   душнс‹й, спёртс‹й; // душно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:26:50
dimlamoq
   дать доспеть, доводить до спелости; тушить; ovqatni dimlab pishirmoq варить пис‰у на пару (в закрс‹той посуде).

dimlik
   духота.

dimog'
   1. нос, носоглотка;
   2. настроение, расположение духа; uning \~i choq у него хорошее настроение; \~ bilan вс‹сокомерно, гордо; \~ bilan gaplashmoq разговаривать вс‹сокомерно; \~i shishdi (ko'tarildi) он зазналсс; \~i kuydi он пострадал, погорел (на чём-л.).

dimog'dor
   вс‹сокомернс‹й, надменнс‹й.

din
   вера, религис.

dinamik
   динамический.

dindor
   веруюс‰ий, религиознс‹й; набожнс‹й.

diniy
   религиознс‹й.

dinsiz
   неверуюс‰ий, безбожник, атеист.

diplomatik
   дипломатический.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:27:32
direktiv
   директивнс‹й.

dirkillama
   упругий (о теле).

diqqat
   1. внимание.
   fuqarolar \~iga вниманию граждан; \~ qilib eshiting слушайте внимательно;
   2. скучнс‹й, нуднс‹й;
   3. кропотливс‹й; \~ ish 1) кропотливас работа; 2) скучнас, нуднас работа; \~ qilmoq 1) обрас‰ать внимание; 2) нагонсть тоску (скуку); 3) изводить, нервировать.

diqqatlik
   нервность, нервное состосние.

diqqatsizlik
   невнимательность, небрежность.

diqqinafas
   одс‹шка, стеснённость дс‹ханис; \~ bo'lmoq 1) чувствовать стеснённость дс‹ханис, удушье; 2) перен. испс‹тс‹вать чувство тоски, скуки; \~ qilmoq, наскучить, изводить.

dovdiramoq
   1. растерстьсс, опешить;
   2. путатьсс; сбиватьсс с толку.

dovdiratmoq
   1. приводить в замешательство, ошеломлсть;
   2. сбивать с толку.

dovon
   перевал (горнс‹й).

dovruq
   слава; известность; молва; olamga dovrug'i ketgan прославленнс‹й на весь мир.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:28:10
dovur
   послелог до, вплоть до, по; ertalabga \~ вплоть до утра.

dovuchcha
   зелёнс‹й урюк.

dovyurak
   смелс‹й, бесстрашнс‹й, храбрс‹й; // смельчак, храбрея.

dovyuraklik
   смелость, бесстрашие, храбрость.

dod
   1. крик о помос‰и: караул! помогите! \~ demoq кричать караул (крик о помос‰и);
   2. жалоба на несправедливость; \~ ini aytmoq изложить свою жалобу;
   3. вопль, стон.

dodlamoq
   1. кричать, караул, звать на помос‰ь;
   2. жаловатьсс, сетовать; вопить, стонать.

dod-faryod
   1. вопли, крики о помос‰и;
   2. жалоба на несправедливость.

doim
   нареч. всегда, постос и но; вечно; \~ tayyor! всегда готов!

doimiy
   постосннс‹й, вечнс‹й, регулсрнс‹й; \~ ish joyi постоснное место работс‹.

doir
   послелог, касаюс‰ийсс (чего-л.), относсс‰ийсс (к чему-л.).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:28:40
doira
   i круг, окружность, черта; harbiy \~lar военнс‹е круги; shahar \~sida и черте города.
   ii бубен.

doiraviy
   круглс‹й, круговой.

doirachi
   играюс‰ий на бубне.

doka
   кисес; марлс.

dokladchi
   докладчик.

dolzarb
   разгар; кульминаяис.

dom-daraksiz
   без вести; безвестно, бесследно.

dom(ul)la
   1. учитель (старой мусульманской школс‹);
   2. учитель (почтительное обрас‰ение к человеку в знак уваженис к его знанисм).

don
   зерно // зерновой; tayyorlash заготовка зерна; ekinlari зерновс‹е культурс‹.

dona
   штука.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:29:11
donalab
   нареч. штучно, поштучно.

donali
   нареч. рассс‹пчатс‹й; с зёрнс‹шками.

dong
   слава, и знатность, популсрность; \~ chiqarmoq (taratmoq) прославитьсс.

dongdor
   известнс‹й, знаменитс‹й, прославленнс‹й, знатнс‹й.

donishmand
   мудрея; // срудированнс‹й, мудрс‹й,

donishmandlik
   срудированность; учёность.

dono
   мудрс‹й, знаюс‰ий, сведус‰ий; // мудрея.

donolik
   мудрость; срудированность; \~ bilan мудро; \~ yillar osha keladi мудрость обретаетсс с годами.

dor
   1. виселияа;
   2. сооружение, состосс‰ее из мачтс‹ и канатов, по которс‹м ходит канатоходея.

dorboz
   канатоходея.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:29:49
dori
   лекарство; // лекарственнс‹й.

dorilamoq
   опрс‹скивать; протравливать; daraxtlarni dorilang опрс‹скивайте деревьс; chigitni dorilaymiz протравим хлопковс‹е семена.

dorixona
   аптека.

doston
   1. дастан (в восточной литературе спическое произведение в стихах.);
   2. посма

dostonchi
   сказитель (аяетона) .

dosh
   \~ bermoq, \~kelmoq вс‹держивать, вс‹носить, переносить; терпеть; qiyinchiliklarga \~ bermoq вс‹носит, переносить, трудности.

dog'
   i прсм.  перен. пстно, moy \~i сальное пстно; nomiga \~ tushirmoq запстнать имс.
   ii горе, печаль, скорбь; \~ida kuymoq скорбеть, горевать (о ком-л.)', \~da qolmoq огорчатьсс, досадовать;
   iii : \~ qilmoq сильно нагревать; перекаливать (масло, сало); ); yog'ni \~ qildim с перекалил масло; \~ bo'lmoq сильно нагреватьсс; перекаливатьсс (о масле, сале).
dog'lamoq
   i перекаливать (масло).
   ii сильно огорчать, заставить горевать.

dohiy
   вождь.

dohiyona
   гениальнс‹й; // гениально.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:30:18
dramatik
   драматический.

duv
   дружно; разом; вмиг; bolalar \~ etib turishdi дети дружно встали \~-\~ gap очень бс‹стро распространсвшиесс разговорс‹, молва.

dugona
   подруга, наперснияа

dud
   дс‹м, чад.

dudburon
   дс‹моход, дс‹мовас труба.

dudlamoq
   дс‹мить; коптить.

dudlash
   1. копчение;
   2. окуривание.

dudmol
   двусмс‹сленнс‹й, неопределённс‹й; двусмс‹сленно, неопределённо; неопределённс‹й, двусмс‹сленнс‹й разговор.

duduq
   заика; // заикаюс‰ийсс; косносзс‹чнс‹й.

duduqlanmoq
   заикатьсс, запинатьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:30:55
dukillamoq
   стучать.

dukkak
   боб.

dukkakli
   бобовс‹й.

dum
   хвост.

dumalamoq
   катитьсс; кувс‹ркатьсс.

dumaloq
   круглс‹й, шарообразнс‹й.

dumba
   курдюк; // курдючнс‹й; \~ yog' курдючное сало.

dumbul
   недозревший; зеленс‹й;

dumli
   с хвостом; // хвостатс‹й.

dunyo
   i вселённас, земной шар; свет; мир; // мировой.
   ii богатство, сокровис‰е; \~ga berilmoq гнатьсс за богатством; \~ yig'moq, \~ orttirmoq накапливать богатство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:31:35
dunyoviy
   мирской, земной, светский.

dunyoqarash
   мировоззрение.

duo
   1. молитва; благословение; заклинание;
   2. добрс‹е пожеланис; \~ demoq передавать привет, наилучшие пожеланис.

durag'ay
   помесь; метис; // скрес‰ённс‹й.

durag'aylamoq
   скрес‰ивать (разнс‹е породс‹).

duradgor
   столср: плотник.

durang
   ничьс.

durbin
   бинокль.

durdona
   1. крупнас жемчужина;
   2. перен. самс‹й лучший.

durust
   1. подходсс‰ий, приличнс‹й, неплохой;
   2. ладно; хорошо; \~ gapirdi хорошо говорил
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:32:09
dutor
   дутар (двухструннс‹й музс‹кальнс‹й инструмент).

duxoba
   бархат; // бархатнс‹й.

duch
   : \~ qelmoq повстречатьсс лияом к лияу; \~ qilmoq устраивать встречу (кого-л. с кем-л.).

duchor
   подвергатьсс (чему-л.); попадать (в беду, несчастье);

dushanba
   понедельник.

dushman
   враг, непристель, противник, недруг; // вражеский, непристельский do'sting ming bo'lsa ham oz, \~ing bir bo'lsa ham ko'p погов. друзей и тс‹ссча мало, враг и один много.

dushmanlik
   вражда, враждебность.

do'zax
   ад; // адский.

do'kon
   лавка, магазин, ларёк.

do'l
   град.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:33:15
do'lana
   босрс‹шник.

do'mbira
   домбра (струннс‹й музс‹кальнс‹й инструмент).

do'mboq
   1. бугорок, вс‹пуклость; // бугорчатс‹й, вс‹пуклс‹й;
   2. желвак, шишка;
   3. полнс‹й, пухленький; пс‹шнс‹й; do'mbog'im, \~ bolam мой карапузик, пампушечка, пс‹шечка мос.

do'ng
   1. бугорок, холмик;
   2. вс‹пуклс‹й; \~ peshana вс‹пуклс‹й лоб.

do'nglik i
   вс‹пуклое место;
   2. бугорок, холмик.

do'ndirmoq
   сделать как следует, отлично.

do'ndiq
   пс‹шнс‹й; миловиднс‹й, хорошенький.

do'ng'illamoq
   бормотать, бурчать, ворчать.

do'ppaymoq
   оттопс‹риватьсс, вс‹ступать, вс‹даватьсс.

do'ppi
   тюбетейка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:33:54
do'st
   друг, пристель; \~ boshga кulfat tushganda sinaladi посл. друг познаётсс и беде; \~ing uchun zahar yut посл. ради друга даже сд испей (друга любить
   себс не с‰адить).

do'stlarcha
   нареч. дружески, по-дружески; по-пристельски.

do'stlashmoq
   подружитьсс.

do'stlashtirmoq
   подружить.

do'stlik
   дружба, дружеский

do'stona
   дружественнс‹й, дружеский, дружественно, suhbat \~ vaziyyatda o'tdi беседа прошла в дружеской обстановке.

do'q
   угроза, запугивание, окрик \~ urmoq, \~ qilmoq страс‰ать, угрожать.

do'qillatmoq
   постукивать chol hassasini do'qilatib kirib keldi старик вошел постукивас своим посохом.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:35:10
E harfi

e
   межд. сй, с, ай, ах (вс‹ражает возражение, удивление, недовольство, сожаление) \~ qo'ysangiz-chi ах, оставьте (сто).

evaziga
   за, взамен, buning \~ за сто, взамен стого.

evara
   правнук, правнучка.

evolyutsion
   сволюяионнс‹й.

evoh
   межд. увс‹.

ega
   1. хозсин, владелея; обладатель;
   2. грам. подлежас‰ее \~ bo'lmoq владеть, обладать; иметь; mamlakatimiz katta yutuqlarga \~ bo'ldi наша страна имеет большие успехи.

egalik
   1. право;
   2. обладание, владение; (чём-л.); \~ olmoshi грам. притсжательнс‹е местоименис; \~ qilmoq хозсйничать; обладать.

egallamoq
   1. овладевать, захватс‹вать;
   2. занимать; kitoblar ko'p joyni egallaydi книги занимают много места.

egar
   седло; // седельнс‹й; \~dan tushmoq 1) сойти с седла.
   2) перен умерить спесь; бс‹ть проученнс‹м и потерсть вс‹сокомернс‹е замашки.

egarlamoq
   седлать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:35:41
egat
   борозда; \~ ochmoq нарезать бороздс‹; \~ tortmoq делать бороздс‹.

egizak
   1. двойнс, близнеяс‹;
   2. перен сходнс‹й, близкий.

egilmoq
   склонстьсс, наклонстьсс, нагибатьсс, изгибатьсс, сгибатьсс, гнуть спину.

egiltirmoq
   заставлсть нагибатьсс, склонстьсс, сгибатьсс, гнутьсс; наклонсть, нагибать, склонсть, гнуть,

egiluvchan
   гибкий, сластичнс‹й.

egmoq
   прсм, и перен. гнуть, сгибать; изгибать; нагибать; склонсть; наклонсть; bo'yin egma не гни шею, не покорсйсс

egov
   напильник, подпилок.

egovlamoq
   точить, опиливать (подпилком или напильником).

egoistik
   сгоистический, сгоистичнс‹й,

egoistlik
   сгоистичность, сгоизм.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:36:19
egri
   кривой, согнутс‹й; \~-bug'ri искривлённс‹й; изогнутс‹й; qo'li \~ нечистс‹й на руку (человек).

egrilik
   1. искривлённость, кривизна;
   2. скошенность

ezilmoq
   подвергатьсс давлению; вс‹жиматьсс (о соке), растиратьсс;
   2. угнетатьсс притеснстьсс;
   3. тсготитьсс.

ezma
   надоедливо болтливс‹й

ezmalanmoq
   надоедливо болтать; рассказс‹вать с излишними подробностсми;
   2. возитьсс, мешкать.

ezmalik
   болтливость, пустословие; \~ qilmoq пустословить, надоедливо болтать, рассказс‹вать с излишними подробностсми.

ezmoq
   давить, мсть, вс‹жимать (напр., сок);
   2. угнетать, притеснсть.

ey
   1. межд. то же, что с;
   2. сй, гей;

ekan
   оказс‹ватьсс; bor \~ оказс‹ваетсс есть; u kasal \~ оказс‹ваетсс, он болен; bor \~ , yo'q \~ (присказка) жили-бс‹ли.

ekvatorial
   скваториальнс‹й; \~ mamlakatlar скваториальнс‹е странс‹.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:36:54
ekilmoq
   вс‹севатьсс; сажатьсс; бс‹ть посесннс‹м, посаженнс‹м.

ekin
   1. посев; // посевной; \~ maydoni посевнас плос‰адь;
   2. культура (сельскохозсйственнас).

ekinzor
   засеснное поле.

ekish
   сев, посев // посевной; \~ kampaniyasi посевнас кампанис.

ekmoq
   сесть, засевать; сажать; so'li ekdi засесл овёс; ko'chat ekdi посадил саженяс‹.

ekonomik
   скономический,

ekranlashtirish
   скранизаяис.

ekranlashtirmoq
   скранизировать; romanni \~ скранизировать роман

eksperimental
   скспериментальнс‹й.

ekspernmentchi
   скспериментатор.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 05:38:11
el
   1. народ, люди;
   2. племс; род;
   3. страна chet \~larda за гранияей, в зарубежнс‹х странах; \~ bo'lmoq уживатьсс; \~ qilmoq расположить к себе \~-urug' роднс‹е, родственники.

elak
   сито; \~dan o'tkazmoq 1) пропустить через сито, просеивать; 2) перен. подвергать тс‰ательной проверке.

elamoq
   просеивать.

elektr
   слектричество; // слектрический.

elektrlashmoq
   слектрифияироватьсс.

elektrlashtirish
   слектрификаяис; // слектрифияировать.

elektrlashtirmoq
   слектрифияировать.

elektrchi
   слектрик.

elementar
   слементарнс‹й.

elliginchi
   пстидесстс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:50:40
ellik
   пстьдесст.

elliptik
   сллиптический; \~ tenglama мат. сллиптическое уравнение.

eltmoq
   носить, относить; отвозить.

elchi
   1. посол, посланник;
   2. парламентёр.

elchixona
   1. посольство, консульство;
   2. помес‰ение посольства или консульства.

emaklamoq
   ползать, ползти, ходить па четверёньках.

eman
   дуб; // дубовс‹й.

emas
   не (отрияание); yomon \~ неплохой, неплохо; boshliq hali kelgan \~ начальник ес‰ё не приходил.

emizikli
   1. кормсс‰ас (грудью), \~ xotin кормсс‰ас груднс‹м молоком женс‰ина;
   2. грудной; \~ bola грудной ребёнок.

emizmoq
   кормить грудью.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:51:14
emish
   скобс‹, как будто; говорст; оказс‹ваетсс; u kelmas \~ скобс‹ он не придёт.

emlamoq
   производить прививку (против болезни).

emlash
   прививка;

emmoq
   сосать.

emotsional
   смояиональнс‹й.

emotsionallik
   смояиональность.

emoq
   бс‹ть (недостаточнс‹й глагол, самостостельно не употреблсетсс, но ͬчасто употреблсютсс образованнс‹е от него формс‹) edi, ekan (см), emas (см.), emish (см.), esa (см.); bu kitobni o'qigan edim с читал сту книгу; u bizga yozgan edi он писал нам; yoz fasli edi бс‹ло лето.

empirik
   смпирический; \~ falsafa смпирическас философис.

en
   ширина.

enaga
   кормилияа, бабка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:51:38
eng
   самс‹й; \~ yaxshi самс‹й хороший, наилучший; \~ katta самс‹й большой; \~ oldin прежде всего.

engak
   подбородок.

engashmoq
   наклонстьсс, нагибатьсс, склонстьсс.

engashtirmoq
   наклонсть, нагибать, заставлсть наклонстьсс, нагибатьсс.

endi
   нареч. теперь, сейчас, только что, как только.

endigi
   1. теперешний, настосс‰ий;
   2. следуюс‰ий, предстосс‰ий.

endigina
   нареч. только что едва, едва только, только теперь.

endilikda
   нареч. теперь, нс‹не, отнс‹не.

energetik
   снергетический.

engaymoq
   нагибатьсс, наклонстьсс, сгибатьсс, склонстьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:52:06
enli
   широкий ; \~ taxta широкас доска.

ensa
   затс‹лок; // затс‹лочнс‹й; \~sini qotirmoq морочить голову

ensiz
   узкий, неширокий; \~ chit узкий ситея.

entsiklopedik
   сняиклопедический.

ep
   \~ ko'rmoq, \~ bilmoq считать удобнс‹м, п»–одходсс‰им, достойнс‹м, прийти в надлежас‰ее состосние,
упорсдочитьсс.

epidemik
   спидемический.

epidemiologik
   спидемиологический.

epizodik
   спизодический, спизодичнс‹й.

epik
   спический; \~ asar спическое произведение,

eplamoq
   справлстьсс; ухис‰рстьсс, ухитритьсс, изловчитьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:52:41
epchil
   ловкий, умелс‹й, расторопнс‹й, изворотливс‹й.

epchillik
   ловкость, умелость, расторопность, изворотливость; \~ bilan ловко, умело, расторопно.

er
   1. муж; супруг; \~ga tegmoq вс‹ходить замуж; \~ga bermoq вс‹давать замуж; \~-xotin муж и жени;
   2. мужчина; мужественнс‹й человек.

ergash
   : \~ gap, грам. придаточное предложение.

ergashish
   1. грам. подчинение; тент \~ соподчинение;
   2. следовать, идти (за кем-л.), увсзатьсс (за кем-л.).

ergashtirmoq
   вести за собой; позволсть следовать за собой; bolalarini ham ergashtirib kelibdi и детей своих он привёл за собой.

ergashuvchi
   1. последователь, подражатель;
   2. ведомс‹й;
   3. грам. подчинённс‹й; teng \~ bo'laklar соподчинённс‹е членс‹ (предложенис).

erimoq
   1. тасть;
   2. плавитьсс;
   3. растворстьсс; qand suvda eridi сахар растворилсс в воде;
   4. перен. умилстьсс; растасть (поддатьсс влиснию ласки, похвалс‹ и т.д.); угос‰ать (по какому-л. поводу).

erinmoq
   ленитьсс.

erinchoq
   ленивс‹й; // лентсй, лодс‹рь.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:53:11
erinchoqlik
   лень, леность; \~ bilan лениво, нехотс, с леняой; \~ qilmoq ленитьсс.

eritilmoq
   растворстьсс, расплавлстьсс; бс‹ть растворённс‹м, бс‹ть расплавленнс‹м.

eritkich
   растворитель.

eritma
   раствор.

eritmoq
   1. растапливать, то пить;
   2. плавить, расплавлсть;
   3. растворсть.

erituvchi
   1. растворитель;
   2. плавильс‰ик; po'lat \~ сталевар.

erish
   1. плавление;
   2. растворение;
   3. тасние.

erishmoq
   1. достигать; добиватьсс; biz g'alabaga erishdik мс‹ достигли победс‹;
   2. добратьсс, дойти, доехать.

erk
   волс, свобода \~ bermoq предоставлсть свободу, давать свободу или волю.

erka
   баловень, любимея; неженка; // разбалованнс‹й, изнеженнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:53:39
erkak
   1. мужчина; // мужской;
   2. самея.

erkaklamoq
   одеревенеть (и моркови, луке и т.п.).

erkalamoq
   ласкать, нежить, баловать.

erkalanmoq
   ласкатьсс, нежитьсс, баловатьсс.

erkalatmoq
   см. erkalamoq.

erkalik
   избалованность; изнеженность;
   2. перен. жеманство; \~ qilmoq 1) баловатьсс; ласкатьсс;2 жеманитьсс.

erkatoy
   любимчик, баловень.

erkin
   свободнс‹й, вольнс‹й; // свободно; вольно.

erkinlik
   свобода, вольность, раздолье \~ka chiqmoq вс‹йти на свободу; \~ bilan свободно вольно; \~ bermoq дать свободу.

erksevar
   свободолюбивс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:54:08
ermak
   1. забава, развлечение; утешение, отрада;
   2. посмешис‰е; \~ qilmoq 1 забавлстьсс;
   2. подсмеиватьсс (над кем-л.); делать посмешис‰ем.

erta
   1. утро; // ранний; // рано; \~ bilan (ertalab) утром; \~dan kechgacha с утра до вечера; \~ pishar ранний, скороспелс‹й;
   2. завтра; \~ni o'yla думай о завтрашнем дне.

ertaga
   завтра, завтрашний день; bugun bo'lmasa \~ keladi если не сегоднс, то завтра придёт.

ertagi
   1. ранний (о фруктах, об овос‰ах);
   2. завтрашний.

ertak
   сказка xalq \~lari народнс‹е сказки

ertakchi
   сказочник.

ertalab
   утром; поутру, с утра.

ertalabki
   утренний.

ertalik
   утренник.

ertangi
   1. ранний;
   2. утренний;
   3. завтрашний.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:54:46
es
   1. памсть; sizni \~ga oldik мс‹ вспоминали о вас; \~da tutmoq помнить; \~ga tushmoq прийти на памсть, вспомнить; \~ga tushirmoq а) напоминать; б) вспомнить; \~idan ko'tarildi он забс‹л вс‹летело из головс‹; \~ingizda bormi? помните ли вс‹? \~imda yo'q с не помню;
   2. ум; разум; рассудок; \~i chiqmoq напугатьсс; \~ini yig'moq собратьсс с мс‹слсми, взсть себс в руки; \~ingizni yeb qo'yibsiz вс‹ с ума сошли; \~ing o'zingdami? \~ing joyidami? тс‹ в своём уме? в уме ли тс‹? \~i kirib qolibdi он образумилсс, он поумнел; он стал взрослс‹м; \~imni taniganimdan beri с тех пор как с стал помнить себс; \~ i паст глупс‹й, глуповатс‹й, недалёкий.

esa
   же, а, что касаетсс; karim o'qiydi, men \~ ishlayman Карим учитсс, а с работаю.

esankiramoq
   растерстьсс, опешить; испс‹тс‹вать головокружение, терсть голову.

esdalik
   воспоминание, памсть; \~ daftari памстнас книжка, дневник.

esiz
   межд. жаль, как жаль, какас досада.

eski
   1. старс‹й, изношеннс‹й; обветшалс‹й; ветхий; \~ uy старс‹й дом; \~ kiyim старас, изношеннас одежда;
   2. стариннс‹й; \~ qo'l yozma стариннас рукопись;
   3. застарелс‹й; \~ dard застарелс‹й недуг;
   4. несвежий; \~ jurnal старс‹й (несвежий) журнал.

eskimoq
   1. изнашиватьсс; затаскиватьсс;
   2. приходить в ветхость;
   3. стареть, устаревать.

eskirmoq
   см. eskimoq.

eskicha
   по-старому, по старинке, по-прежнему; старомодно; // старомоднс‹й.

eslamoq
   помнить, вспоминать, припоминать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:55:15
eslatish
   напоминание, упоминание.

eslatma
   примечание.

eslatmoq
   напоминать; упоминать.

esli
   1. умнс‹й, понстливс‹й;
   2. большой, старший.

esmoq
   дуть, весть (о ветре).

esnamoq
   зевать, позёвс‹вать.

esnoq
   зевота, зевок \~ bosdi одолела зевота.

eson
   1. здоровс‹й; яелс‹й; невредимс‹й; \~misiz? как ваше здоровье? как вс‹ поживаете; \~ bo'lsak, ko'rishamiz будем живс‹-здоровс‹, увидимсс (встретимсс);
   2. благополучнс‹й; // благополучно.

essiz
   1. неумнс‹й, глупс‹й;
   2. рассесннс‹й.

estetik
   сстетический, сстетичнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:55:49
et
   1. мссо;
   2. мскоть;
   3. тело \~im jimirlashdi дрожь прошла по телу; \~ olmoq поправитьсс, прибавить в весе; \~ tashlamoq похудеть; \~i suyagiga yopishgan тос‰ий, худой, кожа да кости.

etak
   подол, пола;
   2. край; окраина;
   3. фартук (длс сбора хлопка);
   4. подножие, подошва; tog' etagi подножие горс‹;
   5. устье, низовье (реки); oyni \~ bilan yopib bulmas шила в мешке не утаишь (букв, нельзс подолом закрс‹ть луну).

etik
   i стический, стичнс‹й.
   ii сапог, сапоги; // сапожнс‹й.

etikdo'z
   сапожник.

etimologik
   стимологический; \~ lug'at стимологический словарь.

etli
   1. мссной, с мссом;
   2. мссистс‹й;
   3. упитаннс‹й, полнс‹й.

etnografik
   стнографический.

efirli
   содержас‰ий сфир, сфирнс‹й.

effektiv
   сффективнс‹й, действеннс‹й, сффективно, действенно.

effektivlik
   сффективность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:56:20
effektli
   сффектнс‹й, производсс‰ий сффект.

echkemar
   1. варан (крупнас сс‰ерияа);
   2. сорт винограда.

echki
   коза; // козий, козлинс‹й.

eshak
   1. осёл; // ослинс‹й;
   2. перен. скамейка.

eshik
   дверь; // дверной.

eshitilmoq
   1. слс‹шатьсс; послс‹шатьсс; доноситьсс; раздаватьсс;
   2. заслушиватьсс, бс‹ть заслушаннс‹м.

eshitmoq
   слс‹шать, слушать; заслушивать.

eshittirish
   передача; транслсяис; ertalabki \~ утреннсс передача.

eshkak
   весло, вёсла \~ eshmoq грести

eshmoq
   вить (нитку), скручивать, прссть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:56:57
e'lon
   объсвление; \~ qilmoq объсвлсть; извес‰ать, оповес‰ать; опубликовать.

e'tibor
   1. внимание; buni \~ga olamiz мс‹ сто примем во внимание;
   2. авторитет, влисние; \~ topmoq завоевать авторитет; \~ bermoq, \~ qilmoq обрас‰ать внимание, считатьсс, придавать значение.

e'tiboran
   послелог начинас с.; от"¦; birinchi maydan \~ начинас с 1-го Мас.

e'tiborli
   авторитетнс‹й, влистельнс‹й.

e'tiborsiz
   1. неавторитётнс‹й, невлистельнс‹й;
   2. невнимательнс‹й, небрежнс‹й; // невнимательно, небрежно; без вниманис.

e'tiroz
   возражение; протест, несогласие; \~ qilmoq, \~ etmoq возражать, не соглашатьсс.

e'tirozsiz
   без возражений, не протестус.

e'tirof
   признание, сознание; \~ qilmoq, \~ etmoq признавать; признаватьсс, сознаватьсс.

e'tiqod
   1. убеждение; \~ bilan с убеждением; // убеждённо;
   2. вера.

e'tiqodli
   1. убеждённс‹й;
   2. версс‰ий.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:57:31
e'tiqodsiz
   1. без убежденис; не убеждённс‹й; // не убежденно;
   2. без верс‹; // неверуюс‰ий.

eh
   межд. сх, ах.

eha
   межд. ого, сге.

ehson
   1. добро; доброе дело; благодесние \~ qilmoq 1) делать добро; 2) приносить что-либо в дар; давать подасние;2 пожертвование.

ehtiyoj
   потребность, надобность, нужда.

ehtiyot
   осторожность, осмотрительность, предосторожность; \~ yuzasidan в яелсх предосторожности; на всский случай; \~ bo'lmoq бс‹ть осторожнс‹м, остерегатьсс.

ehtiyotkor
   1. осторожнс‹й; предусмотрительнс‹й;
   2. расчётливс‹й.

ehtiyotlamoq
   1. беречь, оберегать;
   2. сберегать; припрстс‹вать.

ehtiyotlanmoq
   беречьсс, оберегатьсс, остерегатьсс.

ehtiyotli
   осторожнс‹й, осмотрительнс‹й, бережливс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:58:08
ehtiyotlik
   осторожность, осмотрительность; бережность, бережливость; \~ bilan осторожно, осмотрительно; бережно, расчётливо.

ehtiyotsiz
   1. неосторожнс‹й, неосмотрительнс‹й;
   2. нерасчётливс‹й, незапасливс‹й.

ehtiyotsizlik
   неосторожность, неосмотрительность; \~ qilmoq допускать неосторожность.

ehtimol
   вводн. сл.    возможно, веростно, может бс‹ть; har \~ga qarshi на всский случай.

ehtirom
   уважение, почтение, почёт; \~ qilmoq уважать, чтить, чествовать

ehtiros
   страсть, страстность; \~ bilan со страстью
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:59:06
F harfi

favqulodda
   чрезвс‹чайнс‹й, типичнс‹й, исключительнс‹й; // чрезвс‹чайно; необс‹чно, исключительно; \~ majlis чрезвс‹чайное собрание; \~ hodisa исключительное собс‹тие.

fazilat
   достоинство; положительное качество.

fazilatli
   имеюс‰ий достоинство, обладаюс‰ий положительнс‹ми качествами, превосходнс‹й

fazo
   пространство.

fayz
   прелесть, привлекательность; благодать.

fayzli
   прелестнс‹й, привлекательнс‹й, 6лагостнс‹й, благодатнс‹й.

faylasuf
   философ.

faktik
   фактический.

falaj
   паралич; // парализованнс‹й \~ kasaliga duchor bo'ldi он разбит параличом ( его парализовало).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 08:59:37
falak
   1. нёбо, небосвод, небеса;
   2. судьба; рок; \~ning gardishi волс судьбс‹, стечение обстостельств.

falokat
   беда, бедствие, напасть; несчастье; \~ga yo'liqmoq попасть в беду.

falsafa
   философис.

falsafiy
   философский.

fan
   1. наука, знание; o'zbekiston \~lar акademiyyasi Академис наук Узбекистана;
   2. дисяиплина, предмет (отрасль науки).

faner
   фанера; // фанернс‹й.

fantastik
   фантастический; фантастичнс‹й.

faol
   активнс‹й; // активно.

faoliyat
   дестельность.

faraz
   предположение; гипотеза; допус‰ение; \~ qilmoq, \~ etmoq предполагать, допускать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 09:00:28
faryod
   крик, вопль; \~ qilmoq, \~ etmoq вопить, кричать.

farzand
   1. дитс, ребенок, потомок; uning to'rtta \~i bor у него четверо детей;
   2. сс‹н; vatanning sodiq \~i вернс‹й сс‹н А одимс‹.

farzandsiz
   см. befarzand.

farzandsizlik
   бездетность.

farmon
   указ; \~ bermoq, \~ qilmoq приказс‹вать, повелевать.

farovon
   зажиточнс‹й, обильнс‹й; благополучнс‹й; \~ hayot зажиточнас жизнь.

farosat
   пронияательность, восприимчивость; сообразительность; догадливость.

farosatli
   пронияательнс‹й, сообразительнс‹й, смс‹шлёнс‹й, догадливс‹й; \~ bola сообразительнс‹й мальчик.

farosatsiz
   несообразительнс‹й, несмс‹шлёнс‹й, недогадливс‹й.

farosatsizlik
   несообразительное, несмс‹шленость, недогадливс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 09:01:08
farog'at
   покой, спокойствие; отдс‹х, досуг; \~da yashamoq жить в спокойствии.

farrosh
   1. слуга, прислужник;
   2. дворник.

farq
   1. разнияа, отличие; различие; \~ qilmoq, \~ etmoq 1. отличать, различать;
   2. отличатьсс, различатьсс.

fasl
   времс года, сезон; yoz \~i летнее времс.

faxr
   гордость; почёт.

faxriy
   почётнс‹й; faxriy yorliq Лочётнас грамота.

faxrlanmoq
   гордитьсс.

faxrli
   почётнс‹й; \~ burch почётнас обсзанность, почётнс‹й долг

faqat
   только, лишь; но; \~gina только лишь.

faqir
   1. беднск; // неимус‰ий;
   2. смирнс‹й, тихий, безобиднс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 22 Yanvar 2009, 09:01:40
faqirlik
   бедность, нис‰ета; нужда.

fahm
   сообразительность, соображение, смс‹шлёность, сметка, \~iga yetmoq, \~iga bormoq понимать, соображать.

fahmlamoq
   соображать, понимать, догадс‹ватьсс.

fahmli
   сообразительнс‹й, понстливс‹й, смс‹шленс‹й, догадливс‹й.

fahmsiz
   бестолковс‹й, непонстливс‹ и, несообразительнс‹й.

federativ
   федеративнс‹й.

felyetonchi
   фельетонист.

feodallarcha
   феодальнс‹й; // по-феодальному; \~ munosabat феодальное отношение.

fe'l
   i нрав; характер; натура, \~-atvor нрав, характер, поведение; \~i aynidi (о человеке) он расстроилсс, рассердилсс; \~i keng с‰едрс‹й, великодушнс‹й; \~i tor жаднс‹й, скупой; \~i tez вспс‹льчивс‹й.
   ii грам. глагол.

fido
   жертва; \~ bo'lmoq стать жертвой, \~ aylamoq, \~ qilmoq жертвовать, jonini \~ qilmoq жертвовать жизнью.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 06:55:58
fidoyi
   преданнс‹й (чему-л.), самоотверженнс‹й,

fidokor
   преданнс‹й, самоотверженнс‹й.

fidokorlik
   самоотверженность, самопожертвование.

fidokorona
   самоотвержен но, преданно, беззаветно; // самоотверженнс‹й, преданнс‹й, беззаветнс‹й.

fizik
   физический.

fiziologik
   физиологический.

fikr
   1. мс‹сль; идес, дума;
   2. мнение, взглсд;
   3. заключение; вс‹вод; \~ qilmoq мс‹слить; думать; \~ bermoq подать (кому-л.) мс‹сль; \~ga qelmoq прийти к заключению; \~ yuritmoq рассуждать, размс‹шлсть.

fikran
   нареч. мс‹сленно, про себс.

fikrdosh
   единомс‹шленник.

fikrlamoq
   мс‹слить, думать, раздумс‹вать, размс‹шлсть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 07:07:48
fikrlash
   рассуждение; обдумс‹вание, размс‹шление.

fikrlovchi
   мс‹слсс‰ий, думаюс‰ий; размс‹шлсюс‰ий,

fil
   слон; // слоновс‹й,

filologik
   филологический.

filosofik
   философский.

firibgar
   плут, мошенник, обманс‰ик.

firibgarlik
   обман, мошенничество, подлог \~ qilmoq обманс‹вать, жульничать.

firoq
   1. разлука, расставание;
   2. тоска, печаль (от разлуки).

fitna
   1. заговор;
   2. интрига, склока, смута.

fitnalik
   интриганство; клсузничество; склочничество; \~ qilmoq интриговать, клсузничать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 07:09:09
fitnachi
   интриган; заговорс‰ик; подстрекатель.

fitnachilik
   интриганство, заговор; // заговорс‰ический.

flektiv
   лингв, флективнс‹й.

foizli
   прояентнс‹й; \~ nisbat мат. прояентное отношение.

fojia
   трагедис, драма; несчастье.

fojiali
   трагический; драматический; печальнс‹й; // трагически, трагично; драматически, печально.

foyda
   польза, вс‹года; прибс‹ль; \~ ko'rmoq, \~ topmoq получать прибс‹ль, барс‹ш, \~ qilmoq получать
прибс‹ль доход; dori \~ qildi лекарство помогло; \~ keltirmoq приносить пользу; paxtachilik foyda keltiradi хлопководство приносит пользу.

foydalanmoq
   пользоватьсс, воспользоватьсс

foydali
   полезнс‹й, вс‹годнс‹й; прибс‹льнс‹й.

foydasiz
   см. befoyda.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 07:09:42
fokuschi
   фокусник.

fol
   гадание; ворожба; предсказание; \~ ochmoq, \~ ko'rmoq гадать; пережить, предсказс‹вать.

folbin
   гадалка, ворожес.

folbinlik
   1. дестельность гадалки;
   2. гадание; \~ qilmoq заниматьсс гаданием; гадать.

folklorchi
   фольклорист.

fonetik
   фонетический; tilning \~ sistemasi фонетическас система сзс‹ка.

fonologik
   фонологический.

formal
   формальнс‹й; // формально.

formali
   форменнс‹й.

formalistlarcha
   формально, как формалист; // формальнс‹й ishga \~ qaramoq относитьсс к делу формально.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 07:10:10
formasiz
   без формс‹; // бесформеннс‹й; \~ muz parchasi бесформеннас глс‹ба льда.

formatli
   форматнс‹й; yirik \~ kartochka крупноформатнас карточка.

fotografik
   фотографический.

fotomuxbir
   фотокорреспондент.

fosh
   свнс‹й, гласнс‹й; разглашеннс‹й; \~ qilmoq, \~ etmoq разоблачать; вскрс‹вать; раскрс‹вать.

frazeologik
   фразеологический; \~ birikma фразеологическое сочетание.

fraktsion
   фракяионнс‹й; \~ kurash фракяионнас борьба.

fundamental
   фундаментальнс‹й.

funktsional
   функяиональнс‹й; \~ analiz функяиональнс‹й анализ

fursat
   времс, момент; \~ topmoq улучить момент; \~im yo'q у менс нет времени, мне некогда; \~ni qo'ldan bermoq, \~ni boy bermoq упускать удобнс‹й случай, проиграть времс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 07:10:35
futbolchi
   футболист.

futur
   ус‰ерб, повреждение; \~ yetkazmoq наносить ус‰ерб.

futuristik
   футуристический.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 07:12:03
G harfi

gavda
   туловис‰е, тело; телосложение; корпус (фигура человека); \~si yo'g'on одам здоровск, крупнс‹й (человек).

gavdalanmoq
   1. ссно обрисовс‹ватьсс, виднетьсс;
   2. воплос‰атьсс.

gavdalantirmoq
   1. ссно обрисовс‹вать, образно представлсть;
   2. воплос‰ать, олияетворсть.

gavdali
   рослс‹й, крупнс‹й (о человеке).

gavjum
   люднс‹й, многолюднс‹й; густонаселённс‹й \~ joy многолюдное место.

gavhar
   1. драгояеннс‹й камень;
   2. жемчуг, перл.

gadoy
   нис‰ий, попрошайка.

gazak
   i воспаление, нагноение \~olmoq воспалстьсс, гноитьсс
   ii закуска.

gazaklamoq
   воспалстьсс, гноитьсс.

gazanda
   жалсс‰ий (о змее, скорпионе и т.п.).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:36:29
gazetxon
   читатель газетс‹, подписчик газетс‹.

gazlama
   мануфактура; ткань, материс; мануфактурнс‹й.

gazlashtirmoq
   газифияировать.

gazmol
   см. gazlama.

gal
   1. очередь; черёд; очередной; endi uning \~i теперь его очередь; \~dagi vazifalar очереднс‹е задачи; \~ma-\~ поочерёдно, один за другим;
   2. раз; bu \~ на стот раз; har \~ каждс‹й раз; \~ga solmoq откладс‹вать, мариновать.

gala
   1. стас; bir \~ qush стас птия;
   2. группа.
   bir yigitlar группа юношей; cвора, толпа, орава.

galalashmoq
   собиратьсс стасми; группами, толпами.

galdagi
   очередной.

galdiraklamoq
   сбиватьсс, заплетатьсс, путатьсс (о сзс‹ке)

galdiramoq
   запутс‹ватьсс, сбиватьсс с толку.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:37:19
galdiratmoq
   сбивать с толку, запутс‹вать.

gangimoq
   растерстьсс, бс‹ть ошеломлённс‹м, опешить.

gangitmoq
   ошеломлсть, потрссать, сбивать с толку boshini \~ морочить голову.

gandiraklamoq
   пошатс‹ватьсс, покачиватьсс (о пьсном или о больном).

ganch
   ганч (вид алебастра).

ganchlamoq
   штукатурить гончем.

gap
   1. слово, слова; разговор; речь; фраза; предмет разговора; дело quruq\~ пустс‹е слова; sizga ikki og'iz \~im bor мне нужно сказать вам несколько .слов; \~ga solmoq вс‹звать на разговор; nima \~ ? что случилось? в чём дело? что нового? hech \~ yo'q ничего особенного; bu qanday \~ bo'ldi? что сто значит? сто ес‰ё что такое? mish-mish \~ слухи; \~ tashimoq распространсть сплетни, сплетничать; \~ so'z bo'lmoq становитьсс предметом разговоров; \~ini og'zidan olmoq перебивать; \~ni bir yerga qo'ymoq договоритьсс; \~ga ko'nmoq соглашатьсс; \~ sotmoq болтать, пустословить;
   2. грам. предложение; gap bilan shoshma, ish bilan shosh погов. не торопись словами, а торопись делами ( не спеши сзс‹ком, а торопись делом); \~ning qisqasi yaxshi погов. хорошас речь короткас.

gapdon
   красноречивс‹й; бойкий на сзс‹к.

gapirishmoq
   разговаривать; беседовать; договариватьсс.

gapirmoq
   говорить; сказать; u katta gapiradi он бахвалитсс, хвастаетсс; og'zingga qarab
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:37:58
gapir[/b] вс‹ражайсс осторожно.

gapirtirmoq
   заставлсть говорить.

gaplashmoq
   разговаривать, говорить; договариватьсс.

garang
   глухой; boshim \~ bo'ldi с не знал, что делать, с бс‹л в затруднительном положении; \~ qilmoq 1) оглушать; 2) перен. надоедать, изводить; boshni \~ qilmoq морочить голову.

garangchilik
   1. глухота;
   2. растерснность.

garantiyali
   гарантийнс‹й; // с гарантией.

gard
   пс‹ль, пс‹линка, прах; \~ yuqdirmoq запачкать; испачкать; \~ yuqtirmaslik 1) не допускать, чтобс‹ (что-л.) запачкалось; 2) перен. не давать запстнать своё имс.

gardan
   шес; \~iga olmoq принсть на себс, принсть на свою ответственность.

garmdori
   краснс‹й стручковс‹й перея.

garmonik
   гармонический.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:38:36
garmonchi
   гармонист

garmsel
   суховей.

garov
   залог; заклад; \~ ga qo'ymoq закладс‹вать; \~ bog'lashmoq (o'ynamoq) держать пари.

garovlashmoq
   держать пари, битьсс об заклад.

garchi
   союз уступ, хотс; несмотрс.

gasht
   удовольствие, наслаждение; \~ qilmoq, \~ini surmoq наслаждатьсс.

gvardiyachi
   гвардеея; гвардейский.

genial
   гениальнс‹й.

geniallik
   гениальность.

geografik
   географический.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:39:05
geodezik
   геодезический.

geologik
   геологический.

geometrik
   геометрический

geofizik
   геофизический.

geoximik
   геохимический.

gerbli
   гербовс‹й.

gerdayish
   вс‹сокомерие, кичливость, важность.

gerdaymoq
   задирать нос, кичитьсс, важничать.

germetik
   герметический; // герметически.

gestapochi
   гестаповея.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:39:45
gigiyenik
   гигиенический; // гигиенически.

gidravlik
   гидравлический.

gidrodinamik
   гидродинамический.

gidroinshoot
   гидросооружение.

gidrologik
   гидрологический.

giyoh
   1. растение;
   2. трава

gijgijlatmoq
   натравливать; науськивать.

gijda
   : \~ non лепёшка (пс‹шнас).

gijja
   солитёр; глист.

gilam
   ковёр; // ковровс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:40:17
gilamdo'z
   ковровс‰ик.

gilamdo'zlik
   ковроделие.

gilos
   черешнс (дерево и плод); i) черешневс‹й.

gimnastikachi
   гимнаст.

gina
   обида; жалоба, сетование; \~ qilmoq обижатьсс; \~ saqlamoq таить обиду.

ginekologik
   гинекологический.

gipnozchi
   гипнотизёр.

girdob
   водоворот, пучина; перен. омут

gitarachi
   гитарист.

govmichcha
   счмень (воспалительное заболевание век.).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:40:48
gorizontal
   горизонтальнс‹й.

goh(o)
   иногда, по временам.

grammatik
   грамматический.

grammli
   ikki yuz \~ tosh двухсотграммовас гирс.

grafik
   графический.

grimlamoq
   гримировать.

grimchi
   гримёр.

guvillamoq
   шуметь; гудеть; вс‹ть; olov guvillab yonayapti огонь гудит; shamol guvillaydi ветер поет.

guvoh
   свидетель; очевидея.

guvohlik
   свидетельство; свидетельское показание; \~ bermoq давать показании, свидетельствовать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:41:24
guvohnoma
   свидетельство (документ); удостоверение.

gugurt
   спички; // спичечнс‹й.

gul
   1. яветок, // яветочнс‹й;
   2. узор; орнамент;
   3. перен. лучшас часть, явет;
   4. перен. сс‹пь (на теле); bolaning badaniga \~ toshibdi тело ребенка покрс‹лось сс‹пью; uning qo'li \~ у него золотс‹е руки; \~ yigit весёлс‹й, симпатичнс‹й парень.

gulbarg(i)
   лепесток.

gulbog'
   сад-яветник.

guldasta
   букет (яветов).

guldon
   ваза длс яветов.

guldor
   яветистс‹й; узорчатс‹й, покрс‹тс‹й узорами.

gulduramoq
   греметь, громс‹хать.

gulduros
   оглушительнс‹й, бурнс‹й, громкий; \~ olqishlar (qarsaklar) бурнс‹е аплодисментс‹.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:41:57
gulzor
   яветник.

guliston
   благоустроеннас, яветус‰ас страна (землс, местность); г. Гулистан (Сс‹рдарьинскас область).

gulkaram
   яветнас капуста.

gulkosabarg
   чашелистик.

gullamoq
   явести, расявести.

gullatmoq
   развивать, давать возможность расяветать, прояветать.

gullash
   яветение, прояветание, распнёт.

gulli
   см. guldor.

gulnor
   яветс‹ граната.

gulsapsar
   ирис германский (яветок и растение).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:42:25
gultoj
   венчик (яветка).

gultojixo'roz
   петушинс‹е гребешки, яелозис (яветок).

gulfurush
   1. продавея яветов;
   2. яветовод.

gulxayri
   мальва, алтей (яветок).

gulxan
   костёр.

gulxona
   1. оранжерес;
   2. яветник, клумба.

gulchambar
   венок.

gulchi
   1. яветовод;
   2. продавея яветов

gulchilik
   1. яветоводство;
   2. торговлс яветами.

gulqoqi
   одуванчик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:42:58
gulg'uncha
   бутон (яветка).

gum
   \~ bo'lmoq исчезнуть, сгинуть. \~ qilmoq упрстать, убрать.

gumanistik
   гуманистический.

gumanitar
   гуманитарнс‹й.

gumbaz
   купол; свод.

gumburlamoq
   грохотать, греметь.

gumdon
   : \~ bo'lmoq исчезнуть, пропасть, сгинуть;

gumon
   1. подозрение; сомнение;
   2. предположение; подозрение \~ qilmoq подозревать, предполагать \~ olmoshi грам. неопределённое местоимение.

gumonlanmoq
   испс‹тс‹вать подозренис, сомневатьсс.

gumonsiramoq
   подозревать; сомневатьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:58:01
gung
   немой; глухонемой.

gunglik
   немота.

gunoh
   1. грех;
   2. вина, проступок; преступление; \~idan o'tmoq (kechmoq) прос‰ать вину; undan nima \~ o'tdi? в чём он провинилсс? \~ini yuvmoq загладить свою вину.

gunohkor
   1. грешник; грешнс‹й;
   2. виновник; преступник; виновнс‹й.

gunohli
   1. виноватс‹й, виновнс‹й;
   2. грешнс‹й.

gunohsiz
   см. begunoh.

gurillamoq
   1. пс‹лать; гореть сильно; o't gurillab yonayapti огонь пс‹лает;
   2. расяветать; протекать бурно; ishimiz gurillab ketdi наша работа пошла хорошо, наша работа кипит

gurkuramoq
   благоухать, прояветать.

gurung
   беседа, \~ qilmoq беседовать.

gurunglashmoq
   беседовать, разговаривать друг с другом.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:58:41
guruch
   рис; рисовс‹й.

guruh
   группа, кучка; шайка; qora \~lar кучка реакяионеров

go'dak
   грудной ребёнок, младенея.

go'daklik
   1. младенчество;
   2. черен, ребсчество.

go'yo(ki)
   союз подчин. скобс‹; словно; как бс‹; как будто.

go'zal
   красивс‹й, прекраснс‹й, прелестнс‹й;

go'zallashmoq
   делатьсс прекраснс‹м, хорошеть.

go'zallik
   красота; краса; \~ mehnatdan topiladi красота отс‹скиваетсс в труде.

go'l
   наивнс‹й,-простак.

go'llik
   наивность, простота.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 10:59:10
go'ng
   навоз; // навознс‹й.

go'r
   могила, гробнияа.

go'riston
   кладбис‰е.

go'rkov
   могильс‰ик.

go'sht
   мссо.

go'shtdor
   мссистс‹й; полнс‹й; упитаннс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:00:26
H harfi

ha
   1. част, да, хорошо, ладно (вс‹ражает согласие, утверждение, подтверждение); \~mi, yo'qmi? да или нет?; borasizmi? \~, boraman пойдёте? да, по иду;
   2. межд. ах, да, ну; \~ , nima gap? ну, в чём дело? \~, nega bormadingiz? а почему не поехали? \~ , aytgandek да, кстати; да, между прочим; \~, shundaymi? ах, так?

havas
   желание, охота, склонность;
   2. интерес, любовь (к чему-л.), увлечение, заинтересованность (в чём-л.); \~ bilan с желанием, с охотой; охотно, с интересом, с увлечением; \~ qilmoq желать, хотеть.

havaskor
   любитель, охотник (до чего-л.); musiqa \~i любитель музс‹ки; radiohavaskor радиолюбитель.

havza
   бассейн.

havo
   1. воздух; // воздушнс‹й; toza \~ чистс‹й, свежий воздух; ochiq \~da на открс‹том воздухе; \~ yo'li воздушное сообс‰ение;
   2. погода; атмосфера; // атмосфернс‹й; ochiq \~ сснас погода; \~ bulut пасмурно; \~ o'zgardi погода изменилась.

havoza
   1. вс‹шка;
   2. леса (на стройках).

havoyi
   1. легкомс‹сленнс‹й, несерьёзнс‹й; \~ odam легкомс‹сленнс‹й человек;
   2. лёгкий, нетруднс‹й \~ ish лёгкас работа;
   3. пустой, необоснованнс‹й; \~ gap пустой разговор; \~ raqamlar яифрс‹, взстс‹е с потолка.

havola
   направление; поручение; \~ qilmoq направить; поручить; возложить.

havosiz
   без воздуха; // безвоздушнс‹й; \~ bo'shliq безвоздушное пространство.

had
   i гранияа, предел; \~dan oshmoq не знать предела; \~-dan tashqari беспредельно, сверх мерс‹, чересчур.
   ii 1. мат. член; bir \~ одночлен; ko'p \~ многочлен.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:03:47
hadik
   опасение, босзнь, беспокойство; \~ qilmoq, \~ olmoq опасатьсс, бостьсс, подозревать;
   2. умение, навс‹к.

hadya
   дар, подарок; \~ qilmoq дарить.

hayo
   стс‹д; стс‹дливость; \~ qilmoq стс‹дитьсс, стеснстьсс.

hayoli
   стеснительнс‹й, застенчивс‹й, стс‹дливс‹й.

hayosiz
   бесстс‹дник; наглея; // бесстс‹жий, наглс‹й.

hayot
   1. жизнь; сус‰ествование; // жизненнс‹й; \~ uchun kurash борьба за сус‰ествование; \~-mamot жизнь и смерть;
   2. жив; живой; здравствует, olti bolasidan beshtasi \~ из шестерс‹х его детей пстеро живс‹; \~ kechirmoq, \~ qurmoq сус‰ествовать, жить.

hayotbaxsh
   живительнс‹й, животворнс‹й; оживлсюс‰ий.

hayotiy
   жизненнс‹й.

hayotiylik
   жизненность.

hayotsiz
   безжизненнс‹й; // без жизни.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:04:15
hayotsizlik
   безжизненность.

hayotchan
   жизнеспособнс‹й, жизнестойкий.

hayotchanlik
   жизнеспособность, жизнестойкость.

hajv
   сатира, юмор; насмешка; пародис; \~ qilmoq вс‹смеивать.

hajviy
   сатирический; юмористический;

hajm
   объём, ёмкость.

hazar
   брезгливость; \~ qilmoq брезговать.

hazil
   1. шутка; // шутливс‹й qaltis \~ злас шутка; \~ga aylantirmoq обратить в шутку;
   2. шарж; o'rtoqlik \~ i дружеский шарж; \~ qilmoq шутить, подшучивать.

hazilakam
   шуточнс‹й; bu \~ ish emas сто не шуточное дело.

hazilkash
   шутник; острск.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:04:48
hazillashmoq
   шутить, подшучивать; шутить друг с другом.

hazm
   переваривание, усвоение (пис‰и); \~ qilmoq переваривать.

haybat
   величавость, внушительность.

haybatli
   1. грандиознс‹й; внушительнс‹й;
   2. грознс‹й, страшнс‹й, ужаснс‹й.

hayvon
   животное, зверь; скот; животнс‹й, зверинс‹й, скотнс‹й.

hayvonot
   животнс‹е; фауна; \~ olami животнс‹й мир; \~ bog'i зоологический сад.

haydamoq
   1. гнать, гонсть; погонсть; вс‹гонсть; mollarni dalaga haydadik мс‹ вс‹гнали скот в поле;
   2. водить, управлсть; mashina \~ вести машину;
   3. пахать; traktor yer haydayapti трактор пашет землю

haydash
   1. разгон;
   2. вождение; mototsikl \~ni o'rgandim с научилсс водить мотояикл;
   3. пахота, вспашка; // пахотнс‹й.

haydov
   см. haydash.

haydovchi
   1. водитель;
   2. погонс‰ик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:05:20
hayiqmoq
   бостьсс, побаиватьсс; опасатьсс, u sendan hayiqadi он тебс боитсс.

haykal
   статус, извасние; памстник, монумент; \~ o'rnatmoq устанавливать памстник.

haykaltarosh
   скульптор, вастель.

hayrat
   удивление, изумление, недоумение \~ bilan с удивлением, с недоумением, удивлённо, изумлённо, недоумённо, \~da qoldirmoq удивлсть, изумлсть, приводить в недоумение, поражать, \~da qolmoq удивлсть, изумлсть, недоумевать, поражатьсс, \~ga solmoq удивить, изумить.

hayratlanmoq
   см. hayratda qolmoq.

hayratlantirmoq
   см. hayratda qoldirmoq.

hayron
   удивленнс‹й, изумлённс‹й, пораженнс‹й, растерсвшийсс, \~ bo'lmoq, \~ qolmoq удивлстьсс, изумлстьсс, \~ qoldirmoq удивлсть, изумлсть, поражать.

hayfsan
   вс‹говор, порияание, \~ e'lon qilmoq объсвить вс‹говор.

hayqiriq
   крик, вопль

hayqirmoq
   кричать, вопить, рс‹чать
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:05:55
hakalak
   i : \~ otmoq 1 скакать, (прс‹гать) на одной ножки
   ii жёлудь

hakka
   сорока

hakkalamoq
   1. бежать в припрс‹жку;
   2. ходить на ходулсх

hal
   решённс‹й, masala \~ вопрос решён, \~ qilmoq решать, \~ qiluvchi ovoz решаюс‰ий голос, \~ qilinmoq, \~ bo'lmoq решать, разрешатьсс, бс‹ть решаемс‹м.

hali
   нареч. 1 ес‰ё, пока что, мен \~ charchaganim yo'q с ес‰ё не устал, \~ga qadar, \~gacha до сих пор, до сего времени, \~ ham всё ес‰ё;
   2. только сейчас, только что ( совсем недавно); \~ senga ko'rsatdim-ku ведь с только что тебе показал;
   3. союз разд. то, \~ unday deydi, \~ bunday deydi то говорит так, то сдак, \~ shundaymi? ах так? неужели?

haligi
   только что сказаннс‹й, тот (то) о котором (о чём), не давно шла речь, тот самс‹й

haligina
   нареч. только что, только сейчас

halitdan
   с стих (тех) пор, уже теперь.

halloslamoq
   тсжело дс‹шать, задс‹хатьсс, запс‹хатьсс (от усталости).

halovat
   1. покой, спокойствие, тихий;
   2. доставлсюс‰ий удовольствие, (наслаждение).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:06:29
halovatsiz
   неспокойнс‹й, беспокойнс‹й

halok
   : \~ bo'lmoq, гибнуть, погибать, \~ qilmoq, \~ etmoq губить, уничтожать.

halokat
   1. гибель, погибель;
   2. крушение, аварис, катастрофа

halol
   1. честнс‹й, приобретённс‹й честнс‹м трудом, чистс‹й, \~mehnat честнс‹й труд;
   2. дозволеннс‹й, не запрес‰ённс‹й, законнс‹й.

halolik
   честность, добросовестность

halqa
   кольяо звено, (яепи), круг, \~ga olmoq окружать.

halqum
   анат. горло, глотка

ham
   1. союз. соед. и, также, ukam \~ , singlim \~ keldi и братишка пришёл, и сестрёнка пришла, olma \~ gulladi сблонс также заявела;
   2. союз. уступ. хотс и, даже и, если даже, хоть, хотс; yunus o'zini kasal sezsa \~ darsdan qolmadi Юнус, хотс и чувствовал себс нездоровс‹й, уроки не пропускал, qor yog'sa \~ baribir yo'lga chiqamiz даже если будет снег, мс‹ всё равно отправимсс в путь;
   3. част. даже, вот, ес‰ё, и, тоже, yoz \~ kelib qoldi вот и лето наступило, хотс, даже, вот, ес‰ё, тоже.

hamasr
   современник, navoiy \~lari современники Аавои.

hamgap
   собеседник
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:08:16
hamda
   союз. соед. и, а , также.

hamyon
   кошелек, карман \~ to'la pul кошелёк, полнс‹й денег, \~ini to'ldirmoq набить карман, \~ ko'tarmaydi не по карману

hamjihat
   совместнс‹й, дружнс‹й, совместно, дружно, \~ bo'lib ishlamoq дружно работать.

hamjihatlik
   солидарность, согласие, \~ bilan yashamoq жить дружно, согласованно.

hamisha
   нареч. всегда, всё времс, постоснно, u \~ band он всегда занст.

hamkor
   сотрудник, товарис‰ по работе, коллега.

hamkorlik
   содружество, сотоварис‰ество, \~ qilmoq сотрудничать.

hamma
   мест. все, всё, весь, \~ keldi все пришли, \~ ishchilar, ishchilarning \~si все рабочие, \~miz все мс‹, \~ yoqda со всех сторон, \~dan yaxshisi лучший из всех, \~si joyida всё в порсдке, \~ ishga usta мастер на все руки, \~ vaqt всё времс, постоснно, \~ning ko'z oldida у всех на глазах, \~si bo'lib всего, итого, всё вместе взстое.

hammabop
   обс‰едоступнс‹й, обс‰едоступно

hammaslak
   единомс‹шленник
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:14:01
hammom
   банс

hamnafas
   единодушно

hamon
   нареч. всё ес‰ё, всё, \~ kelmayapti, как только, сразу же в тот же момент, komandirovka muddati tugagan \~ uyga qaytaman как только кончитьсс срок командировки, с вернусь домой.

hamohang
   гармоничнс‹й, созвучнс‹й

hamroh
   спутник, попутчик

hamsoya
   сосед

hamfikr
   единомс‹шленник

hamshahar
   землск (человек из одного города)

hamshira
   сестра, tibbiyot \~si медсестра.

hamqishloq
   землск (человек с одно села).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 23 Yanvar 2009, 11:15:40
hamqur
   сверстник

hangama
   разговор, беседа, \~ qilmoq весело беседовать.

hangamalashmoq
   беседовать

handalak
   хандалск (скороспелас дс‹нс, имеюс‰ас круглую форму)

har
   мест. каждс‹й, всский, \~ gal, \~ safar всский раз, всегда, \~ kun каждс‹й день, \~ ehtimolga qarshi из всских случай, \~ bir каждс‹й, \~ vaqt всегда, во всское времс, \~ yerda везде, всюду, \~ joyda везде, всюду, \~ narsa всё, всскас вес‰ь, \~ narsa bo'lsa ham как бс‹ то ( там) ни бс‹ло во что бс‹ то ни стало, \~ nima всё , всскас вес‰ь, \~ taraflama всесторонний, всесторонне, \~ turli, \~ xil разнс‹й, различнс‹й, всского рода, разнообразнс‹й, различно, по разному, \~ qayerda везде , всюду, повсюду, \~ qaysi всский, каждс‹й, \~ qancha сколько бс‹ ни бс‹ло \~ holda во всском случае.

harakat
   1. движение, anti-globalistlar \~i движение антиглобалистов, ko'cha \~i уличное движение;
   2. действие, старание, bolaning o'qishga bo'lgan \~i menga yoqadi мне нравитьсс старание ребёнка к учёбе;
   3. поступок, \~ qilmoq, \~ etmoq двигатьсс, действовать, старание.

harakatli
   1. подвижнс‹й;
   2. снергичнс‹й, расторопнс‹й

harakatsiz
   неподвижнс‹й, нерасторопнс‹й, неподвижно, нерасторопно.

harakatchan
   способнс‹й к движению, подвижнс‹й, расторопнс‹й, снергичнс‹й.

harakatchanlik
   подвижность, расторопность, снергичность, \~ bilan с расторопностью, снергично.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:36:34
harbiy
   военнс‹й, воинский

hardam
   всегда, по всскому

harom
   1. поганс‹й, нечистс‹й;
   2.  перен.нечестно приобретеннс‹й.

harorat
   1жар, теплота, пс‹л;
   2. температура

harsillamoq
   тсжело дс‹шать, задс‹хатьсс, запс‹хатьсс, qattiq yugurib harsillab qoldim с задс‹халсс от сильного бега.

harf
   буква, буквеннс‹й, \~ termoq набирать буквс‹, производить набор (типографский), \~ teruvchi наборс‰ик.

hasad
   зависть, ревность \~ qilmoq завидовать, \~ qiluvchi завистник, ревнивея.

hasadli
   завистливс‹й, ревнивс‹й

hasrat
   горе, печаль, скорбь, кручина, унс‹ние, \~ qilmoq вс‹сказс‹вать своё горе, изливать душу, сетовать, жаловатьсс
(кому-л. на что-л.).

hasratlashmoq
   делитьсс горем.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:37:23
hasratli
   печальнс‹й.

hassa
   посох, трость, палка

hatlamoq
   прс‹гать, ariqdan hatlab o'tmoq перепрс‹гнуть через арс‹к.

hatto
   частияа .даже \~ men ham bilaman даже и с знаю.

hafsala
   1. охота, желание;
   2. усердие, старание, \~ qilmoq просвлсть охоту, с охотой братьсс за ( что-л.), \~ bilan с охотой, усердно, \~si yo'q у него нет охотс‹ ( желанис), \~m pir bo'ldi у менс отпало желание, с разочаровалсс.

hafsalali
   усерднс‹й, старательнс‹й

hafsalasiz
   неусерднс‹й, не старательнс‹й

hafta
   неделс

haftalab
   неделсми

haftalik
   недельнс‹й, еженедельнс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:38:04
haftafahm
   тупияа, тугодум, чурбан, тупой, несообразительнс‹й.

hasham
   украшение, нарсд, роскошь, пс‹шность

hashamat
   пс‹шность, великолепие (строение, зданис).

hashamatli
   пс‹шнс‹й, роскошнс‹й, великолепнс‹й.

hashar
   хашар (обс‰ественнас взаимопомос‰ь.)

hashorot
   насекомое, букашка, козсвка, zararli \~lar насекомс‹е вредители.

hasharchi
   участник хашара (см hashar)

hayajon
   волнение, смстение, волнение, тревога \~ bilan возбужденно, восторженно, \~ga kelmoq возбуждатьсс, волноватьсс, \~ga keltirmoq возбуждать, волновать.

hayajonlanmoq
   возбуждать, приходить в возбужденное состосние, волноватьсс.

hayajonli
   взволнованнс‹й, возбуждённс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:38:55
haq
   1. истина, правда, истиннс‹й , вернс‹й, правдивс‹й;
   2. право, ( что-л.), принадлежас‰ие по праву, bu ishga \~ingiz yo'q вс‹ не имеете право вмешиватьсс в сто дело, правс‹й, правота, bu masalada u \~ в стом вопросе он прав, плата, ish \~i заработнас плата, плата за работу оплата

haqgo'y
   правдивс‹й

haqgo'ylik
   правдивость

haqida
   послелог. о, об, обо, по поводу, относительно, siz haqingizda ko'p eshitganman с много слс‹шал о вас.

haqiqat
   истина, правда, истиннс‹й, правдивс‹й, действительнс‹й, \~ga to'g'ri kelmoq соответствовать истине, quruq \~ голас истина, \~da в действительности, \~ qilmoq вс‹сснсть, расследовать, устанавливать истину.
haqiqatan
   нареч. действительно, поистине, на самом деле, в действительность.

haqiqatda
   действительно, в действительно, в самом деле.

haqiqatgo'y
   правдивс‹й, говорсс‰ий правду, истину

haqiqiy
   истиннс‹й, вернс‹й, действительнс‹й, реальнс‹й, bu uydirma emas \~ faktdir сто не вс‹думка, а действительнс‹й факт, fanlar akademiyasining \~ a'zosi действительнс‹й член Академии наук.

haqli
   правс‹й, справедливс‹й, имеюс‰ий право.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:39:41
haqorat
   оскорбление, поношение, og'ir \~ тсжелое оскорбление, \~ qilmoq оскорблсть, поносить.

haqoratlamoq
   оскорблсть, поносить

haqoratli
   оскорбительнс‹й, ругательнс‹й, браннс‹й.

haqsiz
   неправс‹й, несправедливс‹й, лишённс‹й права, бесправнс‹й.

haqqoniyat
   истинность, справедливость, правдивость.

hech
   мест ни, никак, ничуть, совсем, ko'chada \~ kem yo'q на улияе ни души, buni men \~ kutmagan edim с ни как не ожил стого, \~ tushuna olmayman никак не пойму, \~ mumkin emas никак нельзс, u \~ xafa bo'lmaydi он не чуть не обиделсс, lola \~ kelmayapti Лола совсем не приходит, \~ bir ishga yaramaydi ни на что ни годитьсс, никудс‹шнс‹й, никчёмнс‹й, \~ kim никто, \~ nima ничто, \~ kimning emas ничей, ничейнс‹й, men \~ nima ko'rmayapman с не чего не вижу, \~ qayerga никуда, \~ qayerda нигде, \~ qayerdan ниоткуда, \~ qayoqqa никуда, \~ qaysi никто, никакой ( из них), \~ qaysingiz никто из вас, \~ qanday никакой, никак, \~ qachon никогда.

hid
   запах, аромат, xushbo'y \~ пристнс‹й запах, гул \~i запах яветов, \~ bilmoq чусть, различать запах, перен. проведать, пронюхать (о чем-л.).

hidlamoq
   нюхать

hidlanmoq
   пропахнуть, протухнуть.

hidli
   душистс‹й, ароматнс‹й, пахучий, с запахом.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:41:05
hidsiz
   без запаха, непушистс‹й, неароматнс‹й, не пахучий.

hijron
   разлука, расставание \~ haqida o'ylash uni qiynar edi думс‹ о разлуке мучили его.

hiyla
   хитрость, уловка, лукавство \~ ishlatmoq прибегать к уловкам, применсть хитрость, \~ qilmoq хитрить, плутовать.

hiylagar
   хитрея, плут, хитрс‹й, коварнс‹й, лукавс‹й.

hiylakor
   см. hiylagar.

hikmat
   мудрость, премудрость, тайное, сокровенное значение, bu yerda qandaydir bir \~ bor здесь кроетсс какас-то сокровеннас тайна (смс‹сл).

hikmatli
   мудрс‹й, сокровеннс‹й, \~ so'zlar крс‹латс‹е слова, афоризмс‹.

hikoya
   рассказ, \~ qilmoq рассказс‹вать, повествовать.

hilpillamoq
   развеватьсс, трепетать, колс‹хатьсс (на ветру).

himmat
   великодушие, благородство, с‰едрость, старание, усердие.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:43:55
himmatli
   благороднс‹й, великодушнс‹й, с‰едрс‹й, старательнс‹й, внимательнс‹й, заботливс‹й.

himmatsiz
   неблагороднс‹й, чёрствс‹й, нестарательнс‹й, без старанис, без усердис, невнимательнс‹й, незаботливс‹й.

himoya
   зас‰ита, покровительство, tinchilikni \~ qiluvchilar зас‰итники мира, \~ qilmoq зас‰ис‰ать, покровительствовать.

himoyachi
   зас‰итник, покровитель.

his
   чувство, ос‰ус‰ение, do'stlik \~i чувство дружбс‹, \~ etmoq, \~ qilmoq чувствовать, ос‰ус‰ать

hisob
   счёт, подсчет, исчисление, \~i yo'q нет счёта, yil \~i летоисчисление, учёт, \~ga olmoq брать на учёт, учитс‹вать, \~ kitob qilmoq рассчитс‹ватьсс, производить, расчёт, отчёт, \~ bermoq давать отчёт, отчитс‹ватьсс, вс‹числение, расчёт, qurilish \~i расчётс‹ строительства, перен. вс‹ход способ, путь, og'ir ahvoldan qutulish \~ini topdik нашли вс‹ход из трудного положенис, почти, можно сказать, ishimiz bitdi \~ наша работа почти закончена, uning umri bekor o'tdi \~ его жизнь прошла, можно сказать, напрасно, \~ qilmoq подсчитс‹вать.

hisobdor
   подотчетнс‹й \~ shaxs подотчётное лияо.

hisoblamoq
   считать, подчитс‹вать, считайте деньги, hisoblab chiqmoq подсчитать, пересчитать, рассчитс‹вать, вс‹числсть.

hisoblashmoq
   производить взаиморасчетс‹, сводить счётс‹ \~ считатьсс (с кем-чем-л).

hisobli
   учтённс‹й, считаннс‹й, сосчитаннс‹й, расчётливс‹й, учитс‹ваюс‰ий, хозсйственнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:44:31
hisobot
   отчёт, отчётнс‹й, moliya \~i финансовс‹й отчёт, \~ dokladi отчётнс‹й доклад, \~ bermoq отчитс‹ватьсс, отчётность, \~ topshirmoq представить отчётность.

hisobsiz
   бесчисленнс‹й, бессчетнс‹й, несметнс‹й.

hisobchi
   счетовод, учётчик.

hissa
   долс, часть, o'z \~mni oldim с взсл свою долю, delegatlarning to'trdan uch \~si keldi прибс‹ло три четверти делегатов, вклад, katta \~ qo'shmoq вносить большой вклад, раз, uch \~ ko'p в три раза больше.

hissiyot
   чувства, ос‰ус‰енис, чувственность.

hissiz
   бесчувственнс‹й, равнодушнс‹й.

his-tuyg'u
   чувство, ос‰ус‰ение.

hiqildoq
   гортань, горло

hiqichoq
   икота, \~ tutdi напала икота.

hovli
   двор, дом, жилис‰е, \~ngiz qayerda? Где ваш дом?
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:45:19
hovliqish
   суета, суматоха, волнение, беспокойство

hovliqma
   суетливс‹й, суматошнс‹й.

hovliqlamoq
   суетитьсс, спешить, терсть голову, волноватьсс, u hovliqib qoldi он разволновалсс, он растерслсс, hovliqlama! Ае спеши! Ае волнуйсс!

hovliqtirmoq
   всполошить, встревожить, взволновать.

hovuz
   хаус, пруд, бассейн ( искусственнс‹й водоём).

hovuch
   пригоршнс, горсть, ikki \~ un две горсти муки.


hovuchlamoq
   брать пригоршнсми, guruchni hovuchlab o'lchamoq отмерсть рис пригоршнсми.

hodisa
   случай, происшествие, собс‹тие, bugun qiziq \~ yuz berdi сегоднс произошёл интереснс‹й случай, свление, tabiat \~lari свление природс‹.

hojat
   нужда, надобность, необходимость, потребность, \~i yo'q нет надобности ( нуждс‹), \~ini chiqarmoq
исполнсть( чью-л.) просьбу, вс‹ручить.

hozir
   1. нареч. сейчас, теперь, нс‹не, \~ boraman с сейчас пойду;
   2. присутствуюс‰ий, нс‹нешний;
   3. готовс‹й, подготовленнс‹й, \~ bo'l! Будь готов!
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:45:57
hozirgi
   теперешний, нс‹нешний, настосс‰ий, современнс‹й, \~ vaqtda в настосс‰ие времс, в настосс‰ий момент, \~ zamon adabiyoti современнас литература, fe'lning \~ zamon shakli грам. форма настосс‰его времени глагола.

hozirjavob
   находчивс‹й, сообразительнс‹й, остроумнс‹й в ответах.

hozirlamoq
   готовить, подготавливать, приготавливать.

hozirlanmoq
   готовитьсс, подготовлстьсс.

hozirlik
   готовность, подготовленность, \~ ko'rmoq готовитьсс, проводить подготовленную работу.

hozircha
   нареч. пока, пока что \~ xayr! Лока, до свиданис!

hoy
   межд. сй! гей!

hoynahoy
   наверное, скорее всего.

hokazo
   и так далее, тому подобное, (обс‹чно) va hokazo и т.д., и т.п.

hokimiyat
   власть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:46:38
hokimlik
   господство, (власть) \~ qilmoq господствовать, властвовать

hol
   положение, состосние, og'ir \~ga tushdi он оказалсс в тсжелом положение, случай, shu \~da ish ketmaydi в таком случае работа не идёт, aks \~da в противном случае, сила, мос‰ь, \~dan toymoq, \~dan ketmoq терсть силу, вс‹биватьсс из сил, обессилеть, здоровье, \~ so'ramoq справлстьсс о здоровье, грам. обстостельство payt \~i обстостельство времени, o'rin \~i обстостельство места, ravish \~i обстостельство образ, действис, sabab \~i обстостельство причинс‹, maqsad \~i обстостельство яели, tarjimai \~ биографис, o'z \~iga qo'ymoq предоставить самому себе.

holat
   положение, состосние, harbiy \~ военное положение.

holbuki
   союз противит. между тем, на самом деле, в действительности.

holva
   халва.

holsiz
   бессильнс‹й, слабс‹й.

holsizlamoq
   обессиливать, ослабевать, изнемогать, измотатьсс.

holsizlantirmoq
   изнурсть, изматс‹вать, обессиливать.

hordiq
   усталость, утомление, \~ chiqarmoq отдс‹хать, восстанавливать силс‹.

hormay-tolmay
   неустанно, без усталости.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:47:24
hormang
   не уставайте ( приветствие при встречи с работаюс‰ими).

hosil
   урожай, урожайнс‹й, yerimimz yuqori \~ beradi наша землс даёт вс‹сокий урожай, \~ bo'lmoq образовс‹ватьсс, посвлстьсс, получатьсс, bu ko'l tog' suvlaridan \~ bo'lgan сто озеро образовалось из горнс‹х ручейков, \~ qilmoq получать, образовс‹вать, приобретать, ishonch \~ qilmoq убеждатьсс, qanoat \~ qilmoq удовлетворстьсс.

hosila
   мат. производнас, производнс‹й, yig'indi \~si производнас суммс‹.

hosildor
   плодороднс‹й, урожайнс‹й.

hosildorlik
   плодородие, плодородность, урожайность.

hosilli
   урожайнс‹й, paxtaning ser\~ navi вс‹сокоурожайнс‹й сорт хлопка.

hosilot
   урожай, урожайность.

hosilsiz
   неурожайнс‹й, неплодороднс‹й, без урожас.

hofiz
   певея, konsertda xalq \~i ishtirok etdi в коняерте учувствовал народнс‹й артист.

huvillamoq
   опустеть, uyimiz huvillab qoldi наш дом опустел.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:48:02
hujayra
   клетка, клеточнс‹й.

hujjat
   документ

hujjatlamoq
   документировать, обосновс‹вать документально.

hujjatli
   документальнс‹й, \~ film документальнс‹й фильм.

hujra
   кельс (жилас комната при медресе), маленькас комната.

hujum
   наступление, нападение, атака, jangchilar dushman \~ini qaytardi бойяс‹ отразили наступление врага, \~ qilmoq нападать, наступать, атаковать, перен. наступление.

huzur
   удовольствие, наслаждение \~ qilmoq получать удовольствие, наслаждатьсс.

hukm
   приговор, \~ chiqarmoq вс‹носить приговор, решение, суждение, \~ qilmoq, \~ etmoq осуждать, судить, решать, перен. власть, господство, \~ surmoq господствовать.

hukmnoma
   приговор (письменнс‹й).

hukmron
   владс‹ка, властелин, правсс‰ий, господствуюс‰ий.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:55:03
hukumat
   правительство, власть, правительственнс‹й, sovet\~ i советское правительство, mahalliy \~ местнас власть.

hunar
   искусство, мастерство, умение, ремесло, профессис, ремесленнс‹й.

hunarli
   имеюс‰ий ремесло, искуснс‹й, умелс‹й, искусник, мастер.

hunarmand
   ремесленник, кустарь.

hunarsiz
   не имеюс‰ий ремесла, неумелс‹й.

hur
   свободнс‹й, вольнс‹й, свободно, вольно, \~ respublika свободнас республика.

hurkitmoq
   пугать, вспугнуть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 21:56:38
I harfi

ibora
   вс‹ражение, оборот (речи), фраза.

iborat
   состоит, // состосс‰ий, bo'linma besh кishidan \~ звено из псть человек.

ibrat
   пример; назидание, поучение; \~ olmoq брать пример; \~ ko'rsatmoq показс‹вать пример.

ibratli
   поучительнс‹й, назидательнс‹й; примернс‹й; // поучительно,

ibtidoiy
   1. начальнс‹й; первобс‹тнс‹й; \~ jamiyat первобс‹тное обс‰ество;
   2. примитивнс‹й, слементарнс‹й, простой.

ivimoq
   1. мокнуть, промокнуть;
   2. мскнуть, обмскнуть;
   3. закваситьсс, закиснуть (о молоке),

ivirsimoq
   1. возитьсс, хлопотать, суетитьсс;
   2. бс‹ть в беспорсдке; бс‹ть грсзнс‹м.

ivirsiq
   1. неопрстнс‹й; грсзнс‹й, \~ ayol неопрстнас женс‰ина;
   2. неубраннс‹й, неприбраннс‹й, \~ xona неубраннас комната.

ivitilmoq
   i 1. замачиватьсс, размачиватьсс;
   2. заквашиватьсс.
   ii 1. мочить, размачивать;
   2. заквашивать qatiq ivildi молоко заквасилось, превратилось в простоквашу.

ivitmoq
   мочить, размачивать, заквашивать, qatiq \~ сквасить молоко
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:00:08
igna
   игла, иголка.

idealistik
   идеалистический,

idealistlarcha
   нареч. идеалистически, идеализаяис; // по идеалистически.

ideallashtirmoq
   идеализировать.

ideologik
   идеологический

idiomatik
   идиоматический; \~ ibora идиома, идиоматическое вс‹ражение.

idish
   посуда, посудина, сосуд.

idora
   контора, правление, управление; учреждение; \~da ishlamoq работать в учреждении \~qiluvchi
правсс‰ий, \~ usuli форма правленис, \~ qilmoq, \~ etmoq править, управлсть, руководить, заведовать, повелевать.

idrok
   рассудок, разум, соображение, здравс‹й смс‹сл; смекалка, воспристие; \~ qilmoq, \~ etmoq постигать, соображать, догадс‹ватьсс.

idrokli
   разумнс‹й; понстливс‹й, сообразительнс‹й, догадливс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:00:45
idroksiz
   бестолковс‹й, не сообразительнс‹й.

ijara
   аренда, наем; \~ chaqi (или puli) аренднас плата \~ ga bermoq, \~ga qo'ymoq сдавать в аренду, \~ga olmoq арендовать, взсть в аренду.

ijarador
   см. ijarachi,

ijarachi
   1. человек, сдаюс‰ий (что-л.) внаём, в аренду или даюс‰ий напрокат;
   2. арендатор, наниматель, съёмс‰ик.

ijobiy
   положительнс‹й; \~ ravishda положительно.

ijod
   творчество, творение; halq og'zaki \~i устное народное творчество; \~ qilmoq, \~ etmoq творить, изобретать, создавать.

ijodiyot
   творчество; xalq \~i народное творчество

ijodiy
   творческий; yozuvchining \~ yo'li творческий путь писателс.

ijodkor
   творея, созидатель, // творческий, созидательнс‹й,

ijodkorlik
   творчество, творческас дестельность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:01:29
ijodchi
   творея, создатель, созидатель.

ijidchilik
   см. ijodkorlik.

ijozat
   позволение, разрешение; \~ bermoq позволсть, разрешать.

ijro
   исполнение, вс‹полнение; // исполнительнс‹й; \~ qilmoq, \~ etmoq исполнсть, вс‹полнсть, приводить в исполнение.

ijroiya
   : \~ qo'mitasi исполнительнс‹й комитет.

ijrochi
   исполнитель; sud \~si судебнс‹й исполнительнс‹й

ijtimoiy
   обс‰ественнс‹й; сояиальнс‹й \~ fanlar обс‰ественнс‹й науки, \~ guruhlar сояиальнс‹е группс‹, \~ chiqishi сояиальное происхождение, \~ ahvol сояиально положение

iz
   1. след, отпечаток \~ qoldirmoq оставить след(отпечаток), \~idan tushmoq проследить, погнатьсс (за кем-л.) \~idan ketmoq следовать, идти следом \~iga qaytmoq вернутьсс назад(по своим следам), \~iga tushmoq попасть на свой ( или чей-л.) след; перен. преследовать (кого-л.), гнатьсс (за кем-л.), следить (за кем-л.);
   2. колес; линис, рельсс‹; \~ solmoq прокладс‹вать путь \~ ga tushmoq попасть в свою колею, перен. налаживатьсс.

izza
   чувство стс‹да, смус‰енис; \~ bo'lmoq, \~ tormoq стс‹дитьсс, бс‹ть сконфуженнс‹м, испс‹тс‹вать чувство стс‹да; \~ qilmoq стс‹дить, пристс‹дить, сконфузить.

izzat
   почесть, почет, почтение; почтительность; уважение; \~ nafsiga tegmoq задеть чьё-либо самолюбие, \~ini yo'qotmoq ронсть своё достоинство, \~ qilmoq уважать, чтить, uni hamma \~ qiladi его все уважают.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:02:02
izzatlamoq
   уважать, почитать, оказс‹вать почести.

izzatli
   уважаемс‹й, почитаемс‹й, почётнс‹й, почтённс‹й; \~ mehmon почётнс‹й или уважаемс‹й гость.

izlamoq
   искать, разс‹скивать, отс‹скивать;izlab yurmoq разс‹скивать izlab topmoq разс‹скать, отс‹скать.

izlovchi
   1. искатель; // поисковс‹й; ис‰ус‰ий;
   2. следопс‹т.

izm
   волн; зависимость, подчинение; birovning \~ida bo'lmoq бс‹ть в подчинение ( у кого-л)

izoh
   1. разъсснение, посснение; объсснение, толкование;
   2. примечание.

izohlamoq
   разъсснсть, посснсть, толковать.

izohli
   толковс‹й; посснсюс‰ий \~ lug'at толковс‹й словарь, o'zbek tilining \~ lug'ati толковс‹й словарь узбекского сзс‹ка.

izohlovchi
   1. комментатор; посснитель, посснительнс‹й;
   2. грам. приложение.

izsiz
   без следа; // бесследнс‹й; // бесследно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:02:37
iztirob
   душеннс‹е волненис, страданис; беспокойство, тревога; \~ chekmoq испс‹тс‹вать душевное волнение, страдание, беспокоитьсс, тревожитьсс

iztirobli
   взволнованнс‹й, смояиональнс‹й; беспокойнс‹й, тревожнс‹й.

izchi
   следопс‹т.

izchil
   последовательнс‹й.

izchillik
   последовательность, \~ bilan последовательно

izg'imoq
   рс‹скать, шнс‹рсть.

izg'irin
   резкий, пронизс‹ваюс‰ий, холоднс‹й ветер, метель.

izhor
   изъсвление; вс‹ражение; вс‹сказс‹вание; \~ qilmoq, \~ etmoq вс‹сказс‹вать, признатьсс, объсснстьсс, o'z sevinchini \~ qildi он вс‹разил свою радость.

ikir-chikir
   1. мелочи, подробности, детали; // мелкий, подробнс‹й, детальнс‹й; hayot \~ lari мелочи жизни; \~igacha до мелочей, до мельчайших подробностей, досконально;
   2. барахло, старьё.

ikkala
   оба, обе; двое.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:03:57
ikki
   два; \~tadan по два, по двое; попарно, \~ baravar kam вдвое меньше; \~ yo'l bilan двоско; \~ marta ortiq xarajat двойной расход; \~ xonali son двузначнс‹й (о числе); \~ oradagi ishonch взаимное доверие.

ikkiyoqlama
   1. двусторонний; обоюднс‹й; с двух сторон;
   2. разг. двуличнс‹й (о человеке); двурушник.

ikkilanchi
   вторичнс‹й; // вторично; ong \~ сознание вторично.

ikkilanish
   1. колебание; неуверенность, нерешительность;
   2. раздвоение.

ikkilanmoq
   1. сдвоитьсс;
   2. колебатьсс; бс‹ть в нерешительности;
   3. раздваиватьсс,

ikkinchi
   1. второй; другой;
   2. вторичнс‹й; // вторично; в другой раз.

ikkita
   два, две.

ikkiyuzlama
   двуличнс‹й, лияемернс‹й.

ikkiyuzlamalik
   лияемерие, двуличие.

ikkiyuzlamachi
   двурушник, лияемер.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:04:43
ikkov
   оба, двое.

ilashmoq
   1. яеплстьсс, заяеплстьсс;
   2. перен. приставать, привсзс‹ватьсс.

ilashtirmoq
   яеплсть, заяеплсть, позволсть яеплстьсс; bolani ketingizdan ilashtirmang не позволсйте ребёнку приставать к вам, не тас‰ите его за собой.

ilashqoq
   яепкий ( о колючках а т.п.).

ilviramoq
   гнить, гноить.

ilgak
   1. крючок; заяепка;
   2. вешалка;
   3. застёжка; петлс.

ilgari
   1. раньше, прежде; вперёд прежний; \~ bo'lmagan раньше не бс‹ло, небс‹валс‹й; \~ ketmoq 1 ) уходить вперёд; 2) уходить раньше; \~ siljimoq продвигатьсс вперёд; \~ surib qo'ymoq сдвинуть (подвинуть) вперед; vaqtdan \~ преждеврёменно; досрочно;
   2. в рола послелога до, перед; o'qishdan \~ до учебс‹; ketishdan \~ uchrashdik перед отъездом мс‹ встретились.

ilgarigi
   1. прежний;
   2. бс‹вший kolxozning \~ raisi бс‹вшей председатель колхоза; \~ kun позавчера.

ilgarigidek
   нареч. как прежде, как раньше.

ilgaridan
   нареч. заранее; с давних пор.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:05:19
ilgarilar(i)
   нареч. раньше, прежний; встарь, в прежние времена.

ildam
   бс‹стрс‹й, проворнс‹й; скорс‹й; // бс‹стро; проворно; скоро.

ildamlatmoq
   ускорсть, убс‹стрсть, подгонсть, заставлсть действовать проворнее, бс‹стрее.

ildamlashmoq
   ускорстьсс, убс‹стрстьсс, действовать бс‹стрее.

ildamlik
   бс‹строта, скорость, проворство.

ildiz
   1. корень;
   2. луковияа; lola -i луковияа тюльпана;
   3. мат, корень, радикал, \~ni topish извлечение корень.

iljayish
   улс‹бка, ухмс‹лка.

iljaymoq
   улс‹батьсс; ухмс‹лстьсс, скалить зубс‹.

ilik
   костнс‹й мозг, костнс‹й жир.

ilimoq
   теплеть, нагреватьсс
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:05:56
ilinmoq
   заяеплстьсс, прияеплстьсс, вешатьсс, прсм и перен. попадатьсс(в западню)

ilintirmoq
   заяеплсть, прияеплсть, наяеплсть, прсм и перен. ловить, поймать напр.( в западню)

ilitmoq
   греть; нагревать; согревать; подогревать.

iliq
   тёплс‹й; // тепло; \~ havo тёплас погода; перен. \~ munosabat тёплое отношение.

ilk
   1. первс‹й, начальнс‹й; перен.   2. ранний; \~ bahor раннсс весна.

illat
   1. болезнь, недуг, недомогание;
   2. прсм, и перин, недостаток; изъсн.

illyustrativ
   иллюстративнс‹й.

ilm
   наука; знание \~ olmoq приобретать знанис; \~ olish huquqi право на образование; \~ fan наука; \~i yo'qning ko'zi yumuq погов. у неуча глаза незрсчи.

ilma-teshik
   рванс‹й, дс‹рсвс‹й-предс‹рсвс‹й.

ilmiy
   1. научнс‹й; учёнс‹й \~ daraja учёнас степень;
   2. учебнс‹й; \~ bo'lim mudiri заведуюс‰ий учебной частью (завуч).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:06:48
ilmli
   образованнс‹й, учёнс‹й.

ilmoq
   1. повесить; развесить; наяеплсть; заяеплсть(на гвозди, крючки);
   2. ловить, подхватс‹вать; подяеплсть;
   3. накидс‹вать, надевать, натсгивать.

ilmoqli
   1. замс‹словатс‹й, мудрёнс‹й, заковс‹ристс‹й;
   2. с крючком, имеюс‰ий крючок ; \~ eshik дверь с крючком;
   3. имеюс‰ий петлю,

ilmsiz
   необразованнс‹й, не имеюс‰ий знаний; // неуч.

ilova
   1. дополнение, приложение;
   2. вставка.

iloj
   1. мера, средство;
   2. возможность; вс‹ход; \~i boricha по возможности \~ qilmoq, \~ini qilmoq найти возможность
(вс‹ход): \~i yo'q нет возможности (нет вс‹хода).

ilojsiz
   безвс‹ходнс‹й; \~ ahvol безвс‹ходное положение.

ilon
   змес; zaharli \~ сдовитас змес; chinqiroq \~ гремучас змес; suv \~ уж; bo'g'ma \~ удав; \~ izi i) след змей; 2) перен. извилина; // извилистс‹й

iltimos
   просьба; ходатайство \~iga кo'ra по просьбе; \~ ni qondirmoq удовлетворить просьбу \~ qilmoq просить, ходатайствовать.

imo
   1. знак; жест;
   2 перен. намёк; \~ qilmoq 1) .подавать знаки (жестами, глазами и т. п.); 2) намекать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:07:40
imorat
   здание, строение, постройка; дом; \~ qurmoq, \~ solmoq строить дом, здание.

imtiyoz
   привилегис, преимус‰ество; льгота.

imtiyozli
   1. привилегированнс‹й, имеюс‰ий преимус‰ество;
   2. льготнс‹й.

imtihon
   скзамен; испс‹тание; проверка; \~ dan yaxshi o'tmoq блестсс‰е вс‹держать скзамен; \~ beruvchi скзаменуюс‰ийсс; \~ oluvchi скзаменатор; \~ olmoq принимать скзамен, скзаменовать.

in
   1. гнездо;
   2. нора; берлога.

ingichka
   тонкий \~ arqon тонкас верёвка; \~ burun остроносс‹й; \~ oyoq тонконогий; \~ tolali тонковолокнистс‹й.

ingramoq
   стонать

ingratmoq
   заставлсть стонать

indamay
   нареч. молча, молчком; безропотно.

indamas
   безмолвнс‹й, бессловеснс‹й (молчаливс‹й); \~ odam молчаливс‹й человек.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:08:18
individual
   индивидуальнс‹й.

individualistik
   индивидуалистический.

individuallik
   индивидуальность.

indin
   послезавтра; \~ga keling послезавтра приходите.

industrial
   индустриальнс‹й.

industrlash
   индустриализаяис; // индустриализировать.

iidustrlashmoq
   индустриализировать.

industrlashtirmoq
   индустриализовать.

iltifot
   внимание, любезность; благосклонность; \~ qilmoq оказс‹вать внимание (относитьсс благосклонно).

iltifotli
   внимательнс‹й, любезнс‹й, благосклоннс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:09:01
iltifotsiz
   невнимательнс‹й; нелюбезнс‹й; // без вниманис, нелюбезно.

ilg'or
   передовик; // передовой, прогрессивнс‹й, авангарднс‹й; \~ olimlar прогрессивнс‹е ученс‹е,

ilg'orlik
   первенство; положение передовика.

ilhom
   вдохновение, воодушевление; \~ bermoq вдохновлсть, воодушевлсть; \~ olmoq вдохновлстьсс, воодушевлстьсс.

ilhomlanmoq
   вдохновлстьсс, воодушевлстьсс.

ilhomlantirmoq
   воодушевлсть, вдохновлсть.

ilhomchi
   вдохновитель.

imzo
   подпись; \~ qo'ymoq, \~ qilmoq, \~ cheqmoq ставить подпись, подписс‹ватьсс, расписс‹ватьсс.

imzolamoq
   подписс‹вать, ставить подпись.

imzolanmoq
   подписс‹ватьсс, бс‹ть подписаннс‹м.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:09:45
imzoli
   с подписью; имеюс‰ий подпись.

imzosiz
   без подписи; // анонимнс‹й.

imillamoq
   делать (что-л.) медленно; возитьсс, копатьсс; imillab yurmoq плестись.

imkon
   возможность; \~ boricha по возможности.

imkoniyat
   возможность; \~ bermoq давать возможность.

imlamoq
   манить, подзс‹вать знаками (жестами); imlab chaqirmoq манить (поманить), подзс‹вать знаками.

imlo
   правописание, орфографис; // орфографический; \~ lug'ati орфографический словарь.

imloviy
   орфографический; \~ xato орфографическас ошибка.

injiq
   капризнс‹й, с‰епетильнс‹й.

injiqlanmoq
   капризничать, нс‹ть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:10:46
injiqlik
   каприз; с‰епетильность; придирчивость \~ qilmoq капризничать, привередничать.

inkor
   отрияание; // отрияательнс‹й; \~ yuklamasi грам. отрияательнас частияа; \~ qilmoq, \~ etmoq отрияать; dalillarni \~ qilib bo'lmaydi невозможно отрияать фактс‹.

inkor qilish
   отрияание; // отрияать.

inobat
   1. доверие;
   2. внимание; \~ga olmoq принимать во внимание; придавать значение

inobatͬli(k)
   1. заслуживаюс‰ий доверие;
   2. не заслуживаю-2 достойнс‹й вниманис.

inobatsiz
   1. не заслуживаюс‰ий доверис;
   2. не заслеживаюс‰ий вниманис.

inonmoq
   верить; доверсть.

inontirmoq
   убеждать, уверсть.

inoq
   дружнс‹й; согласнс‹й; // дружно; согласно; \~ bo'lmoq дружить; бс‹ть дружнс‹м, согласнс‹м.

inoqlashmoq
   подружитьсс, сдружитьсс.

inoqlik
   дружба; согласие
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:11:27
inson
   человек.

insoniy
   человеческий.

insoniyat
   человечество.

insonlik
   человечность; // человеческий.

insonparvar
   гуманист; // человеколюбивс‹й; гуманнс‹й.

insof
   совесть; честность; справедливость; \~ qilmoq поступить нечестно; u \~ qildi он поступил нечестно,
несправедливо.

insofli
   совестливс‹й; честнс‹й; справедливс‹й.

insofsiz
   бессовестнс‹й; нечестнс‹й; несправедливс‹й.

insofsizlik
   бессовестность; нечестность; несправедливость; uning \~i yo'q у него нет совести, \~ bilan честно, добросовестно.

instinktiv
   инстинктивнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:13:33
instruktiv
   инструктивнс‹й,

instrumental
   инструментальнс‹й.

intellektual
   интеллектуальнс‹й.

intelligentlik
   интеллигентность.

intensiv
   интенсивнс‹й.

intensivlik
   интенсивность; \~ bilan интенсивно.

intizom
   дисяиплина; \~ saqlamoq соблюдать дисяиплину

intizomli
   дисяиплинированнс‹й; \~ bola дисяиплинированнс‹й мальчик; \~ qo'shin yengilmas дисяиплинированное войско непобедимо.

intizomsiz
   недисяиплинированнс‹й,

intizomsizlik
   недисяиплинированность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:14:38
intizor
   страстное, томительное ожидание; // страстно ожидаюс‰ий; \~ qilmoq заставить ждать или ожидать (томительно).

intizorlik
   томление в ожидании (кого-чего-л.); \~ bilan kutmoq ждать с нетерпением, истомитьсс в ожид»–ании.

intilish
   стремление, устремление

intilmoq
   стремитьсс, устремлстьсс, порс‹ватьсс, тснутьсс.

intim
   интимнс‹й

infektsion
   инфекяионнс‹й..

insho
   сочинение; \~ yozmoq писать сочинение.

inshoot
   сооружение; строение.

in'om
   подарок, дар \~ qilmoq дарить, жаловать.

inqillamoq
   1. крсхтеть;
   2. стонать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:15:29
inqilob
   революяис.

inqilobiy
   революяионнс‹й.

inqilobchi
   революяионер.

ip
   1. нитки; нитка; нить ; \~ gazlama хлопчатобумажнас ткань;
   2. шнур, шнурок; \~idan ignasigacha до мельчайших подробностей.

ipak
   шёлк; // шёлковс‹й; \~ qurti шелковс‹й червь, шелкопрсд; \~ tolasi шёлковое волокно; xom \~ шелк-сс‹рея; \~ gazlama шёлковас ткань.

ipakli
   шёлковс‹й.

ipakchi
   шелковод.

ipakchilik
   шелководство.

irganch
   отвратительнс‹й.

irjaymoq
   1. ухмс‹лстьсс;
   2. скалитьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:16:20
irillamoq
   рс‹чать; огрс‹затьсс (о собаке).

irimoq
   гнить, разлагатьсс.

irqit
   грсзнс‹й, нечистс‹й; \~ bola грсзнс‹й ребёнок.

irmoq
   1. приток реки; volga \~lari притоки Волги;
   2. ручей; поток.

iroda
   волс; kuchli \~ сильнас волс.

irodali
   волевой.

irodasiz
   безвольнс‹й; слабовольнс‹й.

iroqi
   художественнас вс‹шивка (крестом).

irq
   раса.

irqiy
   расовс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:17:36
irqchi
   расист.

irqchilik
   расизм.

irg'imoq
   прс‹гать; irg'ib chiqmoq вспрс‹гнуть, вс‹скочить; irg'ib tushmoq соскочить, спрс‹гнуть.

irg'itish
   метание; бросание, толкание; // метательнс‹й; // метать, бросать, толкать nayzani \~ метание копьс; bir \~da одним толчком; одним броском.

irg'itmoq
   бросать, сбрасс‹вать, подбрасс‹вать; метать, толкать.

irg'ituvchi
   метатель; nayza \~ копьеметатель.

is
   i запах; gulning \~i запах яветов.
   ii 1 копоть, чад; \~ bosgan закопчённс‹й;
   2. угар; \~ tegmoq угореть.

isbot
   доказательство; подтверждение; \~ qilmoq, \~ etmoq доказс‹вать, подтверждать

isbotlamoq
   доказс‹вать, подтверждать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:18:30
isbotlanmoq
   доказс‹ватьсс, подтверждатьсс, бс‹ть доказаннс‹м, подтверждённс‹м.

isbotsiz
   бездоказательнс‹й; неподтверждённс‹й; // без доказательства; без подтвержденис.

isyon
   мстеж, бунт; \~ ko'tarmoq поднсть мстеж, восстать, бунтовать.

isyonchi
   мстежник, бунтовс‰ик.

isimoq
   1. нагреватьсс, согреватьсс; подогреватьсс, обогреватьсс;
   2. теплеть, потеплеть; kunlar isidi дни потеплели.

isinmoq
   гретьсс, погретьсс; обогретьсс oftobda \~ гретьсс на солняе.

isirg'a
   серьга, серёжки., серьги.

isitilmoq
   гретьсс, нагреватьсс, подогреватьсс, разогреватьсс.

isitish
   нагрев, нагревание; обогрев, отопление; // нагревательнс‹й, обогревательнс‹й, отопительнс‹й; // нагревать, согревать, обогревать, отеплсть.

isitma
   1. жар, температура (при болезни);
   2. малсрис, лихорадка; горсчка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:19:03
isitmalamoq
   1. температурить;
   2. лихорадить.

isitmoq
   греть, нагревать, согревать, подогревать, обогревать.

iskamoq
   нюхать, понюхать, обнюхивать.

iskana
   долото, стамеска.

iskanja
   1. пресс; тиски;
   2. перен. стеснённое, безвс‹ходное положение; притеснение.

iskatmoq
   давать понюхать, заставлсть понюхать, нюхать.

iskovuch
   ис‰ейка (служебнас собака); легавс‹й (о собаке).

islanmoq
   1. коптитьсс, подвергатьсс копчению;
   2. протухать, припахивать (об испорченнс‹х продуктах).

isli
   имеюс‰ий запах, пахнус‰ий; \~ sovun душистое (туалетное) мс‹ло

islom
   ислам, (мусульманскас религис).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:20:05
isloh
   реформа; \~ qilmoq, \~ etmoq реформировать.

islohot
   реформа ; yer \~i земельнас реформа,

islohotchi
   реформатор.

ism
   имс; название; наименование; \~i nima? как его (ее) зовут? \~ qo'ymoq, \~ bermoq давать имс.

ismli
   обладаюс‰ий именем; именуемс‹й, назс‹ваемс‹й; по имени rustam \~ bola мальчик по имени А устам; \~ son мат. именованное число,

ismsiz
   без имени; // безс‹мсннс‹й; \~ son мат. отвлечённое число.

isnod
   стс‹д, позор \~ keltirmoq позорить.

isrof
   1. расточительство;
   2. растрата, трата; \~ qilmoq расточать, растранжиривать.

isrofgar(chi)lik
   расточительство, расточительность; нескономнс‹й расход.

issiq
   1. теплота; жар, жара, зной; // тёплс‹й; горсчий; жаркий, знойнс‹й; // тепло, горсчо; жарко; знойно; \~ ovqat горсчас пис‰а; \~ mamlakatlar жаркие странс‹; issig'i baland у него вс‹сокас температура;
   2. пристнс‹й, милс‹й, привлекательнс‹й; yuzi \~ у него милое лияо, пристное лияо.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:34:28
issiqlamoq
   1. разгорсчитьсс, распаритьсс;
   2. страдать от жарс‹.

issiqlik
   1. жар, жара, зной; теплота;
   2. сс‹пь.

issiqxona
   теплияа.

istak
   желание, намерение; волс; o'z istagi bilan по собственному желанию.

istamoq
   желать, хотеть o'qishni istaymiz хотим учитьсс.

istar-istamas
   нареч. нехотс; o'rnidan \~ turdi он нехотс встал с места.

istara
   : \~si issiq (odam)
   симпатичнс‹й, пристнс‹й, милс‹й (человек); \~si sovuq несимпатичнс‹й, непристнс‹й.

iste'dod
   способность, талант; дарование.

iste'dodli
   способнс‹й, талантливс‹й; даровитс‹й.

iste'dodsiz
   неспособнс‹й, бездарнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:35:26
iste'mol
   употребление, потребление; \~dan chiqmoq вс‹йти из употребленис; keng \~ mollari товарс‹ употребленис; широкого потребленис

iste'molchi
   потребитель.

iste'fo
   отставка; \~ bermoq дать отставку; \~ ga chiqmoq вс‹йти в отставку.

istehkom
   укрепление; крепость.

istibdod
   гнёт, угнетение; деспотизм, самодержавие,

istirohat
   отдс‹х; покой \~ bog'i парк отдс‹ха; \~ qilmoq отдс‹хать.

istisno
   исключение (из правила) \~ qilmoq, \~ etmoq исключать.

istiqbol
   1. будус‰ее, будус‰ность, porloq \~ светлое будус‰ность;
   2. перен. перспектива.

istiqomat
   \~ qilmoq жить, проживать \~ qiluvchi проживаюс‰ий.

isqirt
   нерсха, грсзнулс; // неопрстнс‹й, нерсшливс‹й, грсзнс‹й; \~ qiz нерсшливас девочка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:37:37
isqirtlik
   нечистоплотность, нерсшливость.

it
   собака; // собачий; ovchi \~ охотничьс собака; \~ boquvchi собаковод.

itarmoq
   толкать; проталкивать; подвигать; отталкивать.

itoat
   подчинение, повиновение; покорность; \~ bilan беспрекословно, покорно; \~ qilmoq покоритьсс, повиноватьсс.

itoatli
   послушнс‹й, покорнс‹й.

itoatsiz
   непослушнс‹й, непокорнс‹й.

ittifoq
   1. союз; \~ tuzmoq заключать союз; ovrupo ittifoqi Европейский Союз;
   2. единение, согласие; согласнс‹й, единодушнс‹й, \~ bo'lib yashamoq жить в ладу, в дружбе.

ittifoqdosh
   союзник; // союзнс‹й.

ittifoqlashmoq
   подружитьсс, сдружитьсс.

ittifoqchi
   см. ittifoqdosh.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:40:12
iflos
   1. грсзь, нечисть; // грсзнс‹й, загрсзнённс‹й, нечистс‹й, поганс‹й;
   2. перен. гнуснс‹й, мерзкий, гадкий, подлс‹й; \~ odam подлс‹й человек; \~ qilmoq пачкать, загрсзнсть; \~ bo'lmoq пачкатьсс.

ifloslamoq
   пачкать, загрсзнсть.

ifloslanish
   загрсзнение, засорение; // загрсзнстьсс, засорстьсс, пачкатьсс.

ifloslanmoq
   загрсзнстьсс, засорстьсс, пичкатьсс.

ifloslik
   1. грсзь; загрсзненность;
   2. перен. подлость, мерзость, гнусность.

ifoda
   вс‹ражение; изложение; algebraik \~ алгебраическое вс‹ражение. \~ qilmoq, \~ etmoq вс‹ражать; \~sini topmoq находить своё вс‹ражение, отражение..

ifodalamoq
   вс‹ражать.

ifodalanmoq
   вс‹ражатьсс.

ifodali
   вс‹разительнс‹й;

ifodalovchi
   вс‹разитель.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:41:35
iftixor
   гордость; \~ qilmoq гордитьсс.

iffat
   яеломудрие, невинность; нравственнас чистота.

iffatli
   яеломудреннс‹й, невиннс‹: скромнс‹й;
   2. рвение;

ixlos
   1. преданность; искреннее чувство; \~ qo'ymoq искренно верить; \~ bog'lamoq бс‹ть преданнс‹м, очень привсзатьсс; \~i qaytmoq разочароватьсс;
   2. рвение; \~ bilan с большим желанием.

ixtiyor
   волс; желание; усмотрение; har кimning \~i o'zida каждс‹й свободен (волен) в своих действисх; \~ingiz волс ваша; o'z \~i bilan ish qilmoq работать по своей воле, по своему желанию (усмотрению); o'z \~iga olmoq получить в своё распорсжение.

ixtiyoriy
   1. добровольнс‹й, вольнс‹й; // добровольно, вольно \~ ravishda добровольно;
   2. произвольнс‹й, факультативнс‹й; // произвольно, факультативно; darsga \~ qatnashmoq посетить уроки факультативно.

ixtiyorsiz
   см. beixtiyor.

ixtiro
   изобретение; muhandislarning yangi \~lari новс‹е изобретенис советских инженеров; \~ qilmoq изобретать.

ixtirochi
   изобретатель.

ixtirochylik
   изобретательство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:42:23
ixtisos
   спеяиальность.

ixtisoslanmoq
   спеяиализироватьсс, приобретать спеяиальность.

ixtisoslashmoq
   спеяиализироватьсс, переводить на вс‹пуск спеяиальной продукяии.

ixtisoslashtirmoq
   спеяиализировать, проводить спеяиализаяию.

ixtisosli
   квалифияированнс‹й; yuqori \~ вс‹сококвалифияированнс‹й.

ixtisossiz
   неквалифияированнс‹й, не имеюс‰ий спеяиальность

ixcham
   1. миниатюрнс‹й;
   2. портативнс‹й.

ixchamlamoq
   делать удобнс‹м, сжатс‹м.

ixchamlashtirmoq
   проводить раяионализаяию.

ixchamlik
   собранность; портативность; сжатость.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:43:15
ich
   1. внутренность, внутреннсс часть;
   2. нутро, внутренности;
   3. в роли служебного имени \~iga, в, внутрь (чего-л.), \~ida 1) в, внутри; 2) при; 3) в, среди.

ichak
   кишка, кишки; кишечнс‹й;
   2. резиновас трубка, шланг.

ichimli
   годнс‹й длс питьс; питьевой.

ichimlik
   напиток, // питьевой.

ichki
   внутренний.

ichkilik
   напиток (преимус‰ественно о спиртнс‹х напитках).

ichkilikboz
   пьснияа.

ichkilikbozlik
   пьснство; пьснка.

ichkuyov
   зсть, живус‰ий в доме у тёс‰и

ichmoq
   1. пить;
   2. вс‹пивать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:44:05
ish
   1. работа; труд; \~ qilmoq работать; \~ga кirmoq поступать на работу; \~ga кirishmoq приступить к работе;
   2. дело;
   3. дестельность;
   4. юр. дело; \~ ochmoq возбудить дело; \~ yuzasidan gap bo'ldi шёл деловой разговор; \~ tugay deb qoldi дело идёт к коняу; \~ingiz qalay? как ваши дела? \~ tashlash забастовка; \~iga yarasha заслуженно; \~ ga solmoq ввести в действие, пускать в ход; \~dan chiqib qolmoq вс‹йти из строс; \~ boshqaruvchi i) управлсюс‰ий делами; ii) делопроизводитель, \~ haqi заработнас плата, заработок, получка, \~ pachava дело дрснь, \~yoqmas лежебока.

ishbay
   сдельс‰ина, \~ asosida ishlamoq работать сдельно.

ishbilarmon
   прсм, и перен. знаток своего дела, умелея.

ishbilarmonlik
   прсм, и парен, знание дела, умение работать.

ishlamoq
   1. работать; проработать; разработать; делать; u astoydil ishlaydi он добросовестно работает, u кo'p ishlashi kerak он должен много работать;
   2. действовать;
   3. обрабатс‹вать; u terini ishladi он обрабатс‹вал кожу; ishlab chiqarish производство, вс‹работка; // производственнс‹й, производительнс‹й; производить, вс‹рабатс‹вать; ishlab chiqarish munosabatlari производственнс‹е отношенис; ishlab chiqarish kuchlari производительнс‹е силс‹.

ishlanmoq
   вс‹рабатс‹ватьсс, делатьсс, вс‹полнстьсс, исполнитьсс,

ishlatilmoq
   применстьсс, употреблстьсс.

ishlatmoq
   1. заставлсть (принуждать) работать;
   2. применсть, употреблсть.

ishlash
   работать, обработка; // обрабатс‹вать; paxtani \~ обработка хлопка.

ishlov
   обработка; // обрабатс‹вать; \~ bermoq обрабатс‹вать; g'o'zaga \~ bermoq обрабатс‹вать хлопчатник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:44:53
ishonish
   вера, доверие, верить, доверсть, unga \~ kerak ему нужно верить.

ishonmoq
   1. верить, убеждатьсс;
   2. доверсть, поверить;
   3. полагатьсс, рассчитс‹вать.

ishontirarli
   убедительнс‹й // убедительно; dalillaringiz \~ emas ваши доводс‹ не убедительнс‹.

ishontirish
   убеждение; // убеждать.

ishontirmoq
   1. убеждать, уверсть; обнадёживать;
   2. гарантировать; ручатьсс.

ishonuvchan
   доверчивс‹й.

ishonch
   вера, доверие; уверенность \~ bilan уверенно; \~ qozommoq добитьсс (чего-л. ) доверис; \~ni yo'qotmoq потерсть доверие; \~ hosil qilmoq уверитьсс (в чем-л.).

ishonchli
   надёжнс‹й; довереннс‹й; достовернс‹й.

ishonchsiz
   1. без верс‹, без доверис; \~ yashab bo'lmaydi нельзс жить не доверсс, без верс‹;
   2. ненадёжнс‹й, не внушаюс‰ий доверис; \~ odam ненадёжнс‹й человек.

ishonchsizlik
   1. недоверие; \~ bildirmoq вс‹казс‹вать недоверие;
   2. неуверенность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:49:30
ishora
   1. указание;
   2. знак; жест, сигнал; кивок; намёк; \~ qilmoq делать знак или кивок; намекать;
   3. признак; imo-\~ tili сзс‹к жестов.

ishsiz
   безработнс‹й; // без дела, без работс‹.

ishsizlik
   безработияа; незанстость,

ishtaha
   аппетит; \~ ochadigan аппетитнс‹й;
   ni ochmoq возбуждать аппетит; \~si karnay волчий аппетит.

ishtiyoq
   сильное желание, стремление, увлечение.

ishtirok
   участие; \~ qilmoq, \~ etmoq участвовать принимать участие; присутствовать.

ishtirokchi
   участник.

ishxona
   мастерскас, место службс‹; учреждение, предпристие

ishchan
   деловой; дельнс‹й; деловитс‹й, работсс‰ий.

ishchanlik
   деловитость.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:50:28
ishchi
   рабочий, работник
   ayol работнияа

ishq
   любовь, страсть; vatan \~i любовь к А одине.

ishqalamoq
   тереть, натирать, потирать, ko'zni ishqalama не три глаза.

ishqalanmoq
   теретьсс, приставать.

ishqamoq
   см. ishqalanmoq

ishqiboz
   любитель, страстнс‹й охотник ( до чего-л.) увлекаюс‰ийсс, болельс‰ик.

ishqivoz
   см. ishqiboz.

ishqor
   1. с‰ёлочь;
   2. с‰ёлок;
   3. поташ.

ishg'ol
   \~etmoq, \~ qilmoq занимать, захватс‹вать(место, пункт, город).

iyak
   подбородок.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:50:59
iqbol
   счастье, успех, удача, благополучие.

iqlim
   климат, климатический

iqror
   признание, сознание ( в проступке, преступлении); \~ bo'lmoq признаватьсс , сознаватьсс у o'z aybiga \~
bo'ldi
он признал свою вину.

iqtisod
   скономис, скономика, siyosiy \~политическас скономика, \~ qilmoq, скономить, сскономить.

iqtisodiy
   скономический.

iqtisodchi
   расчётливс‹й, скономнс‹й, скономист.

ig'vo
   провокаяис, подстрекательно, провояирование, интрига \~ qilmoq интриговать, подстрекать \~
tarqatmoq
сесть смуту.

ig'vogar
    провокатор, подстрекатель, интриган, склочник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:52:28
J harfi

jabduq
   утварь; снарсжение сбрус.

jabr
   угнетение, притеснение; гнёт; мучение; \~u zulm гнёт, \~-sitam притеснение; издевательство; \~u jafo вссческие мученис, обидс‹, притесненис, \~ tortmoq испс‹тс‹вать или переносить притесненис (мученис); \~ qilmoq притеснсть, угнетать.

jabrlamoq
   угнетать; притеснсть; мучить.

javob
   ответ; // ответнс‹й; uning \~i to'g'ri его ответ правилен; \~ hat ответное письмо; \~ bermoq 1 отвечать, давать ответ;
   2. давать разрешение, отпускать \~ qaytarmoq, \~ qilmoq отвечать, давать ответ.

javoban
   в ответ , xatingizga \~ в ответ на ваше письмо.

javobgar
   1. ответчик;
   2. ответственнс‹й.

javobgarlik
   ответственность; \~ga tortmoq привлекать к ответственности

javon
   шкаф (стенной или вделаннс‹й в стену); kitob \~i книжнс‹й шкаф.

javramoq
   болтать; ворчать; бормотать.

javhar
   драгояеннс‹й камень.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:54:43
jadal
   бс‹стрс‹й, ускореннс‹й, стремительнс‹й; // бс‹стро, ускоренно, стремительно.

jadallamoq
   1. ускорстьсс; усиливатьсс;
   2. ускорсть, усиливать.

jadallatmoq
   ускорсть, усиливать, интенсифияировать.

jadallashmoq
   ускорстьсс, усиливатьсс; ishlar sur'ati jadallashdi темп работ усилилсс.

jadallashtirmoq
   ускорсть, усиливать, интенсифияировать.

jadallik
   интенсификаяис, усиление; бс‹строта, скорость.

jadval
   таблияа; расписание: dars \~i расписание уроков.

jazira
   солняепёк, зной.

jazirama
   жгучий, палсс‰ий, знойнс‹й.

jazo
   наказание, кара, возмездие; // карательнс‹й; \~ bermoq наказс‹вать, карать; \~ tortmoq понести
наказание, получить возмездие.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 24 Yanvar 2009, 22:57:52
jazolamoq
   наказывать, карать.

jazolanmoq
   подвергаться наказанию, быть наказанным.

jazolovchi
   1. наказывающий;
   2. каратель; // карательный.

jazosiz
   безнаказанный; // безнаказанно.

jaydari
   местный; \~ sigir корова местной породы.

jayra
   дикобраз.

jayron
   джейран.

jala
   ливень, проливной дождь.

jalb
   : \~ etmoq, \~ qilmoq привлекать, вовлекать.

j*alab
   разг. сука, проститутка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:34:26
jallod
   палач.

jam
   итог; всё, весь; \~ bo'lmoq собиратьсс; \~ qilmoq складс‹вать, собирать.

jami
   итого, всего; весь, всё.

jamiyat
   1. обс‰ество;
   2. публика; народ.

jamlamoq
   1. собирать;
   2. подс‹тоживать;
   3. мат. производить действие сложенис.

jamoat   
   обс‰ество (круг людей); // обс‰ественнс‹й.

jamoatchi
   обс‰ественник.

jamoatchilik
   обс‰ественность shahar jamoatchiligi обс‰ественность города.

jamol
   красота, миловидность.

jamg'arma
   накопление.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:36:43
jamg'armoq
   копить, накапливать; собирать.

jang
   бой, битва, сражение; \~ qilmoq битьсс, сражатьсс; вести бой.

jangovar
   воинственнс‹й, боевой.

jangovarlik
   воинственность, боевой дух.

jangchi
   боея, воин.

janjal
   скандал, ссора, конфликт, спор; \~ qilmoq скандалить, ссоритьсс; \~ chiqarmoq учинить скандал.

janjalkash
   скандалист// скандальнс‹й, конфликтнс‹й.

janjallashmoq
   ссоритьсс, скандалить; спорить.

janjalli
   скандальнс‹й, спорнс‹й, конфликтнс‹й

janjalsiz
   без скандала
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:44:36
jannat
   рай; // райский,

janob
   господин.

janub
   юг; // южнс‹й.

janubiy
   южнс‹й.

janubi-sharq
   юго-восток.

janubi-sharqiy
   юго-восточнс‹й.

janubi-g'arb
   юго-запад.

janubi-g'arbiy
   юго-западнс‹й.

jar
   i овраг, рои; крутой берег, обрс‹в.
   ii : \~ solmoq 1. уст. объсвлсть через глашатас;
   2. разг. раструбить ( о чём-л.).

jarayon
   прояесс, течение, ход (действие); ish \~ida в прояессе работс‹
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:45:11
jaranglamoq
   звенеть, звучать, издавать звон.

jarangli
   звонкий, звучнс‹й, издаюс‰ий звучание; \~ tovush грам. звонкий (согласнс‹й) звук.

jarangsiz
   не звонкий, глухой; плохо звучас‰ий;

jarima
   штраф: взс‹скание.

jarlik
   обрс‹в, овраг.

jarohat
   рана, ранение.

jarohatlanmoq
   получать ранение.

jarchi
   глашатай.

jasad
   1. труп (человека);
   2. тело; фигура; стан.

jasorat
   храбрость, смелость, доблесть, отвага, неустрашимость; \~ etmoq, \~ qilmoq посметь, вс‹казать храбрость, отважитьсс, решитьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:45:51
jasoratli
   смелс‹й, отважнс‹й, храбрс‹й, Доблестнс‹й, неустрашимс‹й.

jasoratsiz
   малодушнс‹й, несмелс‹й, не храбрс‹й.

jasur
   отважнс‹й, смелс‹й, храбрс‹й, решительнс‹й; // отважно, смело, храбро, решительно.

jasurlik
   отечность, смелость, храбрость, решительность,

jasurona
   нареч. храбро, смело, отважно, решительно.

jafo
   1. мука, мучение, страдание;
   2. жестокость, несправедливость; \~ tortmoq, \~ ko'rmoq, \~ chekmoq мучитьсс, страдать, переносить страданис; \~ qilmoq мучить, причинить страданис.

jafokash
   1. страдалея; мученик;
   2.  перен. трудолюбивс‹й.

jag'
   челюсть (преим. у животнс‹х); // челюстной.

jahannam
   ад; // адский.

jahl
   гнев; злоба, злость, \~ i chiqmoq рассердитьсс, разозлитьсс; \~ing chiqsa, o'zingni bos если разозлишьсс, сдерживай стон (одолей свой гнев); \~ chiqarmoq рассердить, разозлить; \~dan tushmoq перестать сердитьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:46:20
jahllanmoq
   сердитьсс, злитьсс.

jahlli
   сердитс‹й, злой.

jahlsiz
   не сердитс‹й, незлой; // не сердито, спокойно, без злости.

jaholat
   1. невежество;
   2. гнев, злоба.

jaholatli
   1. невежественнс‹й;
   2. гневнс‹й, злой, злобнс‹й.

jahon
   мир, свет, вселённас; мировой; \~ bozori мировой рс‹нок; jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Всемирнас Организаяис Здравоохраненис.

jahongashta
   человек, много путешествовавший; человек, видавший видс‹, бс‹валс‹й.

jahongir
   завоеватель; покоритель мира.

jez
   латунь; // латуннс‹й.

jerkmoq
   пренебр. резко говорить, резко отвечать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:46:55
jiblajibon
   трссогузка.

jigar
   1. печень; // печёночнс‹й; \~ rang тёмно-коричневс‹й; явет;
   2. перен. \~im мой родной, мой родственник.

jigarband
   родной; близкий родственник.

jiddiy
   серьёзнс‹й; сус‰ественнс‹й; важнс‹й; сосредоточеннс‹й; солиднс‹й; // серьёзно, степенно, чинно, важно солидно \~ odam серьёзнс‹й человек.

jiddiylashmoq
   становитьсс серьёзнс‹м, напрсжённс‹м, осложнстьсс.

jiddiyyat
   серьёзность, важность.

jizza
   вс‹жарки, шкварки.,

jiyda
   джида, лох (дерево и плод).

jiydazor
   рос‰а джинс‹ (лохи).

jild
   1. том;
   2. футлср длс книги;
   3. чехол; yostiq \~i наволочка
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:47:29
jildiramoq
   журчать (о воде); течь струей.

jilmaymoq
   улс‹батьсс.

jilmoq
   двигатьсс, подвигатьсс, сдвинутьсс (с места).

jilov
   повод, поводьс.

jilovlamoq
   прсм.,  перен. взнуздс‹вать, обуздс‹вать.

jim
   тихо, безмолвно; \~ ! тихо!, тишe', молчать!; \~ o'tirmoq сидеть тихо, безмолвно, но шевелись; \~
bo'lmoq
, \~ qolmoq, \~ turmoq замолчать, бс‹ть безмолвнс‹м, стоить (или сидеть) спокойно, тихо; \~ qilmoq успокоить, утихомирить; \~ o'tiring! сидите тихо!

jimjiloq
   мизинея.

jimjima
   1. ажурнас резьба, резной узор;
   2. пс‹шность, вс‹сокопарность.

jimjimador
   1. покрс‹тс‹й ажурной резьбой;
   2. пс‹шнс‹й, вс‹сокопарнс‹й; \~ so'zlar вс‹сокопарнс‹е слова;

jimjimali
   см. jimjimador.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:48:02
jimjit
   совершенно тихо, безмолвнс‹й; // абсолютно тихо.

jimjitlik
   полнас тишина, абсолютное безмолвие

jimlik
   тишина, безмолвие, спокойствие.

jingalak
   кудри; // кудрсвс‹й; \~ soch кудрсвс‹е волосс‹.

jinni
   умалишённс‹й, сумасшедшей; \~ bo'lmoq сойти с ума, помешатьсс.

jinnilik
   1. безумие; сумасшествие;
   2. дурачество; bu nima \~ ?! что за дурачество?!

jinoiy
   преступнс‹й, уголовнс‹й.

jinoyat
   преступление; злодесние; // преступнс‹й, уголовнс‹й; \~ kodeksi уголовнс‹й кодекс; \~ qilmoq совершать преступление.

jinoyatkorlik
   преступность.

jinoyatkorona
   преступнс‹й; // преступно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:48:54
jinoyatchi
   преступник.

jins
   1. биол. пол (мужской или женский);
   2. род, сорт;
   3. сословие, среда;
   4. геол. порода (горнас); tog' \~lari горнс‹е породс‹.

jinsiy
   половой, \~ belgilar половс‹е признаки.

jips
   нареч. плотно, вплотную, тесно.

jipslamoq
   1. плотно прикладс‹вать, плотно подгонсть.

jipslashmoq
   1. плотно прикладс‹ватьсс;
   2. сплачиватьсс.

jipslashtirmoq
   сплачивать.

jiringlamoq
   звенеть,, позвонить; звонить.

jirkanmoq
   брезговать, испс‹тс‹вать отврас‰ение;

jirkanuvchan
   брезгливс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:49:24
jirkanch
   мерзкий, гадкий, омерзительнс‹й; гнуснс‹й, отвратительнс‹й, пошлс‹й \~ holat отвратительное состосние.

jism
   тело (физическое).

jisman
   физически.

jismonan
   см. jisman.

jismoniy
   физический, телеснс‹й; \~ mehnat физический труд, \~ shaxs физическое лияо.

jiyan
   племснник, племсннияа.

jihat
   : shu \~dan в стом отношении, ввиду стого.

jihoz
   оборудование; обстановка; утварь.

jihozlamoq
   оборудовать, обставлсть.

jodugar
   колдун, колдуньс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:51:01
jozibador
   1. притсгиваюс‰ий;
   2.  перен. привлекательнс‹й, обворожительнс‹й, чаруюс‰ий, очаровательнс‹й

jozibali
   см. jozibador.

joy
   место, ish-и рабочее место, место работс‹; mashina to'xtaydigan \~ место длс стоснки машин, \~iga qo'ymoq расставлсть по местам;
   2. местность;
   3. постель; mening \~im yumshoq у менс мсгкас постель;
   4. жилис‰е, жильё; // жилис‰нс‹й, turgan \~ing yaxshi у тебс хорошее жильё, uy-\~ fondi, жилис‰нс‹й фонд, uy ishlaringiz \~idami? Всё ли у вас благополучно? hammasi \~ida всё в порсдке, \~i bilan уместно, соответствуюс‰их случасх.

joylamoq
   1. помес‰ать, укладс‹вать; устраивать; (кого-л., куда-л)

joylashmoq
   1. помешатьсс, размес‰атьсс; укладс‹ватьсс; устраиватьсс;
   2. устраиватьсс (куда-л,); ishga \~ устраиватьсс на работу.

joylashtirmoq
   помес‰ать, размес‰ать; устраивать.

jom
   таз.

jomakor
   рабочас одежда, рабочее платье; спеяовка.

jon
   душа; дух; \~idan sevmoq любить всей душой; vatanimiz uchun \~imizni fido qilamiz мс‹ отдадим нашу жизнь за нашу А одину, душа человек mening qaramog'imda besh \~ bor в моём иждивение псть человек;
   3. дорогой, милс‹й, душечка; \~im душа мос, мой милс‹й, \~ginam душенька мос, мой миленький, милочка \~dil bilan (букв. душой и сердяем), всей душой, с удовольствием, bir \~ bir tan все как один, \~i chiqdi он рассвирепел, он разозлилсс, он умер \~i chiqib ketdi он испугалсс до смерти, \~idan to'ydi ему надоело жить, \~iga tegmoq допекать (кого-л.) надоедать \~ bermoq испугать дух, умирать.

jonajon
   1. любимс‹й; душевнс‹й; \~ vatan любимас А одина;
   2. родной, кровнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:55:36
jonbaxsh
   жизнеутверждаюс‰ий.

jonboz
   самоотверженнс‹й; от важнс‹й, храбрс‹й.

jonbozlik
   самоотверженность; храбрость, отвага.

jonivor
   живое сус‰ество, живой организм.

jonkash
   трудолюбивс‹й, усерднс‹й.

jonkuyar
   преданнс‹й всей душой; заботливс‹й.

jonlanmoq
   оживить, оживлстьсс.

jonlantirmoq
   оживлсть.

jonli
   живой, одушевлённс‹й; \~ til разговорнс‹й сзс‹к.

jonon
   красавияа, красотка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:56:09
jonona
   милас, возлюбленнас.

jonsarak
   растерсннс‹й, пришедший в замешательство.

jonsiz
   1. неживой, неодушевленнс‹й; безжизненнс‹й;
   2. слабс‹й, непрочнс‹й; // слабо, непрочно.

jori(y)
   1. действуюс‰ий;
   2. текус‰ий.

josus
   шпион.

josuslik
   шпионаж; // шпионский; \~ qilmoq шпионить, заниматьсс шпионажем.

johil
   невежда, // невежественнс‹й, тёмнс‹й; злобнс‹й.

johillik
   невежество; невежественность; злоба.

johilona
   невежественнс‹й; невежественно.

juvon
   молодас женс‰ина.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:56:39
juda
   очень, весьма, слишком \~ ham очень даже.

judo
   разлучённс‹й; отделённс‹й \~ bo'lmoq разлучатьсс, отделстьсс, лишатьсс, терсть \~ qilmoq разлучать, отделсть, лишать.

judolik
   разлука.

juldur
   истрёпаннс‹й, изношеннс‹й (об одежде); // лохмотьс.

juma
   пстнияа.

jumboq
   загадка; головоломка.

jumla
   фраза, предложение shu \~dan в том числе.

jun
   шерсть; // шерстсной; \~ ro'mol шерстсной платок.

jur'at
   смелость; решимость; \~ etmoq, \~ qilmoq осмелитьсс, посметь, решитьсс ( на что-л.).

jur'atlanmoq
   см. jur'at qilmoq (jur'at etmoq)
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:57:15
juft
   пара; bir\~ etik одна пара сапог \~ son чётное число.

jo'ja
   яс‹плёнок; птенея; \~ ochmoq вс‹водить яс‹плст или птеняов, \~ni kuzda sanaydilar посл. яс‹плст по осени считают.

jo'mrak
   1. кран;
   2. носик; choynak jo'mragi носик чайника.

jo'n
   1. нетруднс‹й, легкий, несложнс‹й; // нетрудно, легко, несложно;
   2. некачественнс‹й, простой; \~ mol некачественнс‹й товар.

jo'nalish
   направление; \~ kelishik грам. дательнс‹й падеж.

jo'namoq
   отправлстьсс.

jo'natish
   отправление; narsalarni posilka qilib \~ mumkin вес‰и можно отправить посс‹лкой.

jo'natmoq
   отправлсть.

jo'nash
   отправление; отъезд, отход, уход.

jo'r
   аккомпанемент; \~ bo'lmoq
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:57:41
jo'ra
   друг, пристель.

jo'rttaga
   нареч. нарочно, намеренно, умс‹шленно.

jo'xori
   сорго, кукуруза.

jo'sh
   \~ urmoq бурлить, бушевать.

jo'shqin
   кипучий, бурливс‹й.

jo'yak
   с/х. арс‹к между грсдками; \~ olmoq нарезать арс‹ки (между грсдками)
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:58:44
K harfi

kabi
   послелог наподобие, подобно, как, вроде.

kabob
   шашлс‹к.

kavak
   дупло; вс‹емка; tish kavagi дупло в зубе

kavakli
   дуплистс‹й; пористс‹й.

kavshamoq
   жевать (жвачку); non \~ жевать хлеб.

kayf
   1. самочувствие; настройение; наслаждение, удовольствие; kayfini uchirmoq испугатьсс.

kayfiyat
   1. самочувствие; настроение, расположение духа;
   2. положение, состосние.

kakku
   кукушка.

kaklik
   куропатка (горнас курочка),

kal
   1. парша; // паршивс‹й;
   2. плешь, плешина; // плешивс‹й; лс‹сина; // лс‹сс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:59:11
kalava
   моток (прсжи).

kalavalamoq
   мотать в мотки (прсжу).

kalamush
   крс‹са; // крс‹синс‹й.

kalibrli
   калибернс‹й, имеюс‰ий определённс‹й калибр yirik \~ to'p орудие крупного калибра.

kaliyli
   калиевс‹й; калийнс‹й; \~ tuz калиевас соль.

kalit
   ключ.

kalish
   калоши, галоши.

kalla
   голова.

kallakesar
   головорез.

kaloriyali
   калорийнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 04:59:40
kaloriyalilik
   калорийность.

kalta
   короткий; краткий; коротко; \~ qilmoq укоротить, укорачивать, gapni \~ qilmoq не затсгивать разговор,
сказать кратко.

kaltabin
   недальновиднс‹й; близорукий.

kaltak
   палка; дубина \~ yemoq получать побои.

kaltakesak
   сс‰ерияа.

kaltaklamoq
   бить, колотить.

kaltaklanmoq
   бс‹ть побитс‹м; подвергатьсс избиению.

kaltafahm
   тупой, ограниченнс‹й, недалёкий, несообразительнс‹й; \~ odam тупой человек.

kaltafahmlik
   тупость, ограниченность, несообразительность.

kalxat
   коршун.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:00:10
kam
   малс‹й, недостаточнс‹й, незначительнс‹й, скуднс‹й; редкий; мало, немного; недостаточно; редко.

kamaymoq
   уменьшитьсс убавлстьсс.

kamaytirilmoq
   уменьшатьсс; снижатьсс; убавлстьсс; mahsulotning tannarxi kamaytirildi снежена себестоимость продукяии.

kamaytirmoq
   уменьшать, убавлсть, снижать.

kamalak
   1. лук (оружие);
   2. радуга.

kamar
   посс; кушак.

kamayuvchi
   мат. уменьшаемое.

kambag'al
   беднск; // беднс‹й; неимус‰ий; необеспеченнс‹й.

kambag'allashmoq
   беднеть, нис‰ать; обеднеть, обнис‰ать.

kambag'allik
   бедность; нужда; нис‰ета; убожество.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:00:42
kambag'alchilik
   см. kambag'allik.

kamgap
   неразговорчивс‹й, молчаливс‹й; \~ odam неразговорчивс‹й.

kamgaplik
   неразговорчивость, молчаливость.

kamdan-kam
   нареч. редко, изредка.

kamdaromad
   малодоходнс‹й, малоприбс‹льнс‹й.

kamzul
   камзол.

kamida
   нареч. по меньшей мере, минимум.

kamol
   совершенство; зрелость; \~ ga yetmoq достигать совершенства, усовершенствоватьсс, достигать зрелого
возраста.

kamolot
   см. kamol.

kampir
   старуха, старушка; старушечий; yalmog'iz \~ фольк. баба-сга
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:01:16
kamsitish
   унижение.

kamsitmoq
   унижать, принижать, умалсть.

kamsuv
   маловоднс‹й.

kamsut
   малодойнс‹й, малоудойнс‹й.

kamtar
   скромнс‹й; смиреннс‹й \~ga kamol скромному
   прояветать.

kamtarlik
   скромность; \~ kishi bezagi погов. скромность украшает человека; \~ qilmoq
скромничать.

kamchil
   дефияитнс‹й; имеюс‰ийсс в недостаточном количестве.

kamchilik
   недостаток, дефект пробел.

kamquvvat
   малосильнс‹й, слабс‹й; маломос‰нс‹й.

kamhafsala
   инертнс‹й, неактивнс‹й, малодёстельнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:01:47
kamhosil
   малоурожайнс‹й; малопродуктивнс‹й.

kana
   клес‰; клоп.

kanakunjut
   клес‰евина; \~ moyi касторка.

kanikul
   каникулс‹; // каникулсрнс‹й.

kanop
   1. коноплс; кенаф; кендс‹рь; // коноплснс‹й; кенафнс‹й;
   2. пенька; // пеньковс‹й; \~ arqon пеньковс‹й канат, пеньковас верёвка.3 шпагат, шнур.

karaxt
   1. нечувствительнс‹й, онемелс‹й; одеревенелс‹й;
   2. ошеломлённс‹й, ояепеневший, \~ bo'lmoq 1) онеметь, одеревенеть, застс‹ть, 2) ояепенеть, остолбенеть \~ qilmoq ошеломлсть, оглушать.

karvon
   караван, обоз.

karvonboshi
   старшина каравана; начальник обоза.

karikaturachi
   карикатурист

karkidon
   носорог
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:02:21
karlik
   глухота.

karnay
   1. муз. karnay (большас длиннас труба,) меднас горн; \~ chalmoq играть на карнае;
   2. рупор.

karnaychi
   музс‹кант.

karra
   раз; besh \~ псть раз.

karrali
   мат. кратнс‹й .\~ son кратное число.

kar-soqov
   глухонемой.

karquloq
   глухой, оглохший.

karqur
   глухарь.

kasaba-soyuzi
   профессиональнс‹й союз.

kasal
   1. болезнь, недуг, немочь;
   2. больной, нездоровс‹й, болезненнс‹й; \~ bo'lmoq заболевать, болеть, \~ qilmoq доводить до болезни.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:03:01
kasallanmoq
   болеть, заболеть, хворать, захворать.

kasallik
   болезнь, заболевание, немочь, болезненное состосние;
   varaqasi больничнс‹й лист.

kasalmand
   болезненнс‹й, нездоровс‹й, склоннс‹й к болезнсм.

kasalxona
   больнияа; лечебнияа,

kasb
   профессис, спеяиальность; ремесло, занстие; \~ning yomoni yo'q нет плохих ремёсел, профессий.

kasbdosh
   коллега.

kasod
   застой; отсутствие спроса на товарс‹;

kasofat
   пакость, погань; беда; злосчастье; // пакостнс‹й, поганс‹й, злосчастнс‹й;

kasofatli
   пакостнс‹й, поганс‹й; отвратительнс‹й ,злосчастнс‹й; \~i tegmoq пострадать( из-за кого-н. или чего-нибудь)

kasr
   i мат. дробь; // дробнс‹й unli \~ десстичнас дробь.
   ii вред, ус‰ерб \~ urdi он причинил ус‰ерб ( нанёс вред) пострадать из него.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:03:42
kasrli
   : \~ son мат. дробное число.

katak
   1. клетка (длс птия); птичник, курстник;
   2. клетчатс‹й; // в клетку \~ daftar тетрадь в клетку

katalak
   каморка, клетушка

katta
   1. большой; громаднс‹й, огромнс‹й; \~ bog' большой сад;
   2. взрослс‹й; \~lar va bolalar взрослс‹е и дети;
   3. старший; \~ aka;
   4. крупнс‹й, виднс‹й, вс‹даюс‰ийсс; \~ olim виднс‹й учёнс‹й \~ yozuvchi вс‹даюс‰ийсс писатель;
   5. широкий, широко, singlim ko'zlarini \~ ochdi сестра широко раскрс‹ла глаза, \~ karvonga \~ yo'l посл. большому каравану
   большой путь ( большому кораблю большой плаванье).

kattakon
   разг. огромнс‹й, громаднс‹й; грандиознс‹й.

kattalashmoq
   увеличиватьсс, укрупнстьсс.

kattalashtirmoq
   увеличивать, укрупнсть.

kattalik
   1. величина, размер;
   2. старшинство; \~ qilmoq 1) оказатьсс великоватс‹м, большим, tufli menga \~ qildi туфли мне оказались великоватс‹.
   2) перен.важничать, распорсжатьсс.

kafan
   саван.

kafil
   поручитель; \~ bo'lmoq ручатьсс ( за кого-чего-л) гарантировать, поручатьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:04:10
kafillik
   ручательство, поручительство; порука.

kaft
   1. ладонь;
   2. горсть, пригоршнс.

kashta
   1. вс‹шивка;
   2. узор; // узорчатс‹й.

kashtachi
   вс‹шивальс‰ик, вс‹шивальс‰ияа.

kashf
   открс‹тие; изобретение, \~ qilmoq, \~ etmoq изобретать, отрс‹вать.

kashfiyot
   открс‹тис, изобретение ilmiy \~ научное открс‹тие.

kashfiyotchi
   изобретатель, открс‹ватель.

kashfiyotchilik
   изобретательство; // изобретательский.

kahrabo
   снтарь; // снтарнс‹й.

kvartsli
   кваряевс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:04:52
kez
   времс, пора, момент, черёд; o'sha \~da в ту пору, в тот момент, \~i kelib в своё времс.

kezmoq
   1. бродить; ходить, расхаживать, ездить; shaharni kezdik мс‹ бродили по городу;
   2. странствовать; butun dunyoni kezamiz мс‹ будем странствовать по всему свету.

keyin
   1. нареч. после, потом; позже; затем; \~ kelasan придёшь после, bu vazifani \~ qilsangiz ham bo'ladi сто задание можете сделать потом;
   2. послелог после, спустс; через, впредь; ishdan \~ dam olamiz после работс‹ будем отдс‹хать, ikki yildan keyin institutni tamom qilaman через два года закончу институт, bundan \~ ham 1) и после стого 2) и впредь;
   3. конея; \~ qolmoq отставать \~ga surmoq отодвигать назад.

keyingi
   1. последний; задний, крайний;
   2. следуюс‰ий, последуюс‰ий; дальнейший \~ safar в последуюс‰ий раз, bundan \~ voqealar дальнейшие собс‹тис.

keyinda
   нареч. позади, сзади;

keyincha
   нареч. потом, после, позже, впоследствии.

keyinchalik
   см. keyincha.

kek
   затаеннас злоба; \~ saqlamoq затаить(питать) злобу ( против кого-л.)

kekirdak
   горло, гортань; \~ cho'zmoq горланить, петушитьсс, задиратьсс.

kekkaymoq
   важничать, чванитьсс, вс‹сокомерничать, зазнаватьсс, задирать нос.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:08:40
keksa
   старик, старея; // пожилой, старс‹й.

keksaymoq
   стареть, старитьсс

keksalik
   старость; // старческий.

kelajak
   будус‰ее, грсдус‰ее; будус‰ность; // будус‰ий, грсдус‰ий; \~ hayot будус‰ас жизнь.

kelasi
   будус‰ий \~ yil (da) в будус‰ем году; \~ zamon грам. будус‰ие времс.

kelgindi
   пришелея; // пришлс‹й.

kelgusi
   см. kelajak.

kelin
   невеста, невестка; сноха.

kelish
   прибс‹тие, приход, приезд, прибс‹вать, приходить, приезжать.

kelishgan
   стройнс‹й, статнс‹й; \~ qiz стройнас девушка
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:18:13
kelishik
   грам. падёж; // падежнс‹й; bosh \~ именительнс‹й падеж, qaratqich\~ родительнс‹й падеж.

kelishish
   согласование; соглашение; уговор.

kelishmagan
   несообразнс‹й; нескладнс‹й; недостойнс‹й; неподходсс‰ий \~ qiliq недостойнс‹й поступок.

kelishmovchilik
   разногласие, расхождение (с кем-л., в чём-л.).

kelishmoq
   1. приходить; приезжать;
   2. сходитьсс (на чём-л.); оговариватьсс, приходить к соглашению.

kelishuv
   соглашение, договорённость.

kelishuvchi
   соглашатель, примирение; // соглашательский.

kelishuvchilik
   соглашательство, примиренчество; // соглашательский, примиренческий

kelmoq
   1. приходить, приезжать, прибс‹вать, прийти, приехать, прибс‹ть; свлстьсс; наступать; piyoda keldim с пришёл пешком, mashinada keling приезжайте на машине, bahor keldi наступила весна;
   2. весить; тснуть (о весе); tarvuz 10 kilo keldi арбуз весит 10 килограмм;
   3. в роли вспомогательного глагола; kostyum keng keldi костюм оказалсс широким, shim mos keldi брюки подходсс‰ие, bozorga borib kel сходи на базар, tez qaytib kel поскорее возврас‰айсс, uyqusi keldi захотел спать, jon boshiga qanchadan keladi? Ло сколько придетсс на душу? xush kilibsiz! Добро пожаловать! qo'ldan kelgancha по мере возможности, do'ppisi tor keldi он оказалсс в трудности ( безвс‹ходнс‹м ) положение.

keltirilmoq
   бс‹ть принесённс‹м (приведённс‹м или привезённс‹м); harakatga \~ бс‹ть приведённс‹м в движение;kasrlar
umumiy maxrajga keltirildi
мат. дроби приведенс‹ к обс‰ему знаменателю.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:21:52
keltirmoq
   1. приносить; привозить; foyda \~ приносить пользу;
   2. приводить; misol keltiring приведите пример, vujudga \~ осус‰ествлсть, ko'z oldiga keltirdi он представил себе, g'ashini \~ раздражать, g'ashini keltirmang! Ае раздражайте его!

kema
   корабль, судно; // корабельнс‹й, судовой; harbiy \~ военнс‹й корабль suv osti \~si подводнас лодка.

kemasoz
   судостроитель, кораблестроитель.

kemasozlik
   судостроение, кораблестроение; // судостроительнс‹й, кораблестроительнс‹й.

kemachi
   бояман.

kemachilik
   судоходство, навигаяис.

kemirmoq
   грс‹зть, обгрс‹зать, обгладс‹вать.

kemiruvchilar
   грс‹зунс‹.

kemirchak
   хрсс‰; // хрсс‰евой.

keng
   широкий, обширнс‹й, просторнс‹й; пространнс‹й; // широко; просторно \~ yo'l широкас дорого, mamlakatimizning \~ dalalari обширнс‹е полс нашей странс‹, \~ halq ommasi широкие народнс‹е массс‹, \~ yelkali широкоплечий, ko'ngli \~ ( odam) великодушнс‹й, спокойнс‹й ( человек), fe'li \~ с‰едрс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:22:30
kengayish
   расширение suyuqliklarning \~i физ. расширение жидкостей

kapalak
   бабочка, мотс‹лёк; kapalagini uchirmoq, kapalagini uchirib yubormoq 1) сильно испугать 2) рассердить uning kapalagi uchib ketdi он сильно испугалсс.

kapgir
   шумовка (металлическас, плоскас).

kapitalistik
   капиталистический.

kaptar
   голубь; // голубинс‹й.

kaptarboz
   голубстник, любитель голубей; человек, разводсс‰ий голубей.

kaptarxona
   голубстнс

kar
   глухой.

karam
   капуста; // капустнс‹й.

kengaymoq
   расширстьсс, ширитьсс, развиватьсс; распространстьсс; перен. распространение.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:23:23
kengaytirilmoq
   расширстьсс, бс‹ть расширеннс‹м; yo'l kengaytirildi дорога расширена.

kengaytirmoq
   расширсть; распространсть; развёртс‹вать.

kengash
   совет; совес‰ание; paxtakorlar \~i совес‰ание хлопкоробов.

kengashmoq
   советоватьсс, консультироватьсс (с кем-л.); совес‰атьсс.

kenglik
   ширина; широта, ширь, простор.

kenja
   последс‹ш (самс‹й маленький ребенок); младший; \~ avlod следуюс‰ие (младшее) поколение.

kepak
   отруби.

keragicha
   нареч. сколько нужно (угодно) в должной мере; \~ olib kelaman принесу сколько нужно.

kerak
   нужнс‹й, необходимс‹й; // нужно, необходимо, надо, надобно, ishga borish \~ нужно пойти на работу, o'qishingiz \~ вс‹ должнс‹ учитьсс, \~ bo'lmoq понадобитьсс, становитьсс нужнс‹м.

kerakli
   нужнс‹й, необходимс‹й, надобнс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:24:07
keraklik
   надобность, необходимость,

keraksiz
   ненужнс‹й; // не нужно.

kerilmoq
   1. потсгиватьсс; расправлстьсс;
   2. перен. важничать, кичитьсс; хвастатьсс.

kerishmoq
   потсгиватьсс, расправлстьсс ( онемевшие членс‹).

kermoq
   раздвигать; растопс‹ривать; расправлсть.

kesak
   комок сухой глинс‹; u \~ bo'lib qoldi он онемел, ояепенел, ( от испуга, удивленис)

kesatiq
   иронис, иносказание.

kesatmoq
   иронизировать, говорить иносказательно.

kesilmoq
   1. резатьсс; срезатьсс; срубатьсс;
   2. бс‹ть осуждённс‹м;
   3. бс‹ть прерваннс‹м.

kesim
   1. сечение, разрез;
   2. грам. сказуемое
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:25:03
kesimlik
   грам. сказуемость.

keskin
   1. острс‹й, резкий; обострённс‹й, решительнс‹й, напрсженнс‹й, категорический, ожесточённс‹й; резко, остро, ожесточённо , решительно \~ sinfiy kurash ожесточеннас классовас борьба;
   2. хлёсткий.

keskinlashmoq
   обострстьсс, делатьсс более резким (решительнс‹м, напрсженнс‹м); vaziyyat keskinlashdi положение обострсетсс.

keskinlashtirmoq
   обострстьсс , делать напрсжённс‹м (обстановку).

keskinlik
   острота; резкость решительность; категоричность; masaling keskinligi острота вопроса.

keskich
   резея.

kesma
   разрезной.

ket
   1. зад, заднсс часть (чего-н.), конея; хвост; \~i ko'rinmaydi не видно коняа, navbatning \~i конея ( хвост) очереди, непрерс‹вно;
   2. конея, последствии, o'qish jafoli keti vafoli посл.учитьсс тсжело (мучительно) за то потом хорошо ( полезно)( Корень ученис горек, да плод его сладок);
   3. в роли служебного имени \~iga назад, за, вслед за, \~iga qaytmoq вернутьсс назад( обратно) \~iga qaramay не оглсдс‹ватьсс ( назад), без оглсдки \~iga tushmoq, увсзс‹ватьсс за.., идти( гнатьсс) за"¦ \~ida сзади, позади, в коняе, tramvay \~ida в коняе трамвас, позади трамвас, \~da qoldirmoq оставить позади, \~idan сзади, следом, вслед, позади \~idan bormoq идти за ним, идти следом, идти вслед за ним, do'stining \~idan yurmoq ходить за другом, хлопотать за друга, \~idan uzoq qarab qolmoq долго смотреть вслед, dori \~idan dori ichmoq пить лекарство за лекарством.

ketkazmoq
   1. заставить уходить, уезжать;
   2. удалсть; устрансть(пстна и т.п.)

ketmon
   кетмень (род мотс‹ги длс окучивании посевом, длс рс‹тьс рс‹ков).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:25:48
ketmoq
   1уходить, уезжать;
   2. в роли вспомогательного глагола; men qo'rqib ketdim с испугалсс, u sevinib ketdi он обрадовалсс, rangi o'chib ketdi он побледнел, olib ketdi унёс, увез, chiqib ketaman с вс‹йду ( уйду), kasal o'zidan ketdi больной потерсл сознание, bola uyquga ketdi ребёнок заснул, ayiq bo'kira ketdi медведь взревел, медведь начал реветь.

kech
   1. вечер; \~ kirdi наступил вечер, \~gacha до вечера;
   2. поздний; // поздно; majlis \~ boshlandi собрание началось поздно, darsga \~ qolma! Ае опаздс‹вай на урок!

kecha
   1. вчера u \~ keldi он приезжал вчера, kunduzi \~ вчера днём;
   2. ночь; oydin \~ луннас ночь, сутки;
   3. вечер, вечеринка; do'stlik \~si вечер дружбс‹.

kechagi
   вчерашний

kechasi
   ночью, в ночь; поздно вечером; \~ bilan всю ночь.

kechikmoq
   опаздс‹вать; задёрживатьсс.

kechiktirmoq
   откладс‹вать; задерживать; медлить

kechinma
   переживание, : испс‹тание, ос‰ус‰ение, чувство

kechirim
   прос‰ение; извинение; \~ so'ramoq просить прос‰енис.

kechirmoq
   i простить; помиловать, извинить; meni kechiring простите менс, kechirasiz простите, извините.
   ii жить, переносить, испс‹тс‹вать; переживать, u yerda o'n yil umr kechirdim там с жил 10 лет, ko'ngildan \~, xayoldan \~ мс‹сленно перебирать, вспоминать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:26:48
kechki
   1. вечерний;
   2. поздний \~ oliygoh вечерний институт, \~ ovqat ужин

kechmoq
   1. прос‰ать, извинсть; помиловать; uning gunohini keching простите, извините его;
   2. отказатьсс, отрекатьсс;
   3. переходить вброд, переправлстьсс, проходить (через что-н.); daryodan kechib o'tmoq переправлсть через реку вброд.

kechqurun
   вечером, // вечер \~ kelaman приду вечером

kechqurungi
   вечерний \~ ish вечернсс работа.

kibr
   вс‹сокомерие, зазнайство, надменность, кичливость.

kibrlanmoq
   вс‹сокомерничать, зазнаватьсс, кичитьсс

kigiz
   кошма; войлок; // войлочнс‹й.

kiygizmoq
   надевать, одевать (что-л. на кого-л.).

kiyik
   олень, сайгак.

kiyim
   одежда, платье, нарсд; oyoq \~ обувь; bosh \~   головной убор, ichki \~ нижнее бельё, \~ning yangisi yaxshi, do'sting eskisi посл. лучше одежда новас, а друг старс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:28:40
kiyim-bosh
   комплект одеждс‹.

kiyinmoq
   i одеватьсс, нарсжатьсс, облачатьсс
   ii надеватьсс, бс‹ть надеваемс‹м, ношенс‹м; kiyilgan ko'ylak ношеное платье

kiyintirmoq
   одевать, надевать (на кого-л.), нарсжать

kiymoq
   одевать, надевать (на себс); singlim yangi ko'ylak kiydi мос сестра надела новое платье.

kilogrammli
   килограммовс‹й; uch \~ tosh трехкилограммовас гирс.

kilometrli
   километровс‹й o'n \~ masofa десстикилометровое расстосние.

kim
   кто; \~ keldi? Кто пришёл?

kimdir
   кто-то \~ keldi кто-то пришёл.

kimsa
   мест. неопр. кто-то, кто-либо, bir \~ sizni chaqirayapti кто-то вас зовёт;
   2. особа, человек.

kimsasiz
   1. одинокий;
   2. безлюднс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:29:33
kindik
   пуп, пупок; пуповина, // пупочнс‹й.

kinoya
   1. иносказание, метафора;
   2. иронис;
   3. намёк; nozik \~ тонкий намёк.

kinoyali
   1. иносказательнс‹й, двусмс‹сленнс‹й;
   2. иронический саркастический.

kioska
   киоск.

kiprik
   реснияа

kir
   1. грсзь (на теле, белье и т. п.); грсзнс‹й, нечистс‹й \~ ko'ylak грсзнас рубашка;
   2. бельё (обс‹чно грсзное); \~ yuvmoq стирать бельё, \~ bo'lmoq загрсзнстьсс, пачкатьсс, ko'nglida \~ yo'q чистосердечнс‹й.

kira
   провоз; наём; \~ qilmoq нанимать, mashina \~ qilmoq нанимать машину; \~ puli, \~ haqi плата за провоз.

kirgizilmoq
   водитьсс, возитьсс, вноситьсс, включатьсс, вноситьсс ro'yxatga o'zgarishlar kirgizildi в список.

kirdikor
   проступок; происки, козни

kirim
   доход; приход.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:30:41
kiritilmoq
   см. kirgizilmoq

kiritmoq
   вводить, включать, вносить

kirish
   1. вход, заход; // входной;
   2. вступление; // вступительнс‹й, \~ so'zi вступительное слово;
   3. введение, // вводнс‹й; tilshunoslikka \~ введение в сзс‹кознание.

kirishmoq
   1. братьсс, начинать, приступать;
   2. садитьсс (о ткани);
   3. израсходоватьсс (о деньгах).

kirmoq
   1. входить, заходить, въезжать, заезжать;
   2. поступать, вступать;
   3. наступать qish kirdi наступила зима.

kissa
   карман; // карманнс‹й.

kissavur
   карманнс‹й вор, карманник

kitob
   книга; книжнс‹й; \~ do'koni книжнс‹й магазин.

kitobxon
   читатель (книг).

kitobshunos
   книговед.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:31:14
kitobshunoslik
   книговеденье.

kifoya
   нареч.довольно, достаточно

kifoyalanmoq
   довольствовать, удовлетворстьсс

kift
   плечо; // плечевой.

kichik
   1. маленький, малс‹й;
   2. младший ; малолетний; \~ o'g'il младший сс‹н.

kichiklashmoq
   бс‹ть уменьшеннс‹м; kichiklashtirilgan fotosurat уменьшеннс‹й фотоснимок.

kichiklashtirmoq
   уменьшать.

kichkina
   малс‹й, маленький, небольшой.

kishan
   кандалс‹, оковс‹ \~ solmoq ист. заковс‹вать

kishanlamoq
   заковать в кандалс‹; надеть оковс‹ кандалс‹.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:34:24
kishi
   человек, особа; персона erkak \~ мужчина, xotin \~ женс‰ина, \~ bilmas тайнс‹й скрс‹тнс‹й

kishilik
   1. человечество; // человеческий; \~ jamiyati человеческое обс‰ество;
   2. грам. личнс‹й; \~ olmoshi личное местоимение.

kishnamoq
   ржать; заржать.

klavishli
   клавишнс‹й.

klassik
   классический.

knopkali
   кнопочнс‹й.

knyazlik
   ист. кнсжество.

koalitsion
   коалияионнс‹й; \~ hukumat коалияионное правительство.

kovlamoq
   копать; ковс‹рсть, корчевать, вс‹капс‹вать; рс‹ть.

kovlanmoq
   копатьсс, рс‹тьсс, бс‹ть вс‹копаннс‹м, бс‹ть вс‹рс‹тс‹м; kartoshka kovlanib olindi картошка вс‹копана, buncha
kovlanasan
? Что так долго копаешьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:35:15
kovlatmoq
   заставлсть копать (кого-л. что-н.).

kovlash
   копание; ковс‹рсние; рс‹тьё

kovlashtirmoq
   1. копатьсс; ковс‹рстьсс, рс‹тьсс;
   2. мешать, перемешать.

koinot
   1. вселённас;
   2. мир; всё сус‰ее

koyimoq
   бранить (слегка), журить; отчитс‹вать

kokil
   коса, косичка

kollegiallik
   коллегиальность

kollektivlashmoq
   коллективизироватьсс

kolxozlashtirmoq
   объединсть в колхозс‹.

kolxozchi
   колхозник \~ ayol колхознияа.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:35:52
kombaynchi
   комбайнер.

komil
   совершённс‹й, яелс‹й, полнс‹й; ishonchim \~ с вполне ( совершенно) уверен.

komissarlik
   1. комиссариат;;
   2. комиссарский

komission
   комиссионнс‹й.

kommunal
   коммунальнс‹й.

kommunistik
   коммунистический.

kon
   1. рудник; шахта, копь;
   2. залежи, месторождение.

konkret
   конкретнс‹й; \~ misol конкретнс‹й пример.

konkretlashtirilmoq
   конкретизироватьсс.

konkretlashtirmoq
   конкретизировать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:36:22
konkretlik
   конкретность.

konserva
   консервс‹; // консервнс‹й; \~ qilmoq, \~ yopmoq консервировать.

konservativ
   консервативнс‹й; \~ partiyalar консервативнс‹е партии.

konspektiv
   конспективнс‹й.

konstitutsion
   конституяионнс‹й; \~ huquq конституяионное право.

konstitutsiyali
   конституяионнс‹й, с конституяией; \~ monarxiya конституяионнас монархис.

konstruktiv
   конструктивнс‹й.

konsullik
   консульство; // консульский.

konsulxona
   консульство (учреждение).

kontinental
   континентальнс‹й; \~ iqlim континентальнс‹м климат.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:36:52
kontrol
   контрольнс‹й; \~ ish контрольнас работа

kontrollik
   контроль; tarbiyachilar kontrolligida под контролем воспитателей, \~ qilmoq контролировать.

kontrolsiz
   бесконтрольнс‹й; без контролс; бес контролс

kontrolsizlik
   бесконтрольность, отсутствие контролс.

kontrrevolyutsion
   контрреволюяионнс‹й.

konturli
   контурнс‹й; \~ xarita контурнас карта.

kontsentratsion
   коняентраяионнс‹й.

kontsentrik
   мат. коняентрический, коняентричнс‹й.

konchi
   шахтёр; горнск; рудокоп.

konchilik
   горнорудное дело.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:37:31
koptok
   мсч.

korxona
   предпристие.

kosa
   каса (большас чашка, чаша без ручки).

kosachabarg
   бот. чашелистик.

kosib
   ремесленник; кустарь.

kosibchilik
   1. ремесло; ремесленное или кустарное дело;
   2. сапожное дело \~ qilmoq заниматьсс ремеслом, кустарничать.

kosmetik
   косметический.

kosmik
   космический; \~ kema космический корабль.

kosov
   кочерга.

kotib
   1. секретарь;
   2. ист. писарь.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:39:59
kotlet
   котлета, котлетс‹; // котлетнс‹й.

koshki
   союз условн. если бс‹, хотс бс‹; \~ u kelsa, если бс‹ он пришёл.

koshona
   великолепное, роскошное здание; хоромс‹.

kraxmallamoq
   крахмалить.

kpaxmalli
   крахмалистс‹й, крахмальнс‹й.

krepostnoylik
   ист. крепостничество // крепостнический, крепостной, \~ xo'jaligi крепостное хозсйство.

kristallanmoq
   кристаллизоватьсс.

kristallanish
   кристаллизаяис.

kuyov
   1. зсть;
   2. жених.

kuz
   осень; // осенний.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:40:40
kuzatish
   1. проводс‹; // провожать;
   2. наблюдение, слежка.

kuzatmoq
   1. провожать, сопровождать;
   2. наблюдать; следить.

kuzatuv
   наблюдение; // наблюдательнс‹й; \~ punkti наблюдательнс‹й пункт.

kuzatuvchi
   наблюдатель; // провожаюс‰ий; наблюдаюс‰ий.

kuzgi
   1. осенний;
   2. озимс‹й.

kuy
   мелодис; мотив, напев.

kuydirgi
   сибирскас сзва.

kuydirmoq
   1. сжигать; обжигать; прижигать;
   2. пережаривать;
   3. перен. заставлсть страдать, переживать.
 
kuyindi
   1. гарь; \~ hidi запах гари;
   2. угар.

kuyinmoq
   горевать, страдать, печалитьсс; переживать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:41:35
kuylamoq
   1. петь, напевать;
   2. воспевать.

kuymoq
   1. гореть, сгорать, тлеть; обгорать; подгорать; пригорать;
   2. обвариватьсс, ошпариватьсс, обжигатьсс;
   3. пропадать зрс, бесполезно; идти прахом; poyezd bileti kuydi билет на поезд пропал;
   4. горевать, печалитьсс, огорчатьсс, страдать.

kuychi
   певея.

kukun
   порошок; пудра; пс‹ль.

kul
   зола, пепел.

kularon
   хохотун; // смешливс‹й; \~ qiz девушка-хохотуньс, девушка
   хохотушка.

kulba
   хижина; домишко, лачуга; жилис‰е; tom tog'aning \~si хижина дсди Тома.

kulgi
   1. смех;
   2. посмешис‰е \~ bo'lmoq бс‹ть посмешис‰ем \~ umrga umr qo'shadi смех удлинсет жизнь.

kulgili
   1. смешной; \~ voqea смешное собс‹тие;
   2. комичнс‹м; юмористический.

kuldirmoq
   заставлсть сместьсс; смешить; вс‹зс‹вать смех, рассмешить.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:42:11
kuldon
   пепельнияа.

kulimsiramoq
   улс‹батьсс усмехатьсс.

kulmoq
   сместьсс;
   2. перен. вс‹смёивать, шутить; kulib aytsam, sen ishonding, с шутс сказал а тс‹ поверил, birovdan \~, birovning ustidan \~ сместьсс над кем-либо.

kulol
   гончар, горшечник.

kulfat
   несчастье, горе беда;
   2. страдание, мучение; \~ tortmoq мучитьсс, \~ solmoq причинсть мученис( кому-л)

kulfatli
   1. горестнс‹й; бедственнс‹й;
   2. мучительнс‹й.

kulcha
   маленькас круглас лепёшка; \~yuz круглолияс‹й teshik \~ бублик, баранка, сушка.

kumush
   серебро; // серебрснс‹й.

kumushlamoq
   серебрить, покрс‹вать серебром.

kumushsimon
   серебристс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:43:39
kun
   1. день; \~ora через день, \~ bo'yin весь день, \~dan \~ga из днс в день, с каждс‹м днём, \~dagidek как всегда, o'tgan \~i позавчера;
   2. солняе; \~ botdi солняе село, \~ botar (tomon) запад, \~ botarda 1) на закате 2) на западе, 3) во времс заката, \~chiqar восток \~ chiqarda 1) на востоке, 2) во времс восхода, \~ga teskari не солнечнас сторона, \~ tutilishi затмение солняа, \~inga yaraydi сто тебе пригодитьсс;
   3. жизнь, житье, сус‰ествование; \~ ko'rmoq, \~ kechirmoq жить, сус‰ествовать, \~ing shunga qoldimi! неужели до стого дожил! \~ bermaslik не давать жить, u menga \~ bermaydi он мне житьс не даёт.

kunbay
   подённс‹й; // подённо; \~ ishga bormayman не пойду на подённую работу, \~ ishlamoq работать подённо.

kungaboqar
   подсолнечник, подсолнух; // подсолнечнс‹й.

kunda
   нареч. ежедневно, повседневно.

kundalik
   каждодневнс‹й, повседневнс‹й, ежедневнс‹й; текус‰ий; \~ ish каждодневнас работа, \~ siyosat текус‰ас политика, \~ daftar дневник.

kunduz
   день, дневное времс; \~ soat birda в час днс.

kunduzgi
   дневной; \~ seans дневной сеанс.

kunjara
   жмс‹х, дуранда.

kunjut
   кунжут; // кунжутнс‹й

kunlik
   дневной; bir \~ ish одновременнас работа.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:44:15
kurak
   1. деревсннас лопата (длс вс‹гребанис снега, и т. д.);
   2. анат. лопатка (плечевас кость); \~da turmaydigan gap чушь, ерунда.

kuramoq
   вс‹гребать, сгребать ( лопатой)-qor сгребать снег.

kurash
   1. борьба; sinfiy \~ классовас борьба;
   2. кураш (наяиональнас вид спортивной борьбс‹): \~ (ga) tushmoq 1) боротьсс 2) вступать в кураш.

kurashmoq
   1. боротьсс, вести борьбу;
   2. боротьсс, вступать в кураш.

kurashchan
   способнс‹й к борьбе, воинствуюс‰ий.

kurashchi
   борея.

kurk
   : \~ bo'lmoq становитьсс наседкой; \~ tovuq наседка

kurka
   индюк, индюшка; // индюшечий.

kursi
   1. низкас табуретка;
   2. стул.

kurtak
   зародс‹ш, почка; \~ yozmoq распустить почки.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:44:57
kustarlik
   кустарничество, кустарнс‹й промс‹сел; // кустарнс‹й.

kustarchilik
   кустарничество, кустарс‰ина.

kutilmoq
   1. ожидатьсс; бс‹ть ожидаемс‹м;
   2. бс‹ть принстс‹м.

kutmoq
   1. ждать, ожидать;
   2. принимать, ухаживать, встречать; mehmonlarni yaxshi kutib oldik мс‹ хорошо принсли гостей.

kuttirmoq
   заставить ждать (ожидать).

kutubxona
   библиотека; // библиотечнс‹й.

kutubxonachi
   библиотекарь.

kuch
   сила, мос‰ь, мочь; \~ ishlatmoq применсть силу, \~ yig'moq собратьсс с силами.

kuchaymoq
   усиливатьсс; крепчать, крепнуть.

kuchaytirmoq
   усиливать, укреплсть; развёртс‹вать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:45:31
kuchaytiruvchi
   усилитель, // усилительнс‹й.

kuchanmoq
   тужитьсс, натуживатьсс, напрсгать силс‹.

kuchlanish
   напрсжение; past \~ низкое напрсжение.

kuchli
   1. сильнс‹й; мос‰нс‹й; могучий; // сильно; мос‰но;
   2. питательнс‹й (о пис‰е);
   3. сильнодействуюс‰ий (о лекарстве);
   4. талантливс‹й, знаюс‰ий; \~ o'qituvchi талантливс‹й учитель.

kuchsiz
   1. бессильнс‹й, слабс‹й, немос‰нс‹й; // слабо, не сильно;
   2. непитательнс‹й (о пис‰е), некалорийнс‹й.

kuchsizlanmoq
   обессилеть, слабеть, ослабевать, лишатьсс сил.

kuchsizlantirmoq
   обессиливать; лишать

kuchsizlik
   бессилие; слабость, хилость

kuchuk
   собака; \~ bola с‰енок.

kushxona
   бойнс, скотобойнс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:46:28
kuya
   i моль.
   ii qora- сажа.

ko'z
   1. глаз, глаза, глазок // глазной; \~ oqi белок глазка \~ qorasi (qorachig'i) зрачок \~ gavhari хрусталик ( глаза) \~ yoshi слеза, слёзс‹ \~ oldida перед глазами, \~ ga tashlanmoq бросатьсс в глаза, o'z \~i bilan ko'rgan очевидея, hammaning \~ oldida у всех на глазах, \~ dan qolmoq лишитьсс зренис, \~ dan narida bo'lmoq не показс‹ватьсс на глаза, \~ dan g'oyib bo'lmoq скрс‹тьсс с глаз, \~ yurakning ko'zgusi посл. глаза зеркало души;
   2. зрение; \~ im xira у менс слабое зрение, uning \~i yaxshi ko'radi у него хорошие зрение, \~im qiymaydi с жалею, uzuk \~i камень в кольяе \~ tutmoq смотреть с ожиданием, с надеждой \~ tegmoq сглазить, \~ tashlamoq, взглснуть, заглснуть, \~ yumib ochguncha вмиг, birovning narsasiga \~ olaytirma на чужой каравай рот не разевай , \~ ga ko'ringan виднс‹й, заметнс‹й, \~ oldiga keltirmoq представлсть себе, воображать, \~ ochirmaslik не давать покос, житьс, \~ini moshdek ochib qo'ymoq наказать, проучить, \~iga issiq ko'rinmoq казатьсс знакомс‹м, \~ga qarab ish qilmoq бс‹ть осторожнс‹м, осмотрительнс‹м, \~da tutmoq иметь в виду, \~i yetmaslik не надестьсс, ikki \~ i to'rt bo'ldi он ждал с нетерпением, \~ qismoq мигать, подмигивать, igna \~i ушко иголки, taxta \~i сучок в доске, \~ yorimoq рожать, xotinining \~i yoridi его жена родила.

ko'za
   кувшин (обс‹чно глинснс‹й).

ko'zgu
   зеркало.

ko'zlamoq
   присматривать, помечать; иметь в виду.

ko'zoynak
   очки; \~ taqmoq, \~ tutmoq носить очки.

ko'ylak
   1. рубаха, рубашка, сорочка;
   2. платье.

ko'k
   1. синий; голубим; сизс‹й;
   2. нёбо;
   3. зелёнс‹й, зелень; \~ choy зеленс‹й чай boshi \~ka yetmoq бс‹ть на седьмом небе ( от радости)

ko'kalamzor
   луг, место с обильной зелёной растительностью.

ko'kalamzorlashmoq
   озеленстьсс, бс‹ть озеленённс‹м.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:47:09
ko'kalamzorlashtirmoq
   озеленсть; ko'chalarni \~ озеленсть, улияс‹.

ko'karmoq
   1. зеленеть;
   2. расти (о растенисх);
   3. синеть.

ko'kat
   зелень, растение

ko'kimtir
   синеватс‹й; голубоватс‹й; сизоватс‹й;

ko'kyo'tal
   коклюш.

ko'klam
   весна; // весенний.

ko'klamgi
   весенний.

ko'klamoq
   метать, наметс‹вать; yetakni ko'klab qo'ymoq наметать подол.

ko'krak
   грудь; // грудной; \~ qafasi груднас клетка.

ko'ksi
   1. грудь;
   2. перен., душа сердяе.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:48:09
ko'ksulton
   коксултан (вид сливс‹).

ko'ktarg'oq
   зимородок.

ko'ktosh
   меднс‹й купорос.

ko'kqarg'a
   сизоворонка.

ko'l
   озеро; // озёрнс‹й.

ko'lanka
   тень, сень.

ko'lmak
   лужа, лужияа.

ko'lob
   лужа (большас).

ko'mak
   помос‰ь; поддержка, подмога; подкрепление.

ko'maklashmoq
   оказс‹вать поддержку (кому-л.); помогать (друг другу).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:48:51
ko'makchi
   1. помос‰ник; // подсобнс‹й; вспомогательнс‹й; \~ fe'l грам. вспомогательнс‹й глагол;
   2. грам. послелог.

ko'milmoq
   1. закапс‹ватьсс, зарс‹ватьсс, бс‹ть закапс‹ваемс‹м, зарс‹ваемс‹м;
   2. хоронитьсс, бс‹ть погребённс‹м.

ko'mir
   уголь; // угольнс‹й; // \~ qazuvchi углекоп.

ko'mish
   1. закапс‹вание, зарс‹вание // закапс‹вать, зарс‹вать;
   2. похоронс‹; // похороннс‹й, погребальнс‹й; // хоронить.

ko'm-ko'k
   1. совершенно синий;
   2. совершенно зелёнс‹й.

ko'mmoq
   1. закапс‹вать, зарс‹вать;
   2. погребать, хоронить;
   3. заваливать (сму).

ko'n
   кожа; // кожанс‹й; кожанс‹й; \~ zavodi кожевеннс‹й завод.

ko'ngil
   душа, сердяе; \~ bilan с душой; chin \~dan от чистого сердяа; от души; ko'ngil bo'shlik qilmoq
просвлсть мсгкосердечие, мсгкотелость; ko'ngli ochiq душа нараспашку; ko'nglida kiri yo'q (odam) добродушнс‹й, добросердечнс‹й (человек); \~dagidek то что надо; так как хотелось бс‹, ko'ngli qattiq (odam) жестокосерднс‹й, неотзс‹вчивс‹й (человек) ko'nglini g'ash qilmoq расстраивать; ko'ngli buzuq (odam) недоброжелательнс‹й (человек); ko'ngli buzilmoq расстроитьсс; ko'nglini eritmoq смсгчить сердяе (чьё-л.); ko'nglini tinchitmoq успокаивать, утешать, ko'nglini olmoq угождать; завоевс‹вать (чью-л.) симпатию; ko'ngli to'q он уверен, он спокоен [bͬ]ko'ngli yo'q[/b] нет желанис, не по душе, душа не лежит; не любит; \~ quymoq полюбить; ko'nglini ko'tarmoq поднимать настроение, ободрить, успокаивать; ko'ngliga yoqmoq нравитьсс; ko'ngliga tegmoq надоесть опротиветь; \~dan chiqarmoq забс‹ть, забс‹вать, прос‰ать; \~ ga og'ir olmoq болезненно реагировать, тсжело воспринимать.

ko'ngilli
   сердечнс‹й, душевнс‹й; oq \~ чистосердечнс‹й, прсмодушнс‹й; yumshoq \~ мсгкосердечнс‹й;
   2. доброволея; // добровольнс‹й, добровольческий; \~ jamiyat добровольное обс‰ество;
   3. пристнс‹й; веселс‹й; // пристно, весело.

ko'ngilsiz
   непристнс‹й, невесёлс‹й; // непристно, невесело.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:49:24
ko'ngilsizlik
   непристность.

ko'ngilchan
   добродушнс‹й, мсгкосердечнс‹й, отзс‹вчивс‹й (человек).

ko'ngilchanlik
   добродушие, мсгкосердечие, отзс‹вчивость.

ko'ndalang
   поперёк, ребром; // поперечнс‹й.

ko'ndirmoq
   уговаривать; уламс‹вать; заручатьсс согласием

ko'nikma
   навс‹к.

ko'nikmoq
   1. привс‹кать, свс‹катьсс; осваиватьсс;
   2. миритьсс, смирстьсс.

ko'niktirmoq
   заставлсть смиритьсс; приучать, прививать (штс‹ки).

ko'nmoq
   соглашатьсс; миритьсс.

ko'nchi
   кожевник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:50:20
ko'nchilik
   кожевенное производство.

ko'p
   1. много, обильно, значительно; // многочисленнс‹й, обильнс‹й, значительнс‹й; \~ paxta terildi собрано много хлопка; mening do'stlarim \~ у менс много друзей; \~ ni ko'rgan odam человек, много видевший; бс‹валс‹й человек;
   2. часто; u teatrga \~ boradi он часто ходит в театр;
   3. очень, весьма; \~ yaxshi очень хорошо; \~dan очень много, множество.

ko'payish
   увеличение; размножение.

ko'paymoq
   множитьсс, умножатьсс, увеличиватьсс, расти; размножатьсс, плодитьсс.

ko'paytirilmoq
   умножатьсс, увеличиватьсс, бс‹ть умноженнс‹м, увеличеннс‹м.

ko'paytirish
   умножение; увеличение; разведение.

ko'paytirmoq
   умножать; увеличивать; размножать.

ko'paytiruvchi
   мат. множитель.

ko'payuvchi
   мат. множимое.

ko'pik
   пена.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:51:54
ko'pincha
   нареч. часто; зачастую; в большинстве случаев.

ko'pirmoq
   пенитьсс.

ko'pirtirma
   1. вспененнс‹й;
   2. [»–c green]перен.[/color] дутс‹й, преувеличеннс‹й .

ko'pirtirmoq
   1. пенить, покрс‹вать пеной;
   2. перен. преувеличивать.

ko'plab
   нареч. помногу; // в большом количестве.

ko'plashib
   нареч. совместно, сообс‰а; // обс‰ими усилисми.

ko'plik
   1. множественность, множество; обилие;
   2. грам. множественное число.

ko'prik
   мост.

ko'pchilik
   1. большинство; \~ ni tashkil kilmoq (etmoq) составлсть большинство;
   2. много; // многие;
   3. масса, толпа.

ko'r
   слепой; // слепея; \~ lar maktabi школа слепс‹х; \~ bo'lmoq слепнуть, ослепнуть; \~ qilmoq ослепить, слепнуть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:52:36
ko'ra
   i послелог 1. соответствии; по; смотрс; согласно; вследствие, сообразно; shunga \~ в следствии стого, сообразна с стим, eshitganimizga \~ судс по тому, что мс‹ слс‹шали;
   2. чем; undan \~ bu yaxshiroq сто лучше чем то.
   ii жаровнс (длс поджариванис шашлс‹ка).

ko'rak
   курак (нераскрс‹вшассс коробочка хлопка); \~ terish mashinasi куракоуборочнас машина; \~ termoq, \~ uzmoq собирать курак.

ko'rgazma
   вс‹ставка; // вс‹ставочнс‹й; xalq xo'jaligi yutuqlari \~si вс‹ставка достижений народного хозсйства.

ko'rgazmali
   наглсднс‹й; показательнс‹й.

ko'rgilik
   участь, долс (горькас); qattiq \~ горькас участь, злас долс.

ko'rik
   1. смотр, осмотр, просмотр texnika ko'rigi технический осмотр; техника;
   2. пока; .

ko'rilmoq
   смотретьсс, рассматриватьсс, просматриватьсс; ishingiz ertaga ko'riladi ваше дело будет рассмотрено завтра.

ko'rimli
   виднс‹й; пригожий; (человек) пристной наружности.

ko'rimsiz
   1. непристнс‹й на вид, некрасивс‹й; \~ odam непристнс‹й на вид человек;
   2. неприглсднс‹й, невзрачнс‹й.

ko'rinarli
   1. виднс‹й, заметнс‹й, значительнс‹й;
   2. видимс‹й, доступнс‹й зрению, uzoqdan \~ видимс‹й издалека.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:53:17
ko'rinish
   1. вид; внешность, binoning tashqi \~i внешний вид здании;
   2. зрелис‰е;
   3. картина, свление( о пьесе) to'rtinchi \~ картина четвертас.

ko'rinmoq
   виднетьсс , видимс‹м;
   2. покатс‹ватьсс, посвлстьсс; uzoqdan tog'lar ko'rindi вдали показались горс‹;
   3. казатьсс; представлстьсс; akam xafa ko'rinadi брат кажетсс огорчённс‹м.

ko'rish
   зрение; зрительнс‹й; \~ organi орган зренис; \~ qobiliyati способность видеть,

ko'rishmoq
   1. видетьсс, встречатьсс;
   2. здороватьсс.

ko'rk
   краса, красота, прелесть, изсс‰ество; odam \~i краса человека.

ko'rkam
   красивс‹й, прелестнс‹й, изсс‰нс‹й, миловиднс‹й, привлекательнс‹й; // красиво, прелестно, привлекательно; \~ yigit
красивс‹й юноша.

ko'rlik
   слепота.

ko'rmoq
   видеть;
   2. смотреть; рассматривать; осматривать arizangizni yaqinda ko'ramiz скоро рассмотрим ваше засвление;
   3. навес‰ать kasalni ko'rgani keldik мс‹ пришли навестить больного;
   4. приписс‹вать; подозревать, u mendan ko'ryapti он подозревает менс
   5.считать, принимать за.., muvofiq \~ считать подходсс‰им;
   6. в сочетании с деепричастисми вс‹ступает в роли вспомогательного глагола со значением пс‹татьсс, пробовать; сметь; u bilan gaplashib ko'r попробуй поговорить с ним; u yerga bora ko'rma! не вздумай ходить туда!;
   7. в сочетании с именами образует сложнс‹е ( составнс‹е ) глаголс‹ , yaxshi \~ любить yomon \~ ненавидеть, не любить, zarar \~ понести убс‹тки, chora \~ принсть мерс‹.

ko'rnamak
   неблагодарнс‹й, платсс‰ий злом на добро (человек ).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:54:00
ko'rnamaklik
   неблагодарность, \~ qilmoq просвлсть неблагодарность.

ko'rpa
   ватное одесло; \~anga qarab oyoq uzat посл. по одёжки протсгивают ножки.

ko'rpacha
   одесльяе ( узкое стёганое одесло, служас‰ее подстилкой)

ko'rsatish
   показ, указание; указ; // указательнс‹й \~ olmoshi грам. указательное местоимение.

ko'rsatkich
   1. указатель; // указательнс‹й; bibliografik \~ библиографический указатель; \~ barmoq указательнс‹й палея;
   2. показатель;
   3. указка,

ko'rsatma
   указание, установка.

ko'rsatmali
   см. ko'rgazmali.

ko'rsatmoq
   1. показс‹вать, демонстрировать; bemorni vrachga ko'rsatdik мс‹ показали больного врачу, bugun klubda yangi kino ko'rsatishadi сегоднс в клубе демонстрируют новс‹й фильм;
   2. оказс‹вать do'stlarga yordam ko'rsatamiz окажем помос‰ь друзьсм;
   3. вс‹ставлсть, вс‹двигать,

ko'rsatuvchi
   предъсвитель, тот кто показс‹вает; то, что показс‹вает,

ko'rsichqon
   крот.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:55:29
ko'rshapalak
   летучас мс‹шь.

ko'sa
   безбородс‹й; мужчина, у которого не растёт борода и усс‹.

ko'sak
   коробочка хлопка; chuviydigan mashina ворохоочиститель; \~lar ochildi коробочки (хлопка) раскрс‹лись.

ko'tara
   оптовс‹й, оптом \~ savdo оптовас продажа \~ siga olmoq закупать оптом.

ko'tarilmoq
   1. подниматьсс;
   2. повс‹шатьсс; ishda \~ повс‹шатьсс по службе;
   3. рассеиватьсс, исчезать; tuman ko'tarildi туман рассеслсс; yoddan \~ , xayoldan \~ , xotiradan \~ вс‹летать из головс‹ (из памсти), забс‹ватьсс.

ko'tarmoq
   1. поднимать; qo'l ko'tardi он поднсл руку (руки); masalani \~ kerak необходимо поднсть вопрос xalq isyon ko'tardi народ поднсл мстеж;
   2. вс‹двигать, повс‹шать (по службе);
   3. убирать, снимать; dehqonlar hosil ko'tardi дехкане убрали урожаи;
   4. возвс‹шать
   5.позволсть, вс‹держивать; hamyoningiz ko'taradimi? позволсет ли ваш кошелёк (ваши средства);
   6. переносить, вс‹носить; терпеть, u har qanday og'irlikni ko'tara oladi он может вс‹мести любую трудность; sirkasi suv ko'tarmaydi он болезненно реагирует на всё,

ko'tartirmoq
   заставлсть, принуждать, поднимать,

ko'ch
   домашние вес‰и, домашнее имус‰ество (при перевозке).

ko'cha
   улияа; уличнс‹й tor \~ узкас улияа, переулок; boshi berk \~ тупик.

ko'chat
   рассада, саженея.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:56:17
ko'chatzor
   рассадник (растений); питомник, питомниковс‹й.

ko'chirma
   вс‹писка; копис; qarordan \~ вс‹писка из постановлении; \~ gap грам. прсмас речь.

ko'chirmoq
   переводить, переметать;
   2. перебрасс‹вать;
   3. переселсть; bizni yangi uyga ko'chiring переселите нас в новс‹й дом;
   4. переписс‹вать; qarorni oqqa ko'chiring перепишите постановление набело;
   5. переносить;
   6. отклеивать, отлеплсть, колупать, отковс‹ривать.

ko'chish
   1. переселение, переезд;
   2. перемес‰ение с одного места на другое.

ko'chki
   1. обвал; оползет;
   2. лавина.

ko'chma
   1. передвижной; кочуюс‰ий; дрейфуюс‰ий;
   2. переходсс‰ий;
   3. переноснс‹й; \~ ma'noda в переносном значении.

ko'chmanchi
   кочевник, кочуюс‰ий, кочевой, бродсчий.

ko'chmoq
   перемес‰атьсс, переходить, boshqa ishga ko'chdim с перешёл на другую работу, переезжай, переселстьсс, перебиратьсс, отклеиватьсс, облупитьсс, облезать, отходить, konvertdagi marka ko'chibdi марка отклеилась от конверта.

ko'hna
   древний, ветхий, обветшалс‹й, старс‹й \~ samarqand древний Самарканд, \~ bino старое, обветшалое здание.

ko'hnalik
   древность, ветхость.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 05:59:35
L harfi

lab
   1. губа (губс‹); // губной; \~ burmoq (burishtirmoq) слегка скривить губс‹ (в знак, недоуменис или недовольства); \~ tishlab qolmoq кусать губс‹; прикусить губс‹;
   2. берег daryo \~i берег реки;
   3. кран; senda \~ dahan bormi o'zi? У тебс есть сзс‹к? Что тс‹ молчишь?

labbay
   част. что прикажете; с здесь; слушаюсь;

lablanish
   лингв. лабиализаяис.

lablashgan
   лингв. лабиализованнс‹й; \~ tovushlar лабиализованнс‹е звуки

labcha
   бот. рс‹льяе,

lavlagi
   свёкла; // свекловичнс‹й, свекольнс‹й qand \~ сахарнас свёкла; xashaki \~ кормовас свекла; \~ dalasi свекловичное поле.

lavozim
   должность; чин.

lavha
   1. вид, картина; пейзаж;
   2. отрс‹вок (чего-л.); странияа; tarix \~lari странияс‹ истории;
   3. доска, плита; marmar \~ мраморнас доска, мраморнас плита.

lagan
   1. лсган, блюдо с плоским дном; chinni \~ фарфоровс‹й лсган;
   2. поднос;
   3. таз.

laganbardor
   презр. подхалим

laganbardorlik
   подхалимство, лакейство, угодничество; \~ qilmoq подхалимничать, угодничать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:00:32
layoqat
   1. способность, одарённость;
   2. пригодность, приспособленность.

layoqatli
   1. способнс‹й, одарённс‹й;
   2. пригоднс‹й; приспособленнс‹й;

layoqatsiz
   1. неспособнс‹й, неодарённс‹й;
   2. непригоднс‹й, неприспособленнс‹м.

layoqatsizlik
   1. неспособность;
   2. непригодность; неприспособленное.

lazzat
   вкус;
   2. удовольствие, наслаждение, утеха (чувство); \~ olmoq получать удовольствие.

lazzatlanmoq
   наслаждатьсс, получать удовольствие (наслаждение).

lazzatli
   1. вкуснс‹й, пристнс‹й на вкус;
   2. доставлсюс‰ий удовольствие, наслаждение.

laylak
   аист ; \~ uyasi гнездо аиста; \~ qor снег, падаюс‰ий крупнс‹ми хлопьсми.

laycha
   порода маленьких собак; собачка (комнатнас).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:01:19
lallaymoq
   бс‹ть вслс‹м, апатичнс‹м; // бездельничать; lallayib utirmoq сидеть без дела, сложа руки.

lalmi
   богарнс‹й, неполивной.

lalmikor
   1. неполивной, богарнс‹й ; \~ yer богара;
   2. земледелие, обрабатс‹ваюс‰ий богару.

lang
   нареч. настежь ; eshik \~ ochiq дверь, открс‹та настежь

langar
   скорь; // скорнс‹й.

landavur
   1. неповоротливс‹й;
   2. бестолковс‹й; // растспа.

landavurlik
   1. неповоротливость;
   2. бестолковость.

lanj
   1. ослабевший, вслс‹й; размореннс‹й; // ни рс‹ба ни мссо; мсмлс (о человеке);
   2. перепрелс‹й, развареннс‹й (о еде); \~ bo'lmoq 1) ослабевать, бс‹ть вслс‹м; 2) перепреть, разваритьсс; \~ qilmoq 1) размаривать; 2) разваривать,

lanjlik
   1. слабость, вслость, размеренность; нерешительность;
   2. перепрелость, разваренность.

lapar
   частушка (поётсс попеременно парнсми и девушками) \~ aytmoq, \~ aytishmoq петь попеременно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:01:52
lapashang
   растспа, разинс; // неповоротливс‹й; беспомос‰нс‹й (человек).

larza
   дрожь, содрогание; сотрссение; \~ga kelmoq содрогатьсс; \~ga keltirmoq сотрссать, приводить в трепет.

lat
   : \~ yemoq ушибитьсс; \~ yemadingizmi? вс‹ не ушиблись?

latifa
   анекдот; остроумнс‹й, смешной рассказ; nasriddin afandi \~lari анекдотс‹ Аасреддина афанди.

latifachi
   рассказчик анекдотов; острск, острослов.

latta
   трспка; // трспочнс‹й; stolni \~ bilan arting вс‹тирайте стол трспкой

latta-putta
   трспьё, хлам, ветошь.

lafz
   слово; \~iga ishonmoq верить (кому-л.) на слово; \~i halol честнс‹й; сдерживаюс‰ий своё слово.

lashkar
   войско; армис, душман katta \~ bilan hujumga o'tdi враг перешел в атаку с большой армией.

lashkarboshi
   полководея, военачальник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:02:26
la'l
   рубин; схонт; // рубиновс‹й; схонтовс‹й.

la'nat
   проклстие; \~ aytmoq, проклинать.

la'natlamoq
   1. проклинать;
   2. клеймить, заклеймить (позором).

la'natlanmoq
   бс‹ть проклстс‹м.

laq
   : \~ etib tushmoq \~qa tushmoq опростоволоситьсс, бс‹ть обманутс‹м, попастьсс на удочку, поверить обману.

laqab
   прозвис‰е, прозвание.

laqillamoq
   ротозейничать, бс‹ть очень доверчивс‹м; laqillab yurmoq ходить без дела, бездельничать.

laqillatmoq
   одурачивать, водить за нос.

laqma
   1. легковернс‹й;
   2. простак, простофилс; sen \~ bo'lma не будь простаком.

laqmalik
   1. легковерие, доверчивость;
   2. простота
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:03:24
laqqa
   : \~ baliq сом.

lahza
   миг, мгновение, момент; bir \~da в один миг, моментально, мигом, мгновенно

lahm
   мскоть; \~ go'sht мскоть мсса, вс‹резка

legal
   легальнс‹й; // легально.

legallik
   легальность.

leyboristik
   лейбористский.

lekin
   союз противит. но, однако, впрочем, а, зато; u hammasini eshitdi, lekin hech narsa(ga) tushunmadi он всё слушал, но ничего не понсл.

liberallik
   либеральность; \~ qilmoq либеральничать.

libos
   одежда, платье, костюм

liderlik
   лидерство; \~ qilmoq лидировать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:03:55
likanglamoq
   пренебр. вертётьсс, крутитьсс, егозить.

likildoq
   егоза.

likillamoq
   вертетьсс, крутитьсс; егозитьсс.

likillatmoq
   вертеть, вилсть (хвостом), шевелить (чем-л.).

likop
   блюдо; большас тарелка.

likopcha
   блюдечко; маленькас тарелка, тарелочка.

lim
   \~ to'la наполненнс‹й до краёв (жидкостью).

limfatik
   лимфатический; \~ bezlar лимфатические железс‹.

lingvistik
   лингвистический.

lip
   : \~ etib бс‹стро, моментально.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:04:26
lipillamoq
   мигать; меряать.

lipillatmoq
   заставлсть мигать, меряать; ko'zni \~ моргать.

lirik
   лирический; \~ chekinish лирическое отступление.

liriklik
   лиричность.

litrli
   литровс‹й; uch \~ banka трехлитровас банка.

liq
   to'la совершенно полнс‹й (чем-л.), наполненнс‹й до краёв, набитс‹й битком.

liqildoq
   шаткий; \~ kursi шаткий стул, шаткас табуретка.

liqillamoq
   качатьсс, шататьсс.

liqillatmoq
   качать, раскачивать, шатать, расшатс‹вать.

loaqal
   хотс бс‹, по крайней мере.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:05:02
lobar
   симпатичнс‹й, милс‹й, пристнс‹й; \~ qiz милас девушка.

loviya
   фасоль, бобс‹; // фасолевс‹й, бобовс‹й.

lovullamoq
   пс‹лать, гореть пламенем; gulxan lovullab yonib ketdi костёр запс‹лал.

logarifmik
   логарифмический; \~ lineyka логарифмическас линейка.

logik
   логический; \~ urg'u грам. логическое ударение.

lozim
   нужнс‹й, необходимс‹й; // нужно, необходимо; надо, надобно.

loy
   1. глина (жидкас); \~ni pishit хорошо замеси глину;
   2. грсзь // грсзнс‹й , грсзно ( на улияе, во дворе) \~qilmoq (за) месить глину.

loygarchilik
   распутияа; kuzgi \~ осеннсс распутияа.

loyiq
   1достойнс‹й; \~ ko'rmoq считать достойнс‹м; \~ bo'lmoq бс‹ть достойнс‹м;2 подходсс‰ий; bu ko'ylak senga \~ keldi ста рубашка подошла тебе (тебе как раз).

loyiha
   проект; \~ tuzildi проект составлен.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:06:15
loyxo'rak
   бекас, кулик.

loyqa
   муть, ил; // мутнс‹й, илистс‹й; \~ suv мутнас вода.

loyqamoq
   мутнеть, становитьсс грсзнс‹м (о жидкостсх).

loyqatmoq
   мутить, загрсзнсть (воду).

lok
   лак; qizil \~ краснс‹й лак.

loklamoq
   лакировать, покрс‹вать лаком.

lol
   онемение, немота (внезапнас) \~ bo'lib turmoq стость молча, как немой; xayratdan \~ bo'lib qoldi от изумленьс онемел (лишилсс дара речи).

lola
   тюльпан; // тюльпаннс‹й.

lolaqizg'aldoq
   полевой мак.

lof
   преувеличение, неверостнас вс‹думка, совершенно неправдоподобнас ложь, \~ qilmoq, \~ urmoq чрезмерно преувеличивать, вс‹думс‹вать, измс‹шлсть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:06:54
lofchi
   тот, кто сочинсет небс‹лияс‹; вс‹думс‰ик, врун, фантазёр.

lochin
   сокол; // соколий, соколинс‹й; \~ qanoti соколье крс‹ло; \~ ovi соколинас охота.

loqayd
   нареч. равнодушно, безразлично; беззаботно.

lunj
   нижнсс часть с‰ёки, примс‹каюс‰ас к губам; \~i osilgan отвислс‹е с‰еки, \~ini osiltirmoq надуть губс‹,
насупитьсс, обидетьсс.

luqma
   реплика; \~ tashlamoq бросать , подавать реплику.

lug'at
   словарь; // словарнс‹й.

lo'nda
   лаконичнс‹й, сснс‹й, конкретнс‹й; // лаконично, ссно, конкретно; \~ qilib gapirmoq говорить коротко и ссно.

lo'ppi
   пухленький, полненький; \~gina qizcha пухленькас девочка.

lo'ttivoz
   жулик; плут.

lo'ttivozlik
   жульничество, плутовство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:08:20
M harfi

-ma
   частияа разг. на, возьми; \~ buni ol! на, возьми сто!

mablag'
   денежнс‹е средства;

mabodo
   1. союз условнс‹й если, а если, в случае, если; \~ men kelmasam если с не приду;
   2. может бс‹ть, наверное, веростно; случайно; \~ sen uni uchratmadingmi? случайно, тс‹ его не встретил?

mavjud
   имеюс‰ийсс налияо, сус‰ествуюс‰ий; наличнс‹й; // есть, имеетсс; \~ imkonyyatlardan foydalanmoq использовать имеюс‰иесс возможности.

mavjudlik
   наличность, наличие; присутствие, suv ostida oltin mavjudligi aniqlandi установлено наличие золота под водой.

mavjudot
   всё сус‰ее, природа.

mavsum
   сезон, времс года, период; kuz \~i осенний семи, осеннее времс.

mavqe
   книж. положение; позияис; o'z \~ida turmoq стость на своей позияии.

mavhum
   книж. абстрактнс‹й, отвлечённс‹й \~ tushuncha абстрактное понстие.

magistral
   магистральнс‹й; \~ yo'l магистральнас дорога.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:09:01
magnitlamoq
   намагничивать.

magnitlanmoq
   намагничиватьсс.

magnitli
   магнитнс‹й; намагниченнс‹й.

madad
   помос‰ь, поддержка; подкрепление; \~ bermoq оказс‹вать помос‰ь, помогать, поддерживать.

madadkor
   1. опора; помос‰ник;
   2. покровитель, зас‰итник.

madaniy
   культурнс‹й; ,яивилизованнс‹й.

madaniylashmoq
   становитьсс культурнс‹м, яивилизованнс‹м.

madaniylashtirmoq
   делать (кого-чего-л,) культурнс‹м, яивилизовать,

madaniy-maishiy
   культурно-бс‹товой; \~ muassasalar культурно-бс‹товс‹е
   учрежденис.

madaniy-ommaviy
   культурно-массовс‹й \~ ishlar культурно-массовас работа.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:11:54
madaniy-ma'rifiy
   культурно-просветительнс‹й.

madanin-tarbiyaviy
   культурно-воспитательнс‹й

madaniyat
   культура; яивилизаяис, qadimiy \~ древнсс культура.

madaniyatli
   культурнс‹й; яивилизованней; просвес‰ённс‹й; \~ kishi культурнс‹й человек.

madaniyatsiz
   некультурнс‹й; не яивилизованнс‹й

mador
   сила, мочь \~im yo'q у менс нет сил, мочи нет.

madorsiz
   бессильнс‹й, не имеюс‰ий сил, обессилевший.

madorsizlanmoq
   обессилеть: бс‹ть обессиленнс‹м

madorsizlantirmoq
   обессилить, лишить сил, вс‹мотать.

madorsizlik
   бессилие, слабость, изнеможение.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:14:54
madrasa
   медресе ( вс‹сшие мусульманское духовное учебное заведение.)

madhiya
   1. восхваление;
   2. ода

majaq
   : \~ qilmoq мсть, раздавить

majaqlamoq
   раздавить, раздробить.

majaqlanmoq
   бс‹ть раздавленнс‹м; бс‹ть размозжённс‹м; бс‹ть разбитс‹м,

majbur
   вс‹нужденнс‹й, принужденнс‹й \~ bo'lmoq бс‹ть вс‹нужденнс‹м; обсзаннс‹й, ishlashga \~san тс‹ обсзан работать, \~ etmoq, \~ qilmoq, принуждать, вс‹нуждать, заставлсть, обсзс‹вать.

majburan
   1. нареч. насильно; принудительно;
   2. вс‹нужденно; поневоле; по необходимости.

majburiy
   принудительнс‹й;
   2. обсзательнс‹й; \~ ish принудительнас работа, обсзательнс‹й, \~ emas необсзательнс‹й, umumiy \~
ta'lim
всеобс‰ее обсзательное обучение.

majburiyat
   1. вс‹нужденность; обсзательство; необходимость; бригада
   и обсзательство бригадс‹;
   2. повинность

majlis
   собрание, заседание;
   2. сборис‰е ( с яелью повеселитьсс).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:15:51
majlisbozlik
   увлечение заседанисми, собранисми, заседательскас суетнс.

majnun
   1. безумнс‹й; // безумея;
   2. одержимс‹й любовью; обезумевший от любви.

majnuntol
   плакучас ива.

majol
   сила, мочь; qo'l ko'tarishga \~im yo'q нет сил поднсть руки.

majolsiz
   бессильнс‹й, немос‰нс‹й, слабс‹й

majhul
   1. не известнс‹й, не знакомс‹й;
   2. грам. fe'lning \~ nisbati страдательнс‹й залог, глагола.

maza
   1. вкус , \~sini totib ko'rmoq попробовать на вкус;
   2. удовольствие; наслаждение; \~ qilmoq наслаждатьсс, получать удовольствие, наслаждение, \~si qochdi он не в духе, он занемог.

mazali
   вкуснс‹й, пристнс‹й.

mazax
   шутка, забава, насмешка: издевательство; \~ qilmoq шутить, вс‹смеивать, насмехатьсс, издеватьсс.

mazaxchi
   насмешник, шутник
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:16:31
mazkur
   упомснутс‹й, названнс‹й.

mazlum
   угнетённс‹й, притеснсемс‹й \~ halq угнетённс‹й народ.

mazmun
   содержание, смс‹сл

mazmunan
   но содержанию, по смс‹слу, по сус‰еству

mazmundor
   содержательнс‹й

mazmuniy
   смс‹словой

mazmunli
   содержательнс‹й, со смс‹слом.

maishat
   1. жизнь, повседневное сус‰ествование, бс‹т;
   2. наслаждение, кутежи \~ qilmoq предаватьсс наслажденисм, кутежам, \~imiz yaxshi мс‹ хорошо живём.

maishatboz
   любитель проводить времс в кутежах.

maishatbozlik
   любовь к наслажденисм
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:17:22
maishiy
   жизненнс‹м; бс‹товой; \~ xizmat служба бс‹та.

mayda
   1. мелкий; некрупнс‹й; \~-chuyda ishlar мелкие дела;
   2. мелочь; \~ pul мелочь, мелкие деньги;
   3. малочисленнс‹й; \~ bo'lmoq, \~ bo'lib ketmoq измельчатьсс, разбиватьсс в дребезги, \~ qilmoq 1) измельчать 2) разменивать ( деньги) \~ gap odam придирчивс‹й, мелочнс‹й человек.

maydalamoq
   1. мельчить; дробить;
   2. разменсть (деньги).

maydalanish
   1. раздробление, размельчение;
   2. размен.

maydalanmoq
   1. мельчать, дробитьсс; размельчатьсс;
   2. размениватьсс (о деньгах)

maydalash
   1. раздробление, размельчивание;
   2. размен

maydon
   1. плос‰адь, плая; qizil \~ Краснас плос‰адь; ekin \~i посевнас плос‰адь;
   2. перен. арена; поле; поприс‰е; фронт;
   3. плос‰адка возле дома с хозсйственнс‹ми строенисми.

mayib
   калека, инвалид; // искалеченнс‹й; изувеченнс‹й, увечнс‹й; \~ga yordam bering помогите инвалиду; \~ bo'lmoq стать калекой; \~ qilmoq калечить.

mayiblanmoq
   искалечитьсс, получать увечье.

mayiblik
   1. увечье;
   2. инвалидность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:17:58
mayiz
   изюм, кишмиш

mayin
   нежнс‹й, мсгкий, лёгкий \~ tovush нежнс‹й голос

mayl
   склонность, наклонность, грам. наклонение

mayli
   ладно; хорошо; пусть, пускай, ничего; \~ sen aytganday bo'la qolsin ладно, пусть будет по-твоему.

maymoq
   косолапс‹й, кривоногий.

maymun
   обезьсна; // обезьсний.

mayna
   скворея; \~ bo'lmoq бс‹ть посмешис‰ем.

maysa
   1. первс‹е ростки зелени, нежнас мсгкас трава;
   2. всходс‹.

maysazor
   лужайка; полсна.

makiyon
   самка (птияс‹).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:18:28
makka
   кукуруза.

makkor
   хитрс‹й; лукавс‹й, коварнс‹й; вероломнс‹й; // хитрея, интриган, плут; \~ odam лукавс‹й, хитрс‹й человек.

makkorlik
   хитрость; коварство; вероломство; \~ qilmoq лукавить, хитрить.

makkorona
   хитро, лукового, коварно, вероломно; // хитрс‹й, лукавс‹й, коварнс‹й, вероломнс‹й.

makon
   жилис‰е, обиталис‰е; очаг, гнездо.

makonsiz
   бездомнс‹й, бесприютнс‹й.

makr
   хитрость, коварство; \~ qilmoq хитрить, лукавить,

maksimal
   максимальнс‹й.

maktab
   школа; училис‰е; // школьнс‹й; hunar \~i ремесленное училис‰е; \~ga bormoq ходить в школу.

maktub
   письмо; послание.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:19:26
malay
   слуга, служанка, прислужник, лакей; наёмник.

malaka
   1. навс‹к; mehnat \~si трудовс‹е навс‹ки;
   2. квалификаяис; \~ oshirmoq повс‹шать квалификаяию.

malakali i
   имеюс‰ий навс‹к; \~ bo'lmoq, приобретать навс‹к;
   2. квалифияированнс‹й, опс‹тнс‹й.

malika
   1. яарияа, правительнияа; жена яарс, шаха;
   2. приняесса.

malla
   светло-жёлтс‹й.

malol
   затруднение, беспокойство, помеха, sizga \~ kelmasa если вас не затруднит.

malham
   пластс‹рь, бальзам.

mamlakat
   страна, государство.

mamnun
   довольнс‹й, удовлетворённс‹й; \~ bo'lmoq бс‹ть довольнс‹м; \~ qilmoq удовлетворсть, делать довольнс‹м (кого-л.).

mamnuniyat
   довольство, удовлетворённость; \~ bilan с удовольствием, охотно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 06:20:01
man
   запрес‰ение, запрёт; \~ etmoq, \~ qilmoq запрес‰ать, воспрес‰ать; cho'milishni \~ etmoq запретить купатьсс.

mana
   частияа вот; \~ tong ham otdi вот и рассвело; \~ bunga qarang посмотрите вот на сто.

manba
   источник.

manglay
   лоб, чело.

mangu
   вечнс‹й; // вечно.

mangulik
   вечность; бессмертие.

manzara
   вид, пейзаж, панорама, картина; qishloq \~si пейзаж деревни.

manzarali
   живописнс‹й, красивс‹й; \~ rasm пейзажнас живопись.

manzil
   1. место остановки, стоснка, привил;
   2. конечнас яель.

manzur
   достойнс‹й (заслуживаюс‰ий) вниманис; \~ bo'lmoq удостоитьсс вниманис.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 07:16:18
manman
   1. заносчивс‹й; хвастливс‹й; самоувереннс‹й; вс‹сокомернс‹й;
   2. прославленнс‹й.

manmanlik
   зазнайство, заносчивость; хвастовство; вс‹сокомерие; \~ qilmoq зазнаватьсс, вс‹сокомерничать.

mansab
   звание; чин; должность, пост.

mansabdor
   должностное лияо; чиновник.

mansabparast
   карьерист

mantiq
   логика.

mantiqiy
   логический, логичнс‹й.

mantiqsiz
   1. нелогичнс‹й; // нелогично;
   2. перен. бессмс‹сленнс‹й, бессодержательнс‹й.

manfaat
   польза; вс‹года; благо; xalq \~i uchun на благо народа.

manfaatdor
   заинтересованное лияо.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 07:18:05
manfaatdorlik
   заинтересованность.

manfaatli
   полезнс‹й; вс‹годнс‹й; прибс‹льнс‹й.

manfaatparast
   корс‹столюбея.

manfaatparastlik
   корс‹столюбие.

manfaatsiz
   бесполезнс‹й; невс‹годнс‹й; неприбс‹льнс‹й.

maorif
   просвес‰ение, образованнс‹й xalq \~i народное образование.

maosh
   зарплата, оклад, жалованье, заработок ; \~ olmoq получать зарплату.

marvarid
   жемчуг, жемчужина; // жемчужнс‹й sarg'ish \~ желтоватс‹й жемчуг; \~ shodasi жемчужное ожерелье.

marvaridgul
   ландс‹ш.

margimush
   мс‹шьск.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 08:02:30
margimushli
   мс‹шьсковс‹й.

mard
   мужественнс‹й, смелс‹й, храбрс‹й; // храбрея \~ yigit смелс‹й, мужественнс‹й парень.

mardikor
   поденс‰ик, чернорабочий.

mardikorlik
   подённас работа, чернас работа \~ qilmoq работать подёнс‰иком, чернорабочим.

mardlarcha
   мужественно, смело, храбро;

mardlik
   мужественность, смелость; доблесть, отвага.

mardona
   1. мужественно, храбро, смело, отважно;
   2. мужской.

mardonavor
   мужественнс‹й, смелс‹й, храбрс‹й.

marjon
   1. кораллс‹ // коралловс‹й;
   2. бусс‹, \~ shodasi коралловое ожерелье; singlimning \~i бусс‹ моей сестрс‹.

markaz
   яентр.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 08:04:53
markaziy
   яентральнс‹й; \~ universal magazin яентральнс‹й универсальнс‹й магазин (А¦УМ); markazkom (markaziy qo'mita) А¦К (А¦ентральнс‹й Комитет).

markazlashmoq
   яентрализоватьсс,

markazlashtirilmoq
   яентрализоватьсс, бс‹ть яентрализованнс‹м.

markazlashtirish
   яентрализаяис.

markazlashtirmoq
   яентрализовать.

markazchilik
   яентрализм.

marmar
   мрамор; // мраморнс‹й

marosim
   яеремонии; обрсд.

maroq
   интерес, увлечение; \~ bilan с интересом, с увлечением.

maroqlanmoq
   получать удовольствие.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 08:12:21
maroqli
   интереснс‹й; увлек

marta
   раз; bir necha \~ по-нескольку раз; biror \~ ham ни разу.

martaba
   i степень; положение, сан, чин, yuqori \~ вс‹сокий чип.
   ii см. marta.

martabali
   имеюс‰ий вс‹сокий чин, занимаюс‰ий вс‹сокое положение; вс‹сокопоставленнс‹й.

marhabo
   межд. добро пожаловать; пожалуйте; милости просим

marhamat
   1. милость, милосердие;
   2. пожалуйста; добро пожаловать!

marhum
   покойнс‹й, усопшим, умерший; // покойник.

marhuma
   покойнас, усопшас, умершас; // покойнияа.

masal
   баснс; притча.

masala
   1. вопрос, проблема; asosiy \~ основной вопрос;
   2. задача \~ni yechmoq решать задачу.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 08:12:57
masalan
   например.

masalchi
   баснописея.

masjid
   мечеть (мусульманский храм)

maslak
   1. убеждение, мировоззрение; направление мс‹слей;
   2. перен. приняип, идес; яель.

maslakdosh
   единомс‹шленник.

maslahat
   1. совет; рекомендаяис;
   2. полезное, доброе дело;
   3. совес‰ание; // совес‰ательнс‹й; \~ ovozi совес‰ательнс‹й голос; \~ bermoq советовать; \~ so'ramoq обрас‰атьсс за советом.

maslahatlashmoq
   советоватьсс, посоветоватьсс.

maslahatsiz
   см. bemaslahat.

maslahatchi
   советчик; советник

masofa
   расстосние, дистаняис, интервал; протсжение, протсженность, длина.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 08:13:44
mast
   пьснс‹й, нетрезвс‹й (человек); \~ bo'lmoq опьснеть, пьснеть.

mastlik
   пьснство; опьснение, опьснение опьснённость \~ka qarshi kurash борьба с пьснством.

masxara
   насмешка; издёвка; // насмешливс‹й, \~ bo'lmoq подвергатьсс насмешкам, бс‹ть посмешис‰ем; \~ qilmoq насмехатьсс, издеватьсс.

masxaraboz
   шут, клоун, шутник, комик.

masxaralamoq
   вс‹смеивать; насмехатьсс;

masxarali
   насмешливс‹й, смехотворнс‹й.

mas'ul
   ответственнс‹й; \~ topshiriq ответственное поручение.

mas'uliyat
   ответственность.

mas'uliyatli
   ответственнс‹й, важнс‹й.

mas'uliyatsiz
   безответственнс‹й; халатнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 08:14:21
mas'uliyatsizlik
   безответственность, халатность.

matal
   1. поговорка;
   2. притча; сказка

matbuot
   печать, \~ kuni День печати; \~ konferentsiyasi пресс-конференяис.

matematik
   математический

materialistik
   материалистический

materialistlarcha
   материалистически; // материалистический

matlubot
   : \~ kooperatsiyasi потребительскас коопераяис.

mato
   1. ткань, материс (грубас);
   2. вес‰ь, предмет.

matonat
   стойкость; непреклонность, твёрдость, непоколебимости, настойчивость.

matonatli
   стойкий, непоколебимс‹й, настойчивс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 08:23:58
maftun
   очарованнс‹й; \~ bo'lmoq бс‹ть очарованнс‹м; \~ etmoq очаровс‹вать

maxluq
   сус‰ество, создание; тварь.

maxraj
   мат. знаменатель.

maxsus
   спеяиальнс‹й; особс‹й, особенность, особо, своеобразно.

maxfiy
   секретнс‹й, тайнс‹й, скрс‹тс‹й, нелегальнс‹й, подпольнс‹й,

maxfiylik
   секретность.

machit
   см. masjid.

mashaqqat
   1. трудность, затруднение;
   2. страдание, мучение.

mashaqqatlanmoq
   1. испс‹тс‹вать трудное и;
   2. страдать, мучитьсс.

mashaqqatlantirmoq
   1. доставлсть ( кому-н.) трудности, хлопотс‹;
   2. заставлсть мучитьсс, страдать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 25 Yanvar 2009, 09:20:56
mashaqqatli
   1. труднс‹й, тсжёлс‹й, требуюс‰ий много хлопот;
   2. мучительнс‹й

mashaqqatsiz
   1. не причинсюс‰ий затруднении, легко исполнимс‹й; // легко, беспрепстственно;
   2. не причинсюс‰ий мучений; // без мучении.

mashinasoz
   машиностроитель.

mashinasozlik
   машиностроение; машиностроительнс‹й.

mashinachi
   портной, портниха,

mashmasha
   суматоха, шум; скандал.

mash'al
   1. факел;
   2. маск

mashq
   упражнение; тренировка; \~lar to'plami сборник упражнений; \~ qilmoq упражнстьсс, тренироватьсс.

mashg'ul
   занстс‹й; \~ bo'lmoq заниматьсс, бс‹ть занстс‹м.

mashg'ulot
   занстие; \~ o'tkazmoq проводить занстие.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 02:36:59
mashhur
   известнс‹й, виднс‹й, знаменитс‹й \~ olim знаменитс‹й ученс‹й, \~ артист известнс‹й артист.

ma'lum
   известнс‹й, определеннс‹й.

malumot
   1. образование; o'rta\~ среднее образование;
   2. сведеньс; даннс‹е; ba'zi \~larga qakaganda по некоторс‹м сведенисм.

ma'lumotli
   образованнс‹й; знаюс‰ий, o'rta \~ yigit юноша, имеюс‰ий среднее образование.

ma'lumotsiz
   необразованнс‹й; // без образовании.

ma'muriy
   административнс‹й; \~ bo'lim административнс‹й отдел

ma'muriyat
   администраяис; административное управление.

ma'naviy
   1. духовнс‹й, \~ ehtiyoj духовнас потребность; духовнас потребность;
   2. моральнс‹й; \~ ta'sir моральное воздействие.

ma'naviy-siyosiy
   морально-политический

ma'no
   смс‹сл; значение; so'zning \~si значение слова.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 02:38:13
ma'noli
   содержательнс‹й, осмс‹сленнс‹й, дельнс‹й \~ gap толковс‹й разговор.

ma'nosiz
   бессмс‹сленнс‹й, абсурднс‹й, нелепс‹й.

ma'rifat
   образование, просвес‰ение.

ma'rifatparvar
   просветитель

ma'shuq
   любимс‹й, возлюбленнс‹й

ma'shuqa
   любимас, возлюбленнас

ma'yus
   отчасвшийсс, потерсть надежду, унс‹лс‹й \~ qarash взглсд вс‹ражаюс‰ий отчасние, \~ bo'lmoq падать
духом, огорчатьсс, унс‹вать.

ma'yuslanmoq
   отчаиватьсс, падать духом; унс‹вать.

ma'qul
   1. подходсс‰ий, приемлемс‹й; раяиональнс‹й, разумнс‹й; благоразумнс‹й; одобрсемс‹й, нравсс‰ийсс \~ bo'lmoq бс‹ть приемлемс‹м , нравитьсс, \~ gaplar разумнс‹е слова;
   2. ладнс‹й, пристнс‹й, хорошо, ладно.

ma'qullamoq
   одобрсть; loyihani ma'qullaymiz одобрсем проект, o'z gapini \~ 1) подтверждать свои слова, 2)упрсмо стость на своём.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 02:39:14
ma'qullash
   одобрение, подтверждение.

maqbara
   гробнияа; мавзолей.

maqol
   пословияа.

maqola
   статьс; замётка.

maqom
   1. мелодис, мотив; лад;
   2. па.

maqsad
   яель, намерение.

maqsadsiz
   без яели; // бесяельнс‹й, // бесяельно.

maqtamoq
   хвалить.

maqtanarli
   достойнс‹й похвалс‹, похвальнс‹й; // похвально.

maqtanmoq
   хвалитьсс, хвастатьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 02:43:17
maqtanchoq
   хвастун, бахвал; // хвастливс‹й, кичливс‹й.

maqtanchoqlik
   хвастовство, бахвальство,

maqtash
   хвала, восхваление; // хвалить, восхвалсть.

maqtov
   хвала, похвала, восхваление; // похвальнс‹й; хвалебнс‹й; \~ qog'ozi похвальнас грамота; \~ga sazovor
достойнс‹й похвалс‹.

mag'iz
   1. сдро, сдрс‹шко; yong'oq mag'zi сдро ореха;
   2. кант yoniga \~ tikilgan shim брюки с кантом; gapning mag'zi yo'q пет смс‹сла в его словах; harom \~ анат. спинной мозг

mag'lub
   побеждённс‹й; \~ bo'lmoq бс‹ть побеждённс‹м.

mag'lubiyat
   поражение.

mag'rur
   гордс‹й, вс‹сокомернс‹й, надменнс‹й; // гордо, вс‹сокомерно, надменно.

mag'rurlanmoq
   зазнаватьсс, гордитьсс; стать гордс‹м, надменнс‹м, вс‹сокомернс‹м.

mag'rurlik
   гордость; вс‹сокомерие, надменность; зазнайство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 02:57:52
mahal
   1. времс; момент;
   2. qish \~ida зимой, во времс ли мс‹;
   2. раз; bir \~ как-то kuniga ikki \~ два раза в день.

mahalla
   махаллс, квартал

mahalliy
   местнс‹й; \~ sanoat местнас промс‹шленность

mahbus
   заключённс‹й, арестованнс‹й; // арестант, узник.

mahkam
   крепкий, устойчивс‹й, прочнс‹й; твердс‹й; // крепко, устойчиво, прочно; твёрдо,

mahkamlamoq
   укреплсть, закреплсть; делать прочнс‹м.

mahkum
   приговорённс‹й; осуждённс‹й; обречённс‹й; \~ bo'lmoq осуждатьсс; обрекатьсс (на что-л.): \~ qilmoq \~ etmoq, осуждать, обрекать.

mahliyo
   очарованнс‹й, заворожённс‹й; \~ bo'lmoq бс‹ть очарованнс‹м; \~ etmoq, \~ qilmoq очаровать.

mahmadona
   1. всезнайка;
   2. болтун; // болтливс‹й; \~ odam болтливс‹й человек.

mahorat
   вс‹сокое мастерство; искусство; искусность; \~ ko'rsatmoq, показс‹вать умение; \~(ni) oshirmoq повс‹шать мастерство; \~ i zo'r у него большой талант, вс‹сокое мастерство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:13:20
mahoratli
   искуснс‹й, умелс‹й; ловкий.

mahoratsiz
   неискуснс‹й, неумелс‹й; неловкий.

mahrum
   лишённс‹й, лишившийсс (кого-чего-л.), \~ bo'lmoq лишатьсс, бс‹ть лишеннс‹м; \~ qilmoq лишать.

mahsul
   продукт; плод.

mahsuldor
   1. плодороднс‹й;
   2. продуктивнс‹й, производительнс‹й.

mahsulot
   1. продуктс‹;
   2. продукяис; изделие.

meva
   плод, фрукт (плодс‹, фруктс‹); // плодовс‹й, фруктовс‹й.

mevazor
   фруктовс‹й сад..

mevali
   фруктовс‹й; плодовс‹й, \~ bog' фруктовс‹й сад; \~ daraxtlar плодовс‹е деревьс.

mevasiz
   бесплоднс‹й; неплодоноссс‰ий.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:13:58
meliorativ
   мелиоративнс‹й.

men
   мест. личн. с.

meniki
   мой, мос, моё; bu kitob \~ ста книга мос.

mening
   мой, мос, моё; bu \~ kitobim сто мос книга.

meningcha
   нареч. по-моему

mensimaslik
   пренебрежение, игнорировать.

mergan
   стрелок; снайпер; охотник.

meros
   наследие, наследство; // наследственнс‹й.

merosxo'r
   наследник.

metallchi
   металлист
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:16:44
metallshunos
   металловед.

metallshunoslik
   металловедение.

metafizik
   метафизический.

metodik
   методический.

metodologik
   методологический.

metonimik
   метонимический.

metrik
   метрический; \~ sistema метрическас система.

metrli
   метровс‹й; yuz \~ masofa стометровас дистаняис, расстосние в сто метров.

metrologiya
   метрологический,

mehmondo'stlik
   гостеприимство; хлебосольство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:18:57
mexanizatsiyalash
   механизирование.

mexanizatsiyalashtirilmoq
   механизироватьсс, подвергатьсс механизаяии, бс‹ть механизированнс‹м; mexanizatsiyalashtirilgan sex механизированнс‹й яех.

mexanizatsiyalashtirmoq
   механизировать.

mexanik
   механический.

meshchan
   прсм, и перен. мес‰анин; // мес‰анский; \~lar мес‰ане, мес‰анство.

me'da
   желудок; // желудочнс‹й; \~ ichak kasali желудочно-кишечное заболевание

me'yor
   мера,
   норма; предел; \~dan ortiq сверх мерс‹; слишком.

me'ymor
   зодчий.

me'moriy
   зодческий, \~ san'at искусство зодчества, зодческое искусство.

me'morlik
   зодчество.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:41:32
mehmon
   гость, гостс \~ bo'lmoq бс‹ть в гостсх; бс‹ть гостем, гостить \~ qilmoq угос‰ать; оказс‹вать гостеприимств

mehmondo'st
   гостеприимнс‹й; хлебосольство.

mehmonxona
   1. гостинияа;
   2. гостинас (помес‰ение длс приёма гостей).

mehnat
   труд, работа; // трудовой; jismoniy \~ физический труд; \~ uzoq umr garovi труд
   залог долголетис; \~ qilib topmoq заработать трудом; \~ intizomi трудовас дисяиплина; \~ qobiliyati трудоспособность; \~ qilmoq трудитьсс, работать.

mehnatkash
   трудсс‰ийсс, трудовой; // труженик.

mehnatsevar
   трудолюбивс‹й.

mehhnatsiz
   1. без труда;
   2. нетрудовой; \~ daromad нетрудовой доход.

mehnatchi
   труженик.

mehr
   1. любовь;
   2. благосклонность;
   3. милосердие.

mehribon
   1. любсс‰ий; заботливс‹й;
   2. благосклоннс‹й, любезнс‹й;
   3. милосерднс‹й, добросердёчнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:42:21
mehribonlik
   1. заботливость;
   2. благосклонность, любезность; мсгкость, нежность;
   3. милосерднее.

mehrsiz
   не любсс‰ий, неласковс‹й.

mijja
   : \~ qoqmoq моргать, мигать kechasi bilan \~ qoqmadim всю ночь с не смс‹кал глаз.

mijig'lamoq
   мсть, комкать, сжимать.

mijig'lanmoq
   мстьсс, скомкатьсс.

mijoz
   клиент.

mizg'imoq
   вздремнуть, bir oz mizg'ib oldim с не много вздремнул.

mikrobiologik
   микробиологический.

mikroskopik
   микроскопический.

militaristik
   милитаристический; милитаристский.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:43:03
milk
   1. десна;
   2. кромка; валик, tish \~i десна , tirnoq \~i ногтевой валик, chitning \~i кромка ситяа ( ситяевой ткани).

millat
   1. наяис;
   2. наяиональность.

millatchi
   наяионалист.

millatchilik
   наяионализм; // наяионалистический.

milliy
   наяиональнс‹й; \~masala наяиональнс‹й вопрос, \~daromad наяиональнс‹й доход.

milliylashmoq
   наяионализироватьсс; становитьсс наяиональнс‹м.

milliylashtirmoq
   1. наяионализировать;

millionlab
   нареч. миллионами.

millionli
   миллионнс‹й; ko'p \~ многомиллионнс‹й.

miltiramoq
   мигать; меряать; поблёскивать, yulduzlar miltiraydi меряают звёздс‹.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:43:38
miltiq
   ружье; винтовка // ружейнс‹й; \~ otmoq стрелсть из оружис.

minbar
   трибуна, кафедра.

ming
   тс‹ссча.

mingashmoq
   садитьсс вдвоём (на лошадь, на велосипед).

mnnglab
   нареч. тс‹ссчами, тс‹ссчи.

mingoyoq
   зоол. сороконожка.

mindirmoq
   сажать верхом.

mineralli
   минеральнс‹й, содержас‰ий минералс‹.

minimal
   минимальнс‹й; ishning \~ hajmi минимальнс‹й объём работс‹.

minmoq
   1. садитьсс верхом;
   2. садитьсс (на какой-л. вид транспорта);
   3. занимать вс‹сокое служебное положение; amalga \~, mansabga \~ поднстьсс на вс‹сокий пост.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:44:09
minnatdor
   благодарнс‹й, признательнс‹й; обсзаннс‹й; biz davlatimizdan \~miz мс‹ благодарнс‹ нашему государству.

minnatdorlik
   благодарность, признательность \~ bildirmoq благодарить, вс‹ражать своё благодарность.

minomyotchi
   миномётчик.

minora
   минарет; башнс; вс‹шка.

minut
   минута; // минутнс‹й.

ming'irlamoq
   бормотать; ворчать.

mirza
   ист. писать, писарь; секретарь.

mirzaterak
   пирамидальнс‹й тополь.

mirishkor
   опс‹тнс‹й, умелс‹й.

mirishkorlik
   опс‹тность, мастерство; умение.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:44:57
mirob
   мираб (лияо, ведаюс‰ее распределением водс‹ в оросительной системе); поливальс‰ик.

mis
   медь; // меднс‹й; \~i chiqdi подделка обнаружилась, разоблачён.

misl
   подобие, сходство; \~i yo'q, \~i ko'rilmagan беспримернс‹й, невиданнс‹й.

misli
   вроде, словно, подобно, как.

mislsiz
   бесподобнс‹й, несравненнс‹й; несравнимс‹й; беспримернс‹й; // бесподобно, беспримерно \~ yutuq бесподобнс‹й успех.

misol
   пример; иллюстраяис; \~ keltirmoq привести пример.

misoli
   нареч. вроде, подобно, словно.

mistik
   мистический.

mitti
   маленький; крохотнс‹й.

mix
   гвоздь, \~ qoqmoq забивать гвоздь, ishlar \~day разг. дела хорошие
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:45:36
mixlamoq
   прибивать гвоздсми.

mish-mish
   слухи, молва, толки; \~ gap yurgizmoq распространсть слухи.

miya
   1. мозг // мозговой, bosh \~ головной мозг;
   2. перен. ум; умственнс‹е способности; голова; \~si butun умнс‹й, толковс‹й, \~si aynibdi у него ум за разум зашёл, \~m qotdi с не знаю, что мне делать.

miyali
   1. имеюс‰ий мозг;
   2. умнс‹й; разумнс‹й.

miyasiz
   безмозглс‹й, глупс‹й.

miqdor
   1. количество; ko'p \~da в большом количестве. ;
   2. размер; mehnat haqi \~i размер оплатс‹ труда.

miqyos
   масштаб, мера; размер; район \~ida в районном масштабе.

mobayniga
   послелог за, взамен, вместо.

mobaynida
   послелог в течение, в продолжение, на протсжении; за, bir yil \~ в течение года, за год.

mobilizatsion
   мобилизованнс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:46:11
moviy
   голубой; лазурнс‹й; \~ osmon голубое, лазурное небо.

modda
   i 1 вес‰ество; portlovchi \~ взрс‹вчатое вес‰ество;
   2. материал; \~ning tuzilishi строение материи.
   ii пункт, параграф; статьс; \~ ma\~ по пунктам.

moddiy
   материальнс‹й; \~ ahvol материальное положение; \~ dunyo материальнс‹й мир, \~ yordam материальнас помос‰ь.

modomiki
   поскольку; так как; ввиду того, как

mojaro
   1. иняидент; ссора, скандал; интрига; bu nima \~ что за скандал;
   2. происшествие, приключение; bu \~dan xabari yo'q об стом происшествии он не чего не знает.

mozor
   кладбис‰е; могила.

moy
   масло; сало; жир; // масленс‹й, маслснс‹й, сальнс‹й, жирнс‹й; o'simlik \~i растительное масло, baliq \~i рс‹бий
жир.

moyil
   склоннс‹й; имеюс‰ий склонность (к чему-л.).

moyillik
   склонность.

moylamoq
   1. смазс‹вать; пропитс‹вать жиром или маслом;
   2. чистить (обувь и т. д.);
   3. красить (маслсной краской); og'zini \~ давать взстку, подмазс‹вать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:46:47
moylanmoq
   бс‹ть смазаннс‹м, пропитаннс‹м маслом, жиром; засалитьсс, промаслитьсс.

moyli
   1. маслснс‹й, замасленнс‹й; маслснистс‹й;
   2. жирнс‹й; \~ sho'rva жирнс‹й суп;
   3. масличнс‹й; \~ o'simliklar масленичнс‹е культурс‹.

moylovchi
   1. смазчик;
   2. чистильс‰ик; etik \~ чистильс‰ик сапог.

moki
   челнок (ткаякий).

mol
   1. скот;
   2. имус‰ество; \~ dunyo имус‰ество, достосние, добро;
   3. товар; keng iste'mol \~lari товарс‹ широкого потребленис.

molekulyar
   молекулсрнс‹й; \~ fizika молекулсрнас физика.

moliya
   финансс‹; // финансовс‹й; \~ vazirligi министерство финансов \~ ishlari финансовс‹е дела.

moliyaviy
   финансовс‹й; \~ masala финансовс‹й вопрос.

moliyachi
   финансист.

mol-mulk
   имус‰ество.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:49:39
molxona
   хлев.

momaqaymoq
   одуванчик.

momaqaldiroq
   гром; гроза.

momiq
   1. вата;
   2. пух, мсгкас шерсть;
   3. перен. мсгкий, нежнс‹й.

mone
   воспрес‰аюс‰ий, препстствуюс‰ий; \~ bo'lmoq препстствовать, тормозить.

monelik
   препстствие; \~ qilmoq препстствовать, мешать.

monesiz
   беспрепстственнс‹й; // беспрепстственно

monografik
   монографический.

monolitlik
   монолитность.

monologik
   монологический.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:50:55
monopolistik
   монополистический.

monopoliyachi
   монополист; // монополистический.

monopol
   монопольнс‹й.

montajchi
   1. монтажник;
   2. монтировс‰ик.

monumental
   монументальнс‹й.

morfologik
   морфологический.

mos
   соответственнс‹й; подходсс‰ий; \~ kelmoq соответствовать, подходить.

moslamoq
   приспособлсть; приводить в соответствие.

moslanmoq
   приспособлстьсс; приводить в соответствие.

moslashmoq
   приспособлстьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:51:32
moslashtirmoq
   приспособлсть.

moslashuv
   грам. согласование.

moslik
   согласованность; соответствие; ega va kesim mosligi согласованность подлежас‰его и сказуемого.

mot
   шахм. мат; \~ qilmoq давать мат; \~ bo'lmoq получать мат.

motam
   траур; // траурнс‹й; \~ tutmoq бс‹ть в трауре.

motamli
   траурнс‹й; \~ kunlar траурнс‹е дни.

motorsozlik
   моторостроение.

motorchi
   моторист.

moxov
   проказа; // прокаженнс‹й.

mosh
   маш (бобовое растение).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:53:46
moyana
   зарплата, жалованье.

mog'or
   плесень; гниль.
   \~ bosmoq заплесневеть.

mog'orlamoq
   заплесневеть, покрс‹тьсс гнилью.

mohir
   искуснс‹й; \~ qo'llar искуснс‹е руки; o'z ishiga \~ kishi мастер своего дела.

mohirlik
   вс‹сокое мастерство, вс‹сокас степень уменьс.

mohirona
   умело, искусно, мастерски; // искуснс‹й.

mohiyat
   сус‰ность, сус‰ество, суть; masalaning \~i сус‰ность вопросу.

muallim
   учитель, преподаватель, педагог.

muallima
   учительнияа; преподавательнияа.

muallif
   автор, составитель.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:55:07
muassasa
   учреждение.

mubolag'a
   гипербола, преувеличение; \~ qilmoq преувеличивать.

muborak
   вс‹ражение поздравленис; bayramingiz \~ bo'lsin! с праздником!

mubtalo
   подверженнс‹й (чему-л.); охваченнс‹й, одержимс‹й (чём-л.); \~ bo'lmoq подвергатьсс (чему-л.); страдать (чём-л.).

muvaffaq
   : \~ bo'lmoq добитьсс, достигнуть.

muvaffaqiyat
   успех, удача; достижение; sizga \~ tilaymiz желаем Вам успеха; \~ bilan o'qishni tugatdi он успешно окончил учёбу.

muvaffaqiyatli
   удачнс‹й, успешнс‹й; // удачно, успешно.

muvaffaqiyatsiz
   неудачнс‹й, безуспешнс‹й; // неудачно, безуспешно.

muvaffaqiyatsizlik
   неудача, безуспешность; \~ka uchramoq потерпеть неудачу.

muvaqqat
   временнс‹й, непостосннс‹й; \~ hukumat ист. временное правительство.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:56:20
muvofiq
   1. соответствуюс‰ий, подходсс‰ий; sizga \~ ish bor длс вас есть подходсс‰ас работа;
   2. согласно, в соответствии, qonunga \~ согласно закону.

muvofiqlashmoq
   приспосабливатьсс.

muvofiqlashtirmoq
   приводить в соответствие, приспосабливать.

muvofiqlik
   соответствие; согласованность.

muddao
   яель, намерение, желание; ayni \~ именно то, что надо, как раз то, чего ждали.

muddat
   срок, времс; \~idan ilgari раньше срока, досрочно.

muddatli
   ограниченнс‹й во времени; qisqa \~ kurslar краткосрочнс‹е курсс‹.

muddatsiz
   бессрочнс‹й; // бессрочно.

mudir
   заведуюс‰ий; klub \~i заведуюс‰ий клубом.

mudofaa
   оборона, зас‰ита; охрана; \~ qilmoq оборонсть; зас‰ис‰ать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:57:55
mudramoq
   дремать.

mudroq
   дремота, дрёма; // сонливс‹й; \~ bosdi одолела дремота; \~ ko'zlar сонливс‹е, соннс‹е глаза.

mudhish
   страшнс‹й, ужаснс‹й; \~ xabar ужасное известие

mujmal
   неопределённс‹й, несснс‹й; \~ ish неопределённас работа.

mujmallik
   неопределённость, нессность.

muz
   лёд // .ледовитс‹й ледсной; \~ yorar (kema) ледокол.

muzlamoq
   1. замерзать; daryo muzladi река замёрзла;
   2. леденеть, коченеть; bolaning qo'llari muzladi у ребёнка руки окоченели.

muzlatilmoq
   замораживатьсс, бс‹ть замороженнс‹м; muzlatilgan go'sht мороженое мссо.

muzlatish
   замораживание.

muzlatmoq
   1. замораживать;
   2. леденить.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:58:36
muzlash
   замерзание, обледенение.

muzli
   ледсной, содержас‰ий лёд.

muzlik
   ледник; // ледниковс‹й; \~ davri ледниковс‹й период

muzokara
   1. обсуждение; \~da ishtiroq qilmoq (etmoq) участвовать в обсуждении; \~ qilmoq обсуждать; обсуждении;
   2. пренис; \~ga chiqmoq вс‹ступать в пренисх;
   3. переговорс‹.

muzokarachi
   участник прений, дебатов; вс‹ступаюс‰ий в пренисх.

muzxona
   ледник, холодильник.

muyulish
   поворот; ko'cha \~ ida на углу улияс‹.

mukammal
   завершённс‹й, вполне законченнс‹й; совершённс‹й, доведённс‹й до совершенства; полнс‹й, яелс‹й.

mukammallashmoq
   становитьсс вполне законченнс‹м; совершенствоватьсс, делатьсс совершённс‹м.

mukammallik
   законченность, совершенство; яелостность, комплектность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 03:59:31
mukofot
   премис; награда; // премиальнс‹й, наградной; davlat \~i государственнас премис; oliy\~ вс‹сшас награда.

mukofotlamoq
   награждать; премировать.

mukofotlanmoq
   награждатьсс; премироватьсс; бс‹ть награждённс‹м, премированнс‹м.

mukofotlash
   награждение, премирование; // наградной, премиальнс‹й.

mulk
   имус‰ество, достосние; собственность; владение; xususiy \~ частнас собственность: davlat \~i
государственное имус‰ество, государственнас собственность.

mulkdor
   1. имус‰ий; // собственнс‹й;
   2. землевладелея.

mulla
   1. мулла (мусульманский свсс‰енник);
   2. грамотнс‹й; образованнс‹й,

muloyim
   1. мсгкий, нежнс‹й, сластичнс‹й \~ teri мсгкас кожа;
   2. перен.мсгко, ласково; \~ tabiatli kishi человек с мсгким характером.

muloyimlik
   1. мсгкость, нежность;
   2. краткость, ласковость; \~ bilan кротко, нежно, ласково.

mulohaza
   обдумс‹вание, размс‹шление; мнение; соображение, рассуждение; \~ qilmoq обдумс‹вать, рассуждать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:18:25
mulohazali
   рассудительнс‹й, осмотрительнс‹й, обдуманнс‹й

mulohazasiz
   1. нерассудительнс‹й; неосмотрительнс‹й;
   2. необдуманнс‹й, опрометчивс‹й; // непродуманно, опрометчиво.

mum
   воск; // восковой; oq \~ парафин; qora \~ вар, смола.

mumkin
   можно, возможно; // возможнс‹й; \~ qadar по возможности, \~ emas нельзс, не возможно.

mumli
   содержас‰им воск; \~ asal сотовс‹й мёд,

mundarija
   оглавление; содержание.

munkaymoq
   сгорбитьсс, согнутьсс.

munozara
   дискуссис; диспут; полемика, \~ qilishmoq вести дискуссию, полемику; \~ o'tkazmoq проводить дискуссию.

munosabat
   отношение, свсзь, сношение.

munosib
   соответствуюс‰ий, подходсс‰ий; приличествуюс‰ий; подобаюс‰ий; соответственнс‹й; достойнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:21:41
munofiq
   лияемер, двурушник; // лияемернс‹й, двоичнс‹й, вероломнс‹й.

munofiqlik
   лияемерие, двурушничество, двуличие; вероломство; \~ qilmoq лияемерить, двурушничать.

muntazam
   регулсрнс‹й; постосннс‹й, бесперебойнс‹й; // регулсрно, постоснно, без перебос

muncha
   разг. см. buncha настолько; в такой степени; так; почему, \~ ko'p gapirasan? почему так много говоришь?

munchoq
   бусс‹; ожерелье.

muomala
   обрас‰ение, обхождение, отношение; поведение; yaxshi \~ хорошее обрас‰ение; хорошее обхождение; \~si
yomon odam
необходительнс‹й, грубс‹й человек; \~ qilmoq обходитьсс, обрас‰атьсс.

murabbiy
   воспитатель, наставник, педагог.

murabbiya
   воспитательнияа, наставнияа, педагог.

murabbo
   варенье, джем.

murakkab
   сложнс‹й, составной; \~ masala сложнс‹й вопрос.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:27:07
murakkablashmoq
   усложнстьсс.

murakkablashtirmoq
   усложнсть.

murakkablik
   сложность, усложнённость.

murda
   труп; мертвея, покойник; // трупнс‹й.

murod
   желание, яель, стремление; \~ga yetmoq достигать яели

murojaat
   обрас‰ение; \~qilmoq, \~ etmoq обрас‰атьсс.

murojaatnoma
   воззвание, обрас‰ение.

murosa
   примирение; \~ga kelmoq прийти к соглашению; \~ qilmoq примерстьсс, идти на компромисс.

murosasiz
   непримиримс‹й, беспос‰аднс‹й; // непримиримо, беспос‰адно; \~ kurash беспос‰аднас борьба.

murosasizlik
   непримиримость; беспос‰адность, безжалостность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:28:31
murosasozlik
   примиренчество.

murosachi
   соглашатель, примиренея,

murosachilik
   соглашательство, примиренчество.

muruvvat
   великодушие, гуманность, человечность; \~ qilmoq; \~ ko'rsatmoq просвлсть человечность, гуманность.

muruvvatli
   великодушнс‹й, гуманнс‹м, человечнс‹й, снисходительнс‹й.

muruvvatsiz
   негуманнс‹й; невеликодушнс‹й.

murch
   чёрнс‹й перея.

musaffo
   чистс‹й, абсолютно чистс‹й; \~ osmon чистое нёбо.

musbat
   мат., физ. положительнс‹й; \~ son положительное число.

musibat
   несчастье, бедствие, горе.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:29:21
musibatli
   бедственнс‹й, горестнс‹й.

musicha
   горлияа, горлинка.

musiqa
   музс‹ка; // музс‹кальнс‹й.

musiqali
   музс‹кальнс‹й; \~ drama музс‹кальнас драма.

musiqachi
   музс‹кант.

musiqashunos
   музс‹ковед.

muskulli
   мускулистс‹й.

musobaqa
   соревнование; состсзание.

musobaqalashmoq
   соревноватьсс (друг с другом).

musodara
   конфискаяис, реквизияис, \~ qilmoq, \~ etmoq конфисковать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:30:06
musofir
   1. приезжий, приехавший на чужбину; чужестранея;
   2. путник, странник.

mustamlaka
   колонис; // колониальнс‹й.

mustamlakachi
   колонизатор; // колонизаторский.

mustamlakachilik
   колонизаторство; // колонизаторский; колониальнс‹й.

mustasno
   исключение (из правила); \~ tarzda в виде исключенис.

mustasnosiz
   без исключенис.

mustaqil
   самостостельнс‹й; независимс‹й; // самостостельно, независимо; \~ davlat независимое государство

mustaqillik
   самостостельность; независимость.

mustahkam
   крепкий, прочнс‹й; твёрдс‹й; нерушимс‹й // крепко, прочно, твёрдо, нерушимо; \~ do'stlik нерушимас дружба.

mustahkamlamoq
   крепить, укреплсть; упрочивать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:30:54
mustahkamlik
   прочность,

mutanosib
   пропоряиональнс‹й, соразмернс‹й; \~ ravishda пропоряионально; соразмерно.

mutafakkir
   мс‹слитель.

mutaxassis
   спеяиалист.

mutaxassislik
   спеяиальность.

mutlaq
   абсолютнс‹й; безусловнс‹й, совершённс‹й; \~ hokimiyat абсолютнас монархис.

mutlaqo
   нареч. абсолютно, безусловно, совершенно, \~ noto'g'ri совершенно неверно, абсолютно неправильно.

muttasil
   непрерс‹внс‹й, беспрерс‹внс‹й; // непрерс‹вно, беспрерс‹вно.

muttaham
   подлея, негодсй; плут, мошенник.

muttahamlik
   плутовство; мошенничество; надувательство, жульничество.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:31:30
mufassal
   подробнс‹й, детальнс‹й, обстостельнс‹й; // подробно, детально, обстостельно; \~ aytib bermoq рассказс‹вать подробно.

muxbir
   корреспондент;

muxlis
   1. искренний, (преданнс‹й) друг;
   2. приверженея; поклонник; почитатель.

muxtor
   1. автономнс‹й, независимс‹й;
   2. полномочнс‹й; \~ elchi полномочнс‹й посол.

muxtoriyat
   уст. автономис, самостостельность, независимость.

musharraf
   удостоившийсс, удостоеннс‹й \~ bo'lmoq удостоитьсс, бс‹ть удостоеннс‹м; \~ qilmoq удостоить.

mushkul
   труднс‹м, тсжелс‹й, затруднительнс‹й; \~ mehnat тсжёлс‹й труд \~ ahvol затруднённое положение.

mushkullashmoq
   делатьсс труднс‹м, осложнстьсс.

mushkullashtirmoq
   затруднсть, осложнсть,

mushkullik
   трудность, затруднительное положение.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:32:23
musht
   кулак; \~ ko'rsatmoq показс‹вать кулак; грозить кулаком; \~ urmoq ударить кулаком; \~ yemoq бс‹ть избитс‹м (кулаками).

mushtipar
   беспомос‰нас, бессильнас, слабас; бедненькас; \~ onam мос беднас мама.

mushtlamoq
   бить кулаком; дратьсс; xamirni \~ взбить тесто.

mushtum
   см. musht.

mushtumzo'r
   1. кулак;
   2. насильник

mushuk
   кот; кошка.

muyassar
   : \~ bo'lmoq 1. удаватьсс, достигатьсс; ko'p mamlakatlarni ko'rish menga \~ bo'ldi мне удалось побс‹вать во многих странах;
   2. добитьсс, удостоитьсс.

muqaddam
   раньше, прежде; bir oy \~ месся тому назад.

muqaddas
   свсс‰еннс‹й, \~ burch свсс‰еннс‹й долг.

muqaddima
   введение; вступление; пролог.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:33:20
muqarrar
   1. неизбежнс‹й; // неизбежно; непременно; bugun mehmonlar \~ keladi сегоднс гости непременно приедут;
   2. установленнс‹й, определённс‹й.

muqim
   постосннс‹й; оседлс‹й; коренной.

muqova
   переплёт; обложка; // переплётнс‹й.

muqovalamoq
   переплетать.

muqovali
   имеюс‰ий переплёт, обложку; переплетённс‹й.

muqovasiz
   без переплёта, не переплетённс‹й,

mug'ombir
   плут, пройдоха; // лукавс‹й, хитрс‹й; \~ odam хитрс‹й человек

muhabbat
   любовь; симпатис.

muhayyo
   готовс‹й, приготовленнс‹й; hamma narsa \~ всё готово; \~ qilmoq приготовить, сделать всё готовс‹м.

muharrir
   редактор; mas'ul \~ ответственнс‹й редактор.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:34:26
muhim
   важнс‹й, значительнс‹й.

muhimlik
   важность, значительность, серьёзность.

muhit
   среда, условис, атмосфера.

muhlat
   срок; \~dan oldin раньше срока; \~ bermoq отсрочить, давать отсрочку; \~ olmoq получать отсрочку.

muhlatli
   ограниченнс‹й сроком.

muhlatsiz
   без срока; // бессрочнс‹й; // бессрочно.

muhokama
   обсуждение, суждение, дебатс‹; \~ qilmoq обсуждать; \~ga qo'ymoq ставить на обсуждение; \~dan o'tkazmoq обсуждать (что-л.).

muhofaza
   охрана; зас‰ита; \~ qilmoq охрансть; зас‰ис‰ать.

muhr
   печать; \~ bosmoq прикладс‹вать печать.

muhrlamoq
   1. прикладс‹вать печать; скреплсть печатью;
   2. опечатс‹вать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:35:14
muhtaram
   уважаемс‹й, почтеннс‹й; \~ o'rtoq уважаемс‹й товарис‰

muhtasham
   роскошнс‹й; пс‹шнс‹й; грандиознс‹й; \~ bino грандиозное здание.

muhtoj
   нуждаюс‰ийсс; \~ bo'lmoq нуждатьсс

muhtojlik
   нужда.

mo'ylov
   усс‹.

mo'yna
   мех.

mo'ysafid
   1. седоволосс‹й, седой;
   2. старс‹й, престарелс‹й; // старик, старея.

mo'l
   много, обильно; // обильнс‹й \~ hosil обильнс‹й урожай.

mo'ljal
   1. намётка, предварительнс‹й расчёт; намеченнас яель; \~ ?илмо? намечать, планировать;
   2. прияел; яель; \~ga olmoq, взсть на прияел, яелитьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:35:55
mo'ljallamoq
   1. намечать, прикидывать, рассчитывать;
   2. целиться, прицеливаться.

mo'min
   тихий, смирный.

mo'ralamoq
   подсматривать, выглядывать (через что-л.).

mo'rt
   хрупкий, ломкий.

mo''jiza
   чудо; xalqimiz \~lar yaratmoqda наш народ творит чудеса.

mo''tabar
   авторитетный; почтённый.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:37:07
N harfi

na
   союз. разд. ни; ни; туда; ни сюда. \~ orqaga, \~ oldinga ни взад, ни вперёд; \~ u yoqqa, \~ bu yoqqa, ни взад.

nabira
   внук; внучка.

nav
   сорт; вид bug'doy \~lari сорта пшенияс‹.

navbat
   очередь; черёд; \~ingiz keldi пришла ваша очередь; \~ bilan поочерёдно, по очереди; \~dan tashqari вне очередной, вне очереди; \~ kutmoq ждать очереди.

navbatdagi
   очередной; следуюс‰ий.

navbatlashmoq
   чередоватьсс.

navbatchi
   дежурнс‹й; сменнс‹й.

navbatchilik
   дежурство.
   \~ qilmoq дежурить.

navbahor
   начало веснс‹; раннсс весна.

navli
   1 сортовой;
   2. сортнс‹й; past \~ низкосортнс‹й
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:38:39
navo
   мелодис; напев; пение.

najot
   избавление; спасение; освобождение; \~ so'ramoq, \~ tilamoq просить об избавлении; просить пос‰адс‹; \~ bermoq давать избавление, свободу; избавлсть, освобождать; \~ topmoq избавлстьсс, спасатьсс, освобождатьсс.

najotsiz
   безвс‹ходнс‹й; безс‹сходнс‹й; // безвс‹ходно; безс‹сходно.

najotsizlik
   безвс‹ходность; безс‹сходность.

nazar
   взглсд; взор; внимание; \~ tashlamoq окинуть взором; глсдеть; \~ga olmoq предусмотреть; принсть во внимание; \~da tutmoq иметь в виду: \~imda на мой взглсд, по-моему.

nazariyotchi
   теоретик.

nazariy
   теоретический; \~ jihatdan теоретически, с точки зренис теории.

nazariya
   теорис

nazokat
   1. ласка; ласковость; вежливость; \~ bilan ласково, вежливо;
   2. граяиозность; изсс‰ество.

nazokatli
   1. ласковс‹й; вежливс‹й;
   2. граяиознс‹й; изсс‰нс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:40:21
nazokatsiz
   1. неласковс‹й; невежливс‹й;
   2. лишённс‹й граяиозности; изсс‰ества.

nazorat
   надзор; присмотр; наблюдение; контроль \~i ostida bo'lmoq бс‹ть под наблюдением или надзором (кого-н.); \~ qilmoq присматривать, контролировать, надзирать.

nazoratsiz
   безнадзорнс‹й; бесконтрольнс‹й; лишённс‹й надзора; присмотра.

nazoratchi
   1. надзиратель; смотритель; надсмотрс‰ик;
   2. контролёр.

nay
   1. най; флейта; свирель; \~ chalmoq играть на пае;
   2. трубка; shisha \~ стеклсннас трубка.

nayza
   1. пика; копьё;
   2. штс‹к;
   3. жало; жало осс‹; <> uchi \~ qalam остро оточеннс‹й карандаш.

nayzaboz
   1. фехтовальс‰ик ( на пиках);
   2. мастер штс‹кового бос.

nayrang
   хитрость; ухис‰рение; махинаяис; происки; \~ ishlatmoq; \~ ko'rsatmoq прибегнуть к хитрости, ухис‰ренисм; \~ qilmoq хитрить, плутовать.

nayrangboz
   плут; мошенник; хитрея; // хитрс‹й.

nayrangbozlik
   плутовство; махинаяии.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:41:12
naycha
   1. трубка; трубочка;
   2. шпулька челнока.

naychi
   музс‹кант; играюс‰ий на пае.

nam
   влага; сс‹рость; // влажнс‹й; сс‹рой; мокрс‹й; // влажно; сс‹ро; мокро; yerda \~ ko'p в земле много влаги; \~ havo сс‹рой воздух; \~ o'tkazmaydigan не пропускаюс‰ий влаги, непромокаемс‹й; \~ bo'lmoq мокнуть, сс‹реть; \~ tortmoq сс‹реть, подмокнуть.

namat
   войлок; кошма; // войлочнс‹й.

namgarchilik
   1. сс‹рость; влажность; увлажнение;
   2. период дождей.

namlamoq
   увлажнсть.

namlanmoq
   бс‹ть увлажнённс‹м; увлажнстьсс.

namli
   влажнс‹й; увлажнённс‹й; сс‹рой.

namlik
   влажность; сс‹рость; havoning namligi влажность воздуха.

namoyon
   виднс‹й; очевиднс‹й; свнс‹й; // видно; очевидно; свно \~ bo'lmoq посвлстьсс, становитьсс виднс‹м, свнс‹м, очевиднс‹м.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:42:43
namozshom
   времс сразу после захода солняа; вечерние сумерки.

namozshomgul
   ночнас красавияа (яветок).

namoyish
   показ; демонстраяис; представление; bayram \~i праздничнас демонстраяис; \~ qilmoq показс‹вать, демонстрировать (что-л.)..

namoyishkorona
   демонстративно

namoyishchi
   демонстрант.

namoyanda
   представитель.

namuna
   1. образея; образчик; // образяовс‹й;
   2. пример; mardlik \~si пример мужества.

namunali
   примернс‹й; образяовс‹й; \~ ravishda (darajada, suratda) образяово; \~ xo'jalik образяовое хозсйство; chopiqni \~ suratda o'tkazmoq образяово провести окучку.

narvon
   лестнияа; arqondan yasalgan \~ верёвочнас лестнияа.

nargis
   наряисс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:43:56
nari
   1. дальше; по ту сторону; \~ tur встань дальше (отойди дальше, иди прочь);
   2. в роли послелога за, позади; uydan \~ зa домом, позади дома, по ту сторону дома.

nari-beri
   1. взад и вперёд; туда-сюда;
   2. кое-как; \~ ishlama не работай кое-как; \~ bo'lmoq повздорить; бс‹ть в ссоре.

narigi
   мест; тот; \~ tomonda по ту сторону, на той стороне.

naridan
   нареч. издали; на расстоснии.

narkotik
   наркотический.

narsa
   вес‰ь; предмет; har xil \~lar sotib oldim с купил разнс‹е вес‰и, g'alati bir (ajoyib) \~ удивительнас вес‰ь; hamma \~ все вес‰и; всё; hamma \~ uni xursand qilardi все его радовало; bor-yo'q, \~larim mana shu вот всё, что у менс есть; hamma \~ni biluvchi всезнайка; har \~ каждас (всскас) вес‰ь; всё, har \~ning o'z o'rni bor у каждой вес‰и есть своё место; unga bir \~ bo'ldimi? с ним что-нибудь случилось? hech \~ ничего; sen hech \~ni bilmaysan тс‹ ничего не знаͬешь; u menga bir \~ demoqchi bo'ldi он что-то мне хотел сказать.

narx
   яена; ko'tara \~ оптовас яена; \~ qo'ymoq назначать яену; \~ini oshirib yubormoq взвинтить, поднсть яенс‹, \~ ini tushirmoq понизить яену.

nasib
   судьба; долс; участь; удел; \~ bo'lmoq, \~ etmoq вс‹падать на долю, доставатьсс в удел; удаватьсс, доводитьсс.

nasiba
   см. nasib.

nasibali
   с долей; с удачливой участью
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:45:13
nasibasiz
   обездоленнс‹й; без доли; лишённс‹й счастливо участи.

nasiya
   кредит; долг; \~ olmoq брать взаймс‹, в долг \~ga sotmoq продавать в кредит.

nasihat
   наставление; добрс‹й совет; нравоучение; нотаяис; otaning \~lari отяовские наставленис; \~ qilmoq
наставлсть, увес‰евать.

nasihatgo'y
   советник; увес‰еватель; даюс‰ий добрс‹е советс‹.

nasl
   1. род; поколение; потомство;
   2. порода; племс.

nasldor
   1. родовитс‹й;
   2. племенной; породистс‹й \~ sigir породистас корова.

naslli
   породистс‹й; племенной.

naslsiz
   1. бесплоднс‹й;
   2. непородистс‹й;

natija
   результат; последствие; исход, dangasalikning \~si последствис лени, \~ bermoq дать результат, \~sida , \~da вследствие, в силу;
   2. вс‹вод, заключение; \~ chiqarmoq делать вс‹вод, \~ga kelmoq прийти к заключению.

natijalamoq
   подс‹тоживать; суммировать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:46:32
natijali
   результативнс‹й; сффективнс‹й.

natijasiz
   безрезультатнс‹й; безуспешнс‹й; // безрезультатно; безуспешно; \~ urinishlar безуспешнс‹е попс‹тки.

natural
   натуральнс‹й.

naturalistik
   натуралистический

naf
   пользу; вс‹года; \~ ko'rmoq, \~ olmoq получать пользу вс‹году.

nafas
   1. дс‹хание; вздох; \~ni chiqarmay затаив дс‹хание, \~ni rostlab olmoq передохнуть, отдс‹шатьсс, \~ olmoq вздс‹хать, дс‹шать, chuqur \~ olmoq вздохнуть свободно;
   2. момент; миг; мгновение; чуточку; на минутку (секунду); bir \~ to'xta подожди минутку, \~ o'tmay ko'zdan yo'qoldi моментально( очень бс‹стро) исчез, \~ini sovuq qilmoq предвес‰ать дурное, каркать, \~ini issiq qilmoq, \~ini yaxshi qilmoq предвес‰ать доброе.

nafaqa
   1. пособие (денежное);
   2. алиментс‹.

nafis
   1. тонкий; \~ chit тонкий ситея;
   2. нежнс‹й; изсс‰нс‹й;
   3. художественнс‹й.

nafislik
   1. тонкость;
   2. нежность, изсс‰ность.

nafrat
   ненависть; презрение; отврас‰ение; \~ qilmoq питать отврас‰ение, не ненавидеть, \~ bildirmoq вс‹ражать отврас‰ение, ненависть, призрение, \~ bilan qaramoq[/»–b] смотреть с ненавистью, с призрением.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:47:21
nafratlanmoq
   презирать; питать ненависть.

nafratli
   1. вс‹зс‹ваюс‰ий ненависть, отврас‰ение; антипатию;
   2. вс‹ражаюс‰ий ненависть; антипатию; презрительнс‹й; \~ so'zlar 1) слова полнс‹е призренис, 2) отвратительнс‹е слова.

nafs
   страсть; страстное желание \~ ni tiymoq сдерживать страсть ( к чему-л.) \~ i buzuq ( или yomon) алчнс‹й, ненасс‹тнс‹й.

nafsiz
   бесполезнс‹й; невс‹годнс‹й; // бесполезно; невс‹годно

nasha
   1. .коноплс; // коноплснс‹м;
   2. гашиш; анаша.

nashr
   издание; \~ qilmoq, \~ etmoq издавать, публиковать; qaytadan \~ etmoq переиздавать; \~ etuvchi издатель.

nashriyot
   издательство;

nashriyotchi
   издатель; работник издательства.

nash'a
   удовольствие; наслаждение; har ishning o'ziga hos \~ si bor каждас работа по своему хороша; \~ qilmoq 1) испс‹тс‹вать удовольствие; 2) перен. задеть за живое; uning gapi menga \~ qildi его слова менс сильно задели..

na'matak
   шиповник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:48:03
naq
   разг. как раз; точь-в-точь; точно; именно; \~ shu vaqtda как раз в сто времс; \~ o'zi точно (как) он, совсем как он.

naqadar
   насколько; в какой степени.

naqarot
   припев.

naqd
   наличнс‹й \~ pul наличнс‹е деньги; \~ pulga sotmoq продавать за наличнс‹й расчет; \~ pul to'lamoq заплатить наличнс‹ми.

naql
   1. повествование; предание;
   2. мудрое народное изречение

naqsh
   узор; резьба; орнамент; гравюра; \~ solmoq расписс‹вать, рисовать узорс‹, орнаментс‹; \~ o'ymoq гравировать, вс‹резать узорс‹, орнаментс‹,

naqshlamoq
   расписс‹вать; разрисовс‹вать; украшать узорами; резьбой; орнаментом.

naqshli
   покрс‹тс‹й узорами; украшеннс‹й узорами; резьбой; орнаментом.

naqqosh
   1. живописея; художник;
   2. мастер; разрисовс‹ваюс‰ий помес‰ение;
   3. резчик (по дереву; кости и т. п.).

nahot(ki)
   частияа неужели; неужто.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:48:37
nevara
   см. nabira.

nega
   мест. зачем; почему; отчего; длс чего.

negadir
   мест. почему-то.

negaki
   союз подчинит. ибо; так как, потому что.

negiz
   1. основа; основание; фундамент; база;
   2. грам. основа.

neytral
   нейтральнс‹й.

neytrallamoq
   нейтрализовать.

nest-nobud
   \~ bo'lmoq уничтожатьсс; ликвидироватьсс; исчезнуть; пропадать; hosil \~ bo'ldi урожай пропал; \~ qilmoq уничтожать, ликвидировать; разбазаривать, пускать на ветер.

neftli
   содержас‰ий нефть; нефтеноснс‹й.

neftchi
   нефтсник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:50:43
necha
   мест; сколько; soat \~ ? сколько времени; которс‹й час; bir \~ vaqt некоторое времс.

nechanchi
   мест; которс‹й; какой \~ brigada? которас бригада? \~ sinfda? в каком классе?

nechta
   мест; сколько.

ne'mat
   1. пис‰а; еда;
   2. благо; благодесние.

nigilistik
   нигилистический.

nigoh
   взглсд; взор.

nizo
   распрс; вражда; конфликт; тсжба; раздор; o'rtaga \~ solmoq сесть раздор.

nizom
   положение saylov to'g'risida \~ положение о вс‹борах.

nikoh
   бракосочетание; брачнс‹й договор \~ to'yi свадьба.

nilufar
   лотос; водснас лилис; кувшинка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:52:26
nima
   мест; что; что за; какой; как; bu \~ ? что сто? \~ gap? 1 в чем дело? \~ uchun? за что? зачем, почему, длс
   чего? \~ bo'ldi? что случилось? \~lar haqida gapirdingiz? о чем вс‹ говорили; bundan \~ foyda bor? какас польза от стого; otingiz \~ ? как вас зовут?

nimaga
   нареч. зачем; почему; \~ kelding? зачем тс‹ пришёл?; \~ kelmading? почему тс‹ не пришёл?

nimagadir
   почему-то; зачем-то; u kecha kechqurun \~ kelgan edi вчера вечером он зачем-то приходил; u \~ o'z vaqtida kelmadi он ничему-то не пришёл вовремс.

nimjon
   слабс‹й; хилс‹й; некрепкий; \~ odam слабс‹й человек

nimjonlik
   слабость; немос‰ность.

nimcha
   безрукавка; жилет.

nina
   см. igna.

ninabarglilar
   бот. хвойнс‹е.

ninachi
   стрекоза.

nisbat
   1. отношение; соотношение;
   2. грам. залог (глагола).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:53:30
nisbatan
   по отношению; по сравнению; сравнительно; относительно.

nisbiy
   относительнс‹й; \~ sifat грам. относительное прилагательное; \~ qo'shimcha qiymat относительнас прибавочнас стоимость.

nishon
   1. знак; признак; помета; примета;
   2. яель; мишень \~ga olmoq прияелитьсс.

nishona
   1. примета; признак; dushmanlik \~lari приметс‹ враждс‹;
   2. первс‹е плодс‹ саженяа; \~ qilmoq начать плодоносить, давать первс‹е плодс‹.

nishonlamoq
   отмечать; tug'ilgan kunni nishonlaymiz отметим день рожденис.

niyat
   намерение; яель; замс‹сел; побуждение; \~i buzuq odam человек с недобрс‹ми намеренисми; yaxshi \~
доброе намерение; \~ qilmoq намереватьсс, иметь намерение; поставить перед собой хорошую яель; желать от
души.

niqob
   маска.

niqoblamoq
   маскировать; прстать; укрс‹вать.

niqobli
   замаскированнс‹й.

nihoyat
   1. конея; предел;
   2. вводн; наконея; в коняе коняов; \~ mehmonlar ham kelishdi наконея и гости пришли;
   3. очень; весьма.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:54:53
nihoyatda
   нареч. весьма; очень; крайне; чересчур; \~ katta чересчур большой, \~ qiyin masala крайне труднс‹й вопрос; \~ kerakli narsa очень нужнас вес‰ь.

noaniq
   1. неточнс‹й; // неточно;
   2. несснс‹й; // нессно;
   3. неопределённс‹й; //неопределённо, fe'lning \~ formasi \~ грам. неопределённас форма глагола (инфинитив).

noaniqlik
   1. неточность;
   2. неопределённость;
   3. нессность; невнстность.

nobop
   неподходсс‰ий; негоднс‹й; непригоднс‹й; нехороший.

nobud
   : \~ bo'lmoq пропадать зрс; уничтожатьсс; умереть \~ qilmoq тратить зрс; уничтожить, погубить.

nobudgarchilik
   потере; расточительство; \~ka qarshi kurash борьба с потерсми.

nov
   1. жёлоб;
   2. колода.

novatorlarcha
   новаторский; // по новаторски; mehnatga \~ qarash новаторское отношение к труду; masalani \~ hal qilish kerak нужно по новаторски решить вопрос.

novatorlik
   новаторство; // новаторский; ishlab chiqarishdagi \~ новаторство в производстве; \~ takliflar новаторские предложенис.

novvoy
   хлебопёк; пекарь; вс‹пекаюс‰ий лепёшки.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:57:21
novvoyxona
   пекарнс.

novvot
   нават; леденея.

novda
   молодас ветвь; побег; ветка; лоза, tol \~si ивовас ветка; tok \~lari винограднас лоза.

novcha
   вс‹сокий; рослс‹й; \~ yigit парень вс‹сокого роста.

nogiron
   ослабевший; потерсвший силс‹; недееспособность.

nogoh
   1. неожиданнс‹й; внезапнс‹й; // неожиданно; внезапно

nodir
   редкий; редкостнс‹й; яеннс‹й.

nodon
   невежественнс‹й; тёмнс‹й; непросвес‰ённс‹й; бестолковс‹й; глупс‹й; невежда; неуч.

nodonlarcha
   невежественно; // невежественнс‹й.

nodonlik
   невежественность; невежество; глупость; \~ qilmoq просвлсть невежественность.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 04:59:18
noyob
   редкостнс‹й; \~ kitob редкостнас книга.

nojo'ya
   неуместнс‹й; непозволительнс‹й; недостойнс‹й; // непозволительно; неуместно; недостойно; \~ qiliq недостойнас вс‹ходка; \~ hatti-harakat недостойнс‹й поступок; \~ gap неуместнс‹й разговор.

noz
   1. жеманство; кокетство; каприз; прихоть;
   2. нежность.

nozik
   1. нежнс‹й; тонкий; изсс‰нс‹й; \~ qo'llar нежнс‹е руки;
   2. хрупкий; \~ shisha idish хрупкас стеклсннас посуда;
   3. тоненький; худенький;
   4. с‰екотливс‹й; скользкий; деликатнс‹й; \~ masala с‰екотливс‹й вопрос
   5.привередливс‹й; обидчивс‹й; с‰епетильнс‹й \~ odam с‰епетильнс‹й, обидчивс‹й человек.

noziklashmoq
   1. становитьсс нежнс‹м; тонким; изсс‰нс‹м;
   2. становитьсс ломким; хрупким;
   3. становитьсс с‰епетильнс‹м.

nozlanmoq
   1. жеманитьсс; кокетничать; ломатьсс;
   2. капризничать.

nozli
   1. жеманнс‹й; кокетливс‹й;
   2. избалованнс‹й; капризнс‹й.

noiloj
   невольно; волей-неволей; поневоле \~ rozi bo'lmoq поневоле согласитьсс; \~ qolmoq, \~ holga tushmoq оказатьсс в неловком положении; стать в тупик.

noinsof
   бессовестнс‹й; нечестнс‹й;
   2. несправедливс‹й.

noinsoflik
   1. нечестность; бессовестность;
   2. несправедливость.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:01:27
nok
   груша; // грушевс‹й.

nokas
   1. низкий; подлс‹й; бесчестнс‹й;
   2. неблагодарнс‹й;
   3. скупой; // скупея.

nokaslik
   1. подлость; бесчестность; низость;
   2. неблагодарность;
   3. скупость.

nola
   1. стон; вопль; плач; рс‹дание; \~yu fig'on стонс‹ и вопли;
   2. грустное; заунс‹вное пение; \~ qilmoq 1) стонать; плакать; 2) грустно петь.

nolimoq
   советовать; хнс‹кать; роптать.

nolish
   1. стон; стенание; 2) сетование; ропот; жалоба.

noloyiq
   недостойнс‹й; неподобаюс‰ий; \~ harakat недостойное поведение.

nom
   1. имс; название; наименование; \~ bermoq именовать, давать имс; o'qituvchilar \~idan от имени учителей; qishloqning \~i название кишлака; joyning \~ini aniq biling узнайте точно название местности;
   2. звание; faxriy \~ почётное звание;
   3. известность; слава \~ chiqarmoq прославитьсс; \~ini bir pul qilmoq обесславить; обесчестить (кого-л.); \~ nishonsiz yo'qolib ketmoq пропасть без вести.

noma
   1. письмо; послание;
   2. -наме, книга-описание исторических собс‹тий, жизни известнс‹х людей, дневник, нравоучение; shohnoma Шах-наме; boburnoma Бабур-наме.

nomard
   1. трус; // трусливс‹й;
   2. подлея; // подлс‹й; низкий.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:02:55
nomardlik
   1. трусость;
   2. низость; подлость; \~ qilmoq 1) поступать низко; подло; 2) трусить.

noma'lum
   1. неизвестнс‹й; неведомс‹й; // неизвестно; неведомо;
   2. мат. неизвестное \~ miqdor неизвестнас величина

noma'qul
   1. неподходсс‰ий; неподобаюс‰ий;
   2. неразумнс‹й; безрассуднс‹й; нелепс‹й; // безрассудно; неразумно; нелепо.

noma'qulchilik
   1. безрассудство; неразумность;
   2. безобразнс‹е действис; нехорошие поступки.

nomdor
   знатнс‹й; знаменитс‹й; известнс‹й.

nomzod
   кандидатура; кандидат.

nomlamoq
   назс‹вать; именовать.

nomlanmoq
   назс‹ватьсс; именоватьсс.

nomli
   именуемс‹й; имени ...; под названием; navoiy \~ maktab школа имени Аавой.

nomsiz
   безс‹мсннс‹й; // без имени; \~ tepalik безс‹мсннс‹й холм
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:07:12
nomuvofiq
   1. неподходсс‰ий; несоответствуюс‰ий;
   2. неудачнс‹й.

nomunosib
   1. несоответствуюс‰ий; неподходсс‰ий;
   2. недостойнс‹й; неприличнс‹й; нетактичнс‹й; \~ harakat нетактичнс‹й поступок.

nomus
   1. честь; совесть;
   2. стс‹д; позор; \~ o'limdan yomon бесчестье хуже смерти; \~ qilmoq стс‹дитьсс.

nomusli
   1. честнс‹й; дорожас‰ий своей честью (человек);
   2. стс‹дливс‹й; совестливс‹й (человек).

nomussiz
   1. бесчестнс‹й;
   2. бесстс‹днс‹й; бессовестнс‹й.

nomussizlik
   1. бесчестность;
   2. бесстс‹дство;
   3. позор; бесчестье.

non
   хлеб; // хлебнс‹й; \~siz yashab bo'lmaydi без хлеба не проживёшь; bug'doy \~ пшеничнс‹й хлеб; \~ mahsulotlari хлебнс‹е изделис; \~i butun обеспеченнс‹й, ни в чем не нуждаюс‰ийсс; \~ga qorni to'q он ни в чем не нуждаетсс; birov bilan \~-qatiq bo'lmoq сдружитьсс (с кем-л.); \~ini tuya qilmoq обмануть (кого-л.), присвоив львиную долю (чего-л.).

nonko'r
   неблагодарнс‹й; подлс‹й; низкий;

nonko'rlik
   неблагодарность; низость;

nonushta
   завтрак; утренний чай.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:08:09
nonxo'r
   1. тот; кто ест много хлеба;
   2. перен. дармоед; тунесдея.

nor
   i одногорбс‹й верблюд.
   ii родника; родимое пстно.

nordon
   кислс‹й; кисло-сладкий; \~ anor кислс‹й гранат; \~ gaplar едкие слова.

noreal
   нереальнс‹й; // нереально.

normal
   нормальнс‹й; // нормально.

normalamoq
   нормировать.

normalanmoq
   бс‹ть нормированнс‹м; нормироватьсс;  normalangan ish купи нормированнс‹й рабочий день.

normalashtirish
   нормализаяис, imloni \~ нормализаяис орфографии.

normali
   нормированнс‹й; имеюс‰ий норму.

normalovchi
   нормировс‰ик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:08:48
norozi
   недовольнс‹й; \~ bo'lmoq бс‹ть недовольнс‹м, qilgan ishingizdan \~man с не доволен тем , что вс‹ сделали, не согласнс‹й, bunga \~miz мс‹ на сто не согласнс‹.

norozilik
   1. недовольство; протест;
   2. несогласие (с чём-л.); \~ bildirmoq i) протестовать, вс‹ражать недовольство; 2) вс‹ражать несогласие.

notayin
   1. неопределённс‹й; неизвестнс‹й; // неопределённо; неизвестно;
   2. ненадежнс‹й (о человеке).

notanish
   незнакомс‹й; неизвестнс‹й; \~ joy незнакомас местность; \~ odam незнакомс‹й человек, незнакомея.

notarial
   нотариальнс‹й

notekis
   1. неровнс‹й; // неровно; \~ yuz мат неровнас поверхность;
   2. неравномернс‹й; // неравномерно.

notinch
   беспокойнс‹й; неспокойнс‹й; тревожнс‹й; // беспокойно; неспокойно; тревожно \~ vaqt тревожное времс; \~ bo'lmoq беспокоитьсс, тревожитьсс; \~ qilmoq беспокоить, тревожить (кого-л.).

notinchlik
   беспокойство; неспокойное состосние.

notiq
   оратор.

noto'g'ri
   неправильнс‹й; невернс‹й; // неправильно; неверно; \~ xulosa неправильное заключение; \~ haraqat qilmoq неправильно поступать; \~ o'qimoq неправильно читать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:09:27
noumid
   потерсвший надежду; отчасвшийсс \~bo'lmang не терсйте надежду, не отчаивайтесь

noumidlik
   отчасние; состосние человека; потерсвшего надежду;

noxush
   неутешительнс‹й; нерадостнс‹й; недовольнс‹й; непристнс‹й; // недовольно; непристно; неприсзненно.

nochor
   1. беспомос‰нс‹й: \~ odam беспомос‰нс‹й человек;
   2. поневоле; \~ qolmoq оказатьсс в безвс‹ходном положении.

noshud
   беспомос‰нс‹й; никудс‹шнс‹й (о человеке);

noshukur
   неблагодарнс‹й; недовольнс‹й, не яенсс‰ий добра ( о человеке)

noshukurchilik
   неблагодарность; \~ qilmoq платить неблагодарностью; \~ qilma не будь неблагодарнс‹м.

noo'rin
   неуместнс‹е; // неуместно.

noqulay
   неудобнс‹й; неловкий; неудобно; неловко \~ ahvolda qolmoq оказатьсс в неловком положении, попасть впросак.

noqulaylik
   неудобно; неловкость.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:10:48
nog'ora
   муз. литаврс‹; \~ chalmoq бить в литаврс‹; birovning \~siga o'ynamoq плссать под чью-нибудь дудку.

nog'orachi
   литаврист

nohaq
   1. неправс‹й; незаконнс‹й; не по праву; незаконно;
   2. несправедливс‹й; // несправедливо; \~ ayblamoq несправедливо обвинсть.

nohaqlik
   1. несправедливость;
   2. незаконность.

nur
   1. луч; // лучевой; oftob \~lari лучи, солняа; \~ kassalligi лучевас болезнь;
   2. свет, сисние; \~ sochmoq \~ taratmoq рассс‹пать лучи, излучать.

nurafshon
   книжн. лучезарнс‹й; сисюс‰ий.

nurlanish
   1. свечение;
   2. облучение;
   3. излучение.

nurlanmoq
   1. светитьсс;
   2. облучатьсс;
   3. перен. систь; блистать.

nurli
   лучистс‹й; лучезарнс‹й; сисюс‰ий.

nursiz
   1. тусклс‹й; тёмнс‹й;
   2. померкший.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:11:36
nusxa
   1. образея; образчик;
   2. копис; \~ ko'chirmoq снимать копию;
   3. скземплср; qo'lyozmaning bir \~si menda один скземплср рукописи у менс.

nutq
   речь; вс‹ступление (с речью): ravon \~ гладкас речь; og'zaki \~ устнас речь; \~ so'zlamoq произносить речь.

nuqson
   недостаток; дефект;
   2. порок.

nuqsonli
   1. с изъсном; с дефектом; // имеюс‰ий недостаток; дефектнс‹й; дефективнс‹й; \~ kostyum костюм с дефектом;
   2. порочнс‹й; \~ kishi порочнс‹й человек.

nuqsonsiz
   см. benuqson.

nuqta
   1. точка; \~i nazar точка зренис; qo'sh \~ грам. двоеточие; ko'p \~ грам. многоточие; qaynash \~si физ. точка кипенис.

nuqul
   1. весь яеликом; полностью; сплошь; // сплошной;
   2. чистс‹й (без примеси);
   3. только; лишь; \~ gap только разговорс‹.

no'noq
   неспособнс‹й; неумелс‹й; \~ odam неспособнс‹й человек.

no'noqlik
   неумелость; неспособность; \~ qilmoq просвлсть неумелость

no'xat
   бот, нут; нутовс‹й (местнс‹й сорт гороха); \~ sho'rva суп с нутом; ko'k \~ зелёнс‹й горошек.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:28:56
O harfi

oddiy
   1. обс‹кновеннс‹й; обс‹чнс‹й; обс‹деннс‹й; рсдовой; будничнс‹й; простой;
   2. простой; \~ askar рсдовой, солдат; несложнс‹й;
   3. скромнс‹й; \~ odam скромнс‹й человек.

oddiylik
   обс‹чность; простота; скромность.

odil
   справедливс‹й; правосуднс‹й; \~ odam справедливс‹й человек.

odillik
   1. справедливость;
   2. правосудие.

odilona
   справедливс‹й; // справедливо; \~ hukm справедливс‹й приговор.

odim
   шаг; \~ tashlamoq шагать.

odimlamoq
   шагать; ступать.

oyoq
   нога; ноги; лапа; лапс‹; ножка; oyog'im og'riydi у менс болит нога; stol oyog'i ножка стола; u biznikiga \~ bosmay qo'ydi он перестал ходить к нам; ishlarim \~qa bosdi мой дела налаживаютсс; o'z oyog'i bilan kelmoq (букв, приходить своими ногами) приходить по собственному желанию, приходить без приглашенис; \~dan horimoq сильно уставать; \~ qo'lli odam мастер на все руки, умеюс‰ий всё делать; birovnnng oyog'iga bolta urmoq подкапс‹ватьсс под кого-либо; oyog'i kuygan tovuqday как ошпареннс‹й, как угорелс‹й; uning \~ olishi yomon он плохо себс ведёт, \~ osti qilmoq попиратьсс, глумитьсс, унижать; \~ uchi bilan ko'rsatmoq относитьсс пренебрежительно; \~ kiyimi обувь; \~ yalang босой, босиком; yalang'\~ босск.

ojiz
   1. слепой; // слепея;
   2. слабс‹й; бессильнс‹й; беспомос‰нс‹й; bir narsa qilishga \~man с бессилен что-либо сделать.

ojizlanmoq
   ослабевать; обессилевать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:32:42
ojizlantirmoq
   ослаблсть.

oz
   мало; немного; // малс‹й, незначительнс‹й, \~ emas немало, bir \~ немного, \~ moz немного, чуть-чуть, \~ bo'lsin u, soz bo'lsiz погов. пусть будет меньше, да лучше.

ozaymoq
   уменьшатьсс; убавлстьсс.

ozaytirmoq
   уменьшать; убавлсть;

ozgina
   см. oz.

ozdirmoq
   i истос‰ать; делатьсс худс‹м; тос‰им.
   ii сбивать, соврас‰ать ( с пути), to'g'ri yo'ldan \~ сбивать с пути истинного.

oziq
   пис‰а; продовольствие; продукт; продовольственнс‹й, продуктовс‹й, \~ ovqat sanoati пис‰евас промс‹шленность, \~ ovqat magazini продовольственнс‹й магазин.

oziqlanmoq
   питатьсс;

oziqlantirish
   подкормка; // подкормочнс‹й; ekinlarni qo'shimcha \~ подкормка посевов; \~ bazasi подкормочнас база.

oziqlantirmoq
   питать; подкармливать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 05:41:17
ozmoq
   i худеть; становитьсс худс‹м.
   ii сбиватьсс; yo'ldan \~ сбитьсс с пути, aqldan \~ вс‹жить из ума, лишитьсс рассудка.

ozod
   свободнс‹й; вольнс‹й; освобождённс‹й; \~ o'lkaning \~ xalqi свободнс‹й народ свободной странс‹, \~ bo'lmoq освобождатьсс, получать свободу, волю, \~ qilmoq освобождать, дать свободу.

ozoda
   1. чистс‹й; опрстнс‹й;
   2. чистоплотнс‹й.

ozodagarchilik
   чистоплотность; опрстность.

ozodalik
   1. чистота; опрстность;
   2. чистоплотность.

ozodlik
   свобода; освобождение; раскрепос‰ение: освободительнс‹й \~ uchun за свободу, \~ka chiqmoq получить
свободу.

ozor
   обида; притеснение; мучение \~ bermoq обижать, притеснсть, мучить.

ozchilik
   меньшинство.

ozg'in
   худой; тос‰ий, худос‰авс‹й \~ odam худой человек.

ozg'inlik
   худоба; худос‰авость.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 06:22:03
oid
   послелог относсс‰ийсс (к кому-чему-л.), texnikaga \~ относсс‰ийсс к технике.

oila
   семьс; семейство \~ a'zolari членс‹ семьи, \~ ngiz necha kishidan iborat? Из скольких человек состоит ваша семьс?

oilaviy
   семейнс‹й; относившийсс к семье; \~ ahvol семейное положение.

oy
   луна; месся; \~ chiqdi луна взошла, \~ tutilishi затмение лунс‹; oy-yerning yo'ldoshi Луна - спутник
Земли, yangi\~ молодой месся, uning \~ kuni yaqin она на сноссх, \~da ham dog' bor погов. есть пстно и на лунном лияе( и на солняе есть пстна).

oydin
   1. луннс‹й свет; // луннс‹й; \~da при свете лунс‹; \~ kecha луннас ночь2 сснс‹й; очевиднс‹й; // ссно; очевидно; masala \~ вопрос ссен.

oydinlashmoq
   освес‰атьсс; становитьсс сснс‹м; очевиднс‹м; просснстьсс;

oydinlashtirmoq
   освес‰ать, вс‹сснсть, делать сснс‹м, очевиднс‹м.

oyi
   разг. мама, мать.

oyijon
   разг. роднас; дорогас мамочка; маменька.

oylik
   1. мессчнс‹й;
   2. мессчник; kitob oyligi мессчник книги;
   3. мессчнас зарплата
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 07:32:56
oyna
   1. стекло; // стеклсннс‹й, стекольнс‹й;
   2. зеркало; // зеркальнс‹й.

oynachi
   стекольс‰ик.

oyquloq
   жабрс‹.

okkupatsion
   оккупаяионнс‹й.

ola
   1. пестрс‹й; пстнистс‹й; рсбой; пегий; полосатс‹й; \~ bula ot пегас лошадь;
   2. изреженнс‹й с пробелами ( о всходах), \~ chiqqan go'za изреженнс‹й всходс‹ хлопчатника, \~ ko'z вс‹пученнс‹е глаза; пучеглазс‹й.

olabug'a
   окунь.

olaymoq
   вс‹тарас‰иватьсс, вс‹пучиватьсс (о глазах).

olaytirmoq
   вс‹пучивать, тарас‰ить (глаза).

olam
   1. вселеннас, мир, свет; \~ning paydo bo'lishi происхождение вселенной; \~ga dong'i ketdi прославилсс на весь мир;
   2. мир, яарство (животнс‹х, растений); hayvonot \~ i животнс‹й мир.

olamshumul
   всемирнс‹й, мировой, имеюс‰ий мировое значение.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 08:03:21
olataroq
   пёстрс‹й, разнояветнс‹й.

olachipor
   пёстрс‹й, рсбой.

olashaqshaq
   дрозд пёстрс‹й.

olaqarg'a
   ворона серас.

olag'ovur
   гвалт, шум.

old
   1. перед, переднсс часть; // передний; maktabning \~i 1) переднсс сторона школс‹, фасад школс‹; 2) место перед школой; \~ qo'shimcha грам. префикс;
   2. в роли служебного имени; \~iga 1) к (ко), по направлению, к; direktorning \~iga kirmoq зайти к директору; 2) перед, у, возле, около; uy \~iga gullar ekdik перед домом или возле (около, у) дома мс‹ посадили яветс‹; \~ida впереди, перед; около, возле, у; maktab \~ida uchrashamiz встретимсс возле школс‹; odamlarning \~ida перед людьми, при людсх; \~idan 1) перед, до; прежде чем; ovqat \~idan перед едой, до едс‹; 2) мимо; от; около, возле; klub \~idan мимо клуба или возле (около) клуба; akamning \~idan kelyapman иду от брата; \~ini olmoq предупреждать, предотврас‰ать; \~idan o'tmoq i) проходить перед ним, проходить возле (около) него;
   2. получать (его) согласие, заручатьсс (его) согласием.

oldi-berdi
   материальнс‹е взаимоотношении, взаимнс‹й обмен, взаимнс‹е расчётс‹.

oldin
   1. нареч. сначала; сперва; предварительно, прежде;
   2. послелог перед, раньше; прежде; до; ovqatdan \~ перед едой; sizdan \~ keldi оп пришёл раньше вас; \~ma-ketin один за другим, друг за другом, гуськом.

oldingi
   1. передний;
   2. передовой;
   3. прежний, прошлс‹й, предшествуюс‰ий, предс‹дус‰ий; boshi \~ sonda начало в предс‹дус‰ем номере; \~ safar в прошлс‹й раз.

oldinda
   нареч. впереди; \~ bormoq идти впереди.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 08:06:44
oldindan
   нареч., заранее, заблаговременно; \~ ko'rmoq предвидеть.

oldi-sotdi
   куплс-продажа.

olibsotar
   перекупс‰ик, спекулснт.

olibsotarlik
   спекулсяис, барс‹шничество.

olijanob
   1. благороднс‹й; великодушнс‹й;
   2. перен. величественнс‹й, важнс‹й.

olijanoblik
   благородство; великодушие.

oliy
   вс‹сший, верховнс‹й; oliy majlis Олий Мажлис (Ларламент Узбекистана); \~ o'quv yurti вс‹сшее учебное
заведение; \~ jazo вс‹сшас мера наказанис.

olim
   учёнс‹й.

olimlik
   учёность.

olinmoq
   братьсс; покупатьсс; сниматьсс; yuqori hosil olindi собран вс‹сокий урожай.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 08:08:59
olis
   дальний, далёкий; // далеко; \~ joy далёкое место; \~da вдалеке, вдали; \~dan издалека, издали.

olislik
   дальность, удалённость.

olifta
   с‰еголь, стилсга; // с‰еголеватс‹й, нарсднс‹й; // с‰еголевато; нарсдно.

oliftalik
   с‰егольство, франтовство; \~ qilmoq с‰еголсть; модничать.

olinish
   i. схватка; борьба; драка, схватитьсс, боротьсс, дратьсс; // спорить; тсгатьсс.

olishmoq
   1. обмениватьсс;
   2. боротьсс, дратьсс;
   3. тсгатьсс; мерстьсс силами; спорить.

olihimmat
   великодушнс‹й, благороднс‹й.

olihimmatlik
   великодушие, благородство.

olkishlamoq
   натравливать, науськивать.

olma
   1. сблоко; // сблочнс‹й;
   2. сблонс; // сблоневс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 08:40:42
olmazor
   сблоневс‹й сад.

olmaxon
   белка; // беличий.

olmos
   алмаз; // алмазнс‹й.

olmosh
   грам. местоимение; o'zlik \~i возвратноµ местоимение; kishilik \~lari личнс‹е местоимении.

olmoq
   1. брать, получать, взсть; принимать; покупать; televizor oldim с купил телевизор;
   2. снимать; отделсть; удалсть; sutning qaymog'ini oldim с снсл с молока сливки (пенку); soqolimni oldim с побрилсс; qo'ylarning junini oldi он стриг овея;
   3. отнимать, занимать; bu ish ko'p vaqtimni oldi ста работа отнсла у менс много времени;
   4. с сус‰еств. деепричастием на a (-y) и на b (-ib) образует сложнс‹е глаголс‹; yod oling заучивайте наизусть sotib oldim с купил

olov
   1. огонь, // огненнс‹й, \~ yoqmoq, разнести огонь;
   2. пс‹лкий, горсчий; \~ yigit горсчий парень.

olovlanmoq
   разгоратьсс; вспс‹хивать.

olovli
   огненнс‹й, огневой.

olomon
   толпа; \~ poyga массовс‹е скачки; \~ qilmoq устраивать самосуд.

olti
   шесть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 08:49:06
oltin
   золото; // золотой; \~ yulduz золотас звезда \~ o'tda, odam mehnatda bilinadi погов. золото узнаетсс в огне, а человек в труде.

oltingugurt
   сера, // сернс‹й.

oltinchi
   шестой.

oltmish
   шестьдесст.

oltmishinchi
   шестидесстс‹й.

olxo'ri
   слива // сливовс‹й.

olcha
   вишнс // вишневс‹й; \~murabbosi вишнёвое варенье, tog' \~ алс‹ча.

olchazor
   вишнёвс‹й сад; заросли алс‹чи.

olqishlamoq
   аплодировать, olqishlab qarshi olmoq встречать аплодисментами., приветливо встречать (кого-л.).

olqishlar
   аплодисментс‹; оваяис; gulduros \~ бурнс‹е аплодисментс‹.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 08:50:42
olg'a
   вперед.

omad
   удача, успех; \~i keldi ему повезло, \~im ketdi мне не повезли.

omadli
   везучий; счастливс‹й, удачливс‹й.

omadsiz
   невезучий; несчастливс‹й, неудачливс‹й; // неудачник.

ombor
   амбар, склад; // амбарнс‹й, складной, yaroq-aslaha \~i оружейнс‹й склад; suv \~ i водохранилис‰е.

omborchi
   кладовс‰ик.

ombur
   с‰ипяс‹, клес‰и.

omil
   фактор; inson \~i человеческий фактор.

omma
   масса (людей); mehnatkashlar \~si трудсс‰иесс массс‹.

ommabop
   массовс‹й, обс‰едоступнс‹й; популсрнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 08:53:06
ommaviy
   массовс‹й; \~ tadbirlar массовс‹е меропристис; \~ tus olmoq принимать массовс‹й характер.

ommaviylik
   массовость.

ommalashmoq
   становитьсс массовс‹м, популсрнс‹м.

ommalashtirmoq
   делать массовс‹м; популсризировать.

omon
   i пос‰ада; спасение; dushmanga \~ bermaslik не давать пос‰адс‹ врагу.
   ii здоровс‹й, невредимс‹й; сохраннс‹й; // благополучно; \~misiz? как поживаете? \~ bo'lmoq здравствовать; \~ bo'l! будь здоров!

omonat
   1. вес‰ь, имус‰ество или деньги, сданнс‹е на хранение;
   2. временнс‹й, непостосннс‹й;
   3. шаткий, ветхий, неустойчивс‹й; \~ qurilish ветхое строение.

omonatchi
   вкладчик.

omonimik
   лингв, омонимический.

omonlik
   здоровье; благополучие.

omonsiz
   беспос‰аднс‹й; // беспос‰адно; неумолимо.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 09:35:13
on
   миг, момент; мгновение; bir \~da в один миг, мгновенно; \~da-sonda 1) иногда, времс от времени, по временам, изредка; 2)там и ссм.

ona
   мать; // материнский; qahramon \~ мать-героинс; \~ mehri материнскас любовь; \~ tili родной сзс‹к.

onalik
   материнство; // материнский.

ong
   1. сознание; sinfiy \~ классовое сознание:2 ум; разум.

ongli
   сознательнс‹й; разумнс‹й; сообразительнс‹й; // сознательно.

ongsiz
   несознательнс‹й; неразумнс‹й; несообразительнс‹й; непонстливс‹й; бестолковс‹й; // несознательно.

ont
   клства; приссга; \~ichmoq давать клству, приссгать.

opa
   старшас сестра; \~ singil сестрс‹.

operativ
   оперативнс‹й; // оперативно; \~ ma'lumot оперативнас сводка.

oppozitsiyachi
   оппозияионер; // оппозияионнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 09:36:18
opportunistik
   оппортунистический; оппортунистский.

opportunistlik
   оппортунизм.

oppoq
   совершенно белс‹й; белс‹й-пребелс‹й; // белс‹м-бело; \~ qiz милас девушка; oppog'im мой миленький, мос
миленькас.

optik
   оптический.

optimal
   оптимальнс‹й.

optimistik
   оптимистический.

optimistlik
   оптимист.

or
   стс‹д; совесть; достоинство; \~ qilmoq стс‹дитьсс, совеститьсс; \~ bilmoq считать постс‹днс‹м, недостойнс‹м.

ora
   1. промежуток; расстосние; интервал; shahar bilan qishloq \~si yigirma besh kilometr расстосние между городом и кишлаком двадяать псть километров;2 промежуток (времени): kun\~ через день; tez \~da вскоре, \~dan ikki yil o'tdi с тех пор прошло два года;
   3. отношенис; взаимоотношенис; \~lari yaxshi bo'lib qoldi их взаимоотношенис улучшились; \~ni mustahkamlamoq упрочить взаимоотношенис;
   4. в роли служебного имени; \~siga в (во), внутрь; среди, между; kitoblar \~siga yashirmoq прстать среди книг; \~sida в (во), внутри; среди, между; o'quvchilar \~sida a'lochilar ko'p среди учас‰ихсс много отличников; \~sidan из; сквозь, через; xalq \~sidan chiqqan qahramon герой, вс‹шедший из народа; barmoq \~sidan qaramoq смотреть сквозь пальяс‹; \~ga kirmoq (tushmoq) посредничать; \~ni buzuvchi склочник; \~laridan qil o'tmaydi их водой не разольешь.

oraliq
   расстосние; промежуток; // промежуточнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 09:40:30
organik
   органический; \~ kimyo органическас химис.

ordenli
   орденоносея; // орденоноснс‹й.

orzu
   мечта; желание; часние; \~m aqshda o'qish мос мечта или моё желание учитьсс в США; \~ havaslar мечтс‹ и часнис; \~lari ro'yobga chiqdi осус‰ествились его мечтс‹; \~ qilmoq, мечтать, желать.

oriyat
   стс‹д; совесть; честь; достоинство; \~ qilmoq стс‹дитьсс, считать длс себс постс‹днс‹м.

oriyatli
   стс‹дливс‹й; совестливс‹й; дорожас‰ий своей честью; своим достоинством.

oriyatsiz
   см. orsiz.

oriq
   худой; тос‰ий.

oriqlamoq
   худеть; становитьсс худс‹м; тос‰им.

oriqlik
   худоба; истос‰ённость.

orol
   остров.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 09:41:48
orom
   покой; отдс‹х; \~ olmoq успокаиватьсс, обретать покой, отдс‹хать

orombaxsh
   успокаиваюс‰ий; доставлсюс‰ий покой.

orsiz
   бесстс‹днс‹й; не имеюс‰ий чувства собственного достоинства; наглс‹й; беззастенчивс‹й.

orsizlik
   бесчестье; бесстс‹дство; наглость.

ort
   1. заднсс сторона; зад;
   2. в роли служебного имени: \~iga за, на ту (противоположную) сторону; назад; \~ ida за, по другую сторону, позади; \~ idan из-за, вслед за.

ortilmoq
   грузитьсс; бс‹ть нагружаемс‹м.

ortiq
   1. лишний; излишний; лишне, больше, свс‹ше, men ikki kun \~ ishladim с проработал лишних два днс; taxtalarning ortig'i bu yerda qolsin пусть лишние доски останутсс здесь;
   2. дольше; впредь; дальше;
   3. предпочтительнее; \~ ko'rmoq предпочитать; u seni jondan \~ ko'radi тс‹ длс него дороже жизни, он любит тебс больше жизни.

ortiqlik
   преимус‰ество; превосходство.

ortiqcha
   1. лишний, излишний; // излишне; больше; \~ pul лишние деньги;
   2. добавочнс‹й; // добавочно; \~ harajat qilmoq перерасходовать.

ortmoq
   i 1. увеличиватьсс; прибавлстьсс; tashvish yana ortdi забот (хлопот) ес‰ё прибавилось;
   2. превс‹шать; бс‹ть в излишке.
   ii грузить; нагружать; погружать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 09:42:55
orttirma
   : \~ daraja грам. превосходнас степень; fe'llarning \~ nisbati грам. понудительнс‹й залог глагола.

orttirmoq
   i 1 увеличивать; прибавлсть;
   2. перен. наживать; накапливать; tajriba \~ накапливать опс‹т; dushman orttirma не наживай себе врагов.
   ii позволсть или заставлсть грузить.

ortgi
   задний; находсс‰ийсс сзади; позади (чего-л.).

orfografik
   орфографический; \~ xato орфографическас ошибка.

orfoepik
   орфоспический.

orqa
   1. зад; заднсс часть; оборотнас сторона; // задний binoning \~si 1) заднсс сторона зданис 2) место о позади зданис; \~ oldini o'ylamoq всесторонне обдумать, \~ oldini o'ylamasdan необдуманно;
   2. спина; // спинной; \~siga qoqib qo'ymoq похлопать по спине \~sini o'girmoq повернутьсс спиной, \~miya спиной мозг;
   3. в роли служебного имени; \~ siga назад, за (кого-что-л); \~ga qaytmoq возврас‰атьсс назад; \~siga tashlamoq бросить назад, бросить за спину; \~sida 1) сзади, позади (кого-чего-л.). за (кем-чем-л.); devor \~sida за стеной; 2) благодарс (кому-чему-л.), вследствие (чего-л.); mening \~mdan) 1) сзади (позади) менс, за мной за моей спиной; 2) благодарс мне; \~sidan 1) сзади, за, следом, вслед за; \~sidan bormoq 1) идти сзади, идти за ним, идти следом, идти вслед за ним; 2) из-за; devor \~sidan tosh otmoq бросить камень из-за степс‹; tog' \~sidan oy ko'rindi из-за гор показалась луна; \~ qilmoq опиратьсс (на  чью-л. поддержку), рассчитс‹вать, полагатьсс, надестьсс (на кого-что-л.).

orqalamoq
   взваливать на спину; нести на спине.

orqali
   послелог через; посредством; при помос‰и; по; pochta \~ по почте; o'rtog'im через своего товарис‰а.

osilmoq
   1. вешатьсс; висеть; devorda chiroyli surat osilib turibdi красивас картина висит на стене;
   2. перен. приставать; привсзс‹ватьсс; qovog'i osilgan хмурс‹й, расстроеннс‹й

osiltirmoq
   свесить; повесить; понурить (голову); qovog'ini \~ хмуритьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:00:53
osig'liq
   виссс‰ий; виссчий eshikda katta qulf \~ на двери висит большой замок.

osma
   виссчий; подвесной; навесной; \~ ko'prik виссчий мост; \~ lampa подвеснас лампа; \~qulf виссчий замок, навесной замок.

osmon
   небо; небеснс‹й

osmoq
   вешать; повесить.

osoyish
   спокойствие; покой.

osoyishta
   спокойнс‹й; тихий; мирнс‹й; // спокойно; тихо; мирно, hamma yoq \~ везде спокойно, \~ hayot kechirmoq жить мирно.

osoyishtalik
   спокойствие; покой; успокоение.

oson
   лёгкий; нетруднс‹й; // легко; нетрудно \~ masala легкас задача.

osonlashmoq
   облегчатьсс; упрос‰атьсс.

osonlashtirmoq
   облегчать; упрос‰ать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:02:52
osonlik
   лёгкость; несложность.

osonlikcha
   нареч. легко; просто; bu ishni \~ qilib bo'lmaydi сто дело просто так не сделаешь; \~ qutulmoq легко (счастливо) отделатьсс.

ost
   1. низ; нижнсс часть; // нижний; samovarning \~i низ самовара; ustunning \~ qismi нижнсс часть столба; yer \~i suvlari подъёмнс‹е видс‹; suv \~i kemasi подводнас лодка;
   2. в роли служебного имени; \~iga под; вниз; yer \~iga tushmoq спуститьсс под землю; \~ida под внизу; karavot \~ida под кроватью; qo'l \~ida 1) под рукой; 2) под властью (в ведении); \~idan из-под, снизу; huddi yer \~ idan paydo bo'lgandek будто из-под земли посвилсс

ostki
   нижний; \~ jag' нижнсс челюсть

ostona
   1. порог;
   2. подворотнс;
   3. подступ; shahar \~larida на подступах к городу.

ot
   i лошадь; конь; // лошадинс‹й; конский; коннс‹й; salt \~ верховас лошадь; chopqir \~ беговас лошадь; \~ kuchi лошадинас сила; \~ga minmoq садитьсс верхом на лошадь.
   ii 1. имс; название; \~ingiz nima? как ваше имс? как вас зовут?; \~ qo'ymoq, (bermoq) назвать, дать имс;
   2. грам. имс сус‰ествительное.

ota
   отея.
   \~-ona родители, \~ bolalar предки.

otalik
   i 1. отяовство;
   2. отеческое отношение; \~ qilmoq относитьсс по-отечески, просвлсть отеческую заботу.
   ii шефство; \~ qilmoq шефствовать

otash
   огонь; пламс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:05:41
otashin
   пламеннс‹й; огненнс‹й; \~ vatanparvarlik пламеннс‹й патриотизм.

otashnurak
   совок (длс углей; мусора).

otboqar
   конюх.

otilmoq
   1. бс‹ть брошеннс‹м; кинутс‹м;
   2. броситьсс; кинутьсс; рванутьсс; ринутьсс;
   3. вс‹стрелить;
   4. бс‹ть вс‹стрелсннс‹м;
   5.бс‹ть застреленнс‹м; бс‹ть.

otish
   1. бросание; кидание; метание; метательнс‹й, disk \~ метание диска; \~ quroli метательное орудие;
   2. расстрел; стрельба.

otishma
   перестрелка.

otishmoq
   1. перестреливатьсс; duelda \~ стрелстьсс на дусли;
   2. бросать; кидать (что-л.) друг в друга;

otkritka
   открс‹тка.

otlanmoq
   собиратьсс; снарсжатьсс (в путь).

otmoq
   1. бросать; кидать; метать; швс‹рсть suvga tosh otma не бросай камень в воду; koptokni tomga otdim с кинул мсч на крс‹шу; so'z \~ задевать словом; quloch \~ раскинутьсс, размахнутьсс; tong otdi рассвело;
   2. стрелсть; вс‹стрелить; kimdir miltiq otdi кто-то стрелсл из ружьс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:06:13
otpuska
   отпуск; // отпускной; \~ olmoq получать отпуск; \~ga chiqmoq пойти в отпуск.

otsiz
   i не имеюс‰ий лошади; безлошаднс‹й.
   ii 1 не имеюс‰ий имени; безс‹мсннс‹й;
   2. мат. отвлечённс‹й; \~son отвлечённое число.

otuvchi
   стрелок;
   2. метатель

otquloq
   с‰авель.

ofarin
   1. хвала; похвала;
   2. браво! молодея! хорошо! прекрасно!

ofat
   напасть; бедствие; беда; несчастье.

ofatli
   бедственнс‹й.

oftob
   солняе; // солнечнс‹й.

oxir
   конея; окончание; предел; yo'lning \~i конея дороги; kitobning \~i окончание книги.

oxirgi
   последний; конечнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:06:50
och
   i голоднс‹й; qornim \~ с голоден; \~ qo'ymoq оставить голоднс‹м; \~ yalang'och голоднс‹й и раздетс‹й.
   ii светлс‹й; сркий; ko'k светло-синий; \~ yashil светло-зеленс‹й; \~ pushti светло-розовс‹й.

ocharchilik
   голод; голодное времс; недород.

ochilmoq
   1. открс‹ватьсс; вскрс‹ватьсс; отворстьсс; отпиратьсс; откупориватьсс;
   2. раскрс‹ватьсс; разоблачатьсс;
   3. заяветать; распускатьсс;

ochirmoq
   вс‹водить; разводить; давать открс‹ватьсс (раскрс‹ватьсс); jo'ja \~ вс‹водить яс‹плст (сажать наседку на сйяа); shamol ko'z ochirmaydi ветер не даёт раскрс‹ть глаза.

ochiq
   1. открс‹тс‹й; раскрс‹тс‹й; // открс‹то; \~ eshik открс‹тас дверь, \~ eshiklar kuni день открс‹тс‹х дверей;
   2. сснс‹й (о погоде); ссно;
   3. откровеннс‹й; прсмой; откровенно; прсмо; qo'li \~ с‰едрс‹й; ora \~ в расчёте, квитс‹.

ochiqdan-ochiq
   совершенно ссно; совершенно открс‹то; не скрс‹вас.

ochiqchasiga
   открс‹то; откровенно; по душам.

ochko'z
   жаднс‹й; алчнс‹й; ненасс‹тнс‹й.

ochko'zlik
   жадность; алчность; ненасс‹тность; \~ qilmoq жадничать.

ochlik
   i голод; голодовка.
   ii светлс‹й оттенок (какого-л. явета).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:07:36
ochmoq
   1. открс‹вать; отворсть; раскрс‹вать;
   2. вскрс‹вать; разоблачать; разглашать sirini ochmang не разглашайте его тайну; ko'ngil ochdik мс‹ веселились, радовались.

ochofat
   презр. ненасс‹тнс‹й; жаднс‹й на еду.

ochtirmoq
   заставить открс‹ть.

ochqich
   ключ; отмс‹чка.

osh
   1. пис‰а; кушанье;
   2. плов; \~ qilmoq 1) готовить пис‰у (вообс‰е); 2) готовить плов.

oshamoq
   кушать; есть рукой (плов и др.).

oshirilmoq
   1. повс‹шатьсс; увеличиватьсс; бс‹ть повс‹шаемс‹м; увеличиваемс‹м;
   2. переваливатьсс; перебрасс‹ватьсс; перекидс‹ватьсс (через что-л.);
   3. передаватьсс; переправлстьсс; сбс‹ватьсс;

oshirmoq
   1. увеличивать; превс‹шать; повс‹шать; поднимать; приумножать; ish haqini oshiramiz повс‹сим зарплату; rejani oshirib bajardik мс‹ перевс‹полнили план;
   2. переваливать; перебрасс‹вать; перекидс‹вать (через что-л.);
   3. передавать; переправлсть; сбс‹вать; amalga \~ осус‰ествлстьсс, бс‹ть осус‰ествлсемс‹м, проводитьсс в жизнь; amalga oshirdik мс‹ осус‰ествили, претворили в жизнь.

oshiq
   i лишний; излишний; больше; свс‹ше.
   ii влюблённс‹й; \~ bo'lmoq влюблстьсс

oshiqmoq
   спешить; торопитьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:08:17
oshiqtirmoq
   торопить; заставлсть спешить.

oshiqcha
   лишний; излишний; // излишне.

oshkora
   свнс‹й; открс‹тс‹й; публичнс‹й; гласнс‹й: // свно; открс‹то; публично; гласно.

oshkoralik
   гласность.

oshlamoq
   дубить (кожу; шкуру); usta terini yaxshi oshlaydi мастер хорошо дубит кожу.

oshmoq
   1. возрастать; повс‹шатьсс; увеличиватьсс; превс‹шать;
   2. переваливать (через горс‹) перелезать; переваливатьсс; переваливатьсс (через край);
   3. перегонсть; превосходить;
   4. подойти; поднстьсс ( о тесте); amalga oshdi претворилсс с жизнь.

oshna
   1. друг; пристель; знакомс‹й; \~-og'ayni пристели; \~-og'aynigarchilik пристельские отношенис;
   2. знаюс‰ий; сведус‰ий.

oshpaz
   повар; кулинар.

oshxona
   1. столовас;
   2. кухнс.

oshxo'r
   любитель плова; любитель кушать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:09:07
oshqovoq
   тс‹ква мускатнас.

oshqozon
   желудок; желудочнс‹й.

oq
   1. белс‹й; \~ qog'oz белас бумага;
   2. седой; // седина, sochning \~i;
   3. перен. невиновнс‹й;
   4. бельмо; ko'zida \~i bor у него на глазу есть бельмо;
   5. белок; tuxumning \~i белок сйяа, \~ yo'l счастливого (доброго) пути; tishning \~ini ko'rsatmoq скалить зубс‹ \~ sut bergan ona роднас мать, oq-qorani ajratmoq разбиратьсс (в чём-л.), отличать хорошее от плохого; ko'ngli \~ (odam) простодушнс‹й, бесхитростнс‹й, добрс‹й человек.

oqar
   проточнс‹й; текучий; \~ suv проточнас вода.

oqarmoq
   1. белеть; становитьсс белс‹м;
   2. седеть; становитьсс седс‹м;
   3. бледнеть; становитьсс бледнс‹м.

oqartirmoq
   белить; побелить; производить побелку.

oqartmoq
   см. oqartirmoq.

oqartuv
   просвес‰ение; // просветительнс‹й madaniy \~ muassasalari культурно-просветительнс‹е учрежденис.

oqibat
   последствие; результат; конея; исход; развсзка

oqibatli
   1. результативнс‹й; имеюс‰ий результат; // результативно;
   2. благодарнс‹й; любезнс‹й.

oqibatsiz
   1. не имеюс‰ий последствий; безрезультатнс‹й; // безрезультатно;
   2. неблагодарнс‹й; нелюбезнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:12:44
oqizmoq
   1. лить; проливать; сливать (жидкость);
   2. сплавлсть (по воде).

oqilona
   умнс‹й; разумнс‹й; мудрс‹й; умно; разумно; мудро; haraqat разумнс‹й поступок; \~ ish qilmoq разумно поступать.

oqim
   течение; поток.

oqimtir
   беловатс‹й; белесоватс‹й.

oqlamoq
   1. белить; производить побелку;
   2. очис‰ать; обдирать; лус‰ить; sholini oqladik мс‹ очис‰али шалу;
   3. обелсть; зас‰ис‰ать; реабилитировать; оправдс‹вать, ishonchini oqlaymiz оправдаем доверие

oqlanmoq
   1. белитьсс; бс‹ть побелённс‹м;
   2. очис‰атьсс; обдиратьсс; лус‰итьсс; бс‹ть очис‰аемс‹м; обдираемс‹м; бс‹ть лус‰ёнс‹м;
   3. обелстьсс; за с‰ипатьсс; реабилитироватьсс; оправдс‹ватьсс; бс‹ть реабилитированнс‹м; бс‹ть оправданнс‹м.

oqliq
   белизна.

oqlovchi
   1. белильс‰ик;
   2. зас‰итник; адвокат.

oqmoq
   течь; протекать oqib chiqmoq вс‹текать; oqib kelmoq притекать; приплс‹вать; oqib ketadi утечёт,
уплс‹вёт.

oqsamoq
   хромать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:13:32
oqsil
   белок; // белковс‹й; \~ moddalar белковс‹е вес‰ества

oqsoq
   хромой.

oqsoqlanmoq
   хромать; прихрамс‹вать.

oqsoqlik
   хромота.

oqsoqol
   1. старик (белобородс‹й);
   2. аксакал; староста; старейшина.

oqsuyak
   аристократ (букв; белас кость).

oqshom
   сумерки; вечер; // вечерний.

oqshomgi
   сумеречнс‹й; вечерний.

oqquyruq
   сайга; сайгак.

oqqush
   лебедь; // лебединс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:14:10
og'a
   старший брат \~ini братьс,

og'ayni
   друг; пристель.

og'aynigarchilik
   1. дружба; дружеские; пристельские отношенис; товарис‰ескас помос‰ь;
   2. кумовство.

og'dirmoq
   1. наклонсть;
   2. склонсть; уговаривать (кого-л. к чему-л.).

og'zaki
   устнс‹й; словеснс‹й; // устно; словесно; \~ nutq устнас речь.

og'iz
   1. рот; уста; зев; пасть; \~ ochilmoq i) открс‹вать рот; 2) говорить, заговорить;
   2. дуло; жерло ( огнестрельного оружис); горлс‹шко (бутс‹лки и т. п.); bir \~dan единогласно; og'zi bilan ish qiladigan odam болтун; og'zi bilan yuradigan odam сплетник; og'zi bo'sh odam болтливс‹й; og'zi buzuq (yomon) odam сквернослов; og'zi qulog'iga yetdi (он) очень обрадовалсс; og'ziga qaratmoq заставить всех слушать; bir \~ so'z несколько слов; bir \~ ovqat немного едс‹.

og'il(xona)
   хлев, коровник.

og'ir
   1. тсжёлс‹й; увесистс‹й; тсжело; \~ tosh тсжёлс‹й камень;
   2. тсжёлс‹й; труднс‹й; // тсжело; трудно; \~ botmoq, \~tegmoq бс‹ть обиднс‹м; \~tushmoq, \~
kelmoq
бс‹ть обременительнс‹м;
   3. спокойнс‹й; уравновешеннс‹й;
   4. серьёзнс‹й (о болезни); uning kasali \~ он серьёзно заболел (у него серьёзнас болезнь); \~ karvon медлительнс‹й, неторопливс‹й (человек), тсжёлс‹й на подъём; \~ oyoq беременнас; qulog'i \~ тугой на ухо.

og'irlashmoq
   1. отсжелеть;
   2. затруднстьсс; становитьсс труднс‹м;
   3. ухудшатьсс (о болезни).

og'irlashtirmoq
   1. делать более тсжёлс‹м;
   2. затруднсть; осложнсть;
   3. ухудшать ( состосние здоровьс)
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:15:31
og'irlik
   1. тсжесть; вес;
   2. затруднение; трудность;
   3. степенность; уравновешенность; вс‹держанность; \~ qilmoq 1) бс‹ть тсжелс‹м; 2) сдерживать себс, брать себс в руки.

og'irchilik
   трудности; затрудненис; невзгодс‹.

og'ish
   отклонение; склонение; уклон; kompas mili chetga \~i mumkin стрелка компаса может отклонитьсс в сторону.

og'ma
   непостосннс‹й; колеблюс‰ийсс \~ prizma мат. наклоннас призма.

og'moq
   1. наклонитьсс; становитьсс наклоннс‹м;
   2. съезжать па одну сторону;
   3. склонстьсс; брать чью-либо сторону; kun yarmidan og'di перевалило за полдень, uning es-hushi og'di он разинул рот; растерслсс, опешил.

og'rimoq
   болеть; tishim og'riyapti у менс болит зуб; o'rtog'im to'satdan og'rib qoldi мой товарис‰ внезапно заболел.

og'ritmoq
   причинсть боль; делать больно ko'ngilni og'ritma не огорчай, не обожай; boshni og'ritasan морочишь голову

og'riq
   боль; болезнь; // больной; tish og'rig'i зубнас боль.

og'riqsiz
   безболезненнс‹й; // безболезненно.

og'riqsizlantirmoq
   обезболивать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:16:23
og'riqsizlantiruvchi
   обезболиваюс‰ий

oh
   межд. ой; ай; ах; сх; о (вс‹ражает восхис‰ение; удовольствии а др.);
   2. охи; вздохи; стенанис; \~-voh охи да вздохи.

oh-voh \~ qilmoq
   стонать; охать; горевать.

ohak
   известь; извёстка; // известковс‹й.

ohang
   гармонис; созвучие;
   2. мелодис; мотив ; напев.

ohangdor
   нелогичнс‹й; гармоничнс‹й

ohangdosh
   созвучнс‹й; гармонируюс‰ий

ohangdorlik
   созвучность; гармоничное

ohangli
   см. ohangdor.

ohista
   тихий; неторопливс‹й; медленнс‹й;

ohistalik
   медленность, медленность, неторопливость \~ bilan спокойно, не торопссь, с осторожностью.

oho
   межд. ого

ohu
   антилопа; газель, серна \~ ko'z красивс‹е, как у газели глаза.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:17:43
P harfi

pazanda
   кулинар, искуснс‹й повар.

pay
   свсзка, сухожилие; жила; \~ini qirqmoq мешать ставить палки в колёса, наносить вред; \~iga tushmoq намечать себе (что-л.): проследовать (какую-л. яель или кого-л.) стремитьсс (к чему-л.); добиватьсс (чего-л.).

payvand
   прививка;
   2. сварка; \~ qilmoq 1) прививать, 2) сваривать.

payvandi
   привитой, привитс‹й \~ olma привитас сблонс.

payvandlamoq
   1. прививать, привить;
   2. сваривать, спаивать.

payvandlash
   1. прививка; // прививочнс‹й;
   2. сварка; // сварочнс‹й.

payvandchi
   сварс‰ик.

payvasta
   сросшийсс; соединённс‹й, сплошной; \~ qosh сросшиесс брови

paydo
   : \~ bo'lmoq посвлстьсс, возникать.

paypaslamoq
   1. с‰упать, ос‰упс‹вать;
   2. заглаживать, сглаживать, замазс‹вать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:18:16
paysal
   : \~ga solmoq откладс‹вать о долгий сс‰ик, отодвигать на задний план, затсгивать.

payt
   момент, времс, пора , qulay \~ удобнс‹й момент; kechki \~ вечернее времс; qish \~i зимнсс пора; \~ holi грам. обстостельство времени.

paycha
   анат. свсзка; tovush \~lari голосовс‹е свсзки.

paychi
   пайс‰ик.

payshanba
   четверг.

payqamoq
   1. замечать, примечать; buni darrov payqadim с сто тотчас же заметил;
   2. понимать; улавливать (смс‹сл); nima deganini payqamadim с не понсл, что он говорил.

payhon
   потрава (посевов) \~ qilmoq травить; ekinlarni \~ qilmoq потравить посевс‹.

pakana
   1. малорослс‹й, низкорослс‹й, низкий;
   2. \~ yigit низкорослс‹й парень;
   3. карлик, карликовс‹й.

palak
   i полск (род гобелена).
   ii плеть (дс‹ни, арбуза и т. п.).

pala-partish
   кое-как, как попало, небрежно, как придётсс; // небрежнс‹й, безалабернс‹й; \~ ishlamoq работать небрежно, спустс рукава.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:18:53
pala-partishlik
   небрежность, безалаберность; \~ bilan небрежно, как попало.

palag'da
   1. тухлс‹й ( о сйяе);
   2. испорченнс‹й; \~ bo'lmoq протухнуть, испортитьсс.

palla
   i период времени; времс; момент yoz \~si летний период.
   ii половинка (арбуза, ореха и т. п.).
   iii чашка (весов); tarozi \~si чашка весов.

palos
   палас (ковер без ворса).

pana
   прикрс‹тие; укрс‹тие; убежис‰е; // прикрс‹тс‹й, укрс‹тс‹й; \~ga yashirinmoq, o'zini \~ ga olmoq прстатьсс за укрс‹тие; \~ joy укрс‹тое место (укромное место).

pand
   i наставление, нравоучение; совет.
   ii \~ bermoq обмануть, провести \~ yemoq бс‹ть обманутс‹м, поплатитьсс (за что-л.).

pand-nasihat
   наставление, нравоучение; совет.

panja
   кисть руки; пстернс;
   2. пальяс‹; besh \~ псть пальяев;
   3. лапа; когти.

panjara
   ограда, решетка; temir \~ железнас решетка.

panoh
   1. убежис‰е, прибежис‰е; пристанис‰е; \~ bermoq дать приют;
   2. зас‰ита, покровительство; \~ izlamoq 1) искать убежис‰а; 2) искать зас‰итс‹, покровительства.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:19:24
par
   пух; перо; // пуховой; \~ yostiq пуховас подушка; \~ to'shak перина

parazitlik
   паразитизм; // паразитический.

parallel
   параллельнс‹й.

parashyutchi
   парашютист.

parvarish
   уход; воспитание; вс‹рас‰ивание; \~ qilmoq ухаживать, воспитс‹вать, вс‹равнивать.

parvarishlamoq
   ухаживать; воспитс‹вать; вс‹рас‰ивать.

parvoz
   взлёт, полет; burgut \~i полет орла: baland\~ gaplar вс‹сокопарнс‹е слома.

parvona
   мотс‹лёк, ночнас бабочка \~ bo'lmoq чрезмерно заботитьсс (о ком-л.)

parvosiz
   см. beparvo.

parda
   1. занавес(ка); покрс‹вало; deraza \~si окопнас занавеска;
   2. акт, действие (о пьесе); часть (фильма);
   3. топ; лад (а музс‹ке);
   4. анат. плёнка, плева; плевра; перепонка., оболочка quloq \~si барабаннас перепонка; o'pka \~si легочнас плева.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:21:21
pardoz
   1. отделка, полировка; шлифовка;
   2. косметика, туалет; // косметический, туалетнс‹й; \~ bermoq отделс‹вать, полировать; наводить красоту; \~ qilmoq 1) отделс‹вать; полировать, шлифовать; 2) прихорашиватьсс с помос‰ью косметических средств.

pardozlamoq
   1. отделс‹вать, полировать; шлифовать;
   2. прихорашивать, наводить красоту с помос‰ью косметических средств.

pari
   пери, фес.

parizod
   красавияа.

parishon
   растерсннс‹й; расстроеннс‹й, обеспокоеннс‹й.

parlamentar
   парламентарнс‹й; \~ tuzum парламентарнс‹й строй.

parma
   бурав, коловорот, сверло.

parmalamoq
   буравить, сверлить, бурить.

parmalash
   бурение; сверление; сверлильнс‹й.

parmalovchi
   бурильс‰ик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:21:48
parovozlik
   паровозостроение; // паровозостроительнс‹й,

paromchi
   паромс‰ик.

paroxodchilik
   пароходство.

parrak
   1. лопасть мельничного колеса;
   2. пропеллер.

parranda
   птияа; // птичий uy \~lari домашние птияс‹.

parrandachilik
   птияеводство; // птияеводческий,

partizanlik
   партизанство; // партизанский, \~ harakati партизанское движение.

partiyyviylik
   партийность.

partiyali
   партийнс‹й, партиея.

partiyasiz
   беспартийнс‹й, непартийнс‹й, без партии.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:22:39
parxish
   отводок; tokni \~ qilmoq размножать виноград путём зарс‹вании лозс‹ в почву,

parcha
   1. кусок, кусочек; bir \~ non кусок хлеба;
   2. клочок, лоскуток; bir \~ qog'oz клочок бумаги;
   3. отрс‹вок; romandan \~ отрс‹вок из романа;
   4. обрс‹вок (чего-л.)
   5.осколок; обломок: granata \~si граната

parchalamoq
   разбивать вдребезги; делить па куски; расс‰еплсть; расчленсть

parchalanuvchi
   расс‰еплсюс‰ийсс; \~ material расс‰еплсюс‰ийсс материал.

parhez
   диета, воздержание от едс‹; \~ qilmoq соблюдать диету, \~da tutmoq сажать на диету ( кого-л), \~ni buzmoq нарушать диету.

pasayish
   понижение, снижение.

pasaymoq
   снижатьсс, понижатьсс, утихать, стихать.

pasaytirilmoq
   понижать с, снижатьсс, бс‹ть пониженнс‹м, снижаемс‹м; mollarning narx-navosi pasaytirildi сниженс‹ яенс‹ на товарс‹.

pasaytirmoq
   понижать, снижать.

passiv
   пассивнс‹й; // пассивно.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:23:27
passivlik
   пассивность; \~ bilan пассивно.

past
   1. низ; // низкий; // низко; narxi \~ низкас стоимость; \~ bosim низкое давление; \~ uchmoq низко летать; \~ bo'yli низкорослс‹й, низкого роста;
   2. тихий, тихо, \~ ovoz тихий голос;
   3. перен. подлс‹й, неблагороднс‹й; \~odam подлс‹й (низкий) человек; \~-balandini bilmoq знать ходс‹ и вс‹ходс‹; esi \~ полоумнс‹й, сумасброднс‹й; tuzi \~ малосольнс‹й.

pastga
   парен, вниз.

pastda
   нареч. внизу.

pastdagi
   нижний, находсс‰ийсс внизу; нижеследуюс‰ий.

pastdan
   нареч. снизу,

pastkash
   низкий, подлс‹й; мелочнс‹й; // подлея.

pastkashlik
   подлость; низость; мелочность.

pastki
   нижний.

pastlamoq
   снижатьсс, понижатьсс
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:24:04
pastlatmoq
   снижать, понижать.

pastlashmoq
   см. pastlamoq

pastlik
   1. низина, низменность, ложбина;
   2. низкий, малас вс‹сота;
   3. перен. низость, подлость.

pastqam
   уединённс‹й, скрс‹тс‹й; укромнс‹й; \~ joy уединенное место.

pat
   1. пух, перо (птичье); tovuq \~i куриное перо;
   2. ворс; // ворссной, ворсистс‹й.

patli
   1. имеюс‰ий перьс, пернатс‹й;
   2. ворсистс‹й.

patnis
   поднос.

patriarxal
   патриархальнс‹й.

paxmaymoq
   разлохматитьсс, стать всклокоченнс‹м.

paxmoq
   1. лохматс‹й; мохнатс‹й; \~ sochiq мохнатое полотеняе; \~ soch растрёпаннс‹е волосс‹;
   2. бумазес, фланель, байка.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:24:34
paxsa
   глинобитнс‹й \~ devor глинобитнас степа; \~ qo'ymoq возводить глинобитную стену.

paxta
   хлопок; вита; хлопчатник; // хлопковс‹й.

paxtazor
   хлопковое поле (плантаяис).

paxtakor
   хлопкороб; // хлопковс‹й; хлопкосеюс‰ий; хлопководческий.

paxtali
   ватнс‹й; \~ chopon ватнс‹й халат, халат на вате.

paxtachilik
   хлопководство; // хлопководческий; \~ ilmiy-tekshirish instntuti научно-исследовательский институт хлопководства; \~ kolxozlari хлопководческие колхозс‹.

pachava
   \~ ish дело плохо, дело дрснь; ishning \~si chiqdi дело расстроилось

pachakilashmoq
   попусту препиратьсс, пререкатьсс, спорить.

pachaq
   побитс‹й, измстс‹й; сплюс‰еннс‹й; \~ tuxum битое сйяо; \~ bo'lmoq мстьсс, раздавливатьсс, сплюс‰иватьсс; \~ qilmoq мсть, сплюс‰ивать; разбивать вдребезги.

pachaqlamoq
   измсть, помсть, раздавить, сплюс‰ить.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:25:01
pashsha
   муха; \~dan fil yasamoq из мухи делать слона.

pashshaxona
   полог длс зас‰итс‹ от комаров и мух.

paqir
   ведро; // ведёрнс‹й.

pahlavon
   богатс‹рь, силач: \~ yigit здоровск.

pahlavonlik
   геройство; // геройский, богатс‹рский.

pedagogik
   педагогический; \~maslahatlar педагогические советс‹

perpendikulyarlik
   перпендикулсрность.

perspektiv
   перспективнс‹й.

pes
   1. проказа (ложнас);
   2. отвратительнс‹й, мерзкий ( о человеке).

pessimistik
   пессимистический, пессимистичнс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:25:37
pessimistlik
   пессимизм; пессимистичность.

pechak
   бот. вьюн; \~o't вьюнок.

pechakgul
   бот. Вьюнок садовс‹й.

pechatlamoq
   опечатс‹вать, запечатс‹вать; скреплсть печатью.

pechatlanmoq
   опечатс‹ватьсс, бс‹ть запечатаннс‹м; бс‹ть скреплённс‹м печатью.

pechkachi
   печник.

pesh
   переднсс часть; \~ qilmoq вс‹двигать, вс‹ставлсть напоказ; козс‹рсть.

peshana
   1. лоб; // лобнс‹й; keng \~ широкий лоб;
   2. судьба; предопределение; \~si shu ekan у него такас судьба; \~si yorug' у него счастливас судьба; \~sida bittagina o'g'li bor у него есть только один единственнс‹й сс‹н; \~ terini to'kib ishladi он трудилсс в поте лияа; \~ni bog'lab ishlamoq усердно работать; \~sini silamoq приласкать, просвить заботу.

peshin
   полдень; \~ vaqti bo'ldi наступил полдень

peshqadam
   1. передовой; виднс‹й; \~ olim передовой учёнс‹й;
   2. успеваюс‰ий, лучший; успеваюс‰ий ученик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:25:59
piyoda
   пеший; // пешком; \~askar пехотинея, \~ askarlar пехота, \~yurmoq идти, ходить пешком.

piyodalab
   перен. пешком; \~ qishloqni aylanib chiqdik обошли кишлак пешком.

piyoz
   лук; луковияа; // луковс‹й; ko'k \~ зелёнс‹й лук; no'sh \~ репчатс‹й лук; bir bosh \~ головка лука; barra \~ молодой зелёнс‹й лук,

piyola
   пиала.

piypaslamoq
   1. искать ос‰упью, шарить, cho'ntaklarini \~ ос‰упс‹вать карманс‹;
   2. ос‰упс‹вать нас‰упс‹вать piypaslab bormoq идти на ос‰упь

pilik
   фитиль, фитилёк.

pilla
   кокон, коконс‹; \~ tayyorlash заготовка коконов; \~ tortmoq разматс‹вать коконс‹.

pillakash
   кокономотальс‰ик; шелкомотальс‰ик.

pillachi
   шелковод.

pillachilik
   шелководство; // шелководческий.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:26:48
pima
   пимс‹, валенки.

ping'illamoq
   1. гнусавить, ping'illab gapirmoq говорить гнусаво;
   2. бурчать; ворчать, бормотать; ko'p ping'illama! перестань бурчать!

pinhon
   скрс‹тс‹й, тайнс‹й, секретнс‹й; // скрс‹то, тайно, секретно; \~ tutmoq держать в секрете; \~ ishlamoq
работать (действовать) тайно.

pirillamoq
   порхать; дёргатьсс; мигать.

pirovard
   конея, исход; конечнс‹й \~ida в коняе, на исходе; ishning \~i конея работс‹.

pirpiramoq
   дрожать, трепетать; вертетьсс.

pisand
   : \~ emas ничего не стоит; ничего не составлсет; нипочём; unga pul \~ emas длс него деньги ничего не
составлсют; sen hech kimni \~ qilmaysan, yaxshi emas! тс‹ ни с кем не считаешьсс, нехорошо!

pisanda
   оговорка; условие; \~ qilmoq заранее ставить требование, оговорку, условие.

pismiq
   скрс‹тнс‹й человек, себе на уме.

pismiqlik
   скрс‹тность; \~ bilan исподтишка, скрс‹тно
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:27:14
pista
   фисташка;
   2. семена подсолнуха, семечки.

pistirma
   засада.

pistoki
   фисташковс‹й, светло-зелёнс‹й.

pitirlamoq
   трепетать, битьсс; суетитьсс; ёрзать.

pix
   шпора, шпорс‹ (на ногах птияс‹); перен. \~ini yorgan хитрс‹й, лукавс‹й, пройдоха.

pixillamoq
   пс‹хтеть, задс‹хатьсс.

pichan
   сено; // сенной.

pichanzor
   луг; сенокоснс‹е угодье.

piching
   колкость, сзвительное замечание; \~ otmoq, \~ qilmoq говорить колкости, сзвить.

pichirlamoq
   шептать, нашёптс‹вать, pichirlab gapirmoq говорить шёпотом.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:28:00
pichoq
   нож.

pichoqbozlik
   поножовс‰ина.

pichoqlamoq
   нанести ножевую рану, ранить ножом.

pishillamoq
   1. пс‹хтеть; сопеть;
   2. шипеть; nega buncha pishillaysan? 1) что тс‹ так пс‹хтишь? 2) что тс‹ так шипишь?

pishimoq
   1. становитьсс (бс‹ть) готовс‹м;
   2. приобретать навс‹ки; привс‹кать; odam ishda pishadi человек в работе приобретает навс‹ки, становитсс опс‹тнс‹м.

pishirmoq
   1. варить; готовить; sho'rva \~ варить суп; osh \~ готовить плов;
   2. обжигать.

pishiq
   1. зрелс‹й;
   2. времс, сезон созреванис; qovun pishig'ida keling приезжайте в сезон, когда созревают дс‹ни;
   3. жжёнс‹й; \~ g'isht жжёнс‹й кирпич;
   4. крепкий., прочнс‹й, здоровс‹й, вс‹носливс‹й; \~ gazlama крепкас ткань; \~ chol здоровс‹й, крепкий старик
   5.прижимистс‹й; расчётливс‹й; u juda \~ odam он очень прижимист.

pishiqlik
   1. спелость, зрелость;
   2. прижимистость, расчётливость;
   3. прочность, крепость.

pishmoq
   1. варитьсс; жаритьсс; palov pishdi плов сварилсс, плов готов;
   2. печьсс; non pishdi лепёшки испеклись;
   3. зреть; спеть olmalar pishmoqda сблоки зреют;4 закалстьсс, получать закалку
   5.решатьсс; бс‹ть решённс‹м; ish pishdi дело решено.

pisht
   межд. брс‹сь.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:28:32
pishqiriq
   прсм, и перен. фс‹рканье.

pishqirmoq
   прсм, и перен. фс‹ркать.

plombalamoq
   пломбировать.

plombali
   имеюс‰ий пломбу, запломбированнс‹й,

plombasiz
   без пломбс‹, не запломбированнс‹й.

poda
   стадо; \~ boqmoq пасти стадо.

podachi
   пастух.

podsho(h)
   падишах; яарь; // яарский.

podshhlik
   1. яарство; государство;
   2. яарствование; // яарский; \~ qilmoq яарствовать.

poy
   один из парнс‹х предметов.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:29:02
poyabzal
   обувь; // обувной.

poyga
   бега, скачки; пробег.

poygachi
   1. участник скачек или пробега, наездник, жокей, гонс‰ик: \~ ot скакун; скаковас лошадь;
   2. гоночнс‹й; \~ mashina гоночнас машина.

poydevor
   основание, основа; фундамент; // фундаментальнс‹й; \~ qo'ymoq заложить фундамент.

poylamoq
   1. подстерегать;
   2. ждать, вс‹жидать, поджидать; u seni ko'p vaqt poyladi он долго ждал тебс;
   3. сторожить; men uy poyladim с сторожил дом.

poyloqchi
   стосс‰ий из карауле, на страже; стражник, караул.

poymol
   : \~ qilmoq топтать; попирать.

poytaxt
   столияа; toshkent - o'zbekistonning \~i Ташкент столияа Узбекистана.

pok
   1. опрстнс‹й, чистс‹й;
   2. честнс‹й; \~ yigit честнс‹й юноша

pokdil
   чистосердечна, с открс‹той душой; \~ odam чистосердечнс‹й человек.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:29:26
pokiza
   1.ͬ чистс‹й, опрстнс‹й, чистоплотнс‹й;
   2. яеломудреннс‹й.

pokizalik
   1. чистота.1, опрстность, чистоплотность;
   2. яеломудренность, яеломудрие.

poklik
   чистота, опрстность.

polvon
   борея, силач; богатс‹рь.

poliz
   бахча; огород; // бахчевой; огороднс‹й.

polizchilik
   бахчеводство; огородничество.

politexnik
   политехнический.

pomeshchik
   помес‰ик; // помес‰ичий.

pona
   клин; \~ qoqmoq вбить клин.

popishak
   зоол. удод.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:29:53
popuk
   1. кисточка;
   2. бахрома.

pora
   взстка; \~ bermoq давать взстку, подкупать.

poraxo'r
   взсточник.

poraxo'rlik
   взсточничество.

porlamoq
   блестеть, систь, блистать.

porloq
   сисюс‰ий, лучезарнс‹й, блестсс‰ий; \~ kelajak блестсс‰ас будус‰ность.

portlamoq
   взрс‹ватьсс, разрс‹ватьсс.

portlatmoq
   взорвать, взрс‹вать.

portlatuvchi
   взрс‹вник, подрс‹вник.

portlovchi
   взрс‹вчатс‹й \~ moddalar взрс‹вчатс‹е вес‰ества, \~ tovush грам. взрс‹вной звук.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:30:19
posbon
   страж; постовой; охранник.

posilka
   посс‹лка; // посс‹лочнс‹й; \~ yubormoq посс‹лать посс‹лку.

postanovkachi
   постановс‰ик; \~ rejissyor режиссёр-постановс‰ик.

poxol
   солома; // соломеннс‹й.

pocha
   1. нижнсс часть ноги, животного;
   2. голень, икра;

pochcha
   1. зсть (муж сестрс‹);2 деверь (брат мужа).

poshna
   каблук; // каблучнс‹й.

poetik
   постический; постическое произведение.

poya
   стебель; g'o'za \~ стебель, хлопчатника, bug'doy \~ стебель пшенияс‹.

pog'ona
   1. ступень ступенька;
   2. степень; , umurtqa \~si позвоночник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:30:45
presslamoq
   прессовать.

printsipial
   приняипиальнс‹й.

printsipiallik
   приняипиальность.

progressiv
   прогрессивнс‹й.

progressivlik
   прогрессивность.

prozaik
   прозаический.

proletar
   пролетарий; // пролетарский.

proportsional
   пропоряиональнс‹й.

profilaktik
   профилактический; \~ ko'rik профилактический осмотр.

psixologik
   психологический; \~ tajriba психологический опс‹т
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:31:09
pudrat
   подрсд; \~ga ishlamoq работать по подрсду, oila\~ i семейнс‹й подрсд.

pudratchi
   подрсдчик.

pul
   деньги; // денежнс‹й naqd \~ наличнс‹е деньги, \~ buyum lotereyasi денежно-вес‰евас лотерес.

puldor
   денежнс‹й; толстосум; богатс‹й (человек).

pulemyotchi
   пулемётчик: // пулемётнс‹й; \~lar vzvodi пулеметнс‹й взвод, взвод пулемётчиков.

pullamoq
   1. продавать (с яелью вс‹ручить деньги);
   2. сбс‹вать, реализовать (товар).

pullik
   платнс‹й; // с деньгами, \~ kurslar платнс‹е курсс‹;

pulsiz
   без денег; // бесплатнс‹й; // бесплатно.

pulsizlik
   безденежье.

purkagich
   опрс‹скиватель.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:31:57
purkamoq
   опрс‹скивать, опрс‹скать.

pufak
   пузс‹рь; o't pufagi анат. желчнс‹й пузс‹рь, sovun pufagi мс‹льнс‹й пузс‹рь.

puflamoq
   залупить, сдувать; olovni puflab yondirmoq раздувать огонь.

puxta
   1. прочнс‹й, крепкий;
   2. тс‰ательнс‹й, аккуратнс‹й;»– четкий ; \~ yasalgan stol аккуратно сделаннс‹й стол;
   3. расчётливс‹й.

puxtalik
   1. прочность;
   2. аккуратность, тс‰ательность;
   3. расчётливость

po'k
   1. пустой; \~ boshmoq пустой колос;
   2. перен. пустой; вздорнс‹й; бессодержательнс‹й;
   3. перен. дутс‹й: \~ raqamlar дутс‹е яифрс‹, \~ga chiqarmoq свети на нет, qo'ynini \~ yong'oqqa to'ldirmoq сулить золотс‹е горс‹;
   4. пустой, рс‹хлс‹й, трухлсвс‹й; \~ daraxt трухлсвое дерево, \~ odam растспа, простофилс.

puchuq
   курносс‹й; (человек) с приплюснутс‹м носом.

pushaymon
   раскасние, сожаление, досада \~ bo'lmoq раскаиватьсс, сожалеть.

pusht
   1. семс; потомство; поколение;
   2. зародс‹ш.

pushti
   розовс‹й; och \~ бледновато-розовс‹й, \~ rang розовс‹й явет

po'kak
   пробка, затс‹чка
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:32:22
po'lat
   сталь; стальной \~ o'tda sinaladi, odam mehnatda посл. сталь закалсетсс и огне, человек в труде.

po'pisa
   угроза, запугивание, \~ qilmoq запугивать, припугнуть.

po'rtama
   книжн. бурс, шторм.

po'st
   кожияа, шкурка; корка, шелуха.

po'stak
   овчина, po'stagini qoqmoq 1) избить, 2) перен. резко критиковать.

po'stin
   шуба, тулуп.

po'stloq
   кора;

po'choq
   кожура, корка; скорлупа; шелуха, tarvuz po'chog'i корка арбуза.

po'sht
   межд. берегись, посторонись.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:33:23
Q harfi

qabila
   племс; // племенной; turkiy \~lar тюркские племена

qabilaviy
   племенной; \~ urf-odatlar племеннс‹е обс‹чаи

qabiladosh
   соплеменник; // соплеменнс‹й.

qabih
   отвратительнс‹й, мерзкий, подлс‹й; гадкий; гнуснс‹й; \~ harakat гнуснс‹й поступок

qabihlik
   мерзость, подлость, гадость, гнусность.

qabr
   могила; // могильнс‹й.

qabriston
   кладбис‰е,

qabul
   приём, принстие; зачисление; // приёмнс‹й, приёмочнс‹й; \~ komissiyasi приёмнас комиссис; \~ etmoq, \~ qilmoq принимать.

qabulxona
   приёмнас.

qavariq
   1. мозоль, волдс‹рь, пузс‹рь; мозолистс‹й, пузс‹ристс‹й, покрс‹тс‹й волдс‹рсми;
   2. вс‹пуклость; // вс‹пуклс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:34:29
qavarmoq
   1. покрс‹ватьсс мозолсми, волдс‹рсми, пузс‹рсми;
   2. вс‹пучиватьсс, вс‹ступать.

qavat
   1. слой, пласт;
   2. стаж;
   3. срус.

qavatli
   стажнс‹й; сруснс‹й, слоистс‹й; ko'p \~ многостажнс‹й.

qavima
   стёганс‹й.

qavimoq
   стегать, простёгивать; ko'rpa \~ стегать одесло.

qavm
   род; \~ qarindosh роднс, родственники

qavs
   скобка, скобки; \~ ichida в скобках; \~ ochmoq раскрс‹ть скобки.

qad
   1. стан, фигура;
   2. рост, вс‹сота; \~ ko'tarmoq подниматьсс, вс‹ситьсс.

qadam
   1. шаг; поступь; \~ba \~ шаг за шагом;
   2. приход; посес‰ение.

qadamoq
   1. вонзать, втс‹кать;
   2. прикалс‹вать; пришпиливать;
   3. пришивать (пуговияу);
   4. застёгивать; пристёгивать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 10:35:18
qadar
   послелог до, вплоть до; mumkin \~ по мере возможности; shu \~ в такой степени, столько, настолько.

qadah
   бокал, чарка; чашка; кубок.

qadim
   древность; испокон веков; древний, стариннс‹й; \~da bu yerlarda har xil qabilalar yashagan в древности в стих местах жили разнс‹е племена; \~ zamonlarda в стародавние времена.

qadimgi
   древний, стариннс‹й; \~ tillar древние сзс‹ки.

qadimdan
   нареч. издавна, с древних времён bu urf-odatlar \~ qolgan сти обс‹чаи остались с древних времен.

qadimiylik
   древность.

qadoq
   i фунт bir \~ o'rik фунт урюка.
   ii мозоль; // мозолистс‹й; \~ qo'llar мозолистс‹е руки; \~ bo'lmoq стать мозолистс‹м; \~ qilmoq набить мозоль.

qadr
   1. яена, яенность; стоимость;
   2. честь, достоинство; \~iga yetmoq яенить, знать достоинство (кого-л., чего-л.).

qadrdon
   близкий, дорогой друг; // дорогой.

qadrdonlik
   дружба (близкас, теснас).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 16:31:49
qadrlamoq
   1. яенить, дорожить;
   2. уважать; оказс‹вать почтение.

qadrli
   яеннс‹й, дорогой;
   2. уважаемс‹й, почтённс‹й.

qadrsiz
   1. обесяененнс‹й, потерсвший яенность;
   2. недостойнс‹й; неуважаемс‹й.

qayerga
   нареч. куда \~ borasiz? Куда вс‹ идёте?

qayerda
   нареч. где; \~ ishlaymiz? Где вс‹ работаете?

qayerdan
   нареч. откуда; buni \~ olding? Откуда тс‹ сто взсл?

qayerlik
   из какого места; откуда родом; siz \~ bo'lasiz? Вс‹ откуда родом?

qayoqda
   см. qayerda.

qayoqdan
   см. qayerdan.

qayoqqa
   см. qayerga.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 16:36:01
qazilma
   ископаемое; foydali \~lar полезнс‹е ископаемс‹е.

qazimoq
   1. копать; рс‹ть;
   2. добс‹вать (руду, уголь и т.п.).

qazish
   1. рс‹тьё, копание;
   2. раскопка, раскопки.

qazishma
   раскопка, раскопки.

qazo
   кончина, смертнс‹й час; \~ qilmoq, \~ etmoq умереть, скончатьсс.

qazg'oq
   перхоть.

qay
   какой, которс‹й; \~ zamonda yashamoqdamiz? В какое времс мс‹ живём? \~ biri bormadi? которс‹й (кто) из них не пошёл?

qayd
   отметка; замётка; \~ qilmoq, \~ etmoq отмечать, подчёркивать.

qayin
   берёза; // берёзовс‹й.

qayirmoq
   отворачивать, поворачивать;
   2. сворачивать, скручивать;
   3. гнуть; сгибать;
   4. заворачивать; загибать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 16:38:23
qayish
   ремень.

qayishmoq
   1. гнутьсс, сгибатьсс;
   2. коробитьсс.

qayiq
   лодка.

qayla
   гарнир, приправа; соус.

qaymoq
   каймак, сливки.

qaymoqli
   сливочнс‹й; содержас‰ий сливки.

qaynamoq
   1. кипеть; варитьсс;
   2. бродить (о вине);
   3. кишеть; maydonda odam qaynaydi плос‰адь кишат народом;
   4. перен. кипеть, бурлить; hamma yerda hayot buloqday qaynaydi везде жизнь бурлит, словно родник.

qaynana
   1. тёс‰а;
   2. свекровь.

qaynata
   1. тесть;
   2. свекор.

qaynatmoq
   кипстить; варить.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 16:39:23
qaynag’a
   старший брат женс‹ или мужа.

qayni
   младший брат женс‹ или мужа.

qaynoq
   горсчий; \~ choy горсчий чай, \~ suv кипсток.

qaynsingil
   младшас сестра женс‹ или мужа.

qayramoq
   точить, оттачивать, натачивать; перен. kimga tish qayraysan? на кого зубс‹ точишь?

qayrag'och
   карагач; // карагачевс‹й.

qayrilish
   поворот, изгиб.

qayrilma
   1. изогнутс‹й, повернутс‹й;
   2. складной.

qayrilmoq
   1. гнутьсс, сгибатьсс, бс‹ть гнутс‹м, сгибаемс‹м;
   2. заворачиватьсс, загибатьсс;
   3. сворачиватьсс; вс‹ворачиватьсс, бс‹ть вс‹вернутс‹м, свёрнутс‹м;
   4. поворачиватьсс; оборачиватьсс; qayrilib qaramoq оборачиватьсс.

qayroq
   брусок; \~ tosh брусок, точильнс‹й камень.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 16:41:43
qaysar
   упрсмс‹й; // упрсмо, \~ odam упрсмс‹й человек.

qaysarlik
   упрсмство; \~ qilmoq упрсмитьсс.

qaysi
   мест, какой, которс‹й.

qayt
   : \~ qilmoq, рвать; kasal \~ qilyapti больного рвёт.

qayta
   вновь; снова; заново; повторно; опсть; onam \~ qo'ng'iroq qildi мама опсть позвонила, раз besh \~ псть раз, \~ yozmoq снова писать, переписс‹вать, \~ ishlamoq перерабатс‹вать.

qaytaga
   нареч. наоборот, напротив; даже, лучше, \~ birga boraylik давайте лучше вместе пойдём.

qayta-qayta
   многократно, много раз, вновь и вновь; seni \~ esladim с тебс много раз вспоминал.

qaytarilmoq
   1. повторстьсс; ashula qaytarildi песнс ес‰ё раз повторилась;
   2. бс‹ть возврас‰ённс‹м; narsalar qaytarildi вес‰и возврас‰енс‹;
   3. бс‹ть отражённс‹м, отбитс‹м; hujum qaytarildi нападение отбито.

qaytarmoq
   возврас‰ать; вернуть; поворачивать; o'z voqtida pulni qaytar своевременно верни деньги;
   2. подворачивать; отворачивать; завертс‹вать; yengingni qaytar заверни рукава, отгибать;
   3. отражать, отбивать; dushman hujumini qaytardik мс‹ отбили нападение (атаку) врага;
   4. повторсть; qoydani \~ kerak нужно повторсть правила;
   5. отврас‰ать; предотврас‰ать; yana gap qaytarma не прекословь, не возражай, iltimosini qaytarmang не откажите в его просьбе, javob qaytar отвечай.

qaytim
   сдача (о деньгах).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 16:43:15
qaytish
   возврас‰ение; \~ daна обратном пути.

qaytmas
   1. невозвратнс‹й;
   2. стойкий, упрсмс‹й.

qaytmoq
   1. возврас‰атьсс; вернутьсс qaytib keldi он вернулсс;
   2. отступать; отказатьсс, va'dasidan qaytdi он отказалсс от обес‰анис;
   3. спадать, убс‹вать; kasalning issig'i qaytdi жар у больного спал, yoshi qaytgan одам пожилой человек.

qaychi
   ножнияс‹.

qaychilamoq
   резать ножнияами, стричь, подстригать.

qayg'u
   1. горе, огорчение, печаль, скорбь; \~ga botmoq страдать, \~ solmoq печалить, опечаливать, \~ tortmoq, \~ chekmoq печалитьсс, горевать;
   2. забота; birovning \~sini yemoq заботитьсс о ком-либо.

qayg'uli
   горестнс‹й; печальнс‹й, скорбнс‹й.

qayg'urmoq
   1. горевать, печалитьсс;
   2. беспокоитьсс, заботитьсс.

qayg'usiz
   без печали, беспечнс‹й, безгорестнс‹й, беззаботнс‹й.

qalay
   i как, какой, ahvolingiz \~? как вс‹ поживаете? Как вс‹ живёте? Как вс‹ себс чувствуете? har\~ всё-таки, как-никак.
   ii олово; // оловсннс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:02:16
qalaylamoq
   пасть.

qalam
   1. карандаш;
   2. перен. перо; yosh yozuvchining \~i o'tkir у молодого писателс острое перо.

qalamdon
   пенал.

qalamcha
   1. срезаннас ветвь (длс посадки); черенок;
   2. карандашик.

qalb
   сердяе; душа; chin \~dan от всего сердяа, от всей души.

qalbaki
   фальшивс‹й, поддельнс‹й; подложнс‹й; лияемернс‹й; \~ hujjat фальшивс‹й документ, \~ odam лияемернс‹й человек.

qalbakilashtirmoq
   подделс‹вать; фальсифияировать.

qalbakilik
   1. подложность, поддельность, фальшивость, фальшь; подлог, подделка;
   2. лияемерность, лияемерие.

qaldirg'och
   ласточка.

qalin
   1. толстс‹й; \~ qog'oz толстас бумага;
   2. частс‹й, плотнс‹й; густой; \~ shoyi плотнс‹й шёлк, \~ elak частое сито, \~ o'rmon густой лес;
   3. тёплс‹й; ko'rpa тёплое одесло;
   4. близкий; \~ do'st близкий (закадс‹чнс‹й) друг.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:02:44
qalinlashmoq
   1. утолс‰атьсс, густеть;
   2. уплотнстьсс;
   3. подружитьсс, сдружитьсс.

qalinlik
   толс‰ина; плотность; частота, густота.

qalliq
   1. жених;
   2. невеста.

qallob
   жулик; плут; мошенник; аферист.

qalloblik
   жульничество, мошенничество, плутовство; \~ qilmoq жульничать, мошенничать, плутовать.

qalpoq
   1. войлочнс‹й головной убор в виде колпака;
   2. шапка.

qaltiramoq
   дрожать, трепетать, трсстись.

qaltiratmoq
   заставлсть дрожать, потрссать.

qaltiroq
   дрожас‰ий, трепес‰ус‰ий; // дрожь, трепет.

qaltis
   1. рискованнс‹й, опаснс‹й;
   2. с‰екотливс‹й;
   3. критический; \~ vaqt критический момент, \~ emoq получить повреждение, oyog'i \~ yedi он ушиб себе ногу.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:04:19
qal'a
   крепость, яитадель; замок,

qalqimoq
   1. всплс‹вать, вс‹ходить на поверхность;
   2. качатьсс, покачиватьсс.

qalqon
   с‰ит; ko'kragini \~ qilmoq зас‰ис‰ать (кого-л.) грудью.

qalqonsimon
   с‰итовиднс‹й; без анат. с‰итовиднас железа.

qamal
   окружение, осада, блокада; // осаднс‹й; \~ qilmoq окружать, осаждать, блокировать.

qamalmoq
   1. арестовс‹ватьсс; заключатьсс; бс‹ть арестованнс‹м, заключённс‹м;
   2. закрс‹ватьсс, запиратьсс, бс‹ть закрс‹тс‹м, запертс‹м.

qamamoq
   арестовс‹вать, заключать (в тюрьму);
   2. загонсть, запирать; buzoqlarni molxonaga qamang загоните телст в хлев.

qamashmoq
   1. рсбить; ослеплстьсс, ko'zim qamashdi в глазах у менс зарсбило;
   2. вс‹звать оскомину; achchiq olmadan tishim qamashdi кислое сблоко вс‹звало у менс оскомину.

qamish
   камс‹ш; тростник; // камс‹шовс‹й, тростниковс‹й.

qamoq
   арест, заключение под стражу
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:04:54
qamoqxona
   тюрьма; // тюремнс‹й.

qamramoq
   прсм, и перен. охватс‹вать; обнимать; окружать.

qamchi
   кнут, плеть, нагайка; \~ urmoq бить плетью, \~ o'ynatmoq размахивать плёткой.

qamchilamoq
   бить кнутом (плетью).

qand
   сахар (рафинад); сахарнс‹й.

qanday
   как; // какой, каков.

qandala
   клоп; // клоповс‹й.

qandag'och
   ольха; // ольховс‹й.

qandil
   люстра, светильник

qani
   i ну-ка, ну.
   ii где.?
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:05:42
qanoat
   довольство малс‹м, нетребовательность, удовлетворение \~ qilmoq терпеть, довольствоватьсс малс‹м.

qanoatlanarli
   удовлетворительнс‹й; // удовлетворительно.

qanoatlanarsiz
   неудовлетворительнс‹й; // неудовлетворительно.

qanoatlanmoq
   удовлетворстьсс; получать удовлетворение, удовлетворсть.

qanoatli
   терпеливс‹й, нетребовательнс‹й, довольствуюс‰ийсс малс‹м.

qanoatsiz
   нетерпеливс‹й, требовательнс‹й, не довольствуюс‰ийсс ничем.

qanor
   канар (большой мешок).

qanot
   1. крс‹ло; \~ yozmoq расправить крс‹льс, \~ chiqarmoq окрс‹литьсс, \~i ostiga olmoq прикрс‹вать крс‹лом (о птияе), перен. брать под опеку, опекать, birovning \~i ostida под чужим крс‹лс‹шком.
   2створка (двери);
   3. фланг so'v \~ правс‹й фланг

qanotli
   с крс‹лом (крс‹льсми); // крс‹латс‹й.

qanotsiz
   без крс‹ла (без крс‹льев); // бескрс‹лс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:06:13
qancha
   сколько?

qanchalik
   1. на сколько (на какую сумму); \~ ish qilding на сколько сделал работу;
   2. насколько, сколько ни.

qappaymoq
   разбухать, сделатьсс полнс‹м; оттопс‹риватьсс; uning qopi qappaydi его мешок разбух, qappaygan cho'ntak полнс‹е карманс‹, оттопс‹реннс‹е карманс‹.

qaraganda
   послелог, по; по сравнению с, судс по, gapiga \~ u haq судс по его словам, он прав, ishiga \~ u yaxshi одам судс по работе он хороший человек, u senga \~ a'lo o'qimoqda по сравнению с тобой он учитьсс отлично.

qaram
   зависимс‹й, подчинённс‹й;
   2. находсс‰ийсс на иждивении; // иждивенея.

qaramay
   послелог несмотрс на, вопреки; hech qanday qiyinchiliklarga \~ u institutni bitirdi несмотрс ни на какие трудности он закончил институт.

qaramasdan
   послелог несмотрс на; yoshligiga\~ o'z ustida ko'p ishlar edi несмотрс не смотрс на молодость он много работал над собой.

qarama-qarshi
   противоположнс‹й, противоречивс‹й, \~ bo'lmoq бс‹ть противоречивс‹м, \~ qo'ymoq противопоставлсть.

qarama-qarshilik
   противоречие; противоположность.

qaramlik
   зависимость; подчинённость; iqtisodiy \~ скономическас зависимость.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:06:57
qaramoq
   1. смотреть, глсдеть; : наблюдать; присматривать; bolaga qarab turing присматривайте за ребёнком;
   2. принадлежать, находитьсс в ведение, bu imoratlar shirkatga qaraydi сти зданис принадлежат ширкату, ko'zinga qara глсди в об, будь осторожен, ovqatga qarab o'tiring ешьте, og'zinga qarab gapir подумай, прежде чем говорить, осторожнее вс‹бирай вс‹раженис.

qarata
   послелог по направлению к; по отношению; в отношении.

qaratqich
   \~ kelishik грам. родительнс‹й падёж.

qarash
   1. взглсд; точка зренис;
   2. отношение (к чему-л.); ishga vijdon bilan \~ добросовестное отношение к дело.

qarashli
   относсс‰ийсс, принадлежас‰ий; подчинённс‹й.

qarashmoq
   помогать, подсоблсть,

qarag'ay
   сосна; // сосновс‹й.

qardosh
   1. брат; пристель, дружис‰е; братский; \~ respublika братскас республика;
   2. родственник; // родственнс‹й; \~ tillar родственнс‹е сзс‹ки.

qardoshlik
   братство; // братский; \~ salomi братский привет.

qarz
   долг; ссуда; кредит, \~ga botmoq залезть в долги, увсзать в долгах, \~ga bermoq или \~ bermoq давать в долг, взаймс‹, \~ olmoq или \~ga olmoq брать в долг, \~ni to'lamoq погашать долг, \~dan qutulmoq расплатитьсс с долгами.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:07:35
qarzdor
   должник; дебитор.

qari
   старс‹й (по возрасту); старик; \~ qartang старики, пожилс‹е люди.

qarilik
   старость, преклоннс‹й возраст.

qarimoq
   стареть (о человеке), старитьсс; qarigan choqda на старости лет.

qarindosh
   родственник, родич, роднс; родной; \~lari keldi пришли его родственники.

qarindoshlik
   родство, родственнс‹е отношенис.

qarindoshchilik
   родство; кумовство.

qarich
   псдь (расстосние между коняами вс‹тснутс‹х большого пальяа и мизиняа).

qarichlamoq
   мерить, измерсть

qariya
   старик, старея.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:08:09
qarmoq
   удочка; \~ tashlamoq, \~ solmoq закидс‹вать удочку.

qarov
   присмотр; наблюдение.

qarovsiz
   заброшеннс‹й, запус‰еннс‹й, беспризорнс‹й; // без присмотра

qaror
   решение, постановление, shahar hokimiyatining \~i постановление городского хокимиата (мсрис), \~ga kelmoq прийти к окончательному решению, \~ chiqarmoq вс‹носить постановление, принимать решение, \~ qilmoq решить, постановить;
   2. покой, спокойствие, терпение; \~ topmoq обретать покой, endi u \~ topdi теперь он обрёл покой.

qarorgoh
   местопребс‹вание; ставка; стоснка.

qaroqchi
   грабитель, разбойник; вор.

qarsak
   хлопок; аплодисментс‹; talabalar mehmonlarni gulduros \~lar bilan kutib olishdi студентс‹ встретили гостей бурнс‹ми аплодисментами., \~ urmoq, \~ cholmoq аплодировать, хлопать в ладоши.

qarsillamoq
   трес‰ать; хрустеть.

qartaymoq
   см. qarimoq.

qarchig'ay
   сстреб-тетеревстник.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:08:56
qarshi
   против; навстречу; // противоположнс‹й; sizga kim \~ кто против вас? \~ tomondan tanish odam kelar edi с противоположной сторонс‹ шёл знакомс‹й человек, \~ olmoq встречать, \~ turmoq упорствовать, сопротивлстьсс, \~ qo'ymoq противопоставлсть.

qarshilik
   сопротивление; противодействие; возражение; \~ yo'q нет возражение, \~ ko'rsatmoq сопротивлстьсс.

qarg'a
   ворона; ko'k \~ сизо воронка, go'nch \~ грач.

qarg'amoq
   проклинать, ругать:

qarg'ish
   проклстие, ругань, брань; \~iga qolmoq, \~iga uchramoq бс‹ть проклстс‹м, \~ eshitmoq наслушатьсс
брани.

qasam
   клства, приссга; harbiy \~ военнас приссга, \~ ichmoq клсстьсс, давать клству, приносить приссгу.

qasamyod
   : \~ qilmoq, \~ etmoq клсстьсс, давать клству.

qasd
   1. умс‹сел; замс‹сел; яель; намерение;
   2. месть \~ olish istagi unga tinchlik bermasdi жажда мести не давала ему покос, \~ olmoq мстить, \~ qilmoq решить, намериватьсс, поставить себе яелью, замс‹шлсть зло, покушатьсс, joningda \~ing bormi? что тебе жизнь надоела?

qasddan
   намеренно, умс‹шленно, нарочно,

qasos
   месть, мс‰ение, отмс‰ение; qonli \~ кровнас месть, \~ olmoq мстить.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:09:29
qat
   слой, рсд; складка.

qatiq
   кислое молоко; простокваша.

qatlam
   слой, пласт, прослойка.

qatlamlamoq
   складс‹вать слосми, наслаивать.

qatlamli
   слоистс‹й; пластовой; \~ ko'mir пластовс‹й уголь.

qatnamoq
   1. сновать; курсировать, совершать рейсс‹;
   2. ходить; посес‰ать; bolalarimiz bog'chaga qatnaydilar дети ходст в детсад, hammamiz lektsiyaga qatnaymiz мс‹ все посес‰аем лекяии.

qatnashmoq
   участвовать, принимать участие; посес‰ать.

qatnashuvchi
   участник; boks seksiyasiga \~lar участники секяии бокса.

qatnashchi
   участник; ulug' vatan urushi \~si участник Великой Отечественно войнс‹.

qatnov
   хождение; движение; mashinalarning \~i ancha kamaydi значительно сократилось движение машин.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:10:08
qator
   рсд; шеренга; uchinchi \~da в третьем рсду, bir \~ bo' lib saf tortmoq построитьсс в одну шеренгу, одам \~ida sanamoq (или qo'ymoq) считать за человека.

qatorasiga
   подрсд, рсдами.

qatorlamoq
   вс‹страивать, ставить в рсд.

qatorlashmoq
   вс‹страиватьсс, становитьсс в рсд.

qatra
   каплс, bir \~ qon qolguncha до последней капли крови, \~ по капельке, каплс за каплей, каплсми.

qattiq
   1. твёрдс‹й, крепкий; жесткий; // твёрдо, крепко; жестко; \~ jism твёрдое тело, qo'lini \~ siqdi крепко сжал руку, \~ yog'och крепкое дерево;
   2. труднс‹й; тсжёлс‹й;
   3. упорнс‹й; ожесточённс‹й; // упорно, ожесточено \~ kurash упорнас борьба;
   4. суровс‹й, сильнс‹й, жестокий; строгий; резкий; // сурово, сильно, жестоко; строго; резко; \~ sovuq суровс‹й (сильнс‹й) мороз;
   5. громкий; громко, \~ ovoz громкий голос, \~ qichqirdi он громко (сильно) закричал, \~ odam прижимистс‹й, скупой человек, birovning ko'ngliga \~ tegma не обижай ( кого-л.), beti \~ odam наглс‹й человек, наглея, нахальнс‹й, joni \~ odam вс‹носливс‹й, терпеливс‹й человек, \~ qo'l жестокий( человек).

qattiqlik
   1. твёрдость, крепость; жесткость;
   2. суровость; строгость; дерзость, жестокость, грубость;
   3. скупость; прижимистость.

qattiqchilik
   невзгодс‹; тсготс‹; \~ ko'rmoq, \~ tortmoq терпеть невзгодс‹.

qat'iy
   категорический, решительнс‹й, окончательнс‹й; твёрдс‹й; категорический; // решительно, окончательно, твёрдо

qat'iylik
   категоричность, решительность, твёрдость; \~ bilan категорически, решительно, твёрдо.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:10:43
qat'inazar
   послелог независимо от; sizning borishingizdan \~ независимо от вашей поездки.

qat'iyan
   парен, решительно, окончательно, категорически; наотрез.

qatqaloq
   корка (образуюс‰ассс на поле после дождс или после полива).

qatqaloqlanmoq
   покрс‹ватьсс коркой; затвердевать.

qafas
   клетка (длс птия, животнс‹х); ko'krag \~i груднас клетка.

qachon
   когда; o'qish \~ boshlandi? Когда начинаетсс учёба? har \~ bo'lsa всегда, \~ bo'lmasin, \~dir когда-нибудь.

qachongacha
   до каких пор.

qashimoq
   чесать, почёсс‹вать.

qashinmoq
   чесатьсс, почёсс‹ватьсс.

qashshoq
   беднс‹й, нис‰ий; // беднск.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:11:16
qashshoqlik
   бедность; нис‰ета; \~da yashamoq жить в нес‰ите.

qashqa
   отметина, родимое пстно.

qashqargul
   астра.

qashqir
   волк.

qaqildoq
   пренебр. балаболка, тараторка; тот, кто чрезмерно много говорит.

qaqra
   полс‹нь.

qaqramoq
   сохнуть, пересс‹хать; tomog'im qaqrab ketdi у менс в горле пересохло.

qaqratmoq
   вс‹сушивать, иссушать.

qaqshamoq
   1. трсстись, чувствовать озноб; ломить, hammayog'im qaqshaydi у менс всё ломит, с чувствую озноб;
   2. перен. рс‹дать, стонать.

qaqshatqich
   сокрушительнс‹й, решительнс‹й; \~ zarba сокрушительнс‹й удар.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:11:39
qaqqaymoq
   торчать, торчать, стость как столб, qaqqayib turmasdan yordamlashsang-chi не стой без дела, а помоги.

qahr
   гнев, срость, uning \~i keldi он разгневалсс.

qahramon
   герой; o'zbekiston respublikasi qahramoni Герой А еспублики Узбекистан.

qahramonlarcha
   героически, геройски; по-геройски; // героический; геройский.

qahramonlik
   героизм; геройство; \~ ko'rsatmoq просвлсть геройство.

qahramonona
   см. qahramonlarcha.

qahraton
   \~ qish суровас зима.

qahrlanmoq
   гневатьсс, приходить в срость.

qahrli
   гневнс‹й; разъсрённс‹й,

qahqaha
   громкий смех, хохот.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:12:11
qidirish
   поиск (и), исканис; розс‹ск; // поисковс‹й; розс‹скной.

qidirmoq
   искать, разс‹скивать.

qidiruv
   розс‹ск (и) поиск (и), изс‹сканис; // розс‹скной, поисковс‹й, изс‹скательский jinoyat \~ bo'limi отдел уголовного розс‹ска, geologik \~ геологические изс‹сканис, \~ ishlari поисковс‹е работс‹.

qiyom
   i полдень.
   ii 1. сироп; патока;
   2. варенье.

qiyomat
   1. светопреставление;
   2. перен. чудеснс‹й, превосходнс‹й; // чудесно, превосходно.

qiyos
   сравнение, сопоставление; \~ qilmoq, \~ etmoq сравнивать, сопоставлсть.

qiyosiy
   сопоставительнс‹й, сравнительнс‹й; \~ grammatika сопоставительнас грамматика.

qiyofa
   облик; внешний вид; внешность; наружность; ma'naviy \~ моральнс‹й облик.

qiz
   1. девочка; девушка, девияа;
   2. дочь.

qizamiq
   мед. корь; коревой.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:12:48
qizarmoq
   краснеть; зарумснитьсс; qulupnay qizara boshladi клубника начала краснеть; uyalgandan qizardi покраснел от стс‹да.

qizartirmoq
   1. окрашивать в краснс‹й явет;
   2. перен. заставлсть краснеть, стс‹дить, конфузить.

qizdirmoq
   1. накаливать, раскаливать, накалсть, раскалсть, валить;
   2. согревать.

qizil
   краснс‹й; румснс‹й \~ atirgul краснас роза.

qizilishton
   дстел.

qizimoq
   1. накаливатьсс, раскаливатьсс;
   2. перен. разгоратьсс, оживлстьсс,

qizitmoq
   1. накаливать, раскаливать; разжигать;
   2. перен. оживлсть; raqqosalar to'yni qizitib yuborishdi таняовс‰ияс‹ оживили свадьбу.

qizishmoq
   горсчитьсс, вс‹ходить из себс, вспс‹лить.

qiziq
   i 1. интереснс‹й, занимательнс‹й, забавнс‹й, смешной; // интересно, забавно, смешно; \~ voqea интереснс‹й, забавнс‹й случай;
   2. страннс‹й, удивительнс‹й; // странно, удивительно; u \~ odam ekan, оказс‹ваетсс он страннс‹й человек.
   ii знойнс‹й, жаркий, палсс‰ий.

qiziqarli
   интереснс‹й, занимательнс‹й, забавнс‹й; // интересно, занимательно, забавно
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:13:23
qiziqish
   увлечение, интерес, любовь.

qiziqmoq
      1. интересоватьсс, увлекатьсс;
      2. соблазнстьсс, прельс‰атьсс.

qiziqtirmoq
   интересовать; поос‰рсть.

qiziqchi
   клоун, комедиант; шут; юморист.

qiziqqon
   1. вспс‹льчивс‹й; \~ odam вспс‹льчивс‹й человек;
   2. кипучий, снергичнс‹й.

qizg'anmoq
   1. жалеть;
   2. ревновать;
   3. скупитьсс, жадничать.

qizg'anch
   жалость; // жалкий, плачевнс‹й.

qizg'anchiq
   1. жаднс‹й, скупой; // скупея;
   2. завистливс‹й; // завистник;
   3. ревнивс‹й; / ревнивея.

qizg'anchiqlik
   1. жадность, скупость;
   2. ревность; \~ qilmoq жадничать, скупитьсс, ревновать.

qizg'in
   1. кипучий; горсчий; оживлённс‹й; бурнс‹й; // горсчо, оживлённо, бурно; \~ salom горсчий привет, \~ majlis бурное собрание;
   2. снергичнс‹й; // снергично.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:13:50
qizg'inlashmoq
   перен. оживлстьсс, кипеть, разгоратьсс,

qizg'ish
   чибис.

qiyin
   труднс‹й; затруднительнс‹й; сложнс‹й; трудно, затруднительно, сложно; \~ vazifa трудное задание.

qiyinlashmoq
   становитьсс труднс‹м; осложнстьсс.

qiyinlik
   трудность, сложность.

qiyinchilik
   трудность, затруднённо; затруднительное положение; невзгодс‹ \~ bilan с трудом, moddiy \~lar материальнс‹е затрудненис, \~larni yengmoq преодолевать трудности.

qiyiq
   1. срезаннс‹й; разрезаннс‹й;
   2. кривой, искривлённс‹й.

qiyiqcha
   вс‹шитс‹й платок.

qiyma
   рубленое мссо, фарш.

qiymalamoq
   рубить, резать на мелкие куски (что-л.), делать фарш.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:14:18
qiymat
   1. стоимость; яенность; qo'shimcha \~ прибавочнас стоимость;
   2. мат. значение.

qiymoq
   резать, разрезать; стричь; ko'z qiymaydi жалко.

qiynalmoq
   1. мучитьсс, страдать, изводитьсс;
   2. испс‹тс‹вать, затруднение, затруднстьсс.

qiynamoq
   1. мучить; изводить;
   2. ставить в затруднительное положение, затруднсть.

qiynash
   пс‹тка, мучение.

qiynoq
   мучение; пс‹тка, истсзание; \~da qolmoq попасть в трудное положение, \~qa solmoq подвергать пс‹тке.

qiy-chuv
   крик, шум, гам, гвалт; \~ ko'tarmoq (или qilmoq) поднимать крик, шум, гам.

qiychuvlashmoq
   шуметь, галдеть.

qiyshaymoq
   1. искривлстьсс; кривитьсс;
   2. наклонстьсс, покоситьсс.

qiyshaytirmoq
   1. искривлсть, кривить;
   2. наклонсть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:14:47
qiyshiq
   кривой, искривлённс‹й, косой; //

qiyshiqlik
   кривизна, искривление; перекос.

qiyqiriq
   крик, шум, гам, вопль.

qiyqirmoq
   кричать, вопить; шуметь.

qil
   волос, волосок; // волоссной; \~ ustida turmoq висеть на волоске

qilich
   саблс, шашка, шпага, меч; // сабельнс‹й.

qiliq
   1. поступок, вс‹ходка; проделка;
   2. манерс‹; поведение; нрав;'3 кривлсние; ломание; \~ qilmoq кривлстьсс.

qilmish
   проступок, проделка; поступок; \~iga yarasha по заслугам, поделом.

qilmoq
   1. делать; производить, совершать;
   2. в сочетании с именами образует сложнс‹е глаголс‹; ovqat \~ готовить пис‰у, sarf \~ тратить, расходовать, xizmat \~ служить, xursand \~ радовать, xoinlik \~ предавать.

qiltiriq
   тос‰ий, тоненький, очень худой; \~ odam тос‰ий человек, oyoqlari \~ у него (у неё) слишком худс‹е ноги.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:15:34
qiltanoq
   1. мелкие, иглоподобнс‹е кости рс‹бс‹;
   2. усики (на колосьсх); \~ bola перен. тос‰ий (или худенький) ребёнок.

qilg'ilik
   поступок; проступок.

qimiz
   кумс‹с.

qimir
   : \~ etmoq шевелитьсс, шелохнутьсс; двигатьсс; \~ etmaydi не шелохнётсс.

qimirlamoq
   1. шевелитьсс, двигатьсс; качатьсс; колс‹хатьсс;
   2. приходить в движение; суетитьсс.

qimirlatmoq
   двигать; шевелить; качать.

qimmat
   дорогой; яеннс‹й; //' дорого.

qimmatbaho
   драгояеннс‹й, дорогой, яеннс‹й.

qimmatlanmoq
   подорожать, подниматьсс в яене.

qimmatlashmoq
   подорожать, удорожатьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:16:06
qimmatli
   1. дорогой, яеннс‹й;
   2. уважаемс‹й; дорогой; \~ mol яеннс‹й товар, \~ do'stlar уважаемс‹е (дорогие) друзьс.

qimmatchilik
   дороговизна.

qimor
   азартнас игра.

qimorboz
   игрок, человек, играюс‰ий в азартнс‹е игрс‹; ashaddiy \~ засдлс‹й игрок.

qing'ir
   кривой; \~ -qiyshiq кривой, искривленнс‹й.

qip-qizil
   1. совершенно краснс‹й, очень краснс‹й; срко-краснс‹й; румснс‹й;
   2. перен. настосс‰ий, свнс‹й; \~ tuhmat свнас клевета.

qir
   i возвс‹шенность; холмистас степь.
   ii 1. (см. qirra) ребро, грань; shishaning \~i грань стекла;
   2. край; кромка; ko'z \~i bilan краем глаза.

qirindi
   1. оскрёбки, поскрёбки;
   2. стружки; опилки.

qirish
   1. истребление; уничтожение;
   2. соскабливание.

qirmiz(i)
   краснс‹й, алс‹й, пуняовс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:16:30
qirmoq
   1. скоблить, соскабливать; скрести;
   2. уничтожать, губить, истреблсть.

qiroatxona
   читальнс.

qirov
   иней; hamma yerni \~ bosdi всё покрс‹ло инеем.

qirol
   король; // королёвский.

qirolicha
   королева.

qirollik
   королевство.

qiron
   истребление, уничтожение, резнс; \~ keltirmoq уничтожать, zararkunandalarni \~ qilish уничтожение вредителей.

qirra
   ребро, грань; край; гребень, ko'z \~si bilan крем глаза (вскользь мельком), \~ burun римский нос.

qirrali
   гранёнс‹й, имеюс‰ий грани, ko'p \~ многограннс‹й.

qirsillamoq
   трес‰ать, хрустеть.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:17:05
qiruvchi
   1. истребитель; // истребительнс‹й;
   2. истреблсюс‰ий, уничтожаюс‰ий; \~ tayyora самолёт-истребитель.

qirchillama
   полнс‹й сил, в расявете сил, в самом разгаре; \~ yigit парень в расявете сил, \~ sovuq трескучий мороз, \~ qish суровас зима.

qirq
   сорок.

qirqinchi
   сороковой, \~ kilometrda на сороковом километре.

qirqmoq
   1. резать, отрезать, срезать;
   2. указс‹вать, уменьшать; payini \~ мешать, ставить палки в колёса

qirqoyoq
   сороконожка.

qirqquloq
   папоротник.

qirg'iy
   сстреб-перепелстник; \~ burun нос с горбинкой.

qirg'in
   1. истребление, уничтожение, резнс; уничтожаюс‰ий конея; dushmanga \~ keldi пришёл конея врагу (враг уничтожен);
   2. мор, падёж.

qirg'oq
   1. берег, побережье;
   2. кран.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:17:42
qisilmoq
   1. приближатьсс, сжиматьсс;
   2. теснитьсс;
   3. стеснстьсс, чувствовать себс неловко;
   4. перен. нуждатьсс; puldan \~dim с нуждаюсь в деньгах.

qisim
   горсть; горсточка; горстка.

qisimlamoq
   брать в пригоршню, брать горстью.

qisinmoq
   1. стеснстьсс;
   2. перен. нуждатьсс (в чём-л.), испс‹тс‹вать

qisir
   словас, нетёльнас; \~ sigir словас корова

qisirlamoq
   трес‰ать.

qisiq
   1. сжатс‹й;
   2. стеснённс‹й; затруднительнс‹й;
   3. узкий, прис‰уреннс‹й; \~ ko'z прис‰уреннс‹е глаза, uning tili \~ он вс‹нужден молчать (так как сам виноват).

qism
   часть; долс; раздел.

qisman
   1. частью, отчасти; частично; // частичнс‹й;
   2. в частности.

qismat
   судьба, удел, участь, рок.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 17:18:22
qismoq
   1. сдавливать; жать, сжимать; нажимать; пожимать; прис‰емлсть;
   2. стеснсть; ограничивать;
   3. притеснсть; прижимать.

qissa
   повесть; повествование; сказание.

qistalang
   неотложнс‹й, срочнс‹й \~ ish неотложное ( срочное ) дело, \~ qilmoq торопить.

qistamoq
   1. торопить, поторапливать;
   2. понуждать; заставлсть; настойчиво упрашивать,

qistirmoq
   прижимать, сжимать, прис‰емлсть, втс‹кать , затс‹кать, вложить, подложить, подсунуть.

qistov
   настосние, настойчивое упрашивание, uning \~i bilan по его настоснию, спешнс‹й, срочнс‹й.

qistovli
   спешнс‹й, срочнс‹й, не терпсс‰ий отлагательств.

qisqa
   короткий, краткий, сокрас‰ённс‹й, сжатс‹й, коротко, кратко, сокрас‰ённо, сжато \~si или so'zning \~si (или gapning \~si) короче говорс, одним словом, короче.

qisqarish
   сокрас‰ение, укорачивание, muskulning \~ i сокрас‰ение мс‹шяс‹.
   то же, что qisqartirish

qisqarmoq
   укорачиватьсс, сокрас‰атьсс, уменьшатьсс.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:05:22
qisqartirish
   сокрас‰ение, укорачивание, ish kunini \~ сокрас‰ение рабочего днс.

qisqartirmoq
   укорачивать, сокрас‰ать, уменьшать.

qisqartma
   сокрас‰ённс‹й, уменьшеннс‹й, сокрас‰ение.

qisqartmoq
   см. qisqartirmoq.

qisqasi
   короче, gapning \~si короче говорс.

qisqacha
   краткий, кратко, вкратяе, короче.

qisqich
   с‰ипяс‹, клёс‰и, скрепка, зажим.

qisqichbaqa
   рак, раковс‹й, рачий.

qitirlamoq
   скрести, хрустеть.

qitiq
   с‰екотка; qitig'iga tegmoq задевать, раздражать (кого-л.).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:06:33
qitiqlamoq
   1. с‰екотать;
   2. раздражать,

qishir
   каверзнс‹й (о человеке).

qittak
   чуть-чуть, чуточку, немножко;, капельку.

qit'a
   континент, материк; часть света; osiyo \~si азиатский континент, dunyo \~lari часть света.

qit'alararo
   межконтинентальнс‹й.

qichima
   чесотка; // чесоточнс‹й.

qichimoq
   1. чесать;
   2. зудеть; чесатьсс.

qichinmoq
   чесатьсс; почёсс‹ватьсс.

qichitmoq
   1. вс‹зс‹вать зуд;
   2. почесать

qichqiriq
   крик; вс‹крик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:10:11
qichqirmoq
   1. кричать, вс‹крикивать;
   2. звать, позвать.

qichqiroq
   крикун; крикливс‹й.

qish
   зима; //зимний.

qishin-yozin
   зимой и летом, круглс‹й год.

qishki
   зимний \~ kanikul зимние каникулс‹.

qishlamoq
   зимовать.

qishlik
   зимний; предназначеннс‹й длс зимс‹; \~ kiyim зимнсс одежда.

qishloq
   кишлак, село; селение; деревнс; // кишлачнс‹й, сельский,, деревенский.

qishloqi
   деревенс‰ина, деревенский, уст. землсне, житель кишлака, села, деревни.

qishloqlik
   селснин, житель кишлаки, село, деревни
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:15:36
qishloqcha
   по
   кишлачному, по-сельски, по-деревенски, кишлачнс‹й, сельский, деревенский.

qiya
   1. склон; откос; спуск; косогор;, 2: пологий,, отлогий, наклоннс‹й, косой; // наклонно; косо,.

qiyalik
   спуск; скат; склон, откос; наклон, уклон.

qiyasiga
   нареч. вкривь, вкось,

qobil
   1. тихий, спокойнс‹й, послушнс‹й;
   2. способнс‹й; одареннс‹й.

qobiliyat
   способность, одаренность; талант; дар;

qobiliyatli
   способнс‹й, одарённс‹й, талантливс‹й,

qobiliyatsiz
   неспособнс‹й, неодареннс‹й, бездарнс‹й:

qobillik
   способность.

qobirg'a
   см. qovurg'a.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:16:17
qobiq
   1. кора, корка , кожура; скорлупа; кабан;
   2. шелуха.

qobon
   1. кабан;
   2. боров.

qovjiramoq
   сохнуть, вснуть; вс‹сс‹хать.

qovoq
   i тс‹ква; // тс‹квеннс‹й; oyim \~ тс‹ква съедобнас , osh \~ тс‹ква мускатнас.
   ii веко, веки; угрюмс‹м.

qovog'ari
   шершень.

qovun
   дс‹нс; // дс‹ннс‹й.

qovurdoq
   жаркое, кавардак.

qovurilmoq
   1. жаритьсс, поджариватьсс;
   2. перен. гореть, пс‹лать.

qovurma
   1. см. qovurdoq;
   2. жаренс‹й, поджареннс‹й; \~ sho'rva суп с поджареннс‹м луком и мссом.

qovurmoq
   жарить, поджаривать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:21:05
qovurg'a
   ребро, \~si ko'rinib qolibdi он похудел так , что рёбра виднс‹.

qovushmoq
   соединстьсс, сходитьсс.

qovushtirmoq
   1. соединсть;
   2. складс‹вать, скрес‰ивать; qo'l qovushtirib salom bermoq приветствовать складс‹вас руки на груди ( в знак
почтенис), qo'l qovishtirib o'tirmoq сидеть сложа руки, бездельничать.

qovuq
   мочевой пузс‹рь.

qodir
   могус‰ий, способнс‹й (что-л. сделать); \~ bo'lmoq мочь, бс‹ть в состоснии.

qoziq
   кол, колс‹шек; \~dek qaqqayib turmoq, qoqqan \~day turmoq стость как столб, стость как вкопаннс‹й.

qozon
   казан, котёл; osh\~ желудок.

qozonmoq
   завоёвс‹вать; добиватьсс; добс‹вать; u katta obro' qozondi он завоевал большой авторитет, g'alaba qozondik мс‹ одержали победу.

qoida
   правило; положение; imlo \~lari правила правописанис.

qoidalashmoq
   стать правилом.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:23:41
qoyillatmoq
   делать (вс‹полнсть, исполнсть) что-л. мастерски, превосходно,

qoyil
   восхитительнс‹й, превосходнс‹й, восхитительно, восхис‰ённс‹й, преклонсюс‰ийсс, отдаюс‰ий дань, воздаюс‰ий должное ( чему
   л), \~man с в восторге, с восхис‰ён, \~ bo'lmoq, \~ qilmoq восхис‰атьсс, приходить в восторг, \~
qoldirmoq
восхис‰ать, приводить в восторг, \~ qilmoq сделать, исполнить ( что-л.) мастерски, привести в восторг.

qoyilmaqom
   превосходно, чудесно, превосходнс‹й, чудеснс‹й, достойнс‹й восхис‰ению.

qoldirmoq
   1. оставлсть;
   2. откладс‹вать;
   3. останавливать; прекрас‰ать;
   4. обс‹грать.

qoldiq
   1. остаток, остатки;
   2. перен. пережиток, пережитки.

qolip
   колодка; форма; шаблон.

qolmoq
   1. оставатьсс, остатьсс;
   2. лишатьсс; bobom ko'zdan qoldi дед лишилсс зренис;
   3. переставать, прекрас‰атьсс; bosh og'rig'i qoldi головнас боль у него прекратилась;
   4. пропускать; darsdan qolma не пропускай занстий;
   5. оказатьсс, очутитьсс; попасть; noqulay ahvolga qoldim с оказалсс в неудобном положение;
   6. проиграть; kim qoldi? Кто проиграл?;
   7. не состостьсс, бс‹ть отложеннс‹м, majlis qoldi собрание не состослась, ko'ngli qoldi разочаровалсс, yaxshi qol счастливо (тебе) оставатьсс, u shoshib qoldi он опешил, растерслсс.

qoloq
   отстаюс‰ий; неуспеваюс‰ий; отсталс‹й.

qoloqlik
   отсталость; неразвитость; неуспеваемость.

qomat
   стан; фигура.

qon
   кровь,// кровсной, кровавс‹й; yaradan \~ oqayapti из ранс‹ идёт кровь, \~ bosimi давление крови, \~ yutmoq переживать большое горе, rangida \~ qolmadi он побледнел, yuragi \~ bo'ldi чаша терпенис его переполнилась, сильно переживал, горевал \~ yig'lamoq горько плакать.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:42:55
qonamoq
   кровоточить.

qondirmoq
   удовлетворсть.

qondosh
   единокровнс‹й, родной.

qoniqarli
   удовлетворительнс‹й; // удовлетворительно.

qoniqarsiz
   неудовлетворительнс‹й, // неудовлетворительно.

qoniqish
   удовлетворение.

qoniqmoq
   удовлетворстьсс.

qoniqtirmoq
   см. qondirmoq

qonli
   1. кровавс‹й; окровавленнс‹й;
   2. имеюс‰ий кровь; to'la \~ полнокровнс‹й.

qonmoq
   удовлетворстьсс; насс‹с‰атьсс; uyquga qondi он вс‹спалсс, diydoriga qonmadim с не наглсделсс (на кого-л.).
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:48:24
qonsiz
   бескровнс‹й, малокровнс‹й; // без крови.

qonsizlik
   малокровие, анемис

qontalash
   кровоподтёк, синск.

qonun
   закон, законоположение; \~ga asosan согласно закону, asosiy \~ основной закон, \~ chiqaruvchi
organ
законодательнс‹й орган.

qonuniy
   законнс‹й; легальнс‹й; узаконеннс‹й; \~ nikoh законнс‹й брак.

qonuniyat
   1. законность;
   2. закономерность.

qonunlashmoq
   стать законнс‹м, узаконитьсс, приобрести законную силу

qonunli
   законнс‹й; // законно.

qonunsiz
   незаконнс‹й; // незаконно; без закона.

qonunsizlik
   беззаконие.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:48:57
qonunchilik
   законность.

qonunshunos
   законовед, знаток законов.

qonunshunoslik
   законоведение.

qonxo'r
   кровопийяа; изверг; // кровожаднс‹й.

qop
   мешок.

qopag'on
   кусаюс‰ийсс, злой; \~ it кусаюс‰ассс злас собака.

qoplam
   покров, верхний слой.

qoplama
   покрс‹тие; облияовка; обшивка.

qoplamoq
   i 1. покрс‹вать; закрс‹вать, прикрс‹вать;
   2. охватс‹вать, окружать со всех сторон); заволакивать; osmonni bulut qopladi тучи заволокли небо.
   ii насс‹пать в мешки, набивать в мешки.

qoplon
   1. барс; // барсовс‹й;
   2. леопард; // леопардовс‹й.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:49:38
qopmoq
   кусать (о собаке)

qopqon
   капкан; ловушка; мс‹шеловка.

qop-qop
   мешками, много-много.

qop-qora
   совершенно чёрнс‹й; чёрнс‹й-пречёрнс‹й.

qopqoq
   крс‹шка, покрс‹шка.

qor
   снег; // снежнс‹й; снеговой; \~ bobo дед мороз, 2) снеговик; \~ qiz снегурочка.

qora
   1. чёрнс‹й; // чернота;
   2. темное пстно; силуст; тень;
   3. перен. мрачнс‹й;
   4. перен. злой, \~ niyat злое намерение;
   5. траур, траурнас одежда, u \~ kiydi он ( она) надел ( а) траур, baxti \~ несчастнс‹й, yuzi \~ опозореннс‹й, ko'ngli \~ недоброжелательнс‹й, завистливс‹й человек, \~ kursi скамьс подсудимс‹х, \~ ilon гадюка, \~ tuproq чернозём.

qora archa
   можжевельник.

qorajigar
   селезёнка.

qoraymoq
   1. чернеть; темнеть, меркнуть;
   2. загорать; смуглеть; oftobda qoraydim с загорел на солняе, qosh qoraydi наступили сумерки.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:50:09
qoraytirmoq
   чернить; сделать чернс‹м.

qorakuya
   сажа.

qorako'l
   каракуль; // каракулевс‹й.

qorako'lchilik
   каракулеводство; каракулеводческий.

qoralamoq
   1. чернить, окрашивать в чёрнс‹й явет;
   2. перен. обвинсть; осуждать;
   3. перен. позорить, хулить.

qoralovchi
   обвинитель.

qoramag'iz
   смуглс‹й, чернсвс‹й.

qoramoy
   смола; мазут.

qoramol
   крупнс‹й рогатс‹й скот.

qoramtir
   1. черноватс‹й; тёмнс‹й;
   2. смуглс‹й;
   3. бурс‹й; \~ tuproq бурас почва.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:56:35
qoracha
   смуглс‹й, смуглолияс‹й; \~dan kelgan одам смуглс‹й человек.

qorachiq
   зрачок; // зрачковс‹й.

qoraqayin
   бук; // буковс‹й.

qoraqarag'ay
   ель,

qoraqarg'a
   1. грач;
   2. ворона чёрнас.

qoraqurt
   каракурт (сдовитс‹й паук).

qorag'at
   смородина; // смородиннс‹й; смородиновс‹й.

qorin
   живот, брюхо; утроба; брюшной; \~ bo'shlig'i брюшнас полость, qorni og'riyapti у него болит живот, qornim ochdi с проголодалсс, qorni to'q он сс‹т, \~ to'ydirmoq, \~to'yg'izmoq наестьсс, насс‹титьсс, \~ bandasi раб своего желудка.

qorishma
   смесь; раствор.

qorli
   снежнс‹й, снеговой, покрс‹тс‹й снегом; // со снегом.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:57:10
qormoq
   1. примешивать, смешивать;
   2. месить.

qorovul
   1. караул; охранник; сторож; // караульнс‹й, сторожевой;
   2. дворник.

qorovullamoq
   караулить, сторожить, охранить.

qorovullik
   : \~ qilmoq караулить, сторожить, охрансть;

qorong'i
   тьма; темнота; мрак, тёмнс‹й, мрачнс‹й, \~da nima qilib yuribsan? Что тс‹ делаешь в темноте, \~ xona тёмнас комната;
   2. перен. несснс‹й, смутнс‹й, \~ tushmoq стемнеть, смеркатьсс.

qorong'ilamoq
   темнеть, затемнстьсс, становитьсс тёмнс‹м,смеркатьсс.

qorong'ilatmoq
   затемнсть, делать тёмнс‹м.

qorong'ilashmoq
   см. qorong'ilanmoq

qorong'ilik
   1. темнота, тьма; мрак; потёмки;
   2. перен. туманность (нессность).

qotil
   убийяа.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:57:55
qotillik
   убийство; \~ qilmoq совершить убийство.

qotirmoq
   1. засушить; вс‹сушить; дать отвердеть; делать твердс‹м;
   2. перен. отлично, мастерски исполнить, сделать (что-л., какую-л. работу); ensasini
qotirma
не зли его, не надоедай ему, bosh \~ ломать голову (над чем-л.) морочить голову.

qotma
   сухос‰авс‹й; сухопарс‹м; худос‰авс‹й.

qotmoq
   1. затвердевать; отвердевать; застс‹вать; засс‹хать;
   2. застс‹ть без движенис, остолбенеть, ояепенеть; qotib kulmoq сместьсс до упаду, boshi qotdi у него голова распухла ( от множества дел, хлопот), qotib uxlamoq крепко спать, sovuq qotdim с замёрз.

qofiya
   рифма.

qochirim
   острота; намёк; \~ qilmoq острить, намекать.

qochirmoq
   заставлсть бежать; упускать; удалсть; kayfini qochirding тс‹ испортил ему настроение, uyqusini qochirma не
перебивай ему сон.

qochmoq
   1. бежать, убегать; сбежать;
   2. избегать; прстатьсс; olib \~ унести с собой, украсть, понести (о лошади) перен. преувеличивать, хвастатьсс.

qochoq
   беженея, см. qochqin.

qochqin
   1. беглея; беглс‹й (человек);
   2. дезертир; перебежчик.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 21:58:42
qosh
   1. бровь; брови; \~ qo'ymoq подводить (наводить) брови, \~ qo'yaman deb, ko'z chiqarmoq посл. (букв. Желас навести брови, вс‹бить глаз) оказать медвежью услугу;
   2. в роли служебного имени, \~iga к, ко, \~imga kel иди ко мне, \~ingga к тебе, \~ida у, при, возле, около, перед, maktab \~ida при школе, у ( возле, около ) школс‹, перед школой.

qoshiq
   ложка, choy \~ чайнас ложка.

qoya
   скала; утёс.

qoyali
   скалистс‹й.

qoq
   i сухой, сушенс‹й; \~ non сухой хлеб, olma \~i сушёнс‹е сблоки.
   ii нареч. как раз; ровно; прсмо; самс‹й; \~ o'rtasi ровно середина, самас середина, как раз середина, \~ bo'lmoq разделить ровно пополам.

qoqi
   i сушёнс‹й, сухой (о фруктах); всленс‹й (о мссе, рс‹бе и т.п.); olma \~ сушёнс‹й сблоки, \~ qilmoq сушить вслить.
   ii одуванчик.

qoqigul
   см. qoqi ii.

qoqilmoq
   1. спотс‹катьсс;
   2. ударстьсс; стукатьсс;
   3. вбиватьсс, вколачиватьсс;
   4. вс‹трсхиватьсс; бс‹ть вс‹трсхиваемс‹м.

qoqinmoq
   1. спотс‹катьсс;
   2. отрсхиватьсс, стрсхивать с себс что-либо.

qoqmoq
   1. бить, колотить; стучать; eshikni kimdir qoqdi кто-то стучал в дверь;
   2. вбивать, вколачивать, приколачивать; прибивать; bu yerga qoziq qoq сюда вбей колс‹шек, трссти; встрсхивать; вс‹трсхивать; gilamni qoq вс‹трсси ковёр.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 22:03:53
qog'oz
   1. бумага; // бумажнс‹й;
   2. документ; грамота; maqtov \~i похвальнас грамота, \~ingizni ko'rsating покажите ваш документ.

qog'ozboz
   любитель бумажной волокитс‹, формалист; бюрократ

qubba
   купол; свод.

qubbali
   имеюс‰ий купол; купольнс‹й.

quv
   хитрс‹й, лукавс‹й; \~ odam хитрея.

quvvat
   1. сила, мос‰ь; снергис;
   2. мос‰ность; \~ga kirmoq набратьсс сил, \~dan qolmoq обессилить, лишатьсс сил, помос‰ь, поддержка.3 помос‰ь, поддержка.

qunduz
   1. бобр; // бобровс‹й;
   2. бобёр (мех, шкурка бобра).

qunduzi
   бобровс‹й (из меха, шкурки бобра).

qunt
   1. исключительное старание, большое усердие;
   2. твёрдое решение, решимость; \~ bilan старательно, усердно, \~ qilmoq прилежно, усердно заниматьсс ( чем-л.).

qur
   i кон, партис (в игре).
   ii тетерев.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 22:04:27
qurb
   сила, мос‰ь; возможность; \~im yetmaydi у менс нет возможности, мне не под силу, \~i yetadi он в состосние, ему под силу.

qurbaqa
   лсгушка; // лсгушачий, лсгушечий.

qurbon
   жертва; жертвоприношение; \~ bo'lmoq становитьсс (бс‹ть) жертвой, пасть жертвой, \~ qilmoq жертвовать, приносить жертву.

qurdosh
   ровесник, сверстник.

qurilish
   строительство, стройка; // строительнс‹й.

qurilma
   сооружение; установка.

qurimoq
   сохнуть, засс‹хать, вс‹сс‹хать, вс‹нуть.

quritish
   сушение, сушка; // сушильнс‹й.

quritmoq
   сушить, вс‹сушивать, осушать, иссушать.

qurmoq
   1. строить; воздвигать, сооружать;
   2. устраивать, устанавливать, ставить.
Nom: Re: O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева
Yuborildi: Musannif Adham 27 Yanvar 2009, 22:05:01
qurol
   1. оружие, вооружение;
   2. инструмент; орудие.

qurollanmoq
   1. воо