"Bugungi kun" muammosi  ( 53897 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 B


Shokir63  07 Aprel 2013, 01:22:29

Qiziq savol, intarnetdagi qiz-ayollar behayomi?

Goyo'ki intarnetdan bo'lmagan ayollarning ichida behayosi yo'qdek.

inetrnatdan tashqarida bo'lmagani, intarnetda nima uchun bo'lmasin. Insonbu dunyoda  har qanday muhitda ham inson. U har xil bo'ladi.

Qayd etilgan


Muxsiya  08 Aprel 2013, 16:43:34

mendayam bir savol bor internetdagi o'sha "behayolarning" hammasiyam qiz-ayollarmikan yoki qiz-ayollar ortiga yashiringan yigitlar ham salmoqli qismini tashkil qilarmikan.

Qayd etilgan


Хадича  11 Aprel 2013, 23:22:20

Bitta tilla tangangiz bor deylik.
O'sha tilla tangangizni balchiqga oting....
U ichiga zarracha balchiq kirg'azmaydi. Chunki u tilla... Mustahkam boylik. U kimgadur kerak va kimdur o'sha balchiqdan olib jon jahdi bilan boshqalardan himoya qiladi.


Temir qoshiq bor sizda.
Siz uni balchiqga otsangiz ham,asrab sandiqga solsangiz ham u baribir bir kun chiriy boshliydi,o'z o'zidan yemiriladi,hususiyati va qadrini yo'qotadi. Ming yillik temir tersaklar ham chiriydiku baribir...
Tilla kabi qimmatbaho va mustahkam emas...

Ruhiyatiga " Rajo" ni mustahkam qilib joylagan mo'min-muslima uchun yomon manzil bo'lmaydi.
Rajo kuchli muhofaza maydoni...

Qayd etilgan


NANO  14 Aprel 2013, 16:52:59

Odamni tillaga tenglawtirilganini endi o'qidim majoziy manoda bo'lsa ham baribir odam tilladan ustun.
Tilla zanglamasa ham o'zi mo'rt narsa saqich qilib chaynasa ham bo'ladi bir xillarini.


Ruhiyatni musthkam qilgan odam ruhiyati mustaxkam odam bilan gaplawib turiwi kerak bo'masa o'ziga o'zi gapiradigan (savdoyi) bo'p qoladi.


Temirga keladigan bo'se temir tez zanglasa ham uni qazib olish va shu shakilga keltirish tilladan qimmat tushadi.


P.S
Fikrizni o'zimni tilimga to'girlayman Tilla bukiladi balchiqda bo'lsa xam, Temir zanglasa xam qadrini yo'qotmaydi.


Hazrati insonni dunyoga keltirish juda murakkab jarayon (Usta puflab qo'yadigan ko'za emas har holda).


P.S.S


Biz ularni inkor etamiz va o'zimizni ustun qo'yamiz biz buyuk odamlarmiz  (C)


Yana bitta P.S.S.S


Buyuklar yolg'iz yashaydi, ojizlar bir biriga suyanib (buni mani gapim emas)
Qayd etilgan


NANO  14 Aprel 2013, 16:58:49

Odnoklasskinda tanishganini bilib, bunday qizlar haqida yomon fikrlda bo'lganligi uchun  qattiq qarshilik qiladi.


Ayb sendami ayb mandami endiyor voy do'xtirga bor (BezObid Asomov)


Internetta topishib oila qurgan ancha taniwlarim bor to'ylariga qatnawganmanxam. Uni onasiga kimdur neto gap etgan busa aybdor o'sha.


(Oldin ham shunaqa tema ochilgandi yopilib ketgandi bittasi o'tirvolib odnodagilarni ******* degandi ancha gap yozgandim admin u4irib tawagandi yowlgigimda yozgan edim erinmasdan)
Qayd etilgan


Donishmand  15 May 2013, 13:57:58

Kasalxona. Operasiya tamomlandi. Vrach tashqariga chiqdi:
- Qani yaqinlari? Man o'zim operasiya qildim, man bilan gaplashasizlar!...
Kirib ketgach boshqa vrach eshikdan chiqib keldi:
- Falonchi man operasiya qildim, man bilan gaplashasizlar, ho'pmi, faqat man bilan!...

Hech kim gaplashmay qo'ygan vijdon bir chetda mahzun o'tiribdi...

Qayd etilgan


Muxsiya  16 May 2013, 16:12:43

Vijdon qandey qilib gaplashsin axir uni hech kim tinglamasa, gaplariga hech kim quloq solmasa. Jim turaverib charchagan vijdon oziri o'sha yerlarni tark etadi.

Qayd etilgan


azizbek_mx  16 May 2013, 16:37:48

Vijdon gapirmaydi. Vijdon soqov. U faqat imo-ishora qiladi xolos...


Odam bir qing'ir ishni qilayotganida ko'zi ko'r bo'ladi, vijdonni ko'rmaydi...
Qachonlardir ko'zi ochilgandagina vijdonni ko'ra oladi. Vijdonni ko'rganda... shunchalik kech bo'ladiki...


Shunchaki kech... Boshqa hech narsa.

Qayd etilgan


azizbek_mx  06 Iyun 2013, 18:00:14

Интернет тсрига илинган муслималар...Бугунги кундаги долзарб масалалардан бири  Интернет оламидаги ижтимоий тармоÒ›ларнинг одамлар Ò³аётида сгаллаётган срни . Чунки, Ò³озирда мавжуд бслган тармоÒ›лардан фойдаланмайдиган одам Ò›олмади Ò³исоб.  Òšанча куч, ваÒ›т ва Ò³ис- туйÒ“улар мана шу бутунжаÒ³он сргимчак тсрида сарф бслаётгани ва бу нарса Ислом оламини Ò³ам айланиб стмаганини  ва унда мусулмон кишилар фойдали нарсалардан ксра кспинча беÒ³уда гап- ссзларга, Ò³аётларига, динларига  ва охиратларига Ò³еч Ò›андай нафи тегмайдиган бахс- мунозараларга аралашиб Ò›олаётганларини, Ò›имматли ваÒ›тларини ибодатларга сарфлаш срнига Интернет саÒ³ифаларида бой бераётганларини ксриб даÒ³шатга тушасан.АйниÒ›са бу тармоÒ›ларда муслима опа-сингилларимизнинг Ò³ам ксплиги ва улар сзлари сезмаган Ò³олда муслималар учун ножоиз бслган, шариатга тсÒ“ри келмайдиган мулоÒ›отлар ботÒ›оÒ“ига ботиб бораётганларини ксриш жуда Ò³ам ачинарли. "œШубÒ³али нарсаларни тарк стинг!" дейилган Ò³адиси шарифда. Ò²озирги кунда  бу насиÒ³атни ким  ссга олиб амал Ò›илмоÒ›да?  Ижтимоий тармоÒ›лардаги мулоÒ›отлар схшими ё ёмонлигини ким сйламоÒ›да? Бу тармоÒ›ларнинг маÒ›сади сзгуликка хизмат Ò›илишми ёки ёвузликками билиш Ò›ийин. Бир-биридан кспайган ва турли хил хизматларни таÒ›дим Ò›илаётган бундай ижтимоий тармоÒ›лардаги мулоÒ›отлар, бугунги одамларнинг асосий мулоÒ›от манбаига айланиб бормоÒ›да.  Ò²амма сзини оÒ›лаш ва  Ò³аÒ›иÒ›атнинг юзига тик боÒ›маслик учун чиройли баÒ³оналар топиш билан овора. Ўз расмларини ( баъзи Ò³олларда бегоналар номидан кириб, сзгаларнинг суратларидан фойдаланиш Ò³оллари Ò³ам талайгина) тармоÒ› ичига жойлаштириш, биринчи Ò›араганда оддий ва самимий бслиб ксринган суÒ³батлар... Яна бир Ò›адам Ò›сйса харомга кетиши ... Яна биргина Ò³аёл ... гуноÒ³га йсл очилиши...АаÒ³отки Ò³амма сз кучига, шайтон уларни йслдан ура олмаслигига шунчалик ишонса! "œШубÒ³али нарсалардан четланинглар!" ДарÒ³аÒ›иÒ›ат бу гсзал насиÒ³атдир! Интернет олами Ò›анчалик мафтункор ва жилвакор бслмасин, ёлÒ“онлардан ва бузÒ“унчиликлардан, шубÒ³али нарсалардан Ò³оли смас!  Унда фаолист юргизаётган Ò³аммага Ò³ам, Ò³амма гапга Ò³ам ишонавермаслик керак. Хсш, шундай скан, муслима аёл ёки Ò›из у ерда нима Ò›илади? Кимдир "œиш билан кирса керак" деб сйлаётгандир, сна кимдир "œсзлигини намоён Ò›илиш", "œсзини нимагадир баÒ“ишлаш, банд Ò›илиш учун" дейди, кимларгадир оддий мулоÒ›отнинг Ò³ам етишмаслиги сабаб... Ўз- сзини алдашни бас Ò›илиш керак! Мусулмон учун снг схши иш  бу -  намоз сÒ›иш  ва Òšуръон тиловати, муслима аёл сзлигини намоён Ò›илиши,сзини баÒ“ишлаши ва банд бслиши лозим бслган снг схши жой бу  - сз  оиласи ва уйи, снг схши мулоÒ›от сса сÒ›инлари билан бслган мулоÒ›отдир!  Аёл киши компютерга ёпишиб Ò›олса нималар бслишини бир тасаввур Ò›илиб ксринг. ЯÒ›инлари ва оила аъзолари бундан Ò›анчалик аъзист чекишини сйлаб ксринг. Болалар Ò›аровсиз, уйлар ивирсиган, ср ишдан келишига овÒ›ат Ò›илинмаган, кирлар ювилмаган, дазмол Ò›илинмаган, идиш товоÒ›лар Ò›алашиб ётибди... Азиз опа- сингиллар! Бошингизни монитордан бирпасга кстаринг ва атрофга Ò›аранг! Ò²аёт Ò›аердадир скран ортида смас, бу ерда, ён атрофимизда, ксз снгимизда кечаётир! Òšанча Ò›имматли ваÒ›тларимизни Интернетдаги бекорчи суÒ³батларга, биз умрида ксрмаган "œдсстларимиз"нинг Ò³аётига аралашиб, бугун нима егани, Ò›аёÒ›Ò›а боргани, кимни ёÒ›тириши каби бизга фойдаси бслмаган нарсаларга, сз  ксзимиз билан ксрмаган ва бизнинг фикримиз Ò³еч Ò›андай таъсир стказа олмайдиган Ò›аёÒ›даги воÒ›еа Ò³одисаларга билдирилган муносабатларга сарфланаётгани Ò³аÒ›ида фикр юритсак, биз учун муÒ³им ва Ò›адрли нарсаларни нималар свазига бой бераётганимизни билар сдик... Агар Интернет бслмаганда АллоÒ³нинг йслида Ò›анча- Ò›анча савоб ишларни Ò›илган бслар сдик, ота онамизнинг, турмуш сртоÒ“имизнинг хизматини ваÒ›тида Ò›илишга, фарзандларимизнинг ёнларида кспроÒ› бирга бслишга улгурган ва Ò³еч Ò›ачон уларнинг нигоÒ³ларида, гап ссзларида норозиликни ксрмаган бслармидик .. Интернетга ошно бслган кунимиздан бошлаб, савоб ишларимиз озайдими ё кспайдими бир Ò³исоблаб ксрайлига...натижа бизни Ò›увонтирмаслиги аниÒ›!Ò²ар бир нарсанинг схши ва ёмон томони бслганидай, бу ерда бир ёÒ›лама хулоса Ò›илиб, Интернет Ò³аÒ›ида фаÒ›ат салбий фикр юритмоÒ›чи смасмиз. Унинг кишилар Ò³аётида тутган срни, фойдалари жуда ксп. Ò²амма гап, Ò³ар бир нарсада меъёрни билишда, унинг фойда ва зарарлари Ò³аÒ›ида сйлаб иш юритишда. Агар Интернет сизга узоÒ›даги сÒ›ин кишингиз билан мулоÒ›от Ò›илишингиз учун, ёки илм Ò³осил Ò›илишингиз учун фойдаси тегаётган бслса, ундан фойдаланишда Ò³еч Ò›андай монелик йсÒ›. Лекин Сиз кунбсйи  Интернетда стириб олиб, зиммангиздаги Ò³аÒ›ларни, съни бандалик Ò³аÒ›Ò›ини , оналик, фарзандлик, хотинлик, Ò›ариндошчилик, Ò›сшничилик ва Ò³оказо Ò³аÒ›ларини адо Ò›илмаётган бслсангиз, бу схшилик аломати смас, демак Интернет сизнинг фойдангизга смас, зарарингизга ишлаётган скан. Òšиёмат куни бизлардан бир кунда неча бора Интернетга кирганимизни смас, Ò›анча савоб амаллар Ò›илганимиз ссралишини ссимиздан чиÒ›армайлик.

Qayd etilgan


azizbek_mx  06 Iyun 2013, 18:02:01


Интернет орÒ›али жуда ксп савоб ишларни амалга ошираётган, диний ва дунёвий илмларни сгаллаётган, маърифат тарÒ›атаётган муслималаримиз Ò³ам бор. Балки улар бу фаолистларини  АллоÒ³нинг Ò³аÒ›Ò›ига, оилалари, фарзандлари, сÒ›инлари Ò³аÒ›Ò›ларига хиёнат Ò›илмаган Ò³олда олиб бораётгандирлар ва  Ò³амма Ò³аÒ›ларни адо Ò›илганларидан сснг Ò›оладиган озгинагина, сзларига аталган ваÒ›тларини Ò³ам, Ò›сшни билан кимнидир Ò“ийбат Ò›илиб стиришдан ксра, Интернетда бслса Ò³ам хайрли ишларни амалга оширишга сарфлаётган бундай опа-сингилларимиздан, агар нистлари холис бслса АллоÒ³ рози бслсин. Афсуски, бундайлар, съни Ò›слига тушган Ò³ар Ò›андай имконистдан фаÒ›ат АллоÒ³ йслида, динга хизмат сифатида фойдаланадиган аёлларимиз жуда кам...
Аксарист муслима аёлларимиз сса  худди гиёÒ³вандлар гиёÒ³ванд моддаларга Ò›арам бслгани каби, Интернетга Ò›арамлик иллатига аллаÒ›ачон мубтало бслганлар ва бу жудасм афсусланарли Ò³олдир. Уларнинг ижтимоий тармоÒ›лардаги суÒ³батларини кузатсангиз, Ò³ам кулгингиз Ò›истайди, Ò³ам жаÒ³лингиз чиÒ›ади. Дейлик, биттаси бирон бир таом тайёрлади, дарÒ³ол уни расмга оладида сз саÒ³ифасига Ò›ссди ва "œ Олинглар! Ош бслсин!" деб ёзиб Ò›ссди. Кейин унинг "œдрузьс"лари буни ксрадида, Ò³ар бири изоÒ³ ёзишга тушади, "œ А аÒ³мат илинганизга", "œ роса ширин бспти!", "œ Òšслиз дард ксрмасин" ва Ò³оказо... Биттагина расмнинг тагида 200тадан ортиÒ› изоÒ³ бслиб кетади, аслида шунга кетган ваÒ›тни бундан фойдалироÒ› ишга сарфласа Ò³ам бслардику!  Бу муслималаримизнинг снг оддий ксринишдаги мулоÒ›отлари. Ò’алатироÒ›лари Ò³ам учраб туради, муслималар хатто интернетда стириб олиб бсйлари Ò›анча, беллари неча см, ёки вазнлари Ò›анаÒ›алиги Ò³аÒ›ида суÒ³батлашадилар, ёки ср хотин муносабатларини сртоÒ›лашадилар...услиб кетасан одам. Бу хали Ò³аммаси смас... Òšанча оилалар шу тармоÒ›лар сабабидан  бузилиб кетаётгани, неча-неча ёш Ò›излар тармоÒ› ичида фахш ишлар билан шуÒ“улланаётгани, Ò›анча- Ò›анча опа-сингилларимиз ножоиз Ò³аракалари билан муслима деган номга доÒ“ туширишаётгани Ò³озир Ò³еч кимга сир смас. Бундан ташÒ›ари кспгина тармоÒ›ларда Ò›аёÒ›даги ноъмалум номлар билан кираётган шахслар, саÒ³иÒ³ бслмаган манбалардан ксчирилган ёки таржима Ò›илинган диний маълумотларни тарÒ›атаётганлари ва кспинча содда, етарли диний таълим ксрмаган муслималаримизнинг сшаларга сргашиб, фикрлари ва хатто аÒ›идалари Ò³ам бузилиб бораётганининг гувоÒ³и бслспмиз. Бу Ò³ам олдини олишимиз керак бслган хатарлардан биридир.
Бундан буён хушёр бслайлик! Ò²ар Ò›айсимиз,  Ò³ар Ò›андай Ò³олатда Ò³ам муслима аёл сканимизни, она сканимизни, оилада сзимизни Ò›андай тутишимиз, жамистдаги срнимиз фарзанларимиз тарбиссида Ò›анчалик муÒ³им сканини, бизнинг вазифамиз виртуал оламда смас, Ò³аÒ›иÒ›ий Ò³аётда зиммамизга юклатилган масъулистни адо стиш сканлигини унутмайлик!  Агар сша ижтимоий тармоÒ›лардан фойдаланиш шариатга зид бслмаган Ò³олатда, диний маърифатимизни оширишда, Ò³аётимиз учун зарур илмларни срганишимизда фойдали бслса,  Интернетдан меъёрида фойдаланишни йслга Ò›ссйлик ва сÒ›инларимиз, хусусан фарзандларимизга Ò³ам Ò³ар Ò›андай нарсадан оÒ›илона фойдаланишни сргатайлик.

Qayd etilgan