Asal bor joyda kasal boʻlmas  ( 4327 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Farida  17 Mart 2008, 14:55:08

Шундай ажойиб хусусистларга сга бслган тансиқ воситанинг баҳоси ҳам шунга сраша юқори бслиши табиий. Асал етиштириш ва сотиш билан шуғулланувчи айрим "ишбилармонлар"нинг ҳийласига чув тушиб қолмаслигингиз учун, баъзи бир маслаҳатларни беришни сринли деб топдик.

Аввало, асални сзингизга схши таниш бслган арибоқувчидан ёки сотувчидан сотиб олинг. Шунда маҳсулотнинг сифатли сканлигига кафолат олиш мумкин бслади. Агарда бундай имконистингиз бслмаса, сизга таклиф қилинаётган асал сифатини сзингиз текшириб ксринг. Бунинг учун чуқур билим ёки махсус асбоб-ускуна талаб стилмайди:

1. Асални ҳидлаб ксринг. У жуда сткир ёки пастроқ бслиши мумкин. Лекин албатта хушбсй бслиши шарт! Агарда унга шакар қсшилган бслса, унинг ҳидлаб бслмайди;

2. Қошиқ учида озгина асални олиб, юқорига кстаринг. У ҳақиқий бслса, пастга схлит ҳолида чсзилади ёки шу ҳолида узилади. Бордию, у соф бслмаса, қошиқдан катта-катта томчи шаклда идишга тома бошлайди;

Qayd etilgan


Farida  17 Mart 2008, 14:55:19

Қотиб қолган асални таклиф қилишса, хавотирланманг. Ҳар қандай асал ҳам бир ойдан кейин қаттиқ ҳолга стади. Аксинча, сизга қиш фаслида суюқ асал таклиф қилсалар, уни харид қилманг. Чунки, уни суюқ ҳолга келтириш учун қиздириш (сритиш) лозим бслади. Қиздирилган асалда ҳеч қандай шифобахш хусусист бслмайди!;

Шуни ҳам унутмангки, каштан, акаяис ёки малинанинг гулларидан йиғилган асал навлари узоқ вақт суюқ ҳолатда бслиши мумкин. Ўсимлик дунёсининг ранг-баранглигига қараб етиштирилаётган асал навлари ҳам хилма-хил бслади. Ҳар бир нав сзининг манбаи бслган ссимликдаги шифобахш хусусистларни сзида мужассам қилади. Демак, хасталикнинг турига қараб унга мос келадиган асал навини танлаш мумкин. Шунингдек, асалда ҳам худди мевалар сингари мавсумийлик хусусисти мавжуд. Яъни, ҳар бир киши учун сзи сшаб турган ҳудуд атрофида етиштирилган асал кспроқ фойдали ҳисобланади. Бу билан чет слдан ёки қсшни вилостлардан олиб келинган асалнинг фойдаси камроқ бслар сканда деган хулосага келиш тсғри смас. Унинг ҳам фойдаси тегиши аниқ. Бироқ сзи улғайиб ссган юртнинг асали киши организмига осонроқ ва самаралироқ таъсир ксрсатади.

Qayd etilgan


Farida  17 Mart 2008, 14:55:28

Асалнинг бетакрорлигини ксрсатиб берадиган сгона хусусист сса, унинг 100 фоиз ҳазм бслишидир. Бу борада фақат онанинг чақалоққа берадиган кскрак сутигина асалга тенглаша олади. Бу ноёб хусусистни тиббиёт олимлари аниқлашган. Маълум бслишича, инсон организмида овқатни хазм қилиш учун ксмаклашадиган 3000 та фермент бслар скан. Жажжигина асаларида сса 2600 та! Ана шунча ферментнинг атиги 40 таси инсондаги ферментлардан фарқ қилади. Қолганлари - айнан бир хил!

Бу инсон ва асаларидаги ҳазм қилиш тизими бир хил сканлигидан далолатдир. Шу сабабли истеъмол учун асалдан ксра фойдалироқ бслган маҳсулотнинг сзи йсқ.

Qayd etilgan


Farida  17 Mart 2008, 14:55:45

Лекин бу - ҳаммаси смас. Микрослементлар таркибига ксра асалнинг 30 фоизли сритмаси бемалол инсон қонидан тайёрланган плазма срнини боса олади. Яъни қон билан асалнинг кимёвий таркиби десрли бир хил. Шунинг учун ҳам асал озуқа, парҳез таом ва шифобахшлик борасида тенги йсқ маҳсулотдир. Ариларнинг асал тайёрлаш жараёнидаги сҳтиёткорликлари шунчалик ривожланганки, снг замонавий лабораторис ҳам унинг олдида "ер чизади"! Оламни кезиб хом-ашё йиғиб келган "ишчи" ари уйининг остонасидан у ёғига стмайди. Қисқаси, сшиқ ичида 50-60 чоғли ариларда қслма-қсл бслиб, улардаги "она сути" билан тсйингандан кейингина "хом-ашё" қуйилиб, асалга айланади. Шунинг учун ҳам асал суртиб қсйилган жароҳат тез битади.

Яна бир ҳайратланарли ҳақиқатга сътиборингизни тортамиз! Ҳатто радиаяион асорат йсқ. У - 100 фоиз мусаффо! Чернобилда етиштирилган асални текширувдан стказган олимлар асал ва умуман асалари ишлаб чиқарган маҳсулотлар киши организмидаги радиаяис асоратларини йсқотишда бебаҳо восита сканлигига ишонч ҳосил қилдилар. Лировардида сиз азизларни бир нарсадан огоҳлантириб қсйишни лозим топдик: Ҳеч қачон асални қайноқ сув, чой ёки кофе билан ичманг! Шунингдек, уни стда қиздирманг! Шуни унутмангки, 40 даражадан ортиқ қиздирилган асал сз шифобахшлик хусусистларини 100 фоизга йсқотади. Яъни, оддий ширинликдан фарқи қолмайди!!!

А­кспресс Инфо

Qayd etilgan