Ошхонага мархамат  ( 297799 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 75 B


Musannif Adham  27 Dekabr 2009, 17:23:20


o'zingiz rasmingizni qo'yib chiqarib olishlaringiz mumkin....
Kirib kelayotgan yangi yil bilan!!!

OMAD

Assalomu Alaykum.

Birodar, yangi yil bilan tabriklash Islomda yo'q.

А асулаллоҳ с.а.в. пайғамбарликлари бошида шариатда ҳали аниқлик киритилмаган масалаларда аҳли китобларга тақлид қилар сдилар. Кейинчалик Ислом шаклланиб, мукаммал дин бсла бошлаганидан сснг сса Аабий с.а.в. барча умматларини сҳуд ва насороларга сҳшамасликка, улардан фарқли бслишга, улар қилган нарсаларни тескарисини қилишга қаттиқ буюрдилар ва сзлари ҳам шунга амал қилдилар. Абу Ҳурайра р.а. дан ривост қилинган ҳадисда А асулаллоҳ с.а.в. дедилар: "œЯҳуд ва насоролар сочларининг оқини бссмайдилар, шунинг учун сизлар бунинг тескарисини қилинглар (съни соч ва соқолларингизнинг оқини бсснг). (Имом Бухорий ривостлар).

А асулуллох с.а.в дедилар: «Бошқаларга ÿхшаган кимсалар биздан смасдир. Яхудий ва насронийларга ÿхшаманглар! Бас, схудийларнинг саломи бармоқлар билан, насронийларники сса кафт билан ишора килишдир» («Сахихул-Жомеъ»: 5434).

Абу Ҳурайра р.а. ривост қиладилар. А асулаллоҳ с.а.в.: "œУмматим сзидан илгаригиларнинг тариқатини қаричма-қарич, қалам-бақадам сзлаштирмагунларига қадар қиёмат қоим бслмайди!", дедилар. "œА А асулаллоҳ, форс ва румликлар сингари қавмларнинг тариқатлариними?", дейишди. Жаноб А асулаллоҳ: "œУлардан сзгаларнинг ҳам!", дедилар.

Абу Саид ал-Худрий ривост қилган ҳадисда: "œБиз ё А асулаллоҳ, схудий ва насороларнинг ҳамми?" дедик. У зот: "œУларга  бслмай, кимга?!", дедилар". дейилган.  (Бухорий ва Муслим ривостлари)

Имом Муслимнинг ривостида "œ"¦ қаричма-қарич, қадам-бақадам узлаштирасилар, агар улар калтакесак кавагига кирса сизлар ҳам сша ерга кириб кетасилар" зиёда қилинган.

Яъни А асулаллоҳ с.а.в. сзини ислом умматидан санаган инсонларнинг сҳуд, насоро ва ҳатто кофир ва мушрикларнинг изидан кетиб қолиши башоратини бердилар, ва бу нарса қиёматнинг аломатлари сканлигини таъкидладилар.

Афсуски бугунги кунда биз бунинг ёрқин мисоли бслиб турибмиз. Биз шунчаликка бориб етдикки сзимизнинг жоҳилист давридан қолган байрамларимизни тиклаб олиб, камига жаханнам аҳли бслган мушрик ва кофирларнинг байрамларини ҳам сзимизники қилиб олдик.

Ксчага чиқсангиз ҳамма ёқда Янги йил, Валентин куни, 8 март, Аавруз ва ҳоказо, мусулмонлар учун сса бу куфр байрамлари икки ийд байрамидан ҳам азиз бслиб қолди, Астағфируллоҳ. Бизга Аллоҳ томонидан берилган муборак ҳайит кунларимизда аъза очиб, бел боғлаб турамиз, бошқалар сса байрам қилиш срнига таъзисма-таъзис юриш билан овора. Лекин кофирларнинг байрамларида сса ҳамма ёқда шоду-ҳуррамлик, сйин-кулгу ва ҳаммасидан ачинарлиси сса ичкиликнинг мсл-ксл бслиши.

Биродар мана шу дсзаҳ аҳлига тақлид қилиш, уларнинг байрамларини нишонлаш билан уларга сргашиб ортидан тсғри жаханнам қарига тушиб кетманг. Бир ақлингизни ишлатиб, сзингизга-сзингиз савол бериб ксринг: "œМен кимга тақлид қиласпман? Аллоҳга осий бслган, унинг ланаътига учраган, оҳиратда жазоси жаханнам бслган кофир ва мушрикларгами? Бу билан улардан нима фарқим қолди?"

А асулаллоҳ с.а.в. дедилар "œКимки бировга тақлид қилса, сзи ҳам сшалардан бслибди" (Абу Довуд ривости)

Аслида уламолар бундай кунларда нафақат байрам қилиш балки бу кунларни нишонлётганларни бу байрамлар билан қутлашни ҳам ҳаром деганлар.

Шайх Муҳаммад Солиҳ Ал Мунажжид қуйдаги гапларни айтадилар: "œКофирларни снги йил, рождество ва шу каби бошқа байрамлари билан қутлаш ёки улар сизни қутлаганда уларга жавоб қилиш ҳаромдир, сабаби бу байрамлар бизнинг динимизда йсқ ва уларга жавоб қилиш билан биз бу байрамлар тсғри сканлигини тасдиқлаб қссмиз".

Яъни мушрик ва кофирларни уларнинг байрамлари билан қутлаш билан биз бу куфр байрамлари тсғри ва жоиз сканлигини тасдиқлаган бсламиз. Афсуски бизнинг юртимизда табриклаш уёқда турсин бу байрамларни кофирлар билан қсшилишиб нишонланадиган бслиб кетди.

Шайх Ибн Усаймин (Аллоҳ у кишини сз раҳматига олсин) бу ҳақида шундай деганлар:

"œКофирларни рождество ёки бошқа байрамлар билан қутлашнинг ҳаромлигини аксар уламо иттифоқ қилганлар. Ибн Ал Қоййим сзининг Аҳкаам ал-Зиммаҳ китобларида қуйидаги гапларни келтирадилар: "œКофирларни уларнинг байрамларида қутлаш барча олимларнинг назарида ҳаромдир, ҳамда уларга "œБайрамингиз билан табриклайман" ёки "œБайрамларни сҳши стказинг" ва шу каби ссзларни айтиш ҳам ҳаром.Буни айтган (мусулмон) куфрдан кутулса-да, харомдан кутула олмайди. Бу ҳудди бировни ҳоч (крест) га сажда қилганида қутлашдек, балки ундан ҳам ёмонроқ ишдир. Бировни ароқ ичгани учун ёки одам слдиргани учун, зино қилгани учун ва ҳоказолар учун қутлаш қанчалик катта гуноҳ бслса, бу байрамлар билан қутлаш ҳам ҳудди шу кабидир. Ўз динини ҳурмат қилмайдиган инсонлар кспинча мана шу ҳатога йсл қссдилар, улар қилаётган ишининг қанчалик улкан гуноҳ сканлигини англамайдилар. Бошқаларни Аллоҳга осий бслгани учун ёки бидъат ва куфр амали қилгани учун табриклаган инсон Аллоҳнинг ғазабига мубтало бслади." (1/205, 206)

Демак кофирларни бу байрамлар билан қутлаш ҳаром скан, бу билан биз уларнинг байрамлари ва уларнинг тутган йсли тсғри сканлигини тасдиқлаган бсламиз. Дилида бу байрамлар нотсғри ва залолат сканлигини билиб туриб ҳам шундай қилиш мумкин смас.

Аллоҳ таоло Қуръони Каримда марҳамат қилиб айтади:

Агар куфр келтирсангиз, албатта, Аллоҳ сиздан беҳожатдир. У сз бандаларининг кофир бслишига рози бслмас. Агар Унга шукр келтирсангиз, сиздан рози бслур"¦ (Зумар сураси, 7-ост)

Бугунги кунда Мен сизнинг динингизни мукаммал қилиб бердим. Сизга неъматимни батамом қилдим. Ва сизга Исломни дин деб рози бслдим. (Моида сураси, 3-ост)

Демак уларни бу кунларда қутлаш ҳаром скан, улар ким бслишидан қатъий назар, ҳамксабингизми, қсшнингизми ва ҳоказо.

Агар улар сизни бу кунларда қутлашса уларга жавоб берманг, сабаби бу мусулмонларнинг байрами смас ва Аллоҳ бу байрамларни қабул қилмаган. Аслида сша байрамлар уларнинг динидаги бидъат амаллардир, ва агарки улар тсғри бслган тақдирда ҳам Аллоҳ томонидан Муҳаммад с.а.в. орқали одамзотга туширилган Ислом келиши билан бекор қилингандир. Аллоҳ таоло айтади:

Ким Исломдан бошқа динни хоҳласа, бас, ундан бу ҳаргиз қабул қилинмас ва у охиратда зиён ксргувчилардан бсладир. (Оли Имон сураси, 85-ост)

Шунингдек бу кунларда кофирлар томонидан стказиладиган маросимларда қатнашиш ҳам ҳаромдир, аслида бу уларни табриклагдан ҳам ксра улканроқ гуноҳдир.

Бу байрамларда кофирларга тақлид қилиб дастурхонлар ёзиш, бир-бирига совға улашиш, ширинликлар ва таомлар тарқатиш ёки бу кунларни дам олиш куни қилиб белгилаш сса мутлақ ҳаром бслган амаллардандир. А асулаллоҳ с.а.в. дедилар: "œКимки бировга тақлид қилса, сзи ҳам сшалардан бслибди" (Абу Довуд ривости). Шайх ул-Ислом Ибн Таймис ушбу гапларни айтган сканлар: "œКофирларга уларнинг байрамлари кунлари тақлид қилиш билан инсон уларнинг ботил сътиқоди ва куфр амаллари унга ҳам ёқишини ксрсатади, ва кофирларга мусулмонларни йслдан уришда ва адаштиришда ҳамда уларни камситишига имконист очиб беради".

Мажмуъ ал-Фатава ал-Шайх Ибн Усаймин, 3/44, 3/369

Ўзимизнинг Исломий байрамларимиз бслган, Аллоҳ томонидан бизга юборилган муборак Ҳайит кунлари қолиб, бизга ҳеч қандай алоқаси бслмаган куфр ва залолатга кетган жаханнам аҳлининг байрамларини сзлаштириш билан ана сшалардан бслиб қолишдан Аллоҳнинг сзи асрасин.

Шуни таъкидлаш керакки бу нарса фақатгина сҳуд, насоро ва бошқа куфрга кетган миллатлар байрамларигагина смас балки сзимизнинг "œқадимий", "œмиллий" байрамларимизга ҳам тегишлидир.

Абдуллоҳ Ибн ал-Ос ривост қилади: "œКимки мушриклар юртида сшаб уларнинг Аавруз ва Маҳражаан байрамларини нишонласа, ва слгунига қадар уларга бунда тақлид қилса, қайта тирилиш кунида ютказганлардан бслади".

Бошқа ривостда сса "œКимки Араб бслмаган юртларда сшаб уларнинг снги йили ва байрамларини нишонласа, ва слгунига қадар уларга тақлид қилса, қайта тирилганда сшалар билан бирга бслади" дейилади. (Байҳақий ривости)

Ханафий мазхабига мансуб шайх мулло Алий ал-Корий раҳимаҳуллоҳ шундай деди: «Ааврÿз байрами куни мажусийга бир тухумни совға қилган одам кофир бÿлади. Чунки у мажусийнинг куфри ва залолатига ёрдам берди ёки совға бериши билан уларга ÿхшади. Баъзилар: «Мусулмон Ааврÿз байрамида мусулмонга совга берса кофир бÿлмайди» демоқдалар. Бу сÿзга диққат стиш керак. Чунки бу ишда мажусийларга ÿхшашлик бордир. Табиийки, қасдсиз (билмай) Ааврÿз байрамига келиб қолган одамнинг хукми фарқлидир».

«Мажмаун-Аавазил» китобада шундай дейилган: «Мажусийлар Ааврÿз байрамида тÿпланганида мусулмон: «Қандай схши йÿл топишибди!» деса кофир бÿлади, дейилган. Аега? Чунки у Ислом одатларини қабохатга чиқаришни кафолатлаш билан бирга, куфр тузукларини мақтамокда».

«Aл-Фатава ас-Сугро» китобида шундай дейилган: «Ааврÿз куни илгари одатланмаган нарсани Ааврÿз байрамини улуғлаб сотиб олган киши катта гунохни қилиб, кофир бÿлади. Чунки у кофирларнинг байрамларини улуғлади» (Имом Аъзам рахимахуллохнинг «ал-Фикхул-Акбар» китобига ёзилган шарх: 186).

Аллоҳ таоло барчамизни куфр аҳлига тақлид қилишдан, қиёмат куни ва жаханнамда улар билан бирга бслишдан сзи сақласин.

Manba

[вложение удалено Администратором]

Qayd etilgan


MSJON  06 Yanvar 2010, 14:30:29


Qayd etilgan


Chustiy  01 Fevral 2010, 19:40:06

Ahmad Deedatning shu maqolasini (Bibliyani 50 mingta hatosi), sal kam ikki yildan buyon chet tilidan habardor birodarlarda tarjima qilib berishlarini iltimos qilardim, (o'sha kunlada bittadan harf o'rganganimda hozirgacha o'zim o'qishni o'rganib olarkanman  :3)  ba'zilari tarjimaga kirishishdiyu lekin ohiriga yetkazishmadi Alloh ulardan rozi bo'lsin... Ammo o'tgan kuni bir birodarimiz tel qilib inshaAlloh bugundan shu asarni tarjima qilishishga kirishganini aytib qoldilar. Alloh ularga madad va nusrta bersin... Mana o'sha maqolani bir qismi... to'liq manzili


Aslida bu maqola "Явлсетсс ли Библис истиннс‹м Словом Божьим?"  asarlaridan olingan... Mana o'sha asar..Va nihoyat, yoqirdagi "Bibliyada 50 000 ta hato bormi?" maqolani o'qish bahtiga musharraf bo'ldim...
Alloh ilming va amalingni ziyoda qilgur va O'zi u kishidan rozi bo'lgur, tanlovda 4 ta maqolani tarjima qilib, 5-siniyam olsammikan deb turgan Usoma tarjima qilib berdilar..

Qayd etilgan


Chustiy  01 Fevral 2010, 19:49:30

qo'yingchi endi taqsir,bizayam o'qiylu...

InshaAlloh, shu kunlada www.hilol.com saytiga qo'yiladi, lotinchadan kirilchaga yoppasiga ag'darilmoqda... Shuningdek, bir muharrir ko'rib bersala bas...

Qayd etilgan


Chustiy  05 Fevral 2010, 20:05:08

O'ziyam, sal kam 4 yildan buyon kecha sumalak yebman mazza qilib, BahSultanning uydagilari bervorishganakan... Ikkalamiz ulpatchili qildik...

Qayd etilgan


Ansora  05 Fevral 2010, 21:11:05

O'ziyam, sal kam 4 yildan buyon kecha sumalak yebman mazza qilib, BahSultanning uydagilari bervorishganakan... Ikkalamiz ulpatchili qildik...

Osh bo'lsin. Men hech hafa bo'lmasan ham bo'larkan anchadan beri Sumalak yemadim, deb. Vatanda turib, 4 yilda yebsiz, meniki hech narsa emas ekan  : )

Qayd etilgan


Chustiy  06 Fevral 2010, 09:16:09

O'ziyam, sal kam 4 yildan buyon kecha sumalak yebman mazza qilib, BahSultanning uydagilari bervorishganakan... Ikkalamiz ulpatchili qildik...

Osh bo'lsin. Men hech hafa bo'lmasan ham bo'larkan anchadan beri Sumalak yemadim, deb. Vatanda turib, 4 yilda yebsiz, meniki hech narsa emas ekan  : )

To'rt yil mobaynida, Vatanda emasligim bois yeyolmaganman, shu muddat ichida Vatanda bo'lganimda edi, sumalak yevurib binnasa bo'p qolishim aniq edi...  ;D

Qayd etilgan


Ansora  06 Fevral 2010, 14:02:54

O'ziyam, sal kam 4 yildan buyon kecha sumalak yebman mazza qilib, BahSultanning uydagilari bervorishganakan... Ikkalamiz ulpatchili qildik...

Osh bo'lsin. Men hech hafa bo'lmasan ham bo'larkan anchadan beri Sumalak yemadim, deb. Vatanda turib, 4 yilda yebsiz, meniki hech narsa emas ekan  : )

To'rt yil mobaynida, Vatanda emasligim bois yeyolmaganman, shu muddat ichida Vatanda bo'lganimda edi, sumalak yevurib binnasa bo'p qolishim aniq edi...  ;D

Ahmmm tushunarli, men ham hayron bo'lgandim, Chustiy va Sumalaksizlik- nimagadir o'hshamadi deb : )

Qayd etilgan


Murod_bek  13 Mart 2010, 18:47:03

Ayni damda eng yoqqan she'riy asar Abdug'ofur Sobir Mirzoning "Insonnoma"si bo'lmoqda, kitob rastalaridan bu kitobni topolmayamman, ubu kim topishga yordam bervoradimi??
Chorsudagi Ixlos do'konida bor bo'lishi kerak...

Qayd etilgan


Chustiy  18 Aprel 2010, 04:54:05

 :as:

Blogimiz ancha pastga tushib ketibtiyu...

Risolat fil'mini multiginiyam chiqazishibti shuni o'zbekcha ovoz berishibti... Zo'r chiqibti...

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FpkND31LUcU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FpkND31LUcU</a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SQfekRGjryM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SQfekRGjryM</a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vdu0y5yXAzA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Vdu0y5yXAzA</a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LKPa7LW1pt4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LKPa7LW1pt4</a>

Qayd etilgan