Tafakkur durdonasi yoxud adabiyotdan abituriyentlarga yana bir qo'llanma  ( 36703 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:41:25

46. Herodotning "œTarix"kitobida nimalar haqida bahs yuritiladi? — Fors (eron) podsholari, iskif qabilalari, Madiya va Yunoniston (Ellada) kabi qudratli davlatlar o’rtasidagi kelib chiqqan urushlarning sabablari xususida bahs yuritiladi.

47. 17 jilddan iborat "œGeografiya" kitobini muallifi?- Strabon.

48. Makedoniyalik Iskandarning bizning vatanimiz So’g’diyonaga qanday bostirib kelgani, Spitamen kabi milliy qahramonlarimizning jasoratli tasvirlangan "œIskandarning yurishi" asari kimning qalamiga mansub?- Arrian Flaviy II-yunon tarixchisi va yozuvchisi.

49. Adabiyot nazariyasiga oid ilk manbalardan biri, Arastuning "œPoetika " asariga sharx sifatida yozilgan asarning nomi va muallifi?- Forobiy, "œShe’r san’ati haqida".

50. "œMafotihul-ulum" ("œIlmlarning kalidlari") asarini kim yozgan? — Abu Abdulloh Xorazmiy (Mazkur asar 9 kitobdan iborat bo’lib, unda adabiyot, tarix, musiqa san’atiga doir qimmatli ma’lumotlar uchraydi.)

Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:41:39

51. O’rta Osiyo haqida tarixiy ma’lumotlar qoldirgan chet el sayyohlari?- Sima-Siyan, Marko Polo, Istaxriy, Maksidiy, Rui Gonzales Klavixo.

52. Marko Polo (1254-1324) qayerlik yozuvchi?- Genuyalik. U "œMarko Polo kitobi" asarida Old Osiyo, Markazi Osiyo va Xitoydagi xalqlarning urf-odatlari, madaniyati, san’ati, jumladan, badiiy ijodlari haqida ham ayrim ma’lumotlarni bergan.

53. "œU Kastiliyalik sayyoh bo’lib, 1403-1406 yillar davomida Samarqandda bo’lgan. Amir Temur va temuriylarga doir ko’pgina ishonchli va ishonsiz ma’lumotlarning Yevropaga tarqalishi imkon yaratgan". Kim haqida so’z boryapti?- Rui Gonzales Klavixo haqida.

54. To’liq nomi Shamsiddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Ibrohim ibn Yusuf al Lavati at-Tanjiy bo’lgan sayyoh qaysi nom bilan mashxur?- Ibn Batuta.

55. Ibn Batuta 28 yillik sayoxat davomida dunyoning qaysi mamlakatlarida bo’lgan? — Shimoliy va G’arbiy Afrika, Arabiston yarim oroli, Hindiston, Ispaniya, Turkiya, Eron, Sharqiy Yevropa, Xitoy va O’rta Osiyo.


Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:41:53

56. Ibn Batuta O’rta Osiyoning qaysi sulola istilosi asoratlarini o’z ko’zi bilan ko’rgan?- Mo’g’ul Istilosi.

57. Ibn Batuta kimlarga nisbatan "œUlardan olijanob, mehmondo’st xalqni uchratmadim" deydi?- Xorazmliklarga.

58. Ali ibn Mansur kim?- Ibn Batutani saroydan Xorazmgacha kuzatib borgan savdogar.

59. Ibn Batuta qaysi Sharq buyuk mutafakkirlari haqida ma’lumot qoldirgan?- Najmiddin Kubro, Sayfiddin Boxarziy, Abu Abdullo al — Buxoriy.

60. "œMuqaddimatul-adab" asarining muallifi kim, unda asosan nimalarga e’tibor berilgan? — Mahmud Zamahshariy; asar arab tili qoidalariga bag’ishlangan bo’lsa-da, unda adabiyot nazariyasiga, ayniqsa, badiiy tasvir vositalariga alohida e’tibor berilgan.

Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:42:22

61. O’rta Osiyo xalqlarining mushtarak yodgorligi, zardo’shtiylik dinining muqaddas kitobi ? — "œAvesto".

62. "œAvesto" qanday tarixiy ma’lumotlarni beradi?- U O’rta Osiyo, Eron, Ozarbayjon xalqlarining qadimgi davrdagi iqtisodiy-ijtimoiy hayoti, dinlari, olam va odam to’g’risidagi tasavvurlari, urf-odatlari, ma’naviy madaniyatlari, adabiyoti va yozuv san’atini o’rganishda muhim manbadir.

63. "œAvesto" dagi ma’lumotlarning qadimgi qismlari qaysi davrga taalluqli?- Miloddan avvalgi 200-100 ming yillarga.

64. "œAvesto"dagi ma’lumotlarning qadimgi qismi qanday nomlar bilan yuritiladi?- "œGotlar"(gohlar) va "œYashtlar".

65. "œQadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarining muallifi kim, u qaysi yillarda yashab ijod qilgan?- Abu Rayhon Beruniy; 973-1048.

Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:43:06

66. Podsho Doro ibn Doro xazinasida "œAvesto"ning necha nusxasi bor edi?- 12 ming qora mol terisiga tilla bilan bitilgan bir nusxasi bor edi.

67. Nima uchun "œAvesto"ning 5/3 qismi yo’qolib ketgan edi? — Iskandar Zulqarnayn bosqini davomida otashxonalarni vayron qilib, undagi xizmatchilarni halok qiladi va buning oqibatida u yerda saqlanayotgan "œAvesto"ning 5/3 qismi yo’qolib ketadi.
68. "œAvesto" asari necha naskdan iborat va bu atama Qur’onning qanday bo’laklariga to’g’ri keladi?-30 naskdan iborat; Qur’ondagi haftiyak bo’laklariga to’g’ri keladi.

69. "œAvesto"ning qisqartirilgan shakli qanday nom bilan mashxur edi?- "œZand Avesto".

70. "œAvesto"ning O’rta Osiyo xalqlari orasida iste’moldan chiqa borishiga sabab nima edi?- Arablar istilosi davrida zardushtiylik diniga sig’inuvchilar ta’qib ostiga olinishi natijasida.


Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:43:20

71. "œAvesto" bitilgan davrning o’ziga xos xususiyati?- Ko’pxudolikdan yakka xudolikka o’tish davri.

72. "œAvesto"dagi yaxshilik va yovuzlik xudolari qanday nomlanadi va ular o’rtasidagi o’zaro kurash necha yil davom etgan?- Yaxshilik- Axuramazda, Yomonlik — Axriman; 3-4 ming yillar.

73. "œAvesto"da farishta Jabroilning boshqacha ismi qanday nom bilan keltiriladi?- Tangri farishtasi Surush.

74. "œAvesto"da qil ko’prikning nomlanishi qanday?- Chinvod (Chinobod).

75. "œAvesto"da keltirilishicha, qil ko’prikdan o’ta olmagan gunohkorlarni do’zaxga kim boshlab boradi?- Dev Vizrash.

Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:43:32

76. "œAvesto" ta’limoti to’g’risida kimlarning tadqiqotidan to’liqroq ma’lumot olish mumkin?- N.Mallayev, T.Mahmudov, F.Sulaymonova, N.Norqulov singari olimlarning tadqiqotlaridan.

77. Madaniy merosning qanday ma’rifiy — tarbiyaviy ahamiyati bor?- U yoshlarda axloq-odob va ezgulikni, do’stlik va ahillikni, yaxshilik va olihimmatlikni, qahramonlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlikni shakllantirish va tarbiyalashda o’ziga xos o’ringa ega.

78. Quyidagi fikr kimga tegishli? "œTarix xotirasi, xalqning, jonajon o’lkaning, davlatimiz xududining xolis va xaqqoniy tarixini tiklash, milliy o’zlikni anglashni, ta’bir joiz bo’lsa, milliy iftixorno tiklash va o’stirish jarayonida g’oyat muhim o’rin tutadi".?- I.A. Karimov ("œO’zbekiston XXI asr bo’sag’asida". Xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.).

79. "œTo’lxarma" atamasi qaysi manbada uchraydi va uning ma’nosi? — "œTavrot", "œturk".

80. Qadimgi Xitoy manbalarida tik,di,tukyu qabilalarining nomi qayd qilingan. Aslida bularning barchasi qaysi so’zning turlicha shaklidir?-"œTurk"so’zining.

Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:43:55

81. "œTurk" so’zining ma’nolari?- "œQalpoq", "œdubulg’a", "œtark etilgan", "œyetuklik chog’i", "œdengiz qirg’og’ida o’tirgan odam", "œjazb etmoq", "œtarqalmoq", "œyoyilmoq", "œkuch-quvvat", "œbo’ri".

82. Geografik nom sifatida Turkiya atamasi qaysi manbada mavjud?- Vizantiya manbalarida. YI asrda bu nom Kichik Osiyoni anglatgan. IX-X asrlarda Volga bo’yidan o’rta Yevropagacha bo’lgan xududlar ham shu nom bilan atalgan.

83. Onaduli-Anatoliya nechanchi asrdan boshlab Turkiya nomini olgan?- XII asrdan boshlab.

84. Qadimda turkiy xalqlar yashaydigan joylar nima deb nomlangan? — Turon deb. Bu yerlarni forslar "œTuronzamin" deyishgan.

85. Dastlabki yozma manbalar qaysi asrga tegishli va ular qanday nom bilan mashxur?- YI-YII asrga tegishli; O’rxun-Enasoy obidalari.


Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:44:05

86. Turkiy til nechanchi asrgacha amalda bo’lgan?-XII-XIII asrlargacha.

87. O’zbekiston xududida qadimgi odam turmush tarzining izlari topilgan makonlar?- Samarqand yaqinidagi Omonqo’ton g’ori, Xojakent Chorbog’ tog’lari, Zorovud kamar g’ori.

88. "œO’n uch asrlik tarix silsilasida bu til namunalari shimoliy sharqda tabiatga ishonch sifatida Urxun obidalarida, shimoliy-g’arbda xristian dini shaklidagi nastoriy yozuvida, janubiy-sharqda budda dinida so’g’d, uyg’ur yozuvlarida, moniylik dinida moniy va uyg’ur yozuvlarida, so’ngroq islom dinida arab yozuvi bilan yozilgan". Qaysi til haqida fikr yuritilyapti?-Turkiy tili haqida.

89. Sun’iy sug’orishga asoslangan dehqonchilikning rivojlanishi qaysi asrdan boshlab ko’zga tashlanadi?-Eramizdan avvalgi YII asrdan boshlab.

90. Xorazm davlatchiligi necha ming yillik tarixga ega?-3000yillik.

Qayd etilgan


Robiya  25 Yanvar 2009, 12:44:14

91. Nechanchi aslarda ahomoniylar davlati vujudga keldi va uning inqirozini tezlashtirilishiga sabab nima?- Eramizdan oldingi YI-Y asrlar boshlarida; Iskandar Zulqarnaynning harbiy yurishlari.

92. Ahomoniylar davlatining yemirilishi hamda Yunon-Baqtriya davlatining yuzaga kelishi bilan uning atrofida qanday mamlakatlar paydo bo’la boshladi?- Parfiya, Baqtriya, So’g’d va Kushon davlatlari (er.gacha II-I asrlar).

93. Eramizning boshlarida Xorazmda qanday davlat vujudga keldi?- Qang’ davlati.

94. Qadimgi turkiylarning ilk birinchi hokimligi qanday nomlanadi, u nechanchi asrlarda hukmronlik qilgan?- Ko’k turk hokimligi; YI-YII asrlarda.

95. Ko’k Turk hokimligi tarkibiga qaysi xalqlar kirgan?- Tulashlar, tardushlar, uyg’urlar, un-uklar, basmillar, qirg’izlar, ug’uzlar, kitanlar, tatabi, to’qqiz-tatar, o’tuz-tatar va boshqalar.

Qayd etilgan