G`iybatchi kim?  ( 10599 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Robiya  31 Yanvar 2008, 10:26:04

Uch kishi haqida g’iybat ravodir,
Boshqalar haqida bo’lsa xatodir.

Biri podishohu jafokor bo’lsa,
Elu yurti undan ko’p bezor bo’lsa.

Halol erur undan bermoqlik xabar,
Tokim qilsin undan elu yurt xazar.

Ikkinchisi esa hayosiz kishi,
O’z pardasin o’zi yirtmoqlik ishi.

Hovuzga tushishdan qilma ehtiyot,
O’zi ham chuqurga yiqilur u bot.

Uchinchisi egri qo’lli tarozibon,
U haqda ne bilsang elga qil e’lon.
           
        Sa'diy Sheroziy

Qayd etilgan


Robiya  31 Yanvar 2008, 10:27:08

Odamni yomonlab kelsa yoningga,
Ul kimsani yaqin tutma joningga.

Kim senga boshqalar aybin gapirgay,
Boshqalar oldida sendan "œlof" urgay.

Ming afsus, ammo hozir bunaqa toifadagi kishilar ko'payib ketgan...

Qayd etilgan


Robiya  31 Yanvar 2008, 10:27:28

Nizomiya ichra maosh bor edi,
Ishlarim tunu kun dars takror edi.

Ustodimga bir kun dedim ber madad,
Falonchi qiladir menga ko’p hasad.

Men hadisga ma’ni berganda boqib,
U yonib ketadi ichi tutoqib.

Mudarrisim mendan bu so’zni tinglab,
Tutoqib ketdiyu dedi: "œVo ajab!

Do’st hasadi ma’qul tushmabdi, axir,
G’iybat yaxshiroq deb kim aytdi, gapir!"


                 Sa'diy Sheroziy

Qayd etilgan


Imron  31 Yanvar 2008, 15:16:12

Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло сз Каломида:
«... Ва айримларингиз айримларни ғийбат килмасин! Сизлардан бирон киши сзининг  слган биродарининг гсштини ейишни схши ксрурми?! Ана ёмон ксрдингизми?! (Бас, гуноҳи бундан-да ортиқроқ бслган ғийбатни ҳам ёмон ксринг)! Аллоҳдан ксрқинг! Албатта, Аллоҳ тавбаларни Қабул қилгувчи, Меҳрибондир». (Ҳужурот сураси:12- ост)


Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ғийбатнинг таърифини ссраб дедилар:
«Ғийбат нима сзи? Биласизларми? Саҳобалар:
- Аллоҳ ва унинг расули билувчирок, — дейишди.
- (Ғийбат бу) биродарингизнинг сзи ёмон ксрадиган бир "œайб"ини айтмоғингиздир. Ссрадиларки:
-  Агар биродаримда мен айтган "œайб" (ҳақиқатда ҳам) бор бслса-чи?
-  Агар биродарингда сен айтган "œайб" бор бслса - уни ғийбат килибсан, агар бор бслмаса бсҳтон қилибсан».


Оиша онамиз розисллоҳу анҳо айтадилар: «Бизникига бир аёл кирди. Қайтиб чиқиб кетаётганида, қслим билан унинг паканалигига ишора қилдим. Шунда Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам уни ғийбат қилдинг, дедилар».


Муоз ибн Жабал айтади: «Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг олдиларида бир киши хусусида ссзланиб, у нақадар ожиз, дейилди. Шунда Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам "œбиродарингизни ғийбат қилдинглар″, - дедилар. Саҳобалар айтдиларки: "œА А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, биз унда бор нарсани айтдик-ку!", "œУнда бслмаган нарсани айтганларингда унга бсҳтон қилган бслар сдинглар", - дедилар.


***
Суфён ибн Ҳусайн айтади: "œИлёс ибн Муовиснинг олдида стирган сдим, бир киши стиб колди. Мен уни камситадиган бир гап айтдим. Шунда у:"Жим бсл", деди. Кейин менга Илёс ибн Муовис шундай деди:
- А умга карши уруш қилганмисан?
- Йсқ.
- Мсғул-татарларга карши уруш қилганмисан?
- Йсқ.
- Сендан руму-мсғуллар саломат бслибди-ю, мусулмон биродаринг саломат бслмабти-да".
Шундан кейин бу ишни қайтиб қилмадим″.


Яхё ибн Муоз айтади:
«Мсъминнинг сендан оладиган насибаси учта бслсин. Унга фойда бермасанг зарар ҳам қилма, уни хурсанд қилолмасанг ғамга ҳам солма, мақтай олмасанг ёмонлама ҳам».


Ҳасан Басрий раҳматуллоҳи алайҳга, сизни фалончи ғийбат қилди, дейишса, унга бир товоқ хурмо ҳадс қилибди. Ҳалиги одам келиб, мен сизни ғийбат қилсам, сиз менга ҳадс берасизми? - дебди. Шунда Ҳасан Басрий раҳматуллох алайҳ: «Барча схши амалларингни савобини ҳадс қилган скансан, шунга сраша муомала килиб қсйишни ҳоҳладим», деган сканлар.


Абдуллох ибн Муборак шундай деган сканлар: «Агар бировни ғийбат қилмоқчи бслсам, аввало ота-онамни ғийбат килардим. Чунки, менинг схши амалларим савобига сшалар ҳаклироқ».


***
Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам:
«Биласизларми? Хонавайрон, қарздор-муфлис ким?, - деб ссрадилар.
Саҳобалар:
- Биз пули ҳам, нарсаси ҳам йсқ одамни хонавайрон муфлис одам деймиз, - дейишди.
Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам:
- Умматимнинг хонавайрон муфлиси шундай кимсадирки, у Қиёмат кунига намози, рсзаси, закоти билан келур. Айни пайтда бир одамни ҳақорат килган, бировнинг молини еган, сна бировни ноҳақ қонини тсккан, сна бировни сса урган бслади. Бу кимсаларга унинг схши амалларининг савобидан берилур. Қарзини тслаб бслмай туриб, схшиликларининг савоби тугаб колса, уларнинг хатоларидан олиниб унинг устига юкланур. Кейин сзи дсзахга ташланур, - дедилар». (Имом Муслим ривости).


Анас ибн Моликдан ривост:
Лайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам шундай деганлар:
«Мени меърожга олиб чиқилганида бир қавмнинг олдидан стдим. Уларнинг мисдан тирноқлари бслиб, юзларини ва кскракларини тирнар сдилар.″А­й Жаброил, булар кимлар?″, — деб ссраган сдим. У зот: ″Одамларни гсштларини ейдиган ва обрсларини тскадиган кимсалар″, — деб жавоб бердилар».


Qayd etilgan


AbdulAziz  04 Fevral 2008, 08:17:57

Bir olim g'iybatchiga debdi:
- Aytaylik. sen yomonlayotgan odamning obro'si kamaydi, ammo bu to'kilgan obro' senikiga kelib qo'shilmaydi-ku...

Qayd etilgan


Robiya  17 May 2008, 15:45:30

Bir kishi Hasan Basriy (q.s.) hazratlarining oldilariga kelib: "œFalonchi sening haqqingda falonday pistonday noma’qul gaplarni gapirdi", debdi.
-Qachon?
-Bugun.
-Qaerda?
-Uyida.
-Uning uyida nima qilayotgan eding?
-Ziyofatga boruvdim.
-Ziyofatda nima yeding?
Xaligi kishi sakkiz xil taomning nomini sanadi.
Shunda Hasan Basriy (q.s.):
-O’sha odamning sakkiz xil taomi qorningga sig‘diyu bir og‘iz so‘zi sig‘madimi? Tur, ket bu yerdan! — dedilar va g‘iybatchini dargohlaridan quvib chiqardilar.

Qayd etilgan


Robiya  18 Iyul 2008, 13:57:39

Jobir ibn Abdulloh (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) bilan birga edik. Qandaydir sassiq hid taraldi. Shunda Rasululloh (s.a.v.): "Bilasizlarmi bu nima? Bu mo'minlar g'iybatining hididir", dedilar".

Qayd etilgan


Robiya  18 Iyul 2008, 13:58:01

(Yana) Jobir ibn Abdulloh (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) zamonlarida bir kuni sassiq hid taraldi. Shunda Rasululloh (s.a.v.): "Munofiqlar musulmonlarni g'iybat qilishdi, bu o'shaning sassig'i", dedilar".

Qayd etilgan


Robiya  18 Iyul 2008, 13:59:26

Ibn ummu Abd aytdilarki, qaysi bir mo'minning oldida g'iybat qilinganda u o'sha g'iybatni to'xtatsa, Alloh taolo uni dunyo va ohiratda mukofotlaydi. Qaysi bir mo'min oldida bo'layotgan g'iybatni to'xtatmasa, Alloh taolo uni dunyo va oxiratda jazolasin! Kishi bir mo'minni g'iybat qilishi bilan harom luqmani og'zi-ga olgan bo'ladi; o'sha gapirayotgan odamdagi bor narsani aytsa, g'iybat qilgan bo'ladi. Agar yo'q narsani aytsa, unga tuhmat qilgan bo'ladi.

Qayd etilgan


Muxsiya  22 May 2013, 17:05:31

G'iybatchini qilayotgan ishi harom go'sht g'ajish ekanmi demak u o'laksaxo'r

Qayd etilgan