Erkak kishi qachon yig'laydi?  ( 12061 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Muzayyana  28 Aprel 2009, 11:44:35

 :as:
Rasulullah :sw: o'zlariga farz qilingan tahajjud namozlarini o'qiyotganlarida shu darajada yig'lar ekanlarki, ko'z yoshlaridan soqollari ho'l bo'lib ketar ekan, yana yig'lar ekanlarki, ko'z yoshlari ko'ksilarigacha tushar ekan, yana ziyoda yig'lar ekanlarki, yer ho'l bo'lib ketar ekan. Shunda:
-Yo Rasululloh nega buncha yig'laysiz? Axir sizni avvalgi va oxirgi gunohlaringiz kechirilganku,- deyishsa, U Zot :sw: :
-Shukr qiluvchi bandalardan bo'lmaymi!- degan ekanlar.

Ali :ra: esa, har doim qabristonni aylnar ekanlar, sel-sel ko'z yoshi to'kar ekanlar, albatta qabr azobini o'ylab. Shunday ekan, yig'lash deganda erkakmi, ayolmi buni farqi yo'q.

Qayd etilgan


Рузиматжон  20 May 2009, 03:48:31

Ўз қадрини тушинган пайтда. Аки қадри паймол бслганда йиғлаши мумкин.

Qayd etilgan


Chustiy  26 Iyun 2009, 01:48:26

А­ркак киши қачон йиғлайди?

...А­ркак киши, бошланғич синфга бораётган сғили ёки қизини, қиш кунида, акаси ёки опачасини смалган пойабзалидан сув стиб, совуқотиб йиғлаётганини ксриб, аламдан лабларини тишлаб овозсиз йиғлайди... :(  Унинг йиғиси, фарзанд йиғисини ксриб унга жср бслиш учун смас, балки, фарзандининг пойабзалига, пул ортира олмаганидан, "қсл калталик қурсин" деб йиғлайди... :(

....Ксзи ожиз сркак киши, бешикда ётган боласининг табассумини ёки чехрасини ксра олмаганидан, ксз ёш тскмасдан йиғлайди, :( унинг ксз ёшсиз йиғиси, ксзида ёши бслмаганидан смас, балки сзи ксра олмаган, нигоҳлар унга термулиб турган бслса керак деган хаёл билан ксз ёшини беркитиб йиғлайди... :(

....Хамиша бировларнинг хожатини чиқариб, соғ-саломат юрган сркак киши, синов ва беморлик туфайли, срнидан тура олмай, тсшакка михланиб ётиб қолганидан йиғлайди... :( унинг йиғиси сқинларининг бесътиборсизлиги учун смас, балки истаган махалда, хатто хожатхонага хам сзи бора олмаслигидан йиғлайди...:(

....Хотининг гапига кириб, сз отасини қарислар уйига олиб бориб, ташлаб келганда, ота аламдан хснг хснг йиғлайди, :( унинг йиғиси келинининг нобоп чиқиб қолганидан смас, балки жудасм арзон бахоланган сз қадри учун йиғлайди... :(


Хуллас сркак кишиларни йиғлатадиган холларга оид рсйхатни хохлаганча давом сттириш мумкин.... :(

Qayd etilgan


Chustiy  26 Iyun 2009, 01:55:48


Баъзилар, ср деган йиғламаслиги керак, дейдилар. Уларнинг наздида сркак жинсига мансуб инсонлар ксз ёшлари қотиб қолган, қалблари сса тошданда қаттиқ жисмга айланган махлуқлар ҳисобланади.

"Ўғил боласан-ку, йиғлама!" деб койиймиз гоҳида сндигина пиқирлашга тушган боламизни.
Бироқ, дунёни тийран кузатар скансиз, аёлнинг йиғисига қараганда сркакнинг йиғиси қаттиқроқ скани бслади. Унинг дод-фарёдидан тоғлар ларзага келади, устунлар қулайди. У уввос солганида, дунёнинг мана-ман деган кснгилчан аёллари ҳам ҳайратдан ёқа ушлаб, бу борада ср зоти билан кураша олмасликларини англаб етишади. Чунки сркакнинг йиғиси ростакам бслади, унинг йиғисида ёлғон бслмайди. Аёллар йиғлаётган бслса, "ҳа, снди дардини тскиб олспти-да" дейишингиз мумкин. Бироқ, сркак ксз ёш тскаётган бслса, бориб қарагингиз келади унинг олдига. Чунки биласиз-ки, бу одам бекорга йиғламайди. У йиғласа, нимадир рсй берган бслади. Камида, қуёш нурини ссндирган бслади. Ҳайрон қолспсиз-а гапларимга?! Ҳайрон бслманг. Зеро, бу ҳақиқат. "А­ркакни йиғлатадиган воқеалар тахминан қандай бслади?" деб ссрашади мендан. Мен хаёлимга келган воқеаларни санашга стаман. Шуларнинг сзиёқ сизни йиғлатиши керак.

... А­ркак номусга ботса йиғлайди, дейишади қадимгилар.
... Баъзилар наздида, мард ср хотини хиёнат қилганида ҳснг-ҳснг йиғлайди. Йсқ, йсқ, "менга бепарволик қилмадинг" деб, хотинининг қилган ишидан смас, балки унга ушбу сшикни сзи билинар-билинмас очиб берганидан йиғлайди индамайгина.
... Ундан ҳам қаттиқ йиғлайди агар қизининг фоҳиша деган номни олганини сшитиб қолса. "Бундан ксра слганим схшимасмиди?" дейди у сшанда. Аниқки, бу ота бу хсрлик срнига чинданда бошини кундага ҳам қсс оларди.
... Боласининг тобутини кстариб кетаётган ота йиғлайди, ҳаммани сзига қсшиб йиғлатиб. Боласига ачиниб йиғлайди, десангиз, хато қиласиз. Чунки уни йиғлатган нарса бошқа — сғлини салоҳистли қилиб тарбислашга уринмагани уни йиғлатади, «снди бунинг жавоби қандай бслур?» деган сй отани қақшатиб йиғлатади.
... Баъзан сғил йиғлайди... Отасининг тобутини кстариб кетаётганида, демоқчимисиз? Асло! Отанинг тобути ортидан йиғлаш у қадар катта фожеа смас, балки ундан-да каттароқ мусибат йиғлатади бу сғилни. У сртоқлари билан кулишиб уйга қайтаётганида, отасининг ксчада маст-аласт келаётганини ксриб қолганида йиғлаб юборади аламдан дод солиб.
...Синглиси ҳақида ксчадан ҳунук гап сшитганда, уйга кириб кетадида, ҳеч кимга билдирмай йиғлайди бу "иш"нинг олдини ололмаганидан ҳснграб бечора ака. Йсқ, йсқ, синглисининг ор-номуси, келажаги деб смас, балки ака бслиб бу мусибатнинг олдини ололмаганидан йиғлайди хсрланиб.
... Дсст йиғлайди снг сқин биродари дсстлик номидан ссз очиб алдаб кетганида. Унинг йиғисига сабаб дсстини маломат қилиш смас, балки "наҳот мен ҳақиқий дсст бслишга арзимадим, наҳот мени у дсст сифатида қабул қила олмади, қусурларим шунчалик ксп сдими?" деб йиғлайди ҳақиқий биродар!
... Шунча йиғиларнинг олдида бир ҳолатга бслган йиғи кснгилларни сритиб юборади. Бу ҳолатни тинглаш учун тайёр турган бслсангиз, қойил қолдик журъатингизга: бир отахоннинг йиғисики, бу йиғи кснгилларни зир титратади. Ўғиллари уни ҳажга бориб келишини таъминлашган, унга турли-туман маросимлар ташкил стишган, аммо "отам бизнинг қизил тсйларимизни ксрмай қсс қолсин!" деб сзларининг тсйлари стаётганда, ресторанга олиб кетмай, уйга ёлғиз ташлаб кетганида, отахон дардини кимга ёрарини билмай йиғлаганини сшитган сдик. Бунданда ҳасратли кун бслмаса керак қарис одамга?!

... Тахминан мана шунақа воқеалар. Бу воқеаларни давом сттирадиган бслсак, унинг адоғи ксринмас. Бироқ, мазмун сса биттадир.
Ҳақиқий сркак йиғламайди, дейиш айни хатодир. Балки у учун дунёнинг турган-битгани йиғидан иборат. Фақат бунинг шарти - сша биз айтаётган инсон А­А КАК бслиши шарт. Агар юқоридаги ҳолатлар ксз снгида содир бслаётган срса ҳамки, индамайгина кетаётган ва ксз ёши қалқимаётган бслса, хитобимиз ул кишига қаратилмаган. Ҳақиқий сркак аслида аёллардан кспроқ йиғлайди дунёда.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyul 2009, 09:35:28

Man umrimda Adami yig'laganlarini endi kurdim, Singlimi turmushga berib turganimizda shuna yig'ladilar, Onamam bunchali yig'lamaganlar, Singlimi juda ham yaxshi kurardilar o'zi bitda qizim busa deb. Na iloj Taqdir ekan lekin boshqa payt yig'laganlarini kurmaganman. To'yda qizini berib turgan ota - ona yig'lasa kere, keyin o'z qondoshlaridan birontasi O'lim topsa  har qanday erkak kishini ham yig'latadi.

Qayd etilgan


BADAVIY  27 Iyul 2009, 17:11:04

 :bs1: Қуръони каримни тиловат қилгандаги йиғидан Ўзи айирмасин, Охиратдаги йиғидан Ўзи асрасин!

Qayd etilgan


Muxsiya  24 Mart 2014, 13:33:00

Erkaklik g'ururi or nomusi toptalganda yig'lasa kerak. Buni ko'rishdan og'irroq narsa bo'lmasa kerak.

Qayd etilgan