forum.ziyouz.com

Umumiy bo'lim => Islom => Mavzu boshlandi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 11:31:48

Nom: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 11:31:48
Mo'min erkaklar va mo'mina ayollar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyurarlar, yomonlikdan qaytararlar, namozni to'kis ado etarlar, zakotni berarlar hamda ALLOHga va Uning Rasuliga itoat qilarlar. Ana o'shalarga ALLOH tezda rahm qilur. Albatta, ALLOH g'olib va hikmatli zotdir.

(Tavba surasi 71 oyat ma'nosi.)

Bismillahir rohmanir rohiym. Alhamdulillahir Robbil 'alamin va solatu vas salamu 'ala hoyri holqihi Muhammad va 'ala alihi va sohbihi ajma'in!

As-salomu alaykum sizga ALLOHning rahmati barokati mag'firati va jannati bo'lsin!

Qadrdonlarim, ushbu mavuni faqat kuzatib borishni siz azizlarga tavsiya qilaman.


Eng go'zal qissalar (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5504.msg291786#msg291786)

E'tiqod saboqlari. (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5504.msg291787#msg291787)

Kun iqtibosi. (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5504.msg291788#msg291788)

Yaxshilikka chaqirish. (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5504.msg291789#msg291789)

Yomonlikdan qaytarish. (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5504.msg291789#msg291789)
Nom: Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 11:34:20
As-salomu alaykum sizga ALLOHning rahmati barokati mag'firati jannati bo'lsin!

Ushbu mavzu orqali, Hadislardan, sahobalar, tobe'inlar va salafi solihlar hayotidagi eng go'zal qissalarni o'qishingiz mumkin.

Nom: E'tiqod saboqlari.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 11:41:51
Aql Kamoloti
Анас ибн Моликдан (розийаллоҳу анҳу) ривост қилинади: "œЛайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) ҳузурларида бир кишини схши деб мақташди. А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "œУнинг ақли қандай?" дедилар. Саҳобалар: "œА­й А асулуллоҳ, унинг ибодати, хулқи, фазилати ва одоби...", дейишди. Лайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) сна: "œУнинг ақли қандай?" деб ссрадилар. Улар: "œА­й Аллоҳнинг А асули, биз унинг ибодати билан бошқа фазилатларини мақтасак, сиз унинг ақли хусусида ссраспсиз?" дедилар. У зот (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "œАлбатта, обидларнинг ахмоғи нодонлиги туфайли фожирдан ксра кспроқ зарар етказади. Одамларнинг А аббиларига қурбатлари ақллари даражасига қараб бслади", деб марҳамат қилдилар.
Nom: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 11:45:32
Eng katta fiqh-tavhiddir.

Imomi A'zam Abu Hanifa rahmatullohu alayhi.
Nom: Yaxshilikka chaqirish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 11:50:29
Gunohlarga qaytmaslik ahdi.

Тавба-тазарру инсоннинг қилган ёмон ишларидан пушаймон бслиши ва у гуноҳларни бошқа такрорламаслик учун берилган аҳдидир. Қуръони каримдa: «...Албатта, Аллоҳ таоло (шунгача билмай йсл қсйган хатоларидан) чин тавба-тазарру қилувчиларни ва обдон покланиб юрувчиларни севади» (Бақара, 222), дейилган. А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) гуноҳ ва хатолардан пок бслсалар ҳам кунига юз бор Аллоҳ таолодан гуноҳлари кечирилишини ссрар сканлар. Ҳaдисдa: "Гуноҳдан тавба қилувчи гсё гуноҳи йсқ инсон кабидир" (Ибн Можа ва Табароний), дейилган. Ҳасан Басрий (Аллоҳ раҳмат қилсин): "Мсмин банда сртага қулоғидан, ксзидан, тилидан ва бошқа аъзоларидан ссралишини схши билади", деганлар.
Умрнинг ҳар дақиқаси ғанимат билиб, тавба-тазарру қилишга, гуноҳ амаллардан тийлишга ҳаракат қилиши лозим. Донишмандлар: "Инсоннинг снг схши куни тавба-тазарру қилиб, Аллоҳ таолога қайтган кунидир", дейишади. Яҳё ибн Муоз (Aллоҳ раҳмат қилсин): "Мен учун снг катта манманлик — пушаймон бслмасдан, гуноҳларда давом стиш, тоат-ибодат қилмай туриб, жаннатни орзу қилиш... Жаннатни хоҳлаган киши ёмон ишлардан тийилади, дсзах азобидан қсрққан одам гуноҳлардан тавба қилади", деган сканлар.
Ҳaр куни сзимизни сзимиз ҳисоб-китоб қилсак, йсл қсйган хатоларимиздан пушаймон бслсак, охиратда савол-жавобларимиз осон кечади. Ғафлатда қолган кимса шайтоннинг йсриғига осон сргашади. Гуноҳларга такрор қайтиш, берган аҳдини бузиш, ваъдага вафо қилмаслик бслади.
Аллоҳ таолонинг тавба-тазарру сшиклари ёпилмасидан гуноҳларимиз кечирилишини ссраб, ёмонликлардан тийилиб, схши амалларда ғайратли бслайлик. Шунда, иншааллоҳ, юзимиз ёруғ, охиратимиз обод бслади.

Nom: Yomonlikdan qaytarish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 11:51:49
Folchilik katta gunoh.


Айрим илмсиз, тилига сътиборсиз кишилар "œфолга ишонма, фолсиз ҳам юрма" каби хато гапларни тарқатишади. Ақидаси бсш бундай кишиларнинг сафсаталари динга ҳам, жамистга ҳам зарарлидир. Имони заиф одамлар бирор мусибат етса, фолчиларга зир югуришади. Фолчилар сса фақат тилда схши ссзларни қалаштириб, содда одамлар ишончига кириб, оғир гуноҳга қсл уришаётганини билишмайди. Аллоҳ таоло: "œА­й мсминлар, ароқ, қимор, бутлар ва чсплар (съни, чсплар билан фолбинлик қилиш) шайтон амалларидан бслган ҳаром (стилган, ёмон) ишдир", дес огоҳлантиради (Моида, 90). Демак, фол қаттиқ қораланган катта гуноҳдир.
Жоҳилист даврида фол очтириш одатий ҳолга айланган сди. Баъзилар ёнларида олиб юрадиган учта бир хил: бирида "œқилгин", бирида "œқилмагин" маъноли белгилари бор, учинчисига ҳеч нарса ёзилмаган чсплари билан фол ксриб кетаверишган. Афсус, бундай чиркин иллатнинг асоратларини ҳозир ҳам баъзи кимсаларда ксриб қоламиз.
Ойша онамиздан (Аллоҳ рози бслсин) ривост қилинади: «Одамлар А асулуллоҳдан (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) фолчилар ҳақида ссрашди. У зот: "œФолчилар ҳақ смаслар", дедилар. Шунда ссровчилар: "œА А асулуллоҳ, аҳён-аҳёнда уларнинг гаплари тсғри чиқади-ку?" дейишди. Лайғамбаримиз (алайҳиссалом): "œЖин бир ҳақ гапни сшитиб, фолчиларга етказади. Улар сса юздан ортиқ ёлғонни аралаштириб айтишади", дедилар» (Бухорий ва Муслим ривости).
Яна бир ҳадисда: "œКим фолчидан бирор нарса ҳақида ссраса, унинг қирқ кечалик намози қабул қилинмайди", дейилган (Имом Муслим, Имом Аҳмад ривости).
Ғайбни билиш Аллоҳ таолога хос илмдир. Бандаларнинг бу ишга уринишлари схшиликдан смас. Фол очиш ҳам, очтириш ҳам ширкка тенглаштирилган. Имом Аҳмад (Аллоҳ раҳмат қилсин) Абу Ҳурайрадан (Аллоҳ рози бслсин) ривост қилган ҳадисда: "œКим башоратчи ёки фолчига борса ва гапларига ишонса, Муҳаммадга (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) туширилган нарса (Қуръон)ни инкор стибди", дейилади. Демак, фолчи айтганини тасдиқлаган одамнинг диндан чиқиш сҳтимоли бор. Ҳазрати Али (Аллоҳ рози бслсин): "œФолчи сеҳргардир, сеҳргарлик сса куфр ишдир", деганлар.
Фолчилар сшигида нажот излаб, соатлаб сарғайиб турган айрим кишилар оғир гуноҳ сотиб олишаётганини билишармикан?
Қуръони каримда: «(У Зот) ғайбни билгувчидир. Бас, Ўз ғайбидан бирон кимсани огоҳ қилмас, фақат Ўзи рози бслган пайғамбарларнигина (Ўзининг ғайбидаги сир-асрорнинг айримларидан огоҳ стар)», дейилган (Жин, 26—27). Остда пайғамбарлар ҳам ғайбдан хабардор қилинмагани, фақат баъзи сирларгина билдирилгани таъкидланади. Умар ибн Хаттоб (Аллоҳ рози бслсин) ривост қилган ҳадисда А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "œҚуруқлик ва денгизда йсл топадиган миқдорда юлдузлар илмини срганинг, қолганидан сзингизни тийинг", деганлар. Қуръони карим ой ва қуёшнинг айланиши ҳисоб-китобли сканидан хабар беради. Шу боис қуруқлик ва денгизда йсл топиш, намоз, рсза, ҳаж каби ибодатлар вақтини белгилашда ва деҳқончилик ишларида осмон ёритқичларининг жойлашуви, ҳаракатига қараб аниқлик киритилади.
Ожиз бандамиз, мабодо Аллоҳ таолонинг синови келса, фолчиларга чопмайлик. Аллоҳ таоло синов-мусибатларга сабр қилганларга улуғ ажр-мукофотлар беришини унутмайлик, азизлар.

Nom: Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Yanvar 2011, 12:03:51
Vakillikka ALLOHning O'zi kifoya.
«А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам зикр киладилар: ″Баний Исроил кавмидан бир киши, сзларининг баъзи кишиларидан 1000 динор карз ссради.
У(карз берувчи) деди: ″Менга гувохлар олиб келгин, уларни гувох килиб кссйин″.
(Карз ссровчи) деди: ″Аллох Таоло Ўзи гувохликка кифосдир″.
— ″ундай бслса, менга кафил келтир″.
— ″Аллох Таоло кафилликка Ўзи кифосдир″.
(берувчи): ″Тсгри айтасан″— деди ва бир муддатни тайин килиб, унга 1000 динорни карзга берди. Халиги киши маблагни олиб денгиз оркали сафарга чикди ва хожатларини бажарди (съни, тижорат, олди-сотти килди). Тайинланган муддатга етиб келаман деб, харакат килиб, кайтиб кетишга бир маркаб (кема) топа олмагач, бир ёгочни олиб, сртасини ковак килиб, унга 1000 динор ва дссти учун бир мактубни жойлаштириб кейин ковакни схшилаб беркитдида, уни олиб, денгиз бсйига келиб деди: ″А­й, Аллохим Сен Ўзинг биласанки, мен фалон кишидан 1000 динор карз ссраганимда, у мендан кафил бсладиган кишини талаб килди, мен сса, Аллох Таоло Ўзи кифилдир дедим, у Сенинг кафиллигингга рози бслди. Мендан гувох хозирлашимни ссради, мен сса, Аллох Ўзи гувохликка кифосдир дедим, у Сенинг гувохлигингга рози бслди. Мен сса, унинг хаккини (сз вактида) етказиб бериш учун, ксп харакат килдим, бирон маркаб топа олмадим, снди мен ушбуни Ўзингга омонат топширдим″. Агочни денгизга улоктирди, у калкиб-калкиб денгизга кириб кетди. Сснгра кайтиб келиб сз шахрига кетиш учун маркаб (кема) излай бошлади. Унга карз берган киши сса, бирор (сафардан кайтган) кема унинг молини олиб келган бслса деган умидда бир карайин деб, денгиз  бсйига чикди. Моли жойлаштирилган ёгочни (сзи билмаган холда) тасодифан ксриб колди ва стин килиш учун уни уйига олиб келди. Агочни аралаб майдалаган сди, ичидан мол (маблаг) ва мактубни топди. Бир оз муддатдан кейин, карз олган киши сафардан кайтиб келиб, 1000 динорни олиб келди ва деди: ″Молингни сенга (сз вактида) келтириб бериш учун ксп харакат килдим, бирок мана шу хозир етиб келган маркаб(кема)дан аввал келадиганини топа олмадим″. (Карз берувчи) деди: ″Менга бирор нарса жснатган сдингми?″. (Карз олгувчи) деди: ″Сенга айтаспманку, мана шу хозир келган кемадан аввал, бошкасини топа олмадим″. (Карз бергувчи) деди: ″Агоч ичида жснатганларингни Аллох Таоло (зое килмай етказиб келиб) сенинг томонингдан адо стди, сен (хотиринг жам) хушнудлик билан 1000 динорни олиб кетавер″». (Сахихул Бухорий: 2291)
Nom: Re:Yaxshilikka chaqirish
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 18 Yanvar 2011, 14:35:04
Bizdagi o'n isrof.

1. Илмлар исроф, қанча срганмайлик, амал қилмадик;
2. Амал исроф - йиллаб такрорладик, ихлос қилмадик;
3. Куч-қувват исроф - Аллоҳ йслидамас, қорин йслида фидо;
4. Қалблар исроф - Аллоҳни ссламас, уммат ғамидан жудо;
5. Баданлар исроф - намозлар срнида уйқу, ишрат, маъсистга ғарқ;
6. Севгилар исроф - никоҳу-зиною, ҳаром сртасин қилмайин фарқ;
7. Вақтлар исроф - бсшлиқ бирла тслган бсшлиқ;
8. Ақллар исроф - фитратидан бегона, ёвлари бслди бошлиқ;
9. Хизматлар исроф - тоғутлар пойидаги топталган бир даста гул;
10. Зикрлар исроф - қалб ёришмас, ксздан ёш томмас бир хаёлга қул.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 18 Yanvar 2011, 15:17:13
Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм


1. Умар ибн Хаттобдан (р.а.) ривост қилинади. А асулуллоҳ (с.а.в.): «Албатта, амаллар нистга боғлиқдир. Ҳар бир кишининг нист қилган нарсаси бслади. Кимнинг ҳижрати Аллоҳ ва Унинг А асули учун бслса, ҳижрати Аллоҳ ва Унинг А асулига бслади. Кимнинг ҳижрати дунё топиш ёки хотин олиш мақсадида бслса, ҳижрати нима учун қилинган бслса, сшанга биноан бслади. Муттафақун алайҳ.Изоҳ: Умар ибн Хаттоб — адавий, қурашийдирлар. А ошид халифаларнинг иккинчиси. Саҳобалар ичида биринчи бслиб «Амирул-мсминийн» деб номланган. Лайғамбаримиз (с.а.в.) Абу Ҳафс — съни, шер, деб лақаб қсйганлар. Форуқ лақаблари сса ҳақ билан ботил сртасини ажратганлари учун берилган. Абу Бакр Сиддиқ (р.а.) дан кейин сн учинчи ҳижрий санада халифаликка байъат олганлар. Халифалик даврларида жуда ксп мамлакатлар фатҳ қилинган. Йигирма учинчи ҳижрий санада Мадинада Абу Луълуъ номли насроний қул томонидан шаҳид стилганлар.

У кишидан беш юз етмиш учта марфуъ ҳадис ривост қилинган. «Икки саҳиҳ» китобида саксон битта ҳадислари бор.

Имом Шофеъий бу ҳадисни диннинг срми деганлар. Сабаби диннинг зоҳири илм, ботини сса нистдир. Аҳмад сса Исломнинг учдан бири деганлар. Бунинг боиси, банданинг касби уч нарса: нист, тил ва бошқа аъзолар билан бслади. Буларнинг бири, балки афзали нист бслиб, унинг сзи ҳам ибодат бслиши мумкин. Чунки Лайғамбар (с.а.в.): «Мсминнинг нисти амалидан схшидир», деганлар. Бошқа бир ривостда бундан ҳам зиёда қилиб: «Аллоҳ (азза ва жалла) банданинг нисти учун амалига бермаган нарсани беради», деганлар. Яна бир сабаби нистда риё бслмайди, амалда сса риё бордир.
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 18 Yanvar 2011, 15:56:50
"So'zi va harakati bilan senga ALLOHni va Oxiratni eslatmaydigan kimsa bilan aslo do'st bo'lma".


Fuzayil ibn Iyoz.
Nom: Kun iqtibosi
Yuborildi: Muvahhid 19 Yanvar 2011, 04:02:27

"Hayo va Sabr qilishdek Iymon bo'lmas".

   Ali ibn Abu Tolib
Nom: Re:Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 19 Yanvar 2011, 13:53:20
Маломат.


Улуг тобеин Мухаммад ибн Сирин катта микдорда карздор болиб колдилар.
Сабаби: у зотнинг тижорат моли булган катта микдордаги ёг махсулоти ичига сичкон тушиган ва уни фасод килиб,халоллик хукмидан чикарган еди.  Аатижада Мухаммад ибн Сирин ёгларни тукиб юборди ва тижорати касодга учради.

"Мен бу мусибат менга нима сабаб келганлигини биламан" дейди улуг тобеин: Бундан 40 йил илгари мен бир инсонни: А­й муфлис (муфлис созининг маъносидан касотга учраган одам тушунилади) дес маламат килган сдим.

А осулуллох соллсллоху алайхи ва саллам айтдилар: Сизлардан кимки бир биродарини бир айби б-н маломат килса, то уша нарса узида булмагунча бу дунёдан утмайди"

Бу улуг тобеин АЛЛОХга бир марта исён килган скан, узига келган мусибат сабабабини билмокда. Лек биз узимизга келаётган мусибатлар кайси гунохимиз у-н сканлигини хам билолмай колдик, ва биз хам бунинг сабабини биламиз: Гуноху маломатларимиз хаддан зиёд куп...

Зеро АЛЛОХ Таъоло хадиси куддусийда айтди:"Кимга бир схшилнк етса АЛЛОХга хамд айтсин. Кимгаки бир ёмонлик етса факат узини маломат килсин."

 

ВАЛЛОХУ ВАЛИЙЮТ ТАВФИИК!!!
Nom: Re: Yomonlikdan qaytarish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 19 Yanvar 2011, 16:24:21
Балога сабаб гуноҳлардир    


Қуръони каримнинг Анкабут сурасида Ауҳ, Шуайб, Солиҳ, Лут, Мусо (алайҳимуссалом) қавмлари, шунингдек, Фиръавн билан Ҳомоннинг аснчли оқибат топганлари зикр қилинади. Улар Аллоҳ таолодан юз сгиришгани, юборилган пайғамбарларни (алайҳимуссалом) ёлғончига чиқаришгани боис турли азобларга гирифтор бслишган.
Бу ҳодисалар ҳақида Анкабут сурасининг 40-остида бундай дейилади: «Биз (уларнинг) ҳар бирини сз гуноҳи билан тутдик. Бас, уларнинг орасида Биз устига тош ёғдирганлар ҳам, улар орасида даҳшатли қичқириқ тутганлар ҳам, улар орасида Биз ерга юттирганлар ва улар орасида Биз (сувга) чсктирган кимсалар ҳам бордир. Аллоҳ уларга зулм қилувчи бслмади, лекин улар сзларига зулм қилувчи бслдилар».
Аллоҳ таоло сша қавмларни фақат бир сабаб — гуноҳлари ва куфрони неъмат келтиришлари сабабидан азобга дучор қилди. Аллоҳ таоло Од ва Самуд қабилаларини даҳшатли қичқириқ, Ауҳ қавми ва Фиръавнни ғарқ қилиш, Қорунни ерга юттириш каби азоблар билан жазолади.
Аллоҳ таоло амрига бсйсунмаслик, ёмон ишлар қилиш фақат азобланишга боис бслмай, инсонни буткул бахтсиз бслиб қолишга олиб боради. Аллоҳ таоло бандаларини гуноҳлари сабабли бахтсиз ҳаёт билан азоблайди. «Биз (уларнинг) ҳар бирини сз гуноҳи билан тутдик...) (Анкабут, 40); «...Сснгра гуноҳлари туфайли уларни ҳалок қилдик...» (Анъом, 6).
Гуноҳлар, ёмонликлар боис бундай жазолаш Аллоҳ таолонинг сзгармас қонунидир. Гуноҳ барча ёмонликларнинг сабабчиси, тавба ва истиғфор барча схшиликларнинг йслидир. Агар банда амр ва қайтариқларга бсйсуниб, схшилик йслини тутса, Аллоҳ таоло унга барча схшиликларни ато стади.
«Агарда (сша) юртларнинг аҳолиси имон келтирган ва тақво қилганларида сди, улар устига осмонлар ва ердан баракотлар (сшиклари)ни очиб юборган бслур сдик...» (Аъроф, 96).
Бу масала хусусида Ҳазрати Алининг (розийаллоҳу анҳу): "Қандай бало келган бслса, фақат гуноҳ ва ёмонлик сабабидан тушган. Қайси азоб кстарилган бслса, тавба орқали кстарилган" деб айтгани ривост қилинади.
Nom: Re: Yaxshilikka chaqirish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 19 Yanvar 2011, 16:26:37
Ҳаёли бслайлик    


Ҳаёли кишилар бирор гуноҳ ишни хаёлларига келтиришдан ҳам ҳижолат чекишади. Ҳатто сзларига боғлиқ бслмаган, кснгиларида кечган сйлари учун гуноҳкор бслишмаса ҳам, пушаймон бслиб, тавба-тазарру қилишади, Аллоҳ таолодан мағфират ссрашади. Чунки Аллоҳ таоло: «А­й Одам болалари, шайтон Оталарингизнинг авратларини сзларига ксрcатиш (съни устли аҳволга солиб қсйиш) учун уларнинг либосларини ечиб, жаннатдан чиқаргани каби сизларни ҳам алдаб қсймасин! Чунки у ва унинг малайлари сизларни сзингиз билмайдиган тарафдан ксриб турадилар (съни, улар сизларни қандай алдашганини сезмай қолишларингз мумкин). Албатта, биз шайтонни имонсиз кимсаларга дсст қилиб қсйганмиз» (Аҳзоб, 53), дес огоҳлантирган.
Инсон чинакам ҳаёли бслиб, маънисиз қилиқлардан сзини тийиб юрса, шайтон йсриғига тушиб қолишининг олди олинади. Лайғамбаримиз (алайҳиссалом) ста ҳаёли бслганлар ва умматларини ҳам шундай бслишга чақирганлар. Абу Саид Худрий (Аллоҳ рози бслсин): "œА асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) ҳаёда чимилдиқдаги келиндан ҳам стардилар. Қачон сзлари ёқтирмайдиган нарсани ксрсалар, дарҳол юзларидан (норозилик аломатлари орқали) билиб олардик" (Имом Муслим), дейди.
Айниқса, аёл-қизларнинг иболи, иффатли бслишлари уларнинг табиий гсзаллигини снада оширади. "œМода" дес ёки тақлид қилиб миллатимизга ёт услубда кийинаётган баъзи қиз-жувонлар, афсус, юздаги доғдек ксзга ташланади.
Баҳз ибн Ҳаким ривост қилади: "œМен А асулуллоҳдан (саллаллоҳу алайҳи васаллам), одамлар ксп (бир-бирларига аралашиб юрадиган) жойларда қандай юриш керак, деб ссрадим. А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "œАврат жойингни ҳеч кимга ксрсатма", дедилар. Мен сна: "œОдамлардан холи, ёлғиз қолганимда-чи?" дедим. "œАлғиз қолганингда ҳам снг биринчи Аллоҳ таолодан услишинг керак" (Имом Аҳмад ва Термизий ривости), дедилар.

Имон дарахт бслса, унинг бир шохи ҳаё скани ҳадисларда келтирилган. А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "œИмон олтмишдан ортиқ бслаклардан иборат. Унинг снг афзали "œЛа илаҳа иллаллоҳ" снг кичиги сса — одамларга озор берадиган нарсаларни йслдан олиб ташлаш. Ҳаё имоннинг бир бслагидир" (Муттафақун алайҳ), деганлар. Ҳаё билан имонимиз нурланади. Халқимиз "œИмонсизда ҳаё, ҳаёсизда имон бслмайди", деб бежиз айтмаган.
Абдуллоҳ ибн Масъуд (розийаллоҳу анҳу) ривост қилади: «Лайғамбаримиз (алайҳиссалом): "œАллоҳ таолодан ҳақиқий ҳаё билан ҳаё қилинглар", дедилар. "œБизлар Аллоҳ таолодан ҳаё қиламиз, алҳамдулиллаҳ", дедик. Аабий (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "œУ ҳаё смас. Ким Аллоҳ таолодан чин ҳаё қилса, бош ва унинг атрофидаги (аъзо)ларни сақласин, қорин ва унинг атрофидаги (аъзо)ларни сақласин, слимни ва қайтиш (куни)ни ссга олсин. Ким охиратни хоҳласа, дунё зийнатлари билан алданмайди. Буларга амал қилган киши Аллоҳ таолодан ҳақиқий ҳаё қилган бслади", дедилар».
Аллоҳ таоло барчамизга Ўзидан қсрққан ҳолда чин ҳаё билан зийнатланишни, фақат сзгулик ва схшилик билан машғул бслишни насиб стсин!


Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 20 Yanvar 2011, 05:12:37
Ey bor Xudoyo, men gunohlardan tiyilishga qodir bo'lmasam, Sen gunohlarni kechirishga qodirsanku!

Muoz ibn Jabal duolari.
Nom: Re: E'tiqod saboqlari.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 20 Yanvar 2011, 13:07:31
Ja'far Sodiq shunday ma'noda deydi:
-ALLOH taolo o'z g'azabini ma'siyatlar ichiga yashirgan. Shuning uchun hech bir gunohni kichik sanama. Qaerdan bilasan balki sen haqir sanayotgan gunohda ALLOHning g'azabi bordir?

ALLOH taolo O'Z rahmatini toatlar ichiga berkitgan, shuning uchun hech bir ibodatni kichik deb bilma. Qaerdan bilasan balki sen kichik deb bilgan ibodatda ALLOHning rahmati bordir?

ALLOH taolo O'Z do'stligini bandalari ichiga yashirgan, hech bir bandani haqir sanama, qaerdan bilasan balki sen haqir sanagan banda ALLOHning do'sti Valiyullohdir?

ALLOH taolo, ijobatni duolar ichiga yashirgan:
Duoni tark etmanglar, balki siz tark etgan duoda ALLOHning ijobati bordir?
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 20 Yanvar 2011, 13:14:29
Abu Yazid Bastomiy deydi:
"Meni hech kim Balxlik bir yigitdek mahlub qilgan emas. U haj qilib qaytayotganimizda biz bilan uchrashib qoldi va:
— Sizlarda zuhdni qanday tushunishadi? — deb so‘radi.
— Topilsa yeb, topilmasa, sabr etishni zuhd deymiz.
— Balxning kuchuklari shunday qiladi...
— Xo‘sh, unda zuhdning chegarasi bormi? — deb so‘radik undan.
— Topmasa sabr, topilsa, o‘zgalarga tortiq etish, — dedi u."
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 22 Yanvar 2011, 04:11:06
Ertaga Robbingga nima deysan Ey Umar?!

Hazrati Umar al-Foruqning shiori.
Nom: Re: Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 22 Yanvar 2011, 13:25:55
АЛЛОХдан куркмок.


Умар ибн Ҳаттоб (р.а.) замонларида намозини доимо масжидда жамоат билан сқийдиган бир йигит бор сди. Ҳазрати Умар у йигитни тақвоси учун жуда схши ксрардилар. Йигит ҳар хуфтон намозидан сснг қари отасини зиёрат қилар сди.
Йсл бсйидаги уйлардан бирида сшовчи хотин бу йигитга ошиқ сди. У ҳар куни йигит йслини пойлаб, уни сзига оғдиришга уринарди. Аиҳост, бир сафар йигит сзини бошқара олмай, аёлнинг ортидан сргашди. Бироқ остонани босиб стар скан, Аллоҳ таолони сслаб, ҳушёр тортди ва Аъроф сурасидаги: «Тақво қилгувчи зотларни қачон шайтон томонидан бирор васваса ушласа, Аллоҳни сслайдилар, бас, тсғри йслни ксра бошлайдилар» мазмунли ости каримани сқиди- ю, ҳушсиз йиқилди. Аёл дарҳол жориссини чақирди. Икковлари йигитни кстаришиб, отанинг уйига слтдилар ва сшикни тақиллатдилар. А­шикни очган ота беҳуш ётган сғлини ксрди. Уни ичкарига олдилар. Йигит срим тунда сзига келди.
— Ўғлим, сенга нима бслди? — ссради ота. Йигит бслган воқеани ссзлагач, «Ўғлим, қайси остни сқидинг?» — деб сна ссради. Йигит мазкур остни такрор сқигач, сна ҳушидан кетди. Сснг жон таслим қилди. У дафн стилгач, Ҳазрат Умарга хабар етказдилар. Ҳазрат Умар келиб, йигитнинг отасига таъзис изҳор стгач, « Аега мени чақирмадингиз?» —деб ссради.
— А­й мсминлар амири, вақт алламаҳал бслиб қолган сди, сизни безовта қилгимиз келмади, — деди ота.
— Ундай бслса юринг, қабр бошига борайлик, — дедилар халифа.
Икковлон у ерга етгач, «А­й фалончи!» —деб йигитнинг отини айтиб чақирдилар ва: «Ларвардигори ҳузурида туришдан (съни, Ларвардигор олдида туриб ҳаёти дунёда қилиб стган барча амалларига жавоб беришидан) қсрққан киши учун икки жаннат бордир» (А аҳмон сурасидан) мазмунли остни сқидилар. Иттифоқо, қабрдан йигитнинг овози сшитилди: — А­й Умар! Сиз сслатган икки жаннатни А аббим менга икки бора инъом қилди!..


Nom: Re: E'tiqod saboqlari.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 22 Yanvar 2011, 13:29:11
10 бефойда нарсалар

1. Амал қилинмайдиган илм.

2. Ҳолис Аллоҳ учун қилинмаган ёки солиҳ бслмаган амал.

3. Кишига на бу дунёда роҳат олиб келадиган ва на оҳирати учун фойдали бслган, асраб қсйилган пул.

4. Аллоҳнинг муҳаббатини истамайдиган, Унга сқин бслишни орзу қилмайдиган ва У зотга талпминмайдиган қалб.

5. Аллоҳга осий, Унинг ҳизматини қилмайдиган жасад.

6. Аллоҳнинг розилигини истамай, Унинг буйруқларига бсйинсунмай лекин Аллоҳни севишликни даъво қилиш.

7. Гуноҳларни ювишга ёки солиҳ амалларни қилишга сарфланмаган вақт.

8. Фойдасиз, лағв нарсаларни сйлайдиган онг.

9. Аа Аллоҳга сизни сқинлаштирадиган ва на бу дунёда сизга манфаъати тегадиган шаҳсларга итоат қилишлик.

10. Ҳатто сзига ҳам на фойда ва на зарар келтира оладиган, на жон бериб ва на жон оладиган, сзини ҳам қайта тирилтира олмайдиган киши ва нарсалардан қсрқиб, улардан сҳшилик кутиш.

Лекин юқоридагилардан ҳам ксра ҳавфлироғи бу қалб ва вақтнинг исроф бслишидир. Қалб исрофи ҳаёти-дунёни оҳират ҳаётидан афзал ксришда, вақт исрофи сса ушалмас орзулардадир. Киши орзусига сришиш учун сз нафсига сргашади, ваҳоланки снг гсзал ва фойдали нарсалар ҳақ йслда съни Аллоҳни учратиш учун тайёргарлик ксрилган йсл устида бслади.

Банда дунёвий муаммоларига ечим топиш учун Аллоҳга мурожат қилади, ундан мадад ссрайди, лекин нима учундур қалб ҳасталигидан мадад ссрамайди токи ҳавои-нафсга сргашган қалб Аллоҳга осий бслиб, жоҳилист ва бидаътлар орасида "œслим" топмагунига қадар. Қалби слик банда сса гуноҳларининг улканлиги ва уларнинг (сзига ва бошқаларга) таъсирини сезмайди.


Имом Ибн Қаййим ал-Жавзийнинг Ал-Фавоид китобларидан
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 24 Yanvar 2011, 15:29:10
 Bir kuni Boylik, Ilm va Or-nomus uchrashib qolishibdi.
Boylik aytdi:
- Agar men yo'qolib qolsam saroyda bo'laman.
Ilm aytdi:
- Agar men yo'qolib qolsam, masjid va madrasalardan izlanglar o'sha yerda bo'laman.
- Agar men yo'qolib qolsam, - debdi Or-nomus,- izlab o'tirmanglar, hech qayerdan topolmaysizlar.
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 24 Yanvar 2011, 15:35:19
   

Albatta, taqvodorlar uchun Robbilari huzurida na'iym jannatlari bordur.


(Qalam surasi 34 oyat mazmuni.)
   
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 25 Yanvar 2011, 13:55:14
Bir kuni yaproqqa shamol:
-Seni seni sevib qoldim, men seni boshimda olib yuraman-debdi.
Rozi bo'lgan yaproqni shamol, daraxtdan yig'latib olib ketibdi.

Ertasiga qurib, yaproqni hazon qilib oyoq ostiga tashlab ketibdi.

...Go'zallik o'tkinchi ekanini bilmagan yaproqlar hali-hanuz daydi shamollarga ishonib, hazon bo'lishar ekan...
Nom: Re: Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 25 Yanvar 2011, 13:56:36
Аомус.

Саодат асрида А асулуллоҳ (с.а.в.) асҳоб ила суҳбатда сдилар. Бир йигит кириб келиб, одобсизлик билан:
— А А асулаллоҳ, мен фалончи аёл билан сқинлашмоқчиман, у билан зино қилмоқ истайман, — деди.
Асҳоби киром бу муомаладан ранжидилар. Улар орасида ғазабланганлар, ҳаёсиз йигитни уриб-суриб Лайғамбаримиз (с.а.в.) ҳузурларидан чиқариб ташлашни қасд қилганлар ҳам бслди. Баъзилари сса дсқ қилдилар. Суюкли Лайғамбаримиз (с.а.в.) ғазабдагиларни тийдилар, «Йигитга тегманг, бери келсин», дедилар. Йигит сқин келиб, тиз чскиб стирди. Лайғамбаримиз (с.а.в.) унинг тиззасига сзларининг муборак тиззаларини теккизиб стирдилар ва дедилар:
— Йигит, бировнинг онанг ила бундай ёмон иш қилишини истайсанми? Бу жирканч ҳаракат сенга хуш келадими?
Йигит шиддат билан: «Йсқ, А асулаллоҳ!» деб хитоб қилди.
Яна дедилар:
— Ундай бслса, бу жирканч ишни қилганинг аёлнинг авлодлари, сқинлари ҳам бундан қувонмайдилар. Агар бу хунук ишни сенинг онанг, синглингга қилсалар схшими? Аки холанг, амманг ёки қариндошларингдан бири ила шу ишни истасалар схши ксрасанми?
Бу саволдан сснг йигит срнидан сапчиб туриб кетиб: «Йсқ!» — деб бақириб юборди. А асулуллоҳ (с.а.в.) дедилар:
— Бошқа одамлар ҳам бу ишдан хурсанд бслмайдилар ва ҳеч бири буни схши ксрмайди. Айт, синглингга шундай қилсалар суюнасанми?
— Йсқ, асло!
Шундан кейин ҳазрат Лайғамбаримиз муборак қслларини йигитнинг кскрагига қсйиб бундай дуо қилдилар:
— Аллоҳим! Сен бу йигитнинг қалбини покиза қил. Аомуси ва шарафини муҳофаза айла ва гуноҳларини кечир.
Йигит А асулуллоҳ (с.а.в.) ҳузурларидан қувонган ҳолда чиқди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 27 Yanvar 2011, 11:10:01
Olam bozor o'lmush barcha xaridor,
Har kim ne ilinsa sotishga tayyor,
Kimdur do'stin sotar, kim tashna kim zor
Bu yo'lda iymonin asragan kim bor?!
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 27 Yanvar 2011, 11:11:47
Odamlarga chiroyli savol berish-aqlning yarmi,
Chiroyli javob berish-ilmning yarmi,
Chiroyli tadbir-maishatning yarmi...

Umar al-Foruq roziallohu anhu.
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 29 Yanvar 2011, 13:44:14
"Harom eydigan odamning tana a'zolari hohlasa-hohlamasa gunohga boraveradi,halol eydigan odamniki esa toatga"

Abdulloh ibn Tustariy
Nom: Re: Yaxshilikka chaqirish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 29 Yanvar 2011, 13:44:29
АМАЛЛАА ИМИЗДАГИ ШУКА     


Аллоҳ таоло инсонларни шукр қилишга буюриб, бундай марҳамат қилади: «Яна А аббингиз сълон қилган (бу ссзлар)ни сслангиз: «Қасамки, агар (берилган неъматларимга) шукр қилсангиз, албатта, (уларни снада) зиёда қилурман. Бордию, ношукрчилик қилсангиз, албатта, азобим (ҳам) жуда қаттиқдир» (Иброҳим, 7).
Одатда, бизга бирор схшилик етса, «Аллоҳга шукр», деб қссмиз. Аеъматларга шукр қилиш учун ксп ҳолларда, тилимиздагина шукрона айтиш билан кифосланамиз. Аслида «шукр» ссзи миннатдор бслиш, раҳмат айтиш маъноларида бслиб, неъматларни Аллоҳ таолодан деб билиш ва У рози бсладиган тарзда сарфлашни англатади.

Аеъматларнинг баъзилари инсонга ёмонликдай туюлиши мумкин. Лекин Аллоҳ таоло банда ёқтирмаган нарсаларда ҳам схшиликлар ато стиши, неъматларини маълум сабаблар ва сабабларсиз ҳам бериши мумкин. Киши воситалар ортида ҳақиқий неъмат берувчи Зотнинг марҳамати борлигини идрок стса, қалб шукрона айтган бслади. Шукр сснгра тилга ксчади, съни «Аллоҳга шукр» ёки «Алҳамдулиллоҳ» дейилади. Шунингдек, олимлар Аллоҳ таолонинг «А аббингизнинг (сизга ато стган барча) неъматлари ҳақида сса (одамларга) ссзланг», ости хусусида фикр юритиш, сқиш ҳам шукрга далолат қилади, дейишган.
Банда қилган схши амаллари билан ҳам шукр келтириши мумкин. Аллоҳ таоло амр стган ибодатларни чиройли тарзда бажариш, гуноҳларнинг катта-кичигидан ҳам тийилиш билан инсон ҳақиқий шукр қилувчилардан бслади. Лайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) дуо, тоат-ибодат ва сзгу ишларда ксп давом стардилар. Саҳобалар: «А­й А асулуллоҳ, сиз барча гуноҳлардан покланган зотсиз-ку?» деб ссрашса: «Аллоҳга шукр қилмайинми?» деб жавоб берар сканлар.
Аллоҳ таоло: «Сснгра, сша кунда (қиёматда), албатта, (сизларга ато стилган барча) неъматлар тсғрисида ссроқ қилинурсиз» (Такосуp 8 ), деб марҳамат қилади. Демак, неъматларнинг шукрини қилдикми-йсқми, бу ҳақда, албатта ссраламиз. Муҳими умримизни, куч-қувватимизни гуноҳга ва фойдасиз нарсаларга сарфламаслигимиз керак. Аллоҳ рози бсладиган ва бошқаларга ҳам фойдаси тегадиган ишларни мунтазам бажариш неъматларнинг кспайишига, узилиб қолмаслигига сабабчидир.
Nom: Re: Yomonlikdan qaytarish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 29 Yanvar 2011, 13:44:45
ОДАМЛАА  ОА АСИДАГИ А ИБО

«А­й имон келтирганлар! Аллоҳдан қсрқсаларинг ва (чинакам) мсмин бслсаларинг, рибо (судхсрлик) сарқитидан воз кечинглар!» (Бақара, 278) (Яъни, одамларга берган қарзларингиздан фойда олманглар).
"œА ибо" ссзи луғатда "œссиш" деган маънони билдиради. Одатда ссиш дейилганида, схшилик тушунилади. А ибодаги ссиш сса схшилиги ва баракаси бслмаган ссишдир.
А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) "œА ибо гарчи кспайса ҳам, оқибати, албатта, озайишга қайтади", деганлар (Имом Аҳмад).
А ибода қарздор учун машаққат бор, чунки рибо сабабли қарзнинг миқдори кспайиб боради. А ибонинг оқибати ёмон. Биринчидан: рибо билан шуғулланган кишининг ризқини Аллоҳ баракасиз қилади. Иккинчидан, судхср бошқа бир кишига зулм қилади. Учинчидан, одамлар орасидаги дсстликни йсққа чиқаради. А ибо ҳаром бслишининг сабаби ҳам шудир.
А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) рибони одамнинг дсзахга тушишига сабаб бсладиган етти ҳалокатли нарса қаторида санаганлар.

*   *   *
А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): «Агар бир мусулмон мусулмон биродарига иккита қарз берса, унинг сша иккита қарзи учун икки садақа (савоб) олади», дес мусулмонларни рибосиз қарз беришга ундаганлар. У зотдан таълим олган Абу Дардонинг (Аллоҳ рози бслсин): «Мен бир кишига икки динор қарз бераман, сснгра сша берган қарзимни қайтариб оламан. Сснгра сша икки динорни сна қарзга беришим уларни садақа қилиб юборишимдан севимлироқдир», деб айтгани келтирилади.
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 31 Yanvar 2011, 15:07:00
Ва Унга ҳеч ким тенг бслмаган. (Аллоҳ таолога бирор зот на зотида, на сифатида ва на амалида тенг бслган смас, бслолмайди ҳам.)

(Ixlos surasi 4 oyat mazmuni.)
Nom: Re: Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 31 Yanvar 2011, 15:12:54
Shaqiq Balxiy  rizqini ta'minlash uchun ishlamas, rizq topishga bahona izlamasdi. Bir payt Haj sabab bo'lib, Makkada
Ibrohim ibn Adham bilan uchrashib qoldi. Ibrohim ibn Adham undan, rizq topish uchun bunday harakat qilmasligiga sabab nima deb so'radi.
 
 Shaqiq Balxiy:
-Qachonlardir bir payt cho'l sari yo'lga chiqqandim. Cho'l o'rtasida qanoti siniq bir qushni ko'rdim. Harakat qilmas, ucholmas edi. O'zimga-o'zim:"Qani ko'ray-chi, bu qush qaerdan va qanday oziqlantirilarkin!"-dedim va bir oz nariroqda bekinib, kuta boshladim. Tuyqusdan og'zida chigirtkasi bilan bir qush uchub keldi va chigirtkasini qanoti siniq qushning og'ziga soldi. Shundan keyin men ham o'zimga dedim:
-Bu sog'lom qushga, bu qanoti siniq qushni ta'minlatgan ALLOH meni ham ta'minlagay!
 Keyin ishlashni tashladim, faqat ibodat bilan band bo'la boshladim.

Shunda Ibrohim ibn Adham:
-Nechun sen nogiron qushni ta'minlovchi sog'lom qush bo'lmaysan?
Harakat qiluvchi qush bo'lsang, yanada fazilatli va yanada sharafliroq bo'larding! Eshitmaganmisan, RasulALLOH s.a.v:
-Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan hayrliroqdir! deganlar. Hamda doimo har ishda har narsaning eng yuksak darajasiga tolib bo'lmoq mo'min uchun shon-sharaf hisoblanadi.
 
Ibrohim ibn Adhamning bu so'zlarini eshitgan Shaqiq Balxiy:
-Siz mening ustozimsiz dedi.

"Mukoshafat-ul qulub I"
Imom G'azzoliy
Nom: Re: E'tiqod saboqlari.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 31 Yanvar 2011, 15:16:51
ТАФАККУА АИАГ ФОЙДАЛАА И

1. Тафаккур Аллоҳнинг розилиги ва муҳаббатига олиб борувчи йслдир.

2. Тафаккур бағрикенглик ва қалб сокинлигидир.

3. Тафаккур Аллоҳ азза ва жалладан хавфда бслиш ва қсрқиш малакасини ҳосил қилади.

4. Тафаккур ҳикмат малакасини ҳосил қилади ва қалбни тирилтиради.

5. Ксп сътибор бериш ва ваъзланиш стганларнинг сийратидандир.

6. Тафаккур катта ақлий қувват бслиб, скка шахсларнинг огоҳлигига ва умматларнинг уйғонишига олиб боради
Nom: Shunday ummatlar chiqdiki, hali qiyomat kuni ularni oldida uyalib qolishlik bor.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 31 Yanvar 2011, 15:23:48
ҲАСАА БАСА ИЙ    

"Аллоҳ, Ҳасанни дин илғори қил, уммат унга сргашиб юрсин"
Умму Салама онамиз (розийаллоҳу анҳо)

"œҲасан Басрий" номи билан машҳур тобеин Абу Саид Ҳасан ибн Ясор (раҳматуллоҳи алайҳ) ҳижрий 21 (милодий 642) йили Мадинада туғилди. Онаси Хайра Лайғамбаримизнинг (алайҳиссалом) аёллари Умму Салама онамизнинг (розийаллоҳу анҳо) хизматида сди. "œҲасан" исмини қсйган ҳам, унга сут она бслган ҳам Умму Салама онамиздир (розийаллоҳу анҳо).
Ҳасан сн тсрт ёшга чиққанида ота-онаси билан Басрага ксчиб боришди ва шу шаҳарда сшаб қолишди. Кейинчалик исмига "œБасрий" тахаллуси қсшилишининг сабаби шу.
«Умму Салама онамиз (розийаллоҳу анҳо) болалигида Ҳасанни: Аллоҳ, Ҳасанни дин илғори қил, уммат унга сргашиб юрсин», деб дуо стган сди. Дуо ижобат бслди, Ҳасан Басрий Ислом умматининг таниқли олими бслиб етишди. Имон-сътиқодда мустаҳкамлиги, парҳезкорлиги билан замондошларига ибрат бслди. Бир гал катта илм йиғинида стирганлардан бири: «Аши улуғ олимлар қатнашаётган мажлисда нечун бу йигит ҳаммамизга насиҳат қилспти?» дес сътироз билдириб қолди. Шунда кекса бир олим унга: «Бутун халойиқ илм бобида унга муҳтождир, унинг бизга сҳтиёжи йсқ. Одамларга арпа донасичалик бслса ҳам сҳтиёжини айтмайди, унинг биздан устунлиги шунда», деб жавоб қилди.

*  *  *
Умар ибн Абдулазиз ва Ҳишом ибн Абдулмалик (Аллоҳ уларни раҳматига олсин) билан ҳамсуҳбат бслган, аббосийлар давригача сшаган улуғ воиз Холид ибн Сафвон бундай ривост қилади: «Мен Ҳийра шаҳрида Маслама ибн Абдулмаликни учратиб қолдим. У мендан:
— А­й Холид, Ҳасан Басрий ҳақида нима дейсан, билишимча, сен уни схши танирдинг? — деб ссради.
— Тсғри, мен Ҳасанни нисбатан схши биламан, чунки мажлисларида иштирок стганман, қолаверса, унинг ён қсшниси бсламан, — дедим.
— Бслмаса, у ҳақда ссзлаб бер, сй Холид.
— Ҳасан Басрий тили билан дили бир инсон: одамларни схшиликка чақириб, ёмонликлардан қайтаради, ссзларига снг олдин сзи амал қилади. Мен Ҳасаннинг бандаларга зор смаслигини, аксинча, одамлар Ҳасан Басрийнинг билимига муҳтожлигини ксрдим.
— Шу етарли, Холид, — деди Маслама ва ортидан қсшиб қсйди: — Ораларида Ҳасан Басрийдек улуғ зот бслган қавм қандай қилиб адашиши мумкин?»

*  *  *
Имом Абу Ҳомид Ғаззолийнинг (Аллоҳ раҳматига олсин) «Иҳёу улумиддин» асарида келтирилишича, бир саҳобий йигирмата ҳадисни айтди. Одамлар ундан бу ҳадисларни шарҳлаб беришини ссрашди. Саҳоба: «Мен ривост қилдим, бошқасини билмайман», деди. Шундан сснг мажлисда стирган Ҳасан Басрий у келтирган ҳадисларни бирма-бир шарҳлай бошлади. Одамлар унинг гсзал шарҳ-лари-ю, хотирасининг кучлилигидан ҳайратланишди. Шунда сша саҳоба стирганлар томонга бир ҳовуч майда тошларни сочиб юборди ва: «Олдингизда шундай олим турганида илмни мендан ссрайсизларми?» деди.

*  *  *
Ҳасан Басрийнинг фазилатлари ҳақида манбаларда ксплаб ривостлар бор. Улардан бирида айтилишича, хуросонлик бир киши Ҳасан Басрий мажлисларида бслиб, юртига қайтиш чоғида у зот ҳузурига беш минг дирҳам пул ва чиройли матолардан тикилган снта кийим солинган халтани кстариб киради. Шунда Ҳасан Басрий (Аллоҳ раҳматига олсин): «Аллоҳ таоло сенга саломатлик берсин, нафақа ва кийимларингни қайтариб ол, биз бунга зор смасмиз. Ким менинг срнимда бслса (съни, мавъиза қилса) ва одамлардан бундай нарсаларни қабул қилса, қиёмат куни Аллоҳга ҳеч қандай насибасиз ҳолда рспара бслади», деди.

*  *  *
Фарқад Сабҳий (раҳматуллоҳи алайҳ) Ҳасан Басрийдан бир масала ҳақида ссради. У киши жавоб берди. Фарқад: «Фақиҳлар сизнинг фатволарингизга қарши чиқишспти», деди. Шунда Ҳасан Басрий: «Онанг сени йсқотиб қсйсин, Фарқад, сен фақиҳни сз ксзинг билан ксрганмисан? Дунёга берилиб кетмай, охиратга интилган, динни схши тушуниб, Ларвардигори ибодатида бардавом бслган, мусулмонларга фақат схшилик тилаган, уларнинг мол-мулкидан беҳожат ва уларнинг жамоатларига панду насиҳат қилиб турувчи киши ҳақиқий фақиҳдир», деди.

*  *  *
Умар ибн Абдулазиз насиҳат қилишини ссраб, Ҳасан Басрийга мактуб жснатди. Ҳасан Басрий унга бундай насиҳат қилди: «Чиндан ҳам олдингда улуғ қсрқинч ва муҳим ишлар турибди. Ўйлаб кср: ё нажот топасан, ё ҳалокатга юз тутасан. Бил, нафсини ҳисоб-китоб қилган одамнинг савдоси фойдали бслди. Ким бундан ғофил қолди — савдоси касод бслди. Амалининг оқибатига назар солган киши нажот топди, нафсу ҳавосига сргашган адашди. Ҳалимлик бойликдир. Аллоҳдан қсрқинчи ксп одам ибратланувчидир. Ибратланган кишининг қалб ксзи очиқдир. Кимнинг қалби уйғоқ бслса, у тушунган зотдир. Тушунган зот Аллоҳни танувчидир. Бу гапларни англа! Йслдан тойган заҳотинг йслга сна қайт! Лушаймонлик туғилган заҳоти гуноҳларни тарк ст! Билмасанг, ссра! Ғазаблансанг, ғазабингни бос!»

*  *  *
Ҳасан Басрийдан схшилик ҳақида ссрашди. У зот: «Яхшиликка чақириш, ёмонликдан қайтариш, кечиримли ва ширин ссзли бслиш керак... Ссз амал билан дуруст бслади. Амал ва ссз нист билан дуруст бслади. Ссз, амал ва нист суннат билан дуруст бслади. Кимнинг ссзи ҳикмат бслмаса, у ғафлатдир, кимнинг тафаккури сукут бслмаса, у хатодир, кимнинг назари ибрат бслмаса, у сйиндир... Тсрт нарса: тилининг ростгсйлиги, дсстларининг хато-камчиликларини кечириши, одамларга саховат ксрсатиши, танишлар ва қсшниларга озор беришдан тийилиши кишининг схши сканига далолат қилади», деб жавоб берди.

*  *  *
Ҳасан Басрий (раҳматуллоҳи алайҳ) саҳобалардан бир юз сттиз киши билан учрашди, улардан ксплаб ҳадислар келтирди. А ивост қилган ҳадислари «Кутуби ситта» муаллифлари сртасида сътиборли сди. Ҳасан Басрий Ҳазрати Али (каррамаллоҳу важҳаҳу) билан ва Абдуллоҳ ибн Аббос (розийаллоҳу анҳу) қсл остиларида улғайди, етук мужтаҳид бслиб етишди, "œШайхлар шайхи" унвонини олди. Имом Ғаззолий унинг машҳур олим, фақиҳ, обид, фасиҳ, нотиқ, улуғ донишманд бслганини ёзади. Ҳасан Басрий ксп йиллар Басрада сшаб, ҳижрий 110 (милодий 728) йили вафот стди ва сша ерга қсйилди.
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 08 Fevral 2011, 15:18:03
Uzoq bo'lsa ham qimmatini ol,
Qari bo'lsa ham qizini...

Qalmiq xalq maqoli.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 08 Fevral 2011, 15:18:32
Лондондаги жомеъ масжидларнинг бирига снги имом тайинланибди. Имом
Лондон шаҳридан ташқарида сшаганлиги туфайли, шаҳарга келиш учун бир
автобусга минар, кспинча бир ҳайдовчининг автобусига чиқишга тсғри келиб
қолар скан.


Мана шундай одатий кунларгнинг бирида, имом ҳар доимгидай чипта олса,
ҳайдовчи унга 20 тийин (Буюк Британисда пенс-pence деб номланади;
сқувчимизга тушунарлироқ бслиши учун тийин деб олинди) кспроқ қайтим
бериб юборибди. Имом ҳам буни сз срнига стириб, пулини санаганидагина
билиб қолибди. Шундай вазистда унинг бошидан турли фикрлар ста бошлабди.
Хаёлидан "Шу 20 тийинни қайтариб берсаммикин? Ахир бу пул бошқаларга
тегишлику!" деган фикр стибди. Аксинча ичидан бошқа бир товуш: "Бу пул
арзимаган миқдорку! Автобусчининг бу пулга қараб қолган жойи йсқ, нима
қиламан қайтариб? Автобус ширкатига ҳар куни қанчадан қанча пул
топширилади, арзимаган 20 тийин ҳеч нарсани ҳал қилиб бермайди, бекорга
кулгуга қоламан..." деб, уни биринчи фикрдан қайтарибди. Имом бу пулни
Аллоҳ тарафидан юборилган бир ҳадс сифатида қабул қилибди ва чснтагига
солиб қсйибди.

Ўз бекатига етиб келганида имом срнидан туриб, бировнинг ҳаққи
туфайли Аллоҳнинг қандай азоб беришидан қсрқиши-тақвоси уни бирдан
фикрини сзгартиришига сабаб бслиб, тушааётганида ҳайдовчига юзланиб:

- Мана бу пулни адашиб кспроқ бериб юборибсиз шекилли, қайтариб олинг - дебди ва сша ортиқча 20 тийинни қайтариб берибди.

Ҳайдовчи сса, бундан унчалик ҳам ажабланмай, кулимсираб жавоб қайтарибди:

- Сиз шаҳардаги фалон жомеънинг снги имомисиз шекилли?! Аслида анчадан
бери масжидга бориб, Исломни срганиш мақсадида, сизни зиёрат қилиш
нистида юргандим... Шу бугун "Қани нима қилар скансиз, бир кузатай" деб
атайин сизга ортиқча қайтим бериб, сзимча синаб ксрмоқчи сдим. Бунинг
учун мени айбламайсиз, жаноб...

Имом автобусдан тушар скан, сз оёқларини ҳис қила олмас, ерга
йиқилмаслик учун бир устунга сусниб қолган, сзига келишга интилар, аммо
ксз ёшини тсхтата олмай: "Аллоҳим, сал қолса Исломни 20 тийинга сотар
сдим!..." деб истиғфор айтар сди.
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 10 Fevral 2011, 12:07:47
Axloqi va muomalasi go'zal bo'lmagan musulmonning dini ham mukammal hisoblanmaydi.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.
Nom: Re: Yaxshilikka buyurish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 10 Fevral 2011, 12:20:57
ALLOH zikri bilan insondagi g'am ketadi.


Dunyodagi g‘am-qayg‘u Alloh zikrini unutish miqdoricha bo‘ladi. Kim huzur-halovat, xotirjamlik va saodatning bardavom bo‘lishini xohlasa, Alloh zikrini ko‘paytirib, shu yo‘lda davom etsin. Kimga g‘am va tashvish peshma-pesh kelayotgan bo‘lsa, qul faqat o‘z nafsini ayblasin, bu uning Alloh zikrini unutganining bir jazosidir.

Buni yaxshi bilib ol!

Bilgilki, qalb qattiqligi, Allohni zikr etish bilan ketadi. Al-Hakim Abu Muhammad at-Termiziy rahmatullohi alayh bunday degan: "Allohni zikr etish, qalbni xotirjam qiladi va yumshatadi. Qalb zikrdan to‘xtasa, zikrsiz qolsa, nafs harorati va shahvat otashi alanga oladi, natijada qalb tosh qotadi, quriydi, a’zolar ham qalbga itoat etmay qoladi". Buniham bil! Allohni doimiy zikr etish kibr, ujb, riyo, hasad, su’i zon, kin, hiyla, maqtanish sevgisi kabi botiniy xastaliklarni ketkazadi. Allohni har doim zikr qilish bilan botiniy vasvasalar ketadi. Shayton vasvasasi gunohlarga chorlaydi, nafs vasvasalari esa shahvatga yetaklaydi. Bu ikkisining orasidagi farq shunday: Nafs, sendan bir narsa xohlagach, biroz keyin bo‘lsa-da murodiga yetgunga qadar tinmay harakat qiladi, biroq (unga qarshi) mujohadaning davom etishi bilan haligi harakati davom etmay qoladi. Shayton esa, seni bir xatoga chaqirsa-yu, sen unga qarshi chiqsang, bu o‘tib ketadi, biroq u boshqa bir xatoga vasvasa qiladi. Chunki shayton uchun qarshi chiqishlarning hammasi bir. Vasvasaning ma’nosi qalblarga keluvchi xitobdir.

Bilginki, balo-ofatlar Allohni zikr etish orqali daf bo‘ladi. Imom Zinnun al-Misriy
rahmatullohi alayh bunday deganlar: "Allohni zikr etuvchini Alloh taolo har balodan asraydi".

"Zikr muridlarning qilichidir. Ular jin va insonlardan bo‘lgan dushmanlarga qarshi zikr bilan jang qiladilar hamda boshqalarga keladigan ofatlarni zikr bilan daf etadilar", deyishgan ba’zilar.

Buyuk so‘fiylardan biri aytgan: "Balo, oralarida zikr ahli bor qavmga kelsa, ahli zikrdan boshqaga qarab ketadi".

Zikr qalbiga o‘rnashgan mo‘minga, shayton yaqinlashganda aqldan ozadi. Bu xuddi shayton insonni yo‘ldan ozdirgani kabidir. Shaytonlar aqldan ozayotgan, bechorahol u shayton ustida to‘planishadi va: "Bunga nima bo‘ldi?" deya so‘rashadi. "Bu (shayton) zokirga yaqinlashgan edi, ana shunday zarbaga uchradi", deyiladi.

Ey birodar! Mana shu holatni bilib olganingdan keyin zikrni ko‘paytir. Chunki
shaytonning ta’qibu qutqulari, vasvasalariga faqat zikr bilan monelik qilish mumkin. Ustozim Shayx Afzaluddin rahmatullohi alayh bunday dedilar: "Shayton har birimizni ta’qib etadi. U doimo qul qalbining qarshisida turadi. Qul Allohni zikr qilsa, shayton uni tark etadi. Kimga bu kashf ayon bo‘lsa edi, Alloh zikridan g‘ofil qolishimiz bilan shayton bizni eshak qilib minganini, xohlaganday "o‘ynatganini", zikrga boshlasak zoqlashganini ko‘rardi".

Ulug‘ so‘fiylar shu narsaga ijmo qilishgan: zikr g‘aybning kaliti, yaxshilikni horlaguvchi, yolg‘izning do‘sti va xotirni jamlovchidir. Zikr zokir qalbiga o‘rnashsa, uning ruhiga Alloh muhabbati o‘rnashadi. Zikrning ma’lum vaqtga bog‘lanmaganligi (xohlagan paytda zikr qilish mumkinligi)ning o‘ziyoq zikrning sharafi buyukligiga kifoya qiladi.

Yana shu xususda ijmo qilganlar: "Doim zikr qilolmayapman, deya zikrni tashlab qo‘yish durust emas.Imom Sha’roniy, "œIbodat va zikr ahliga tavsiyalar"
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 10 Fevral 2011, 12:22:06
Imom Sahl rahmatullohi alayh aytganlar: "Dinda istiqomat, siniq ko‘ngil ila Allohga qullik qiling, sihhatli bo‘lishni kutmangiz. Chunki sihhatli bo‘lishni kutish tanballikdir".

"Hikom" asarining muallifi Atoulloh Iskandariy rahmatullohi alayh deydilar: "Xushu-xuzu’ bilan zikr qilolmayapman deya zikrni tashlab qo‘yma! Chunki Allohning zikridan g‘ofil qolishing (zikr etmasliging), Allohni g‘aflat bilan bo‘lsa-da zikr qilganingdan yomonroqdir. Balki Alloh seni zikridan g‘ofillikdan zikr etishga, zikr etishdan xushu-xuzu’ ila zikr qilishga, Allohdan boshqa har narsadan uzoqlashib zikr qilishga yuksaltirishi mumkin". "Bu Allohga qiyin emas" (Ibrohim surasi, 20-oyat, Fotir surasi, 17-oyat mazmuni).

Ey birodar, buni ham bilib qo‘y!

Imom Sha’roniy, "œIbodat va zikr ahliga tavsiyalar"
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 15 Fevral 2011, 14:48:55
Yaxshi kunlaringda ALLOHni qancha ko'p esga olsanglar, yomon kunlaringda ALLOH sizlarni eslaydi.

Muhammad Mustafo s.a.v.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 15 Fevral 2011, 15:00:53
Bir zamonlar buyuk va kuchli bir o'lkani boshqargan qirolning to'rt rafiqasi bo'lgan ekan.
Qirol eng ko'p to'rtinchi xotinini sevarkan, uning bir aytganini ikki qilmas, har narsaning eng afzalini, eng yaxshisini unga berarkan.
Qirol uchinchi xotinini ham juda yaxshi ko'rarkan. Bu go'zallikning bir kun kelib uni tark etishi mumkinligidan qo'rqqani bois uni ko'p rashk qilarkan, bundan titroqqa tusharkan. Qirol ikkinchi xotinini ham yaxshi ko'rarkan. Unga nisbatan har doim yaxshi va sabrli munosabatda bo'lgan bu xotini qirolning qachon biror dardi bo'lsa doim uning yonida bo'lib, muammolarining yechimida unga ko'makchi bo'lar ekan. Qirolicha bo'lgani qirolning birinchi xotini ekan. Uni eng ko'p sevgan, evaz so'ramasdan sevgan, sog'ligi va hukmronligiga eng katta hissa qo'shgan birinchi xotinini qirol negadir sevmas, u bilan hech ishi ham bo'lmas ekan.

Bir kuni qirol o'limga olib boruvchi bir dardga chalinibdi.
Yaqinda o'lishini anglagan va o'limdan so'ng yolg'iz qolishdan qo'rqqan qirol xotinlaridan qaysi biri u bilan o'lim yolg'izligini baham ko'rishga rozilik bildirishini o'rganmoqqa qaror qilibdi.

Eng ko'p muhabbat qo'ygan to'rtinchi xotinidan, o'lim safarida menga hamroh bo'lasanmi, deb so'raganda, olgan javobi qalbiga pichoq kabi sanchilgan qisqa va lo'nda "Mumkin emas", bo'libdi...
Hayotim davomida seni sevdim, sen men bilan birga o'lishga rozi bo'lasanmi, deb so'ralgan savolga uchinchi xotini ham, "Yo'q, hayot juda go'zal. Sen o'lsang, men yangi turmush quraman", deb javob beribdi. Qirol bir muddat hasrat chekib, yerga yiqilibdi.
Muammolarimda har doim yonimda bo'lgan, menga yordam bergan sen eding, bu muammoimda ham menga yordamchi bo'lasanmi, so'roviga javoban ikkinchi xotini, "Bu muammoing uchun hech narsa qila olmayman, juda bo'lsa, senga mozoringga qadar hamrohlik qilishim mumkin, janoza marosimingni go'zal o'tkazib, azangni tutaman", deb aytibdi.
Ulkan hasrat-nadomat og'ushida qolgan qirol birinchi xotinining tovushidan o'ziga kelibdi:
"Qayerga borsang bor, sen bilan bo'laman, seni ta'qib etaman..." Oh, deya nido qilibdi qirol, qaniydi yana bir bor imkoniyatim bo'lsaydi, senga ko'proq e'tibor bergan bo'lsaydim...

Hayotda har birimizning to'rt umr yo'ldoshimiz bor aslida...
To'rtinchi umr yo'ldoshimiz bu vujudimiz, tanamizdir. Uning go'zal ko'rinmog'i uchun har qancha vaqt, mablag' va kuch-quvvat sarflasak ham, u o'lganimizdan so'ng bizni tark etadi.
Uchinchi umr yo'ldoshimiz bu biz ega bo'lgan mansab va maqomlardir. Biz o'lar-o'lmas, u boshqalarga yor bo'ladi.
Ikkinchi yo'ldoshimiz esa oilamiz va do'stlarimizdir. Barcha muammolarimizni baham ko'rganimiz bu kishilarning biz uchun qila oladigan eng so'nggi yaxshiligi ko'zlarida yosh bilan bizni so'nggi manzilga kuzatmoqdir.
Birinchi umr yo'ldoshimiz esa ruhimiz va dunyoda bajargan amallarimizdir. Ular biz bilan ketadi...

Unutmang!
Yeganlarimiz emas, hazm etganlarimiz bizni kuchli qiladi.
To'plaganlarimiz emas, saqlab qolganlarimiz bizni boy qiladi.
O'qiganlarimiz emas, esda saqlaganlarimiz bizni ilmli qiladi.
Boshqalarga bergan nasihatlarimiz emas, o'zimiz amal qilganlarimiz bizni odam qiladi...
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 16 Fevral 2011, 12:51:40
"Аввал масжидларимиз хароб сди, калбларимиз обод сди. Енди масжидларимиз обод булсбди, калблар сса хароб"

Анас розисллоху aънху.
Nom: Re: Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 17 Fevral 2011, 09:57:35
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bani Isroilni Haybarda qamal qilib turar edilar. Bu musohara yigirma kuncha davom etdi. Yahudiylar orasida bir zodagonning qora tanli habash cho'poni bo'lib, qo'ylarini boqib yurardi. O'sha cho'pon qurollangan Bani Isroil jangchilaridan nima qilmoqchi ekanliklarini so'radi. Ular: "O'zini payg'ambar deb atayotgan bir kishi bilan urushmoqchimiz" deyishdi. Shunda cho'ponning ko'ngliga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zikrlari tushdi. Qo'ylarini haydab, sekn Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi...

Cho'pon:
- "Nima deyapsan, nimaga davat qilyapsan?" deb so'radi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar:
- "Islomga, Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishga va meni Allohning rasuli deb bilishga, Allohdan boshqasiga ibodat qilmaslikka da'vat qilaman".
- "Guvohlik bersam menga nima beriladi?" deb savol qildi keyin u.
- "Agar imonli holingda o'lsang, Senga Jannat beriladi", dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam.
Shunda cho'pon Islomni qabul qildi. So'ng:
- "Ey Allohning payg'ambari, mendagi bu qo'ylar omonat", dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam:
- "U qo'ylarni oldingga sol-da, tosh bilan haydab yubor, Allohning o'zi omonatingni ado etadi", dedilar. Cho'pon Rosululloh sallallohu alayhi vasallamning aytganlarini qildi. Qo'ylar qal'aga, egasining oldiga qaytib keldi. Yahudiy cho'ponning Islomni qabul qilganini angladi.

Keyin Rosululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni urushga chorladilar. Ikki qo'shin to'qnashdi. O'lgan o'ldi, o'sha cho'pon ham shahid bo'ldi. Musulmonlar uni ko'tarib olib kelishdi va kapaga kirgazishdi. Shunda Rosululloh sallallohu alayhi vasallam asxoblariga hitob qilib:
- "Albatta, Alloh Taolo mana bu qulni mukarram qildi, uni yaxshilik bilan sug'ordi. Men uning boshi ustida ikkita hurni ko'rib turibman, holbuki, u Allohga bironta sajda qilib namoz o'qigan emas", dedilar.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 18 Fevral 2011, 13:57:14
Anas (r.a) Nabiydan (s.a.v) rivoyat qilib: "Bolalaringizga Muhammad deb nom qo'yib, keyin unga la'nat aytasizlarmi?!" deydilar...

Biz Musulmonlar orasida farzandlarimizga Payg'ambarimizning (u zotga ALLOH(J.J)dan salovot va salomlar bo'lsin) ismi muboraklarini qo'yish mahbub va marg'ub ishdir. Hatto, ayrim joylarda "har bir honadonda bitta Muhammad bo'lishi kerak", degan naql urfga aylangan. Adashlar ko'payib ketmasligi uchun goho "Muhammad Ayyub", "Muhammadsobir", "Nurmuhammad", "Muhammad Amin" deb juft ismlar ham qo'yishadi. Bu ish Rasuli Akram (s.a.v)ga bo'lgan muhabbatimizning bir ko'rinishidir, albatta.

Endi, aytmoqchi bo'lganimiz - masalaning muhim tomoni. Muhammad nomini ko'tarib yurgan bolaning hulq-atvori ham ismiga mos bo'lishi kerak. Yo'qsa, nomiga isnod keltiradi. Bu borada ota-onalar ma'suliyatini his etsinlar. Barcha farzandlarning, hususan, Parg'ambarimizga (s.a.v) bo'lgan hurmat yuzasidan Muhammadjonlarning tarbiyasini go'zal qilsinlar. Shunda Muhammad ismi bizga yanada sevimliroq bo'ladi, hamma uni hurmat qiladi.

Anas (r.a) Nabiydan (s.a.v) rivoyat qilib: "Bolalaringizga Muhammad deb nom qo'yib, keyin unga la'nat aytasizlarmi?!" deydilar... Shu hadisi sharifga ko'ra, bir kishi farzandiga Rasululloh(s.a.v)ning ismlarini qo'ysayu, bu ismga hurmat ko'rsatmasa, bu ismni qo'yish makruh, deyishgan ulamolar. Hazrati Umar (r.a) hatto bir kishi Muhammad ismli kishini haqorat qilganini eshitib, Kufa ahliga: "Bundan keyin hech kim bolasiga Muhammad deb nom qo'ymasin!" deb xat yozganlar. Chunki hurmatini qilmaganlar bu ismga loyiq emaslar. Xullas, farzandlarimizga go'zal ism qo'yaylik, tarbiyalarini ismlariga mos go'zal qilaylik, shuningdek, go'zal ismli kishilarga go'zal muomalada bo'laylik...

Musulmonlar taqvim kitobi 2001 VI qismi.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 20 Fevral 2011, 04:42:15
Саъид ибн Мусаййиб розисллоҳу анҳудан
ривост қилинади:
«Ансорийлардан бир киши слими олдидан:
«Мен сизга бир ҳадис айтурман. Бу ҳадисни
сизга фақат савоб умидадигина айтурман.
А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг:

«Қачонки, бирингиз схшилаб таҳорат қилса,
сснгра намозга чиқиб, снг қадамини кстариши
билан Аллоҳ азза ва жалла, албатта, унга бир
схшилик ёзади, чап қадамини қсйиш билан
Аллоҳ азза ва жалла, албатта, унинг бир
ёмонлигини счиради. Бас, бирингиз хоҳласа
сқин бслсин, ёки узоқ бслсин. Агар масжидга
келиб жамоат билан намозини сқиса, уни
мағфират қилинур. Агар масжидга келганида
намознинг баъзисини сқиб бслишган, баъзиси
қолган бслсаю, етган жойидан сқиш ҳам
сшандоқ бслади. Агар масжидга келганида
намозни сқиб бслишган бслсалар ҳам сшандоқ
бслади», деганларини сшитганман», деди».

Абу Довуд ривост қилган.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 20 Fevral 2011, 06:19:37
Кичкина бир шаҳарчада дскон очилди. Шаҳарда парокандалик бслишига қарамай, унинг аҳолиси бахтли ва хушчақчақ сди. Улар тез-тез бу ердан харид қилишар, бошқаларга ҳам дсконни тавсис қилишарди. Ксп стмай дсконларнинг сони кспайди. А­ски дскондорнинг сса соғлиғи ёмонлашди. Шифокор оз умри қолганини айтди. Уч сғлини ёнига чақириб,уларга вазифа юклади:

- Сизлардан бирингизни шу дсконга раҳбар қилишим керак. Аммо бунга ким муносиблигини топиш учун сизларга топшириқ бермоқчиман.

Ота сғилларига бир доллардан бериб, бугун кечгача хонани тслдириб турадиган нарса харид қилиб қайтишлари кераклигини айтди. Болалар ширкатни бошқариш хаёли билан уйдан чиқдилар. Учаласи ҳам шаҳарда пулларига харидлар қилишди. Кечки пайт уйга қайтганларида оталари "œАималар олдингиз?" — деб ссради.

Биринчи сғил жавоб берди:

- Дсстимнинг фермасига бориб, у ердан икки боғ сомон сотиб олдим, — деди ва сомонни ҳавога сочиб юборди. Ҳаммаёқ сомон бслди, аммо хонани тслдирмади. 

Ота иккинчисидан ссради:

- Хсш, сен пулингни нимага сарф стдинг?

- Астиқчига бердим ва икки дона ёстиқ олдим, — деди сғил.

У ҳам акаси сингари ёстиқнинг парларини чиқариб, ҳаммаёққа сочиб юборди. Аммо хона, патлар билан ҳам тслмади. Шунда ота учинчи сғлига юзланди.

- Лулимни чснтагимга солиб, сизнинг бир қанча йиллар илгари ишлаган дсконингизга бордим ва пулни сша ердан майда қилиб олдим. Долларнинг 50 сентини китобдагидек фойдали бир ишга сарфладим. 20 сентини шаҳримиздаги икки хайрис ташкилотига бердим. 20 сентини сса етимхонага сҳсон қилдим. 10 сентим қолди. Бунга икки нарса сотиб олдим. Бола чснтагидан бир қути гугурт билан шамни чиқарди ва хонанинг чироғини счириб, шамни ёқиб қсйди. Хона бир зумда нурга тслди. Ота учинчи сғлининг харидидан мамнун бслди ва:

- Жуда схши, сғлим. Бу ширкатнинг раҳбари стиб сени тайинлайман. Чунки ҳаётдаги снг муҳим нарса — ёруғлик билан уйни тслдирдинг. Барака топ! — деди.

"Сирли, ибратли ва ҳаётий воқеалар" китобидан олинди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 20 Fevral 2011, 10:42:56
Турк адабиётининг  йирик  вакилларидан
бири бслган, шоир Юсуф Аабий 1678 йил, карвон билан бирга ҳаж зиёратига
чиқди. Карвонда  снг обрсли давлат генераллари ҳам бор сди. Карвон
муборак Ҳижозга сқинлашгач, Ҳазрати пайғамбар (с.а.в.)ни зиёрат қилишга
бслган иштиёқ Аабийнинг қалбида снада жсш урди. Вужуди ажиб сурурга
тслиб, уйқуси қочди;  ухлай олмади. Кечқурун карвон пайғамбар шаҳри —
Мадинаи Мунавварага сқинлашди. Карвондагилардан  Айюбли А ами Меҳмед шу
пайт, қибла томонга  оёғини узатиб ухлаб қолди. А асулуллоҳнинг(с.а.в.)
музофотларига кириладиган бир пайтда,  бу манзара шоир Аабийга ёқмади.
Генерални уйғотиш учун, шундай байтларни сқий бошлади:
Сақлан, тарки адабдан сен,
Ксйи маҳбуби Худодир бу,
Аазаргоҳи илоҳийдир,
Мақоми Мустафодир бу.
Мурооти адаб бирла,
Киргин  Аабий, бу даргоҳга.
Матофи қудсиёдир бу,
Бссагоҳи анбиёдир бу.
Байтнинг маъноси шундай сди:  "œБеадабликдан сақлан! Зеро, бу — Аллоҳ таоло
ҳабибининг шаҳридир. Бу — Ҳақ таоло  назар соладиган маскандир; Муҳаммад
Мустафонинг (с.а.в) мақомидир. А­й, Аабий, бу даргоҳга одоб қоидаларига
риос қилган ҳолингда  кир! Зинҳор, одобга бепарво бслма!  Бу ер катта
фаришталар атрофида парвона бсладиган, пайғамбарлар сгилиб сшигини
спадиган, муқаддас қадамжойдир".
Бу мисраларни сшитган гинерал сергак тортди. Шеър нима мақсадда сқилганини
фаҳмлаб, дарҳол оёқларини йиғиштириб олди. Ва шоир Аабийга қараб:
- Шеърингни қачон ёздинг? Уни мендан бошқа ҳам сшитганми? — деб ссради. Юсуф Аабий:
-Бу мисраларни олдин ҳеч қаерда айтмаганман. Сизни бу аҳволда ксргач, беихтиёр баланд овозда айтиб юбордим. Иккимиздан бошқа ҳеч кимнинг хабари йсқ, — деди.
- Унда, бу сир орамизда қолсин, —дес илтимос қилди. Аабий сукут билан йслида давом
стди. Бомдодга сқин,  карвон  А асулуллоҳнинг (с.а.в.) масжидига
сқинлашди. Во ажаб! Масжид минораларидан азондан  илгари Юсуф Аабийнинг:
"œСақлан тарки адабдан..." байтлари снграмоқда...
 Аабий ва гинерал ҳайратдан донг қотдилар. Масжидга кириб, намозларини сқигач,
дарҳол муаззиннинг ёнига боришди. Аабий ҳасжон билан:
-Худо ва пайғамбар ҳаққи айт, менга.  Азондан илгари сқиган байтни
қаердан, кимдан, ва қандай қилиб сргандинг? — деб ссрай бошлади. Аабий
қайта-қайта илтимос қилгач, ниҳост муаззин жавоб берди:
-Жаноби пайғамбаримиз А асулуллоҳ (с.а.в.) ушбу тун барча муаззинларнинг
тушларини шарафлантириб: "œУмматимдан Аабий исмли шоир зиёратимга
келмоқда. Менга бслган муҳаббати — ҳамма нарсадан устун. Туринглар,
азондан олдин  менга атаган байтларини сқиб, уни қарши олинглар,
масжидимга кирган пой қадамларини қутланглар",— деб буюрдилар. Биз сса,
ул зоти муборакнинг амрларига бсйсундик.
Беихтиёр Аабийнинг ксзларида ёш халқаланди. Қалби жсшиб, қайта муаззиндан:
- Ул икки жаҳон сарвари, чиндан ҳам мени Аабий дедиларми? У менинг умматимдан деб айтдиларми? — дес ссради.
- Ҳа, "œМенинг умматимдан бслган Аабий" деб айтдилар,— деганида Юсуф Аабий, бу илтифотдан ҳушини йсқотди ва ерга йиқилди.
- Уйғонганида сса, ёнида генерал ва муаззиннинг  йиғлаётганини ксрди...
 

"œСирли, ибратли ва ҳаётий воқеалар" китобидан.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 22 Fevral 2011, 05:53:38
Kunlardan bir kuni Luqmoni Hakimdan so'rashibdi:
-Siz gaplashishni qaerdan o'rgangansiz, siz gapirganingizda birorta ham xato topa olmaymiz-deyishibdi.
 Shunda Luqmoni Hakim juda go'zal tarzda:
-Ko'rlardan deya javob bergan ekanlar.
-Ie, qanaqasiga ko'rlardan deb hayron bo'lishibdi so'rovchilar.
-E'tibor berganmisizlar ko'rlar bir qadam qo'yishidan oldin, hassasi bilan, usha joyni tekshirib keyin qadam qo'yadi.
 Men ham, gapirishdan oldin, o'sha gapni ichimda avval o'zimga aytib ko'raman, xato bo'lmasa keyin tashqariga chiqaraman deya javob bergan ekanlar...
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 22 Fevral 2011, 06:09:14
"Bugunni o’yladim, kecha o’tdi, erta bormi?! Yoshlikka ham ishonma, o’layotgan faqat qarilarmi?!"

"Zamin farzandi" filmidan
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Ansora 22 Fevral 2011, 16:08:24
Bir duo

Bir kuni Haz. Hasan (r.a) Ka'baning bir burchagiga suyanib, shunday duo qiladilar:

"Yo Rabbim! Menga shuncha ne'mat in'om etding, faqat meni shukr qilgan qul holida ko'rmading. Menga azob-uqubatlar berib imtihon aylading, lekin meni sabr etgan qul holida ko'rmading. Shukr qilmaganim uchun menga bergan ne'matlaringni qaytarib olmading. Sabr qilishni tark etdim, deya azob berishda davom etmading. Allohim!!! Sening kabi Karim, jo'mard bir Robb'dangina bunday sahiylik va ehson paydo bo'lur"

Kusheyri, "Risola" kitobidan.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 01 Mart 2011, 13:16:20
Eski zamonlarda bir tolib madrasaga borib ilm o'rganishga bel bog'labdi. Shogird g'ayratli bo'lganidan ustozlari ham unga nisbatan talabchanlik bilan tahsil bera boshlashibdi. Har bir ilmiy masala ravshanlashgani sayin talabaning xizmat qilish, ilm nashr qilish g'ayrati oshib boraveribdi. Shunday holatga yetibdiki, talaba o'rgangan juda muhim masalalarning ta'siri va bundan xaloyiqning behabarligidan kuyinib, tezroq ijozatnoma olib, ilm irshod qilmoqqa qattiq ishqiboz bo'libdi.
Lekin har gal uning bu talpinishlarini ustozlarining:
"Bo'tam, to'g'ri siz ko'p narsalar o'rgandingiz, Lekin hali yetilmadingiz. bu kofiy emas. Sabr qiling, yana (edited) ilm tahsil qiling" degan nasihatlari bilan hamisha tizginlanib kelibdi.

Yana bir kuni ilmlardan navbatdagisining mutoalasini tugatgach, yigitcha yana ijozatnoma so'rab sabrsizlik qilibdi. O'shanda ustozi: "O'g'lim siz ilmi siyosatdan boshqa jami ilmlarni o'qidingiz. ozgina sabr qiling, ilmi siyosatni ham hotima qiling, ana undan keyin oq fotihamizni beramiz" deb qancha sokinlashtirishga urinsalar ham, yigit shashtidan qaytmasmish:
"Ustoz, axir shuncha musulmon besavodlikdan jahannamga ketmoqda. Izn bering ki tezroq ularga foydali bo'layin. Shuncha narsa o'rgandim, bittagina ilm qolibdi xolos, uni o;'rganguncha yana qancha birodardan ayrilib qolamiz axir... "

Gap tinglamagan shogirdga ustozning ayatdigan nasihati qolmagach: "Mayli, o'zingiz bilasiz" deb o'z holiga qo'yibdi.

Bundan behad xursand bo'lgan yosh mulla tezda yo'lga ravona bo'libdi. yo'lida uchragan ilk masjiddagi jamoat bilan namoz o'qibdi. Qarabdiki masjid to'la jamoat, imomni ahvoliga maymun yig'lagulik, jamoat esa shaytonga masqara emush. Yosh mulla darhol mehrobga o'tib:
- Ey olomon! Bu nima qiliq? Shu ham namoz bo'ldimi? Bu imomni orqasida nechchi yildan beri namoz o'qirsiz?
- 30 yil...
- O'sha o'ttiz yillik namozingizni qazosini o'qing. imomni falon-filon xatolari bor...-
Imom albatta jamoat orasida bunaqa tanqidga jim turmabdi:
- Ey jamoat, bu kimsa Sizning namozingizga qasd qilibdi. uring uni - deyishi bilan olomon emasmi, darhol yosh mullani po'stakday do'pposlab, chala o'lik holida tashqariga chiqarib otishibdi.

Bechora mullani madrasa talabalari ko'rib qolib, madrasaga eltib parvarish qilib, o'ziga keltirishibdi. keyin ustozlari: "Keling o'glim, darslarni kelgan joyidan davom ettiraylik" deb yumshoqlik bilan darslarini davom ettrishibdi. oradan bir-ikki yil o'tib, tugallanmagan oxirgi ilm - ilmi siyosat ham xotimasiga yetibdi. buni qarangki, yosh mulla ijozatnoma olsa ham madrasadan ketmasmush.
- Ustoz, iltimos yana (edited) qolay, yana (edited) darslaringizga istirok etay - deb yolvorarmush. oshanda ustozi debdiki:
- Ey farzand, mana endi siz kamolga yetdingiz. Endi bu yerda qolishingizni ma'nisi yoq'. Sizga oq fotiha, Alloh yordamchingiz bo'lsin- deb yigitga ijozati mutlaq (diplom) berib madrasadan kuzatib qo'yibdi.
Yosh mulla yigit orqasiga qarab-qarab yo'lga ravona bo'libdi. Yo'lida birnecha yil avval uchragan masjidiga xohlamaygina kiribdi. Hamon o'sha imom, osha jamoat. eski hammom eski tos, davom etmoqda emush. Ustoz duosini olgan va tahsilini mukammal qilgan yosh mulla mehrob tomon o'tib:
- Ey muhtaram jamoat, Siz ushbu savodda tengi va o'xshashi yo'q muhtaram imom orqasida qancha yildan beri namoz barpo qilursiz?
- 35 yil...
- ha barakalla. Siz qanday Xudoni suygan bandalari ekansiz ki shunday betakror imomga jamoat bo'lish sharafiga noil bo'lmishsiz. Endi kim ki o'sha imomdan xotira bir tuk olsa, to'ppa to'g'ri jannatga ravona bo'lur, inshalloh -

deyishi bilan jamoat imomidan bir tuk qo'porish ilinjida imomga hujum qila ketibdi. Olomon emasmi, bir zumda imomni badanida tuk qo'ymagan jamoat soxta imomni pati yulingan tovuqdek qilib tashlabdi. Jamoatning hujumidan soxta imom jon havlida qip qizil go'sht bo'lib tumturaqay qochib qolibdi.

O'rta sokinlashgach, qarbdilarki, hammani qo'lida bir tutamdan tuk, qil, saqol, faqat imom yo'qmish. savodsiz jamoat endi namozni qandoq o'qiymiz deb haligi yosh mullaga murojaat qilishibdi:
- Ey muhtaram mehmon! Biz besavodlar shunday ulug' imomimiz borligidan qirq yil birga namoz o'qib behabar ekanmiz. Siz bo'lsa bir ko'rishda tanidingiz. Demak siz ham juda ulug' ilm egasisiz. Endi bizga imom bo'lishingiz yolvorib so'raymiz - deyishib yosh mullani mehrobga o'tkazishibdi.
Yosh imom ancha yillar masjidda insonlarni irshod qilib, oxiratlarini obod qilishlariga rahnamo bo'libdi..
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 02 Mart 2011, 14:33:20
Билмайман» дейишни срган, "œбиламан"-ни унут, сен билмайман десанг, билгунингча сргатишади, биламан десанг, билмагунингча ссрашади.

Ибн Қаййум p.a.
Nom: Re: Yaxshilikka chaqirish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 02 Mart 2011, 14:35:24
ЧИА ОЙЛИ ХУЛҚ ИМОАДААДИА 
"œАллоҳумма инни ас’алукас сиҳҳата вал иффата вал аманата ва ҳуснал хулқи варризо бил қодари".
Маъноси: "œА­й Аллоҳ! Сендан сиҳҳат, иффат, омонатга риост, гсзал ахлоқ ва қадарга (тақдирга) розилик истайман".
Шарҳ: Табароний нақл қилган бу ҳадиси шарифда А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) моддий ва маънавий ҳаётнинг тскислиги омилларидан бслган беш нарсани Аллоҳ таолодан тилаганлар.
Биринчиси — сиҳат-саломатлик. Одам ҳар бир муваффақистга соғлиқ билан сришади.
Иккинчиси — иффат. Иффат инсон шарафини қсриқлайдиган қсрғондир. А­нг схши одам иффатли одамдир.
Учинчи бслиб, омонатга риос қилиш ҳам Аллоҳдан ссралмоқда. Комил инсон сзига омонат қилинган нарсаларга хиёнат қилмайди. Омонатга риос қилмаган киши снг ёмон кишидир. Фақат ишончли одамларгина омонатга риос қиладилар.
А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) бошқа ҳадисларида ҳам Аллоҳ таолодан гсзал ахлоқ тилайдилар. Чунки гсзал ахлоқ диннинг устунларидан саналади. Гсзал хулқ имондандир.
А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) бу ҳадиси шарифларида илоҳий қадарга ризо бслишни тилайдилар. Чунки Ҳақ тақдир қилганига рози бслиш Ҳақнинг ризосига йсл очиб беради.
Ҳар биримиз А асулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) тилаган ушбу схшиликларни Ҳақ таолодан ссраб дуо қилсак, дунё ва охиратимиз обод бслади.

Абдулазиз МААСУА ,
Ўзбекистон мусулмонлари
идораси раиси сринбосари

Hidoyat jurnalidan.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 03 Mart 2011, 15:37:16
Qop ko'tarsa kuyungan edim,
Chetdan qaytsa suyungan edim.
Alloh, Alloh endi ne dedim.
Mardikorga chiqdi ayollar.

Bo'lib qadri somondan arzon,
Gulg'unchadan qoldimi hazon?
Qaynasin deb ro'zg'orda qozon,
Mardikorga chiqdi ayollar...

Ayollar ayol zoti qirqta joni bor ayol.
Ayollar ayol zoti shirin so'zning gadosi...

Mehnat axir mardning ishida,
G'urur bo'lsin ekan kishida,
Bolasini tishlab tishida,
Mardikorga chiqdi ayollar...

Dunyo ahir buzuldimikan?
Chin erkaklar uzildimikan?
Ayting bizga ne bo'ldi do'stlar?
Mardikorga chiqdi ayollar...

Ayollar ayol zoti qirqta joni bor ayol...
Ayollar ayol zoti shirin so'zning gadosi...

Yulduz Usmonova qo'shig'idan ko'chirildi.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: siddiqa 03 Mart 2011, 19:29:01
Ihlos insonning zohiri ham ,botini ham bir hil bo'lganligidur .

Huzayfa ibn Yamon (ra)
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 05 Mart 2011, 16:23:45
«Саҳиҳ Муслим»да Абдуллоҳ ибн Масъуд розисллоҳу анҳудан ривост қилинган ҳадисда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтганлар: «Шаҳидларнинг руҳлари сшил қушларнинг ичида бслиб, у (қуш)лар учун аршга илиб қсйилган қандиллар бордир, жаннатнинг истаган жойида сайр қилиб, кейин сша қандилларга келиб жойлашадилар. Ларвардигорлари уларга боқиб: «Бирон нарса истайсизларми?», деб ссради. Улар: «Яна нима исташимиз мумкин, жаннатда истаган жойимизда сайр қилиб юрибмиз-ку?», дейишди. (Ларвардигорлари уларга) сна уч бор шундай (мурожаат) қилди. Улар сзларига (мазкур) савол берилмай қсйилмаслигини ксрганларидан кейин: «А­й Ларвардигор! Биз руҳларимиз сна жасадларимизга қайтарилишини ва сенинг йслингда сна бир бор қатл қилинишимизни истаймиз», дедилар. Уларнинг (бошқа) бирон ҳожатлари йсқлигини ксргандан сснг тек қсйилдилар»

(Муслим (¹1887), Термизий (¹3014, 3015) ривостлари).

Nom: Re: Eng go'zal qissalar.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 05 Mart 2011, 16:32:32
Уҳуд жанги куни «А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам слдирилганмишлар» деган хабар тарқалиб, айримлар саросимага тушиб, қслларидаги қуролларини ташлаб, таслим бслиш ҳаракатига тушиб турганида улар олдидан Анас ибн Аазр стиб қолди ва: «Аимага қараб турибсизлар?», деб ссради. Улар: «А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам слдирилганмишлар», дейишди.

«Ундай бслса, у зотдан кейин сшаб нима қиласизлар?! Туринглар, сизлар ҳам А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам слган иш устида слинглар!», деди у, сснг: «А­й Ларвардигор! Мен мана булар - съни мусулмонлар - қилган ишдан Сендан узр ссрайман, ана улар - съни мушриклар - қилган ишдан поклигимни Сенга сълон қиламан», деди. Шундай деб олға интилди. Йслида Саъд ибн Муоз дуч келиб: «Қаерга сй Абу Умар?», деб ссраган сди: «Оҳ, оҳ, жаннатнинг ҳидини топспман сй Саъд, у Уҳуд томондан келмоқда», деди.

Сснг жангга шснғиб кетди ва то слгунича уришди. Жангдан сснг унинг жасадини таний олмадилар, фақат синглиси унинг бармоғидан таниб олди. Баданида саксондан ортиқ найза, қилич ва камон сқидан қолган жароҳатлар бор сди

(Бухорий (2805), Муслим (¹1903) Анас розисллоҳу анҳудан ривост қилганлар)
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 05 Mart 2011, 18:27:25
"АЛЛОХ таолонинг борлигини ва бирлигини Мусо а.с миллатига,Исо а.с умматига ва Мухаммад (алайхиссалом) бутун инсонистга билдирди".

( Ааполеон Бонопарт 1769-1821, Франяис императори )
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 07 Mart 2011, 12:02:18
   

Qandoq kunlarga qoldik azizlar o'zi?
Yerda oliy bo'lmasa ALLOHning so'zi
Hech oftob ko'rarmikan musulmon yuzi?
Yo tekkanmikan bizga shaytonning ko'zi?!
Nom: Re: Yomonlikdan qaytarish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 09 Mart 2011, 02:17:40
Ҳасаднинг зарарлари

1. Ҳасад Аллоҳ таолонинг ғазабига сабабдир.
2. Ҳасадгсйнинг қалби ҳасратга тсла бслади.
3. Ҳасад сгасининг мартабасини пасайтиради.
4. Ҳасадчини одамлар ёмон ксради.
5. Ҳасад неъматнинг заволига сабаб бслади.
6. Ҳасад катта ёмонликларнинг манбаъсидир.
7. Ҳасад жамистни бузувчи чсқмордир.
8. Ҳасад ахлоқсизлик аломатидир.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Ansora 10 Mart 2011, 14:56:15
Yaxshiligingizga loyiq emas lekin...

Bir kuni bir odam Hasan Basriy Hazratlarini yonlariga kelib shunday debdi: "Falonchi odam sizni gi'ybat qilyabdi, sizga yoqmaydigan gaplarni orqangizdan gapirib yuribdi". 

Hasan Basriy Hazratlari g'iybat qilgan odamga bir tovoq xurmo jo'natib shunday debdilar:

"Eshitishimga qaraganda yaxshilik va savoblaringni menga bahshida qilibsan. Men ham bu yaxshiliging uchun xurmo hadiya qilay, dedim. Lekin sening yaxshiligingni to'lashga kuchim yetmaydi, shuning uchun meni ma'zur ko'r"...

Imomi G'azzoliy. "Ihya"
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Ansora 10 Mart 2011, 16:09:50
Yomon do'st


Sahl bin Abdullah Tustariy Hazratlari shunday dedilar:

"Shu uch toifa inson bilan do'st tutinishdan uzoq turing.

G'aflatda qolgan zolim kimsalar

İkkiyuzlamachi Qur'on o'quvchilar

Johil so'fiylar "...
Nom: Re: Yaxshilikka chaqirish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 10 Mart 2011, 16:16:41
Bo'sh vaqtingizdan qanday foydalanayapsiz?

"œШундaй кишилaрни ксрдим, улaрдан бири сз вақтини пулидан ксра қаттиқроқ қизғанар сди".


Ҳaсaн Бaсрий

 Кичкинa сғлимнинг кeчa кeчқурундaн бeри мaзaси йсқ. Шу бугун кeчқурун ишдaн чaрчaб кeлган бслсaм ҳaм, унинг учун қийнaлиш-рoҳaт дeгaн фикр билaн сзимни юпaтиб, уни шифoxoнaгa oлиб бoришгa қaрoр қилдим. Уни кстaриб шифохонага oлиб бoрдим. Аaвбaт кутaётгaнлaр ксп сди. Дсxтирнинг oлдигa кириш учун нaвбaт oлдим вa нaвбaт кутиш xoнaсигa стдим.
Хонада жимлик ҳукмрон. Ўтиргaнлaргa ксз югуртирa бoшлaдим. Бaъзилaри хонага қсйилган кичкинa китoбчaлaрдан бирини олиб сқиб стирaрди, бaъзилaри ксзини юмиб олган. Аимa ҳaқидa сйлaётгaнини билмaйсaн... Бoшқa бири ҳaммaгa бирмa-бир нaзaр тaшлaспти. Янa бoшқaлaрининг юзлaридa кутишликдaн зeрикиш вa бeтoқaтликни сeзaсaн.
"œФaлoнчи кирсин",- дeс снграгaн ҳaмширaнинг oвoзи узун сукунaтни бузиб юбoради. Чaқирилгaн кишининг xурсaндчиликдан чeҳрaси ёрийди. У шитоб билaн дсхтир хонаси томон юриб кeтади. Сснг, снa ҳaммaга жимлик ҳукмрон бслади. 
Бир ёш йигит мeнинг диққатимни сзигa тoртди. Уни aтрoфидaги ҳeч нaрсa қизиқтирмaс сди. Унинг кичкинa чснтaки Қуръoни бoр бслиб, ундан ксзини узмaсдaн, ичидa сқирди. Унгa қaрaдим вa у тсғрисидa ксп сйлaб стирмaдим, лeкин, нaвбaт кутиш вaқтим рoсa бир сoaтдaн oшиб кeтгaч, унга бслган оддий қарашим унинг ҳaёт услуби вa вaқтидaн унумли фoйдaлaниши ҳaқидaги чуқур сйга айланиб кетди.
Умримдaн рoппa-рoсa бир сoaт стди. Лeкин мeн ҳeч қaнaқa иш ёки мaшғулoтсиз стиргaн ҳoлимдa, ундaн зeрикaрли кутишдaн бoшқa ҳeч нaрсa oлoлмaдим. Муaззин шoм нaмoзигa aзoн aйтди...
Шифoxoнa мaсжидигa нaмoз сқиш учун бoрдик. Мeн у билaн ёнмa-ён бслишгa ҳaрaкат қилдим. Аaмoзни aдo қилгaнимиздaн кейин у билaн биргa қайтдим вa oчиқдaн-oчиқ унгa "вaқтингиздaн унумли фoйдaлaнишингиз менга жуда ёқиб қoлди" деб, айтдим. У биз мутлaқo фoйдaлaнмaйдигaн ксп вaқтлaр ҳaқидa гaпирaрди. У вaқтлaр биз сeзмaгaн ҳoлимиздa умрлaримиздaн тугaб бoрaётгaн кeчa вa кундузлaрдир. У фaқaт бир йилдaн бeри, дссти вaқтгa риoс қилишликкa қизиқтиргaндaн буён бу чснтaки Қуръoнни oлиб юрaдигaн бслгaнлигини вa у ксп фoйдaлaнилмaйдигaн вaқтлaрдa, мaсжид ёки уйдa сқийдигaнидaн ксрa бир неча бaрoбaр oртиқ Қуръoн сқишини aйтди. Aллoҳ xoҳлaсa, aжр вa сaвoбдaн тaшқaри зeрикиш вa сиқилишни кeткизaди, деб, қсшиб қсйди. Ҳaмсуҳбaтим бир срим сoaтдaн бери бу ердa стиргaнини aйтиб, мeндaн ссрaди:
- Қуръoн сқиш учун қaчoн бир срим сoaт вaқт тoпaсиз...?
Мeн сйлaниб қoлдим... Қaнчa вaқтлaр бeкoр кeтспти. Сeн ҳисoбини билмaгaн ҳoлдa, ҳaётингдaн қaнчa лaҳзaлaр стиб кeтмoқдa. Бaлки қaнчa oйлaр сeн Қуръoн сқимaгaн ҳoлдa стмoқдa. Aтрoфгa нaзaр тaшлaдим. Мeн, вaқт мeнинг қслимдa смаслиги, бeкoр кeтгaн вaқтлaримдaн ҳисoб бeришимни англадим. Шундай скан мен нимaни кутспмaн? 
Ҳaмширaнинг oвoзи фикримни бслиб юбoрди. Дсxтирнинг oлдигa кирдим.
А­нди, бирoр нaрсaни рсёбга чиқаришни жудaсм xoҳлaрдим.
Шифoxoнaдaн чиққaнимдaн кейин, тeздa китoб дсконигa бoриб, кичкинa Қуръoн сoтиб oлдим. Вaқтимдaн унумли фoйдaлaнишгa қaрoр қилдим. Қуръoнни чснтaгимгa сoлa туриб, сйлaниб қoлдим. Қaнчa одам шу ишни қилaр скан? Бу амалга йсл ксрсaтгaнлaр учун қaнчa улуғ сaвoблaр бслaркин!


Aбдулмалик ал-Қосимнинг "Истиқбол" номли китобидан Абдуллоҳ Абдулҳамид таржимаси

Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 10 Mart 2011, 16:17:44
Тун зулуматида сахродан утиб бораётган карвон чиройли овоз блан шириклаётган тошларга йуликибдилар. Бу тошларнинг кандай тошлигини билмаган инсонларнинг баъзиси копларда олибди,базиси кулларига бир неча донадан олибди,базилари сса умуман олмабди. Арукликка чикиб не куз блан курстнларки у кимматбахо тошлар скан. Шунда копда олганлари сна хам купаок олмабман деб,кулларига олганлари копларга солиб олмабман деб,умуман олмаганлари сса,хеч булмасам кулимга бир неча дона олволмабман деб надомат килибди.Олган хам армонда,олмаган хам...
Солих амаллар хам шунга ухшайди,снг куп килган сна хам куп килмабман дейди,ундан оз килганлар хеч булмасам манашу куп килганларчалик килмабман деса,умуман килмаганлар бир неча бор булса хам килиб олмабман деб надомат килади... Килган хам армонда,килмаган хам...
Nom: Re: Yomonlikdan qaytarish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 10 Mart 2011, 16:18:57
Гапиришнинг шартлари:

1.Гапириш учун сабаб бслиши керак.Ундан фойда олиш ёки зарарни дафъ қилиш ксзланиши лозим

2.Ўз срнида гапириш

3.Ҳожатига сраша гапириш

4.Гап чиройли ва одоб доирасида бслиши керак

("Одоблар хазинаси")
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Sadulla 02 Aprel 2011, 07:17:51
 :as:

Yahyo ibn Muoz shunday degan ekanlar:

"Agar odamlar Ollohdan huddi faqirlikdan qo'rqqanlaridek qo'rqqanlarida edi,hamma jannatga kirgan bo'lardi."

Kechagi juma ma'ruzasidan.

BUGUNGI KUNIMIZGA JUDA HAM MOS TUSHADIGAN GAP...
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 08 Aprel 2011, 01:15:29
Андалус уммавийларининг ёш халифаси Ҳишом ҳали уйланмаган сди. У уйланишни таклиф қилганларга келинликка номзод Қуръонни ёд билиши лозим, деган шартни қсйди. текшириш натижасида 720 номзод аниқланди. Халифа бундан таажжубланди ва иккинчи шартни қсйди. Бу Имом Моликнинг ҳадис китоби "Муватто"ни тслиқ билишлик сди.

 

   Иккинчи шарт бир оз оғир бслишига қарамай буниси ҳам анчагина бслиб чиқди. Фақат Қуртуба шаҳрининг сзида келин номзодига муносиб қизлар беш юз нафар бслиб, улар Қуръони Карим, "Муватто"даги ҳадислар ва бошқа ксплаб китобларни ёддан билишарди.

 

   Бу сса Андалус, съни ҳозирги Испанисда мусулмонлар илм - фан ва маданистда сша даврда катта ютуқларга сришганини билдиради.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 08 Aprel 2011, 01:16:11
Ибн Муборак "œЖиҳод" номли китобида ёзишича, Сила ибн Ашсм Ал-Адавий розисллоҳу ‎анҳунинг қавмидан бслган бир киши унга:‎
 ‎- А­й Абу Саҳбо, тушимда менга бир идишда асал берилибди, сенга сса икки идишда асал ‎берилибди — деди.
  Сила ибн Ашсм унга:‎
‎- Яхшиликни ксрибсан, сен тез кунларда Аллоҳ йслида шаҳид бсласан, мен сса сғлим билан ‎шаҳид бслар сканмиз! — деди.
Сила ибн Ашсм сғли билан жиҳодга чиқди. Бунда мусулмонлар ‎Афғонистондаги Сижистон деган жойда турклар билан жанг қилганлар.
Жанг қизиган пайтда у ‎сғлига:‎
 - Сен онангнинг ёнига қаёт! — деди. Ўғли сса унга:‎
 ‎- Ўзингиз шаҳидликни истайсиз-у менга уйга қайтишни буюрасизми, сй отажон? Онам учун ‎сизнинг қайтишингиз схшироқдир! — деди. ‎
 ‎- Ундай бслса, юр, жангга кир! — деди унга отаси. ‎
 Ўғли жангга кириб шаҳид бслгунича жанг қилди, сснг ибн Ашсм ҳам жангга кириб шаҳид ‎бслди. Бу вақтда унинг ёши бир юз сттизда сди. ‎
 Ҳар иккаласи ҳам шаҳид бслди. Бу хабар аёли Муозага етиб борганида, у уйига келган ‎аёлларга:‎
 ‎- Агар мени Аллоҳ мукаррам қилган нарса билан табриклашга келган бслсаларинг марҳамат, ‎келинглар. Акс ҳолда қайтинглар! — деди.‎


Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 08 Aprel 2011, 01:28:54
У машҳур форс мужоҳиди, зуҳду тақволи, имом Бухорийнинг устози бслиб, шижоати оламга зарбулмасал қилинадиган машҳур баҳодирлардан бири бслган.
   У ҳақда имом Бухорий шундай дейди:
  — Жоҳилистда ҳам, Исломда ҳам унга схшаш киши бслгани хабари бизга етиб келмаган.
   Иброҳим ибн Шаммос шундай дейди:
  — Аҳмад ибн Исҳоқ Сирморий билан хат ёзишиб турар сдим. Бир хатида у менга: "œАгар асирлар сотиб олиш учун шаҳарларга борадиган бслсанг, менга хабар бериб қсйгин. Мен сен билан бирга бораман", деб ёзган сди. Мен унга хат ёзиб юбордим. У билан Самарқандга келдик. Бизнинг келишимиздан хабар топган Самарқанд ҳокими сз қсшинлари билан бизнинг истиқболимизга чиқди. Биз то асир сотиб олиш тугагунича унинг ҳузурида турдик. Бир кун биз унинг ҳузурида сканимизда унинг олдига бир полвон кирди. Ҳоким уни улуғлаб мақтай кетди. Аҳмад Сирморий унинг кимлигини ссради.
   — У мубориз жангчи бслиб, бир сзи мингтага саналади, — деб жавоб беришди. Аҳмад Сирморий:
   — Мен у билан мубораза қиламан, — деди. А­ртасига срта билан улар майдон олишиб, сккама-скка олишув бошланди. Сирморий уни слдирди. Унинг асҳобларидан слликтаси ҳозирландилар. Аҳмад уларнинг барчасини енгига жойлаб олиб юрадиган темир дастак билан бирма-бир уриб слдирди. У темир дастакнинг оғирлиги 36 ратл (бир қадоқ 400 грамга тенг) сди. Қариган чоғида унинг вазнини 24 қадоқ қилиб олган сди. Унинг сзи қслидаги қиличига ишора қилиб: "œМана шу қиличим билан турк кофирларидан мингтасини слдирганман. Агар Аллоҳ умр берса сна мингтасини слдираман, инша Аллоҳ", — дерди.
   Аҳмад Сирморий ҳижрий 241 йилда тсшакда вафот стди. Аллоҳ у кишидан рози бслиб, Ўз раҳматига олсин. Амин.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 08 Aprel 2011, 01:32:41
Али ибн Абу Толиб мушриклар паҳлавони, елкаси ерга тегмаган Амр ибн Абдил Вудда билан сккама-скка олишувга чиққанда ажойиб ҳийла-тадбир қсллаган сди. У майдонга тушган чоғда Али ибн Абу Толиб:


— Мен икки киши билан олишувга чиқмадим-ку?! — дейди. Шунда Амр "œиккинчи киши ким бслди скан?" деб орқасига қайрилиб қаради. Бундан фойдаланган Али сакраб туриб унинг бсйнига қилич солди. Шунда Амр: — Мени алдаб доғда қсйдингку! — дес йиқилди. Али сса: — Уруш алдов-ҳийладир, — деди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Sadulla 09 Aprel 2011, 06:43:18
 :as:

Bu dunyo amal dunyosi,u dunyo hisob dunyosi.
Bu dunyoda ko'proq amal qilib oling,u dunyoda amal qila olmaysiz,faqat qilgan amallaringizga hisob berasiz.

Kechagi Jum'a maruzasidan.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 12 Aprel 2011, 19:06:42
Yaqinda bir onaxonni ziyoratiga borgan edim. U kishi shunday, hikoya qilib berdilar:

 Bir odam bo'lgan ekan, har doim ichib kelib, xotinini so'kar, hatto, do'pposlab  urishdan ham toymas ekan. Bechora soliha ayoli, shuncha kaltak yesa ham bir og'iz gap qaytarmas ekan.

 Kunlardan bir kuni (badbaxt) er xotinini chaqirarmush-u lekin hech ayolidan darak yo'q ekan. Erkak go'dranib uylarni qidirib ayolini chaqirib yursa, ayoli joynamoz ustida ko'zlarida duv-duv yosh bilan, eriga ALLOHdan insof so'rab duo qilayotgan ekan. Ayolining qilayotgan ishini ko'rib:
-Eh, men shuncha u bechorani ayamay ursam ham, meni haqqimga insof so'rab duo qilayapti deb er insofga kelib, ushandan buyon ayoliga hurmatda bo'lgan ekan.

Bu hikoyani eshitib, "Erni er, qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin" degan maqol bejiz aytilmaganiga yana bir bor amin bo'lgan edim.

ALLOHim, sabrli ayollarimizga, munosib ajr, badjaxl erkaklarimizga, insof bersin!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 17 Aprel 2011, 01:50:13
Бизга имом Аҳмад ибн Ҳанбал (раҳматуллоҳи алайҳ)ни сша вақтдаги султон томонидан зиндонбанд қилганликларининг хабари келди. Зиндонда унинг олдига зиндон қсриқчиларидан бири келди ва савол берди:
"œА­й Абу Абдуллоҳ, золим ва унинг ёрдамчилари ҳақидаги ҳадис саҳиҳми?"
 У айтдики: "œҲа!"
 Шунда зиндон қсриқчиси айтди:
 "œУнда мен ҳам тоғутнинг ёрдамчисиманми? "
 Имом Аҳмад айтдики: "œЙсқ, тоғутнинг ёрдамчилари булар сенинг кийимларингни ювувчилар, сенга овқат пиширувчилар, сен учун савдо қилувчилардир. Сени сзингга келадиган бслсак, сен ҳам бу тоғутлардан бирисан!... "
   ("œМаноқибул-имом Аҳмад" ибн Жавзий, 397-бет)
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 21 Aprel 2011, 21:25:35
Бу воқеъа Афғонистонда рус босқинчиларига қарши жиҳод йилларида содир бслган скан. Бу воқеъанинг шоҳиди уни Абдуссамиъ деган биродарга айтиб берган скан.

Кунларнинг бирида русларга қарши жуда қаттиқ жанг бслди. А усларнинг кспини Аллоҳнинг изни билан қатл қилдик. Аммо жанг охирида уларнинг қирувчи учоқлари пайдо бслиб, снлаб биродарларимиз унинг қсққисдан ҳужуми натижасида шаҳид бслдилар. Мен ва бошқа биродарларимиз ҳужум вақтида майдонни тарк стишга муваффақ бслдик. Фақат шаҳид биродарларгина у ерда қолиб кетди. Жумладан менинг снг сқин биродарим ва доимий шеригим Муҳаммад ҳам.

 А­ртаси куни шаҳид биродарларни олишга келдик. Ўнга сқин шаҳидни кенг даладан бирма-бир топиб  бир жойга тсплай бошладик.  Мен ҳар бир жасад топилганда "œМуҳаммад смасмикан!?" деб унинг олдига ҳасжон билан чопиб борардим. Бир пайт бир биродар узоқдан мени чақирди:

 - Биродар буёққа келинг, Муҳаммад бу ерда ётибди... Келинг, тезроқ келинг!

 Мен сзимни йсқотиб унинг олдига чопиб бордим. У бир дарахтнинг тагида ётар, кийимлари қип-қизил қонга бсслган, аммо тирик сди. У ҳар-ҳар замонда инқиллаб, чуқур-чуқур нафас олар сди. Ксзлари маъноли боқар, икки қулоғи томонга ксзидан оққан ёш излари қотиб қолган сди.

 -   Муҳаммад, укажон тирикмисан?! — деб снгашиб уни қучоқладим.

 У сса пичирлаб:

 

-  Иннаа лиллаҳи ва иннаа илайҳи рожиъун!(мусибат дуоси) -  деб қсйди.

 Мен ҳам сзим сезмаган ҳолда бу дуони қайтардим ва:

 -  Аммо алҳамдулиллаҳ тирик скансан! — деб қсйдим.

Шаҳидларни шу сқин сртадаги тепаликка  дафн қилиб, Муҳаммадни автоулов билан мужоҳидлар шифохонасига олиб кетдик. У жанг пайтида елкасидан сраланиб ҳушидан кетган скан. Мужоҳид табиблар унинг елкасидаги темир парчаларини олиб ташлаб, срага қалин қилиб асал суртиб қсйишди. Ксп стмай оёққа туриб кетди. Уч ҳафтага ҳам қолмасдан шифохонадан жавоб беришди.  Аммо тслиқ тузалиб кетиши учун жангларга рухсат берилмади ва уни менга қсшиб, қароргоҳга жснатишди.

 У аввалги ҳолатига қайтди, аммо юриш-туриши негадир сзгариб қолган сди. У ёлғизликка интилар, кспинча вақт стказиш учун чекка-чекка жойларни ихтиёр қилар сди. Таом вақти ҳам десрли овқатланмас, қистайверганимиздан кейингина бир ёки икки оғизгина таомни оғзига солар ва сснгра  дастурхондан туриб кетарди. Биров гапирмаса сзи гапирмас, ҳатто берилган саволларга ҳам кспинча "œҳа" ёки  "œйсқ" деган жавоблар билан кифосланарди. Кечаси-ю кундузи сзини нафл ибодатларга муқайсд қилган сди. Кундузининг кспини суннат рсзалари билан стказарди.  Шу боис мен унинг ҳолатидан қаттиқ хавотирланар сдим.

 Бир куни кун бсйи қорасини ксрсатмади. Хавотирланиб боққа чиқсам,  боғ четидаги бир дарахт тагида ғамгин ксринишда хаёл суриб стирган скан. Мени ксриши билан мендан услгандек, ҳижолатнамо қараб қсйди ва саломимга алик олиб, ёнидан жой ксрсатди. Ксрсатган жойига стириб унга боқдим. У бошини қуйи солиб, тиззаларни қучоқлаб, ерга қараб стирарди. Унга бироз разм солиб, сснг саволга тутдим:

 - Аима бслди сенга Муҳаммад?

 -   Алҳамдулиллаҳ ҳаммаси схши, - деб зсрма-зсраки табассум қилиб менга қаради ва шу заҳотиёқ қизариб ксзини олиб қочди.

 -   Аега мендан сширасан, нима бслди тсғрисини айт, мен аканг смасманми?!

 У жавоб бериш срнига қслига чсп олиб, ер чиза бошлади.

 -  Укажон сен ниманидир мендан сширспсан, нима менга ишонмайсанми?

 У қовоғини уйиб сйланиб қолди. Бироздан сснг менга слт стиб қаради ва:

 -   Айтсам ҳеч кимга айтмайсизми, фақат бир шартим бор...

 - Аима шарт?

-  "œА­й Аллоҳим Муҳаммадга  тезроқ шаҳодатни насиб қилгин!" деб дуо қиласиз ва шаҳид бслгунимча айтганларимни ҳеч кимга айтмайсиз.

 - Бспти сен ҳам шундай дуо қиласан, менинг ҳаққимга.

 -     Яхши... — деди ва сна ерга чуқур ғам босгандек қараб қолди.

 Унинг ҳолатига бироз қараб турдим ва:

 -    Гапирмайсанми? — дедим.

 У ксзларини узоқ-узоқларга қадаб ҳикоссини бошлади:
-Ўша жанг куни учоқларнинг ҳужумидан сзимни панага олиш учун сизнинг орқангиздан дарахтлар тарафга югурдим. Аммо улгура олмадим. Югураётганимда тепамдаги учоқ отган снарсд шундоққина  олдимга тушиб портлаганини сслайман. Ҳушимдан кетибман шекилли, сснг қанча вақт стганини билмайман. Бир пайт ҳуснини таъриф қилиб бслмайдиган даражадаги бир гсзал қиз мен ётган жойга келиб, чсккаллаб стирди ва сочини осилтириб, юзимга тикилди, - шундай дес Муҳаммад бироз жим қолди ва сна снтика-снтика ҳикоссини давом сттирди:

 

-                      Сснгра қслидаги бир мсъжаз идишдан оғзимга бир томчи сув томизди. Мен бу қадар мазали сувни шу пайтгача ҳеч қачон тотмаганман. Ўйлайманки, у шаҳидлар оғзига томизиладиган ҳаёт суви бслса керак... Валлоҳи бу бир томчи сувни тотганимдан кейин то шу вақтгача ҳали бирон марта очлик ва ташналикни сезмадим... Сснгра у қиз менга сна бироз тикилиб турди ва билагимдан ушлади, - Муҳаммад шундай дес ксйлагининг енгини шимара бошлади ва давом стди:

 -                      Мана ксрспсизми, мана бу жойдан нозик ва ёқимли қсллари билан ушлади..., сснгра ксздан ғойиб бслди.

 Муҳаммаднинг шимарилган снг қслига боқар сканман, ҳайратдан қотиб қолдим. Билагининг сртаси оппоқ соққа мисол слтираб, сзидан заиф бир нур таратар сди. "œАллоҳу акбар, Аллооҳу акбар, Аллоҳга чексиз ҳамду санолар айтгин укажон!!!" — дейишдан бошқа ссз тополмадим. Мен бутунлай ҳайрат ва унга ҳавас туйғулари ичида қолдим. Ксзларимдан оққан ксз ёшларни қайтара олмадим. Муҳаммадни бағримга босиб, худди ундан ажралиб қолаётгандек ҳснграб йиғладим. Охири бағримдан бсшатиб юзига қарадим. У ҳам йиғлабди, аммо юзи ғамгин кулиб турарди...

 

Шу воқеъадан сснг уни бошқа ссроққа тутмадим. Бошқалар унга ачинганидан койиб беришганда ҳам, мен унга ҳавас қилар ва сукут сақлардим.

 Бу воқеъадан сснг унинг шаҳодати ҳам ксп куттирмади. А усларга қарши навбатдаги жангларнинг биринчиси сди. Бу жангда  у мисли ксрилмаган жасорат билан жанг қилди. Душманнинг шундоққина рспарасида тик туриб олиб, ҳар томондан уларга сқ ёғдириб жанг қилди ва ксплаб  русларни қатл қилди. Жанг охирлаб қолганда қаердандир келган дайди сқ унинг шаҳодатини ҳам олиб келди. Унинг олдига югуриб борганимда у охирги нафасларини олар, юзи қон ва тупроққа аралаш бсслганди. Унинг охирги ссзи: "œАллоҳу акбар! Аллоҳдан ҳам ваъдасига вафодорроқ борми!?" — деган калималар бслди. Шу калималарни айтди-ю бехосдан кулди, ҳатто озиқ тишлари ҳам ксринди. Шундан сснг жон берди. Унинг шодон ксзлари осмонга қараб, юзи сса табассум билан қотиб қолди. Ҳамма ёқни мисли йсқ мушку-анбар ҳиди тутиб кетди. Бу ҳид менга абадий жаннатни сслатди. Ўзимни тутолмай уни қучоқлаб ҳснграб йиғлаб юбордим...
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 21 Aprel 2011, 21:43:13
Ҳазрати Усмон, ҳазрати Али, Оиша ва Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳум каби саҳобалардан таълим олган Саид ибн Мусаййиб Мадинаи мунавварада пайғамбаримиз масжидларида дарс берадиган забардаст олим сдилар. У зот Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳунинг илмини сгаллаган шогирд куёвлари бслганлар. Саид ибн Мусаййибнинг қизлари илм ва жамолда таърифи кетган сди. Ўша даврда ҳукмронлик қилган халифа Абдулмалик ибн Марвон сзидан кейин тахтга келувчи валиаҳди Валидга шу қизни олиб бермоқчи бслади. Қиз билан бир ксришган ва бир маротаба суҳбатлашган инсон: «бу қиз фақат саройга срашади», деб баҳо берарди.


Чанги уфқни тслдириб халифа чопарлари Мадинага совчи бслиб келди. Совчилар рад жавобини олиб ортга қайтиб кетади. Халифа совчиларини қуруқ жснатган олим шогирдлар даврасига келиб, дарсни бошлайдилар. Икки-уч кундан бери дарсга қатнашмаётган Абу Вадоа деган шогирдларига қарата:


— Қаерда юрибсан? Ксринмайсан? — дедилар.
— Аёлим оламдан стди. Шу боис дарсларга келолмадим.
— Бизга хабар бермабсанда, Аллоҳ раҳмат қилсин, жойи жаннатда бслсин.
— Омийн.
— Бошқа аёл топдингми?
— Тақсир, уч дирҳами бор фақирга ким ҳам қизини берарди.
— Саид беради.
— Саид?!
— Ҳа, мен Саид. Агар қизимни берсам, оласанми?
Йигит ссанкираб қолди, лекин сездирмай:
— Албатта, — деди.


Саид ибн Мусаййиб жамоат ичида овозларини бир оз кстариб никоҳ хутбасини бошладилар. Аллоҳга ҳамду сано, росулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга салавот ва дурудлардан кейин: «Мен, Саид ибн Мусаййиб, қизим фалончини уч дирҳам маҳр билан фалончи сғли фалончига никоҳладим», — дедилар.


Воқеани йигитнинг сзи давом сттиради.


Масжиддан чиқиб, нима қилишимни билмай қолдим. Кечагина қайғу, бугун сса қувонч. Тсғри уйга келдим. Шомга азон айтилди. Ўша куни рсза сдим, бир бурда нон ва зайтун ёғи билан ифтор қилдим. Мисмни «кимдан қарз олсам скан?» деган савол чулғаб олди. Тсртта одам чақириб олдига дастурхон ёзишга уйда ҳеч вақо йсқ.


«Кимдан қарз олсам скан?». Шу хаёллар билан қийналиб стирсам, сшик тақиллаб қолди.
— Ким у?
— Мен, Саид.
Қайси Саид скан деб сшикни очдим. Ае ксз билан ксрайки, остонада улуғ тобеин, забардаст олим Саид ибн Мусаййиб турардилар. Хаёлимдан ҳамма Саидлар стган сди. Лекин Саид ибн Мусаййиб келадилар деб ҳеч сйламаган сдим. Чунки у киши қирқ йилдан бери масжид ва уйлари орасида қатнайдилар холос. Зарурат бслмаган жойга бормасдилар.


— Келсинлар, тақсир. Марҳабо, чақиртирганларида сзим етиб борар сдим.
— Йсқ, биз сизни зиёрат қилишимиз ҳақлироқ.
— Буюринг.
— Сиз уйланган киши бир кеча аёлсиз қолишингизни кареҳ ксрдим. Шунинг учун хотинингизни олиб келган сдим, — деб қизларини ичкарига киргизиб юбордилар. — Бос никоҳ сқилган хотинингиз шу қиз, — деб сшикни беркитиб, кетиб қолдилар.


Аима қилишни билмай карахт бслиб қолдим. Қиз ста ҳаёли скан, айтишларича отаси ва маҳрамларидан бошқа бегона сркакка ксзи тушмаган скан. А­шик олдида иккимиз ёлғиз қолдик. Қиз ҳаёдан ҳушидан кетиб ерга йиқилди. Уйда мендан бслак ҳеч ким йсқ сди. Тезда қсшниларни чақирдим. Уларнинг хотинлари ксмакка чиқишди.


Онамни чақиртириб келдим. Бслган воқеанинг ҳаммасини онамга ссзлаб бердим.


— Бор, ичкари уйга кир. Уч кунгача ксзимизга ксринма, — деди онам.
— Хсп бслади, — деб улар ксзидан ғойиб бслдим.
Уч кундан кейин рафиқам олдига кирдим. Одамлар мақтаганича бор скан. Бир ойдан кейин устоз ҳузурига бордим. Дарс тугагач:
— Ҳалиги «одам» схши юрибдими? — дедилар.
— Жуда соз, схшилар, — дедим.
— У «одам» кснглингизга ёқмайдиган иш қилса, уйда ҳасса бордир, — деб кулиб қсйдилар.
Уйга келдим. Уйга етишимга бир киши мени чақириб қолди:
— Мана буни олар скансиз.
— Аима бу?
— Билмадим, Саид ибн Мусаййиб бердилар.
Тугунни очиб қарасам, йигирма минг дирҳам скан. А­ртаси китобларни қслтиқлаб дарсга кетаётсам, хотиним:
— Қаёққа? — деб қолди.
— Саид ибн Мусаййибнинг ёнларига, дарсга кетспман.
— Дарсга бормай қссверинг. Ўтиринг, Саид ибн Мусаййиб илмини сзим бераман, — деди .


Қиз ҳусну жамолда бетаъриф бслганидек, илму амалда ҳам бетаъриф, беқиёс сди. Замонасининг снг гсзал ва снг олима аёлларидан бслган.


Ҳеч ким қизга қарата: «Халифанинг сғли, валиаҳдга тегмай, келиб-келиб шу фақирга тегасанми?» демади.


Шунингдек, ҳеч ким йигитга қарата: «Юзсиз, кечагина хотинини дафн қилиб, бугун уйланиб олди-с», деб дашном бермади. Ҳамма фотиҳага қсл очиб, уларга бахт-саодат тилашди.
Қиз кейинчалик сз шогирдларига айтган скан:


«Сизлар подшоҳни қанчалар улуғлаб, иззат-ҳурмат билан муомала қилсаларинг, биз сз срларимизни шунчалар улуғлаб, иззат-ҳурмат билан муомала қиламиз».


Қиз бу гапни онасидан срганган. Онаси сса Оиша онамиз розисллоҳу анҳонинг шогирдларидан бслган скан .
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 24 Aprel 2011, 10:29:05
            Kifoya.
Hind donishmandlari yozgan kitoblar yuz tuyaga yuk bo'ldi. Lekin podshoh qisqartirishni talab qildi, olimlar ikki tuyaga yuk bo'ladigan darajaga keltirdilar. Yana qisqartirilsin, degan edi, hammasi bo'lib to'rtta kalima qoldi.
 Birinchi kalima podshohlarni adolatga chaqirar edi.
 Ikkinchisi, shohning farmonlarini bajarish va yaxshilik qilish haqida raiyatga nasihat bo'ldi.
 Uchinchisi, salomatlikni saqlash, ochqamasdan ovqat yemaslik, to'yib ketmay turib undan qo'l uzish haqida edi.
 To'rtinchi kalima esa nomahramlarga qaramaslik haqidagi nasihatdan iborat bo'ldi...
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 25 Aprel 2011, 01:18:41
Атрофимдаги инсонлар қилган зулмим туфайли мендан узоқлашдилар. Кунларнинг бирида уйланиб, фарзанд ксришга аҳд қилдим. Уйландим ва фарзандли бслдим ҳам.  Дилбандимга Фотима исмини бердим. Унга чексиз меҳр бердим. Фотима улғайгани сари қалбимдаги иймоним ҳам унга қсшилиб орта бошлади. Қалбимдаги исён у туфайли чекина бошлаганди.

 

Қслимда ичкилик тсла қадаҳ бор сди,  уни ичишимни истамаган Фотима уни  туртиб юбориб, чил-чил қилди.  Ўшанда у ҳали 2 ёшга тслмаганди. Унга буни қилдирган Аллоҳ сди!

 

Фотима  катта бслгани сари қалбимдаги иймоним  ҳам унга қсшилиб орта бошлади.   Аллоҳга ҳар қадам сқинлашиб борарканман,  ичимдаги исёнлардан аста-аста узоқлашдим. Токи Фотима 3 ёшга тслгунига қадар"¦Тслиқ учга тслганида"¦ Фотима слди!

 

Малик Ибн Динор давом стади:

 

Қизим Фотиманинг слимидан сснг,  ҳолатим аввалгидан-да баттарлашди. Каминада атрофимдаги мусулмонларда бор бслган ва мени бу ғамдан қутқара оладиган сабр йсқ сди. Вақт стган сари ҳаммаси ёмонлашиб борарди. Иблис мени қсғирчоқдек сйнатарди.  Шунгача бориб етдики, Лаъин менга: "Бугун шунчалик қониб ароқ ичгинки,  умринг давомида ҳали ксрмаганинг сарҳушлик чсққисини забт қил!", деди. Шу тариқа бу кечани сархушлик ила стказишга қарор қилдим. Туни билан ичдим,  ичдим,  фақат ичдим! Оқибатда алғов-далғов тушлар ксра бошладим. Охири бир тушни ксрдим:

 

Қиёмат куни смиш! Қуёш пастдамиш, денгизлар оташ зсридан қуриб ётганмиш, ҳар нарсанинг слиги ҳар томонда сочилиб ётармиш. Инсонларнинг бари Қиёмат кунида сди,  улар гуруҳ-гуруҳ, тсп-тсп турардилар. Мен ҳам шу инсонлар орасида сдим. Атрофда турли товушлар қулоққа чалинарди. А­нг баланд сшитилаётган товуш сса: "Фалончи сғли фалончи! Жабборга ҳисоб бериш вақтинг келди! Қани кел!", деган овоз сди.

 

Ҳар бир  чақирилган одамнинг юзи қсрқувдан  сиёҳ каби қоп-қора бслиб кетарди. Бир қанча киши чақирилди ва ниҳост менинг ҳам исмим...

 

Товуш мени чақирарди: "œЖабборга ҳисоб беришга кел", дерди.

 

Шу заҳоти ксз очиб юмгунча атрофимдаги инсонлар ғойиб бслди. Қиёмат, Маҳшар ери бсм-бсш сди. Тссатдан қаршимда бир махлуқ пайдо бслди, у жудасм ваҳший,  даҳшатли ва қсрқинчли сди. Ўта кучли ва бақувват сди. Оғзини катта очганча мен томон югуриб келарди.

 

Ксрган  манзарамдан даҳшатга тушиб дуч  келган томонга қоча бошладим. Қочиб борарканман,  қари ва жуда озғин,  нимжон бир чолга дуч келдим. Унга бақирдим:

 

Оооҳҳҳ! Мени бу махлуқдан қутқаринг!

 

У сса:

 

-          Ўғлим,  мен жуда заиф бир қарис бслсам,  сени қандай қутқарай. Манави томонга қочиб кср-чи,  балки бирон паноҳ топарсан, деди.

 

 

Мен у  ксрсатган томонга қоча бошладим.  Махлуқ сса мени қувларди. Қаршимдан дсзах оташи чиқди! Юзимга урилган қайноқ тафтидан жаҳаннам даҳшатини борича ҳис қилдим! Махлуқ ва жаҳаннам орасида қолдим. Кейин сзимга‑сзим,  бу махлуқдан шу дсзахга тушиш учун қочганмидим, деб нола чекдим. Яна ортга қайтиб,  ҳалиги чолни учратган томонимга қочишга тушдим.  Махлуқ менга етай-етай деб қолди. Шунчалар қсрқдимки! Ҳалиги қарисга илтижоли боқиб:

 

- Аллоҳ ишқи ҳаққи,  мени бу девдан қутқаринг! Илтижо қиламан, қутқаринг! — деб стиндим.

 

Қарис менинг ҳолимга ачиниб,  юм-юм йиғлади.  Кейин деди:

 

- Ксриб  турибсан-ку,  сени қутқарар ҳолим йсқ. Бу сафар манави томонга қочгин-чи,  зора омон қолсанг.

 

Гсё девонадек у ксрсатган томонга "учдим"...  Махлуқ ҳали ҳам ортимда сди. Менга етишига бир қадам қолди. Мени тутиб олай деди... Шунда бир тоғ чиқиб қолди. У тоғнинг устида бир гсдак стирар сди. Тоғнинг бошқа томонларида бошқа болалар ҳам бор сди. Уларнинг бари йиғлар сдилар. Йиғлаб-йиғлаб ҳайқирар сдилар:

 

- Фотима! Отангга қара!

 

Шунда тоғ устидаги гсдак Фотима сканини ксрдим.  У 3 ёшида слиб,  жаннатга кирибди. Жуда қувониб кетдим. Фотима снг қсли билан мени кстариб жаннатга ташлади, чап қсли билан махлуқни отиб юборди. Мен бу ҳодисалардан ҳайратда сдим. Сснг худди тириклигидаги каби қизимни қучоғимга олдим! Менга:

 

- А­й  отажоним!-дес:

 

"Иймон  келтирганлар учун қалбларини Аллоҳнинг  зикрига бсйинсундириш замони келмадими?" остини сқиди.

 

Ундан ссрадим:

 

- Қизим!  Бу махлуқ қаердан чиқди?

 

Дедики:

 

- У махлуқ, сизнинг дунёда қилган ёмон амалларингиз сди. Уни сиз туғдириб восга етказдингиз ва сзингизни еб ташлар даражада девдек катталаштирдингиз! Отажон! Билмайсизки, дунёда қилинган амаллар охиратда Қиёмат куни мужассам ҳолатда қаршимизга чиқади!

 

Яна ссрадим:

 

- Унда  анави қарис ким?

 

Дедики:

 

- У заиф  ва кучсиз қарис сизнинг гсзал амалларингиз сди. Сиз уни шундайин чорасиз,  кучсиз,  ожиз аҳволда ташлаб қсйдингиз. Унга сз ҳолатингизни ксрсатдингиз.  Сизга ёрдам беришига сзингиз йсл қсймадингиз,  уни шунчалар нимжон аҳволга олиб келдингиз! Агар мен туғилиб,  маъсум ёшимда слмасам сди, сизни бу даҳшатдан қутқарар ҳеч нимангиз йсқ сди.

 

Шу ҳолатда фарёд чекиб, уйқудан ксз ёшларга чсмилиб уйғондим. Оғзимдан шу ссзлар чиқди:

 

- Ҳа, Аллоҳим,  вақти келди! Ҳа, Аллооооооҳииииммммммммммм, вақти келди!

 

Шу заҳоти ғусл ва таҳорат қилиб, кийиндим. Бомдод намозини сқимоқ учун масжидга отландим. Гуноҳларимдан покланмоқ, жаннат йслини тутмоқ, тавба қилмоқ учун, Аллоҳга ёлвормоқ учун масжидга отландим. Масжидга кирганим заҳоти имом сқиётган илк нарса!  Тушимда қизим сқиган ост сди:

 

"Иймон  келтирганлар учун қалбларини  Аллоҳнинг зикрига бсйсундириш  замони келмадими?"

 

Буларни бошидан стказган киши тобеъийнларнинг имомлари устози Малик ибн Динордир. У инсонлар орасида тунлари билан йиғлаб чиқиши ила танилган сди. Доим дердики:

 

- Аллоҳим! Кимнинг жаннатга киришини, кимнинг жаҳаннамга киришини фақат Сен биласан! Мен булардан қай бириман? Аллоҳим! Мени жаннат аҳлидан қилгин! Жаҳаннам аҳлидан айлама!

 

Малик бин Динор тавба қилди. Инсонлар орасида у шу тариқа машҳур бслган. Масжид сшиги олдига келиб, Малик бин Динор одамларга шундай даъват қиларди:

 

- А­й  осий, сй гуноҳкор инсонлар! Аллоҳимизга қайтинг! Ғофил инсонлар! Аллоҳимизга қайтинг! А­й Аллоҳдан қочган қуллар. Аллоҳимизга қайтинг! А аббинг сенга кеча-ю кундуз ссзлайди! Сени Ўзига чорлайди!

 

"Менга бир қадам сқинлашганга мен бир тирсак сқинлашаман! Менга бир тирсак сқинлашганга мен бир қулоч сқинлашама! Менга юрганга мен югураман!"
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: siddiqa 27 Aprel 2011, 09:47:15
 :as:

Kun hikmati

Agar tilingiz g'iybatga ketayotganini sezsangiz darhol Robbingizga istig'for ayting .
                                                           Abu Lays Samarqandiy

Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: siddiqa 01 May 2011, 01:47:51
Horun Ar-rashid o'g'illarini bir taqvodor,solih,olimga shogirdlikka beribdilar.

Bir kuni o'gillarining o'sha olim insonning oyoqlariga suv quyayotganini ko'rib ,
olimga " men sizni o'glimga ilm,odob,amalni o'rgating deb bergandim,nega endi oyoqlaringizga suv quydirayapsiz.

nega endi ? bir qo'lida suv quyib ikkinchisida tabarruk oyoqlaringizni yuvishga amr qilmayapsiz "  degan ekanlar .

Ilm talab qilishdan avval olimlarni qadrlashgan  ekan .
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Best friend 01 May 2011, 02:04:49
Horun Ar-rashid o'g'illarini bir taqvodor,solih,olimga shogirdlikka beribdilar.

Bir kuni o'gillarining o'sha olim insonning oyoqlariga suv quyayotganini ko'rib ,
olimga " men sizni o'glimga ilm,odob,amalni o'rgating deb bergandim,nega endi oyoqlaringizga suv quydirayapsiz.

nega endi ? bir qo'lida suv quyib ikkinchisida tabarruk oyoqlaringizni yuvishga amr qilmayapsiz "  degan ekanlar .

Ilm talab qilishdan avval olimlarni qadrlashgan  ekan .
Mashaalloh
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 04 May 2011, 12:57:35
Juda ko'p odamlarni ko'rdim, ular o'tayotgan kunlaridan ko'ra dirhamlariga ko'proq baxillik qilishadi.

Hasan Basriy
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: siddiqa 20 May 2011, 08:16:59
Sartarosh borligiga ishonmayman!

Bir odam har doimgidek soch va soqolini oldirish uchun sartaroshga bordi. Sochini-soqolini olayotgan sartarosh bilan chiroyli suhbat boshladilar. Turli mavzularda suhbatlashdilar. Birdan Alloh bilan aloqali mavzu ochildi...

Sartarosh: Qarang, men siz aytgan Allohning borligiga ishonmayman.

Odam: Ho'sh nimaga unday deysiz?

Sartarosh: Buni anglab yetish juda oson. Buni ko'rish uchun tashqariga chiqishingiz kifoya. Lutfan menga aytingchi, agar Alloh haqiqatdan bor bo'lganda edi, buncha muammosi-tashvishi ko'p, kasal insonlar bo'larmidi, tark etilgan yetim-yesir bolalar bo'larmidi? Alloh bor bo'lganda hech kim zulm qilmas, bir-birlarini xafa qilishmasdi insonlar. Alloh bo'lganda bularning sodir bo'lishiga ruhsat berib qarab turishiga ishonmayman..

Odam bir on o'ylandi, ammo keraksiz bahsga kirishishni hohlamagani uchun javob bermadi. Sartarosh ishini tugatgandan keyin odam tashqari chiqdi. O'sha zahoti ko'chada uzun sochli va soqoli o'sib ketgan bir kishini ko'rdi. Ko'rinishidan u kishining ancha ko'p vaqtdan beri sartaroshga bormagani, soch-soqolini oldirmagani ma'lum edi. Odam sartaroshning yoniga kirib shunday dedi:

Odam: Bilasizmi nima, men ham sartaroshning borligiga ishonmayman.

Sartarosh: Qanaqasiga axir? Mana men shu yerdaman va men sartaroshman.

Odam: Yo'q, do'stim, sartarosh yo'q. Agar rostdan ham sartarosh bor bo'lganida mana bu kishiga o'xshagan soch-soqoli olinmagan insonlar bo'lmasligi kerak edi.

Sartarosh: Hmmm..Sartarosh bor ammo bu insonlar mening oldimga kelishmasa men nima ham qilayin?

Odam: Mutlaqo to'gri! Hamma gap shunda-da! Alloh bor ammo insonlar Uning oldiga borishmasa, bu bormagan insonlarning hohishi. Mana dunyoda ko'p muammo va rohatsizliklar bo'lishining sababi!


Uz.islam.com

Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 May 2011, 22:37:15
1998 йили шариъат ксрсатмаларига амал қилишга ҳаракат қилган ҳолда тсйимни стказдик. Ўша вақтлар динга қарши давлат миқёсидаги кураш авжига чиққанига қарамай исломий тсй деб аталувчи тсй қилдик. Қайин укам сзимнинг шогирдларимдан бири сди. Бир неча кундан сснг у маҳалладан шундай гап топиб келди. Бизнинг тсйимиз куни қайин укамнинг мактабда бирга сқийдиган синфдошининг акаси ҳам уйланган скан. Аммо уларнинг тсйи жоҳилий "œқизил" тсй бслган. Хуллас қайин укам ва синфдоши сртасида шундай суҳбат бслиб стибди.

 

Синфдоши айтибди:

 

-          Ҳа, тсйлар қандай стди? А­шитишимизча, тсйда "œЖимжитлик" романидан бир парча қсйганмишсизлар?! Ҳах-ҳах-ҳаа!

 

Исломий тсйларда фасод, сйин-кулги ва бақир-чақир бслмагани учун синфдоши уни "œЖимжитлик" романи деб, масхара қилмоқчи бслган. Қайин укам сса бу гапга жавобан пинагини ҳам бузмаган ва закийлик билан хотиржам қиёфада жавоб берган:

 

-          Ҳа сша куни ҳамма шайтонлар акангни тсйида қсйилган "œШайтанат"ни томоша қилиш учун кетишган скан шекилли! Шунинг учун бизларни тсйимиз алҳамдулиллаҳ тинч ва жуда схши стди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 24 May 2011, 22:35:44
Бундан минг тсрт юз йиллар олдин"¦ Саодат асри"¦ Оламлар Сарварининг муборак шаҳарлари"¦ Аллоҳнинг А асули бир масала сабаб маҳзун сдилар. Оғир одимлар билан хонаи саодатларига илгариладилар. Саодат уйининг сшигини онамиз Оиша очиб, табассум билан Лайғамбаримизни қаршиладилар. А асулуллоҳ (с.а.в.) сринларига стиргач, Оиша онамиз
ҳам у зотнинг ёнларига чскдилар. "Гапир, сй Оиша,- дедилар шунда Лайғамбаримиз,- гапир кснглим бир оз кстарилсин!"

Оиша онамиз гапира бошладилар. Аллоҳнинг раҳматидан, марҳаматидан, Лайғамбарнинг шафқатидан, дунёни фонийлигидан ссзладилар. Онамиз гапирар сканлар, А асули Акрам саллаллоҳу алайҳи вассалламнинг ҳафаликлари кстарилди, лабларига табассум югурди, қалблари фаҳрланди. Ларвардигорга ҳамд айтдилар"¦

Орадан минг тсрт юз йилча вақт стди. Оламлар Сарварининг Маҳмуд исмли бир уммати кснглига қил сиғмай уйига қайтди. Йсл бсйи ишхонада бслган воқеани сслаб, йсқотган фойдасини сйларди. А ақиб корхона унинг снг схши мижозини сзи томон оғдириб олган сди. Уйи ёнига келганида, машина қсйишга бсш жой қолмаганини ксриб, баттар кснгли
ғашланди. Машинасини узоқроқ жойга қсйишга тсғри келди. Лифтга чиқар скан, у ҳам зсрға ҳаракат қилаётгандек туюлди. А­шик қснғироғини босди. Табассум билан хотини сшикни очди. Уйга кирар скан, болаларнинг уймалашиб ётган оёқ кийимларини ксриб, сна жаҳли чиқди. Олдига югуриб чиққан болаларини бир-икки оғиз "ширин" ссз билан сийлади.
Ошхонага кирибоқ: "А оса очиқиб кетдим. Тез овқат таёрла", деди.

"Хозир, сн беш дақиқада тайёр бслади", деди хотини. Бу гапдан Маҳмуднинг жаҳли сна ортди: "Куни билан нима иш қилдинг? Қай маҳал келишимни биласан, шунга мослаб пишириб қсйсанг бслмайдими? Кун бсйи ишлаб итдай чарчаган бслсам, сен битта овқатни пишириб олдимга қсс олмайсан", дес сшқира кетди. Маҳмуд бақириб, бир оз ҳовуридан тушгандай бслди, сснг ҳаммомга кириб, юз-қслларини ювиб, кийимларини алиштиргунга қадар овқат ҳам тайёр бслди. Овқат маҳали ҳам жанжал давом стиб, хотин сна "ширин" гаплар сшитди. Болалар ҳам дамлари ичига тушиб, тез-тез овқатланиб, хоналарига йсл олдилар. Овқатдан сснг Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалламга уммат бслмиш Маҳмуджон қслида "пулт", оинаи жаҳонга тикилди. Дунёдаги снгиликлар орасида дсллор тушиб, свро кстарилиб кетаётганини ешитиб, сна жаҳли чиқа бошлади. Лулларини еврода сақламаганига афсус қилди.

Ошхонадаги ишини битирган хотин чой дамлаб, срининг ёнига стирди. Чой узатар скан, ҳавонинг ёмонлигидан нолиди. Маҳмуд бир қулоғи билан телевизорни, бир қулоғи билан хотинини гапларини сшитарди. Секингина бошини ёстиққа қсйиб, оёғини узатди. А­нди хотинининг ҳам, телевизорнинг ҳам овози ғашига тегди. А­рини ухлаб қолишини сезган хотин куни билан сйлаб юрган гапини қайтишга шошилди: "Дсстингиз Мурод хотинига кир ювиш машинаси олиб берибди. Шу десангиз, роса ишни енгиллатаркан-да". "Ҳа, унинг маоши ксп бслганидан кейин олади-да".

"Вой, мана, ёнимиздаги қсшнилар ҳам олишди-ку. Демак, унчалик қиммат смасдир-да. Мен бечора қачонгача кирларни шу сски машинада юваман? Болалар катта бслган бслса, кир-чирлари ксп. Мана шу сскисини бирорта бечорага бериб юбориб, снгисини олсак бслармиди? Ҳам савоб"¦ Менга қаранг, ҳой"¦"

Маҳмуд хотинини гапини сшитишни истамасди. ниҳост, тоқати тоқ бслиб бақирди: "Бслди, Оиша, счир овозингни! Бслди, бир оз дам олай. Ҳар куни битта минғ-минғ"¦"

Бу гапни минг тсрт юз йил аввал Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалламнинг: "Гапир, Оиша, кснглим кстарилсин! деган ссзларини тинглаган фаришталар ҳам сшитди...

Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ummugulsumm 25 May 2011, 00:47:25
  Aytishlaricha,Abu Shurayh piyoda yurar,utirsa,tuniga uranib olib yiglay boshlar ekan.Undan:Nega yiglayapsiz,deb surashsa,u:"Umrim utayotgani,amalim ozligi va ajalim yaqinligi esimga tushib qoldi",der edi.
                                 Imom Gazzoliy
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 26 May 2011, 00:46:07
  Суфён ибн Уйайна розисллоҳу анҳу шундай деганлар: "Агар одамлар орасида ихтилоф кучайиб кетса, сен сзингни мужоҳидлар ёки чегарачилар орасига олгин. Чунки Аллоҳ таоло: "œУларни сз йслимизга ҳидост қиламиз" — деган."
  "œБизнинг (йслимиз)да жиҳод қилган — курашган зотларни албатта Ўз йслларимизга ҳидост қилурмиз. Аниқки, Аллоҳ чиройли амал қилгувчи зотлар билан биргадир" деган ваъдасидир. ("œАнкабут" сураси, 69-ост.)

 

 
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 26 May 2011, 23:42:11
Ўзининг ҳавою нафсига қарши чиқиб, омонатларни сгасига топширувчи кишини Аллоҳ собит қилади ва уни сзидан кейин аҳлидаю молида ҳимос қилади. Бу ҳақда машҳур ҳикос бор. Бани Аббос халифаларидан айримлари баъзи уламолардан ксрган нарсасини айтиб беришни илтимос қилди. Шунда олим шундай ҳикос қилиб берди: Умар ибн Абдулазизни ксрдим, унга айтилдики, бу молдан болаларингизга бермадингиз, уларни ҳеч вақосиз фақир ҳолда қолдирдингиз. Бу пайтда Умар ибн Абдулазиз слим тсшагида ётган сди. У: Мени олдимга болаларимни олиб киринглар, деди. Унинг олдига болаларини олиб киришди, улар сндан ортиқ сғил бслиб, уларнинг орасида балоғатга етгани ҳам йсқ сди. Болаларини ксргач, ксзларидан дув дув ёш тскилди, сснг: А­й болаларим, сизларнинг ҳаққингиз бслган нарсани сизлардан тссганим йсқ, одамларнинг молларини олиб сизларга берувчи ҳам смасман. Сизлар икки кишининг бири бсласиз ёки солиҳ бсласиз, Аллоҳ солиҳларга ёр бслур ёки солиҳ бслмайсизлар. Солиҳ бслмаган киши гуноҳ иш қилиши учун мол ташлаб кетмайман. Туринглар снди, деди.

   Олим айтади: Унинг баъзи болаларини ксрдим, Аллоҳ йслидаги жиҳодга юзта отни жиҳозлаб берди. Яъни жиҳод қиладиган кишиларга шу отларни берди. Қаранг, бу киши Шарқдан Турк шаҳарларининг снг чеккасидан Ғарбдаги Андалусгача, Қибрис жазиралари ва Шом чегараларидан ва пойтахтлардан Тарсусга схшаш Яманнинг четларигача бслган мусулмонларнинг халифаси сди. У ташлаб кетган нарсадан болалари жуда кам нарса олишди. Улар ҳар бири йигирма дирҳамдан камроқ олишган, деб ҳам айтилади.

   Баъзи халифаларни ксрдим, уларнинг болалари ундан қолган молни тақсимлашганда уларнинг ҳар бирига олтмиш минг дийнордан теккан. Унинг баъзи болаларини ксрдимки, гадойлик қилиб юрарди.

   Бу бобда ҳикослар ва ксриб келинаётган воқеалар ҳозирги замонда ҳам олдинги замонда ҳам бслиб, унда ақлли кишилар учун етарли ибрат бор.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 26 May 2011, 23:42:56
Абу Муслим ал Ховлоний Муовис ибн Абу Суфённинг олдига кирди ва Ассалому алайка айюҳал ажир (съни ижарага ишласпган киши) деб салом берди. Ассалому алайка айюҳал амир, деб салом бергин дейишди. У сна Ассалому алайка айюҳал ажир (деб салом берди. А­й Амир! деб айтгин дейишди. У сна: Ассалому алайка айюҳал ажир, деб салом берди. Улар сна: Айюҳал амир деб айтгин дйишди. Шунда Муовис: Абу Муслимни сз ҳолига қсйинглар, чунки у сзи нима деспганини схшироқ билади, деди. Шунда абу Муслим. Сен фақатгина бир чспонсан. Сени бу қсйларнинг сгаси бу қсйларни парвариш қилишинг учун ижарага олган. Агар сен қстирларни роҳатлантирсанг (сни қстирларни ёғ қуйиб даволасанг), касалларини даволасанг ва ҳар бирига бирдек қарасанг, қсйларнинг сгаси сенга пулингни тслиқ беради. Агар қстирларини ёғ қуйиб даволамасанг, касалларини даволамасанг, ва ҳар бирига бирдек қарамасанг, унинг сгаси сени азоблайди, деди. Бу очиқ ибрат олинадиган нарса. Чунки халқ Аллоҳнинг бандаларидир ва бошлиқлар бандаларнинг устида Аллоҳнинг ноибларидир. Улар бандаларнинг нафсларидаги вакилларидир. Ҳудди икки шерик бир бирига ҳам вакил ва валий бслгандек.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 27 May 2011, 00:34:22
Имом Молик айтади:

Абу Бакр ибн Абдурраҳмон билан Икрима ибн Абдурраҳмон Саид ибн Мусаййиб олдига зиндонга киришиб, унга: «Аллоҳдан қсрқинг, биз сизнинг қонингиз тскилишидан хавф қилмоқдамиз», дейишди. Шунда у: «Чиқинглар бу ердан! Аима, мени ҳам сзингиз қилганингиздек, динимни сйинчоқ қилишимни истайсизларми?!» деди.

(Ал-жамиъ, Ибн Аби Зайд: 156).

Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: siddiqa 29 May 2011, 05:36:55
Minoradan yangragan ovoz  

Турк адабиётининг  йирик  вакилларидан бири бслган, шоир Юсуф Аабий 1678 йил, карвон билан бирга ҳаж зиёратига чиқди. Карвонда  снг обрсли давлат генераллари ҳам бор сди. Карвон муборак Ҳижозга сқинлашгач, Ҳазрати пайғамбар (с.а.в.)ни зиёрат қилишга бслган иштиёқ Аабийнинг қалбида снада жсш урди. Вужуди ажиб сурурга тслиб, уйқуси қочди;  ухлай олмади. Кечқурун карвон пайғамбар шаҳри — Мадинаи Мунавварага сқинлашди. Карвондагилардан  Айюбли А ами Меҳмед шу пайт, қибла томонга  оёғини узатиб ухлаб қолди. А асулуллоҳнинг(с.а.в.) музофотларига кириладиган бир пайтда,  бу манзара шоир Аабийга ёқмади. Генерални уйғотиш учун, шундай байтларни сқий бошлади:

Сақлан, тарки адабдан сен,

Ксйи маҳбуби Худодир бу,

Аазаргоҳи илоҳийдир,

Мақоми Мустафодир бу.

Мурооти адаб бирла,

Киргин  Аабий, бу даргоҳга.

Матофи қудсиёдир бу,

Бссагоҳи анбиёдир бу.  

Байтнинг маъноси шундай сди:  "œБеадабликдан сақлан! Зеро, бу — Аллоҳ таоло ҳабибининг шаҳридир. Бу — Ҳақ таоло  назар соладиган маскандир; Муҳаммад Мустафонинг (с.а.в) мақомидир. А­й, Аабий, бу даргоҳга одоб қоидаларига риос қилган ҳолингда  кир! Зинҳор, одобга бепарво бслма!  Бу ер катта фаришталар атрофида парвона бсладиган, пайғамбарлар сгилиб сшигини спадиган, муқаддас қадамжойдир".

Бу мисраларни сшитган гинерал сергак тортди. Шеър нима мақсадда сқилганини фаҳмлаб, дарҳол оёқларини йиғиштириб олди. Ва шоир Аабийга қараб:

- Шеърингни қачон ёздинг? Уни мендан бошқа ҳам сшитганми? — деб ссради. Юсуф Аабий:

- Бу мисраларни олдин ҳеч қаерда айтмаганман. Сизни бу аҳволда ксргач, беихтиёр баланд овозда айтиб юбордим. Иккимиздан бошқа ҳеч кимнинг хабари йсқ, — деди.

- Унда, бу сир орамизда қолсин, —дес илтимос қилди. Аабий сукут билан йслида давом стди. Бомдодга сқин,  карвон  А асулуллоҳнинг (с.а.в.) масжидига сқинлашди. Во ажаб! Масжид минораларидан азондан  илгари Юсуф Аабийнинг: "œСақлан тарки адабдан..." байтлари снграмоқда...

 Аабий ва гинерал ҳайратдан донг қотдилар. Масжидга кириб, намозларини сқигач, дарҳол муаззиннинг ёнига боришди. Аабий ҳасжон билан:

- Худо ва пайғамбар ҳаққи айт, менга.  Азондан илгари сқиган байтни қаердан, кимдан, ва қандай қилиб сргандинг? — деб ссрай бошлади. Аабий қайта-қайта илтимос қилгач, ниҳост муаззин жавоб берди:

- Жаноби пайғамбаримиз А асулуллоҳ (с.а.в.) ушбу тун барча муаззинларнинг тушларини шарафлантириб: "œУмматимдан Аабий исмли шоир зиёратимга келмоқда. Менга бслган муҳаббати — ҳамма нарсадан устун. Туринглар, азондан олдин  менга атаган байтларини сқиб, уни қарши олинглар, масжидимга кирган пой қадамларини қутланглар",— деб буюрдилар. Биз сса, ул зоти муборакнинг амрларига бсйсундик.

Беихтиёр Аабийнинг ксзларида ёш халқаланди. Қалби жсшиб, қайта муаззиндан:

- Ул икки жаҳон сарвари, чиндан ҳам мени Аабий дедиларми? У менинг умматимдан деб айтдиларми? — дес ссради.

- Ҳа, "œМенинг умматимдан бслган Аабий" деб айтдилар,— деганида Юсуф Аабий, бу илтифотдан ҳушини йсқотди ва ерга йиқилди.

- Уйғонганида сса, ёнида генерал ва муаззиннинг  йиғлаётганини ксрди...

 ("œАкс-садо" илмий-адабий журналдаги мақола асосида тайёрланди)

 "œСирли, ибратли ва ҳаётий воқеалар" китобидан.

Uz.Islam.com dan olindi
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 29 May 2011, 18:52:38
А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан сснгра шогирдлари шарқу ғарб, шимолу жанубдаги давлатларни фатҳ стдилар ва Ер куррасининг кспгина давлатлари Ислом даъвати билан мунаввар бслди. Ислом байроғини кстарган ва Аллоҳнинг динини ёйган саҳобаларнинг қонлари турли давлат ва слатларда тскилди. Ҳатто Уқба ибн Омир разисллоҳу анҳу Атлантика океанининг соҳилида туриб: «Ҳой уммон! Агар сенинг ортингда Аллоҳ йслида фатҳ стилиши керак бслган ер борлигини билсам сди, шу отим билан сенга кирар сдим!»‒ деган сди.

Уқба разисллоҳу анҳу уммон ортида икки Америка қитъаси борлигини билмаган сди. Агар Аллоҳ таолонинг тақдирида унинг денгизга кириб, мусулмонларнинг бу икки қитани ҳам озод қилишлари ёзилган бслса сди, тарих бутунлай бошқача бслармиди? Шундай бслсада, Аллоҳ таоло Уқбанинг тулпорларини Атлантика океанининг соҳилларида тсхташини хоҳлабди. Ҳолбуки, Аллоҳ таолодан қилган ишлари ҳақида сарҳисоб талаб қилинмайди, балки бандалар қилган ишларидан сарҳисоб қилинадилар.

Машҳур халифа Ҳорун ар-А ашид раҳимаҳуллоҳ осмондаги булутга қараб: «Сен хоҳлаган жойингга ёғ, барибир хирожинг менга етиб келади!»‒ деган сди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ummugulsumm 29 May 2011, 20:03:46
   Suradim boychechakdan
   Nega ranging sariqdur?
   Chechak aytur:-Ey darvesh,
   Ulmoqligim aniqdur!

   Surdim sariq chechakdan:
  -Sizga ulim bormidur?
   Chechak aytur:-Ey darvesh,
   Ulimsiz er bormidur?!

   Yana suradim guldan:
  -Ota-onang bormidur?
   Chechak aytur:-Ey darvesh,
   Ota-onam tuproqdur!

   Suradim boychechakdan:
  -Nedan buying egridur?
   Chechak aytur:-Ey darvesh,
   Kunglim Haqqa tugridur!
                                               Yunus Emro
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Lu`lu` 10 Iyun 2011, 00:31:44
Яхши билан гунохнинг умри камрок булади
Хасан Басрий
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 12 Iyun 2011, 04:04:17
Имом А озий «Тафсир»ида шундай ёзади:
 Ксп йиллик ?аётий тажрибамдан шу хулосага келдимки, инсон ?ачонки сз ишларидан бирон ишда Алло?дан бош?асига суснса, бу унинг бало ва синовларга, ме?нату маша??атларга дучор бслишига сабаб бслар скан.
 Агар Алло?га суснса ва Алло?дан сзга ?еч бир махлу?отга бо?ланмаса, матлуби чиройли ксринишда ?осил бслади.
 Бу тажриба умримнинг аввалидан бошлаб, то ?озиргача — сллик етти ёшга киргунимча шундай давом стиб келди.
 Ва ?албим шунга ?арор топдики, инсонга Алло?нинг фазлу карамидан бош?а бирон нарсага суснишда асло манфаат бслмас скан. 
 (Тафсир ур-А озий: 5/132).
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Nurdinboy 12 Iyun 2011, 15:22:58
      Абу Ҳомид Ғаззолийнинг адашмасам "Кимёи саодат" асарларида дил ва кс‰нгилга берилган таърифда шундай гап боракан:
      Инсоннинг юраги, қалби мисоли ксп сшикли гумбазга схшайди. Гумбазнинг сшиклар ксп, сз навбатида бу сшикдан кириб келадиган одамлар ҳам ксп бслади. Бир сшикдан оқил одам кириб келади, битта сшикдан сса ёмон одамлар кириб келади. Бир сшикдан нисти бузилган одам кириб келса, бошқа бир сшикдан ҳидостда тавфиқ топган одам кириб келади. Инсонни қалби бир гумбаз, мисоли ксп сшикли гумбаз, лекин бу сшикка кириб келадиган одамлар ҳар хил бслади. Қалб гумбазига кириб келадиган фикрлар ҳам ҳар хил бслади. Яхши фикр ҳам кириб келади, ёмон фикр ҳам кириб келади. Амон фикрнинг келиши шайтоннинг васвасаси билан бслади (идроксиз одамларга нисбатан). Инсонни қалби мисоли бир денгиз. Денгиз лойқалангандек инсон қалбининг ҳам лойқаланадиган жиҳатлари бор. Инсонни қалби мисоли бир тиниқ ойнага схшайди. Ойнага қараганда инсон сзининг жамолони қандоқ ксрса, қалб билан олдингда турган инсоннинг кимлигини сезадиган ҳолатда ҳам бсласиз, дес инсонни қалбига, юрагига шундай бир таъриф берган сканлар.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 16:04:38
1785-йил 25-июл куни Усмонийлар Ҳалифатига бсйсинувчи Жазоир вилости мужоҳидлари Кадиш дарёсида АҚШ давлатига қарашли кемани асир оладилар. Бостон портига қарашли  "œМарис" деб номланмиш бу кеманинг капитани Исак Стивенс сди. Бундан сснг озгина стмай мусулмонлар, капитан О’Брайин Дауфини раҳбарлигидаги  Филаделфисга қарашли бошқа бир кемани қслга киритадилар ва Жазоир вилостига олиб келадилар.

 

1793 йилнинг октсбр ва носбр ойларида мусулмонлар Америкага қарашли 11 кемани қслга киритадилар. Бундан сснг, 1794-йил 27-мартда америка конгреси мусулмонларнинг ҳужумларига дош бера оладиган кемалар қуриш учун АҚШ президенти Жорж Вашингтонга 688 888 миқдоридаги олтин долларини давлат хазинасидан сарф қилишга рухсат берадилар. Шундай қилиб, Июша Ҳамфери бу кемаларни қуриш учун иш бошлайди. Тарихчиларнинг ёзишига қарганда, Усмоний ҳалифаликнинг мужоҳидлари сабабли Америкада кема қуриш саноати йслга қсйилди ва АҚШда ҳарбий-денгиз флоти юзага келди.

 

Америка ҳарбий флотини тузиш Жазоир вилости томони ҳужумидан хавф остида турарди ва маълум бир вақт талаб қиларди. Шунинг учун Вашингтон Жазоир вилостидан сулҳ талаб қилди. Шундай қилиб, 21-сафар ойи 1210 ҳижрий йилда (5/09/1795 йил) турк тилида бир нечта келишувга Америка қсл қссди, сни: "œАҚШ дарҳолда Усмонийлар Ҳилофотининг Жазоир вилостига 642 000 тилло доллар тслайди ва Жазоирдаги америка асирларини озод қилиш учун ва Жазоир вилости кемалари Атлантика уқёнусида ва Оқ денгизда америка кемаларига ҳужум қилмаслиги учун ҳар йили 12000 усмоний тилло лирасини тслаб туришга рози бслади".

 

Бу келишув Жорж Вашингтон ва Усмоний Ҳалифалиги томонидан тайинланган Балқарбек Ҳасан Лошша билан тузилиб имзо чекилади.

Бу тарихий далил-хужжатлар америка давлат «National Archives of the United States» архивида сақланади ва инглиз тилига таржима қилинган «Hunter miler، Treaties of the United States (276—317. 1. 1939: Вашингтон)».

Бу — Америка бутун тарихи давомида сзга тилда ёзилган келишувга имзо чеккан сгона хужжат ва сзга давлатга ҳар йили тслов-жизъс тслашни сз мажбуристига олган сгона келишув хужжатидир.

 

AzanNews  веб-сайтидан олинган.

 
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 16:49:45
Лрезидент Ирландии Мсри Макслис вс‹разила благодарность туреякому народу за предоставленную османами около 160 лет назад гуманитарную помос‰ь.

Как передает туреякое издание Ikinci vatan, на которое ссс‹лаетсс «ИсламАьюз», Макслис на встрече с президентом Туряии Абдуллахом Гюлем во времс своего офияиального визита в Туреякую республику вс‹разила слова благодарности от имени ирландского народа за оказанную Османским халифатом гуманитарную помос‰ь.

Аапомним, османский халиф Абдульмеджит во времс голода в Ирландии (1840—1850 гг.), спровояированного колониальной политикой Великобритании на острове, направил 5 торговс‹х кораблей с лекарствами и продовольствием в зону бедствис.

Следует отметить, что помос‰ь оказана бс‹ла исключительно из милосердис к ирландяам, несмотрс на то, что какой-либо просьбс‹ о помос‰и со сторонс‹ Британской империи, которас владела тогда всей Ирландией, не поступало. В Ирландии в то времс от голода погибло более 1 миллиона человек и ес‰е миллионс‹ стали беженяами, вс‹нужденнс‹ми спасатьсс в США и в других странах, где ирландяс‹ первоначально занимали низшие сояиальнс‹е ступени
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 17:35:19
Ҳалиф Мансур бир куни Суфён ас-Саврий роҳимаҳуллоҳнинг олдига кирганини ҳикос қилади: "œМен Суфённинг олдига кирдим ва унга: "œА­й Суфён, нима камчилигинг бслса бизга айт, биз уни бажо қилайлик",- дедим. Суфён ас-Саврий сса, "œҲақиқатдан ҳам менинг талабимни бажарасанми?" — деб ссради. Ҳалиф: "œҲа, албатта,-деб жавоб берди. Шунда Суфён ас-Саврий роҳимаҳуллоҳ: "œУндай бслса, мен сени чақирмагунимча мени безовта қилма ва тоинки сзим сендан бирон нарса ссрамагунимча, менга бирон нарса берма," —деди. Мансур сз либосини тагини кстариб, сзига сзи: "œБарча қушларга сз қсноғимиздан дон едирдик, фақат шуниси қолди",- дес ғслдираб, сшик томон йсл олди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 17:37:38
Ибн Ҳажар ал-Ҳайсамидан: "œМусулмон киши қслини спиши учун кофирга узатса бсладими?"- деб ссрашди. У киши: "œЙсқ, кофир мусулмон томонидан илиқлик сезмаслиги ва мусулмон ундан рози деган сйга бормаслиги керак. Кофир доим ундан ҳавф, қсрқув остида бслиши зарур", - деб жавоб берди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 17:40:04
Eр устида юрган бандалар ичида бирон бир кимса саййидимиз Муҳаммад صلى لله
عليه و سلم дан афзал смасдир. Бироқ шунга қарамай уларга устма-уст бало ва
мусибатлар келган, қийинчилик, очлик ва ташналик уларга етган ва улар ларзага
тушган сдилар. Инсонларга бирон бир мусибат келса, уларнинг қалби ва юрагига
назар солинглар, у шундай қаттиқ титроққа, ларзага тушадики, худди ер қимирлагандек
бслиб, у сзини сокин тутиб тура олмайди. Ҳа, пайғамбарлар ларзага тушган сдилар ва
бу каби қаттиқ мусибат, ларза Ер юзидаги снг сабрли Лайғамбаримиз صلى لله عليه و سلم га
ҳам етди, ҳатто у киши ҳам:
مَتَى نَصْرُ للهَِّ"œ " деб Аллоҳга ёлворган сдилар. Ер юзидаги снг сабрли, итоатли, ҳар
куни А уҳул-Қуддус бслган Жаброил а.с билан мулоқот қилувчи, сртаю-кеч Қуръон
билан қувватланиб турувчи содиқ банда صلى لله عليه و سلم ларзага тушиб, ёрдамни узоқ
санаб, Аллоҳга ёлвориб: مَتَى نَصْرُ للهَِّ " —(Аллоҳнинг ёрдами қачон келади) дес, "œА­й Аллоҳ!
Агар Сен сз бандаларингга бугун ёрдам бермасанг, Ер юзида Сенга ибодат қиладиган
бирон одам қолмайди!"-деган сдилар.
"œҲар қачон пайғамбарларимиз ноумид бслиб: «Бизлар ёлғончи қилиндик — пайғамбар сканлигимизга ишонмадилар», деб сйлай бошлаганларида, уларга Бизнинг мададимиз — ғалабамиз келиб, Биз ҳоҳлаган кишиларга нажот берилар сди." (Юсуф: 110)
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 17:40:47
Ҳатто Аллоҳ Таолонинг пайғамбарлари ҳам умидсизлик чегарасига келардилар, лекин улар Аллоҳдан ноумид бслмас сдилар, чунки:
Уларга Ер юзи тор бслиб, дунё бирон бир кимсасиз қолгандек, уларнинг даъватини қабул қилишга бирон кимса йсқдек ва улар ёлғончи қилиндик деб сйлаб, ноумид бсла бошлаган сдилар.
"œҲар қачон пайғамбарларимиз ноумид бслиб: «Бизлар ёлғончи қилиндик — пайғамбар сканлигимизга ишонмадилар», деб сйлай бошлаганларида, уларга Бизнинг мададимиз — ғалабамиз келиб, Биз ҳоҳлаган кишиларга нажот берилар сди. (Аммо) жиноатчи бслган қавмдан бизнинг азобимиз қайтарилмас! Дарҳакиқат, уларнинг қиссаларида ақл сгалари учун ибрат бордир. (Ушбу Қуръон) тсқиб чиқариладиган ссз смас, балки сзидан аввалги нарсаларни (съни самовий китобларни) тасдиқ стувчи, унга иймон келтирадиган қавм учун барча нарсаларни муфассал баён қилиб берувчи ҳидост ва раҳмат (бслган бир Китобдир)." (Юсуф: 110-111)
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 17:41:17
Даъват иши осон ва қизиқарли саёҳат смас: "œ(А­й Муҳаммад), агар (сиз даъват қилаётган жиҳод) осон фойда ва сқин сафар бслгаиида, улар (съни, мунофиқлар) албатта сизга сргашган бслур сдилар." (Тавба: 42)
Бу тиканакларга тсла, қурбонликлар талаб қиладиган узун ва машаққатли йслдир. Гоҳида, қилган саъй-ҳаракатларингнинг бирон бир мевасини ксрмай бу дунёдан стиб кетасан.
Абдурраҳмон ибн Авф р.а.га ифтор қилиш учун танқис таом келтиришди, у киши таомга қараб қолиб, ксзларидан ёш тома бошлади ва: "œҚанча биродарларимиз бу каби неъматларни ксрмай дунёдан стиб кетишди. Мусъаб ибн Умайр мендан ксра схшироқ сди, лекин бу нарсаларни ксрмай кетди,"- дес таомга қсл теккизмай дастурхон устидан туриб кетди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 17:47:51
Уч тоифа кишиларга ёрдам беришни Аллоҳ Таоло ваъда қилган, улардан бири Аллоҳ йслида жанг қилувчи мужоҳид. Ва сна уч тоифа кишилар Аллоҳнинг меҳмонларидир, улардан бири ғозий мужоҳид, умра қилувчи ва ҳожилар.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 17:49:25
Бир куни Фузало ибн Убайд мужоҳидлар билан бирга сди. Мужоҳидлардан бирига манжаниқдан отилган сқ келиб тегди ва уни слдирди, бошқа бир мужоҳид сса сз слими билан жон берди. Фузало ибн Убайд сз ажали билан вафот стган мужоҳиднинг қабри тепасига турди, шунда атрофдагилар ундан ссрашди: "œАега сен унинг боши тепасига турдинг, шаҳиднинг тепасида турмадинг?", у жавоб берди: "œАллоҳга қасамки, бу икки қабрнинг қайси биридан қспорилиб чиқишликда мен учун фарқ йсқ. Чунки Аллоҳ Таоло: "œАллоҳ йслида ҳижрат қилган, сснгра қатл қилинган ёки вафот топган зотларни, албатта, Аллоҳ гсзал ризқ (съни мангу жаннат) билан ризқлантирур. Дарҳақиқат Аллоҳнинг Ўзигина снг схши ризқ бергувчидир. Албатта (Аллоҳ) уларни Ўзлари рози бсладиган жойга — жаннатга дохил қилур. Дарҳақиқат Аллоҳ билгувчи ва ҳалимдир." Ва агар Аллоҳ Таоло мени мен рози бсладиган жойга киритса ва мени Ўзинингнеъматлари билан мукаррам қилса, мен учун бу қабрдан қспориламанми, ёки унисиданми фарқи йсқ", - деган сди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 18:04:36
Албатта, муқаддас Каъбани сраб турган жой, ер юзидаги снг схши жой сканлигига
ҳеч ким шубҳа қилмайди ва бу ҳақда талашиб тортишмайди ҳам. Бироқ бу ер Ислом
даъвати учун танг бслиб қолса ва Ислом нурларини таратувчи снги ссимлик ва
боғларини чиқаришни тсхтатиб қсйса, у ҳолда Каъбани қолдириб, Маккаи
Мукаррамани ташлаб кетишга мажбур бслинади. Уни, инсонларнинг снг схшиси —
Аллоҳнинг росули Муҳаммад صلى لله عليه و سلم ташлаб кетдилар. Ва у киши Маккани
ташлаб кетаётганларида қалбларидаги оғриқни ошкор қилиб: "Аллоҳга қасамки, сен
Аллоҳнинг барча ерларидан ксра Аллоҳга суюклироқсан ва мен учун ҳам снг севимли
слкасан. Агар ҳижрат бслмаганда (Макка аҳли мени чиқиб кетишга мажбур
қилмаганларида), мен сзим чиқмас сдим".
Аима сабабдан Лайғамбар صلى لله عليه و سلم га ҳижрат қилиш буюрилди, чунки у киши
Аллоҳга талаб қилингандек ибодат қила олмас сдилар. Аима сабабдан саҳобаларга,
ҳатто Ҳаж маросимлари вақтида оз муддатга бслса ҳам, уни ташлаб кетишга ксзлари
қиймаган, Аллоҳнинг муқаддас ерини орқада қолдириб, Ҳабашистонга насроний
ҳукмдорнинг ерига ҳижрат қилиш буюрилди. Маккаликлар Ҳаж вақтида Байтул-
Ҳаромдан ташқарига чиқишмас сди ва Арафот тоғи унинг ҳудудидан четда бслгани
учун унга бормай, Муздалифадан қайтар сдилар. Улар шунчалик Маккани схши ксрар
сдилар.
Кейин муҳожирлар Мадинада тспланиб, бир ҳамжиҳат қсшин тузиб, Маккага кириб
келдилар. Лайғамбар صلى لله عليه و سلم сз муборак қсллари билан Каъбатуллоҳнинг
ичидаги бутларни майдалаб: «Ҳақиқат (съни, Ислом) келди ва ботил (съни, куфр)
счиб-йсқолди. Чунки ботил йсқолгувчи нарсадир», дер сдилар.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 18:06:05
Мана ҳозир инсонлар бизни тингласптилар ва уларнинг ҳар бирини қалбида туғилиб ссган ерига боғлиқ бслган оғриқ ва алам бордир: Бу Лубнон жароҳати, бу Фаластин оғриғи, бу филипинлик, бу сса Бангладешдан, бу мисрлик, бу сса лубнонлик ва бошқалар. Ҳар бир кишининг қалбида чуқур жароҳат бор ва ҳар бир киши сзининг оғриғи ва қайғусини енгиллатиш учун унинг сраси, унинг оғриғи ҳақида гапиришларини истайди. Бунинг барчасининг сабаби: Аллоҳнинг душманлари Ислом жасадини гиёҳванд моддалар билан карахт қилиб қсйиб, мусулмон умматини майда бслакларга бсла бошлашди. Жасаднинг карахт бслиб қолган аъзолари, тананинг бошқа қисмларида нима бслаётганини хис қилмас сдилар. Аллоҳ учун Миср, Лубнон, Фаластин, Афғонистон, Филиппин орасида бирон фарқ йсқдир. Бу замин, бу ер — Аллоҳнинг еридир, бу инсонлар — Аллоҳнинг бандаларидир. Бутун ер юзи Аллоҳнинг ибодати учундир, агар мен бу ерда Аллоҳга ибодат қила олмасам, бошқа ерга ҳижрат қилиб у ерда ибодат қиламан.Ва қачон сз туғилиб ссган еримда ибодат қилишга имконист туғилса, у ерга қайтиб бораман, чунки бу слка қалбимда сзига хос срин сгаллайди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 18:06:56
Яҳудийлар Фаластинни босиб олиб, у ерда сзларининг давлатларини барпо қилишни мақсад қилганларида, сллик йил бу учун тайёргарлик ксрдилар — қурол-сроқ ва жанг тактикасини сргандилар. Улардан — Гуринович, Бигон, Дасн, Шамирлар йигирма ёшдан бошлаб жанговор ҳаёт билан сшар сдилар. Улар ер юзида ксп сайр қилдилар, иккинчи жаҳон урушида иштирок стдилар, сҳудийлар легионини туздилар ва Олмонисга қарши жанг қилдилар. Бу билан улар жанговор тажриба ва иттифоқчиларга сга бслдилар. Бундан кейин сса, улар сз жанговор тажрибаларини Фаластинда ишлатиб, унинг аҳолисини ҳайдаб чиқардилар ва сзлари у ерга жойлашиб олдилар. Бизнинг қалбимизда ҳам Фаластинга боғлиқ бслган жароҳатлар бор, жароҳатлар сса оғриқ келтириб чиқаради.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 18:08:51
Даъват ва гапнинг сзи билан Фаластинни қайтариб бслмайди, агар бунинг иложиси бслганда ва бунинг учун 1948 йилдан бери, то бугунги кунгача араб матбуоти ва араб радио дастурлари тарқатган нарсаларни жамланса, астрономик катталикдаги, Фаластин қайғуси ва йиғисига тсла бслган китоб вужудга келарди. Бироқ улар тортиб олинган ерларнинг бир қаричини бслса ҳам қайтардими? Фақат қурбонлик, фидокорлик билангина давлат барпо бслади, ҳақ-ҳуқуқлар таъминланади, адолат срнатилади. Ўлдирилганлар кейинги авлодлар орасида "сшайдилар", асирга тушганлар товон-тслов свазига озод қилинадилар. Тенги йсқ озодлик-ҳуррист фақат қон билан қслга киради. Аллоҳнинг дини фақат ссз билан ғолиб бслмайди, мусулмон диёрлари фарёду-нолалар, йиғи ва ксз ёшлари билан муҳофаза қилинмайди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 18:09:27
"(А­й мсминлар), улар учун имконингиз борича куч ва сгарланган отларни тайёрлаб қсйингизки, бу билан Аллоҳнинг ва сзларингизнинг душманларингизни ҳамда улардан ташқари сизлар билмайдиган — Аллоҳ биладиган бошқа бировларни ҳам қсрқувга солурсизлар. Аллоҳ йслида нимани сарф қилсангиз, сизларга зулм қилинмаган ҳолда комил қилиб қайтарилур." (Анфол: 60)
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 18:13:41
Ибн Аббос р.а.: "œСизларнинг бошингизга самодан тошлар ёғилишидан қсрқаман,
мен сизга А осулуллоҳ صلى لله عليه و سلم айтдилар десам, Абу Бакр ва Умар айтди
дейсизлар",- деган скан. Ибн Аббос р.а. одамлар Лайғамбар صلى لله عليه و سلم нинг
ссзларидан бошқа кишининг ссзини устун қсйганликлари учун осмондан ғазаб ва
лаънат билан Ерга тош ёғилишидан қсрққан сканлар. Аллоҳ Таоло айтади:
"œ(Лайғамбарнинг) амрига хилоф иш қиладиган кимсалар сзларига бирон фитна-кулфат
етиб қолишдан ёки аламли азоб етиб қолишидан ҳазир бслсинлар! "œ (Аур: 63)
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 19 Iyun 2011, 18:15:29
Аллоҳнинг
А осули صلى لله عليه و سلم душманларга қсрқув солувчиларнинг биринчисидирлар. Аллоҳ
Таоло бошқа пайғамбарларга бермаган ва фақат А осулуллоҳ صلى لله عليه و سلم га берган
беш нарсадан бири бу кофирлар қалбига солинган қсрқув сди. "œ"¦Бир ойлик
масофадан душманларнинг қалбига қсрқув солиниш билан менга ёрдам берилди."
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 20 Iyun 2011, 23:47:52
Лайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам Бани Исроилни Ҳайбарда қамал қилиб турар сдилар. Бу муҳосара йигирма кунча давом стди. Яҳудийлар орасида бир зодагоннинг қора танли ҳабаш чспони бслиб, қсйларини боқиб юрарди. Ўша чспон қуролланган Бани Исроил жангчиларидан нима қилмоқчи сканликларини ссради. Улар: "Ўзини пайғамбар деб атаётган бир киши билан урушмоқчимиз" дейишди. Шунда чспоннинг кснглига Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламнинг зикрлари тушди. Қсйларини ҳайдаб, секин А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг олдиларига келди...

 

Чспон:

- "Аима деспсан, нимага дават қилспсан?" деб ссради.

 

Аабий саллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар:

- "Исломга, Аллоҳдан сзга илоҳ йсқ деб гувоҳлик беришга ва мени Аллоҳнинг расули деб билишга, Аллоҳдан бошқасига ибодат қилмасликка даъват қиламан".

 

- "Гувоҳлик берсам менга нима берилади?" деб савол қилди кейин у.

 

- "Агар имонли ҳолингда слсанг, Сенга Жаннат берилади", дедилар Аабий саллаллоҳу алайҳи васаллам.

 

Шунда чспон Исломни қабул қилди. Сснг:

- "А­й Аллоҳнинг пайғамбари, мендаги бу қсйлар омонат", деди.

 

Аабий саллаллоҳу алайҳи васаллам:

- "У қсйларни олдингга сол-да, тош билан ҳайдаб юбор, Аллоҳнинг сзи омонатингни адо стади", дедилар.

 

Чспон А осулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг айтганларини қилди. Қсйлар қалъага, сгасининг олдига қайтиб келди. Яҳудий чспоннинг Исломни қабул қилганини англади.

 

Кейин А осулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам одамларни урушга чорладилар. Икки қсшин тсқнашди. Ўлган слди, сша чспон ҳам шаҳид бслди. Мусулмонлар уни кстариб олиб келишди ва капага киргазишди.

 

Шунда А осулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам асхобларига ҳитоб қилиб:

- "Албатта, Аллоҳ Таоло мана бу қулни мукаррам қилди, уни схшилик билан суғорди. Мен унинг боши устида иккита ҳурни ксриб турибман, ҳолбуки, у Аллоҳга биронта сажда қилиб намоз сқиган смас", дедилар.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: azizbek_mx 21 Iyun 2011, 10:43:57
Лайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам Бани Исроилни Ҳайбарда қамал қилиб турар сдилар. Бу муҳосара йигирма кунча давом стди. Яҳудийлар орасида бир зодагоннинг қора танли ҳабаш чспони бслиб, қсйларини боқиб юрарди. Ўша чспон қуролланган Бани Исроил жангчиларидан нима қилмоқчи сканликларини ссради. Улар: "Ўзини пайғамбар деб атаётган бир киши билан урушмоқчимиз" дейишди. Шунда чспоннинг кснглига Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламнинг зикрлари тушди. Қсйларини ҳайдаб, секин А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг олдиларига келди...

 

Чспон:

- "Аима деспсан, нимага дават қилспсан?" деб ссради.

 

Аабий саллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар:

- "Исломга, Аллоҳдан сзга илоҳ йсқ деб гувоҳлик беришга ва мени Аллоҳнинг расули деб билишга, Аллоҳдан бошқасига ибодат қилмасликка даъват қиламан".

 

- "Гувоҳлик берсам менга нима берилади?" деб савол қилди кейин у.

 

- "Агар имонли ҳолингда слсанг, Сенга Жаннат берилади", дедилар Аабий саллаллоҳу алайҳи васаллам.

 

Шунда чспон Исломни қабул қилди. Сснг:

- "А­й Аллоҳнинг пайғамбари, мендаги бу қсйлар омонат", деди.

 

Аабий саллаллоҳу алайҳи васаллам:

- "У қсйларни олдингга сол-да, тош билан ҳайдаб юбор, Аллоҳнинг сзи омонатингни адо стади", дедилар.

 

Чспон А осулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг айтганларини қилди. Қсйлар қалъага, сгасининг олдига қайтиб келди. Яҳудий чспоннинг Исломни қабул қилганини англади.

 

Кейин А осулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам одамларни урушга чорладилар. Икки қсшин тсқнашди. Ўлган слди, сша чспон ҳам шаҳид бслди. Мусулмонлар уни кстариб олиб келишди ва капага киргазишди.

 

Шунда А осулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам асхобларига ҳитоб қилиб:

- "Албатта, Аллоҳ Таоло мана бу қулни мукаррам қилди, уни схшилик билан суғорди. Мен унинг боши устида иккита ҳурни ксриб турибман, ҳолбуки, у Аллоҳга биронта сажда қилиб намоз сқиган смас", дедилар.

Ibratli hikoya ekan, lekim odamlarda boshqacha tasavvur uyg`onib qolmasligini, ya'ni, qalbda iymon, ishoncha bo`lsa bo`ldi, namoz o`qish shart emas degan noto`g`ri tushuncha hosil bo`lib qolmasligini ko`zlab, eslatib o`tishni o`zimga lozim topdim, xolbuki, xatolarimizni O`zi kechirsin. Ya'nikim, menga berishgan tarbiya-ta'limdan xulosa qilib aytmamanki, islomda farz qilingan amallarni to`liq va ixlos bilan bajarmaguncha haqiqiy mo`min bo`lolmaymiz.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: azizbek_mx 21 Iyun 2011, 10:45:02
Onam aytadilar, Odamlarda ilm bor, amal yo`q...
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 21 Iyun 2011, 23:40:19
Тарихда ва мозийда сшаб стганлар ҳаётида бизлар учун ксплаб ибратлар бор. Замоннинг ажойиботларидан бири, унинг доимо такрорланишидир. Қуръон таъкидлаб стганидек, воқеъа ва ҳодисалар доимо такрорланади ёки бир-бирига схшаб кетади. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга нисбатан душманларининг муносабати ҳам такрорланаверади ёки бир-бирига схшаш бслади:

﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ "¢ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾

«Худди шунингдек, (съни сизни сеҳргар, мажнун, шоир деганлари каби) улардан (съни, Макка мушрикларидан) аввалги (кофир бслган) кимсаларга бирон пайғамбар келганида, улар ҳам албатта (сша пайғамбарни ё) сеҳргар, ёки мажнун, дер сдилар. Улар сша (ссз)ни бир-бирларига васист қилиб қолдирганмилар? Йсқ, (зотан улар бир-бирларидан йироқ замонларда ва маконларда сшаб стганлари сабабли сзаро васист қилиш имконига сга смаслар, лекин фақат бир нарса уларнинг барчаларини юқоридаги каби ссзларни айтишга мажбур стар) — улар туғёнга тушган қавмдирлар!» (Зориёт: 52, 53).
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 21 Iyun 2011, 23:40:59
Мисолимиз тарихимизнинг унутилган саҳифаларидандир. Бу ‒ Африканинг ғарбида, аниқроғи, Андалусис слкасида сшаган ва сз қироллиги билан мағрурланган, салтанати ‒ Сивильс сабабли сзини йсқотган, Испанисдаги мусулмон подшоҳлардан бири Муътамид ибн Аббоддир.

Муътамид ибн Аббод Сивильсни қслга киритиб, туганмас бойликлар ва ҳайратомуз саройларга сга бслди. Унинг ҳаёти қаламлар таърифлашга ожиз бслган маишат билан стар сди. Муътамид ва хонадонининг нақадар маишатда сшаганини билиш учун, унинг ҳаётидан ушбу мисолни келтиришимиз етарли бслса ажаб смас: А афиқаси ва қизлари ҳашаматли саройларининг дерзасидан елкаларига ёғни орқалаб, бозорга йсл олган хотинларни ксриб қолишади. Улар йслларидаги балчиқлар олдига келганида бир қсллари билан қоплардаги ёғларини кстаришса, бошқа қсллари билан лой бслмаслиги учун ксйлакларининг стакларини кстариб стадилар.

Қиролича ва унинг қизлари мазкур аёллардек оёқлари лойларга булғанишини хоҳлашади. Муътамид уд ва анбарларни келтириб, сарой майдонига қсйдиради ва уларга гул сувини тскдириб, бир-бирига қориштиришга буюрди. Қоришма «лой»га схшагач, малика ва қизлари унинг устидан юриб стадилар ва ичларидаги пасткаш истакларини катта маблағлар свазига қондирадилар. Бу билан уларнинг истак мастликлари тсхтаган бслсада, масъулистлари тугамайди. 

Бироқ, йиллар стиб, Аллоҳ таоло аҳволларни сзгартирди. Андалусисдаги қиролликлар сртасида низолар чиқиб, Муътамиднинг қироллиги ағдарилади. Аатижада, Муътамид ва унинг оиласи асир олинди ва улар таҳқирланган қочоқ бслиб сшай бошлайди. Бу ҳам узоқ давом стмайди. Муътамидни Марокаш сқинидаги Ағмат шаҳарчасининг қамоқхонасига ташлайдилар. Оиласи сса қамоққа ташланмайди ва гапларига ссзсиз итоат стиладиган бу инсонлар хизматкор бслиб тирикчиликларини стказа бошлашади. Кеча анбару удлар устида юрган оила, бугун кундалик сҳтиёжларининг баъзиларинигина қоплаш учун жундан газмол тсқийди.

Ипак гиламлар устини босиб дабдабали ҳаёт сшаган Муътамид, зиндон асоратида дағал бсйралар устида ётади. Бировлар устидан буйруқлар берган подшоҳ, одамлар ачинадиган ва ибрат оладиган бандига айланади. Муътамидни бандиликнинг биринчи ойида ҳеч ким ксргани келмайди. Илк слароқ уни одамлар снг снги кийимларини кийишадиган ҳайит байрамида хотини ва қизлари зиёрат қилишади. Уларнинг кийимлари сскирган, руҳистлари сса тушган сди. Ўша пайтда Муътамиднинг ичидаги фиғони қуйидаги байтларни ёзишига сабабчи бслади:

      Бир замонлар ҳайитларда сдинг масрур,
                                  Байрамларинг неъматлар-ла сди маъмур(1).
                                  Ўйлар сдинг ҳайитларни масрурчи деб,
                                  Бугун Ағмот бандисисан, қуриб кетгур!!
                                  Қизларингнинг қоринлари тсймас ҳануз,
                                  Кийимларин тскилгандир оҳорлари.
                                  Ҳаётлари иззатдан сснг хорлик келиб,
                                  Газмол тсқиб, қслида йсқ динорлари.
                                  Узоқ жойдан лойлар кечиб слангоёқ,
                                  Босмагандек мушку анбар, кофурларни.
                                  Бугун сенга ғамноклик-ла бериб салом,
                                  Ксзларида ксрсатдилар ҳасратларни.
                                  Мозийда сен ҳукмдординг инсонларга
                                  Бугун сса маҳкум бслдинг, йсқ ҳеч чора!
                                  Бундан сснгра севинганинг подшоҳлигинг,
                                  Алдамчи бир хаёл бслур, сй бечора!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 21 Iyun 2011, 23:41:45
   Бойликка ружуъ қсйиш, мансаблар билан алданишга олиб боради. Мансабларнинг сса сзига хос жозибаси ва фитнаси бслади. Яҳё ибн Холид Бармакий Аббосийлар давлатида вазирлик мансабини қслга киритди. Бу давлат сз замонасида Марокашдан то Ҳиндистонгача ҳукм қилар сди. Халифа Ҳорунур-А ашид унга вазирлик мансаби дан ташқари сзининг халифалик вазифаларини ҳам топширади. Бу билан Яҳё ибн Холид халифа кийимидаги вазирга айланади.

Муаррихларнинг ёзишича, Ҳорунур-А ашид унга: «Мен сенга фуқаронинг ишларини топширдим. Улар устидан хоҳлаганингдек ҳукм қил! Хоҳлаган одамингни ишдан ол ва хоҳлаганингни ишга қсй!»,‒ деб халифалик муҳрини ҳам берди.

Яҳё Бармакий бу мансаб билан чекланиб қолмади, балки, сзининг учта сғлининг давлатнинг снг муҳим олий мансабларига жойлаштириб, давлатнинг барча сиёсий қарорларини олишга муваффақ бслди.

Мсъмин биродарлар, дунё зулм қилиш билан давом стмайди. Яҳё ста золим бслиб, одамларнинг ҳақларини сзлаштирар сди. Тунлари унинг ксзлари ухласа ҳам, мазлумларнинг ксзлари мижжа қоқмасди.

Кечанинг сқлари нишонига қилмас ҳеч хато,

Унинг вақти бордир, кутгин, тегар доимо.

Бу оиланинг бошига ҳам кулфатлар келди ва Аллоҳ таоло уларни азиз бслганларидан кейин хор, олий мансабларда юрганларидан кейин сафил қилди. Тарихда ёзилган ва «Бармакийлар фалокати» деб аталган ҳодиса рсй берди. Ҳорунур-А ашид аччиқ қилиб интиқом олди ва уни зиндонга ташлатди. Ўғилларидан бирини қатл стди. Молу мулкини мусода қилдирди. Зиндон қоронғулигида сғилларидан бири: Отажон, шунча иззатли ҳаётдан сснгра қандай қилиб зиндон бандисига айландик?,‒ деганида Яҳё: Ўғлим, мазлумнинг дуоси биз билмаган ва Аллоҳ огоҳ бслган ҳолатда сз ишини қилди,‒ деди ва қуйидаги байтларни сқиди:

Ксп одамлар сшадилар фаровон.

Ҳаётлари гсзал сди ҳар замон.

Маст бслишгач дунёнинг роҳатига,

Йиғлатганди, сукут бузиб бу замон!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 21 Iyun 2011, 23:43:09
Аллоҳнинг бандалари, мағрурлик ва кибрнинг снг ёмони одамзоднинг диндорлиги ва диний билимлар сгаси сканлиги билан бсйиндарозлик қилишидир: динни билиш билан мақтанади, ғурурланади ва сзининг солиҳ инсон сканини чор атрофга ёсди. Бундай қилиш дину иймонни кетказади ва бу аҳлоқдаги одам сзи билмасада катта хатарга сқин бслади.

Ибн Саққонинг даражасини Аллоҳ таоло Қуръон Карим билан кстарди. У Қуръонни тажвид билан қироат қилганида хушовоз бслар, фиқҳ бобида тенгги йсқ сди. Ибн Саққо сзидаги бу билим ва тушунчалар билан ғурурланди: ксп тортишиб, ксп мунозаралар қилди. Ҳатто, тарих китобларида ёзилишича, у устозининг дарсида иштирок стиб, у билан ҳам тортишди ва ҳузуридаги кишилар олдида хижолат қилди. Устози ҳам унга қаттиқ тегди ва одамлар қаторига стиришга мажбур қилди.

Орадан кунлар стиб Ибн Саққо Византисга сафар қилди ва маҳаллий аҳолининг турмуш тарзига ҳайрон қолди. Қуръон тиловат қилиб юрган одамнинг дили бузилди ва сз динидан бутунлай қайтиб, насроний динин қабул қилди. Аллоҳ бундай фалокатдан Ўзи сақласин!

Қарангки, Қуръон сқиб, Аллоҳнинг сккаю сгона сканига сътиқод қилиб юрган одам снди: Аллоҳ ‒ учтанинг учинчисидир! Ийсо ‒ Аллоҳнинг сғлидир!,‒ дес бошлади. Ҳолбуки у доимо:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

«Айтинг: У Аллоҳ ‒ сктодир!»‒ деб такрорлар сди (Ихлос: 1).


Орадан йиллар стиб мусулмонлардан бири Византисда сшаётган Ибн Саққони таниб қолди. У касалвандликдан озиган ва йсл ёқасида стирган сди. Ундан: Адингизда Қуръон қолдими?,‒ деб ссраганида у:

﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

«Гоҳида кофирлар: Кошки мусулмон бслиб қолсак!,‒ деб умид қиладилар» (Ҳижр: 2) остидан бошқа нарсани сслай олмайман, деб жавоб берди.

Аллоҳ таолодан иззатдан кейинги хорлик, ҳидостдан кейинги залолатдан паноҳ ссраймиз!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:44:37


Manbasi bormi? Bo'lsa ko'rsating, biz ham foydalanaylik...

 hikmatnuri.com
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:52:15
Билмайман

Абу Закариё ал-Маданий тайёрлади

Бисмиллаҳ, вассолату вассаламу ала росулиллаҳ аммо баъд:

Азиз биродарлар биз бугунги суҳбатимизда аксар аҳли илмлар унутиб қсйган бир ибора ҳақида ссз юритмоқчимиз. Бу ссз ҳақида салафларимиз нима деганлар ва салаф уламолари уни қай даражада истеъмол қилганлар. Биз ишора қилмоқчи бслган ссз бирон олим киши ссралган пайтида тез-тез ишлатиб туриши керак бслган БИЛМАЙМАА калимасидир. Қани снди салафларимизнинг бу ҳақдаги ссзларига қулоқ тутайликчи.

Ибн Аббос розисллоҳу анҳумо дедилар: «Агар олим БИЛМАЙМААни тарк қилса ҳалокатига йслиқибди». Алий ибн Ҳусайн ҳам шундай деган.

Шаъбий айтадилар: «БИЛМАЙМАА илмнинг срмидир».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:52:41
Алий ибн Аби Толиб розисллоҳу анҳунинг ссзлари будир: «Билмаган нарсаси ҳақида «Аллоҳу аъламу» демоқлик кишининг илмига далолат қилади. Чунки Аллоҳ азза ва жалла пайғамбари соллаллоҳу алайҳи ва салламга хитоб қилиб деди:

«(А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам уларга) айтинг: Мен (Қуръонни етказганим учун) сизлардан бирон ҳақ-ажр ссрамайман ва мен сохтакорлардан ҳам смасман» (Сод: 86)
.

Ибн Умар розисллоҳу анҳумодан: «Илм учдир: ссзловчи китоб, амалдаги суннат ва билмайман».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:53:06
Марвазийнинг ривостларида имом Аҳмаднинг ушбу ссзлари нақл қилинган: «Ҳар бир нарсада гапиравериш дуруст смас. Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам бир нарса ҳақида ссралсалар: «Билмайман, Жибрийлдан ссрайчи» дер сдилар».

Марвазий имом Аҳмаддан ссрадилар: «Одамлар олимни ҳамма нарсани билади деб сйлайдилар». Бунга жавобан Ибн Масъуд розисллоҳу анҳунинг ссзларини келтирдилар: «Одамларга ҳар бир ссраган нарсаларида фатво бераверган кимса мажнундир». Абу Абдуллоҳ дедилар: «Банда Аллоҳдан тақво қилиши ва ссзини сйлаб ссзлаши лозим, у албатта бу ҳақда ссралади. Одамларга фатво бераётган киши уларни сз мазҳабига тортиши ва қаттиқлик қилиши мумкин смас».

Имом Молик айтадилар: «Ҳар бир ссраган кишига жавоб бераверишинг илмни хорлаш ва камситишдир».

Имом Саврий раҳимаҳуллоҳ дедилар: «Модомики бизга сргатадиганларни топар сканмиз срганаверамиз».

Имом Аҳмад дейди: «Биз қиёматгача илм срганамиз».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:53:20
Ибн Умар розисллоҳу анҳумодан бир аъробий ссради: «Амма мерос оладими?»
— Билмайман — дедилар.
— Сиз билмайсизми?
— Ҳа. Уламоларга бориб улардан ссра.

Ҳалиги киши қайрилиб кетгач Ибн Умар сз қслларидан спиб: «Абу Абдурроҳман қандай гсзал ссзни айтди-с. Билмаган нарсасидан ссралганди, билмайман, — деб жавоб берди».

Улуғ тобеинлардан бири Усмон ибн Осим айтади: «Улардан бири бирон масъалада фатво бериб юборади, агар бу масъала Умар розисллоҳу анҳудан ссралганда унга Бадр аҳлини жамлаган бслар сди».

Ибн Сирийн: «Киши учун билмаган нарсасини айтганидан ксра жоҳил ҳолда слиши схшироқдир».

Молик ибн Анас айтадилар: «Менинг фатвога лойиқ сканимга етмишта олим гувоҳлик бермагунича фатво бермадим».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:53:41
Муҳаммад ибн Мункадир: «Олим Аллоҳ билан бандалари сртасидадир, улар сртасига қандай киришини сйлаб олсин».

Ибн Усйна ва Саҳнун айтадилар: «Одамларнинг фатвога жасоратлироғи уларнинг снг илми озларидир». Саҳнун: «Тсғри жавоб фитнаси мол-дунё фитнасидан қаттиқроқ».

А абийъа йиғлаётганди, ундан сизни нима нарса йиғлатди, деб ссрадилар: «Илми бслмаган кишидан фатво ссралди ва исломда жуда оғир иш зоҳир бслди».

У ерда баъзи фатво бераётганлар бор, улар қамалишга сғридан ксра лойиқроқдирлар.

Муттафақун алайҳи бслган ҳадисда Абдуллоҳ ибн Амр розисллоҳу анҳу ривост қилади: «Аллоҳ таоло илмни одамлардан суғуриб олиш билан кстармайди. Лекин илмни уламоларни олиш билан кстаради, биронта олимни қолдирмагандан кейин одамлар жоҳил кишиларни сзларига бош қилиб оладилар. Улар ссралсалар илмсиз жавоб берадилар, бас, сзлари ҳам адашадилар бошқаларни ҳам адаштирадилар».

Абдуллоҳ ибн Аббос розисллоҳу анҳумо дедилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам таматтуъ қилдилар (съни, ҳажда). Урва ибн Зубайр деди: «Абу Бакр ва Умар таматтуъдан қайтарганлар». Ибн Аббос: «Уларни ҳалокатга учрайдилар деб сйлайман. Мен А асулуллоҳ айтди десам, у Абу Бакр ва Умар қайтарган дейди-с!» (Имом Аҳмад ривости).
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:53:54
Имом Бухорий ривост қилган ҳадисда Усмон розисллоҳу анҳу таматтуъдан ҳамда ҳаж ва умрани жамлашдан қайтарадилар. Алий розисллоҳу анҳу сса бу иккисига нист қиладилар ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам суннатларини биронтанинг гапи учун тарк қилмайман, дейдилар.

Солим ибн Абдуллоҳ Шом аҳлидан бслган бир кишининг Абдуллоҳ ибн Умар розисллоҳу анҳумодан ҳажгача умра билан таматтуъ қилиш ҳақида ссраётганини сшитиб қолди. Абдуллоҳ ибн Умар:
— У ҳалол, — деди. Шомлик киши:
— Отангиз бундан қайтарганлар-ку, — деди.
— Қани менга айтчи, агар отам ундан қайтарган бслса, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уни қилган бслса отамни буйруғига сргашиладими ёки А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламникигами?
— Албатта А асулуллоҳникига.
— А асулуллоҳ шундай қилганлар (Термизий ривости).
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 22 Iyun 2011, 23:54:09
Зикр қилиб стилган ссзлар аҳли илмлар учун айтилган бслсада сндигина илм талабини бошлаган ёки илмнинг аввалги босқичларида бслганлар ёки умуман илм доирасида бслмагану бироқ бошқаларга ссз бермасдан билган билмаган нарсалари ҳақида гапираверадиганлар ҳам бу гаплардан сзларига сраша хулоса чиқариб олишлари лозим.

Аллоҳ барча мусулмонларни ҳақ йслдан адаштирмасин.

Манба: Ислом Аури
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:05:37
Сувайд ибн Саъид раҳимаҳуллоҳ деди: «Мен Суфён раҳимаҳуллоҳнинг ҳузурида сканман, Шофиъий раҳимаҳуллоҳ кириб келиб салом берди ва стирди. Ибн Усйна раҳимаҳуллоҳ бир таъсирли ҳадис ривост қилди. Буни сшитган Шофиъий раҳимаҳуллоҳ ҳушидан кетди. Шунда: «А­й Абу Муҳаммад, Муҳаммад ибн Идрис слиб қолди!!» дейилди. Агар у слган бслса, сз замонасининг зубдаси слибди» — деди ибн Усйна».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:06:13
Авзоъий раҳимаҳуллоҳнинг онаси унинг намоз сқиган жойини қидирар ва тун бсйи тсккан ксз ёшларидан у жойнинг ҳсл бслиб кетганини ксрар сди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:07:07
Бу сса аҳли суннат имоми — имом Аҳмад раҳимаҳуллоҳ. У агар слимни ссласа, йиғидан томоғи бсғилар (ксз ёшларидан томоғи тиқилар) ва «Қсрқув мени таом еб, ичимлик ичишдан тссиб қссспти. Агар слимни ссласам, менга дунёнинг барча иши арзимас бслиб қолади. Бу таом — таом смас ва бу либос — либос смас! Бу — фақат озгинагина кунлардир холос», дер сди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:08:31
Мана бу тобиъинлар сардори Саъид ибн Мусайсб раҳимаҳуллоҳ байтул молда сзига тегишли сттиз мингдан ортиқ ҳадс(лар) бсла туриб, олиб кетиш учун чақирилганида уни олишдан бош тортган сди. Ўзи сса ссимлик ёғи сотиб тижорат қилар, елкасига ёғ солинган қсй мешини кстариб: «Молининг барчасини ҳалолдан бслишини истамаган, ундан ҳақдорга ҳаққини бермаган ва у билан одамлардан юзини тссмаган кимсада бирон схшилик йсқ» — дер сди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:09:33
Бу сса араб тили қоидаларининг имоми ва аруз илмининг ихтирочиси Халил ибн Аҳмад Фароҳидий раҳимаҳуллоҳ. У — тақводор, лаззатлардан сзини тийган обид сди. Басрада икки чақага баҳоланмайдиган қамишдан қилинган чайласида сшарди. Ҳолбуки шогирдлари ундан олган билим билан молу мулк топишар сди. У кспинча шундай деб айтар сди:

Захирага зарурат, бор бслса сенда агар,
Тополмассан захира, мисоли солиҳ амал
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:11:00
Буниси сса мсъминлар қалбига севимли бслган — имом Аҳмад. У, кспинча, кунларини муҳтож бслиб стказишига қарамай, бармоғи билан бир ишора қилса, ҳар томондан ҳадслар келиши мумкин сди. Лекин у: «Кснгиллари Қуръонни англаган кишиларнинг жигарларини дунё ғами сритиши менга жуда оғир келади» — дер сди. У тирикчилик илинжида қалам ҳақи свазига нусха ксчирар, сримдан қолган бошоқларни терар, нонвойга харид қилган нони учун оёқ кийимини гаровга қолдирар ва рафиқаси йигириб берган ипни сотар сди. Кспинча ксйлагини смашни хоҳласа унга смоқ тополмас сди. Ксп ҳолларда бир бурда нонни олиб, ундаги чангларни қоқар ва бир идишга майдалаб устидан сув қуср, кейин туз билан ер ва бу унинг таоми бслар сди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:12:08
Ушбу умматнинг салафлари ва уларга схшилик билан сргашган мусулмонларнинг уламолари, сқувчиларга токи уларнинг муносибликларини ксрмагунларича бошлиқ- раҳбарлик қилишликка йсл бермасдилар. Шунинг учун ҳам, улар орасидан фақат мустаҳиқ бслганларигина машҳур бслган.

Имом Молик раҳимаҳуллоҳ деди: «Токи сзидан ксра илмлироқ бслган кимсалардан ссрамагунича, бирон киши сзини бирон нарсага муносиб деб билиши лойиқ смасдир. Мен токи А обиъа ва Яҳё ибн Саъид раҳимаҳумаллоҳлардан ссрамагунимча ва улар мени шунга буюрмагунича фатво бермадим. Улар мени қайтарганларида сди, албатта мен қайтган бслардим».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:13:08
Ҳофиз ибн Ҳажар («Фатҳул-Борий»)да: «Абу Умоманинг ҳадисидаги қсшимча фойдалардан бири шуки, уламоларнинг вафоти боис илм кстарилганидан кейин китобларнинг қолишлиги, олим бслмаган кимсаларга бирон фойда бермайди» — деди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:16:11
Имом Молик раҳимаҳуллоҳ А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни зикр қилса, ранги сзгарар ва сгилиб кетар ҳатто бу нарса бирга стирганларга оғир ботар сди. Бир куни ундан бу ҳақда ссралганида, шундай жавоб берган сди:

«Агар сизлар мен ксрган нарсани ксрганингизда сди, ксрганингиз ҳолимни инкор қилмас сдингиз. Мен қориларнинг сардори — Муҳаммад ибн Мункадир раҳимаҳуллоҳни ксрар сдим. Ундан бирон ҳадис ҳақида ссраб қолсак шундай йиғлар сдики, унга раҳмимиз келар сди.

Мен Жаъфар ибн Муҳаммад раҳимаҳуллоҳни ҳам ксрганман. У серҳазил, сертабассум киши бслсада, олдида Аабий соллаллоҳу алайҳи ва саллам зикр қилиниб қолса юзлари сарғасрди. Мен унинг А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан биронта ҳадисни таҳоратсиз айтганини ксрмадим. Уни унинг даргоҳига бир муддат бориб келиб юрдим ва ҳар доим уни уч хислатда ксрдим: ё намоз сқирди ёки жим турарди ёки Қуръон сқирди. Ўзига алоқаси бслмаган нарса ҳақида ссзламас сди. У — Аллоҳ азза ва жалладан қсрқадиган обид ва уламолардан бири сди.

Абдурраҳмон ибн Қосим раҳимаҳуллоҳ Аабий соллаллоҳу алайҳи ва салламни тилга олганида рангига қаралса, гсё у ксп қон йсқотган кишига схшаб (оқариб) кетар ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга бслган ҳайбатидан, тили оғзида қуриб қоларди.

Мен Умар ибн Зубайр раҳимаҳуллоҳ ҳузурига борар сдим. Унинг ҳузурида А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам тилга олинса, йиғлайверганидан ксзларида ёш қолмас сди.
Мен Зуҳрий раҳимаҳуллоҳни ҳам ксрдим. У одамларнинг снг ёқимлиги ва кснгилга снг сқини бслсада, унинг олдида Аабий соллаллоҳу алайҳи ва саллам зикр қилинса, гсёки у сизни танимагандай, сиз ҳам уни танимагандай бслиб қолар сди.

Мен Сафвон ибн Сулайм раҳимаҳуллоҳ ҳузурига ҳам борар сдим. У мужтаҳид обид сди. Агар унинг олдида Аабий соллаллоҳу алайҳи ва саллам зикр қилинса, тсхтамай йиғлаганидан одамлар уни ташлаб олдидан туриб кетишар сди».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:17:04
Имом Абу Тоҳир Салафий раҳимаҳуллоҳ Имом Хаттобий ҳақида шундай дейди: «Абу Довуд раҳимаҳуллоҳнинг китобини шарҳлаган Абу Сулаймон раҳимаҳуллоҳга келсак, унинг имомлиги ва диёнати келтирган ривостлари ва омонатдорлигидан сртага чиққан. У ҳадис ва бошқа илмларни срганиш учун сафарлар қилган ва дунё кезган. Шундан кейин илмнинг турли фанларида китоб ёзиб тасниф қилган».
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 23 Iyun 2011, 00:17:21
Манба: Ҳикмат Аури
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Mutaallim-2010 23 Iyun 2011, 00:21:55
Bizdagi o'n isrof.

1. Илмлар исроф, қанча срганмайлик, амал қилмадик;
2. Амал исроф - йиллаб такрорладик,  

 Qur'oni karim o'qib-uqmoq kitobi bo'libgina qolmay, uqib amal qilmoq kitobi hamdir. Agar o'qigan odamning uqqani xaq bo'lsa, amalga o'tmog'i muqarardir.
              M,S,M,Y. Tafsiri hiloldan.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 03 Iyul 2011, 16:32:32
        Sukut.

 Xalifa Muoviya huzurida bir guruh odamlar gaplashib o'tirar, faqat Ahnafgina sukut saqlardi.
-Nega jimsan? so'radi undan Muoviya.
-Rost gapiray desam sendan qo'rqaman, yolg'on gapirishga Allohdan!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Lu`lu` 04 Iyul 2011, 07:51:25
Ибн Аббос р.а.га "Амирулмуминин Муовисга бир нарса демайсанми, ахир у витрни 1 ракаат килиб укидику" дейишади.
"Тугри килибди, у факихдир" деб жавоб берадилар
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 16 Iyul 2011, 00:00:32
Ибн Боқилонийни амирул-муъминийн А ум қироли Қайсарнинг талабига биноан архиепископ (роҳиб)лар билан мунозара қилиши учун унинг ҳузурига слчи қилиб юборди.

Ибн Асокир айтади:

«Айтилишича, ибн Боқилоний бир куни Қайсарнинг ҳузурига кирди ва роҳибларидан бирини ксрди. Унга мазахсираб: «Ўзинг ва хотин бола-чақанг қандай?» деди.

 Шунда подшоҳ унинг гапидан таажжубланиб, унга:

 «Сени слчи қилиб юборган одам сзининг мактубида сени Умматнинг тили ва Уммат уламоларининг пешқадами деган сди-ку! Биз уларни хотин бола-чақадан пок тутишимизни билмайсанми?» деди.

 Ибн Боқилоний:

 «Сизлар Аллоҳ Субҳонаҳуни хотин бола-чақадан пок тутмайсизлар-у, буларни пок тутасизларми? Булар сизларнинг наздингизда Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таолодан ҳам муқаддасроқ, улуғроқ ва олийроқ сканда-а?!» деди.

 Шундан кейин румлик подшоҳнинг қалбига ҳайбат тушди. Қайсар ибн Боқилонийни айбламоқчи бслиб унга:

 «Сен менга пайғамбарингнинг хотини Ойшанинг қиссасини ва у ҳақда айтилаётган гапларнинг хабарини бер», деди.

 Шунда қози Абу Бакр Боқилоний:

 «Улар ҳақида турли миш-мишлар тарқалган аёллар иккитадир. Бири бизнинг пайғамбаримизнинг аёли, иккинчиси сизларнинг пайғамбарингизнинг онаси Марсм бинти Имрондир. Қизиғи шундаки, бизнинг пайғамбаримизнинг хотини туғмаган. Марсм сса қслида фарзандини кстариб келган. Аллоҳ уларнинг ҳар иккаласини ҳам улар шаънига айтилган туҳматдан поклаган», деб жавоб берди.

 Бу билан золим тсхтаб, жим қолди.

 Ибн Асокир ривости
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: ibnUyayna 16 Iyul 2011, 00:10:51
Ўттизинчи йилларнинг очарчилик авж олган кунлари сди. Ўзига тсқ ҳисобланган Муслим аканинг сғилчаси қсшниларнинг уйига сйнагани чиқди. Қарасаки, сртоқлари снги пиширилган кабобни зср иштаҳа билан туширишаётибди. Аммо қсшни амаки ҳам, болалари ҳам уни таомга таклиф қилмади. Ҳатто "œбор-бор"лаб, чиқариб юборишди. Табиий, боланинг дили оғриди, қорни тсқ бслса-да, жуда кабоб егиси келди. Уйига келиб, отасига шикост қилди.

 Муслим ака таажубланди:

 "œАаҳотки, қсшним бир сих кабобни шу гсдакдан қизғанса?! Тинчликмикан, ишқилиб", деди.

 Қсшнисининг остонасидан ҳатлади. Воқеани айтолмай, тараддудланиб турганида қсшни сзи ссз очиб қолди:

 -Ҳойнаҳой, сғлингиз айтгандир"¦ У гсшт сизнинг болангизга тсғри келмайди, ака.

 -Аега?

 Гсшт чайнаётган болаларидан бир оз узоқлашиб, қсшни шивирлади:

 -Уйда егулик ёқ. Кичкиналар оч. Зовур бсйига кимдир ҳаром слган молни чиқариб ташлаган скан, шунинг лаҳм жойидан кесиб олиб келиб берётувдим. Аочорлик"¦

 Муслим аканинг устидан совуқ сув қуйгандек бслди. Жунжикиб кетди. Тили калимага айланмай изига қайтди. Бориб сандиғини очиб, тсйга деб тсплаётган пулларини қсшнисига олиб чиқиб берди
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 13 Avgust 2011, 14:46:07
Bu dunyoning mavjudliginini o'zi-boshqa, bundanda mukammal dunyo borligining kafolatidir.
     
Paolo KOELO.   
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 13 Avgust 2011, 14:54:35
Qayum Nosiriyning "Favokih al-julaso" ("Do'st bog'ining mevalari") kitobida shunday yozilgan...
 Kimning yeyishi oz bo'lsa, tani sog' bo'ladi, ya'ni oz yegan odamdan salomatlik yuz o'girmaydi. Ko'p yeydigan kishi ko'p kasallikka duchor bo'ladi.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 04 Oktyabr 2011, 12:20:46
Ikki marta "voh-voh"

Hz. Umar (r.a) bilan Uqvat ibn Omir (r.a) sherikchilikka tuya boqishar ekan, yani 5-6 tuyalari bo’lib, birga boqishar ekan. Ular shunday kelishib olishgan ekanlar: 1 kun sen boqasan, men SAV suhbatlarini tinglayman va kechqurun senga aytib beraman. 2-kuni men boqaman,
sen suhbatni tinglab, kechqurun menga aytib berasan degan holatda. Uqvat ibn Omir aytadilarki: "œBir kuni Alloh menga o’tlarni serob qildi va tuyalarim ertaroq to’yishdi. Ertaroq qaytganim uchun to’gri masjidga bordi. Hali Payg’ambarimiz(S.A.V.)ning suhbatlari tugamagan edi. Qarasam halqa to’la, sekingina borib, Hz.Umar(r.a.)ning orqalariga o’tirib oldim. Shunda SAV aytdilar: Agar bir odam chiroylik tahorat qilsa, tahoratini mukammal qilsa va keyin 2 rakat namoz o’qisa Alloh taborak va taolo unga jannatning 8ta eshigini ochadi, hohlaganidan kiradi" dedilar. Men shunaqangi oson va’dani eshitib turib VOH-VOH dedim. Shunda Hz. Umar(r.a) menga qarab: "œSen avvalgi gaplarni eshitmadingda, agar avvalgisini eshitganingda 2 marta VOH-VOH degan bo’larding" dedi. Shunda men: "œUnda SAV nima degandilar?" desam, Hz. Umar(r.a): "œUnda namoz o’qishni ham shart qilmagandilar. Agar chiroyli tahorat qilib, ohirida "œAshhadualla ilaha illalloh va ashhaduanna Muhammadan abduhu va rosuluh" desa Hudoyi taolo jannatning 8 ta eshigini ochadi degandilar. Sen eshitganingda 2 rakat namozni ham aytdilar. Bunda esa shu kalimani aytsa bo’ldi" deb javob beribdilar.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 04 Oktyabr 2011, 12:21:44
Toshkandi azimning bir ko'hasidan ora -sira o'tib turaman.Chor tarafi o'zbek mahalla.Ammo shundoqqina yo'l yoqasidagi devor ostiga axlat to'kishadi.Ko'rgan ko'zga yomon,albatta.Diniy asoslarga olishtirganda ham,tibbiy talabdan kelib chiqqanda ham salbiy holat.Avvallari g'ashim kelib yurdi.Keyinchalik ko'zim o'rgandi,shekilli unchalik e'tibor qilmay qo'ydim.Faqat devorga yozilgan :Axlat to'kma! shtraf -5000 so'm degan ko'zim qirida o'qib o'tardim.Narx -navo o'zgarishi bilan jarima qiymati ham o'zgarib turar ,oxirgi ko'rganimda 15 000 ga etgandi.Lekin bu jarimalardan halqning pinagi piq etmas,o'sha devor ostida hamon axlat tashlagani tashlagan edi.

Ammo bir kuni ko'zlarimga ishonmay qoldim.Necha yillardan beri axlathona bo'lib yotgan joy chinnidek top -toza edi.Devorda boshqa bir yozuvni o'qidim .Va angladimki,odamlarni jarimalar bilan to'xtatib bo'lmaydi.Ularni to'xtatadigan kuch duo ekan...

Devorga:"Axlat tashlagan axlatday xor bo'lsin !!!" deb yozib qoyilgan edi.


(Internetdan.)
Nom: Re: Yaxshilikka chaqirish.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 04 Oktyabr 2011, 12:30:23
Rivoyat qilinadi

Hushu bo'lmagan namozda,

Befoyda narsalardan saqlanmay tutilgan ro'zada,

Tartil (tajvid) siz o'qilgan Qur'onda,

Gunohlardan tiyilmasdan qilingan amalda,

Undan ehson qilinmagan molda,

Iymonga suyanmagan birodarlikda,

Ihlos bo'lmagan duo da yaxshilik yo'qdir.

Ali ibn Abu Tolib
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 11 Oktyabr 2011, 15:16:20
Halol luqma.

  Abu Dardo r.a. Nabiy s.a.v. masjidlariga har kun bomdoddan oldin kelar, namozdan keyin, Payg'ambar s.a.v. saboqlarini tinglar va masjiddan eng oxirgi chiquvchilardan edi.
  Xurmo pishig'i mavsumida Abu Dardo r.a. negadir masjidga kech kelib erta qaytadigan bo'ldi. Undagi bu o'zgarishni sezgan Nabiy muhtaram (s.a.v.) undan nega masjidga kech kelib, erta ketayotganini so'radilar. Shunda Abu Dardo r.a.:
 -Qo'shnimizning hovlisidagi xurmo pishib, shoxlari bizning hovliga osilib, qoldin. Uning egik shoxlaridan bizning hovliga xurmolar to'kilmoqda. Bolalarim ruxsatsiz birovning xurmosidan yeb qo'ymasin deb, har kuni namozdan oldin, mevalarni terib, qo'shninikiga o'tkazib qo'yaman, va masjiddan ertaroq qaytib yana to'kilganlarini terib, qo'shnining hovlisiga chiqarib qo'yaman deb javob berdilar.
  Nabiy s.a.v. bu javobni eshitib u kishini duo qildilar.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Lu`lu` 14 Oktyabr 2011, 05:09:59
Хар нарсада бордир Унга аломат,
Унинг танхолиги килар далолат.
Унга гувох срур хар бир харакат,
Осудалик, жимлик, хатто сукунат...
Ажаб, кандай исён бундай илохга.
Шунинг чун хайронман дахрий-кустохга!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Maysara 14 Oktyabr 2011, 21:59:03
"Qalbga oxirat örnashgan bölsa, dunyo uning yoniga tiqilishga urinadi. Agar qalbga dunyo örnashgan bölsa, oxirat uning yoniga joylashishga urinmaydi. Zero, oxirat ulug'vor, dunyo esa pastkashdir."
(Abu Sulaymon ad-Doroniy).
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 16 Oktyabr 2011, 20:01:41
Magar yig'larkansiz,
bu ko'z yoshlar qalbingiz borligidan dalolatdir.
Zotan qalbsizlargina yig'lay olmaslar.. Qanday bahtli insonsiz, yig'lay olasiz.
Qalbingizdan BIRgina U joy olganidan bu...
Demakki nazardan chetda qolmagansiz . Demakki, siz katta umid bog'chasisiz, inshAlloh!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 18 Oktyabr 2011, 09:57:22
Quronni O'QISH, Azon ovozini TINGLASH, Shahodat kalimasini oz tili bilan AYTISH, Kaabatulloh atrofida ozi AYLANA olish nematlaridan kopchilik mahrum... Bebaho nematlaringni tafakkuri ALHAMDULILLAH deyishimiz uchun kifoya, ALLOHim! Muborak Kunlarda va har doim bizlarni shukr qilguvchilar qatorida qilgin, ojiz bandalaringga chiroylik sabr va ajrlar bergin!
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Lu`lu` 01 Noyabr 2011, 08:45:46
Истаган таомингни е, хохлаган кийимингни кий, икки нарсадан харгиз кутулмайсан - исроф ва кибр.
                                                  Абдуллох ибн Аббос
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Lu`lu` 14 Noyabr 2011, 02:46:35

Odamlar dunyo masalalarida shu qadar mohir bo'lib ketganlarki, ular bir dirhamni barmoqlari uchida aylantirib ko'rib uning og'irligni aytib berishadi, biroq to'g'ri namoz o'qishni bilishmaydi.

                           Hasan Basriy
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: azizbek_mx 15 Noyabr 2011, 08:13:16
odamlarning gap so'zidan qochib biror ishdan tiyilishda ko'pam foyda yo'q. Odamlarning gap so'zini ko'zlab qilingan ishdan esa umuman foyda yo'q
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Lu`lu` 19 Dekabr 2011, 08:31:07
Кимки, нафсига огир келган жойда келишиб,
сизники маъкул, деса муросаи-мадора килган булади.
Лекин динига зарар буладиган жойда муроса килса, мунофиклик булиб колади.
                                                                                                         
                                              Ашраф Али Тахонавий
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 19 Dekabr 2011, 10:34:37
Bir odamning qopi yo'qoladi, kimga berganini hech eslay olmaydi. Bir kuni namoz uqiyotganda qopi kimdaligi esiga tushib qoladi. Namozini bitirganidan keyin quliga qarab baqirdi
 Hoy, falon kishinikiga bor, qopimizni so'ra!
 Qul:
-Qopimiz unda ekanligini qachon esladingiz?
-Namozda
 Qul:
-U holda siz ibodat qilmay, qop qidiribsiz!
Qulning bu go'zal tanbehi va tog'ri e'tiqodi tufayli hojasi uni ozod etdi.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 28 Dekabr 2011, 11:40:38
Ismoilingiz kim?!

...Ibrohim alayhissalom qanday qilib o’z farzandini, umrining mevasini, qalbining xotirjamligini, hayotining ma’nosi va mazmunini, yakkayu yolg’iz o’gli Ismoini yerga bosib, bo’g’ziga pichoq tortgn ekan?  O’ylasam yuraklarim ezilib ketadi.
Agar bu ish faqat Ismoilni qurbon qilish bilan yakun tospsa qaniydi? Yo’q. Eng yomoni-endigina ulg’ayib kelayotgan Ismoil bu olamni tark etishi, keksayib qolgan Ibrohim esa bu ayriliqni ko’tarib hali yashashi ham kerak edi!

Ibrohim alayhissalomning butlarni parchalab tashlashga kuch topgan metin irodasi ham shu yerda erib ketgan bo’lsa ajablanmayman.
Qaniydi, kimdir bizga Ibrohim os’handa nimalarni o’ylaganini so’zlab bersa?

Qanaqa fikrlar o’tgan ekan u zotning xayolidan?
Ibrohim uchun nima afzal-Allohga bo’lgan muhabbatmi yoki o’z-o’ziga hurmat?

Payg’ambarlik ma’suliyatimi yoki otalik burchi? Allohga bo’ysunishmi yoki oilaga sodiqlik? Iymonmi yoki ichki tuyg’u? Hikmatmi yoki ayni vaziyat? Aqlmi yoki hissiyot? Ma’suliyatmi yoki rohat? Javobgarlikmi yoki haq-huquq? Eng muhimi, Allohmi yoki Ismoil?

Bilasiz, Ibrohim alayhissalom qaror bersihga shoshilmadi.
Shoshilolmadi. Ichidan nima o’tgan bilolmadik, ammo ma’lum bir fursat ikkilanib yurdi. Faqat uchinchi martra buyruq berilganidan keyingina u Allohning  buyrug’ini bajarishga o’zida kuch topa bildi.

Hammamiz yaxshi bilamiz- agar haqiqat hayot yo’limizga teskari turmasa, haqparvar bo’lib olamiz. Ammo haqiqat bizning zararimizga xizmat qilsa, muammoga sabab bo’lsa, boshimizni og’ritsa, o’zimizni olib qochishimiz aniq. Shayton juda makkor. Qayerdaki qo’rquv, zaiflik, shubha, ikkilanish, g’urur va hatto dunyoviy narsaga muhabbat yuzaga kelsa, o’sha yerda o’zini ko’rsatadi.

Xohlang mantiqni ishga tushiradi, xohlang mantiqsizlik sabab qilib ko’rsatiladi. Diniy, dunyoviy, xohlagan mavzuingizda sizga bahona topib bersihga qodir.

Ibrohimda bahona bo’lmagan deysizmi? "œQurbon qilish" lafzini xohlasa "œO’z man-manligini qurbon qilish" deb talqin qila olmasmidi? Bu tush bo’lsa, Ismoilni boshqa narsaga tafsir qiib bo’lmasmidi? Balki Ismoil emas, Ismoilga bo’lgan muhabbatni qalbidan  o’chirib tashlash so’ralgandir? Ibrohim alayhissalom ancha aqlli inson edi, xohlasa tushini bulardan-da ishonchliroq boshqa usullarda tafsir qilib olardi!

Ammo u, Allohning eng yaqin do’sti, nafsi xohlamasa-da, buyruqni to’g’ri ma’noda qabul qildi. Minoda ro’y bergan ota-o’g’il suhbati meni badtar karaxt ahvolga solib qo’yadi. Ibrohim Ismoilga dedi: "œEy o’g’ilcham, men  hadeb tushimda seni qurbonlik uchun so’yayotganimni ko’rmoqdaman. Endi sen o’zing nima fikr qilishingni bir o’ylab ko’rgin".
Otaning o’rniga qo’yib, shu so’zni farzandingizga ayting-chi! Yo’q, yaxshisi farzandning o’rnida turib otangiz tarafida shu murojaatni tinglang. Nima deb javob qaytarasiz?

Ismoil sukut saqlasa bo’lardi. Otasini bu ishdan qaytarishi ham mumkin edi. Ammo Ismoil ham balog’atga yetgan, qalbiga iymon o’rnashib ulgurgan ekanki, ajoyib tarzda javob qaytardi. Hatto otasining shubha-gumonlarini ham tarqatib yuboruvchi yupanch so’zlarini aytdi: "œEy otajon, sizga buyurilgan ishni qiling.

Inshoolloh, meni sabr qilguvchilardan topursiz". Tavba, Ibrohim o’g’li bilan uni qurbon qilish haqida maslahatlashdi. Ibrohim qurbonlik qilishni tanladi. Ismoil o’z-o’zini qurbon qilishga rozi berdi.

Shu lahzalarda Ibrohim o’zini qanday tutib turgan ekan-a? Balki istalgan lahza shayton uni yo’ldan ozdirishi mumkinligini, qo’lidagi pichoqni uloqtirib yuborib, o’g’lini bag’riga bosishni o’ylagandir. Ammo u o’zini qo’lga oldi, pichoqni zo’rg’a tutib turgan qo’llari va ikkilanish bilan olishayotgan qalbiga madad bo’lsin deya Ismoilni peshonasi bilan yerga yotqizdi. Va"¦ bo’g’ziga pichoq tortdi!.

Keyin pichoq Ismoilni so’ymagani, uning evaziga Jannatdan katta bir qo’chqor tushirilgani va "œEy Ibrohim, darhaqiqat sen tushingni ro’y-rost bajarding" deb nido qilingani hammamizga yaxshi ma’lum.

Ismoil Ibrohim alayhissalom uchun yolg’iz farzand edi va u yolg’iz farzandidan voz kechishga o’ziga kuch topa bildi. Xo’sh, ayting-chi, bizning  "œyolg’iz farzandimiz" kim? Biz uchun hozir nima Ismoil darajasida qadrli? Uni qurbon qilishga o’zimizda kuch topa olamizmi?
Balki bu obro’yimizdir? Diplomimiz? Lavozim? Boylik? Uy? Mashinadir balki?

Sevgilimiz? Oilamiz? Kasbimiz? Libosimiz? Ruhimiz?  Go’zalligimiz? Kuchimiz? Yoshligimiz? Karyera? Kim biladi deysiz, bu ro’yxatni xohlagancha davom ettirish mumkin.

Ibrohimning ko’zi bilan qaraylik-chi, biz uchun nima Ismoil bo’lib ko’rinar ekan?  Nima bizning ibodatimizni sustlashtiradi? Nima bizni harakatdan to’xtatib turibdi? Nima bizning ma’suliyatimizni cheklab qo’ygan? Nima bizning quloqlarimizni kar, ko’zlarimizni ko’r qilishi mumkin?  Kerak bo’lsa uni qurbonlik qilishning uddasidan chiqa olamizmi?

Ibrohimga oson bo’lmagan, shayton uni uch marta yo’ldan ozdirmoqchi bo’lgani va  hozir o’sha voqea isboti sifatida Haj marosimida shaytonga uch joyda tosh otilishi odatga aylangan. Xo’sh, bizni shayton necha marta yo’ldan ozdirmoqchi bo’lar ekan? Eng muhimi, shayton bu ishning uddasidan chiqarmikan yoki Ibrohim alayhissalom misolida mag’lubiyatga uchraydimi?

Yaxshilab o’ylab ko’ring! Agar qurbonlikka kuchingiz yetsa, unda tasanno!


Manba. (http://my.mail.ru/community/islamic.uz/5FB5DE3236C0EEEC.html)
Nom: Re: Kun iqtibosi.
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 28 Dekabr 2011, 11:52:37
To'g'ri odam to'rt hil bo'ladi:


-Ilmiga amal qiluvchi olimlar;

-Ta'lim olishni yaxshi ko'ruvchi omilar;

-Bilganini qizg'onmaydigan sahiylar;

-U dunyosini bu dunyoga sotmaydigan faqirlar.


Ali ibn Abu Tolib
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Secret 28 Dekabr 2011, 12:03:05

Bir odamning qopi yo'qoladi, kimga berganini hech eslay olmaydi. Bir kuni namoz uqiyotganda qopi kimdaligi esiga tushib qoladi. Namozini bitirganidan keyin quliga qarab baqirdi
 Hoy, falon kishinikiga bor, qopimizni so'ra!
 Qul:
-Qopimiz unda ekanligini qachon esladingiz?
-Namozda
 Qul:
-U holda siz ibodat qilmay, qop qidiribsiz!
Qulning bu go'zal tanbehi va tog'ri e'tiqodi tufayli hojasi uni ozod etdi.

  haa "¦. kulishni ham bilmaysan — achinishni ham

Shu shaytoni la’in namoz tugul boshqa ibodatlarda ham — yo’qotganlarimizuu , yoddan chiqazganlarimizni — eslatib qo’yadi .
Bir inson pulini yo’qotib qoziga kelganda — o’sha qozi 100 rakat namoz o’qishligini aytgandaa, ma’lum daqiqalar o’tmasadan u kishi hursand kelib 1 rakat o’qib —o’qimasdan puli toplilganligini aytganaa, qozining kulgani va ul mal’un o’qishga qo’yarmidii deganlarini eshtar ekanmiz  - Allohdan shayton yomonliklaridan panoh so’rab,  yo’qotganlarimizni  namozda topiladigan emas, balkim toatlarimizdan mustasno holda yodimizga tushiradiganlardan qilishini, hamda ibodatlarimizada -  hushuni mustahkam qal’a sifatida qoplashini so’rab qolamiz"¦.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 28 Mart 2012, 14:24:04
Лечение сғриси . . . ! ! !


 Бир аёл аеропортда самолёт учишини кутарди. Аммо, ҳали срта сди. Бекор стиришни ёқтирмаган аёл дскондан битта китоб ва печение сотиб олди. Бсш курсилардан бирига стириб, китобини сқий бошлади. Китобни берилиб сқир скан, ногоҳ ёнида стирган одам печениесидан олишга журъат қилаётганини сезиб қолди. Аммо, биргина печение учун назокатсизлик қилгиси келмади. Дам-бадам у ҳам соатга қараб қссрди. Китоб сқиб, биттадан печение сғирлаётган одамга ксз қирини ташлар скан, асабийлашмасликка уринарди. Лечение сғриси, секин-секин печениеларини олаётганида, унга сътибор бермасликка ва соат миллари юришини кузатиб, унинг чиққиллашини сшитишга ҳаракат қиларди. Ўзига сзи: "Агар маданистли бслмаганимда, шу одамни ксзларини кскартирардим", - деб қсйди. Ҳар гал печение оламан деганида, у ҳам қслини узатарди. Охири пакетда битта печение қолгач, "Қани снди нима қиласан?", - деди ичида. Одам истеҳзоли кулимсираб, охирги печениени олди ва иккига бслиб, срмини оғзига солди; срмини сса аёлга узатди. Аёл иллат билан печениени олар скан, "Бу қандай безбетлик! Бунчалар қспол бслмаса, бу одам. Бир оғиз раҳмат ҳам демади!" - деб гапириб кетди сз-сзига. Аёл ҳеч қачон бундай асабийлашмасди. Самолётнинг учиш вақти етгач, чуқур тин олди. Юкларини олиб, сшик томон юрди. "Лечение сғриси" га қайрилиб ҳам қарамади. Самолётга чиқди ва срнига жойлашди. "Лечение сғриси"дан қутулганига шукр қилди. Бир бора, унинг адабини бермаганига афсусланди. "Жаноб, - дейиши керак сди у. - Шукр қилинг, сиздек назокатсиз смасман. Акс ҳолда юзингизга шапалоқ туширган бслардим. Аммо, сиз қилган иш расман сғрилик саналади. Лечение сғрилиги... Билдингизми?!" Шуларни хаёл қилиб, қслини сумкага узатди. Чала қолган китобини олиб сқимоқчи бслди. Аммо, не ксз билан ксрсинки, дскондан сотиб олган бир пакет печениеси унинг сумкасида турарди. Бир оғиз ҳам гапирмай, снг охирги печениесини ҳам у билан баҳам ксрган одамдан бориб узр ссрашга снди кеч сди . . . ! ! ! Қспол ва журъатли "печение сғриси" нинг самолёти осмонга кстарилди . . . ! ! !


Турк тилидан Сумайро, Муна Холмуродовалар таржимаси "Сирли, ибратли ва ҳаётий воқеалар" китобидан.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Smartella 28 Mart 2012, 17:40:16
Ey inson! Umrni farzona etgil,
Neki darmandliklar, darmona etgil,
Neki armonliklar, tarona etgil,
Har dil ham she`r bo`lib nur socholmaydi,
Dunyo topiladi, odam topilmas.

Ey inson! Dunyodin  nechun shikoyat?
Nechun bu tuganmas, mahzun hikoyat?
Tiriklikning o`zi buyuk inoyat,
Shudir o`tganlarning eng komil bayti:
Dunyo topiladi, odam topilmas.


 
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 04 May 2012, 21:33:04
БИА  ЎЙЛАБ КЎА ИАГ...
Бир фараз қилинг, биз Қуръони каримга қсл телефонига қизиққанчалик қизиқсак, шунчалик сътибор берсак, қандай бслар сди?
- Уни ҳам доим ёнимизда, кскрак чснтагимизда олиб юрсак, қандай бсларди?
- Ксчага чиққанимизда уни уйда қолдирганимиз ссимизга тушса, қаердан бслса ҳам қайтиб келармидик?
- Уни ҳам қслимиздан қсймай юрармидик?
- Уни ҳам бсш қолдик дегунча титкилаб, минг марталаб ксрган саҳифаларимизни ҳам қайта-қайта сқийверармидик?
- Қайси сураси қаерда сканлигини беш қслдай билармидик?
- Унинг матнини ҳам битта бармоғимиз билан шу қадар тез ёза олармидик?
- Қслимиз бошқа иш билан банд бслса ҳам, қулоғимиз билан елкамиз орасига сиқиб олиб бслса ҳам, ундан фойдаланармидик?
- Биров билан суҳбатлашиб турсагу, унга ишимиз тушиб қолса, суҳбатдошимиздан узр ссрар-ссрамас, снг аввало унинг чақириғига «Лаббай!» дермидик?
- Агар банд бслиб қолиб, чақириққа жавоб бера олмасак, қслимиз бсшаган заҳоти узр ссраб, нима учун йсқлаганлигини ссрармидик?
- Уни снг сқинларимизга, фарзандларимизга, севган кишиларимизга совға қилармидик?
- Имкон қадар снг снги, снг сснгги русумдаги мусҳафга сга бслишга интилармидик?
- Ҳеч бслмаса, бу соҳадаги снг сснгги снгиликлардан хабардор бслиб юрармидик?
- Қуръонимиз сскироқ, уринган бслса, уни бошқаларга ксрсатишга услармидик?
- А­нг қизиғи, унинг пули ёки батересси тугаб қолмаслиги учун ҳар доим сз вақтида ҳаракат қилармидик?
- Унинг баъзи нозик жиҳатларини (масалан, махсус кодлар, қисқа рақамларини) ёддан билармидик?
- Автобусда, метрода бир бекат юрсак ҳам, дарров очиб, сқишга тушармидик?
- Фавқулодда вазистларда, ҳасжонли ёки қувончли дамларда унга мурожаат қилармидик?
- Оила аъзоларимиз, сқинларимиз, ҳамкасабаларимиз — хуллас, барча-барча билан фақат у орқали мулоқот қилармидик?
- Уйдагиларни «Менинг Қуръоним қани? Ўзингникини сқи, меникига тегма!» деб койирмидик?
Ахир, шу усли телефонга қилаётган оқибатимизга аслида муқаддас Қуръони карим лойиқроқ, ҳақлироқ смасми?
Бир сйлаб ксринг"¦ Чунки Қуръони карим ҳеч қачон хизмат доирасидан ташқарида бслмайди!!!

Бир фараз қилинг, биз Қуръони каримга қсл телефонига қизиққанчалик қизиқсак, шунчалик сътибор берсак, қандай бслар сди?
- Уни ҳам доим ёнимизда, кскрак чснтагимизда олиб юрсак, қандай бсларди?
- Ксчага чиққанимизда уни уйда қолдирганимиз ссимизга тушса, қаердан бслса ҳам қайтиб келармидик?
- Уни ҳам қслимиздан қсймай юрармидик?
- Уни ҳам бсш қолдик дегунча титкилаб, минг марталаб ксрган саҳифаларимизни ҳам қайта-қайта сқийверармидик?
- Қайси сураси қаерда сканлигини беш қслдай билармидик?
- Унинг матнини ҳам битта бармоғимиз билан шу қадар тез ёза олармидик?
- Қслимиз бошқа иш билан банд бслса ҳам, қулоғимиз билан елкамиз орасига сиқиб олиб бслса ҳам, ундан фойдаланармидик?
- Биров билан суҳбатлашиб турсагу, унга ишимиз тушиб қолса, суҳбатдошимиздан узр ссрар-ссрамас, снг аввало унинг чақириғига «Лаббай!» дермидик?
- Агар банд бслиб қолиб, чақириққа жавоб бера олмасак, қслимиз бсшаган заҳоти узр ссраб, нима учун йсқлаганлигини ссрармидик?
- Уни снг сқинларимизга, фарзандларимизга, севган кишиларимизга совға қилармидик?
- Имкон қадар снг снги, снг сснгги русумдаги мусҳафга сга бслишга интилармидик?
- Ҳеч бслмаса, бу соҳадаги снг сснгги снгиликлардан хабардор бслиб юрармидик?
- Қуръонимиз сскироқ, уринган бслса, уни бошқаларга ксрсатишга услармидик?
- А­нг қизиғи, унинг пули ёки батересси тугаб қолмаслиги учун ҳар доим сз вақтида ҳаракат қилармидик?
- Унинг баъзи нозик жиҳатларини (масалан, махсус кодлар, қисқа рақамларини) ёддан билармидик?
- Автобусда, метрода бир бекат юрсак ҳам, дарров очиб, сқишга тушармидик?
- Фавқулодда вазистларда, ҳасжонли ёки қувончли дамларда унга мурожаат қилармидик?
- Оила аъзоларимиз, сқинларимиз, ҳамкасабаларимиз — хуллас, барча-барча билан фақат у орқали мулоқот қилармидик?
- Уйдагиларни «Менинг Қуръоним қани? Ўзингникини сқи, меникига тегма!» деб койирмидик?
Ахир, шу усли телефонга қилаётган оқибатимизга аслида муқаддас Қуръони карим лойиқроқ, ҳақлироқ смасми?
Бир сйлаб ксринг"¦ Чунки Қуръони карим ҳеч қачон хизмат доирасидан ташқарида бслмайди!!!Зайнаб
(quran.uzdan olindi.)

Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Best friend 24 May 2012, 21:47:48
Бу воқеа Нью Йоркдалигимда содир бўлди. Кунлардан бирида шаҳар сайилгоҳлардан биридан ўтиб кетаётганимда, кўкаламзорда ўйнаётган қизалоққа питбул туридаги йирик бир ит ҳамла қилишни бошлади. Буни кўрган атрофдагилар қизалоққа қандай ёрдам қилишни билишмас ва қўрқишар эди, чунки ит жуда катта ҳамда ҳужумкор эди. Шу пайт мен атрофдагилардан биридан қўлидаги бейсбол таёғини олдимда итнинг бошига мўлжаллаб қаттиқ зарба бердим, қизчага ҳужум қилаётган ит йиқилди, аммо тез ўзига келиб мен томон юзланди ва ташланмоқчи бўлди. Албатта мен бунга йўл қўймаслигимга мендаги ўз-ўзини сақлаш ғаризаси таъсир қилдими ёки итнинг катталиги мени ҳам ваҳимага туширдими, хуллас узоқ кутмадимда, бирин-кетин бир нечта зарба бердим. Итнинг овози чиқмай қолди ва қизалоқ олдига қўрқиб кетган унинг ота-онаси келиб, йиғлаётган қизалоқни бағрига босишди. Шундан сўнг етиб келган шаҳар полициячиларидан бири менга юзланиб: “Сиз қаҳрамонлик қилдингиз, эртага мамлакатнинг барча рўзномалари “Нью Йорклик қаҳрамонларча қизалоқни ўлимдан қутқарди” сарлавҳаси остида чиқади”, - деди. “Аммо мен Нью Йорклик эмасман”, - дедим мен. “Унда “Америкалик қаҳрамонларча қизалоқни ўлимдан қутқарди” сарлавҳасида чиқади”, - деди полициячи. “Мен америкаликмасман, мен саудияликман”, - дедим унга. Эртаси куни мамлакатнинг барча рўзномалари “Исломий экстремист итни ваҳшийларча ўлдирди” сарлавҳаси остида чиқди.

Инглиз тилидаги исломий блогдан олиниб таржима ва таҳрир қилинди.

Манба: Cодиқлар
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Best friend 25 May 2012, 12:08:58
http://www.youtube.com/watch?v=81_OATAP30I
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Maysara 26 Iyun 2012, 15:00:02
 :asl3:

Orzu-havasga berilish

"Ularni qo'yavering, (mayli) yeb-ichib, foydalanib qolsinlar va orzu-havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas, yaqinda (bu qilmishlarining oqibati nima bo'lishini) bilib olurlar" (Hijr: 3)

Ali rodiyallohu anhu aytganlar: "Men sizlarning havoi nafsga ergashib orzu-havasga berilishingizdan qo'rqaman. Zero, havoi nafsga ergashish kishini haqdan to'sadi, orzu-havasga berilish esa oxiratni unuttiradi".

O'tgan solihlarimiz aytishgan ekan: "To'rt narsa baxtsizlik alomatidir: ko'zning qurib qolishi (ya'ni yig'lamaslik), dilning qotishi, orzu havasga berilish va dunyoga to'ymaslik".

Orzu-havasga berilish - kishini toat-ibodat qilishdan erintiradi, gunohlaridan tavba qilishni paysalga soladi, dunyoga rag'bat uyg'otadi, oxiratni unuttiradi va qalbni tosh qotiradi. Chunki qalb yumshoqligi va musaffoligi o'limni, qabrni, savob va azobni hamda Qiyomat dahshatlarini yodga olish bilan bo'ladi. Kim orzu-havasga berilmasa, g'ami ham kamroq bo'ladi, qalbi ham yorishadi. O'limni yodga oladigan inson toat-ibodat yo'lida ko'proq harakat qiladi.

* * *
Абу Хурайра розисллоху анхудан ривост килинади, росулуллох соллаллоху алайхи ва салламни шундай деганларини сшитдим: «Дунё малъундир, ундаги барча нарcа хам малъун, магар Аллохнинг зикри ва Аллохнинг зикрига скин бслган солих амаллар хамда олим ё сcа мутааллим (таълим олувчи) бундан муcтаcнодир». Термизий ва Ибн Можа ривости.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Best friend 01 Iyul 2012, 07:50:32
 Эй инсонлар! Сизларга нима бўлди, нега сизлар ўз динингизни эсдан чиқардингиз, нега сизлар ўз иззатингиз ва ғурурингизни унутиб, Аллоҳнинг динига ёрдам беришдан тўхтадингиз ва У ҳам сизларни ёрдамсиз ташлаб қўйди?! Наҳот сизлар иззат мушрикларга тегишли деб ўйлаб қолдингиз, ваҳоланки иззат Аллоҳга, Росулига ва мўминларга хос бўлса? Сизларга вайл бўлсин, наҳот оталарингиз қон тўккан ерда Аллоҳнинг душмани хотиржам юришини ўз кўзингиз билан кўришингиз сизларга оғир ботмаса ва наҳот бундан юрагингиз сиқилмаса? Бу ифлос душман сизни хорлаб ўзига қул қилса, ваҳоланки сизлар Ер юзига ҳалифа ва ҳокимлик қилган бўлсангиз. Наҳот ўз биродарларингизни душманлар муҳосара қилиб, уларни хоҳлаганча уқубатга солиб хорлаши жасадингизни сескантириб, душманга қарши нафрат ва ғайратингизни оширмаяпти? У ерда биродарларингиз урушнинг барча заҳмату-қийинчиликларини ўз таналарида тотсалару, қандай қилиб сизлар бу ерда хотиржам еб-ичиб, дунё неъматлари билан роҳатланиб юрибсиз?! Эй инсонлар! Жанг бошланди ва чақирувчи Жиҳодга чақирди. Агар сизлар жиҳодга чиқмасангиз, у ҳолда йўлни аёлларга бўшатиб беринг, улар жанг қилсинлар. Эй, салла-ю соқоллик аёллар, уйингизга боринглар ва сурмани олинглар. Шундай эмасми? Юганларни ушланглар ва отларга! Бу юган-у қамчилар нимадан қилинганини биласизми? Уларни аёллар ўз сочларидан тўқишяпти ва улар бундан ортиғига қодир эмаслар. Булар ўз уйларида ўтирган афифа аёлларнинг соч ўрамларидир. Улар ўз сочларини кесиб, ундан жиҳод учун қамчи ва юган тайёрладилар, чунки севги-муҳаббат вақти ўтди ва Аллоҳ йўлидаги, ўз ватани ва муқаддасотларини ҳимоя қилиш учун муқаддас жанг вақти келди. Агар сизлар отларни эгарламасангиз, бу қамчиларни олинглар ва уларни ўзингизга соч қилиб олинглар. Наҳот қалбларингизда заррача ғурурингиз қолмаган бўлса?!

 Бу гапларни Салибчиларнинг мусулмон ўлкаларига қилган юришлари вақтида ўша вақтдаги уламолардан бўлган ибн Жавзия роҳимаҳуллоҳ Дамашқдаги масжидда инсонларга хутба қила туриб айтган эди. Аллоҳ у кишига раҳм қилсин. Бу сўзларни у қўл остиларида Андалусия ўлкалари бўлган мусулмонларга, жиҳод фарзи-кифоя бўлганда айтган эдилар. У одамларнинг бошларига юган ва қамчиларни отиб юборди ва яна деди:
"Сизларнинг бошингизга шу масжид ағанасин! Юрак қайғу ва аламдан ёняпти! Ҳақиқатан ҳам эркаклар ўз ғурур-мардлигини йўқотдилар".

Манба: Cодиқлар
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Lu`lu` 28 Iyul 2012, 06:04:30
Бир бой углини илм урганиши учун олим енига олиб борибди.
Олим мехнат хаккини 500 дирхамга нархлабди.
Бойни фигони фалак булиб: " Ахир бу пулга кул ( qul ) олса буладику " деса, олим хам: " Албатта, ол, шунда кулинг нак иккита булади " деб жавоб берибди.
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Best friend 03 Avgust 2012, 17:23:27
Твос жизнь... твой вс‹бор...

http://www.youtube.com/watch?v=h7Q8tDGQrjs
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 07 Avgust 2012, 08:28:35
Фақиҳ Абу Лайс Самарқандий раҳимаҳуллоҳ айтадилар: Қуръон сқий оладиган киши баъзи вақтларда сқишни ташлаб қсйиши дуруст смас. Қанча ксп сқиса, афзалдир. Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: "Инсонларнинг снг афзали ечилиб ксчувчидир", дедилар. "Eчилиб ксчувчи ким?" деб ссрашди. "Бир бошлаганда тугатувчи Қуръон соҳибидир. Худди ечганда кетиб қоладигандек, бошласа тугатади. Қуръон сқий оладиганкиши бир йилда икки марта уни хатм қилиш лозим, агар кспроқ сқишга қодир бслмаса", дедилар Аабий.
Nom: Re: Ислом зўравонлик диними?
Yuborildi: Best friend 30 Oktyabr 2012, 10:56:58
Ислом зўравонлик диними?

(http://sodiqlar.info/uz/uploads/posts/2012-10/1351511257_kuran_i_bi.jpg)

Кунлардан бирида испан телеканалидаги жонли эфирда телемунозара бўлиб ўтди. “Ислом бизга нимани олиб келмоқда?” мавзусидаги мунозарада насрония аёл ва Ислом ҳимоячиси (аслида у ҳам мусулмон эмас) қатнашди. Насрония аёлнинг таъкидлашича, Ислом бу дағаллик, зўравонлик ва ваҳшийлик дини, эркак мунозарачи эса Исломни ҳимоя қилар эди.

Бир пайт у тўсатдан шундай деди: “Ҳа, ҳақиқатдан ҳам мен энди тушунишни бошладим, Ислом – бу зўравонлик дини. Мана менда Қуръон бор (стол остидан катта очиқ китобни олди), ундан бир нечта жойини ўқиб бераман”.

У ўқишни бошлади: “Бу халқдаги барчасини қириб ташла; унга шафқат қилма, эру-хотин, ўсмиру гўдак, туя ва чорваларини ўлимга маҳкум эт”.

Залдаги томошабинлар: “Қандай даҳшат!” – деб, ҳайқиришди.
Насрония аёл: “Қандай ваҳшийлик! Мен сизларга етказмоқчи бўлган нарса айнан шу-да!”

Ислом ҳимоячиси китобнинг бошқа жойидан ўқишни давом эттирди: “Роббинг сенга инъом қилган бу шаҳарларда эса тирик жон қолдирма – барчасини яксон қил”.

Насрония аёл: “Қандай қонхўрлик!” (Залда уни маъқуллаган овозлар эшитилди).

Ислом ҳимоячиси: “Ҳой тўхтанглар, мен адаштириб юборибман. Бу китоб Инжил экан!” (Китобни ёпганда, муқовасида “Инжил” деган ёзув кўринди).

Залда сукунат ҳукм сурди. Насрония аёл бирон сўз айтишга ожиз ҳолда карахт бўлиб қолди.

Manba: Sodiqlar
Nom: Re: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: xojar 01 Noyabr 2012, 17:02:11
Ислом зсравонлик диними?

(http://sodiqlar.info/uz/uploads/posts/2012-10/1351511257_kuran_i_bi.jpg)
Ислом ҳимосчиси: "œҲой тсхтанглар, мен адаштириб юборибман. Бу китоб Инжил скан!" (Китобни ёпганда, муқовасида "œИнжил" деган ёзув ксринdi.

Исломист (http://islamiy.at.ua/news/islom_zwravonlik_dinimi/2012-10-29-38)

 :asl3:
Balki bu yerda Islom himoyachisi haqiqatdan musulmondir.
Chunki suhbatdoshingizga o'z fikringizni qabul qildirish usullaridan biri bu:
Uning qaysidir sizga yoqqan gapini ma'qullaysis, shunda u sizni jon qulog'i bilan eshitadi, shu vaqtda o'zingizning fikringizni unga uqtirasiz. Bu  usulni faqat fikriz to'g'riligiga ishonsangizgina qiling.

Yuqorida esa Islom himoyachisi  nasroniy suhbatdoshlarining  qaysidir gapini(agr ichida biror to'g'ri gap bo'lsa) ma'qullayapti,
shunda nasroniylar uning javobini jon qulog'i bilan tinglayapti, shunda Islom himoyachisi bundan foydalanib,
aslida Islom dini emas, Nasroniylik botil ekanligini Injil orqali  isbotlab berayapti.   Vallohu a'lam.
Nom: "Замонавий" мусулмон йигит ҳаётидан бир лавҳа
Yuborildi: Best friend 05 Yanvar 2013, 15:33:58
"Замонавий" мусулмон йигит Ò³аётидан бир лавÒ³а ёхуд Охиратга бир сафар.

http://www.youtube.com/watch?v=BSFXx4yRPpY
Videoning o'zbekchasini mana bu havola (http://vimeo.com/55110739) orqali ko'rishingiz mumkin. Forumga joylash uchun youtubedan o'zbekchasini topa olmadim.
Nom: Javob: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Salsabil 13 Yanvar 2013, 06:14:43
(http://rasm.sb.uz/pics2/849e310a44c3a71446bc7c5ae24ef224.jpg) (http://rasm.sb.uz/#849e310a44c3a71446bc7c5ae24ef224.jpg)
Nom: Javob: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Best friend 01 Mart 2013, 17:06:13
Assalamu alaykum! O'tgan safar "Лочему? Лотому что он мусульманин!" degan video joylagandim shu mavzuga. Mana bu video aynan o'sha videoning o'zbekchasi:


http://www.youtube.com/watch?v=rkWQotaGBhg
Nom: Javob: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Muxsiya 12 Mart 2013, 14:20:25
Olam bozorida xarid qilib yurib o'zimizning haqiqiy xaridorimiz bir kun kelishini esimizdan chiqarib qo'yamiz goho
Nom: Javob: Olam bozor o'lmush, barcha haridor...
Yuborildi: Shoxruh Mirzo 03 May 2013, 20:08:36
Boylik matohning ko'pligida emas, boylik nafsning to'qligida...