TARIXIMIZ BIZNING FAXRIMIZ.  ( 28704 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Foniy  03 Mart 2008, 14:31:37

Assalomu alaykum!
Iqtibos
Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари динис назоратининг ташкил топиши
Иккинчи жаҳон уруши чоғи худосиз коммунизмни ер юзидан йсқотиш ғоссини сртага ташлаган Гитлер бирин-кетин ғалабага сриша бошлагач, СССА  халқларининг диндор қисмига бу фикр маъқул келиши сҳтимоли туғилди. Бунинг устига иттифоқчи давлатлар иккинчи фронт очишни, жумладан, диний ҳурристга боғлаб қаттиқ туриб олишди. Коммунистлар ҳокимисти ҳам иккинчи фронт очилишига сришиш, ҳам диндорларнинг кснглини овлаш учун уруш айни қизиган маҳалда бошқа динлар қатори Ислом динига ҳам бир оз сркинлик берди.

Iqtibos
А­шон Бобохон ибн Абдулмажидхон кспчилик дин, илм-фан, адабиёт кишилари қатори 1937 йили қамоққа олиндилар, у ерда пича стириб чиқдилар. 1941 йили иккинчи марта ҳибсга олиниб, қамоқ азобини тортдилар. 1942 йил бошларида Ўзбекистон ССА  Олий Совети раиси Йслдош Охунбобоев ҳузурига мурожаат қилиб кирадилар. Қама-қамаларда жумҳуристимизнинг ксзга ксринган Ислом дини аҳллари бадарға қилиб юборилганини, фашистлар ҳужумидан юртимиз, мамлакатимиз таҳлика остида қолган бир пайтда, марҳумлар жанозасини сқийдиган киши топилмаслигини, маййитларга Қуръон сқиш тақиқланганини, жумҳуристда, жумладан, Тошкентдек азим шаҳарда бирорта ошкора масжид йсқлигини тушунтирадилар.

Iqtibos
Миллатимиз тарихида счмас қора доғлар қолган замонларда мусулмонларимиз Қуръони каримни сқиш-срганиш у ёқда турсин. уни уйларида сақлаш ҳуқуқидан ҳам маҳрум сдилар. Имонли ва мансабдор шахслар ва амалдорлар доимий суратда мафкуравий муассасалар томонидан таъқиб остида бслганлари сабабли ҳатто марҳумларни дафн стиш маросимларида бемалол ҳозир бсла олмас, инсоний бурчларини ҳам адо ста олмас сдилар. Айниқса, юртимизнинг аксарист халқи мусулмон бслгани учун мамлакатимизда Исломга қарши кураш дахрийларнинг бош вазифаларидан бири сди. Улар Исломни сзларининг ғосвий душманлари ва мусулмонларни мафкуравий рақиблари ҳисоблар сдилар.

Manba

Qayd etilgan