Testlar: O'zbekiston tarixi  ( 304749 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 70 71 72 73 74 75 B


muxbir  28 May 2008, 17:44:25

277. "œIsfahoniy" kuyini kim ijod etgan?
A) Navoiy
B) Jomiy
S) Binoiy
D) Ulug‘bek

278. Qaysi mutafakkir va shoirlar temuriylar davrida musiqa nazariyasiga doir asar yaratadilar?
A) Ulug‘bek
B) Navoiy
S) Jomiy va Binoiy
D) Husayn Boyqaro

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:44:33

279. Temuriylar davrida yashab ijod qilgan zamonasi-ning iste’dodli shoirlari va adiblarni qayd eting.
A) Qutb Xorazmiy, Sayfi Saroyi, Haydar Xorazmiy, Durbek, Amiriy, Yaqiniy, Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy, Bobur, Muhammad Solih
B) Abduqodir Nayiy, Qulmuhammad Shayxiy, Husayn Udiy, Shohquli G‘ijjakiy, Qosim Rabboniy
S) Nizomiy, Attor, Hofiz, Sa’diy, Xisrav Dehlaviy, Jomiy, Navoiy, Husayn Boyqaro
D) Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid Koshoniy, Mirzo Ulug‘bek, Alouddin Ali Qushchi

280. Durbek tomonidan qaysi doston qayta ishlangan?
A) "œYusuf va Zulayho"
B) "œGuliston" "œBo‘ston"
S) "œBulujiy", "œShodiyona’, "œAxloqiy"
D) "œZafarlar kaliti", "œFalakning to‘qqiz gumbazi"

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:44:40

281. Temuriylar davrida ijod qilgan shoir Atoiy qayerlik edi?
A) samarqandlik
B) buxorolik
S) toshkentlik
D) hirotlik

282. Temuriylar davri badiiy adabiyotining durdonalari bo‘lgan asarlarni qayd eting.
A) Nizomiy Ganjaviyning "œXamsa" dostoni
B) Durbek tomonidan qayta ishlangan "œYusuf va Zulayho" dostoni, Atoiyning devoni
S) Amir Xusrav Dehlaviyning "œZafarlar kaliti", "œFalakning to‘qqiz gumbazi" dostonlari
D) Sa’diy Sheroziyning "œGuliston’, "œBo‘ston" nomli asarlari

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:44:49

283. Lutfiy qaysi yillarda yashab ijod etgan?
A) 1432—1520-yillar
B) 1330—1404-yillar
S) 1366—1465-yillar
D) 1394-1449-yillar

284. Lutfiy ijodida qanday fikrlar katta joy olgan?
A) insonning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, o‘zaro urushlarning oldini olishga
B) ona yerga bo‘lgan muhabbat va insonparvarlik g‘oyalarini mohirona bayon etadi.
S) adolat yordamida mamlakatni obod qilish mumkinligini, har bir kishi o‘zining xulqi va odobi bilan odamlarni xursand qilishi lozimligini
D) haqiqat va adolatni sevish, shafqat va muruvvatli bo‘lishni targ‘ib qilish, ilm va san’atni sevish

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:44:56

285. XV asr badiiy adabiyoti ravnaqida kimlarning hissalari g‘oyat buyukdir?
A) Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro
B) Ulug‘bek va Alisher Navoiy
S) Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy
D) Lutfiy va Abdurahmon Jomiy

286. Kim butun faoliyati va ijodiyotini insonning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, o‘zaro urushlarning oldini olishga, obodonchilik ishlariga, ilm-fan, san’at va adabiyot taraqqiyotiga bag‘ishladi
A) Alisher Navoiy
B) Abdurahmon Jomiy
S) Lutfiy
D) Ulug‘bek

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:45:05

287. Alisher Navoiy nechta yirik badiiy asar yozdi?
A) yigirmadan ortiq
B) o‘ttizdan ortiq
S) qirqdan ortiq
D) ellikdan ortiq

288. Alisher Navoiy tomonidan yozilgan asarlarni qayd eting.
A) "œBulujiy", "œShodiyona’, "œAxloqiy", "œTabriziy", "œUsuli ravon" va "œUsuli otlig‘"
B) "œZafarlar kaliti", "œFalakning to‘qqiz gumbazi", "œXamsa’, "œXazoyin ul-maoniy"
S) "œGuliston’, "œBo‘ston’, "œZafarlar kaliti", "œFalakning to‘qqiz gumbazi"
D) "œXamsa’, "œXazoyin ul-maoniy", "œMahbub ul-qulub", "œLison ut-tayr"

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:45:13

289. Navoiy tarixni bilishning ahamiyati katta ekanini ta’riflab, odamlarni tarixni o‘rganishga da’vat etadi. Uning fikricha, "¦
A) tarix fanini adabiyot bilan, she’riyat bilan bog‘lab o‘rganish kerak.
B) tarix fani mamlakat tarixini shohlar, hukmdorlarning tarjimai holi bilan o‘rganish kerak.
S) tarix fani shohlar, hukmdorlarning tarjimai holini emas, balki mamlakat tarixini o‘rganishi kerak.
D) tarix fani shohlar, hukmdorlarning tarjimai holini o‘rganishi kerak.

290. Navoiy nimalarni tarix ko‘rsatib berishi lozim deb hisoblaydi?
A) mamlakatni nimalar tanazzulga va nimalar farovonlikka olib kelishini, qanday ishlar tufayli mamlakat obod bo‘lishini, xalqqa farog‘at va baxt keltirishini
B) xalqning o‘tmishini, bosqinchilardan himoya qilishni
S) adolatli hukmdorni
D) xalqning baxtli kelajagini

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:45:21

291. Kim Alisher Navoiyning zamondoshi, ustozi va do‘sti edi?
A) Nizomiy
B) Atoiy
S) Abdurahmon Jomiy
D) Husayn Boyqaro

292. Chuqur tafakkur iste’dodi egasi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?
A) alloma
B) iqtidor
S) akademik
D) mutafakkir

Qayd etilgan


muxbir  28 May 2008, 17:45:31

293. Lavvoh — bu "¦
A) chuqur tafakkur iste’dodi egasi
B) lavha yasovchi usta.
S) muqovasozlik
D) shahodatnoma

294. Arab mumtoz xati uslublaridan qay birida yozilgan yozuvlarning 5/6 qismi egri, 1/6 qismi esa to‘g‘ri chiziqlar asosida yoziladi?
A) ko‘fiy xati
B) naxs xati
S) nasta’liq xati
D) rayhona xati

295. Muqovasozlik o‘rta asrlarda quyidagi ko‘rsatilgan qaysi nom bilan atalgan?
A) sahhoflik
B) lavvoh
S) sekstant
D) muhtasib

Qayd etilgan