Testlar: O'zbekiston tarixi  ( 307871 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 B


muxbir  28 May 2008, 17:37:04

197. Shohrux bilan Ulug‘bek zamonida qaysi davlatlar bilan yaxshi qo‘shnichilik munosabatlari o‘rnatiladi?
A) Rusiya, Volga bo‘yi va Sibir
B) Xitoy, Hindiston va Eron
S) Xitoy, Tibet va Hindiston
D) Usmoniylar saltanati, Misr va Suriya

198.Qachon Tibetdan Buxoro va Samarqandga elchilar keladi?
A) 1421 yilda
B) 1418-yilda
S) 1419-yilda
D) 1420-yilda

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:37:15

199. 1441—1442-yillarda Shohrux qayerga tarixchi Abdurazzoq Samarqandiy boshchiligida elchilar yuboradi?
A) Hindistonga Vijayanagar saroyiga
B) Xitoyga Min saroyiga
S) Eronga xulukiylar saroyiga
D) Usmoniylar davlatiga Muso saroyiga

200. Temuriylar davrida qaysi tarixchi Kermon, Xurmuzd va Fors qo‘ltig‘i orqali Hindistonga qilgan sayohatini yozib qoldiradi?
A) Ardasher
B) Qozizoda Rumiy
S) Abdurazzoq Samarqandiy
D) Alouddin Ali Qushchi

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:37:25

201. Qachon Ulug‘bek muomaladagi fulusiy pullar islohotini amalga oshirdi?
A) 1418-yilda
B) 1419-yilda
S) 1428-yilda
D) 1420-yilda

202. Ulug‘bek fulusiy pullar islohotini amalga oshirganda qanday pullarni man etdi?
A) soxta kumush va mis tangalarni
B) yengil vaznda zarb etilgan va muomalada yurgan chaqa pullarni
S) jez va mis tangalarni
D) jez aralashgan kumush tangalrni

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:37:34

203. Ulug‘bek qaysi shaharlarda zarbxonalar tashkil etib, bir xil vazndagi salmoqdor fuluslar zarb ettirdi va muomalaga chiqardi?
A) Buxoro, Samarqand, Qarshi, Termiz, Toshkent, Shohruxiya va Andijon
B) Yangi kent, Jand, O‘tror, Toshkent
S) Hirot, Buxoro, Samarqand, Shohruxiya va Andijon
D) Hirot, Xo‘jand, Termiz, Balx, G‘azna

204. Ulug‘bek davrida fuluslar zarb ettirish uchun faqat qayerdagi zarbxona saqlab qolinib, boshqa shahardagi zarbxonalar bekildi?
A) Hirot
B) Samarqand
S) Toshkent
D) Buxoro

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:37:41

205. Ulug‘bekning fuluslari xalq o‘rtasida qanday nom bilan shuhrat topgan?
A) "œfulusi tamg`a’
B) "œfulusi adliya’
S) "œfulusi banno"
D) "œfulusi ustod"

206. Temuriylar davrida kim amalga oshirgan islohot natijasida Movarounnahrning barcha shahar va qishloqlarida keng muomalaga kirib, davlatning ichki savdosini naqdina (naqd pul) bilan to‘la ta’min etadi?
A) Amir Temur oltin pul islohati
B) Shohruh kumush pul islohoti
S) Abu Saidning fulusiy pul islohoti
D) Ulug‘bek fulusiy pullar islohoti

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:37:57

207. Ulug‘bek tomonidan ichki chakana savdodagi pul munosabatlaridagi tanqislikning qay yo‘l bilan hal etiladi?
A) fulusning vazni va qiymatini tushurish bilan
B) fulusning vazni va qiymatini oshirish bilan
S) yengil vaznda zarb etilgan va muomalada yurgan chaqa pullarni ko‘paytirish
D) yengil vaznda zarb etilgan va muomalada yurgan chaqa pullarni man etish bilan

208. Ulug‘bek tashqi savdodan davlat xazinasiga tushadigan daromadni ko‘paytirish maqsadida qaysi soliqni birmuncha oshirdi?
A) xiroj solig‘ini
B) zakot solig‘ini
S) tamg‘a solig‘ini
D) ushr solig‘ini

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:38:07

209. Ulug‘bek zamonida mamlakatda hunarmandchilik mahsulotlarining hajmini oshirib, kasb-hunar tarmoqlarining rivojiga aylangan asosiy omillardan birini aniqlang.
A) ichki va tashqi savdoning kengayishi
B) dehqonchilikning rivoji
S) Ulug‘bek fulusiy pullar islohoti
D) hunarmandchilikning rivoji

210. Tamg‘a — bu "¦
A) mayda mis chaqa
B) savdo boji; savdogarlardan olinadigan soliq.
S) mehnatkash aholiga yuklatilgan saroy, jamoat binolari, mudofaa va sug‘orish inshoatlarini hamda yo‘l qurilish va tuzatish ishlarida tekinga ishlab berish majburiyati
D) ekin maydonlarida ishlov beruvchi yollanma ziroatchi

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:38:15

211. Ulug‘bek davrida mayda mis chaqa pul qanday nom bilan atalgan?
A) fulus
B) tamg‘a
S) kepaki
D) dinor

212. XV asrda qayerda olimlar-u fuzarolar, shoirlar-u bastakorlarning kattagina guruhi to‘plangan edi?
A) Samarqand va Hirotda
B) Samarqand va Buxoro
S) Hirot va Buxoro
D) Samarqand va Kesh

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:38:25

213. Kim mamlakatni boshqarish bilan bir qatorda, ilmiy ishlar bilan shug‘ullanadi, olimlarning munozaralarida faol qatnashadi.
A) Shohruh
B) Amir Temur
S) Ulug‘bek
D) Abu Said

214. Ulug‘bek kimlarning asarlari orqali u qadimgi yunon olimlari Aflotun, Arastu, Gipparx, Ptolemeylarning mumtoz asarlari bilan ham tanishadi?
A) Ahmad Farg‘oniy, Abu Nasr Forobiy, Muhammad Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sino
B) Al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg‘oniy, Ahmad al-Marvaziy, al-Abbos Javhariy va Yahyo bin Abi Mansur
S) Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va Abu Iso Muhammad at-Termiziy
D) Abu Mansur al-Moturidiy, Abu Nasr ibn Iroq, Abu Sahl Masihiy, Abu Bakr ar-Roziy

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:38:39

215. Ulug‘bek farmoni bilan qayerlarda madrasalar qad ko‘taradi?
A) Buxoro, Samarqand va Hirot
B) Buxoro, Samarqand va Toshkent
S) Buxoro, Samarqand va G‘ijduvonda
D) Buxoro, Samarqand va Xo‘jand

216. Qachon Ulug‘bek farmoni bilan Buxoroda madrasa quriladi?
A) 1417-yilda
B) 1420-yilda
S) 1433-yilda
D) 1424-yilda

Qayd etilgan