Imom al-Buxoriy. Al-jome' as-sahih (4-jild)  ( 441742 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 96 B


AbdulAziz  25 Aprel 2009, 20:40:22

47-bob. Qiyomat kuni olinadirgan qasos haqida

Abdullo ibn Mas’ud rivoyat qiladilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam «Eng birinchi bo‘lib odamlarning o‘zaro to‘kkan qonlari xususida hukm chiqarilg‘aydir»,— dedilar».

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Kimki bu dunyoda birovga zulm qilg‘on ersa, oxiratga qoldirmay qilg‘on gunohidan qutilsin, aks holda keyin na dinor va na dirham berib qutilib bo‘lmaydirgan chog‘da mazlumga uning savoblaridan olib berilg‘usidir, gar savoblari bo‘lmag‘aydir, mazlumning gunohlaridan bir qismi unga yuklang‘aydir!» —dedilar».

Abu Sa’id al-Xudriy rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Mo‘minlar do‘zaxdan qutilg‘onlaridan so‘ng, jannat birlan do‘zax oralig‘idagi ko‘prik ustiga kelganlarida to‘xtatilg‘aydirlar. Shunda ular bu dunyoda bir-birlariga nisbatan qilg‘on zulmlari uchun o‘zaro o‘ch olib, gina-kuduratlardan forig‘ bo‘lib olg‘aylar, so‘ng ularga jannatga doxil bo‘lmoqlariga ijozat berilg‘aydir. Muhammadning joni ilgida bo‘lg‘on zot nomi birlan qasamyod qilgaydurmenkim, ular bu dunyodagi uylari qilg‘aysen!» — deb duo qildilar. So‘ng, ansorlardan bir kishi turib: «Yo Rasulalloh, Olloh taologa iltijo qilingiz, meni ham ana o‘shalar toifasidan qilsin!»— dedi. Janob Rasululloh: «Ukkosha bu xususda sendan ildamlik qildi!» — dedilar».

Sahl ibn Sa’d rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Ummatimdan yetmish ming (yokim yetti yuz ming, deb ikkilanadi roviy) kishi bir-birlarining qo‘llarini ushlashib, birin-ketin birinchisidan to oxirgisiga qadar (so‘roqsiz) jannatga kirg‘aylar, shunda ularning yuzlari oydin kecha to‘lin oy balqigan yanglig‘ porlab turgaydir!» — dedilar».

Ibn Umar raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannat ahli jannatga, do‘zax ahli do‘zaxga kirgach, e’lon qilg‘uvchi farishta kelib: «Ey do‘zax ahli, endi sizlarga o‘lim yo‘qdir, ey jannat ahli, endi sizlarga o‘lim yo‘qdir, bundan buyon abadiyatdir!» — deb jar solg‘aydir», — dedilar».

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannat ahlig‘a: «Ey jannat ahli, endi o‘lim yo‘qdir, bundan buyon abadiyatdir!» va do‘zax ahlig‘a: «Ey do‘zax ahli, endi o‘lim yo‘qdir, bundan buyon abadiyatdir!» — deb e’lon qiling‘aydir»,— dedilar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  25 Aprel 2009, 20:40:40

50-bob. Jannat va jahannam tavsifi haqida

Abu Sa’id bunday deydilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannat ahli yeydirgan dastlabki taom — nahang jigarining o‘simtasidir!» — dedilar".

Imron ibn Husayn rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannatga nazar solib, uning ahlining aksariyati faqirlar erkanin ko‘rdim, do‘zaxga nazar solib, uning ahlining aksariyati ayollar erkanin ko‘rdim», — dedilar».

Usoma rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannat qopqasi ostonasig‘a kelib turdim, u yerga (birinchi bo‘lib) kirayotgan omma miskinlar bo‘lib, boylar ersa, to‘xtatib qo‘yilgan erdi. Ammo, do‘zax ahlini do‘zaxga haydamoqqa allaqachonlar amr qilingak bo‘lib, men uning qopqasi ostonasiga kelib turdim. U yerga kirayotgan omma ayollar erdi»,— dedilar».

Ibn Umar rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannat ahli jannatga, do‘zax axli do‘zaxga kiritilgach, o‘limni jannat birlan do‘zax oralig‘iga olib kelib, bo‘g‘izlag‘aydirlar, so‘ng: «Ey jannat ahli, o‘lim yo‘qdur, ey do‘zax ahli, endi o‘lim yo‘qdur!» — deb nido qiling‘aydir. Jannat ahli bundan yanada shodu xurram bo‘lg‘aydur, do‘zax ahli ersa, badtarin g‘amga botg‘aydur»,— dedilar».

Abu Sa’id al-Xudriy rivoyat qiladilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: «Olloh taolo ahli jannatga: «Ey ahli jannat!» — deb murojaat qilgaydir. Ular: «Labbay, yo Rabbimiz, xizmatingga tayyormiz!» — deb javob qilg‘aydirlar. Olloh taolo: «Rozimidursizlar?» — degaydir. Ular: «Nechun rozi bo‘lmag‘aydurmiz, o‘zga bandalaringga qilmagan marhamatingni bizga qilding!» — degaydirlar. Olloh taolo: "Sizlarga bundan ham ortiqroq marhamat ko‘rsatg‘aydurmen!» — degaydir. Ular: «Yo Rabb, bundan ortiqroq marhamating qaysidur?» — degaylar. Olloh taolo: «Men sizlardan rozi bo‘lib, bundan buyon qahrimg‘a sira duchor qilmag‘aydurmen!» — degaydir».

Qayd etilgan


AbdulAziz  25 Aprel 2009, 20:40:50

Anas ibn Molik rivoyat qiladilar: «Horisa Badr jangida shahid bo‘ldi, u o‘shanda yosh yigitcha erdi. Uning onasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarig‘a kelib: «Yo Rasulalloh, Horisaning mening uchun qanchalik aziz erkanligin o‘zingiz yaxshi bilg‘aysiz. Basharti, u jannatg‘a doxil ersa, sabr-toqat qilg‘umdir, aks holda ne qilmog‘imni ko‘rursiz!» — deb dag‘dag‘a qildi. Janob Rasululloh: «Esing og‘ib qolgan ko‘rinadur, jannat bir ermas, bir nechadur. O’g‘ling hozir jannat ul-Firdavsda dedilar».

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Kofirning ikki yelkasi oralig‘i chopqir chavandoz uch kunda bosib o‘tadirgan masofachalik kengdur»,—dedilar» (ya’ni, jahannam otashida ko‘proq azobu alam chekmog‘i uchun, yana Olloh taolo o‘zi yaxshiroq bilg‘aydir!)

Sahl ibn Sa’d rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannatda bir daraxt mavjud bo‘lib, otliq odam yuz yilda ham uning soyasining poyonig‘a yetolmag‘aydur!» — dedilar.

Abu Sa’id rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannatda bir daraxt mavjud bo‘lib, chopqir ot mingan chavandoz yuz yilda ham unimg soyasining poyoniga yetolmag‘aydur!» —dedilar».

Sahl ibn Sa’d rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: «Ummatimdan yetmish minggi (Roviy ikqilanib: «Balkim, yuz minggi, deb aytgandurlar»,— deydi) so‘roqsiz jannatga kirg‘aydir. Ular o‘zaro qo‘l ushlashib, oldinda turgani eng keyinda turgani kirmaguncha kirmag‘aydir (ya’ni, bir-birlarini izzat-ikrom qili6 baravar kirishg‘aydir). Shunda ularning yuzlari oydin, kechadagi to‘lin oy yanglig‘ mahliqo bo‘lg‘aydir! — dedilar».

Sahl ibn Sa’d rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Jannat ahli jannatdagi ko‘shklarida osmondagi porloq yulduzlar monand charaqlab o‘ltirg‘aylar!» — dedilar».

Abu Sa’id al-Xudriy: «Sharqiy va g‘arbiy ufqqa botayotgan yulduzlarni ko‘rganingizdek (charaqlab o‘ltirgaylar)»,— deydilar.

Qayd etilgan


AbdulAziz  25 Aprel 2009, 20:41:08

Anas ibn Molik rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallouh alayhi va sallam bunday dedilar: «Qiyomat kuni Olloh taolo eng ham azob tortadirgan do‘zaxiylardan biriga: «Yer yuzidagi jamiqi narsalar seniki bo‘lgan taqdirda uni gunohlaring evaziga to‘larmi erding?» — deydir. Ul: «Ha!» — deb aytadir. Olloh taolo: «Men sendan, hali sen Odam alayhissalomning pushti kamarida bo‘lgan chog‘ingda bundan osonroq narsani — menga zarracha shirk keltirmaslikni talab qilg‘on erdim, sen ersang, sarkashlik qilib menga shirk keltirding!» — degaydir».

Jobir ibn Abdulloh rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Bandalar do‘zaxdan shafoat tufayli sag‘oriyr unib chiqqani yanglig‘ chiqib kelg‘aydirlar»,— dedilar. Men: «Sag‘oriyr nedur?»—dedim. Janob Rasululloh: «Zag‘obiysdur (bodringdur)»,— dedilar. Dastlab so‘zni to‘g‘ri ayta olmadilar, chunkim tishlari tushgan erdi».

Abunnu’mon: «Men Amr ibn Dinorga «Sen Jobir ibn Abdullohning «Nabiy sallallohu alayhi va sallam: «Bandalar do‘zaxdan shafoat tufayli chiqib keladirlar»,— der erdilar» deganini eshitganmisen?» deb erdim, ul: «Ha!» — deb javob qildi»,— deydilar.

Anas ibn Molik rivoyat qiladilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Bir qavm, do‘zax alangasi ularni siypalagach, tashqariga chiqib, so‘ng jannatga kirg‘aydurlar. Shunda jannat ahli ularni ko‘rib «Jahannamiylar!» deb atag‘aydir»,— dedilar».

Abu Sa’id al-Xudriy rivayat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Ahli jannat jannatga, ahli do‘zax do‘zaxga kiritilgach, Olloh taolo: «Qalbida xardal urug‘ichalik iymoni bo‘lg‘onlarni do‘zaxdan chiqaringizlar!» — degaydir. So‘ng, ularni badanlari kuyib ko‘mirga aylangan holda chiqarishib, xayot daryosig‘a tashlag‘aydurlar. Shunda ular seldan so‘ng qoladirgan loyqadan unib chiqadirgan urug‘ niholidek navnihol bo‘lib chiqg‘aydurlar. Urug‘ning buralib-buralib chiqayotgan sarg‘ish niholini sira ham ko‘rmagandurmisizlar?» — dedilar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  25 Aprel 2009, 20:41:24

Nu’mon ibn Bashir al-Ansoriy rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Qiyomat kuni eng ham azob tortadirgan do‘zaxiyning miyasi oyoqlari ostidagi otash tufayli qozon yokim qumg‘onda qaynayotgan suv kabi qaynab turg‘aydir»,— dedilar».

Adiy ibn Hotim rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam do‘zax haqida gapirdilarda, alangadan pana qilgandek yuzlarini qo‘llari birlan to‘sib turib: «Yo parvardigoro, do‘zax otashidan o‘z panohingda asrag‘aysen!» — dedilar. So‘ng, bizga: «Yarimta xurmo sadaqa qilib bo‘lsa hamki, do‘zax otashidan o‘zingizni saqlangiz, gar shuni ham topolmassiz, bir og‘iz yaxshi gap aytingiz!» — dedilar».

Abu Sa’id al-Xudriy rivoyat qiladilar: «Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilari Abu Tolib haqlarida eslab bunday deganlarini eshitganmen: «Shoyadki, shafoatim naf’ bersa-yu, ul kishiga do‘zax otashining to‘piqlarigagina chiqadirgan sayozroq joyidan nasib etsa! Shunda ul kishining faqat miyalarigina qaynag‘aydur».

Anas ibn Molik rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: «Olloh taolo qiyomat kuni jamiki insonlarni (mahsharga) to‘plagach, ular: Bizni bu makonimizdan xalos qilib, o‘zga yaxshiroq joy ato etmog‘i uchun rabbimizdan shafoat tilaylik!" — deyishg‘aydir. So‘ng, Odam alayhissalomning qoshlariga borib: «Olloh taolo sizni o‘z ilgi birlan yaratib, o‘z ruhidan jon ato etgandir, sizga farishtalarning sajda qilmoqlarini amr qilgandir, rabbimizdan bizga shafoat tilab beringiz!» — deb aytishg‘aydir. Odam alayhissalom ularga: «Men sizlar o‘ylaganchalik xuquqg‘a ega ermasmen» — deb qilgon gunohlarini eslab gapirg‘aylarda: «Nuhning huzurlarig‘a boringizlar, ul kishi Olloh taolo yuborgan birinchi payg‘ambar bo‘ladilar!» — degaylar. Ular Nuhning qoshlarig‘a borg‘aylar. Ul kishi ham: "Men sizlar o‘ylaganchalik huquqga ega ermasmen» — deb qilgan gunohlari haqida eslag‘aylarda: «Ibrohimning qoshlariga boringizlar, Olloh taolo ul kishini «halilim» (do‘stim) deb atagan!»— degaylar. Ular Ibrohimning huzurlariga borganlarida, ul kishi ham: «Men sizlar o‘ylaganchalik huquqg‘a ega ermasmen»—deb qilgan gunohlarini eslagaylarda: «Musoning qoshlariga boringizlar, ul kishi birlan Olloh taolo so‘zlashgandir!» — degaylar. Ular Musoning huzurlariga borgaylar. Ul kishi ham: «Men sizlar o‘ylaganchalik huquqga ega ermasmen»—deb qilgan gunohlarini eslagaylar, so‘ng: "Isoning qoshlariga boringizlar!» — degaylar. Shunda ular Isoning huzurlariga borgaydirlar. Ul kishi ham: «Men sizlar o‘ylaganchalik huquqga ega ermasmen» — deb qilgan gunohlarini eslagaylarda: «Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qoshlariga boringizlar, chunkim Olloh Taolo ul zotning sobiq hamda kelgusi gunohlarini mag‘firat qilgandir!» — degaylar. Shundan so‘ng, ular mening huzurimg‘a kelgaydirlar. Men rabbimdan izn so‘ragaydurmen, rabbimni ko‘rgach, unga sajda qilgaydurmen. Rabbim meni o‘zi xohlagancha sajdada qoldirgaydir. So‘ng, menga: «Boshingni ko‘targil, so‘ragil, so‘raganing berilgaydur, so‘zlagil, so‘zingga quloq solingaydur, shafoat tilagil, shafoat qilingaydur!»— deyilgaydur. Shunda men boshimni ko‘tarib, rabbimni o‘zi menga o‘rgatgan hamdlarni aytib olqishlagaydurmen. Shundan keyin, shafoat tilagaydurmen, Olloh taolo menga muayyan qavmlarga shafoat qilmoq huquqini bergaydur. So‘ng, ularni do‘zaxdin chiqarib, jannatga doxil qildirgaydurmen. Keyin, Olloh taoloning dargohiga qaytib borib, tokim Qur’on hukmi ila hibsga olinganlardan (Olloh taoloning o‘zigina shafoat qila oladirganlardan) boshqa birorta ham odam do‘zaxda qolmaguncha uzoq sajda qilib turgaydurmen».

Qayd etilgan


AbdulAziz  25 Aprel 2009, 20:41:52

Imron ibn Husayn rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Qavm Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafoati birlan do‘zaxdan chiqarilib, jannatga kiritilgaydur, ularni jahannamiylar deb atashgaydur»,— dedilar».

Anas ibi Molik rivoyat qiladilar: «Ummu Horisa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi. (Uning o‘g‘li) Horisa Badr jangida daydi o‘q tegib shahid bo‘lgan erdi. Ul «Yo Rasulalloh, Xorisaning mening uchun qanchalar aziz erkanligin yaxshi bilg‘aysiz, basharti ul jannatg‘a doxil ersa, unga yig‘lab aza tutmag‘aydurmen, aks holda nima qilmog‘imni ko‘rg‘aydursiz!» — dedi. Janob Rasululloh «Esing bormidur o‘zi, jannat bir ermas, bir nechadur, hozir o‘g‘ling Firdavs ul-A’lodadur!» —dedilar. So‘ng, yana bunday deb qo‘shib qo‘ydilar: «Olloh taoloni deb tong saharlab yo‘lga chiqmoq yokim tun qorong‘usida qaytmoq bu dunyo va undagi jamiki narsalardan ham afzalroq erur! Bir dona o‘q-yoyingiz yokim bir oyog‘ingizning kafti siqqudek jannatdagi joy bu dunyo va undagi jamiki narsalardan ham afzalroq erur! Gar jannat ayollaridan biri (ro‘molin tortib) yer uzra o‘z jamolini namoyon qilg‘aydur, jannat ila yer arosini munavvaru muattar qilg‘aydur, uning ro‘moli bu dunyo va undagi jamiki narsalardan ham afzalroq erur!"

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Birorta ham odam, ko‘proq shukr qilsin degan maqsadda, gunoh qilgan bo‘lganida bo‘lgan do‘zaxdagi o‘rni ko‘rsatilmay turib, jannatga kiritilmag‘aydir va birorta ham odam, ko‘proq hasrat nadomat cheksin degan maqsadda, savob ishlar qilgan bo‘lganida tushmog‘i lozim bo‘lgan jannatdagi o‘rni ko‘rsatilmay turib, do‘zaxga kiritilmagaydir!» — dedilar».

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Yo Rasulalloh, qiyomat kuni sizning shafoatingizga erishmoq baxtiga qanday odamlar sazovor bo‘lg‘aydir?» — dedim. Janob Rasululloh: «Yo Abu Hurayra, sening hadis tinglamoqqa ishtiyoqing baland erkanligini ko‘rib, bu hadisni sendan ilgari hech kim so‘ramasa kerak deb o‘ylab erdim! Qiyomat kuni mening shafoatimga erishmoq baxtiga muyassar bo‘ladirgan shaxs — jondilidan xolisona «Lo iloha illallohu» degan shaxsdir»,— dedilar».

Qayd etilgan


AbdulAziz  25 Aprel 2009, 20:42:09

Abdulloh (ibn Mas’ud) rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: «Men do‘zaxdan eng keyin chiqadirgan shaxsni ham, jannatga eng keyin kiradirgan shaxsni ham bilurmen. (Qiyomatda) bir odam do‘zaxdan zo‘r-bazo‘r emaklab chiqib kelg‘aydir. Olloh taolo unga: «Borg‘il, endi jannatga kirgil!» — degaydir. Ul borib, jannat odamg‘a to‘la erkan, degan xayolda qaytib kelgaydirda: «Yo rabb, jannat to‘la erkan-ku!» —-degaydir. Olloh taolo yana: «Borgil, jannatg‘a kirgil!»—degaydir. Ul yana borib, jannat odamga to‘la erkan, degan xayolda qaytib kelgaydirda: «Yo Rabb, jannatga borib qarab erdim, to‘la erkan—degaydir. Olloh taolo uchinchi bor: «Borg‘il, jannatg‘a kirgil, senga bir dunyo va undan o‘n barobar ziyod joy mavjuddir (yokim «Senga o‘nta dunyo sig‘adirganchalik joy bordir»)!» — degaydir. Ul ersa: «Podshoh bo‘la turib meni masxara qilurmisen (yokim «Mendan kulurmisen)?!» - degaydir».

Abdulloh ibn Mas’ud: «Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu gaplarni aytayotib kulib qo‘ydilar, shunda men ul zotning oziq tishlari ko‘rinib ketganining shohidi bo‘ldim. Aytadirlarki, mazkur banda jannat ahli aro eng tuban shaxs erkan».

Haras ibn Navfal aytadilarki, Ibn Abbos Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: «Abu Tolibga biror-bir manfaat yetkaza oldingizmi» — degan erkanlari (ya’ni, Janob Rasulullohdan: «Amakingiz Abu Tolibga Olloh taolodin rahmat tilab iltijo qilganingizning biror-bir manfaati bo‘ldimi?» — deb so‘rayaptilar).

Qayd etilgan


AbdulAziz  26 Aprel 2009, 15:29:54

51-bob. Sirot — jahannam ko‘prigi xususida

Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Bir guruh odamlar: Yo Rasulalloh, qiyomat kuni rabbimizni ko‘ramizmi?» deb so‘rashdi. Janob Rasululloh: «Bulutsiz kuni quyoshdan zarar ko‘rurmisizlar?!» — dedilar. Ular: «Yo‘q, aslo, yo Rasulalloh!»—deyishdi. Janob Rasululloh «Bulutsiz tunda oydan zarar ko‘rurmisizlar!» — dedilar. Ular «Yo‘q, aslo, yo Rasulalloh!» — deyishdi. Janob Rasululloh bunday dedilar: «Sizlar qiyomat kuni rabbingizni ko‘rib, ana shunday zarar ko‘rmag‘aysizlar. O’shal kun Olloh taolo insonlarni to‘plab: «Kim nega sig‘ingan ersa, o‘shanga ergashsin!» — deb amr qilgaydir. Shunda har kim o‘zi sig‘ingan narsa ortidan, birovlar quyoshning, birovlar oyning va yana birovlar but-sanamlarning (yokim shaytonning) ketidan ergashib ketg‘aydir. Faqat bu ummat (mening ummatim) joyida qolg‘aydir, ammo oralarida munofiqlari ham bo‘lg‘aydir. So‘ng, Olloh taolo (oralaridagi munofiqlar bilib qolmasin, degan maqsadda) o‘zgacha qiyofaga kirib, ularning oldig‘a kelg‘aydirda: «Men sizning rabbingizdurmen!» — degaydir. Ular: «Ollohning o‘zi sendan asrasin, biz to rabbimiz kelgunga qadar ana shu joyimizdan jilmagaymiz, kelsa, biz uni tanig‘aymiz!»— degaylar (xato qilib qo‘ymaylik deb shunday degaylar). Keyin, Olloh taolo ular tanib oladirgan qiyofada kelib: «Men sizning rabbingizdurmen!» — degaydir. Ular: «Ha, sen bizning rabbimizdursen!» — deb ortidan ergashg‘aydurlar. So‘ng, jahannam ustiga ko‘prik tashlang‘aydir». «Men birinchi bo‘lib ko‘prikdan o‘tg‘aymen, — dedilar Janob Rasululloh,— o‘sha kuni payg‘ambarlar nuqul: «Ollohumma sallim, sallim (Yo parvardigoro, o‘zing asrag‘il, o‘zing asragil)!» — deb duo o‘qig‘aydirlar. Pulsirotning yantoq tikanlari yanglig‘ ilmoqlari bo‘lg‘ay, yantoq tikanlarini ko‘rganmisizlar?». Ular: «Ha, ko‘rgandurmiz, yo Rasulalloh!«—deyishdi. Janob Rasululloh bunday dedilar: Uning ilmoqlari yantoq tikani kabi ersada, qanchalik kattaligini birgina Olloh taoloning o‘zi bilgaydir. Ana o‘shal ilmoqlar sirotdan o‘tayotgan odamlarni qilgan yomonliklariga yarasha sanchib-sanchib ilintirib olg‘aydir. ularning har biri qilmishiga muvofiq tilka-pora bo‘lib, jahamnamga qulag‘aydir. So‘ng, ular najot topg‘aydirlar. Olloh taolo barcha bandalari ustidan o‘z hukmini chiqarib bo‘lgach, lo iloha illallohu deb shahodat keltirgan bandalaridan o‘zi istaganlarini do‘zaxdan chiqarmoqni iroda qilib, farishtalarg‘a amr qilg‘aykim, ular bunday bandalarni ularning badanlaridagi Olloh taolo do‘zax o‘tiga kuydirmoqni man’ qilgan sajda izlaridan tanib olg‘aylar. Farishtalar ularni tanalari kuyib ko‘mir bo‘lgan holda do‘zaxdan chiqarib olib, ustlaridan hayot suvi deb atalmish suv quyg‘aylar, shundan so‘ng ular sel loyqasidan unib chiqqan urug‘ niholi yanglig‘ navnihol bo‘lib qolg‘aylar. (Eng oxiri) - yuzi jahannam otashiga qaratilgan bir banda qolg‘aydir, ul: «Yo rabb, meni jahannamning tutini zaharlab, alangasi kuydirayotir, yuzimni o‘tdin o‘zga tomonga qaratgil!» — deb iltijo qilaverg‘aydir. Olloh taolo: «Agar aytganingni bajo keltirsam, mendan yana bir boshqa tilak qilg‘aysen!» — degaydir. Ul: «Yo‘q, aslo, izzating haqi, boshqa tilak qilmag‘aymen!» — degaydir. Olloh taolo uning yuzini jahannamdan o‘zga tomonga qaratib qo‘ygach, ul: «Yo rabb, meni jannat qopqasiga yaqinlashtirib qo‘yg‘il!» — deb aytg‘aydir. Olloh taolo: «Sen boshqa tilak qilmag‘aymen deb ta’kidlab ermabmiding, sho‘ring qursin, ey Odam bolasi, nechog‘lik beqarorsen?» — degaydir. Ul ersa, Olloh taologa o‘zining mazkur tilagini aytib, iltijo qilmog‘ini qo‘ymag‘aydir. Olloh taolo: «Tilagingni bajo keltirsam, yana bir uzga tilak qiladirgan ko‘rinursen», — deb aytg‘aydir. Ul: «Yo‘q, aslo, izzating haqi, o‘zga tilak qilmag‘aymen!» — deb Olloh taologa va’da bergaydir. Olloh taolo uni jannat qopqasiga yaqinlashtirib qo‘yg‘aydir. Ul jannatdagi narsalarni ko‘rgach, Olloh taolo istaganicha jimib qolgaydir. So‘ng: «Yo rabbim, meni jannatg‘a kirgizgil!» — degaydir. Olloh taolo: «Sendan o‘zga narsa so‘ramag‘aymen deb ta’kidlab ermabmiding, sho‘ring qursin, ey Odam bolasi, naqadar beqarorsen!» — degaydir. Nihoyat, Olloh taolo uning: «Yo rabbim, meni eng baxtiqaro banda qilib qo‘ymagil!» — deya iltijo qilaverg‘anidan kulib yuborg‘aydir, Olloh taoloning kulib yuborgani ersa unga jannatg‘a kirmog‘iga izn berganining alomati bo‘lg‘aydir. Ul jannatga kirgach, falon narsalarni ham tilayvergil, deyilg‘aydir, ul tilag‘aydir. So‘ng, yana falon va falon narsalarni ham tilayvergil, deb aytilg‘aydir, ul jamiki tilaklarini aytib tugatmaguncha, tilak qilaverg‘aydir. Shundan so‘ng, Olloh taoloning o‘zi: «Mana bu ham senga, anavi ham senga!» — deb ne’matlar ato etg‘aydir».

Abu Hurayra: «Bu odam eng keyin jannatga kirgan jannat ahlidandir» — deydilar.

Qayd etilgan


AbdulAziz  26 Aprel 2009, 15:30:32

52-bob. Havzi Kavsar haqida

Olloh taoloming qavli («Al-Kavsar» surasi: «Inno a’taynokal-kavsara». Oyatning mazmuni: «Biz senga (Havzi) Kavsarni ato etdik».

 Abdulloh ibn Zayd rivoyat qiladilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam: «Men birlan Havzi Kavsar bo‘yida uchrashguningizga qadar sabr qilingizlar!» — dedilar».

Abdulloh (ibn Mas’ud) rivoyat qiladilar: sallallohu alayhi va sallam: «Men Havzi Kavsar bo‘yiga sizlardan ilgari borib turgaymen»,—dedilar». Abdulloh (ibn Mas’ud) rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam «Men Havzi Kavsar bo‘yiga sizlardan ilgari borib turg‘aymen. Shunda sizlardan bir qanchangiz qo‘rqo‘vdan titrab-qaqshab menga yo‘liqg‘aysiz, ken: «Yo rabb, bechora sahobalarim, degaymen. Olloh taolo «O’zingdan keyin ularning ne qilgonlarin bilmassen!» — degaydir»,— dedilar.

Ibn Umar rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Qarshingizda Jarbo’ birlan Azruh qishloqlari oralig‘ichalik Havzi Kavsar bo‘lg‘aydir»,— dedilar».

Ibn Abbos raziyallohu anhu: «Havzi Kavsar cheksiz xayru barakot bo‘lib, Olloh taolo uni payg‘ambarimizga ato etgandir»,— deydilar.

Qayd etilgan


AbdulAziz  26 Aprel 2009, 15:30:43

Abu Bishr rivoyat qiladilar «Men Sa’id ibn Jubayrga «Odamlarning ta’kidlashiga qaraganda, Havzi Kavsar jannatdagi bir daryo ermish», — dedim. Ul: «Havzi Kavsar jannatdagi xayru barakot daryosi bo‘lib, Olloh taolo uni payg‘ambarimizga ato etgandir»,— dedi».

Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Havzi Kavsarimning (bo‘yi va eni) bir oylik yo‘lchalik bo‘lib, suvi sutdan ham oqroq va hidi mushkdan ham muattarroq, ko‘zalari ersa, falakdagi yulduzlar yanglig‘dir. Undan ichgan odam sira tashna bo‘lmag‘aydir!» — dedilar».

Anas ibn Molik rivoyat qiladilar «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Havzi Kavsarimning kattaligi Ayla (Qizil dengiz bo‘yida) birlan Yamandagi San’o oralig‘ichalik bo‘lib, (qirg‘og‘ida) falakdagi yulduzlar sonicha ko‘zalar mavjuddir»,— dedilar».

Anas ibn Molik rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va salam: «Men jannatda ketayotib ikki qirg‘og‘iga ichi g‘ovak durlar yotqizilgan bir daryo bo‘yidan chiqib qoldim. Shunda Hazrat Jabroilga: «Bu nima?» — dedim. Hazrat Jabroil: «Bu — rabbing senga tortik qilgan Havzi Kavsardir, uning loyi (yokim bo‘yi) mushkdan ham xushbo‘yroqdir!»—dedilar».

Anas ibn Molik raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Nabiy sallallohu alayhi va sallam: «Sahobalarimdan bir qanchasi huzurimga, Havzi Kavsar bo‘yiga keladilar, men ularning qo‘rquvdan titrab-qaqshab turganlarini ko‘rib: «Bechora sahobalarim!— degaymen. Shunda Olloh taolo: «O’zingdan keyin ularning ne qilg‘onlarin bilmassen!» degaydir»,— dedilar».

Qayd etilgan