forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Salomatlik => Mavzu boshlandi: Robiya 03 Iyul 2010, 12:03:04

Nom: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: Robiya 03 Iyul 2010, 12:03:04
:bsm:

Biz bu mavzu davomida   o`lkamiz zaminida xo`jaliklarda, tomorqalarda  qolaversa, bog` va bog`chamizda mavjud bo`lgan tabiat ne`matlari vositasida qanday xastaliklarni davolash mumkinligi, ularning salomatlikka foydaliligi haqida qisqacha, ixcham ma`lumotlar berib o`tishga harakat qilamiz


Лиёнисталик - ёлғизликни, ҳеч кимга керак смасликни ҳис қилиш, сшашни истамаслик, сътибор ва меҳрни етарлича олмаслик туфайли келиб чиқади.

Аллергис - сз кучига ишонмаслик, бошдан стказилган тушкун кайфист, қсрқув ҳисси.

Лоқайдлик, руҳсизлик - ҳиссиётларни "бостириш", қсрқув, ҳадик, шахсий "мен"ини бостириш, бепарволик.

Аппендияит - қсрқув, ҳаётдан қсрқиш.

Артрит, подагра - атрофдагилар томонидан меҳр ксрсатилмаслиги, сзига кескин танқидий қараш, хафа бслиш ҳисси, кучли қаҳр-ғазаб.  
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: Robiya 03 Iyul 2010, 12:03:36
Астма (ксксов) - бсғувчи муҳаббат, ҳиссиётларни бостириш, ҳадиксираб сшаш, ксз тегиши.

Уйқусизлик - қсрқув, ҳадик, айбни ҳис қилиш ҳисси, ишончсизлик.

Қутуриш - сувдан қсрқиш, тажовузкорлик.

Ксз касалликлари - ғазабланиш, кайфистнинг ёмон бслиши.

Ошқозон касалликлари - қсрқув.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: Robiya 03 Iyul 2010, 12:04:00
Тиш оғриғи - узоқ вақт бир қарорга келолмай қийналиш, аниқ ва кескин қарор чиқара олмаслик.

Оёқ оғриғи
- келгуси ишлардан, тан олмасликларидан қсрқиш, ёшликда олинган жароҳатларга кучли боғлиқлик.

Бурун касалликлари - кучли хафагарчилик, сзининг кераксизлигини ҳис қилиш, ҳеч ким сезмаётгани ва жиддий қабул қилмаётганидан сиқилиш, сзганинг ёрдамисиз бирор иш қила олмаслик.

Жигар касаллиги - ғазаб, доимий хафа бслиб юриш, ҳамиша сзини оқлашга уриниш, доимий нохуш кайфист.

Буйрак касалликлари - зерикиш, сзидан жаҳлланиш, сзини қаттиқ танқид қилиш, ҳиссиётларнинг етишмаслиги, кснгил қолиши, омадсизлик, бирор ишни уддалай олмаслик, воқеа-ҳодисаларга худди ёш болалардек муносабат билдириш, мағлубистлар.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: Robiya 03 Iyul 2010, 12:04:37
Бел оғриғи - моддий таъминот сабабли ҳиссий қсллаб-қувватлаш ва меҳр-муҳаббатнинг бслмаслиги, ҳадиксираш.

Тизза оғриғи - мағрурлик, калондимоғлик ва қсрқув.

Турли сралар ва оғриқлар - бировларга нисбатан сширин ғазаб.

Ссгаллар - ксз тегиши ва ҳасад.

Бронхит - тортишувлар, оиладаги нотинчлик ва кескин салбий муҳит.

Manba (http://shumbola.vo.uz/news/2007-09-07-31)
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: JaviK 03 Iyul 2010, 12:35:45
Интернет сайтларидан бирида касалликларнинг руҳий сабаби келтирилган. Қуйида ана шу ҳақда сқийсиз...

Лиёнисталик - ёлғизликни, ҳеч кимга керак смасликни ҳис қилиш, сшашни истамаслик, сътибор ва меҳрни етарлича олмаслик туфайли келиб чиқади.


Сурункали ичкиликбозлик ва алкоголизм нима?

Шунингдек ичкилликка мубтало бслиш алкогол таъсирига чидамлиликнинг пасайиши, натижасида организмда оғир нерв-психик бузилишлар сна характерли томони сз-сзини танқид қила билмаслик туфайли ичимликка муттасил берилиб кетади. Лиснисталикка хос, хусусистни араб маърифатчиси Ал-ФАА АДЖИ чиройли қилиб, шундай таърифлайди: «Вино, ароқ ичган киши тсртта хусусистга сга бслади: бошланғич даврда тустовуқ каби товланади - гердайиб, мақтончоқлик ва виқор билан аста-секин қадам ташлайди ёки слтирган бслса атроф теваракка аланглайди. Сснгра маймун сифат ҳаракатлар билан, барча билан ҳазиллашиб сйнашади, ашула айтади ёки йиғлайди «мен етимманми...» дейди. Учинчи даврда у сзини шердек билиб, мактончоклик билан гердайиб, сз кучига юқори баҳо беради ва охирги тсртинчи босқичда у чсчкага айланади - сзини билмай балчиқда ётиб қолади». Ажойиб схшатиш, шундай смасми?!

Тсртинчи босқич - юқорида қайд стилган барча белгилар чуқурлашади. Озгина миқдорда алкоголли ичимлик ичса ҳам унга жуда ёмон, салбий таъсир стади, бироз кспроқ ичса аҳволи оғирлашади ва ичимликнинг миқдори бироз ошса ҳам кучли-ёмон таъсир стади. Миссига қон қуйилади (инсульт). Ҳушидан кетади, умумий наркоз ҳолатига тушиб, нафас марказининг фалажи туфайли дунёдан ксз юмади.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: JaviK 03 Iyul 2010, 12:38:53
Аппендияит — ксричак чувалчаксимон ссимтасининг сллиғланишидир.

Ушбу ссимтага микроблар турли йсл билан кирадилар: ссимта ичида ичак шиллиғи, овқат моддалари, ҳар хил микроблар, баъзан "ахлат тоши" ва бошқа хил жисмлар бслиши мумкин.
 
Аксари ҳолларда сткир аппендияит қорин пастида, снг томонда тссатдан оғриқ пайдо бслади. Оғриқ тсш остида ёки киндик атрофида сезилади, кейинчалик қориннинг снг томонига, съни ксричак жойлашган қисмига стади. Бемор йсталганда, тана ҳолатини сзгартирганда, айниқса, чап ёнбоши билан ётганда оғриқ зсрасди. Агар бу оғриқлардан ташқари бошқа симптомлар қсшилмаса илиқ сув билан ҳуқна қилиб, ксричакни нажасдан тозаланса, ҳуқна таъсиридан сснг беморни хотиржам ётишига имкон берилса ва оғриқли жойга совуқ грелка (муздек сув ёки муз тслдирилган) қсйилса, етарли бслади. Сснгра иложи бслса, лоақал 1 сутка овқат ейилмайди (сув талабга сраша ичилади).
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:30:42
Ma`lumki tabiat ne`matlari bo`lmish mevalar, sabzavot va rezavorlar shuningdek turli o`simlik mahsulotlari qadim zamonlardan beri oziq- ovqat vazifasini o`tash bilan birga dorivor vosita sifatida ishlatilib kelinadi. Har bir o`simlikning o`ziga xos xususiyatlaridan xabardor bo`lib ularni tadbirkorlik bilan o`rnida ishlatish yoki iste`mol qilish ma`lum bir hastalikning oldini olishda va davolashda insonga yordam beradi.
Tabiatda, tevarak atrofimizda o`sib yotgan yovvoyi va madaniy o`simliklardan — beozor dori sifatida foydalanish mumkin. Ammo har bir bemor o`z salomatligini mustahkamlashi uchun qanday parhez tutuish va qaysi noz- ne`matlardan iste`mol qilishini aniq bilishi kerak. Bunda albatta davolovchi shifokorning maslahatlariga amal qilish lozimligini yana bir bor eslatib o`tish lozim.
Umuman, tabiat ne`matlarining shifobaxshlik xususiyatlarini bilish va ulardan o`rinli foydalanish inson slaomatligining poydevori hisoblanadi.
Biz quyida o`lkamiz zaminida xo`jaliklarda, tomorqalarda  qolaversa, bog` va bog`chamizda mavjud bo`lgan tabiat ne`matlari vositasida qanday xastaliklarni davolash mumkinligi, ularning salomatlikka foydaliligi haqida qisqacha, ixcham ma`lumotlar berib o`tishga harakat qilamiz
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:31:40
Ateroskleroz- arteriya devorlarining zichlashuvi va elastikligining yo`qolib ketishi, teshigining torayib qolishi bilan ta`riflanadigan surunkali kasallik, organlarning qon bilan ta`minlanishini buzilishiga olib keladi.

Sarimsoqli taomlar. Sarimsoq nastoykasi("œAllilsat" 20 tomchidan 3 marta.) Bosh piyoz nastoykasi(20 tomchidan 3 mahla, 3-4 hafta iste`mol qilinadi). Do`lana sharbati(asab sistemasini ticnchlantiradi, yurak mushaklariga darmon bo`ladi, yurak- qon tomirlari va miya tomirlarida qon harakatini yaxshilaydi, uyquni oromli qiladi). Do`lana gullari nastoykasi(kuniga 20 tomchidan 3 mahal ichiladi). Baqlajonli taomlar (qon tarkibidagi hamda tomir devorlaridagi xolesterin miqdorini kamaytiradi). Qovun (folat kislotasini saqlaydi, u organizmda muhim aminokislotalarning hosil bo`lishida, qon plastinkalari — trombotsidlar va qizil qon tanachalari — eritrostitlar hosil bo`lish jarayonida qatnashadi). Karam sharbati. Qovoqli taomlar. Tog`olcha. Xo`jag`at mevalari. Makkajo`xori moyi(salatlarga qo`shilgan holda iste`mol qilinadi, xolesterin miqdorini kamaytiradi). Chilonjiyda mevalari.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:37:32
Artrit- bo`g`imlarning yallig`lanish kasalligi, turli yuqumli kasalliklar, bo`g`imlarning shikastlanishi, xronik kasalliklar- murtak bezlari, o`rta quloq , burun bo`shliqlarining yallig`lanishi, bepand, kasallangan tishlar natijasida sodir bo`ladi.
Qayin sharbati(Березовс‹й сок) iste`mol qilinadi. Seldir sharbati ichiladi. Qorag`at barglari, brusnika barglari hamda na`matak mevalaridan teng miqdorda olib damlama ko`rinishida ichiladi. Petrushka ildizlari asosida damlama tayyorlanib issiq holda kuniga 125 ml dan ichiladi. Artritni oldini olsh uchun o`z vaqtida yuqunli kasalliklarning davolatish, organizmni chiniqtirish lozim. Sovuqdan ehtiyot bo`lish lozim.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:38:31
Anemiya- hajm birligida qon eritrositlari va gemoglobin kamayishi bilan ta`rilanadigan holat, kamqonlik. Anemiya  qon aylanish jarayoning buzilishi, favqulodda yoki surunkasiga qon yo`qotish, qizil qon tanachalarining ko`plab parchalanishi, ko`mikning o`z faoliyatini bajara olmay qolishi, organizmda temir va B12 vitamining yetishmasligidan kelib chiqishi mimkin.
Gazandao`t sharbati ichiladi(o`z tarkibida temir saqlaydi). Ismaloq sharbati, ko`katli chuchvara(folat kisloatasini, temir saqlaydi). Tut. Behi. Olma. Uzum. Bodom (qand bilan). Lavlagi ildizmevasi. Sabzi ildizmevasi. Petrushka. Qovun. Yeryong`oq mag`izi. Ko`k no`xat. Kartoshka. Qovoq. Piyoz. Sarimsoq. Shivit. Marjumak doni. Qulupnay. Oqbosh karam. Baqlajon. Chirqanoq mevalari. Do`lana. O`rik(turshak, bargak). Olcha. Nok. Limon. Po`rtaxol. Makkajo`xori.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:39:12
Bronxial astma- ziqnafaslik, birdan bo`g`ilish, nafas siqib qolishi, bronxlar teshikgini torayib qolishi. Uning noinfeksion allergic hamda infeksion allergic turlai qayd qilinadi.
Bosh piyoz sharbati. Tog`jambil sharbati. Qashqarbeda 5gr, jambil o`ti 5gr, arpabodiyon urug`i 5gr,o`tkir yalpiz bargi 5gr, bargizub bargi 10gr, gulxayri ildizi 10gr, chuchukmiya ildizi 10gr, oqqaldirmoq bargalridan 20gr aralashma tayyorlab, qaynatma sifatida kun mobaynida iliq holida bir stakan ichiladi.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:40:03
Gipertoniya — xafaqonli kasalligi, asab buzilishi oqibatida, arterial qon bosimining ortishi- ko`ngilga og`ir botadigan kechinmalarni eslab ruhan ezilish.
Do`lana. Limon. Po`rtaxol. Lavlagi sharbati. Toza asal lavlagi sharbati bilan iste`mol qilinadi. Tog`olcha. Olxo`ri. Qorag`at murabbosi(1 qism maydalangan meva 2 qism shakar bilan aralashtirilgani). Shivit o`tidan damlama. Chilonjiyda. Sarimsoq nastoykasi.(20 tomchidan 3 mahal). Jag`- jag`(ko`katli chuchvar yoki somsa). Milash(рсбина). Limono`t damlamasi. Kiyiko`t damlamasi. Ko`k choy. Anor.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:40:40
Gipotonomiya- (arterial qon bosimning pasayishi)- arterial gipotenziya, odatda o`tkir surunkali yuqumli kasalliklar va boshqa og`ir xastaliklar, zaharlanish, ovqaltlanish tartibining buzilishi, vitaminlarning yetishmasligi va boshqa asoratli omillar ta`sirida paydo bo`ladigan arterial tonus nuqsoni.
Semizo`t(salat, sho`rva, sirkalangan holda iste`mol qilinadi). Bo`ymodoron sharbati. Qora choy. Novvot. Mag`iz. Yong`oq. Jenshen nastoykasi(20 tomchidan 3 mahal). Xitoy limoning nastoykasi. Na`matak mevalari damlamasi. Vitamin saqlovchi ko`katlar.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:41:24
Qandli diabet- endokrin bezlarida jiddiy o`zgarishlar oqibatida kelib chiqadigan xastaliklar bo`lib, organizmda me`da osti bezi ishlab chiqaradigan insulin gormoni yetishmasligi tufayli moddalar almashinuvi izdan chiqqan bo`ladi.
Suli ( 3 stakan suvga 100g suli doni solinib, 1 soat qaynatiladi so`ngra 7 soat damlab qoyilib, sharbatidan kuniga 4 mahal ichiladi). Bosh karam sharbati. Bodom. Xo`jag`at. Qizil o`simligining mevalari. Nok. Dafna barglari(3 stakan qaynoq suvga 10 dona dafna barglari solinadida 1 soat damlab qo`yiladi. Damlamadan yarim stakandan 3 marta iste`mol qilinadi). Loviya qo`zoqlari ( avgust oyida loviya qo`zoqlaridan ajratib olinadi). 100g qo`zoq ustiga 1l suv solib to yarm hajmi qolguncha qaynatiladi. Sharbatidan kuniga yarim stakandan 3-4 marta ovqatlanishdan yarim soat oldin iste`mol qilinadi. Jenshen nastoykasi (tomchi holida). Eleuterokokokk  ekstrakti (tomchi holida shifokor tavsiyasi bo`yicha ichiladi).
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:42:18
Nevrasteniya- holdan toyish va o`ta charchash natijasida asab sistemasining builishi
Qashqarbeda o`ti (damlama, murg`ak barglaridan ko`katli chuchvara). Yalpiz bargalri va qulmoq g`uddalaridan teng miqdorda olib damlama sifatida ichiladi.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:42:50
Podagra — niqriz, organizmda moddalar almashinuvining buzilishidan kelib chiqadigan bo`lib, bunda suyaklar, bo`g`imlar, tog`aylar, paylar kabi joylarda siydik kislota tuzlari- uratlar yig`ilib qoladi.
Baqlajon. Uzum. Limon. Turp. Yerqalampir. Qorag`at barglari qaynatmasi. Loviya qo`zoqlari qaynatmasi. Sut va sutli mahsulotlar. Yig`ma choy: dalachoy o`ti 20g, moychechak guli 20g, arg`uvon gullari 20g, qora buzina gullari 20gdan olib aralashma tayyorlanadi. Aralshma- yig`ma choydan damlama sifatida kuniga 2 stakan ichiladi.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:43:33
Gemorroy- bavosil, to`g`ri ichak va orqa chiqaruv yo`li venalarining kengayishi. Surunkali qabziyat, uzoq muddat o`tirib ishlash, venalarning o`sma yoki homilali bachadon bilan bosilishi oqibatida to`g`ri ichak va kichik chanoq venalarida qon dimlanishi asoratida yuzaga keladi
Uzum. Qovun. Olma. Milash mevalari. Yantoq qaynatmasi (ildizi). Seldir (ildiz sharbati). Qariqiz (ildiz damlamasi). O`rik, turshak, bargak. Qovoq. Sabzi sharbati. Karam sharbati yoki nordon suvi. Zaytun mevalari. Yetilib pishgan parmanchak, xo`jag`at mevalari. Shivit urug`lari (damlama). Qoraqand mevalarining sharbati
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:44:02
Revmatizm- bod, biriktiruvchi to`qimaning atroflicha tarqalgan yallig`lanishi bilan kuzatiladigan kasallik bunda asosan yurak, bo`g`imlar va boshqa organlar yallig`lanadi. Angina bilan xastalanganlar revmatizmga moyil bo`ladilar.
Sarsabil novdalaridan tayyorlangan taomlar. Qorag`at barglari hamda yosh novdalaridan qaynatma tayyorlab ichiladi. Yerqalampir ildizi (qirindi bo`tqasi og`rigan joyga bosiladi). Loviyadan qaynatma tayyorlab ichiladi. Marmarak barglaridan damlama tayyorlab og`iz bo`shlig`i g`arg`ara qilinadi(kasallikning streptokaklardan holi qilinadi).
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:44:38
Radikulit — belangi, orqa miya nerv shahobchalari va ulardan ketadigan nerv tolalari kasalligi (osteoxondroz) sabab bo`ladi. Bunda amortizatsiya vazifasini o`taydigan umurtqalar orasidagi plastinka qayishqoqligini yo`qotib, mo`rtlashib qoladi. Plastinka- diski o`zgargan umurtqlarning birikkan jtida tuz yig`ilib, suyak o`shishi kuzatiladi. O`sib chiqqan suyak o`siqchalari umurtqa pog`onasidan o`tadigan nerv tolalarini qisishi oqibatida og`riq paydo bo`ladi. Kasallik jarohatlar, sovuq qotish, organism ichdan zaharlanishida, yuqumli kasalliklar asoratidan paydo bo`lishi mumkin.
Ise`mol etiluvchi oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida oqsil kamaytiriladi, qahva, ziravorlar iste`mol etilmaydi. Sabzavotlar hamda oshko`klardan ko`proq iste`mol qilish tavsiya etilad. Bel qismiga hardalli qog`ozlar qo`yiladi. Turp sharbati bilan og`riq tutgan joylarga surtiladi. Yerqalampir (ildiz damlamasi yoki ildizini bo`tqa holiga keltirib matoga surtilgan holda og`riyotgan joyga bosiladi).
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 14:45:22
Epilepsiya- quyonchiq, vaqti- vaqti bilan es- hushninh buzilishi, oyoq-qo`llarning tirishishi va hushdan ketish bilan kechadigan xurujli kasallik bo`lib, bemor hech narsani sezmaydi.
Tuzsiz, ziravorlarsiz go`sht va ekstraktiv moddalar chegaralanga, asosan sut va sabzavotli taomlar. Tez xuruj qiladigan hollarda pishirilmagan sabzavot, meva va rezavorlar iste`mol qilish, ne`matlar sharbatlaridan ichish tavsiya qilinadi. Shifokor nazorati hamda tavsiyasi bo`yicha davolanadi.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 22:32:42
Ishtaha ochuvchi ne`matlar

Tog`olchali murabbo. Qulupnay (yertuti) murabbosi. Sachratqi ildizi(qaynatma). Bo`ymodoron o`ti (damlama). Ermon o`ti(damlama). Sebarga o`ti (damlama). Sarimsoq piyozbosisi. Turp sharbati. Yerqalampir ildizi. O`tkir qalampir. Zira urug`i. bodom mag`izi va yog`I. qorag`at mevalari. Behi sharbatining asal bilan omuxtasi. Olcha. Anor. Xo`jag`at va parmanchak mevalari. Seldie ildizininf sarxil sharbati. Olxo`ri. Sabzi sharbati(bolalar uchun). Pomidor sharbati. Jambil. Rayhon. Shivit. Ko`k piyoz. Jag`-jag`, shovul, momoqaymoq, yo`ng`ichqa, limono`t, ismaloq(ko`katli chuchvara). Limon. Po`rtaxol. Mandarin. Murg`ak tok bargi, novdasi. Rovoch. Bosh karam.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 04 Iyul 2010, 22:34:20
Uyqusizlik
Qulmoq g`uddalari (damlama tayyorlab ichiladi). Suli doni (sutli qaynatma). Limono`t damlamasi.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 13 Iyul 2010, 23:15:25
Tinchlantiruvchi

Olcha (damlama). Qovun. Xo`jag`at mevasi (damlama). Seldir (ildiz sharbati). Tog`rayhon o`ti (damlama). Ermon o`ti (damlama).
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 13 Iyul 2010, 23:17:34
Ona sutini ko`paytiruvchi

Arpabodiyon mevalari damlamasi.
 Zig`ir urug`i damlamasi.
 Momoqaymoq o`ti ildizi bilan quritiladi, maydalangan mahsulotdan 2 choy qoshiqda sovutilgan 2 stakan suvga solinib qaynatiladi, so`ngra damlab qo`yiladi. Damlamadan chorak stakandan 4 mahal ichiladi.
 Limon`ot damlamasi.
 Sedana urug`laridan damlama.
Zirali taomlar. Zira urug`idan damlama.
Shivit urug`idan damlama.
 Limono`tning murg`ak barglaridan ko`katli chuchvara. Tog`rayhon o`ti damlamasi.
 Baliq.
Pishloq.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: munisaxon 13 Iyul 2010, 23:20:29
Ziddizahar —(zaharlanganda yordam beruvchi ne`matlar)

Qoraqand mevalari.
 Nok. Andiz. Zanjabil.
 Piyoz. Dolchin. Limon. Limono`t. momoqaymoq.
Jag`- jag`. Moychechak guli damlamasi.
Shivit. Jambil. Sarimsoq. Sut. Qatiq. Asal. Sariyog`. Baliq. Achchiq qora choy(is urganda).
Qora qahva, teriga hardalli qog`oz qo`yiladi.
Nom: Re: Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.
Yuborildi: JaviK 22 Iyul 2010, 17:53:17
Буйракдаги тошларни туширинг

Икки ош қошиқ майдаланган сман псстлоғи ва 1 ош қошиқ терак псстлоғини 7 ош қошиқ сариёғ билан аралаштиринг. Бир кун тиндириб, сртасига срталаб қайнатиб, сузиб олинг. Увишиб қолган, тирналган, чипқон ва ҳуснбузар чиққан жойларга суртсангиз, ёрдам беради.

Бир ҳовуч арча ёки қарағай игнабаргига бир литр қайноқ сув қуйиб, 10-12 соатга тиндириб қсйинг. Кунига уч маҳал срим стакандан ичиб туринг. Қон босими ошадиганлар учун кспроқ ичиш тавсис стилади.

Фойдали нонушта кун бсйи соғлом ва тетик бслиб юришингиз гаровидир. Бунинг учун нонга суртиб ейиш учун махсус паста тайёрланг. 100 г йогурт, бир ош қошиқдан майиз, баргак ва ёнғоқни майдалаб, аралаштиринг. Қуруқ мевалар нам тортиб шишса, паста қуюқлашиб қолади. Уни, айниқса, қора нон билан есангиз, жуда фойдали. Бундай нонушта, шунингдек, ва юрак касалликларида ёрдам беради.

Буйракдаги тошларни оддий халқ табобати усули ёрдамида чиқариб юбориш мумкин. Бунинг учун 4 ош қошиқ қирғичдан чиқарилган ер қалампирга бир стакан иссиқ сут қуйиб, совитинг. Сснг сузиб, кун давомида ичиб юринг. Агар ошқозон билан боғлиқ муаммо бслмаса, бу малҳамни икки ҳафтада бир марта ичсангиз ҳам бслади. Кейин бир ҳафта танаффус қилиб, муолажани сна такрорлайсиз.

Хаста тери сзига хос парваришга муҳтож. Терини ҳуснбузардан тозалаш учун ҳафтада икки марта ниқоб қилиш тавсис стилади. Бир чой қошиқ ачитқи (дрожжи)ни водород пероксиди (дорихонада сотилади) билан сметана ҳолига келгунча аралаштиринг. Кейин бир неча томчи лимон суви ва бир дона тухум оқи қсшилади. Ҳаммасини схшилаб аралаштиргач, юзингизга суртинг. Қуригач, илиқ сувда ювинг. Аиқобли муолажадан сснг юзни тирноқгул (календула) ёки мойчечак қайнатмаси билан чайиш мумкин.

А­т узилганда ва лат еган жой қаттиқ оғриганда намакобли боғлам ёрдам беради. Бир ош қошиқ ош тузини бир стакан илиқ сувда сритинг. Докани намлаб, бир неча соатга лат еган жойга боғлаб қсйинг.

Арилган товонларни даволашга анча вақт керак. Қуйидаги дорини тайёрланг: 2 чой қошиқ 70 фоизли спирт, 2 чой қошиқ глияерин ва 1 чой қошиқ сиркани аралаштиринг. Кечаси товонларингизга суртиб, устидан полистилен халта кийгизиб қсйсангиз, дағал терини юмшатади. Ушбу муолажани товондаги ёриқлар йсқ бслиб кетмагунча қилиш керак.

Халқ табобати ёрдамида говмиччадан халос бслиш ҳаммагасм насиб қилавермайди. Бироқ етилиш жараёнини тезлаштирса бслади. Бунинг учун қайнатилган тухумни ксз соққаси атрофида соат миллари бсйлаб думалатинг.

Лерловка ёрмасини кечасига ивитиб қсйиб, сртасига срталаб бстқа пиширинг, шакар ҳам, туз ҳам солманг. Ушбу бстқани истаганча ейишингиз мумкин, фақат ҳеч нарса қсшмасангиз бслгани. Бир ҳафта парҳез тутишга ҳаракат қилинг. Агар 3 ош қошиқ бстқа есангиз, устидан қирғичдан чиқарилган хом олма, қуруқ мевалар ёки асал еб туришингиз мумкин. Фақат ссингизда бслсин: парҳезга қанча қатъий амал қилсангиз, шунча тез озасиз. Ўта интизомли кишилар орасида ҳафтасига 6 кило вазн ташлаганлари ҳам бслган.