Milodiy Yangi yil haqida fikr-mulohazalar  ( 16168 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


jasur.best  30 Dekabr 2010, 22:20:16

A'lo! Bunchalik katta tantana bilan kutib olinadigan bayramni bilmayman.  :7

Qayd etilgan


Nurdinboy  30 Dekabr 2010, 23:47:28

Sh.Holmirzayevning "Archa bayrami" nomli bir hikoyasi bor. Tanlangan asarlarining 2 tomida. Hullas shu hikoyaning bosh qahramoni (ismi esimda yo'q) musulmonlarning bayrami Navro'z. Yangi yil boshqa dindagilarining bayrami, deb hatto oilasida ham ta'qiqlay olmaydi! Tasavvur qilinga, o'z oilasida. Vaholanki u oila boshlig'i. Muvahhidning gaplariga qo'shilaman. Faqat buning yaxshi tomonini olishimiz kerak. Dunyoviy bayramni ham qilaylik, diniy bayramimizni ham. Muhimi biz bu bayramni nishonlab e'tiqodimizdan ayrilmaganimiz. O'zimizga jiddiy oliwimizning keragi yo'q.

Qayd etilgan


Muallim  31 Dekabr 2010, 03:32:09

بسم الله الرحمن الرحيم

Иннал ҳамда лиллаҳ, наҳмадуҳу ва настаъийнуҳу ва настағфируҳу. Ва наъузу биллаҳи мин шурури анфусина, ва мин саййиати аъмалина. Май-сҳдиҳиллаҳу фала музилла лаҳ, ва май-юзлил фала ҳадис лаҳ. Ва ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ла шарийка лаҳ, ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу ва росулуҳ.

Албатта ҳамду санолар Аллоҳникидир! Биз У Зотни мақтаймиз. У Зотдан мадад ва мағфират ссраймиз. Аллоҳдан сз нафсимиз ва амалимиз ёмонликларидан паноҳ тилаймиз. Кимни Аллоҳ ҳидост қилса, уни залолатга кетказувчи йсқ ва кимни залолатга кетказса, уни ҳидост қилувчи йсқ. Гувоҳлик бераманки, ёлғиз ва шериксиз Аллоҳдан сзга ҳақ маъбуд йсқ. Яна гувоҳлик бераманки, албатта, Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам Унинг қули ва расулидир.


بسم الله الرحمن الرحيم

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون

Батаҳқиқ, мсминлар нажот топдилар. (ал-Мсминин: 1)

Ушбу ост ила Аллоҳ таоло мсминларнинг нажот топишларига очиқ-ойдин, таъкидланган ваъда бермоқда. Аввалида «Батаҳқиқ»-ҳақиқатан-ссзи билан бошланган жумла шунга далолат қилади. Қолаверса, жумланинг охирида «нажот топдилар» деб нажот бслишига ҳеч шубҳа қсймаспти. Аслида, «нажот топадилар» дейилиши керак сди. Аммо «нажот топдилар» дейишлик, албатта, «нажот топадилар» маъносидан ҳам кучлидир.
Субҳаналлоҳ! Қуръони Каримда Аллоҳ Субҳанаҳу ва Таоло'нинг Мсмин бандаларига жуда ксплаб башоратлари бор. Иннака ла туҳлифул миъад - Аллоҳ ҳаргиз ваъдасига ҳилоф қилгувчи смас! Биродарлар бу ваъдаларнинг барчаси биз учун смасми? Ортиқ мсмин бслишликнинг вақти келмадими!?


وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون

Улар беҳуда нарсалардан юз сгиргувчилардир. (ал-Мсминин: 3)

Беҳуда ссз, беҳуда иш, беҳуда тафаккур, беҳуда ҳис-туйғу, умуман, беҳуда нарса учун мсмин кишининг қалбида жой йсқдир. Чунки мсмин инсоннинг қалби иймон билан тсла бслади. Унинг қалби Аллоҳнинг муҳаббати, зикри, фикри ва Аллоҳнинг амрларини тафаккур стиш билан банд бслади. Мсмин кишининг қалбида бошқа нарсага жой йсқдир. Шунинг учун у беҳуда нарсаларга умуман тоқат қила олмайди, улардан юз сгиради. Ана сша даражага етган мсмингина нажотдан умид қилса бслади.

Бирор бир насоро ёки сҳудийни биз снги йил билан табриклаймиз. Биродарлар биз уларни шу куни дастурхон устида ҳамр ичиб олиб, рюмкаларни уруштириб, шағамларни ёқиб олиб қандайдир қорбободан тилаклар тилаб ширк келтириб стиргани ёки стириши учун табриклаб қсйишимиз керакми? Озгина тафаккур қилмаймизми? ... Қиёс учун:

Ибн Аббос розисллоҳу анҳудан ривост қилинади:
«Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам Мадинага келиб, сҳудийлар Ашуро куни рсзасини тутаётганларини ксрдилар ва:
«Бу нима?» дедилар.
«Бу солиҳ кундир. Бу кун Аллоҳ Бани Исроилни душманидан қутқарган кун. Ўшанда Мусо унинг рсзасини тутган», дейишди.
У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Мен сизлардан ксра Мусога ҳақлироқман», дедилар ва унинг рсзасини тутдилар, тутишга амр қилдилар».

Учовлари ривост қилганлар.

Шарҳ: Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг сҳудий ва насороларникига схшаш ишни қилмас, доимо уларникидан бошқача, Ислом умматига хос иш қилар сдилар. У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам доимо саҳобаи киромларни бошқа дин сгаларига схшашдан, уларга сргашишдан қайтариб келар сдилар. Шуни ҳисобга олдилар ва снаги йили сҳудий ва насороларга схшаб муҳаррам ойининг фақат снинчи куни смас, балки уларга хилоф қилиб, тсққизинчи-снинчи куни рсзасини тутишларини амр қилдилар.

Мана шу ҳадисда ҳам Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам саҳобаларига аҳли китобларга схшамаслик учун, уларга ҳилоф бслгани ҳолда икки кун съни Муҳаррамнинг тсққизинчи-снинчи кунида рсза тутмоқликни буюрдилар.

Агар бу снги йил байрами ҳақиқатда солиҳ бир кун бслганида биз умматлар ҳам, албатта, бу кунни аҳли китобларданда схшироқ тарзда нишонлаган бслар сдик. Биз байрамларимизда Муборак Жума кунида Аллоҳнинг байтига бориб Жума намозини адо стамиз. Бутун А амазон ичида, А амазон ҳайитида Аллоҳга ибодат қиламиз, масжидларда намоз сқиймиз. Қурбон ҳайити куни бутун дунё мсминлари биргаликда ҳайит намозини сқийдилар, қурбонлик қиладилар, закот берадилар ҳамда динимизнинг бешинчи устуни бслмиш муборак Ҳаж амалини адо стадилар. Биз, Аллоҳ бизга инъом стган байрамларни ана шундай нишонлаймиз...

А­й иймон келтирганлар! Исломга тслиғича киринг. Ва шайтоннинг изидан сргашманг. Албатта, у сизга очиқ душмандир. (Бақара: 208), Сизга А асул нимани берса олинг ва сизни У зот нимадан қайтарса қайтинг. Содақо Аллоҳул Азийм (Улуғ Аллоҳ рост ссйлайди)
:as:

Qayd etilgan


Aqoid  31 Dekabr 2010, 05:27:00

Endi bo'lgandir, menimcha. Shunday taqvodor, bilimli do'stlarimiz bor bo'lsin!
Val aqibati lil muttaqiyn!
Xayrli oqibat taqvodorlarnikidir!

Qayd etilgan


Arsen  31 Dekabr 2010, 06:11:52

Sh.Holmirzayevning "Archa bayrami" nomli bir hikoyasi bor. Tanlangan asarlarining 2 tomida. Hullas shu hikoyaning bosh qahramoni (ismi esimda yo'q) musulmonlarning bayrami Navro'z. Yangi yil boshqa dindagilarining bayrami, deb hatto oilasida ham ta'qiqlay olmaydi! Tasavvur qilinga, o'z oilasida. Vaholanki u oila boshlig'i. Muvahhidning gaplariga qo'shilaman. Faqat buning yaxshi tomonini olishimiz kerak. Dunyoviy bayramni ham qilaylik, diniy bayramimizni ham. Muhimi biz bu bayramni nishonlab e'tiqodimizdan ayrilmaganimiz. O'zimizga jiddiy oliwimizning keragi yo'q.

Gaplaringizga umuman qo'shilmayman.

Qayd etilgan


Margiloniy  31 Dekabr 2010, 06:21:54

Nishonlash kerak ham demayman, nishonlamaslik kerak ham demayman. Rostini aytadigan bo'lsam, bugun ziyofatlar judayam ko;p qaysi biriga borishni bilmaysan kishi  :5 :7

Qayd etilgan


Mo'min Mirzo  31 Dekabr 2010, 08:23:47

Muallim Alloh rozi bo'lsin.
ayniqsa birodarlarga mazkur oyatni eslatib yaxshi qildingiz, bu oyati karimani hech unutmasligimiz kerak.

Iqtibos
А­й иймон келтирганлар! Исломга тслиғича киринг. Ва шайтоннинг изидан сргашманг. Албатта, у сизга очиқ душмандир. (Бақара: 208),
Ey iymon keltirganlar! Islomga to'lig'icha kiring...  :2
Biz iymon keltirganlar munojot qilib Islomga to'lig'icha kiring deyapti. Kim Islomga to'lig'icha kirdi ekan? Sahobalar tinmay o'zlarida munofiqlik alomatini qidirib agar topilsa yig'lab tavbalar qilar edilar...
Hozirgi ahvolimizga maymunlar ham yig'lasa kerak, nimalar qilib yuribmiz. Sahobalar bizni ko'rsa "munofiqlar" deb o'ylashsa kerak...
Alhamdulillah, 5-6yildan beri bizning uyda bu nishonlanmaydi, oddiy kunday o'tadi. smslarga sukut bilan javob beramiz, yuzma-yuz tabriklaganga yangi yil bayram emasligini tushuntiramiz.
Ahmoq bo'lsa gapni aylantiramiz yo jim ketaveramiz, chunki Luqmoni Hakim aytganlariday ahmoq bilan gap talashgan odamning o'zi ahmoqdir.

Qayd etilgan


Мuslim  31 Dekabr 2010, 10:26:52

:as:

Men sen jorjsan , yoki sen nasroniylar bayramini nishonlayapsan sen nasroniysan degani ilmim ham fikrim ham yetmaydi...LEkin yangi yil to`grisida o`z fikrlarimni aytib o`tmoqchiman...

Muvahhid akaga 3-4 ta savolim bor qolganlar ham javob bersa bo`ladi....

-Bir oilada yangi  yil kechasi har kungidan to`kin dasturhon tuzalsa (siz o`ylagandek emas) eski yildan yangi yailga o`tishda keyingi yil dasturhonimiz to`kin bo`lsin degan niyatda (Allohdan so`rab) yangi yilni kirib kelishini kutayotgan oilaga qarab sen Jorjlardansan deya olishga o`zizni qodir hisoblay olasizmi?

-Yangi yil hristianlarda 25-dekabr kuni boshlanadi 10-yanvarda tugaydi, Ibodathonalarda o`zlarini hudolariga (Allooh ularni kechirsin. Alloh yagona) atab qo`shiqlar kuylashadi... Bizda esa yangi yil umuman boshqacha nishonlashadi....

-Tan olaman Yangi yil islom dinida yo`q...

-Lekin Oilada farzand institutni qizil dimlomga bitirganini eshitib qarindoshlari tabriklagani kelishadi, Ota hursandligidan osh qiladi, Dasturhon tuzalib hamma taomlanadi. (Allohga shukur qizim o`qishini tamomlab oldi,,,,)

-Qishloqdan o`qishga kiraman deb shaharga kelgan bola o`zi hohlagan o`qishiga budjedga kirdi.  Buni eshitgan qarindoshlari uni tabriklagani kelishdi ota onasi hursandligidan dasturhon tuzaladi ovqatlar tayyorlandi. buni nishonlashdi.... (Allohga shukur o`g`lim o`qishga kirib oldi....)

Bunday nishonlashlar islom dinida yo`qku.... Nega hech kim bu haqda gapirmaydi....

-Ilgar kuni Andijonni Yoshlar markazida Yetim bolalarni to`plab bayram kechasini uyishtirildi. Barcha bolalarga Prizident Sov`gasi ulashildi.. Kemtik qalblarga quvonch ulashildi.... (Ularni qo`liga sham ushlatib hudolar haqida qo`shiq kuyla deyishgani yo`q.) Sovg`a tutgan bolajonlarni ko`zidagi quvonchni yozib ifodalab bo`lmaydi....

-Payg`ambarimiz aytganlar "Ul kim yetimdur mening hos ummatimdur" va yana "Kimki yetimni boshini silab uni yetimligi ko`nglidan olsa shu silagan sochi barobar savobga erishadi" (Alloh Bilguvchi)

-Yangi yil bayrami deganda k`oz oldizga nima keladi....

-Yaqinda forumimizda Yil sarhisobi va taqdimot tadbirini qildik, Bu yil hisobini ko`rib hursand bo`ldik keyingi yilga bir birimizga omad, ishlarimiz rivoji uchun tilak bildirdik.... nima unda biz ham .... mizmi?

Uzr agar meni fikrlarim hato bo`lsa Yolg`iz Allohdan mag`firat so`rayman. Alloh kechurivchi zotdur... :amn:

Qayd etilgan


Mirоlim  31 Dekabr 2010, 10:55:42

:bsm:

 :as:

E'tiqodingizga ko'ra yashamayotgan ekansiz, yashayotganingiz kabi e'tiqoddasiz.
Umar ibn Hattob r.a.

Barchamizga e'tiqodimizga ko'ra yashashlikda Allohim kuchlik Iymon va kuchlik E'tiqod bilan Hidoyatlantirsin.

Qayd etilgan


Nurdinboy  31 Dekabr 2010, 12:24:36

Bugungi jum'a namozining maruzasi shu melodiy yangi yil haqidagi tuwunchalarga va hijriy yil haqida bo'layapti. Inshalloh har bir birodarlarimiz o'z savollariga javobni qori akalarimizning ma'ruzalaridan oladilar.

Qayd etilgan