Arab tili bo'yicha test sinovlari  ( 33264 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Musannif Adham  16 Iyul 2008, 09:22:27

Bu yerda bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda Arab tili bo'yicha test sinovlari mavzusi ochildi. Testlar oddiylikdan murakkablikka qarab boradi. Javoblarni topish uchun o'tilgan darslarni o'zlashtirib borish kifoya qiladi.

1-bosqich

Arab tili bo’yicha test sinovlari.
1.   Arab alifbosida nechta harf bor va ular qanday harflar?
A)   28 ta; 3 ta unli va 25 ta undosh
B)   29 ta; 4 ta unli va 25 ta undosh
C)   28 ta; hammasi undosh
D)   29 ta; hammasi undosh

2.  Ushbu ta’rif qaysi harfga tegishli?
"¦. harfini hosil qilishda chiqayotgan havo xalqum devorlari orasidan unga qattiq ishqalanib, sirg’anib o’tadi. Talaffuz jarayonida hech qanday to’siqqa uchramaydi (ya’ni qirilmaydi).

A)   خ
B)   ه
C)   ح
D)   غ


3. Fa harfi qanday talaffuz qilinadi?
A) Tilning uchi oldingi ost-ust tishlari orasiga qo’yib hosil qilinadi
B) Ttilning usti ikki old yuqori tishning ustiga tekkanda hosil bo’ladi
C) Yuqori va pastki lab bir-biriga yopishtirilganida hosil bo’ladi
D) Pastki labning ichki qismi yuqori old tishning chetiga tekkizilib, hosil qilinadi

4. Quyidagi qaysi harflar bir xil maxraj (chiqish joyi)da hosil bo’ladi?
A)و ف
B) ع ح
C) ق ك
D) ث ص

5. Alif harfi qanday vazifani bajaradi?
A) Mustaqil tovushni bildiradi
B) Hamzaga taglik va mad(cho’ziladigan) harf bo’lib keladi
C) O’zbek tilidagi "œa" tovushini bildiradi
D) Faqat shakl ko’rinishini berish uchun ishlatiladi


6.   غ  harfining chiqish joyini aniqlang.
A)   Bo’g’iz bilan og’iz orasidagi bo’shliq (tanglay oldi) ni yengil qirib hosil qilinadi
B)   Bu harfni hosil qilishda chiqayotgan havo xalqum devorlari orasidan unga qattiq ishqalanib, sirg’anib o’tadi.
C)   Tilning tubi tanglayning eng orqa qismiga tekkizilganida hosil bo’ladi
D)   Xalqumdan chiqayotgan havo bo’g’izdagi tovush paychalari orasidan yengil sirg’anib o’tadi

7.   Diakritik belgilar nima?
A)   Arab tilida so’z yasovchi qo’shimchalar
B)   Arab tilida turli harakat va to’xtalishlarni bildiruvchi orfografik belgilar.
C)   Ma’noni o’zgartirish uchun xizmat qiluvchi old qo’shimchalar
D)   Arab tilida qo’llaniluvchi predloglar

8.   Qisqa "œi" unlisini ifodalovchi belgi"¦"¦.
A)   Fatha
B)   Zamma
C)   Shadda
D)   Kasra

9. Arab tilida ikki bir xil undosh harf yonma-yon yozilmaydi, buning o’rniga o’sha harfning 2 taligini bildirish uchun qanday belgidan foydalaniladi?
A) Madda
B) Sukun
C) Tashdid
D) Fatha

10. Arab tilida emfatik tovushga ega harfni aniqlang. Emfatik tovush — past ohang bilan, ammo yo’g’on talaffuz qilinadigan va yonidagi undosh tovushlarning ham qattiq talaffuz qilinishiga sabab bo’ladigan tovushdir.
A) ط
B) غ
C) ض
D)  ص

      Javoblar keyingi bosqich savollari berilganidan keyin e'lon qilinadi. Har bir bosqich imkoniyatga qarab 10-20 savoldan iborat bo'ladi.

 

Qayd etilgan


Musannif Adham  23 Iyul 2008, 08:16:21

 
1-bosqich javoblari
1. C.   2. C.    3. D.    4. B.    5. B.    6. A.    7. B.    8. D.    9. C.    10. D.

2-bosqich

Sodda tarjimalar.
"œAd-Durusush Shifohiya" ning 1-4-darslari asosida.

1(11). "œMen" so’zini arab tiliga tarjima qiling.
A) أَنَ
B) أَنَّ
С) أَنَا
D) أَنَّا

2.  Arab tilida erkak jinsiga mansub so’zlar qanday umumiy nom bilan yuritiladi?
A) Muzakkir
B) Muzakkar
C) Muannas
D) Musamman

3. قِصَارٌ qaysi so’zning ko’plik shakli?
A) قَصِيرَةٌ
B) قَصِيرَاتٌ
C) قَصِيرٌ
D) قُصُرٌ

4.  "œSizlar kichiksizlar" jumlasini arabcha ayting.
A) أَنْتُمْ صِغَارٌ
B) صَغِيرٌ أَنْتُمْ
C) أَنْتِ صَغِيرَةٌ
D) صِغَارٌ أَنْتَ

.5
نَحْنُ كَبِيرَاتٌ jumlasini o’zbek tiliga tarjima qiling.
A) Biz (erkak) kattamiz
B) Siz (erkak)kattasiz
C) Biz (ayol) kattamiz
D) Men (ayol)kattaman

6. رَجُلٌ so'zining ko'plik shakli qanday bo'ladi?
A) رَجُلَةٌ
B) رُجَيْلٌ
С) رَجُلاَتٌ
D) رِجَالٌ

7.  Arab tilida "œBu kishi kambag'aldir" deb ayting:
A) هَذَا الرَّجُلُ غَنِيٌّ
B) هٰذَا الرَّجُلُ غَنِيٌّ
C) هَذِهِ الْمَرْ أَةُ غَنِيَّةٌ
D) هَذَا الرَّجُلُ فَقِيرٌ

8.  "œXizmatkorlar" so’zining muzakkar va muannas shakllarini aniqlang.
A)  خَادِمٌ   خُدَّامُ 
B) خَادِمَةٌ   خَادِمَاتٌ
C) خُدَّامُ    خَادِمَاتٌ
D) خَادِمٌ    خَادِمَاتٌ

.9
شَابَّةٌ so'zini o'zbek tiliga tarjima qiling.
A) yigit
B) o’smir
C) yosh qizcha
D) o’spirin qiz

10(20). أُلَئِكَ الصَّبِيَّاتُ جَاهِلاَتٌ - (ula:ikas-sobiyya:tu ja:hila:tun )jumlani tarjima qiling.
A) Ana u yosh qizlar nodondirlar.
B) Ana u yosh qiz nodondir.
C) Ana u yosh bola nodondir.
D) Ana u yosh bolalar nodondirlar.

Javoblar keyingi bosqich savollari berilganidan keyin e'lon qilinadi. Har bir bosqich imkoniyatga qarab 10-20 savoldan iborat bo'ladi.

Qayd etilgan


Salom  04 Oktyabr 2008, 11:06:40

Assalamu Alaykum 2-bosqich uchun javoblarni yo`llayapman
1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-D, 7-D, 8-D, 9-A, 10-A

Qayd etilgan


N.Nodirbek  16 Aprel 2011, 16:57:47

2-bosqich savollari javoblari.
1-c,2-b,3-c,4- a,5-c,6-d,7-d,8-c,9-a,10-d.

Qayd etilgan


N.Nodirbek  04 Iyun 2011, 15:07:13

 :vsl3:
Nega darslar to'xtab qoldi.Davom ettiraylik.

Qayd etilgan


Mirоlim  05 Iyun 2011, 16:52:58

:bsm3:

 :asl3:

1- C
2- B
3- C
4- A
5- C
6- D
7- D
8- C
9- A
10-A

Qayd etilgan


Rabella  01 Iyul 2011, 17:25:10

:bsm3:
 :asl3:
"Durusun Nahviyya" 1-kitobi bo'yicha test savollari

1.Араб алифбосидаги ҳарфлар неча қисмга бслинади?
A.   1 га
B.   2га
C.   3га
D.   4га
2.Араб тилида ссз туркумлари нечта?
A.   3та
B.   4та
C.   5та
D.   6та
3.Араб тилида феъл неча қисмга бслинади?
A.   6га
B.   5га
C.   4га
D.   3га
4.Тугал маъно ифода стадиган жумлалар қайси?
A.   Феъл
B.   Исм
C.   Калом
D.   Ҳарф
5.Ссзлар таркибига кксра неча қисмга бслинади?
A.   2га (мабний, мсроб)
B.   3га (мозий, музорий, амр)
C.   2га (шамсис, қамарис)
D.   Тсғри жавоб йсқ
6.Калом неча қисмга бслинади?
A.   2га (исмий ва феълий)
B.   2га (мабний ва мсроб)
C.   2га (шамсис, қамарис)
D.   3га (мозий, музорий,амр)
7. Охири сзгармайдиган ссзларнингхиллари нечта?
A.   4та
B.   5та
C.   6та
D.   7та
8.Мабний ссзларнинг турларини белгиланг.
A.   Ҳарфлар, музореъ феълидан ташқари ҳамма феъллар
B.   Музореъ феъли, дамирлар, мавсула исмлар
C.   Ишора исмлар, шарт исмлар
D.   А ва С
9.Аисбий олмошлар қайсилар киради?
A.   الذي، التي
B.   هذا، هذه
C.   أنا، أنت
D.   هو، هي
10.Шарт исмлар қайсилар?
A.   مَنْ، مهما
B.   هذا، هذه
C.   أنا، أنت
D.   الذي، التي


Qayd etilgan


N.Nodirbek  03 Iyul 2011, 11:09:18

 :bsm3:  
:asl3:
javoblar: 1-b 2-a 3-d 4-c 5-a 6-a 7-a  8-d 9-a 10-a

Qayd etilgan


Rabella  05 Iyul 2011, 17:54:20

 :bsm3:
 :asl3:
Mashaalloh... Tabarakalloh.. Barcha javoblaringiz to'g'ri..
Alloh ilmingizni ziyoda qilsin!!!

Qayd etilgan


Rabella  05 Iyul 2011, 18:09:40

11.   Феъл ва унинг фоилидан ёки ноиби фоилидан иборат жумла қандай номланади?
A.   Исмий жумла
B.   Феълий жумла
C.   Мубтадо ва хабарли жумла
D.   Хабарий жумла
12 كان нинг ахавотларидан бслган калималарни белгиланг.
A.   صار، أصبح، أضحي
B.   ظل، أمسي، ليت
C.   مازال، ما برح، مهما
D.   ماانفك، مافتئ، لعلي
13.      تركتم феълига ي бирикма олмошини бириктиринг.
A.   تركتمي
B.   تركتموني
C.   تركتمني
D.   تركتمواني
14.   Феъл неча сринда жазм бслади?
A.   18
B.   14
C.   12
D.   16
15.   Феъл қачон раф бслади?
A.   Аасб қилувчи ҳарфлардан бири стса
B.   Жазм қилувчи ҳарфлардан бири стса
C.   Аасб ва жазм қилувчи ҳарфлардан бири стса
D.   Барча жавоблар тсғри
وزن   .16 ва وصف феълининг буйруқ майлини ҳосил қилинг.
A.   أزن، أصف
B.   صف، زن
C.   أوزن، أوصفو 
D.        وصفِ، وزنِ
17.     "Яқин бслмоқ" феъли мазмунини англатувчи феъл қайси?
A.   ذهب
B.   بدأ
C.   كاد
D.   شرع
18.   ...المسافر عن طريقه  бсш сринни тслдиринг.
A.   ظل
B.   ضل
C.   دل
D.   أحب
19.     Қайси бандда сзидан кейин битта феълни шарт майли шаклида келишини талаб қиладиган юкламалар келспти?
A.   لِ، لا، لم، لن
B.   لِ، لا، لم، لما
C.   إن، إذا، متي
D.   إن،لِ، لا ،متي
20.    Қайси бандда сзидан кейин иккита феълни шарт майли шаклида келишини талаб қиладиган юкламалар келспти?
A.    لِ، لا، لم، لن
B.   إن، إذا، متي
C.   لِ، لا، لم، لما
D.   إن، إذا، متي، مهما، كيفما 

Qayd etilgan