forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Biznes => Mavzu boshlandi: Aqoid 11 May 2011, 13:33:20

Nom: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 11 May 2011, 13:33:20
 
Bu yil asalarilarimiz nimagadur o'lib ketdi. 12 ta qutidan 2 donasigina tirik qoldi. Hammasini boshqatdan boshlash kerak, judayam injiq bo'ladida bu asalari deganlari.
(http://i022.radikal.ru/1105/d7/22c312a77e3a.jpg)
Nom: Asalarichilik
Yuborildi: AbdulAziz 11 May 2011, 14:18:43

Bu yil asalarilarimiz nimagadur o'lib ketdi. 12 ta qutidan 2 donasigina tirik qoldi. Hammasini boshqatdan boshlash kerak, judayam injiq bo'ladida bu asalari deganlari.qaysi mavzuga yozishni bilmadim.
(http://i022.radikal.ru/1105/d7/22c312a77e3a.jpg)

Яқинда «National Geographic»да асаларилар ҳпақида фильм ксргандим. Асаларилар слими нафақат бизда, балки бошқа давлатларда, айниқса, АҚШда ксп кузатилмоқда скан. Бунинг аниқ сабаби ҳали срганилмабди. Тахминларга ксра, усли телефонлардан ва бошға аппаратуралардан чиққан радиаяис оқибатида, асалариларда ҳам СЛИДга схшаган касаллик тарқабди.

Одатда асалари, сз маршрутини жуда схши биларкан. Бу касалликни юқтирганидан сснг сса, худди маст одамдек сз уйини унутиб қссркан ва нобуд бсларкан.
Олимларнинг таъкидлашича, агар асаларидар слими шу тарзда кетса, 2050 йилга бориб, уларнинг йсқолиб кетиш завфи бор скан. Асалари йсқолиб кетиши у иш бажарадиган соҳа мева боғларининг ҳосилдорлиги йсқ бслишига олиб келаркан.

Хитойни ксрсатишди. Бизга келаётган оқ-сариқ ноклар бор-ку, ана сшаларни сунъий чанглатишаётганини ксрдим. Боғбонларнинг айтишича, сша ерларда асаларининг йсқ бслиб кетиши оқибатида сунъий чанглантиришга мажбур бслишспти скан. Қишлоқ аёллари қслларига сунъий чанглатувчи мосламани олиб, ҳар бир гулга уриб чиқишспти. Боғбоннинг хавотирича, бунинг ҳам келажаги йсқ скан, чунки Хитойда ҳам ёшлар қишлоқ ҳаётидан қочиб, шаҳарга ишлагани кетишспти скан.

Ўзига осон, Ўзи ислоҳ қилмаса, бандасининг қслидан ҳеч нарса келмайди.
Аеъматларидан қисиб қсймасин!
Nom: Asalarichilik
Yuborildi: Музаффар 11 May 2011, 15:13:26
Бир вақт муқаддам асаларилар, қалдирғочлар, китлар ва сна бир хил жониворларнинг оммавий қирилиши хақидаги илмий тахлилий мақолани сқиганидим. Ўша жойда биологис ва астрофизика мутахассиларининг биргаликдаги кузатишлари ва тадқиқотлари баён қилинган. Айтилишича мавжудотларнинг шундай оммавий равишда  қурбон бслиши хар 11 йилда даврий такрорланар скан, бу сса қуёшдаги магнит майдони фаоллиги билан боғлиқ скан. Чунки қуёшда айнан 11 йилда даврий слектромагнит портлашлари ва жудасм катта миқдорда магнит майдони снергисси ва заррачалари ажралиб чиқиб очиқ фазога сочилиб туради. Буни Галилей 16-асрдаёқ пайқаган скан. кейинги даврда олимлар бу ходисани систематик равишда кузатиб ва срганиб хар хил табиий ходисаларнинг асосий мухим сабабларидан бир сканлигини исботлашди. айнан қуёш слектромагнит майдони фаоллиги даврида нафақат жониворларда балки одамларда хам хам биологик хам психофизиологик сзгаришлар рсй беради. бу даврийлик вақтида ерда хар хил спорали ссимликлар (замбруғлар, қсзиқорин, мох, моғорлар) бошқа вақтдагидан жадалроқ ссади. Қонли мавжудотларда қон-томир тизимида сзгаишлар келиб чиқади. Манимча сизлар айтган ваоқеларга асалариларнинг слимига айнан қуёш фаоллиги сабаб. Чунки айнан хозирги вақтда қуёш сзининг фаоллик даврига кирди. буни табиатдаги сзгаришлар ва одамлар хаётига таъсиридан сезишингиз хам мумкин. сна Тангри билгувчироқдир...

Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Абдурроҳман 11 May 2011, 18:06:01
Men asalarichilikni endi boshladim. Asalarimizni ikkita uyaga ajratganimizgayam 1 haftadan ortdi. Bizga sotgan odamning o'zi kelib bo'lib ketgandi. Lekin nimagadir yangi bo'lingan uyadagilar deyarlik uyalaridan chiqishmayapti. Qiyom bersam qiyomgayam tegishmabdi. Ochidan qirilib o'lib ketishmasmikin???
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 11 May 2011, 18:12:15
Men asalarichilikni endi boshladim. Asalarimizni ikkita uyaga ajratganimizgayam 1 haftadan ortdi. Bizga sotgan odamning o'zi kelib bo'lib ketgandi. Lekin nimagadir yangi bo'lingan uyadagilar deyarlik uyalaridan chiqishmayapti. Qiyom bersam qiyomgayam tegishmabdi. Ochidan qirilib o'lib ketishmasmikin???

Uka hozir deyarli qiyom yemaydi, hozir atrofda gul ko'p. Shira yetarli hozircha, havo yaxshimi,past havodayam uyidan chiqmaydi asalarilar, matkasiyam bormi, bo'lgan odam topib, qo'ygandir
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: ан-Насафий 11 May 2011, 22:20:03
Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ!

     Асалари нега йсқолиб бормоқда?

     Сснгги йилларда олимларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, асаларилар сони бутун дунёда фожеали равишда камайиб кетспти. Бунинг сабаблари ҳали узил-кесил аниқланганича йсқ. Олимларнинг башоратларига ксра, асалариларнинг камайиш суръати ҳозиргидек давом ставерса, сайёрамизда 30-35 йилдан сснг битта ҳам асалари қолмаслиги мумкин.
     Кейинги вақтларда асалари вируси пайдо бслган. Лекин унинг қаердан келганлиги маълум смас. У ҳозирда Австралис, Хитой, АҚШ, Исроил ва бошқа бир қатор мамлакатларда жунбушга кирган. Ҳозирча бундай вирус Ўзбекистонда йсқ. АҚШ асаларичиларининг гапига қараганда, уларнинг мамлакатига вирус спидемисси Хитойдан кириб келган. Гап шундаки, Хитой ҳар йили сзга мамлакатларга 13 минг тонна асалари сути сотади. Бу жаҳон асалари сути скспортининг 90 фоизини ташкил стади. Асалари сутининг ксп қисмини АҚШ асаларичилари сотиб олишади. Сотиб олинган асалари сутидан сз хсжаликларида асалариларни кспайтиришда фойдаланишади.
     Асаларилар нафақат АҚШда, балки Бразилис, Гватемала, Испанис, Лортугалис ва Европанинг бошқа бир қатор мамлакатларида йсқолиб бормоқда, лекин бу жараён А оссисда ҳали спидемис даражасига етгани йсқ. Бироқ бундан 5 йил мукаддам А оссиснинг марказий минтақаларида асалари оиласининг 50 фоизгача ҳалоқ бслганлиги кузатилган.
     Инсонист асалариларнинг Ер биосферасида мавжудлиги нақадар муҳимлигини 2006 йил охирларида асаларилар сони номаълум сабабларга ксра кескин камас бошлаганидагина фаҳмлади. Мабодо асаларилар буткул йсқолиб кетадиган бслса, инсонист чинакам биологик фожиага учрайди: кундалик озиқ-овқатларимиз сирасида нафақат хуштаъм ва кони фонда асал, балки барча сабзавот ва мевалар ҳам йсқолади. Асаларилар чанглатиш воситасида инсонистни умумжаҳон озиқ-овқат захирасининг тсртдан бири микдорида таъминлаб туришини назарда тутсак, асалариларнинг йсқолиб кетиши инсонистга очлик хавфини келтириши тайинлигига амин бсламиз. Асалари бслмаса, Ерда ҳаёт атиги тсрт йилча давом стиши мумкин скан.
     Италис асаларилари вирусга жуда берилувчан. Фақат Африка асаларисигина вирусни писанд қилмайди. Лекин улар жуда тажовузкор. Агар Африка асаларилари одам ёки бирон уй ҳайвонини таласа, аксарист ҳолларда слимга олиб келади. Африка асалариларининг фойдасини ксзлаб уларни Жанубий Американинг шимолий қисмига олиб келишди, бу ердан улар Американинг қуруқлик қисми орқали аста-секин таркалиб, ҳозир Мексиканинг жанубий томонларига етиб келди.
     Селекяионер асаларичилар Африка асалариларини Европа асаларилари билан чатиштириб, шу йсл билан вирус ва бошқа касалликларга чидамли, айни вақтда одам ва ҳайвонларни ҳуда-беҳуда чақавермайдиган асаларилар олиш устида тажриба олиб боришспти.
     Йснғичқани асаларилар ёрдамида чанглатиш борасида олимлар стказган тадкиқотлардан маълум бслишича, фақат ёввойи ҳашаротлар ксмагида чанглатилганда хосилдорлик гектарига 1,2 яентнерни ташкил стган. Дала чеккаларига асалари услари жойлаштирилганда ҳосилдорлик гектарига 8 яентнергача ошган. Битта асалари оиласи бир дақиқада 11-17 та гулни чанглатади, умуман кундузи ҳаво очиқлигида бир срим миллионтагача гулни чанглатишга улгуради. Бир гектар уруғлик йснғичқа майдонида сртача 500-800 миллионта гул бслади.
     Америкалик олимларнинг ҳисоб-китобларига ксра, мевали дарахтлар, буталар, полиз скинлари ва ҳоказоларни қслда сунъий чанглатиш биргина АҚШ ҳудудида йилига 90 миллион долларга тушар скан. Бундан асалари ва ёввойи ҳашаротлар қандай улкан ишни беминнат бажаришлари ксриниб турибти.
     Асаларининг душманлари ксп. Баъзан асалари қутилари қсйилган ерларда ари кспайиб кетади. Улар асаларилар ишига ҳалақит беради, усга кириб олиб, асал билан озиқланади. Ус атрофидаги ва учиб бораётган асалариларни паққос туширадиган қушлар ва тукли арилар хам асалариларга катта зиён келтиради. Сичқонлар асалари қутисининг туйникларидан усга кириб, у ерда сшайди, гулчанг, асал ва ҳатто, асалариларнинг сзи билан ҳам озиқланади.
     Олимларнинг фикрича, гулларни чанглатишда дастёри беминнат бслган асаларилар ва бошқа ҳашаротларнинг йсқолиб бораётганлигининг сабабларидан бири усли телефонлар ҳамда телеалоқа воситалари чиқараётган юқори частотали радиотслкинлар зичлигининг тобора ортиб бораётганлигидир. Учиб бораётган асаларилар радиотслқинлар таъсирида мслжал олиш қобилистини йскотади, деб тахмин қилишмоқда олимлар.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: ummugulsumm 11 May 2011, 22:35:42
      Arining qorinchalari va asalning shifosi.
Uzunligi tahminan 13mm keladigan arining vujudi bosh,kukrak va qorindan iborat.Arilar qornining ichki qismida bittasiga asal turvasi va ikkinchisiga qursaq ismi berilgan 2ta oshqozon mavjud.Ari gullardan olgan asal nektarini avval qursoqida asal holiga keltiradi.Arining qorin qismi kimyo labaratoriyasi singari ishlaydi va asal ishlab chiqaradi.Asalari gul konini topgach uni qaerda ekanini bildirish uchun raqsga tushib,boshqa arilarga uning koordinatalarini bildiradi.Raqs vositasida berilgan ma'lumotlarda manbaning hususiyati va qaerda ekani aniq etkaziladi.Ari asal hom ashyosi manbaini faqat quyoshga qarab aniqlay oladi.U qutini aylanguncha quyosh har 4 daqiqada 1 daraja joy uzgartiradi.Bu bn ari ham manbani topadi,ham qutiga borishning eng yaqin yulini aniqlaydi.Ari bu ishni bekami kust bajaradi.Bularning bari arilarga hos tugma instinktdir. Bor yugi 6 hafta yashovchi bu arilar uz ishlarining ustasi.Yaratuvchi arini ana shunday mukammal tarzda yaratgan
    
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: ummugulsumm 11 May 2011, 22:46:21
   "Ey,Muhammad! Robbingiz asalarilarga vahiy[buyruq]qildi;

"Toglarga,darahtlarga va[odomlar] quradigan narsalarga in quringiz.
 Sungra turli mevalardan eb,Parvardigoringiz[siz uchun] qulay qilib quygan yullardan yuringiz!"Ularning qorinlaridan odomlar uchun shifo bulgan turli rangdagi sharbat[asal] chiqur.Albatta, bunda fikr yuritadigan qavm uchun alomat bordir".
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: BelleQizcha 12 May 2011, 05:46:14
THE BEE MOVIE -multfilimini ko'pchilik ko'rmagan bo'lsa kerak..
Bu multifilim, hayolda, yosh bollarga emas, balki kottalarga bag'ishlangandey tuyuladi doim ko'rsam..
doim ko'rsam, boshida rossa rahmim keladi, kiyin esa..
Ishqib bu multfilim, bir asalarini hayotdi haqida gapiradi.
Multfilim bo'yicha, har bir asalari, yoshi kotta bo'lgani bilan, hayotiy ishlari-yaniy asal terish bilan shug'urlanadi, biri uyini ichida ishlasa qogani, ko'chadan asal yeg'ib keladi.. to bir *qitmirog'i* chiqmagungacha.. ishqib, asallarilar, inson hayotiga kelib, o'zlari tinib tinchamay qilgan asalarini, uxlamay yeg'gan asllarini qanchalak serob *hor* bo'lganini ko'rib, odamlarga Asal bermaslika, va gullardan asal yeg'maslika qaror qilashadi *Boycott* qilishadi-de.
ishqib, asalari qonmagan gullar, daraxtalr bir pasda sunib boradi..
kinoni ohiradda- esa, odamzot asalarisiz, hayot yog'ligini tushinib yetishadi va asalarni asrab, asalarga bo'lgan nazar o'zgaradi..

Lekin hayronman, qo'l telfonlar haqida esa ko'pchilik gapirmaydi... Anu antenalik telfonlar yana chiqsa bo'lardi.. asalariyam kam o'larmidi...

Ishqib, Allah mo'jizasiga hayron qolasan kishi.... bir barmoqchayam kelmaydigan jonzot, butun tabiatni boshqarsaya... ... shu bir jonvor, dunyodagi eng shirin mahsulot ishlab chiqarsa-ya///
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 12 May 2011, 06:39:56
Siz ularning ishlash jarayonini kuzating-da,mazza qilasiz. Eshik oldida 2ta soqchisi bo'ladi. Gullardan "boshqa" joylarda yuradigan,yoki iflos joylarda yurgan arilarni ichkariga qo'yishmaydi.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Абдурроҳман 12 May 2011, 08:09:16
Men asalarichilikni endi boshladim. Asalarimizni ikkita uyaga ajratganimizgayam 1 haftadan ortdi. Bizga sotgan odamning o'zi kelib bo'lib ketgandi. Lekin nimagadir yangi bo'lingan uyadagilar deyarlik uyalaridan chiqishmayapti. Qiyom bersam qiyomgayam tegishmabdi. Ochidan qirilib o'lib ketishmasmikin???

Uka hozir deyarli qiyom yemaydi, hozir atrofda gul ko'p. Shira yetarli hozircha, havo yaxshimi,past havodayam uyidan chiqmaydi asalarilar, matkasiyam bormi, bo'lgan odam topib, qo'ygandir
Aka men ham shunga hayronmanda. Atrofda gul ko'p lekin ular uyalaridan tashqariga chiqishmayapti. Qiyom bersam uniyam yeyishmayapti.

Hali ularni onalari yo'q. O'zlari ona ochib chiqishadi degandi ajratib bergan odam.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Mo'min Mirzo 20 May 2011, 20:55:53
Aqoid aka bu Asalari inidan asal olayotganizda hech chaqadimi?
TVda asalchilar qutidan asal olayotib faqat boshini ximoyaviy setka bilan to'sib olganini ko'rsatadi. Qo'llari esa ochiq bo'ladi. Na qo'lqop bor, na biror ximoya qiluvchi asbob bor.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: ан-Насафий 20 May 2011, 22:41:51
Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ!

     Асалари нега йсқолиб бормоқда?

    ........

     Бу мақало "Фан ва турмуш" журналидан олинди. (Узр, ёзиш хаёлдан кстарилибди)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 20 May 2011, 23:14:33
Chaqadi, Mo'min mirzo. Jaxli tezlari quvlab yurib chaqadi. Agar to'q bo'lishsa chaqmaydi.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Абдурроҳман 21 May 2011, 23:36:26
youtube.com ga kirib so'ngra "Bees for beginners Part" deb search berilsa asalarichilikni yangi boshlovchilar uchun yaxshigina videodarslar borakan.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: ummugulsumm 22 May 2011, 02:19:56
  Asalning shifobahsh hususiyatlari azaldan ma'lum bulgan.Asalari mumi-asalari mum bezlari ishlab chiqaradigan modda bb undan katak quradi.Rangi oq,och sariq,qungir va qora buladi.Tarkibida14%yog kislotalar,70-74%murakkab efirlar,12-15%tuyingan uglevodorodlar mavjut.Har bir asalari oilasi mavsumda 2-3kg gacha mum tuplaydi.Asal-mum juda foydali bb modda va qon almashinuvini,mushaklar faoliyatini oshiradi.Bundan tashqari mum tishni tozalaydi,milkni mustahkamlaydi va chekishni tashlash uchun yordam beradi.Asalari mumi soglom kishilarga ham tavsiya etilib,ibarcha a'zolariga ijobiy ta'sir qilib,charchoq va toliqishni bartaraf etadi.
      Pliniyning yozishicha asalari mumlari ichaklarni yumshatish,qizdirish va badanni qayta tiklash hususiyatga egadir.Gippokrat tomoq ogriganda boshga va buyinga mum qatlami quyishni tavsiya etgan.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: muxlisa 23 Iyun 2011, 16:55:32
Bu yerda asal haqida yaxshi mavzu bor ekan.

Qon bosimini oshiradigan yoki aksincha tushiradigan asal turi bo'lar ekan. Shu haqda bilaganlar bormi?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 08 Avgust 2011, 05:16:59
Kecha Qishdan sog'-salomat chiqqan asalarilarimizdan asal oldik.
(http://s001.radikal.ru/i193/1108/c0/3016b7567a7b.jpg)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 08 Avgust 2011, 05:24:35
(http://s015.radikal.ru/i331/1108/d6/a95529f294e7.jpg)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Ummu Muslima 08 Avgust 2011, 06:10:20
Asal olish osonmas :)
yangi asalli rangiyam hidiyam boshqacha bo'ladi-da.
Asalarichilikni yana bir yahshi tomoni,yozda to'qqa olib chiqiladi ,hech kim ko'rmagan (ko'pchilik) tog'larni ko'rasiz,tog'ni havosini,bulutlar yooningizda suzib yurishini ayniqsa turfa hil gullarni hech nima bn qiyoslab bo'lmaydi,

asalni hususiyatlaridan yana biri ,inson organizmini qarishini kechiktirar ekan yani yoshlikni saqlovchi hususiyati bor ekan,qayerdadir o'qigan edim.

Asalarilarni Qishdan salomat chiqqishi ham qiyin bo'p qolyapti keyingi vaqtlar,  ko'p o'lyapti..

tanishlarimizni bazilari bu yil umuman asal olisholmadi,
bir yoqda shakar narhi oshib ketdi,
narhlar ham shunga qarab ko'tarilib ketdi...


Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Oymoma 24 Avgust 2011, 07:19:37
(http://probees.ru/wp-content/uploads/2010/10/bees_probees.jpg)

            Asal va arining sirlari

Qur'oni Karim ari va asal mavzuida muhim bir masalaga e'tiborni jalb qilgan. Bir qarashda har qanday biologik hodisaday körinuvchi ari va asalda juda muhim biologik möjizalar bor.

Robbingiz asalariga: " tog'larda daraxtlarda va (odamlar) quradigan kövonlarda in qur. Söngra turli mevalardan yeb, Robbingning senga körsatgan yöllaridan yur!" deb vahiy-amr qildi. Uning qornidan odamlar uchun shifo bölgan alvon rangli ichimlik-asal chiqadi. Albatta.  Bu ishda tafakkur qiladigan qavm uchun oyat-ibrat bor".
/An-Nahl/.

   Olti burchak prizmalardan qurilgan ari ini - faqat Alloh bergan ilm vahiy bilangina qurish mumkin bölgan me'moriy shih asardir. Bu geometrik tanlov odatdagi tabiiy zavq natijasida bunyod bölgan deb öylashning hech iloji yöq. Undan tashqari, qurilish ashyosi sifatida ishlatilgan moddalarning saqichga öxshashligi, öziga xos kimyoviy modda tanlanganligi ham möjizadan boshqa narsa emas.

   Asalari, bir tomondan, öziga xos ovoz tölqinlariga ega, ikkinchi tomondan, huddi kompyuterday aniq bir harakatda bölib, ma'lum bir vazifani ado etadi. Oyati karima bu hikmatni ham juda hassoslik bilan tavsiflaydi.

  Arining taqqosi yöq me'morligi va ongli hayot sohibi ekanligi hammaga ma'lum. Ammo ari shuncha köp asalni öz ehtiyoji uchun "ishlab chiqararmikan?" yöq. Aksincha, özi ishlab chiqargan asalning yuzdan biri unga ortiqchalik qiladi. Shunday hisob mutahassisi böla turib, öziga kerak bölmagan narsani köp ishlab chiqarishi tabiat muvozanati doirasida g'ayri-tabiiy hodisa...
   Demak oyatda amr etilganidek, butun olamlarning Robbi ariga shunday asal ishlab chiqar, degani uchun ari köp asal ishlab chiqarish kampaniyasiga kirishadi.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: NANO 24 Avgust 2011, 09:19:23
asal arini saqlashda ham halollik bo'lsihi kere uni yaxshi boqish kere! Qishda asal ari asal bermaydi unga shakarni ozuqa qilib berishadi bechora o'shani ham asal qildim deb kataklarni to'ldiradi :) u asalni hamma ko'rgan shakarni ertitilganiga o'xshab turadi rangi oq bo'ladi faqat 1 narsa yodizda tursin isiriqni va paxtani  asali ham oq rangda bo'ladi!

Asalni tozasini tanlash ham bir mushkul ish o'zi bir xil payt o'zim ham qiyomdan farqlay olmay qolaman bu sohada ham uchiga chiqqan ustasi faranglar ko'p!

Buyam bir boylikda gashati boshqa asalchilikni ham o'ziga yarasha mushkul tomolari ko'p!   Ayniqsa telejkani ulab qatga borsam degan o'yda yurish!

Toza a'sal baribir boshqachade ayniqsa Mayskiy asal zo'r bilmasdan ko'p yevorsayiz tomoq bugilib qoladi!
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 24 Avgust 2011, 11:35:55
Oxirgi paytlarda mayskiy asal anqoning urug'i bo'pketyapti.
Shakar beradigan maxsus idishlar bo'ladi.  Kuz oylarida yiqqan asallariga biz tegmaymiz,o'zlariga ozuqa bo'ladi.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: NANO 24 Avgust 2011, 12:05:46
Biz deganda ko'pchilikni nazarda tutdizmi yo...

(Man sizni nazarda tutmagandim)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 24 Avgust 2011, 15:47:29
Biz deb dadam ikkalamizni nazarda tutdim.
Men ham ma'lumot uchun yozdim.
Ko'pchilik yozda 2 marta asal oladi. Sentabrda ham olsa 3 marta bo'ladi. Lekin unda son sifatdan ustunlik qiladi.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Humayro 24 Avgust 2011, 15:55:13
Hurmatli mutaxassislar toza asal tanlash qoidalarini ham yozsangiz minnatdor bo'lardik

bizni shaharda avgust oyida asal sayli bo'ladi, asalchilar mahsulotlarini namoyish va sotuvga qo'yadi, o'shetta toza asallar ko'rikdan o'tadi.

ammo baribir eng yaxshizi qaysisi va qanday tanlash mumkin???
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: NANO 24 Avgust 2011, 18:11:17
Boshqalani bilmadimu lekin manda ichki intuitsiya dermidi usha bilan aniqlayman! (agar adashib tepada etganimday qiyomni sotib osam Oyim orqaga qaytarvoradila bu sohada ustozim Oyim buladila!)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 31 Avgust 2011, 22:45:33
(http://s015.radikal.ru/i331/1108/d6/a95529f294e7.jpg)
Pechatlangan ramka pechati ochilgach, maxsus apparatda asali olinadi. O'sha paytdagi asalning xidi bosh og'rig'ini to'xtatadi.Kun issig'ida ham ro'zada asal olganimiz uchun Qizim menga yordamlashvordi.
(http://s009.radikal.ru/i308/1108/69/dca587e5d2a3.jpg)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: ibnUyayna 31 Avgust 2011, 23:23:34

 mashaAllah  :) qiziz rossa ozizga oxshirkan Aqoid oka
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 31 Avgust 2011, 23:31:20
Bitta sir aytaymi? Haqiqiy shifobaxsh asal shunaqa pechatlangan bo'lsa zo'r bo'ladi. Hech kimga aytib qo'ymanglar.
(http://i032.radikal.ru/1108/d6/54d264520c9c.jpg)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 01 Sentyabr 2011, 00:15:14

 mashaAllah  :) qiziz rossa ozizga oxshirkan Aqoid oka
Shu gapni juda ko'p aytishgan, lekin qachon eshitsam xursand bo'pketaman.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Mo'min Mirzo 01 Sentyabr 2011, 10:26:47
Tushunmadim, "Pechatlangan asal" nima degani?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 01 Sentyabr 2011, 14:41:31
Tushunmadim, "Pechatlangan asal" nima degani?
Rasmda ko'rganingiz ramkadagi teshikchalar asal bilan to'lgandan keyin asalarilar mumi bialn berkitib qo'yishadi. berkitilgan asal pishgan asal bo'ladi. Shifobaxshligi ancha ko'payadida pechatlanganida, biz pechatlangan deymiz, balki boshqacha ham nomlanar..
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Mo'min Mirzo 01 Sentyabr 2011, 15:51:28
Iyy uzr aka. Telfondan kirgandim internetga, rasm borligi hayolga kelmabdi : )
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 12 May 2012, 15:54:20
Bu yil asalarilarning rivoji yaxshi. Bugun ertalab bir oila uchib chiqib bodomga qo'nibdi.
(http://s018.radikal.ru/i517/1205/ac/fc3887cf9e62.jpg)

Uchib chiqqan g'uj kichikroq ekan, ammo hamasi ona ariga bog'liq endi.
(http://i068.radikal.ru/1205/23/8b0f1531a5be.jpg)

(http://s43.radikal.ru/i100/1205/d4/71b215a99a37.jpg)

(http://i015.radikal.ru/1205/91/294572babb2c.jpg)

Karpat arilarining sifati tushib ketayotganligi sababli, bu yil Avstraliya sariq asalarisining tuxumidan oltita olgandim, kecha ikkitasi uchib chiqdi. Bu asalari kuniga uch mingtagacha urug' tashlarkan.
(http://s06.radikal.ru/i179/1205/de/8a9d336b1ac0.jpg)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: AbdulAziz 12 May 2012, 15:59:11
Donishmand aka, sizda asalarining saqichi bormi?
Shu yoshligimda bir marta yeganman. Ta'mi qolib ketgan.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 12 May 2012, 16:02:16
Asalarining saqichi asal olinayotganda bo'ladi. Hudo hohlasa iyun oyining oxirlarida asal olamiz, saqichidan hadya qilaman.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 12 May 2012, 20:51:16
Ertaroq aytmaysizmi? O'rtoq boshliq! Mayli Donishmand beradi, asal olganda. Sal ertaroqmasmi asal olishlaring Donishmand aka?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 13 May 2012, 09:24:00
Ertaroq aytmaysizmi? O'rtoq boshliq! Mayli Donishmand beradi, asal olganda. Sal ertaroqmasmi asal olishlaring Donishmand aka?
Men sal adashib iyulni iyun yozibman, to'g'ri aytasiz.
Iyul oyining ohirlarida va avgustda paxtaning asali chiqadi. Eng yaxshi asal mana shu hisoblanadi bizda.
"Mayskiy" asal ishqibozlari uchun aytishim mumkinki, bizning sharoitda may asalini olish deyarli mumkin emas. Chunki bizda yetarli gul yo'q.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Mo'min Mirzo 13 May 2012, 11:23:59
Saqichi nima, mum ya'ni propolismi?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 13 May 2012, 12:31:22
Saqichi mana bu rasmda ko'rsatilgan, kesib olinayotgan mum pechat.
(http://s015.radikal.ru/i331/1108/d6/a95529f294e7.jpg)

Qisqacha qilib aytganda asalarining asalli mumi. Tarkibida asal bilan birga propolis ham, perga ham borligi uchun juda foydali hisoblanadi.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Ansora 14 May 2012, 11:05:14
 :asl3:

Asalning tozaligi, sofligini qanday bilsa bo'ladi?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 14 May 2012, 11:12:04
:asl3:

Asalning tozaligi, sofligini qanday bilsa bo'ladi?
:vsl3:
Siz asalni qanday tashqi sifatlarini bilasiz?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Ansora 14 May 2012, 11:15:59
:asl3:

Asalning tozaligi, sofligini qanday bilsa bo'ladi?
:vsl3:
Siz asalni qanday tashqi sifatlarini bilasiz?

Rangi, qo'yiqligi, ya'ni qoshiq botirganingizda uzilmasdan oqib turishi...

Garchi rangi ham qanday o'simlikni shirasini olganiga bogliq deyishadiku...Masalan oq rangli gullardan ochiq sariq asal boladi, deyishadi...
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 14 May 2012, 11:35:49
Asalning rangi olingan gulga qarab har xil bo'ladi, to'g'ri. Bizda oq asal deyiladigani - paxtaning asali.
Qoshiqda uzilmasdan oqib turishi, qo'yiqligi ham uning qachon olinganligiga bog'liq. Yana yangi asalning qo'yiqlik darajasi gul turiga qarab ham biroz farq qiladi. Masalan, semichkaniki sal suyuqroq bo'ladi.
Sohta asalchilar asalning hidini ham hech farq qilmaydigan darajada qilib tayyorlashayapti hozirda. Shuning uchun hid borasida ham bir narsa deyolmaymiz.
Sizga ayta oladigan ba'zi farqlar shuki, sohta asalning rangi hiraroq bo'ladi, kristallanganida ham bu hiralik, huddi qo'y yog'ining to'g'nashiga sal oxshab saqlanib qoladi. Toza asalning rangi tiniq, kristallarida ham tiniq bo'ladi.
Lekin toza asal ham ba'zan hiraroq chiqishi mumkin.
Ko'pchilik odamlar krisstallanish darajasiga qarab aniqlash mumkin deb hisoblashadi, bu noto'g'ri. Toza asalning o'zi saqlanayotgan sharoitiga, asalning turiga qarab har xil kristallanish darajasiga ega.
Sohta asalchilar hozida shunchalik mohir bo'lib ketishayaptiki, ba'zan birdan-bir chora uning ta'midan farqlash bo'lib qolayapti.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Ansora 14 May 2012, 11:42:17
Donishmand, rahmat ma'lumotlaringiz uchun.

Turkiyada so'nggi paytlar asal reklamalari juda ko'payib ketgandi, ko'chalarda odamlarga yedirib korishadimiyey, uyingizgacha olib kelib berishadi, xatto 1 bankasi tekin:) keyin bularni Sog'liq vazirligi tekshirdi, hammasi soxta chiqibdi:(

Ichidagi shakar-glyukoza miqdori shu darajada ko'p ekanki, inson sog'lig'i uchun judayam havfli ekan...

Bizdayam yaxshigina tekshirish kerak ekanda:)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 14 May 2012, 11:43:34
Бобур акага камазчини ишини килиб, бир бонка асалга куз тикиб Бузга ташлаб куйсам, Ааманганга кандай кетишни дарров тушунтириб куйди, охирги ошимиздан кейин. :)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 14 May 2012, 11:54:06
Bugun akangizga gap qilmay turing, chaqadigan arining kayfiyati bor hozirda. ))
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 14 May 2012, 12:07:01
donishmand aka man  asalari boqishni hohlayapman gapim jiddiy o'rgatasmi?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 14 May 2012, 13:25:21
Albatta o'rgataman, ammo forum yoki internet orqali maslahatlashishning o'zi yetmaydi-da. Siz yaqin-atrofingizdagi birorta asalarichidan ko'rib-bilib o'rganganingiz yaxshi deb o'ylayman. Aka Aqoidga yaqinroq joyda yashamaysizmi?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 14 May 2012, 14:00:46
ha
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 14 May 2012, 23:13:55
MuhammadSohib o'sha kuni nima hayolda asal obchiqishni unutibman. Yo siz so'ramabsiz. Bu yil inshaalloh nasib qilar. Men asalariga qarashdan ko'ra asalini yeyishni qotiraman. Asalariga dadam qaraydi.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 15 May 2012, 10:02:02
1 paketini 100 mingga olyapman bo'laveradimi yoki qimmatmi?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 15 May 2012, 10:09:52
1 paketini 100 mingga olyapman bo'laveradimi yoki qimmatmi?
Олаверинг. Лакетнинг нарҳи ҳозирда 135-140 минг бсласпти.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 15 May 2012, 12:07:43
100 mingga arzonku.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Sayyid90 15 May 2012, 12:50:17
Abdulloh_8800 : yashang asal ari boqing keyin bizga ham o'rgatarsiz mabodo boqqimiz kelib qolsa.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Fayzulloh 15 May 2012, 15:10:12
 :asl3:

Asalarichila ko'pakanku bu forumda.

Kim toshkentdan? Asalga klent bo'pqolardik.

Sifatliroq asal qanaqa bo'lishini o'rgatsela bo'larkan bizgayam :)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 16 May 2012, 03:37:43
duo qilinglar kecha  kuni asalarilarni opkeldim Alloh wuncha harakatimni zoe qilmasin
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 16 May 2012, 05:00:19
Duodamiz, inshaalloh.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 16 May 2012, 09:41:18
duo qilinglar kecha  kuni asalarilarni opkeldim Alloh wuncha harakatimni zoe qilmasin
Boshlagan hayrli ishingizga Olloh barakotlarini serob qilsin.
Endi ovqatini vaqtida berib turasiz, oila yaxshi shakllanib olgunicha. O'rtacha oilada 7000-8000 70000-80000 asalari bo'ladi yoz oylarida. Siz yaxshi qarasangiz bir-bir yarim oyda bu ko'rsatkichga yetasiz.
Hozirda arichilarni qiynaydigan katta muammo bor, bu mevalarga, uzumlarga, paxtaga va ayniqsa tut daraxtidagi qurt va shiralarga qarshi sepiladigan ximikat dorilar. Shulardan ehtiyot qilasiz.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 16 May 2012, 14:46:51
duo qilinglar kecha  kuni asalarilarni opkeldim Alloh wuncha harakatimni zoe qilmasin
Boshlagan hayrli ishingizga Olloh barakotlarini serob qilsin.
Endi ovqatini vaqtida berib turasiz, oila yaxshi shakllanib olgunicha. O'rtacha oilada 7000-8000 asalari bo'ladi yoz oylarida. Siz yaxshi qarasangiz bir-bir yarim oyda bu ko'rsatkichga yetasiz.
Hozirda arichilarni qiynaydigan katta muammo bor, bu mevalarga, uzumlarga, paxtaga va ayniqsa tut daraxtidagi qurt va shiralarga qarshi sepiladigan ximikat dorilar. Shulardan ehtiyot qilasiz.
duo qilinglar kecha  kuni asalarilarni opkeldim Alloh wuncha harakatimni zoe qilmasin
Boshlagan hayrli ishingizga Olloh barakotlarini serob qilsin.
Endi ovqatini vaqtida berib turasiz, oila yaxshi shakllanib olgunicha. O'rtacha oilada 7000-8000 asalari bo'ladi yoz oylarida. Siz yaxshi qarasangiz bir-bir yarim oyda bu ko'rsatkichga yetasiz.
Hozirda arichilarni qiynaydigan katta muammo bor, bu mevalarga, uzumlarga, paxtaga va ayniqsa tut daraxtidagi qurt va shiralarga qarshi sepiladigan ximikat dorilar. Shulardan ehtiyot qilasiz.
Ularni ko'rib ko'zing quvnaydi. Alloh o'z panohida asrasin. Biz sababini qilib tavakkul qildik natijasini Robbimdan kutamizda endi
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 17 May 2012, 13:03:28
Ona asalarining tuxumdan chiqishi:
http://www.youtube.com/watch?v=QAtnRFVv2yQ
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Ansora 17 May 2012, 15:58:40
 :asl3:

Ozgina oldin yangiliklarda korib qoldim, qirolicha ari va yonidagilar 2 etajdagi domni oynasiga ornashib olishibdi:) avvalo qirolicha arini olishibdi, ketidan qolganlarini...

Arilarni qonunlari dahshatda...
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 28 May 2012, 10:44:36
asal yeyiwdan oldin zahar yeyiw k.k ekan. Yomon chaqiwyapti bular
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Sayyid90 29 May 2012, 17:07:32
mana kerak bo'lsa bu videoni yuklab ko'rilar.hajmi 4.5 mb qur'on mujizalari turkumidan http://wapsayt.uz.gp/loads/down/videolar/urgochi+asalari.mp4
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 28 Iyun 2012, 10:56:58
Alhamdulillah, kecha bu yilgi birinchi asalni yig'a boshladik. Barakasini bersin!
AbdulAziz, saqich deganmidingiz?

Ertaroq aytmaysizmi? O'rtoq boshliq! Mayli Donishmand beradi, asal olganda. Sal ertaroqmasmi asal olishlaring Donishmand aka?
Aqoid, adashmagan ekanman, bu yil bir oy ertaroq boshlab yubordik.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 28 Iyun 2012, 11:57:03
biznikiga hali bir oy borku asal oliwga namuncha arilarni modernizatsiya qildilami?
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Mufazzala 28 Iyun 2012, 13:11:19
 :asl3:

Yoshligimizda biznikida bir Rus oila asalari boqqanidi, bir necha yil.
Uyimiz adirni tagida, pahta dalalarini orasida bo'lgani uchun rosa
yaxshi asal olishardi. Har asal olganda bizga bitta katta paqirda berishardi.
Oh mazza edi o'sha paytlar...Suvdek ichardik asalni.

O'sha paytdagi asalari bilan bog'liq bitta hangoma esimga tushib ketdi.
Qo'shnimiz ....aya bel og'rig'iga asalarini chaqtirish shifo ekan, deb eshitib qolibdi.
Bizikiga 3-4 ta asalarilardan tutib beringlar, deb iltimos qilib chiqqandi. Qo'lida
esa ho'jayinining do'ppisi, shunga solib olib chiqib ketaman, dedi.
Akam 5-6 ta asalarini tutib soberdi do'ppisiga. Qachon chaqtirasiz hola, dedik
holaga va chaqib bo'lgandan keyin o'lib qoladigan asalariga rahmimiz kelib :))
Hali yotishdan avval, dedi.
Ertasi kuni chaqtirdizmi, deb soragandik, shunday javob oldik:
-Asalari qamalgan do'ppini so'rini bir chekkasiga qo'yib qo'ygandim, ovqatdan keyin
chaqtiraman, deb. Ho'jayin ovqatlanib bo'lib so'rida yonboshlab yotganidi. U kishiga
aytish esimdan chiqibdi. O'sha yerda turgan do'ppisini olib boshiga kiyib olibdi.
Ana endi u yog'ini o'zinglar tasavvur qilaveringlar :))))

Yugurgangamas buyurganga, deb shunga aytishsa kerak.
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 28 Iyun 2012, 19:02:38
biznikiga hali bir oy borku asal oliwga namuncha arilarni modernizatsiya qildilami?
Nimanizatsiya qilinganini bilmayman-u, ammo Avstraliya arilari endi rosa kuchaydi. O'zimning ham habarim yo'q edi. Kecha kechqurun uyga borsam "asal olishni boshladik," - deyishdi. Avvaliga sal ishonmagandim, keyi shunday qiziqarli ishga vaqtim yo'qligidan afsuslandim.
O'zingizda nima gaplar? Olgan paketingiz qalay rivojlanayapti? Mundoq habardor qilib bormaysizmi mavzuda? Yangi boshlagansiz har qalay.

Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulloh_8800 28 Iyun 2012, 21:58:03
 :asl3:
Ramka 4ta edi endi 8ta bo'ldi. Ba'zi ramkalarni 4dan 1qismi asal bilan to'lgan. O'zim yetiwtirgan asalni maza qilib tatib ko'rdim tasurotlar yahwi oka
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: akva 18 Iyul 2012, 18:09:46
 :bsm3:
Assalomu aleykum!

Asalarichilikni qanday organsa boladi? :)
Nom: Re: Asalarichilik
Yuborildi: _IYMONA_ 18 Iyul 2012, 19:19:26
Uzr manda savol bor edi: Haqiqiy mayskiy asalni qanaqa ajratsa bo'ladi?
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Ansora 06 Yanvar 2013, 14:02:31
 :asl3:


Асалнинг тозаси Ò›андай бслади?.


Асал халÒ› табобати тавсис стадиган шифобахш неъматларнинг подшоÒ³идир. Ўтмишдаги табиблар асални бежизга «узоÒ› умр ксриш малÒ³ами», «Ò³аёт шарбати», деб айтишмаган.

АСАЛ — ААВÒšИА ОАЛИК УЧУА

Асалнинг таркибида инсон организмига ста зарур ва фойдали бслган юздан ортиÒ› биологик модда бор. Лифагорнинг айтишича, унинг узоÒ› умр ксришига муттасил асал истеъмол Ò›илиши асосий сабаблардан бслган скан. Ибн Сино таъбирича, навÒ›иронликни саÒ›лаб Ò›олиш учун асал истеъмол Ò›илиб туриш керак. АйниÒ›са ёши улÒ“айиб Ò›олганларга у бебаÒ³о шифо ва Ò›увват манбаидир. У шамоллаш, Ò³олсизлик, асаб тсÒ›ималари касалликларида схши даво  бслади. Асал болалар ва Ò›арисларга, танадаги модда алмашинуви бузилган кишиларга бирдай фойдалидир.

АСАЛАА И ЗАÒ²МАТИАИ УАУТМААГ

Тасаввур Ò›илиб ксринг: онгсиз, аÒ›лсиз бир Ò³ашаротнинг тинимсиз учиб-ишлаб, асал йиÒ“ишининг сзи мсъжиза смасми? Асалари бир кило асал тсплаш учун уссидан 120-150 минг марта учиб чиÒ›иши, тсрт юз минг чаÒ›ирим масофани учиб стиши керак скан. Бу Ер куррасини сн марта айланиб стишга тенг келади. Тоза асалнинг Ò›иймати Ò›анчалигини шундан билаверинг. А­нг Ò›изиÒ“и, асалари сзи йиÒ›Ò›ан асалнинг юздан бир Ò›исминигина истеъмол Ò›илади, Ò›олгани инсонларга туÒ³фа стилади. Асаларининг Ò³аёт тарзи, уларнинг уй Ò›уриши, мева ва гулларни еб, асал Ò›илишлари ва сша асал одамлар учун шифо бслиши каби Ò³одисаларда катта мсъжизалар бор. Асалари парвариши билан шуÒ“улланувчиларнинг касалликка кам чалинишларининг сзиёÒ› асалари чиÒ›арган Ò³амма нарса шифобахш сканини исботлаб турибди.
Абдухалил Чскалов "œЎзбек-Асал" уюшмаси раиси
Аввало, Ò³ар бир нарсанинг арзони сз номи билан баÒ³осини айтиб туради. Ò²аÒ›иÒ›ий асалфурушлар асалнинг табиий ёки сунъиийлигини айтиб сотиши керак. Асални бир Ò›анча йсллар билан сунъиийлаштириш мумкин. Ò²ар хил хид берувчи моддалар билан Ò³ам асал тайёрланади. А­нг схшиси, асаларичилик лабораторисларида тайёрланадиган асални истеъмол Ò›илишни тавсис стамиз.

БИЛАСИЗМИ?

Асал олинган жойига Ò›араб уларнинг тури маълум касалликларга шифо бслар скан. Масалан, юÒ›ори нафас йсли шамоллаганларга тоÒ“ асали фойда Ò›илади. Ò²азм йсллари хасталикларида сса чсл ва далалардан олинган асал шифо бслади. Юрак хасталикларида срмон асали кспроÒ› наф келтирса, буйрак хуружида каштан дарахти гулининг асали Ò›слланилади.


АСАЛАИАГ Ò²АМ ОЗИ ШИА ИА

Ò²ар Ò›андай шифобахш неъматни меъёридан ксп истеъмол Ò›илиш зарар келтиргани каби асалдан фойдаланишда мсътадилликка сътибор Ò›аратиш лозим. «Асалнинг Ò³ам ози  ширин» деган маÒ›ол бежизга тсÒ›илмаган. Катта ёшдагилар бир кунда 100-150 грамддан, ёш болалар сса 30-40 граммдан ортиÒ› асал емаганлари маъÒ›ул. Аммо уни сзбошимчалик билан Ò³ар ким сзича Ò›сллаши, болаларни даволашда ишлатиши хатарли оÒ›ибатларга олиб бориши мумкин.

ÒšИАМ АИМА?

ХалÒ› табобатида асалари Ò›иёми ёки елими (прополис) Ò³ам кенг фойдаланилади. А­нг ажабланарлиси, жуда ксп кимёвий дори-дармонлар бошÒ›а аъзоларда Ò›андайдир асорат Ò›олдиргани Ò³олда асалари елими Ò³еч Ò›андай зарарли таъсир ксрсатмайди. Чунки антибиотиклардан фарÒ›ли слароÒ›, асалари елими табиий модда Ò³исобланади.

ФОЙДАЛИ ЗАÒ²АА 

Асаларини чаÒ›тириш ёки унинг тиббиёт йсли билан олинган заÒ³арини Ò›сллаш орÒ›али Ò³ам Ò›адим-Ò›адимдан турли касалликлар муолажа Ò›илиб келинган. Масалан, асалари заÒ³арнга асал Ò›сшиб соч сстиришда ишлатилган.  А ус подшоси Иван Грозний ва Швеяис Ò›ироли Карл 12 бу хушбсй суюÒ›ликдан подагра (бсÒ“ин ва тсÒ›ималар касаллиги)ни даволашда фойдаланишган.

Сарвар Сафаров тайёрлади
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulhafizaka 06 Yanvar 2013, 19:40:14
Мен билган сгон фарÒ› хаÒ›иÒ›ий тоза асалнинг оÒ“ирлиги бир литр тоза асал 1430 грамга тенг бслади.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 06 Yanvar 2013, 20:41:54
Мен билган сгон фарÒ› хаÒ›иÒ›ий тоза асалнинг оÒ“ирлиги бир литр тоза асал 1430 грамга тенг бслади.
Unda o'sha "yagona farq"ni ham noto'g'ri bildirishibdi, mavlono...
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Abdulhafizaka 06 Yanvar 2013, 22:58:43
Мен билган сгон фарÒ› хаÒ›иÒ›ий тоза асалнинг оÒ“ирлиги бир литр тоза асал 1430 грамга тенг бслади.
Unda o'sha "yagona farq"ni ham noto'g'ri bildirishibdi, mavlono...
ис буни Ò›аранга  :o менга шунаÒ›а дейишганди, алдашибди унда, мана шунаÒ›ада, истемолчиларни хуÒ›уÒ›и сна поймол бслибди, мен сша одамга чиппа чин ишониб асал олиб стирибмана. АаÒ› сттиз мингга олгандим сша бир литр асални бир срим кило деса.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 07 Yanvar 2013, 12:18:08
Hozir bir kilogramm toza asalning bahosi 30 ming. Bir litrda, namlik darajasiga qarab, 1400 - 1600 gramm asal bo'ladi.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Ansora 07 Yanvar 2013, 13:14:30
 :asl3:


Donishmand, rahmat malumotlar uchun, vaqt topganda yozib turing bu mavzuda:) bolmasa bizni aldayverishadi:)


Sizga bir savol: asalni qaynagan suvga solsa shifobahsh ta'siri qolmaydimi?
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 07 Yanvar 2013, 13:56:35
:asl3:
Sizga bir savol: asalni qaynagan suvga solsa shifobahsh ta'siri qolmaydimi?
:vsl3:
Asalni 70oC haroratdagi suvda eritish maqsadga muvofiq. Qaynab turgan suvga solsangiz tarkibidagi shifobahsh moddalarning aksariyati parchalanib ketishi mumkin.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Ansora 07 Yanvar 2013, 14:09:43
Rahmat, sorashimga sabab, shamollaganimizda kopincha qaynagan suv, choyga solib ichamizku asalni. Demak qaynab, biroz sovugan suvga solamiz. Choyga asal solish qanchalik togri, chunki choyni ham oziga yarasha xususiyati bor?
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 07 Yanvar 2013, 16:35:20
Choyga asal solishning zarari yo'q. Ammo asalni shifo maqsadida ichsangiz qaynatilgan suvga solganingiz yaxshi.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Mo'min Mirzo 07 Yanvar 2013, 18:06:04
Asalchoy umuman asal iste'mol qilishning o'z qoidasi bor. Asalni nonushtada non bilan yemagan ma'qul. Qur'oni Karimda "Unda odamlar uchun shifo bordir" deyilgan, Rasululloh s.a.v. esa "barcha dardga da'vodir" degan asalni och qoringa ichilsagina ta'siri seziladi, bo'lmasa oddiy shirinlikday o'tib ketaveradi. Mana nima uchun bizga tabobat kitoblarida maqtalganchalik ta'sir etmasligining sababi!
Asalchoy ovqatdan bir soat oldin yo bir yarim-ikki soat keyin ichiladi, shundagina foydasini ko'rish mumkin.

Asalni yong'oq, bodom va boshqa narsalar bilan iste'mol qilsa bo'ladi, bular ham och qoringa.
Umuman dardga qarab iste'mol qilinadi, agar qorin og'risa (ich ketar) yo mijoz sovuqligidan falajlik yuz bersa asalni faqat o'zini ichish (yalash) foydaliroq bo'ladi.
Tumovda murch bilan qo'shib yalash foydaliroq, va hokazo.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 07 Yanvar 2013, 18:25:42
Shuuu, asalni yong'oq bilan iste'mol qilishdan bir Kaaatta tabibimiz qaytargandilar-daa. Sababi meda va jigarga zararida ekan.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Mo'min Mirzo 08 Yanvar 2013, 00:39:19
Shuuu, asalni yong'oq bilan iste'mol qilishdan bir Kaaatta tabibimiz qaytargandilar-daa. Sababi meda va jigarga zararida ekan.
Kaaatta tabib bo'lsa ism-sharifini ham aytingda oqsoqol.
Balki kechqurun yeyish mumkinmas degandir, balki yong'oq emas o'rik mag'zi yo bodom bilan yeyilsa degandir, bular oshqozonga og'ir, kechqurun quruq mevalar yeyish mumkinmas.
Tabibning ham gapi to'g'ridir, chunki hech narsa butun tanaga foydali bo'la olmaydi, u joyiga foyda qilsa bu joyiga ziyoni tegishi mumkin. Muhimi meyor.
Asal bilan yong'oq aralashmasi asosan miyaga davo. O'zimda miya jarohati bo'lgani uchun bu borada izlanganman. Yong'oq bilan asal aralashmasi eng avval miyaga, so'ng buyrakka ham yaxshi, buyrakni semirtiradi. Bu degani buyrak baquvvat bo'lib tosh paydo bo'lmaydi.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 08 Yanvar 2013, 00:47:42
Мангачи Асал бслса, кечасими кундузими, майизми ёнÒ“оÒ› парÒ›аш нес... Аонга ботириб-ботириб дегандай. Мазасини асти ссраманг.  ;)
АйниÒ›са, нонуштада жаа бир бошÒ›ачада-а?
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 08 Yanvar 2013, 02:58:44
Asalni och qoringa 1 choy qoshiqda tilning tagiga solib shimish ham ancha foydali.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 08 Yanvar 2013, 03:03:16
Мангачи Асал бслса, кечасими кундузими, майизми ёнÒ“оÒ› парÒ›аш нес... Аонга ботириб-ботириб дегандай. Мазасини асти ссраманг.  ;)
АйниÒ›са, нонуштада жаа бир бошÒ›ачада-а?

Asalga rahmingiz kelsin!
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 08 Yanvar 2013, 08:55:49
Kaaatta tabib bo'lsa ism-sharifini ham aytingda oqsoqol.
U kaaatta tabibning ismlari Husayn. Otalarining ismlari Abdulloh. "Familiyalarini" o'zingiz sezdingiz-ov...
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 08 Yanvar 2013, 12:25:23
Мангачи Асал бслса, кечасими кундузими, майизми ёнÒ“оÒ› парÒ›аш нес... Аонга ботириб-ботириб дегандай. Мазасини асти ссраманг.  ;)
АйниÒ›са, нонуштада жаа бир бошÒ›ачада-а?
Sizga haligi va'da qilingan asalni berishdimi keyin? Yoki uyam "baliq" bo'ldimi? :)
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 08 Yanvar 2013, 17:46:26
Hurmatli moderatorlar! Kesatiq ohangidagi gaplarni cancel qilib yuborsangizlar.........
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 08 Yanvar 2013, 18:56:57
O'zingiz G'animat Moderator bo'lib qilmagan ishni boshqa moderatorlardan so'ramang. Uyat...
)))
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 08 Yanvar 2013, 21:01:59
Asalni och qoringa 1 choy qoshiqda tilning tagiga solib shimish ham ancha foydali.

Ие ока биз асалдан гапирсак, сиз носдан келасиз-а  :(

Мангачи Асал бслса, кечасими кундузими, майизми ёнÒ“оÒ› парÒ›аш нес... Аонга ботириб-ботириб дегандай. Мазасини асти ссраманг.  ;)
АйниÒ›са, нонуштада жаа бир бошÒ›ачада-а?

Asalga rahmingiz kelsin!

УнаÒ›а имконист сзи онда-сонда бир бслади-ю ока...

Мангачи Асал бслса, кечасими кундузими, майизми ёнÒ“оÒ› парÒ›аш нес... Аонга ботириб-ботириб дегандай. Мазасини асти ссраманг.  ;)
АйниÒ›са, нонуштада жаа бир бошÒ›ачада-а?
Sizga haligi va'da qilingan asalni berishdimi keyin? Yoki uyam "baliq" bo'ldimi? :)

Ò²а иншоАллоÒ³, 2028-йилларда сÒ“илчамиз сзи Бсзга бориб келиб оладиган бсп Ò›олса, сша ердан Асални олмай Ò›айтмайсан деб тайинлаб бераман шекил  ;D
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Muxsiya 12 Mart 2013, 18:07:22
Asalni tanlayotganda avvalo uni hidiga e'tibor bering haqiqiy asalni yonida chuqur nafas olmoqchi bo'lsangiz hidining o'tkirligidan boshingiz aylanadi
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 16 Mart 2013, 16:41:53
Asalarichi forumdoshlar, yangilik!
:) Bizning asalarilar asal yig'ayapti, ammo qayerdan olayapti - bilmayman.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Mo'min Mirzo 16 Mart 2013, 20:02:23
Bo'zdan opkelishyapti, domlanikidan.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 17 Mart 2013, 01:39:01
Esizdami, ishqilib Donishmand ako'v. Qachon borey Zarkentga?
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 17 Mart 2013, 11:29:51
Mirzo, shu gapingizdan keyin baloga qoldim-ov. Endi Bo'zning postidan asalarilarni ham tekshirib o'tkizisharmushsh.

Esizdami, ishqilib Donishmand ako'v. Qachon borey Zarkentga?
:) Esimda aka, esimda. (Hojiboyning gapi)
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 15 May 2013, 18:08:12
Bugun shu mavzuga kengroq yondoshishga harakat qilamiz. Chunki asalari bir mo'jiza jonzot. Uni parvarishlash ham shifo, ham zavq beradi odamga. Quyida ko'pchilikni qiziqtirgan asalari mahsulotlari hususida ma'lumot beramiz.
Propolis

Propolis asalari yelimidan ishlab chiqariladigan mahsulot. Uni asalarilar mum katak inlarni yaltiratish uchun (polirovka), arixona tirqishlarini suvash, berkitish uchun ishlatadi. Propolis asalari oilasining hayotida muhim rol o'ynaydi. Uning kelib chiqishi to'g'risidda ikki xil fikr bor: birinchisi - asalarilar gulchang bilan ovqatlanganida chang po'stlog'ida bo'ladigan balzamga o'hshash moddani qaytaradi va bu modda mum bilan aralashib propolis hosil qiladi. Ikkinchi fikr - asalarilar terak, qayin kurtaklaridan va boshqa manbalardan smolasimon moddalarni yig'adi. Shu moddalardan propolis hosil bo'ladi. Bu ikkala fikr propolisning kelib chiqishini tushuntirishda haqiqatga yaqinroq keladi.
Propolisning tarkibi har xil bo'ladi. U asalari yashayotgan joyning geografik kengligiga, o'sadigan o'simliklar turiga va boshqa hususiyatlarga bog'liq. Umuman olganda propolis 50-55% propolis smolasi va balzamlardan, 8-10% hushbo'y efir moyidan, 30% gacha mumdan va 5% gulchangdan tashkil topadi.
Bir asalari oilasidan tog'li hududlarda 80-270 grammgacha, paxtakor hududlarda esa 60-150 grammgacha propolis olish mumkin. Propolis 7-8 yil saqlansa tarkibidagi oksidlar va to'yinmagan birikmalarning miqdori kamayib ketadi.
Propolis tabobatda keng qo'llaniladigan shifobahsh modda hisoblanadi.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 23 May 2013, 06:34:18
Kecha asalaarilarimiz bosh ko'tarib qochib ketishmoqchi edi, zo'rg'a ushlab oldik. Kechga borib Marg'ilon tomondan 3 ramka chamasi arilar to'dasi o'rigimiz shoxida turibdi. Marg'ilon tomondagilar bizzi arilar qochib ketdi, arilarimni beringlar deb kelib yurmanglar. Ovvora bo'lasiz.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Donishmand 23 May 2013, 08:58:57
Avstraliyadan keltirilgan asalarilarimiz birinchi hosilni quyib bo'lishdi. O'zimizning karpat arilaridan hecham may oyida bunchalik asal yig'ilmagandi.
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Aqoid 23 May 2013, 13:21:38
ha endi yig'adi-da!
Nom: Javob: Asalarichilik
Yuborildi: Muxsiya 23 May 2013, 17:16:04
Biznikiga bir kuni gala asalarilar yopirilib keldi. Tog'orani do'mbira qilib to'xtame "chalgandik" hammasi ustma-ust bo'lib bir shoxga yig'ildi. Keyin mahaladagi bir asalarichi yashigi bilan kelib o'sha shoxni shart kesib yashigiga solib olib ketdi.
Nom: Asalarichilik
Yuborildi: auz360 22 Avgust 2015, 12:43:10
Asalarila shamolab qolganda qanday davolanadi....?