Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?  ( 26407 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


lolo  13 Aprel 2008, 01:04:40

Бакалашкадан нималар қилса бслади?

1. Тагини бигиз билан тешилса, лейка.
2. Усти кесиб ташланса, гул учун тувак.
3. Усти кесиб ташланса қаламдон.
4. Сочиқ билан сраб тикиб қсйилса, ёзда сувни муздек сақлайдиган идиш.
5. Ҳар хил йсллар билан кесиш ва қопқоқларидан фойдаланиш орқали турли декоратив безаклар.
6. Қопқоғи ёпилган бир неча бакалашкаларни бирлаштирилиб боғланса, болалар учун чскишдан сақлайдиган сув баллони, кичик қайиқчалар.
7. Таги кесиб ташланса, воронка.
8. Болалар учун боулинг сйини. (Ичига тош, шағал, қум, сув солиб турли оғирликда ссаш мумкин).
9. Усти кесилса ва тснтарилса, кичик ксчатлар учун митти иссиқхона (теплияа).
10. Ости кесиб олинса, дирилдоқ (холодес) тайёрлаш учун идишча.
11. Кичикларидан безакли печенье тайёрлашда хамир кескич.
12. Усти ва тагини кесиб ташлаб ёйилса, ёзувлар (сълонлар) устини ёпиш учун пленка.
13. Худди шу йсл билан ёзув пленкаси (слайд).
14. Қопқоқларидан ҳисоб чсти.
15. Икки хил рангли қопқоқларидан шашка доначалари.
16. Ярмини тснтариб ерга ксмган ҳолда болалар майдончаси учун чегара.
17. Мих, винт, шуруп, танга каби майда нарсалар сақланадиган идиш.
18. Гуруч, мош, шакар каби озиқ-овқат маҳсулотлари сақланадиган идиш.
19. Болалар қумда сйнаши учун челакча ва идишчалар.
20. Ичига сув солиб бир нечтасини бирлаштириб осиб қсйилса, боксёрлар учун нок.
21. Турли рангли қопқоқларидан мунчоққа схшаш болалар сйинчоқлари.
22. Устини кесиб ташлаб тагидан мошдек тешиклар тешилса, олхсри, гилос, олча, қулупнай ювадиган идиш.
23. Ичига сув солиб бошқа сувли идишга тснтариб маҳкамланса, товуқларни сув билан таъминлайдиган автоматик қурилма.
24. Бир нечтасининг сртасидан тешиб сим стказилса ва тортиб осиб қсйилса, қопқоқларини отиб узоқдан пойлаш (мерганлик) сйини.
25. Тагини бигиз билан бир неча жойдан тешиб сув чиқадиган кранга маҳкамланса, фаввора.
26. Бир нечтасини сув тслдирилган ҳолда бирлаштириш орқали, осилиб чиқиладиган дор ёки турник тагига хавфсизлик тсшаги.
27. Ости ва устини қирқиб ташлаб, кейин пленкасидан турли шакллар кесилса, деворга нақшлар чизиш учун трафарет.
28. Устини кесиб ташлаб ичини шишапахта ёки қипиқ билан тслдирилса, сув кранларини қишда музлашдан сақлайдиган мослама.
29. Усти кесилиб бирор устунга маҳкамлаб қсйилса, теннис тсплари солиб қсйиладиган идишча.
30. Устидан кесиб ташланса бсёқ идиши.

Qayd etilgan


lolo  13 Aprel 2008, 10:15:47

31. Усти кесиб ташланиб, бсй бараварида ерга ксмилса, гольф сйини чуқурчаси.
32. Катта сиғимлисидан (5 литр) ахлат қутиси.
33. Қовурға сусги синганларга пуфлаш машғулоти учун қслланма.
34. Ярим литр сиғимлисидан болаларни ваннада чсмилтираётганда овутиш учун сйинчоқ.
35. Икки тарафидан кесиб ташланса, қишда сув қувурларини музлашдан сақлаш учун сраш материали.
36. Икки тарафидан кесиб ташланса, деразадаги дарз ва тешикларни вақтинча беркитиш учун ишлатиш мумкин (ёпиштиргич ёрдамида).
37. Бироз пастидан кесилиб, остидан тешикчалар очилса, совун идиши.
38. Майда қийқимларга кесиб ташлаб, кейин оловда озгина сритиб бир-бириги ёпиштирилса, газ плита, раковина, унитаздаги қийин кетадиган кирларни тозалайдиган қирғич.
39. Тагидан бир-иккита тешик тешилса, олча, гилос каби меваларни солиб сиқиш орқали шарбат тайёрлаш.
40. Биттасининг усти кесиб ташланади, остидан бир-иккита нсхатдек тешик тешилади. Иккинчисига сув тслдириб сзиш учун ишлатилади (бакалашка тагини озгина олов тафтида тутсак кичрасди). Шафтоли, срик, олхсри, тарвуз каби мевалардан шарбат олиш учун.
41. Фтор кислотасини сақлаш учун идиш (чунки уни шиша идишда сақлаб бслмайди).
42. Ичига тупроқ солиб, данак ёки уруғ ён томонига тақаб скилса, ссишини кузатиш мумкин (ботаника дарси лабораторис машғулоти учун)
43. 0,5 литр, 1 литр, 1,5 ва 2 литрлиларини сув билан тслдириб паллали тарози тошлари (мос равишда 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг) сифатида қсллаш.
44. Катта сиғимлисидан (5 литр) кичик аквариум.
45. Ичига сув тслдирилса, ҳаво бсшлиғи силжишидан қислик слчов асбоби.
46. Кесиб ёйилса, болалар учун турли ҳайвон ниқоблари. 5 литрлисидан бошга кийилдиган ниқоб ҳам қилиш мумкин.
47. Ярим литрлисининг қопқоғида кичик тешиклар тешилса, туздон.
48. Ҳожатхонада тозаланиш учун обдаста сифатида.
49. Альбастр сувоқ билан розетка срнатиладиган ғоваклар ссаш учун.
50. Қопқоғиини қирқиб калит учун брелок.
51. Қопқоғини сртасидан тешиб темир стержен стказиб болалар машина сйинчоқлари учун ғилдирак.
52. Беш литрлисининг қопқоғини стул ёки стол оёқлари остига таглик (гиламга зарар бермаслик учун).
53. Ток баргларини консервалаш учун идиш.

Yana nimalar yasash mukin?

irmoq.uz

Qayd etilgan


Zamiraxon  26 Dekabr 2008, 09:04:02


Mana buni qilsa ham bo'larkan :D

Qayd etilgan


siddiqa  12 Mart 2009, 07:18:59


Mana buni qilsa ham bo'larkan :D
       ibrat ........shukr

Qayd etilgan


ZUBAIR  12 Mart 2009, 20:43:48

Baklashkani belidan qirqib, uzun yog'ochga qotirib, uzum, anjir uzardik (bir vaqtlar =) )

Qayd etilgan


BaÑ…tiyor  14 Mart 2009, 03:42:54

Uni ichimlik suvi idishi sifatida ham ishlatsa bo'ladi ! ;D

Qayd etilgan


Mashhura  19 Iyun 2010, 11:49:40

Baklashkani belidan qirqib, uzun yog'ochga qotirib, uzum, anjir uzardik (bir vaqtlar =) )
biz olma uzardik

Qayd etilgan


Rabella  30 Iyun 2012, 22:13:11

 :asl3:
Bugun o`zimcha nimadirla yasagim kelib internetga qidiruv bersam, shunaqa zo`r narsala chiqib keldi..
Ayniqsa bakalashkadan yasalgan bu uyni  ko`rib qoil qoldim..  :)Qayd etilgan


Rabella  30 Iyun 2012, 22:17:18

Qayd etilgan


Mufazzala  01 Iyul 2012, 00:35:11

 :asl3:

Biz baklajkalarga yozda tomat, pomidor sousi, murabbo yopardik.
Lekin rossayam ekonomichniy narsada bu baklajka, o'ylab topganlar baraka topsin.

Qayd etilgan