O'zbek va millat haqida she'rlar  ( 118899 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


MSJON  07 Sentyabr 2009, 18:21:55

Uygondim yurak yutib uygondim,
Ko'ngil soginchin tuyib uygondim.
Umid yo'lini kutib uygondim,
Vatanim seni seni sogindim.
Ko'ngilday oqarib tonglar otganda,
Noming takrorlab tun uygotganda,
Vatanim seni seni sogindim.
Shohlarda shivirlar so'ngi yaproqlar
Derazam chaqnatar kuzgi chaqmoqlar
Dilimda bosilmay ajib bir titroq
Vatanim seni snei sogindim
Go'daklardan so'radim Vatan Onam dedilar
Onalardan so'radim Vatan bolam dedilar
Bobolarim pok tuprogin Iymon dedilar
Vatanim seni seni sogindim

Qayd etilgan


MSJON  07 Sentyabr 2009, 18:30:42

O’ZBEKISTON BAYROG‘I
Har qanday lashkarning ham
O’z tug‘i, yalovi bor,
Sen qaysi saltanatdan,
Sen qaysi davlatdan kam.
Qo‘rg‘onlar qatorida
Bir qo‘rg‘onsan ustuvor,
Vallamat, tug‘dor yurtim,
Muhtasham Respublikam.
O’ylayman, ha, olamda
Nisbiy erur ko‘p holat,
Zamona g‘alviridan
Har narsa o‘taverar.
Tarix uchun va lekin
Kim ham bergay kafolat,
Yakka inson bir yo‘lchi:
Kelaru ketaberar.

Qadim-qadim zamonda
Yunonlik haykaltarosh,
Bir san’at yaratibdi,
Maqsadi - bir burda non.
Haykal esa asrlar
Sinoviga bermish dosh,
Bugun uni ko‘klarga
Ko‘tarar butkul jahon.

Ko‘zni kattaroq ochib
Boqsang bu muammoga,
Alam qilgulik qadar
Kam yashar inson zoti,
Faqatgina xalq sohib
Bardavom bu dunyoga,
Asragay har kas nomin
Faqat xalqning hayoti.

Sanasang hodisot mo‘l
O’zbekning tarixida,
Har biriga bir noma
Yoki doston bitgulik.
Ne zotlar oqmagan bu
Asrlar arig‘ida,
Har biri bitta xalqning
G‘ururiga yetgulik.

Barchaga ayon erur
Men aytgan ushbu gaplar,
To hanuz asablarni
Ezg‘ilar bu shum o‘tmish.
Moziyga o‘qtin-o‘qtin
Sochsak hamki g‘azablar,
Lekin ayting, o‘zbekning
Qo‘lidan kim ham tutmish?

Bir kuni yovqur shoir
Ya’ni Turdi Farg‘oniy,
Bo‘ltak bo‘lgan bu xalqqa
Birlash deb qildi xitob.
Bejavob qolaberdi
Uning dardli so‘rog‘i,
O’sha-o‘sha zamin kar,
O’sha-o‘sha gung oftob.

Bugun zimdan nazar sol
Sen mana bu bayroqqa,
Mayliga bir daqiqa
Unutgin turfa kekni.
Shu bayroq nomimizni
Eltdi yiroq-yiroqqa,
Shu bayroq birlashtirdi
Parokanda o‘zbekni.
1984

Abdulla Oripov

Qayd etilgan


Mas'ud  20 Sentyabr 2009, 01:49:08

Дунёга синчиклаб тикилган кузлар
Мушкул бир холатни пайкашга тушди.
Кай томонга бокманг, бари - йулсизлар,
Толелар айкашу уйкашга тушди.

Етмиш йил сл сшаб куръон, тавротсиз,
А­рлар ночор колди, аёл авротсиз.
Замон дурадгори асбоб-сроксиз
Илма-тешик томни смашга тушди.

Кор кора ёгмокда, ёмгир заъфарон,
Дарёлар урнида окмокда армон.
Хар подшо узича чикариб фармон,
Колганлар бир-бирин булгашга тушди.

Хар ерда хоким хак, арбоблар голиб,
Конун шуларники, шуларда колип.
А­нг катта айбдор бир ёкда колиб,
Жазони бошкалар уташга тушди.

Хайронман сен узбек деган миллатга,
Ерингни тулдирдинг мараз, иллатга.
Ае жавоб айларсан бундай кулфатга,
Кара, пойдеворинг нурашга тушди.

Аа шомда ишинг бор, на тонгда ёдинг,
Арок, уйку бупти бор сътикодинг.
Жахон сахнасидан учмокда отинг,
Аомингдан бошкалар сузлашга тушди.

Кукда йук Улугбек очган юлдузлар,
Кухна Урганчингни емокда тузлар.
Ер ости ганжларинг бегона кузлар,
Излаб, ковлаб, ташиб, гизлашга тушди.

Аечун коралайсан сен уз утмишинг,
Амир хам уз кишинг, хон хам уз кишинг.
Курарманми сенинг униб-усишинг,
Аечун парвоналар оташга тушди.

Бойкаронг котилдир, Темуринг хунхур,
Мангубердинг зобит, хор, манглайи шур,
Ае хароб миллатсан, борми бирон зур,
Устунлар тикланмай кулашга тушди.

Жаннат узбекистон жаннатинг кани,
Шунча мехнат килдинг, мехнатинг кани,
Сигинган, суснган давлатинг кани,
Хар дайди ит сени талашга тушди?

Узинг булсанг сди узингга кози,
Хар огир енгилга булардик рози,
Етти ётлар куйиб носоз тарози,
Оку корангни каж улчашга тушди.

Билганинг курганинг пахта булибдур,
Аклинг, тафаккуринг ахта булибдур,
Юз сарик, жигаринг сухта булибдур,
Ааслинг шажараси бутрашга тушди.

Узин, слин, тилин накд сотган ким у,
Бир танда уч соткин сшагани шу,
Буни шараф билиб нечалар, ёху,
Даврондан мукофот тилашга тушди.

Келди Махтумкули айтган бир замон,
Унутди "Яхшилик" сузини ёмон.
Обру талашмокда курт билан илон,
Филлар пашша билан савашга тушди.

Инсон бир тугилар, кайта тугилмас,
Азал бунёдкори кайта уринмас.
Асли рост нарсалар кайта курилмас,
Ахир сув бошкаю, ут бошка тушди.

Умидсиз шайтон деб такрорлар ост,
Алгиз умид билан сшаш жиност,
Чунки сна ёлгон билан тукиб ривост,
Узини снгилаш, бусшга тушди.

Шунча сабок етар! узингга ишон!
Уз аклинг, хулосанг, кузингга ишон!
Сунгги бор уз углинг, кизингга ишон!
Бугун шулар сени уйлашга тушди!

Омон Матжон (1989 йил)

Qayd etilgan


Mas'ud  18 Aprel 2010, 12:05:11

Аеча замон ксрдинг,
неча хон ксрдинг,
Қанча инсонларга бердинг бошпана...
Ўзинг ҳоким юртда, сзгадан ссрдинг
Қандай бслишингни; секин, иймана...
Қанча заққум ютдинг,
индамай, чидаб,
Лайконлар танангни тилиб ташлади...
Соқов бслдинг атай,
кар бслдинг; ажаб,
Икки дарёнг ксзинг зсрға ёшлади...
...Бугунчи, турибсан...
сна хомушсан...
Яна дардинг айтмай, ичга ютасан...
Гсё қанотлари кесилган қушсан,
А­ртани умидлар билан кутасан...
Ашларинг зиёдан кетишди йироқ,
Имон зардафтари смас қслланма...
Қарони тап тортмай дейишади оқ,
Олдига қсймаган аниқ йслланма...
Қалбида учқун йсқ,
буруқсар тутун,
Ватан туйғусидан йсқдир нишона
Афсус стмасмикин, сшалар бир кун,
Деворга тақ тегиб кетса пешона...

Ватангадоликдан асрасин Худо,
Сенсиз қуёш хатто дилга татимас,
Севувчи авлодлар айлар жон фидо,
Сени севмаганлар сеники смас...


(c)
__________________

Qayd etilgan


@[email protected]  11 May 2010, 11:42:25

KELIB KETDI NECHA DUNYOLAR,
KULDI HAYOT YI'GLADI O'LIM.
SEN DEB QURBON BULDI BOBOLAR,
ULAR KETDI SEN QOLDING TILIM!                   
                         :2 maktabim esimga tushib ketdi, 6 sinfligimda aytganman shu she'rni, manimcha Alisher Navoiy bobomiz tug'ilgan kunlarida tadbirda,ehhhhh  11 yil bulibdiii......

Qayd etilgan


UzMuslim  12 Yanvar 2011, 13:54:18

VATAN

Bu yilgi yoshing muborak
Yuzlashaylik yuzda ham
Bog`laringda ming hil meva
Bahorda ham kuzda ham

Goh vujudim bo`lib ohu
Tog`u toshda yayraydi
Qushlarga jo`r bo`lib bulbul
Tinmay bog`da sayraydi

Baxsh etib iliq taftini
Mayin shamol yeladi
Jannat desa birdan vatan
Ko`z oldimga keladi

Osmonga uchsam qush bo`lib
Madhing jo`shib aytardim
Qalbimda ming sog`inch birla
Quchog`ingga qaytardim

Ostonangga qadam qo`ysam
Qarshilab gul chamanim
Boshimni tik tutgan faxrim
O'zbekiston mening vatanim

Qayd etilgan


Best friend  18 Aprel 2011, 04:10:13

Izhori dil


Vatan- Yuragimning
Olampanohi
Bu dunyo bukri bir
Jiydangning shohi!
Ko'zim yoshi bilan
Sog'orib gohi,
Ko'ksimda o'stirgan
Gulday sevaman.

Bu yorug' jahonda
Yo'g'u borimsan
Tilimning ostida
Novvot-zarimsan
Sen mening yagona
Payg'ambarimsan
Men Bilol,
Men Habash-
Qulday sevaman!!! Astag'firulloh

Qayd etilgan


Best friend  07 Iyun 2011, 12:56:28

Миллатимга бир қарор
 
 Кел сй миллат, бир кун бир маслаҳат билан қарор слсун,
 Бу кундин стган ишларга пушаймон бирла ор слсун,
 Қилайлик бул куни ҳайрат ҳама бирдан қилиб ҳиммат,
 Жаҳолат чсл саҳросида минбаъд сабзавор слсун.
 Бу нодонлик биза қилмиш сди тсрт фаслни қишдек,
 Жаҳонни зимистони дснуб фасли баҳор слсун.
 Асшмай кумуш-олтунни ҳамма боёнлар асло,
 Солиб дорилфунунлар ҳам макотиблар ҳазор слсун.
 Ўқушсун миллат авлоди бизни доим дуо айлаб,
 Қилиб таҳсил улумларни фунуна схши ёр слсун.
 Очайлук жамиъатлар, ксб йиғайлик ҳам иностлар,
 Ки токи стим ва бечора бекасға мадор слсун.
 Аеча чоғлар бслубдурким, қочибмиз биз тараққийдин,
 Бу кун бир илтифот бирлан бу йслға бир гузор слсун.
 Жаҳолат сассиғи бизни ҳамиша беҳузур стди,
 Бу кун илмнинг бсйи бирлан димоғлар мушкибор слсун.
 Бизнинг жоҳиллигимизни ксриб ул шод бслганлар,
 Ксриб машғулистимизни илмға шармисор слсун.
 Кимиким журъат айлаб, бул каломларға амал қилса,
 Жаҳонда исми ани паҳлавон номдор слсун.
 Бу кун мен ссзладим оз нутқ сиза то Қодир слгунча,
 Илоҳи айласун таъсир шу ссз сизга бакор слсун.

 (Abdulla Qodiriy)

Qayd etilgan


Muhammad Yusuf  25 Iyun 2011, 12:15:20

Ollohni didi qand yedi
Bandani didi pand yedi.

Insonlar bor insonlarning naqshidir
Insonlar bor hayvon ulardan yaxshidir.

A.Navoiy


Qayd etilgan


Muhammad Sanjar  15 Dekabr 2011, 23:30:06

Qiyosi yo'q aslo, mehri bir daryo,
O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek.
Bolalariga-ku bildirmas, ammo,
Dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek.

O'nta bo'lsa, o'rni boshqa uning-chun:
O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun,
Qizim parilardan chehrasi gulgun,
Yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek.

Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'on,
Bir yelkada ketmon, birida iymon,
Barchaga barobar bir oftobsimon,
Yashnasin olam deb yashaydi o'zbek.

Momolari tetik yuzga kirsa ham,
Bobolari qaysi yigitlardan kam?
Nabirasi bo'lsa bitta uyga jam,
To'shak yetmay to'nin to'shaydi o'zbek.

Kindik qoni tomgan tuproq unga - shon,
Kerak bo'lsa, beso'z baxsh etaru jon,
Ko'krakka urmaydi: Vatan deb, Vatan!
Alpomish o'g'longa o'xshaydi o'zbek.

Ehtirom etganga ehromlari bor,
Kekkayganga bo'yin egmaydi zinhor,
Beshik to'la jajji Islomlari bor -
Tosho'tmas qo'rg'onga o'xshaydi o'zbek.

(Muhammad Yusuf)

Qayd etilgan