Bugungi kun mulohazalari  ( 1455674 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 296 B


Robiya  28 Aprel 2009, 11:12:45

  :bs1:
:as:

   Andalus ummaviylarining yosh xalifasi Hishom hali uylanmagan edi. U uylanishni taklif qilganlarga kelinlikka nomzod Qur'onni yod bilishi lozim, degan shartni qo'ydi. tekshirish natijasida 720 nomzod aniqlandi. Xalifa bundan taajjublandi va ikkinchi shartni qo'ydi. Bu Imom Molikning hadis kitobi "Muvatto"ni to'liq bilishlik edi.
   Ikkinchi shart bir oz og'ir bo'lishiga qaramay bunisi ham anchagina bo'lib chiqdi. Faqat Qurtuba shahrining o'zida kelin nomzodiga munosib qizlar besh yuz nafar bo'lib, ular Qur'oni Karim, "Muvatto"dagi hadislar va boshqa ko'plab kitoblarni yoddan bilishardi.
   Bu esa Andalus, ya'ni hozirgi Ispaniyada musulmonlar ilm - fan va madaniyatda o'sha davrda katta yutuqlarga erishganini bildiradi. "Idrok" taqvimi, 2009 yil

    Bizda ham shunaqa shartlar bormikin? Unda qanaqa savollar bo'lyapti? Nechog'lik qoniqarli javoblarni eshityapmiz?..

Qayd etilgan


Shokir63  29 Aprel 2009, 15:53:30

:as:
...
Qarangki, iymon nuri bilan musulmon bo'lib tug'ilganlar bu ne baxtligini bilmasdan o'zlarini g'ayridinlarga tobora o'xshatib borishmoqda!

Ona tilini yaxshi ishlata olmaganlar bashqa tillardan yordam olganlari kabi, o'z dinini yashamaganlar boshqa dinlardan yordam qidiradilar.

Qayd etilgan


Robiya  02 Iyun 2009, 16:54:04

Ислом дини — тинчликка, адолатга даъват қилувчи диндур. «Уруш оловини Оллох, счирур», дейди Оллоҳ Қуръони Каримнинг «Моида» сурасида (64 — ост). «Ҳужурот» сурасида сса «Икки тоифа урушиб қолса дарҳол уларнинг сртасини снглаб қсйинглар! Бир - бирингизга адолат қилинглар!» (9 - ост), «Барчангизни бир ота - онадан сратдик ва бир - бирингиз билан танишишингиз учун турли — туман халқлар, слатлар қилиб қсйдик» (13 —ост), дейди Оллоҳ. Бугунги сухбатимиз Оллоҳ сзи даъват қилган, Оллоҳнинг снг улуғ неъматларидан бири — тинчлик неъмати хакида бслади.

Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим!


Азизлар, Оллоҳга шукур, Мустақиллик шарофати билан юртимиз обод бслиб, юрт сгаларининг тинчликсевар сиёсати туфайли тинчлик, хотиржамликда осуда ҳаёт кечирмокдамиз. А­л таҳликасиз сзининг сратувчанлик меҳнати билан, ижодкор ижоди, санъаткор санъати билан банд. Аммо катта ёшдагилар жуда схши билишади, ҳеч бир тузум бошқасига срнини жанг-жадалсиз, қон тскишларсиз бермаган. Озодлик доимо катта қурбонлар талаб қилган. А­ркинлик уруш, инқилоб билан қслга киритилган. Бир юртни мустамлака қилиб турган босқинчилар маҳаллий аҳолига осонлик билан ҳурликни бериб кетмаган. Оллоҳга шукур, бизнинг юртимиз ана шундай қон тскишларсиз, инқилобсиз мустақилликка сришди. Оллоҳнинг сзи осон қилиб ксйди. Бунинг қадрини билишимиз, тинчлик неъматининг шукронасини қилишимиз керак.
Азизлар, ёнгинамиздаги Тожикистонда рсй берган воқеалар барчанинг ёдида. Бир неча йиллар тожик биродарларимиз таҳликада сшадилар. Ҳукуматнинг тепасига гоҳ униси, гоҳ буниси келиб, тсғри сиёсат юргизмай, мамлакатда биродарлик уруши алангаланиб кетди. Ўша йиллари келиб қолган биродаримиз бир нарсани айтиб берувди. «Мен ҳукумат томонда, акам ҳукуматга қарши бслганлар томонда бслиб қолдик, -дейди биродаримиз. -Кун бсйи душманларимиз томонга автоматлардан сқ отаману, «Ишқилиб акамга тегиб кетмасин-да», дейман. Кечқурун отишма тугайди. Хотиним иккита нон ва овқат олиб бориб, уларнинг аҳволини билиб келади. «Акангиз соғ-саломат скан», дейди. Мен хотиржам бсламан. А­рталаб туриб сна улар томонга ота бошлаймиз, уларни соғ-саломат қолдирмаслик учун. Кечаси сна хотинимни юбораман...».
Ана шунақа урушлардан Оллоҳ сақлади бизни. Тасаввур қилинг: машинангизда кетаспсиз, сн етти -сн саккиз ёшли болалар тсхтатиб, автомат сқталиб «Туш, машинанг бизга керак», дейди. Тушмасангиз тариллатиб отиб ташлайди. Кечаси келиб «Уйни бсшат, снди уй бизники», дейди. Бола-чақангни олиб чиқиб кетолсанг бахтинг, хотининг ё бсй етган қизингни олиб қолишсачи? Додингни кимга айтасан? Тожикистонда бундай воқеалар оз бслдими? Оллоҳ шундай шармандаликлардан саклади бизни. Илоҳи умри узун бслсин, бизнинг президентимиз ана шуларни ксрсатмай бизни бу кунларга олиб келди.

Азизлар, чойхонада стириб олиб «У бслмаспти, бу бслмаспти», деб гапириш осон. А аҳбарлар ғийбатини қилиш осон. Аммо раҳбарлик осон смас! Юртга сгалик осон смас! Юрт оғаларида дам олиш куни йсқ. А­рталаб саккизда кетиб кечқурун олтида уйга келиш йсқ! Салгина танглик, хавотирлик бслса раҳбарларда кечаси уйга келиш йсқ! Салгина нотинчлик бслган жойдан сиз кетасиз, қутуласиз. Улар кечаю кундуз сша ерда ҳушёр бслишади. Аотинчликни бартараф қилишади. Аотинчлик омилларни срганишади, қайтарилмаслиги чораларини ксришади. Азизлар, юртга бош бслиш қийин. Биргина оиламизни бошқаришнинг сзи қанча қийин бслиб турибди. Болаларимиз нечта бслса, хулқу атвори шунча хил. Болаларимизга сал хушмуомала бслиб, бсш қсйсак биттасининг бир қилиғи чиқиб туради. Дарров қулоғини бураб, тартибни қаттиқроқ қилсак, барчаси сна итоатда бслади. Катталар ҳам шу болаларнинг каттароғи-да. Оллоҳ умрларини зиёда қилсин, юрт сгалари тинчлик, хотиржамликни бар-қарор қилиб туришибди.

Шуларни кузатиб, ксриб тинчи бузиладиган ҳасадчилар, «Аима қилсам буларда нотинчлик бслар скан», деб уйқуси қочиб юрадиган ғаламислар йсқ дейсизми? Ана шулардан сҳтиёт бслишимиз керак. «Ҳизбут таҳрир» ҳам «Ваҳобийчилик» ҳам, «Акромийчилик» ҳам, бошқа бало-баттарлари ҳам ана шуларнинг иши.

Тинчлигимизни ксролмайдиганларнинг иши. Сиз билан бизга нима керак? Беш вақт ибодатимизни хотиржам адо қилиб, Ўзига шукур қилиб, тинч меҳнат қилиб, слу юртнинг, юрт оғаларининг ҳаққига дуо қилиш керак.
Ғаламис, ҳасадчи ҳар жойда бор, ҳар доим бор. Бир киши вилостнинг каттасига қсшнисининг устидан шикост ёзибди: «Қсшнимнинг иккита сигири бор. Қаердан олди скан иккита сигирни? Шуни бир текширсангиз». Ҳоким диёнатли киши скан. Ўша иғвогарни чақирибди. «Сизгасм иккита схши сигир берамиз, -дебди ҳоким ҳалигига. -Кснглингиз тсладими? Бориб қсшнингизни текширмасак майлими? «А­, сйлаб гапираспсизми? -дебди ҳасадчи. -Ким қарайди иккита сигирга? Менинг молга қарайдиган болам йсқ». «Хизматкор берамиз, сзи қарайди, боқади». «Йсқ, керак смас. Менинг сигир боқадиган оғилим ҳам йсқ, емишим ҳам йсқ», дебди ҳасадчи. «Молхона қуриб берамиз, бир йилга етадиган ем, емиш ҳам берамиз», -дебди ҳоким. -Бсладими? Шунда кснглингиз тсладими?» «Бслмайди, -дебди ҳасадчи қсшни. -Кснглим булар билан тслмайди. Қсшнимнинг сигирларини олиб, сзини қаманг. Ана шунда менинг кснглим тслади. Унгача менинг кснглим ҳам жойига тушмайди, ётиб уйқум  ҳам   келмайди».   Юртимиздаги   тинчлик,   осойишталик,   бунёдкорлик   ишларига  ҳасад   билан тикилувчилар йсқ дейсизми? Ана шулардан сҳтиёт бслишимиз керак.

Илоҳи, юртимиз тинчлигига ксз тегмасин! Юртимиз, одил юртбошимизни, тинчлик ишига ҳисса қсшаётган барча раҳбарларимизни, тинчлигимиз посбонлари бслган фарзандларимизни Оллоҳ ёмон ксзлардан асрасин! Тинчлик, хотиржамликда, сркин сшаш Ўзбекистонимизда абадий бслсин!
Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳу ва барокотуҳ.
Фозил қори Асин қори сғли.
  Манба
 

Qayd etilgan


Robiya  07 Iyun 2009, 10:56:12

"Daniyalik kelin" filmidan

Аш қизча:
- Дада, нега биз скшанба кунлари черковга бориб ибодат қилмаймиз?
Ота:
- Биз мусулмонмиз-ку, қизим. Биз масжидга борамиз. Черковга насронийлар боради.
Аш қизча:
- Унда нега масжидга бормаймиз?...
Ота:
- Аега бормас сканмиз, борамиз. Сен ҳали ёшсан. Мен пенсисга чиқиб олай, кейин иккаламиз бирга борамиз...

* * *

Qayd etilgan


Zamiraxon  12 Iyun 2009, 18:01:15


  - .... Xayr degan so'zni juda yomon ko'raman. Umuman xayrlashish onlarini, alvido deyishni yomon ko'raman.
  - Unda "Xayr"ning o'rniga "Salom" deymiz.
  - Kelishdik. Salom!!!
  - ... Salom :(
So'zlar bizning psixikamizga juda katta ta'siz ko'rsatadi. Ushbu misolda oddiygina "Xayr" so'zi insonni tushkunlik sari yetaklasa, "Salom" - aksincha, qanday holatda, vaziyatda aytilishiga qaramay, dilimizga tushkunlik baxsh etadi.

Qayd etilgan


Fatima  17 Iyun 2009, 11:34:31

 :as:

Opamdan eshitganlarim:
Kecha taksiga o`tirgandim, ikki kishi suhbatlashib ketishyapti , ulardan biri shunday deyapti:
-Bir o`rtog`im har kun, har besh mahal namozlarda qoyim bo`ladi. Hech birini qazo qilmaslikka harakat qilardi. Ba`zi siyosiy voqealar sabab bu o`rtog`imni etib qamab qo`yishdi. Hozir esa uyiga qaytarishgan, lekin u o`rtog`im uyga qaytgandan beri ha deb aroq ichgani ichgan.

Astag`firullah, Bunga qanday qarash mumkin..? Iymonli inson qandaydir bir fitnalarni deb Yaratgan harom degan narsadan o`zini tiyolmaskan. Bunday insonlarni haqiqiy iymonli inson deya olamizmi?!!!

Qayd etilgan


Abdullah_Hayrullah  17 Iyun 2009, 13:37:55

 :as: 
Havotir olmang singlim. Oqqan daryo oqaveradi. Biroz vaqt o'tib birodarimiz o'ziga keladi. Ichkarida uning nimalar chekkanini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Bunday paytda psiholiglar davraga kirishi kerak. Bizda unaqa psihologlar afsuski hozircha yo'q. Birodarimizga duo qilaylik.    :as:

Qayd etilgan


Abdullah_Hayrullah  17 Iyun 2009, 13:39:47

                        :as:
Juda yahshi taklif. Alloh rozi bo'lsin. Men boshlab yubordim.
                      :as:

Qayd etilgan


Abdullah_Hayrullah  17 Iyun 2009, 13:50:17

Ислом дини — тинчликка, адолатга даъват қилувчи диндур. «Уруш оловини Оллох, счирур», дейди Оллоҳ Қуръони Каримнинг «Моида» сурасида (64 — ост). «Ҳужурот» сурасида сса «Икки тоифа урушиб қолса дарҳол уларнинг сртасини снглаб қсйинглар! Бир - бирингизга адолат қилинглар!» (9 - ост), «Барчангизни бир ота - онадан сратдик ва бир - бирингиз билан танишишингиз учун турли — туман халқлар, слатлар қилиб қсйдик» (13 —ост), дейди Оллоҳ. Бугунги сухбатимиз Оллоҳ сзи даъват қилган, Оллоҳнинг снг улуғ неъматларидан бири — тинчлик неъмати хакида бслади.

   Singlib siz nima demoqchisiz? Fozil qorining gaplariga qo'shilmoqchimisiz.
Alloh meni auvf etsin, lekin men bu fikrdagi odamlarni xoin hisoblayman. Millatning, dinning xoinlari bular. Men bu gapni birincha marta gapiryapman. Lekin gapim uchun mahsharda ham javob berishni ko'z oldimga olib gapirdim.
  Islomga nisbatan shunchalar dushmanlik qilinib turgan bir paytda...
           :as:

Qayd etilgan


Robiya  17 Iyun 2009, 14:36:44

Ислом дини — тинчликка, адолатга даъват қилувчи диндур. «Уруш оловини Оллох, счирур», дейди Оллоҳ Қуръони Каримнинг «Моида» сурасида (64 — ост). «Ҳужурот» сурасида сса «Икки тоифа урушиб қолса дарҳол уларнинг сртасини снглаб қсйинглар! Бир - бирингизга адолат қилинглар!» (9 - ост), «Барчангизни бир ота - онадан сратдик ва бир - бирингиз билан танишишингиз учун турли — туман халқлар, слатлар қилиб қсйдик» (13 —ост), дейди Оллоҳ. Бугунги сухбатимиз Оллоҳ сзи даъват қилган, Оллоҳнинг снг улуғ неъматларидан бири — тинчлик неъмати хакида бслади.


Assalamu alaykum!

Kechirasizu, bu yerda hech qanaqa xoinlik yo'q, aksincha ahillik, birodarlikka chorlangan gaplarku...

Keyin, ilmli ulamolar gapidan kir qidirish bizga qolmagan. Harqalay ular bizdan ko'proq diniy kitoblarni o'qib qo'yishgan, hujjat bilan gapirishadi.

PS.: aziz birodarlar, forumga kirib o'tayotgan vaqtimizni behuda bahs-munozaralarga sarf qilmay, ilm olsak bo'lardi?!

Qayd etilgan