forum.ziyouz.com

Umumiy bo'lim => Umumiy => Forumchilar blogi => Mavzu boshlandi: Муҳаммад Соҳиб 10 Iyul 2009, 00:41:32

Nom: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 10 Iyul 2009, 00:41:32
                             
:bsm:

Ассаламу алайкум ва роҳматуллоҳи ва баракатуҳу!
А аҳмати ғазабидан устун Меҳрибон Аллоҳнинг шомил иродаси ила ушбу ҳарфларни термоқдаман! Яхши нист, сзгу истак, хушкайфист ҳукмрон бир паллада сизларга ушбу блогни очишдан мақсадни англатсам! А­нг аввал, ёзган ҳар бир ссзимизни сқувчиларимизга манфаат бслишини Ҳақ Таолодан илтижо ила ссрайман. Бу ерда битилажак фикрлар, мақолалар, турли ёзувлардан гсзал ибрат олиб, шунчаки вақтинчилик таъсирланиб кетмасдан, олинган ибратлардан Жаннат томон йслни очиб борсак дейман! Ҳар бир кишига ҳидостни фақат Қодир Аллоҳ бера олади.  Истагимиз сса шу форумда қатнашиб, ҳидост топаётганларга Ҳақ Таоло бизни ҳам сабабчилардан қилиб қсйса. Ҳидост топганларни сса снглиш йслга кирмасликларига хиссамиз қсшилиб турса! Охир бориб, барчамиз Аллоҳнинг розилигин топиб, остидан анҳорлар оқиб турувчи ссриларда А асулуллоҳ :sw: билан аҳли форумлар биргаликда суҳбат қурсак!!! Ана шунда бизга Аллоҳнинг А асули :sw:"Сизларни бир-бирларингизга бслган муҳаббатингиз, бир-бирларингиздан ибратланишингиз, бир-бирларингизни ҳимоссиз қолдирмаслигингиз, биродарчилигингиз бу ерга келтирди" деган муборак овозларини сшитиб, масрур ҳолимизда Аллоҳга ҳамдлар айтсак!
Муҳтарам аҳли форум биродарлар, сизлар билан жаннатда бирга бслмоқ истадим!!! Ва ана шу истакларим рсёби учун ибрат олиб, ибрат бслиб, фикр сшитиб, кснгил олиб, кснгил бериш мақсадинда бу блогни очдим!
Барчангизнинг ҳар бир динимиз таълимотига зид бслмаган чиқишларингизни мамнунист ила қабул қилгаймиз, ИншаАллоҳ!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 10 Iyul 2009, 02:12:54
Мактабда сқиб, аста-секин атроф-муҳит ҳақида тушунчаларим кенгайиб борар скан, бир кун келиб "ерда биринчи одам қандай пайдо бслган скан ёки бирданига кспгина одамлар пайдо бслганмикан" деган фикр калламга келиб қолди! Ҳайрон бслманг, "ота-онаси айтмаганмикин" деб. Ота-онамиз бизга бу ҳақда сртароқ айтишганми, ёки сша пайт шу хабарни тслиқ таҳлил қилиб, ақидага айлантириб оладиган ёшда бслмаганимиз учунми схши тушунмаган сканмиз! Ва сна отамиздан қайта ссрадик! Отамизнинг юзларида табассум балқиди! Мен бу ширин жилмайишнинг моҳистини сқинда англадим. Бу ҳақда кейинроқ! Хуллас, падари бузрукворнинг бу галги оҳиста тушунтиришларидан бир нималарни англадик. Аниқроғи, Ерда биринчи Одамни Аллоҳ тупроқдан сратганини онгимизга  сингдирдик. Тсғрисини айтишим керак, гар сшанда бунга ақлим ҳали тслиқ етмасада, аммо отамизнинг ишонч билан гапиришлари ва ҳамда ҳозир "сиз шунга ишониб тураверинг кейин сзингиз ҳам аниқ билиб оласиз" деган гаплари бизга Одам Ато ҳақидаги илк таълимотлар сди!
Бу ҳақда отамиздан ссраганимизда хурсанд бслганликларининг сабаби, бизнинг онгимизга хаёлпараст Дарвин таълимотлари тиқиштирилмасидан аввалроқ савол берганимиз скан! Ва, ҳамда Одам алайҳиссаломни танишни бошламоқ, сзлигини танишни бошлашни биринчи қадами сабабидан скан!
Ўз ақлимиз билан бир-икки нарсаларни мушоҳада қиладиган ёшга йетиб, тушундимки, сзликни англашнинг биринчи босқичи мактаб ва олийгохларда психологис каби фанлардан сқитиладиган олди-қочдилар смас, балким инсонистнинг отаси қандай сралганини билишдан бошланар скан!
 Валлоҳу аълам.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 11 Iyul 2009, 02:21:59
Дунёнинг сралиши, турли воқеликлар, атроф-муҳит, бахайбат тоғликлар, ой ва юлдузларнинг ҳаракати ва сна шунга схшаш бир қанча ҳодисаларга Аллоҳ Ҳақ Таолонинг: " أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ   

  Устиларидаги осмонга назар солмайдиларми? Уни қандай бино қилибмиз, зийнатлабмиз ва унинг тешиклари ҳам йсқ?!
Қоф сураси, 6-остидаги хитобни сқиб, назар соладиган бслиб қолдим! Ксраманки ҳар қадам мсъжиза! Ҳар бир жисм мсъжиза, ҳар бир шакл мсъжиза, ҳар бир маҳлуқ мсъжиза, осмон мсъжиза, ер мсъжиза!!! Ҳар соат, ҳар дақиқа, ҳар он мсъжиза!
Фақат, буни ҳис қилмоқ учун Аллоҳнинг мсъжизавий китобидаги ожиз қолдирувчи каломларини сқиб, уқиб тафаккур стмоқ лозим! Ғайримусулмонлар нималардандир ҳузур, романтика ахтарадилар!
Ўзини таниган мсминлар учун сса ҳар он ҳузур!
Ажойиб! Ажойиб! Аллоҳнинг атига бир қаторнинг маълум қисмига жойланадиган каломини таърифлаш чун ёзиб тугатиб бслмайдиган китоблар битса бслади! Субҳаналлоҳ! Бу не холки, бизлар буни хис стмасак! Келинг, азизларим назар солайлик, осмонни қандай бино қилиб қсйилганига, тоғларни жойлаб қсйилганига ва ибрат олиб, Аллоҳнинг қудратин ҳис стиб, У Буюк зотнинг тоатида бардавом бслиб, А озилигин топиб, Жаннатида А асули ила ҳамроҳ бслайлик!!!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 18 Iyul 2009, 22:26:14
 
:bsm:
Ассаламу алайкум!
Манфаатидан умидвор бслиб бу ерга Имом Бухорийнинг сийратлари хақидаги ишонарли маълумотларни жойласпман!

Имом Бухорийнинг сийратлари

...Ушбу сарлавҳа остида имом Бухорийнинг исмлари, насаблари, туғилишлари, катта лари, жисмоний ва аҳлоқий сифатлари, илм йслидаги саъй-ҳаракатлари, Аллоҳ Таолога боғланишлари, заковатлари, қобилистлари, ишни схши қилишлари, устозлари, шогирдлари, ёзган китоблари каби бир қанча мавзулар билан танишиб чиқишга ҳаракат қиламиз!
Исмлари, насаблари ва туғилишлари
Имом Бухорийнинг тслиқ исмлари Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Абул Ҳасан Исмоил ибн иброҳим ибн Иброҳим ибн ал Мсғийра ибн Бардизба Жсъфий Бухорийдир.
Бардизба мажусий бслган. Аммо Мсғийра ибн Бардизба сз вақтида Бухоронинг волийи бслган ва Ямон Жсъфийнинг қслида мусулмон бслган. Ўша пайтларда бировнинг исломга киришига сабаб бслган одамга нисбат берилиши одат бслган. Шунга биноан Имом Бухорийлар оиласига "œЖсъфий" нисбати берилиб қолган. Бошқача қилиб айтганда, Жсъфий сабабидан мусулмон бслганлар, дегани.
 Имом Бухорийнинг оталари Исмоил инб Иброҳимнинг кунсси Абул Хасан бслиб, у парҳезкор уламолардан сди. Унинг ҳақида Имом Бухорийнинг сзлари "œТарихул Кабийр" китобида "œУ Ҳаммод ибн Зайдни ксрган ва ибн Муборак билан икки қсллаб ксришган сди", деб ёзганлар.
 У Молик ибн Анасдан дарс олган, Солиҳ ибн Муборак, Абу Муовис ва бошқалардан ривост қилган шахсдир.
 Исмоил ибн Иброҳим Аҳмад ибн Ҳафс, Яҳё ибн Жаъфар Лойкандий ва бошқаларга устоз бслган.
 Унинг шогирди Аҳмад ибн Ҳафс: "œЎлими олдидан ҳузурига кирсам, ҳамма молимнинг ичида бирор дирҳам шубҳалиси борлигини билмайман, деди. Ўша пайт сзимга-сзим арзимас бслиб ксриндим", деб ривост қилади.
 Имом Бухорий илмли, аҳли фазл ва Солиҳ оилада жумъа намозидан кейин, ҳижрий 194 йилнинг, Шаввол ойидан сн уч кеча қолганда, Бухоро шаҳрида дунёга келдилар.
 У киши кичик пайтларида оталари вафот стиб, етим қолдилар ва акалари Аҳмад билан оналари тарбиссида ссдилар.

Болалик

Имом Бухорийнинг болалик йиллари асосан илм талабида стди, десак, муболаға қилмаган бсламиз.
Хатиб сз санади ила қилган ривостда Абу Жаъфар Муҳаммад ибн Абу Хотим Варроқ қсйидагиларни айтади:
"Мен Абу Абдулуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил Бухорийга: "Хадис талаб қилишни бошлашинг қандай бслган?"-дедим.
"Куттоб - бошланғич таълимдалигимдаёқ ҳадис ёд олишга илҳомлантирилдим",-деди.
"Ўшанда ёшинг нечада сди?"- дедим.
"Ўн ёш ёки ундан озроқ. Ўн ёшдан стганимдан кейин куттобдан чиқиб, Дохилий ва бошқалардан дарс олдим. У бир куни одмларга дарс бера туриб, "Суфён Абу Зубайрдан, у Иброҳимдан",-деди.
Мен унга"
"А­й Абу Фулон! Абу Зубайр Иброҳимдан ривост қилмаган"-дедим.
У мени жеркиб ташлади. Мен унга:
"Агар ҳузурингда бслса, асл нусҳага қара",- дедим.
У мендан қаламни олиб ёзганини тсғрилаб олди ва "А ост айтасан",- деди".
Баъзи асхоблари ундан "Ўша Дохилийга сътироз билдирган пайтингда ёшинг қанча сди?"- деб ссрашди.
"Ўн бирда сдим. Ўн олти ёшга етганимда Ибн Муборак ва Ваъкийнинг китобларини ёд олдим ва уларнинг каломларини билдим. Кейин сса, акам Аҳмад ва онам билан бирга Маккага бордим. Ҳаж қилиб бслганимиздан кейин акам Аҳмад онамни олиб ортга қайтди. Мен хадис срганиш учун қолдим.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 18 Iyul 2009, 22:27:07
Илм талаби
Имом Бухорий раҳматуллоҳи алайҳи талаби илмни сз ватанлари Бухорада бошлаганлар. Бошланғич илмлардан таҳсил олиб бслганларидан кейин ҳижрий 205-санада хадисдан дарс олишни бошладилар.
Имом Заҳабий ва бошқа тарихчилар айтишади: "œУ кишининг хадис сшитишни бошлашлари икки юз бешинчи йилда бслди. Ўз юртида замонасининг ксплаб улуғларидан хадис сшитиб бслгандан кейин 213-йилда онаси ва акаси билан Байтуллоҳни ҳаж қилиш учун йслга чиқди. Акаси Бухорога қайтди. Аммо у Маккада қолишни афзал ксрди. Макка Ҳижоздаги снг муҳим илмий марказлардан бири сди".
Имом Бухорий у ерда сзлари излаб юрган нарсани топдилар. Гоҳида Мадинага ҳам бориб турар сдилар.
У киши Маккаи Мукаррамада баъзи китобларини таълийф қилдилар ва "œАл-жомеъ ас-саҳиҳ" ва унинг таржималарига асос солдилар.
Имом Бухорий сзлари айтадилар:
"œЎн саккизга кирганимда "œҚазоёс-саҳобати ват-тобеъин" китобини таснийф қилдим. Кейин Ат-тарих ал-кабийр"ни. Бу Мадинада, Аабий алайҳиссаломнинг қабрлари ёнида бслди. Ойдийн тунларда ёзар сдим".
Имом Бухорий раҳматуллоҳи алайҳ сз хаётлари давомида ксп маротаба ва том маънода сермаҳсул сафарларда бслдилар. У киши сз замоналарида қарийб барча исломий мамлакатларга , баъзи бирларига сса бир неча маротабадан сафар қилдилар.
"œМен Сурис, Миср ва Арабистон срим оролларини икки дафъа зиёрат қилдим,- деб ёзади Имом Бухорий, - бир неча марта Басрада бслдим, олти йил Ҳижозда(Саудис Арабистони) сшадим, Куфа ва Боғдод шаҳарларида неча маротаба бслганимни сслай олмайман""¦

"¦Имом Бухорий бутун ҳаётларини хадис илмини мукаммал даражада срганиш ва жамлашга бахш стдилар. У киши асарларини, бу асарлар учун жамланган барча захираларни сз қсли билан битар, бу сингари ишларни ҳеч кимга ишонмасдилар.
Аксарист асарларини тунда қоғозга туширардилар. Жуда ёшликларидан Аллоҳ Таоло битмас туганмас ғайрат билан сарафроз стган Имом Бухорий тасаввурида срқ стган тоза фикрларни оқ қоғозга муҳрлаб қсйишдан ҳеч қачон сринган смаслар.
Муҳаммад ибн Абу Ҳотим Варроқ шундай сслайди:
"œАбу Абдуллоҳ билан сафарга чиқадиган бслсак, фақат қаттиқ совуқдагина бир уйда ётар сдик. Мен унинг бир кечада сн беш, йигирма марта туриб чақмоқни олиб чироқ ёқишини, сснгра хадисларни чиқариб, белгилаб, сна бошини ёстиққа қсйганини ксрар сдим".
Муҳаммад ибн Юсуф Фирабрий айтади:
"œБир кеча Муҳаммад ибн Исмоилнинг уйида қолдим. Унинг сша кеча сн саккиз марта туриб, ёдига тушган нарсаларни ёзиб қсйганини ҳисобладим".
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 18 Iyul 2009, 22:28:46
Шахсий сифатлари

Имом Бухорий озғин ва сртабсй киши бслганлар. У киши дунёдан зоҳид бслиб стганлар. Оталаридан сзларига қолган ксп миқдордаги молни садақа қилар сдилар.
Имом Бухорий рахматуллохи алайҳ жуда оз таом ер сдилар. Баъзи вақтларда кунига икки ёки уч дона бодом еган кунлари ҳам бслган. У кишига бир марта бемор бслганларида сувлари табибларга ксрсатилган. Шунда улар: бу сув баъзи насаро роҳибларининг сувига схшайди. Улар, одатда, таом емайди, дейишган. Имом Бухорий: тсғри айтишди, деганлар.
 Имом Бухорий рахматуллохи алайҳ сзлари айтадилар:
"œҒийбат ҳаромлигин билганимдан буён бирор кишини ғийбат қилганим йсқ".
Имом Бухорий сз хоналарида сдилар. Жорис келиб, у ерга кирмоқчи бслди ва қоқилиб, у кишининг олдиларидаги сиёҳдонни тепиб юборди.
 "œБу қандай юриш?"- дедилар.
 "œЙсл бслмаса, қандай юрай?"- деди жорис.
У киши қслларини ёйиб"
 "œКетавет! Сени озод қилдим!?- дедилар.
 "œА Абу Абдуллоҳ! У сизнинг ғазабингисни чиқардими?"- дейилди.
 "œҚилган ишим ила нафсимни рози қилдим", - дедилар.
 Имом Бухорий рахматуллохи алайҳнинг варроқлари съни мирзалари ҳикос қилади:
 "œУнга отасидан жуда катта мол мерос қолган сди. Уни музорабага берар сди. Қарздор унинг 25 мингини бермай қсйди. Унга: "œВолийнинг мактубини олсанг, йрдам бслади", дейишди. "œМен улардан мактуб олсам, улар мендан таъмагир бслиб қоладилар. Дийнимни дунёга сотмайман", деди.
 Унга Абу Ҳафс берган юкни келтиришди. Кечқурун бир гуруҳ тожирлар келиб, унга беш минг дирҳам фойда беришини таклиф қилдилар. У: "œбу кеча бориб туринглар",- деди.
А­рталаб бошқа тожирлар келди ва Ўн минг дирҳам фойда беришни таклиф қилишди. У: мен кечқурун аввал келганларга беришни нист қилган сдим, нистимни бузишни истамайман, деди ва молни сшаларга берди.
 Имом Бухорий рахматуллохи алайхнинг варроқлари хикос қилади:
"œКспинча улов миниб, сқ отгани чиқиб турар сди. У кишига ҳамроҳ бслганим давомида сқлари мслжалга тегмай қолганини фақат икки марта ксрганман. Бошқа барчаси тегарди".
Фирабрда турганимизда, бир куни сқ отгани чиқдик. Бандаргоҳга олиб борадиган йслга чиқдик ва сқ ота бошладик. Абу Абдуллоҳнинг сқларидан бири анҳор устидаги ксприкнинг арқонига тегди. Арқон ёрилди. У буни ксриб, уловидан тушди. Ўқни арқондан чиқариб олди. Ўқ отишдан тсхтади ва:
  "Қайтинглар",- деди.
Биз қайтдик. Шунда у менга:
 "А Абу Жаъфар! Сенга хожатим бор", - деди.
"œХсп!"- дедим.
 "œКсприк сгасининг олдига борасан! Биз арқонга зарар еткиздик. Бизга унинг срнига бошқасини тортишга ёки қийматини тслашга ижозат беришингни ва бизни қилган нарсамиз учун кечиришингни ссраймиз", дейсан"- деди.
Ксприкнинг сгаси Хумайд ибн Ахзар деган одам сди. У менга:
 "œАбу Абдуллоҳга салом айт ва унга: "œСенинг қилган ишингни кечирдим. Барча мулким сенга фидо бслсин", деганимни айт", - деди.
Мен унга бор гапни айтдим. Унинг юзи ёришиб кетди. Ксп хурсанд бслди. Ўша куни ғарийбларга беш юзта ҳадис сқиб берди ва уч юз дирҳам садақа қилди.
Имом Бухорий Аллоҳ Таолонинг муқарраб бандаларидан бслиб, ихлос, садоқат ва ибодатда мисли йсқ кишилардан сдилар.
 Имом Бухорийнинг ибодатлари ҳақида "œТарихи Боғдод" ва бошқа китобларда қсйидаги маълумотлар келтирилган:
"œА амазон ойининг биринчи кечаси бслганда имом Бухорийнинг хузурларига асхоблари жамланар ва у киши ҳар ракаатга 20 остдан қсшиб сқиб хатм қилар сди. Саҳар пайтида сса, Қуръоннинг учдан биридан срмигача сқиб, учинчи кечанинг саҳарида хатм қилар сди". Бир куни у киши намоз сқиётганида ари 17 марта чақди. Аамозни сқиб бслиб: "œҚаранглар-чи намозимда менга озор берган нарса нима скан?"- деди.
Қарасалар бир ари 17 марта чақиб шишириб юборган скан. Аамозни бузмапти".
 Имом Бухорийнинг сафарларида кспинча бирга бслган Муҳаммад ибн Абу Хотим сслайди:
 "œУ киши саҳар чоғи 13 ракаат намоз сқир сди. Витрни бир ракаат қиларди. Ўзи турганда мени уйғотмас сди. Ўзингиз шунча оғирликни кстариб, мени нега уйғотмайсиз, десам, сен ёшсан уйқунгни бузмай дедим, дер сдилар".
Имом Бухорий Басрада беш йил сшаганлар. Ўша йиллари китоб ёзиш билан машғул бслишларига қарамай, ҳар йили ҳаж мавсуми келганда Маккага бориб ҳаж қилар ва қайтиб келиб, сна илмий ишларини давом сттирар сдилар.
 Имом Бухорий илмий ишларини афзал ибодатлардан деб билар сдилар. У киши сзларининг бош асарлари "œЖомеъус-саҳиҳ" китоблари ҳақида: "œУни сзим билан Аллоҳ азза жалланинг орасида ҳужжат қилдим", деганлар.
Бошқа илмий асарлари хақида сса: "œАллоҳ Таолодан бу таснийфотларни мусулмонлар  учун баракали қилишини умид қиламан ", деганлар.
 Имом Бухорий тоат-ибодатга тарғиб қилиш борасида: "œМусулмон инсон учун дуо қилса қабул бслмайдиган холатда юриш тсғри келмайди", деганлар.
 Имом Бухорий схши амалларни иложи борича кспроқ қилиш пайида бслар сдилар. У киши Бухоро сқинида бир работ қурганлар. Жуда ксп одам бу ишда у кишига ёрдамга келган. Шундай бслса ҳам, Бухорий сзлари ғишт ташиб ишлаганлар. Одамлар: "œА­й Абу Абдуллоҳ! Сиз овора бслманг",- дейишди.
 "œМана шу менга манфаат беради",- дедилар у киши.
 Имом Бухорийнинг ибодатлари ҳам, амаллари ҳам илмга асосланган бслар сди. Бир куни у киши Муҳаммад ибн Абу Хотим Варроққа: "œМен ақлимни таниганимдан буён бирор нарсани илмсиз қилган смасман", - деганлар.
Бу борада Имом Бухорийнинг таржимаи холлари хақида маълумот берган "œТарихи Боғдод", "œТахзийбул Асмаа" каби китобларда Муҳаммад ибн Абу Хотим Варроқдан қсйидаги ривост келтирилади:
"œУ киши бир кун Имом Бухорийнинг чалқанча тушиб ётганларини ксрди. Улар сшанда Фирабрда сдилар. Тафсир китоби таснийф қилинаётган сди. Имом Бухорий сша кун жуда ксп хадисларни чиқариб қаттиқ чарчаган сди. Варроқ у кишига:
  "œА­й, Абу Абдуллоҳ! Бир куни "œМен ақлимни таниганимдан буён бирор нарсани илмсиз қилган смасман", деганингизни сшитган сдим. Ушбу чалқанча ётишда қайси илм бор?"- деди.
 "œБугун сзимизни қаттиқ чарчатдик. Бу сарҳадлардан биридир. Душманлардан бирор иш содир бслмасин деб қсрқдим. Бир оз дам олиб, тайёргарлик ксрай дедим. Агар душман бизни ғафлатда қолдирмоқчи бслса, тезда ҳаракатга тушамиз",- деди имом Бухорий.
   
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 18 Iyul 2009, 23:02:58
 
ЗАКОВАТ, АД ОЛИШ ВА ЕТУКЛИК.
Аллоҳ Таоло имом Бухорийга сткир заковат, кучли ёд олиш ва барча ишларни схшилаб қилиш қобилистини берган сди. ушбу илоҳий неъматларнинг аломатлари у кишининг кичиклик чоғлариданоқ ксзга ташлана бошлаган сди. Ўн бир ёшли бола бсла туриб сз устозлари Дохилийнинг хатосини тузатишлари бунга далилдир.
Отасининг дарсхонасида Абу Ҳафс Аҳмад ибн Ҳафсдан Суфённинг "Жомеъ" китобини тинглар сди. Абу Ҳафс бир харфда хато қилган сди, у қайтарди. Иккинчи марта хато қилган сди, у сна қайтарди. Учинчи марта хато қилган сди, сна қайтарди. У бир муддат сукут сақлаб турди-да:
"Бу ким?"- деди.
"Ибн Исмоил ибн Иброҳим ибн бардизба",- дейишди.
"Бунинг айтгани тсғри скан. А­слаб қолинглар! Албатта, бу бир куни одам бслади",- деди Абу Хафс.
"Тобақотуш-Шофеъийс" ва бошқа китобларда қсйидаги матн келтирилади.
"Салийм ибн Мужоҳид айтади:
"Муҳаммад ибн Салом Лойкандийнинг ҳузурида сдим. Бас, у менга:
"Агар аввалроқ келганингда етмиш минг хадисни ёд биладиган болачани ксрар сдинг",- деди.
Мен ортидан излаб бориб уни топдим ва:
"Етмиш минг хадисни ёддан биламан деган сенмисан",-дедим.
"Ҳа! Ундан ҳам ксп! Мен сенга саҳоба ва тобеинлардан хадис келтирадиган бслсам, албатта, улардан кспининг туғилган жойлари, вафотлари ва масканларини ҳам биламан. Саҳоба ва тобеинлардан бирор хадисни ривост қиладиган бслсам, албатта, унинг Аллоҳнинг китобидаги ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайхи васалламнинг суннатларидаги аслини ҳам ёдлаган бсламан",- деди у".
Имом Бухорий сн олти ёшида Ибн Муборак ва Вакийънинг китобларини ёдлаб бслган ва ахли райнинг каломини сгаллаган сдилар. Ўн саккиз ёшдан китоб таснийф қилишни бошладилар.
Ашлик чоғида имом Бухорий сз тенгдошлари ила Басра машойихлари дарсларига қатнашар ва уларни ёзиб олмас сди. Бир қанча кун шу тарзда стганидан кейин шериклари унга:
"Сен биз билан дарсга қатнашасан ва ёзиб олмайсан, бу қилмишингнинг маъноси нима",- дейишди.
Ўн олти кундан сснг уларга:
"Жуда гапни кспайтириб юбордингиз ва маҳкам туриб ҳам олдингиз. Азганларингизни менга сқиб беринглар-чи!",- деди.
Улар ёзганларини чиқаришган сди, сн беш мингдан зиёд ҳадис чиқди. У сшаларнинг ҳаммасини ёддан айтиб берди. Улар сса, у ёддан айтган нарсадан ёзгандарилаги хатоларини тсғрилаб олишда. Сснгра уларга қарата:
"Айтинг-чи?! Мен дарсга бехуда қатнашаётган ва кунларимни зое қилаётган сканман-ми?!" - деди.
Шунда унинг олдига биров туша олмаслигини билдилар.
"Таҳзийбул-калом" ва бошқа китобларда келтирилишича:
Машҳур олим Исҳоқ ибн А оҳавайҳ Бухорий таснийф қилган "Тарих" китобини Хуросон амири ҳамда катта олим Абдуллоҳ ибн Тоҳирнинг одига олиб кирган ва:
"А­й амир! Сенга сеҳрни ксрсатайми?!" - деган.
Абдуллоҳ ибн Тоҳир китобга назар солиб бслганидан кейин:
"Бунинг қандай таснийф қилинганига фаҳмим етмади", - деган.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 20 Iyul 2009, 23:14:36
 
:bsm:
Ассаламу алайкум!
Имом Бухорий раҳматуллоҳи алайҳининг таржимаи холларига оид сна баъзи бир маълумотларни лозим бслганда киритишга қолдирайликда озгина иймонлашайлик!
Оммавий ахборот воситаларидаги ҳар кунлик снгиликлар, сшиттиришлар, турли чиқиш ва ксрсатувлардан биламизки, дунё атроф-мухит муҳофазаси(скологис) хақида ксп бонг урмоқда. Атроф-муҳитга турли зарарли микроблар тарқалишини олдини олиш, турли корхоналардан чиқадиган зарарли тутунларни камайтириш, сшаш жойларига чиқиндилар чиқармаслик ва сна шунга сҳшаш турли муаммолар ечими устида қанча-қанча олим-у, зиёлилар бош қотиришмоқда! Ва лекин натижа йсқ! А­нг қизиғи атроф-муҳит нега ифлосланаётганининг сабаблари маълум! Кимнидир ксча-ксйга ахлат ташлаши ва шу каби ишлар!
Табиат муҳофазасига софликни олиб кирмоқчи бслган "олим-у", "зиё"лиларга хитоб қилгим келади!!!
А­й инсон! Сен бутун дунё ксз снгида, бутун оламга "Одамлар! Ксчаларга ахлат улоқтиришни бас қилайлик" демасдан, аҳли аёлингга "хотин! сен зиёли одамнинг аҳлисси сифатида, кечки пайт жамист жойига ножсс нарсаларни ташламагин!" дес мурожаат қилмайсанми!"
Барча ташқи ифлосликларнинг ечими сзимизнинг маърифатимиз замирида, снг аввал сзимизнинг ичимизни тозалайлик! Ичимиз ёришмаса, ташимиз ёришади-ми!?
Ташқи табиатда скологис бор-у, инсон руҳистида скологис йсқми???
Аечук, Қуръонда тазкистун нафсга алоҳида чақирилди!
Аечук Аллоҳнинг А асули :sw: "Аллоҳ ташқи суратларингизга смас, қалбингизга боқади" деб хитоблар қилдилар???
Ташқи табиатнинг ифлосланишидан хавотир олаётган биродар! Сенга айтар ссзим барча муаммоларнинг ечими А уҳингни тарбис стмоққа қадалиб турибди! Қачонки,  ул руҳист скологисси мусаффо стилса, ана сша мусаффолик ташқарига чиқади.


Бу Аллоҳнинг ожиз бир қули Муҳаммад Соҳибнинг айрим жойлардан сқиб, срганиб билдирган ғариб фикрларидир! Яна Аллоҳ билгучидир!!!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Mahdiyah 08 Avgust 2009, 16:52:59
HISOBI QILINADI

Hazrati Muso alayhissalom Janobi Haqqa bunday munojot qildi:
- Yo Rabbi! Do’stlaringdan birini menga ko’rsat.
Alloh Taolo Muso alayhissalomga:
- Yo Muso! Bu toqqa chiq, u yerda g’or bor, unda biro dam yashaydi. O’sha yerda yashaydigan odam mening do’stimdir, - deb buyurdi.
Hazrati Muso alayhissalom toqqa chiqdi, g’orga kirdi. Qarasa g’orda biro dam behold yotibdi, boshi ostida g’ishtdan yostiq, yonida sajjoda (joynamoz), yana to’ni bor. Boshqa hech narsa yo’q. Bir bechora yo’qsil"¦
Hazrati Muso alayhissalom:
- Yo Rabbiy! Sening do’sting shul zotmi? — dedi.
Janobi Haq:
- Yo Muso, izzatim, qudratim haqqi, ul odamni xirqasi (ustki kiyimi, to’n) va yostiq qilgan g’ishtning hisobini qilmagunicha jannatga qo’ymayman, - deya buyurdi.

Yusuf Tovasliyning "œHikmatlar xazinasi" kitobidan
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Mahdiyah 08 Avgust 2009, 17:01:11
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: "œAlloh yo’lida do’st bo’lganlarni jannat ahli ham ziyorat qiladi. Ular jannat ahliga quyosh kabi nur taratadi."Termiziy rivoyati
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 11 Avgust 2009, 22:15:41
Ассаламу алайкум!

Блогимга барча мақтовга хақдор Аллоҳнинг иродаси ила ташрифим камайган сди. Алҳамдулиллаҳ, насиба скан бугун ушбу саҳийфаларни қораламоқ бахтига сришдик. Бу Мана ИншаАллоҳ саноқли кунлардан кейин мсминларга хушхабар слароқ Мохи А амазон ташриф буюргай. А амазон ойига нечоғлик биз сзимизни тайёрладик?        Аллоҳ таоло: «Бақара» сурасида: «А­й, иймон келтирганлар, сизларга ҳам, худди сиздан олдин стганларга фарз қилинганидек рсза фарз қилинди, шосдки тақво қилсангиз», деган (183-ост).
Ушбу рамазондан шарофатидан шосдки, Аллоҳга тақвони мукаммаллаштирсак. Ҳозирданоқ муборак ойга муносиб бслиб бормоғимиз нур устига нурдир. Айни ана шу муносабат ила оғзимиздан чиқаётган каломлар таҳрирга муҳтож бслса, таҳрирсиз гапирмасликни одат қилиб борсак ИншаАллоҳ манфаатли бслгай. Аши улуғларга ҳурмат, сзимиздан ёшларга сҳтиром ксрсатиб, юзимизга боққан одам қадрли нарсасини топгандай севинадиган ажиб бир манзара вужудга келтириб қсйсак.
Аллоҳ Таоло Бақара сурасида марҳамат қилиб айтади:
А амазон ойики, унда одамларга ҳидост ҳамда ҳидосту фурқондан иборат очиқ баёнотлар бслиб, Қуръон туширилгандир. Сиздан ким у ойда ҳозир бслса, рсзасини тутсин. 
Ҳар бирларимизнинг хушкайфист ила Ҳидост маёғи Қуръони Карим тушган ойни биродарлик руҳида, мусаффо қалбларнинг гсзал мужодалага муштоқ истакларини қондириб стказмоғимиз иншаАллоҳ охиратимизга ҳам заҳира амалларни кспаётирғай.

Мен А амазоннинг айни пайтгача айтилган минглаб фойдаларини сна такрор айтмадим. Аммо ушбу ойнинг гсзаллигини албатта, биз ожиз бандаларнинг хусни муомаласи ва рушду-иности снада бойитгай.
Биродарларим Меҳри чексиз А оббимиз А аҳмонга илтижо қилайликки, қалбларимизни Ислом таълимоти мақтаган хислатларни севувчи қалблардан қилсин. Ҳақ Таолонинг сзи қайтарган йслларга юрмасликка, буйруқ стган амалларни иштиёқ ила бажармоққа мухлис ва муштоқ кишилардан бслайлик. Амийн!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 25 Avgust 2009, 04:08:37
Ассаламу алайкум!!!
Биродарлар, бу мавзуда ИншаАллоҳ чиройлик иймонлашамиз! Мақсад моҳи А амазонни муносиб стказиш ва Дунёнинг турли бурчакларидаги дсстлар билан А уҳий тарбис борасида суҳбатлашишдир.
Дархақиқат, биз диний вазифаларнинг жисмоний амаллари ила зоҳир бсладигани шариатни сргандик ва Қодир қилганича срганиб бораспмиз. Ва бусиз дийнимиз мукаммал бслмаслигини ҳам биламиз.
Аммо нафсни поклаш ва ахлоқни сайқаллаш, умумий айтадиган бслсак "А уҳимизнинг тарбиссига"  ҳам сътибор қаратиш мухим сканлигини мушохада қилдикми?
Мусулмон умматининг аввалги авлодлари Аафсларини поклаш ва аҳлоқларини сайқаллашга кучли сътибор қаратиб, бу каби ишларни шараф билан уддалашганидан хабаримиз бор. Биз сзимиз бунга қанчалик киришдик???
Турли хил одобларни шакллантириш тсғрисида гапирилди. Бунга ҳам баъзиларимиз сътибор қаратдик бошқалар сса йсқ. Мен айтмоқчи бслганим, А уҳимиз танамизда меҳмон скан биз нимага сътибор қаратишимиз керак??? Келинглар шу ҳақида билганларимиздан иймонлашайлик. Балким алоҳида мавзу очармиз, балки шу ерда. Аминман-ки, кспчилигимизда айни шу масала хақидаги фикрларимиз тарқоқ. Шосд-ки, ушбу мавзу баҳонасида А уҳимизни маълум жараёнларга таёрлаш, Уни тарбис қилиш, мусаффоликка олиб чиқиш қай тарзда амалга оширилиши хақида маълум аниқликка сришсак.
Бир нарсани алоҳида таъкидлаб стмоқчийдим, юқоридаги фикрлар билан А уҳни билишга тарғиб асло ксзланмаган.
Фақатгина А уҳни тарбислаш борасида Муборак А амазонда иймонлашишни бошласак дегандим. Ҳар холда турли хил манфаатсиз мавзуларнинг мухокамасидан ксра шуниси афзалроқмикан...

Фикрларингизни кутаман!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Mahdiyah 25 Avgust 2009, 07:10:22
Assalamu alaykum.
Kiritgan taklifingizni mana shu mavzuda davom ettirsak yaxshi, alohida mavzu ochmasdan.

Ruh tarbiyasi ham albatta nafs tarbiyasiga bog'liqdir.
Dunyoga qancha muhabbatimiz oshaversa, biz balki namozlarni qazo qilmasmiz, vaqtida o'qirmiz, lekin ruhimiz hotirjam bo'lmaydi, namozimizda hush'u yo'qoladi.
Hozirgi ahvolimiz aynan shu ko'rinishda.
Namozlarimizni o'qimizu hayollar dunyoni kezadi...

Dunyoga muhabbat oshgan sayin, sekin-asta qalbimiz ham hiralashaveradi.
O'lim, Oxirat, Qiyomat tushunchalarini kamroq o'ylay boshlaymiz.  

Bir podshoh bo'lgan ekan.
Boshqa yurtdan shu davlatni karvoni katta foyda bn qaytayotganakan.
Hali karvon yetib kelmasidan habar kelibdi "Podshohim! Karvon yo'lda qaroqchilarga uchrabdi" deyishdi
Shunda podshoh bir past jim turib, kn "œAlhamdulillah" debdi.

Yana biroz vaqt o’tgach haligi habarchi "œYo’q podshohim aglashmovchilik bo’libdi, hech qanday qaroqchilar karvonga haf solmabdi, karvon yo’lda ekan, tez orada yetib kelarkan" debdi.

Podshoh huddi avvalgi holatdagidek bir past jim turib, kn "œAlhamdulillah" debdi.
Bunga hayron bo’lgan vazirlar so’rabdi: "œPodshohi olam! Nimaga avvalgi holatda ham, bu holatda ham "œAlhamdulillah" dedingiz?"

Oqil podshoh javob beribdi: "œAvvalgi holatda habarchi "œKarvon qaroqchilarga uchrabdi" deganida qalbimga quloq soldim, qalbim zarracha dunyo moli deb afsuslanmagani uchun Allohga hamd aytdim, keyingi holatda habarchi "œKarvon hech qanday qaroqchilarga uchramabdi" deganida ham qalbimga quloq soldim, qalbim dunyo molini deb ham hursand bo’lmadi, shunga Allohga hamd aytdim" debdi.

Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: IXLOS 25 Avgust 2009, 08:42:58
Bismillahir rohmanir rohim!
Assalomu aleykum aziz dindoshlar!
Muxammad Soxib aka boshlagan ishingizni yaxshisi shu yerda davom ettirganingiz maqul.
Insonga eng kerakli narsalardan biri xam Ruxiy tarbiyadir. Inshoolloh bu borada sizdan
eng ibrat bo'lguvchi fikrlarni kutib qolamiz Alloh boshlagan ishingizni xayrli qilsin!
Xar bir inson qanday amal qilishidan qat'iy ruxiy xotirjamlikka erishishi lozimdir va u insonning
qalbi pok bo'lmog'i zarurdir, aks xolda mana yuqorida muslima Mahdiyah opamiz yoki singlimiz
aytib o'tibdilarki inson xatto o'qiyotgan namozida xam xayollarida dunyo tashvishi bilan mashg'ul bo'lib qoladi.
Sarvari koinot Rasululloh (s.a.v.)ni ummat uchun qilgan nasihatlaridan biri xam namozda dilni poklash ekan
yani shu ibodat vaqtida dunyoga tegishli barcha narsalarni unutmog'i lozim bo'larkan.
Magar namoz vaqtida boshimiz sajda qilib turgan vaqtda xayolimizda dunyoyimiz, g'iybat bo'ladigan bo'lsa bu narsa
dilni kirlanishi ekan. Rasululloh (s.a.v.)dan shunday hadis bor ekan. Ul zoti sharif aytgan ekanlarki qiyomatdan oldin
shunday zamon keladi meni ummatim savob umidida namozga keladi,lekin qoplab gunox olib chiqib ketadi
degan ekanlar.Yani savob umidida namozga kelamiz-u, lekin qalbimizda g'iybat,fisqu-fasod bo'lgani bois
savob o'rniga gunoxlarimizni ko'paytirib qaytamiz. Achchiq bo'lsa xaqiqat xozirda bundaylar juda ko'payib ketgan
ming afsuski xatto masjidga kirvolib dunyoviy masalalarini xal qilib o'tiradiganlarga ko'zimiz tushadi.Astag'firulloh
Moxi Ramazon bilan barchani muborakbod etaman va ushbu oyda qilingan amallarimizni Alloh taolo o'z dargoxida
maqbul aylasin va ajr mukofotini ziyoda etsin, Barchalarimizni Xidoyatdan adashtirmasin.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 26 Avgust 2009, 02:49:30
Ассаламу алайкум муҳтарам форум аъзолари!
Ҳар гал форумга ташриф буюрилганда ксрамиз-ки, айни ҳикматга мувофиқ сзимиз учун ҳозирда муҳим бслган бслим ва ёки мавзу қолиб, муҳокамаси кейинроқ аҳамистли бслган саҳийфалар мутоаласи ҳамда мунозараси билан оввора бсламиз!
Балки менга шундай туюлар!
Хусусан мавзу очишда ҳам мавзуларга жавоб ёзишда ҳам сътиборсизлигимиз катта. Аввал муҳокама қилинган мавзуларни синчиклаб кузатиб чиқмай снгисини очамиз. Балки менга шундай туюлар!
Муҳокамасининг сийқаси чиқиб кетиб, бир неча кун(ой, йил) аввал тсхтаган мавзуни сна қайтадан бошлаймиз. Ваҳоланки, бу ишимиздан заррача наф йсқ...
Балки менга шундай туюлар!

Умуман олганда мана шундай сътиборсизлик, одобсизлик оқибатида юзага келадиган дилхираликлар ксп. Ҳозирда айни А амазон ойи бслиб тургани муносабати ила Тарбис ва тазкисга, хусусан руҳий тарбисга сътиборимизни кспроқ қаратиб, шунга оид мавзуларда иймонлашсак, ИншаАллоҳ схши ишлардан қилган бслардик.
Мақсад сса, сртанги кунда бугун айтилаётган "Балки менга шундай туюлар, ксзларимдан ёшлар қуйилар" деган надоматларни айтишга йсл қсймаслик.

Аллоҳ Ҳақ Таоло барчамизни тарбисда келгуси авлодга муносиб намуна бсладиган инсонлардан қилсин!

Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 26 Avgust 2009, 06:48:01
Биродарлар, постни уқигандан кейин, у бу нима деб кетсангиз ҳам бслади агар вақтингизни асмасангиз!!!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Munira xonim 29 Avgust 2009, 12:10:11
Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh!!!
Muhammad Sohib Alloh sizdan rozi bo'lsin.
Go'zal tilaklaringiz, hayrli niyatlaringiz, ibratli so'zlaringiz uchun tashakkur.
Alloh bu hayrli amallaringizni O'zining rahmati ila munosib mukofatlasin.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Munira xonim 29 Avgust 2009, 12:17:14
Har bir musulmon komilikka erishishi uchun avvalo ilmga amal qilishi, RAsululloh SAV sunnatlariga amal qilishi, go'zal xulq sohibi bo'lishi lozim.
O'zi ibodatda yurib badxulq bo'lishlik naqadar xunuk oqibat.
Fuzayl ibn Iyoz aytadi:"RAsulullohga SAV:
-Falonchi ayolkunduzlari ro'za tutdi, kechalari bedor bo'lib namoz o'qiydi. Biroq uning xulqi yomon, qo'shnilariga tili bilan aziyat yetmazadi, deyishdi.
Shunda Rasuli Akram SAV:
-Uning bu ishlarida hayr yo'q. U ayol jahannam ahlidandir, dedilar.

Abu Dardo deydi:"RAsulullohning SAV shunday deganlarini eshitdim:"Qiyomatda taroziga qo'yiladigan narsalarning eng avvalgisi go'zal xulq va saxovatdir. Alloh taolo Iymonni yaratdi. Shunda Iymon:"Ey,Allohim, meni quvvatlantir" dedi. Alloh taolo uni go'zal xulq va saxovat bilan quvvatlantirdi. Alloh taolo kufrni yaratdi. Shunda kufr:"Ey, ALloh meni quvvatlantir", dedi. Alloh uni baxillik va yomon xulq bilan quvvatlantirdi".
Hadisning boshqa rivoyati Abu Dovud va Termiziy "Sunan"ida keltirilgan.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Munira xonim 29 Avgust 2009, 12:27:20
Yaxshi xulq -Nabiylar Sayyidining sifati, Siddiqlar ulug'ining  amallarini eng afzali, muttaqiylar mehnatining mevasi, obidlar riyozatining natijasi,yanada to'g'risi, yaxshi xulq DINning yarmidir.

Yomon xulq o'tkir zahar, qalblarni ruhlarni vayron etguvchi qabohat, xor qiluvchi buzuqlik, Allohdan va Uning Rasulidan uzoqlashtirguvchi razolat, jinoyatlarning eng buyugi, qalb xastaligi, jonlarni o'rtovchi og'riqdir,yanada to'g'risi Shaytonning xizmatiga yollanishdir.

Yaxshi xulq Rahmon huzuridagi JANNAT ne'matlariga ochib qo'yilgan qalb eshigi bo'lsa, yomon xulq - jahannamga ochib qo'yilgan eshikdir.

Bu qalb xastaligini davosi Alloh taoloning ushbu kalomida aytilgan:"Darhaqiqat,uni (ya'ni o'z nafsini jonini iymon taqvo bilan) poklagan kishi najot topdi". (Vash-Shams,9)

Bu xastalikka e'tiborsilikni oqibati:"Va u (jonini fisqu fujur bilan) ko'mib xorlagan kimsa nomurod boldi. (Vash-Shams,10)
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Munira xonim 16 Oktyabr 2009, 16:49:19
Qalb salomatligi uchun.

Doimiy behalovatlik, tushkun kayfiyat, yurak siqilishi...
Bu kabi xastaliklardan davrimiz kishilarining aksariyati shikoyat qilishadi. Bu muammodan shifokor ko'rigidan o'tish, turfa dori-darmonlar yordamida qutulmoqchi bo'ladilar. Lekin har qanday kasallikni davolashdan oldin uning kleib chiqish sabablarini aniqlanadi. Yuqorida asosiy sabab dunyoga qattiq muhabbat qo'yish, boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib, Alloh taolodan, U Zotning amrlari va qaytariqlaridan g'ofil qolishdir.
Anas r.a.dan rivoyat qilingan hadisda Rasul SAV shunday deydilar:"Dunyo sevgisi har xatoning boshidir. Bir narsaga qattiq muhabbat qo'yish kishining ko'zini ko'r qilib qo'yadi".Razin rivoyati.
Abdulqodir Joyloniy hazratlari bu xususda shunday deydilar:"Ey aziz,bu aldamchi dunyodan kech...Chunki bu ilohiy amrdir...Zero, Janobi Haq Qur'oni Karimda:"Ey, insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz va yana shunday bir Kundan qo'rqingizkim,(u kunda) biror ota o'z bolasi tomonidan (gunohni) o'ta olmas va bola ham otasi tomonidan biror narsani o'ta oluvchi bo'lmas.Albatta,Allohning va'dasi haqdir.Bas, sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin va sizlarni aldamchi shayton Alloh kechiraveradi,degan aldov bilan aldab qo'ymasin!" deb marhamat qiladi. (Luqmon,33)
Imom Shofe'iy bu mavzuda olim do'stlaridan biriga quyidagicha o'git bergan ekanlar:
-Birodarim, dunyo hayoti misoli sirpanchiq yer, binobarin, bunday joyda oyoq mahkam turolmaydi.Qanchalik obod qilinmasin, dunyoning oxiri xaroblik, yashovchilarning so'nggi ziyoratgohi - qabr, topganlari - barcha sevganlaridan ayrilishdir. Ko'p molu dunyoga ega bo'lishning oxiri faqirlik, mulku boylik to'plash esa mashqqatdan iborat. Ey, birodarim,Allohdan qo'rq. Uning haloldan bergan rizqiga rozi bo'l. Noshar'iy yo'llarga qayrilma. Yetishish yoki yetishmasligingni bilmagan kunlar uchun o'zingni uzun amallar bilan mashg'ul qilma. Chunki umr o'tkinchi ro'yo, yiqilishga mahkum devordir.

"Irfon" taqvimi. 1430/2009/IV/
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 09 Noyabr 2009, 13:27:18
Ассаламу алайкум мухтарам биродарлар! Аллохнинг иродаси ва муруввати билан 16 октсбр санасинда никохландим. Шу боис оз муддат сизларнинг дийдорингиздан йирокда булдим. Бу никохлик булгандан кейин сал кам бир ой утган вакт ичида куп нарсани тушуниб, англадим. Хусусан, аёлларнинг табиатлари хакида снада купрок маълумотга сга булдим. Айни шу ва бошка бир катор муносабатлар ила уз блогимда бир-икки катор нарсалар ёзгим келди. Чехмик биродаримиз маслахат беринг дегандилар. Уша кун телефондан ёзаётганим боис, куп гап айта олмагандим. Маслахатга келсак, Аллохга таваккул деган нарсани чукур урганинг. У буюк Зотдан ишонч ва ихлос ила узининг хидостини суранг. ИншаАллох, максадингиз хосил булгай. Айтганча, имкон кадар ахли аёлингизга дийн борасидаги камчиликларини чиройлик панд ва гузал мужодала билан олиб боринг. Бунинг натижаси тез орада ИншаАллох, курингай. Мухтарама жуфти халолингизга Жаннатга бирга бориш йулларини шундай осон ва чиройлик курсатинг-ки, инкор стгани хижолат чексин... Лекин асло куркитиш ва нафрат килдириш ила дийнни англатманг.

Хусусан, Лайгамбар :sw: шунга буюрганлар. Албатта Аллохнинг А асули :sw: манфаатсиз ишга чорламайдилар.
Шу уринда хар бир снги оила курмокчи булган, келгусида шуни режалаштирган биродарларимга бахтли-такволи оиланинг салохистлик сохиби булишликларини Хак Таолодан сураб коламан.  Оилалик биродарларимизга офист тилаб, ахил жуфтлик булиб хаёт кечиришларини Аллох насибадор стишини хохлайман.
Барчамизни Жаноби Хак анхорлари ёкимлик Жаннатида бирга килсин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Ansora 09 Noyabr 2009, 20:22:43
Muhammad Sohib, Alloh rozi bo'lsin. Rostdan ham turmushga chiqmasdan yoki uylanmasdan oldin "shunday", "bunday" deb fikr yuritish boshqacha ekan, lekin ish boshga tusgandan keyin ilgarigi fikrlaringiz ancha o'zgaradi.

Allohga hamdu-sanolar bo'lsinkim, meni turmush haqidagi fikrlarim ho'jayinimni yordamlari bilan yomon tarafga o'zgarmadi. Buning uchun ham Allohga hamdu-sanolar aytaman.

Rabbim barcha mo'min-musulmon qardoshlarimga haqiqiy baxt nasib etsin insholloh. Hali uylanmagan va turmush qurmaganlarga Allohdan qo'rqqan holda uning butun amrlarini joyiga keltiradigan qullaridan nasib etsin.

Men ham sohibim bilan Jannatda birga bo'lmoq uchun duo qilyabman. Butun harakatlarimiz ham shu yo'lda bo'lishi uchun Alloh qo'llasin insholloh...
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Muvahhid 17 Noyabr 2009, 18:45:17
Assalomu alaykum !
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari, ota-onalarimizning kasbi Oila qurish har bir Insonning,erkagu ayolning zimmasidagi vazifa. ALLOH taolo har bir oila qurgan mo'min va muslimalarga O'zining mehri, rahmati va ilohiy barokotini nasib aylasin. Oila qurish niyatida yurgan barcha mo'min ukalarimiz va mumina singillarimizga yaxshi joylardan, faqatgina O'zidan qurqadigan jufti halollardan nasib aylasin !

Tarixda va hozirgi kundagi har bir jamiyatda Oilalaning o'rni beqiyosdir. Har bir inson oila qurgandan keyin o'z hayotidagi katta va yangi bosqichga qadam quyadi.Insonning kamolat sari quyilgan asosiy qadamlaridan biri bu oila qurishdir. Shuning uchun ham har bir inson avvalam bor mana shu jihatga katta ahamiyat berishi lozim.

Har bir insonni qalbiga ALLOH taolo O'zi O'z hidoyatini solmagunicha chinakam musulmon bula olmas ekan. Qachonki ALLOH taolo O'zi sevgan bandasining qalbiga O'zining Iymon nurini sochgandan keyin har bir inson chinakam islomiy ofiyatni O'z hayotida his qila boshlaydi. Mana shundagina inson o'ziga-"Endi chinakam Musulmon bo'ldim" deb tashhis quyishi mumkin.Har birimiz yoshligimizda yodlatilgan "LA ILAHA ILLALLOH" kalimasini aytsakda, lekin qalbimizda ALLOH hidoyati bo'lmasa biz baribir Jaholatda bo'lamiz.Biz Islomni, Dinimizni tushunmaslik jaholatida bulamiz.

Ana endi shunday jaholat ustida bino qilingan oila haqida fikr yuritsak. Ikki yosh, bir oila !Ularning ongini egallagan dastlabki narsa moddiychilik, dunyo xoyu-xavasi bo'ladi. Ular boshqalardan kam bulmaslik uchun dastlab farzandlik bulishni niyat qilishadi.Mehribon ALLOH ularga farzand ne'matini nasib aylaydi: bir o'g'il,bir qiz ! Bu ikkalasidan baxtli inson yuq shu vaqtda ! Lekin bu baxtli onlar uzoqqa chuzilmaydi.Endi ya'na o'zgalardan kam bo'lmaslik uchun ular hashamatli uy-joy qilishga, chiroyli zamonaviy mashina olishga,kelajakdagi farovon kunlar uchun mablag' tuplashga harakat qila boshlashadi.Dunyo ularning ko'zini shunchalik xiralashtiradiki, ular ALLOH bergan dastlabki ne'mat bolalariga ham vaqt ajrata olishmaydi. Farzandlari ham ularga uxshab "LA ILAHA ILLALLOH" kalimasini yodlashadiyu, ular kabi Jaholatda yashashda davom eta boshlashadi.Lekin shuncha narsa bilan ular SAODATGA erisha olishmaydi.

Ana endi bolaligidan Islom ne'matidan bahra olib usgan ikki yosh qurgan oila haqida fikr yuritsak. Ikki yosh,bir oila ! Ikkalasi ham avvalam bor ALLOH taologa taqvo qilib faqat U Zotdan qurqadi. ALLOH ning taqdiriga iymon keltirib, ibodatida bardavom bulib, uning rizqiga shukr qilib hayot kechira boshlaydi.ALLOH taolo ularga ham farzand ne'matini, uy-joy ne'matini, boylik ne'matini nasib aylaydi.Bu ularning taqvosi, sabriga berilgan mukofotlardir. Lekin ularning o'zlari uchun eng asosiysi bu ularning Iymonidir ! Chunki ular shu iymonlari orqali o'z farzandlarini, yaqinlarini, do'stlarini ham Saodat sari etaklashadi.

SAODAT esa bu ALLOH taolo mo'min va muslimalar uchun va'da qilgan JANNATDA o'zi sevgan kishilar bilan birga bo'lmoqdir...
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: registan 01 Dekabr 2009, 11:07:42
Assalomu alaykum! Doim nomozimni tugatganimda, qo'limni duoga ochganimda Allohdan hayotimda Ohiratimda, Jannat u inson bilan birga bo'lmoqlikni so'rardim. Alloh mani taqdirimda bir insonni taqdir qildiki Allohimga hamma narsga qodir zotligiga yana bir bor iqror bo'ldim. Qaysidur amalimga Alloh mukofatladi. Ali ismli insonni taqdirimda uchratdi. U inson bilan suhbatlashganimda keyin u inson bilan ikki dunyo birga bo'lishni judayam Allohdan soradim! Ali r.a Fotima r.a. bo'lishlikni doim Allohdan so'riman.
Jannatta Allohim hammamizni Muhammad s.a.v bilan ko'rishmoqlikni nasib qilsin. Amin!

Amiyn!

Subhanalloh, Fotimahon, qoyil, tasodifni qarang, o'zi tasodifmikan? :)

Alloh sizning ezgu niyatlaringizga yetkazsin. Doim birga baxtli hayot kechiringlar.

Iloho Hasan va Husain egizaklar bersin. ;D
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: ossiyobinti 01 Dekabr 2009, 21:27:48
  Assalomu alaykum! Rasulluloh s.a.v: Siz qiyomat kuni o'z ismingiz va otalaringizning ismi bilan chaqirilasiz, shunday ekan, bolalaringizga chiroyli ismlar qo'yinglar deya marhamat qilganlar.
 

  Uzr kimdan rivoyat qilingani bilolmadim.
 
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Mahdiyah 02 Dekabr 2009, 04:59:24
savolde:

shu egizak tug'ilsa,faqat Hasan Husan yoki Toir Zoir yoki Fotima Zuhra deb qoyish shartmi?

boshqacha ism qo'ysa bo'lmaydimi?

Masalan,Eshmirza Xontaxta...

yoki-- Shirmonoy Gulandom...

aynana shular yoki uyqash bo'lish shartmi?

Egizak tug'ilsa Hasan va Husan deb qo'yish shartmas.
Uni ustiga Rasululloh  :sw: ning nevaralari ham egizak bo'lmagan.

Bu shunchaki o'zbekchilikda odatga aylangan.

Boshqa millatlarda turli hil boshqa ismlarniyam qo'yilaveradi egizaklarga.
Hadija va Oisha... Umar va Usmon
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Ansora 02 Dekabr 2009, 14:35:52
Egizaklar ismlari rostdan ham meni ko'p qiziqtirgan. Turkiyada ham egizaklarga bizga o'hshab, Fotima-Zuhra, Hasan-Husan ismlari berilmaydi. Qofiyasiz yaqin bo'lsa bo'ldi. Bazan esa hech bir-biriga o'hshamagan ismlar ham uchrab qoladi.

Qizlarda: Yeliz- Filiz , Fatma-Ayshenur

Erkaklarda: Eren-Emre.

Muhammad Sohib, uzr, mavzuingizdan uzoqlashdik.....

Birodarlar, hech bo'lmasa mavzuni ismi bizni biroz o'ylantirsin, hayajonlatirsin, bir-birimizga hurmat bilan muomala qilaylik.

Duo: Rabbim biz gunohkor qullaringmiz gunohlarimizni avf et, bizlarni bir-birimiz bilan imtihon etma....Jannatingdan nasib et, Yo Rabbim.....
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 03 Dekabr 2009, 17:41:18
Ассаламу алайкум мухтарам дийн кардошларим! Аллох калбларингизга сунмас хидостини жойлаб куйсин. Лутфан, сизлардан чукур илтимос, ушбу мавзуда тортишиб, бехуда бахсларни купайтирмасангиз. Камина ходимингиз мазкур блогни биродарлар хамжихатлик ила иймонлашиб, Жаннатга олиб борадиган йулларни енгиллаштиришса деган нистда очган. Асло бир-бирлари билан тортишиб, Жаннатини наимдан узоклашиш учун смас. Шунинг учун сизлардан сна кайта илтимос киламан-ки, агар сизда биродарларни сзгуликка чорлагувчи чикишингиз булса, ёзинг. Булмаса, лутфан бошка мавзу кидиринг.
ИншаАллох мени тушунасиз
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: siddiqa 09 Yanvar 2010, 02:10:25


                             
:bsm:

Ассаламу алайкум ва роҳматуллоҳи ва баракатуҳу!
А аҳмати ғазабидан устун Меҳрибон Аллоҳнинг шомил иродаси ила ушбу ҳарфларни термоқдаман! Яхши нист, сзгу истак, хушкайфист ҳукмрон бир паллада сизларга ушбу блогни очишдан мақсадни англатсам! А­нг аввал, ёзган ҳар бир ссзимизни сқувчиларимизга манфаат бслишини Ҳақ Таолодан илтижо ила ссрайман. Бу ерда битилажак фикрлар, мақолалар, турли ёзувлардан гсзал ибрат олиб, шунчаки вақтинчилик таъсирланиб кетмасдан, олинган ибратлардан Жаннат томон йслни очиб борсак дейман! Ҳар бир кишига ҳидостни фақат Қодир Аллоҳ бера олади.  Истагимиз сса шу форумда қатнашиб, ҳидост топаётганларга Ҳақ Таоло бизни ҳам сабабчилардан қилиб қсйса. Ҳидост топганларни сса снглиш йслга кирмасликларига хиссамиз қсшилиб турса! Охир бориб, барчамиз Аллоҳнинг розилигин топиб, остидан анҳорлар оқиб турувчи ссриларда А асулуллоҳ :sw: билан аҳли форумлар биргаликда суҳбат қурсак!!! Ана шунда бизга Аллоҳнинг А асули :sw:"Сизларни бир-бирларингизга бслган муҳаббатингиз, бир-бирларингиздан ибратланишингиз, бир-бирларингизни ҳимоссиз қолдирмаслигингиз, биродарчилигингиз бу ерга келтирди" деган муборак овозларини сшитиб, масрур ҳолимизда Аллоҳга ҳамдлар айтсак!
Муҳтарам аҳли форум биродарлар, сизлар билан жаннатда бирга бслмоқ истадим!!! Ва ана шу истакларим рсёби учун ибрат олиб, ибрат бслиб, фикр сшитиб, кснгил олиб, кснгил бериш мақсадинда бу блогни очдим!
Барчангизнинг ҳар бир динимиз таълимотига зид бслмаган чиқишларингизни мамнунист ила қабул қилгаймиз, ИншаАллоҳ!
Omiin ,forumdoshlar firdavslarda , Alloh yetkazsin .

Assalamu aleykum Muhammad Sohib aka blog yahshi chiqibdi ,avvalroq fikr bildirmoqchi edim lekin hali blogni hammasini o'qishga ulgurmadim hali ham ,
ha mayli blog egasi forumga qaytkunlaricha o'zim yahshi ko'rgan bir kitobdan aynan har doim o'qib o'qib turadigan qismini joylayman .
 :) :)
Bir kuni bir tanishim nimaga namoz O’qiysan? deb so’rab qoldi .

Savoliga savol
bilan murojaat qildim ,illatini bilmoqchimisan ?Hikmatinimi ?hayron bo’lib  bu nima deganin dedi .Unga shunday izohladim .Illat haqiqiy sabab hikmat esa undan kelib chiqadigan manfaat dedim .
Ho’p unda illati nima ?

Ilohiy amr .Yani meni ,seni va butun olamni yaratgan Alloh buyurgani uchungina namoz o’qiyman .[/b
]
Bundan maqsad nima ?

Allohning roziligiga erishmoq .Senga bir kishi cho’pon va do’ppi sovg’a qilsa unga tashakkur bildirasan to’g’rimi ?

Ha,albatta ,

Men ham cho’pon va do’ppi emas,badan bilan birga  va ruh ,bosh bilan birga aql bergan Zotga nega sajda qilmayin do’stim
.
Ho’p hikmati nima namozning ?
Sanab adog’iga yetib bo’lmaydi ,Hozir
esimga kelganlarini  aytib qo’ya qolay .
Namoz-jahannam otashidan zirh,qabr azobidan qalqon  va jannatning kalitidur .Abadiy saodat uning mangulikka uzangan mevasidur .Namoz qalbga ozuqa ,ruhga shifo ,badanga sihat ,vijdonga o’lcho’v ,aqlga istiqomat,irodaga quvvat,hulqqa tarbiya,fe’l atvorga jiddiyat va tuyg’ularga intizom beradi .Namoz ma’naviy yuksalishning zinapoyasidur .
Bularning hech biri bo’lmaganida ham men namoz o’qigan bo’lardim .


O’sha do’stimga yana shularni ayta olmadim :

Namoz —insonni afsus va nadomat botqog’iga botiradigan gunoh va jinoyatlardan saqlaydigan ishonchli kema .U insonga haqiqiy inson va Allohning aziz quli bo’lishni o’rgatishda mukammal darsdur .Namoz imonimning belgisi ,Allohga qullikning ifodasi ,Bandaligimning etirofi ,cheksiz ojizligimni cheksiz qudratga ,cheksiz orzularimni cheksiz rahmatga yo’llaydigan ma’naviy aloqa.
Namoz —dunyoyimni ham ohiratimni ham oydinlashtiradigan chiqroq .
Sajdadagi zillatim bilan izzatimni topdim .

Joynamoz tahtim ,sajda saltanatim  va qulligim sultonligimdir .


Haqiqat kurtaklaridan .

Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 28 May 2010, 08:50:01
Ассаламу алайкум мухтарам ахли форум. Анчадан бери бу блогга қадам ранжида қила олмадим. Бу мавзуни очаётган пайтим ожиз ақлимиз билан олган озгина хикматларни сизлар билан бахам ксриш сди. Аммо охирги пайтларда сзим у қадар насийҳат ва хикматга мухтож бслдим-ки, сзимдан орттира олмадим. Гапирган гапларимга амал қила олмай, ссзимга содиқлик йсқолмасин дес, кечримлилик, халиймлик, хусни муомала борасидаги бир қатор схши сгитларни сизларга илина олмадим. Сабаби, сзим бир қатор мавзуларда нафсимга тобе бслиб, кечиримлик бсла олмадим. Шайтоннинг иғвосига учиб, бехуда гап кспайтирдим. Муслим-у муслималарнинг кснгилларини буздим. Ксрдим-ки, ислоҳга сзим муҳтожман. Ўйладим-ки, сз-сзимни тарбис стмай туриб, панд-насийҳат борасида бир ссз айтмоқ дуруст смас.
Биродарлар Хаққимизга дуо қилинглар-ки, ҳар биримиз аввал сзини ислоҳ қилувчи банда бслайлик. Зотан, ана шунда сзгаларга ссзланган гаплар сткир бслар скан. Аллоҳ ҳар биримизни фитналардан сақласин. Лаънати шайтоннинг иғволарига учиб қолишимиздан омонда қилсин!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 29 May 2010, 21:24:08
Ассаламу алайкум муҳтарам форумдошлар! Мен анчадан буён бу мавзуни очиш илинжида сдим. Аасийб бугунга скан қслга қалам олиб, сс йсғ-е, клаватурага қсл чсзиб, ушбу матнни термоқдаман. Ўтган йили сди. Кунлардан бир кун форумимизнинг ажойиб иштирокчиси Абу Мусо акамиз билан шахсий алоқа воситаси орқали ғойибий суҳбат қурардик. У киши менга сзларининг тажрибаларидан турфа маълумотларни тақдим қилдилар. Суҳбат жараёнида акамиз менга савол билан мурожаат қилиб қолдилар. "Сиз сзингизни топганмисиз?. Аввалига мен саволни тушунмадим. Кейин бу киши батафсил тушунтирдилар.
Мана сизнинг исмингиз Мухаммад Сохиб. Лекин у Мухаммад Сохиб сизнинг қаерингизда? Сизнинг бошингизни бош деймиз, қслингизни қсл деймиз, ошқозонингизни ошқозон, жигарни жигар деймиз. Қсйинг-ки, ҳамма ташқи ва ички аъзоларингизни номи бор. Унда Мухаммад Сохиб деган ном сизнинг нимангизга берилган?
Сизнинг "мен"ингиз қаерда? деб қолдилар. Мен сша кундан бери Мухаммад Сохибни ахтараман. Гоҳо топаман гохида сна йсқотаман. Ва бир нарсаларга амин бсламан-ки, сша "мен"ни топганимда тафаккурли, тадаббурлик инсонга айланаман, "мен"имни йсқотганда бунинг акси.

Биродарлар сизларга мурожаатим. Ким сз "мен"ини топган. У инсоннинг қаерида жойлашган бслади? У сзи нима??? Ва буни қандай тслиқ уддаласа бслади?

Келинглар шу хусусда бахс қиламиз. 
 
 
 
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 19 Iyun 2010, 15:53:15
Юқоридаги таклиф маълум сабаблар билан у қадар мухокамага лойиқ ксрилмади. Демакким, хозирги кунимиз долзарб санаган айрим масалалар хусусида озроқ бахс қилсак.
Хусусан "Қизларга саволлар" деган мавзудаги айрим чиқишларни сқиб, сзимдан кичкина юзерларга гар хаётда хали ксп нарсани ксрмаган бслсам ҳам озгина акалик маслаҳатларим бор сди.

Ўша мавзуда бир укамизнинг қизларга қилган мурожаати юзасидан озгина мунозара бслаётган скан. Мен у мавзудан чалғимаслик нистида шу ерда чиқиш қилдим.

 Форумдош укам келинг шу савол матнини бироз сзгартирамиз.
Яъни, "айрим қизлар нега шунақа" деб. Мана бунга ижобий реакяисда жавоб бслади. Мен бу ерда қизларнинг ёнини олиб гапирмоқчи смасман. Аммо қизларнинг бирортаси келиб, "болалар нега сзилани илмлик қилиб ксрсатасизлар, ксча ксйда асли бунақа смассизлар-ку" қабилади савол берса, гапирганига пушаймон сттираман. Чунки, у нафсонистга тегадиган чиқиш қилди. Камига худди ҳамма болаларни таниб қсйгандек гапирди.
Бир нарсани унутмайлик, хаётда маълум кишилар хақида бирор илмга сга бслсак, умумийлаштириб гапирмаслигимиз керак. Чунки "сизлар" деган ссз билан мурожаат қилиш умумий мурожаат бслади. Табиий-ки, бунда ахлоқида биз мисол келтиргандек разиллик бслмаган одам бу холатга оддий муносабатда бслмайди. Ва сзимиз билмаган холатда зиддистни юзага келтириб қсйамиз. Шунинг учун гар баъзи ёки аксар қизларда муайсн камчиликларни ксрсак, гар у орамизда бслса ҳам учинчи шахс сифатида тилга олиб, муолажа томон интилсак дуруст бслади. Масалан:
"Айрим қизларимиз(йигитларимиз) сзларини фалон холатда ксрсатишади. Бунга муносабатнгиз қандай?" каби чиқиш қилсак, жавоб берувчи томон ҳам холис жавобга интилади.  
Хаётдаги турфа холатлар, турлик форумлардаги иштироклар, қолаверса, уйланган сркак сифатида айтишим мумкин-ки, аёллар билан муносабатда бироз хушёрроқ ва схтиётроқ ҳамда хушфеълроқ бслиш керак. Айниқса, сиз маълум камчилигини ксриб турган шахсга нисбатан аввал чиройлик панд насийхат қилиб, кейин мужодала бошланса мақсадга муфовиқ бслади. Боиси, маълум нуқсони бслган инсонга "сизда мана бундай камчилик бор" дейиш хеч ёқмас скан. Бу менинг шахсий фикрим, балким адааётгандирман. Аввало турлик енгил йсллар билан кишига сша нуқсони борлигини англатиш керак.  Айниқса, бу борада учинчи шахс мисолида гапириш фойдалироқ валлоҳу аълам.

Шунинг учун келинглар қизлар йигитларга, йигитлар қизларга одоб билан чиройлик савол қилиб, бир - биримизга бслган хурматни сақлаган холда илиқ сухбат қилайлик. Ўткинчи дунёдамиз. Ҳозир кспларни ксрамиз. Афсусда, надоматда. Ҳа десангиз, фалон кишини дилини оғритиб узр ссрай олмаганини, фистон кишига озор бериб, рози қилай деса топа олмаётганини айтади. Орамиздаги ишларни қиёматга қолдирмай. Бу дунёда битта узр билан енгил битадиган иш у дунёда  ста қийин кечиши мумкин. Аллоҳ ҳаммамизни бир бирига мухаббатлик бандалардан қилсин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Muhseena 20 Iyun 2010, 23:36:48
 :jaza:  inshaAlloh,Alloh rozi bo'lsin..Man harakat qilaman,axir jannatga yetishish uchun nafsimizni o'ldirib borishga intilvommiz,ammo yo'lda turli to'siqlar uchrar ekan,hali ilm pillapoyamiz unchalik puxta va mustahkam emasligi uchun ham bu yo'lda ayrim dilxiraliklarga duch kelib turibmiz,inshaAlloh endi isloh yo'liga o'tdik...Duoda bo'ling...
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 01 Avgust 2010, 21:38:54
Ассаламу алайкум муҳтарам форумдошлар.
Куни кеча ибрат олишга арзигулик бир воқеага гувоҳ бслдим. Ўз навбатида буни сизлар билан бахам ксришни истадим.
 Аонуштадан кейин қсшни аёл онамиздан бир хабар олиш бахона аёлларга хос тарзда у бу дардларини ҳам айтиб олиш илинжида ташриф қилдилар. Икки қсшнини ҳамҳонани қолдириб, ишга тайёрланиш учун уйга кирдим. Чиқиб кетаётганимда онам "сғлим бир оз суҳбатимизни тингла" деб қолдилар. "Ие, бу қанақаси икки катта аёлнинг суҳбатларини тинглаш" деган уйлар хаёлдан кечди-ю, ҳар ҳолда онам бежиз чақирмагандирлар дес, "хсп" дедим. Суҳбатда қсшни аёл унча схши гапира олмайдиган ва сшитишида бироз нуқсони бслган сғлига олиб берган келинининг "тили"дан нолиётганди.
 -Қарамайсизми, шу келинимга икки гап ошиқча, битта гап кам. Катталарга "хсп" дейишни билмайди. Қисқаси, тили узун. "Аима қилсак бслади"
 Онамнинг мени бу суҳбатдан бахраманд бслишга чорлашлари бежиз смасди. Аввало сзим ва ахли аёлимнинг катталарга ҳурматсизлик қилиши, тилига срк бериши ножсс холат сканлигини ксрсатиш ва сзлари ҳам қсшни аёлга берадиган насийҳатдан мени ҳам таълим олдириш сди.
Шунда онам қсшни аёлга
 -А­хх, қсшни ҳозирги ёшларда ҳар хил сабабларга ксра шундай хатти ҳаракатлар бор. Сиз аввало асабингизни бузиб, сзингизни қийнаманг. Яхши гапириб йслга солаверасиз. Зеро, ёмон гап билан сртадаги муносабат салбийлашса салбий бслади-ки, илиқлашмайди.
Агар сизнинг схши гапларингиздан ҳам хулоса олмаса, бу ёмон! Аега ёшлар сйлашмайди. Ахир Аллоҳ боласидан тортириб қсйса нима бслади.
Шундан кейин менга рухсат бердилар. Мен сзимча бслиб стган суҳбатдан хулосалар чиқариб йслимга тушдим. Иш бошланиб, бироз чалғидим. Кун кеч бслди. Кечаси уйқуда сдим. Бирдан сшигимиз қаттиқ тақиллади. Қандайдир бақир-чақир, қайсидир аёлнинг "œтили қани, тили қани" деган  қичқириғи!!! Шошиб, ксча дарвозасини очаман дес югурдим. Мендан аввал онам чиққан сканлар. Ае ксз билан ксрайлик-ки, қайнона-қайнота ва келинлик уйидагиларга "œтилини узайтирган" келиннинг ҳали уч ёшга кирмаган кенжа фарзанди иситмаси чиқиб, судурги бериб, тилини чайнаб юборибди. Тил орқага тортилиб, нафас йслини тссиб қсйибди.  Бола слим билан юзлашиб бораётганди. Хеч ким чора топа олмаспти. Аиҳост чақирилган тез ёрдам етиб келди. Аммо боланинг нафас олиши тсхтаб, ксзлари тепага тортиди. Онасиниг фарёди тунги соат 2 да бутун махаллага ёйилди. Аллоҳнинг шомил қудрати, чексиз раҳмати туфайлик, бола хаётга қайтди...
Бу холат менга чуқур ибрат бслди. Қани сди сша келин ҳам хулоса қилсайди.
Субҳаналлоҳ, Балким, Аллоҳ Ҳақ Таоло бир ожиза бандасининг катталарга узайтирилган тилининг касофатига боласини тилини юттирди. Аақадар хикматлик!
Биродарлар мен бу воқеани фақатгина келинларга қарата мурожаат қилиш учун келтирмадим. Балким, барчамиз учун бир ибрат бслса. Кспинча, сқинларимиз, жигарпораларимиз ҳам бизларнинг содир стган гуноҳларимиз свазига жабр тортадилар. Ана шунинг учун амалларимизни тсғрилайлик. Катталарга ҳурматни схшилайлик, хусусан тилимизга схтиёт бслайлик-ки, нохақ бировни оғринтириб қсймайлик. Токи, боласининг тили ютилган аёлнинг надомати каби оҳ чекмаслик учун.
Шу сринда мана бу остни ҳам сслаб қссйлик.
Албатта, Аллоҳ инсонларга бирон зулм-адолатсизлик қилмас. Балки, инсонлар (Яратганга иймон келтирмасликлари билан) сзларига сзлари зулм қилурлар.
Юнус, 44.
Аллоҳ ҳаммамизни амали солиҳ бандалардан қилсин!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 02 Avgust 2010, 00:19:04
 Охирги пайтларда неча ёшда турмуш қуришни мулоҳаза қилиш одатга айланиб қолди.
Шундай холатларни ксрсам, аввалар ҳам шунақа мусобаҳалар бслганмикин ёки ҳозирмикин.
Шундай ҳолатлар бошқаларда ҳам бормикин ёки фақат биздамикин деган хаёллар кечади.
Бу борада қандай маслаҳат ва таълимотларга тасниш снг жоиз деган хаёлда бииир сзимча тадқиқот қилдим. Кейин сзимча шуларни мулоҳаза қилдим.
Қачон никоҳланиш борасида А асули акрам мана бундай хадис айтган сканлар:

Абдуллоҳ розисллоҳу анҳудан ривост қилинади:
«А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг:
А­й ёшлар жамоаси, сиздан ким никоҳга қодир бслса уйлансин. Албатта, у ксзни тссувчи ва фаржни сақловчидир. Ким қодир бслмаса рсзани лозим тутсин, бу—унинг учун бичилишдир», деганларини сшитдим».
Ушбу ҳадисдаги «никоҳга қодир бслса», деб таржима қилинган ибора арабчада «боъа» дейилиб, моддий, маънавий ва жисмоний жиҳатдан никоҳга қодирлик маъносини англатади.

Воҳ!  Биз бахс қилаётган саволга бу қадар мукаммал жавоб бслмаса керак, валлоҳу аълам.
 Демак, масала ёшда смас, қодирликда! Қодирликнинг қандай бслиши ҳам ҳадиси шарифнинг шарҳида баён қилинибди.
Моддий қодирлик бу ерда албатта йигитларга.
Хадисдаги Хитоб гарчи сркакларга бслса-да, бу ерда аёлларнинг ҳам қодир бслмоқликлари ҳақида мулоҳаза қилиш албатта, лозим.
Шу сринда бир икки гаплар бор сди. Айниқса, бу масалага ота-оналар сътибор қаратишса, схши бслади.
Баъзилар айтишди, хусусан қсшни форумда айни шундай масала авжида бахс қилинмоқда, съни қиз бола мактабни битирибоқ дарров срга тегмасдан сқиса анча мунча нарсани срганармиш. Гапни қаранг 17-18 ёшгача нима қилган бслмаса у қизгина. Ахир восга етаётган қизнинг онаси ҳам кимнингдир келини, отасининг хотини, ака-укаларининг онаси-ку. Қизга инъом стилган ақл восга етиш жараёнида кундалик содир бслаётган муомалат-у, муносабатлардан ТУА МУШ нима сканини  билишга наҳот 18 ёшга киргунча ҳам етмаса! Қолаверса, оилада ота-она томонидан берилаётган Тарбис ҳар қандай қизни бизнинг шароитда 18 ёшга кирганда турмуш чорраҳаларига тайёр қилиб улгурмайдими?
Бирлари айтади:
"œБундай сқиган қиз одамлар билан муносабатни срганади, хаётда учрайдиган турли проблемаларни осон хал қилишни срганади"
А­нди қайнона-қайнота, қайнсингил-у, қайнинилар билан бсладиган муносабатни қандай олиб боришни, қозон товоқ, супир-сидир, уй тутишни қанақа қилиб амалга оширишни  15-16 ёшгача срганмаган қизнинг Онаси тарбис бермаган скан. Бу ерда бошқа гап йсқ. Валлоҳу аълам.
Олий сқув юртида сқиш сз йслига. Ўз навбатида бунга асло қарши смасман.
Аммо қизнинг сқиши уни бсйга етиб, тенги чиққанда бермасдан амалга оширилиши дуруст холат смас. Яна Аллоҳ билади. Зотан, хеч қандай институтда инсонларнинг келгуси хаётида қандай муаммолар содир бслиб, уларни шундай ечиш керак деган аниқ нарсалар сргатилмайди. Чунки, кимнинг бошида қандай кун бслишини аввалдан хеч ким билмайди. Мана шу ерда ТАВАККУЛ деган нарсани ҳам сйлаб қсйиш керак.
Қайтариб айтаман мен аёл-қизларнинг олий сқув юртида тахсил олишига қарши смасман.
Хатто хусусий холларда бу нарсанинг фойдаси ҳам катта. Ҳозирда шундай даргоҳларда сқиб, қимматлик хаётий тажриба тсплаётганлар ҳам жуда ксп.  Ўз навбатида талаба қизларга, талаба аёлларга Аллоҳдан енгиллик ссраб, неки талаби мақсудлари бслса Аллоҳ етказсин деб қоламиз.
Қиз ва йигитларни қодир бслганда кечикмай, фитналардан омонда турмуш қуришликларини Меҳрибон А оббимиз сзи насийб айласин.
 
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 02 Avgust 2010, 16:18:23
Ассаламу алайкум!
Қадрдонларим мана сна Аллоҳнинг иности билан А амазон-у шариф сқинлашмоқда.  Бу ойда қилинган савоб амаллар 70 баробар зиёдалаштириб берилиши ҳақида хадислар бор. Ана шу имконистни қслдан бермайлик. Атрофимиздаги муҳтож, беваларга, қсни-қсшни сқинларимизга сътиборсиз бслиб қомайлик.
Сахийлар қандай схши инсон сканликлари хақида жуда ксп таълимотлар бор. Хусусан :
Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Сахий Аллоҳга сқиндир, жаннатга сқиндир, одамларга сқиндир ва дсзахдан узоқдир. Бахил Аллоҳдан узоқдир, жаннатдан узоқдир, одамлардан узоқдир ва дсзахга сқиндир. Албатта, сахий жоҳил, бахил обиддан ксра Аллоҳ азза ва жаллага маҳбубдир», дедилар». Термизий, Байҳақий ва Тобароний ривост қилган.

Қаранг, сахий инсонга А асулуллоҳ  :sw: қандай тавсиф бермоқдалар. Ҳар биримизни берувчи қсллардан қилсин Ҳақ Таоло.

Азизларим келаётган мохи А амазон муборак. Бу ойда қиладиган амалларимизни сзи мақбул айласин!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 02 Avgust 2010, 16:29:52
А амазон ойига кспчилик турфа кир кийимларини тозалаб, узлари ҳам ғусл билан покланиб қадам қссдилар. Дарҳақиқат, Аллоҳнинг муборак ойини поклик билан бошлаш нақадар гсзал!
Шу сринда бир мулоҳаза. ушбу қутлуғ кунларга нафақат жисмоний балки, қалбан соф бслиб ташриф буюриш ҳам ажойиб ишлардан. Ўз навбатида турлик катта-кичик низолар сабаб кимлар биландир чиқиша олмай қолган жойларимиз бор. Ким биландир келиша олмаган кунларимиз бор.
Табиий-ки, бундай холат менинг ҳам хаётимда бслган. Форумдош биродарлар қайси-ки бирингизнинг каъбадек муаззам кснглингизга билиб ёхуд билмай озор етказган бслсам, узримни қабул стасизлар. Шосд, шу ила Аллоҳнинг ҳам раҳматига сришсам.
Ахир сизлар билан жаннатда бирга бслишни ҳоҳлайман.
Аллоҳ нистимизга етказсин!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 26 Sentyabr 2010, 07:57:47
Кузги изғирин! Атроф аста секин олтинг ранг спроқларга ксмилмода. Таассуф-ки, шундай спроқларни ҳам муносиб жойини топа олмай, сзигада, оммагада зарар бериб, уларга ст қссдиганлар бор. Ахир ҳар нарсага ст қсйишдан аввал, унда ёнишнинг не қадар азобли сканин тафаккур стилмайдими?
Қизиқ! Дсзах оловини сслатилса, унча-мунча сзини таниган одам бир сесканади. Аммо сзлари бир қанча жонсиз ва хатто жонли мавжудотларни сзига, уйигада жисмонан ва маънан ст ёқишади.   
"Ўт балосидан..." асрасин дес дуолар қилимиз.
Лекин, сзимиз сша балони келтириб чиқарамиз. :)
 
 Асли мен бошқа снада мухим бир нарса хақида ёзмоқчи сдим. Аммо қсйида баён қиладиган қисқача бир воқеа билан боғлик ҳолатда ҳам бевосита ст-оловга алоқадор  жихат бор скан. Шуни назарда тутган холда, гапни узоқроқдан бошладим. Бунинг учун рози бсласиз.

кспчилик "тақво сгалари" дес сҳтиром стадиган  бир оиланинг балоғат остонасига бош уриш арафидаги боласи ухлаб ётибди. Она бомдодга туриб, таҳоратгоҳ томон қадам босар скан, ойнадан ногаҳон ксзи усти очилиб, совуқдан бироз ғужанак бслган боласига тушди. Дарҳол қслидаги оби дастани ерга қсйиб, уй томон бориб, боласи устига ксрпасини тортди!!! Кетидан "Жигаргсшам совуқ қотибди" деб қсйди.

Меҳрибон она! Сиз хавотир олманг. А­нди жигаргсшангиз схшигина исийди. Хатто сиз сйлаганландан ҳам схшироқ, қаттиқроқ ва хатто даҳшатлироқ қизийди. Чунки, сиз сз болангиз устига "меҳрибонлик" ила Дсзах оташини тортдингиз!!!  Буни ҳис қилдингизми? Аега болангизга ҳам ташқарида қолган оби дастадаги илиқ сувлар таҳорат чоғида қсл-оёғин иситишини раво ксрмадингиз? А­рта тонгда сқилган намоз фазли туфайлик нега қалблар исишини ҳоҳламадингиз?

 Оиша розисллоҳу анҳодан ривост қилинади: «Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Бомдоднинг икки ракъати дунё ва ундаги нарсалардан схшидир», дедилар».
Муслим, Аҳмад, Термизий ва Абу Довуд ривост қил ган.
Аҳмад: «Агар сизни отлиқлар қувиб турса ҳам иккисини қсйманглар»ни зиёда қилган».
Шарҳ: Ушбу ҳадисда Бомдоднинг икки ракъат суннати ҳақида ссз бормоқда. У икки ракъат намоз снг фазилатли вақтда сқилади. Унинг савоби ниҳостда улкандир. Агар Бомдоддаги икки ракъат суннат намознинг савобини бу дунёнинг слчови билан слчайдиган бслсак, дунёнинг ҳаммасидан ва ундаги нарсаларнинг ҳаммасидан ҳам схши бслади.
Демак, ҳар куни саҳар туриб, схшилаб таҳорат қилиб икки ракъат Бомдод суннатини сқиган одам дунёдаги снг ксп савоб олган одам бслар скан.

Шу сринда бир ажойиб тсртлик:

Бомдод намозининг суннати фазли,
А ағбат схшиликларнинг конидир асли.
Бомдод намозининг икки ракаати,
Дунёда схшаш йсқ, йсқ срур мисли

деб қсйибдилар форумимизнинг жонкуср вакилларидан бири Гсзал Аҳлиддин қизи.

Шунинг учун фарзандаларимиз, ёш сқинларимизни Аллоҳнинг мана бу амрига муфовиқ ст-оташлардан асрайлик.

«А­й иймон келтирганлар, сзингизни ва аҳли аёлингизни ёқилғиси одамлар ва тошлардан бслган стдан қсрқитинг. Унинг тепасида қспол, дарғазаб фаришталар бслиб, улар Аллоҳнинг амрига исён қилмайдилар ва нима буюрилса, шуни бажарадилар»
(Таҳрим сураси, б-ост).
   
 
 
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: yoqutxon 27 Sentyabr 2010, 04:53:50
Assalam aleykum. Bloggingizni hozirgina o'qishga musharaf bo'lib turibman.Haqoniy, ibratli voqealarni keltirib o'tgan ekansiz. Ayrim postlarni o'qib oldinlari hech ham e'tibor bermagan , o'ylab ko'rmagan narsalar haqida o'ylanib qoldim.Kim biladi balki mendan boshqa yana ko'p insonlarga da'vat vazifasini o'tab, hidoyatga boshlayotgandir postlaringiz.Ikki dunyoyimiz,ohiratimizga foydali, nafi tegadigan so'zlar uchun sizga katta rahmat Olloh rozi bo'lsin.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 28 Sentyabr 2010, 13:31:27
Ан қсшнимиз чамаси сн йил олдин тссатдан инсульт касалини бошдан кечирдилар. Ўзлари сндигина қирқлардан стгандилар. Касаллик натийжасида чап оёқ ва чап қсллари ишламай қолди. Югур-югур, дсхтир-дсхтир қилишиб, анча муддат стгандан кейин аста-аста оёқ қсллари ҳам ҳаракатга кела бошлади. Кейин хассага тасниб юриб ҳам қолдилар.
Ўзлари математика сқитувчиси сдилар. Институт ва мактабда дарс берардилар. Аҳли аёллари дорихонада сотувчи сди. Аввалдан сзларига тсқ, умуман олганда рсзғор ва шунга схашаш томондан камлари йсқ сди. Бемор бслган қсшни акамизни сна соғайиб, ишга қайтишлари кутгандик. Чунки, борган сари ҳаракатлар натийжасида аҳволлари схшиланиб борар сди. Лекин қсшни акамиз ундай қилмадилар. Ўзларига тсқ, саломатликлари сна қайта тикланиб бораётганига қарамай 1-гуруҳ ногирони деб қоғоз тсғрилатишди :(
Аввал анча ёшлигим учун унча ақлим етмаган скан. "Аега бундай қилишган скан" деб. Кейин билсам, ногиронлик нафақаси олиш учун шундай йсл тутилганлиги маълум бслди. "Ахир қанақасига?" дейман холос. Бу нарсани сз оила вакиллари сса, юзида табассум билана айтади. Қсни қсшнилар сса, "мазза қилибди, снди ҳар ойда каттагина нафақа олади" деб оддий холда гапиришади.
Мана орадан йиллар стди. Қсшни акамиз асли хақийқий ногиронлар оладиган пулни олиб, ишламай ҳам қсйдилар. Даҳшатлиси, стган йили ксп асабийлашишдан шекилли, анчагина ақлларини йсқотдилар. Қиш кунлари сди. А­рта тонгда туриб олиб, "Ҳозир уйимизга ст кетади, менга вахий келди" деб хайқиришларидан бутун қсшнилар хайрон-у, лол қолди.
Бир йилдир-ки, ҳар турлик даво чораларини қилишмоқда. Аммо хушлари бор-йсқ.
Ҳар ксрганимда не дейишни ҳам билмайман. Фақат хаёлимга "сша ёлғон маълумотни қилмай, ногиронлар пулини олмаганларида сди" деган гап келади. Ксзларимга ёш келади, баъзан. Аллоҳдан саломатлик тилаб, ундан кейин аҳли оиласининг нафақасини қилишни ссралса, на қадар гсзал бслармиди. Валлоҳу аълам.
Аега сйлашмади. "Аллоҳ хақийқатда ногирон қилиб қсйса, нима бслади" дес!!!

Юқорида сслатилган мана бу ост ста ҳикматлик ва жуда тсғрилигига сна бир бор амин бсламиз:
Албатта, Аллоҳ инсонларга бирон зулм-адолатсизлик қилмас. Балки, инсонлар (Яратганга иймон келтирмасликлари билан) сзларига сзлари зулм қилурлар. Юнус, 44.

Орамиздаги бемор бандаларга Хақ Таоло комил шифо ато стиб, оилала боши сркакларга сзлари нафақа қилишга қасд қиладиган журъат ва қувватни ато стсин!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 22 Oktyabr 2010, 20:40:06
Ассаламу алайкум!

Бугун жума намозидан олдин Хаж ибодати, уни амалга ошириш жараёнида қилинадиган ишлар тсғрисида мавеза бслди. Имом домла мавеза давомида мавзуга қисман алоқадор бслгани учун бир воқеа хусусида тсхталдилар.
Бундан 15 йиллар муқаддам сттизларни қоралаган киши Тошкент ксчаларида кезиб юрар скан, тайёрагоҳ сқинида ногаҳон ксзи Хажга отланаётган инсонларга тушди. Ич-ичидан шундай бир ҳис бор сди-ки, "қани снди менда хожи бслсам" деган хаёлда кета туриб, юкларни керакли манзил томон олиб боришга қийналаётган каттароқ ёшдаги кишига дарҳол ёрдамга шошдилар. Юк сгасининг юк халтасини тайёра томон слтар сканлар, хеч бир киши "Сен қаерга кетспсан" демабди. У киши ҳам "қоида сзи шундай шекилли" деб сйлаб, снди бир йсла отахонни самолётга кузатиб келишни қасд қилибдилар. Буни қаранг-ки, устиларидаги либос хожилар кийимига схшашроқлигиданми самолётга довур-да, кимса йслларини тссмабди. Самолётга кириб, у ердаги муҳийтни ксриб, тушгилари келмай, бир бсш жойга стириб олибдилар. Ксп вақт стмай қсноқ кстарилибди. Осмонга чиққанларида хеч қандай хужжат, ёнларида ортиқча пулда йсқлигини ва сна бир қанча нарсаларни хис стиб, гуруҳ бошлиғи бслмиш Латифхон хожи домлага мурожаат қилибдилар. Латийфхон домла бундан қаттиқ таъсирланиб, учоқдагиларга "Биродарлар орамизда Аллоҳнинг меҳмони бор скан. Бу кишига ортиқча сҳроми борлар бслса берсин. Ғусл билан кийиб олсинлар. Йсқса, гуноҳкор бсладилар" дебдилар. Ҳамма хайрон! Аллоҳнинг иродасини қаранг-ки, слчи бслиб йслга чиққан бир кишида ортиқча схром бор скан. У киши ғусл билан сҳром кийганларидан кейин стирганлар "сиз-ку учоқдан Жиддага қснасиз, аммо у ёғига хеч қаерга бора олмайсиз, хаж ҳам қила олмайсизда" дейишибди. Аллоҳнинг меҳмони "майли шу Жиддани ксрсам ҳам муродим ҳосил бслади" дес жавоб берибдилар. Самолёт қсниши билан қаҳрамонимиз бетоб бслиб қолибдилар. Хушларини йсқотибдилар. У кишини касалхонага мажбур беришибди. Ўзларига келсалар-ки, тепаларида Араб аскарлари, дсхтирлар. Улар меҳмонга имо ишора билан ҳожилар қснимгоҳини ксрсатишибди. Бу киши не қиларларини билмай ташқарига чиқсалар-ки, шундоққина Ўзбек хожилар стираётган Автобусга йслиқибдилар. Ундан-да мсъжизаси, шу тобда Араб зобитлари "Ласпорти йсқолган ким бор" деб ссраб, сша ернинг сзида суратга тушириб, вақтинчалик хужжат расмийлаштириб бераётган скан. Самолётга бировга ёрдам бериш асносида чиқиб қолган киши ҳам хужжатлик бслиб олибдилар. Шу тарийқа хожи бслиб қайтдилар. Имом домла шу жойларни айтаётганларида масжиддагилар ксзидан беихтиёр ёш қалқиди.
Биродарлар Аллоҳ ирода стса, сзига осон-ки, сизга ҳар схши тилагингизга бир сонисда етказиб қссди.

Юқоридаги гап қандайдир қисса смас, ёки сртак ҳам смас. Жуда кспчилик гувоҳ бслган бир воқеа.
Демак, қалбимизда у қадар соф нист қилсак, Аллоҳ неъматлантирмасдан қсймас. Бир биродарга юкини енгил қилиб кстаришиб қсйганнинг Аллоҳ сзи меҳмон қилиб, охиратлик юкини енгил қилди.
Ҳаммамизга ҳам шундай мақомлар насийб қилсин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 29 Noyabr 2010, 22:44:31
Ассаламу алайкум.
Қадрдонларим Хаққимизга дуо қилинглар. Яхши кунлардамиз. Шосд бир биримизга қилган холис дуоларимиз сабаб, Хақ Таоло сзига исён қилишдан асраса. Шокир ва Собир бандалардан қилса. Иймонимизни зиёда қилиб, файзу баракалик умр ато стса.
Бешикда гсдагимиз бор. Шу чақалоқни ҳам халол луқма ила катта қилиб, солиҳлардан бслиб улғайишини чин қалбдан хохлаймиз.
Бу офистлик кунларимиз бардавом бслишини истаймиз.
Дуога қсл очинг азийз биродарим. Аллоҳ У А аҳмондир. Ўзининг А аҳматидан бебаҳра қилмасин!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 30 Noyabr 2010, 23:07:49
Ассаламу алайкум.
Ҳаётга синчковлик билан боқсангиз у қадар катта ибрат майдони скан-ки, китоб сқитмасдан сизга таълим бераркан, дарс сшитмасдан муаллим қиларкан. Турфа одам, турфа фитрат, турфа ҳаракатларнинг шоҳиди бслиб борар скансиз, керакли хулосалар чиқара олсангиз ксп нарсага сришиб ҳам қоласиз, иншоАллоҳ! Мен кспинча, ёнимга, қсшниларимга диққат қаратаман. Баъзиларининг табассумлик чеҳраларини ксриб йиғлайман. Ҳа ҳа сиз хато сқимадингиз, уларнинг табассумларини ксриб йиғлайман. Чунки, уларнинг бу табассумлари охиратда сз зарарларига ишлашини улар хис стмайдилар. Улардаги табассумнинг зоҳир бслишига кимнидир алдаганлари, бировнинг хаққини еганлари, риё учун қилган амаллари сабаб. Бировнинг алдагани сзини алдагани, бировнинг хаққини егани, оловни ютгани, риёси - жаннатдан узоқлашгани-ку! Шунга куладими бу инсон?!

Бирлари боғчада болалар тарбисчиси сди. Боғча болаларидан орттириб қолинган таомларни олиб келиб, "қани сғилларим маза қилиб еб олинглар" дес фарзанд сстирди. Ўсган фарзандлардан каттаси ичувчи, сртанчаси ёш холига тузалмас касал, кичиги бебахт бслди. Ўртанчасини аёли "касал скан" деб бир қиз билан кетти. Кичигининг аёли хиёнат қилиб кетти. Фарзандлар учун ота-она гапирса, худди тенгқури гапиргандай қарашади.
Ае дейишга хайронсиз!!!
Демак, ейилган таом у қадар маънавистга ҳам таъсир стар скан-ки, чсчқа гсшти еганлар рашксиз тснғиз каби бслиб кетганлари каби, харом луқма еганлар ҳам харомдан хазар стмай қсйишар скан. Бунга биргина оила хаётига назар солиб шоҳид бслиб турибмиз.
Хақдан Халоллик ссраймиз.
Хақдан Хаё ссраймиз. Ўзи ризқимизни покидан берсин. Бировга зулм, фарзандаларимизга жабр қилиб қсйишдан асрасин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Sevdo 01 Dekabr 2010, 14:02:54
INSON QAYDAN PAYDO BULGAN?
Ulug'laymiz Nyutonlarni,kup qonunlar kashf etgan ular.
Ammo hamon tentak olimlar,inson qaydan kelgan deb turar?
Biri aytar inson kosmosdan,zarra misol Yer tomon kelgan.
Yana biri kukragin kerib,insonsifat maymundan degan.
Ammo dunyo bilgan usha olim ham,bir bor chindan uylab kurmaydi.
O'sha ongsiz hayvon maymun ham,Yaratganni hech unutmaydi.
Har bir zarra har bir kapalak,Yaratganga salovat aytar
Chumoli ham rizqini terib,shukronasin Allohga eltar.
O'ylab kurgin ey nodon aqlim,Bir damga sen olamni tuxtat.
Shukr qolib Alloh rizqiga,nola qilib yashaysan faqat.
Ahir Kusto Alloh ishiga,tan bergancha musulmon bulgan.
Muhammadchi deya uzini,buyuk Tolstoy olamdan utgan.
/SUMAYYA/
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 02 Dekabr 2010, 23:43:52
Инсон боласида шундай хусусист бор-ки, нима юмушни ксп бажарса, шунга одатланиб қолади. Ачинарлиси, бу борада ёмон амалларга одатланишлик холлари ҳам ксп учрайди. Сигаретни озгина чеккан одам чекишга срганади. Тарбис ксрмай ссган бола, сна хар хил иллатларга срганиб қолади. Тилидан бирор калийма ссз тушмайдиган одам сша калиймага срганади.
Имом Захабий айтганмидилар Валлоҳу аълам бир Шоҳмот сйновчи киши жуда праписсанал бсп кетган скан. Дуч келганни ютавераркан. Шу "Шоҳ" деб мот қилса, бир мазза қивораркан. Шу одам муҳтазар(слим тсшагида) бслганда, ёнидагилар ёлборишган скан Зоти олийлари "Ла илаҳа илла Аллоҳ" денг деб. Ҳалиги инсон "Шоҳ", "шоҳ" деб вафот қилган скан.

Яъни биродарлар шу одам бошқа ишлари каби хаёти давомида қанақа ссзни ксп ишлатса, слар чоғида ҳам сша калийма аптаматичиски тилда айланаверар сканда!!!

Сиз хеч кундалик ссзлашувингиз давомида сътибор бердингизми қайси ссзни кспроқ ссзласпсиз?!
Аллоҳга истиғфорни кспроқ айтинг барака топгур. "Ла илаҳа илла Аллоҳ"ни кспроқ айтинг жаннатда маза қилгур. Тилингиз Хақнинг зикридан қолмасин қадрдон!

Имом Шофеъий сартарошхонага кириб соқол олдираман десалар, сартарош у кишига қараб, "Ҳазрат шу лабингизни бир чети қимирлаб тураркан, шуни бир озгина муддатга қимирлатмай туришни иложи борми, сна устарада зиён етмасин" деса, Ҳазрат Шофеъий: "Менинг лабим Хақнинг зикридан бир пас тсхтагандан ксра, қирқилиб кетсин сани устарангда" деган сканлар.

Биродарлар ҳаммамизни кетар чоғимизда Хақ Таоло тилимизга аптаматичиски "Ла илаҳа иллаАллоҳ, Муҳаммадур А осулуллоҳ" деган калиймасини  жойлаб қсйсин.  
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Aqoid 03 Dekabr 2010, 00:37:24
Musulmon farzand tug'ilganda o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytiladi. Jonimiz chiqar mahalda quloqdan kirgan kalimalarni og'izdan chiqarib jon taslim qilish qanday baxt-a! Hammaga shunday baxt nasib etsin!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: _IYMONA_ 03 Dekabr 2010, 08:27:46
Assalamu alaykum. Allohim qalblarimizni nurafshon aylasin. Dinda sobitqadamlik bersin. Allohim, Onajonimni ham hidoyatga boshla. Muslimalik baxtiga muyassar ayla... Joynamozdagi osoyish, sajdada istig'for ko'z yoshlarini nasib ettir... Biz his etgan hislardan onajonim ham bahramand et... Qizlariga Allohni amriga da'vat etuvni, taqvo va ibodatda sobitlikni nasib ettir... QALB HOTIRJAMLIGI, 2 OLAM SAODATIGA YETKAZ, ROBBIM... OMIYN...
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 03 Dekabr 2010, 15:18:35
Бугун Жумада бир ёш оила боши томонидан, сз аҳли аёлига салоҳист ва ҳидост ато стишлигини Аллоҳдан ссраб, жамоий дуо қилиниши ҳақида гап бслди.
Анча хурсанд бслинди. Ахли оиласи қайғусида Ҳақдан ҳидост ссраганларни Аллоҳ муродларига етказсин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: JaviK 03 Dekabr 2010, 15:23:44
O`tgan juma kunida Imom ma`ruzasida "Ilm shunday bir ne`matki, uni qancha sarflasang, shuncha boyib borasan, Ilm, ortidan ilm olib keladi" dedi. va so`zi davomida Shunday insonlar ham oramizda borki , Ilmni pulga o`hshatishadi, Ilmini ulashsa kamayib qoladi, deb qizg`onishadi. Bunday johil bo`lib qolishdan Alloh saqlasin. 
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Sevdo 03 Dekabr 2010, 22:52:37
Assalomu alaykum namoz uqishni istiman digan har bir dugonamga jonim bn urgataman,bundan zavqlanaman ham,ammo 1-marta kimgadur namozni,dinimiz mohiyatini tanitganim uchun meni shanimga hunuk gaplar aytildi.Yana kimdan deng dugonami yigitidan.Bundan hafa bulgandim,ammo bir muslima opam bu ham iymonim uchun sinov ekanini aytdi.Ilohim iymonimiz mustahkam bo'lsin.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Ansora 04 Dekabr 2010, 15:00:41
Mavzu nomiga ko'ra yozadigan bo'lsam:

Ey Rabbim Jannatingdan mahrum etma bizlarni, Payg'ambarimizni nur yuzlarini Jannatda ko'rishlikni, hech bo'lmasa atirgul hidlarini olishlikni nasib ayla barchamizga...

Jannatingni qozonish uchun nafas olishni, qadam tashlashni, amal ishlashni nasib ayla Yo Yaratgan egam...
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 05 Dekabr 2010, 22:50:49
Турар жойимиздан нарироқда бир савдо дскони бор. Баъзан ишдан қайтишда ёхуд у бу хариди билан кириб, сзимиз тенги савдогар ва қсшнилар билан озроқ суҳбат стиб қоламиз. Шундай суҳбатлашувларнинг бирида тсрт киши турардик. Орамизда биздан кичикроқ йигит. Уйланганига 1 ойлар бслган. "А­нди биз уйга кирайлик" дес, озроқ ширинлик харид қилиб, қсйнига солди. Қолганлар ҳаммамиз хайрон бслдик. Чунки, бу йигит уйланмасдан аввал десрлик уй учун у бу егулик харид қилганини билмасдик. Хеч кимнинг гапиришга хадди сиғмади аввалига. Мен дангал ссраб қсс қолдим.
 -Фалончи ширинчликни нега қсйнингизга соласпсиз?
У йигит кулимсираб "ака биласиз-ку, сизларни ҳам бошингиздан стган" деди.
 -Тушунмадим, бизни бошимиздан бунақа кун стмаган. Уйлангач ҳам у бу харид қилсак қсйнимизга солмай, тсғри кирганмиз уйга.
Асли гап нимада сканини билсакда, узоқдан келдим. Кейин шарт айтиб қсс қолдим.
 "Биродар сизни йигирма йилдан ортиқ тарбислаган, қслингиздаги каби ширинликларни беркитмай олиб келиб берган, ота-онангиздан сиз беркитиб, сндигина 1 ойдан ортиқроқ сиз ила сшаётган аёлингиз учун шундай қилспсизми? Гап йсқ! Ахли оилангизга бу ҳимматингиз таҳсинга лойиқ. Асли шуни ота-онангиз ҳузурига олиб кирсангиз, улар сзлари фахмлаб, сизга илинишади. Бу ишга кулманг, йиланг оғайни, йиғланг" дедим.
Ўша ерда турган бир шеригимизнинг оналари хаётдан сртароқ кетгандилар. У бола ҳам йиғлашга сқин холатда, "қани снди менинг онам хаёт бслсалар, сен каби қсйнимга беркитиб, аёлимни сзига смас, балким аёлим билан онамга берардим боримни" деди. "Қилаётган ишингни қара".
Қсйнига ширинлик солган йигит гаплардан таъсирланиб, олган нарсасини юзага чиқариб, савдогарга "ока буни ёнига сна қсшиб беринг", дес биздан узр ссради.
"Узрингизни Аллоҳ қабул қилсин, биздан смас ота-онадан узр ссрайсиз" деган маънода гап қилиб, снги куёвни уйига кузатдик. Шукр-ки, сша ишдан кейин шу болани доим беркитмай ота-онаси ҳузурига нарса олаётганини гувоҳи бслиб турибмиз. Хақ Таоло шу йслда мустақийм қилсин.

Ахли аёлга сътибор, мурувват каби нарсалар албатта ста муҳим ишлардан. Лек, ҳар нарсанинг срни, вақти, ҳолати бор. Валлоҳу аълам. Ҳар бир снги оила қурганларимизни ҳам анча йиллик тажрибаси борларимизни ҳам васатийлик йслидан оғиб қолмаслигимизни сзи насийб айласин. Аҳли аёл ва ота-она сртасида муносиб инсон бслишлигимизга Ўзи мададкор бслсин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 06 Dekabr 2010, 20:57:43
Бирлари аҳли аёли бетоб бслиб, боши қотиб оналари ҳузурига кирган сди, "қизлик уйига ташлаб кела қол, бииир 3-4 кун онасиникида дамини олиб, даволаниб келсин" деган жавобни олди. Ва дарҳол, "хотин нарсаларингни йиғиштир, уйингга бориб хотиржамроқ даволаниб келарсан, бу ерда хижолатлик ҳам бслади" деди  :3 :2
Хотин ҳам у қадар Хаққини танимаганлардан сди, индамайгина кснди.

Аммо шу Ўзбек йигитига(агар сша йигит, сна ҳам аниқроғи, сркак деган номга лойиқ бслса) тан бермадим. Аикоҳ сқилаётган пайтда "фалончининг сғли фалончининг қизини тани маҳрамликка олишга розимисан" дейилганда, оғизни тслдириб, "А ози бслдим" дес олгандин-ки?! Ўшандаги розилик, сша аёлнинг келгуси хаётида нафақа-ю, кийим кечаги, жинсий-у моддий сҳтиёжларини қондириш сканлигини тслиқ хис қилганмидинг?!
Жаа ажойибда бизнинг ишлар! Саломатликда хизматда-ю, хасталикда онасиникида куни старкан хотинни.
Менимча, бу ишлар ста кетган илмсизлик, ахли аёлига, қайнота-қайнонасига, катталарнинг қуда-андага бслган ҳурматсизлигини билишмаса керак, шундай қилаётганлар.
Шу сринда ёш йигитларга сслатма сифатида айтамиз-ки, срта индин уйлангач, иссиқ тан саломатлик бор, беморлик бор. Агар-ки, Аллоҳ ксрсатмасин, шундай кун бошингизга келса, юқоридаги "йигит" каби аёлингизни хсрламанг.
Хақ Таоло барча сркакларни бурчини биладиганлардан қилсин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 07 Dekabr 2010, 21:10:18
Бугун схши бир инсоннинг хаёт ила ведолашиб, қабр ила юзлашгани ҳақида хабар сшитдик.
Хақ Таоло схшилар ила ҳар икки дунёда ҳамроҳ қилсин.
Жаннатида дийдорлаштирсин!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Abdulhafiz 08 Dekabr 2010, 09:55:52
:amn:
Inna lillahi va innaa ilayhi roji'un
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 09 Dekabr 2010, 19:29:53
Қслингизга бир манзил бериб, "шу жой сенинг маконинг, у ер қароргоҳинг, сшаш масканинг, боргин сша ерда даврингни сур, унда ҳар не мужассам" дейилса, сша жойни топиб бориш учун қидиришга тушамиз. Ба қадри имкон адашмасликка ҳаракат қиламиз. Ўша ерни топа олсак бағост севинамиз. Аксинча, топа олмасак, кенг дунё торасди. Асаблар жиловдан чиқади.
Худди шу каби Хақ Таоло бандаларига топиб борадиганлар севинадиган жаннатини, топа олмайдиганлар хсрланадиган дсзахини ато қилиб қсйган. Жаннатга қайси йсллардан боришни билишимиз учун Буюк А аҳмон бизга харита слароқ сзининг мсътабар қаломи Қуръон ва А асулининг йсли Суннатни ирода қилди. Бандаларнинг ихтиёрида шу йсллардан оғишмай юриш қолди. Тсғри, жаннат йсллари бир оз тошдир, тикондир. Озроқ баландликка йсналгандир. Аммо ҳаммасидан муҳими бу йслларнинг охири абадий фароғат макони бслганлигидир. Дсзах йсллари сса, текис, равон, унга бориш жуда осон. Аммо сҳтиёт бслинг-ки, осон ва тез юрилаётган йсл пастликка йсналган бслади. Биламиз-ки, пастликка қараб йиқилган кишининг сзини снглаши анча мушкул.
Марҳаматлик Аллоҳ бизга Жаннат йслларида кучлик ирода ва сабр ато стсин. Енги елпи хаёт кечириб, А аҳматидан бебаҳра бслиб қолишлигимиздан сзи асрасин. 
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 22 Dekabr 2010, 03:29:02
А­й дсст, сен хич Лслат Алемдардан ксра, А осулуллоҳ  :sw: нинг гапларига кспроқ сътибор қаратиш кераклигини чуқур хис сттингми?
 
А­й дсст, сен хич бизга идеал қайсидир қсшиқчи смас, А осулуллоҳ  :sw: сканликларини чуқур сйладингми?

А­й дсст, сен хич фалон артистнинг хаётига у қадар кссссп қизиққанинг каби А осулуллоҳ  :sw: нинг сийратларига қизиқдингми?

А­й дсст, сен хич сқинларингга кеча ксрган футбол ёки сериалингни тслқинланиб гапирганинг каби,  Саҳобаларнинг минг сериалдан схшироқ хаёт сериаллари хақида ссйладингми?

Аафсингнинг смас, Хақ сзига мойил қилиб сратган қалбингнинг шивирига қулоқ тут!

Юқоридагилар аввало сзимга ва сқинларга айтилган ссзлар.

Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 31 Mart 2011, 00:58:12
Ассаламу алайкум.

...Куни кеча фарзандамни тиббий ксрикдан стказиш учун болалар поликлиникасига бордим. Одам анчагина. Асосан болалик аёллар. Ҳар бир гсдак сзгача олам. Баъзиларининг қслидаги югуради, баъзилари хали кичкина, баъзилари буррогина гап ҳам гапиради :)
Турфа маъсум гсдакларнинг "қилиқ"чаларидан таъсирланиб учрашимиз керак бслган хона томон борар сканман, ногаҳон ёшгина келинчакнинг "Ҳе бола бслмай сл, ксзингга қарасанг бслмайдими, лаппашанг, иштонгни қоқ" деган ссзларидан сесканиб кетти. Ортимга не ксз билан ксраман-ки, нари борса 3 сшар ширингина болачани онаси қарғаспти. Гап нимада скан десам, зинапосдан чиқаётганда бола қоқилиб кетибди. Аафақат мен, балким йслакда турган ёш-у катталар бу аҳлоқсиз аёлнинг ишидан кнгли бузилди. Кимлар ичида нималардир деди. Хатто орада кимдир "бола сзиникимикин, шунчалик ҳам бсладими бетаъсир" ҳам деб қсйди.
Демак, сътибор қаратиш керак. Тилга сътибор қаратиш керак! Қалбга сътибор қаратиш керак!

Шу Судайсий ёшликларида жуда шсх бслган сканлар. Лекин ҳар қанча шсхлик қилсалар ҳам оналари "Маккага имом бслгср" дер сканлар. Дуонинг ҳикмати, онанинг нистининг софлигидан Аллоҳ ирода қилиб, Маккага имом бслиб турибдиларда. Мана болага қилинадиган ижобий муносабатнинг олий намунаси. Ва унга берилган мукофотнинг қиймати!
Аёллар(фақат аёллар смас) фарзандларимизнинг келажаги учун ҳам масъулдирсиз. Хатто бу борада улар томон айтилган ссзлар ҳам муҳим аҳамист касб старкан. Бунга сътибор қаратайлик.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: azizbek_mx 10 Aprel 2011, 18:43:38
:as:
Nom: Соф севги хақида!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 09 May 2011, 15:07:07
Мен шундай тушунаманки, соф инсоний севги Аллоҳнинг раҳмат-марҳаматига лойиқ бслган қалбларга берилган буюк туҳфадир! Чунки, айнан шундай қалб сгаларигина Қудрати чексиз Холиқнинг васлидан умидвор бслиб, У Буюк Зот амр стган буйруқларни бажарадилар!
Бизга маълумки, шайтоннинг хийласига учиб, сзининг нафсий ҳохишини илоҳий туйғу санайдиганлар ҳам севган ёрлариниг розилигини топиш учун қслларидан ҳар неки келса бажаришга тайёр бсладилар! Севганга севгилисининг буйруғи хушхабардек снграйди! Унинг овозидан ёқимлироқ овоз йсқдай гсё! Унинг табассумидан гсзалроқ табассам бслмагандек! Унинг назаридан маҳбуброқ назар йсқдек! Ва лекин бу икки шахс сртасидаги севги фақат уларнинг сртасида!
Аллоҳга бслган муҳаббат сса, А асулига муҳаббатдир, аҳли байтга муҳаббатдир, саҳобийларга муҳаббатдир, ёр-биродарга муҳаббатдир, жуфти-ҳалолига муҳаббатдир ва барча мусулмонга муҳаббатдир! Аллоҳнинг буйруғини бажариб, қайтариғидан қайтиш Ҳақ Таолонинг муҳаббатига сазоворликка олиб боради. Севган учун севгилисининг бир оғиз "севаман" деган ссзи олам-олам ва лекин сткинчи қувонч бслса, Аллоҳнинг бандасига муҳаббати ва бунинг изҳори абадул-абад, битмас-туганмас қувончу-шодликдир.
Мана шундан орадаги тафовутни англаш мумкин!
Ҳою хавасга сргашиш бу дунёдаги саноқли дақиқа, кун, ой боринг ана йиллар лаззат тақдим стиш мумкиндир. Аммо охиратда абадий дсзахни бошга солади.
Аллоҳга бслган муҳаббат бу дунёда саноқли йил, ой, соат лаззатни тссиши мумкиндир, аммо охиратда абадий лаззатларни тақдим стади.
Шу сринда алоҳида таъкидлаш керакки, ҳеч қачон Аллоҳга бслган муҳаббат бандасига бслган муҳаббатнинг йслини тссмайди. Қайтанга ахли аёлини севишга, нафақат аҳли аёлини балким барча мусулмон инсонларни севишга бошлайди!
Валлоҳу аълам!
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Ansora 22 Iyun 2011, 18:14:41
Ассаламу алайкум.

...Куни кеча фарзандамни тиббий ксрикдан стказиш учун болалар поликлиникасига бордим. Одам анчагина. Асосан болалик аёллар. Ҳар бир гсдак сзгача олам. Баъзиларининг қслидаги югуради, баъзилари хали кичкина, баъзилари буррогина гап ҳам гапиради :)
Турфа маъсум гсдакларнинг "қилиқ"чаларидан таъсирланиб учрашимиз керак бслган хона томон борар сканман, ногаҳон ёшгина келинчакнинг "Ҳе бола бслмай сл, ксзингга қарасанг бслмайдими, лаппашанг, иштонгни қоқ" деган ссзларидан сесканиб кетти. Ортимга не ксз билан ксраман-ки, нари борса 3 сшар ширингина болачани онаси қарғаспти. Гап нимада скан десам, зинапосдан чиқаётганда бола қоқилиб кетибди. Аафақат мен, балким йслакда турган ёш-у катталар бу аҳлоқсиз аёлнинг ишидан кнгли бузилди. Кимлар ичида нималардир деди. Хатто орада кимдир "бола сзиникимикин, шунчалик ҳам бсладими бетаъсир" ҳам деб қсйди.
Демак, сътибор қаратиш керак. Тилга сътибор қаратиш керак! Қалбга сътибор қаратиш керак!

Шу Судайсий ёшликларида жуда шсх бслган сканлар. Лекин ҳар қанча шсхлик қилсалар ҳам оналари "Маккага имом бслгср" дер сканлар. Дуонинг ҳикмати, онанинг нистининг софлигидан Аллоҳ ирода қилиб, Маккага имом бслиб турибдиларда. Мана болага қилинадиган ижобий муносабатнинг олий намунаси. Ва унга берилган мукофотнинг қиймати!
Аёллар(фақат аёллар смас) фарзандларимизнинг келажаги учун ҳам масъулдирсиз. Хатто бу борада улар томон айтилган ссзлар ҳам муҳим аҳамист касб старкан. Бунга сътибор қаратайлик.

Valaykum assalom.

Shu postingizga bir fikrim bor edi, albatta  ota-onani duosi muhim. Lekin Sudaysiylar zotan qiroliyat oilasi, yo aka ukalar, yoki qarindoshlar tahtga chiqadi:)
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 05 Aprel 2012, 22:00:35
Ассаламу алайкум.
Ҳамма ёқни чанг босиб кетибди-ку...
:) Блогимни айтаман. Анчадан бери ёзмасдим. Кейин билсам қалбларни ҳам Аллоҳга йсналтириш срнига сргимчак у ёқда қолиб шайтонга тср бостирворибмиз. Бу тсрлар кспайган сари, лампочкага пашшалар сғит ташлайвериб қорайтириб юборса, ҳеч қаерни ёритмай қолгани каби, инсоннинг ичи ҳам ёришмай қоларкан. Ҳаммамизга маълум-ки, чанглар қанчалар қуюқлашган сари, уларни тозалаш шунчалик қийинлашиб боради. Свежий чанг шундоққина қуруқ латтада ҳам кетса. А­ски чанг слгур нам латтага, ану нима сди Фаири қсшиб, анча ҳаракат қилсангиз ҳам тураверадида. Иложсиз, Миф ишлатасиз :) Афсона смас, кир ювиш кукуни. Унда ишқор борда. Ҳамма ёқни шилиб олади.
Шу дейман шунақа қалбимизни ҳам Миф билан тозалайдиган даражагача бормасдан бир бир артиб турилса, схши бслиб кетармикин.
Бирлари ссраб қолди шунақа ссзларни сшитиб. "Ие, мавлоно бу пашшалар қсноқ қилган лампочкани артворамиз-у, қалбимизничи" дес... Жавобни сшитишга муштоқ қулоққа(сшанда ростдан ҳам муштоқ бслган бслсин, ишқилиб) қалбнинг тозалагичи ксп биродар. Хусусан, Зикр, Ифтиғфор, Тавба... дес санаб стилди.
Зикр нималигига қизиқди, сснг Истиғфорнинг, Тавбанинг...
Билди-ки, булар билан машғул бслган одамнинг лампочкасини артигани хатто латта керак смас.
Билди-ки, Ҳидостдаги бандага гард юқмас.
Билди-ки, толиб илм Уммонидан сипқориб тсймас.
Билди-ки,  Илм тугамас.
Билди-ки, Аллоҳнинг қудрати чексиз...
Билди-ки, шуғулланадиган шунча нарса турганда бошқаси билан сралашишга вақт бслмас...

Зокир юмшоқ ссзлар. Хилм ила ссзлар. Фикр ила ссзлар.
Баъзан вақтида хилм ила ссзлай олинмагани қалбни сзади. Каъба тугул кичик намозглҳларда қсполлик қилганга сқрайиб қаралади. Мсминнинг каъбадек муаззам қалбларини вайрон қилганларимиз дилни тилади. У ёқда бизга қандай қараларкин дес!

Ие, нималар деспман. Чангларни артгани келгандим. Узр берилиб кетиб қолдик...
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 16 May 2012, 19:59:56
...Қайсидир куни лифтда сдим деб бошланади ҳикос.
Бирдан лифт ишламай қолди. Бир сзим. Чироқлари ҳам учди. Қорунгуликка ксз срганиши қийин кечди. Кейин сукунат... Бирдан қалбни қсрқув сгаллади. Ксз олдимга қабр келди. Шундоқ кенг лифтнинг қорунғу ва сукунати одамга қсрқинчлик туюласпти. Ваҳоланки, бунда ксп қолиш йсқ. Қандайдир дақиқа, борингки соатларда ишга тушиб сна очилади. Яна дарров ёруққа чиқаман. Бу ерда ҳеч ким мени ссрамайди. Атрофда илон йсқ, чаён йсқ. Биров гурзи билан урмайди. Сани лифтдалигингни билса, кимдир ёрдамга келади. Овозингни сшитадилар. Сасларинг ила ксмакка чорлайсан кимнидир. Аммо қабрдачи? Ундаги зулматдан сани ким қутқаради? Унда кимни ёрдамга чақирасан? Унда саслар чиқурми инсларга? Биров амалингни мсллаб қсс оладими? Яқинларинг чироқ ёқиб қсс оладими? Ссроқ учун келганларга нима дейсан? "А­нди шунақа бслиб қолди, озгина тушуниб туринглар, қиёматгача тсғирлаворамиз" дейсанми? Улар жим кетадиларми?...
Қисқа фурсатда келган ушбу фикрларни мулоҳаза қилиб, сна бир оз муддат сша лифтда қолгум келди. Ҳеч ким ҳалақит бермаслигин истадим хатто. Бир қадрдон акахоннинг Форум Ислом уз деган жойда Қасри орифон мақбарасидаги хужра ҳақида гапириб берганлари ссга тушди. Лифт у вазийфани стай олмайди, албат. 
Аммо мсминга фарз бслган амалларнинг бажарилмай қолиши, қабрда қийин бслишини оз бслсада тафаккур қилишга туртки бслди. Индамаслар оламида Ҳаққа итоат қилган, А асулига сргашган бандаларнинг холи ҳавас қилиниши мумкин...
Шундай давом стаётган сди. Лифт ишга тушди. Дунё ташвишлари бошланди. Ташқи оламга қсшилдим. Лифтдан чиқишимга қслида пиво тутган ғайридийн бирини ксрдим... Беихтиёр ксзга ёш келди. Аллоҳ ҳамд айтилди. Дийнидан бебаҳра қилмаганига шукр стилди. Шу онда лифт томонга қараб "раҳмат" деганимни ксриб, "дуррак" ҳам деб қсйди. Мен сса давом стдим...
Мазкур ҳикоснамо нарсани айтишдан мақсад олам тсла Ибрат. Қаерга боқманг А оббнинг мсъжизаси, сслатмаси, огоҳлантируви бор. Ким олса, сзига енгил қилади. Ким тонса сзига мушкул. Ким ссласа, уни ссланади. Ким унутса, уқубатга йслиқади. Ким снгланса, охиратлиги ҳам қабрлиги ҳам снгланади. Ким бурилса, ундан бурилинади...

Ҳақ Таоло доим Зикр қилувчи бандалардан қилсин. Унутувчилардан узоқ қилсин. Охират уловимиз бслмиш қабримизни ёруғ қилсин.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Sumeyya 06 Avgust 2012, 12:23:20
 :asl3: Juda chiroyli matn keltirilibdi. Jazaakallohuxoyr. buni manbazsini aytolmaysizmi?
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 06 Avgust 2012, 22:28:29
:asl3: Juda chiroyli matn keltirilibdi. Jazaakallohuxoyr. buni manbazsini aytolmaysizmi?

Манбаси шу мавзу :) Муаллифи камина.
Берухсат фойдаланиш таъқиқланади.
Nom: Re: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Secret 01 Oktyabr 2012, 08:40:08


Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim Allohdan jannatni uch marta so'rasa jannat: "Allohim, uni jannatga kirit"- deydi. Kim (Allohdan) jahannam(ga tushish)dan uch marta panoh so'rasa jahannam: "Allohim, uni saqla"- deb aytadi"
(Termiziy rahimahulloh "al-Jome'": 4/ 100, hadis â„– 2691).

Nom: Javob: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 27 Dekabr 2012, 16:26:18
... Аотаниш Ò›из-жувонларга суÒ›ланиб Ò›арашнинг Ò›ай даражада ёмон оÒ›ибатларга сабаб бслишини бироз англаб етган бир йигит гапириб берспти...
А­рталабки нонуштани Ò›илиб уйдан сÒ›ишга отландим. УзоÒ› куттирмасдан марказга слтувчи дамаслардан бири келди. Аста сриндиÒ›Ò›а жойлашдим. Даставвал Ò³айдовчи томонидан балким орÒ›а сриндиÒ›даги Ò›изларнинг сътиборини Ò›озониш маÒ›садида бироз баландлатиб Ò›сйилган "Уммон" гуруÒ³ининг Ò›сшиÒ“и, кейин сзларини ксрмаган бслсам-да, орÒ›адаги Ò›излардан таралаётган аёллар атирининг ифори диÒ›Ò›атимни жалб Ò›илди. Олдинига аÒ³амист бермасликка уринсамда, Ò›изларнинг Ò›анаÒ›адир шивир-шивири юракка шайтон наÒ“масини олиб кирди. "Шарт орÒ›ангга сгирилда, уларни суÒ³батга чорла, манзилга етар чоÒ“инг Ò›сл телефонинг раÒ›амини бер" деган овоз тобора мисмни Ò›амраб бораётганди. Жуда чалажон овоз сса, "у Ò›излар Ò³ам кимнингдир синглисидир" деса, баланди "у Ò³олда нега сани сзингга Ò›аратиш учун шивирлайди, кулади" дер сди. АогаÒ³он шофернинг боши тепасидаги ойнага Ò›арар сканман, унда орÒ›адаги Ò›изларни ксриб кетиш имкони борлигини сездим. Бирдан ичимдаги сас "ана снди Ò³отиржам ксз уриштирасан" деди. Йслнинг равон смаслигидан ойнада аниÒ› юзни ксриб бслмас сди. Аммо орÒ›адаги Ò›изнинг менга Ò›араб жилмасётганини билиш Ò›ийин смасди. Шу тобда " Ò›излар томондан кейинги бекатда, коллежнинг олдида тушамиз-а" деган овоз келди. Шошиб, ён дафтаримга телефон раÒ›амимни машина юриб кетаётганига Ò›арамай, тушунадиган Ò›илиб ёзиб, Ò›излар тушаётганда амаллаб, сумкаларига солиб Ò›сйишни режа Ò›илдим. Ўзимча бир зум Ò³аёлга берилдим. Бу Ò³аракатим схшаб Ò›олса, бугун сÒ›ишдан Ò›айтиб, зерикмаслигимни, снги таниш билан телефонда мазза Ò›илиб гаплашишни сйладим. Дамас коллежни олдига келиб тсхтади... Ўзимча мардлик Ò›илиб, "Ò›излар тушаверинглар" демоÒ›Ò›а оÒ“из чоÒ“ладим, шу аснода ойнада менга жилмайганини Ò³ис стган Ò›изнинг жамолини ксриб олишни режа Ò›илдим... СаноÒ›ли сонислардан кейин сша Ò›изнинг сзи дамасдан туша туриб "йсл кирани тслаб Ò›ссрсиз акажон, ксчада Ò›изларга Ò›арамай юринг, дадамга айтиб бермай сна" деб сшикни ёпди. Бошимга биров гурзи билан ургандай бслди. Юрагим музлаб Ò›олди. Ò²а, Ò³а дамаснинг сшиги ёпилгандаги овоз гсёки менинг бошим узра тушган муштнинг овози сди... У сз синглим сди. Мен дамасга чиÒ›Ò›анда шайтон наÒ“масининг саслари ичида йсÒ› бслиб кетаётган "у Ò³ам бировнинг синглиси бслсачи" деган кучсиз товуш "балки сеникидир" деганини Ò³ам айтган бслса керак. Аммо менинг кар Ò›улоÒ›ларим буни сшитмагандир. "Бир бекат кейинги коллежда сенинг Ò³ам синглинг сÒ›ийди-ку" деган овоз Ò³ам Ò›аердандир келгандир. Лек мен шайтоннинг малайи бунга парво Ò›илмагандирман... ОрÒ›ада уларнинг мени таниб Ò›илган шивир-шивирларини нотсÒ“ри талÒ›ин Ò›илмай мен слай дегим келади. Умуман, Ò³озир срнимда бошÒ›а бола бслганда ва айни мен Ò›илган Ò³аёллар билан Ò³аракатланиб телефон номерини менинг синглимга берганда нима бсларди? Менинг синглимнинг телефонда йигитлар билан гаплашиши... ЙсÒ›, йсÒ› деб беихтиёр овозим кстарилиб кетти. Яхшисмки, охирроÒ›Ò›а келиб Ò³айдовчи билан сзим Ò›олган сканман..."Ие тинчликми ука, нима йсÒ›" дейди. "Ò²а, сзим ока Ò³аёл кетиб Ò›опти" дедим.

"Ўша кундан бери номаÒ³рамларга Ò›арашдан тийилиш йслларини Ò›идираман. Мажнунсифат бслиб Ò›олдим анча кун" дейди йигит. Бу охирини тасаввур стиб бслмас, бир воÒ›еа бслди. Менга Ò›аттиÒ› таъсир Ò›илди.
Ò²аÒ› Таоло турфа хунук синовлардан сзи асрасин...
Nom: Javob: Жаннатда бирга бўлмоқ истадим!
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 25 May 2013, 22:17:35
Ассаламу алайкум!
АллоÒ³ саломат Ò›илгур бир дсстимиз сабаб Ò›сйидаги тсртликлар каллага келиб Ò›олди...
Биз  шеъристда снгимиз, нуÒ›сонлардан холи смас ижодимиз. Тажрибалилар тсÒ“ри тушунгайсизлар :)

 Ул бош бош срурми,
Сажда нелигин билмаса,
Ул тил тил срурму,
Зикрдан тсйиб намланмаса
********

Ò²аÒ›ни ссзлаб достончи бслдик,
ÒšуллуÒ› Ò›илмай ёлÒ“ончи бслдик.
Лора емай нон емас бслдик,
Лора бермай пул чиÒ›мас бслдик.
**********

Ò²алол луÒ›ма истасанг,
Динни тор олма дерлар.
СадаÒ›ага Ò›слинг чсзсанг,
Сенга нима очнинг холидан дерлар.
**********

Оддий фарзни ссзламоÒ›,
Елкага гсё оÒ“ир юк ташламоÒ›.
Бунча шайтонга ошно бслдинг,
А­ртага бор тилни тишламоÒ›.
**********

МуÒ³аммад СоÒ³иб сен ссзлама,
А­ртага дарвеш дерлар.
Ò²амма бир деб сйлама,
Бордир динининг Ò“амин ерлар.