Tahorat va namoz hukmlari (Abu Hanifa (r.a.) mazhablariga muvofiq)  ( 170472 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 18 19 20 21 22 23 B


Laylo  26 Oktyabr 2007, 07:14:23

Namoz amallarining hukmlari bayoni

1. - Katta va kichik tahoratsizlikdan tahorat qilish - shart.
2. - Najosatdan badanni, kiyimni, joyni poklash - shart.
3. - Avratni berkitish - shart.
4. - Namoz vaqtining kirishi - shart.
5. - Faqat erkaklar uchun azon va takbir aytish - sunnat.
6. - Takbirda «Hayya alassolah»ni aytish bilan namozga turishlik
 - sunnat.
7. - Jamoat bilan namoz o‘qishlik, saflarni barobar qilish, yelkalarni bir-biriga tekkizib turishlik - sunnat.
8. - Ka’bai muazzamaga yuzlanishlik - shart.
9. - Niyat qilishlik - shart.
10. - Namozga takbiri tahrima bilan kirishmoqlik - shart, takbiri tahrima «Allohu akbar», demoqlikdir.

Qayd etilgan


Laylo  26 Oktyabr 2007, 07:14:48

11. - Takbiri tahrimada erkak kishi kaftlarini qiblaga qaratgan holda qulog‘ining barobariga, ayol kishi ko‘kragi barobariga ko‘tarmoqligi  - sunnat.
12. - Qiyom, ya’ni tik turishga qodir bo‘lgan kishining tik turmoqligi - sunnat
16. - Birinchi rakatda sanodan keyin «A’uzu billahi minash-shaytonir rojim»ni aytmoqlik - sunnat.
17. - Har bir rakatda Fotihadan oldin «Bismillahir rohmanir rohim»ni aytmoqlik - sunnat.
18. - Farz namozlarining avvalgi ikki rakatida va vitr hamda nafl namozlarining har bir rakatida Fotiha surasini o‘qimoqlik  - vojib.
19. - Fotihadan so‘ng ovoz chiqarmay omiyn, demoqlik - sunnat.
20. - Farz namozlarining avvalgi ikki rakatida (Fotihadan so‘ng), vitr va nafl namozlarining har bir rakatida Fotihadan so‘ng qisqa sura yoki uch qisqa oyato‘qimoqlik - vojib.

Qayd etilgan


Laylo  26 Oktyabr 2007, 07:15:18

21. Ruku’ qilish uchun «Allohu akbar», deb takbir aytish - sunnat.
22. Namoz o‘quvchining ruku’da qo‘llari tizzalariga yetadigan darajada
egilmoqligi - rukn.
23. Ruku’da belni tekis qilib, barmoqlarining orasini ochgan holda ikki
qo‘li bilan tizzalarini ushlamoqligi va to‘piqlarini tekis qilish .... sunnat.
24. Namoz o‘quvchining ruku’da qadamining ustki qismiga qaramoqligi  - odob (mustahab). (Qadam - oyoqning to‘piqdan pastki qismi).
25. Ruku’da uch bor «Subhana Rabbiyal ‘aziym», deb tasbeh aytmoqlik  - sunnat.
26. Ruku’da bir oz xotirjam bo‘lib turish. Bu kamida bir tasbeh miqdoricha
kutish - vojib.
27. Erkaklar ruku’da qo‘llari bilan qorinlarining o‘rtasini ochiq
qilmoqlari, ayollar esa yopiq qilmoqlari - sunnat.
28. Ruku’dan qaytib tik turish - vojib.
29. Ruku’dan qaytayotganda «Samiallohu liman hamidah, Rabbana lakal hamd»,
deyishlik yolg‘iz o‘quvchi kishi uchun  - sunnat. Imom «Samiallahu liman hamidah» bilan kifoyalansa, imomga ergashuvchi «Robbana lakal hamd»ning o‘zini aytadi.
30. Ruku’dan qaytganda bir oz xotirjam turish - vojib.

Qayd etilgan


Laylo  26 Oktyabr 2007, 07:15:59

31. Sajdaga borishdan oldin takbir aytish - sunnat.
32. Avval ikki tizzani, keyin ikki qo‘lni, so‘ngra burun va peshonani yerga qo‘yish - sunnat.
33. Yetti a’zo bilan, ya’ni peshona, ikki qo‘l, ikki tizza, ikki qadam bilan sajda qilishlik - rukn.
34. Peshona bilan burunni qo‘shib sajda qilish - vojib.
35. Erkaklar sajdada qorinlari bilan sonlarining orasini ochiq qilishlari va tirsaklarini yerga tekkizmay turishlari, ayollar esa qorinlarini sonlariga yopishtirib, tirsaklarini yerga tekkizib turishlari -  sunnat.
Chunki ayollar doimiy berkinishga buyuriladilar.
36. Sajdada burunning ikki yoniga qarashlik - odob.
37. Sajdada uch bora «Subhana Rabbiyal ‘ala», deyishlik - sunnat.
38. Sajdada bir oz xotirjam turish - vojib.
39. Ikki sajda o‘rtasida takbir aytish - sunnat.
40. Ikki sajda o‘rtasida o‘tirishlik - vojib.

Qayd etilgan


Laylo  26 Oktyabr 2007, 07:16:36

41. Erkak kishi har qa’dada chap oyog‘ining kaftini yerga to‘shab uning ustiga o‘tirishi, o‘ng oyog‘ini tik qilib, qadamining barmoqlarini qiblaga moyil qilib, qayirib o‘tirishi, ayollar esa ikki qadamini chap dumbasi yonidan chiqarib, yerga o‘tirishi - sunnat.
42. Qa’dada ikki kaftning ustiga qarash - odob.
43. Ikkinchi sajda ham - rukn.
44. Ikkinchi sajda ham avvalgisi kabi «Subhana Rabbiyal ‘ala», demoq - sunnat.
45. Ikkinchi sajdada ham bir oz xotirjam turmoq - vojib.
46. Sajdadan turishdan avval peshonani, keyin qo‘llarni, so‘ngra tizzalarni ko‘tarish - sunnat.
47. Ikkinchi rakatda qiyom turish - rukn.
48. Ikkinchi rakatda tashahhud duosini o‘qishlik uchun ikki bor sajda qilgandan keyin o‘tirishlikuch rakatli yoki to‘rt rakatli namozlarda .. vojib.
49. Shu avvalgi qa’dada tashahhudni o‘qish - vojib.
50. Ikki kaftni tizzadan pastga tushirmay yoki undan ko‘tarib ham yubormay, balki barmoqlarininguchi tizzalari barobarida bo‘lishi - sunnat.

Qayd etilgan


Laylo  26 Oktyabr 2007, 07:17:04

51. «Ashhadu alla ilaha», deganda ko‘rsatgich barmoqni ko‘tarish, «illalloh», deganda esa tushirishlik, ishora sabbobi - sunnat.
52. Avvalgi qa’dada tashahhudni o‘qib bo‘lgach, kechiktirmasdan uchinchi rakatga turish - vojib.
53. Uchinchi rakatga turish uchun aytiladigan takbir - sunnat.
54. Farz namozlarining uchinchi va to‘rtinchi rakatlarida Fotiha surasini o‘qishlik - sunnat.
55. Qa’dai oxir - rukn.
56. Avvalgi qa’dadagi kabi suratda o‘tirish - sunnat.
57. Qa’dai oxirda tashahhud o‘qish - vojib.
58. Avvalgi qa’dadagi kabi shahodat kalimasi aytilgan vaqtda ishorai sabboba qilish - sunnat.
59. Tashahhud duosidan so‘ng Payg‘ambarimizga (s.a.v.) salovotu salom aytish  - sunnat.
60. Salovotu Ibrohimiyyani o‘qish - sunnat.

Qayd etilgan


Laylo  26 Oktyabr 2007, 07:17:26

61. Salovotdan keyin ma’sur duolardan o‘qish - sunnat.
62. Namozdan chiqishda ikki bor salom berish - vojib.
63. Salomni o‘ng yelka va chap yelkaga qarab berish - sunnat.
64. Imomga ergashuvchi namozdagi fe’llar va so‘zlarda imomga qo‘shilishi  - sunnat.

Alloh taolodan qilgan amallarimizni fazli va karami bilan qabul etishini iltijo qilib so‘raymiz. Agar bu ishda kamchilik va nuqson topilsa, bizning ojizligimiz sababidan, foydali, to‘g‘ri amallar Alloh taoloning marhamatidandir. Har narsa Alloh huzurida ma’lum taqdir bilan belgilangandir. U hidoyat qilsa, adashtirguvchi yo‘q, mabodo, adashtirsa, hidoyat qiluvchi yo‘q.

Qayd etilgan


Laylo  26 Oktyabr 2007, 08:00:46

MUNDARIJA

Muqaddima

Tahorat kitobi
Islom - poklik dini
Tahoratning qismlari
Suvlarning qismlari
Qoldiqlar hukmi
Quduqlarning suvlari
Tushishi bilan suv najosat bo‘lmaydigan narsalar
Najosat
Avf qilingan najosatlar
Najosatni tozalash yo‘l-yo‘rig‘i
Qazoi hojat va istinjo odoblari
Tahorat va uning hukmlari
Tahoratning durust bo‘lish shartlari
Tahoratning farzlari
Tahoratning sunnatlari
Tahoratning odoblari
Tahoratning makruhlari
Tahoratning sifatlari
Tahoratni sindiruvchilar
Uzrli kishining tahorati
Uzrli kishining hukmi
Uzrli kishiga vojib bo‘lgan narsalar
Tahoratsiz kishiga harom bo‘lgan narsalar
G’usl va uning hukmlari hamda g‘uslni vojib qiluvchi narsalar
G’uslni vojib qilmaydigan narsalar
G’uslning farzlari
G’uslning sunnatlari
Rasulullohning (s.a.v.) g‘usllari
G’uslning turlari
G’usl vojib bo‘lgan kishi bajarishi harom bo‘lgan amallar
Oyoq kiyimiga mash tortish
Mahsiga mash tortish shartlari
Mash tortishning farzlari
Mash tortishning sunnat ko‘rinishi
Mash tortib yurish muddati
Mashni buzuvchi amallar
Jarohatga mash tortish
Tayammum va uning hukmlari
Tayammum qilish lozim bo‘lgan sabablar
Tayammumning shartlari
Tayammumning ruknlari
Tayammumning sunnatlari
Tayammumni buzuvci narsalar
Tayammumga ham, tahoratga ham qodir bo‘lmagan kishi bajaradigan narsa
Hayz va nifos
Hayz
Nifos
Istihoza qoni
Hayz, nifos holatida harom bo‘lgan amallar

Namoz kitobi
Namozning ko‘rinishi
Namozning farzlari, uning shartlari va ruknlari
Namozning shartlari
Namozning ruknlari
Namozning vojiblari
Namozning sunnatlari
Namozning odoblari
Namozni buzuvchilar
Namozdagi makruh amallar
Namozni buzish joiz va vojib bo‘lgan o‘rinlar
Azon va iqomat
Azon va iqomatning hukmi
Azonning shartlari
Azon va iqomatdagi sunnatlar
Muazzinga javob berish
Jamoat namozi
Jamoatning hukmi va hikmati
Imomlik va jamoatning shartlari
Farz namozlarining jamoatiga yetishish
Imomga iqtido qiluvchining holatlari
Imomlikka haqliroq kishi kim?
Imomligi makruh bo‘lgan kishilar
Imomga iqtido qiluvchi qanday turadi?
Masjidda bajarish makruh bo‘lgan amallar
Vitr namozi
Nafl namozi
Namozdan so‘ng o‘qilishi vorid bo‘lgan zikrlar
Farz namozlariga tobe’ bo‘lmagan, mustaqil o‘qiladigan sunnatlar
Nafllarga tegishli hukmlar
Nafl namozlarini o‘qish makruh bo‘lgan vaqtlar
Farz namozlarini o‘qish joiz bo‘lmagan vaqtlar
Markabda namoz o‘qish
Esdan chiqarganlik sajdasi
Namozda ikkilanib qolishlik
Sajdai sahvning o‘rni va uning sifatlari
Sajda tilovati
Tilovat sajdasining kayfiyati
Qur’oni karimdagi sajda oyatlari
Juma namozi
Jumaning vojib bo‘lish shartlari
Juma namozining durust bo‘lish shartlari
Jumaning sunnatlari va odoblari
Ikki iyd namozlari
Iyd namozlarining ko‘rinishi
Takbiru tashriqlar
Ikki hayitdagi sunnat amallar
Hayit namozlaridagi hikmatlar
Musofirning namozi
Qasr o‘qishlik vojib bo‘ladigan safar masofasi
Musofirning qazo namozi va uning iqtido qilishi
Xavf namozi
Qazo namozlarini o‘qish
Qazo namozlarini o‘qishlik joiz bo‘lmaydigan vaqtlar
Kasal kishining namozi
Janoza namozi
Mayyitni yuvish
Marhumni g‘usl qilish sunnatlari, odoblari va makruhlari
Kafanlash
Janoza namozi
Janoza namozining ko‘rinishi
Tobutni ko‘tarish
Ta’ziya
Qabrlarni ziyorat etish va ular haqqiga duo qilish
Namoz amallarining hukmlari bayoni

Qayd etilgan


AbdulAziz  02 Dekabr 2007, 02:36:25

Tahorat va namoz hukmlariTarjimon: Abror Abduazimov

Hajmi: 279 Kb
Fayl tipi: PDF

Saqlab olish

Online o'qish

Qayd etilgan