Eng birinchi blog!  ( 159919 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 B


Y_U_R_I_S_T  06 Yanvar 2011, 12:17:11

Бахриддин Аажмиддинов 1984 йил Ааманган вилостининг Чуст туманида таваллуд топган. Маълумоти срта. Лрофессионал ошпаз сифатидаги фаолистини 2007 йилда Москва ресторанларининг биридан бошлаган. Бугунги кунга қадар «А ублев» (Москва), «Шарм сль Шейх» (Москва), «Кабоб маркази» (Тошкент), «Гранд Каскад» (Сочи) ресторан ва кафеларида ишлаган. Хозир Туркиснинг Аланис шаҳрида жойлашган «Тандир» сзбек ресторанининг бош ошпази.
2010 йилнинг июнь ойида Москвада бслиб стган "œҲалол А­кспо" ксргазмасида ресторанлар орасида биринчи, барча иштирокчилар орасида сса учинчи сринни сгаллаган.А ОССИЯ ЛА ЕЗИДЕАТИГА ОШ ЛИШИА ИШАИ ЎА ГАТГАА ЎЗБЕК ЙИГИТИ!

— Бизга келган маълумотларга қараганда, сиз А оссис Федераяисси Лрезиденти Д.А.Медведовга сзбек миллий таоми бслмиш паловхонтсра тайёрлаб берган скансиз. Шу хусусида тслиқроқ маълумот берсангиз.
—Ҳар доимгидек иш кунимиз, мижозларни қабул қилиб, жснатиб турибмиз. Кечки овқатга Сочи Мсри Лахомов овқатлангани келиб, таомланиб бслгач мен ва сна бир шеригимни чақиртириб: "œА­ртага бир жойга бориб лағмон, манти, ош ва кабоб қилиш керак, буни уддалай оласизларми?" — деб ссраб қолди. Ҳар кунлик ишимиз шундан иборат бслганлиги боис, албатта "œҲа" деб жавоб бердик, ҳеч нарсадан бехабар. А­ртаси куни сса фақат сзбекона палов ва кабоб қилишимиз кераклигини ва қиладиган таомларимиз А оссис Федераяисси Лрезиденти Д.А.Медведевга сканлигини айтишди. Тушликдан кейин соат 14:00 да айтилган жойга бордик, у ерда грузин таомларини пиширувчи сна бешта ошпаз бор сди, биз сса икки киши. Шеригим қолган ошпазлар билан ошхонада қолиб, кабоб қиладиган бслди, камина сса ташқарида Медведев ва бошқа меҳмонлар стириши учун мслжалланган ишком олдида сзбек паловини дамлайдиган бслдим. Қсй ёғ, қсй гсштларидан қилинган чойхона паловимиз шукур-ки, ҳар бир келганлар учун, хусусан Д.А.Медведев жаноблари учун ҳам манзур бслди. Ушбу дунёга машҳур миллий таомимиз Лрезидент жанобларига шунчалик қизиқтириб қсйдики, уни тайёрлаш вақтидаёқ қозон тепасига келиб, паловни пишириш жараёнини томоша қилиб, баъзи қизиқтирган саволларини ссраб кетдилар.
 
— Айтингчи, ошпазлик учун олий маълумот шартми? Аки ҳаётий тажрибанинг сзи етадими?
— Менинг ожизона фикримча, олий маълумотликни фойдаси бслса бордирки, лекин ҳеч зиёни йсқ.
 
— Шунга схшаш сна бир савол. Қсли гул ошпаз бслиш учун туғма иқтидор кспроқ рол сйнайдими ёки амалий тажриба?
— Ҳеч бир уста, уста бслиб туғилмайди деганларидек,  ҳеч бир ошпаз сз-сзидан ошпаз бслиб қолмайди, албатта унга амалий тажриба лозим ва шу билан бирга унда сз соҳасига туғма қизиқиш бслиши ҳам шартдир.

— Ошпазликнинг снг оғир ва снг енгил жиҳатлари нимада?
— Астойдил қилган таом кутилгандек чиқмаса ва уни тановвул қилган инсонлардан кимдир таом ёқмади деса ошпаз учун шу ҳол жуда оғир кечади. Енгил жиҳати сса — ҳамиша ҳохлаган, севган ва соғинган таомини тайёрлаб ейиш имконисти борлиги. Айниқса, уйидан ва юртидан узоқда бслса, бу нарса жуда қсл келади.
 
— Ошпазлик касбини танлашингизга уйдагилар қандай муносабат билдиришган?
— Албатта ижобий. Тсғри, баъзи қариндошлар орасида, қачонгача қозон атрофида сралашиб юрасан деган ҳайратомуз саволларни ҳам сшитиб қоламан, лекин асло хафа бслмайман.

— Ҳали бсйдоқсиз. Қачон уйланишни режалаштириб қсйгансиз? Бу саволни ссрашимдан мақсад, бслажак турмуш сртоғингиз сизнинг "œдастингиздан" овқат пиширишда дангаса бслиб қолмасмикин?
— Уйдагиларга шу гал сафарга бориб келсам, кейин сизларнинг айтганлариз бслади дегандим.
А остини айтсам билмадим, тсйдан олдин ноғора чалмасдан, аввал шу кунларга етиб борайликчи, кейин бу саволга аниқ жавоб топилади.

— А­ркаклар ва аёллар таомининг сиз учун фарқи?
— Аёллар кспинса оз миқдорда ва мазали тайёрлашади, сркаклар бслса кспроқ миқдорда тайёрлашади, мазаси сса аёлларникидан стса стадики, ҳеч ҳам кам бслмайди.

— Қайси миллат ошхонасининг таомларини танаввул қилиш ёқади, қайсиникини тайёрлаш? (сзбек ошхонасидан ташқари)
— Турк миллий ошхонасига кирувчи қуюқ таомларни, шунингдек уйғур ва италснларнинг паста ва пияяасини баъзида еб тураман.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  06 Yanvar 2011, 12:20:40

— Ошпазлик касби қанчалик машаққатли бслмасин, сзига хос қизиқарли томонлари ҳам мавжуд. Иш вақтида қизиқарли воқеалар юз бериб турадими, уларни сслай оласизми?
— Қизиқали воқеалар ксп бслади, десрли ҳар куни бир қизиқарли воқеа гувоҳи бсламиз. Кспинча ишхонадагилар бир-бири билан ҳазиллашиб туришади, шундай ҳазиллардан бирида, бир шеригимиз сос соуси билан кока-кола ичимлиги бир ксришда бир-бирига схшаш смасми, битта стаканга уч тсрт бслак муз ташлаб, устидан сос соусини қуйиб, ичига трубочка солиб, стол устига қсйиб, бошқа шеригимиз ичаётган кола билан алиштириб қсйганди. У сса бундан бехабар, шошилиб келиб, сос соусини қола деб сйлаб сипқорганди, сша куни кун бсйи хамма сслаб кулиб юрди.

— Тасаввур қилинг, "œнозик" меҳмонлар келишган, сиз сса буюртмани шср қилиб қсйдингиз. Бу вазистда сиз"¦
— Аима таомлигига боғлиқ. Агар суюқ овқатлар бслса, вазистдан тез чиқиб кетиш мумкин, агар қуюқ овқат ёки пишириқлар бслса бироз мураккаброқ. Агар буюртмаси қуюқ ва пишириқлар бслса, таом тайёр бслгунча суюқ енгил бирон бир таом таътиб туришни тавсис қилиб, то таомни егунча сомса каби пишириқларни тезлаштириб берса бслади, агар иккинчи таомлар бслса бир икки поряисли қилиб снги тайёрлаб бериш мумкин. Агар хеч қандай чора топилмаса, сз узримизни айтиб, бошқа таом буюришни таклиф қилинади.

— Юртимизнинг бир қанча интернет сайт ва форумларида сизнинг фаол иштирокингизни ксрамиз. Масалан, www.ziyouz.com форумида. Айтингчи, Узнет тармоғида ошпазлар учун ва умуман миллий ошхонамиз учун фойдали сайтларнинг ривожланиши бугунги кунда қай даражада? Бунга сз ҳиссангизни қсшиш нистингиз борми?
— Менинг турли сайт ва форумларда фаоллашишимиз боиси, кспинча Ватандан йироқ бслганда, мусофирчиликда юрганда барча мусофир юртдошларимиз каби мени ҳам ватан ва сқинлар соғинчи қийнайди, юртдошлар мулоқатига муҳтож бсламан. Шундай пайтларда дардларга малҳам ва соғинчга жавоб бслар дес аламни юртимиздаги сайт ва форумлардан оламан.
Саволга келсак, дарҳақиқат миллий ошхонамизга оид чет тилларида интернет саҳифалар бор-у, аммо сзбек тилида йсқлиги мени ажаблантирарди, бслса ҳам кичик бир бслим сифатида бор сди. Кспчиликнинг маслаҳати, таклифи ва ксрсатмалари билан сқинда www.oshxona.uz саҳифасини очдик. Сайтимизда асосан миллий таомларимиз ҳақида маълумотлар, реяептлар, снгиликлар ва машҳур кулинарлардан интервью ҳамда маслаҳатлар бериб бориш билан бирга, ҳозирда тсй тантаналарда, ҳар хил тадбирларда кесилган ва сйилган мева-сабзавотлар билан дастурхонларни безатиш санъати, съни Карвинг соҳасидан ҳам маълумотлар бериб боришни нист қилганмиз.

— Юқорида Ватан соғинчи ҳақида ссладингиз. Сизнингча, Ватан соғинчи — бу ....?
— Обиноввот қовунини татиб ксрмаган инсонга, тонгдан тунгача унинг мазаси-ю лаззати хусусида гапирманг, то у обиноввотни татиб ксрмагунгача буни англай олмаганидек, Ватан соғинчини ҳам токи ватандан узоқлашмагунгача киши билмас скан. Бу худди сз вақтида қадрига етмаган сувни, сувдан узоқлашган сари қадрига етганинг кабидир.

— Ҳаётдаги сз олдингизга қсйган мақсадлар сари интилишда амал қиладиган асосий шиорингиз?
Билмаслик айб смас, билишга интилмаслик айбдир.


Хушнуд ХУДОЙБЕА ДИЕВ
суҳбатлашди.

"Ларвона" газетаси,
#01 (417). 06.01.2011 й.

Qayd etilgan


Ansora  06 Yanvar 2011, 14:02:00

Yurist ukam, suhbat juda qisqa-yu. Boshda boshqasi gaplashibdimi debman, juda jiddiy tuyuldi : ) keyin qarasam siz.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  06 Yanvar 2011, 15:05:17

Yurist ukam, suhbat juda qisqa-yu. Boshda boshqasi gaplashibdimi debman, juda jiddiy tuyuldi : ) keyin qarasam siz.

Opajon, bu gazet uchun edida... O'shanchun qisqa. Keyin Chustiy haqida keng yozish shart emas bu forumga. Otning qashqasiday hamma taniydiku :7

Qayd etilgan


UzMuslim  06 Yanvar 2011, 17:29:33

Ajoyib Qoyil..

Qayd etilgan


Ansora  06 Yanvar 2011, 18:38:30

Bir nechta rasm haqidagi fikrlaringizga men ham qo'shilaman, Yuristga aytish xayoldan ko'tarilibdi, rahmat:)

Lekin Yuristga bir gap aytib qochib qolish kerak, post bo'roniga tayyor turing Muxlisa:)

Qayd etilgan


BelleQizcha  06 Yanvar 2011, 18:52:42

yurust shu yozgan postizga besh de oka...
shu qiganizga bitta osh mandan
qanaqa guruch solu?

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  06 Yanvar 2011, 21:57:00

Assalamu alaykum.

Va alaykum assalom...

Iqtibos
Yurist, oxirgi paytlar qilayotgan postlarizzi ko'rib, iltimos va taklif sifatida o'zimning ba'zi bir fikrlarimni bildirmoqchiman.

Judayam xursandman. Mening postlarimni o'qiyotganingizdan va bunga e'tibor berayotganingizdan...

Iqtibos
Yangi yil tabrigi un qo'yilgan rasmlaringizni orasida bir necha rasmlar ko'zimga g'alati ko'rindi. Shulardan iktasini misol qilyapman. Bittasi  xotininimi, sevganinimi quchoqlab turgan erkak, ikkinchisi makkajo'xorilarni prikolsifat rasmi. Shu ikala rasm o'zbekona forumda turishi noloyiq deb o'yliman. Avvalgi postlarizda, "aslimizni unutmaylik", degan gapingizga muvofiq tarzda mana shunaqa rasmlarni joylashtirmasligizni iltms qilmoqchi edim..

Xo'p bo'ladi! Rostini aytsam, o'sha ikkita suratdan biri -  siz aytgan o'sha quchoqlab turgan erkak, ya'ni kasb haqidagi erkak tyasvirlangan suratni boshida rosa ikkilandim, qo'yaymi, yo'qmi deb... Keyin bittasidan maslahat ham so'radim... U qurg'uram, "Ha, tirikchilikni nima aybi bor? Qo'yavering" degandan keyin xo'p deb joylashtiribman...

Endi boshqa unaqa qilmayman. Ya'ni, boshqa bunaqa rasm joylamayman demoqchimasman, anu odamni gapiga boshqa kirmayman demoqchi edim :7

Ikkinchi surat haqiqatdan mening aybim. Faqat rasmga qarabmanu, yozuvga qaramabman.

Xullas, o'sha rasmlarni olib tashladim... Rahmat, ogohlantiruv uchun...

Iqtibos
Ikkiyuzlamachi degani - munofiq degani. Kimnidir munofiqlikda ayblash un asosli isbotlariz bo'lishi k-k bo'ladi. Aks holda, o'sha ikkiyuzlamachi o'zingiz bo'lib qolishingiz mumkin.

Yo'q-yo'q-yo'q... Bu gapizga qo'shilolmayman... Hamma narsani yurakka yaqin olavermangda unaqa... :7

Men o'sha postimda "Ikkiyuzlamachilarga gapim yo'q" deganman. Haqiqatdan gapirmaymanda unaqa odamlarga... Masalan, siz biror postizda yolg'onchilarni yomon ko'raman desangiz, nega birovni yolg'onchi deysiz, isbotiz bormi demaymizku... Bu ham tipa shunaqada :7

Keyingi postimda, ikkiyuzlamachilarga gapim bor ekan deganim, ularga munday to'g'ri yo'l ko'rsatish kerakku, agar shunaqa insonlarni ko'rib qosam kinna-pinna sob, dars berib qo'yaman degan ma'noda aytgandim :7

Xulosa shuki, hali hech kimga qarata, "sen - ikkiyuzlamachisan!" deganim yo'q.

E, xullas, siz juda yurakka yaqin olib tushunibsiz, shunga menam amallab aylantirib, unaqamasligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Aslida hammasi bundayin jiddiy usulda aytilgan so'zlar emas edi.

Bunaqa so'zlarni hammamiz ham ishlatamizku. "Juda ayyorsizda,mulla Tursunboy", "Voy, pismug'ey", "Oxirgi paytlar ichi qora bo'lib ketyabsizmi?" va h.k.

Iqtibos
Tepadagi, inetrvyudan oldingi postizda avval yozgan gaplarizga uzrlar so'rab, qandaydir o'zingizni oqlagandek bo'lib qopsiz...
Bunaqa postlarni ayol kishi yozsa, "ha, ayolde, aqli noqis, bir gal undoq deydi, bir gal bundoq deydi, bir  gal jahl qiladi, sal o'tmi uzr so'ridi," deb ko'pchilik uncha ahamiyat bermidi. Lekin bu erkak kishi bo'lsa odamni ko'ziga juda qiziq tuyular ekan... Bu gap faqat sizgagina tegishli emas...

Alloh O'zining marhamati bn sizlarni erkak qilib yaratdi. Va oilada boshliq bo'lishlik ma'suliyatini ham berdi. Biz yashayotgan katta bir jamiyatni ichida oila ham bir kichik davlat, bir kichik  jamiyat hisoblanadi. Biz, ya'ni ayollar, mana shu oila deb atalmish davlatimiz rahbarlarini bosiqlik va halimlikda, aql  va idrokda, odob va husni-hulqda farzand va ahllari un ibrat bo'la oladigan erkaklarni ko'rishni xohlaymiz:) Va shu bn birga, o'zila ta'rif berib o'tgan, oilani boshqaruvchilari, kuchli siyosatchilari sifatida ham sizlardan ko'p narsa kutamiz:)...

muxlisaxon, boshidagi fikrlariz yaxshi kelayotgandi, birdan fikrlaringiz stavkasi pastga qarab sho'ng'iy boshlayaptiku :7

Endi hammayam adashadi. Hammamiz ham to'kis qilib yaratilmaganmiz... Adashgan joyiga esa uzr so'rashlik, bu sirayam erkak emas degan ma'noni bermaydi.

Aksincha, o'zining noto'g'ri gapini bila turib, men haqman deganlarni erkak deb atashga til ojizdur...

Xatoni tan olish ham katta mardlik men sizga aytsam! (o'zimni maqtab qo'yay :7)

Lekin mayli, bu gaplarga uncha e'tibor bermadimu, ammo qanaqilib siz o'sha postimda uzr so'ralgan ma'noni tushuna qoldiz, shunga hayrinman. U g'irt raddiya va toshbo'ron ediku. O'zimni achchiq zaharlarimni sochgandim... E, qoyil, qanaqa ko'z bilan qarashga bog'liq hamma narsa degani shu bo'lsa kerakda! Qoyil sizga!

Iqtibos
Bu gaplarni yozishdan maqsadim sizdan xato-kamchilik axtarish emas. Balki yaxshi fazilatlarizda yana ham yaxshiroq bo'lishingizda bir arzimagan sababchi bo'lishlikdir:)..

Sizni tushundim. Agar mendan xato topishga harakat qilyapti deb o'ylaganimda... ex-xe, xozir shunaqa ishkallar bo'lardiki... :7

Iqtibos
Gappi qisqasi, Yurist:).. sizga haddim sig'ib yozgan ba'zi mulohazalarimni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman..

Sizga kattakon, Rahmat. Shunaqa muxlisalar soni ko'payaversin... :7

P/S: O'zi bu mulohazaga faqat rahmat berib chiqib ketmoqchi edim. 2 ta sabab bilan, javob yozdim. Birinchisi, Kapalak xonimning undashlari* va asosiysi ChehMikka o'xshab qomaslik....**


Snoskalar:
* — post bo'roniga tayyor turing Muxlisa:)
** — Odatda ba'zi vaziyatlarda bahsdan ko'ra,rahmat tugmachasini bosishni afzal ko'radurmen (:

Qayd etilgan


Solihatun  06 Yanvar 2011, 22:19:54

yurust shu yozgan postizga besh de oka...
shu qiganizga bitta osh mandan
qanaqa guruch solu?

Bizagayam ooosh :7

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  06 Yanvar 2011, 22:35:30

yurust shu yozgan postizga besh de oka...
shu qiganizga bitta osh mandan
qanaqa guruch solu?

Bizagayam ooosh :7

Mavzuni adashtirib qo'ydiz menimcha. "Oshxonaga marhamat" yoki "O'zimiz pishirgan taomlar" degan mavzuga boring yaxshisi, ovqat rasmlarini ko'rib, oshqozonni ishdan chiqarib qaytasiz :7

Qayd etilgan