Siz o'limni qachon eslaysiz?  ( 63678 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 ... 14 B


zuhrahon  18 Dekabr 2008, 12:03:25

Assalomu  alaykum  Olloh  barchamizdan  rozi  bo'lsin  rahmat  sizga.Agarda  iloji  bolsa  tarjimasi  bolsa  nur  ustiga  alo  nur  bollardi  Olloh  o'zi  barchamizni  o'zi  holaganidek tarbiyat  qilsin  Amin.

Qayd etilgan


siddiqa  20 Dekabr 2008, 06:52:15

o'lim mo'min un rahmat eshigi hisoblanadi .lekin amali kamlar uchinchi ???
namozga kechiksam o'lib qolishdan qo'rqaman .
uydan chiqib ketganda ,
5 mahal azon ovozida ,hozir sizni mavzuizdan ..............

Qayd etilgan


ibnUyayna  27 Dekabr 2008, 06:52:34Муаллиф:  Ҳолид ибн Абдурраҳмон аш-Шоеъ

 

Мутаржим:   Абу Жаъфар ал-Бухорий

 

Ўлимдан сснг

 

БИСМИЛЛАҲИА  А ОҲМААИА  А ОҲИЙМ

 

Муқаддима

 

Еру-осмонларнинг Яратувчиси, Олий ва Буюк, слдирадиган ва тирилтирадиган, махлуқларини слим ва фонийлик, схшилик қилган тақводорларнинг сз ҳузурида гуруҳ-гуруҳ бслиб тспланиб, зафар қозонишлари, юз сгирган бахтиқароларнинг сса жаҳаннам томон отилиб, зарарга учраши учун қайта тирилишга маҳкум стган; мсъмин бандалари учун Фирдавс боғларини манзилгоҳ, юз сгирганлар учун сса жаҳаннамни қароргоҳ қилиб қсйган Оллоҳ таъолога ҳамдлар бслсин.

Мен, уни айтган кимса Қиёмат кунида бахтиёр бсладиган (калима): «Шериксиз сгона Оллоҳдан сзга илоҳ йсқ ва Муҳаммад соллоллоҳу алайҳи ва саллам Унинг бандаси ва слчиси, пайғамбарларнинг саййиди ва охиргисидир»  деб, гувоҳлик бераман.

Сснг ...

Оллоҳ таъоло исонларни беҳуда сратмади ва сз ҳолларига ташлаб қсймади. Уларни еру-осмон ва тоғларга ксндаланг қилинса масъулистни кстаришдан бош тортган ва Оллоҳга слиниб-ёлборишган: А оббимиз, агар амр стсанг бошимиз устига, аммо (қабул қилишимизга) ихтиёр берсанг, Сенинг марҳаматингни истаб, унга бирон нарсани бадал қилишни хоҳламаймиз, деб айтишган улкан иш-вазифа учун сратилганлар.

Инсон заиф, кстаришга ожиз бслишига қарамай, сз жонига жабр қилиб, бу юкни кстарди. Баъзи одамлар оғирлиги туфайли бу юкни елкаларидан туширдилар. Аатижада, дунёга тилсиз ҳайвонлардек ошно бслдилар: Яратувчилари ва Унинг сз зиммаларидаги ҳақлари; барқарор Оламга ксприк ва йсл бслган бу дунёга нега сратилиб, чиқарилганлари; бу фоний дунёдаги лаҳзалик қолишлари ҳамда боқий бслган охират диёрига зудлик билан стиб кетишлари ҳақида тафаккур қилмадилар.

Уларга хиссиётлар ҳукмрон бслиб, ақлларини йсқотдилар, ғафлатга тушдилар. Алдамчи, каззоб умид ва пуч орзулар уларни сз оғушига олди. Уларнинг қалблари, қилган ёмон амаллари сабабли қаро бслди. Аатижада, улар дунё лаззатлари ва ҳайвоний хирсларини қандай бслмасин қслга киритиш қайғусида бслдилар ва имконисти бслган ҳар бир лаҳзани ғанимат билдилар.

Улар, агар дунёнинг арзимас матосини ксриб қолсалар, унга скка-скка ёки гуруҳ-гуруҳ бслиб шошилдилар ва дунёнинг бир матоси устига Оллоҳнинг савоби ва розилигини афзал ксрмадилар: «Улар дунёнинг зоҳиринигина биладилар. Ҳолбуки, улар охиратдан ғафлатдадирлар!» (А ум: 7) (А­слатма: ушбу рисоладаги оёти карималарни сзбекчага сгиришда Алоуддин Мансурнинг Қуръон Каримнинг изоҳли таржимасидан баъзи ерларда фойдаланилди. Чслпон нашриёти, Тошкент шаҳри, 1992 йил).

«Сизлар Оллоҳни унутиб. Оллоҳ ҳам уларни унутган кимсалардан бири бслмангиз! Ўшалар фосиқдирлар» (Ҳашр: 19).

Ибн Қоййим раҳимаҳуллоҳнинг «Ҳодил-Арвоҳ» китобининг муқаддимасидан иктибос қилинди.

Одамларнинг ксплари ушбу ҳолатга тушиб қолганлари учун: «Мен ҳам шулардан бири бслиб қолмадимми?»  дес, қсрқиб кетдим ва дарҳол шу ҳолатлардан қутулиш йслларини изладим. Шосд бу йсллар нафсимнинг оқибатлари учун сслатма бслиб, қсрқмаган қалбларни мулойим қилса ва қуриган ксзлардан ёшларни Оллоҳдан қсрқиб оқитса...

Оллоҳннг Китоби, расулуллоҳ соллоллоҳу алайҳи ва салламнинг суннатлари, стмишда сшаб стган ҳалқларнинг тариҳи ва ҳукамоларнинг ҳикматларини чуқур сргандим ва ҳайратомуз ибрат ва ажойиб насиҳатларни ксрдим.

Мен уларни сзимга сслатма, ҳаётим ва слимимдан сснг, охиратнинг баъзи лаҳзаларида ва слим асносида, солиҳ амал бслишини умид қилиб, қслимга қалам олишни нист қилдим ва Уммат уламоларининг китоблари ичидан мавзуга муносиб сатрларни тспладим. Шосд Оллоҳ таъоло буни сқиган бандаларга манфаатлар ато стса...

Қслингиздаги  рисола - тсплаган ҳосилимдир. Мен унда руҳини олиш учун фаришталар осмондан тушганидан, то жаннат ёки жаҳаннамга киргунига қадар дуч келиши мумкин бслган  кофир, осий мсъмин ва тақводорларнинг ҳолатларини ёритиб беришга ҳаракат қиламан.

Маълум бслсинки, мен бу ҳолатларни батафсил ёритиб беришни қасд қилмадим. Чунки, бу иш мен каби инсонга, ҳусусан мазкур рисолада осон смасдир. Менинг бу китобчада қаламга олганларим, олмаганларимдан огоҳлантиришдир. Иқтибосларимга, Оллоҳнинг изни билан,  баъзи фойда ва иловаларни қсшдим.

А­й сқувчи, слжа сизники бслсин

Амони менгаю, схшиси сизга бслсин!

Бу — менинг фикрларим ва ҳаракатларим сз ерини топса - схшиликни қабул қилиш ёки сътиборсиз қсймаслик кераклигини унутманг! Агар бунинг акси бслса, Оллоҳга сиғинаман ва У ёрдам бергувчидир. Агар бирон бир тсғрилик бслса, у — Оллоҳ таъолодан, хато бслса у — мендан ва Шайтондан бслиб, Оллоҳ ва расули соллоллоҳу алайҳи ва саллам у хатодан покдир.

Оллоҳ таъолодан ушбу рисолани юзи учун холис, муаллифи, сқувчиси, қотиби (ва нашр қилишга ёрдамчиси)ни жаннат неъматлари билан мукофотлаши; бу рисолани Оллоҳнинг зарарига смас фойдасига хужжат қилиши ва етиб борган ерига қадар фойдали қилишини ссрайман. У — умид қилинганларнинг снг схшисидир. У - биз учун кифос ва қандай схши вакилдир.

 

                                      Муаллиф:

Холид ибн Абдурраҳмон ибн Ҳамд аш-Шоеъ

                                        3 жумодус-соний, 1413 ҳижрий йил,

                                  жума тонги

 

Одамларнинг слимдан кейинги аҳволлари

 

Qayd etilgan


zuhrahon  07 Yanvar 2009, 16:09:03

   Qabr
  Qalbim  nedur  maqsadim  ne
naxot  buni  bilmadim,
qabrim  ichra  yoturman  men,
umrim o'tdi  sezmadim.
nega  shuncha  umir  ko'rib  yaxshi  amal  qilmadim.
shuncha  vaqtim  bo'la  turib,
jamoaga  chiqamdim.
dunyo  deb  orzu  xavas,
ko'ray  deb  men  ishaladim,
foniy  dunyo  ekanligin,bo'tga  kelib  angaldim.
onajonim  hafa  bo'lmang,
sizzi  juda  sog'indim,
taqdirim shu  ko'z  yosh  to'kmang,
sabir   qiling  ilohim.
qiblagohim  otajonim  dardingizni  men  bilmadim,
nasib  qilsa  yana  diyodor  ko'rishmoqlik  istadim....................
(ko'chirb  olindi)

Qayd etilgan


zuhrahon  18 Yanvar 2009, 17:12:08

Payg’anabarlar  ichida  eng  badavlati  bo’lgan  Sulaymon  alayhisalaom   huzurida  bir  yigit  o’tirardi  shunda  bonagoh  honaga  o’lim  farishtasi  tashrif  buyurdi  Ollohning  rasuli  yigit  bilan  suxbatlashib    o’tirar  edi  O’lim  farishtasi  haligi  yigitga  qatiq  tikilib  qaradi. Bir  muddat  o’tib  yigit   farishtaning  nigohidan cho’chiganligini  bayon  qilib  Sulaymon  Alayhisalomdan  o’zini  hindiston  tomonlarga  uchirib  yuborishini  so’radi  Ollohning  payg’anabri  shu  ishni  bajardi.bir  necha  kundan  so’ng  o’lim  farishtasi yana  Sulaymon  Alayhisalomning  huzurlariga  keldi  Payg’anabr  o’sha  kunigi  voqeyani  eslab  nima  uchun  bunday  yomon  qaraganliglrni  so’raganda  o’lim  farishtasi  quydagicha  javob  bergan  ekan.men  uning  jonini o’sha  kuni   hindistonda  olishim  kerak  edi  qarasam  sizning  oldingizda  o’tiribdi  shunga  ajablanib  qaragandim  Hindistonga  borsam  u  o’sha  yerda  yuribdi  ushbu  voqeyaga  Ulamollar  quydagicha  sharh  bergan  ekanlar.
Inson  har  qanday  kunini  Ollohdan  deb  bilmog’i  lozim taqdirga  imon  keltirmoq  barcha  musibatlarni  oldini  oladi   Olloh  o’zi  kavli  irodasi  bilan    hammani  boshqarar  ekan   u  tuzgan  mukkammal  tartib  hech  qachon  buzilib  ketmaydi.Ollamalr  yartuvchisining  taqdiriga  imon  keltirgan  va  ana  shu  etiqodida  sobit  bo’lgan  insondan  ko’ra  bahtli odam  yo’q.Olloh  taolodan  hech narsa  mahfiy  bo’lib  qolmaydi  Olloh  hamma narsani  ko’rib  turguvchi  zotdir.Qalbingizdan  o’tayotgan  har  bir  tuyg’u  unga  malumdur

Qayd etilgan


Muslim_4101  04 Fevral 2009, 18:48:04

:bs1:
Assalom aleykum
Men o'limni so'ngi nafasimgacha his qilaman, O'lim mening hamrohim men uni har doim  eslayman Alloh jonimni oson olarmikan qiynamasmikan,  so'ngi so'zimda kalimani etolirmikanman shularni o'lanib bazilarda ko'zimdan yosh keladi. Alloh har bir bosgan qadamlarimizdan qilgan amallarimizdan rozi bo'lsin.  Alloh kechirimli va rahli zotdur   

Qayd etilgan


Hadija  04 Fevral 2009, 19:24:08

:bs1:
Assalom aleykum
Men o'limni so'ngi nafasimgacha his qilaman, O'lim mening hamrohim men uni har doim  eslayman Alloh jonimni oson olarmikan qiynamasmikan,  so'ngi so'zimda kalimani etolirmikanman shularni o'lanib bazilarda ko'zimdan yosh keladi. Alloh har bir bosgan qadamlarimizdan qilgan amallarimizdan rozi bo'lsin.  Alloh kechirimli va rahli zotdur   

Amin... O'limni qanchalik eslashimiz amalimiz va tilimiz tasdig'i, isboti bilan bo'lsagina ishonchli bo'ladi... Inson o'zini bir kuni kelib baribir o'larkanman deb, har ne bo'lganda ham o'zini o'tga urushi, Alloh bergan bu jonga bu tanaga zarar yetkazishi, Mustahkam iymondan nishona emas...

Qayd etilgan


Munira xonim  17 Fevral 2009, 13:13:33

Assalamu alaykum.
O'lim har bir insonga egizakdir, undan hech qachon ajrolmaymiz va unutishga haqqimiz ham yo'q.
Agar BIZ o'limni unutsak ham O'LIM hech qachon bizni unutmaydi, bu aniq....

Qayd etilgan


The Best  24 Fevral 2009, 06:49:24

O'limmi eslash to'g'rimikin? Baribir inson 1 kunmas 1 kun o'ladi... Nimaga endi o'limmi o'ylab siqilib yurish kere? Inson Ollox bergan umrini ko'radi.
(agar noto'g'ri gapirgan bo'sam oldindan uzr)

Qayd etilgan


Abdurauf  25 Fevral 2009, 13:34:05

Assalomu aleykum
Quron karimda aytiladiki:"Ey iymon keltirganlar!!! Sizlarni mol-dunyolaringiz va farzandlaringiz Allohning zikridan chalg'tib qo'ymasin!!!
Kimning mol-dunyosi va farzandlarni Allohning ibodatidan chalgitgan ekan, ular ziyon kurguvchilardir!!!
Sizlardan biringiz o'lim kelib, u:" Ey Rabbim, meni ozgina muddatga qoldirsang, men xayr-sadaqa qilib, solihlardan bo'lsam",-
deb qolishidan ilgari-Biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq-ehson qilingiz! Alloh biron jonni ajali kelgan vaqtida qoldirmas. Alloh qilayotgan amallringizdan xabardordir"
O'lim haqiqatdir, hayol emas.

Qayd etilgan