Ruscha va o'zbekcha so'zlashuv  ( 76729 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:06:15

                                                схши
1) хороший
2) добро
3) хорошо
4) качественнс‹й
5) удобнс‹й
6) благовиднс‹й
7) добропорсдочнс‹й

Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:06:51

схши!
хорошо!


схшилаб

1) как следует
2) хорошенько

Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:09:01

анчагина схши
довольно хорошо


схши! бспти!

 хорошо!, ладно!


сзини схши тутмоқ
 хорошо вести себс


схшигина уй

хорошенький домик

Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:11:10

схши йигит
хороший парень

схши об-ҳаво
хорошас погода


схши кайфист
оживление


схши таниш бслган

хорошо знакомс‹й

Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:13:28

схши хислат
добродетельсхши хабардор

хорошо осведомлённс‹йсхши сифат
хорошее качество


схши ксринмаган

недопросвленнс‹й

Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:15:22

схши дидга сга бслган
обладаюс‰ий хорошим вкусомсхши обрсга сга бслган

имеюс‰ий хорошую репутаяиюсхши сшитадиган

чуткийсҳши тарбисланган

хорошо воспитаннс‹й

Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:17:50

феьли схши
уравновешеннс‹йсхши кийинган

нарсднс‹йсхши хатти-ҳаракатлар

хорошие манерс‹
схши ксрмоқ бирор нарсани

любить что-л.
схши хулқли

хорошего поведенис

Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:20:50

схши биладиган
1) хорошо знаюс‰ий
2) осведомлённс‹й
3) компетентнс‹й


снг схши
1) лучший
2) отборнс‹й
3) фешенебельнс‹й
4) показной
5) первокласснс‹й
6) непревзойдённс‹йжуда схши
1) великолепнс‹й
2) замечательнс‹й
3) отличнс‹й
4) превосходнс‹й
5) превосходножуда схши (соз)
1) замечательнс‹й
2) замечательно


схши сйлаб ксрилмаган

необдуманнс‹йсхши-ёмонни фарқ қиладиган

разборчивс‹й
Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:23:31

бошқаларнинг ишига аралашишни схши ксрадиган одам
 любсс‰ий вмешиватьсс в чужие дела


сзини схши ҳис қилмоқ

чувствовать себс хорошо


схши ксриш учун бсйнини чсзмоқ

1) вс‹тсгивать шею
2) чтобс‹ лучше разглсдетьбошқа билан схши қсшила оладиган

что-л. хорошо сочетаюс‰еесс с другим


Qayd etilgan


Rukhiya  02 Yanvar 2008, 23:25:32

схши меҳмондорчилик
хорошее угос‰ение


насиҳат беришни схши ксрадиган
любсс‰ий поучать


снг схши қисм

лучшас часть

Qayd etilgan