Ruscha va o'zbekcha so'zlashuv  ( 76730 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 15:56:31

роппа-роса икки ҳафтадан кейин
ровно через две недели

байрамдан кейинги ҳафта

1) неделс
2) следуюс‰ас за празднико

Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 15:57:24

бир ҳафта олдин
неделю тому назад


улуғ рсзадаги биринчи хафта скшанбаси
воскресенье первой недели великого поста


Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 16:23:29"ой"
месся


асал ойи

медовс‹й мессястган ойнинг
прошлого мессяа


стган ойнинг 20- санасида
20-го числа истекшего мессяа


Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 16:25:51


жорий ойнинг
текус‰его мессяа

уч ойда бир мартта
раз в три мессяа

уч ойда бир чоп стиладиган ойнома (журнал)
вс‹ходсс‰ий раз в три мессяа

у олти ойга ҳам бормайди
он не протснет и шести мессяев

Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 16:27:15

"йил"
год


йилдан йилга
год от году

йиллар
годс‹

Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 16:29:42

50-ёшли
50-летний

анча вақт олдин
очень давно, яелую вечность

йилдан йилга
из года в год

йиллар сари

 с каждс‹м годом


Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 16:30:13

у ёшига қараганда ёш ксринади
он молодо вс‹глсдит длс своих лет

срамизнинг бир йили
год нашей срс‹

ҳар йили
каждс‹й год

Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 16:31:45

сн йил (қамоқда бслиш)
дессть лет (тюремного заключенис)

йил фасли
времс года

уч йил давом стаётган

продолжаюс‰ийсс три года

уч йил давом стаётган прояесс
прояесс длсс‰ийсс три года

Qayd etilgan


Rukhiya  28 Dekabr 2007, 16:33:24

бир йил давом стадиган
длсс‰ийсс круглс‹й год

етти йил мобайнидаги
семилетний


ишбилармонлик фаоллиги паст йил
год низкой деловой активности

Qayd etilgan


Rukhiya  29 Dekabr 2007, 19:03:21

"ссз"

1) слово


ссзлашиш

разговор


ссзма-ссз

буквально


Qayd etilgan