Abituriyentlar uchun yordam: tarixdan tayyorlov kurslari  ( 344027 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38 B


Robiya  27 Aprel 2008, 15:15:26

MILODDAN AVVALGI I MINGYILLIK BOSHLARI -  temirdan mehnat qurollari yasash imkoniyati paydo bo"œldi.
MILODDAN AVVALGI X-VIII ASRLAR - Amirobod madaniyati.
MILODDAN AVVALGI IX-VIII ASRLAR -  O"œrta Osiyoda temir davri boshlanishi. Eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlarning uchrashi. Ko"œchmanchi chorvador qabilalarning ajralib chiqishi.
MILODDAN AVVALGI IX-IV ASRLAR - Burg"œuluk madaniyati.
MILODDAN AVVALGI VII-VI ASRLAR   -  O"œrta Osiyoda  dastlabki temirdan yasalgan buyumlarning topilishi.
MILODDAN AVVALGI VI-V ASRLAR   - Kichik Osiyo shaharlarida yashagan yunonlar yurtimizning aholisi, viloyatlari haqida ma"œlumotlarga ega bo"œlganlar.
MILODDAN AVVALGI 521-518-YILLAR — Shoh Doro I farmoni bilan Erondagi  Kirmonshoh shahri yaqinida qoyatoshga  Behusun bitiklarini  chekilishi.
MILODDAN AVVALGI 490-424-YILLAR - Qadimgi yunon tarixchisi, forslar, yunonlar, misrliklar, skiflar va o"œrta osiyolik xalqlar tarixiga oid  "œTarix" asari muallifi Gerodotning hayot faoliyati. 
MILODDAN AVVALGI V-IV ASRLAR - O"œrta Osiyo xalqlarining yozuvlarini yaratilishi. Xorazm yozuvlari shakllangan.
MILODDAN AVVALGI IV ASR - Qadimgi yunon tarixichisi Ktesiyning hayot faoliyati.
MILODDAN AVVALGI III-II ASRLAR - Sug"œd yozuvi shakllangan.
MILODDAN AVVALGI II ASR OXIRI - I ASR BOSHLARI — Xitoylik tarixchi, "œTarixiy yilnomalar" asarining muallifi Sima Szyangning hayot faoliyati.
MILODDAN AVVALGI I ASR - Qadimgi yunon geografi va tarixichisi, "œGeografiya" asarining muallifi  Strabonning hayot faoliyati. 
MILODDAN AVVALGI I ASRLAR - MILODIY I ASRLAR - O"œzbekistonda ko"œplab tangalar topilishi.
MILODIY I ASR - Qadimgi Rim tarixchisi, "œBuyuk Aleksandr tarixi"  asarining muallifi  Kvint Kursiy Rufning hayot faoliyati.
MILODIY I-IV ASRLAR - Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat sug"œdiylarning yangi yerlarni o"œzlashtirish faoliyati va sug"œd savdogarlarining Buyuk Ipak yo"œlidagi harakatlari bilan bog"œlangan.
MILODIY 95-175-YILLAR - Qadimgi Rim tarixchisi, "œIskandarning harbiy yurishlari" asarining muallifi  Arrianning hayot faoliyati.
MILODIY 476-YIL — G"œarbiy Rim imperiyasi quladi va qadimgi dunyo tarixi nihoyasiga yetdi.
1675-YIL — Fransus olimi F.Bernye  ilk bor irq tushunchasini qo"œllagan.
XIX ASR — Belgiya, Ispaniya va Germaniyadan  qadimgi odamlarning manzilgohlari topilgan.
1800-YIL — fransus tabiatshunos olimi Jorj Kyuvye fanga sariq, oq va qora irq tushunchasini kiritdi.
1890-1891-YIL - golland shifokori Ye.Dyubua Indoneziyaning Yava orolidan pitekantrop odamini topdi.
1907-YIL — Geydelberg shahri va Mauer qishlog"œidan ehg qadimgi odamning suyaklarini topilishi.
XX ASRNING 2-YARMI — Sharqiy Afrikada insoniyatning dastlabki vakillarining qoldiqlari Olduvoy darasidan, Keniyaning Koobifor, Habashistonning Turkona ko"œli, Omo daryosi sohilidan topilgan.
1938-YIL — Arxeolog Okladnikov Teshiktosh g"œoridan 8-9 yoshli nendertal bolaning suyaklarini topdi. Nendertal bolaning suyaklarini antrapolog M.M. Gerasimov tikladi.
1958-YIL — Fransiyaning Vallon g"œoridan hayvon suyaklari, tosh qurollar va ularning parchalari topilgan.


Qayd etilgan


Robiya  27 Aprel 2008, 15:17:30

Testlar

1. Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug"œullanadi?
A) numizmatika
B) arxeologiya
S) antropologiya
D) etnografiya
E) epigrafika

2. Qadimgi numizmatika - bu "¦A) tilshunoslik fani
B) tangashunoslik fani
S) qazishmalar fani
D) bitikshunoslik fani
E) urf-odatlarni o"œrganuvchi fani

3. Eng qadimgi shaharlar va davlatlar tashkil topish davrini olimlar nima deb ataydilar?
A) sivilizitsiya
B) diktatura
S) demokratiya
D) respublika
E) monarxiya

4. Dastlabki sivilizitsiya tarixi qayerdan boshlangan edi?
A) Qadimgi Yunoniston
B) Qadimgi Rim
S) O"œrta Osiyo
D) Qadimgi Sharq
E) Krit

5. Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan?
A) Garbiy Rim imperiyasini qulahi
B) Sharqiy Rim imperiyasini qulahi
S) Yer yuzida odamning paydo bo"œlishi
D) Eng qadimgi shaharlar va davlatlarni tashkil topish
E) Qadimgi Yunonistonda dastlabki sivilizitsiyasining sakllanishi

6. Qadimgi dunyo tarixi qaysi manbalar asosida o"œrganiladi?
A) arxeologik va antopologik manbalar
B) etnografik va lingvistik
S) numizmatik va yozma manbalar
D) arxeologik va etnografik 
E) arxeologik va yozma manbalar

7. Qadimgi dunyo tarixini o"œrganishda qaysi yozma manbalar katta ahamiyat kasb etadi?
A) O"œrta Osiuo tarixchi va geograflarning asarlari
B) hind va xitoy tarixchi va geograflarning asarlari
S) yunon va rim tarixchi va geograflarning asarlari
D) yunon, rim va xitoy tarixchi va geograflarning asarlari
E) Misr va yapon tarixchi va geograflarning asarlari

8. Qadimgi dunyu tarixi qanday yozma manbalarda o"œz aksini topgan?
A) Qadimgi Sharq, Yuoniston va Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida
B) Qadimgi Sharq saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida
S) Yuoniston saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida
D) Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida
E) Qadimgi Xitoy va Hindiston saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida
 
9. Qadimgi dunyo tarixining yozma manbalarida nimalar haqida hikoya qilinadi?
A) yurishlar va janglar haqida hikoya qilinadi
B) ibodatxonalar, saroylar va qal’alar qurilishi haqida hikoya qilinadi
S) qadimgi fanlar va san’at haqida hikoya qilinadi
D) yurishlar va janglar, ibodatxonalar, saroylar va qal’alar qurilishi, hunarmandchilik va dehqonchilik, qadimgi fanlar va san’at haqida hikoya qilinadi
E)hukmdorlar va sulolalar haqida hikoya qilinadi

10. "œMarhumlar kitobi" va "œPiramidalar matnlari" qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi?
A) yohudiylar tarixi
B) hindlar tarixi
S) O"œrta Osiyo xalqlari tarixi
D) misrliklar tarixi
E) yunonlar tarixi

Qayd etilgan


Robiya  27 Aprel 2008, 15:20:26

11. Quyida ko"œrsatilgan manbalardan qaysi biri yohudiylar tarixi haqida ma’lumot bradi?
A) "œAvesto"
B) "œBibliya"
S) "œRigveda"
D) "œMarhumlar kitobi"
E) "œPiramidalar matnlari"

12. "œRigvida" — bu "¦A) hindlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba
B) misrliklar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba
S) yunonlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba
D) yahudiylar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba
E) xitoylar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba

13. Quyida ko"œrsatilgan manbalardan qaysi biri O"œrta Osiyo xalqlari haqida hikoya qiladi?
A)  "œBibliya"
B) "œRigveda"
S) "œMarhumlar kitobi"
D) "œPiramidalar matnlari"
E) "œAvesto"

14. Yilnomalar — bu "¦
A) urushlarni qayd etib borilishi
B) voqealarni yilma-yil qayd etib borilishi
S) humdorlarni qayd etib borilishi
D) sulolalarni qayd etib borilishi
E) sivilizatsiyalarni qayd etib borilishi

15. Qazishma ishlarini olib boruvchi olimlar nima deb nomlanadi?
A) Arxeolog
B) Antropolog
C) Etnograf
D) Lingvist
E) Numizmat

16. Antropolog olimlar qanday ishlar bilan shug"œullanadi?
A) Qadimgi odamlarning suyaklarini tiklaydi
B) Qadimgi odamlarning yashash joylarini aniqlaydi
C) Qadimgi odamlarning tillarini o"œrganadi
D) Qadimda tangalarni o"œrganadi
E) Qadimgi odamlarning urf-odatlarini o"œrganadi

17. Qadimgi odamlarning urf-odatlarini o"œrganuvchi fan nima deb ataladi?
A) Antropologiya
B) Arxeologiya
C) Etnografiya
D) Lingvistika
E) Numizmatika

18. Qadimgi tillarni o"œrganuvchi olimlar — bu "¦
A) Etnograflar
B) Antropolog
C) Arxeologlar
D) Lingvistlar
E) Epigraflar

19. Quyidagi qaysi javob moddiy manbalarga taaluqli emas?
A) Sopol idishlar
B) Mehnat qurollari
S) Zebi-ziynat buyumlari
D) Qurol-aslahalar
E) Kitoblar

20. O"œzbekiston tarixining eng qadimgi yozma manbasini aniqlang.
A) Behistun yozuvlari
B) Avesto
S) Gerodotning "œTarix" kitobi
D) Stroboning "œGeografiya" asari
E) Sima Szyanning "œTarixiy yilnomalar" asari

Qayd etilgan


Robiya  27 Aprel 2008, 15:27:27

21. Ma"œlumki, fors shohi Doro I o"œzining Behistun bitiklari orqali o"œrta osiyoliklar haqida xabar bergan. Bu yozuvlar yozilgan Behistun qoyalari qayerda joylashgan?
A) Erondagi Kirmonshoh yaqinida
B) Erondagi Tehron shahri yaqinida
S) Iroqdagi Basra shahri yaqinida
D) Iroqdagi Bag"œdod shahri yaqinida
E) Iroqdagi Najaf shahri yaqinida

22. Doro I o"œzi yozdirgan Behistun bitiklari qaysi tillarda yozilgan?
A) fors, arab, bobil
B) fors, bobil, oromiy
S) fors, arab, yunon
D) lotin, fors, bobil
E) fors, bobil, elam

23. Gerodot nechanchi asrda yashab o"œtgan?
A) mil. avv. IV asr
B) mil. avv. V asr
S) mil. avv. VI asr
D) mil. avv. III asr
E) mil. avv. II asr

24. Buyuk yunon tarixchisi Gerodotning mashhur asarini aniqlang.
A) "œGeografiya"
B) "œUmumiy tarix"
S) "œBuyuk Aleksandr tarixi"
D) "œTarixiy yilnomalar"
E) "œAleksandrning harbiy yurishlari"

25. Mil. avv. V-IV asrlarda yashagan tarixchini aniqlang.
A) Ktesiy va Sima Szyan
B) Ksenafont va Strabon
S) Sima Szyan va Gerodot
D) Strabon va Kvint Kursiy Ruf
E) Ktesiy va Ksenafont

26. Strabonning eng mashhur asarini aniqlang.
A) "œGeografiya"
B) "œUmumiy tarix"
S) "œTarix"
D) "œBuyuk Aleksandr tarixi"
E) "œTarixiy yilnomalar"

27. Strabon nechanchi asrda yashab o"œtgan?
A) milodiy I asr oxiri
B) milodiy I asr o"œrtasi
S) milodiy I asr boshi
D) mil. avv. I asr oxiri
E) mil. avv. I asr boshi

28. Quyidagi qaysi asar buyuk xitoy tarixchisi Sima Szyan qalamiga mansub?
A) "œGeografiya"
B) "œUmumiy tarix"
S) "œTarix"
D) "œBuyuk Aleksandr tarixi"
E) "œTarixiy yilnomalar"

29. Mashhur xitoy tarixchisi Sima Szyanning "œTarixiy yilnomalar" nomli asari yurtimiz haqida qanday ma`lumotlarni beradi?
A) yurtimizning qadimgi aholisi haqida ma"œlumotlarni beradi
B) yurtimizning qadimgi davlatlari haqida ma"œlumotlarni beradi
S) yurtimizning tabiati haqida ma"œlumotlarni beradi
D) yurtimizning urf-odatlari haqida ma"œlumotlarni beradi
E)  yurtimizning qadimgi aholisi va davlatlari haqida ma"œlumotlarni beradi 

30. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Rufning asarini belgilang.
A) "œGeografiya"
B) "œUmumiy tarix"
S) "œTarix"
D) "œBuyuk Aleksandr tarixi"
E) "œTarixiy yilnomalar"

Qayd etilgan


Robiya  27 Aprel 2008, 15:31:40

31. Rim  tarixchisi Kvint Kursiy Ruf nechanchi asrda yashagan?
A) mil. avv. IV asr
B) mil. avv. V asr
S) mil. avv. VI asr
D) milodiy III asr
E) milodiy I asr

32. Yunon tarixchisi Arrianning yozgan asarini aniqlang.
A) "œGeografiya"
B) "œTarix"
S) "œUmumiy tarix"
D) "œBuyuk Aleksandr tarixi"
E) "œAleksandrning harbiy yurishlari"

33. Yunon tarixchisi Arrian nechanchi asrda yashagan?
A) milodiy I asr
B) milodiy II asr
S) milodiy III asr
D) milodiy IV asr
E) miloddan avvalgi II asr

34. Quyidagi qaysi tarixchilar Makedoniyalik Aleksandrning Markaziy Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma’lumotlarni beradi?
A) Ksenofont va Ktesiy
B) Kvint Kursiy Ruf va Arrian
S) Gerodot va Strabon
D) Strabon va Kvint Kursiy Ruf
E) Arrian va Sima Szyang

35. "œAvesto", Behistun bitiklari va yunon-rim tarixchilarining asarlarida o`lkamiz haqida qanday ma`lumot beriladi?
A) o"œlkamizda yashagan qadimgi xalqlar, alohida joylar, tog"œlar, daryolar va ko"œllar, afsonaviy qahramonlar va podsholar nomlari, mamlakatimiz xalqlarining turmushi, dini, madaniyati, iqtisodiy va siyosiy tuzumi to"œg"œrisida
B) o"œlkamizda bo"œlib o"œtgan qo"œzg"œlonlar haqida
S) o"œlkamiz madaniyati, san’ati va ilm-fani haqida
D) o"œlkamizning tabiati, qadimgi xalqimizni urf-odatlari haqida
E) o"œlkamiz hukmdorlari, ularning sulolari haqida

36. Qadimgi so"œg"œd yozuvi qaysi asrlarda shakllangan?
A) mil. avv. V-IV asrlarda
B) mil. avv. IV-III asrlarda
S) mil. avv. II-I asrlarda
D) mil. avv. III-II asrlarda
E) mil.avv. VI-V asrlarda

37. O"œzbekiston hududida qadimgi davrga oid topilgan tangalar qaysi asrlarga tegishli?
A) mil. avv. III asr va milodiy I asr
B) mil. avv. II asr va milodiy III asr
S) mil. avv. III asr va milodiy III asr
D) mil. avv. IV asr va milodiy II asr
E) mil. avv. V — III asr

38. O"œlkamiz tarixiga tegishli eng qadimgi yozma yodgorliklar qanday buyumlarga bitilgan?
1) tosh; 2) sopol; 3) papirus; 4) kumush; 5) qog"œoz; 6) yog"œoch; 7) shisha buyumlar; 8) charim buyumlar
A) 1, 2, 3, 7
B) 2, 3, 5, 6, 8
S) 1, 2, 4, 6, 8
D) 1, 2, 4, 6, 7
E) 3, 5, 6, 8

39. Qachondan boshlab Kichik Osiyo shaharlarida yashagan yunonlar yurtimizning aholisi, viloyatlari haqidagi ma"œlumotlarga ega bo"œlganlar?
A) mil. avv. VI-V asrlardan
B) mil. avv. IV-III asrlardan
S) mil. avv. VIII-VII asrlardan
D) mil. avv. VII-VI asrlardan
E) mil. avv. IX-VIII asrlardan

40. Qadimgi yozma manbalarda O"œzbekistonning ayrim viloyatlari qanday nomlar bilan mashhur bo"œlgan?
1) "œIkki daryo oralig`i"; 2) "œMing shahar o`lkasi"; 3) "œYuksak bayroqli  go`zal mamlakat";4) "œQora tuproq yerli o`lka"; 5) "œSaklar mamlakati"; 6) "œBuzoqchalar mamlakati"; 7) "œSayhun va Jayhun oralig`i"; 8) "œSerquyosh o`lka"
A) 1, 2, 5, 8
B) 1, 2, 3, 7,
S) 2, 4, 5, 6
D) 2, 3, 8
E) 1, 3, 5, 7

Qayd etilgan


Robiya  27 Aprel 2008, 15:34:45

41. Qaysi qadimgi dunyo tarixchisi baqtriyaliklar qadimlikda mirsliklar bilan baxslasha oladilar deb xabar qilgan?
A) rimlik tarixchi Pompey Trog
B) yunon tarixchisi Gerodot
S) Xitoy tarixchisi Sim Szyang
D) Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf
E) yunon tarixchisi Arrian

42. Qachondan boshlab O"œzbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o"œrtasida keng madaniy aloqalar boshlagan?
A) mil. avv. III-II mingyillikdan
B) mil. avv. IV mingyillikdan
S) mil. avv. I mingyillik
D) mil. avv. VI-IV asrlardan
E) mil. avv. IX-VIII asrlardan

43. Qaysi asrlardan boshlab Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat so"œg"œdlarning yangi yerlarni o"œzlashtirish faoliyati va so"œg"œd savdogarlarining Buyuk Ipak yo"œlidagi harakatlar bilan bog"œlangan?
A) mil. avv. I — milodiy II asrlar
B) mil. avv. III-II asrlar
S) mil. avv. II-I asrlar
D) milodiy I-IV asrlar
E) mil. avv. I — milodiy I asrlar

44. Sog"œd tilidagi yozma yodgorliklar Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo"œg"œuliston zaminidan topib tekshirilishining sababini aniqlang.
A) Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat so"œg"œdlarning yangi yerlarni o"œzlashtirish faoliyati va so"œg"œd savdogarlarining Buyuk Ipak yo"œlidagi harakatlar bilan bog"œlanishi
B) Buyuk Ipak yo"œlidagi mamlakatlarda so"œg"œd tlini qo"œllanilishi
S) So"œg"œd olimlarining Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo"œg"œuliston zaminida faoiyat ko"œrsatganliklari
D) Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo"œg"œuliston zaminidan ko"œplab ilm toliblarining So"œg"œdiyonada o"œqiganliklari tufayli
E) Buda dinining diyorimizga kirib kelganligi

45. Turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi nima deb nomlanadi?
A) matriarxat
B) urug"œ
S) ibtidoiy to"œda
D) patriarxat
E) eng qadimgi urug"œchilik tuzumi

46. Urug"œ - bu "¦
A) birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog"œlarga ega bo"œlgan qarindoshlar jamoasi
B) turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi
S) eng qadimgi tuzum rivojidagi bir bosqich bo"œlib, qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug"œ va oila boshlig"œi ayol kishi bo"œlgan davr
D) insoniyat rivojining shunday bosichidirki, unda erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqega ega bo"œlib, qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgialngan davr
E) insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo"œlgan, hamma baravar ishlagan bir davri

47. Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo"œlgan va hamma baravar ishlagan davr nima deb ataladi?
A) matriarxat
B) ibtidoiy to"œda
S) eng qadimgi urug"œchilik tuzumi
D) patriarxat
E) harbiy demokratiya

48. Qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug"œ va oila boshlig"œi ayol kishi bo"œlgan davr qanday nom bilan ataladi?
A) ibtidoiy to"œda
B) patriarxat
S) eng qadimgi urug"œchilik tuzumi
D) harbiy demokratiya
E) matriarxat

49. Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqeiga ega bo"œlib, qarindoshlik munosabatlari ota tomoniga qarab belgilanadigan davr nomini aniqlang.
A) matriarxat
B) harbiy demokratiya
S) eng qadimgi urug"œchilik tuzumi
D) patriarxat
E) ibtidoiy to"œda

50. Eng qadimgi urug"œchilik tuzumi qaysi davrni kelishi bilan nihoyasiga yetdi?
A) harbiy demokratiya
B) matriarxat
S) eneolit
D) patriarxat
E) ibtidoiy to"œda


Qayd etilgan


Robiya  27 Aprel 2008, 15:38:00

51. Ma"œlumki, Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini toshdan yasagan. Bunday davrni arxeologlar qaysi nom bilan atashgan?
A) mis-tosh asri
B) paleolit
S) neolit
D) tosh asri
E) mezolit

52. Tosh asri arxeolog olimlar tomonidan necha bosqichga ajratiladi?
A) to"œrtta
B) uchta
S) ikkita
D) beshta
E) yettita

53. Yer yuzidagi odamlar qaysi xususiyatlari bilan hayvonat dunyosidan ajralib turgan?
A) yozishni bilganligi va mehnat quroli bilan ov qilishi bilan
B) turar joylarda istiqomat qilganligi bilan
S) yuz-tuzilishi va ongi bilan
D) qo"œshnichilik jamoalari bilan birlashib yashashi bilan
E) qaddi-qomatini tik tutib yurishi, mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilishi bilan

54. O"œta oddiy tosh qurollari yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklari qoldiqlarini olimlar jahonning qaysi hududlaridan topib tekshirishgan?
1) Janubiy Afrika; 2) Sharqiy Afrikaning Zinj vodiysi; 3) Angliya; 4) Xitoy;5) Avstraliya; 6) Germaniya; 7) Amerika qit"œasi; 8) Farg"œona vodiysi; 9) Yaponiya hududi; 10) Afrikaning Madagaskar oroli; 11) Fransiya; 12) Indoneziyaning Yava oroli.
A) 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12
B) 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
S) 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12
D) 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12
E) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11

55. Avstralopitek suyak qoldiqlarini olimlar qayerdan topib tekshirgan?
A) Sharqiy Afrika
B) Indoneziya
S) Farg"œona vodiysi
D) Germaniya
E) Janubiy Afrika

56. Sharqiy Afrikaning Olduvay darasidan topilgan odam suyak qoldiqlari qanday nomlanadi?
A) Sinantrop
B) Pitekantrop
S) Kromanyon
D) Zinjantrop
E) Neandertal

57. Indoneziyaning Yava orolidan topilgan odam suyak qoldiqlarini olimlar qanday odam suyaklari deb nomlashgan?
A) Zinjantrop
B) Pitekantrop
S) Kromanyon
D) Neandertal
E) Avstrolopitek

58. Sinantrop odam suyak qoldiqlari jahonning qaysi hududidan topib o"œrganilgan?
A) Xitoy
B) Afrika
S) Germaniya
D) Farg"œona
E) Indoneziya

59. Germaniya hudidan qaysi odam suyak qoldiqlari topilgan?
A) Kromanyon
B) Zinjantrop
S) Neandertal
D) Pitekantrop
E) Avstrolipitek

60. Hozirgi qiyofadagi odam suyak qoldiqlari dastlab jahonning qaysi hudidan topib o"œrganilgan?
A) Afrika
B) Fransiya
S) Indoneziya
D) Germaniya
E) Xitoy

Qayd etilgan


Robiya  15 May 2008, 18:01:06

61. O"œta oddiy tosh mehnat qurollari yasashni biladigan eng qadimgi odam nomlarining ketma-ket berilgan javobni aniqlang.
1) Zinjantrop; 2) Avstrolipitek; 3) Neandertal; 4) Pitekantrop; 5) Sinantrop; 6) Kromanyon
A) 1, 2, 4, 5, 3, 6
B) 2, 1, 5, 4, 6, 3
S) 2, 1, 4, 5, 3, 6
D) 4, 1, 2, 5, 3, 6
E) 2, 1, 4, 3, 5, 6

62. Ilk paleolitning dastlabki davrlarida yer yuzida iqlim iliq bo"œlgan kezlarda eng qadimgi odamlar manzilgohlari qayerlarda joylashgan edi?
A) kichkina daryolar va soylar yaqinidagi tepaliklarda 
B) unumdor yerlar va o"œrmonlar atrofida
S) suvli jilg"œalar va soylar atrofida
D) unumdor yerlar va tog"œlarda
E) jarlik va tepaliklarda

63. Eng qadimgi davrda ro"œy bergan buyuk muzlanish davri qaysi davrdan boshlangan?
A) ilk paleolit boshlarida
B) o"œrta paleolit o"œrtalarida
S) ilk paleolit oxirida
D) so"œngi paleolit
E) mezolit

64. Toshdan yasalgan eng qadimiy mehnat qurollari, chopperlar O"œzbekistonning qaysi hududlaridan topib o"œrganilgan?
A) Farg"œona vodiysi va Amudaryo bo"œylaridan
B) Toshkent vohasi va Farg"œona vodiysidan
S) Surhondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan
D) Buxoro va Surhondaryo hududlaridan
E) Toshkent vohasi va Zarafshon bo"œylaridan

65. O"œzbekistondagi qaysi qadimgi manzilgoh qoldiqlari topib  tekshirilganda toshdan yasalgan eng qadimiy mehnat qurollari va chopperlar topilgan?
A) Ko"œlbuloq va Teshiktosh
B) Qo"œshilish va Machay
S) Seleng"œur va Ko"œlbuloq
D) Zarautsoy va Seleng"œur
E) Ko"œlbuloq va Sopollitepa

66. Arxeologiya fanida chopperlar nima?
A) o"œtkir qirrali tog"œ toshlar
B) o"œtkir uchli ixcham dengiz toshlari
S) ildiz kovlash uchun qo"œllanilgan tosh qurol
D) uchi bir tomonga o"œtkirlangan qo"œpol tosh qurol
E) uchi toshdan bo"œlgan yog"œoch dastali ov quroli

67. Quyidagi qaysi mashg"œulotlar eng qadimgi odamlarning o"œzlashtiruvchi xo"œjaligiga mansub?
A) natural xo"œjalik va ovchilik
B) termachilik va ovchilik
S) dehqonchilik va chorvachilik
D) ovchilik va dehqonchilik
E) termachilik va dehqonchilik

68. Ma"œlumki, eng qadimgi odamlar tabiat nimani in"œom etsa, shuni olgan, topgan yeguligi bilan qanoatlangan. Bu qadimgi mashg"œulot nima deb nomlanadi?
A) natural xo"œjalik
B) ishlab chiqaruvchi xo"œjalik
S) o"œzlashtiruvchi xo"œjalik
D) termachilik
E) dehqon xo"œjaligi

69. O"œzbekistondagi qadimgi yodgorlik Teshiktosh g"œoridan qanday buyumlar topilgan?
1) tosh qurollari; 2) sopol buyumlari; 3) hayvon suyaklari; 4) dehqonchilik qurollari; 5) qoyatosh rasmlari; 6) inson suyaklari
A) 1, 2, 5
B) 2, 4, 5
S) 1, 4, 6
D) 1, 3, 6
E) 3, 5

70. O"œzbekistondagi qadimgi madaniy yodgrolik Teshiktosh go"œri nechanchi yilda topib tekshirilgan?
A) 1938-yilda
B) 1935-yilda
S) 1939-yilda
D) 1941-yilda
E) 1937-yilda

Qayd etilgan


Robiya  15 May 2008, 18:02:36

71. O"œzbekistondagi qadimgi Teshiktosh madaniy yodgroligi o"œzining qanday xuxusiyati bilan jahonga mashurdir?
A) ko"œplab turli-xil tosh qurollarining topilishi bilan
B) hayvon suyaklarining topilishi bilan
S) 8-9 yashar neandertal bolaning suyak qoldiqlari topilishi bilan
D) eng qadimgi qoyatosh rasmlarining mavjudligi bilan
E) Sinantropga zamondosh bo"œlgan odam suyaklarining topilishi bilan

72. Quyidagi qaysi O"œzbekistondagi madaniy yodgorlik dastlabki diniy e"œtiqodlar bilan bog"œliq?
A) Seleng"œur
B) Ko"œlbuloq
S) Teshiktosh
D) Obishir
E) Zamonbobo

73. Insonni o"œrab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish fanda nima deb ataladi?
A) animizm
B) fetishizm
S) totemizm
D) magiya
E) ibtidoiy e"œtiqod

74. Ma"œlumki, eng qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud balo-qazoni bartaraf etishiga e"œtiqod qilganlar. Bu e"œtiqod fanda qanday nomni olgan?
A) magiya
B) totemizm
S) fetishizm
D) ibtidoiy e"œtiqod
E) animizm

75. Ma"œlumki, eng qadimgi odamlar yil fasllari almashinuvi, momaqaldiroq, bo"œronni qadimgi odamlar ruh mujassamlashgan tabiat kuchlari harakati deb tushuntirganlar. Bunday e"œtiqodlar fanda qanday nomlanadi?
A) totemizm
B) magiya
S) fetishizm
D) ibtidoiy e"œtiqod
E) animizm

76. Ma"œlumki, eng qadimgi odamlarning qoyatosh rasmlarida ov manzaralari tasvirlangan. Buning sababi nimada edi?
A) o"œzlarini yovuz ruhlardan saqlaydi deya ishonishi. 
B) o"œzlarini tajribalarini keyingi avlodlarga qoldirish.
S) ov qiladigan hayvonlarni bir joyga to"œplash maqsadida
D) odamlarning rasmlar bo"œlajak ovda o"œzlariga yordam beradi deya ishonishi.
E) odamlar o"œzaro bir-birlari bilan muloqat qilishlari uchun.

77. Insoniyat tarixida diniy e"œtiqodlar kurtaklari va marhumlar ko"œmilgan eng qadimgi qabrlar qaysi davrda vujudga kelgan?
A) o"œrta paleolit
B) so"œngi paleolit
S) mezolit
D) neolit
E) eneolit

78. Jahonning qaysi hududlaridan dastlabki va eng qadimiy qoyatosh rasmlari topilgan?
1) Ispaniya; 2) Fransiya; 3) Afrika; 4) Boshqirdiston; 5) Angliya; 6) Germaniya
A) 2, 3, 6
B) 3, 4, 5
S) 1, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 4, 6

79. Jahonning qaysi yodgorliklaridan eng qadimgi qoyatosh rasmlari topilgan?
1) Geydelberg; 2) Altamir; 3) Lasko; 4) Zarautsoy; 5) Kapovaya; 6) Moxenjodaro
A) 1, 4, 6
B) 2, 3, 5
S) 2, 4, 6
D) 1, 3, 5, 6
E) 3, 4, 6

80. Eng qadimgi odamlarning tasviriy san"œati rivojiga asos bo"œlib xizmat qilgan omilni aniqlang.
A) odamning ov vaqtida olgan taassurotlari
B) odamlar rasm orqali o"œzaro bir-birlari bilan muloqat qilishlari.
S) odamlarning rasmlar bo"œlajak ovda o"œzlariga yordam beradi deya ishonishi
D) odamning yovuz ruhlardan saqlashga intilishi.
E) odamning o"œzini qurshab turgan tevarak dunyoni tushunishga intilishi

Qayd etilgan


Robiya  15 May 2008, 18:04:31

81. So"œnggi paleolit davri qaysi yillarni o"œz ichiga oladi?
A) mil. avv. 100-40 mingyillik
B) mil. avv. 40-12 mingyillik
S) mil. avv. 12-7 mingyillik
D) mil. avv. 6-4 mingyillik
E) mil. avv. 3-2 mingyillik

82. So"œnggi paleolit davrida qanday odamlar yashagan?
A) pitekantroplar
B) sinantroplar
S) neandertallar
D) kromanyonlar
E) zinjantroplar

83. So"œnggi paleolit davrida yashagan odam manzilgohlari O"œzbekitonning qaysi hududlaridan topilgan?
A) Farg"œona va Surhondaryo hududlaridan
B) Samarqand, Qashqadaryo va Surhondaryo hududlaridan
S) Surhondaryo va Qashqadaryo hududlaridan
D) Toshkent, Qashqadaryo va Buxoro hududlaridan
E) Samarqand, Farg"œona va Toshkent hududlaridan

84. Qachondan boshlab odamlar kesuvchi, arralovchi, parmalovchi mehnat qurollaridan yasaydigan bo"œlishgan?
A) 25-30 ming yil avval
B) 7-12 ming yil avval
S) 12-16 ming yil avval
D) 5-6 ming yil avval
E) 20-25 ming yil avval

85. Odamlar tosh asrining qaysi davridan boshlab taqinchoqlar — munchoqlar, tumorlar va uzuklar yasay boshladilar?
A) ilk paleolit
B) o"œrta paleolit
S) so"œngi paleolit
D) mezolit
E) neolit

86. Qaysi davrda odamlar urug"œ jamoasiga birlashdilar?
A) so"œngi paleolit
B) mezolit
S) neolit
D) eneolit
E) bronza

87. Qabila qay tariqa shakllangan?
A) har joyda yashab turgan bir qancha oilalardan tashkil topgan.
B) bir joyda yashab turgan qo"œshni urug"œlardan tashkil topgan.
S) turli joyda yashab bir tilda gaplashuvchi urug"œlardan tashkil topgan.
D) bir joyda yashab turgan bir qancha urug"œlardan tashkil topgan.
E) bir joyda yashab turgan bir qancha oilalardan tashkil topgan.

88. So"œnggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosini ko"œrsating.
A) mikrolit qurollarning paydo bo"œlishi
B) o"œq-yoyni kashf etilishi
S) hunarmandchilikka asos solinishi
D) dehqonchilik va chorvachilikni kashf etilishi
E) turar joylarni qurilishi

89. Ma’lumki, odamlar so"œnggi paleolitda sun’iy tarzda olov hosil qilishni o"œrganib olgan edi. Odam olovni qay tarzda hosil qilgan?
A) yog"œochni bir-biriga ishqalash orqali
B) chaqmoqtoshni bir-biriga urish orqali
S) vulqon yoki chaqmoq chaqishi natijasida
D) yog"œochni bir-biriga ishqalash va chaqmoqtoshni bir-biriga urish orqali
E) yonuvchi moddalarni qo"œllashi orqali
 
90. Mezolit davri qaysi yillarni o"œz ichiga oladi?
A) mil. avv. 100-40 mingyilliklarni
B) mil. avv. 40-12 mingyilliklarni
S) mil. avv. 12-7 mingyilliklarni
D) mil. avv. 6-4 mingyilliklarni
E) mil. avv. 3-2 mingyilliklarni

Qayd etilgan