Imom al-Buxoriy. Al-jome' as-sahih (4-jild)  ( 441850 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 96 B


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 08:50:29

5-bob. Tahorat olib o‘ringa yotgach...

Barro ibn Ozib rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallhu alayhi va sallam menga: «Agar o‘ringa yotmoqchi ersang, avval namozga olgandek tahorat olg‘il, so‘ng o‘ng qo‘lingni bosib yotg‘ilda, «Ollohumma aslamtu nafsiy ilayka na favvaetu amriy ilayka va alja’tu zahriy ilayka rahbatan va rag‘batai ilayka, lo malja’a va lo manjo minka illo ilayka. Omantu bikitobikallaziy akzalta va biiy arsalta»,— degil, agar vafot etib qolsang,  iymon birla vafot qilgan bo‘lursen. Bu duoni eng so‘nggida aytgil!» — dedilar. Men: «Bo‘pti, eslab qolaman,  bi-rasulikallaziy arsalta» — deb erdim, Janob Rasululloh: «Yo‘q, unday ermas, bi-nabiyyikallaziy arsalta»,—dedilar». Duoning mazmuni: «Ilohi, o‘zimni ham, kori-borimni ham o‘zingga topshirdim, azobingdan qo‘rqib va savobingdan umid qilib senga suyandim, sening najotingdan o‘zga najot yo‘qdir, sening panohingdan o‘zga panoh yo‘qdir. (Ilohi), nozil qilgan Kitobingga ishondim va yuborgan payg‘ambaringga iymon keltirdim».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 08:50:42

6-bob. Uxlamoqchi bo‘lganda ne demoq darkor?

Huzayfa bunday deydilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam o‘rinlariga yotganlarida: «Sening nomingni aytib o‘lg‘aymen va tirilg‘aymen!» — der erdilar. O’rinlaridan turganlarida ersa: «Bizni o‘ldirgandan so‘ng qayta tiriltirgan Ollohga shukr. (Qabrdan) chiqarilib, uning dargohiga qayta tirilib borg‘aymiz!» — der erdilar. (Janob Rasululloh o‘limni uyquga, uyquni o‘limga qiyoslayaptilar)».

Barro ibn Ozib rivoyat qiladilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir odamga buyurib (yokim vasiyat qilib): «Agar uyquga ketmoqchi ersang, Ollohumma aslamtu nafsiy ilayka va favvaetu amriy ilayka va vajjahtu vajhiy ilayka va alja’tu zahriy ilayka rag‘batan va rahbatan ilayka, lo malja’a va lo manjo minka illo ilayka, omantu bi-kitobikallaziy anzalta va bi-nabiyyikallaziy arsalta, deb aytg‘il. Agar vafot etib qolsang, komil iymon birla vafot otgan bo‘lursen»,— dedilar». Duoning mazmuni: ilohi, o‘zimni ham, kori-borimni ham o‘zingga topshirdim, savobingdan umid qilib va azobingdan qo‘rqib senga yuzimni qaratdim, senga suyandim, sening najotingdan o‘zga najot yo‘qdir, sening panohingdan o‘zga panoh yo‘qdir. (Ilohi), nozil qilgan Kitobingga ishondim va yuborgan payg‘ambaringga iymon keltirdim».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 08:51:00

7-bob. O’ng qo‘lni o‘ng yonoq ostiga qo‘yib yotmoq haqida

Huzayfa rivoyat qiladilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam kechasi uxlamoqchi bo‘lsalar (o‘ng) qo‘llarini (o‘ng) yonoqlarining ostiga qo‘yib yotar erdilarda, «Yo parvardmgoro, sening nomingni aytib o‘lgaymen va tirilg‘aymen!» — der erdilar, uyg‘onganlarida ersa, «Bizni o‘ldirgandan so‘ng qayta tiriltirgan Ollohga shukr, uning dargohiga kayta tirilib borg‘aymiz!» — der erdilar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 08:51:12

8-bob. O’ng yoni birlan yotib uxlamoq haqida

Barro ibn Ozib rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uxlamoqchi bo‘lsalar, o‘ng yonlari birlan yotib, so‘ng: «Ilohi, o‘zimni ham, kori-borimni ham o‘zingga topshirdim, savobingdan umid qilib va azobingdan qo‘rqib senga yuzimni qaratdim, senga suyandim,  sening najotingdan o‘zga najot yo‘qdir, sening panohingdan o‘zga panoh yo‘qdir. (Ilohi), nozil qilgan Kitobingga ishondim va yuborgan payg‘ambaringga iymon keltirdim»,— der erdilar. Janob Rasululloh: «Kimki shunday degach, o‘sha kechasi vafot etib qolsa, komil iymon birlan vafot etgay»,— deb ham aytganlar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 11:23:11

9-bob. Kechasi uyg‘onganda o‘qiladirgan duo haqida

Ibn Abbos raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Xolam Maymunanikida tunab qoldim, Nabiy sallallohu alayhi va sallam o‘rinlaridan turib qazoi hojatga chiqdilar, so‘ng kelib yuz-qo‘llarini yuvib uyquga yotdilar. Keyin, turib meshning og‘zini yechdilarda, yengilgina tahorat olib namoz o‘qiy boshladilar. Men ham o‘rnimdan turdimda, ko‘rib kolmasinlar deb biqinib borib tahorat oldim. So‘ng, chap yonlariga kelib turgan erdim, qulog‘imdan ushlab o‘ng yonlariga o‘tkazib qo‘ydilar. Janob Rasululloh o‘n uch rak’at o‘qib namozni tugatdilar, keyin yonboshlab uxlab qoldilar, hatto xurrak ham otdilar, ul zot uxlasalar, odatda xurrak otar erdilar. So‘ng, Bilol namozga azon aytib erdilar, tahorat olmay namoz o‘qidilar. Janob Rasululloh duo o‘qib, bunday derdilar: «Ollohumma-j’al fi qalbiy nuran va fi basariy nuran va fi sam’iy nuran va an yamiyniy nuran va an yasoriy nuran va favqiy nuran va tahtiy nuran va amomiy nuran va xalfiy nuran va-j’al liy nuran». Duoning mazmuni: «Yo parvardigoro, qalbimni munavvar qilg‘il, ko‘zu quloqlarimga nur ato qilgil, o‘ngu so‘limni, tepai pastimni oldu ortimni hamda o‘zimni ham nurafshon qilg‘il!».

Ibn Abbos rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tunda uyg‘onsalar, tahajjud qilib: «Ollohumma lakal-hamdu, anta nuru-ssamavoti val-arzi va mak fiyqinna va laka-l-hamdu, anta qayyimu-ssamavoti va-l-arzi va man fiyhinna va laka-l-hamdu, anta-l-haqqu va va’duka haqqun va qavluka haqqun va likouka haqqun « va-l-jannatu haqqun va-n-noru haqqun va-s-so’atu haqqun van~nabiyyuuna haqqun va Muhammadun haqqun, Ollohumma laka aslamtu va alayka tavakkaltu va bika omantu va ilayka, anabtu va bika xosamtu va ilayka hohamtu, fag‘firliy mo qaddamtu va mo axxartu va mo asrartu va mo a’lantu, anta-l-muqaddamu va anta-l-muaxxaru, lo iloha illo anta av lo iloha g‘ayruka»,— deb duo o‘qir erdilar». Duoning mazmuni: «Yo parvardigoro, jamiki maqtovlar senga xosdir! Yeru osmonlar va undagi borlikning yorug‘ligi sendandir, jamiki maqtovlar senga xosdir! Sen yeru osmonlarning va undagi borlikning yaratuvchisi va boshqarib turuvchisidirsen, jamiki maqtovlar senga xosdir! Sen haqdirsen, va’dang ham haqdir, so‘zing ham haqdir, oxiratda seni ko‘rmoq ham haqdir, jannat ham haqdir, do‘zax ham haqdir, qiyomat ham haqdir. Jamiki payg‘ambarlar ham haqdir, Muhammad ham haqdir. Yo parvardigoro, senga bo‘ysundim va senga tavakkal qildim, senga iymon keltirdim va dildan senga tavba qildim, seni deb (dushmanlaring birlan) kurashdim, ularga o‘zing jazo berg‘aysen, o‘tgan va kelgusi gunohlarimni, xufyona va oshkora xatolarimni o‘zing kechirg‘il, sen yakka-yu yagonadirsen, sendan bo‘lak iloh yo‘qdir!».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 11:23:23

10-bob. Uyqudan oldin takbir va tasbih aytmoq haqida

Ali (ibn Abu Tolib) rivoyat qiladilar: «Fotima alayhossalom yorg‘uchoqning qo‘llarini qavartirib berayotgan azobidan shikoyat qilib hamda o‘zlariga bir xizmatkor so‘rash maqsadida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib erdilar, ul zotni topmadilar. Keyin, shu haqda Oishaga tayinlab aytdilar. Oisha Janob Rasululloh kelganlarida Fotimaning iltimoslarini yetkazdilar. Janob Rasululloh uyimizga (ya’ni, kuyovlari Hazrat Alining uylariga) keldilar, biz uxlab yotgan erdik. Men o‘rnimdan turmoqchi bo‘lib erdim: «Qimirlama!» — dedilar. So‘ng, ikkalamizning o‘rtamizga (ko‘rpaning etak tomonidan) kirib o‘tirdilar, hatto men ko‘kragimga tegib turgan oyoqlarining sovqotib ketganini his qildim. Keyin, bizga: «Bir xizmatkorga ega bo‘lmog‘ingizdan ko‘ra yaxshiroq amalni sizlarga o‘rgataymi? O‘ringa yotganingizda o‘ttiz uch marta «Ollohu akbar», o‘ttiz uch marta «Subhonalloh» va o‘ttiz uch marta «Alhamdulilloh» deb aytingizlar, bu sizlar uchun bir xizmatkorga ega bo‘lmog‘ingizdan ko‘ra yaxshiroq bo‘lg‘aydir!» — dedilar». Shu’ba (ikkilanib): Subhonalloh — o‘ttiz to‘rt marta! - deydilar.

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 11:23:37

11-bob. Uyqudan oldin ikki «Qul a’uuzu» ni qiroat qilmoq haqida

Oisha raziyallohu anho rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o‘rinlariga yotganlarida ikki «Qul a’uuzu» ni qiroat qilib, qo‘llariga dam solar erdilarda, badanlariga surtar erdilar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 11:23:49

12-6o6.

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam: «Agar birortangiz o‘ringa yotmoqchi ersangiz, avval izoringizning ichki tarafi birlan ko‘rpa-yostig‘ingizni qoqib tashlangiz, chunkim u yerda nimalar borligini bilmaysiz. So‘ng: «Yo rabbiy, sening ismingni aytib (o‘ng) yonimni bosib yotdim, sening ismingki aytib o‘rnimdan turg‘umdir! Basharti, ruhimni (jonimni) olsang, unga rahmat qilg‘il, mobodo olmasang, barcha solih bandalaringning ruhini saqlaganingdek mening ruhimni ham himoya qilg‘il!» — deb aytingiz» — dedilar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 11:24:01

13-bob. Yarim kechada duo o‘qimoq haqida

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Rabbimiz taborak va taolo har kecha tunning uchdan bir qismi qolganda osmonning eng quyi qavatiga tushib: «Kimki duo o‘qib menga iltijo qilsa. duosini mustajob qilgayman, kimki mendan tilak tilasa, tilagini bajo etgayman, kimki menga istig‘for aytsa, kechirgayman!» — deydi»,— dedilar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 Aprel 2009, 11:24:24

14-bob. Hojatxonada duo o‘qimoq haqida

Anas ibn Molik rivoyat qiladilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam hojatxonaga kirsalar, «Ollohumma inniy a’uuzu bika mina-l-xubsi va-l-xaboisi» — der erdilar. Duoning mazmuni: «Yo parvdrdigoro, ifloslik (tubanlik) va nopok qilmishlardan sendan panoh tilayman!» (Ushbu duo kitobda boshqacharoq talqin qilingan).

Qayd etilgan