Sharq mumtoz she'riyati

1 2 B  Hakim Sanoiy Muallif AbdulAziz