Islomiy viktorina: Biz Islomni bilamizmi?  ( 234846 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 B


AbdulAziz  13 Iyun 2008, 08:44:13

8-tur javoblari

Mavzu: Rasululloh SAVning Madinaga hijratlari

1. Rasululloh (s.a.v.) nima sababan boshqa musulmonlar qatori avvalgilardan bo’lib Madinaga hijrat qilmadilar?
a) Hamma musulmonlar hijrat qilganini ko’rib, hotirjam bo’lib keyin hijrat qildilar
b) Allohdan izn kutdilar
c) Mushriklar Rasululloh (s.a.v.)ni Makkada kuch bilan tazyiq ostida ushlab turdilar
To’g’ri javob: Allohdan izn kutdilar.
Izoh: Rasululloh (s.a.v) boshqa musulmonlar qatori avvalgilardan bo’lib Makkadan Madinaga hijrat qilmaganlarining sababi, u zotga Alloh tamonidan hali hijrat uchun izn berilmagani edi. Abu Bakr ham Rasululloh (s.a.v.) dan Madina hijrati uchun izn so’raganlarida, Rasululloh (s.a.v.) unga: Sabr qil, balki Alloh senga bir hamroh berib qolar, deya Abu Bakrning safarini orqaga surgandilar. (Al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

2. Rasululloh sallallohu alayhi vassallam va Abu Bakrni Yasribga kuzatishayotganda, o’z belbog’ini yirtib, meshning og’zini bog’lagan va "œZotun nitoqayn", yani, "œIkki belbog’li xonim" nomini olgan ayol kim?
a)   Oysha (r.a.)
b)   Asmo (r.a.)
c)   Fotima (r.a.)
To’g’ri javob: Asmo (r.a.)
Izoh: Asmo binti Abi Bakr Rasululloh (s.a.v.) va Abu Bakrga ovqat hozirlab, ovqat solingan xalta va meshning og’zini ikki belbog’ini yirtib bog’ladi. Rasululloh (s.a.v.) unga jannatda ikki belbog’ ato etilishini xushxabarini berdilar. (Al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

3. Rasululloh (s.a.v.) va Abu Bakr (r.a.) uchun mushriklardan "œpana" bo’lgan g’or qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
a) Hiro g’ori
b) Nur g’ori
c) Savr g’ori
To’g’ri javob: Savr g’ori.
Izoh: Rasululloh (s.a.v) va hamrohlari Abu Bakr bilan Savr g’ori tomon ketdilar. Ba’zi manbalarda Savr tog’idagi g’orga yashirindilar, deyiladi. (Payg’ambarimiz va Asharai mubashshara, al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

4. Hazrat Rasululloh SAV hijrat uchun ulovni kimdan sotib oldilar?
a) Abu Bakr siddiqdan
b) Umar ibn Hattobdan
c) Usmon ibn Affondan
To’g’ri javob: Abu Bakr siddiqdan.
Izoh: "¦ «Menga chiqish uchun izn berildi», dedilar.
«Hamrohlikmi? Otam sizga fido bo‘lsin. Ey, allohning Rasuli», dedi Abu Bakr.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam:
«Ha», dedilar. Abu Bakr:
«Ey, Allohning Rasuli, anavi ikki ulovimdan birini oling», dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam:
«O’z bahosiga», dedilar"¦ (Hazrati Oyishadan rivoyat,"œSahihi Buxoriy")

5. Mazkur hijratda payg’ambarimiz (s.a.v) mingan tuyalarining ismi nima edi?
a) Azboa
b) Jad’o
c) Qasva
To’g’ri javob: Qasva
Izoh: Payg’ambarimiz hijrat safariga chiqish oldidan sotib olgan Qasva ismli tuyalariga mingan edilar. Orqa o’rkachiga Hazrati Abu Bakni mingashtirib oldilar. ("œSaodat asri qissalari")

6. Hazrat Rasululloh SAV va Abu Bakr siddiq g’orda qancha muddat qoldilar?
a) 1 kecha
b) 2 kun
c) 3 kun
To’g’ri javob: 3 kun
Izoh: "¦Ulovlarini unga berib, uch kechadan so‘ng g‘or og‘zida uchrashishga kelishishdi. U uchinchi kechaning tongida ulovlarni olib ikkovlari oldilariga keldi. Ikkovlari bilan Omir ibn Fuhayra ham yurib ketdi. Yo‘l boshlovchi pastqam yo‘llarni tanladi». (Oyisha r.a.dan rivoyat, al-Buxoriy)

7. G’orda Rasululloh (s.a.v.) va Abu Bakr ahvolidan xabar olib turgan hamda vaziyatni bildirib turgan kim edi?
a) Abdulloh ibn Abi Bakr
b) Asmo binti Abu Bakr
c) Abdulloh ibn Urayqit
To’g’ri javob: Abdulloh ibn Abu Bakr
Izoh: Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, yoshgina yigit Abu Bakrning o’g’li Abdulloh tunda ular bilan g’orda qolib, sahar paytida yo’lga chiqib, xuddi Quraysh bilan tong ottirgan kabi bo’lardi. Eshitgan barcha xabarlarni oqshom tushgach kelib xabar qilardi. (Payg’ambarimiz va Asharai mubashshara, al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

8. Rasululloh sallallohu alayhi vassallam va abu Bakr (r.a.) ni Yasribga hijrat qilishlarida kim yo’lboshchilik qilgan?
a) Abdulloh ibn Urayqit
b) Oss ibn Voil as-Sahmiy
c) Suroqa ibn Molik
To’g’ri javob: Abdulloh ibn Urayqit
Izoh: Abu Bakrning 4 oydan beri boqayotgan ikki tuyasi pulga yollangan Abulloh ibn Urayqit ismli bir g’ayrimusulmon yo’l ko’rsatuvchiga topshirilgan edi. Abdulloh ibn Urayqit tuyalarni g’orga olib keldi. (Payg’ambarimiz va Asharai mubashshara)

9. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hijratga ruxsat berilganida mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni topganga 100 tuya va'da qilishadi. Kim shu ishni bo'yniga oladi, va Allohning mo'jizasi ila islomga kiradi?
a) Valid ibn Mug'iyra
b) Suroqa ibn Molik
c) Os ibn Voil
To’g’ri javob: Suroqa ibn Molik
Izoh: Suroqa otga minib, qochoqlarning izidan tushdi. Ularga yaqinlashganda oti munkib yiqildi. O’rnidan turib yana otiga mindi, ovoz bemalol eshitilgudek joygacha yaqinlashib keldi. Rasululloh parvo qilmay xotirjam ketaverdilar. Abu Bakr esa tez-tez orqasiga burilib qarardi. To‘satdan Suroqaning oti tizzasigacha qumga botib qoldi. U otini qamchilab joyidan jildirishga urindi. Joni azobda qolgan jonivorning oyoqlari qumdan chiqar-chiqmas, chang-to‘zon ko‘tarilib, ko‘zlari hech narsani ko‘rmay qoldi. Shum niyati g‘alati yo‘sinda barbod bo‘lganidan qattiq vahimaga tushgan Suroqa yordam so‘rab payg‘ambar alayhis-salomni chaqirdi. Rasululloh hamrohlari bilan Suroqa yetib kelguncha kutib turdilar. U mushriklarning yovuz niyatlarini, rasulullohni tutish uchun hamma choralarni ishga solishayotganini, hatto pul sarflashayotganini aytib berdi va yonidagi bor oziq-ovqat bilan yo‘lga kerakli narsalarni ularga taklif etdi. "Bizga narsalaring kerak emas, faqat quvlab kelayotganlarga ko‘rmadim desang bas", deyishdi ular. Suroqa omonlik xati so‘ragan edi, rasululloh Abu Bakrga yozib berishni buyurdilar. ("œNurul-yaqin")

10. Madina hijratida Payg.ambar s.a.v va u kishining yo’lboshchilari yo’lda bir cho’pon arabning uyida to’xtab o’tadilar. Oriq, nimjon, qo’chqor ko’rmagan sovliq qo’ydan sut sog’ib mo’jiza ko’rsatadilar. Bu arab kim edi?
a) Omir ibn Fuhayra
b) Ummu Ma’bad
c) Bani Dah ibn Hasib
To’g’ri javob: Ummu Ma’bad
Izoh: Yo‘l uzasida o‘tirgan, Ummu Ma’bad nomlik, arablar ichida mashhur bir xotun bor edi. Shuning uyiga kechga tomon kelib tushdilar. Shu yillari ocharchilik bo‘lganlikdin, mollari oriq, sog‘inlari yo‘q edi. Payg‘ambarimiz u xotundin ichgani sut so‘radilar. Ochligidin yurolmay, oriqligidin o‘tloqqa chiqolmay qolgan bir sog‘liq qo‘y shu yerda yotgan edi, Payg‘ambarimizning ko‘zlari shu qo‘yga tushdi. Anda Rasululloh turib, qo‘y oldiga keldilar, «bismilloh» deb, qo‘yning orqa-oldini silab edilar, qo‘y irg‘ib turib, boshqacha bir holga kirdi. Burishib, yopishib yotgan yelin-emchaklarini qutluq qo‘llari bilan ushlab turib, «Ey bor Xudoyo, bu qo‘yimizga barakot bergil», deb duo qilib edilar, shu onda u qo‘y semirib, yelini chotiga sig‘may chotrab chiqdi. Bir katta chora (idish) kelturib, o‘zlari sog‘dilar. Hiyol o‘tmay, bu cho‘ng chora liq to‘lib, o‘n-o‘n besh kishi ichsa ham qondirgudek bo‘ldi. Boshlab uy egasi Ummu Ma’badga ichirdilar va katta-kichik uning kishilari, undin so‘ngra Hazrati Abu Bakr boshliq o‘z yo‘ldoshlariga ichirib, barilarini qondirib, sutga to‘ydirdilar. Eng keyin o‘zlari ichib, «soqil qavmi oxiruxum shurban», ya’ni, «quyguvchi kishi eng oxirida ichishi kerak», deb ummatlariga adab o‘rgatdilar. (Tarixi Muhammadiy)
 
11. Madina yaqinida Payg’ambar s.a.v.ni asir olgani chiqib, u kishini ko’rishlari bilan niyatlari o’zgarib iymon keltirgan qabila qaysi javobda ko’rsatilgan?
a) Davs
b) Amr
c) Aslam
To’g’ri javob: Aslam
Izoh: Madina tarafiga yaqinroq yerda «Aslam» qabilasiga qarashlik bir manzilga keldilar. Shu qabilaning raislaridan Bani Dah ibn Hasib degan kishi o‘lja olish umidi bilan, yorog‘lik sakson odam olib, yo‘l to‘sib chiqqan edi. Bir jilg‘a og‘zidin Payg‘ambarimizning qarshilariga saf bog‘lab chiqib keldilar. Lekin uning Rasulullohga ko‘zi tushgan hamon ahvoli o‘zgardi, yomon niyatidin ko‘ngli qaytdi"¦ (Tarixi Muhammadiy)

12. Ansorlar Rasululloh (s.a.v.)ni kelishlarini qayerga chiqib kutishar edi?
a) Harra tepaligidan
b) Omiym tevaragidan
c) Rauna vodiysidan
To’g’ri javob: Harra
Izoh: Madina musulmonlari esa payg’ambarimizning hijrat harakatlaridin xabardor edilar. Kelar kunlarini mo’l, har kuni yo’l to’sishib, Harra degan toshloqqa chiqishar edi. Kun qiziganchalik shu yerda kutishib o’tirib, so’ngra qaytishur edilar. Uch kungacha har kuni istiqbol marosimini o’tkazdilar. ("œTarihi Muhammadiy")

13. Nubuvvatdan keyin asos solingan ilk masjid?
a) Madinadagi "œMasjidi nabiy"
b) Qubo masjidi
c) "œQiblatayn" masjidi
To’g’ri javob: Qubo masjidi
Izoh: Rasululloh (s.a.v.)ning ilk qurirgan masjidlari "œQubo masjidi" edi. Ikkinchisi esa, Madinadagi "œMasjidi Nabiy" bo’ldi. (Hazrati Payg’ambarimiz va islom dini)

14. Nima uchun Rasululloh s.a.v "Masjidi Nabaviy" ni qurishda yer egalari rozi bo'lsalar ham uni pulga sotib oldilar?
a) Katta bir oilaga tegishli yer bo'lgani uchun
b) Beva ayolning yeri bo'lgani uchun
c) Yetimlarga qarashli yer bo'lgani uchun
To’g’ri javob: Yetimlarga qarashli yer bo'lgani uchun
Izoh: Payg‘ambar alayhis-salom bani Najjor mahallasidagi tuyasi cho‘kkan joyga masjid solishni ixtiyor etdilar. Bu yer As’ad ibn Zurora tarbiyasidagi ikki yetim bolaning xurmo xirmoni edi. Rasululloh ularni chaqirib, xirmon o‘rnini va uning atrofidagi xurmozorlarni sotishni iltimos qilganlarida bolalar masjid uchun bu yerni tekinga berajaklarini aytishdi, biroq sarvari olam haqini to‘lab, yerni sotib oldilar. ("œNurul-yaqin")

15. Qubo masjidi Qur’oni karimda qanday ta’riflangan?
a) Tavba masjidi
b) Taqvo masjidi
c) Payg’ambar masjidi
To’g’ri javob: Taqvo masjidi
Izoh: Birinchi kundan taqvo asosiga qurilgan masjid borki, siz o‘shanda turishingiz loyiqroq. Unda poklikni sevadigan kishilar bordir. Alloh esa o‘zlarini mudom pok tutguvchi zotlarni sevar. ("œTavba" surasi, 108-oyat)

16. Ilk jum’a xitobi va ilk jum’a namozi qayerda o’qilgan?
a) Masjidun-nabaviyda
b) Rauna vodiysida
c) Qubo masjidida
To’g’ri javob: Rauna vodiysida
Izoh: Salim ibn Avf oilasi maskan tutgan Rauna degan joyga yetib kelganlarida vaqt qoq tush edi. Hamma peshin namozini o’qishga tayyorgarlik ko’ra boshladi"¦ Dastlab sunnat namozi o’qildi. Payg’ambarimiz oyoqqa qalqdilar. Diqqat bilan tikilib turgan sahobalariga qarata ilk jum’a xitobini qildilar. ("œSaodat asri qissalari")

17. "œYasrib" so’zining ma’nosi nima?
a) Xurmolar vodiysi
b) Yashil shahar
c) Yomonlik
To’g’ri javob: Yomonlik
Izoh: Payg‘ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib kelgunlaricha Madina shahri Yasrib deb atalar edi. Yasrib arabchada yomonlik ma’nosini anglatadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shaharning nomini «Madina» deb atadilar. (Hadis va hayot: "œOlamlarga rahmat Payg’ambar")

18. Madinaga kirib kelgach Rasululloh (s.a.v.)ning tuyalari qayerda cho’kdi?
a) Madinadagi hozirgi masjidlari o’rnida
b) Abu Ayyub al-Ansoriyning uyida
c) Xolid ibn Zaydning uyida
To’g’ri javob: Madinadagi hozirgi masjidlari o’rnida
Izoh: Madinaga kirib kelgan  Rasululloh (s.a.v.) ni ansorlar o’z uylariga taklif qilardilar. Rasululloh (s.a.v.) tuyaning cho’kishi ilohiy dargoh ixtiyorida ekanini aytdilar. Tuya tog’avachchalari Banu Najjor mahallasi, hozirgi Madinadagi masjidlari o’rnida cho’kdi. (Al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor, Saodat asri qissalari)

19. Quboning ilk kunlarida Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga "œhaqiqiy payg’ambarmi yoki yo’qmi" masalasini aniqlash uchun kelgan sahoba kim?
a) Salmon al-Forsiy
b) Abdulloh ibn Salom
c) Ka’b ibn Molik
To’g’ri javob: Salmon al-Forsiy
Izoh: Quboning ilk kunlarida Salmon al-Forsiy Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga kelib, chin payg’ambarliklarini aniqlash uchun xurmo keltirib, uni sadaqa ekanligini aytadi.  Rasululloh (s.a.v.) "œmen sadaqa"œ emayman deb rad etadilar.  (Al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

20. Hijratdan keyin Quboda dunyoga kelgan ilk musulmon chaqaloq?
a) Hasan ibn Ali
b) Abdulloh ibn Zubayr
c) Abdulloh ibn Umar
To’g’ri javob: Abdulloh ibn Zubayr
Izoh: Hijratdan keyin dunyoga kelgan ilk chaqaloq Abdulloh ibn Zubayr ibn Avvom. Bunday farzandning sharafli onasi Asmo binti Abi Bakr. Sahihi Buxoriyda yangi tug’ilgan chaqaloq Rasululloh (s.a.v.)ga keltirikganda uning og’ziga xurmo chaynab solib, duo qilganlari ma’nosidagi hadis mavjud. (Al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

Qayd etilgan


AbdulAziz  13 Iyun 2008, 10:18:38

10-tur
Mavzu: G’usl, tayammum va poklik hukmlari (Hanafiy mazhabida)

1. Qur’oni karimning qaysi oyatida tahorat, g’usl va tayammum haqida hukmlar kelgan?
a) Moida surasi, 6-oyat .
b) Niso surasi, 43-oyat.
c) Voqea surasi, 79-oyat

2. Quyidagilardan qaysi biri g’sulning farziga kirmaydi?
a) Niyat qilish
b) Og‘izga suv olib chayqamoqlik
c) Burunga achishgunga qadar suv tortib qoqmoqlik
d) Badanning hamma yeriga suv yetkazmoqlik

3. G’uslning 3-farzi butun badanni qoldirmay yuvishdir. Ayollar o’rilgan sochlarini g’uslda to’la yuvishlari shartmi?
a) uni to‘la, soch taglari va o‘rimlarini ham birga ho’llab qo’yish kifoya qiladi.
b) sochlarini bir marta suvga pishib, tarab, ichlariga suv kiritish kerak bo’ladi.
c) uni to‘la yuvishga hojat yo‘q, soch taglari ho‘llansa kifoya qiladi. Soch o‘rimlarini ho‘llash ham lozim emas.

4. Quyidagi qaysi holatda g’usl vojib bo’lmaydi?
a) uyquda ehtilom kelishi
b) kofirning junub bo’lmagan holatda musulmon bo’lishi
c) kishining vafot etishi

5. Quyidagi qaysi holatda g’usl vojib bo’ladi?
a) kishining shahid holida vafot etishi
b) maziyning chiqishi
c) ayollarning farzand ko’rishi

6. Istinshoq nima?
a) G’uslning farzlaridan bo’lib, burunga achishgunga qadar suv tortib qoqmoqlikdir
b) G’uslning farzlaridan bo’lib, og‘izga suv olib chayqamoqlikdir.
c) G’uslning ruknlaridan biri bo’lib, g’usldan avval tahorat qilmoqdir.

7. Quyidagilardan qaysi biri g’uslning sunnatlariga kiradi?
a) Niyatni til bilan qilmoq.
b) Ayollarning o’rilgan sochlarini yechib yuvishlari
c) Ishqalashlik.

8. Quyidagi qaysi holatlarda g’usl qilishlik sunnat hisoblanadi?
a) Zavoldan so‘ng Arofat tog‘ida turishlik uchun qilingan g‘usl
b) Arafa kechasida, qadr kechasida g‘usl qilish
c) Ka’bai Muazzamani ziyorat qiladigan kishining g'usl qilishi

9. Quyidagi holatlarda g’usl qilish qanday amal hisoblanadi?
1. Juma va ikki iyd namozlari uchun qilingan g'usl
2. Musulmon mayyitning g‘usl qildirilishi.
3. Mast kishining mastligi ketsa, g‘usl qilishi
a) 1-sunnat, 2-farz, 3-mustahab
b) 1-sunnat, 2-farz, 3-mandub
c) 1-mustahab, 2-farz, 3-sunnat

10. Rasululloh (s.a.v.) ta’kidlariga ko’ra, Allohning har bir mo‘mindagi haqqi sifatida necha kunda g’usl qilish tavsiya etiladi?
a) 3 kunda
b) 5 kunda
c) 7 kunda

11. Junub holida quyidagilardan qaysi biri makruh hisoblanadi?
a) Tirnoq olish, tuklarni qirish
b) Ovqatlanish, saxarlik qilish
c) Qur’on o’qish, ta’lim berish

12. Rasululloh SAV tavsiyalariga ko’ra, g’usl uchun ishlatilishi kerak bo’lgan suv miqdori qancha?
a) 1 so’ (taxminan 4,5 litr)
b) 3 mud (taxminan 3 litr)
c) 2 so’ (taxminan 10 litr)

13. Ayollarning soch, tirnoq va lab bo’yoqlari g’uslga monelik qiladimi?
a) soch bo’yoqlari g’uslga monelik qilmaydi, tirnoq va lab bo’yoqlarini g’usldan avval tozalash kerak.
b) xinadan boshqa soch bo’yoqlari sochda qatlam hosil qilganligi uchun g’uslga monelik qiladi, ayollar tirnog‘idagi, lablaridagi bo‘yoqlarni ketkazishlari kerak, aks holda g‘usllari g‘usl hisob qilinmaydi.
c) agar soch, tirnoq va lab bo’yoqlaridan foydalanishdan avval ayol g’usl qilgan bo’lsa, joiz.

14. Musofir odam oyoq kiyimiga mahs tortib qancha yurishi mumkin?
a) 1 kecha-kunduz
b) 2 kecha-kunduz
c) 3 kecha-kunduz

15. Mash tortishning farzi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
a) Qo‘lning kichik barmoqlaridan uchtasi miqdoricha ikki qadamning ustiga nam qo‘l bilan silash.
b) Oyoq kiyimning kamida to’rtdan biriga nam tegmoqligi.
c) Mash tortish sunnat amal, uning farzlari yo’q.

16. Muqim odam peshinda tahorat qildi va mahsi kiydi. Tahorati asrda sindi va qayta tahorat qilib, mahsisiga mahs tortdi. Endi u qachongacha mahs tortishi mumkin?
a) ertasi kungi bomdodgacha
b) ertasi kungi peshingacha
c) ertasi kungi asrgacha.

17. Quyidagi qaysi holatlarda tayammum lozim bo’lmaydi?
a) Yarim soatlik yoki undan ko‘proq yo‘l orasida suvning yo‘qligi; suv bor yerda dushman yoki yirtqich hayvonning xavfi bo‘lsa
b) Suv o‘ta sovuq bo‘lib, isitadigan sharoit bo‘lmasa va shu suv insonga aziyat yetkazib qo‘yadigan darajada bo‘lsa; agar suvda tahorat qilsa-yu, o‘zi yoki sherigi va hatto hayvoni chanqab, halokatga uchrashi xavfi bo‘lsa.
c) Hamma sharoitlar bor-u, lekin tahorat qilib kelguncha juma qazo bo‘lsa.

18. Quyidagilardan qaysi biri tayammumning sunnatlariga kirmaydi?
a) Niyat qilmoq
b) "œBismillah"ni aytmoq
c) Mashni o‘ng qo‘ldan boshlamoq

19. Quyidagilardan qaysi biriga tayammum qilish mumkin emas?
a) pokiza tuproq, qum
b) pokiza ohak, bo’r, tosh
c) pokiza yog’och, yaproq
d) b va c javoblar to’g’ri

20. Suv ham, tayammum uchun pok narsa ham topolmagan kishi namozini qanday ado etadi?
a) to pok bo’lmaguncha namozlarini o’qimaydi.
b) namoz payti kirganida joynamoz ustida huddi namozga o‘tirgandek o‘tiradi. So‘ng suv yoki tayammum uchun pok narsa topilsa, qazo niyati bilan namozini o‘qiydi.
c) namozni o’tkazib yubormaslik uchun niyat qilib, imo-ishora bilan o’qiyveradi. Poklangandan keyin esa boshqatdan o’qib oladi.


Ushbu turda Dilmurod Majidov (1 ta) va farhod Isroilov (1 ta) savollaridan foydalanildi.

Javoblarni Munira xonimga PM orqali yoki [email protected] elektron manziliga yuborishingiz mumkin. Iltimos qilamiz, Munira opaning shaxsiy emaillariga javoblarni yo’llamang.

Ushbu tur savollari bilan, viktorinamizning birinchi bosqichi yakunlanadi. Inshaalloh, yaqin kunlarda natijalarni hisoblab, g’oliblarni taqdirlaymiz. G’oliblarga o’z sovg’alarini ulashmoqchi bo’lganlar, bizga PM yoki email orqali murojaat etishlari mumkin.

Qayd etilgan


AbdulAziz  13 Iyun 2008, 10:19:21

8-turning so'nggi natijalari

1.   Shoir      100 ball
2.      Muslima      95 ball
3.   NOZA      95 ball
4.   Dilmurod Majidov      95 ball
5.   Akbar      95 ball
6.   Anisa      95 ball
7.   Musannif Adham      95 ball
8.   Lolo      90 ball
9.   Muhammad Ibrohim      85 ball
10.   Abdulloh90      85 ball
11.   Isroilov Farhod      85 ball
12.   Robiya      85 ball
13.   Sarah Mann      85 ball
14.   Dilnoza Mirsaidova      60 ball
15.   Muzayyana      60 ball
16.   Ilhom Ahmadjonov       55 ball
17.   Huzayfa_89      50 ball
18.   Ulugbek-Uz      50 ball
19.   Guli Iskandarova      20 ball

Qayd etilgan


AbdulAziz  13 Iyun 2008, 10:19:43

9-turning dastlabki natijalari

1.   Shoir      100 ball
2.   Muslima      95 ball
3.   NOZA      95 ball
4.   Akbar      95 ball
5.   Musannif Adham      95 ball
6.   Dilmurod Majidov      90 ball
7.   Isroilov Farhod      85 ball
8.   Lolo      80 ball
9.   Abdulloh90      65 ball
10.   Huzayfa_89      40 ball
11.   Guli Iskandarova      35 ball
12.   Nurulla Mukhamedov      30 ball

Qayd etilgan


AbdulAziz  13 Iyun 2008, 10:22:49

Hozirgacha bo'lgan umumiy natijalar

1.   Muslima       865 ball
2.   NOZA       860 ball
3.   Dilmurod Majidov       835 ball
4.   Akbar       835 ball
5.   Shoir       835 ball
6.   Lolo       775 ball
7.   Isroilov Farhod       725 ball
8.   Abdulloh90       725 ball
9.   Muhammad Ibrohim       700 ball
10.   Anisa       665 ball
11.   Dilnoza Mirsaidova       610 ball
12.   Robiya       580 ball
13.   Musannif Adham       535 ball
14.   Muxsina       530 ball
15.   Mastura Islom       490 ball
16.   Sita       485 ball
17.   Sarah Mann       480 ball
18.   Huzayfa_89       465 ball
19.   KWL       435 ball
20.   Abdulatif       410 ball
21.   Olimxon       375 ball
22.   Alisher Abdullayev       350 ball
23.   Dilshod ibn Hamid       335 ball
24.   Sakina       305 ball
25.   Abdurrahmon       290 ball
26.   Yurist       275 ball
27.   Ilhom Ahmadjonov        260 ball
28.   Kamronbek       260 ball
29.   Asadulloh       250 ball
30.   Guli Iskandarova       220 ball
31.   Nurulla Mukhamedov       220 ball
32.   Fazilat       220 ball
33.   Maryam Isaboyeva       215 ball
34.   Muzayyana       165 ball
35.   Abduxoliq       165 ball
36.   Oysha       160 ball
37.   Mubashsher       160 ball
38.   Ummatiy Muhammadiy       155 ball
39.   Nozima G'aniyeva       135 ball
40.   Muhammad Murod       120 ball
41.   Habibullayev Ulug'bek       105 ball
42.   Naimjon       105 ball
43.   Baxtiyor Xonkeldiyev       85 ball
44.   Mars       85 ball
45.   Umid Xalilov       75 ball
46.   Salmoni Forsiy       55 ball
47.   Ulugbek-Uz       50 ball
48.   Halim       50 ball
49.   Munira Rozikova       50 ball
50.   Azimjon Madrahimov       45 ball
51.   Mis_Shoira       35 ball
52.   Sherzodjon       35 ball

Qayd etilgan


AbdulAziz  20 Iyun 2008, 07:16:54

9-tur javoblari

Mavzu: Madinada Islom jamiyatining qurila boshlanishi

1. Rasululloh Makkada ekanliklarida Madinadan kelib ilk bor iymon keltirgan 12 kishidan biri va Madinaga Rasululloh hijrat qilganlaridan keyin vafot topgan va Baqi’ qabristoniga ilk dafn qilingan sahobiy kim edi?
a) As’ad ibn Zurora
b) Sa’d ibn Rabi’
c) Avf ibn Horis
To’g’ri javob: As’ad ibn Zurora
Izoh: As’adni qabrga Alloh yaratgan eng muborak qo’llar qo’ydi. Rahmat malaklari uni haqiqiy bir omonat o’laroq, loyiq bo’lgan izzat va ikrom bilan qarshi oldilar. Baqi’ qabristoniga ilk dafn qilingan musulmon As’ad ibn Zurora bo’ldi. («Saodat asri qissalari»)

2. Rasululloh (s.a.v.) Madinaga hijrat qilib kelganlarida birinchi bo’lib musulmon bo’lgan yahudiy kim edi?
a) Abdulloh ibn Salom
b) Salmon al-Forsiy
c) Ka’b ibn Molik
To’g’ri javob: Abdulloh ibn Salom
Izoh: Rasululloh (s.a.v.) Madinaga hijrat qilib kelganlarida Abdulloh ibn Salom u zotni ko’rish uchun bordi. Rasululloh (s.a.v.)ni ko’rganida u zotning nurafshon yuzlarida hech bir yolg’on alomatini ko’rmadi. Rasululloh (s.a.v.)ga darhol imon keltirdi. (al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

3. Rasululloh SAV Masjid-an-Nabaviyni qurdirganlarida masjidga kirish uchun 3 ta eshik qoldirganlar. Rasululloh SAV har doim masjidga qaysi eshikdan kirganlar?
a) Bob ur-Rahmah
b) Bob ur-Rizvon
c) Bob us-Salom
To’g’ri javob: Bob ur-Rahmah
Izoh: Rasululloh SAV masjidning qiblasini Bayt Al Maqdisga qaratdilar va masjidga kirish uchun 3 ta eshik qurdirdilar. Ulardan bitta eshik masjidning orqa tomonida bo'lib, Bob ur-Rahmah deya nomlangan va Rasululloh SAV o'zlari shu eshikdan kirishga odat qilgan edilar. («Muxtasar Seerah Ar-Rasool»)

4. Madinadagi masjid qurilishida barcha bittadan g’isht tashisa, u ikkitadan gi’sht tashigan sahoba kim edi?
a) Umar ibn Xattob
b) Ammor ibn Yosir
c) Suhayb ar-Rumiy
To’g’ri javob: Ammor ibn Yosir.
Izoh: Rasululloh SAV Madinada tuyalari cho’kkan yerda masjid qurilishini boshlab yubordilar. Ammor ibn Yosir bu qurulishda ikkitadan g’isht tashishga astoydil bel bog’lagan edi. (al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

5. Rasululloh sallallohu alayhi vassallamning qizlari Ruqayya va kuyovlari Usmon ibn Affonga uy joy berish qaysi yasriblik sahobiyga nasib qildi?
a) Avs ibn Sobit
b) As’ad ibn Zurora
c) Sa’d ibn Muoz
To’g’ri javob: Avs ibn Sobit
Izoh: Rasululloh SAVning nuridiydalari Ruqayyaga, uning umr yo’ldoshi bilan birga, uyidan joy berish sharafi Avs ibn Sobitga nasib etdi. (Saodat asri qissalari)
 
6. Kimning uyida Madinalik va Makkaliklar (muhojir va ansorlar) qarindosh tutindilar?
a) Oisha onamizning
b) Ummu Sulaymning
c) As'ad ibn Zuroraning
To’g’ri javob: Ummu Sulaymning
Izoh: Mo’minlarning bir-birlariga qardoshligi oqibati go’zal bo’lishi aniq edi. Shu sababli payg’ambarimiz SAV bir kuni Ummu Sulaymning uyida bir makkalik, bir madinalik qilib, "œmuhojir — ansor qardoshligi"ni ta’sis etdilar. (Saodat asri qissalari)

7. Ma’lumki, Rasululloh (s.a.v.) Madina davrining ilk kunlarida muhojir va ansorlar o’rtasida "œqardoshlik" ahdini tuzdilar. Ushbu qardoshlikning meros bilan bog’liq hukmining keyinchalik ijrosi qanday bo’ldi?
a) Rasululloh (s.a.v.) vafotlariga qadar amalda bo’ldi
b) Barcha ansor va muhojirlar vafotiga qadar o’z hukmini saqlab qoldi
c) Badr g’azotidan keyin hukm bekor qilindi
To’g’ri javob: Badr g’azotidan keyin hukm bekor qilindi
Izoh: Qardoshlikning meros bilan bog’liq hukmi ko’pga cho’zilmadi. Badr g’azotidan so’ng Anfol surasining 75-oyati bilan bekor qilindi. (al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor, Hazrati Payg’ambarimiz va islom dini)

8. Kim Rasululloh s.a.v ga saj daraxtidan yasalgan, xurmo novdalari ila to'qilgan - sadr sovg'a qiladi va shu bilan Rasululloh s.a.v umrlarining oxirigacha mana shu sadrda uxladilar?
a) Zubayr ibn Avvom.
b) Abu Ayyub Xolid ibn Zayd
c) As'ad ibn Zurora
To’g’ri javob: As'ad ibn Zurora
Izoh: As’ad bir sadr keltirgan ekan, shunga ishora qilib:
- Buni siz uchun yasattirdim, ey Allohning Rasuli, ustida yotib istirohat etasiz, - dedi.
Rasulullohning yuzlarida quvonch alomatlari indi"¦ (Saodat asri qissalari)

9. Rasululloh s.a.v Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng kimni Makkaga borib, u yerda qolgan bola chaqalarini olib kelishini aytadilar?
a) Hamza ibn Abdumuttalib bilan Abu Ayyub
b) Zayd ibn Xoris bilan Abu Rofiy
c) Ali ibn Abu Tolib bilan Usmon ibn Affon
To’g’ri javob: Zayd ibn Xoris bilan Abu Rofiy
Izoh: Bu orada Rasululloh SAV tutingan o’g’illari Zaydni Abu Rofiy degan bir madinalik bilan qo’shib, yo’lga chiqardilar. Ular Makkaga borib, u yerda qolgan bola-chaqalarini olib kelishlari kerak edi. (Saodat asri qissalari)

10. Ma’lumki, Madinai munavvarada Islom tarqagan, Rasululloh SAV hijrat qilgan paytlarda yahudiylar ham yashar edilar. Rasululloh SAV ularga qanday munosabatda bo’ldilar?
a) Yahudiylar o’z dinida qoladigan va jizya to’laydigan bo’ldilar.
b) Ahdnoma tuzilib, ularning dini va moli kafolati olindi.
c) Yahudiylar bilan urushmaslik va do’stlik shartnomasi tuzildi.
To’g’ri javob: Ahdnoma tuzilib, ularning dini va moli kafolati olindi.
Izoh: Madinai Munavvarada yahudiylar ham yashar edilar. Ular ham yangi Islom jamiyati bilan o‘zaro aloqada bo‘lishlari turgan gap edi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bilan ahdnoma tuzdilar.
Ikki tarafning kelishuvi bilan yozilgan bu ahdnomada ko‘pgina masalalar batafsil bayon qilindi. Jumladan, yahudiylarga o‘z dinlarida turishlari kafolati, molu mulklari kafolati, ularning haq-huquqlari va mas’uliyatlari batafsil zikr etildi. ("œHadis va hayot" — Olamlarga rahmat Payg’ambar)

11. Nabiy alayhissalom ansorlarni chaqirib, ularga qayerni bermoqchi ekanliklarini aytganlarida, ansorlar, muhojir birodarlarimizga ham xuddi shunga o‘xshash joyni bermasangiz, bizga buning keragi yo‘q, deganlar?
a) Hijoz
b) Quvayt
c) Bahrayn
To’g’ri javob: Bahrayn
Izoh: Ansoriylar haqida Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi:
«Nabiy alayhissalom ansorlarni chaqirib, ularga Bahraynni (shu nomdagi hozirgi diyorni) bermoqchi ekanliklarini aytganlarida, ansorlar, muhojir birodarlarimizga ham xuddi shunga o‘xshash joyni bermasangiz, bizga buning keragi yo‘q, dedilar». ("œHadis va hayot" — Olamlarga rahmat Payg’ambar)

12. Islomdagi ilk munofiqlik qayerda zohir bo’lgan?
a) Madinada
b) Habashistonda
c) Makkada
To’g’ri javob: Madinada
Izoh: Islom dinining avvalgi paytlarida Makkai Mukarramada munofiqlik yo‘q bo‘lgan.
Hijratdan keyin, musulmonlar Madinai Munavvarada alohida jamiyat bo‘lib, «ko‘kraklariga shamol tegib» yashay boshlaganlaridan so‘nggina bu dard paydo bo‘ldi.
Makkada musulmonlar oz sonli, zaif bo‘lib, xohlagan kishi ularga bemalol zulm o‘tkazar va azob berar edi.
Odatda, bunday paytda faqat haqiqiy mo‘minlargina sabr-chidam bilan dinlarini mahkam ushlaydilar.
Madinada esa, musulmonlar kuch-quvvatga, o‘z davlatlariga ega bo‘ldilar, ular bilan hisoblashmaslikning iloji qolmadi. ("œHadis va hayot" — Olamlarga rahmat Payg’ambar)

13. Azon qachon farz qilindi?
a) Hijratdan avval
b) Hijratning birinchi yili
c) Hijratning ikkinchi yili
To’g’ri javob: Hijratning birinchi yili
Izoh: Azon hukmi hijratning birinchi yili farz qilindi. (al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

14. Azon matnini tushida ko’rgan kim edi?
a) Abdulloh ibn Zayd va Umar ibn al-Xattob
b) Abdulloh ibn Zayd va Bilol al-Habashiy
c) Bilol al-Habashiy va Umar ibn al-Xattob
To’g’ri javob: Abdulloh ibn Zayd va Umar ibn al-Xattob
Izoh: Azon matni uchun ashob tomonidan turli fikrlar o’rtaga tashlandi. Hech biri ma’qul ko’rilmadi. Ansordan Abdulloh ibn Zayd bir tush ko’rdi va uni Rasululloh (s.a.v.)ga yetkazdi. Hazrati Umar ham ayni shu tushni ko’rgan va Bilolning azonini eshitib Rasululloh (s.a.v.) oldilariga yugirib kelib buni bildirgan edi. (Hazrati Payg’ambarimiz va islom dini)

15. Bomdod namoziga "Assolati hoyrum minan navm" (Namoz uyqudan afzal) deb kiritilishiga kim sababchi bo'ldi?
a) Ali r.a.
b) Umar r.a.
c) Bilol r.a.
To’g’ri javob: Bilol r.a.
Izoh: Hazrati Bilol bomdod namozining azonida "Hayyal alal falah" dan keyin ikki marta "Assolatu xoyrun min an-navm" (Namoz uyqudan yaxshiroq) degan gapni qo‘shib aytdi. Rasululloh bu gapni ma’qullab e’tirof etdilar. (Nurul-yaqiyn)

16. Qibla Masjidul Aqsodan Masjidi Haramga o’zgarganligi vahiysi qaysi namozda sodir bo’ldi?
a) Asr namozida
b) Bomdod namozida
c) Peshin namozida
To’g’ri javob: Peshin namozida
Izoh: Hijratning ikkinchi yili Rasululloh (s.a.v.) peshin namozini jamoat bilan Quddusga qarab o’qiyotgan edilar. Namoz ichida qiblaning o’zgarganligi haqida vahiy keldi/ Rasuli Akram shu zahoti yuzlarini Quddusdan Ka’baga tomon burdilar. (Hazrati Payg’ambarimiz va islom dini)
 
17. Ikki qiblali ma’nosini anglatadigan "œMasjidul qiblatayn" nomini olgan masjidni aniqlang?
a) Qubodagi masjid
b) Banu Salama masjidi
c) Masjidi Nabiy
To’g’ri javob: Banu Salama masjidi
Izoh: Rasululloh (s.a.v.) yangi qiblaga burilib peshin namozining uchinchi va to’rtinchi rakatlarini Masjidi Haramga qarab o’qidilar. Bu namoz Banu Salama yurtida ado etilgan edi. Shu sababli Banu Salama masjidi "œMasjidul Qiblatayn" egan nom olgan.  (Hazrati Payg’ambarimiz va islom dini)

18. Rasululloh (s.a.v.) ko’rgan tushlari ("œQora tanli, sochi to’zg’igan bir ayolni ko’rdim. Madinadan chiqib Juhfaga ketdi") ni nimaga ta’bir qildilar?
a) Yahudiylarni Madinadan surgun qilinishi
b) Madina vabosining ketishi
c) Musulmonlarning Badr g’azotiga chiqishi
To’g’ri javob: Madina vabosining ketishi
Izoh: Madina vabosi ko’blab ashobni holdan toydirdi. Rasululloh SAV Allohdan bu dardni ketkazishini so’rab iltijo qildilar. Bir kuni bomdod namozidan keyin ko’rgan tushlarini aytib berdilar. "œ("œQora tanli, sochi to’zg’igan bir ayolni ko’rdim. Madinadan chiqib ketdi va Juhfaa to’xtadi", dedilar. Men bu tushni Madinadagi vaboning Juhfaga uloqtirilganligi ma’nosida tusundim dedilar. (al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor, Saodat asri qissalari)

19. Bir kuni Rasululloh s.a.v. ma'lum sabab bilan namozga kech qoladilar. Abu Bakr namozda imomlik qilayotganlarida Ul zot s.a.v. keladilar. Sahobalar Abu Bakrga buni bildirmoqchi bo'lishadi. Namozdan so'ng Rasululloh s.a.v tanbeh berib "Namozda biron narsani bildirishga ehtiyoj sezsangizlar "SubhanAlloh" deb aytinglar" deydilar. Mo'minlar Abu Bakrga qay yo'l bilan Rasululloh s.a.v ni kelganlarini bildirishmoqchi edi?
a) ismlarini chaqirib
b) chapak chalib
c) tomoq qirib, ovoz chiqarib
To’g’ri javob: chapak chalib
Izoh: Hazrati Abu Bakr mehrobga o’tib namozni boshladi. Ular namozdalik paytlari rasululloh SAV ham yetib keldilar va darhol safga qo’shilib, imomga iqtido qildilar. Payg’ambar kelganini sezganlar chapak chalib, Abu bakrga bildirmoqchi bo’lishdi. U esa ishoratlarni sezmay, namozni davom ettiraverdi"¦ (Saodat asri qissalari)

20. Dajjol kirmaydigan shaharni aniqlang.
a) Makka, Madina
b) Makka, Madina, Quddus
c) Makka
To’g’ri javob: Makka va Madina
Izoh: "œSahih al Buxoriy" (1881) va "œFath al-Boriy" (96/4) asarlarida, Anasdan rivoyat qilinadi, dedilar: Rasululloh (s.a.v.) dedilar: Dajjol Makka va Madinadan boshqa barcha shaharlarga kiradi. Ularning barcha kirish joylarini safga tizilgan farishtalar qo’riqlaydilar.  (al-Anvar fi sirati an-nabiy al-muxtor)

Qayd etilgan


AbdulAziz  20 Iyun 2008, 07:25:31

9-turning so'nggi natijalari

1.   Shoir      100 ball
2.   Muslima      95 ball
3.   NOZA      95 ball
4.   Akbar      95 ball
5.   Musannif Adham      95 ball
6.   Dilmurod Majidov      90 ball
7.   Anisa      90 ball
8.   Dilnoza Mirsaidova      90 ball
9.   Isroilov Farhod      85 ball
10.   Lolo      80 ball
11.   Abdulloh90      65 ball
12.   Muzayyana      65 ball
13.   Muhammad Ibrohim      55 ball
14.   Robiya      50 ball
15.   Huzayfa_89      40 ball
16.   Guli Iskandarova      35 ball
17.   Nurulla Mukhamedov      30 ball

Qayd etilgan


AbdulAziz  20 Iyun 2008, 07:28:06

10-turning dastlabki natijalari

1.   Muslima      90 ball
2.   NOZA      90 ball
3.   Anisa      90 ball
4.   Abdulloh90      85 ball
5.   Musannif Adham      80 ball
6.   Dilmurod Majidov      80 ball
7.   Isroilov Farhod      80 ball
8.   Lolo      80 ball
9.   Muhammad Ibrohim      75 ball
10.   Akbar      70 ball
11.   Dilnoza Mirsaidova      70 ball
12.   Huzayfa_89      70 ball
13.   Ulugbek-Uz      50 ball
14.   Guli Iskandarova      40 ball
15.   Nurulla Mukhamedov      25 ball

Qayd etilgan


AbdulAziz  20 Iyun 2008, 07:33:51

Umumiy natijalar

1.   Muslima      955 ball
2.   NOZA      950 ball
3.   Dilmurod Majidov      915 ball
4.   Akbar      905 ball
5.   Lolo      855 ball
6.   Anisa      845 ball
7.   Shoir      835 ball
8.   Muhammad Ibrohim      830 ball
9.   Abdulloh90      810 ball
10.   Isroilov Farhod      805 ball
11.   Dilnoza Mirsaidova      770 ball
12.   Robiya      630 ball
13.   Musannif Adham      615 ball
14.   Huzayfa_89      535 ball
15.   Muxsina      530 ball
16.   Mastura Islom      490 ball
17.   Sita      485 ball
18.   Sarah Mann      480 ball
19.   KWL      435 ball
20.   Abdulatif      410 ball
21.   Olimxon      375 ball
22.   Alisher Abdullayev      350 ball
23.   Dilshod ibn Hamid      335 ball
24.   Sakina      305 ball
25.   Abdurrahmon      290 ball
26.   Yurist      275 ball
27.   Guli Iskandarova      260 ball
28.   Ilhom Ahmadjonov       260 ball
29.   Kamronbek      260 ball
30.   Asadulloh      250 ball
31.   Nurulla Mukhamedov      245 ball
32.   Muzayyana      230 ball
33.   Fazilat      220 ball
34.   Maryam Isaboyeva      215 ball
35.   Abduxoliq      165 ball
36.   Oysha      160 ball
37.   Mubashsher      160 ball
38.   Ummatiy Muhammadiy      155 ball
39.   Nozima G'aniyeva      135 ball
40.   Muhammad Murod      120 ball
41.   Habibullayev Ulug'bek      105 ball
42.   Naimjon      105 ball
43.   Ulugbek-Uz      100 ball
44.   Baxtiyor Xonkeldiyev      85 ball
45.   Mars      85 ball
46.   Umid Xalilov      75 ball
47.   Salmoni Forsiy      55 ball
48.   Halim      50 ball
49.   Munira Rozikova      50 ball
50.   Azimjon Madrahimov      45 ball
51.   Mis_Shoira      35 ball
52.   Sherzodjon      35 ball

Inshaalloh, 1 haftadan keyin yakuniy jadvalni e'lon qilamiz va g'oliblarni aniqlaymiz.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  20 Iyun 2008, 11:52:04

Assalomu alaykum!

Islomiy viktorina: Biz Islomni bilamizmi? tanlovining 10 turi ham bo'lib o'tdi. Xozircha 9 ta tur savollariga javoblar e'lon qilindi.

Siz mana bu manzil orqali 9 ta tur savol-javoblarini Word formatida ko'chirib olishingiz mumkin.

Islomiy viktorina - 9 tur savol-javoblari
Format - MS WORD
Hajmi - 240 kb

Islomiy viktorina - 9 tur savol-javoblari
Format - rar
Hajmi - 46 kb

Qayd etilgan