Islomiy she'riyat  ( 371151 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 89 B


AbdulAziz  29 May 2009, 00:47:55

Shayton vasvasa qilmoqni bayoni

Vasvasa, bil, har namozda bo‘lmasa,
Ul namoz makbul ermas, ey kasa.

Vasvasa bo‘lg‘ay alomoti qabul,
O’qubon fahm aylagil, bo‘lma malul.

Bas, nazir aytay sayga, ey xushliko,
Kirmag‘ay o‘g‘ri bamasjid, ey axo.

Chunki yo‘qtur masjida raxtu qumosh,
Oning uchun kirmag‘ay o‘g‘ri, qudosh.

Lek o‘g‘ri doxil o‘lg‘ay, ul magar,
Har uyiki, raxt bo‘lsa, muxtasar.

Bas, biling, shayton ko‘ngulga kirmag‘ay,
Bo‘lmasa iymoni oni, ey tag‘oy.

Bo‘lsa har ko‘ngulda iymon, ey hakim
Doxil o‘lg‘ay anga shaytonur rajiym.

Bil, juhud, tarso namozinda yaqin,
Vasvasa bo‘lmasdur anda, ey amin.

Man shariy’at shahrini shomu sahar,
Kezdimu berdim sanga ushbu xabar.

Bu rivoyat dar «Siroji Zohidiy»,
Nazm etibdur Afzaliy az Zohidiy.

Qayd etilgan


AbdulAziz  29 May 2009, 00:48:15

Munkar (va) Nakirni bayoni

Har kishi yer ostina manzil qilur,
Munkaru Nakir anga beshak kelur.

Bas, ajoyib arzaq o‘lg‘ay ko‘zlarni,
Uni qattig‘, ham qarodur g‘ozlari.

Qo‘llarida gurzilar bo‘lg‘oy chunon,
Yetti ming botmon boamri musta’on.

Bas, alar degay xudoying kim, diyning,
Kim erur bizga de bu yerda nabing?
 
Gar xudo yor o‘lsa, bersa ul javob,
Qiynagay onlar azobu ham niqob.

Bas, xudo yer o‘lg‘ay anga ul zamon,
Ham alardin ul zamon qolg‘ay omon.

Ul xudo ochg‘ay go‘rina, ey nisar,
Ravzag‘a qilg‘ay hamisha ul mazar.

Ya’ni, jannatdin kelur nozu na’im,
Huru G’ilmon hizmatida ey salim.

Doimo jannat aro sayr aylagay,
Do‘zax o‘tin yuzig‘a Haq bog‘lag‘ay.

Xurramu xushvaqt bo‘lub shomu sahar,
Bo‘lg‘ay anda, hech nima qilmas zarar.

Gar javobin bermasa, ey muqtado,
Gurzi birla urg‘ay oni, ey gado.

Vaqti gurz urmoqda ovozin bori,
Eshitur illo bashar birla vari.

Odamiy birla vari eshitsalar,
Yemoqu ichmoqni qo‘yg‘aylar alar.

Oni uchun ul odamg‘a amr emas,
Muni bilgon er bo‘lur, ul ma’ni ras.

Go‘rini qilg‘ay chunon tang, ey falon,
So‘ngogin bir-birga kirguzgay hamon.

Ravzani do‘zaxni ochgay go‘rina,
To Qiyomat shu’la urg‘ay to‘rina.

To Qiyomat beshak ul kurgay azob,
Bo‘lmag‘ay anga savob illo iqob.

Afzaliy nazm ayladi, ey muqtado,
Ul aqoyid nazmidin shoxu gado.

Mavlaviyni nazmi bil shiru shakar,
Afzaliyni nazmi olamda hunar.

Man shariy’at gullaridin, ey nisar,
Bir gul uzdim, xush, ajoyib, toza, tar.

Afzaliyga ushbu ishni, e Kariym,
Ayla oson, chunki otingdur Rahim.

Afzaliyni jurmi ko‘pdir, ey xudo,
Ayla jurmin mahv, qil iymon ato.

Qayd etilgan


AbdulAziz  29 May 2009, 00:48:37

Arvohlar kelmagini bayoni

Har shabi jum’a kelur arvohlar,
Eshigingda o‘lturib maddohlar.

Ya’ni, aytur ul hazin ovoz ila, Yo
Otam der yo onam der noz ila.

Ya’ni, har bir qavmini ul yod etar,
Xayr ila yod ayla deb faryod etar.

Zikr eting, bizni xudo zikr aylasun,
Rahm eting der holimakim, anglasun.

Oni uchun bir qarong‘u go‘r aro,
Bas, uzun g‘amdamizu ham mubtalo.

Ham yomon hasratdamiz, raxm aylangiz.
Bas, duodin bizni mahrum etmangiz.

Bas, duo qilmoqg‘a tanglik qilma san,
Benavoman, ojizi darmondaman.

Xar kishi qilsa duo, bas shod erur,
Qilmasa, g‘amgin bo‘lub yuz qaytarur.

Ya’ni, qaytib manziliga, ey kirom.
Benavo, g‘amgin bo‘lub turg‘ay mudom.

Man kezib gulzori shar’i Mustafo,
Bir gul uzdum xush, ajoyib, bosafo.

Nazm etib Afzal hadisi ul Rasul,
Fahm etib qilgil quo, bo‘lg‘ay qabul.

Qayd etilgan


AbdulAziz  29 May 2009, 00:49:01

Savoli ajoyib ul - g‘aroyib

Men ajoyib ham g‘aroyibda savol,
Ayladim, bergil javobin basavol.

Ul nedurkim, yesa bo‘lmas hech ham,
Man javob aytay sanga, ey muqtaram.

Bas, erur ul gam, eshit, shohi jahon,
Necha yesang, ham emas ushbu zamon.

Bas, ikkinchi — bersa bo‘lmas ham mudom,
Man dedim insof, eshit, ey xushkalom.

Bas, uchinchi — ul nedur sohibnaram,
To‘ksa, bo‘lmas zoye’ ul dam, muhtaram.

Ul erur ko‘z yoshi bilsang, ey o‘g‘ul,
Afzaliy nazmida aydi, qil qabul.

To‘rtisi — nedurki, sindursang oni,
Qiymati bo‘lg‘ay ziyoda, ey sani.

Man dedim sanga ko‘nguldur ittixob,
Afzaliy nazm ailadi, ey shayxu shob.

Necha sindursang ko‘ngulni, muxtasar,
Qiymati bo‘lgay ziyoda, mu’tabar.

Ko‘rdi mavlono Mu’iyn tafsirina,
Afzaliy nazm aylabon aydi yana.

Qayd etilgan


AbdulAziz  29 May 2009, 00:49:50

Teshukg‘a bavl qilmoqni bayoni

Bavlu g‘oit har teshukg‘a «ilma san,
Man dedim sanga, eshit vajhi hasan.

Naql erurkim, bir kishk qildi bu ish,
Ul zamon behush bo‘lubtur beravish.

Aqrabolar, barcha ko‘rdilar oni,
Yo‘q majoli so‘zlamakka, ey sani.

Keldilar Hazrat Sulaymonga alar,
Aydilarkim, ey Rasuli mu’tabar.

Aqrabomizdii biri suroxa ban,
Qildi ersa, bo‘ldi behush, ushbu havl.

Tahqiq etdi ul Sulaymon, ey nisar,
Barcha jinlar kelturub, aydi alar.

So‘rdilarkim, siz nechun shundog‘ ravish,
Qildingiz bu odama, behush emish.
 
Aytilarkim, ey Rasuli zul-jalol,
Biz ibodat qilmish erdik bemalol.

Nogahon soldi najosat bizlara,
Chopqilab chiqtuk. yuzi bo‘ldi qora.

Bu gunoh bizdin emasdur, ey Rasul,
Bas, ibodat aylar erduq bizga ul.

Bavlu g‘oit qildi ersa, Haq oni,
Mubtalo qildi balog‘a, yo‘q mani.

Bas, adabdin ermas, ey sohibnamol,
Bu ravish aylab, balog‘a bo‘lma lol.

Har teshukka bavlu g‘oit qilmangiz.
Afzaliyni nazmini yod aylangiz!

"Al-Jome' as-sahih"ning 4-jildi (1993 yil) ilovasidan olindi.

Qayd etilgan


Hadija  03 Iyun 2009, 13:57:52

KEL, KO`NGLIM, SIDQ ILA YOLBOR ALLOHGA

Kel, ko‘nglim, sidq ila yolbor Allohga,
Yaratgandan hech yashirin ish bo‘lmas.
Rizq bir muqaddardir shohu gadoga,
Qalam birdir, bunda yozgan besh bo‘lmas.

Bir nechalar yo‘rtar kecha yotmayin,
Birov yotar o‘ydan jafo tortmayin,
Taqdiri azaldan hargiz ortmayin,
Kezgan ortiq bo‘lib, yotgan bo‘sh bo‘lmas.

Bir bo‘z yigit yolg‘on dunyoga kelsa,
Qiliq, qilich, nonu dasturxon bo‘lsa,
Foniy yurtda obro‘y ham iymon bo‘lsa,
Yetmish, sakson, yuzdan ortiq yosh bo‘lmas.

Kimlardir davlatmand, kimlardir g‘arib,
Kimlar-chi, xayr etib, zakotin berib,
Kimlari umrinda non deya horib,
Kimlardadir yostiq, to‘shak, osh bo‘lmas.

Maxtumquli, bu kuningga shukr ayla,
Allohning qudratin ko‘rib, fikr ayla,
Rizq uchun g‘am yema, Haqni zikr ayla,
Azalda yozilgan sendan tash bo‘lmas.

Qayd etilgan


Robiya  09 Iyun 2009, 15:39:35

Kechir, yo Rab!

Erkin Vohidov

Menga tosh otdi bir johil,
Kechir , yo Rab, kechirdim men.
U quldur, banda g’ofil,
Kechir, yo Rab, kechirdim men.

Jahonda fitnalar border,
Adolat gohi nochordir.
Adolat qil, O’zing odil,
Kechir, yo Rab, kechirdim men.

Yomon bo’ldim, yomon bo’ldim,
Xato o’qqa nishon bo’ldim.
Xato qilgan qotil emas,
Kechir yo Rab, kechirdim men.

Gunohidan o’t ul jonning,
So’ziga kirdi shaytonning.
Ko’ngil aldanmog’a moyil,
Kechir, yo Rab, kechirdim men.

Tutarman ul siniq odam,
Siniq imoniga motam.
Diliga e’tiqod jo qil,
Kechir, yo Rab, kechirdim men.

U ham, men ham qiyomatda,
Turarmiz lol xijolatda.
Bo’lib dargohingga doxil,
Kechir, yo Rab, kechirdim men.

Kechir, yanglishmagan kim bor,
Mening ham ko’p gunohim bor.
Odamzod asli nokomil,
Kechir, yo Rab, kechirdim men.

Qayd etilgan


Hadija  07 Iyul 2009, 23:42:03

:as:
 :bsm:
Roziman...

Ҳолимдан кимлардир сринмай кулса,
Хор слсам, диллари шодликка тслса.
Мен ҳатто киприк ҳам қоқиб қсймайман
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Заҳар тутса ҳамки асал деб ичгум,
Жонингни тут деса, сйланмай кечгум,
А анжитолмас мени бу дамда ҳеч ким
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Камини билдирмай ортиқ старман,
А изолиқ ксйини тортиқ старман.
Тошларни бошимга ёстиқ старман
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Аошукрлар каби сочларни юлмай,
Кетарман индамай сртани билмай.
Шодон дамларимга ҳижолат бслмай
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Ўргандим ҳар нега тилни тийишга,
Ҳаттоки бировнинг ғамин ейишга.
Тилим бормас ёмон кунлар дейишга
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Ае фойда билмаган ишга қон ютиб,
А девона мисол бепарво стиб...
Солиҳ Одам каби натижа кутиб
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Шукрки, қалбимда йсқ срур гумон,
Тақдирга терс боқмоқ ишдир снг ёмон!
Хайр бор, ёмонлик асло йсқ дебон
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Бошим кстармасман остлар тинглаб,
Оғрисам қаршилик қилмасман инграб,
А­нг гсзал онларга йиғлаб ва хснграб
А озиман Худойим не ёзган бслса!

А осулим сргатган буюк бир суннат,
Қалбимга срнашган фақат хуш нист.
Тинмайман барибир ссраб офист
А озиман Худойим не ёзган бслса!

Лахтадек ёғилгай ёмғиру дсли,
Ўнг томон туюлгай улашган ссли!
Жаннатга киришнинг снг осон йсли
А озиман Худойим не ёзган бслса!
Manbaa: moy mir "Islomiy she'rlar" soobshestvasidan :)

Qayd etilgan


Fatima  22 Iyul 2009, 12:41:44

 :bsm:

Borganimda bandam degil, Xudoyim

Bu dunyodan xayrlashib ketgim bor,
Mashaqqatli sinovingdan o`tgim bor,
Umid Sebsan, faqat O`zing madadkor,
Borganimda bandam degil, Xudoyim/

Salom berib borsam sening yoningga,
Ozor berma Alloh mening jonimga,
Kalomingni jo qilarman qonimga,
Borganimda bandam degil, Xudoyim.

Umrim o`tdi, qadrin bilmay yig`layman,
Qolgan umrim kalomingga bog`layman,
Qulingdirman visolingni chog`layman,
Borganimda bandam degil, Xudoyim.

Uyim-joyim debon jonimni berdim,
Chumoliday yer yuzidan rizq terdim,
Sen so`rasang jism-u jonimni berdim,
Borganimda bandam degil, Xudoyim.

Noming poklab nido qilsam da`vatda,
Jannat go`yo jonlanar ko`z o`ngimda,
Gunohlarim mag`firat qil so`ngimda,
Borganimda bandam degil, Xudoyim.

Yemay-ichmay o`g`il-qizga yedirdim,
O`zim kiymnay men ularga kiydirdim,
Vanihoyat iubodatni bildirdim,
Borganimda bandam degil, Xudoyim.

Bu dunyodan endi tezroq ketgum bor,
Huzuringga poklik bilan yetgum bor,
Qalb nidosin senga borib aytgim bor,
Borganimda bandam degil, Xudoyim.

Huzuringga yig`lab kirib borganda,
Bir tarafdan qabr siqib turganda,
So`roqchilar atrofimda yurganda,
Borganimda bandam degil, Xudoyim.


Qayd etilgan


Hadija  22 Iyul 2009, 16:15:56

Ahmad Yassaviy hikmatlari

Bismilloh deb bayon aylay hikmat aytib,
Toliblarg’a durru gavhar sochtim mano.
Riyozatni qottig’ tortib, qonlar yutub,
Men daftari soniy so’zin ochtim mano.

So’zni aydim harkim bo’lsa diydor talab,
Jonni jong’a payvand qilib, ragni ulab,
G’arib, yetim, faqirlarni ko’nglin siylab,
Ko’ngli butun xaloyiqdin qochtim mano.

Qayda ko’rsang, ko’ngli sinuq marham bo’lg’il,
Andog’ mazlum yo’lda qolsa, hamdam bo’lg’il.
Ro’zi mahshar dargogiga mahram bo’lg’il,
Movumanlik xaloyiqdin qochtin mano.

G’arib, faqir, yetimlarni R a s u l so’rdi,
O’shal tuni Me’roj chiqib diydor ko’rdi,
Qaytib tushub g’arib, faqir holing so’rdi,
G’ariblarni izin izlab tushtum mano.

Ummat bo’lsang, g’ariblarg’a tobe’ bo’lg’il,
Oyat, hadis har kim aytsa, some’ bo’lg’il,
Rizqu ro’zi harna bersa, qone’ bo’lg’il,
Qone’ bo’lub, shavq sharobin ichtim mano.

Madinaga R a s u l borib, bo’ldi g’arib,
G’ariblig’da mehnat tortib, bo’ldi habib,
Jafo tortib, yaratqang’a bo’ldi qarib,
G’arib bo’lub, uqbolardin oshtim mano.

Oqil ersang, g’ariblarni ko’nglin ovla,
Mustafodek elni kezib, yetim kovla,
Dunyoparast, nojinslardin bo’yun tovla,
Bo’yun tovlab, daryo bo’lub toshtim mano.

Ishq bobini Mavlom ochqach menga tegdi,
Tufroq qilib, hozir bo’l, deb bo’ynum egdi,
Boron sifat malomatni o’qi tegdi,
Paykon olib, yurak-bag’rim teshtim mano.

Ko’nglum qottig’, tilim achchig’, o’zum zolim,
Qur’on o’qub amal qilmay, yolg’on olim,
G’arib jonim sarf aylayin, yo’qtur molim,
Haqdin qo’rqub, o’tga tushmay, pishtim mano.

Oltmish uchga yoshim yetti, o’ttum g’ofil,
Haq amrini mahkam tutmay, o’zum johil,
Ro’za, namoz qazo qilib, bo’ldum kohil,
Yomon izlab, yaxshilardin kechtim mano.

Vo darig’o, muhabbatni jomin ichmay,
Ahli ayol, xonumondin tugal kechmay,
Jurmu isyon girihlarin munda chechmay,
Shayton g’olib, jon berarda shoshtim mano.

Imonima changal urub, qildi g’amnok,
Piri mug’on hozir bo’l, deb sochti taryok,
Shayton la’in mendin qochib ketti bepok,
Bihamdilloh, nuri imon ochtim mano.

Piri mug’on xizmatida yugrub yurdum,
Xizmat qilib, ko’zim yummay hozir turdum,
Madad qildi, Azozilni qavlab surdum,
Ondin so’ngra qanot qoqib uchtim mano.

G’arib, faqir, yetimlarni qilgin shodmon,
Halqalar qilib aziz joning ayla qurbon,
Taom tobsang, joning birla qilgil mehmon,
Haqdin eshtib bu so’zlarni aydim mano.

G’arib, faqir, yetimlarni har kim so’rar —
Rozi bo’lur ul bandadin parvardigor,
Ey bexabar, sen bir sabab, o’zi asror,
Haq Mustafo pandin eshtib, aydim mano.

Yeti yoshda Arslonbobg’a qildim salom:
"œHaq Mustafo amonatin qiling in’om",
O’shal vaqtda ming bir zikrin qildim tamom,
Nafsim o’lub, lomakong’a oshtim mano.

Hurmo berib, boshim silab, nazar qildi,
Bir fursatda uqbo sari safar qildi,
Alvido, deb bu olamdin guzar qildi,
Maktab borib, qaynab, jo’shub-toshtim mano.

"œInno fatahno"no o’qub, ma’no so’rdum,
Partav soldi, bexud bo’lub, diydor ko’rdum,
Mullom urub, "œus[tahrir]" dedi, boqib turdum,
Yoshim sochib, muztar bo’lub turdim mano.

Ayo nodon, ma’no bul, deb aydi, bildim,
Ondin so’ngra cho’llar kezib, haqni suydum,
Ro’zi qildi, Azozilni tutub mindim,
Langar tugub, belin bosib yanchtim mano.

Zikrin tamom qilib, o’ttum devonaga,
Haqdin o’zga hech so’zlamay begonaga,
Sham’in izlab, shogird kirdim parvonaga,
Axgar bo’lub, kuyub-yonib o’chtim mano.

Nomu nishon hech qolmadi, lo-lo bo’ldum,
Alloh yodin oyta-oyta illo bo’ldum,
Xolis bo’lub, muxlis bo’lub, lilloh bo’ldum,
"œFano filloh" maqomig’a oshtim mano.

Sunnat ermish, kofir bo’lsa, berma ozor,
Ko’ngli qottig’, dil ozordin Xudo bezor,
Alloh haqi, ondog’ qulg’a sijjin tayyor,
Donolardin eshitib, bu so’z aydim mano.

Sunnatlarin mahkam tutub, ummat bo’ldim,
Yer ostiga yolg’iz kirib, nurg’a to’ldum,
Haqparastlar maqomig’a mahram bo’ldum,
Botin tig’i birla nafsni yanchtim mano.

Nafsim meni yo’ldun urub, xor ayladi,
Termulturub xaloyiqg’a zor ayladi,
Zikr ayturmay, shayton birla yor ayladi,
Hozirsen, deb nafs boshini sonchtim mano.
Qul Xoja Ahmad, g’aflat bila umrung o’tti,
Vo hasrato, ko’zdin, tizdin quvvat ketti,
Vo vaylato, nadomatni vaqti yeti,
Amal qilmay, karvon bo’lub ko’chtim mano.
Manba:www.uzislam.com

Qayd etilgan