Biz g'iybat ichidamizmi?  ( 14252 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


lolo  12 Mart 2009, 07:32:31

 :as:
Nafaqat g'iybat ichidamiz, balki....
...balki o'zimiz g'iybatchidirmiz!
Har bir inson o'ziga savol bersin, bugin qancha g'iybat qildim? deb.
Bugin qancha g'iybat qildim?
Kimlarning ismini necha bora tilga oldim?
Va qaysi ayblaridan kuldim?
Va bu ishim bilan qanday manfaat oldim?
Alloh bu ishimdan rozi bo'ldimikin?
...

Qayd etilgan


zuhrahon  30 Mart 2009, 10:25:00

JANNAT NASIB BO"LSIN DESANG.
Qilma ig’vo hamda g’iybat,go’rda tinch yotay desang
Pokli tanni ham libosni,go’rda azob ko’rmay desang
So’z tashib chaqma birovni,go’rda alam tortmay desang
Qilma haqlarga xiyonat,go’rda ilon ko’rmay desang
Qo’y muhabbat sen namozga,Alloh rozi bo’lsin desang
Ko’p o’qi Alloh kalomin,go’rim yorug’ bo’lsin desang
Bo’l saxiy, bo’lma baxl,go’rim vase’ bo’lsin desang
Qil hazar hamma xaromdin,do’zaxga sen kirmay desang
Kechalar bedor bo’l,do’zaxni sen ko’rmay desan

Qayd etilgan


zuhrahon  24 Iyul 2009, 22:38:18

Assalomu  alaykum.
  Hozirgi  vaqtda  va  hozirgi  kunimizda  juda  ko'p  uchrab  turadigan  halq  orasida  keng  tarqalagan  va  bizllar  uchun  eng  zararli  bo'lgan  bu  g'iybatdir.Payg'anabrimiz  Muhammad  s.a.v.   Saxobalalri  bilan  Qabriston  yonidan  o'tayotib  ikki  qabir  o'rtasida  to'xtadillar.Aytillarkiy:Bu  ikki  qabir  egallariga  qabir  azobi  berilyapti  ullarning  qilgan  gunohllari  bizning naznimizda   uncha  katta  gunoh  emas  yani  birllari  g'iybat  qilgani  evaziga  azob  chekmoqda  ikkinchisi  siydikdan  poklanamgani  uchun  azoblanmoqda  deb  ikki  cho'p  sindirib  qabirga  tiqib  qo'ydillar  aytillarki:  Olloh  ullarning  azobini  yengilatsin  .Volohualam.  Bu  hadisdan  ko'rinib  turibdiki  G'iybat  uchun  qabir  azobi  muqarrar.Chunki  g'iybat  qiluvchi  inson  nafaqat  o'ziga  qolaversa  boshqa  insonllarga  oylasiga  va  jamiyatiga  ziyon  keltiruvchi  insondir.Shuni  bilishimiz  lozmkiy  har  bir  inson  qancha  gunoh  qilgan  qilmaganligini  bilmay  turib  boradigan  yeri  Jannat  yoki  do'zox  ekanligi  habari  kelmay  turib  yani  o'zidan  ortib  birovni  yaxshi  yoki  yomon  illati  yoki  hatti  harakatini  gapirmasligi  lozim Ollohdan  barchamizga  g'iybatdan  pok  bo'lishlikni  so'rayman

Qayd etilgan


IXLOS  25 Iyul 2009, 10:17:45

Assalomu alekum aziz forumdosh!
Bu mavzuni boshlagan dindoshimizga Ollohni raxmatlari bo'lsin!
Inshoollox ko'p marotaba aytilganidek bu mavzu xam amru maruh naxiy munkar bo'lib,
Rahmli va Mehribon Ollohim bunda qatnashgan yoki eshitgan birodarlarimizni o'zi suygan
bandalaridan qilsin va yomon ko'rgan amallardan qaytarsin.

Ibn Abu Najih aytadi: "Bir pakana xotin Payg'ambarimizning (s.a.v) oldilariga
kirdi. U xotin qaytib chiqqanidan so'ng, Oyisha onamiz,Alloh raxmat qilsin:"Shunchalik
bo'yi kalta ekan", dedi. Payg'ambarimiz (s.a.v): "Sen uni g'iybat qilding", dedilar.
Oyisha, Alloh undan rozi bo'lsin: "Nima degan bo'lsam, undagi bor narsani aytdimku",
dedi. Payg'ambar (s.a.v) aytdilarki: "Sen undagi eng yomon narsani aytding".

Haq taolodan barchalarimizni o'zi suygan amallarnigina qilishimizda va
yomon ko'rganlaridan tiyilishimizda madad so'raymiz!  "Omiyn" 
 

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  25 Iyul 2009, 10:26:26

АƒИЙБАТ

Аƒийбатнинг лус“атдаги маъноси бир нарсанинг ксздан тссилишидир.
Уламолар с“ийбатни сœуйидагича таърифлайдилар:
Журжоний: «Аƒийбат инсоннинг бор айбларини унинг йссœлигида зикр сœилишдир», деган.
Муновий: «Аƒойибнинг айбини зикр сœилиш», деган.
Аƒийбатнинг снг мукаммал таърифи сœуйидаги с›адиси шарифда келгандир.
Имом Абу Довуд Абу А‹урайра розисллос›у анс›удан ривост сœилинган с›адисда сœуйидагилар айтилади:
«А­й Аллос›нинг А асули, с“ийбат нима?» деб ссрашди. 
А асули акрам алайс›исоллоту вассалам:
«Биродарингни сзига ёсœмаган нарса билан сслашинг», дедилар. Шунда:
«Биродаримда мен айтган нарса бслса-чи, бунга нима дейсиз?» дейишди.
Лайс“амбаримиз алайс›иссалом:
«Агар айтганинг унда бслса, с“ийбат сœилган бсласан, аммо бслмаса, бсс›тон сœилган бсласан», деб жавоб сœилдилар.
Аƒийбатнинг с›аром, гунос›и кабиралардан  сканлигини с›амма уламолар бир овоздан таъкидлаганлар.
Аƒийбат насœадар сœабис› ва насœадар ёмон сканлиги «А‹ужурот» сурасида баён сœилинади:

Шайх Мухаммад Содик

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  25 Iyul 2009, 10:27:02

«Баъзиларингиз баъзиларингизни с“ийбат сœилманглар. Сизлардан бирорталарингиз сзининг слган биродарининг гсштини ейишни схши ксрурми? А‹а, ёмон ксрасизлар. Аллос›дан сœсрсœинглар! Албатта, Аллос› тавбани ксп сœабул сœилувчи ва рас›млидир», деган (12 -ост).
Абу Барза Асламийдан ривост сœилинади:
«А асулуллос› соллаллос›у алайс›и васаллам:
«А­й тили билан иймон келтириб, дилида иймон келтирмаганлар, мусулмонларни с“ийбат сœилманг ва уларнинг камчиликларини сœидирманг. Кимки, уларнинг камчилигини сœидирса, Аллос› таоло сша одамнинг камчилигини сœидиради. Аллос› кимнингки, камчилигини сœидирса, унинг уйидан шарманда сœилган с›олатда чисœаради», дедилар».
Абу Довуд ривост сœилган.
Охиратда с›ам с“ийбатчилар жазосиз сœолмайдилар.
Анас ибн Молик розисллос›у анс›удан ривост сœилинади:
«А асулуллос› соллаллос›у алайс›и васаллам:
«Мерожга чисœсœанимда мисдан бслган тирносœлар билан юзлари-ю ксксиларини тирнаётган бир сœавмнинг олдидан стдим. Мен:
«А­й Жаброил, улар ким?» деб ссрадим.
«Булар у дунёда одамларнинг гсштини еб, обрсларини тскканлар», деб жавоб берди».
Абу Довуд ва Ас›мад ривост сœилган.
Мсмин-мусулмонлар с“ийбатдан четланибгина сœолмасдан, бошсœа с“ийбатчиларнинг ос“зига уриб, с“ийбатга йсл сœсймасликка с›аракат сœилишлари матлубдир.
Сас›л ибн Муоз ибн анас Жус›унийдан ривост сœилинади:
«А асулуллос› соллаллос›у алайс›и васаллам:
«Кимки, бир мсминни с“ийбатчи мунофисœдан с›имос сœилса, сœиёмат куни Аллос› таоло унинг гсштини дсзах стидан с›имос сœилувчи фаришта юборади. Кимки, бир мсминни сскмосœчи бслиб, уни с“ийбат сœилса, Аллос› таоло уни гапидан сœайтмагунича жас›аннам ксприги устида ушлаб туради», дедилар».
Ас›мад ривост сœилган.
Аƒийбатчига сœулосœ солган унинг шеригидир. Фасœат унинг гапини тили билан инкор сœилсагина с“ийбат сшитганлик гунос›идан сœутилади. Агар очисœ инкор сœилишдан сœсрсœса сœалби ила инкор сœилсин ва гапни бошсœа тарафга буриш ёки туриб кетишга с›аракат сœилсин.

Шайх Мухаммад Содик

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  25 Iyul 2009, 10:27:42

АƒИЙБАТАИАГ САБАБЛАА И ВА ИЛОЖИ

Аƒийбатнинг сабаблари жуда ксп, баъзисини ссга оламиз:
1.   Аччис“ини тскиб солиш.
Бир одам бошсœасининг аччис“ини чисœарган бслса, аччис“и чисœсœан уни с“ийбат сœилиш ила ундан сч олишга с›аракат сœилади.
2. Тенгдошлар ва с›амсус›батларга шерик бслиш, уларнинг гапини сœсллаб сœувватлаш.
Таниш билиш ёки улфатлар бировнинг с“ийбатини сœилаётган бслсалар, уларга ёсœиш ва схши ксриниш нистида сœсшилади. Буни сзича одамгарчилик деб сйлайди. Аслида сса гунос›га шерик бслади.
3. Ўзининг обрссини кстариш учун бировни айблаш.
Мисол учун фалончи жос›ил, фас›ми йссœ дейди ва сзини илми ва сткир фас›мли сœилиб ксрсатишга уринади.
1.   А‹асад.
Одамлар бир кишини масœтаётганлари учун с›асад сœилади ва уни с“ийбат сœилиб обрссини тскиш пайидан бслади.
2.   Ўйин кулки ва с›азил.
Одамларни кулдириш ва даврани сœизитиш масœсадида бошсœаларнинг камчилиги ва айбини айтиб с“ийбатини сœилинади. Баъзилар бу ишни сзига касб сœилиб олган с›ам бслади.
Аƒийбатнинг иложи.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  25 Iyul 2009, 10:28:10

Аввало с“ийбатчи сœиладиган с“ийбати туфайли Аллос› таолонинг с“азабига дучор бслиши билиб сœсйиши керак.
Шунингдек, унинг савоблари с“ийбат сœилинган одамга олиб берилишини, агар савоби бслмаса, нариги одамнинг гунос›лари унга олиб берилишини с›ам билиб сœсйсин.
Аƒийбат пайти бслиб сœолса сзининг айбларини сйласин ва уларни тузатишга киришсин. Ўзининг айблари бсла туриб бошсœаларни с“ийбатла айблашдан услсин.
Агар сзини айблардан холий билса, сшанга шукр сœилиш ила машс“ул бслсин. Ўзини сзи снг ёмон айб — с“ийбатчилик ила ифлосламасин. Ўзини биров с“ийбат сœилишини истамаганидек, сзи с›ам сзгаларни с“ийбат сœилишни истамасин.
Аƒийбатга боис бслган сабабга назар солсин ва сша сабабни йссœ сœилиш пайидан бслсин. Дарднинг давоси унинг келтириб чисœарган сабабини йссœ сœилиш ила бслади.
АŒалб с“ийбати.
Гос›ида с“ийбат сœалб ила с›ам содир стилади. Бу мусулмонлар с›асœида ёмон гумон сœилиш ила бслади.
Аллос› таоло «А‹ужурот» сурасида:
«А­й иймон келтирганлар! Ксп гумонлардан четда бслинглар, чунки баъзи гумонлар гунос›дир. Жосуслик сœилманглар», деган (12 - ост).
Гунос›га олиб борувчи иллатлардан бири-бадгумонликдир. Бадгумонлик кишилар с›асœида бслар-бслмасга ёмон шубс›алар сœилиш, уларга нисбатан тус›мат ва с›адик маъносида фикр юритишдир. Одатда, бундай гумонларнинг кспи асоссиз, бес›уда бслади. Шу боисдан с›ам: «...ксп гумонлардан четда  бслинглар», дейилспти.
Абу А‹урайра розисллос›у анс›удан ривост сœилинади:
«А асулуллос› соллаллос›у алайс›и васаллам:
«Бадгумонликдан сасœланиг. Албатта, бадгумонлик снг ёмон ёлс“ончиликдир. Лойлаш ва жосуслик билан шус“улланманг. Ким сзарга уриниб сзаро с›асад сœилишманг. Бир бирингизни ёмон ксрманг ва бир бирингизга сœарши тарбир сœилманг. Аллос›нинг бандалари, биродар бслинглар», дедилар».

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  25 Iyul 2009, 10:28:25

Тсртовлари ривост сœилган.
Ўтган уламолардан аз-Зажжож рас›матуллос›и алайс›и:
«Бадгумонлик-схши кишилар с›асœида ёмон гумон сœилишликдир. Аммо ас›ли фиссœ бслса, ундан нима фосисœлик зос›ир бслган сса, шуни гумон сœилишга с›асœсœимиз бор», деганлар.
Ўйлаб ксрилса, сзаро низолар ва келишмовчиликлар кспросœ бир-биридан ёмон гумонда бслишдан с›ам келиб чисœади. Амон гумондан четда бслиш учун доимо кишилар с›асœида схши гумонда бслиш, улар с›асœида етган хабарларни схшиликка йсйиш керак.
Бу с›асœида с›азрати Умар розисллос›у анс›у:
«Агар схшиликка буришнинг бирорта йсли бслса с›ам, мсмин биродарингдан чисœсœан ссз  с›асœида фасœат схши гумон сœил», деган сканлар.
Абу А‹урайра розисллос›у анс›удан ривост сœилинади:
«А асулуллос› соллаллос›у алайс›и васаллам:
«Зинс›ор ва зинс›ор бадгумон бслманглар, чунки, бадгумонлик ссзнинг снг ёлс“онидир», дедилар».
Бухорий ривост сœилган.
Муовис розисллос›у анс›удан ривост сœилинади:
«А асулуллос› соллаллос›у алайс›и васаллам:
«Гар одамларнинг айбини ахтарадиган бслсанг, уларни бузасан», дедилар».

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  25 Iyul 2009, 10:28:50

Аƒийбатнинг зарарларидан:
1.   Аƒийбатчи дсзахда сассисœ ва ифлос нарсаларни еб азобланади.
2.   Аƒийбатчи сœабрида Аллос› таолонинг азобига дучор бслади.
3.   Аƒийбатчининг иймон нури ва ислом асари кетади.
4.   Аƒийбат сœилинган шахс кечирмагунча с“ийбатчининг гунос›и кечирилмайди.
5.   Аƒийбат бардавом ёмонликдир.
6.   Аƒийбат озор, зарар, хусумат ва нафрат сабабчисидир.
7.   Аƒийбатчи пасткаш шахсдир.
8.   Аƒийбат одамлар орасидаги мус›аббат ришталарини узувчи омилдир.
Аƒийбатга рухсатли узрлар:

Qayd etilgan