forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Oila va jamiyat => Mavzu boshlandi: Hadija 25 Noyabr 2010, 09:03:56

Nom: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Hadija 25 Noyabr 2010, 09:03:56
:bsm:

Ассалам алайкум ва А оҳматуллоҳу ва барокатуҳу!

Азиз ва муҳтарам аҳли мусулмон форумдошлар! Жуда кспдан бери, Аллоҳнинг фарзи бслмиш Ҳижобга сриша олмастган қизларимиз тилидан жуда ксп мақола ва сз фикрларимни киритмоқчи бслардим. Уларнинг қалбларида кечаётган ҳис-туйғулари ҳақда сизлар билан ҳам суҳбат бслишни истардим аммо, журьат қила олмасдим. Кеча муслимаат.уз сайтида айни журьат қилиб ёза олмаган дилимнинг туб-тубидаги ссзлар ёзилган мақолани сқиб қолдим. Бошида бу мақолани ҳижобга оид мавзуларда ёзмоқчи бслдим аммо сиз форумдошларнинг айни шу мавзуга бслган фикр ва қарашларингизни билиш мақсадида алоҳида мавзу очдим. ИншаАллоҳ бунинг учун рози бсласизлар деган умиддаман, фикр ва мулоҳазаларингиз, мавзуга оид мақолаларингизни кутиб қоламан!...
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Hadija 25 Noyabr 2010, 09:07:15
Аега биздан қсрқасиз?

(http://s011.radikal.ru/i317/1011/48/77d066593f11.jpg) (http://www.radikal.ru)
Аима учун менинг схшироқ бслиш истагим атрофдаги одамларни бунчалик чсчитмоқда? Аима учун мен бугунги кунда сталинча репрессислар «мазасини» сзимда хис қилмоқдаман?.. Бизнинг изимиздан тушишмоқда, бизнинг срнимизга «ким билан бслиш мумкин» ва «ким билан бслиш мумкин смас»лигини бошқалар танлашмоқда ва бизга ксрсатмалар беришмоқда, бизни қсрқитишмоқда ва таъқиб қилишмоқда, тез орада уйларимизга махсус кийим кийган одамлар келиб, бизни отишга олиб кета бошлашади...
Биз, масалан, сз опа-сингилларимиз билан гурунглашиш, чой ичиш, сз билимларимиз билан сртоқлашиш учун тспланиб турамиз — съни, ҳижоб кийиб юрганимиз билан биз қиз болаликдан, аёлликдан чиқиб қолмаймиз; нима учун сизлар бизни «подшохни тахтдан ағдариш» режасини тузаётганликда гумон қиласизлар?! А спарадаги хонадонда бир тсда срим сланғоч қизлар стирганлиги, улар пиво ичиб, бутун  уйни бошига кстаргудек шанғиллаб кулишиб, мусиқа сшитиб, орада зинапос майдончасига чекиш ёки сз йигитига, ота-онасига беҳаё ссзларни бақириб айтиш учун чиққанлиги — бу ҳаммаси қсшнилар кснглини анча кспроқ илитган бсларди. Ва бу чиройли қилиб «қизлар стириши» деб аталган бсларди"¦ Девор ортида ҳижоб кийган қизлар йиғилса, аксинча — схшилик кутма! Албатта ниманидир режалаштиришмоқда! Қулоғингни динг тут! Чунки улар ҳатто телевизор хам ксришмаспти (деворга қулоғини тутиб ксради: сшитилмаспти!). Секин келиб, секин кетишмоқда"¦ қандайдир шубҳали булар, керакли жойга хабар бериш керак! У жойдаги барча терговчилар хам бу нарсадан аллақачон хабардор: ушбу ҳудуд нотинч ҳудуд, хонадон ҳам (ҳар схтимолга қарши "œХ" билан белгилаб қссмиз) — шубҳали! Ҳали биз бекорчиликдан зериккан пайтимизда бу хонадонни албатта бориб ксрамиз, у ерда нималар бслаётганини биламиз, чунки, айтишларича, ундаги одамлар ҳаммага схшаб дам олмас смиш... Яхши смас!
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Hadija 25 Noyabr 2010, 09:09:41
Катталар олами

Болаликдан бошлабоқ, иншааллоҳ, бизни фақат схшиликка сргатадилар, баъзи омадсизларга сса, ҳатто қсшнилари ҳам, ксчадаги йсловчилар ҳам схшиликни сргатаверишади. Бизни сғрилик қилмасликка, ёлғон гапирмасликка, бировнинг гапини бслмасликка, вақтида ухлагани ётишга, катталарга овозни кстармасликка, баъзиларни сса ҳатто тирсакларини столга қсймасликка ва овқатланганда чапилламасликка ҳам сргатадилар. Бироқ, улғайиб борамиз, дунёқарашимиз сзгаради, сйин қоидалари олдингига қараганда бошқа бслиб боради, ва баъзи «схши одоб қоидалари» срнига «тасодиф қоидалари» келади. Албатта, спиртли ичимлик ичиш мумкин смас. Буни сизга ҳар бир ёши катта одам айтиши мумкин. Бироқ бугун байрам-ку! Қандай қилиб шу пайтда ичишдан тийилиш мумкин?! Албатта, сскиниш мумкин смас, чекиш мумкин смас, бироқ сизнинг отангиз ҳар оқшом хонангизни «меҳрибонлик» билан тутунга тслдиради ва баланд овозда, услмасдан (ҳамма сзимизники-ку ахир!) қарзини вақтида қайтармаган қсшнисини бсралаб «ёдга олади». Қандай қилиб шу пайтда сскинишдан тийилиш мумкин?! Албатта, ёлғон гапириш мумкин смас! Бу табиий! Лекин сизнинг онангиз сзини ссраб телефон қилган ҳамкасбига сзини касал деб, ёки ваннада деб, ёки умуман ташқарига чиқиб кетди ва телефонини уйда қолдирибди, деб қсйишингизни такрор-такрор уқтиради. Қандай қилиб шу пайтда ёлғондан тийилиш мумкин??? Онангиз отангизни, отангиз онангизни «овозини счиради» ва иккаласи хам катта иштиёқ билан болаларига сгирилишади ва қслларига кирган нарса билан уларнинг оғизларини ёпишади! Йиллар стиб бораверади ва ниҳост шундай кун келадики, оламдаги снг одобли болангиз тссатдан сизнинг оғзингизни ёпишга мажбур қилади. Тссатдан кечаси уйга ётгани келмайди ва срталаб унинг баҳоналарини сшитиб туриб, сиз унга ишонмайсиз"¦ Лекин нотсғри қиласиз, чунки сиз сзингиз уни ёлғон ссзлашга сргатгансиз! Ўзингизга нисбатан чексиз муҳаббат ва дунёдаги бор нарсангизни улар билан баҳам ксриш руҳида тарбислаш срнига, сизлар фарзандларингизни қсрқув ва ёлғон руҳида тарбислайсиз"¦ Аллоҳ сизларни сз фарзандларингиз билан, сз гуноҳларингиз билан имтиҳон қилади. Сиз сз танишларингизни ғийбат қилиб, уларнинг нотинч оилалари, ношукур фарзандлари ва гуноҳлари хақида шундай роҳат билан гапирасизки, Аллох вақт стиши билан сизни айнан мана шу гуноҳлар билан имтихон қилади!

Сиз фарзандингизни десрли барча нарса учун кечиришга тайёрсиз: тсйгача номусини йсқотиш (шунақаси хам бслади!), ҳомиладорлик ва абортлар (сзингиз етаклаб оборасиз), сғлингизнинг машинасидаги гиёҳванд «кскат» (қутқарганмиз — биламиз), қотиллик ва зсрлаш (ҳамма ҳам хато қилади, ва умуман олганда, сша қиз сзи унга суйкалган!), сғирлик, ёлғон, пора, институтдан хайдалиш, сахаргача чсзилган стиришлар, хоҳлаган нарсага беҳуда пул сарфлашлар (кспроқ гиёҳванд модда учун), ва ҳатто, сизга қсл кстаришини ва бақиришини (стиш ёши"¦) ҳам кечирасиз. Сиз буларнинг барига ксз юмишга тайёрсиз, лекин сғлингизни соқол қсйишига, ёки қизингизни хижоб кийишига, қизингизнинг қора либос кийишига тоқатингиз йсқ!!! Сизнинг уйингизда-с? Ҳеч қачон!!! Ҳеч қачон кечирмайсиз!!!
Яъни, схши томонга сзгармоқчи бслган, сизга бошқа ёлғон гапирмасликка, сизни ҳурмат қилишга ва сизни аввал қодир бслмаган муҳаббат билан севишга аҳд қилган қизингизни кечира олмайсиз... Ваҳолангки у қслида ҳижоб билан хона сртасида туриб, сиздан умуман бошқа муносабат кутаспти, сиздан бундай зарбани ҳеч ҳам кутаётгани йсқ"¦

У нимани ҳам биларди? Кимдир уни бошини айлантирмоқда, хойнахой, қандайдир оқимга қсшилган бслса керак (сзи бундай қарорга келиши ҳеч ҳам мумкин смас, ахир!). Бу шунчаки вақтинча нарса, бу шунчаки қсрқинчли туш, халос!!! Менинг қизим — ва бирдан шу ахвол. Йсссқ!!! Бу қандай гап: мен бутунлай гуноҳкорман-у, менинг қизим бирдан тақводор бслмоқчими? Яъни, бизга снди болаларимиз ақл сргатадими? Бундан чиқди, биз қирқ йилдан ортиқ залолатда сшабмиз-у, бизнинг ота-оналаримиз, ҳаттоки Қуръонни билган,  пиёда ҳажга борган буви ва боболаримиз адашган-у, мана бу менинг турмуш тарзимни сзгартирмоқчи бслаётган, ҳамма нарсани остин-устин қилмоқчи бслаётган, аллақандай тушунарсиз китоблардаги маслаҳатлари билан жонга тегаётган тирранча ҳамма нарсани билармиш-ми?!
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Hadija 25 Noyabr 2010, 09:10:32
Улардан қсрқманг

Сиз сзингиздан қсрқасиз, жамистдан қсрқасиз... Аллоҳдан бошқа ҳаммадан қсрқасиз. Ва сизгача бслганларнинг ҳаммаси ҳам шу нарсалардан қсрққан. Бизнинг давримизда Қуръон остлари тамаддихоналар ва мусиқа залларида осилиб турибди, ҳар иккитадан биттамизнинг уйимизда Қуръон гсзаллик учун, уйда «барака бслиши учун» осилиб туради, баъзилар хатто Қуръонни снги йил, туғилган кунларга совға қилишгача боришмоқда, ва бу борада «ким ошарга» ҳам мусобақалашмоқда"¦ Одамлар Аллоҳ номи ёзилган тумор ва кулонларни тақиб юришади, бироқ нимани тақиб юрганини билмайдилар, хожатхоналарга ҳам бемалол кириб кетаверадилар"¦ Мана шу нарса ҳақиқий риёдир! Бу ҳаммаси риёкорликдан бошқа нарса смас. Кспчилик намозини рекорд даражасида тез сқийди. Аки, кспинча, бир намозни вақтида сқиб, бошқаларини кейинга суришади"¦ ишхонада шароит йсқ (ёки вақт йсқ)"¦ Субханаллоҳ! Бу бахоналар қанчалик ачинарли ва аснчли"¦ Ааҳотки сиз, Лайғамбар Мухаммад (солаллаху алайхи васаллам) намоз сқишдан аввал ванна қабул қилиб, қаҳва ичган, деб сйласангиз? Аки, совуқ сувда таҳорат  қилиш малол келганлиги учун у Зот (солаллоҳу алайҳи васаллам) иссиқ сув чиқишини кутиб стирганми? Ааҳотки сиз таҳорат учун бироз сув ва бир қулоч ер топа олмайсиз? Кимдан қсрқасиз? Кимдан ваҳимага тушасиз? Тушлик учун, хсжайин билан бирор қадаҳ сипқориш учун, икки соатлик беъмани лақмалик учун, телефон, компьютерда сйнаш учун вақтингиз етарли"¦ ҳамма нарсага вақтингиз етади, фақат Аллохдан бошқасига...

Сиз, албатта, Уни сслайсиз, фақат оёғингиз остида ер торайиб, қийинчилик пайдо бслганда сслайсиз ва «нима учун?!» деб қичқирасиз. Ўйлаб ксринг, наҳотки нима учунлигини тушуниш қийин бслса?! Сиз Ундан мадад ссрамоқдасиз — ва У сизга сз мададини ҳақ йслни англаган, фақат схшиликка ва Аллоҳ йслига даъват қилувчи фарзандларингиз ксринишида юбормоқда. У сизга айнан интиқ кутганингиз, соат тун срмидан стган пайтда, фарзандларингиз уйга келмасдан қалбингиз ҳавотир бслиб турган дақиқаларда ссраганингиз — мададини юбормоқда. У мададини сизга юбормоқда, лекин сизга уни тушуниш ва қабул қилиш жуда қийин келмоқда. Сиз сзингиз шунчалик узоқ вақт ссраган ва кутган нарсангизни рад стмоқдасиз: сизга аҳвол фақат ёмонлашгандек туюлспти, бироқ, ишонаверинг, бу нарса шундай туюлспти холос, аслида бундай смас"¦ Қандайдир вақт стиши билан сиз сна буни тушунасиз ва ёрдам ссрайсиз, лекин ёрдам кутишиниз снди беҳуда, чунки сиз ёрдамни одамлардан ссрайсиз, биз сса Аллоҳдан ссраймиз. Бизнинг ёрдамчимиз ҳамиша сқиндир. У доимо бизнинг стинч ва дуоларимизга жавоб беради, биз сзимиз ва сизлар учун мағфират ссраймиз, сиз сса биз ва бизни бу йслга бошлаганларга лаънат ссрайсиз"¦ Бизни бу йслга Аллоҳ бошлади, шундай скан, ким учун лаънат ссрамоқдасиз?!
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Hadija 25 Noyabr 2010, 09:12:15
Биз сизларни севамиз

Биз сизлардан қсрқмаймиз, бизда сизга нисбатан қсрқувдан ксра буюкроқ хис бор"¦ Бизда сизларга бслган муҳаббат, Аллоҳ йслидаги муҳаббат, демакки, айнан буюк ва ҳақиқий, бизга ваъда қилинган сша ҳаёт сингари абадий муҳаббат бор. Биз нимаки қилаётган бслсак, Аллоҳ йслидаги сизга бслган муҳаббатимиз туфайли, сзимиз учун сқин ва снг қадрдон инсонларни қутқариш нистимиз туфайли қилмоқдамиз... Қиёмат куни чегаранинг у томонида бслиб қолиш сҳтимоли мавжуд бслган инсонларга ёрдам бериш учун қилмоқдамиз; сшанда сизга ҳеч ким, сшитспсизми, ҳеч ким сизга ёрдам бера олмайди. Унда биз ёрдам қслини чсза олмаймиз — фақат Аллоҳ ёрдам бера олади. Биз сса, қслимизни шу ерда, шу дунёда, умид, муҳаббат, сҳтиром ила чсзмоқдамиз. Биз сиз учун ушбу тугаши муқаррар бслган, ва бу тугаш сиз учун қандай ва қаерда сканлиги номаълум бслган ҳаёт свазига абадийликни ҳохлаймиз. Биз сизга қслларимизни, ҳудди болалигимизда қслчаларимизни сизни қслларингиз тафтини хис қилиш умидида чсзганимизда ушлаганингиздек, қслингизга оларсиз, деган умидда узатмоқдамиз, бироқ сизлар бизга ҳатто қараб ҳам қсймаспсиз; атрофга, исталган томонга қараспсиз, фақат бизга смас... Сиз бизни ҳимосмизга отланмаспсиз, сиз сукут сақласпсиз, ксз ва қулоқларингизни ёпиб олспсиз, сизни одатий ҳаёт тарзингизни сзгартириши мумкин бслган нарсадан атайин сзингизни четга олспсиз, чунки сзингизни снг аввалдан шунга ишонтириб келгансиз...

 Яқинларини Аллоҳ йслида йсқотганлар, сз фарзандларини снг аввалдан лаънатлаб, улардан фақат муаммолар кутганлар. Аллоҳ таоло ҳеч кимга мухтож смас, фарзандлар — сизларнинг мулкингиз смас, улар Аллоҳникидир, ва У сизлар учун қачонлардир сизлардан сизларга қадрли бслганларни олиб қссди, бирор ёмон нарсани ксрганда сизларни снди тсхтата олмайдиганларни, ва сизларга тсғри ва ҳақ маслаҳат бера олмай қолганларни сизлардан олиб қссди... Фақат Аллоҳ ҳузуридагина улар бу дунё ҳаётида сизлардан шунчалик кутганлари — муҳаббат, тушуниш ва қувватлашни топа оладилар. Аима, улар ксп нарса ҳохлашган сдими? А­нди-чи, снди нима бслди? Сиз шунчаки қайғу билан, ва қалбингиз тубида, ҳамма муаммолар тугагаганлигидан енгил тортиш билан хсрсиниб қсссиз. «А­нди уйда кераксиз мавзудаги суҳбатлар бслмайди, снди ҳеч ким менинг одатий ҳаёт тарзимни сзгартирмайди»"¦ Ва уйингизда ғайритабиий сукунат хукмрон бслиб қолганлигини снди ҳеч хам аҳамисти йсқ.

Ким сизни сна шундай Аллоҳ йслидаги самимий ва ҳақиқий муҳаббат билан сева олади? Сиз шунчалик кучли севганингиз — бу дунё ҳаёти билан ёлғиз қолдингиз; снди ҳеч ким бир-бирингиздан лаззатланишингизга тссқинлик қила олмайди"¦ Фақат бу лаззатлар тез стиб кетгувчидир, ва сиз албатта сзингиз сшитишни истмамаган инсон билан сизга ост-белгилар юборган (бироқ сиз уларга ксрларча аҳамист бермаган) Зотнинг ҳузурида учрашасиз...

Биз нигоҳимизни осмонга тикиб, аччиқ-аччиқ йиғлаймиз, Ларвардигордан сизни халос стишини, қалбингиздан муҳрни олиб ташлашини ва хали шу ерда сканлигингизда сизга хақни насиб стишини ссраймиз"¦ ҳали кеч бслмай туриб... Бу снг аччиқ ксз ёшларидир. А­нг сқин ва қадрдон инсонларнинг бегонага айланишни ҳохлаган, ва бизни ҳамкасблари, қсшнилари, қариндошлари, маҳалла милияионери, бетайин фолбин, снгиликлар суҳандони, ва ҳатто, бундай «диний ишлар нима билан тугашини» биладиган танишининг жонкуср таниши каби шахсларнинг фикрига алмаштирган инсонлар туфайли тскилган ксз ёшларидир"¦ Бирор марта ҳам ҳамма саволларнинг жавобини биладиган Зотдан ссрашга уриниб ксрмаган  инсонлар туфайли"¦ У Зотдан ссраб ксринглар...

Ост Абдурахмонова (semya.kz сайтидан таржима)
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Habib 25 Noyabr 2010, 09:26:46
Alloh ushbularni saytga kiritgan, forumga kiritganlardan rozi bo'l!
Juda yahshi, o'rinli, kerakli gaplar yozilibdi.
Alloh hammamizni avfiyat qilsin!
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Hadija 25 Noyabr 2010, 09:38:32
Alloh ushbularni saytga kiritgan, forumga kiritganlardan rozi bo'l!
Juda yahshi, o'rinli, kerakli gaplar yozilibdi.
Alloh hammamizni avfiyat bersin!


Амин!

Бу йслда машаққат чекаётган тенгдош, опа-сингил биродарларим. Аллоҳимдан гсзал ва кучли тақво, сабру жамил ва гсзал оқибат Жаннатни ссраб қоламан! Жаннат йсли осон смас машаққатсиз, курашсиз Жаннатга сришиб бслмайди. Бу йслда собит қадам бслинг!!!

Бизни тушунмастган бечора ота-онажонлар Аллоҳим сизларни ҳам Ўз ҳибостидан баҳраманд қилиб иймон лаззатини тотмагунингизча жонингизни Омонда сақласин!!!
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: ABU ZUFAR 25 Noyabr 2010, 09:48:06
Омийн!!!
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: JaviK 25 Noyabr 2010, 10:19:55
Аега биздан қсрқасиз?

(http://s011.radikal.ru/i317/1011/48/77d066593f11.jpg) (http://www.radikal.ru)
Аима учун менинг схшироқ бслиш истагим атрофдаги одамларни бунчалик чсчитмоқда? Аима учун мен бугунги кунда сталинча репрессислар «мазасини» сзимда хис қилмоқдаман?.. Бизнинг изимиздан тушишмоқда, бизнинг срнимизга «ким билан бслиш мумкин» ва «ким билан бслиш мумкин смас»лигини бошқалар танлашмоқда ва бизга ксрсатмалар беришмоқда, бизни қсрқитишмоқда ва таъқиб қилишмоқда, тез орада уйларимизга махсус кийим кийган одамлар келиб, бизни отишга олиб кета бошлашади...
Биз, масалан, сз опа-сингилларимиз билан гурунглашиш, чой ичиш, сз билимларимиз билан сртоқлашиш учун тспланиб турамиз — съни, ҳижоб кийиб юрганимиз билан биз қиз болаликдан, аёлликдан чиқиб қолмаймиз; нима учун сизлар бизни «подшохни тахтдан ағдариш» режасини тузаётганликда гумон қиласизлар?! А спарадаги хонадонда бир тсда срим сланғоч қизлар стирганлиги, улар пиво ичиб, бутун  уйни бошига кстаргудек шанғиллаб кулишиб, мусиқа сшитиб, орада зинапос майдончасига чекиш ёки сз йигитига, ота-онасига беҳаё ссзларни бақириб айтиш учун чиққанлиги — бу ҳаммаси қсшнилар кснглини анча кспроқ илитган бсларди. Ва бу чиройли қилиб «қизлар стириши» деб аталган бсларди"¦ Девор ортида ҳижоб кийган қизлар йиғилса, аксинча — схшилик кутма! Албатта ниманидир режалаштиришмоқда! Қулоғингни динг тут! Чунки улар ҳатто телевизор хам ксришмаспти (деворга қулоғини тутиб ксради: сшитилмаспти!). Секин келиб, секин кетишмоқда"¦ қандайдир шубҳали булар, керакли жойга хабар бериш керак! У жойдаги барча терговчилар хам бу нарсадан аллақачон хабардор: ушбу ҳудуд нотинч ҳудуд, хонадон ҳам (ҳар схтимолга қарши "œХ" билан белгилаб қссмиз) — шубҳали! Ҳали биз бекорчиликдан зериккан пайтимизда бу хонадонни албатта бориб ксрамиз, у ерда нималар бслаётганини биламиз, чунки, айтишларича, ундаги одамлар ҳаммага схшаб дам олмас смиш... Яхши смас!

Inson tug`iladi va ota onasini qarmog`ida bo`ladi, Otasining yoki bobosining familiyasini oladi.  Go`dak voyega yetib ayni insonlarga qo`shiladigon, suhbatlarga kirishiladigon chog`da, Mudhish hodisa otasi qotillikka qo`l urdi, va qamoq. Otasi qotil degan nom oldi. Farzandi qayerga bormasin Qotilning o`g`li, degan tamg`a bosildi. Uni nomi ro`yhatlarga tushdi. Qayerga bormasin u kuzatuvda, tekshiruvda. U yosh o`spirin esa taqvoli, Insofli diyonatli inson ekanligini hech kim tushunmayapti, Yigit o`ziga savol bermoqda "Meni aybim nima"
 
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: JaviK 25 Noyabr 2010, 10:24:29
Катталар олами

Болаликдан бошлабоқ, иншааллоҳ, бизни фақат схшиликка сргатадилар, баъзи омадсизларга сса, ҳатто қсшнилари ҳам, ксчадаги йсловчилар ҳам схшиликни сргатаверишади. Бизни сғрилик қилмасликка, ёлғон гапирмасликка, бировнинг гапини бслмасликка, вақтида ухлагани ётишга, катталарга овозни кстармасликка, баъзиларни сса ҳатто тирсакларини столга қсймасликка ва овқатланганда чапилламасликка ҳам сргатадилар. Бироқ, улғайиб борамиз, дунёқарашимиз сзгаради, сйин қоидалари олдингига қараганда бошқа бслиб боради, ва баъзи «схши одоб қоидалари» срнига «тасодиф қоидалари» келади. Албатта, спиртли ичимлик ичиш мумкин смас. Буни сизга ҳар бир ёши катта одам айтиши мумкин. Бироқ бугун байрам-ку! Қандай қилиб шу пайтда ичишдан тийилиш мумкин?! Албатта, сскиниш мумкин смас, чекиш мумкин смас, бироқ сизнинг отангиз ҳар оқшом хонангизни «меҳрибонлик» билан тутунга тслдиради ва баланд овозда, услмасдан (ҳамма сзимизники-ку ахир!) қарзини вақтида қайтармаган қсшнисини бсралаб «ёдга олади». Қандай қилиб шу пайтда сскинишдан тийилиш мумкин?! Албатта, ёлғон гапириш мумкин смас! Бу табиий! Лекин сизнинг онангиз сзини ссраб телефон қилган ҳамкасбига сзини касал деб, ёки ваннада деб, ёки умуман ташқарига чиқиб кетди ва телефонини уйда қолдирибди, деб қсйишингизни такрор-такрор уқтиради. Қандай қилиб шу пайтда ёлғондан тийилиш мумкин??? Онангиз отангизни, отангиз онангизни «овозини счиради» ва иккаласи хам катта иштиёқ билан болаларига сгирилишади ва қслларига кирган нарса билан уларнинг оғизларини ёпишади! Йиллар стиб бораверади ва ниҳост шундай кун келадики, оламдаги снг одобли болангиз тссатдан сизнинг оғзингизни ёпишга мажбур қилади. Тссатдан кечаси уйга ётгани келмайди ва срталаб унинг баҳоналарини сшитиб туриб, сиз унга ишонмайсиз"¦ Лекин нотсғри қиласиз, чунки сиз сзингиз уни ёлғон ссзлашга сргатгансиз! Ўзингизга нисбатан чексиз муҳаббат ва дунёдаги бор нарсангизни улар билан баҳам ксриш руҳида тарбислаш срнига, сизлар фарзандларингизни қсрқув ва ёлғон руҳида тарбислайсиз"¦ Аллоҳ сизларни сз фарзандларингиз билан, сз гуноҳларингиз билан имтиҳон қилади. Сиз сз танишларингизни ғийбат қилиб, уларнинг нотинч оилалари, ношукур фарзандлари ва гуноҳлари хақида шундай роҳат билан гапирасизки, Аллох вақт стиши билан сизни айнан мана шу гуноҳлар билан имтихон қилади!

Сиз фарзандингизни десрли барча нарса учун кечиришга тайёрсиз: тсйгача номусини йсқотиш (шунақаси хам бслади!), ҳомиладорлик ва абортлар (сзингиз етаклаб оборасиз), сғлингизнинг машинасидаги гиёҳванд «кскат» (қутқарганмиз — биламиз), қотиллик ва зсрлаш (ҳамма ҳам хато қилади, ва умуман олганда, сша қиз сзи унга суйкалган!), сғирлик, ёлғон, пора, институтдан хайдалиш, сахаргача чсзилган стиришлар, хоҳлаган нарсага беҳуда пул сарфлашлар (кспроқ гиёҳванд модда учун), ва ҳатто, сизга қсл кстаришини ва бақиришини (стиш ёши"¦) ҳам кечирасиз. Сиз буларнинг барига ксз юмишга тайёрсиз, лекин сғлингизни соқол қсйишига, ёки қизингизни хижоб кийишига, қизингизнинг қора либос кийишига тоқатингиз йсқ!!! Сизнинг уйингизда-с? Ҳеч қачон!!! Ҳеч қачон кечирмайсиз!!!
Яъни, схши томонга сзгармоқчи бслган, сизга бошқа ёлғон гапирмасликка, сизни ҳурмат қилишга ва сизни аввал қодир бслмаган муҳаббат билан севишга аҳд қилган қизингизни кечира олмайсиз... Ваҳолангки у қслида ҳижоб билан хона сртасида туриб, сиздан умуман бошқа муносабат кутаспти, сиздан бундай зарбани ҳеч ҳам кутаётгани йсқ"¦

У нимани ҳам биларди? Кимдир уни бошини айлантирмоқда, хойнахой, қандайдир оқимга қсшилган бслса керак (сзи бундай қарорга келиши ҳеч ҳам мумкин смас, ахир!). Бу шунчаки вақтинча нарса, бу шунчаки қсрқинчли туш, халос!!! Менинг қизим — ва бирдан шу ахвол. Йсссқ!!! Бу қандай гап: мен бутунлай гуноҳкорман-у, менинг қизим бирдан тақводор бслмоқчими? Яъни, бизга снди болаларимиз ақл сргатадими? Бундан чиқди, биз қирқ йилдан ортиқ залолатда сшабмиз-у, бизнинг ота-оналаримиз, ҳаттоки Қуръонни билган,  пиёда ҳажга борган буви ва боболаримиз адашган-у, мана бу менинг турмуш тарзимни сзгартирмоқчи бслаётган, ҳамма нарсани остин-устин қилмоқчи бслаётган, аллақандай тушунарсиз китоблардаги маслаҳатлари билан жонга тегаётган тирранча ҳамма нарсани билармиш-ми?!

Hona oynasining siniq joyidan Onasini urayotgan Otasiga nafrati oshib borayotgan. Otasini tinmay bo`ralab so`kayotgan onasini hayqiriqlari bola onggiga o`rnashib bormoqda, Uning qalbida Turmush urushdan iboratligi, Oila degan muqaddas tuyg`u aslida g`urbat ekan degan tushunchalar paydo bo`lmoqda, va yangi hayot, kelajakka intilish asta sekin so`nmoqda. Bu bola kelajakda "Maqsadsiz Inson" sifati kamol topadi. Bunga kim aybdor.
Nom: АЛЛОҲ САБРЛИЛАРНИ ЁҚТИРАДИ
Yuborildi: Hadija 26 Noyabr 2010, 11:49:12
АЛЛОҲ САБА ЛИЛАА АИ АҚТИА АДИ

Қуръони каримнинг «Юсуф» сурасида Ақуб алайҳиссаломнинг «снди (менинг ишим) чиройли сабр қилмоқдир» деган бир ажойиб ссзи бор: Ақуб алайҳиссаломнинг сғиллари Юсуфнинг ксйлагини ёлғондан қонга бссб келтирадилар ва уни «бсри еб кетди» дес ёлғонлайдилар. Шунда снг суюкли сғлидан жудо бслганини англаган Аллоҳнинг пайғамбари бошларига тушган мусибатга чиройли сабр қилмоқни афзал ксрадилар. Одамзод шундай сралганки, бошига жиндай мушкулот ва мусибат тушса, дарров оҳ-войни бошлайди, сзини бузиб-ёради. Ваҳоланки, ана шу қийинчилик ёки бало Аллоҳ томонидан синов тариқасида, унинг иймонини имтиҳондан стказиш учун юборилганини сйлаб ҳам ксрмайди. Ҳолбуки, ана шу «чиройли сабр қилмоқ» иймоннинг асосий рукнларидан биридир.
...Иши гуриллаб, катта пул топиб, роҳат-фароғатда ҳаёт кечираётган бир танишимнинг бирданига омади юришмай қолди. Сувдай оқиб келаётган пуллар тсхтаган, бир-икки қилинган ҳаракатлар катта зарар билан скун топган. Атрофида гир айланиб юрган улфатлар ҳам қаёққадир ғойиб бслган, ҳатто «ксзининг ёғини еб юрган» бола-чақасига ҳам ёмон ксриниб қолган «қора» кунлар бошланди. Танишим буни Аллоҳнинг бир синови деб тушунмади. Яхши кунларнинг ортидан ёмон кунлар ҳам келишини, бойлик, мол-дунё абадий смаслигини, Аллоҳ таоло бир кечада бойни камбағал, фақирни бадавлат қилиб қсйиши ҳикматини англаб етмади. Ана шу кичик бир имтиҳонга сабр қилишни билмади. Аксинча, дуч келганга зорланди, «менга сна қанақа зулминг бор сди» дес тақдиридан нолиди, оҳ-вой қилиб, аламини бола-чақасидан, сқинларидан олди. Бу билан аҳвол сзгармади. Охири хасталаниб, ксрпа-тсшак қилиб ётиб қолди.
Яқинда бир дсстимнинг уйлатган-жойлатган ёлғиз сғли ҳалок бслди. Фожиадан унинг ксзига ҳеч нарса ксринмас, берилган тасалли, насиҳатлар қулоғига кирмас, сккаш «снди менга ҳаёт тамом, сғилгинам, сенинг срнингга мен слсам бслмасмиди!» дес фарёд чекар, ксзларидан ёш селини оқизарди. Унинг ҳолатини тушуниш керак: фарзанд доғи ёмон, айниқса, ёлғиз сғлингдан ажраш ундан-да ёмон, келининг ёлғизгина ёдгори билан бсзлаб қолганини ксриш ундан ҳам ёмон. Лекин бундай пайтларда кспни ксрган қарислар, зукко уламоларнинг тавсиссига ксра сабрли бслмоқ, айниқса, мусибат етган илк дамларда сабрли бслмоқ ҳаммамизнинг бурчимиз.
Биров йиллар бсйи йиғиб-терган бойлигидан бир кечада ажраб қолади. Бирор ср-хотиннинг сртасига совуқлик тушиб, қсйди-чиқди васвасасига учрайди. Бировнинг тирикчилиги оғирлашиб, оиласини боқиш илинжида сзини ҳар ёнга уради, аммо нажот топилмайди. Бировнинг фарзанди ноқобил чиқиб, кулфат устига кулфат келтира бошлайди. Кимгадир снг содиқ дссти хиёнат қилади, кимнингдир сттиз йиллик амалидан сабабсиз олиб ташлашади. Аима, ана шундай ҳолатларда улар ҳаётдан тсйиб сзининг жонига қасд қилиши, ёки тупроққа ст қсйиши керакми? Аки кскрагини захга бериб, дод-фарёд чекиши керакми? Йсқ, фақат сабр қилиши, Аллоҳ берган мусибатларга, ташвишларга, синовларга сабр-тоқат билан чидаши керак. Чунки Қуръонда ваъда қилингандай, «Аллоҳ сабрлиларни ёқтиради».
Ҳадиси қудсийда келтирилишича, Аллоҳ таоло шундай дейди: «А­й бандаларим, мен бандалар ичидан бир мсмин кишини (бирон мусибат етказиб) имтиҳон қилсам, у Менга ҳамд айтиб имтиҳонимга сабр қилса, у сша жойдан турганида хатодан (гуноҳлардан) онаси туққан кунидек пок бслиб туради».
А­нг комил инсон Лайғамбар алайҳиссалом ҳам ҳамиша мсъмин-мусулмонларни сабрли бслишга даъват қилганлар, ҳаттоки бирор юмушга киришиш, бир қарорга келишда ҳам шошилмаслик, сабрли бслиш зарурлигини уқтирганлар. Ҳазрати А асулуллоҳнинг: «Иймоннинг афзали-сабрли ва кенг қалбли бслишдир», «Сабрлилик мусибатнинг биринчи дақиқаларидан билинади» деган муборак ҳадислари бор.
Донишмандлар «Сабр-қулларни подшоҳларга айлантиради» дейишган бслса, Ҳасан ал-Басрий «Сабри бслмаган кишининг - дини йсқ», деганлар. Яна бир донишманд сса: «Одамларнинг бахтлироқлари - қалби илмга ташна кишилар, жисми сабр қилувчи ва қслидаги бор нарсага қаноат қилувчилардир», деб ёзиб қолдирган.
Шайх Умар ибн Усмон Маккий дебдилар: «Сабр улдирки, банда сз ихтиёрини Худога ташлагай ва ҳар турли бало келса, хушлик ва ризолик ила қабул қилғай».
Суҳбатни ҳазрати Алишер Аавоийнинг сабр ҳақидаги мана бу сатрлари билан тугаллашни истардим. «Сабр-аччиқ, аммо фойда берувчи; у - қаттиқ, аммо зиён-заҳматни даф қилувчи... Сабр саҳросида роҳат қилиш-изтироб чекиш билан баробар, сабр даштида дам олиш-югуриш билан баробар. Сабр - ҳашр шомидек қоронғу ва узун, аммо охири - висол тонги. Сабр - ҳаж йслидек қийин ва йироқ, аммо ниҳости - Иқбол Каъбаси».

Manba: www.muslimaat.uz
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Habib 13 Dekabr 2010, 15:17:08
Аима қиласиз сшириб?!  

А­й аёллар, нима қиласиз сшириб, барибир уларга схшагингиз келади-ку! Ҳарир матодан тикилган либослари билаклари-ю, товонлари, ёқаларию юзларигача беркитиб турганини ксриб доимо ҳавас ила боқасиз-ку.

Жамоат транспорти, ишда ёки ксчада, хуллас, қаерда бслса ҳам сзингизга схшаб кийинмаган мунис аёлларни ксриб қолсангиз, уларга сътибор бериб, мен ҳам имкони бслса шундай кийинардим, деган хаёл стган-ку қачондир. Балки, бу хаёл Сизга ҳар куни бир келиб кетар?! Аега буни амалга ошириш имконисти йсқ скан. Бор-да, бслган-да ҳам қандоқ. Фақатгина фикрларингизни бир оз сзгартириб, нафсингизни жиловласангиз кифос. Қийинми? Билмасангиз билиб қсйинг, мана шу қийин ксринаётганлиги шайтондандир.
Ҳеч сътибор берганмисиз, очиқ кийинган аёл билан Аллоҳ амрига жавобан авратларини беркитиб юрган аёлнинг ёнма-ён стирганини! Жуда қизиқ ҳолат-а! Агар гувоҳ бслган срсангиз биласиз ким гсзалроқлигини. Баъзи сркаклар очиқ кийинган аёлга қарайди. Қараганда ҳам ХИА С билан қарайди. Авратлари ёпилган, съни мастура аёлга қараган сркаклар ичларида раҳматлар айтадилар сзини-сзи асраб юргани учун. Йсқ деб ксринг-чи. Ундай деёлмайсиз ҳам. Чунки, бу Сизга ҳам маълум. Сиз аёллар минг уринманг ҳамки, барибир сркакларнинг аслида нима истаётганларини билолмайсиз. Агар Сиз очиқ кийиниб сркакларни қаратаётган бслсангиз, билингки, улар Сизга фақат ва фақат ХИА С назари билан, КЎАГИЛХУШЛИК нисти билан қараётган бсладилар. Агар Сизга айнан шу нарса керак бслса, марҳамат, ксчага чиқиб фоҳишалик билан шуғулланинг — барибир улар билан бир хил гуноҳли ишни қилмоқдасиз, таъбир жоиз бслса улар билан ҳамкасбсиз!
Мавриди келганда бир нарсани ссраб олай, нари-бериси билан 1 қарич чиқадиган мини юбка (уни юбка дейиш ҳам ғалати, бошқа термин топиш керак, «Welcome» каби), лсмка ёки калта либос кийиб олган «ҳурлиқо» негадир жамоат жойида, масалан метрода стириб кетаётганда икки оёғини бир бирига қапиштириб, очиқ тиззаси ҳамда лсмкаси сабаб очилиб қолган жойларини метрода кетаётган йсловчилардан ёпишга уринади. Шуни тушунмайман. Ахир сзингиз шу «кийим»ларни баъзи ерларингиз очилиб туришини билиб туриб, ҳаммага ксрсатиб юришга рози бслиб кийгансизку, ахир сша «кийим»ларни кийишдан мақсадингиз ҳам барчанинг сътиборини тортиш-ку, нима қиласиз шундоқ ҳам очилиб ётган авратларингизни беркитишга уриниб. Уларни беркитишни метрода смас, уйдан чиқаётганда, тсғрироғи сша кийимларни сотиб олаётганда сйлаш керак сди. Бу ҳудди овқатнинг тузини атайин шср қилиб тайёрлаб, таом тортилганда, вой, ман билмабман, деб гсёки барчанинг устидан кулишга схшайди, бу фақат ва фақат сз-сзини алдашдир. А­нг қизиғи, бутун елка қисмларини ёпа олмайдиган лсмкаларини тепага тортиб қссдилар, ҳудди елка-ю бошларигача етадигандек. Бу бечора срим метрли мато сзи сизнинг елкангизга 2 та ип орқали илиниб турибди-ку. Аки 1 қарич юбкаларини тиззаларига тортиб қсйишади! Ҳудди 1 қарич мато тиззаларни ёпиб, товонгача тушадигандек. Сал ишончлироқ ишни қилсангизчи-а! Шундоқ ҳам барчанинг назари тушавериб, тобора ҳунуклашиб бораётган елка ва оёқ қисмингизни нима қиласиз ҳаммага мақтанишга уриниб. Сиз бу кийимларни кисвериб «китайский товар»га схшаб қолгансиз. Бизга сса ҳақиқий аёл керак. Тушунгандирсиз-а, нима демоқчи бслганимни. Тушунмаган бслсангиз, унда сизни бир оз мақтаб юборибман, узр!
Узр-ку, биз сркакларга МАСТУА А-МУ-АИСА қизлар ёқади. Аққанда ҳам шунчалик ёқадики, уйланиш учун жуфт қидирилаётганда унинг гсзаллигига смас, балки, унинг ХОТИА бсла оладими-йсқми, шунисига сътибор қиламиз. Шу гапнинг сзи етади баъзи очиқ кийинаётган аёлларга.
Айтарсиз балки қанча очиқ кийинадиган дугонам срга тегди-ку, деб. Тсғри, бундан кейин ҳам тегадилар. Ахир гуруч курмаксиз бслмайди-ку. А­ркакларнинг орасида ҳам турли хиллари бор. Ҳақиқий сркак ҳақиқий аёлни, иболи-ҳаёли ва мунис аёлни қидиради. Бундай аёлларнинг биринчи белгиси Аллоҳ рухсат берган ишларни қилиб, қайтарганидан тийилиб юришларидир. Яна айтарсиз сраниб юрганларнинг кспини ксрганмиз, гуноҳ ишдан боши чиқмайдиган, деб. Тсғри, ҳозир айтдим-ку гуруч курмаксиз бслмайди деб. А смолни ниқоб қилиб, гуноҳ ишлар билан шуғулланувчиларга қилмишлари-га сраша жазо белгиланар қиёматда. Асосийси Сиз биласиз сранганларга фақат гсзал амаллар срашишини. Исломда бир одам фақат сзига жавоб бера олади холос. Сиз нега авратларингизни ёпиб юрмаганингиз учун қиёматда фақат сзингиз учун жавоб берасиз, Сиз айтолмайсиз «Бошқалар ҳам срамасди-ку» қабилидаги гапингизни. Сизга маълум сди бу иш ФАА З сканлиги. Худди бир ароқхср бошқа ароқхсрга «Ароқ ичма, бу ҳаром, Аллоҳ ҳаром қилган», деса, бошқаси «Ўзинг ичиб юрибсан-ку» дейди. Қиёматда сса сша одам ссроқ қилинаётганда «Аега ҳамр ичгансан» дейилади. Гуноҳкор банда «Мен билмаганман», деса, «Ҳамр ҳаромлигини сенга манави пайтда, манави киши айтган-ку» деган жавоб снграйди. «Ахир унинг сзи ҳам ароқ ичарди-ку», деса, унга жавобан «У сзининг гуноҳларига сзи жавоб беради, сен смас. Сенга ҳамрнинг ҳаромлиги сша ароқхср орқали билдирилган. Сен қизиқиб ҳам ксрмадинг унинг гапи ҳақми ё ёлғон», дейилади.
Билиб қсйинг, Сиз авратларни очиб юриш мумкин смаслигини биласиз, БИЗ СИЗЛАА АИ ОГОҲЛААТИА МОҚДАМИЗ, А­ҲТИАТ БЎЛИАГ, ДЎЗАХ БИЛАА ҲАЗИЛЛАШМААГ...
Айтганча, бу мақолани «ундайлар» сқимасалар ҳам керак. Майли, шундай бслса ҳам биз сркакларнинг бахти учун мақолаларимизни мастуралар сқишсин ва билиб қсйишсин улар ЖУДА ТЎҒА И ИШАИ ҚИЛМОҚДАЛАА ! Сизларга раҳмат. Минг бора раҳмат! Ҳеч кснглингизни чсктирманг, Сиз бизларнинг наздимизда снг олий ҳушҳулқ, снг гсзал, снг латофатли ва снг лобар аёлсиз! Сизга «сшалар» ҳавас ила боқишсин.
Агар бу мақолани авратларини ёпиб юрмаётган аёлларимиз ҳам сқиган бслсалар уларга ҳам минг раҳмат. Ҳар ҳолда ҳақиқатни билиб қсйдингиз, ким аслида ким сканлигидан бохабар бслганингиз учун ташаккур! Юқоридаги мақтовлар Сизга ҳам бағишланарди, агар сзингизни ҳаромдан тис олсангиз. Уриниб ксринг, балки Сиз ҳам мақтовимизга арзирсиз, балки, биз сркакларнинг (орзусидаги аёллардан бирига айланарсиз. Аима қиласиз сшириб, барибир уларга ҳавасингиз келмоқда-ку!!!

Музаффар Акромов
Manba (http://muslimaat.uz/content/view/663/144/)
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: _IYMONA_ 04 Fevral 2011, 12:52:22
Alloh rozi bo'lsin, judayam yaxshi gaplarni yozibsiz. Afsuski bu hijobimizga shubha ko'zi ila boqquvcilar ham talaygina... :'(
Hijob kiygan ayolni asray oladigan hammiyatli mo'minlarga yo'ldosh qilsin Allohim.
 
      Allohim duolarimizni mustajob qilsin.
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: yoqutxon 04 Fevral 2011, 17:14:58
 :as:
Qalbga yaqin gaplar bo'libdi.Oldinlari mana shu borada juda siqilib, Nega unaqa? Nimaga menga bu odam bunaqa deyapti?U menni hatto bilmaydi ham-ku deb o'ylardim, qalbimga juda og'ir botardi. Ayniqsa bir marta Hotin qizlar qo'mitasi raisi bilan bo'lgan suhbatdan keyingi ahvolim..... qalbim parcha parcha bo'lgani.....Ehhe qancha yosh to'kandima........
Lekin keyinchalik dunyodagi eng baxtli qizlardan biri ekanligimni, Olloh menni befarq qo'ymaganligini, bu narsalar esa menga kelayotgan sinov ekanligini tushunib yetdim.Hijobni qoralayotgan insonlarning gaplari shunchalar ma'nisizki....Shu yerlarda insoning Shayton hiylasiga , Shaytoning nog'orasiga qanchalar tez va telbavor o'ynashini his qilaman...............Dunyodagi zarracha gunoh, zarracha dil og'ritishga Ollohning buyuk odiligi bor shuni unutmasak bas.
 Umuman o'zimni o'sha "ro'dopa" ko'ylagimsiz , "siqib" qo'yadigan ro'molimsiz tassavur ham qila  olmayman. Aslida o'sha "ro'dopa" va ro'mol men uchun dunyodagi eng go'zal, eng qulay  kiyim.   

Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: _IYMONA_ 04 Fevral 2011, 18:23:40
Hijobni turmush qurish niyatida o'rayotgan qizlar ham bor.... Bu juda ham achinarli holat... Afsuski, bu dog' bizni bo'ynimizga ham tamg'a bo'lib qolayapti. Barcha muslima qizlarga nisbatan bunday fikrda bo'lish yomon gumondir. Allohim, mushtipar muslima opa-singillarimga munosib jufti halol nasib ettirsin. Azizlarim, duo qilinglar... Allohim, jamiki mo'min mo'minalarga osonlik bersin...   
Nom: Re: Нега биздан қўрқасиз?
Yuborildi: Elcom 15 Iyul 2011, 17:46:38
Hijobni turmush qurish niyatida o'rayotgan qizlar ham bor.... Bu juda ham achinarli holat... Afsuski, bu dog' bizni bo'ynimizga ham tamg'a bo'lib qolayapti. Barcha muslima qizlarga nisbatan bunday fikrda bo'lish yomon gumondir. Allohim, mushtipar muslima opa-singillarimga munosib jufti halol nasib ettirsin. Azizlarim, duo qilinglar... Allohim, jamiki mo'min mo'minalarga osonlik bersin...   

Омийн!!!