MEVALAR VA DORIVOR O`SIMLIKLAR.  ( 162187 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B


Habib  20 Oktyabr 2010, 11:40:52


Лимоннинг фойдалари

Лимоннинг беминнат ёрдами ниҳостда катта. А­рта наҳорда бир спроқ лимонни чойга солиб ичсангиз кайфистингиз енгиллашиб, иштаҳангиз очилади. Бунинг сабаби, лимон инсон қон томирларига жуда тез таъсир ксрсатади. Қон томир кенгайиб нормал ишлаши кайфистнинг кстарилишига сабаб бслади. Лимонни ишлатишдан олдин қайноқ сувга ботириб олсангиз, унинг хушбсйлиги ортиб, мазаси схши бслади.
 
Лимонда витаминлардан В В7, А А , қанд моддаси, калий, кальяий, магний, фосфор ва темир тузлари мавжуд. Шунингдек, органик кислоталар ва витамин С га жуда бой. Бош оғриганда, юрак қисилганда, гумов бслганда лимонли чой ичиш ниҳостда фойдали


Муаллиф: Аабижон ҲОШИМОВ
Манбаа: Танангизда дард бслса

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 11:44:34Мошнинг даволиги

1.Асаб оғриқларида узум шарбатига заъфарон ва мош қсшиб қайнатилган сувда тсйинтирилган латта ёки пахта қсйиб боғланса, фойда қилади.
 
2.Яна узилиш ва сзилишларда ҳам худди шундай қилиб 10 кун 2 маҳал боғланса, схши фойда қилади.
 
3.Айниқса, анор ва татим уруғига мош қсшиб қайнатилган сувда юқоридагидай қилиб боғланса ҳам, узилиш ва сзилишга фойда қилади.
 
4.Мош жинсий қувватга зарар қилади.
 
5. Мош баргининг 400 граммига 300 грамм мол ёғи қсшиб қовуриб, тизза оғриқларига 5 кун 2 маҳал боғлаб қсйилса, оғриқлар кетади.
 
6. Мошни талқон қилиб, ҳар куни 5-10 марта бурунга тортиб ҳидлаб юрилса, тутқаноқ касалига фойда қилади.
 


Муаллиф: Ҳожи Менгназар А устам Ўғли
Манбаа: Дард борки дармон бор

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 11:48:08


Узум ғсрасининг даволиги

1.Узум ғсрасининг суви 10 кун 3 маҳал 2 ош қошиқдан оч ҳолда ичилса, сафрони бутунлай танадан чиқариб ташлайди.
 
2.Худди шундай қилиб 10 кун 3 маҳал ичилса, чанқоқ ва ич кетиш йсқолади.
 
3.Узум ғсрасининг суви меъда ва жигарга қувват беради.
 
4.Узум ғсрасининг суви қусуқ ва иситмани қайтаради.
 
5.Яна ширин касал (қанд касаллиги) да 20 кун 3 ма-ҳал 50 граммдан оч ҳолда ичилса, схши фойда қилади.


Муаллиф: Ҳожи Менгназар А устам Ўғли
Манбаа: Дард борки дармон бор

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 11:53:35


Курраи заминнинг снг қадимий сабзавоти

Маданий ссимликлардан снг қадимийларидан бири бслмиш қовоқ инсонга 50-асрдан бери маълум.
 
У турли қитъалардаги барча халқларнинг ошхонасидан муҳим жой сгаллаган бслиб, уни А­ски ва Янги дунёда бирдек съзозлашган.


Муаллиф: Аабижон ҲОШИМОВ
Манбаа: Танангизда дард бслса

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 11:56:21


Карам ичакни ҳам даволайди

Карам таркибида ёғлар, қандлар, маъдан моддалар, ферментлар, аминокислоталар ва бошқа бирикмалар бор. Халқ табобатида карам баргидан иштаҳа очувчи , меъда ости бези ва ичак фаолистини схшиловчи омил сифатида фойдаланилган.
 
Илмий медияинада карам барги шираси билан меъда ва сн икки бармоқ ичак касалликларини даволаш схши натижа бермоқда. Биолог олимларимизнинг тавсис стишларича карам барги ширасини кунига уч маҳал срим стакандан 3-4 ҳафтагача ичиш хасталикка схши наф беради.
 


Муаллиф: Аабижон ҲОШИМОВ
Манбаа: Танангизда дард бслса

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 11:57:30

1.Карамнинг барглари гсшт қиймалагич (мссорубка)дан стказилиб, 15 кун 2 маҳал қуюқ суртма қилиб ҳар қандай иссиқ шишга, шиллиқли ссимликларга, сарамас ва сшак еми иллатларига қсйиб боғланса, фойда қилади.
 
2.Сувини 15 кун 3 маҳал ичса ёки сзини 200 граммдан еса, қслларига суртилса, қалтироққа фойда қилади.
 
3.Сариқ йснғичқа билан қсшиб бсғин оғриқларига ва бсғинлардаги тузларга 10 кун 2 маҳал қсйиб боғланса, фойда қилади.
 
4.Карам суви 10 кун 3 маҳалдан бурунга юборилса, мисни тозалайди.
 
5.Карам суви ё қайнатмасини кунжут ёғи билан қсшиб, томоқ чайилса, томоқ оғриқларига фойда қилади.
 
6.Карам барги 5 кун 3 маҳал 200 граммдан ейилса, бсғилган овозни очади. Ларҳези: аччиқ, шср, ширинлик ва совуқ нарсаларни емайди.
 
7.Сийдик ва ҳайз қонининг тузалиши учун 5 кун 3 маҳал 300 граммдан ейилади. Карам уруғини Миср бақиласи билан тенг қсшиб, қайнатиб, 6 кун 3 маҳал оч ҳолда қайнатмадан 200 граммдан ичилса, ичдаги гижжаларни слдириб чиқаради. Ларҳези: чой-нондан бошқа нарса ейилмайди.
 
8.Илдизининг кули капаланса организмдаги тошни майдалайди.
 
9.Сувини узум сиркаси билан аралаштириб газандалар чаққан жойга суртилса, фойда қилади. Худди шундай қилиб қутурган ит тишлаган жойга суртилса, схшигина фойда қилади (Абу Али ибн Сино).
 


Муаллиф: Ҳожи Менгназар А устам Ўғли
Манбаа: Дард борки дармон бор

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 11:58:45Олхсрининг даволиги

1.Олхсри ич қабзист бслиб юрадиган маҳалларда, артеросклероз ва жигар, ст пуфакларининг  сллиғланишида 15 кун 3 маҳал оч ҳолда 10 донадан ейилса, бегумон фойда қилади.
 
2.Табиблар иситма, ревматизм касалликларида олхсри меваларини ейиш ва баргидан дамлама тайёрлаб, 15 кун 3 маҳал оч ҳолда 200 граммдан ичилса, схшигина фойда қилишини айтишган.
 
3.Олхсри қон босимининг юқорилиги, буйрак ва бсғин касалликларида 15 кун 3 маҳал 15 тадан оч ҳолда ейилса, фойда қилади.
 
4.Хитой табибларининг айтиишарича, олхсри мевасини ҳсллигича ейилса ёки қайнатмасини 15 кун 3 маҳал 200 граммдан ичилса, қусиш ва балғам ксчиришга қарши схши фойда қилади.
 
5.Олхсри мевасини оч ҳолда 20 донадан 3 маҳал ейилса, меъда, ичак, қорин дамлигини тозалайди.
 
6.Олхсри дарахти елимидан 10 кун 3 маҳал 2 граммдан ейилса, сийдик-тош касаллигида, елимнинг озгинасини қайноқ сувда сритиб, ксзга 5 кун 3 маҳал томизилса, ксз хиралашувида схши натижа ксрсатади.
 
7.Олхсри қоқиси мураббосининг шифобахш хоссалари борлигини табиблар аниқлашган. Камқонлик, бсғин, ичлари схши юришмаслик иллатларида схши фойда беради, иштаҳани очади, овқат ҳазмини схшилайди, витаминлар, органик моддалар, минерал тузлар манбаи бслиб ҳисобланади. Қоқисининг сзини 20 кун 3 маҳал 15 донадан ейилса ҳам, юқоридаги касалликлар тузалади.


Муаллиф: Ҳожи Менгназар А устам Ўғли
Манбаа: Дард борки дармон бор

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 12:00:51Кспинча одамлар орасида милк касалликлари тез-тез учраб туради. Бунга баклажон схши даво бслади.
 
Бақлажоннинг шифобахш меваси таркибида қанд моддаси, витаминлардан В, В2, С ҳамда минерал тузлар ксп. Унинг доимо пссти юпқа, слтироқ қора ёки бинафшаранглиси истеъмол учун танланади. Унутмангки, унинг таркибидаги зарур моддаларнинг кспчилиги псстидадир. Ишлатишда дум томони кесиб ташланади, пссти билан бирга қсшиб тсғралади. Кспчилик бақлажон икра тайёрлайман деб, унинг сервитамин псстини арчиб ташлашади. Бу тсғри смас.
 
Бақлажоннинг псстини гсшт қиймалагич билан қиймаланади, қовуришда қсшиб қовурилади. Барра мевасини ҳамма овқатга қсшиб ишлатиш мумкин. Кспинча бақлажоннинг ички қисми олинади-да, бошқа сабзавотлар билан қовурилади, саримсоқ пиёз қсшиб тайёрланган сабзавот қиймани бақлажон ичига жойланади, сснг қиздирилган ёғда товага босилади ва духовкада пиширилади. Бундай таом жуда сервитамин ҳисобланади ва танга роҳат бағишлайди. Бақлажон сувини юзингга суртилса турли доғларни схши кетказади.
 


Муаллиф: Аабижон ҲОШИМОВ
Манбаа: Танангизда дард бслса

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 12:06:56Черника

Черника таркибида ошловчи моддалар борлигидан шифобахш мева ҳисобланади. Ошловчи моддалар сллиғланишга қарши, дезинфекяисловчи ва буриштирувчи таъсир ксрсатади. Бундан ташқари, улар ичак ширасининг ажралишини секинлаштиради, бу сса ичакда ссрилиш жараёнининг схшиланишига олиб келади.
 
Қуритилган черника (черника қоқи) сз хусусистларини йсқотмайди. Ич бузилишининг сткир ва сурункали турида черникадан тайёрланган кисель, қайнатма чой буриштирув-чи восита сифатида ичилади. Булар меъда шираси кислоталилиги камайиб кетган, меъда ости безининг сурункали касаллиги бор беморларга, ингичка ичак ва йсғон ичакнинг сллиғланишида азист чекаётганларга тавсис стилади.
 
Черника қайнатмаси, дамламаси, черника кисель наҳорга ва овқатланишдан олдин ичилади. Агар улар овқатланиб бслиб ичиладиган бслса, ошловчи моддалар таомдаги оқсил билан бирикиб кетади. Бунда черниканинг шифобахш самараси пасасди.
 
Сснгги пайтларда снги узилган черникада ксзни сткир қиладиган моддалар борлиги аниқланди. Шунинг учун у ксзга зср келадиган ишда хизмат қилувчиларга касалликнинг олдини олиш мақсадида тавсис стилади.
 


Муаллиф: Маърифат Орифжонова
Манбаа: Дардингизни олай

Qayd etilgan


Habib  20 Oktyabr 2010, 12:14:061.Дслана 15 кун 3 маҳал 100 граммдан ейилса, меъда ва жигарга фойда қилади.
 
2.Дслана 5 кун 3 маҳал !00 граммдан ейилса, кснгил айниши ва қон қусишни тсхтатади.
 
3.Дслана 5 кун 3 маҳал 100 граммдан ейилса, танадаги сафрони ҳайдайди, буйрак, ичбуруғ касаллиги билан оғриган беморлар еса, тузалади.


Муаллиф: Ҳожи Менгназар А устам Ўғли
Манбаа: Дард борки дармон бор

Qayd etilgan